Ett välgrundat erbjudande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett välgrundat erbjudande"

Transkript

1 Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial

2 kapitalskyddade placeringar november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående Efter presidentvalet i USA har fokus skiftat till budgeten och det så kallade fiskala stupet. Politisk enighet måste nås innan årsskiftet för att man ska undvika de automatiska nedskärningar som skulle kunna kasta in USA i en recession under första halvåret Sannolikt kan man nå en tillräcklig kompromiss med både skattehöjningar och sänkta utgifter, och därmed blir åtstramningseffekten för 2013 relativt begränsad. Oron för det fiskala verkar redan ha haft en negativ effekt på företagens investeringar. Hushållen däremot tycks inte oroa sig utan gläds istället åt den gradvisa förbättringen av arbetsmarknaden samt att huspriserna stiger. För industrins del behöver exporten ta fart igen och där har det gått trögt på grund av avmattningen i tillväxtmarknaderna. Både september och oktober har emellertid visat en förbättring av många konjunkturindikatorer för Kina och för andra ekonomier i Asien. Vi tror att dessa signaler kommer att förstärkas i takt med att stimulansåtgärderna får allt större effekt. Detta kommer så småningom också att börja synas för exportföretagen i Europa, där förnyad recession i krisländerna lagt ytterligare sten på börda utöver inbromsningen på tillväxtmarknaderna. Krishanteringen rullar vidare i euroområdet. Grekland har fått förlängd tidsfrist för sina besparingar och det får även Spanien och Portugal. Men trots det tror vi att 2013 blir ett dystert år för dessa länder med fortsatt stigande arbetslöshet, bankproblem och social oro. Den mörka bilden av Sydeuropa består därmed under 2013, medan den globala bilden i övrigt blir ljusare. Vill du ta vara på de möjligheter som bjuds, men ändå ta begränsade risker, kan Handelsbankens kapital skyddade placeringar erbjuda intressanta lösningar. Jan Häggström Chefsekonom, Handelsbanken PS. Gå in på så ser du vilka kapitalskyddade placeringar som jag tycker är mest intressanta denna gång. Så här fungerar våra kapitalskyddade placeringar Våra kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad. Vår vanligaste kapitalskyddade placering är aktieindexobligationen, som är kopplad till aktiemarknaden. Obligationen står för säkerheten och gör att du minst får nominellt belopp tillbaka. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få en bra avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två gör att du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker. Det nominella beloppet utgör kapitalskyddet och är onor per aktieindexobligation du köper. Det nominella beloppet får du tillbaka på återbetalningsdagen. Tilläggsbeloppet utgör värdetillväxten i aktieindexobligationen. Ju större tilläggsbelopp, desto mer pengar får du. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av uppgången du får tillgodoräkna dig den så kallade deltagandegraden samt i vissa fall valutapåverkan. I denna broschyr finns också två valutaobligationer. De har samma trygghet som våra aktieindexobligationer, men är kopplade till valutamarknaden och fungerar på ett lite annat sätt. Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, men du kan sälja när du vill. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. På sidan 11 kan du läsa om de risker som är förknippade med ett köp av Kapitalskyddade placeringar 951. Alla våra kapitalskyddade placeringar fungerar även i alternativa skattemiljöer såsom Investeringssparkonto (ISK), Individuellt pensionssparande (IPS) och i kapitalförsäkringar. Läs mer om hur våra kapitalskyddade placeringar fungerar på Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 2

3 Sista dag för köp 16 december 2012 Välgrundade placeringar på spännande marknader Aktieindexobligation Sverige, sidan 4 De svenska börsbolagen fortsätter att växa utomlands, framförallt på tillväxtmarknaderna. Med Aktieindexobligation Sverige kan du spara utan onödiga risker på en av världens bästa börser. Aktieindexobligationen finns i två alternativ, ett basalternativ och ett alternativ med lite högre risk, där du har större möjlighet till hög avkastning. Valutaobligation Brasilien/Indien, sidan 6 Med Valutaobligation Brasilien/Indien får du en kupong på preliminärt 5,5 procent varje år som både Brasiliens och Indiens valutor stärks mot euron, jämfört med startdagen, oavsett hur mycket de stärks. Valutaobligation Brasilien/Indien har en löptid på två år och är ett intressant komplement till traditionella ränteplaceringar. Valutaobligation Dollar, sidan 8 Handelsbankens bedömning är att den amerikanska dollarn kommer att stärkas i takt med den dynamiska amerikanska ekonomin. Vill du tjäna pengar på en starkare dollar, utan att ta onödiga risker? Då kan Valutaobligation Dollar, med årlig avkastningspotential, vara något för dig. Så här enkelt köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra kapitalskyddade placeringar. Du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 16 december Betalning sker den 20 december På internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. Har du inte Internettjänsten eller inte är kund hos Handelsbanken köper du på På våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. Nu kan du enklare jämföra risken på våra kapitalskyddade placeringar, certifikat och fonder. Riskindikatorn har en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk. Läs mer på sid 10. kapitalskyddade placeringar 951 Alternativ Pris Du får minst tillbaka Preliminär Preliminär Risk- Löptid per post (nominellt belopp) deltagandegrad 1 kupong 2 indikator Aktieindexobligation Sverige 951AS 50 % år Aktieindexobligation Sverige 951AY kr 105 % år Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB - 5,5 % 2 2 år Valutaobligation Dollar 951VD - 5,0 % 2 2 år 1. Deltagandegrad fastställs den 20 december 2012 och är oförändrad under hela löptiden. 2. Kupong fastställs den 20 december

4 k apitalsk yddade pl aceringar 951 Aktieindexobligation Sverige 951AS och 951AY Gör en placering med låg risk på en av världens bästa aktiemarknader Den svenska börsen hör till de aktiemarknader Den svenska börsen är attraktivt värderad i ett historiskt perspektiv, som haft högst avkastning i världen på lång sikt i synnerhet med tanke på de låga räntorna. Förutsättningarna för en i genomsnitt 9,9 procent per år sedan uppgång på Stockholmsbörsen är därför goda på lite längre sikt. år 1900*. I den takten fördubblas värdet på ditt Med Aktieindexobligation Sverige kan du ta del av den svenska sparande vart sjunde år. aktiemarknadens potential samtidigt som du slipper de stora Förklaringen till den höga avkastningen är till svängningarna. stor del de globala svenska bolagen. Flera av dem har varit verksamma utomlands i mer än 100 år och många av bolagen är idag världsledande inom sina områden. Det är till stor nytta när de För- och nackdelar nu expanderar på tillväxtmarknaderna. Samtidigt är svenska företag beroende av den globala konjunkturen. När den globala tillväxten är stark gynnas den svenska börsen. När tillväxten mattas av påverkas de svenska + bolagen snabbt, även om många börsbolag faktiskt blivit mindre Många svenska bolag är globala ledare inom sina områden och starka på tillväxtmarknaderna Svenska företag har generellt starka finanser och därför låg finansiell risk God potential till låg risk, med två olika alternativ konjunkturkänsliga under senare år. Generellt har svenska storföretag goda finanser, vilket tillsammans med starka marknadspositioner ger företagen goda möjligheter att expandera under kommande år. Trots detta föll Stockholmsbörsen kraftigt förra året, på grund av oro om konjunkturen och om Europas skuldproblem. I år har börsen återhämtat en del av fallet. Svenska bolag är mycket beroende av Europa, Sveriges viktigaste exportmarknad Risk för svag världskonjunktur med svårlösta skuldproblem och globala obalanser Svängningarna har alltså varit stora, och riskerar att förbli så. * Källa: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012 Aktieindexet OMXS30TM Så här har det gått för aktieindexet 1300 Aktieindexobligation Sverige är kopplad till OMXS30TM Index, som representerar de 30 största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. De tre största bolagen i OMXS30TM Index är Hennes & Mauritz, Nordea och TeliaSonera nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Reuters och Handelsbanken Capital Markets 4 nov-11 nov-12

5 Sista dag för köp 16 december 2012 Sverige 951AS Aktieindexobligation Sverige 951AS passar dig som vill placera tryggt på den svenska börsen. Du får preliminärt 50 procent av OMXS30 TM Index uppgång samtidigt som du minst får placerat belopp tillbaka på återbetalningsdagen. fakta om sverige 951aS Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 50 % Riskindikator* 2 Löptid 5 år Courtage 2 % * På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk. Läs mer på sidan 10. Så här kan det bli Aktieindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,7 % kr 37,3 % 6,6 % 60 % 10,0 % kr 27,5 % 5,0 % 40 % 7,1 % kr 17,6 % 3,3 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnitts - beräkning (se sidan 10). 2. Baserat på en deltagandegrad på 50 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,8 % kr 7,8 % 1,5 % 0 % 0,0 % -2,0 % -0,4 % - 20 % -4,4 % -2,0 % -0,4 % Sverige 951AY Aktieindexobligation Sverige 951AY passar dig som vill tjäna pengar på den svenska aktiemarknaden. Med Aktieindexobligation Sverige 951AY kan du få större utväxling på din placering jämfört med Sverige 951AS. I Sverige 951AY får du preliminärt 105 procent av uppgången i OMXS30 TM Index. fakta om sverige 951aY Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 105 % Riskindikator* 3 Löptid 5 år Courtage 2 % * På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk. Läs mer på sidan 10. Så här kan det bli Aktieindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,7 % kr kr 64,0 % 10,5 % 60 % 10,0 % kr kr 45,3 % 7,8 % 40 % 7,1 % kr kr 26,6 % 4,8 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 10). 2. Baserat på en deltagandegrad på 105 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,8 % kr kr 7,8 % 1,5 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -2,3 % - 20 % -4,4 % kr -10,9 % -2,3 % 5

6 kapitalskyddade placeringar 951 Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB Ett nytt sätt att tjäna pengar på tillväxtländernas starka utveckling Med Valutaobligation Brasilien/Indien får du en kupong på preliminärt 5,5 procent varje år som valutorna brasilianska real och indiska rupier stärks mot euron jämfört med startdagen. Om någon av valutorna inte stärks mot euron utgår ingen kupong för det året. Du har möjlighet till kupong varje år, och du får alltid tillbaka ditt placerade kapital på återbetalningsdagen. Handelsbankens makroekonomer spår i sin senaste konjunkturprognos att de fyra stora tillväxtländerna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (även kallade BRIC) i genomsnitt får en tillväxt på 5,25 procent per år under kommande år. Samtidigt brottas euroländerna med att få sin tillväxt över nollstrecket. Under kommande år står tillväxtländerna och den europeiska valutaunionen därför inför motsatta utmaningar. Tillväxtländerna har en hög tillväxtpotential och riskerar stigande inflation. För att motverka detta måste man föra en relativt stram ekonomisk politik, till exempel med högre räntor. Högre räntor tenderar i sin tur att stärka ett lands valuta. Euroländerna, å sin sida, står inför stora besparingar och skuldsanering, något som på kort sikt leder till lägre tillväxt och lägre inflation. Våra ekonomer förutspår att ECB (den europeiska centralbanken) tvingas hålla räntorna låga under en lång tid framöver, vilket tenderar att försvaga den gemensamma valutan. Handelsbankens makroekonomer förväntar sig därför en gradvis förstärkning av Brasiliens och Indiens valutor mot euron. För att Valutaobligation Brasilien/Indien ska ge avkastning räcker det med att både brasilianska real och indiska rupier stärks mot euron från startdagen, det spelar ingen roll hur mycket de stärks. Med Handelsbankens Valutaobligation Brasilien/Indien kan du dra nytta av denna förstärkning utan att riskera ditt kapital. För- och nackdelar + Tillväxtländernas snabba utveckling gynnar deras valutor Potential till betydligt högre avkastning än vanligt räntesparande Ny chans till kupong varje år Politiska risker kan påverka valutautvecklingen Det är svårt att göra prognoser på valutor 6

7 Sista dag för köp 16 december 2012 Real och rupier mot euron Avkastningen i Valutaobligation Brasilien/Indien är kopplad till valutakursutvecklingen mellan brasilianska real och indiska rupier jämfört med euron. Att de båda valutorna stärks mot euron innebär att euron blir billigare, räknat i Brasiliens och Indiens valutor. Ett högre värde i diagrammet innebär en starkare real respektive rupie jämfört med euron. Så här har det gått för valutorna mot euron* nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 Brasilianska real Indiska rupier * Diagrammet visar respektive valutas relativa värdeförändring mot euron. November 2007 = 100. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Reuters och Handelsbanken Capital Markets Brasilien/Indien 951VB Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB passar dig som vill placera i valutamarknaden utan att ta onödiga risker. Möjligheten till årlig kupong gör att valutaobligationen kan ses som ett intressant komplement till traditionella ränteplaceringar. Varje år som båda valutorna, brasilianska real och indiska rupier, har stärkts mot euron på avläsningsdagen jämfört med startdagen, utbetalas en kupong på preliminärt 5,5 procent. Du får alltid tillbaka placerat belopp på återbetalningsdagen. fakta om brasilien/indien 951VB Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär kupong per år 5,5 % Riskindikator* 2 Löptid 2 år Courtage 1 % * På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk. Läs mer på sidan 10. Så här kan det bli 1 Antal år båda valutorna stigit i värde mot euron* Antal kuponger Återbetalt belopp exkl kuponger Återbetalt belopp inkl kuponger Avkastning per år 2 2 år kr 5,0 % 1 år kr 2,3 % 0 år 0-0,5 % * Jämfört med valutakursen på startdagen. 1. Tabellen visar hur mycket du får tillbaka om du placerat onor. Beloppen baseras på en årlig kupong på 5,5 procent om villkor för kupongutbetalning uppfyllts. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage och antagandet om att kupongen utbetalas vid första möjliga utbetalningstillfälle. 7

8 kapitalskyddade placeringar 951 Valutaobligation Dollar 951VD Låt en starkare dollar ge dig en hög avkastning För ungefär ett och ett halvt år sedan nådde den amerikanska dollarn en historiskt låg nivå mot kronan, cirka 6 kronor per dollar. Sedan dess har dollarn gradvis börjat förstärkas, hittills med ungefär 10 procent. Trots denna förstärkning är dollarn fortfarande svag mot kronan i ett historiskt perspektiv. En dollar har i genomsnitt kostat cirka 7,80 kronor sedan år Handelsbankens makroekonomer bedömer att dollarn stegvis kommer att återvända till ungefär den nivån. Det främsta skälet till att vi tror på en starkare dollar är att den amerikanska ekonomin är starkare än den europeiska, och att dollarn därför ska stärkas mot euron. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, har stimulerat ekonomin betydligt mer än den europeiska centralbanken ECB. Den amerikanska finanspolitiken är också mer expansiv än den europeiska. Amerikanska företag är mer lönsamma än europeiska efter att ha skurit hårdare i kostnaderna. Slutligen är amerikanska banker i bättre skick än europeiska, vilket gör att de i högre grad kan låna ut pengar och stödja konsumtion och investeringar. Det finns alltså många skäl till att dollarn ska stärkas mot euron framöver. Vi tror att även den svenska kronan kommer att stärkas mot euron framöver, men inte alls lika mycket som dollarn. Därför är det troligt att dollarn stärks mot kronan. Att förutspå valutor är svårt, även för våra prisbelönta analytiker*. Valutor brukar dock över tiden gå tillbaka till sina långsiktiga värden. USA är, trots sina problem, världens mest flexibla ekonomi och hem för många av världens ledande företag. Efter tidigare kriser har USA återhämtat sig snabbt. Denna gång tar det förmodligen lite längre tid än vanligt. Men det tar sannolikt ännu längre tid för eurozonen. Därför är det troligt att dollarn stärks framöver. För- och nackdelar + Starka stimulanser i USA bidrar till ekonomisk återhämtning och dollarstyrka USA är världens mest dynamiska och flexibla ekonomi, något som påskyndar återhämtningen Ny chans till kupong varje år Det är svårt att göra prognoser på valutor De stora budgetunderskotten och de stora politiska motsättningarna i USA är en risk för dollarn * Handelsbankens makroekonomer rankades bäst i Sverige, enligt två undersökningar bland placerare genomförda av Prospera 2012 och Financial Hearings Valutakursen dollar mot kronor Avkastningen i Valutaobligation Dollar är kopplad till valutakursen mellan amerikanska dollar och svenska kronor. Valutakursen uttrycker hur många kronor som behövs för att köpa en dollar. När valutakursen är högre betyder det att dollarn stärkts och kronan försvagats. Omvänt, om valutakursen faller betyder det att dollarn försvagats och kronan stärkts. Handelsbankens makroekonomer förutspår en gradvis förstärkning av dollarn under de kommande tre åren, driven främst av att den amerikanska ekonomin är starkare än Europas. Skulle den amerikanska ekonomin däremot få större problem än den europeiska finns en risk att dollarn försvagas istället. Samma sak skulle kunna hända om den svenska ekonomin visar sig oväntat stark. Så här har det gått för Dollarn mot kronan Kronor Fakta om dollar 951VD 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 Antal svenska kronor per amerikansk dollar Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Reuters och Handelsbanken Capital Markets 8

9 Sista dag för köp 16 december 2012 Dollar 951VD Valutaobligation Dollar 951VD passar dig som vill kunna få en avkastning som är högre än vad traditionella ränteplaceringar ger just nu. Kupongen på preliminärt 5,0 procent utbetalas årsvis om dollarn har stärkts mot kronan över en viss nivå för respektive år. Samtidigt får du minst placerat belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Om dollarn stärks med minst 50 öre första året, jämfört med startdagen (den 20 december 2012), får du en kupong. För det andra året behöver dollarn stärkas med ytterligare 50 öre, det vill säga med minst 1 krona från startdagen, för att du ska få en kupong. Exempelvis, just nu är dollarkursen 6,75 vilket innebär att det skulle krävas en dollarkurs på minst 7,25 för att du ska få en kupong för det första året respektive minst 7,75 för att du ska få en kupong det andra året. Fakta om dollar 951VD Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär kupong per år 5,0 % Riskindikator* 2 Löptid 2 år Courtage 1 % * På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk. Läs mer på sidan 10. Så här bestäms utbetalning av kupong Avläsningsdag: 21 november november 2014 Utfall: Valutakurs på avläsningsdagen Startkurs* + 0,50 kr eller högre Ja Nej Valutakurs på avläsningsdagen Startkurs* + 1,00 kr eller högre Ja Nej Kupong: 5,0 % 0 % 5,0 % 0 % * Valutakurs fastställs den 20 december 2012 (antal kronor per dollar). exempel på återbetalt belopp för 951vD Antal kuponger 1 Återbetalt belopp exkl kuponger Totalt återbetalt belopp inkl kupong Avkastning per år kr 4,5 % kr 2,0 % 0-0,5 % 1. Tabellen visar hur mycket du får tillbaka om du placerat onor. Beloppen baseras på en årlig kupong på 5,0 procent om villkor för kupongutbetalning uppfyllts. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage och antagandet om att kupongen utbetalas vid första möjliga utbetalningstillfälle. Nivå* och handelsbankens valutaprognos** Kronor 9,00 8,00 7,00 6,00 Handelsbankens prognos Aktuell kurs 5,00 nov-12 maj-13 dec-13 jun-14 jan-15 aug-15 Nivå för kupong år 1 Nivå för kupong år 2 * Nivån baseras på en startkurs på 6,75 kronor per dollar. ** Observera att detta är en prognos och ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Handelsbanken Capital Markets 9

10 kapitalskyddade placeringar 951 Det här är också viktigt att veta Anmälan och betalning Kapitalskyddade placeringar 951 säljs i poster om onor. Sista dag för köp är den 16 december 2012 och betalning sker den 20 december Courtage När du köper Kapitalskyddade placeringar 951 betalar du courtage. Courtaget är 2 procent på priset för Aktieindexobligation Sverige 951AS och Sverige 951AY. För Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB och Valutaobligation Dollar 951VD är courtaget 1 procent på priset. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Startkurser Startkurser fastställs den 20 december 2012, förutom för Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB där startkurser fastställs den 21 december Deltagandegrad Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i underliggande tillgång du får. Om deltagandegraden är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. Definitiva deltagandegrader för Aktieindexobligation Sverige 951AS och Sverige 951AY fastställs den 20 december Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska räntor, samt hur den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna, förändras fram till den 20 december Kupong Kupongen i Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB är preliminärt 5,5 procent per år (550 kronor per utbetalningstillfälle). Definitiv kupong fastställs den 20 december Storleken på kupongen avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till den 20 december Kupongutbetalning sker den 9 december 2013 och 9 december 2014 om villkoren för utbetalning uppfyllts. Kupongen i Valutaobligation Dollar 951VD är preliminärt 5,0 procent per år (500 kronor per utbetalningstillfälle). Definitiv kupong fastställs den 20 december Storleken på kupongen avgörs bland annat av de förväntade framtida kursrörelserna (volatiliteten) mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn samt hur svenska och amerikanska räntor förändras fram till den 20 december Kupongutbetalning sker den 9 december 2013 och 9 december 2014 om villkoren för utbetalning uppfyllts. Avläsningsdagar Avläsningsdag benämns i Slutliga Villkor som Fastställelsedag för Slutkurs. Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB har avläsningsdag den 21 november 2013 och 21 november Valutaobligation Dollar 951VD har avläsningsdag den 21 november 2013 och 21 november Värdet under löptiden andrahandsmarknad Kapitalskyddade placeringar 951 avses handlas på börsen NASDAQ OMX Stockholm från och med den 27 december Du kan även följa värdet på dem på Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Slutdag, slutkurser och genomsnittsberäkning Slutkurser fastställs enligt följande: Slutkurs för Aktieindexobligation Sverige 951AS och Sverige 951AY: Aktieindexets genomsnittliga värde från och med den 22 maj 2017 till och med den 22 november 2017, med en avläsning varje månad. Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Slutdag för Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB är den 21 november Slutdag för Valutaobligation Dollar 951VD är den 21 november Återbetalningsdag Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto följande datum: Aktieindexobligation Sverige 951AS och Sverige 951AY den 11 december Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB den 9 december Valutaobligation Dollar 951VD den 9 december Riskindikator Riskindikatorn mäter risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst. Riskindikatorn följer de riktlinjer för fonder som tagits fram av EU:s finansinspektion, ESMA. Därmed kan du jämföra risken i våra placeringar med risken i fonder från bland annat Handelsbanken. Indikatorn baseras på hur placeringar i kapitalskyddade placeringar skulle ha utvecklats de senaste fem åren. Riskindikatorn är utformad så att den mäter risken för mindre sannolika kraftiga negativa utfall. Över tiden kan riskindikatorn ändras både uppåt och nedåt. Riskindikatorn mäter bara marknadsrisken, det vill säga hur förändringar i marknaden påverkar värdet av placeringen. Andra typer av risker, till exempel kreditrisk och likviditetsrisk, tar den inte hänsyn till. Det är också viktigt att notera att vi mäter risken på placeringens slutdag, inte under löptiden. Index och valuta Information om index och valuta finns i Slutliga Villkor. Licens Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda indexet i denna broschyr. Licensgivarens ansvarsbegränsning för indexet finns i Slutliga Villkor. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 18 december Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande: kronor totalt i Aktieindexobligation Sverige 951AS och Sverige 951AY kronor i Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB kronor i Valutaobligation Dollar 951VD. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Se Slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst: 40 procent för Aktieindexobligation Sverige 951AS 90 procent för Aktieindexobligation Sverige 951AY Handelsbanken kommer att ställa in Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB om kupongen inte kan fastställas till minst 4,5 procent och Valutaobligation Dollar 951VD om kupongen inte kan fastställas till minst 4,0 procent. Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet. Beskattning Aktieindexobligation Sverige 951AS och Sverige 951AY beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB och Valutaobligation Dollar 951VD bör beskattas som fordringsrätter, det vill säga på samma sätt som räntor. Detta är endast allmän information utifrån vad som i dagsläget är känt och kan komma att ändras i framtiden. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. Investeringssparkonto, ISK Du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i ett Investeringssparkonto. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället beskattas en årlig schablonintäkt. För mer information om Handelsbankens Investeringssparkonto, se Individuellt Pensionssparande, IPS Du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i en IPS. IPS är ett avdragsgillt pensionssparande. För mer information om Handelsbankens IPS, se Kapitalförsäkring Du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i en kapitalförsäkring. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. För mer information om Handelsbankens kapitalförsäkring Kapitalspar Depå, se Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för de kapitalskyddade placeringarna och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande maximalt 1,0 procent per år av den kapitalskyddade placeringens pris. Arvodet tas ut som en engångskostnad vid start och är inkluderat i den kapitalskyddade placeringens pris. Fullständiga villkor Kapitalskyddade placeringar 951 ges ut under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikat-program. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. Försäljningsrestriktioner Erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt. 10

11 Sista dag för köp 16 december 2012 Ansvarsbegränsning Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Important notice in English This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country. Risker med Kapitalskyddade placeringar 951 Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper en kapitalskyddad placering. Kreditrisk (emittentrisk) Alla alternativ i Kapitalskyddade placeringar 951 är emitterade av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s (S&P), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. Ett innehav av Kapitalskyddade placeringar 951 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Överkurs Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än svenska kronor kan kursförändringar påverka den kapitalskyddade placeringens värde. Detta är dock inte fallet med kapitalskyddade placeringar som enligt Slutliga Villkor är valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av Kapitalskyddade placeringar 951 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. Handelsbanken är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på fondhandlarna.se/struktprod. 11

12 Visste du att... flera oberoende institut anser att Handelsbanken är en av världens mest trygga banker. Det finns ingen bank i Norden som bedöms vara mer stabil och säker än Handelsbanken. Handelsbanken erbjudit kapitalskyddade placeringar sedan Handelsbankens aktieindexobligationer sedan 1994 i genomsnitt har gett en avkastning på 6,7 procent per år*. Handelsbankens kapitalskyddade placeringar handlas på börsen, vilket gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Vill du veta mer Vill du veta mer om hur du kan placera utan att äventyra dina pengar. På handelsbanken.se/kapitalskydd finns alla svaren. Gå in redan i dag och lär dig mer om kapitalskyddade placeringar. Där kan du se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Självklart kan du också köpa Kapitalskyddade placeringar 951 direkt på nätet. * Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. handelsbanken.se/kapitalskydd

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 942

Kapitalskyddade placeringar 942 5 februari Sista dag för köp Sista dag för köp 5 februari 2012 Kapitalskyddade placeringar 942 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR jan/feb 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 942

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 november Sista dag för köp Sista dag för köp 13 november 2011 Kapitalskyddade placeringar 940 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR okt/nov 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

kapitalskyddade placeringar 939

kapitalskyddade placeringar 939 16 Si St SiSta dag för köp 16 oktober 2011 o a d kt o ag fö r be r kapitalskyddade placeringar 939 PLACerA UtAN Att ÄVeNtYrA DINA PeNGAr Marknadsföringsmaterial kö Sep/okt 2011 1 p kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat januari/februari 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden Kapitalskyddade placeringar Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015 Europa Norden Inledning 12 juni 2015 Nu är det Europas tur Det har gått många långa år sedan finanskrisens

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat maj/juni 2013 det senaste året har börsen stigit och räntorna fallit. därför har vi tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år!

Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år! Vi firar 20 år! Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 19 oktober 2014 Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden Inledning Innehåll 22 september

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar April Sista dag för köp 20 april 2014. Asien Robotisering Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar April Sista dag för köp 20 april 2014. Asien Robotisering Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar April Sista dag för köp 20 april 2014 Asien Robotisering Löpande avkastning Inledning Innehåll 27 mars 2014 Politisk oro men ekonomisk återhämtning

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5502. Teckningstid 19. 2. 17. 3. 2015. Aktieindexobligation Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

Kapitalskyddade placeringar 5502. Teckningstid 19. 2. 17. 3. 2015. Aktieindexobligation Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Kapitalskyddade placeringar 5502 Teckningstid 19. 2. 17. 3. 2015 Aktieindexobligation Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 16 februari 2015 Centralbankerna ger nordiska företag valutamedicin

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Lån 951 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation Brasilien/Indien 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015. Innovation Europa Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015. Innovation Europa Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015 Innovation Europa Sverige Inledning 19 januari 2015 Innehåll 3 Sammanfattning Tre viktiga trender

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014. Europa Robotisering Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014. Europa Robotisering Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014 Europa Robotisering Löpande avkastning Inledning Innehåll 17 april 2014 Stimulanser gynnar Europas börser

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Handelsbankens Aktieindexobligation För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker 1 Som du säkert vet har det varit oroligt på aktiemarknaden den senaste

Läs mer

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur En placering i 15 kinesiska aktier inom infrastruktursektorn Kinas ekonomi växer med mer än 10 procent per år och har ett stort behov

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5503. Teckningstid 1. 4. 5. 5. 2015. Aktieindexobligation Tyska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

Kapitalskyddade placeringar 5503. Teckningstid 1. 4. 5. 5. 2015. Aktieindexobligation Tyska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Kapitalskyddade placeringar 5503 Teckningstid 1. 4. 5. 5. 2015 Aktieindexobligation Tyska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 26 mars 2015 Tyskland är euroområdets tillväxtmotor 3 4 6 7

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat SEPTEMBER/OktOBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 10 okt 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 13 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 augusti 2013 De svenska bolagen står väl rustade för att dra

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Kapitalskyddade placeringar 5087 Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 9 maj 2014 Demografin påverkar ekonomin oberoende av

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se 31 januari 2014-01-31 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete har under veckan backat i både Paris och Chicago. Vetet i Chicago handlas nu på lägsta

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015. Innovation Löpande avkastning Norden

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015. Innovation Löpande avkastning Norden Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015 Innovation Löpande avkastning Norden Inledning Innehåll 15 december 2014 Innovationer är avkastningens

Läs mer

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6.

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6. Lån 845 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 845 Lån 845 emitteras under Svenska Handelsbanken

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige 2

Aktieindexobligation Sverige 2 structured financial products Aktieindexobligation Sverige 2 Exponering mot den svenska aktiemarknaden Januari 2010 Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 76 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 19 25 september april 2014

Läs mer

Indexbevis Europa Hävstång

Indexbevis Europa Hävstång EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Hävstång KORT OM PLACERINGEN Erhåll 140%* deltagandegrad av uppgången i Underliggande aktieindex. Teckningskurs: 100%. 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 BULL KAFFE H Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015 Europa Varumärken Löpande avkastning Inledning 20 april 2015 Våga vara långsiktig Efter den snabba börsuppgången

Läs mer

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB 14 nov certifikat Autocall kina 1 Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB Löptid Placerat belopp per certifikat 15 år 10 000 kr Indikativ

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6.

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6. Lån 844 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 844 Lån 844 emitteras under

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt RÅVARUOBLIGATION INFORMATION Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt dra nytta av stigande priser på råvaror. I takt med att världsekonomin återhämtar

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juni Sista dag för köp 14 juni 2015 Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning Inledning 18 maj 2015 Underskatta aldrig

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 903 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

1232 Valutaobligation Tillväxtmarknader 1232 VALUTAOBLIGATION TILLVÄXTMARKNADER 3 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 VALUTA- OBLIGATION. Blå Moskén, Istanbul

1232 Valutaobligation Tillväxtmarknader 1232 VALUTAOBLIGATION TILLVÄXTMARKNADER 3 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 VALUTA- OBLIGATION. Blå Moskén, Istanbul 1232 Valutaobligation Tillväxtmarknader VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 3 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 3 Den extrema risknivån (skala

Läs mer

Kupongobligation 10 bolag

Kupongobligation 10 bolag KUPONGOBLIGATION INFORMATION Kupongobligation 10 bolag Trygghet Kupongobligation 10 bolag Trygghet tio svenska bolag med goda framtidsutsikter. Kupongobligation 10 bolag Trygghet fokuserar på tio svenska

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp

Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp Emitteras av BRIC Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp 500 HISTORISK UTVECKLING* 400 300 200 100 Källa: Bloomberg. Period: 2 februari 2004

Läs mer