Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet"

Transkript

1 Del 11 Indexbevis

2 Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner... 5 Riskreducering... 5 Avkastningsanalys med Riskreducering... 6 Normalfördelningskurvan... 6 Indexbevis och sannolikhet... 6 Risk på en eller flera tillgångar... 7 Olika strukturer... 7 Värdet under löptiden... 7

3 I del 11 går vi igenom den allt mer populära strukturerade placeringen indexbevis. Ett indexbevis liknar i grunden en aktieindexobligation men då placeringens optionsdel består av både köpta och sålda optioner kan placeringens avkastning även anta negativa värden. Indexbeviset är mer flexibelt till sin konstruktion vilket skapar stora möjligheter att anpassa risk- och avkastningsprofil efter investerarens preferenser och marknadssyn. Indexbevis kallas ofta även för Boosters, Certifikat eller Sprinters. GRUNDPOSITIONERNA Samtliga strukturerade placeringar skapas med utgångspunkt i de fyra grundpositionerna; köpt eller såld köpoption samt köpt eller såld säljoption. Använda optioner kan dock, som vi i tidigare delar av gått igenom, vara av olika typ. Exempel är vanillas (vanliga optioner), digitaler, knock-ins och knock-outs etc. Listan kan göras lång, men för indexbevis används köpta köpoptioner ( vanillas ) och sålda säljoptioner ( vanillas eller knock-ins). LÅNG KÖPOPTION Rättighet Köpt köpoption KÖPT KÖPOPTION En köpt köpoption ger köparen rättigheten, men inte skyldigheten, att vid en på förhand bestämd tidpunkt köpa en bestämd tillgång till ett pris som bestäms idag. För detta betalar köparen en premie. Om tillgången på slutdagen stänger över den förutbestämda köpnivån kommer köparen att utnyttja sin rättighet och köpa tillgången till det bestämda priset. Om tillgången på slutdagen stänger under den förutbestämda köpnivån kommer köparen inte att utnyttja sin rättighet eftersom denne då kan köpa samma tillgång billigare direkt i marknaden än genom utnyttjande av optionen. En köpoption stiger i värde när marknaden stiger. Detta innebär positiv utveckling för köparen. SÅLD KÖPOPTION En såld köpoption ger säljaren skyldigheten att till köparen, vid en på förhand bestämd tidpunkt, säja en bestämd tillgång till ett pris som bestäms idag. För att acceptera denna skyldighet erhåller säljaren en premie från köparen. Om tillgången på slutdagen stänger över den förutbestämda köpnivån kommer köparen att utnyttja sin rättighet och köpa tillgången till det bestämda priset. Säljaren av optionen måste då leverera tillgången till det överenskomna priset och gör därmed en förlust. Om tillgången på slutdagen stänger under den förutbestämda köpnivån kommer köparen inte att utnyttja sin rättighet eftersom denne då kan köpa samma tillgång billigare än genom utnyttjande av optionen direkt i marknaden. En köpoption stiger i värde när marknaden stiger. Detta innebär negativ utveckling för säljaren. 3

4 KORT KÖPOPTION Skyldighet nyttja sin rättighet och sälja tillgången till det bestämda priset. Säljaren av optionen måste då köpa tillgången till det överrenskomna priset och gör därmed en förlust. Om tillgången på slutdagen stänger över den förutbestämda köpnivån kommer köparen inte att utnyttja sin rättighet eftersom denne då kan sälja samma tillgång dyrare direkt i marknaden än genom utnyttjande av optionen. En säljoption stiger i värde när marknaden faller. Detta innebär negativ utveckling för säljaren. Såld köpoption KORT SÄLJOPTION KÖPT SÄLJOPTION En köpt säljoption ger köparen rättigheten, men inte skyldigheten, att vid en på förhand bestämd tidpunkt sälja en bestämd tillgång till ett pris som bestäms idag. För detta betalar köparen en premie. Om tillgången på slutdagen stänger under den förutbestämda säljnivån kommer köparen att utnyttja sin rättighet och sälja tillgången till det bestämda priset. Om tillgången på slutdagen stänger över den förutbestämda säljnivån kommer köparen inte att utnyttja sin rättighet eftersom denne då kan sälja samma tillgång dyrare direkt i marknaden än genom utnyttjande av optionen. En säljoption stiger i värde när marknaden faller. Detta innebär positiv utveckling för köparen. LÅNG SÄLJOPTION Köpt säljoption Rättighet SÅLD SÄLJOPTION En såld säljoption ger säljaren skyldigheten att från köparen, vid en på förhand bestämd tidpunkt, köpa en bestämd tillgång till ett pris som bestäms idag. För att acceptera denna skyldighet erhåller säljaren en premie från köparen. Om tillgången på slutdagen stänger under den förutbestämda köpnivån kommer köparen att ut- Såld säljoption Skyldighet KONSTRUKTION AV INDEXBEVIS Antag att du vill konstruera ett indexbevis med exponering mot OMX Index med en teckningskurs om 100 kr per indexbevis och en löptid på 5 år. Antag vidare att OMX Index idag står i 1000 punkter. Du, som produktutvecklare, går då igenom följande tre steg. 1. I steg ett köper du, precis som vid konstruktion av en kapitalskyddad placering, en nollkupongsobligation med fem års löptid. Om vi antar att 5-årsräntan idag är 5 procent kostar obligationen ca 78 kr (utan hänsyn tagen till kreditrisk) och ger = 22 kr kvar av de investerade I steg två säljer du (även kallat ställer ut ) en femårig säljoption på OMX Index med den medföljande skyldigheten att sälja indexet för 1000 punkter om detta på slutdagen stänger under sin startkurs (dvs punkter). För detta erhåller du en premie från köparen, som i exemplet antas vara 15 kr. Du har nu = 37 kr som inte är investerade. 3. I steg tre köper du till sist femåriga köpoptioner på OMX Index med den medföljande rättigheten att köpa indexet för 1000 punkter om detta på slutdagen stänger över sin startkurs (dvs punkter). Hur många köpoptioner du kan köpa 4

5 beror på vad dessa kostar, vad obligationen kostade samt hur mycket du erhållit i premie för den sålda säljoptionen. Om vi antar att köpoptionen kostar 20 kr kan du köpa 37 / 20 = 1,85 st köpoptioner för varje indexbevis. Det indexbevis du skapat har alltså en deltagandegrad på 185 procent vid positiv marknadsutveckling (genom de köpta köpoptionerna) men endast 100 procent vid negativ marknadsutveckling (genom den sålda säljoptionen). KONSTRUKTION AV INDEXBEVIS Rättighet Såld säljoption Köpt köpoption Skyldighet AVKASTNINGSANALYS Genom sina innehavda köpoptioner har köparen av indexbeviset rättigheten till avkastning vid stigande kurser. Denne har dock också, genom sin sålda säljoption, skyldigheten till negativ avkastning vid fallande kurser. Om OMX Index på slutdagen har stigit med +10 procent förfaller säljoptionen värdelös samtidigt som varje köpoption är värd 10 procent av investerat belopp (som i det här fallet är 100 kr). Eftersom köparen genom indexbeviset har köpt 1,85 köpoptioner blir värdet av köpoptionerna 10 x 1,85 = 18,5 procent av investerat belopp. Nollkupongsobligationen, som är oberoende av tillgångens utveckling, har stigit till 100 kr på slutdagen och utbetalningen från indexbeviset blir såldes ,5 = 118,5 kr. Om OMX Index på slutdagen istället har fallit med -10 procent förfaller köpoptionerna värdelösa samtidigt som säljoptionen är värd 10 procent av investerat belopp (som i det här fallet är 100 kr). Eftersom köparen av indexbeviset sålt säljoptionen är värdet -10 procent för denne. Nollkupongsobligationen, som är oberoende av tillgångens utveckling, har stigit till 100 kr på slutdagen och utbetalningen från indexbeviset blir således = 90 kr. KNOCK-IN OPTIONER I steg-för-steg-beskrivningen av konstruktionen av indexbevis används vanliga säljoptioner ( vanillas ). I flertalet indexbevis idag används istället så kallade knock-in optioner som får ett värde först när underliggande tillgång fallit igenom en viss nivå. (För mer information om dessa optioner vänligen se del 7 Barriäroptioner.) En såld säljoption med knock-in vid en viss nivå har, allt annat lika, en lägre risk än en vanlig säljoption eftersom denna aktiveras först när underliggande tillgång fallit igenom den definierade barriären. Så snart den underliggande tillgången fallit igenom barriären blir värdet på säljoptionen detsamma som en vanlig säljoption ( vanilla ). En viktig faktor för en knock-in option är hur barriären observeras. Denna kan observeras kontinuerligt (dvs. varje sekund när marknaden är öppen för handel), dagsvis, veckovis (eller med någon annan periodicitet) eller endast på slutdagen. Ju tätare barriären observeras desto mer riskfylld är optionen. En knock-in option med en barriär som endast observeras på slutdagen har lägst risk. Med högre eller lägre risk följer också en justering av den premie som köparen av indexbeviset erhåller genom att sälja säljoptionen. Högre risk ger en högre premie och därmed direkt en högre deltagandegrad (allt annat lika) och vice versa. SÅLD SÄLJOPTION (KNOCK-IN) Barriär (ex. -50%) Såld säljoption Skyldighet RISKREDUCERING Genom användadet av knock-in optioner kan indexbevis med olika riskprofil konstrueras. Med riskreducering kan risken på slutdagen begränsas så att underliggande marknad på slutdagen måste falla under en viss nivå för att investeraren ska förlora någon del av det nominella beloppet. Riskreduceringen skapas, som ovan skrivet, genom 5

6 barriäroptioner som aktiveras om underliggande exponering faller under en viss nivå av startkursen. Ju lägre barriären är och därmed ju lägre underliggande marknad tillåts falla desto lägre är risken att förluster uppstår, och placeringen liknar mer och mer en kapitalskyddad placering. Extremfallet är en barriär på noll vilket effektivt innebär att indexbeviset, när barriären flyttas nedåt, till slut blir en kapitalskyddad placering. Att skydda sig mot förluster, och minska risken, har dock som alltid en kostnad en option med en lägre barriär betalar en lägre premie vilket i förlängningen innebär att det finns mindre kapital att köpa köptioner för. Detta leder, allt annat lika, till en lägre deltagandegrad vid positiv utveckling. AVKASTNINGSANALYS MED RISKREDUCERING Vi återgår till exemplet på indexbeviset på OMX Index ovan. Indexbeviset som konstruerades med en vanlig säljoption (vanilla) hade vid en positiv utveckling en deltagandegrad om 185 procent. Om en knock-in option istället används erhåller investeraren en lägre premie för den sålda säljoptionen (vi antar 10 kr) eftersom denna har lägre risk och deltagandegraden i indexbeviset blir således ( ) / 20 = 160 procent. Om säljoptionen har en knockin-barriär på 50 procent av startkursen blir avkastningen i placeringen enligt följande. Om OMX Index på slutdagen har stigit med +10 procent förfaller säljoptionen värdelös samtidigt som varje köpoption är värd 10 procent av investerat belopp (som i det här fallet är 100 kr). Eftersom köparen genom indexbeviset har köpt 1,6 köpoptioner blir värdet av köpoptionerna 10 x 1,6 = 16 procent av investerat belopp. Nollkupongsobligationen, som är oberoende av tillgångens utveckling, har stigit till 100 kr på slutdagen och utbetalningen från indexbeviset blir såldes = 116 kr. Om OMX Index på slutdagen istället har fallit med -10 procent förfaller både köpoptionerna och säljoptionen värdelösa eftersom marknaden har fallit, men inte under barriären för säljoptionen. Nollkupongsobligationen, som är oberoende av tillgångens utveckling, har stigit till 100 kr på slutdagen och utbetalningen från indexbeviset blir således 100 kr. Om OMX Index på slutdagen istället har fallit med -60 procent förfaller köpoptionerna värdelösa samtidigt som säljoptionen, eftersom marknaden fallit under barriären, är värd 60 procent av investerat belopp (som i det här fallet är 100 kr). Eftersom köparen av indexbeviset sålt säljoptionen är värdet -60 procent för denne. Nollkupongsobligationen, som är oberoende av tillgångens utveckling, har stigit till 100 kr på slutdagen och utbetalningen från indexbeviset blir således = 40 kr. NORMALFÖRDELNINGSKURVAN Sannolikhetsläran säger, bland annat, att summan av ett stort antal oberoende slumpmässiga variabler tenderar att fördelas enligt en så kallad normalfördelningskurva. Majoriteten av observationerna är koncentrerade kring medelvärdet med allt färre observationer ju längre bort från medelvärdet man rör sig, i såväl positiv som negativ riktning. Vetskapen om normalfördelningen är viktig när man väljer att placera sina pengar. Trots en viss tro om marknadens framtida utveckling är sannolikheten för att aktiemarknaden stiger imorgon lika stor som att den faller, om vi antar att det inte finns någon ränta eller några utdelningar 1. Sannolikheten för vinster är därmed lika stor som sannolikheten för förluster, och sannolikheten för mindre avvikelser från medelvärdet är större än för extrema utfall. NORMALFÖRDELNINGSKURVA Negativ utveckling Risk Andel av utfall Riskreducering Positiv utveckling INDEXBEVIS OCH SANNOLIKHET Genom ett indexbevis med riskreducering erhåller investeraren full exponering med potentiell hävstång mot den positiva delen av normalfördelningskurvan samtidigt som denne till viss del skyddar sig mot negativa delar av samma fördelning. Genom riskreducering kan investeraren eliminera en stor del av de negativa utfallen åtminstone de minde negativa avvikelserna. Olika marknader har olika stor prisrörlighet (Se del 1 Volatiltet) och olika investerare är olika villiga att ta risker. Givet att sannolikheten (åtminstone i teorin) är markant större för mindre negativa utfall än riktigt stora negativa utfall kan ett indexbevis skapa en bra risk-reward för de investerare som är villiga att ge upp en del av kapitalskyddet i utbyte mot att erhålla en högre deltagandegrad vid positiv utveckling. 1 I marknaden finns (i stort sett) hela tiden en riskfri ränta varför sannolikheten för stigande kurser är något större än sannolikheten för fallande kurser. Här antas för exemplets skull en lika stor sannolikhet. 6

7 RISK PÅ EN ELLER FLERA TILLGÅNGAR Många strukturerade produkter följer, istället för som häri beskrivna exempel med endast en tillgång, utvecklingen i en korg av tillgångar såsom aktier, råvaror eller valutor. Vid en positiv marknadsutveckling är indexbevisets avkastning vanligtvis beroende av hela korgens utveckling. Beroende på hur stor vikt de respektive tillgångarna har i korgen kan utvecklingen i en enskild tillgång få olika stor påverkan på den totala korgutvecklingen och därmed också på produktens avkastning. En korg som består av ett större antal underliggande tillgångar är mindre känslig för extrema avvikelser i någon av tillgångarna än en korg som endast består av ett fåtal tillgångar. Den negativa utvecklingen kan vara beroende av antingen korgens eller den sämsta underliggande tillgångens utveckling. För indexbevis utan riskreducering skapade med vanliga säljoptioner ( vanillas ) används vanligen säljoptioner med avkastning kopplad till korgens utveckling. I ett indexbevis med riskreducering kan barriären observeras antingen för korgen eller för den av tillgångarna i korgen med sämst utveckling. På senare tid har det blivit allt vanligare med observation av den sämsta tillgången i korgen, då detta på grund av en något högre risk betalar en högre premie till köparen av indexbeviset och därmed ger en högre deltagandegrad. Risken i placeringen är knuten till den tillgång med sämst utveckling och faller denna under barriären aktiveras säljoptionen även om korgen som helhet stänger över barriären. Effekten på erhållen premie om säljoptionen är beroende av sämsta tillgång i stället för hela korgen beror framförallt på hur många tillgångar som är inkluderade, deras inbördes korrelation samt deras volatilitet. Fler underliggande med hög volatilitet och låg korrelation ger en hög premie och vice versa. OLIKA STRUKTURER Med hjälp av en nollkupongsobligation samt en kombination av olika typer av optioner kan en mängd olika strukturer skapas. Den enklaste formen av indexbevis innehåller valiga raka optioner, så kallade plain vanilla. Används istället mer exotiska optioner kan man skapa mer sofistikerade avkastningsfunktioner som kanske lämpar sig bättre för en viss typ av underliggande exponering eller en viss marknadssyn. I en marknad med hög prisrörlighet kanske man är beredd att betala lite extra för möjligheten att kunna låsa in uppnådda vinster som kan tillgodogöras om marknaden efter det skulle falla. Ibland kanske investeraren endast tror på en svag uppgång på en viss marknad och vill således erhålla möjligheten till en högre avkastning vid mindre uppgångar i utbyte mot ett ge upp möjligheterna att ta del av avkastning som medföljer större uppgångar på den marknaden. Med strukturerade produkter kan investeraren anpassa sin investering efter sin marknadssyn istället för tvärt om. VÄRDET UNDER LÖPTIDEN Indexbevis har liksom andra strukturerade produkter en förutbestämd löptid och är konstruerade för att i första hand hållas till slutdagen. Det är först på slutdagen som obligationens värde uppgår till hela det nominella beloppet och ovan beräkning av avkastning gäller. Under normala marknadsförhållanden finns det dock möjlighet att avyttra placeringen i förtid. Har underliggande marknad stigit kraftigt kan det dock vara en god idé att ta hem vinsten genom en försäljning eller omstrukturering. Indexbevisets värde under löptiden beror på värdet på produktens olika beståndsdelar som i sin tur bland annat beror på marknadsutveckling, volatilitet, återstående löptid och räntan etc. I tabellen nedan illustreras, grovt generaliserat, vilken effekt förändringar av olika faktorer får på indexbevisets olika delar. I och med att indexbeviset innehåller en såld säljoption är effekterna på positionen de motsatta mot vid innehav av en köpt säljoption. Köpoption Säljoption Obligation Marknad & Stiger Stiger Volatilitet & Stiger Faller Korrelation & Stiger Faller/Stiger* Ränta & Stiger Stiger Faller Utdelningar & Faller Faller Tid & Faller Stiger Stiger *Om säljoptionen är kopplad till en korg av flera tillgångar ger en stigande korrelation ett stigande optionspris vilket gör att positionen i ett indexbevis faller i värde. Om säljoptionen är kopplad till den tillgång med sämst utveckling ger en stigande korrelation ett fallande optionspris. En såld option stiger då i värde. 7

8 Stora Badhusgatan Göteborg Tel

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 11 Indexbevis 1 Innehåll 1. Grundpositionerna 1.1 Köpt köpoption 1.2 Såld köpoption 1.3 Köpt säljoption 1.4 Såld säljoption 2. Konstruktion av indexbevis 3. Avkastningsanalys 4. Knock-in optioner 5.

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Innehåll. Kursfallsskydd... 3 Lock & Secure... 3 Konstruktion av Lock & Secure funktionen... 3 Avkastning och risk... 4

Innehåll. Kursfallsskydd... 3 Lock & Secure... 3 Konstruktion av Lock & Secure funktionen... 3 Avkastning och risk... 4 Del 21 Lock & Secure Innehåll Kursfallsskydd... 3 Lock & Secure... 3 Konstruktion av Lock & Secure funktionen... 3 Avkastning och risk... 4 Autocalls och indexbevis har normalt ett kursfallsskydd som innebär

Läs mer

Del 19 Buffertbarriär

Del 19 Buffertbarriär Del 19 Buffertbarriär Innehåll Indexbevisets konstruktion... 3 Barriäroptioner... 3 Konstruktion av kursfallsskydd med barriäroption... 3 Avkastningsanalys med knock-in-barriär... 4 Optionens lösenkurs...

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Del 12 Genomsnittsberäkning

Del 12 Genomsnittsberäkning Del 12 Genomsnittsberäkning Innehåll Asiatiska optioner... 3 Asiatiska optioner i strukturerade produkter... 3 Hur fungerar det?... 3 Effekt på avkastningen... 4 Effekt på volatilitet... 4 Effekt på löptid...

Läs mer

Del 20 Optimalfunktionen

Del 20 Optimalfunktionen Del 20 Optimalfunktionen Innehåll Optionens start- och slutkurs... 3 Skillnaden mellan genomsnittsberäkning och optimalstart/slut... 3 Fastställande av startkurs... 4 Användningsområden... 4 Prissättning

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning Innehåll Framtida förväntat pris... 3 Price return... 3 Total Return... 4 Excess Return... 5 Övriga alternativ... 6 Avslutande ord... 6 I del 15 går vi igenom olika möjliga

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Del 7 Barriäroptioner. Strukturakademin

Del 7 Barriäroptioner. Strukturakademin Del 7 Barriäroptioner Strukturakademin Innehåll 1. Barriäroptioner 2. Exotisk option 3. Barriäroptioner med knock-in eller knock-out 4. Varför barriäroptioner? 5. Fyra huvudtyper av barriäroptioner 6.

Läs mer

(A -A)(B -B) σ A σ B. på att tillgångarna ej uppvisar något samband i hur de varierar.

(A -A)(B -B) σ A σ B. på att tillgångarna ej uppvisar något samband i hur de varierar. Del 2 Korrelation Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är korrelation?... 3 Hur fungerar sambanden?... 3 Hur beräknas korrelation?... 3 Diversifiering... 4 Korrelation och strukturerade produkter...

Läs mer

payout = max [0,X 0(ST-K)]

payout = max [0,X 0(ST-K)] Del 6 Valutor Innehåll Strukturerade produkter och valutor... 3 Hur påverkar valutor?... 3 Metoder att hantera valutor... 3 Quanto valutaskyddad... 3 icke valutaskyddad... 4 icke valutaskyddad... 4 Hur

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r Här finner du allmän information om råvaruoptioner som handlas genom Danske Bank. Råvaror är obearbetade eller delvis bearbetade varor som handlas

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Här kan du läsa om obligationsbaserade futures, forwards och optioner, och hur de används. Du finner även exempel på investeringsstrategier Vad är obligationsbaserade

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

MIST. Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen INDEXBEVIS MIST

MIST. Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen INDEXBEVIS MIST MIST Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen 200 HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR* 160 120 80 Källa: Bloomberg. Period: 30 maj

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Aktiebevis Kupong USA

Aktiebevis Kupong USA En placering som kan ge avkastning vid såväl uppgång som nedgång på den amerikanska börsen. Vid positiv börsutveckling erhåller du en kupong på indikativt 16 procent. Vid en sidledes eller svagt negativ

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022 låg risk Aktieindex- Obligation 6 år Grundutbud Erasmusbrug, Rotterdam Europeiska Aktieåterköp Placeringen ger exponering mot ett index av europeiska bolag

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR 1325 Valutaobligation Oljenationer VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

Emission Sista teckningsdag

Emission Sista teckningsdag Emission 10-2015 Sista teckningsdag 2016-01-29 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Globala Bolag 4 Goldman Sachs Positiv 3,5 år Autocall Combo Svenska Bolag Hög Kupong 3 +/- Autocall Svenska Bolag Low

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Kina 1200 1000 800 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av ABN AMRO Bank N.V. Indikativt 125 procent deltagandegrad mot den kinesiska aktiemarknaden samt kursfallsskydd ned till minus 40 procent

Läs mer

Emission 9-2015 Sista teckningsdag 2015-12-08

Emission 9-2015 Sista teckningsdag 2015-12-08 Emission 9-215 Sista teckningsdag 215-12-8 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start 3 Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start 4 Autocall Combo Svenska Bolag Hög Kupong

Läs mer

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION?

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? TILLVÄXTOPTIONER VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? Låt företaget investera i en kapitalskyddad placering och ta själv del av avkastningen! Tillväxtoptionens egenskaper ger dig flera fördelar jämfört med traditionella

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Ytterligare övningsfrågor finansiell ekonomi NEKA53

Ytterligare övningsfrågor finansiell ekonomi NEKA53 Ytterligare övningsfrågor finansiell ekonomi NEKA53 Modul 2: Pengars tidsvärde, icke arbitrage, och vad vi menar med finansiell risk. Fråga 1: Enkel och effektiv ränta a) Antag att den enkla årsräntan

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Amerikansk Konsumtion

Amerikansk Konsumtion 1120 Aktieobligation Amerikansk Konsumtion LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Amerikansk Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Aktiebevis WinWin Svenska bolag

Aktiebevis WinWin Svenska bolag Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis WinWin Svenska bolag Aktiebevis WinWin Svenska bolag är en placering med 2 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad.

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Emission Sista teckningsdag

Emission Sista teckningsdag Emission 7-215 Sista teckningsdag 215-1-2 Produkt Marknadssyn Autocall Fordonsindustri Ackumulerande +/- Societe Generale Neutral 1-5 år Autocall Combo Utvecklade Marknader Ackumulerande +/- Autocall Combo

Läs mer

Aktiebevis Sverige terrass

Aktiebevis Sverige terrass Icke kapitalskyddad Bevis En placering där du får ta del av 1,5 gånger uppgången för OMXS30 Index, ett brett svenskt aktieindex. erbjuder dessutom ett skydd vid mindre nedgångar, ned till indikativt -30

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission Del 1 Volatilitet Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är volatilitet?... 3 Volatility trading... 3 Historisk volatilitet... 3 Hur beräknas volatiliteten?... 4 Implicit volatilitet... 4 Smile... 4 Vega...

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Fonden Ancoria 3-års SEK Autocall 5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, OMX Stockholm 30

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 3.

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 3. STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 2. Luenberger: 2:1-5, 9, 11, 12. Övning 1. Du lånar 200000 kr i en bank

Läs mer

Börshandlade investeringsprodukter - möjligheternas sparande

Börshandlade investeringsprodukter - möjligheternas sparande 1 UTBILDNING: BÖRSHANDLADE INVESTERINGSPRODUKTER INLEDNING NDX-Investerarskola Köpwarrant Förslust Vinst Lösenpris Börshandlade investeringsprodukter - möjligheternas sparande Börshandlade investeringsprodukter

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Sverige 140 120 100 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* 80 60 Indikativt 160 procent deltagandegrad 40 mot den svenska aktiemarknaden 20 med riskreducering på slutdagen 0 Källa: Bloomberg. Period:

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska aktieindexet

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

DnB NOR Svensk Export

DnB NOR Svensk Export Sista teckningsdag: 12 november 2010 DnB NOR Svensk Export Investera i svenska exportbolag med den risk- och avkastningsprofil som passar dig DnB NOR Svensk Export DnB NOR Bank ASA En av Nordens största

Läs mer

Aktiebevis Svenska bolag autocall

Aktiebevis Svenska bolag autocall Icke kapitalskyddad Bevis En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 6,5 procent. Placeringen är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av sex svenska bolag.

Läs mer

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Taipei 101, Taipei Utvecklade marknader Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09 Absolutavkastning 2014-04-09 Innehåll Affärside och mål Portföljstruktur Risker och riskkontroll Nyckeltal Affärside och mål Skapa en jämn genomsnittlig årsavkastning på 7 % inom intervallet 0-15 %. Låg

Läs mer

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter 28 Mars 2006 Strukturerade produkter Pär Sjögemark Pär Sjögemark, +46 8 701 36 58, pasj02@handelsbanken.se Agenda Vad menas med strukturerade produkter Olika riskprofiler En marknad i kraftig tillväxt

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier Intressant placering till begränsad risk Chefekonomen har ordet Genom en

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Hedging och Försäkring (prisskydd/prisförsäkring)

Hedging och Försäkring (prisskydd/prisförsäkring) Hedging och Försäkring (prisskydd/prisförsäkring) Hedging En hedge kan översättas med ett skydd eller en säkring ; till exempel ett valutaskydd eller en valutasäkring i en transaktion som ska ske i framtiden.

Läs mer

HISTORISK UTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK UTVECKLING 10 ÅR* Brasilien 1600 1200 HISTORISK UTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av B.V. Exponering mot aktiemarknaden i Brasilien med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen 800 400 Källa: Bloomberg.

Läs mer

Pensionsspara i strukturerade produkter. Nya möjligheter med flytträtten

Pensionsspara i strukturerade produkter. Nya möjligheter med flytträtten Pensionsspara i strukturerade Nya möjligheter med flytträtten 1. Modernt pensionssparande 2. Traditionell försäkring 3. Fondförsäkring 4. Depåförsäkring med strukturerade 5. Indexobligation BAS vs. Traditionell

Läs mer

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Fastställd av kommunstyrelsen 2011-06-21, 181 Gäller från och med 2011-10-18 Förord Detta dokument

Läs mer