Aktieindexobligation Norden Topp 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieindexobligation Norden Topp 10"

Transkript

1 Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till kraftig hävstång samtidigt som placeringen är kapitalskyddad Handelsbanken Capital Markets

2 Den nordiska aktiemarknaden är lågt värderad Aktieindexobligation Norden Topp 10 är kopplad till utvecklingen i tio intressanta aktier i Norden. Aktiekurserna på de nordiska börserna har fallit under det senaste halvåret. Anledningen är framför allt en större osäkerhet kring den amerikanska konjunkturen och utvecklingen på kreditmarknaden. Det har gjort att aktiemarknaden värderas betydligt lägre idag än för ett halvår sedan. Vi förväntar oss en relativt liten avmattning i den amerikanska ekonomin och räknar inte med någon tillväxt det första halvåret i år. Därefter förväntar vi oss att tillväxten tar fart under det andra halvåret. Den nordiska aktiemarknaden är för närvarande lågt värderad. P/E-talet, börskursen i förhållande till förväntad vinst, uppgår för närvarande till 12 gånger. Det är nästan 30 procent lägre än det genomsnittliga P/E-talet de senaste tio åren. Anledningen är att marknaden förväntar sig betydande nedjusteringar av företagens vinstprognoser. Direktavkastningen är idag högre på aktiemarknaden än 10-årsräntan, samtidigt som den nordiska aktiemarknaden idag är lägre värderad än den amerikanska. En eventuell konjunkturnedgång torde alltså påverka den nordiska aktiemarknaden mindre än till exempel den amerikanska. Vi ser därför en större potential i den nordiska aktiemarknaden. Låga P/E-tal och låga marknadsräntor medför att aktiemarknadens riskpremie för närvarande är hög. Historiskt har detta visat sig vara ett bra tillfälle att köpa aktier, åtminstone för den långsiktige spararen. På två års sikt torde utsikten för den nordiska aktiemarknaden vara god. Aktierna i Norden Topp 10 Vi har skapat en korg med tio nordiska aktier som vi anser har goda möjligheter att utvecklas bättre än börserna i genomsnitt de närmaste åren. Aktierna är: Boliden, Danske Bank, H&M, Orkla, Sandvik, Skanska, Statoil- Hydro, Swedbank, Telenor och Volvo. Aktierna kompletterar också varandra i ett portföljperspektiv, det vill säga att korgen erbjuder god riskspridning mellan såväl länder som branscher. StatoilHydro, ett av de mest känsliga oljebolagen vad gäller oljepriset, har goda möjligheter att generera höga vinster vid nuvarande höga oljepris. Boliden står inför flera utmaningar under 2008 och Trots det tycker vi att dagens aktiekurs är låg. Vi bedömer att den historiskt sett låga värderingen av banksektorn kommer att normaliseras, i takt med att

3 effekterna av den finansiella turbulensen klingar av. Vi ser därför stor kurspotential i både Danske Bank och Swedbank. Inom industrisektorn föredrar vi Sandvik, Skanska och Volvo, vars aktier vi ser har goda möjligheter att utvecklas postitivt när marknaden förväntar sig ett ett bättre konjunkturscenario. Vi bedömer att H&M har fallit alltför mycket och att aktien har goda förutsättningar för att utvecklas väl, även om konsumtionen minskar. Telenor värderas idag till en betydande rabatt jämfört med många sektorkonkurrenter. Det tycker vi är omotiverat. Orkla har en stark balansräkning och vi ser möjligheter till förbättrade marginaler inom konsumentverksamheten samt synergivinster inom SAPA. Orklas exponering mot solenergi, via REC och Elkem Solar, utgör också framtida potential. Stark utveckling och låg värdering Trots att bolagen i aktiekorgen under en lång tid haft en stark utveckling är de ändå lägre värderade än den nordiska börsen som helhet. Det förväntade P/E-talet för 2008 är för bolagen i aktiekorgen 11 gånger. Detta kan jämföras med 12 gånger för den nordiska aktiemarknaden som helhet (FTSE Nordic 30) och 13 gånger för världens aktiemarknader (Dow Jones Stoxx Global 1800). Bolagen i aktiekorgen har hög lönsamhet, mätt som avkastning på eget kapital. Direktavkastningen är också hög; 4,8 procent för aktiekorgen jämfört med 3,8 procent för FTSE Nordic 30 och 2,8 procent för Dow Jones Stoxx Global Aktiekurserna för bolagen i korgen har historiskt utvecklats bättre än både OMXS30, FTSE Nordic och MSCI World. Sedan millennieskiftet har aktierna i korgen i genomsnitt stigit 103 procent. Under samma period har OMXS30 fallit 18 procent, FTSE Nordic 30 stigit 13 procent och MSCI World gått ner 6 procent. Volatiliteten i aktiekorgen är lägre än OMXS30 och FTSE Nordic 30, men högre än MSCI World. Aktiekorgen har haft en positiv Sharpekvot sedan millennieskiftet, till skillnad från de tre indexen. Historisk avkastning Avkastning sedan Aktiekorg Norden Topp 10 OMXS30 FTSE Nordic 30 Världsindex Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning Korg / Index Genomsnittlig avkastning per år Volatilitet Sharpekvot Aktiekorg Norden Topp 10 9,1% 17,7% 0,34 FTSE Nordic 30 1,5% 20,1% -0,08 OMXS30-2,4% 22,8% -0,24 MSCI World -0,8% 12,8% -0,31 Baserat på beräkningar sedan Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning

4 Placera i Aktieindexobligation Norden Topp 10 Aktieindexobligation Norden Topp 10 är en kapitalskyddad placering. Avkastningen är kopplad till utvecklingen i en likaviktad korg med tio nordiska aktier. Observera dock att varje akties uppgång är maximerad, varje aktie har ett tak på 35 procent. Löptiden är drygt 2 år och återbetalningdag är den 11 juni Aktieindexobligation Norden Topp 10 erbjuds i två alternativ: I alternativ 1119A är den preliminära uppräkningsfaktorn 105 procent och priset per post är kronor. I alternativ 1119B är den preliminära uppräkningsfaktorn 250 procent och priset per post är kronor. Du måste anmäla dig för totalt minst fem poster. Kapitalskyddet innebär att även om aktierna i korgen har fallit får du ändå tillbaka hela det nominella beloppet, kronor per post, på återbetalningsdagen. Definitiva uppräkningsfaktorer fastställs den 12 mars 2008, då även betalning sker. Så här beräknas återbetalningsbeloppet Antag att du köper fem poster av 1119B för kronor, uppräkningsfaktorn fastställs till 250 procent och alla aktier stiger med 30 procent. Då får du tillbaka ( % 30 %) = kronor. Om aktierna sjunker, får du ändå tillbaka hela det nominella beloppet, kronor. Så här stort blir återbetalningsbeloppet Tabellen visar hur utvecklingen för aktiekorgen Norden Topp 10 påverkar de belopp som du får på återbetalningsdagen den 11 juni Återbetalningsbeloppen är beräknade på ett nominellt belopp på kronor och en uppräkningsfaktor för 1119A på 105 procent och för 1119B på 250 procent. I beloppen har vi antagit att alla aktier haft samma utveckling. Aktiekorgens utveckling under löptiden Genomsnittlig årlig utveckling 1119A 1119B 40 % 16,2 % kr* kr* 35 % 14,3 % kr kr* 30 % 12,4 % kr kr 20 % 8,5 % kr kr 10 % 4,3 % kr kr 0 % 0 % kr kr -20 % -9,5 % kr kr *Som följd av respektive akties tak. Årseffektiv avkastning Tabellen visar den årseffektiva avkastningen beräknad med ett courtage på 2 procent och en uppräkningsfaktor för 1119A på 105 procent och för 1119B på 250 procent. Aktiekorgens utveckling under löptiden Genomsnittlig årlig utveckling 1119A 1119B 40 % 16,2 % 13,9 %* 25,7 %* 35 % 14,3 % 13,9 % 25,7 % 30 % 12,4 % 12,0 % 21,9 % 20 % 8,5 % 7,9 % 13,8 % 10 % 4,3 % 3,6 % 4,9 % 0 % 0,0 % -0,9 % -5,0 % -20 % -9,5 % -0,9 % -5,0 % *Som följd av respektive akties tak. Så här anmäler du dig Fyll i anmälningssedeln och lämna in den till något av våra bankkontor senast den 7 mars Kontakta oss Prata med din rådgivare om du har frågor om Aktieindexobligation Norden Topp 10, alternativt ring Du kan också e-posta dina frågor direkt till

5 Fakta om Aktieindexobligation 1119 Pris per post Pris per post är kronor för 1119A och kronor för 1119B. Du måste anmäla dig för totalt minst fem poster. Courtage Courtaget är 2 procent, beräknat på priset. Anmälan Sista dag för anmälan är den 7 mars Betalningsdag Aktieindexobligationen ska betalas den 12 mars Startkurser Startkurs för respektive aktie fastställs den 12 mars Andrahandsmarknad Du kan följa värdet på aktieindexobligationen på under Kurser, Aktieindexobligationer. Aktieindexobligationen börsnoteras den 18 mars Det gör det enkelt att sälja aktieindexobligationen under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du ett courtage. Observera att respektive aktie har ett tak för kursuppgångar. Det medför att kursförändringar i aktierna inte nödvändigtvis får motsvarande inverkan på aktieindexobligationens värde under löptiden. Observera också att aktieindexobligationens kapitalskydd endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan aktieindexobligationens värde vara lägre än det nominella beloppet. Slutkurser Slutkurs för respektive aktie fastställs den 21 maj Återbetalningsdag Återbetalningsdag är den 11 juni Lägsta återbetalning Du får minst tillbaka kronor per post på återbetalningsdagen. Tak Vid beräkning av återbetalningsbeloppen finns ett tak för kursuppgångar för respektive aktie, vilket innebär att kursuppgångar över taket inte påverkar avkastningens storlek. Taket är 35 procent för respektive aktie. Uppräkningsfaktor Uppräkningsfaktorn anges i procent och talar om hur stor del av en uppgång i indexet du får ta del av. Om uppräkningsfaktorn är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. Uppräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminära. Definitiva uppräkningsfaktorer fastställs på betalningsdagen. Uppräkningsfaktorernas nivåer avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den framtida förväntade volatiliteten i indexet förändras fram till betalningsdagen. Valuta Alla beräkningar och betalningar görs i svenska kronor. Beskattning Aktieindexobligationen beskattas på samma sätt som aktier. Värdeförändringar anses vara kapitalvinst eller kapitalförlust. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnotan beräknas sändas ut den 10 mars Fastställda startkurser och fastställda uppräkningsfaktorer publiceras på från och med den 12 mars Handelsbanken har rätt att ställa in respektive alternativ om uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst 90 procent i 1119A respektive 220 procent i 1119B. Handelsbanken har rätt att ställa in erbjudandet i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angivits. Kreditrisk Vid köp av aktieindexobligation 1119 tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Handelsbanken ställer inga säkerheter för utgivna obligationslån och en placering i aktieindexobligation 1119 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Aktieindexobligationer är en kombination av en obligation och en aktieplacering. Aktieplaceringen representeras av en option. Värdet på optionen påverkas inte enbart av hur värdet på aktiekorgen förändras, utan också av en rad andra faktorer såsom optionens löptid, framtida förväntad volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Eftersom en aktieindexobligation återbetalar nominellt belopp om aktiekorgen sjunker i värde, tas en risk motsvarande den ränta som hade fåtts om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. Likviditetsrisk och risk vid förtida försäljning Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja aktieindexobligationen. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Kapitalskyddet gäller endast på aktieindexobligationens återbetalningsdag. Vid försäljning av aktieindexobligationen under löptiden riskerar du därför att få tillbaka mindre än nominellt belopp. Överkurs, ökad risk större potential Om aktieindexobligationen köps till överkurs riskeras denna del, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Ett alternativ med överkurs ger en högre uppräkningsfaktor och därmed större möjlighet till hög avkastning. Specifika risker avseende olika aktieindexobligationer Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut aktieindexobligationer. Olika aktieindexobligationer kan vara kopplade till samma aktier, men vara konstruerade på olika sätt. Det bör därför uppmärksammas att jämförbarheten mellan olika aktieindexobligationer på samma aktier ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av denna aktieindexobligation bör placerare läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för aktieindexobligationen och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om aktieindexobligationen säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 0,8 procent per år av aktieindexobligationens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i aktieindexobligationen. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i aktieindexobligationens pris. Fullständiga villkor Aktieindexobligation 1119 ges ut under Handelsbankens MTNprogram. Det fullständiga prospektet för aktieindexobligation 1119 utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen.

6 Handelsbanken Capital Markets

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Kupongobligation 10 bolag

Kupongobligation 10 bolag KUPONGOBLIGATION INFORMATION Kupongobligation 10 bolag Trygghet Kupongobligation 10 bolag Trygghet tio svenska bolag med goda framtidsutsikter. Kupongobligation 10 bolag Trygghet fokuserar på tio svenska

Läs mer

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6.

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6. Lån 845 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 845 Lån 845 emitteras under Svenska Handelsbanken

Läs mer

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6.

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6. Lån 844 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 844 Lån 844 emitteras under

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Kapitalskyddade placeringar 5087 Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 9 maj 2014 Demografin påverkar ekonomin oberoende av

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial april 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 33 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 29 maj 2015 Vi tror att aktier har mer att ge. Stödet kommer

Läs mer