Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu"

Transkript

1 Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1

2 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker är intressanta i dagsläget. Båda ger möjlighet till god avkastning, men har olika risknivåer. KUPONGCErtiFikat SVErigE Vill du ha en fast, säker kupong på 6 procent per år och pengarna tillbaka, så länge börsen inte faller mer än 40 procent på fem år? Då ska du titta närmare på Kupongcertifikat Sverige. premiumcertifikat SVErigE Premiumcertifikat Sverige passar dig som tror på den svenska börsen, men är osäker på hur stor uppgången blir. Premiumcertifikatet ger en avkastning på minst 20 procent på tre år, så länge börsen inte faller mer än 30 procent under löptiden. Certifikatet har alltså lägre risk än en traditionell aktieplacering. 2

3 Den 16 augusti 2010 Attraktiva placeringar på den svenska aktiemarknaden Den globala återhämtningen verkar nu gå in i ett lugnare tempo. Risken för en ny lågkonjunktur är dock fortfarande begränsad. Kina fortsätter att växa i snabb takt, även om de kinesiska myndigheterna lyckats bromsa ekonomin en aning. Det låga globala inflationstrycket gör att räntorna generellt förblir låga. Det kommer att ta lång tid innan räntorna når mer normala nivåer, både i Sverige och utomlands. Vi har en positiv syn på aktiemarknaden på lite längre sikt. Vinsterna, som redan är goda, är på väg upp. Värderingen är fortfarande under sitt historiska genomsnitt, och alternativet traditionella ränteplaceringar är som sagt inte särskilt lockande. Denna gång erbjuder vi två alternativ som är kopplade till den svenska aktiemarknaden. Båda har lägre risk än börsen. Kupongcertifikatet ska ses som ett alternativ till traditionella ränteplaceringar, men med betydligt högre kupong. Premiumcertifikatet är ett alternativ till traditionella aktieplaceringar, men ger god avkastning även om börsen går svagt. Certifikaten har olika avkastningspotential och risknivå. Välj det som passar bäst, eller ta lite av båda! Mats Nyman Strateg, Handelsbanken PS. Gå gärna in på Där finns bland annat information om alla våra certifikat och Placeringsbloggen, där vi skriver om ekonomi och sparande. 3

4 Svensk aktiemarknad Placera i en av världens bästa aktiemarknader Den svenska börsen hör till de aktiemarknader som haft högst avkastning i världen på lång sikt i genomsnitt 10,0 procent per år under perioden I den takten fördubblas värdet på ditt sparande vart sjunde år. Efter inflation har avkastningen varit 6,2 procent per år 1. Förklaringen till den höga aktieavkastningen är till stor del de globala svenska bolagen. Flera av dem har varit verksamma utomlands i mer än 100 år. tack vare den starka tillväxten utomlands är många av bolagen i dag världsledande inom sina områden. Detta är till stor nytta när de nu expanderar på tillväxtmarknaderna. Samtidigt innebär internationaliseringen att företagen är beroende av den globala konjunkturen. När tillväxten tar fart gynnas den svenska börsen. Generellt har svenska storföretag goda finanser. I kombination med företagens starka marknadspositioner ger detta företagen goda möjligheter att komma starka ur lågkonjunkturen. Stora kostnadsbesparingar under de senaste åren gör att vinsterna tar rejäl fart när efterfrågan ökar. stockholmsbörsen har stigit kraftigt det senaste året, men är fortfarande prisvärd i ett långsiktigt perspektiv. I förhållande till en normal vinstnivå handlas börsen cirka 20 procent under sitt historiska genomsnitt. Substansvärderingen ligger också en bra bit under sitt historiska snitt se bilden nedan. Tar man hänsyn till de låga räntorna framstår börsen som ännu mer attraktiv. För- och nackdelar + Marknadsledande bolag Företagen har generellt starka finanser Besparingar skapar vinstpotential när konjunkturen vänder Svenska börsen är konjunkturkänslig Aktierna har redan stigit en del Nu finns två nya sätt att placera i en av världens bästa aktiemarknader. Kupongcertifikat Sverige ger en fast kupong på 6 procent per år och pengarna tillbaka så länge börsen inte faller mer än 40 procent på fem år. Premiumcertifikat Sverige passar dig som tror på börsen, men är osäker på hur stor uppgången blir. Premiumcertifikatet har lägre risk än en traditionell aktieplacering. På sidorna 5 8 kan du läsa mer om våra aktuella certifikat på den svenska aktiemarknaden. Svenska börsen är attraktivt värderad Substansvärdering svenska börsen Genomsnitt Källa: Reuters EcoWin 1. Källa: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook

5 Kupongcertifikat Sverige Hög, säker kupong varje år Kupongcertifikat Sverige har 5 års löptid och är kopplat till OMXS30 index, som representerar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Kupongcertifikatet ger en kupong på preliminärt 6 procent per år. Kupongen betalas ut varje år och är inte beroende av hur den svenska börsen utvecklas. Kupongen fastställs den 16 september 2010 och utbetalning sker den 19 september 2011, den 19 september 2012, den 19 september 2013, den 19 september 2014 och den 9 oktober Kupongcertifikatets skyddsnivå Kupongcertifikatet har en skyddsnivå som är 40 procent lägre än OMXS30 index stängningskurs den 16 september Det innebär att OMXS30 index kan falla med så mycket som 40 procent från startdagen den 16 september 2010 till och med slutdagen den 21 september 2015* och du får ändå tillbaka hela ditt placerade belopp. Skulle indexet däremot ha fallit mer än 40 procent under samma period, minskas det belopp som du får tillbaka procentuellt lika mycket som nedgången i indexet. OMXS30 index och skyddsnivån* Fakta om Kupongcertifikat Sverige Pris per kupongcertifikat Minsta antal att köpa 100 kr 100 st Preliminär kupong per år 6 % Skyddsnivå* 40 % Courtage 2 % Löptid Namn på börsen 5 å r KCSVE5ISHB *Skyddsnivån är 40 procent lägre än OMXS30 index stängningskurs den 16 september jul 05 jul 06 jul 07 jul 08 jul 09 jul 10 OMXS30 index Skyddsnivå Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Skyddsnivån är i diagrammet satt till 60 procent multiplicerat med OMXS30 index stängningskurs den 6 augusti Så här kan det bli Utveckling i OMXS30 index Utveckling per år Återbetalt belopp Kuponger 1 Totalt belopp exklusive kuponger 1 inklusive kuponger 1 60 % 9,7 % kr 5 x kr kr 40 % 6,9 % kr 5 x kr kr 20 % 3,7 % kr 5 x kr kr 0 % 0,0 % kr 5 x kr kr -20 % -4,3 % kr 5 x kr kr -40 % -9,6 % kr 5 x kr kr % -16,6 % kr 5 x kr kr 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på kupongcertifikat, det vill säga kronor och en kupong på 6 procent. *Beräknat som ett genomsnitt av fem veckovisa avläsningar under perioden 24/8 21/

6 God avkastning och låg risk Ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om avkastningspotential och risk i kupongcertifikatet är att göra en historisk simulering. Diagrammet nedan visar utfallet av placeringar i Kupongcertifikat Sverige varje månad mellan december 1986 och juli 2005*. Under perioden hade man kunnat göra 224 placeringar. Av dessa hade 98 procent (220 stycken) betalat tillbaka placerat belopp och fem kuponger, det vill säga gett maximal avkastning. 2 procent av kupongcertifikaten (4 stycken) hade betalat tillbaka mindre än placerat belopp samt fem kuponger. Den genomsnittliga börsnedgången var i dessa fall 45 procent, vilket innebär att avkastningen på dessa 4 placeringar hade varit -15 procent (-45 procent plus fem kuponger på totalt 30 procent). Den genomsnittliga avkastningen på samtliga kupongcertifikat hade varit 29,2 procent, vilket motsvarar en årlig avkastning på cirka 5,3 procent. Den historiska simuleringen visar att Kupongcertifikat Sverige historiskt gett en god avkastning till låg risk. Historiskt utfall för månatliga investeringar 100 % 98 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Placerat belopp tillbaka och 5 kuponger 2 % Mindre än placerat belopp tillbaka och 5 kuponger *Kupongcertifikat köpta efter denna månad har inte hunnit förfalla och kan därför inte analyseras. 6

7 Premiumcertifikat Sverige Du vinner när börsen är tråkig Premiumcertifikat Sverige har 3 års löptid och är kopplat till OMXS30 index, som representerar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Premiumcertifikatet följer börsen i upp- och nedgång, men har även en premie på preliminärt 20 procent. Premien fastställs den 16 september Premien innebär att om OMXS30 index stiger med mindre än 20 procent, är oförändrat eller faller, stiger ändå premiumcertifikatets värde med 20 procent! En förutsättning för att du ska få premien är att OMXS30 index alltid varit högre än barriärnivån. Barriärnivån är 30 procent lägre än nivån på OMXS30 index den 16 september Exempelvis, om nivån på OMXS30 index då är blir barriärnivån 724. Om OMXS30 index stiger mer än 20 procent blir värdeökningen i premiumcertifikatet lika stor som börsuppgången. Detsamma gäller om OMXS30 index någon gång fallit mer än 30 procent premiumcertifikatets värde förändras då lika mycket som börsen. OMXS30 index och barriärnivån* Fakta om Premiumcertifikat Sverige Pris per premiumcertifikat Minsta antal att köpa 100 kr 100 st Preliminär premie 20 % Barriärnivå* 30 % Courtage 2 % Löptid Namn på börsen 3 år PCSVE3ISHB *Barriärnivån är 30 procent lägre än OMXS30 index stängningskurs den 16 september jul 05 jul 06 jul 07 jul 08 jul 09 jul 10 OMXS30 index Barriärnivå Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriärnivån är i diagrammet satt till 70 procent multiplicerat med OMXS30 index stängningskurs den 6 augusti Aktieindexet har alltid varit högre än barriärnivån Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om OMXS30 index alltid varit högre än barriärnivån. OMXS30 index stiger med 35 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 35 procent. OMXS30 index stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 20 procent. Här stiger alltså premiumcertifikatets värde mer än börsuppgången. OMXS30 index faller med 22 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 20 procent. Trots att börsen fallit ökar premiumcertifikatet i värde! Aktieindexet har varit lägre än barriärnivån Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om OMXS30 index någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån. OMXS30 index stiger med 35 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 35 procent. OMXS30 index stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 7 procent. OMXS30 index faller med 22 procent: Premiumcertifikatets värde minskar med 22 procent. 7

8 Premiumcertifikatets värde Grafen till höger visar hur utvecklingen i OMXS30 index påverkar premiumcertifikatets värde vid löptidens slut. Grafen illustrerar värdet både när aktieindexet alltid varit högre än barriärnivån och när aktieindexet någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån. Premiumcertifikatets värde Värde Utveckling* -30 % 0 % 30 % 60 % OMXS30 index har alltid varit högre än barriärnivån OMXS30 index har varit lägre än barriärnivån Källa: Handelsbanken Capital Markets *Utvecklingen i OMXS30 index. Så här kan det bli OMXS30 index har alltid varit högre än barriärnivån OMXS30 index har varit lägre än barriärnivån Utveckling i OMXS30 index Utveckling per år Återbetalt belopp 1 Avkastning per år 2 Återbetalt belopp 1 Avkastning per år 2 50 % 14,4 % kr 13,4 % kr 13,4 % 40 % 11,8 % kr 10,9 % kr 10,9 % 30 % 9,1 % kr 8,2 % kr 8,2 % 20 % 6,2 % kr 5,4 % kr 5,4 % 10 % 3,2 % kr 5,4 % kr 2,5 % 0 % 0,0 % kr 5,4 % kr -0,6 % -10 % -3,4 % kr 5,4 % kr -4,0 % -20 % -7,1 % kr 5,4 % kr -7,6 % -30 % -11,1 % kr 5,4 % kr -11,6 % -40 % -15,6 % kr -15,9 % 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på premiumcertifikat, det vill säga kronor och en premie på 20 procent. 2. Inklusive courtage på 2 procent. 8

9 Så här enkelt köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra certifikat. Du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 12 september. Betalning sker den 16 september. På internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan På våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. 9

10 Villkor i sammandrag Det här är också viktigt att veta Anmälan och betalning Certifikaten säljs styckevis. Det minsta antal du kan köpa är dock 100 stycken i ett certifikat. Priset är 100 kronor per certifikat. Sista dag för köp är den 12 september Betalning sker den 16 september Courtaget är 2 procent på priset. Startkurs Startkurs för Kupongcertifikat Sverige respektive Premiumcertifikat Sverige är OMXS30 index stängningskurs den 16 september Skyddsnivå Skyddsnivån för Kupongcertifikat Sverige är 40 procent lägre än startkursen. Barriärnivå Barriärnivån för Premiumcertifikat Sverige är 30 procent lägre än startkursen. Kupong Kupongen i Kupongcertifikat Sverige är preliminärt 6 procent per år. Definitiv kupong fastställs den 16 september Nivån på kupongen avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den förväntade framtida volatiliteten i OMXS30 index förändras fram till detta datum. Premiumnivå och premie Premiumnivån är preliminärt 20 procent högre än startkursen för Premiumcertifikat Sverige. Det innebär en preliminär premie på 20 procent. Definitiv premiumnivå fastställs den 16 september Premiumnivån avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den förväntade framtida volatiliteten i OMXS30 index förändras fram till detta datum. Värdet under löptiden andrahandsmarknad Certifikaten avses handlas på börsen från och med den 20 september Du kan följa värdet på Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du vanligt courtage, precis som när du handlar aktier. Slutkurs Slutkurs för Kupongcertifikat Sverige är ett genomsnitt av OMXS30 index stängningskurs den 24 augusti 2015, den 31 augusti 2015, den 7 september 2015, den 14 september 2015 och den 21 september Slutkurs för Premiumcertifikat Sverige är OMXS30 index stängningskurs den 23 september Återbetalningsdag Återbetalningsdag är den 9 oktober 2015 för Kupongcertifikat Sverige och den 10 oktober 2013 för Premiumcertifikat Sverige. Beskattning Certifikaten beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Kupongen i Kupongcertifikat Sverige beskattas som ränta. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 13 september Volymen är begränsad till certifikat i respektive certifikat. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa antal. Se Slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. Fastställd kupong och fastställd premiumnivå publiceras på se/certifikat från och med den 20 september Handelsbanken kommer att ställa in Kupongcertifikat Sverige om kupongen inte kan fastställas till minst 5 procent respektive Premiumcertifikat Sverige om premiumnivån inte kan fastställas till minst 15 procent högre än startkursen. Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angetts. Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för certifikaten och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 1,0 procent per år av certifikatens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i certifikaten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i certifikatens pris. Risker med certifikat Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper ett certifikat. Kreditrisk Certifikaten emitteras av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa2 från Moody s. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Ett innehav av certifikat omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat aktiemarknadens utveckling, marknadsräntorna och volatiliteten i de underliggande tillgångarna. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Kunskapsnivå Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med certifikat är tillräcklig för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare i certifikat bör uppmärksamma att om slutkursen är noll förloras hela det placerade beloppet. Fullständiga villkor Certifikatet ges ut under Handelsbankens MTN -, Warrant- och Certifikatprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN -, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på Grundprospektet för Handelsbankens MTN -, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. Försäljningsrestriktioner Erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt. 10

11 Handelsbanken är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en Branschkod för Strukturerade Placeringsprodukter med riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterial för vissa strukturerade placeringsprodukter, se vidare 11

12 Visste du att... flera oberoende institut anser att Handelsbanken är en av världens mest trygga banker. Det finns ingen bank i Norden som bedöms vara mer stabil och säker än Handelsbanken. Handelsbankens certifikat handlas på börsen, vilket gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Vill du veta mer Vill du veta mer om våra certifikat? På finns alla svaren. Gå in redan idag och lär dig mer om certifikat. Där kan du se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Självklart kan du också köpa certifikaten direkt på nätet. 12

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu HANDElsbankens certifikat december 2011/januari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 8 jan Marknadsföringsmaterial Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega PREMIUMCERTIFIKAT SVERIGE Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 17 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 30

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat Januari/Februari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 feb 1 Våra aktuella certifikat Vi har tagit fram två

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat OKTOBER/november 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 7 nov 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat oktober/november 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 6 nov 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat SEPTEMBER/OktOBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 10 okt 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat mars/april 2013 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. Alla

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat november/december 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 4 dec Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två

Läs mer

Certifikat WinWin. Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån.

Certifikat WinWin. Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån. www.handelsbanken.com/capitalmarkets 9 oktober 2007 Certifikat WinWin Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån Två års löptid Ej

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 5059 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 29.6.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Maj 2011 HANDElsbankens certifikat MAJ/JuNI 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 juni 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Ett nykomponerat placeringserbjudande

Marknadsföringsmaterial. Ett nykomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial Ett nykomponerat placeringserbjudande certifikat mars/april 2012 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. NYHET

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 925 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 25 juli 1 Den 17 juni 2010 Kinesisk mjuklandning bäddar för fortsatt återhämtning De senaste månaderna har

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5050 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 917 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 21 september 2009 Lågkonjunkturen är över Recessionen i USA är över. Eurozonen får också positiva

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/ctifikat KUPONGCERTIFIKAT TIllväxTmARKNAdER OCh KUPONGCERTIFIKAT RåvAROR Tjäna pear på tillväxtmarknadnas snabba utveckli sista dag för köp är den 28 februari 2010 Marknadsläget just

Läs mer

Certifikat Sverige Sprinter

Certifikat Sverige Sprinter Certifikat Sverige Sprinter Avseende: OMXS30 Index Med emissionsdag: 1 juni 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Strategiobligation Råvaror

Strategiobligation Råvaror www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation Råvaror Placeringsstrategi på råvarumarknaden Strategin har historiskt gett en avkastning på i genomsnitt drygt 16 procent per år Kapitalskyddad placering Handelsbanken

Läs mer

Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss

Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Marknadsobligation 836 Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss För dig som vill ha det bästa, utan att ta onödiga risker Många av våra kunder säger att

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd k apitalsk yddade pl aceringar 5052 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial Handelsbanken certifikat augusti/september 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014 Sverige Tillväxtmarknader i Asien Inledning Innehåll 11 juli 2014 Asien leder tillväxtligan Det gick

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat maj/juni 2013 det senaste året har börsen stigit och räntorna fallit. därför har vi tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat MARS/April 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 17 april Marknadsföringsmaterial Mars 2011 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 924 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 27 juni 1 Den 21 maj 2010 Bredare återhämtning trots oro för Sydeuropas finanser Dramatiken har snarare ökat

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 983

Alltid med kapitalskydd Extra 983 Alltid med kapitalskydd Extra 983 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 6 december 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat januari/februari 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 918 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 19 oktober 2009 Återhämtningen fortsätter Den globala återhämtningen fortsätter. I de utvecklade

Läs mer

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur En placering i 15 kinesiska aktier inom infrastruktursektorn Kinas ekonomi växer med mer än 10 procent per år och har ett stort behov

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifikat Ericsson & Volvo och KREDITCERTIFIKaT Stora Enso & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 1 mars 2009 Marknadsläget

Läs mer

Ett nykomponerat placeringserbjudande

Ett nykomponerat placeringserbjudande Ett nykomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial Handelsbanken certifikat Juni 2012 Vi har tagit fram två certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Avseende: DnB NOR, Danske Bank, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 3 november 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2012 Vi har tagit fram två certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat FEBRUARI/MARS 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 6 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Aktieindexobligation 707 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg placering Aktieindexobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Maj 2011 kapitalskyddade placeringar 935 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 26 juni 1 Den 23 maj 2011 Fortsatt återhämtning och stigande dollar Vår positiva

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat april/maj 2013 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. Alla

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall

Certifikat Nordiska Banker Autocall Certifikat Nordiska Banker Autocall Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 20 september 2012 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Handelsbankens Aktieindexobligation För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker 1 Som du säkert vet har det varit oroligt på aktiemarknaden den senaste

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 927 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 19 sep 1 Den 16 augusti 2010 Global återhämtning i lugnare tempo Den globala ekonomiska återhämtningen under första

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 928 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 17 okt 1 Den 20 september 2010 Kina leder den globala konjunkturen För ett år sedan var det Kina som ledde den globala

Läs mer

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014 Certifikat Autocall Avseende: Fortum och Stora Enso Med emissionsdag: 18 februari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer