Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nå dina mål utan att ta onödiga risker"

Transkript

1 kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1

2 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna de senaste månaderna beror i första hand på beskedet att USA:s centralbank Federal Reserve förbereder nya lättnader i penningpolitiken. Det handlar då inte om räntesänkningar, eftersom styrräntan redan är nära noll, utan om att Federal Reserve åter ska köpa statsobligationer och därmed pressa ner längre räntor. När dessa räntor faller sjunker även dollarn i värde, och placeringar i aktier och i råvaror gynnas. Målet med dessa åtgärder är att den amerikanska tillväxten ska ta fart igen, tack vare en ökad bankutlåning. Men de låga amerikanska räntorna importeras också av många tillväxtländer, och sätter ytterligare fart på deras ekonomier och finansmarknader. Effekten på andra rika länder blir att deras valutor stärks gentemot dollarn. I slutändan kommer nog även den europeiska och den japanska centralbanken därför att stimulera sina ekonomier ytterligare. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har varit stark jämfört med resten av EU. Även nästa år ser bra ut för Sverige, även om tillväxten kanske inte blir fullt lika hög som regeringen hoppas på. Sverige är ett av få länder som har råd med en expansiv finanspolitik. Riksbanken har börjat höja räntan, men det kommer att ta lång tid innan räntorna når en normal nivå. Vill du ha möjlighet till högre avkastning än vad ränteplaceringar ger, men ändå ta begränsade risker, kan Handelsbankens kapitalskyddade placeringar vara ett bra alternativ. Jan Häggström Chefsekonom, Handelsbanken PS. Gå in på så ser du vilka kapitalskyddade placeringar som jag tycker är mest intressanta denna gång. 2

3 Nya möjligheter att få pengarna att växa Aktieindexobligation Australien Balans Nu kan du också surfa på tillväxtvågen i Asien, utan att ta onödiga risker. Australien har enorma råvarutillgångar och gynnas därför av den snabba tillväxten i Kina. Ekonomin är stark och växer snabbt. Aktieindexobligation Sverige Balans Aktieindexobligation Sverige Balans passar dig som vill tjäna pengar på den svenska aktiemarknaden, utan att ta onödiga risker. Aktieindexobligationen finns i två alternativ, ett basalternativ och ett med lite högre risk där du kan tjäna ännu mer pengar. Aktieindexobligation Nordiska aktier Med Aktieindexobligation Nordiska aktier får du en kupong på preliminärt 5,5 procent varje år som aktierna AstraZeneca, Nokia och Statoil stiger, oavsett hur mycket de går upp. Aktieindexobligationen har en löptid på två år och är ett intressant alternativ till traditionella ränteplaceringar. Råvaruobligation Index Balans Råvaruobligation Index Balans passar dig som vill placera tryggt i den högaktuella råvarumarknaden. Samtidigt sprider du riskerna i ditt sparande och får ett skydd mot stigande inflation. Råvaruobligationen finns i två alternativ, ett basalternativ och ett med lite högre risk där du kan tjäna ännu mer pengar. Kapitalskyddade placeringar 929 Alternativ Pris per post Du får minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 1 Löptid Aktieindexobligation Australien Balans 929AA kr kr 140 % 4 år Aktieindexobligation Sverige Balans 929AS kr kr 60 % 5 år Aktieindexobligation Sverige Balans 929AX kr kr 105 % 5 år Aktieindexobligation Nordiska aktier 929AN kr kr - 2 år Råvaruobligation Index Balans 929RI kr kr 50 % 4 år Råvaruobligation Index Balans 929RX kr kr 110 % 4 år 1. Deltagandegraden fastställs den 18 november 2010 och är oförändrad under hela löptiden. 2. Kupong fastställs den 18 november Preliminär kupong är 5,5 procent. Så här enkelt köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra kapitalskyddade placeringar. Du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 14 november. Betalning sker den 18 november. På internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan Har du inte Internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på På våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. 3

4 Låt oss presentera Fega och vinn principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina pengar växa? Eller enklare uttryckt: behöver man våga för att vinna? Diagrammet nedan visar att de som sparat i våra aktieindexobligationer sedan 1994 har fått en avkastning på i genomsnitt 7,5 procent per år*. Det betyder att kronor växt till kronor. Bilden visar också att världens börser gett en avkastning på 5,3 procent per år under samma period. Det blir bara kronor. De som valt att placera sina sparpengar i våra aktieindexobligationer har alltså inte behövt våga för att vinna; de har kunnat fega och vinna! Handelsbankens aktieindexobligationer Världens börser Källa: Handelsbanken Capital Markets. Världens börser representeras av aktieindexet MSCI World Net Total Return. * Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 4

5 Så här fungerar våra kapitalskyddade placeringar Att spara i aktier har över tiden gett en bra avkastning. Det finns dock en nackdel med att placera direkt i aktier; när aktiemarknaden faller förlorar du pengar. Våra kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad. Vår vanligaste kapitalskyddade placering är aktieindexobligationen, som är kopplad till aktiemarknaden. Obligationen står för säkerheten och gör att du kan känna dig trygg. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få en bra avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två gör att du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker. På sid 15 kan du läsa om de risker som är förknippade med ett köp av Kapitalskyddade placeringar 929. Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, men du kan sälja när du vill. När löptiden är slut beräknas hur mycket pengar du får tillbaka. Hur mycket pengar du får tillbaka är dels beroende av det nominella beloppet, dels av tilläggsbeloppet. Återbetalt belopp = Nominellt belopp + Tilläggsbelopp Låt oss ta ett exempel med en aktieindexobligation Det nominella beloppet utgör kapitalskyddet, tryggheten, och är kronor per aktieindexobligation du köper. Det nominella beloppet får du alltid tillbaka. Tilläggsbeloppet utgör värdetillväxten i aktieindexobligationen. Ju större tilläggsbelopp, desto mer pengar tjänar du. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av uppgången du får tillgodoräkna dig, den så kallade deltagandegraden. I några av våra aktieindexobligationer kan du välja att betala lite mer, en så kallad överkurs. Överkursen är kronor per aktieindexobligation och är pengar som du förlorar om börsen faller. Samtidigt gör överkursen att du ofta får en hävstång, det vill säga tillgodoräknar dig mer än den faktiska uppgången, när börsen stiger. Det är Handelsbanken som ansvarar för att både det nominella beloppet och tilläggsbeloppet återbetalas. Det gör att du kan känna dig trygg. I denna broschyr finns också två råvaruobligationer. De har samma trygghet som våra aktieindexobligationer, men är kopplade till råvarumarknaden. Läs mer om dem på sidorna Tilläggsbelopp = Nominellt belopp Deltagandegrad Uppgång i marknaden Här kommer ett räkneexempel Anta att du köper 10 stycken Aktieindexobligation Australien Balans 929AA, för totalt kronor. Det nominella beloppet är då kronor. Låt oss vidare anta att deltagandegraden fastställs till 140 procent och att aktieindexet stiger med 40 procent. Då beräknas tilläggsbeloppet så här: Tilläggsbelopp = kr 140 % 40 % = kr. Det du får tillbaka, återbetalt belopp, blir alltså: kr kr = kr. Skulle aktie indexet däremot ha fallit under perioden, får du ändå tillbaka det nominella beloppet, kronor! 5

6 Aktieindexobligation Australien Balans 929AA Surfa på råvaruvågen med Australien Balans Australien står inte bara för en avslappnad livsstil, en ständigt skinande sol och oändliga vidder. Australien har också enorma tillgångar av kol, järn, koppar, olja och andra råvaror. På de stora slätterna finns även en omfattande jordbruksproduktion. Dessutom ligger Australien närmare Kina än många andra råvaruproducenter. 53 procent av exporten består av råvaror. Australien har därför en unik möjlighet att surfa på den snabba tillväxten i Kina. Av världens alla rika länder klarade Australien av finanskrisen allra bäst, utan ett enda år av negativ tillväxt. Den främsta förklaringen är den snabbt växande exporten till Kina. Australien har också goda statsfinanser och hade därför råd att stimulera ekonomin när tillväxten mattades. Australien har haft en hög ekonomisk tillväxt under 2000-talet. Även under kommande år ser förutsättningarna för tillväxt goda ut, med snabb befolkningsökning, ett stort behov av bostäder, starka statsfinanser, stora investeringar i råvarusektorn och den snabbt växande exporten till Asien. Australiens börs har varit en av de starkaste under 2000-talet och har slagit världsindex med mer än 100 procentenheter sedan millennieskiftet. Australiens regering har lagt fram ett förslag om en effektivare beskattning av delar av råvarusektorn. Förslaget riskerar på kort sikt att minska investeringarna, men skapar förutsättningar för högre skatteintäkter och högre inhemsk tillväxt på längre sikt. För- och nackdelar Snabbt växande råvaruexport + Hög ekonomisk tillväxt Starka statsfinanser Beroende av utländsk finansiering Konjunkturkänslig ekonomi AUSTRALIEN BALANS 929AA Nu kan du enkelt placera i en aktiemarknad på andra sidan jordklotet, utan att ta onödiga risker. Avkastningen i Aktieindexobligation Australien Balans är kopplad till det balanserade indexet Australia Balance 15 %. De fyra största sektorerna i indexet är finans, råvaror, icke-cykliska konsumentvaror och energi. Fördelen med ett balanserat aktieindex är att det har en stor koppling till aktiemarknaden när kursrörelserna är små och en liten koppling till aktiemarknaden när kursrörelserna är Fakta om Australien Balans 929AA Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 140 % Löptid 4 år Courtage 2 % stora. På kan du läsa mer om hur ett balanserat aktieindex fungerar. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den australiensiska dollarn påverkar avkastningen. Läs mer om detta på sidan 14 under valuta. Så här har det gått för aktieindexet* sep 05 sep 06 sep 07 sep 08 sep 09 sep 10 Källa: Handelsbanken * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Eftersom aktieindexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. 6

7 Så här kan det bli Aktieindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 15,8 % kr kr 88,9 % 17,0 % 60 % 12,4 % kr kr 64,0 % 13,0 % 40 % 8,8 % kr kr 39,0 % 8,5 % 20 % 4,7 % kr kr 14,1 % 3,3 % 0 % 0,0 % kr kr - 10,9 % - 2,8 % - 20 % - 5,4 % kr kr -10,9 % -2,8 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 2. Baserat på en deltagandegrad på 140 procent och att förhållandet mellan svenska kronan och australiensiska dollarn varit oförändrad under löptiden. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 7

8 Aktieindexobligation Sverige Balans 929AS och Sverige Balans 929AX Låt sparpengarna växa tryggt på den svenska aktiemarknaden Den svenska börsen hör till de aktiemarknader som haft högst avkastning i världen på lång sikt i genomsnitt 10,0 procent per år sedan år I den takten fördubblas värdet på ditt sparande vart sjunde år. Efter inflation har avkastningen varit 6,2 procent per år*. Förklaringen till den höga avkastningen är till stor del de globala svenska bolagen. Flera av dem har varit verksamma utomlands i mer än 100 år. Tack vare den starka tillväxten utomlands är många av bolagen i dag världsledande inom sina områden. Deras långa erfarenhet är i dag till stor nytta på tillväxtmarknaderna. Samtidigt är svenska företag beroende av den globala konjunkturen. När tillväxten tar fart stiger vinsterna snabbt. Generellt har svenska storföretag goda finanser. I kombination med starka marknadspositioner ger detta företagen goda möjligheter att expandera under kommande år. Stockholmsbörsen har stigit kraftigt sedan Samtidigt har vinsterna stigit snabbt, tack vare besparingar och den ekonomiska återhämtningen. Detta gör att börsen fortfarande är attraktivt värderad. Tar man hänsyn till de låga räntorna framstår börsen som ännu billigare. För- och nackdelar Marknadsledande bolag + Företagen har generellt starka finanser Besparingar skapar vinstpotential Svenska börsen är konjunkturkänslig Aktiemarknaden har redan stigit en del SVERIGE BALANS 929AS Aktieindexobligationen passar dig som vill placera tryggt i den svenska aktiemarknaden. Aktieindexobligation Sverige Balans 929AS är kopplad till det balanserade aktieindexet OMXS30 Balance 20 %, som representerar 30 av de största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Fördelen med ett balanserat aktieindex är att det har stor koppling till aktiemarknaden när kursrörelserna är Fakta om Sverige Balans 929AS Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 60 % Löptid 5 år Courtage 2 % små och liten koppling till aktiemarknaden när kursrörelserna är stora. På kan du läsa mer om hur ett balanserat aktieindex fungerar. Så här har det gått för aktieindexet* sep 05 sep 06 sep 07 sep 08 sep 09 sep 10 Källa: Bloomberg * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Eftersom aktieindexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. * Källa: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook

9 Så här kan det bli Aktieindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr kr 45,1 % 7,6 % 60 % 9,8 % kr kr 33,3 % 5,9 % 40 % 7,0 % kr kr 21,6 % 3,9 % 20 % 3,7 % kr kr 9,8 % 1,9 % 0 % 0,0 % kr kr -2,0 % -0,4 % - 20 % -4,4 % kr kr -2,0 % -0,4 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 2. Baserat på en deltagandegrad på 60 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. SVERIGE BALANS 929AX Aktieindexobligation Sverige Balans 929AX passar dig som vill få större utväxling på din placering jämfört med Sverige Balans 929AS. I Sverige Balans 929AX gör deltagandegraden att du preliminärt får ta del av 105 procent av aktieindexets uppgång. Avkastningen är kopplad till det balanserade aktieindexet OMXS30 Balance 20 %. Fördelen med ett balanserat aktieindex är att det har stor koppling till aktiemarknaden när kursrörelserna är små och Fakta om Sverige Balans 929AX Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 105 % Löptid 5 år Courtage 2 % liten koppling till aktiemarknaden när kursrörelserna är stora. På kan du läsa mer om hur ett balanserat aktieindex fungerar. Så här har det gått för aktieindexet* sep 05 sep 06 sep 07 sep 08 sep 09 sep 10 Källa: Bloomberg * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Eftersom aktieindexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. Så här kan det bli Aktieindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr kr 64,0 % 10,3 % 60 % 9,8 % kr kr 45,3 % 7,7 % 40 % 7,0 % kr kr 26,6 % 4,8 % 20 % 3,7 % kr kr 7,8 % 1,5 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -2,3 % - 20 % -4,4 % kr kr -10,9 % -2,3 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 2. Baserat på en deltagandegrad på 105 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 9

10 Aktieindexobligation Nordiska aktier 929AN Placera i tre nordiska storföretag som växer med tillväxtmarknaderna De nordiska storföretagen är djupt integrerade i världsekonomin. Därför drar de nordiska börserna nytta av en stark global tillväxt. Stora kostnadsbesparingar under senare år gör att vinsterna tar rejäl fart när efterfrågan ökar. De senaste 40 åren har de nordiska börserna gett en avkastning på i genomsnitt 13,1 procent per år, betydligt mer än världsindex. Den nordiska aktiemarknaden har stigit kraftigt sedan 2008, men är fortfarande prisvärd i ett långsiktigt perspektiv. Nu finns ett nytt sätt att placera i några av Nordens bästa bolag. Avkastningen i Aktieindexobligation Nordiska aktier är kopplad till aktieutvecklingen i tre välkända storföretag: AstraZeneca, Nokia och Statoil. Alla tre bolagen gynnas av den snabba utvecklingen i tillväxtländerna. Handelsbankens prisbelönta analytiker har en positiv rekommendation på aktierna. För- och nackdelar Stor exponering mot tillväxtmarknaderna + Vinstpotential när konjunkturen vänder Du får minst placerat belopp tillbaka Konjunkturkänsliga börser Alla bolag i korgen måste gå upp NORDISKA AKTIER 929AN I Nordiska aktier 929AN är avkastningen kopplad till kursutvecklingen i aktierna AstraZeneca, Nokia och Statoil. Aktieindexobligationen har en löptid på två år och är ett intressant alternativ till traditionellt räntesparande. Den 9 januari 2012 läser vi av hur aktierna har utvecklats. Om alla tre aktierna har stigit får du en kupong på preliminärt 5,5 procent. Om någon aktie har fallit får du ingen kupong det året. Den 9 januari 2013 görs en ny kontroll. Om alla tre aktierna då har stigit från startdagen får du en kupong på preliminärt 5,5 procent. Om någon aktie har fallit får du ingen kupong det året. Aktieindexobligationen kan med andra ord ge totalt 0 procent, 5,5 procent eller 11 procent i kupong. Observera att kupongerna utbetalas på återbetalningsdagen, tillsammans med ditt placerade belopp. Aktiernas kursutveckling beräknas i lokal valuta, vilket i Nokias fall är euro och i Statoils fall norska kronor. Så här har det gått för bolagen* Fakta om Nordiska aktier 929AN Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär kupong 5,5 % Löptid 2 år Courtage 1 % sep 05 sep 06 sep 07 sep 08 sep 09 sep 10 Källa: Bloomberg AstraZeneca Nokia Statoil * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Alla 3 aktierna har stigit år 1 Alla 3 aktierna har stigit år 2 Placerat belopp Återbetalt Avkastning 2 Avkastning belopp 1 per år 2 Ja Ja kr kr 9,9 % 4,4 % Ja Nej kr kr 4,5 % 2,0 % Nej Ja kr kr 4,5 % 2,0 % Nej Nej kr kr -1,0 % -0,5 % 1. Baserat på en kupong på 5,5 procent. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 10

11 Råvaruobligation Index Balans 929RI och Index Balans 929RX Råvaror en naturlig del av ditt sparande Det finns många argument för att placera en del av sitt sparande i råvarumarknaden. Råvaror har historiskt gett hög avkastning. Sedan 1969 har den globala råvarumarknaden gett en betydligt högre avkastning än den globala aktiemarknaden. Sedan 1999 har en placering i råvaror nästan fördubblats i värde, samtidigt som aktiemarknaden knappt gett någon avkastning alls*. Råvaror är också ett bra komplement i en portfölj med till exempel aktier och räntebärande placeringar, eftersom de sprider riskerna. När aktiemarknaden faller, stiger ofta råvaror i värde. Genom att inte lägga alla ägg i samma korg kan du minska risken i ditt sparande. Därför rekommenderar Handelsbanken att du bör placera upp till 20 procent av ditt långsiktiga sparande i råvaror. Råvaror är också bra att ha om inflationen tar fart. Historiskt har råvaror varit den enda tillgång som ökar i värde när inflationen stiger. Andra tillgångar, som räntesparande och aktier, brukar påverkas negativt av stigande inflation. Det finns ytterligare ett bra argument för att placera i råvaror: Kina och många andra tillväxtländer är just nu inne i en expansiv tillväxtfas. Investeringsbehoven i infrastruktur är enorma och hushållens levnadsstandard stiger snabbt. Behovet av energi, metaller och livsmedel kommer att öka dramatiskt under kommande år. Utbudet har svårt att hålla jämna steg. Trots den snabba tillväxten i Kina de senaste 30 åren, har man fortfarande långt kvar till de rika ländernas välstånd. Därför kommer den höga tillväxten att fortsätta i många år framöver. Det har funnits ett starkt argument mot att placera i råvaror: Det har varit komplicerat. Men med Handelsbankens nya råvaruobligation, som är kopplad till bankens råvaruindex, är det både enkelt och tryggt. Handelsbanken är ledande i Sverige på råvaror och vårt råvaruindex är framtaget av bankens råvaruexperter. De flesta råvaror handlas i amerikanska dollar. Handelsbankens råvaruindex beräknas också i dollar. För- och nackdelar Tjäna på den höga tillväxten i Kina + Skydd mot stigande inflation Sprid riskerna i ditt sparande Råvarupriser är ofta konjunkturkänsliga Risk för tillfällig inbromsning i Kina Index Balans 929RI Råvaruobligation Index Balans 929RI passar dig som vill placera tryggt i den högaktuella råvarumarknaden. Samtidigt sprider du riskerna i ditt sparande och får ett skydd mot stigande inflation. Råvaruobligation Index Balans 929RI är kopplad till utvecklingen i Handelsbankens balanserade råvaruindex Commodity Balance 15 %. I indexet ingår 15 råvaror som är viktiga för de nordiska ekonomierna (se tabellen på sidan 13). Energiråvaror har den största vikten i indexet, följt av basmetaller, jordbruksråvaror, ädelmetaller och pappersmassa. Fördelen med ett balanserat råvaruindex är att det har stor koppling till marknaden när prisrörelserna är små och liten koppling till marknaden när prisrörelserna är stora. På index kan du läsa mer om hur ett balanserat index fungerar. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. Läs mer om detta på sidan 14 under valuta. * Aktieindexet msci world jämfört med råvaruindexet S&P gsci. 11

12 Så här har det gått för råvaruindexet* Fakta om Index Balans 929RI Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 50 % Löptid 4 år Courtage 2 % sep 05 sep 06 sep 07 sep 08 sep 09 sep 10 Källa: Handelsbanken * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Eftersom råvaruindexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. Så här kan det bli Råvaruindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 15,8 % kr kr 37,3 % 8,1 % 60 % 12,4 % kr kr 27,5 % 6,2 % 40 % 8,8 % kr kr 17,6 % 4,1 % 20 % 4,7 % kr kr 7,8 % 1,9 % 0 % 0,0 % kr kr - 2,0 % - 0,5 % - 20 % - 5,4 % kr kr - 2,0 % - 0,5 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 2. Baserat på en deltagandegrad på 50 procent och att förhållandet mellan svenska kronan och amerikanska dollarn varit oförändrad under löptiden. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Index Balans 929RX Råvaruobligation Index Balans 929RX passar dig som vill få större utväxling på din placering jämfört med Index Balans 929RI. I Index Balans 929RX gör deltagandegraden att du preliminärt får ta del av 110 procent av det balanserade indexet Commodity Balance 15 %. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. Läs mer om detta på sidan 14 under Valuta. Så här har det gått för råvaruindexet* Fakta om Index Balans 929RX Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad 110 % Löptid 4 år Courtage 2 % sep 05 sep 06 sep 07 sep 08 sep 09 sep 10 Källa: Handelsbanken * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Eftersom råvaruindexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. 12

13 Så här kan det bli Råvaruindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 15,8 % kr kr 67,6 % 13,6 % 60 % 12,4 % kr kr 48,0 % 10,1 % 40 % 8,8 % kr kr 28,3 % 6,3 % 20 % 4,7 % kr kr 8,7 % 2,1 % 0 % 0,0 % kr kr - 10,9 % - 2,8 % - 20 % - 5,4 % kr kr - 10,9 % - 2,8 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 2. Baserat på en deltagandegrad på 110 procent och att förhållandet mellan svenska kronan och amerikanska dollarn varit oförändrad under löptiden. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Råvarorna i indexet Råvara Bensin Diesel Råolja Elektricitet Koppar Aluminium Guld Sojabönor Zink Vete Nötkreatur Silver Pappersmassa Grisar Nickel * Per den 31 augusti Vikt i indexet* 13 % 13 % 13 % 12 % 11 % 9 % 7 % 5 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % Exempel på användningsområde Drivmedel Drivmedel, uppvärmning, industri Raffineras till olika oljekvaliteter Uppvärmning och kyla, industri, IT Elektriska komponenter Fordon, förpackningar, bygg Smycken, industri Djurfoder, livsmedel Rostskydd, legeringar, färg Livsmedel, djurfoder Livsmedel Smycken, industri Papper Livsmedel Rostfritt stål, mynt, batterier 13

14 Det här är också viktigt att veta Courtage När du köper Kapitalskyddade placeringar 929 betalar du ett courtage. Courtaget är 1 procent på priset för alternativ Nordiska aktier 929AN. För övriga alternativ är courtaget 2 procent på priset. Du betalar inga löpande förvaltnings avgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Betalningsdag Köp av Kapitalskyddade placeringar 929 ska betalas den 18 november Startkurser Startkurser fastställs den 18 november 2010, förutom för Aktieindexobligation Australien Balans 929AA där startkurs fastställs den 19 november Värdet under löptiden andrahandsmarknad Kapitalskyddade placeringar 929 avses handlas på börsen från och med den 22 november Du kan följa värdet på dem på www. handelsbanken.se/kapitalskydd. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du vanligt courtage, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Slutkurser och genomsnittsberäkning Slutkurser fastställs enligt följande: Aktieindexobligation Australien Balans 929AA: Aktieindexets genomsnittliga värde från och med den 21 maj 2014 till och med den 21 november 2014, med en avläsning varje månad. Aktieindexobligation Sverige Balans 929AS och Sverige Balans 929AX: Aktieindexets genomsnittliga värde från och med den 20 maj 2015 till och med den 20 november 2015, med en avläsning varje månad. Råvaruobligation Index Balans 929RI och Index Balans 929RX: Råvaruindexets genomsnittliga värde från och med den 21 maj 2014 till och med den 21 november 2014, med en avläsning varje månad. Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Återbetalningsdag Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto följande datum: Aktieindexobligation Australien Balans 929AA den 10 december Aktieindexobligation Sverige Balans 929AS och Sverige Balans 929AX den 9 december Aktieindexobligation Nordiska aktier 929AN den 28 januari Råvaruobligation Index Balans 929RI och Index Balans 929RX den 10 december Deltagandegrad Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om deltagandegraden är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. Definitiva deltagandegrader fastställs den 18 november Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till detta datum. Kupong Kupongen i Aktieindexobligation Nordiska aktier 929AN är preliminärt 5,5 procent. Definitiv kupong fastställs den 18 november Storleken på kupongen avgörs bland annat av den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) samt marknadsräntorna förändras fram till detta datum. Valuta I Aktieindexobligation Australien Balans 929AA påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den australiensiska dollarn. En förstärkning av dollarn ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av dollarn ger ett lägre tilläggsbelopp. Observera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakursförändringar. I Råvaruobligation Index Balans 929RI och Index Balans 929RX påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. En förstärkning av dollarn ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av dollarn ger ett lägre tilläggsbelopp. Observera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakursförändringar. Underliggande aktier och index Aktieindexobligation Australien Balans 929AA, Sverige Balans 929AS, Sverige Balans 929AX, Råvaruobligation Index Balans 929RI och Råvaruobligation Index Balans 929RX är kopplade till de balanserade indexen Australia Balance 15 %, OMXS30 Balance 20 % respektive Commodity Balance 15 %. Indexen är konstruerade enligt Excess return -principen. Det innebär att indexen speglar de ingående aktiernas respektive råvarornas totalavkastning utöver ränta. I och med att balanserade index är av Excess return -konstruktion tas effekten av osäkerhet kring bland annat framtida aktieutdelningar bort. Balanserade index har en så kallad målvolatilitet. Det gör att balanserade index har stor koppling till marknaden när kursrörelserna är små och liten koppling till marknaden när kursrörelserna är stora. Excess return - konstruktionen och målvolatiliteten i de balanserade indexen minskar osäkerheten och sänker riskpremien, vilket gör att du får en bättre avkastningspotential än vad som annars skulle vara möjligt. Ytterligare information om underliggande aktier och index finns i Slutliga Villkor. Licenser Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda indexen i denna broschyr. Licensgivarnas ansvarsbegränsning för respektive index finns i Slutliga Villkor. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 15 november Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande: kronor i Aktieindexobligation Australien Balans 929AA kronor totalt i Aktieindexobligation Sverige Balans 929AS och Sverige Balans 929AX kronor i Aktieindexobligation Nordiska aktier 929AN kronor totalt i Råvaruobligation Index Balans 929RI och Index Balans 929RX Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Se Slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst: 125 % för Aktieindexobligation Australien Balans 929AA 45 % för Aktieindexobligation Sverige Balans 929AS 90 % för Aktieindexobligation Sverige Balans 929AX 40 % för Råvaruobligation Index Balans 929RI 95 % för Råvaruobligation Index Balans 929RX Handelsbanken kommer att ställa in Aktieindexobligation Nordiska aktier 929AN om kupongen inte kan fastställas till minst 4,5 %. Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angetts. 14

15 Beskattning Aktieindexobligation Australien Balans 929AA, Sverige Balans 929AS, Sverige Balans 929AX och Nordiska aktier 929AN bör beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Råvaruobligation Index Balans 929RI och Index Balans 929RX bör beskattas som fordringsrätt. Kapitalförsäkring Du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i en kapitalförsäkring. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. För mer information om Handelsbankens kapitalförsäkring Kapitalspar Depå, se Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för de kapitalskyddade place ringarna och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 1,0 procent per år av den kapitalskyddade placeringens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den kapitalskyddade placeringen. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i den kapitalskyddade placeringens pris. Fullständiga villkor Kapitalskyddade placeringar 929 ges ut under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. Försäljningsrestriktioner Erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt. Risker med Kapitalskyddade placeringar 929 Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper en kapital skyddad placering. Kreditrisk (emittentrisk) Kapitalskyddade placeringar 929 emitteras av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under löptiden. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa2 från Moody s. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Ett innehav av Kapitalskyddade placeringar 929 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalnings dagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. I de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än svenska kronor kan kursförändringar påverka den kapitalskyddade placeringens värde. Detta är dock inte fallet med kapitalskyddade placeringar som enligt Slutliga Villkor är valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Överkurs Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Handelsbanken är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av Kapitalskyddade placeringar 929 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. 15

16 Visste du att... flera oberoende institut anser att Handelsbanken är en av världens mest trygga banker. Det finns ingen bank i Norden som bedöms vara mer stabil och säker än Handelsbanken. Handelsbanken erbjudit kapitalskyddade placeringar sedan Handelsbanken är störst i Sverige på kapitalskyddade placeringar, med cirka en fjärdedel av marknaden. Handelsbankens aktieindexobligationer sedan 1994 i genomsnitt har gett en avkastning på 7,5 procent per år*. Handelsbankens kapitalskyddade placeringar handlas på börsen, vilket gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Vill du veta mer Vill du veta mer om hur du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker? På finns alla svaren. Gå in redan i dag och lär dig mer om kapitalskyddade placeringar. Där kan du se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Självklart kan du också köpa Kapitalskyddade placeringar 929 direkt på nätet. * Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 16

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 924 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 27 juni 1 Den 21 maj 2010 Bredare återhämtning trots oro för Sydeuropas finanser Dramatiken har snarare ökat

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Maj 2011 kapitalskyddade placeringar 935 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 26 juni 1 Den 23 maj 2011 Fortsatt återhämtning och stigande dollar Vår positiva

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 917 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 21 september 2009 Lågkonjunkturen är över Recessionen i USA är över. Eurozonen får också positiva

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Fega och vinn med dina sparpengar

Fega och vinn med dina sparpengar www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 907 Fega och vinn med dina sparpengar SEX NYA SÄTT ATT TJÄNA PENGAR UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER 1 Mer att välja på för dig som både är försiktig

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat Januari/Februari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 feb 1 Våra aktuella certifikat Vi har tagit fram två

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 925 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 25 juli 1 Den 17 juni 2010 Kinesisk mjuklandning bäddar för fortsatt återhämtning De senaste månaderna har

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 956

kapitalskyddade placeringar # 956 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp köp köp 16 16 23 januari januari juni 2013 2013 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 956 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden

Läs mer

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets Maxcertifikat Istället för aktier En produkt från Handelsbanken Capital Markets Handelsbankens maxcertifikat Maxcertifikat ger dig möjlighet till god avkastning, till lägre risk än aktier. Handelsbankens

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 927 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 19 sep 1 Den 16 augusti 2010 Global återhämtning i lugnare tempo Den globala ekonomiska återhämtningen under första

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 908 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Mer att välja på för dig som både är försiktig och vill tjäna pengar På bilden på framsidan ser

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 928 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 17 okt 1 Den 20 september 2010 Kina leder den globala konjunkturen För ett år sedan var det Kina som ledde den globala

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat november/december 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 4 dec Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier Intressant placering till begränsad risk Chefekonomen har ordet Genom en

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Strategiobligation Råvaror

Strategiobligation Råvaror www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation Råvaror Placeringsstrategi på råvarumarknaden Strategin har historiskt gett en avkastning på i genomsnitt drygt 16 procent per år Kapitalskyddad placering Handelsbanken

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 5059 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 29.6.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial januari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 81 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 20 25 februari april 2014 2015

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Marknadsföringsmaterial - Maj / Juni 2012 1 14 maj 2012 Starkare BRICs svagare PIGS Euroområdet fortsätter att vara en källa till oro på

Läs mer

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter 28 Mars 2006 Strukturerade produkter Pär Sjögemark Pär Sjögemark, +46 8 701 36 58, pasj02@handelsbanken.se Agenda Vad menas med strukturerade produkter Olika riskprofiler En marknad i kraftig tillväxt

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Störst på boursen. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Aktieindexobligation. Teckningskurs 110% Indikativ deltagandegrad 1,1

Störst på boursen. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Aktieindexobligation. Teckningskurs 110% Indikativ deltagandegrad 1,1 Foto: NordicPhotos Sverige 24 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat tecknas senast 21 Januari Störst på boursen Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank PLC Löptid 4

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 918 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 19 oktober 2009 Återhämtningen fortsätter Den globala återhämtningen fortsätter. I de utvecklade

Läs mer

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch Foto: NordicPhotos Autocall Norden Switch Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Knapp ökning ger utdelning Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Svenska Handelsbanken

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 kapitalskyddade placeringar 938 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 18 sep 1 Den 15 augusti 2011 Ovanligt osäkert men intressanta möjligheter Sommaren

Läs mer

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader Express Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Snabbt bygge för snabba tåg Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Credit

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5050 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 983

Alltid med kapitalskydd Extra 983 Alltid med kapitalskydd Extra 983 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 6 december 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 921 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 15 februari 2010 Oro stoppar inte återhämtningen Den senaste tiden har det åter varit lite

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 920 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 11 januari 2010 Återhämtning i olika takt Den globala återhämtningen fortsätter, men det är

Läs mer

kapitalskyddade placeringar 939

kapitalskyddade placeringar 939 16 Si St SiSta dag för köp 16 oktober 2011 o a d kt o ag fö r be r kapitalskyddade placeringar 939 PLACerA UtAN Att ÄVeNtYrA DINA PeNGAr Marknadsföringsmaterial kö Sep/okt 2011 1 p kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 november Sista dag för köp Sista dag för köp 13 november 2011 Kapitalskyddade placeringar 940 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR okt/nov 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Aktieobligation Sverige Etik

Aktieobligation Sverige Etik Aktieobligation Sverige Etik - En treårig kapitalskyddad placering Marknadsföringsmaterial april 2009 - Strukturerade produkter, Sverige En etisk placering på den svenska aktiemarknaden Avkastningen styrs

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd k apitalsk yddade pl aceringar 5052 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 916 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 17 augusti 2009 Ljusningen för världsekonomin håller i sig Återhämtningen i Asien tog ordentlig

Läs mer

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022 låg risk Aktieindex- Obligation 6 år Grundutbud Erasmusbrug, Rotterdam Europeiska Aktieåterköp Placeringen ger exponering mot ett index av europeiska bolag

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker k apitalsk yddade pl aceringar 5060 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 21.9.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 25 oktober 2015. Europa Hållbarhet Sverige Tillväxtmarknader

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 25 oktober 2015. Europa Hållbarhet Sverige Tillväxtmarknader Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 25 oktober 2015 Europa Hållbarhet Sverige Tillväxtmarknader Inledning 21 september 2015 Dags att doppa tårna Oron

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 942

Kapitalskyddade placeringar 942 5 februari Sista dag för köp Sista dag för köp 5 februari 2012 Kapitalskyddade placeringar 942 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR jan/feb 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 942

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Mars 2011 kapitalskyddade placeringar 933 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 25 april 1 Den 21 mars 2011 Oron stoppar inte återhämtningen Den globala ekonomiska

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015. Klimat Europa Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015. Klimat Europa Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015 Klimat Europa Sverige Inledning 23 november 2015 Placera klimatsmart och bli en vinnare Den 30

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 913 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 20 mars 2009 Stimulanser lägger grund för återhämtning Den globala ekonomin är fortfarande

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

dec s i s ta t e c k n i n g s d a g

dec s i s ta t e c k n i n g s d a g Valuta 1 trygghet & tillväxt s i s ta t e c k n 17 dec i n g s d a g Löptid 3 år TRYGGHET (SHBO1165A) Teckningskurs 100% Indikativ uppräkningsfaktor 1,1 TILLVÄXT (SHBO1165B) Teckningskurs 105% Indikativ

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus

www.danskebank.se Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus www.danskebank.se Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus 2 DANSKE BANK Intressant placering till begränsad risk Observera att en investering i Ränteobligation

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR 1325 Valutaobligation Oljenationer VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble.

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Indexcertifikat Avseende: Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Med Emissionsdag: 13 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant-

Läs mer