BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP"

Transkript

1 BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Bull & Bear-certifikat är högriskplaceringar och det är därför extra viktigt att du förstår hur de fungerar och vilka riskerna är. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial. educatedtrading.bnpparibas.se

2 BULL & BEAR- CERTIFIKAT FRÅN BNP PARIBAS Följer du löpande de finansiella marknaderna och har en klar uppfattning om vart marknaden är på väg på kort sikt? Är du en erfaren investerare som är beredd att ta en hög risk för att kunna få hög avkastning? Då kan Bull & Bear-certifikat vara något för dig. Ett Bull-certifikat lämpar sig för en positiv marknadstro (certifikatet stiger i värde när underliggande tillgång stiger och tappar i värde när underliggande tillgång faller). Ett Bear-certifikat lämpar sig för en negativ marknadstro (certifikatet stiger i värde när underliggande tillgång faller och tappar i värde när underliggande tillgång stiger). Bull & Bear-certifikatens värde påverkas av utvecklingen i den underliggande tillgången. Hävstångseffekten gör att känsligheten gentemot den underliggande tillgången ökar kraftigt, i både uppgång och nedgång. Eftersom hävstången är daglig passar Bull & Bear-certifikaten enbart för en placeringshorisont på högst ett par dagar. KARAKTÄRISTIK Legal form Underliggande Valuta Emittent Garant Värdepapper OMXS30 TM -termin SEK Administrationsavgift 0.48% / år Räntebasmarginal Kapitalskydd Market maker Noteringsbörs BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V BNP Paribas S.A. (A+/A2/A+ per den 26 okt 2012) 0.20% / år Nej BNP Paribas Arbitrage S.N.C Nordic Derivatives Exchange (NDX) Emissionsdag 5 december 2012 Slutdag 22 september 2022 Bull-certifikat: Kortnamn ISIN-kod Hävstång 10 Bear-certifikat: Kortnamn ISIN-kod Hävstång -10 BULL OMX X10 BNP NL BEAR OMX X10 BNP NL

3 & Hur BULL OMX X10 BNP BEAR OMX X10 BNP Sammanfattning Bull & Bear-certifikaten erbjuder: Exponering mot den svenska aktiemarknaden....med x10 daglig hävstång på uppsida såväl som nedsida Bull-certifikat för positiv marknadstro Bear-certifikat för negativ marknadstro Fördelar: Enkel tillgång till daglig hävstång Den maximala förlusten är begränsad till det investerade kapitalet Nackdelar: Hela det investerade kapitalet kan förloras Passar enbart för en placeringshorisont på högst ett par dagar. Över längre tidsperioder påverkar en volatil marknad värdet negativt. handlar man? Köp och försäljning sker genom köp- eller säljorder på börsen via en bank, fondkommissionär eller e-mäklare som är medlem på NDX (Nordic Derivatives Exchange) där produkterna är noterade. BNP Paribas Arbitrage SNC agerar market maker och ställer löpande köp- och säljkurser. Bull & Bear-certifikaten har en löptid på drygt nio år från utgivningstillfället. Du bestämmer själv hur lång tid du vill vara placerad i ett Bull & Bear-certifikat. Notera dock att hävstången är daglig och därför passar Bull & Bear-certifikaten enbart för en placeringshorisont på högst ett fåtal dagar. Varje certifikat som BNP Paribas erbjuder har sitt eget kortnamn, vilket är det namn som produkterna har i börslistorna. Kortnamnet beskriver vilken underliggande tillgång certifikatet är kopplat till, hävstången, om det är ett Bull- eller ett Bear-certifikat och vem som har gett ut certifikatet. De Bull & Bear-certifikat som beskrivs i denna broschyr heter BULL OMX X10 BNP samt BEAR OMX X10 BNP. Vad betalar man? När du köper ett Bull- eller Bear-certifikat betalar du i vanlig ordning courtage till din bank eller mäklare på samma sätt som när du handlar aktier. Eftersom det alltid är en skillnad mellan köp- och säljkurs betalar du indirekt en kostnad vid varje köp/säljtransaktion. Om du håller produkten över natten tillkommer en administrationsavgift som dagligen dras av Bull eller Bear-certifikatets värde. educatedtrading.bnpparibas.se 3

4 BESKRIVNING AV DEN DAGLIGA HÄVSTÅNGEN BNP Paribas läser av stängningskursen för den aktuella underliggande tillgången dagligen och multiplicerar sedan den dagliga avkastningen med 10 för att få fram avkastningen för Bull-certifikatet och multiplicerar med minus 10 för att få fram avkastningen för Bear-certifikatet, justerat för avgifter och ränta. Den här metoden appliceras även i realtid under börsens öppettider där den aktuella kursen för den underliggande tillgången används för att löpande ställa köp- och säljkurser i Bull & Bear-certifikaten. Exempel på hur Bull & Bear-certifikaten utvecklas visas i scenario 1, 2 och 3: Scenario 1. En stadigt stigande marknad gynnar Bull-certifikatet och missgynnar Bear-certifikatet Scenario 2. En kraftigt fallande marknad. Underliggande tillgång faller 30% under loppet av några dagar. Bull-certifikatet förlorar nästan allt värde medan Bear-certifikatet stiger med 1026%. Scenario 3. En kraftigt svängande marknad där den underliggande tillgången växelvis stiger och faller med 4-5% per dag men på stängning dag 4 står på samma nivå som stängning dag 0. Notera att både Bull & Bear-certifikaten har fallit i värde kraftigt. Detta scenario visar tydligt att Bull & Bear-certifikaten enbart lämpar sig för de som vill ta del av utvecklingen i den underliggande tillgången under ett fåtal dagar och lämpar sig inte för en längre placeringshorisont. En investeringsstrategi med konstant daglig hävstång passar inte över en längre investeringshorisont när marknaden är slagig, dvs svänger upp och ner. Om underliggande tillgång går ned med 2% dag ett, och upp med 2% dag två, så gör hävstången att nedgången blir än kraftigare för Bull & Bear-certifikaten än för underliggande tillgång, oavsett Bull eller Bear. 4

5 Underliggande BULL OMX X10 BNP BEAR OMX X10 BNP Stängningskurs Utveckling Scenario 1: Marknadsuppgång x10 Hävstång Värde vid dagens slut* minus x10 Hävstång Värde vid dagens slut* % 10.0% % % 14.9% % % 6.8% % % 7.8% % Scenario 2: Kraftigt fallande marknad % % -60.0% % % -63.8% % % -90.9% % % % 0.01** 125.0% Scenario 3: Kraftigt volatil (svängande)marknad % % 40.0% % % -48.1% % % -40.4% % % 52.6% % * Hypotetiska beräkningar är ingen garanti för framtida utveckling eller avkastning. Justering av ränta och avgifter är inte inkluderade. Vid en räntesats på STIBOR på 1.5% så skulle effekten av ränta och avgifter öka på certifikatets värde med ca % per dag (dvs till innehavarens fördel). ** Värdet på Bull & Bear-certifikaten kan inte falla med mer än 99.5% på en dag Dag 1 Dag 2 Market: 100-2% % X10 hävstång: % % 96 -X10 hävstång: % % 96 Även med en kortsiktig placeringshorisont krävs ständig bevakning av marknaden Hypotetiska beräkningar är ingen garanti för framtida utveckling eller avkastning. educatedtrading.bnpparibas.se 5

6 ÖVRIGA RISKER OCH VIKTIG IN- FORMATION Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Bull & Bear-certifikat är högriskplaceringar och det är därför extra viktigt att du innan du köper Bull & Bear-certifikat förstår hur de fungerar och vilka risker som är förknippade med dessa. Du som investerare måste avgöra om investeringar i dessa produkter är passande och lämpliga för dig. De är endast passande om du har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv kunna bedöma riskerna. De är endast lämpliga om din investeringshorisont och dina mål stämmer överens med karaktäristiken i dessa produkter och att du finansiellt kan bära att förlora hela ditt investerade kapital. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Bull & Bear-certifikat. Mer information om risker finns i avsnittet «Risk Factors» i BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V:s Warrant and Certificate Programme («Grundprospektet»). Marknadsrisk Utvecklingen och volatiliteten på den underliggande tillgången, OMXS30 TM - terminen, är avgörande för beräkningen av värdet på ett Bull eller Bearcertifikat. Därmed måste du förstå de risker som är förknippade med utvecklingen och volatiliteten på OMXS30 TM -terminen. Det kan vara marknadsrisker i aktie- och råvarumarknader, kreditrisker, valutarisker, ränterisker och politiska risker. Hävstång Priset på Bull & Bear-certifikaten stiger och faller procentuellt mycket mer än priset på OMXS30 TM -terminen. Ju större hävstången är, desto högre är risken att förlora det investerade kapitalet. Maxförlust Skulle kursen på OMXS30 TM -terminen inte utvecklas enligt din tro, kan en förlust av det investerade kapitalet komma snabbt. Den maximala förlusten är hela ditt investerade kapital, du kan däremot aldrig förlora mer. Kreditrisk Emittent av Bull & Bear-certifikat är BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. I händelse av obestånd hos emittenten garanterar BNP Paribas SA emittentens åtaganden gentemot investeraren. Värdepapperen är icke säkerställda men prioriterade (unsecured and unsubordinated enligt engelsk lag) vilket betyder att en investerare inte har säkerhet i några specifika tillgångar, men kommer att vara prioriterade borgenärer i händelse av konkurs av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Du som investerare i instrumenten bör självständigt pröva om emittenten BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. respektive garanten BNP Paribas SA kan förväntas fullgöra sina åtaganden gentemot dig 6

7 Likviditet De produkter som finns i denna broschyr är börshandlade värdepapper som är fritt överlåtbara. Köp och försäljning sker genom köp- eller säljorder på börsen via en bank, fondkommissionär eller e-mäklare som är medlem på NDX (Nordic Derivatives Exchange) där produkterna är noterade. BNP Paribas Arbitrage SNC agerar market maker och ställer löpande köp- och säljkurser. Det kan dock under vissa perioder vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja dessa värdepapper. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Annan viktig information BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. säte är registrerat på adressen Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam, Nederländerna som ett limited liability company under nummer BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. är emittent och BNP Paribas SA agerar garant för emittenten. BNP Paribas SA säte är registrerat på adressen 16, boulevard des Italiens, Paris, under VAT nummer FR som Société Anonyme. Underliggande index NASDAQ, OMX, NASDAQ OMX, OMXS30 TM, and OMXS30 Index TM are registered trademarks and trade names of The NASDAQ OMX Group, Inc. (which with its affiliates is referred to as the Corporations ) and are licensed for use by BNP Paribas. The Product(s) have not been passed on by the Corporations as to their legality or suitability. The Product(s) are not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corporations. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT(S). educatedtrading.bnpparibas.se 7

8 Denna broschyr Vilka är vi? Kontaktuppgifter Syftet med denna broschyr är att ge en introduktion till Bull & Bearcertifikat. Broschyren utgör endast marknadsföringsmaterial och ska inte tolkas som råd, erbjudande eller rekommendation att köpa någon produkt eller tjänst. Bull & Bearcertifikat emitteras som Certificates under Grundprospektet. De exakta villkoren för Bull & Bear-certifikaten anges i Slutliga Villkor. BNP Paribas uppmanar investerare att ta del av Grundprospektet och Slutliga Villkor för att få en helhetsbild av placeringen innan ett investeringsbeslut tas. Grundprospektet och Slutliga Villkor för Bull & Bear-certifikat finns tillgängliga på educatedtrading.bnpparibas.se. BNP Paribas, med huvudkontor i Paris, har lokal närvaro i över 80 länder världen över däribland de nordiska länderna. Under ett antal år har BNP Paribas byggt upp en framgångsrik verksamhet inom börshandlade investeringsprodukter som mini futures och turbowarranter och har blivit en av de ledande aktörerna i exempelvis Tyskland och Frankrike. För mer information om Bull & Bearcertifikat besök: educatedtrading.bnpparibas.se eller kontakta oss på För frågor om börshandel i Bull- & Bear certifikat kan du ringa BNP Paribas trading support under börsens öppettider på

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat emitteras av ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland plc (RBS) är ombud för ABN AMRO i vissa jurisdiktioner.

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

Certifikat Ryssland Autocall

Certifikat Ryssland Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Ryssland Autocall Avseende: Ryssland Med likviddag: 1 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Sidan 1 Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Om företaget Allmänt Axpo Sverige AB, organisationsnummer 556121-3199, är ett bolag inom Axpo-koncernen

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer