Är du Bull, Bear eller Chicken?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är du Bull, Bear eller Chicken?"

Transkript

1 HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken?

2 Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket som uppgången. Bear Du tror att marknaden ska falla och slår dina väldiga björnramar nedåt. Blir det så tjänar du pengar. Du får till och med en positiv avkastning som är dubbelt så stor som nedgången. Chicken Du har ingen bestämd uppfattning om marknaden ska stiga eller falla. Då är Bull & Bear certifikaten inte någonting för dig. 2

3 När du bestämt dig för dubbla avkastningen Handelsbankens Bull & Bear certifikat passar dig som tror på en uppgång i marknaden. Eller en nedgång. Med ett Bull certifikat tjänar du pengar när marknaden stiger. Med ett Bear certifikat tjänar du pengar när marknaden faller. Dessutom blir din avkastning dubbelt så stor som den procentuella förändringen i marknaden. Handelsbankens Bull & Bear certifikat är börsnoterade värdepapper, vilket gör att du enkelt kan köpa och sälja dem hos din bank eller mäklare. Ett certifikat kan vara kopplat till exempelvis en aktie, ett aktieindex eller en råvara. Certifikaten finns oftast som både Bull och Bear. Jämfört med utvecklingen i en aktie, en indexfond eller en råvara är det betydligt mer fart i Bull & Bear certifikaten. Närmare bestämt dubbelt så hög fart. Nu går det inte längre att skylla på att marknaden går åt fel håll. 3

4 Är du Bull? Eller Bear? DU ÄR BULL Om du tror att marknaden ska stiga är du Bull. För att få en bra avkastning när marknaden stiger kan du köpa ett Bull certifikat. Exempelvis, du är övertygad om att priset på olja ska stiga och köper därför ett Bull certifikat kopplat till oljepriset. Om oljepriset stiger med två procent, stiger certifikatet med fyra procent. Bull certifikatet ger dig dubbelt så mycket. Du kan alltså få en rejäl hävstång. DU ÄR Bear Om du tror att marknaden ska falla är du Bear. För att tjäna pengar på en nedgång kan du köpa ett Bear certifikat. Exempelvis, du är säker på att priset på olja ska falla och köper därför ett Bear certifikat kopplat till oljepriset. Om oljepriset faller med två procent, stiger certifikatet med fyra procent. Bear certifikatet ger dig alltså en av kastning som är dubbelt så hög som den procentuella nedgången i oljepriset. På så sätt kan dåliga tider på oljemarknaden vara guld värt för dig. 4

5 5

6 Så här fungerar Handelsbankens Bull certifi kat Låt oss anta att du tror att priset på olja ska gå upp. Du köper då ett Bull certifi kat som är kopplat till oljepriset. Låt oss också anta att certifi katet kostar 100 kronor. Bull certifi katet ger dig den dubbla dagliga utveckligen i oljepriset. Exempelvis, stiger priset på olja med två procent en dag, stiger Bull certifi katet med fyra procent den dagen. Omvänt, faller priset på olja med två procent faller Bull certifi katets värde med fyra procent samma dag. I tabellen visar vi ett exempel på utvecklingen i ett Bull certifi kat jämfört med oljeprisets utveckling. aktuellt pris PRISeT PÅ OLJa Daglig procentuell förändring Bull certifikatets värde 1 Dag 1 100,00 kr 100,00 kr BULL CeRTIFIKaTeT Daglig procentuell förändring Dag 2 103,00 kr + 3,00 % 106,00 kr + 6,00 % Dag 3 105,00 kr + 1,94 % 110,11 kr + 3,88 % Dag 4 104,00 kr - 0,95 % 108,01 kr - 1,91 % Dag 5 106,00 kr + 1,92 % 112,16 kr + 3,84 % Dag 6 110,00 kr + 3,77 % 120,63 kr + 7,54 % Procentuell utveckling +10,00 % + 20,63 % 1. Beräkningarna är gjorda inklusive administrationsavgift på 0,8 procent per år, men exklusive courtage. På sex dagar har oljepriset stigit med 10,00 procent. Bull certifi katet har under samma period stigit med 20,63 procent, alltså något mer än dubbelt så mycket som oljeprisets utveckling. Den främsta anledningen till detta är att Bull certifi katets utveckling baseras på oljeprisets dagliga utveckling och inte på den dubbla utvecklingen under en längre period. Observera att på längre sikt kan värdeutvecklingen i Bull certifi katet bli såväl större som mindre än dubbelt så mycket som oljeprisets procentuella uppgång. 6

7 Så här fungerar Handelsbankens Bear certifi kat Låt oss anta att du är övertygad om att priset på olja ska falla. Du köper då ett Bear certifi kat som är kopplat till oljepriset. Låt oss också anta att certifi katet kostar 100 kronor. Bear certifi katet ger dig en dubbelt så stor uppgång som den dagliga procentuella nedgången i oljepriset. Exempelvis, faller oljepriset med två procent en dag, stiger Bear certifi katet med fyra procent den dagen. Omvänt, stiger priset med två procent faller Bear certifi katets värde med fyra procent samma dag. I tabellen visar vi ett exempel på utvecklingen i ett Bear certifi kat jämfört med oljeprisets utveckling. aktuellt pris PRISeT PÅ OLJa Daglig procentuell förändring Bear certifikatets värde 1 Dag 1 100,00 kr 100,00 kr BeaR CeRTIFIKaTeT Daglig procentuell förändring 1 Dag 2 97,00 kr - 3,00 % 106,00 kr + 6,00 % Dag 3 95,00 kr - 2,06 % 110,37 kr + 4,12 % Dag 4 100,00 kr + 5,26 % 98,75 kr - 10,53 % Dag 5 98,00 kr - 2,00 % 102,69 kr + 4,00 % Dag 6 92,00 kr - 6,12 % 115,27 kr + 12,24 % Procentuell utveckling - 8,00 % + 15,27 % 1. Beräkningarna är gjorda inklusive administrationsavgift på 0,8 procent per år, men exklusive courtage. På sex dagar har oljepriset fallit med 8,00 procent. Bear certifi katet har under samma period stigit med 15,27 procent. Uppgången i Bear certifi katet har alltså varit något mindre än den dubbla nedgången i oljepriset. Den främsta anledningen till detta är att Bear certifi katets utveckling baseras på oljeprisets dagliga utveckling och inte på den dubbla utvecklingen under en längre period. Observera att på längre sikt kan den positiva värdeutvecklingen i Bear certifi katet bli såväl större som mindre än dubbelt så mycket som oljeprisets procentuella nedgång. 7

8 Marknaderna där tjuren och björnen kan växa sig starka Handelsbanken erbjuder ett brett utbud av Bull & Bear certifi kat. Varje certifi kat har ett eget kortnamn på börsen. Kortnamnet beskriver till vilken marknad certifi katet är kopplat och om det är ett Bull eller ett Bear certifi kat. Certifi katens kortnamn tolkas på följande sätt: BULL OLJA H. Bull talar om att du tjänar pengar om marknaden stiger. OLJA innebär att certifi katet är kopplat till priset på olja. Slutligen visar H att certifi katet är utgivet av Handelsbanken. BEAR OLJA H. Bear talar om att du tjänar pengar om marknaden faller. OLJA innebär att certifi katet är kopplat till priset på olja. Slutligen visar H att certifi katet är utgivet av Handelsbanken. Tabellen visar utbudet i skrivande stund. Utbudet växer hela tiden. Gå in på så ser du alla våra Bull & Bear certifi kat. Underliggande marknad Underliggande tillgång 1. Observera att priset på detta certifikat påverkas av valutakursförändringar. Bull certifikat Bear certifikat Guld Råvara BULL GULD H 1 BEAR GULD H 1 Koppar Råvara BULL KOPPAR H 1 BEAR KOPPAR H 1 Olja (Brent) Råvara BULL OLJA H 1 BEAR OLJA H 1 Silver Råvara BULL SILVER H 1 BEAR SILVER H 1 Vete (Euronext) Råvara BULL VETE H 1 BEAR VETE H 1 AstraZeneca Aktie BULL AZN H BEAR AZN H Ericsson Aktie BULL ERIC H BEAR ERIC H Hennes & Mauritz Aktie BULL HM H BEAR HM H Banker Branschindex (Sverige) BULL BANK H Telekom Branschindex (Sverige) BULL TELE H BEAR TELE H Verkstad Branschindex (Sverige) BULL VERK H 8

9 Risker i Bull & Bear certifikat När marknaden i det Bull eller Bear certifikat som du köpt går åt rätt håll får du den dubbla dagliga utvecklingen. Samtidigt gäller det omvända. Om marknaden går åt fel håll förlorar du dubbelt så mycket som den dagliga utvecklingen. Detta kallas för marknadsrisk. Det finns ett par andra risker som du bör känna till. Certifikaten ges ut av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att handla i certifikaten. Det kan till exempel inträffa vid bristande likviditet i marknaden eller då handeln på relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Även tekniska fel kan störa handeln. I de certifikat som är kopplade till en marknad som handlas i annan valuta än svenska kronor, påverkas certifikatets värde av valutakursförändringar mellan den valutan och svenska kronor. Du betalar courtage och administrationsavgift När du köper eller säljer Handelsbankens Bull & Bear certifikat betalar du vanligt courtage till din bank eller mäklare, på samma sätt som när du handlar aktier. I Bull & Bear certifikaten finns en administrationsavgift, på samma sätt som fonder har en förvaltningsavgift. Administrationsavgiften är vid noteringstillfället 0,8 procent per år och dras automatiskt ur certifikatets värde varje dag. Exempelvis, i ett Bull certifikat som kostar 100 kronor blir administrationsavgiften 80 öre per år, eller 0,0022 kronor per dag. Certifikatet kommer alltså automatiskt falla från 100 kronor till 99,9978 kronor om marknaden är oförändrad den dagen. 9

10 10

11 Så här enkelt handlar du Handelsbanken ser till att det både finns köp- och säljkurser i Bull & Bear certifikaten. Det gör att du när som helst kan köpa och sälja dem på börsen. Certifikaten har en löptid på tio år, men du väljer själv om du vill behålla din placering i några minuter, en dag eller flera år. Certifikaten handlas styckvis, det minsta antalet du kan köpa är ett certifikat. Ett certifikat med ett pris på exempelvis 100 kronor innebär en placering på just 100 kronor. Ett köp av certifikat innebär således en placering på kronor. Du har ett viktigt beslut att fatta: är du Bull, Bear eller Chicken? Om du har kommit fram till att du är Bull eller Bear är det dags att ta nästa steg. Du hittar all information om Handelsbankens Bull & Bear certifikat på 11

12 Denna broschyr Syftet med denna broschyr är att ge en kort introduktion till Handelsbankens Bull & Bear certifikat. För varje enskilt certifikat skrivs slutliga villkor. Den som vill köpa ett certifikat bör läsa de slutliga villkoren för certifikatet och det av Finansinspektionen godkända Grundprospektet för att få en helhetsbild av en placering i certifikatet. Dessa finns på

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Välkommen till en råare sida av Handelsbanken

www.handelsbanken.se/certifikat Välkommen till en råare sida av Handelsbanken www.handelsbanken.se/certifikat Välkommen till en råare sida av Handelsbanken Nu kan du handla råvaror lika enkelt som när du handlar varor i butiken Visst har du hört uttrycket lägg inte alla ägg i samma

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Råvaror en naturlig del av ditt sparande

Råvaror en naturlig del av ditt sparande handelsbankens råvarucertifikat Råvaror en naturlig del av ditt sparande Marknadsföringsmaterial Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella

Läs mer

Long & Short-certifikat Råvaror

Long & Short-certifikat Råvaror Long & Short-certifikat Råvaror MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Råvaror en naturlig del i ditt sparande. Visst har du hört uttrycket lägg inte alla ägg i samma korg? När det gäller placeringar finns det ingenting

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare Miniterminer Prissäkring för dig som är lantbrukare SEB:s Miniterminer minskar din osäkerhet kring framtida inköp och försäljning av råvaror används för prissäkring av spannmål, oljeväxter och drivmedel

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Råvarucertifikat RAVAROR S

Råvarucertifikat RAVAROR S Råvarucertifikat RAVAROR S Råvaror bör vara en del i varje framgångsrikt, långsiktigt sparande. Vi har utvecklat en sparprodukt för att göra det enkelt att skapa en bred exponering mot råvarumarknaden,

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer