kapitalskyddade placeringar 939

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kapitalskyddade placeringar 939"

Transkript

1 16 Si St SiSta dag för köp 16 oktober 2011 o a d kt o ag fö r be r kapitalskyddade placeringar 939 PLACerA UtAN Att ÄVeNtYrA DINA PeNGAr Marknadsföringsmaterial kö Sep/okt p

2 kapitalskyddade placeringar 939 delikat balansgång för den globala ekonomin Osäkra tider kan ge dig möjlighet till goda placeringar 19 september 2011 oron i eurozonen har tilltagit. Franska och tyska banker har en omfattande exponering mot de krisdrabbade regeringarna i Sydeuropa. Det kommer att krävas betydande insatser, både i form av budgetåtstramningar i de länder vars statsfinanser är ifrågasatta och kapitalinjektioner i de banker som hotas av förluster på sin utlåning till de så kallade PIGS-länderna. Den europeiska Centralbanken, ecb, kommer behöva sänka räntorna och hjälpa till med finansieringen för de banker som har svårt att låna i penningmarknaden. Det betyder att ecb:s åtgärder blir mer och mer lika amerikanska Federal reserves under 2007 och Vi räknar med att det resulterar i en betydande ytterligare försvagning av euron vilket på sikt ger exportföretagen den medvind som eurozonen behöver. Därmed förstärks dollarn även mot kronan under kommande år. tillväxtekonomierna bromsar sakta in. De behöver nu en höjd beredskap för att möta en svagare efterfrågan från eurozonen med åtgärder som ökar efterfrågan på hemmaplan. På så vis kan en ombalansering av global efterfrågan äga rum, utan att världsekonomin bromsar in lika dramatiskt som hösten Det blir en delikat balansgång för den globala ekonomin under hösten. ovissheten kommer tidvis att vara stor. Perioder av ökad osäkerhet brukar samtidigt erbjuda goda placeringsmöjligheter. Vill du ta vara på de möjligheter som bjuds, men ändå ta begränsade risker, kan Handelsbankens kapitalskyddade placeringar vara ett bra alternativ. Jan Häggström ChefSekonom, handelsbanken PS. Gå in på så ser du vilka kapitalskyddade placeringar som jag tycker är mest intressanta denna gång. placera utan att äventyra dina pengar Leonardo Da Vinci skissade på den första fallskärmen redan Flera hundra år senare, den 24 juli 2008, satte ett par från Australien höjdrekordet genom att hoppa från 11,3 kilometers höjd endast iförda så kallade wingsuits. Fascinerande tycker vi, men när det kommer till våra kapitalskyddade placeringar tänker vi precis tvärtom. Vi arbetar mer efter principen låg risk, hög avkastning, så att du kan ta vara på marknadens möjligheter utan att äventyra dina pengar. Du kan välja mellan flera olika typer av kapitalskyddade placeringar men grundregeln är alltid densamma, det ska vara enkelt och tryggt att spara. 2

3 SiSta dag för köp 16 oktober 2011 nya möjligheter att få pengarna att växa aktieindexobligation kina balans, Sid 5 kina har tagit täten i den globala återhämtningen. tillväxten är i dag tillbaka på samma rekordnivå som före finanskrisen. Med starka statsfinanser och ett högt privat sparande är förutsättningarna goda för en hög tillväxt i många år framöver. Nu kan du spara i världens snabbast växande ekonomi, utan att ta onödiga risker. aktieindexobligation norden balans, Sid 7 Många nordiska storföretag har en stor och snabbt växande verksamhet i tillväxtländerna. Därför gynnas de när tillväxtmarknaderna leder den globala återhämtningen. Med Aktieindexobligation Norden balans kan du placera i 120 nordiska företag utan att ta några onödiga risker. Norden balans finns i två alternativ, ett basalternativ och ett med lite högre risk där du har möjlighet att tjäna ännu mer pengar. råvaruobligation index balans, Sid 9 råvaruobligation Index balans passar dig som vill placera tryggt i råvarumarknaden. Samtidigt sprider du riskerna i ditt sparande och får ett skydd mot stigande inflation. råvaruobligationen finns även den i två alternativ, ett basalternativ och ett med lite högre risk där du har möjlighet att tjäna ännu mer pengar. valutaobligation dollar, Sid 12 Den amerikanska dollarn är svag mot kronan just nu. Handelsbankens bedömning är att dollarn återhämtar sig i takt med den dynamiska amerikanska ekonomin. Vill du tjäna pengar på en starkare dollar, utan att ta onödiga risker? Då är Valutaobligation Dollar något för dig. Så här enkelt köper du både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra kapitalskyddade placeringar. Du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 16 oktober. betalning sker den 20 oktober. på internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. Har du inte Internettjänsten eller inte är kund hos Handelsbanken köper du på på våra bankkontor besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. kapitalskyddade placeringar 939 Alternativ Pris per post Du får minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad1 Löptid (cirka) Aktieindexobligation Kina Balans 939AK 100 % 5 år Aktieindexobligation Norden Balans 939AN 55 % 4 år Aktieindexobligation Norden Balans 939AX 125 % 4 år Råvaruobligation Index x Balans 939RI 50 % 4 år Råvaruobligation Index x Balans 939RX 105 % 4 år V lutaobligation Dollarr 939VD Va 215 % 2,5 år 1. Deltagandegrad fastställs den 20 oktober 2011 och är oförändrad under hela löptiden. 3

4 kapitalskyddade placeringar 939 Så här fungerar våra kapitalskyddade placeringar Att spara i aktier har över tiden gett en bra avkastning. Det finns dock en nackdel med att placera direkt i aktier: när aktiemarknaden faller förlorar du pengar. Våra kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad. Vår vanligaste kapitalskyddade placering är aktieindexobligationen, som är kopplad till aktiemarknaden. Obligationen står för säkerheten och gör att du minst får nominellt belopp tillbaka. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få en bra avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två gör att du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker. På sidan 15 kan du läsa om de risker som är förknippade med ett köp av Kapitalskyddade placeringar 939. Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, men du kan sälja när du vill. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. När löptiden är slut beräknas hur mycket pengar du får tillbaka. Detta beror dels på det nominella beloppet, dels på tilläggsbeloppet. återbetalt belopp = nominellt belopp + tilläggsbelopp låt oss ta ett exempel med en aktieindexobligation Det nominella beloppet utgör kapitalskyddet och är onor per aktieindexobligation du köper. Det nominella beloppet får du alltid tillbaka på återbetalningsdagen. tilläggsbeloppet utgör värdetillväxten i aktieindexobligationen. Ju större tilläggsbelopp, desto mer pengar tjänar du. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av uppgången du får tillgodoräkna dig den så kallade deltagandegraden samt i vissa fall valutapåverkan. I några av våra aktieindexobligationer kan du välja att betala lite mer, en så kallad överkurs. Överkursen är kronor per aktieindexobligation och är pengar som du förlorar om börsen faller. Samtidigt gör överkursen att du ofta får en hävstång, det vill säga tillgodoräknar dig mer än den faktiska uppgången, när börsen stiger. Det är Handelsbanken som ansvarar för att både det nominella beloppet och tilläggsbeloppet återbetalas. tilläggsbelopp = nominellt belopp deltagandegrad uppgång i marknaden här kommer ett räkneexempel Anta att du köper 10 stycken Aktieindexobligation Norden balans 939AX, för totalt 1onor. Det nominella beloppet är då kronor. Låt oss vidare anta att deltagandegraden fastställs till 125 procent och att aktieindexet stiger med 40 procent. Då beräknas tilläggsbeloppet så här: tilläggsbelopp = kr 125 % 40 % = kr. Det du får tillbaka, återbetalt belopp, blir alltså: kr kr = kr. Skulle aktieindexet däremot ha fallit under perioden, får du ändå tillbaka det nominella beloppet, kronor! tilläggsbelopp överkurs tilläggsbelopp aktiedel arrangörsarvode I denna broschyr finns också två råvaruobligationer och en valutaobligation. De har samma trygghet som våra aktieindexobligationer, men är kopplade till råvarumarknaden respektive valutamarknaden. Läs mer om råvaruobligationerna på sidorna 9 11 och valutaobligationen på sidorna nominellt belopp obligation nominellt belopp Startdag återbetalningsdag möjlig avkastning

5 SiSta dag för köp 16 oktober 2011 Aktieindexobligation Kina Balans 939AK Spara i världens snabbast växande ekonomi, utan att ta onödiga risker De senaste 30 åren har kinas ekonomi vuxit med i genomsnitt 10 procent per år. Därmed har man utklassat de redan rika länderna vad gäller tillväxt. Men kina har fortfarande långt kvar till de rika ländernas välståndsnivå. Det finns alltså kinas aktiemarknad är i dag lågt värderad, på ungefär samma nivå som världsindex. Men eftersom riskerna är lägre och tillväxten högre i kina, har kinas aktiemarknad bättre förutsättningar att ge en god avkastning. Med Aktieindexobligation kina kan du ta del av det kinesiska tillväxtundret, utan att ta onödiga risker. gott om utrymme för kina att fortsätta växa under många år till. en av riskerna med en hög tillväxt är att inflationen tar fart. Under det senaste året har kinesiska myndigheter därför börjat pressa tillbaka för och nackdelar inflationen, bland annat genom att höja räntan och dämpa bankernas utlåning. Man har också börjat låta kinas valuta, yuanen, förstärkas. Åtstramningen har bidragit till en svag utveckling för den kinesiska Placering i världens snabbast växande ekonomi + aktiemarknaden de senaste två åren. Vår bedömning är att det nu inte kina har starka statsfinanser och låg skuldsättning krävs mycket mer åtgärder för att dämpa inflationshotet, vilket är positivt för börsen. kinas senaste femårsplan, som gäller för åren , har som mål att skapa en mer uthållig och balanserad tillväxt. ett av målen för femårsplanen är att minska kinas stora beroende av export och kinesiska bolag är lågt värderade med tanke på den höga tillväxten risk för tillfällig inbromsning vilket skulle kunna leda till lägre aktiekurser en del kinesiska bolag påverkar miljön negativt. investeringar. Istället vill man öka den privata konsumtionen, som utgör en begränsad del av ekonomin i dag. Därmed skapas nya affärsmöjligheter för kinesiska företag. 5

6 kapitalskyddade placeringar 939 Kina Balans 939AK Så här har det gått för aktieindexet* Med Aktieindexobligation kina balans kan du placera i det kinesiska tillväxtundret till låg risk. Aktieindexobligationen är kopplad till det balanserade indexet China balance, som representerar de största kinesiska bolagen som är noterade på börsen i Hong kong. ett balanserat aktieindex har stor koppling till marknaden när prisrörelserna är små och liten koppling till marknaden när prisrörelserna är stora. Detta ger indexet en mer stabil risknivå och medför ökad förutsägbarhet, något som bidrar till högre deltagandegrad och därmed högre avkastningspotential. På kan du läsa mer om balanserade index aug-06 aug-07 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och Hong* Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Eftersom aktieindexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets kongdollarn påverkar avkastningen. Läs mer om detta på sidan 14 under Valuta. fakta om kina balans 939ak Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 100 % Löptid 5 år Courtage 2% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). Så här kan det bli Aktieindexets utveckling1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt belopp2 A kastning3 A kastning per år3 80 % 12,5 % kr 60,4 % 9,8 % 60 % 9,9 % kr 42,6 % 7,3 % 40 % 7,0 % kr 24,8 % 4,5 % 3,7 % kr 7,0 % 1,3 % 0,0 % -10,9 % -2,3 % - - 4,4 % -10,9 % -2,3 % Så här kan valutakursen påverka återbetalt belopp1 Aktieindexets utveckling2 6 Hongkongdollarn är oförändrad Hongkongdollarn stärks med Hongkongdollarn försvagas med 80 % kr kr kr 60 % kr kr kr 40 % kr kr kr kr kr kr - 2. Baserat på en deltagandegrad på 100 procent och att förhållandet mellan svenska kronan och Hongkongdollarn varit oförändrad under löptiden. 3. kastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 1.. T Tabellen visar hur förhållandet mellan den svenska kronan och Hongkongdollarn påverkar hur mycket du får tillbaka om du placerat onor. Beloppen baseras på en deltagandegrad på 100 procent. 2. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14).

7 SiSta dag för köp 16 oktober 2011 Aktieindexobligation Norden Balans 939AN och 939AX placera i norden och få hela världen på köpet De nordiska storföretagen är djupt integrerade i världsekonomin. Sverige och Finland har sina verkstads- och telekomföretag, Danmark och Norge har energi och shipping. Därför drar de nordiska börserna nytta av en stark global tillväxt. Men det finns också många nordiska bolag som är mindre beroende av världskonjunkturen, till exempel bankerna, detaljhandeln och läkemedelsbolagen. Med tanke på den låga värderingen och företagens stora försäljning mot tillväxtmarknaderna bör nordiska aktier kunna utvecklas väl under kommande år. för och nackdelar Generellt har de nordiska storföretagen goda finanser. I kombination med företagens starka marknadspositioner ger det företagen + goda möjligheter att expandera på världsmarknaden. Stora kostnadsbesparingar under senare år gör att vinsterna tar rejäl fart Många nordiska bolag är marknadsledande globalt inom sina områden Nordiska företag har generellt stor exponering mot tillväxtmarknaderna Nordiska företag har i genomsnitt hög lönsamhet och starka finanser när efterfrågan ökar. Sedan 1970 har de nordiska börserna gett en avkastning på i genomsnitt 14,3 procent per år, betydligt mer än den globala aktiemarknaden.* Den nordiska aktiemarknaden är prisvärd i ett långsiktigt perspek- tiv. I förhållande till en normal vinstnivå handlas de nordiska börserna nästan 40 procent under sitt historiska genomsnitt. I förhållande till Nordiska börserna svänger kraftigt med konjunkturen (både upp och ner) Nordiska företag har generellt stor försäljning på den svaga europeiska marknaden. bolagens eget kapital ligger värderingen också under sitt historiska snitt. tar man hänsyn till de låga räntorna framstår nordiska aktier som ännu mer prisvärda. * källa: MSCI Aktieindexet Nordic Balance Så här har det gått för aktieindexet* Aktieindexobligation Norden balans är kopplad till Handelsbankens balanserade aktieindex Nordic balance 15% (Sek), som följer de 120 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna. De fem största aktierna på de nordiska börserna är Novo Nordisk, H&M, ericsson, Statoil och Nordea. ett balanserat aktieindex har stor koppling till marknaden när prisrörelserna är små och liten koppling till marknaden när prisrörelserna är stora. Detta ger indexet en mer stabil risknivå och medför ökad förutsägbarhet, något som bidrar till högre deltagandegrad och därmed högre avkastningspotential. På kan du läsa mer om balanserade index aug-06 aug-07 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Eftersom aktieindexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets 7

8 kapitalskyddade placeringar 939 Norden Balans 939AN fakta om norden balans 939an Aktieindexobligation Norden balans 939AN passar dig som vill placera tryggt på den nordiska aktiemarknaden. Du får preliminärt 55 procent av indexets uppgång samtidigt som du minst får placerat belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 55 % Löptid 4 år Courtage 2% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). Så här kan det bli Aktieindexets utveckling1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt belopp2 A kastning3 A kastning per år3 2. Baserat på en deltagandegrad på 55 procent. 3. kastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 80 % 15,8 % kr 41,2 % 8,9 % 60 % 12,5 % kr 30,4 % 6,8 % 40 % 8,8 % kr 19,6 % 4,5 % 4,7 % kr 8,8 % 2,1 % 0,0 % -2,0 % -0,5 % - - 5,4 % -2,0 % -0,5 % Norden Balans 939AX fakta om norden balans 939ax Aktieindexobligation Norden balans 939AX passar dig som vill tjäna pengar på den nordiska aktiemarknaden och samtidigt vill få större utväxling på din placering jämfört med Norden balans 939AN. Med Aktieindexobligation Norden balans 939AX får du preliminärt 125 procent av uppgången i Nordic balance 15% (Sek). Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 125 % Löptid 4 år Courtage 2% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). Så här kan det bli Aktieindexets utveckling1 8 Utveckling per år Placerat belopp 80 % 15,8 % 60 % 12,5 % 40 % 8,8 % - - 5,4 % Återbetalt belopp2 A kastning3 A kastning per år kr 78,3 % 15,4 % kr 56,0 % 11,6 % kr 33,7 % 7,4 % 4,7 % kr 11,4 % 2,7 % 0,0 % -10,9 % -2,8 % -10,9 % -2,8 % 2. Baserat på en deltagandegrad på 125 procent. 3. kastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

9 SiSta dag för köp 16 oktober 2011 Råvaruobligation Index Balans 939RI och 939RX råvaror en naturlig del av ditt sparande Det finns många argument för att placera en del av sparandet i råvarumarknaden. Det har funnits ett starkt argument mot att placera i råvaror det har råvaror har historiskt gett hög avkastning. Sedan 1999 har en placering i råvaror mer än fördubblats i värde, samtidigt som aktiemarknaden knappt gett någon avkastning alls.* är kopplad till bankens råvaruindex, är det både enkelt och tryggt. råvaror är också ett bra komplement i en portfölj med till exempel aktier och räntebärande placeringar, eftersom de sprider riskerna. När aktiemarknaden faller, stiger ofta råvaror i värde. Genom att inte lägga alla ägg i samma korg kan du minska risken i ditt sparande. Därför rekommenderar Handelsbanken att du bör placera upp till 20 procent av ditt långsiktiga sparande i råvaror. råvaror är också bra att ha om inflationen tar fart. Andra tillgångar, som räntesparande och aktier, brukar påverkas negativt av stigande varit komplicerat. Men med Handelsbankens råvaruobligation, som De flesta råvarorna handlas i amerikanska dollar. Därför beräknas Handelsbankens råvaruindex också i dollar. för och nackdelar en placering i råvaror är ett sätt att tjäna på den höga tillväxten i kina + råvaror gör ditt sparande tryggare, eftersom de sprider dina risker inflation. Det finns ytterligare ett bra argument för råvaror: kina och många andra tillväxtländer är just nu inne i en expansiv tillväxtfas. Investeringsbehoven i infrastruktur är enorma och hushållens levnadsstandard stiger snabbt. behovet av metaller, energi och livsmedel kommer att öka dramatiskt. Utbudet har svårt att hålla jämna steg. trots den snabba tillväxten i kina de senaste 30 åren har landet råvaror ger ett skydd mot stigande inflation råvaror är ofta konjunkturkänsliga, de följer konjunkturen både upp och ner risk för tillfällig inbromsning i kina, vilket skulle leda till lägre råvarupriser. fortfarande långt kvar till de rika ländernas välstånd. kinas politik strävar efter en hög och uthållig tillväxt. Därför talar mycket för att efterfrågan på råvaror kommer att fortsätta växa i många år framöver. *Aktieindexet MSCI World jämfört med råvaruindexet S&P GSCI. 9

10 kapitalskyddade placeringar 939 Råvaruindexet Commodity Balance Så här har det gått för råvaruindexet* råvaruobligation Index balans är kopplad till Handelsbankens balanserade råvaruindex Commodity balance 15%. I indexet ingår 15 råvaror som är viktiga för de nordiska ekonomierna. energiråvaror (oljeprodukter och el) har den största vikten i indexet, följt av basmetaller, jordbruksråvaror, ädelmetaller och pappersmassa. ett balanserat råvaruindex har stor koppling till marknaden när prisrörelserna är små och liten koppling till marknaden när prisrörelserna är stora. Detta ger indexet en mer stabil risknivå och medför ökad förutsägbarhet, något som bidrar till högre aug-06 aug-07 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 deltagandegrad och därmed högre avkastningspotential. På kan du läsa mer om Handelsbankens balanserade råvaruindex. Index Balans 939RI * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Eftersom råvaruindexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets fakta om index balans 939ri råvaruobligation Index balans 939rI passar dig som vill placera tryggt i råvarumarknaden. Du får preliminärt 50 procent av indexets uppgång samtidigt som du minst får placerat belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 50 % Löptid 4 år Courtage 2% amerikanska dollarn påverkar avkastningen. Se tabell längst ner på sidan och läs mer om detta på sidan 14 under Valuta. 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). Så här kan det bli Råvaruindexets utveckling1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt belopp2 A kastning3 A kastning per år3 80 % 15,8 % kr 37,3 % 8,1 % 60 % 12,5 % kr 27,5 % 6,2 % 40 % 8,8 % kr 17,6 % 4,1 % 4,7 % kr 7,8 % 1,9 % 0,0 % -2,0 % -0,5 % - - 5,4 % -2,0 % -0,5 % Så här kan valutakursen påverka återbetalt belopp1 Råvaruindexets utveckling2 10 Amerikanska dollarn är oförändrad Amerikanska dollarn stärks med Amerikanska dollarn försvagas med 80 % kr kr kr 60 % kr kr kr 40 % kr kr kr kr kr - 2. Baserat på en deltagandegrad på 50 procent och att förhållandet mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn varit oförändrat under löptiden. 3. kastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 1.. T Tabellen visar hur förhållandet mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar hur mycket du får tillbaka om du placerat kronor. Beloppen baseras på en deltagandegrad på 50 procent. 2. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14).

11 SiSta dag för köp 16 oktober 2011 Index Balans 939RX fakta om index balans 939rx råvaruobligation Index balans 939rX passar dig som vill tjäna pengar på råvarumarknaden och samtidigt få större utväxling på din placering jämfört med Index balans 939rI. Med råvaruobligation Index balans 939rX får du preliminärt 105 procent av uppgången i Commodity balance 15%. Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 105 % Löptid 4 år Courtage 2% Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. Se tabell längst ner på sidan och läs mer om detta på sidan 14 under Valuta. 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). Så här kan det bli Råvaruindexets utveckling1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt belopp2 A kastning3 A kastning per år3 80 % 15,8 % kr 64,0 % 13,0 % 60 % 12,5 % kr 45,3 % 9,7 % 40 % 8,8 % kr 26,6 % 6,0 % 4,7 % kr 7,8 % 1,9 % 0,0 % -10,9 % - 2,8 % - - 5,4 % -10,9 % - 2,8 % Så här kan valutakursen påverka återbetalt belopp1 Råvaruindexets utveckling2 80 % Amerikanska dollarn är oförändrad kr Amerikanska dollarn stärks med kr Amerikanska dollarn försvagas med kr 60 % kr kr kr 40 % kr kr kr kr kr kr - 2. Baserat på en deltagandegrad på 105 procent och att förhållandet mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn varit oförändrat under löptiden. 3. kastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 1.. T Tabellen visar hur förhållandet mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar hur mycket du får tillbaka om du placerat kronor. Beloppen baseras på en deltagandegrad på 105 procent. 2. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 11

12 kapitalskyddade placeringar 939 Valutaobligation Dollar 939VD du får mer än dubbelt upp när den amerikanska dollarn stiger För knappt ett halvår sedan nådde dollarn en historiskt låg nivå mot kronan, på runt 6,00 kronor per dollar. Sedan dess har dollarn gradvis börjat förstärkas, hittills med ungefär 10 procent. trots denna förstärkning är dollarn fortfarande svag mot kronan i ett längre perspektiv. Faktum är att med undantag för en kort period 2008 har dollarn inte varit så här svag sedan riksbanken gav upp kronförsvaret Vi förväntar oss att den långsiktiga trenden med en svagare dollar vänder, och att dollarn kommer att stärkas ytterligare mot kronan under kommande år. Det främsta skälet till att vi tror på en starkare dollar är att den amerikanska ekonomin är starkare än den europeiska, och att dollarn därför ska stärkas mot euron. Den amerikanska centralbanken, Federal reserve, stimulerar ekonomin betydligt mer än den europeiska Centralbanken, ecb. Den amerikanska finanspolitiken, det vill säga skatte- och utgiftspolitiken, är också mer expansiv än den europeiska finanspolitiken. Amerikanska företag är mer lönsamma än europeiska efter att ha skurit hårdare i kostnaderna. Slutligen är amerikanska banker i bättre skick än europeiska banker, vilket gör att de i högre grad kan låna ut pengar och stödja konsumtion och investeringar. Sammantaget leder detta till Handelsbankens prognos, att den europeiska Centralbanken snart sänker sin styrränta, något som gynnar dollarn på eurons bekostnad. Det finns alltså många skäl till att dollarn ska stärkas mot euron framöver. Samtidigt tror vi att kronan kommer att vara relativt stabil mot euron, tack vare den stabila svenska ekonomin. Vi tror därför att dollarn kommer att stärkas även mot kronan under kommande år. Att förutspå valutor är svårt, även för våra prisbelönta analytiker*. Valutor brukar dock över tiden gå tillbaka till sina långsiktiga värden. USA är, trots sina problem, världens mest flexibla ekonomi och hem för många av världens ledande företag. efter tidigare kriser har USA återhämtat sig snabbt. Denna gång tar det förmodligen längre tid än vanligt. Men det tar sannolikt ännu längre tid för emu, som också har stora problem med att hålla ihop eurozonen. Detta missgynnar euron och gynnar dollarns värde. bankens analytiker förutspår en förstärkning av dollarn till ungefär 7,75 kronor på två och ett halvt års sikt. eftersom valutor ofta rör sig mer än vad som är fundamentalt motiverat, kan förstärkningen mycket väl bli ännu större. I ett sådant scenario kan Valutaobligation Dollar komma att betala ett tilläggsbelopp på drygt 40 procent av obligationens nominella värde, till begränsad risk. Därför är Valutaobligation Dollar ett bra komplement både till traditionella aktie- och ränteplaceringar. för och nackdelar Dollarn är på en historiskt låg nivå mot kronan, vilket ger stor potential för återhämtning + Starka stimulanser i USA bidrar till ekonomisk återhämtning och dollarstyrka USA är världens mest dynamiska och flexibla ekonomi, något som påskyndar återhämtningen Det är svårt att göra prognoser på valutor De stora budgetunderskotten i USA är en risk för dollarn, om de inte börjar minska snart. * Handelsbankens makroekonomer rankades bäst i Sverige, enligt två undersökningar bland placerare genomförda av Prospera 2010 och Financial Hearings

13 SiSta dag för köp 16 oktober 2011 Dollar 939VD Så här har det gått för dollarn mot SvenSka kronan* Valutaobligation Dollar passar dig som tror att den amerikanska dollarn ska stärkas mot den svenska kronan. Den höga deltagandegraden, på preliminärt 215 procent, gör att du får tillgodoräkna dig mer än den dubbla uppgången i dollarns värde mot kronan. observera att dollarns förstärkning är maximerad till 20 procent (tak) från startdagen. exempelvis, om valutakursen på startdagen fastställs till 6,70 kronor per dollar tillgodoräknar du dig en förstärkning upp till taket 8,04 kronor per dollar (6,70 kr x 1). Handelsbankens analytikers prognos är att en dollar kommer att kosta 7,75 kronor om 2,5 år. Vi vill också göra dig uppmärksam på att valutaobligationens konstruktion gör att obligationens köp- och säljkurs är trögrörlig i början på löptiden, även om dollarn skulle stärkas kraftigt då. Valutaobligationen ska därför ses som en löptidsplacering, det vill säga behållas i 2,5 år aug-06 aug-07 aug-08 aug-09 Svenska kronor per amerikansk dollar aug-10 aug-11 T k () Ta * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.. T Taket är i diagrammet satt till 20 procent över valutakursen USDSEK den 19 september Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets fakta om dollar 939vd Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 215 % Maximal dollarförstärkning (tak) Löptid 2,5 år Courtage 2% Så här kan det bli Valutakurs USDSEK1 Dollarns förstärkning1 Dollarförstärkning per år Placerat belopp2 Återbetalt belopp2 8,38 kr 25 % 9,3 % kr kr 8,04 kr 7,6 % kr kr 7,71 kr 15 % 5,7 % kr kr A kastning3 A kastning per år3 4 27,5 %4 10,0 % 4 27,5 % 4 10,0 % 17,9 % 4 4 6,7 % 7,37 kr 10 % 3,9 % kr kr 8,3 % 3,2 % 7,04 kr 5% 2,0 % kr kr -1,3 % -0,5 % 6,70 kr 0,0 % kr -10,9 % -4,4 % 6,37 kr -5 % -2,0 % kr -10,9 % -4,4 % 1. Med antagandet om en startkurs på 6,70 kronor per dollar. 2. Baserat på en deltagandegrad på 215 procent. 3. kastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 4. Maximalt återbetalt belopp respektive maximal avkastning eftersom taket för dollarn är 8,04 kronor vid en startkurs på 6,70 kronor per dollar. 13

14 kapitalskyddade placeringar 939 Det här är också viktigt att veta Courtage När du köper kapitalskyddade placeringar 939 betalar du courtage. Courtaget är 2 procent på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. betalningsdag köp av kapitalskyddade placeringar 939 ska betalas den 20 oktober Startkurser Startkurser fastställs den 20 oktober 2011, förutom för Aktieindexobligation kina balans 939Ak där startkurs fastställs den 21 oktober Värdet under löptiden andrahandsmarknad kapitalskyddade placeringar 939 avses handlas på NASDAQ omx Stockholm från och med den 24 oktober Du kan följa värdet på dem på börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Slutdag, slutkurser och genomsnittsberäkning Slutkurser fastställs enligt följande: Slutkurs för Aktieindexobligation kina balans 939Ak: Aktieindexets genomsnittliga värde från och med den 20 april 2016 till och med den 20 oktober 2016, med en avläsning varje månad. Slutkurs för Aktieindexobligation Norden balans 939AN och Norden balans 939AX: Aktieindexets genomsnittliga värde från och med den 20 april 2015 till och med den 20 oktober 2015, med en avläsning varje månad. Slutkurs för råvaruobligation Index balans 939rI och Index balans 939rX: råvaruindexets genomsnittliga värde från och med den 20 april 2015 till och med den 20 oktober 2015, med en avläsning varje månad. Slutdag för Valutaobligation Dollar 939VD är den 21 april Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Återbetalningsdag Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto följande datum: Aktieindexobligation kina balans 939Ak den 8 november I råvaruobligation Index balans 939rI och Index balans 939rX påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. en förstärkning av amerikanska dollarn ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av amerikanska dollarn ger ett lägre tilläggs-belopp. observera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakursförändringar. Index och valuta Information om index och valuta finns i Slutliga Villkor. Licenser Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda indexen i denna broschyr. Licensgivarnas ansvarsbegränsningar för indexen finns i Slutliga Villkor. tilldelning och villkor för emissionens genomförande räkningsnota beräknas sändas ut den 18 oktober Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande: kronor i Aktieindexobligation kina balans 939Ak kronor totalt i Aktieindexobligation Norden balans 939AN och Norden balans 939AX kronor totalt i råvaruobligation Index balans 939rI och Index balans 939rX kronor i Valutaobligation Dollar 939VD. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Se Slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst: 85 procent för Aktieindexobligation kina balans 939Ak 45 procent för Aktieindexobligation Norden balans 939AN 110 procent för Aktieindexobligation Norden balans 939AX 40 procent för råvaruobligation Index balans 939rI 90 procent för råvaruobligation Index balans 939rX 185 procent för Valutaobligation Dollar 939VD Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet. beskattning Aktieindexobligation kina balans 939Ak, Norden balans 939AN och Norden balans 939AX beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Valutaobligation Dollar 939VD beskattas som fordringsrätt, det vill säga på samma sätt som ränta. råvaruobligation Index balans 939rI och Index balans 939rX bör beskattas som fordringsrätter, det vill säga på samma sätt som räntor. Aktieindexobligation Norden balans 939AN och Norden balans 939AX den 6 november råvaruobligation Index balans 939rI och Index balans 939rX den 6 november Valutaobligation Dollar 939VD den 8 maj Deltagandegrad Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i underliggande tillgång du får. om deltagandegraden är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. Definitiva deltagandegrader fastställs den 20 oktober Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till den 20 oktober Valuta I Aktieindexobligation kina balans 939Ak påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och hongkongdollarn. en förstärkning av hongkongdollarn ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av hongkongdollarn ger ett lägre tilläggsbelopp. observera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakursförändringar. kapitalförsäkring Du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i en kapitalförsäkring. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. För mer information om Handelsbankens kapitalförsäkring kapitalspar Depå, se www. handelsbanken.se/kapitalspar_depa. Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för de kapitalskyddade placeringarna och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande maximalt 1,0 procent per år av den kapitalskyddade placeringens pris. Arvodet är inkluderat i den kapitalskyddade placeringens pris. Fullständiga villkor kapitalskyddade placeringar 939 ges ut under Handelsbankens MtN-, Warrantoch Certifikatprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MtN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. båda dokumenten finns på Grundprospektet för Handelsbankens MtN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. 14

15 SiSta dag för köp 16 oktober 2011 Försäljningsrestriktioner erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt. Ansvarsbegränsning Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken Ab (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Important notice in english this communication is a product of Svenska Handelsbanken Ab (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. this information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. this information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country. risker med kapitalskyddade placeringar 939 Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper en kapitalskyddad placering. kreditrisk (emittentrisk) Alla alternativ i kapitalskyddade placeringar 939 är emitterade av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA - från Standard & Poor s ( S&P) och Aa2 från Moody s. Med Moody s rating Aa2 och S&P rating AA - menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. ett innehav av kapitalskyddade placeringar 939 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Överkurs risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än svenska kronor kan kursförändringar påverka den kapitalskyddade placeringens värde. Detta är dock inte fallet med kapitalskyddade placeringar som enligt Slutliga Villkor är valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av kapitalskyddade placeringar 939 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. Handelsbanken är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på 15

16 Visste du att... flera oberoende institut anser att Handelsbanken är en av världens mest trygga banker. Det finns ingen bank i Norden som bedöms vara mer stabil och säker än Handelsbanken. Handelsbanken erbjudit kapitalskyddade placeringar sedan Handelsbanken är störst i Sverige på kapitalskyddade placeringar, med cirka en fjärdedel av marknaden. Handelsbankens aktieindexobligationer sedan 1994 i genomsnitt har gett en avkastning på 7,3 procent per år*. Handelsbankens kapitalskyddade placeringar handlas på börsen, vilket gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Vill du veta mer Vill du veta mer om hur du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker? På finns alla svaren. Gå in redan i dag och lär dig mer om kapitalskyddade placeringar. Där kan du se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Självklart kan du också köpa kapitalskyddade placeringar 939 direkt på nätet. * Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Maj 2011 kapitalskyddade placeringar 935 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 26 juni 1 Den 23 maj 2011 Fortsatt återhämtning och stigande dollar Vår positiva

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 november Sista dag för köp Sista dag för köp 13 november 2011 Kapitalskyddade placeringar 940 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR okt/nov 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 kapitalskyddade placeringar 938 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 18 sep 1 Den 15 augusti 2011 Ovanligt osäkert men intressanta möjligheter Sommaren

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 925 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 25 juli 1 Den 17 juni 2010 Kinesisk mjuklandning bäddar för fortsatt återhämtning De senaste månaderna har

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 Si no ve m St SiSta dag för köp 13 november 2011 a d ag fö r marknadsföringsmaterial p be r Kapitalskyddade placeringar 940 PLACerA UTAn ATT ÄvenTYrA DInA PenGAr kö okt/nov 2011 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 983

Alltid med kapitalskydd Extra 983 Alltid med kapitalskydd Extra 983 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 6 december 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 928 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 17 okt 1 Den 20 september 2010 Kina leder den globala konjunkturen För ett år sedan var det Kina som ledde den globala

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Mars 2011 kapitalskyddade placeringar 933 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 25 april 1 Den 21 mars 2011 Oron stoppar inte återhämtningen Den globala ekonomiska

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 5059 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 29.6.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 927 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 19 sep 1 Den 16 augusti 2010 Global återhämtning i lugnare tempo Den globala ekonomiska återhämtningen under första

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 942

Kapitalskyddade placeringar 942 5 februari Sista dag för köp Sista dag för köp 5 februari 2012 Kapitalskyddade placeringar 942 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR jan/feb 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 942

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Valutaobligation EUR/USD

Valutaobligation EUR/USD sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial April 2011 kapitalskyddade placeringar 934 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 22 maj 1 Den 26 april 2011 Ökade risker men återhämtningen fortsätter Den globala

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat Januari/Februari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 feb 1 Våra aktuella certifikat Vi har tagit fram två

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 924 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 27 juni 1 Den 21 maj 2010 Bredare återhämtning trots oro för Sydeuropas finanser Dramatiken har snarare ökat

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5073

Kapitalskyddade placeringar 5073 Kapitalskyddade placeringar 5073 NÅ DINA MÅL UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER Sista teckningsdag 14.2.2012 Marknadsföringsmaterial - Januari / Februari 2012 1 Ingen repris på 2008 trots fortsatta problem i Europa

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Marknadsföringsmaterial - Maj / Juni 2012 1 14 maj 2012 Starkare BRICs svagare PIGS Euroområdet fortsätter att vara en källa till oro på

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar # 952 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp Köp Köp 3 16 16 februari januari januari 2013 2013 2013 KP KP# 952 Alltid med kapitalskydd aktieindexobligation norden portföljobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 917 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 21 september 2009 Lågkonjunkturen är över Recessionen i USA är över. Eurozonen får också positiva

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

Kristin Gulliksson Handelsbanken

Kristin Gulliksson Handelsbanken Kristin Gulliksson Handelsbanken Två underliggande tillgångar Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Exempel

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker k apitalsk yddade pl aceringar 5060 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 21.9.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5072

Kapitalskyddade placeringar 5072 Kapitalskyddade placeringar 5072 NÅ DINA MÅL UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER Sista teckningsdag 13.12.2011 Marknadsföringsmaterial - November / December 2011 1 8. november 2011 Många turer i ekonomin Euroländernas

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 921 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 15 februari 2010 Oro stoppar inte återhämtningen Den senaste tiden har det åter varit lite

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 918 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 19 oktober 2009 Återhämtningen fortsätter Den globala återhämtningen fortsätter. I de utvecklade

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd k apitalsk yddade pl aceringar 5052 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5076 SISTA TECKNINGSDAG

Kapitalskyddade placeringar 5076 SISTA TECKNINGSDAG Kapitalskyddade placeringar 5076 SISTA TECKNINGSDAG 30. 10. 2012 Marknadsföringsmaterial - Oktober 2012 1 Centralbankerna trycker på gaspedalen 3. oktober 2012 Den senaste tiden har centralbankerna i Europa,

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5050 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 6 maj 2012 Kapitalskyddade placeringar 945 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 6 maj Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 945 Problemen i Spanien gör att eurokrisen

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 920 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 11 januari 2010 Återhämtning i olika takt Den globala återhämtningen fortsätter, men det är

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 950 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 18 november 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 950 I väntan på politikerna 22 oktober 2012 Den senaste

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 956

kapitalskyddade placeringar # 956 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp köp köp 16 16 23 januari januari juni 2013 2013 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 956 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 916 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 17 augusti 2009 Ljusningen för världsekonomin håller i sig Återhämtningen i Asien tog ordentlig

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu HANDElsbankens certifikat december 2011/januari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 8 jan Marknadsföringsmaterial Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 23 september 2012 Kapitalskyddade placeringar 948 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 23 september Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 948 ECB gjuter olja på

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 944

Kapitalskyddade placeringar 944 Sista dag för köp Sista dag för köp 1 april 2012 1 april Kapitalskyddade placeringar 944 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR mars/april 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 944

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 10 juni 2012 Kapitalskyddade placeringar 946 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 10 juni Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 946 Starkare BRICs svagare PIGS

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014 Sverige Tillväxtmarknader i Asien Inledning Innehåll 11 juli 2014 Asien leder tillväxtligan Det gick

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Maj 2011 HANDElsbankens certifikat MAJ/JuNI 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 juni 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 913 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 20 mars 2009 Stimulanser lägger grund för återhämtning Den globala ekonomin är fortfarande

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Strategiobligation Råvaror

Strategiobligation Råvaror www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation Råvaror Placeringsstrategi på råvarumarknaden Strategin har historiskt gett en avkastning på i genomsnitt drygt 16 procent per år Kapitalskyddad placering Handelsbanken

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat oktober/november 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 6 nov 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat november/december 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 4 dec Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar # 954 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp Köp Köp 16 16 14 januari januari april 2013 2013 2013 KP KP# 954 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 961

Kapitalskyddade placeringar # 961 SISTA SISTA DAG D DAG FÖR FÖR FÖR KÖP KÖP KÖP 15 16 16 DECEMBER JANUARI JANUARI 2013 2013 2013 KP Kapitalskyddade placeringar # 961 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden

Läs mer

Fega och vinn med dina sparpengar

Fega och vinn med dina sparpengar www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 907 Fega och vinn med dina sparpengar SEX NYA SÄTT ATT TJÄNA PENGAR UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER 1 Mer att välja på för dig som både är försiktig

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 74 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 april juli 2014 USA leder

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer