Börsnoterade certifikat (BULL & BEAR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börsnoterade certifikat (BULL & BEAR)"

Transkript

1 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Börsnoterade certifikat (BULL & BEAR) Börshandel med flera olika underliggande tillgångar och små handelskostnader Teckningstid: Löpande Underliggande tillgång: Aktier, aktieindex och råvaror Hävstångsfaktor: X1 X15 Minsta placering: Ett certifikat Inget kapitalskydd * Certifikaten kan handlas på Nordeas kontor, med bankkoderna i nätbanken på eller via andra värdepappersförmedlare.

2 BULL Om du förväntar dig att priset på underliggande tillgång stiger, kan du placera i ett BULLcertifikat. BULL-certifikat ger avkastning när priset på underliggande tillgång stiger. BEAR Om du förväntar dig att priset på underliggande tillgång sjunker, kan du placera i ett BEAR-certifikat. BEARcertifikat ger avkastning när priset på underliggande tillgång sjunker. Innehåll Sida 3: Vad är ett börsnoterat certifikat? Sida 4: Så här väljer du certifikat Sida 5: BULL-certifikat Sida 6: BEAR-certifikat Sida 7: Viktig information Sida 8: Risker med börsnoterade certifikat

3 Vad är ett börsnoterat certifikat? Nordeas börsnoterade certifikat, så kallade ETN:er (från engelskans Exhange Traded Note), är noterade placeringsprodukter som emitterats av Nordea Bank AB (publ). Deras värdeutveckling beror på värdeutvecklingen av den underliggande tillgången. Den underliggande tillgången kan till exempel vara en enskild aktie, ett aktieindex eller en råvara. Priset på certifikatet är inte detsamma som priset på den underliggande tillgången men den procentuella ändringen av priset på certifikatet följer den procentuella ändringen av priset på den underliggande tillgången. Dessutom påverkas priset på certifikatet till exempel av de löpande kostnaderna och hävstångsfaktorn. BULL-certifikaten har alltid en positiv hävstångsfaktor och BEAR-certifikat har alltid en negativ hävstångsfaktor. Därför stiger priset på ett BULL-certifikat när priset på den underliggande tillgången stiger. På motsvarar sätt sjunker priset på ett BULL-certifikat när priset på den underliggande tillgången sjunker. På grund av den negativa hävstångsfaktorn stiger priset på ett BEAR-certifikat när priset på den underliggande tillgången sjunker och sjunker när priset på den underliggande tillgången stiger. BULL- och BEAR-certifikat möjliggör utnyttjandet av den egna synen oberoende av om placeraren förväntar sig att marknaden stiger eller sjunker. För vem lämpar sig börsnoterade BULL- och BEAR-certifikat? Placeraren kan till exempel använda certifikat för att diversifiera sina placeringar i olika aktier, index och råvaror på ett kostnadseffektivt sätt. Om du vill placera i index kan du placera i flera olika certifikat vars underliggande tillgång består av ett aktieindex. Man kan också använda certifikat för att skydda sig mot en allmän nedgång på marknaden. Alternativt kan placeraren agera enligt sin syn på enskilda aktier eller säkra sina befintliga aktieplaceringar. Certifikat som är bundna till råvaror kan till exempel skydda mot inflationen. Om placeraren har en stark syn på att marknaden kommer att sjunka eller stiga utgör BULL- och BEAR-certifikat med en inbyggd hävstångseffekt ett kostnadseffektivt alternativ. BULL- och BEAR-certifikat med en hög hävstångseffekt lämpar sig bäst för traders som sysslar med intradagshandel och de rekommenderas inte för placering på längre sikt. Kostnaderna för börsnoterade BULL- och BEARcertifikat För handel med börsnoterade certifikat tas det ut en eventuell förmedlingsavgift som slagits fast i förväg och en förvaringsavgift. Dessutom tas det ut också en årlig förvaltningsprovision och en eventuell finansieringsmarginal. Förvaltningsprovisionen och finansieringsmarginalen har beaktats i priset på certifikatet. I de totala kostnaderna ska man också 3 beakta skillnaden mellan köp- och säljnoteringar, så kallad spread. Storleken på spread kan variera enligt marknadsläget. Kostnaderna varierar beroende på certifikat och de produktspecifika kostnaderna framgår av de produktspecifika villkoren. Hur fungerar en hävstångsfaktor? En del av de certifikat som Nordea emitterar har en inbyggd hävstångseffekt. Hävstångens storlek framgår alltid av namnet på certifikatet, till exempel X3 för en trefaldig hävstångseffekt eller X15 för en 15-faldig. Du kan läsa mer om namnen på certifikat på nästa sida. Hävstångseffekten beaktas alltid utifrån intradagsändringen av priset. Av denna anledning kan prisändringen avvika från prisändringen på en längre sikt. Om priset på den underliggande tillgången under en månad är till exempel +10 %, kan prisändringen av ett certifikat med hävstångseffekt vara annan än +10 % multiplicerat med hävstångsfaktorn. Ju större hävstångsfaktor, desto större är inverkan av ändringarna av priset på den underliggande tillgången på intradagsändringarna av priset på certifikatet. Vänligen notera att om intradagsändringen av priset på ett BULL X15- certifikat är -6,7 % eller intradagsändringen av priset på ett BEAR X15-certifikat är 6,7 % har placeraren förlorat hela det placerade kapitalet. Läs mer om hur hävstångsfaktorn fungerar på sidorna 5 och 6.

4 Så här väljer du certifikat Efter att du har bestämt dig för att placera i ett börsnoterat certifikat kan du leta fram namnet på certifikatet på börslistan. Exempel: Placeraren tror på den tyska aktiemarknaden och vill placera i ett certifikat som gynnas av en uppgång på den med en 10-faldig hävstång. BULL DAX X10 NF BULL BULL-certifikat gynnas av en uppgång i underliggande tillgång. DAX DAX är underliggande tillgång, som i fråga om detta certifikat är det tyska DAX-indexet. X10 Hävstångsfaktor. När värdet på den underliggande tillgången stiger, stiger värdet på ett BULL-certifikat 10- faldigt. NF Med förkortningen avses att certifikatet har emitterats av Nordea på Helsingforsbörsen. På vår webbplats kan du läsa mer om certifikat och börja handla om du vill. På webbplatsen hittar du också en lista över de certifikat som vi säljer, närmare uppgifter om enskilda certifikat, de slutliga villkoren för enskilda certifikat och grundprospektet för Nordeas certifikat- och warrantprogram. Grundprospektet publicerades och har kompletterats senare. Placeraren ska läsa dem före placeringsbeslutet. Mer om riskerna med börsnoterade bevis finns på sida 8. 4

5 Hur fungerar de börsnoterade BULLcertifikaten? BULL-certifikaten gynnas om priset på den underliggande tillgången utvecklas positivt. Om den underliggande tillgångens kurs stiger, stiger det dagliga värdet lika mycket som den underliggande tillgångens kurs stiger. Det dagliga värdet på ett BULL X2-certifikat stiger dubbelt och på ett BULL X10 tiofaldigt i förhållande till uppgången av den underliggande tillgången. Om värdet på den underliggande tillgången däremot sjunker, sjunker det dagliga värdet på BULL-certifikatet lika mycket som den underliggande tillgångens kurs sjunker. På motsvarande sätt sjunker det dagliga värdet på BULL X2- certifikat dubbelt och det dagliga värdet på BULL X10-certifikat tiofaldigt. Dessutom dras de löpande kostnaderna, såsom förvaltningsprovisionen och finansieringsmarginalen, av från utvecklingen. Exempel på BULL-certifikatens värdeutveckling i olika marknadslägen* BULL-, BULL X3- och BULL X15-certifikat och stigande marknad BULL-, BULL X3- och BULL X15-certifikat och sjunkande marknad Figurerna ovan åskådliggör hur BULL-certifikat utan hävstång följer priset på den underliggande tillgången. I BULL-certifikat med hävstång multipliceras den relativa intradagsändringen av priset på den underliggande tillgången med hävstångsfaktorn. Tabellen nedan beskriver utvecklingen av priset på BULL-certifikat i förhållande till utvecklingen av priset på den underliggande tillgången. Utvecklingen av priset på BULL- och BULL X15-certifikat i förhållande till den underliggande tillgången* Kursutvecklingen av DAX index BULL DAX X1 NF BULL DAX X15 NF Pris Intradagsändrinändrinändring Intradags- Intradags- Pris Pris Päivä Päivä % % % Päivä % % % Päivä % % % Päivä % % % Päivä % % % Päivä % % % Päivä % % % Päivä % % % Päivä % % % Utveckling % % % * Uppgifterna är exempel och beskriver inte produktens historiska eller förväntade utveckling. 5

6 Hur fungerar de börsnoterade BEARcertifikaten? BEAR-certifikaten gynnas av att priset på den underliggande tillgången utvecklas negativt. Om priset på den underliggande tillgången sjunker, stiger det dagliga värdet på BEAR-certifikatet lika mycket som den underliggande tillgångens kurs sjunker. Det dagliga värdet på ett BEAR-certifikat stiger dubbelt och det dagliga värdet på ett BEAR X10-certifikat stiger tiofaldigt i förhållande till nedgången i underliggande tillgång. Om värdet på den underliggande tillgången däremot stiger, sjunker det dagliga värdet på BEAR-certifikatet lika mycket som den underliggande tillgången stiger. På motsvarande sätt sjunker det dagliga värdet på BEAR X2-certifikat dubbelt och det dagliga värdet på BEAR X10- certifikat tiofaldigt. Dessutom dras de löpande kostnaderna, såsom förvaltningsprovisionen och finansieringsmarginalen, av från utvecklingen. Exempel på BEAR-certifikatens värdeutveckling i olika marknadslägen* BEAR-, BEAR X3- och BEAR X15-certifikat och stigande marknad BEAR-, BEAR X3- och BEAR X15-certifikat och sjunkande marknad Figurerna ovan åskådliggör hur BEAR-certifikat utan hävstång följer priset på den underliggande tillgången. I BEAR-certifikat med hävstång multipliceras den relativa intradagsändringen av priset på den underliggande tillgången med hävstångsfaktorn. Tabellen nedan beskriver utvecklingen av priset på BEAR-certifikat i förhållande till utvecklingen av priset på den underliggande tillgången. Utvecklingen av priset på BEAR- och BEAR X15-certifikat i förhållande till den underliggande tillgången* Kursutvecklingen av DAX index BEAR DAX X1 NF BEAR DAX X15 NF Pris Intradagsändrinändrinändring Intradags- Intradags- Pris Pris Päivä Päivä % % % Päivä % % % Päivä % % % Päivä % % % Päivä % % % Päivä % % % Päivä % % % Päivä % % % Päivä % % % Utveckling - 3.5% % % * Uppgifterna är exempel och beskriver inte produktens historiska eller förväntade utveckling. 6

7 Viktig information om börsnoterade BULL- och BEAR-certifikat Handel med börsnoterade certifikat Certifikaten i denna broschyr har ingen förfallodag utan de är så kallade open-end-certifikat. Det går ändå att aktivt handla med certifikaten när som helst under giltighetstiden. Nordea har förbundit sig att ge köp- och säljnoteringar för certifikat under fortlöpande handel på börsen. Certifikaten noteras på Helsingforsbörsen och de handlas på samma sätt som aktier. Köp- och säljuppdrag kan lämnas i nätbanken, på Nordeas kontor eller via en annan värdepappersförmedlare. Förutsättningen för att lämna uppdrag är att placeraren har ett värdeandelskonto. Nordea tar ut samma förmedlingsprovision som i fråga om aktiehandel. Beaktande av utdelning när den underliggande tillgången består av en enskild aktie eller aktieindex Hur utdelningen påverkar priset på ett börsnoterat certifikat beror på om den underliggande tillgången består av ett avkastningsindex eller ett prisindex. Den förväntade utdelningen i fråga om prisindex har beaktats i certifikatets värde på så sätt att priset på ett BULL-certifikat är lika mycket billigare som den förväntade utdelningen än den underliggande tillgången. Ett BEAR-certifikat är däremot lika mycket dyrare som den förväntade avkastningen än den underliggande tillgången. Med andra ord beaktas utdelningens inverkan på priset på ett certifikat i förväg. I fråga om avkastningsindex samlas utdelningen däremot hela tiden i indexet och den påverkar värdet på certifikatet direkt. Aktielänkade börsnoterade certifikat betalar ingen utdelning men utdelningen beaktas i utvecklingen av certifikatet i samband med att utdelningen betalas. Notera i fråga om börsnoterade certifikat som länkats till råvaror eller index I börsnoterade certifikat vars underliggande tillgång består av ett index eller en råvara placerar man via terminsmarknaden. Syftet med certifikatet är att efterlikna en direkt placering i den underliggande tillgången. Certifikat som länkats till råvaror eller index följer alltid avkastningen på den placering som gjorts i närmaste future. När ett futurekontrakt håller på att förfalla övergår placeringen till det futurekontrakt som ligger närmast till. Övergången av futures kan leda till antingen vinst eller förlust 7 beroende på deras prisskillnader vid köp- och säljtidpunkten, vilket kan leda till en avkastningsdifferens mellan avkastningen på den underliggande tillgången och avkastningen på certifikatet. Förtida förfall och reverse split Ett certifikat förfaller i förtid om det är värdelös, dvs. om utvecklingen av värdet på ett BULL-certifikats underliggande tillgång någon dag ligger på samma nivå som gränsvärdet enligt de slutliga villkoren eller underskrider detta gränsvärde eller om utvecklingen av värdet på ett BEAR-certifikats underliggande tillgång någon dag ligger på samma nivå som gränsvärdet enligt de slutliga villkoren eller överskrider detta gränsvärde. Om priset på ett börsnoterat certifikat är sådant att man inte kan garantera en skälig köp- eller säljkurs har emittenten rätt att sammanlägga flera certifikat till ett (reverse split). Börsnoterade certifikat och beskattning Skattelagstiftningen i Finland har inga särskilda bestämmelser om certifikat som beskrivs i detta material. Det finns inte heller någon rättspraxis om certifikat. Således är det lite osäkert hur de behandlas i beskattningen. I fråga om människor som enligt inkomstskattelagen är allmänt skattskyldiga torde försäljningen av certifikat ske i enlighet med principerna för överlåtelsevinst och överlåtelseförlust. Överlåtelsevinsten beskattas som kapitalinkomst för fysiska personer och inhemska dödsbon. Om certifikaten ingår i tillgångar som hör till den skattskyldiges näringsverksamhet beskattas dem enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Nordea fungerar inte som kundens skatteexpert. Vi rekommenderar att kunderna läser Skatteförvaltningens anvisning Warranter och certifikat (på och kontaktar antingen skattemyndigheten eller en skatteexpert.

8 Risker med börsnoterade certifikat Riskerna med certifikat sammanfattas nedan. Vi rekommenderar att placeraren noggrant läser igenom de slutliga villkoren för enskilda certifikat, punkten Riskfaktorer i grundprospektet för Nordeas certifikat- och warrantprogram*, som publicerades och har kompletterats senare, och andra uppgifter som angetts i grundprospektet. Risker med underliggande tillgångar Utvecklingen av ett börsnoterat certifikat följer utvecklingen av den underliggande tillgången. Avkastningen till placeraren beror på utvecklingen av den underliggande tillgången och kan vara positiv eller negativ. Förutom ändringarna av värdet på indexet kan den förväntade utdelningen påverka värdet på ett indexlänkat certifikat. Däremot påverkas värdet på ett aktielänkat certifikat av betalningen av utdelning på betalningsdagen. De börslistade certifikaten är inte kapitalskyddade, dvs. kapitalet kan gå helt eller delvis förlorat. Vänligen notera att risken i anknytning till hur priset på den underliggande tillgången rör sig är stor i synnerhet i fråga om certifikat med en hög hävstångsfaktor. Denna risk avviker från risken med andra placeringsprodukter på ett betydligt sätt. Emittentrisk Börslistade certifikat är förknippade med emittenten Nordea Bank AB:s insolvensrisk. Med emittentens insolvensrisk avses risken för att emittenten blir insolvent och inte kan ansvara för sina förbindelser, till exempel vid konkurs. Om emittenten blir insolvent kan placeraren förlora det placerade kapitalet och den eventuella avkastningen helt eller delvis. Nordeas kreditbetyg är Aa3 (Moody s, stabila utsikter) och AA (Standard & Poor s, negativa utsikter). Särskild säkerhet har inte ställts för lånen. Likviditetsrisk De köp- och säljpriser på certifikat som emittenten noterar skiljer sig från varandra. Båda priser uppdateras regelbundet och de beror på hävstångsfaktorn och hur den underliggande tillgången utvecklas. I normala marknadslägen har Nordea förbundit sig vid att erbjuda köp- och säljnoteringar under den fortlöpande handeln på börsen. Nordea förbehåller sig ändå rätten att inte notera ett köp- eller säljpris i exceptionella marknadslägen. Valutarisk Börslistade certifikat är eurodenominerade men en del av de underliggande tillgångarna noteras i annan valuta än i euro. Om den underliggande tillgången noteras i annan valuta än i euro påverkas värdet på certifikatet också av ändringarna i valutakurserna. Inverkan kan vara positiv eller negativ. Den eventuella hävstångseffekten beaktas före valutakursförändringen. Storleken på hävstångsfaktorn påverkar alltså inte valutakursförändringens relativa storlek. Specialsituationer I samband med marknadsavbrott eller andra särskilda händelser kan Nordea bli tvungen att ändra på beräkningssätten eller byta ut den underliggande tillgången. I samband med särskilda händelser som anges i grundprospektet för Nordeas certifikat- och warrantprogram som publicerades kan Nordea göra sådana ändringar i villkoren som Nordea anser vara nödvändiga. Risk för att handeln ska upphöra i förtid I fråga om open end-certifikat har banken rätt att fastställa en sista handelsdag som avslutar handeln med produkten. Då får placeraren det teoretiska värdet på certifikatet (NAV) som fastställs på förfallodagen. Se också Förtida förfall och reverse split på sida 7. Ersättningsfonden för investerarskydd Ersättningsfonden för investerarskydd ersätter inte sådana förluster som beror på placeringsrisken, såsom emittentens insolvens eller kursförändringar, eller på kundens felaktiga placeringsbeslut. Beskattningsrisk Beskattningen av börsnoterade certifikat är inte entydig och innebär risk. Läs mer om beskattning på sida 7. Grundprospektet för Nordeas certifikat- och warrantprogram finns på etn. 8

9 RISKKLASSIFICERING Medelrisk* Strukturerade placeringsprodukter där återbetalningen av det nominella kapitalet fastställs enligt marknadsutvecklingen, till exempel enligt referensbolagens aktiekursutveckling eller antalet kredithändelser i referensbolagen, samt emittentens återbetalningsförmåga. Den eventuella återbetalningen av det nominella kapitalet täcker inte överkurs eller de kostnader och avgifter som placeraren betalat. Emittentens insolvensrisk beskrivs i detta marknadsföringsmaterial. Trots riskklassificeringen ska placeraren noggrant sätta sig in i uppgifterna i detta marknadsföringsmaterial, de produktspecifika villkoren och det eventuella grundprospektet och de risker som beskrivs i dem. *Föreningen för Strukturerade Placeringsprodukter i Finlands klassificering med tre riskklasser där nivå 1 är behäftad med minsta risk och nivå 3 med högsta risk. 9

10 Anteckningar: 10

11 11

12 Nordea Bank Finland Aleksis Kivis gatan 7 FI Nordea Helsingfors Certifikaten kan handlas på Nordeas kontor, med bankkoderna i nätbanken på eller via andra värdepappersförmedlare.

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Skräddarsydda placeringar

Skräddarsydda placeringar MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 9.2.2017 Skräddarsydda placeringar Lösningar enligt marknadsläge B522 Aktiebevis Världen Kupong Teckningstid: 20.2 31.3.2017 Löptid: Högst cirka 5 år Underliggande tillgång: Indexen

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 10.11.2016 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B472 Aktiebevis Världen Autocall Teckningstid: 21.11 16.12.2016 Placeringstid: Högst cirka 5 år Underliggande tillgång:

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear Marknadsföringsmaterial mars - 2012 Bull & Bear 1 Bull & Bear En placering med klös Bull Om du tror på stigande marknad ska du välja Bull. Stiger marknaden får du minst dubbelt så mycket som uppgången.

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 4.5.2017 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B586 Aktiebevis Finska Bolag Kumulativ Kupong Teckningstid: 10.5 16.6.2017 Löptid: Högst cirka 5 år Underliggande tillgång:

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 3.11.2017 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B670 Aktiebevis Europa Kumulativ Kupong Teckningstid: 6.11 1.12.2017 Löptid: Högst cirka tre år Underliggande tillgång:

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankens bull & Bear certifikat Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 4.5.2017 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B587 Aktiebevis Analysens Topp Kraft Teckningstid: 10.5 16.6.2017 Löptid: Högst cirka 3 år Underliggande tillgång: Tio

Läs mer

Placeringsobligationer

Placeringsobligationer MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 22.3.2017 Placeringsobligationer Delvis kapitalskyddat placering på finska bolag B5458 Aktieobligation Finland Teckningstid: 3.4. 12.5.2017 Löptid: Cirka 3 år Underliggande tillgång:

Läs mer

Placeringsobligationer

Placeringsobligationer MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 4.5.2017 Placeringsobligationer Delvis kapitalskyddat placering på europeiska bolag B588 Aktieobligation Europeiska Bolag Teckningstid: 15.5. 22.6.2017 Löptid: Cirka 3 år Underliggande

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på läkemedelsindustrin

Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på läkemedelsindustrin MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 8.2.2017 Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på läkemedelsindustrin B518 Aktieobligation Läkemedelsbolag Måttlig Teckningstid: 20.2 31.3.2017 Löptid: Cirka

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Placeringsobligationer

Placeringsobligationer MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 8.2.2017 Placeringsobligationer Det nominella kapitalet är skyddat på förfallodagen och det finns avkastningsmöjligheter från europeiska aktiemarknaden. B519 Aktieobligation Europeiska

Läs mer

Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på aktiemarknaden i Norden

Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på aktiemarknaden i Norden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 3.1.2017 Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på aktiemarknaden i Norden B485 Aktieobligation Norden Måttlig Teckningstid: 16.1 17.2.2017 Löptid: Cirka 3 år

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

Bull & Bear. En placering med klös

Bull & Bear. En placering med klös Bull & Bear En placering med klös Marknadsföringsmaterial 08/2017 1 Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Komplexa finansiella instrument

Komplexa finansiella instrument Komplexa finansiella instrument Risker förenade med fondplaceringar Placeringar är alltid förenade med risker, dvs. osäkerhet i anslutning till avkastningen på placeringen. I praktiken betyder risken möjligheten

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober Följer marknaden till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial oktober Följer marknaden till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial oktober 2016 Följer marknaden till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka I Nordea har vi en mängd olika placeringar som utvecklas likadant som den marknad

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Följer marknaden till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial januari Följer marknaden till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial januari 2017 Följer marknaden till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka I Nordea har vi en mängd olika placeringar som utvecklas likadant som den marknad

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Placeringsobligationer Placering med skyddat nominellt kapital i europeiska bolag

Placeringsobligationer Placering med skyddat nominellt kapital i europeiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 3.11.2017 Placeringsobligationer Placering med skyddat nominellt kapital i europeiska bolag B671 Aktieobligation Europeiska Bolag ESG Teckningstid: 6.11 1.12.2017 Placeringstid:

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000062245 Kreditkorgsobligation Europa High Yield

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Placeringsobligationer

Placeringsobligationer MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 7.11.2016 Placeringsobligationer Det nominella kapitalet är skyddat på förfallodagen och det finns avkastningsmöjligheter från asiatiska aktiemarknaden. B466 Aktieobligation Fjärran

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Mini Futures. En placering där du själv väljer risknivå

Marknadsföringsmaterial maj Mini Futures. En placering där du själv väljer risknivå Marknadsföringsmaterial maj 2017 Mini Futures En placering där du själv väljer risknivå 1 Mini Futures en placering där du själv väljer risknivå Intresset för Mini Futures har ökat markant de senaste åren.

Läs mer

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument ger dig information om nyckelegenskaper och -risker vid en investering i Certifikat Tracker Long (även

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Aktiebevis Kupong USA

Aktiebevis Kupong USA En placering som kan ge avkastning vid såväl uppgång som nedgång på den amerikanska börsen. Vid positiv börsutveckling erhåller du en kupong på indikativt 16 procent. Vid en sidledes eller svagt negativ

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen Marknadsföringsmaterial november 2014 Räntebevis Högre risk än madrassen Räntebevis ger möjlighet till hög ränta I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: Stora Enso Oyj Swedish Match AB Millicom International Cellular SA Tele2 AB Med noteringsdag: 29 april 2011

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Danske Bank DDBO 2020 : GLOBALA AKTIER

Danske Bank DDBO 2020 : GLOBALA AKTIER Danske Bank DDBO 2020 : GLOBALA AKTIER Information om lånet: Lånets emittent : Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000064266 Globala Aktier Den globala ekonomiska tillväxten

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: ABB Ltd H & M Hennes & Mauritz AB OMXS30 Index Skandinaviska Enskilda Banken AB Volvo AB Med noteringsdag:

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de värdepapper ( Värdepapperen eller Certifikaten ) som emitteras

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren.

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren. SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4453 A och B Indexlån Jordbruk emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för

Läs mer

Marknadsföringsbroschyr

Marknadsföringsbroschyr Marknadsföringsbroschyr Försäljningsperiod 30.5. - 23.6.2011 1 Front Avior Sektor 1 Front Avior Sektor - aktieindexrelaterat Certifikat utan kapitalgaranti - placeringstid 1-5 år Vad? Varför? Riskfaktorer

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer