Ett välgrundat erbjudande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett välgrundat erbjudande"

Transkript

1 Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial

2 kapitalskyddade placeringar november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående Efter presidentvalet i USA har fokus skiftat till budgeten och det så kallade fiskala stupet. Politisk enighet måste nås innan årsskiftet för att man ska undvika de automatiska nedskärningar som skulle kunna kasta in USA i en recession under första halvåret Sannolikt kan man nå en tillräcklig kompromiss med både skattehöjningar och sänkta utgifter, och därmed blir åtstramningseffekten för 2013 relativt begränsad. Oron för det fiskala verkar redan ha haft en negativ effekt på företagens investeringar. Hushållen däremot tycks inte oroa sig utan gläds istället åt den gradvisa förbättringen av arbetsmarknaden samt att huspriserna stiger. För industrins del behöver exporten ta fart igen och där har det gått trögt på grund av avmattningen i tillväxtmarknaderna. Både september och oktober har emellertid visat en förbättring av många konjunkturindikatorer för Kina och för andra ekonomier i Asien. Vi tror att dessa signaler kommer att förstärkas i takt med att stimulansåtgärderna får allt större effekt. Detta kommer så småningom också att börja synas för exportföretagen i Europa, där förnyad recession i krisländerna lagt ytterligare sten på börda utöver inbromsningen på tillväxtmarknaderna. Krishanteringen rullar vidare i euroområdet. Grekland har fått förlängd tidsfrist för sina besparingar och det får även Spanien och Portugal. Men trots det tror vi att 2013 blir ett dystert år för dessa länder med fortsatt stigande arbetslöshet, bankproblem och social oro. Den mörka bilden av Sydeuropa består därmed under 2013, medan den globala bilden i övrigt blir ljusare. Vill du ta vara på de möjligheter som bjuds, men ändå ta begränsade risker, kan Handelsbankens kapital skyddade placeringar erbjuda intressanta lösningar. Jan Häggström Chefsekonom, Handelsbanken PS. Gå in på så ser du vilka kapitalskyddade placeringar som jag tycker är mest intressanta denna gång. Så här fungerar våra kapitalskyddade placeringar Våra kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad. Vår vanligaste kapitalskyddade placering är aktieindexobligationen, som är kopplad till aktiemarknaden. Obligationen står för säkerheten och gör att du minst får nominellt belopp tillbaka. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få en bra avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två gör att du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker. Det nominella beloppet utgör kapitalskyddet och är onor per aktieindexobligation du köper. Det nominella beloppet får du tillbaka på återbetalningsdagen. Tilläggsbeloppet utgör värdetillväxten i aktieindexobligationen. Ju större tilläggsbelopp, desto mer pengar får du. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av uppgången du får tillgodoräkna dig den så kallade deltagandegraden samt i vissa fall valutapåverkan. I denna broschyr finns också två valutaobligationer. De har samma trygghet som våra aktieindexobligationer, men är kopplade till valutamarknaden och fungerar på ett lite annat sätt. Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, men du kan sälja när du vill. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. På sidan 11 kan du läsa om de risker som är förknippade med ett köp av Kapitalskyddade placeringar 951. Alla våra kapitalskyddade placeringar fungerar även i alternativa skattemiljöer såsom Investeringssparkonto (ISK), Individuellt pensionssparande (IPS) och i kapitalförsäkringar. Läs mer om hur våra kapitalskyddade placeringar fungerar på Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 2

3 Sista dag för köp 16 december 2012 Välgrundade placeringar på spännande marknader Aktieindexobligation Sverige, sidan 4 De svenska börsbolagen fortsätter att växa utomlands, framförallt på tillväxtmarknaderna. Med Aktieindexobligation Sverige kan du spara utan onödiga risker på en av världens bästa börser. Aktieindexobligationen finns i två alternativ, ett basalternativ och ett alternativ med lite högre risk, där du har större möjlighet till hög avkastning. Valutaobligation Brasilien/Indien, sidan 6 Med Valutaobligation Brasilien/Indien får du en kupong på preliminärt 5,5 procent varje år som både Brasiliens och Indiens valutor stärks mot euron, jämfört med startdagen, oavsett hur mycket de stärks. Valutaobligation Brasilien/Indien har en löptid på två år och är ett intressant komplement till traditionella ränteplaceringar. Valutaobligation Dollar, sidan 8 Handelsbankens bedömning är att den amerikanska dollarn kommer att stärkas i takt med den dynamiska amerikanska ekonomin. Vill du tjäna pengar på en starkare dollar, utan att ta onödiga risker? Då kan Valutaobligation Dollar, med årlig avkastningspotential, vara något för dig. Så här enkelt köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra kapitalskyddade placeringar. Du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 16 december Betalning sker den 20 december På internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. Har du inte Internettjänsten eller inte är kund hos Handelsbanken köper du på På våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. Nu kan du enklare jämföra risken på våra kapitalskyddade placeringar, certifikat och fonder. Riskindikatorn har en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk. Läs mer på sid 10. kapitalskyddade placeringar 951 Alternativ Pris Du får minst tillbaka Preliminär Preliminär Risk- Löptid per post (nominellt belopp) deltagandegrad 1 kupong 2 indikator Aktieindexobligation Sverige 951AS 50 % år Aktieindexobligation Sverige 951AY kr 105 % år Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB - 5,5 % 2 2 år Valutaobligation Dollar 951VD - 5,0 % 2 2 år 1. Deltagandegrad fastställs den 20 december 2012 och är oförändrad under hela löptiden. 2. Kupong fastställs den 20 december

4 k apitalsk yddade pl aceringar 951 Aktieindexobligation Sverige 951AS och 951AY Gör en placering med låg risk på en av världens bästa aktiemarknader Den svenska börsen hör till de aktiemarknader Den svenska börsen är attraktivt värderad i ett historiskt perspektiv, som haft högst avkastning i världen på lång sikt i synnerhet med tanke på de låga räntorna. Förutsättningarna för en i genomsnitt 9,9 procent per år sedan uppgång på Stockholmsbörsen är därför goda på lite längre sikt. år 1900*. I den takten fördubblas värdet på ditt Med Aktieindexobligation Sverige kan du ta del av den svenska sparande vart sjunde år. aktiemarknadens potential samtidigt som du slipper de stora Förklaringen till den höga avkastningen är till svängningarna. stor del de globala svenska bolagen. Flera av dem har varit verksamma utomlands i mer än 100 år och många av bolagen är idag världsledande inom sina områden. Det är till stor nytta när de För- och nackdelar nu expanderar på tillväxtmarknaderna. Samtidigt är svenska företag beroende av den globala konjunkturen. När den globala tillväxten är stark gynnas den svenska börsen. När tillväxten mattas av påverkas de svenska + bolagen snabbt, även om många börsbolag faktiskt blivit mindre Många svenska bolag är globala ledare inom sina områden och starka på tillväxtmarknaderna Svenska företag har generellt starka finanser och därför låg finansiell risk God potential till låg risk, med två olika alternativ konjunkturkänsliga under senare år. Generellt har svenska storföretag goda finanser, vilket tillsammans med starka marknadspositioner ger företagen goda möjligheter att expandera under kommande år. Trots detta föll Stockholmsbörsen kraftigt förra året, på grund av oro om konjunkturen och om Europas skuldproblem. I år har börsen återhämtat en del av fallet. Svenska bolag är mycket beroende av Europa, Sveriges viktigaste exportmarknad Risk för svag världskonjunktur med svårlösta skuldproblem och globala obalanser Svängningarna har alltså varit stora, och riskerar att förbli så. * Källa: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012 Aktieindexet OMXS30TM Så här har det gått för aktieindexet 1300 Aktieindexobligation Sverige är kopplad till OMXS30TM Index, som representerar de 30 största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. De tre största bolagen i OMXS30TM Index är Hennes & Mauritz, Nordea och TeliaSonera nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Reuters och Handelsbanken Capital Markets 4 nov-11 nov-12

5 Sista dag för köp 16 december 2012 Sverige 951AS Aktieindexobligation Sverige 951AS passar dig som vill placera tryggt på den svenska börsen. Du får preliminärt 50 procent av OMXS30 TM Index uppgång samtidigt som du minst får placerat belopp tillbaka på återbetalningsdagen. fakta om sverige 951aS Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 50 % Riskindikator* 2 Löptid 5 år Courtage 2 % * På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk. Läs mer på sidan 10. Så här kan det bli Aktieindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,7 % kr 37,3 % 6,6 % 60 % 10,0 % kr 27,5 % 5,0 % 40 % 7,1 % kr 17,6 % 3,3 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnitts - beräkning (se sidan 10). 2. Baserat på en deltagandegrad på 50 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,8 % kr 7,8 % 1,5 % 0 % 0,0 % -2,0 % -0,4 % - 20 % -4,4 % -2,0 % -0,4 % Sverige 951AY Aktieindexobligation Sverige 951AY passar dig som vill tjäna pengar på den svenska aktiemarknaden. Med Aktieindexobligation Sverige 951AY kan du få större utväxling på din placering jämfört med Sverige 951AS. I Sverige 951AY får du preliminärt 105 procent av uppgången i OMXS30 TM Index. fakta om sverige 951aY Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 105 % Riskindikator* 3 Löptid 5 år Courtage 2 % * På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk. Läs mer på sidan 10. Så här kan det bli Aktieindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,7 % kr kr 64,0 % 10,5 % 60 % 10,0 % kr kr 45,3 % 7,8 % 40 % 7,1 % kr kr 26,6 % 4,8 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 10). 2. Baserat på en deltagandegrad på 105 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,8 % kr kr 7,8 % 1,5 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -2,3 % - 20 % -4,4 % kr -10,9 % -2,3 % 5

6 kapitalskyddade placeringar 951 Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB Ett nytt sätt att tjäna pengar på tillväxtländernas starka utveckling Med Valutaobligation Brasilien/Indien får du en kupong på preliminärt 5,5 procent varje år som valutorna brasilianska real och indiska rupier stärks mot euron jämfört med startdagen. Om någon av valutorna inte stärks mot euron utgår ingen kupong för det året. Du har möjlighet till kupong varje år, och du får alltid tillbaka ditt placerade kapital på återbetalningsdagen. Handelsbankens makroekonomer spår i sin senaste konjunkturprognos att de fyra stora tillväxtländerna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (även kallade BRIC) i genomsnitt får en tillväxt på 5,25 procent per år under kommande år. Samtidigt brottas euroländerna med att få sin tillväxt över nollstrecket. Under kommande år står tillväxtländerna och den europeiska valutaunionen därför inför motsatta utmaningar. Tillväxtländerna har en hög tillväxtpotential och riskerar stigande inflation. För att motverka detta måste man föra en relativt stram ekonomisk politik, till exempel med högre räntor. Högre räntor tenderar i sin tur att stärka ett lands valuta. Euroländerna, å sin sida, står inför stora besparingar och skuldsanering, något som på kort sikt leder till lägre tillväxt och lägre inflation. Våra ekonomer förutspår att ECB (den europeiska centralbanken) tvingas hålla räntorna låga under en lång tid framöver, vilket tenderar att försvaga den gemensamma valutan. Handelsbankens makroekonomer förväntar sig därför en gradvis förstärkning av Brasiliens och Indiens valutor mot euron. För att Valutaobligation Brasilien/Indien ska ge avkastning räcker det med att både brasilianska real och indiska rupier stärks mot euron från startdagen, det spelar ingen roll hur mycket de stärks. Med Handelsbankens Valutaobligation Brasilien/Indien kan du dra nytta av denna förstärkning utan att riskera ditt kapital. För- och nackdelar + Tillväxtländernas snabba utveckling gynnar deras valutor Potential till betydligt högre avkastning än vanligt räntesparande Ny chans till kupong varje år Politiska risker kan påverka valutautvecklingen Det är svårt att göra prognoser på valutor 6

7 Sista dag för köp 16 december 2012 Real och rupier mot euron Avkastningen i Valutaobligation Brasilien/Indien är kopplad till valutakursutvecklingen mellan brasilianska real och indiska rupier jämfört med euron. Att de båda valutorna stärks mot euron innebär att euron blir billigare, räknat i Brasiliens och Indiens valutor. Ett högre värde i diagrammet innebär en starkare real respektive rupie jämfört med euron. Så här har det gått för valutorna mot euron* nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 Brasilianska real Indiska rupier * Diagrammet visar respektive valutas relativa värdeförändring mot euron. November 2007 = 100. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Reuters och Handelsbanken Capital Markets Brasilien/Indien 951VB Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB passar dig som vill placera i valutamarknaden utan att ta onödiga risker. Möjligheten till årlig kupong gör att valutaobligationen kan ses som ett intressant komplement till traditionella ränteplaceringar. Varje år som båda valutorna, brasilianska real och indiska rupier, har stärkts mot euron på avläsningsdagen jämfört med startdagen, utbetalas en kupong på preliminärt 5,5 procent. Du får alltid tillbaka placerat belopp på återbetalningsdagen. fakta om brasilien/indien 951VB Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär kupong per år 5,5 % Riskindikator* 2 Löptid 2 år Courtage 1 % * På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk. Läs mer på sidan 10. Så här kan det bli 1 Antal år båda valutorna stigit i värde mot euron* Antal kuponger Återbetalt belopp exkl kuponger Återbetalt belopp inkl kuponger Avkastning per år 2 2 år kr 5,0 % 1 år kr 2,3 % 0 år 0-0,5 % * Jämfört med valutakursen på startdagen. 1. Tabellen visar hur mycket du får tillbaka om du placerat onor. Beloppen baseras på en årlig kupong på 5,5 procent om villkor för kupongutbetalning uppfyllts. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage och antagandet om att kupongen utbetalas vid första möjliga utbetalningstillfälle. 7

8 kapitalskyddade placeringar 951 Valutaobligation Dollar 951VD Låt en starkare dollar ge dig en hög avkastning För ungefär ett och ett halvt år sedan nådde den amerikanska dollarn en historiskt låg nivå mot kronan, cirka 6 kronor per dollar. Sedan dess har dollarn gradvis börjat förstärkas, hittills med ungefär 10 procent. Trots denna förstärkning är dollarn fortfarande svag mot kronan i ett historiskt perspektiv. En dollar har i genomsnitt kostat cirka 7,80 kronor sedan år Handelsbankens makroekonomer bedömer att dollarn stegvis kommer att återvända till ungefär den nivån. Det främsta skälet till att vi tror på en starkare dollar är att den amerikanska ekonomin är starkare än den europeiska, och att dollarn därför ska stärkas mot euron. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, har stimulerat ekonomin betydligt mer än den europeiska centralbanken ECB. Den amerikanska finanspolitiken är också mer expansiv än den europeiska. Amerikanska företag är mer lönsamma än europeiska efter att ha skurit hårdare i kostnaderna. Slutligen är amerikanska banker i bättre skick än europeiska, vilket gör att de i högre grad kan låna ut pengar och stödja konsumtion och investeringar. Det finns alltså många skäl till att dollarn ska stärkas mot euron framöver. Vi tror att även den svenska kronan kommer att stärkas mot euron framöver, men inte alls lika mycket som dollarn. Därför är det troligt att dollarn stärks mot kronan. Att förutspå valutor är svårt, även för våra prisbelönta analytiker*. Valutor brukar dock över tiden gå tillbaka till sina långsiktiga värden. USA är, trots sina problem, världens mest flexibla ekonomi och hem för många av världens ledande företag. Efter tidigare kriser har USA återhämtat sig snabbt. Denna gång tar det förmodligen lite längre tid än vanligt. Men det tar sannolikt ännu längre tid för eurozonen. Därför är det troligt att dollarn stärks framöver. För- och nackdelar + Starka stimulanser i USA bidrar till ekonomisk återhämtning och dollarstyrka USA är världens mest dynamiska och flexibla ekonomi, något som påskyndar återhämtningen Ny chans till kupong varje år Det är svårt att göra prognoser på valutor De stora budgetunderskotten och de stora politiska motsättningarna i USA är en risk för dollarn * Handelsbankens makroekonomer rankades bäst i Sverige, enligt två undersökningar bland placerare genomförda av Prospera 2012 och Financial Hearings Valutakursen dollar mot kronor Avkastningen i Valutaobligation Dollar är kopplad till valutakursen mellan amerikanska dollar och svenska kronor. Valutakursen uttrycker hur många kronor som behövs för att köpa en dollar. När valutakursen är högre betyder det att dollarn stärkts och kronan försvagats. Omvänt, om valutakursen faller betyder det att dollarn försvagats och kronan stärkts. Handelsbankens makroekonomer förutspår en gradvis förstärkning av dollarn under de kommande tre åren, driven främst av att den amerikanska ekonomin är starkare än Europas. Skulle den amerikanska ekonomin däremot få större problem än den europeiska finns en risk att dollarn försvagas istället. Samma sak skulle kunna hända om den svenska ekonomin visar sig oväntat stark. Så här har det gått för Dollarn mot kronan Kronor Fakta om dollar 951VD 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 Antal svenska kronor per amerikansk dollar Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Reuters och Handelsbanken Capital Markets 8

9 Sista dag för köp 16 december 2012 Dollar 951VD Valutaobligation Dollar 951VD passar dig som vill kunna få en avkastning som är högre än vad traditionella ränteplaceringar ger just nu. Kupongen på preliminärt 5,0 procent utbetalas årsvis om dollarn har stärkts mot kronan över en viss nivå för respektive år. Samtidigt får du minst placerat belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Om dollarn stärks med minst 50 öre första året, jämfört med startdagen (den 20 december 2012), får du en kupong. För det andra året behöver dollarn stärkas med ytterligare 50 öre, det vill säga med minst 1 krona från startdagen, för att du ska få en kupong. Exempelvis, just nu är dollarkursen 6,75 vilket innebär att det skulle krävas en dollarkurs på minst 7,25 för att du ska få en kupong för det första året respektive minst 7,75 för att du ska få en kupong det andra året. Fakta om dollar 951VD Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär kupong per år 5,0 % Riskindikator* 2 Löptid 2 år Courtage 1 % * På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk. Läs mer på sidan 10. Så här bestäms utbetalning av kupong Avläsningsdag: 21 november november 2014 Utfall: Valutakurs på avläsningsdagen Startkurs* + 0,50 kr eller högre Ja Nej Valutakurs på avläsningsdagen Startkurs* + 1,00 kr eller högre Ja Nej Kupong: 5,0 % 0 % 5,0 % 0 % * Valutakurs fastställs den 20 december 2012 (antal kronor per dollar). exempel på återbetalt belopp för 951vD Antal kuponger 1 Återbetalt belopp exkl kuponger Totalt återbetalt belopp inkl kupong Avkastning per år kr 4,5 % kr 2,0 % 0-0,5 % 1. Tabellen visar hur mycket du får tillbaka om du placerat onor. Beloppen baseras på en årlig kupong på 5,0 procent om villkor för kupongutbetalning uppfyllts. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage och antagandet om att kupongen utbetalas vid första möjliga utbetalningstillfälle. Nivå* och handelsbankens valutaprognos** Kronor 9,00 8,00 7,00 6,00 Handelsbankens prognos Aktuell kurs 5,00 nov-12 maj-13 dec-13 jun-14 jan-15 aug-15 Nivå för kupong år 1 Nivå för kupong år 2 * Nivån baseras på en startkurs på 6,75 kronor per dollar. ** Observera att detta är en prognos och ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Handelsbanken Capital Markets 9

10 kapitalskyddade placeringar 951 Det här är också viktigt att veta Anmälan och betalning Kapitalskyddade placeringar 951 säljs i poster om onor. Sista dag för köp är den 16 december 2012 och betalning sker den 20 december Courtage När du köper Kapitalskyddade placeringar 951 betalar du courtage. Courtaget är 2 procent på priset för Aktieindexobligation Sverige 951AS och Sverige 951AY. För Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB och Valutaobligation Dollar 951VD är courtaget 1 procent på priset. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Startkurser Startkurser fastställs den 20 december 2012, förutom för Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB där startkurser fastställs den 21 december Deltagandegrad Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i underliggande tillgång du får. Om deltagandegraden är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. Definitiva deltagandegrader för Aktieindexobligation Sverige 951AS och Sverige 951AY fastställs den 20 december Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska räntor, samt hur den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna, förändras fram till den 20 december Kupong Kupongen i Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB är preliminärt 5,5 procent per år (550 kronor per utbetalningstillfälle). Definitiv kupong fastställs den 20 december Storleken på kupongen avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till den 20 december Kupongutbetalning sker den 9 december 2013 och 9 december 2014 om villkoren för utbetalning uppfyllts. Kupongen i Valutaobligation Dollar 951VD är preliminärt 5,0 procent per år (500 kronor per utbetalningstillfälle). Definitiv kupong fastställs den 20 december Storleken på kupongen avgörs bland annat av de förväntade framtida kursrörelserna (volatiliteten) mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn samt hur svenska och amerikanska räntor förändras fram till den 20 december Kupongutbetalning sker den 9 december 2013 och 9 december 2014 om villkoren för utbetalning uppfyllts. Avläsningsdagar Avläsningsdag benämns i Slutliga Villkor som Fastställelsedag för Slutkurs. Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB har avläsningsdag den 21 november 2013 och 21 november Valutaobligation Dollar 951VD har avläsningsdag den 21 november 2013 och 21 november Värdet under löptiden andrahandsmarknad Kapitalskyddade placeringar 951 avses handlas på börsen NASDAQ OMX Stockholm från och med den 27 december Du kan även följa värdet på dem på Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Slutdag, slutkurser och genomsnittsberäkning Slutkurser fastställs enligt följande: Slutkurs för Aktieindexobligation Sverige 951AS och Sverige 951AY: Aktieindexets genomsnittliga värde från och med den 22 maj 2017 till och med den 22 november 2017, med en avläsning varje månad. Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Slutdag för Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB är den 21 november Slutdag för Valutaobligation Dollar 951VD är den 21 november Återbetalningsdag Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto följande datum: Aktieindexobligation Sverige 951AS och Sverige 951AY den 11 december Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB den 9 december Valutaobligation Dollar 951VD den 9 december Riskindikator Riskindikatorn mäter risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst. Riskindikatorn följer de riktlinjer för fonder som tagits fram av EU:s finansinspektion, ESMA. Därmed kan du jämföra risken i våra placeringar med risken i fonder från bland annat Handelsbanken. Indikatorn baseras på hur placeringar i kapitalskyddade placeringar skulle ha utvecklats de senaste fem åren. Riskindikatorn är utformad så att den mäter risken för mindre sannolika kraftiga negativa utfall. Över tiden kan riskindikatorn ändras både uppåt och nedåt. Riskindikatorn mäter bara marknadsrisken, det vill säga hur förändringar i marknaden påverkar värdet av placeringen. Andra typer av risker, till exempel kreditrisk och likviditetsrisk, tar den inte hänsyn till. Det är också viktigt att notera att vi mäter risken på placeringens slutdag, inte under löptiden. Index och valuta Information om index och valuta finns i Slutliga Villkor. Licens Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda indexet i denna broschyr. Licensgivarens ansvarsbegränsning för indexet finns i Slutliga Villkor. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 18 december Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande: kronor totalt i Aktieindexobligation Sverige 951AS och Sverige 951AY kronor i Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB kronor i Valutaobligation Dollar 951VD. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Se Slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst: 40 procent för Aktieindexobligation Sverige 951AS 90 procent för Aktieindexobligation Sverige 951AY Handelsbanken kommer att ställa in Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB om kupongen inte kan fastställas till minst 4,5 procent och Valutaobligation Dollar 951VD om kupongen inte kan fastställas till minst 4,0 procent. Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet. Beskattning Aktieindexobligation Sverige 951AS och Sverige 951AY beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Valutaobligation Brasilien/Indien 951VB och Valutaobligation Dollar 951VD bör beskattas som fordringsrätter, det vill säga på samma sätt som räntor. Detta är endast allmän information utifrån vad som i dagsläget är känt och kan komma att ändras i framtiden. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. Investeringssparkonto, ISK Du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i ett Investeringssparkonto. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället beskattas en årlig schablonintäkt. För mer information om Handelsbankens Investeringssparkonto, se Individuellt Pensionssparande, IPS Du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i en IPS. IPS är ett avdragsgillt pensionssparande. För mer information om Handelsbankens IPS, se Kapitalförsäkring Du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i en kapitalförsäkring. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. För mer information om Handelsbankens kapitalförsäkring Kapitalspar Depå, se Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för de kapitalskyddade placeringarna och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande maximalt 1,0 procent per år av den kapitalskyddade placeringens pris. Arvodet tas ut som en engångskostnad vid start och är inkluderat i den kapitalskyddade placeringens pris. Fullständiga villkor Kapitalskyddade placeringar 951 ges ut under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikat-program. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. Försäljningsrestriktioner Erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt. 10

11 Sista dag för köp 16 december 2012 Ansvarsbegränsning Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Important notice in English This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country. Risker med Kapitalskyddade placeringar 951 Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper en kapitalskyddad placering. Kreditrisk (emittentrisk) Alla alternativ i Kapitalskyddade placeringar 951 är emitterade av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s (S&P), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. Ett innehav av Kapitalskyddade placeringar 951 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Överkurs Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än svenska kronor kan kursförändringar påverka den kapitalskyddade placeringens värde. Detta är dock inte fallet med kapitalskyddade placeringar som enligt Slutliga Villkor är valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av Kapitalskyddade placeringar 951 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. Handelsbanken är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på fondhandlarna.se/struktprod. 11

12 Visste du att... flera oberoende institut anser att Handelsbanken är en av världens mest trygga banker. Det finns ingen bank i Norden som bedöms vara mer stabil och säker än Handelsbanken. Handelsbanken erbjudit kapitalskyddade placeringar sedan Handelsbankens aktieindexobligationer sedan 1994 i genomsnitt har gett en avkastning på 6,7 procent per år*. Handelsbankens kapitalskyddade placeringar handlas på börsen, vilket gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Vill du veta mer Vill du veta mer om hur du kan placera utan att äventyra dina pengar. På handelsbanken.se/kapitalskydd finns alla svaren. Gå in redan i dag och lär dig mer om kapitalskyddade placeringar. Där kan du se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Självklart kan du också köpa Kapitalskyddade placeringar 951 direkt på nätet. * Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. handelsbanken.se/kapitalskydd

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 983

Alltid med kapitalskydd Extra 983 Alltid med kapitalskydd Extra 983 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 6 december 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Maj 2011 kapitalskyddade placeringar 935 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 26 juni 1 Den 23 maj 2011 Fortsatt återhämtning och stigande dollar Vår positiva

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Marknadsföringsmaterial - Maj / Juni 2012 1 14 maj 2012 Starkare BRICs svagare PIGS Euroområdet fortsätter att vara en källa till oro på

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Valutaobligation EUR/USD

Valutaobligation EUR/USD sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 950 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 18 november 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 950 I väntan på politikerna 22 oktober 2012 Den senaste

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat Januari/Februari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 feb 1 Våra aktuella certifikat Vi har tagit fram två

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 956

kapitalskyddade placeringar # 956 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp köp köp 16 16 23 januari januari juni 2013 2013 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 956 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar # 952 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp Köp Köp 3 16 16 februari januari januari 2013 2013 2013 KP KP# 952 Alltid med kapitalskydd aktieindexobligation norden portföljobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 kapitalskyddade placeringar 938 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 18 sep 1 Den 15 augusti 2011 Ovanligt osäkert men intressanta möjligheter Sommaren

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Mars 2011 kapitalskyddade placeringar 933 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 25 april 1 Den 21 mars 2011 Oron stoppar inte återhämtningen Den globala ekonomiska

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 942

Kapitalskyddade placeringar 942 5 februari Sista dag för köp Sista dag för köp 5 februari 2012 Kapitalskyddade placeringar 942 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR jan/feb 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 942

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 10 juni 2012 Kapitalskyddade placeringar 946 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 10 juni Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 946 Starkare BRICs svagare PIGS

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 november Sista dag för köp Sista dag för köp 13 november 2011 Kapitalskyddade placeringar 940 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR okt/nov 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 5059 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 29.6.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 925 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 25 juli 1 Den 17 juni 2010 Kinesisk mjuklandning bäddar för fortsatt återhämtning De senaste månaderna har

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu HANDElsbankens certifikat december 2011/januari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 8 jan Marknadsföringsmaterial Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Kristin Gulliksson Handelsbanken

Kristin Gulliksson Handelsbanken Kristin Gulliksson Handelsbanken Två underliggande tillgångar Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Exempel

Läs mer

kapitalskyddade placeringar 939

kapitalskyddade placeringar 939 16 Si St SiSta dag för köp 16 oktober 2011 o a d kt o ag fö r be r kapitalskyddade placeringar 939 PLACerA UtAN Att ÄVeNtYrA DINA PeNGAr Marknadsföringsmaterial kö Sep/okt 2011 1 p kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5076 SISTA TECKNINGSDAG

Kapitalskyddade placeringar 5076 SISTA TECKNINGSDAG Kapitalskyddade placeringar 5076 SISTA TECKNINGSDAG 30. 10. 2012 Marknadsföringsmaterial - Oktober 2012 1 Centralbankerna trycker på gaspedalen 3. oktober 2012 Den senaste tiden har centralbankerna i Europa,

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014 Sverige Tillväxtmarknader i Asien Inledning Innehåll 11 juli 2014 Asien leder tillväxtligan Det gick

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5073

Kapitalskyddade placeringar 5073 Kapitalskyddade placeringar 5073 NÅ DINA MÅL UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER Sista teckningsdag 14.2.2012 Marknadsföringsmaterial - Januari / Februari 2012 1 Ingen repris på 2008 trots fortsatta problem i Europa

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5072

Kapitalskyddade placeringar 5072 Kapitalskyddade placeringar 5072 NÅ DINA MÅL UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER Sista teckningsdag 13.12.2011 Marknadsföringsmaterial - November / December 2011 1 8. november 2011 Många turer i ekonomin Euroländernas

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 Si no ve m St SiSta dag för köp 13 november 2011 a d ag fö r marknadsföringsmaterial p be r Kapitalskyddade placeringar 940 PLACerA UTAn ATT ÄvenTYrA DInA PenGAr kö okt/nov 2011 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 23 september 2012 Kapitalskyddade placeringar 948 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 23 september Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 948 ECB gjuter olja på

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 944

Kapitalskyddade placeringar 944 Sista dag för köp Sista dag för köp 1 april 2012 1 april Kapitalskyddade placeringar 944 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR mars/april 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 944

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat november/december 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 4 dec Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 917 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 21 september 2009 Lågkonjunkturen är över Recessionen i USA är över. Eurozonen får också positiva

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker k apitalsk yddade pl aceringar 5060 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 21.9.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial April 2011 kapitalskyddade placeringar 934 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 22 maj 1 Den 26 april 2011 Ökade risker men återhämtningen fortsätter Den globala

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 918 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 19 oktober 2009 Återhämtningen fortsätter Den globala återhämtningen fortsätter. I de utvecklade

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Certifikat Högutdelande bolag

Certifikat Högutdelande bolag Certifikat Högutdelande bolag Handelsbanken erbjuder certifikat kopplat till SIX Sweden Dividend 15 index. De ingående bolagens ackumulerade utdelningar återinvesteras. Stockholmsbörsen ger idag en direktavkastning

Läs mer

Räntecertifikat Stena

Räntecertifikat Stena Räntecertifikat Stena Handelsbanken erbjuder räntecertifikat kopplade till Stena AB. Certifikaten har en löptid om cirka fem år och erbjuds i två alternativ. Det ena betalar kvartalsvis rörlig ränta om

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar # 954 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp Köp Köp 16 16 14 januari januari april 2013 2013 2013 KP KP# 954 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 924 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 27 juni 1 Den 21 maj 2010 Bredare återhämtning trots oro för Sydeuropas finanser Dramatiken har snarare ökat

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd k apitalsk yddade pl aceringar 5052 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 961

Kapitalskyddade placeringar # 961 SISTA SISTA DAG D DAG FÖR FÖR FÖR KÖP KÖP KÖP 15 16 16 DECEMBER JANUARI JANUARI 2013 2013 2013 KP Kapitalskyddade placeringar # 961 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5088. Teckningstid 27. 8. 23. 9. 2014. Aktieindexobligation Globala bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

Kapitalskyddade placeringar 5088. Teckningstid 27. 8. 23. 9. 2014. Aktieindexobligation Globala bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Kapitalskyddade placeringar 5088 Teckningstid 27. 8. 23. 9. 2014 Aktieindexobligation Globala bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 25 augusti 2014 3 Så här fungerar kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat oktober/november 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 6 nov 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat mars/april 2013 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. Alla

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5050 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 6 maj 2012 Kapitalskyddade placeringar 945 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 6 maj Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 945 Problemen i Spanien gör att eurokrisen

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Certifikat Sverige Sprinter

Certifikat Sverige Sprinter Certifikat Sverige Sprinter Avseende: OMXS30 Index Med emissionsdag: 1 juni 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 928 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 17 okt 1 Den 20 september 2010 Kina leder den globala konjunkturen För ett år sedan var det Kina som ledde den globala

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 74 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 april juli 2014 USA leder

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2012 Vi har tagit fram två certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco

Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco Handelsbanken erbjuder räntecertifikat kopplade till Ladbrokes plc eller Tesco plc. Certifikaten har en löptid om cirka fem år och erbjuds både med en fast årlig ränta

Läs mer