Ett välkomponerat placeringserbjudande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett välkomponerat placeringserbjudande"

Transkript

1 Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial

2 certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning till rimlig risk. Alla tre certifikaten kan ge hög avkastning även om aktiemarknaden inte fortsätter att stiga. årlig kupong Kreditcertifikat europeiska bolag Kreditcertifikat Europeiska Bolag passar dig som söker en räntebärande placering med löpande utbetalning och högre avkastningspotential än vanligt räntesparande. Kupongen är preliminärt 6 procent per år. premiumcertifikat EUROPA Premiumcertifikat Europa passar dig som vill placera på den europeiska aktiemarknaden, men vill ha lite lägre risk än vanligt aktiesparande. Premiumcertifikatet ger en avkastning på preliminärt minst 20 procent, så länge som det europeiska aktieindexet EURO STOXX 50 inte någon gång under löptiden faller mer än 40 procent. Du är skyddad mot en eventuell försvagning av euron. premiumcertifikat sverige För dig som vill placera på Stockholmsbörsen, men vill ha lägre risk än vanligt aktiesparande, kan vi erbjuda Premiumcertifikat Sverige. Premiumcertifikatet ger en avkastning på preliminärt minst 19 procent, så länge som Stockholmsbörsen (OMXS30 index) inte någon gång under löptiden faller mer än 40 procent. Frågor och svar om våra certifikat Vad är Handelsbankens certifikat? Enligt ordboken kan ordet certifikat betyda många olika saker som exempelvis intyg, kvalitetsbevis och skuldebrev. Handelsbankens certifikat är värdepapper som vi ger ut och noterar på börsen. Vad är speciellt med Handelsbankens certifikat? Certifikat är en flexibel placeringsform. Det gör det enkelt för oss att snabbt ta fram nya certifikat när det dyker upp spännande placeringsmöjligheter. Ibland försvinner möjligheterna att göra ett visst certifikat lika fort som de kommer. Därför är det säkrast att köpa nu om du är intresserad. Vem är Handelsbankens certifikat till för? Handelsbankens certifikat passar de allra flesta sparare. Vissa certifikat är bra alternativ till räntesparande, andra till aktiesparande. En del sprider riskerna genom att placera i andra typer av tillgångar. Risknivån skiljer mellan certifikaten men illustreras tydligt med våra riskindikatorer (se nästa sida). Måste jag behålla certifikatet till slutdagen? Nej, certifikaten i denna broschyr är börsnoterade. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja innan löptidens slut. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när man handlar aktier. Observera att värdet under löptiden ibland kan vara lägre än det förväntade värdet på slutdagen. Handelsbankens certifikat är en typ av finansiellt instrument. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 2

3 Sista dag för köp 9 mars 2014 Nytt år, nya överraskningar Inledningen på finansmarknaderna 2014 har varit lika svag som avslutningen på 2013 var stark. Men det beror inte på att världsekonomin vänt ner. Tvärtom har de globala utsikterna för 2014 förbättrats. i Usa är företagens lönsamhet god, kapacitetsutnyttjandet stiger och arbetslösheten fortsätter att falla. Dessutom har den politiska osäkerheten minskat eftersom man kommit överens om statsbudgeten. Därför har den amerikanska centralbanken börjat försiktigt minska stimulanserna. denna begynnande åtstramning är den utlösande faktorn till oron på tillväxtmarknaderna. Ett antal tillväxtländer har fått känna av valutautflöden nu när räntorna förväntas stiga i Usa, vilket försvagat deras valutor. En del tillväxtländer har också politiska, ekonomiska och strukturella problem. Åtstramningen i Usa behöver inte betyda slutet för de fem senaste årens uppgång på marknaderna. Räntorna är fortfarande låga i ett historiskt perspektiv, och kommer att förbli så länge till. Det historiska mönstret är faktiskt att både börsen och kreditmarknaderna fortsätter att ge god avkastning efter att den amerikanska centralbanken börjar strama åt, eftersom tillväxten fortfarande är stark. europa har inte alls kommit lika långt i återhämtningen som Usa. Därför räknar vi med att den europeiska centralbanken lanserar nya stimulansåtgärder. Detta minskar riskerna och gör att återhämtningen kan fortsätta något som gynnar den lågt värderade europeiska aktiemarknaden. de certifikat vi erbjuder avspeglar denna världsbild. Premiumcertifikat Sverige passar dig som tror på svenska aktier, men vill ha en placering med något lägre risk än vanligt. Premiumcertifikat Europa passar dig som tror att Europas återhämtning har börjat, men vill ha en något lägre risk än vid traditionella aktieplaceringar. Du slipper också valutarisken, om euron skulle försvagas mot kronan. Kreditcertifikat Europeiska Bolag, slutligen, ger möjlighet till betydligt högre avkastning än vanligt räntesparande. Vill du veta mer? Läs vidare i broschyren eller ta kontakt med ditt bankkontor. Mats Nyman Chef Kapitalmarknadsanalys och Placeringar, Handelsbanken 10 februari 2014 PS. Gå gärna in på handelsbanken.se/certifikat. Där finns mer information om alla våra certifikat. Så här enkelt köper du Hur stor är risken med Handelsbankens certifikat? Våra certifikat har olika risknivåer, beroende på konstruktion och marknad. De är inte kapitalskyddade, det vill säga det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt placerade belopp. Vill du vara säker på att få tillbaka dina pengar ska du titta på våra kapitalskyddade placeringar istället. På Handelsbanken mäter vi risknivån i de placeringar vi erbjuder certifikat, kapitalskyddade placeringar och fonder med en riskindikator. Skalan går från 1 till 7, där 7 är högst risk. Riskindikatorn mäter marknadsrisken, det vill säga hur förändringar i marknaden påverkar värdet av placeringen. Det finns också andra typer av risker förknippade med våra certifikat. Läs mer på sidorna 10 och 11. Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra certifikat. Du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 9 mars Betalning sker den 13 mars På internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på handelsbanken.se och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. Har du inte Internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på På våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. 3

4 Kreditcertifikat Europeiska bolag årlig kupong Europeiska BOLAG GER DIG möjlighet till BÄttre avkastning PÅ DINA RÄNteplaceriNgar Kreditcertifikat Europeiska Bolag betalar en årlig kupong kopplad till kreditrisken i 50 europeiska bolag. Kreditcertifikatet drar nytta av höga kreditpremier och har dessutom fördelen av löpande avkastning. Med låga svenska räntor har intresset ökat för ränteplaceringar med möjlighet till högre avkastning. Vårt placeringsalternativ Kreditcertifikat Europeiska Bolag är ett exempel på en sådan placering. Bolag som har högre kreditrisk betalar en betydligt högre ränta. Vid köp av en korg kopplad till sådana företag får man en god riskspridning, som minskar risken förknippad med de enskilda bolagen. kreditcertifikat Europeiska Bolag är kopplat till 50 europeiska bolag som ingår i indexet itraxx Crossover Index serie 20. Exempel på nordiska bolag i detta index är Nokia, Stena och Stora Enso. Placeringens risknivå ligger mellan traditionella ränteplaceringar och aktier. kreditcertifikatet betalar en årlig kupong på preliminärt 6 procent per år om inga kredithändelser inträffar i bolagen i korgen (se nästa sida). Första utbetalningen sker 19 januari för en korg med 50 bolag av motsvarande kreditkvalitet kan man förvänta sig att ett antal kredithändelser inträffar under en femårsperiod. Historiskt har det i genomsnitt inträffat 3 stycken kredithändelser över en femårsperiod. Detta motsvarar en årlig avkastning på 4,4 procent inklusive courtage. Det största antal kredithändelser som hittills inträffat under en femårsperiod är 6 stycken, vilket motsvarar en avkastning på 3,0 procent per år inklusive courtage. För att certifikatet ska ge negativ avkastning krävs att det inträffar fler än 15 kredithändelser, något som hittills aldrig inträffat. kreditcertifikat Europeiska Bolag har alltså högre risk än traditionella ränteplaceringar, men ger samtidigt möjlighet till en betydligt högre avkastning. europeiska företag betalar hög ränta 16 % Europeiska Företagsobligationer 5 år 14 Svenska statsobligationer 5 år 12 % 10 8 % 6 4 % 2 0 nov feb nov feb nov feb nov feb nov feb nov feb Diagrammet visar att europeiska företagsobligationer ger betydligt högre ränta än svenska statsobligationer. Räntan på europeiska företagsobligationer är beräknad som den femåriga svenska swapräntan plus kreditspreaden i indexet itraxx Crossover 5 år. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Macrobond Financial, Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets. Fakta Kreditcertifikat europeiska bolag Minsta teckningsbelopp certifikatet i korthet kr Preliminär årlig kupong* 6,0 % Riskindikator 4 Courtage 1 % Löptid Namn på börsen Varför? 5 år SHBC CX88L *Kupongen fastställs den 13 mars Om kredithändelser inträffar under löptiden kommer kupongen att reduceras. Möjlighet till högre avkastning än vanligt räntesparande. Hög historisk avkastning med hänsyn tagen till risken. Korg med 50 bolag bidrar till god riskspridning. För vem? Kreditcertifikat Europeiska Bolag passar dig som vill ha högre avkastning på dina ränteplaceringar och därför är beredd att ta högre risk. Det kan också passa dig som är trött på svängningarna på börsen och vill ha en placering med lägre risk än aktier, utan att ge upp möjligheten till god avkastning. Hur hög är risken? På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk, Risk: 4/7 bedömer vi att Kreditcertifikat Europeiska Bolag har risknivå 4 vad gäller marknadsrisker, den risk som beror på att marknaden rör på sig. Riskindikatorn mäter risken för kraftigt negativa utfall på slutdagen. Det framtida utfallet kan bli sämre än vad riskindikatorn pekar på. Kreditcertifikat Europeiska Bolag har också andra risker, bland annat en kreditrisk på Handelsbanken. Läs mer på sidorna 10 och 11. Att tänka på Placeringen är inte kapitalskyddad och omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Du har kreditrisk både på Handelsbanken och på de bolag som ingår i indexet. Då risken är högre än traditionella ränteplaceringar bör en mindre del av ditt totala sparande investeras i kreditcertifikatet. Värdet på kreditcertifikatet kan variera kraftigt under löptiden, även om det inte skulle inträffa flera kredithändelser. Kupongen utbetalas årligen och kan komma att variera beroende på eventuella kredithändelser. 4

5 Kreditcertifikat europeiska bolag Så här bestäms avkastningen Kreditcertifikatets avkastning är kopplat till antalet så kallade kredithändelser i 50 europeiska högavkastande bolag. Avkastningen beror på om det inträffar någon kredithändelse eller inte. Ingen kredithändelse under löptiden Om det inte inträffar någon kredithändelse under placeringens löptid utbetalas en årlig kupong på preliminärt 6 procent. På återbetalningsdagen får du tillbaka ditt placerade belopp. En eller flera kredithändelser under löptiden För varje kredithändelse som inträffar minskar återbetalt belopp med 1/50 och samtidigt reduceras de framtida kupongerna i proportion till antalet kredithändelser. Det kan endast ske en kredithändelse per bolag. Exempelvis, om du har placerat kronor och det sker fyra kredithändelser under perioden återbetalas kronor och kupongen minskar till kronor* på årsbasis. Om det sker sex kredithändelser under perioden återbetalas kronor och kupongen minskar till kronor* på årsbasis, och så vidare. Kredithändelse innan startdag Skulle en kredithändelse inträffa i något av bolagen innan certifikatets startdag den 13 mars 2014, kommer det bolaget inte att ingå i placeringen. Om ett bolag faller bort innan startdagen blir vikten per kvarvarande bolag 1/49 istället för 1/50. *Vid en kupong på 6 procent per år. Vad är en kredithändelse? En kredithändelse innebär att ett bolag antingen försätts i konkurs, har ställt in stora betalningar, så kallat betalningsdröjsmål eller genomför en rekonstruktion. Låt oss förtydliga begreppen: Med konkurs menas att bolaget är på obestånd. Betalningsdröjsmål innebär att bolaget inte i rätt tid fullgör sina betalningsförpliktelser (ränta, amortering etc.) om minst motsvarande 1 miljon amerikanska dollar avseende finansiell skuld. En finansiell skuld är lånade pengar som exempelvis utgivna obligationer. Betalningsdröjsmål omfattar inte vanliga leverantörsfakturor och liknande. Rekonstruktion innebär att bolaget omförhandlar villkoren avseende en finansiell skuld om minst motsvarande 10 miljoner amerikanska dollar till följd av försämrad kreditvärdighet eller minskad finansiell styrka. Definitionen på en kredithändelse är utformad utifrån ett regelverk fastställt av ISDA, International Swaps and Derivatives Association. Så här kan det bli 1 Antal kredithändelser 2 Placerat belopp Återbetalt belopp exkl kupong Totalt utbetalt belopp inkl kupong Årlig avkastning inkl kupong 3 Ingen kredithändelse kr kr kr 5,8 % Kredithändelse i 2 bolag kr kr kr 4,9 % Kredithändelse i 4 bolag kr kr kr 3,9 % Kredithändelse i 6 bolag kr kr kr 3,0 % Kredithändelse i 10 bolag kr kr kr 1,0 % Kredithändelse i 25 bolag kr kr kr -8,2 % Kredithändelse i 50 bolag kr 0 kr kr -60,0 % 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på kronor, en kupong på 6,0 procent samt antagande om att kredithändelser sker linjärt över hela löptiden och att ingen kredithändelse inträffat innan certifikatets startdag. 2. Det kan endast ske en kredithändelse per bolag. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. årlig avkastning 8 % 6 % Årlig effektiv avkastning 4 % 2 % 0 % -2% -4% -6 % -8 % -10 % Antal kredithändelser Beräkningarna är gjorda på en kupong på 6,0 procent Antal kredithändelser samt antagande om att kredithändelser sker linjärt över hela löptiden och att ingen kredithändelse inträffat innan certifikatets startdag. Källa: Handelsbanken Capital Markets 5

6 Premiumcertifikat Europa PLACERA i en lågt värderad aktiemarknad med lägre risk än vanligt aktiesparande Premiumcertifikat Europa ger en avkastning på preliminärt minst 20 procent efter 4 år, så länge som indexet Euro STOXX 50 inte någon gång under löptiden faller mer än 40 procent. Skulle indexet Euro STOXX 50, som representerar aktier i 50 stora bolag i euroområdet, stiga mer än den preliminära premiumnivån (20 procent) blir certifikatets avkastning i motsvarande mån högre. Den senaste tiden har den ekonomiska politiken i Europa blivit mindre åtstramande än tidigare. Den europeiska centralbanken har också lyckats stabilisera finansmarknaden, och fått ner räntorna i krisländerna. Dessa åtgärder har bidragit till att tillväxten i eurozonen vänt från negativ till positiv. därmed finns också förutsättningar för högre vinster i regionens företag. Delar av Europa har stora ekonomiska utmaningar framför sig. Men problemen avspeglas också i att eurozonens aktiemarknad värderas betydligt lägre än aktier i andra utvecklade länder. Om återhämtningen fortsätter, samtidigt som räntorna förblir låga, finns möjligheterna till en god avkastning på eurozonens aktiemarknad. Premiumcertifikat Europa gör det möjligt att placera på den europeiska aktiemarknaden med lägre risk än vanligt. Premiumcertifikatet betalar en premie på preliminärt 20 procent om indexet stiger med mindre än den preliminära premiumnivån (20 procent), är oförändrat eller inte faller mer än 40 procent. Det motsvarar 4,1 procent per år efter avdrag för courtage. Förutsättningen för att du ska få premien är att indexet inte någon gång under löptiden varit under barriären. Barriären är 60 procent av EURO STOXX 50 stängningskurs på startdagen. Exempelvis, om stängningskursen är blir barriären Om indexet stiger mer än 20 procent blir värdeökningen i premiumcertifikatet lika stor som uppgången i indexet. Om EURO STOXX 50 någon gång fallit mer än 40 procent blir värdeökningen/värdeminskningen på slutdagen lika stor som EURO STOXX 50 utveckling. Certifikatet är valutakursskyddat vilket innebär att certifikatets värde inte påverkas av växelkursen mellan euron och svenska kronan. Så här har det gått för aktieindexet feb feb -10 feb -11 feb -12 feb -13 feb -14 EURO STOXX 50 Barriär Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriären är i diagrammet satt till 60 procent av EURO STOXX 50 stängningskurs den 4 februari Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets fakta premiumcertifikat Europa Minsta teckningsbelopp kr Preliminär premiumnivå 20 % Barriär 60 %* Riskindikator 6 Courtage 2 % Löptid 4 år Namn på börsen shbc PE18C *Barriären är 60 procent av indexet EURO STOXX 50 stängningskurs den 13 mars certifikatet i korthet Varför? Möjlighet till god avkastning även om den europeiska aktiemarknaden inte stiger Avkastningen påverkas inte av växelkursen mellan euro och kronor Den europeiska aktiemarknaden är lågt värderad För vem? Premiumcertifikat Europa passar dig som vill göra en placering kopplad till den europeiska aktiemarknaden men vill ha något lägre risk än traditionella aktieplaceringar. Du får också möjlighet till god avkastning även om aktiemarknaden inte skulle stiga. Placeringen är valutaskyddad. Hur hög är risken? På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk, bedömer vi att Premiumcertifikat Europa har risknivå 6 vad gäller marknadsrisker, den risk som beror på att marknaden rör på sig. Premiumcertifikat Europa har också andra risker, bland annat en kreditrisk. Läs mer på sidorna 10 och 11. Risk: 6/7 Att tänka på Premien utbetalas inte om indexet EURO stoxx 50 någon gång under löptiden fallit mer än 40 procent från startdagen. Skulle index någon gång ha fallit mer än 40 procent och sedan återhämtat sig utbetalas ingen premie, utan certifikatets avkastning blir då istället samma som indexets utveckling i procent. Observera att certifikatets värde under löptiden inte fullt ut kommer att avspegla den förväntade premien. 6

7 premiumcertifikat europa Möjliga utfall på slutdagen Om aktieindexet alltid har varit högre än barriären Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om EURO STOXX 50 alltid varit lika högt som eller högre än barriären. EURO STOXX 50 stiger med 55 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent. EURO STOXX 50 stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 20 procent. Här stiger alltså premiumcertifikatets värde mer än aktieindexets uppgång. EURO STOXX 50 faller med 30 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 20 procent. Trots att aktieindexet fallit ökar premiumcertifikatet i värde. Om aktieindexet har varit lägre än barriären Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om EURO STOXX 50 någon gång under löptiden varit lägre än barriären. EURO STOXX 50 stiger med 55 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent. EURO STOXX 50 stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 7 procent. EURO STOXX 50 faller med 30 procent: Premiumcertifikatets värde minskar med 30 procent. premiumcertifikatets värde på slutdagen Värde Diagrammet till höger visar hur utvecklingen i EURO STOXX 50 påverkar premiumcertifikatets värde vid löptidens slut. Diagrammet illustrerar värdet både när aktieindexet alltid har varit lika högt som eller högre än barriären och när aktieindexet någon gång under löptiden varit lägre än barriären % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % Utveckling* 80 % Index har alltid varit lika högt som eller högre än barriären Index har någon gång under löptiden varit lägre än barriären Certifikatets pris vid start *Utvecklingen i EURO STOXX 50 Källa: Handelsbanken Capital Markets Så här kan det bli 1 EURO STOXX 50 har alltid varit lika högt som eller högre än barriären EURO STOXX 50 har varit lägre än barriären Utveckling i EURO STOXX 50 Utveckling per år Återbetalt belopp 1 Avkastning per år 2 Återbetalt belopp Avkastning per år 2 60 % 12,3 % kr 11,7 % kr 11,7 % 40 % 8,7 % kr 8,1 % kr 8,1 % 20 % 4,6 % kr 4,1 % kr 4,1 % 10 % 2,4 % kr 4,1 % kr 1,9 % 0 % 0,0 % kr 4,1 % kr -0,5 % -10 % -2,6 % kr 4,1 % kr -3,0 % -20% -5,4 % kr 4,1 % kr -5,8 % -40% -11,8 % kr 4,1 % kr -12,3 % -60% -20,2 % kr -20,6 % 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på kronor och en premiumnivå på 20 procent. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 7

8 Premiumcertifikat Sverige PLACERA PÅ EN AV VÄrldeNS BÄsta BÖRSER MED LÄgre RISK ÄN VANligt AKtiesparaNde Premiumcertifikat Sverige ger en avkastning på preliminärt minst 19 procent efter 4 år, så länge som OMXS30 index inte någon gång under löptiden faller mer än 40 procent. Skulle OMXS30 index, som representerar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, stiga mer än 19 procent blir certifikatets avkastning i motsvarande mån högre. Stockholmsbörsen hör till de aktiemarknader som haft högst avkastning i världen på lång sikt, i genomsnitt 10 procent per år sedan år 1900*. Förklaringen till den höga avkastningen är till stor del de globala svenska bolagen. Många svenska börsföretag är idag världsledande på sina områden, samtidigt som de generellt har starka finanser. Detta innebär att de kan fortsätta att växa snabbt på tillväxtmarknaderna. Premiumcertifikat Sverige gör det möjligt att placera på svenska aktiemarknaden med lägre risk än vanligt. Premiumcertifikatet betalar en premie på preliminärt 19 procent om indexet stiger med mindre än den preliminära premiumnivån (19 procent), är oförändrat eller inte faller mer än 40 procent. Det motsvarar 3,9 procent per år efter avdrag för courtage. Förutsättningen för att du ska få premien är att indexet inte någon gång under löptiden varit under barriären. Barriären är 60 procent av OMXS30 index stängningskurs på startdagen. Exempelvis, om stängningskursen är blir barriären 768. Om indexet stiger mer än 19 procent blir värdeökningen i premiumcertifikatet lika stor som uppgången i indexet. Om OMXS30 index någon gång fallit mer än 40 procent blir värdeökningen/värdeminskningen på slutdagen lika stor som OMXS30 index utveckling. Så här har det gått för aktieindexet feb -09 feb -10 feb -11 feb -12 feb -13 feb -14 OMXS30 index Barriär Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriären är i diagrammet satt till 60 procent av OMXS30 index stängningskurs den 4 februari Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets *Källa: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012 och Handelsbanken Capital Markets. fakta premiumcertifikat Sverige Minsta teckningsbelopp kr Preliminär premiumnivå 19 % Barriär* 60 % Riskindikator 6 Courtage 2 % Löptid 4 år Namn på börsen shbc PS18C *Barriären är 60 procent av OMXS30 index stängningskurs den 13 mars certifikatet i korthet Varför? Möjlighet till god avkastning, samtidigt som risken är lägre än i en traditionell placering på börsen. Många svenska företag är globala ledare inom sina områden och starka på tillväxtmarknaderna. Svenska företag har generellt starka finanser och därför låg finansiell risk. För vem? Premiumcertifikat Sverige passar dig som vill göra en placering kopplad till den svenska aktiemarknaden men vill ha något lägre risk än traditionella aktieplaceringar. Du får också möjlighet till god avkastning även om aktiemarknaden inte skulle stiga. Placeringen är inte kapitalskyddad. Hur hög är risken? På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk, bedömer vi att Premiumcertifikat Sverige Risk: 6/7 har risknivå 6 vad gäller marknadsrisker, den risk som beror på att marknaden rör på sig. Premiumcertifikat Sverige har också andra risker, bland annat en kreditrisk. Läs mer på sidorna 10 och 11. Att tänka på Premien utbetalas inte om OMXS30 index någon gång under löptiden fallit mer än 40 procent från startdagen. Skulle index någon gång ha fallit mer än 40 procent och sedan återhämtat sig utbetalas ingen premie, utan certifikatets avkastning blir då istället samma som indexets utveckling i procent. Observera att certifikatets värde under löptiden inte fullt ut kommer att avspegla den förväntade premien. 8

9 premiumcertifikat sverige Möjliga utfall på slutdagen Om aktieindexet alltid har varit högre än barriären Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om OMXS30 index alltid varit lika högt som eller högre än barriären. OMXS30 index stiger med 55 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent. OMXS30 index stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 19 procent. Här stiger alltså premiumcertifikatets värde mer än aktieindexets uppgång. OMXS30 index faller med 30 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 19 procent. Trots att aktieindexet fallit ökar premiumcertifikatet i värde. Om aktieindexet har varit lägre än barriären Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om OMXS30 index någon gång under löptiden varit lägre än barriären. OMXS30 index stiger med 55 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent. OMXS30 index stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 7 procent. OMXS30 index faller med 30 procent: Premiumcertifikatets värde minskar med 30 procent. premiumcertifikatets värde på slutdagen Diagrammet till höger visar hur utvecklingen i OMXS30 index påverkar premiumcertifikatets värde vid löptidens slut. Diagrammet illustrerar värdet både när aktieindexet alltid har varit lika högt som eller högre än barriären och när aktieindexet någon gång under löptiden varit lägre än barriären. Värde % -40 % -20 % 0 % Index har alltid varit lika högt som eller högre än barriären Index har någon gång under löptiden varit lägre än barriären Certifikatets pris vid start *Utvecklingen i OMXS30 index Källa: Handelsbanken Capital Markets 20 % 40 % 60 % Utveckling* 80 % Så här kan det bli 1 OMXS30 index har alltid varit lika högt som eller högre än barriären OMXS30 index har varit lägre än barriären Utveckling i OMXS30 index Utveckling per år Återbetalt belopp 1 Avkastning per år 2 Återbetalt belopp Avkastning per år 2 60 % 12,3 % kr 11,7 % kr 11,7 % 40 % 8,7 % kr 8,1 % kr 8,1 % 20 % 4,6 % kr 4,1 % kr 4,1 % 10 % 2,4 % kr 3,9 % kr 1,9 % 0 % 0,0 % kr 3,9 % kr -0,5 % -10 % -2,6 % kr 3,9 % kr -3,0 % -20% -5,4 % kr 3,9 % kr -5,8 % -40% -11,8 % kr 3,9 % kr -12,3 % -60% -20,2 % kr -20,6 % 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på kronor och en premiumnivå på 19 procent. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 9

10 certifikat februari/mars 2014 Villkor & risker Anmälan och betalning Certifikaten säljs i poster om kronor. Sista dag för köp är den 9 mars 2014 och betalning sker den 13 mars Startdag och Startkurs Startdag för Kreditcertifikat Europeiska Bolag är den 13 mars Startkurs för Premiumcertifikat Europa är EURO STOXX 50 stängningskurs den 13 mars Startkurs för Premiumcertifikat Sverige är OMXS30 index stängningskurs den 13 mars Underliggande tillgång Kreditcertifikat Europeiska Bolag (SHBC CX88L): itraxx Crossover Index serie 20, Premiumcertifikat Europa (SHBC PE18C): EURO STOXX 50, Premiumcertifikat Sverige (SHBC PS18C): OMXS30 index. Kupong Kupongen i Kreditcertifikat Europeiska Bolag är preliminärt 6,0 procent på årsbasis. Kupongutbetalningen sker årsvis med Dagräkningsmetod 30/360. Definitiv kupong fastställs den 13 mars Nivån på kupongen för Kreditcertifikat Europeiska Bolag avgörs bland annat av hur marknadsräntorna förändras och hur marknadspriset på de ingående bolagens skulder förändras fram till den 13 mars Premiumnivå Premiumnivån är preliminärt 20 procent för Premiumcertifikat Europa. Definitiv premiumnivå för Premiumcertifikat Europa fastställs den 13 mars Premiumnivån avgörs bland annat av hur marknadsräntorna förändras och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) i underliggande tillgång förändras fram till den 13 mars Premiumnivån är preliminärt 19 procent för Premiumcertifikat Sverige. Definitiv premiumnivå för Premiumcertifikat Sverige fastställs den 13 mars Premiumnivån avgörs bland annat av hur marknadsräntorna förändras och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) i underliggande tillgång förändras fram till den 13 mars Barriär Barriären för Premiumcertifikat Europa är 60 procent av EURO STOXX 50 stängningskurs den 13 mars Barriären för Premiumcertifikat Sverige är 60 procent av OMXS30 index stängningskurs den 13 mars Värdet under löptiden andrahandsmarknad Certifikaten avses handlas på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 17 mars Du kan även följa värdet på Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Slutkurs och Slutdag Slutdag för Kreditcertifikat Europeiska Bolag är den 20 december Slutkurs för Premiumcertifikat Europa är EURO STOXX 50 stängningskurs den 13 mars Slutkurs för Premiumcertifikat Sverige är OMXS30 index stängningskurs den 13 mars Återbetalningsdag Återbetalningsdag för Kreditcertifikat Europeiska Bolag är den 18 januari Återbetalningsdag för Premiumcertifikat Europa är den 3 april Återbetalningsdag för Premiumcertifikat Sverige är den 3 april Kredithändelse En kredithändelse inträffar när ett bolag antingen försätts i konkurs, har stora betalningsdröjsmål på sina lån eller genomför en rekonstruktion. Återbetalt belopp vid kredithändelse Om det sker en kredithändelse i något av de ingående bolagen i Kreditcertifikat Europeiska Bolag kommer det återbetalda beloppet att påverkas. För varje 10 Omslagsbild F&F Tower tidigare känt som Revolution Tower är en kontorsbyggnad i Panama City. Det färdigställdes 2011 och kom då på sjunde plats i Emporis utnämning av de 10 bästa skyskraporna i världen, för dess arkitektoniska förträfflighet avseende byggnadsdesignen och dess funktionalitet. Tornet är meter högt och består av glas och armerad betong och har 52 våningar. kredithändelse som inträffar minskar återbetalt belopp med 1/50 under förutsättning att ingen kredithändelse inträffat innan placeringens start. Observera att det endast kan inträffa en kredithändelse per bolag. Kupong vid kredithändelse Om det sker en kredithändelse i något av bolagen i Kreditcertifikat Europeiska Bolag kommer kupongen att påverkas. För varje kredithändelse som inträffar minskar kupongen med 1/50, under förutsättning att ingen kredithändelse inträffat innan placeringens start. Observera att det endast kan inträffa en kredithändelse per bolag, det vill säga kupongen kan inte bli negativ. Riskindikatorn Riskindikatorn mäter risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst. Riskindikatorn följer så långt som möjligt de riktlinjer för fonder som tagits fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA. Därmed kan du jämföra risken i våra certifikat med risken i fonder från bland annat Handelsbanken. Riskindikatorns nivå beror dels på certifikatets konstruktion, dels på risken i underliggande marknad(er). Riskindikatorn är utformad så att den mäter risken för mindre sannolika kraftigt negativa utfall. Över tiden kan riskindikatorn ändras både uppåt och nedåt. Riskindikatorn mäter bara marknadsrisken, det vill säga hur förändringar i marknaden påverkar värdet av placeringen. Andra typer av risker, till exempel Handelsbankens kreditrisk och likviditetsrisk, tar den inte hänsyn till. Det är också viktigt att notera att vi mäter risken på placeringens slutdag, inte under löptiden. Courtage och Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för certifikaten och likvid inklusive courtage betalas. Courtaget är 1 procent på priset för Kreditcertifikat Europeiska Bolag samt 2 procent på priset för Premiumcertifikat Europa och Premiumcertifikat Sverige. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande maximalt 1,0 procent per år av certifikatens pris. Arrangörsarvodet, som ska täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution, tas ut som en engångskostnad vid start och är inkluderat i certifikatets pris. Vid en investering om kronor innebär det för: - Kreditcertifikat Europeiska Bolag, 5 års löptid: Courtage: 100 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 600 kronor. - Premiumcertifikat Europa, 4 års löptid: Courtage: 200 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 400 kronor, dvs totalt maximalt 600 kronor. - Premiumcertifikat Sverige, 4 års löptid: Courtage: 200 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 400 kronor, dvs totalt maximalt 600 kronor. I det fall ett certifikat distribueras av tredje part kan det förekomma att denne erhåller en andel av ovan nämnda arrangörsarvode. Ytterligare information kan erhållas av Handelsbanken. Handelsbanken betalar endast ut tillåtna ersättningar till tredje part, det vill säga ersättningar som höjer kvaliteten på tjänsten och som är i kundens bästa intresse. Index Information om index finns i Slutliga Villkor. Licenser Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda indexen i denna broschyr. Licensgivarnas ansvarsbegränsning för dessa finns i Slutliga Villkor. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar inkommit vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Vid tilldelning kan placeraren komma att erhålla värdepapper från endast ett alternativ även om teckning skett i flera. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut 11 mars Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Fastställda startkurser, fastställda barriärer, fastställd kupong och fastställda premiumnivåer publiceras på från och med den 17 mars Handelsbanken kommer att ställa in Kreditcertifikat Europeiska Bolag om räntebasen inte kan fastställas till minst 5,25 procent, Premiumcertifikat Europa om premiumnivån inte kan fastställas till minst 15 procent och Premiumcertifikat Sverige om premiumnivån inte kan fastställas till minst 15 procent. Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet. Beskattning Kreditcertifikat Europeiska Bolags skattemässiga status är inte klarlagd. Enligt Handelsbankens bedömning torde det beskattas som en fordringsrätt. Kapitalvinst respektive kapitalförlust borde således behandlas på samma sätt som räntor vid kvittning mot andra förluster respektive vinster. Kreditcertifikaten är att betrakta som marknadsnoterade. Kapitalvinster och kapitalförluster i Premium certifikat Europa och Premiumcertifikat Sverige beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier.

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015 Europa Varumärken Löpande avkastning Inledning 20 april 2015 Våga vara långsiktig Efter den snabba börsuppgången

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Kapitalskyddade placeringar 5087 Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 9 maj 2014 Demografin påverkar ekonomin oberoende av

Läs mer

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juni Sista dag för köp 14 juni 2015 Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning Inledning 18 maj 2015 Underskatta aldrig

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial företagsobligation Sandvik Sista dag för köp 17 februari Marknadsföringsmaterial Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag I samband med Sandviks 150-årsjubileum har du nu möjlighet att placera

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial april 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 33 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 29 maj 2015 Vi tror att aktier har mer att ge. Stödet kommer

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial oktober 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 16 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 22 november 2013 Samtidigt talar värderingen fortfarande för

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial november 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 17 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 december 2013 Man ska heller inte glömma bort att den globala

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Nordiska BANKER smart bonus Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs

Läs mer

Störst på boursen. Smart Bonus Sverige

Störst på boursen. Smart Bonus Sverige Foto: NordicPhotos Smart Bonus Sverige Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 25 oktober Störst på boursen Marknadsföringsmaterial Kategori Certifikat Svenska Handelsbanken AB rating S&P AA-/Moody's

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

Återvunnet framgångskoncept. Räntebevis Stena 1260. och ger en kvartalsvis kupong beroende av STIBOR och ett fast procentuellt tillägg.

Återvunnet framgångskoncept. Räntebevis Stena 1260. och ger en kvartalsvis kupong beroende av STIBOR och ett fast procentuellt tillägg. Foto: Gerry Johansson/Link Image Räntebevis Stena Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 21 september Återvunnet framgångskoncept Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Société

Läs mer