Nyckeltalsrapport kvartal Länsförsäkringar Liv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv"

Transkript

1 Stockholm Jakob Carlsson, tel Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr. Det positiva resultatet berodde främst på villkorsändringar till Nya Trad samt kapitalförvaltningens aktiva resultat. Det bidrog även till att solvensgraden har stärkts med fyra procentenheter sedan årsskiftet till 126 procent. Villkorsändringarna till Nya Trad påverkar solvensen positivt genom att skulden efter villkorsändringarna minskar. Den positiva solvenseffekten av genomförda villkorsändringar uppgick till 4,9 mdr varav 1,6 mdr under Totalt har ca försäkringar, motsvarande ett försäkringskapital på 10,5 mdr, villkorsändrats till Nya Trad, vilket motsvarar 30 procent av gjorda utskick. Totalt förvaltat kapital i Nya Trad inklusive avkastning uppgick till 12,9 mdr. Under månaden steg de långa räntorna kraftigt med drygt 30 baspunkter. Ränteuppgången har haft en negativ effekt på avkastningen eftersom det lett till värdeminskningar i obligationsinnehaven. Detta har varit särskilt negativt i Gamla Trad där andelen ränteplaceringar är hög. N Y C K E L T A L L F L I V Solvensgrad, procent Solvenskvot 5,0 4,2 Administrationsresultat, Mkr Totalt förvaltat kapital, mdr Resultat efter skatt, mdr 3,0 0,8 Eget kapital, mdr Solvensgrad omräknad enligt ny metod J Ö R G E N S V E N S S O N, V D, K O M M E N T E R A R Det framgångsrika arbetet med att stärka kapitalsituationen fortsätter. Solvensen har stärkts med fyra procentenheter trots att avkastningen har fått lida av negativa marknadshändelser. Månadens svaga börsutveckling med stigande långa marknadsräntor och oro kring situationen i Grekland har påverkat avkastningen negativt i våra förvaltningsportföljer. Den kraftiga ränteuppgången påverkade avkastningen i främst Gamla Trad negativt till följd av portföljens stora räntekänslighet. Vår målsättning är att fortsätta stärka solvensen i syfte att öka tryggheten samt förbättra möjligheten för återbäring för kunderna. Arbetet med solvensförstärkande aktiviteter fortsätter inte minst genom Nya Trad, där kunderna får en ökad möjlighet till avkastning genom att välja lägre garantinivå. Volymen i Nya Trad fortsätter öka och i slutet av april gick nya utskick till kunder som ingick i tidigare etapper men som inte har utnyttjat möjligheterna att villkorsändra till Nya Trad. Aktiviteten kommer att fortsätta under året. Tack vare vidtagna åtgärder kan vi konstatera att vi är väl rustade för oroliga tider.

2 Jakob Carlsson, tel Sida 2(5) 1. Portföljutveckling LF Livs tre portföljer 1.1 Traditionell förvaltning Gamla Trad Totalavkastningen i Gamla Trad uppgick till -0,7 procent sedan årsskiftet vilket var en minskning med 2,3 procent under månaden till följd av kraftigt stigande långa räntor. Gamla Trad-portföljen som mestadels består av räntebärande placeringar påverkades negativt av ränteuppgången. Den lilla delen av portföljen som är placerad med högre risk ligger bland annat i hedgefonder, skog, onoterade aktier och fastigheter och bidrog positivt till avkastningen under året även om även flertalet av dessa placeringar utvecklades negativt under juni. Konsolideringsgraden för Gamla Trad uppgick till 119 procent, vilket var en procentenhet lägre än vid årsskiftet på grund av den negativa avkastningen. Konsolideringen visar relationen mellan totalt kapital och försäkringskapital. Återbäringsräntan var 2 procent. Bilden nedan visar placeringsmixen i Gamla Trad som till cirka 90 procent består av räntebärande placeringar. S Å P L A C E R A S S P A R A R N A S P E N G A R ( G a m l a T r a d 9 0, 1 m d r ) Stats- och bostadsobligationer och kassa 60% Övriga räntebärande placeringar 29% Fastigheter 2% Alternativa investeringar 7% Onoterade aktier 2% N Y C K E L T A L G A M L A T R A D, ( % ) Återbäringsränta 2 1 Genomsnittlig återbäringsränta senaste 10 åren 3,5 3,0 Konsolidering Avkastning under året -0,7 5,1

3 Jakob Carlsson, tel Sida 3(5) 1.2 Ny traditionell förvaltning Nya Trad Från årets början var totalavkastningen 2,3 procent. Under månaden föll dock avkastningen med 2,6 procent till följd av nedgångar på aktiemarknaderna och stigande marknadsräntor. Det största bidraget till avkastningen under året stod tillgångsslaget aktier för med störst bidrag från japanska och europeiska aktier. Sedan starten i juni 2013 har den totala avkastningen i Nya Trad varit 16,7 procent. Placeringsportföljen Nya Trad har mer riskutrymme (motsvarande en kalkylmässig solvensgrad på 176 procent) och är därför mer diversifierad med lägre andel räntebärande värdepapper än i Gamla Trad vilket på sikt förväntas ge högre avkastning. Konsolideringen för Nya Trad uppgick till 120 procent och återbäringsräntan var 10 procent. Från och med den 1 juni höjdes återbäringsräntan i Nya Trad till 10 procent. Bilden nedan visar placeringsmixen i Nya Trad. S Å P L A C E R A S S P A R A R N A S P E N G A R ( N y a T r a d 1 2, 9 m d r ) Stats- och bostadsobligationer och kassa 37% Övriga räntebärande placeringar 15% Fastigheter 4% Alternativa investeringar 7% Aktier utvecklade marknader 35% Aktier tillväxtmarknader 2% N Y C K E L T A L N Y A T R A D, ( % ) Återbäringsränta 10 7 Konsolidering Avkastning under året 2,3 5,1

4 Jakob Carlsson, tel Sida 4(5) 1.3 Nya Världen Totalavkastningen uppgick till 3,8 procent sedan årsskiftet, en minskning med 3,2 procent under månaden främst till följd av fallande aktiekurser. Trots den negativa utvecklingen under månaden var totalavkastningen för aktier positiv under året. De marknader som bidrog mest var europeiska och japanska aktier. Portföljen består normalt av cirka 70 procent aktier men vid utgången av juni var andelen aktier 76 procent. Ränteportföljen består av stats- och bostadsobligationer och kassa vilka bidrog med 0,13 procent av årets avkastning. Bilden nedan visar placeringsmixen i Nya Världen. S Å P L A C E R A S S P A R A R N A S P E N G A R ( N y a V ä r l d e n 1 2, 6 m d r ) Aktier USA 20% Aktier Europa 16% Aktier Sverige 10% Aktier Japan 8% Aktier Asien 10% Aktier övriga utvecklade marknader 2% Aktier Tillväxtmarknader 10% Räntebärande 24% U T V E C K L I N G ( % ) Avkastning under året 3,8 4,1 Genomsnittlig avkastning per år senaste 10 åren 5,5 5,7

5 Jakob Carlsson, tel Sida 5(5) Resultat- och balansräkning publiceras i Delårsöversikten på Länsförsäkringars webbplats. Siffrorna som presenteras i denna rapport har inte reviderats av bolagets revisorer. För ytterligare information, kontakta gärna Jörgen Svensson, vd Jakob Carlsson, CFO

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

VD NILS HENRIKSSON: GOD UTVECKLING TROTS STÖKIGT ÅR VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM PENSIONEN EXPERTEN GER RÅD

VD NILS HENRIKSSON: GOD UTVECKLING TROTS STÖKIGT ÅR VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM PENSIONEN EXPERTEN GER RÅD GamlaLiv INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÖRSÄKRING I GAMLA LIV NR 1 2015 VD NILS HENRIKSSON: GOD UTVECKLING TROTS STÖKIGT ÅR VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM PENSIONEN EXPERTEN GER RÅD INFÖR EN FLYTT: HUR FUNGERAR

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER GamlaLiv INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÖRSÄKRING I GAMLA LIV NR 2 2014 VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER TIPS FÖR PENSIONSSPARANDET:

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Räkneexempel 2 1. Sammanfattning

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2012 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2012 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter Portföljstudie av bostadshyresfastigheter En utvärdering av möjligheten att använda bostadshyresfastigheter som ett sätt att diversifiera en investeringsportfölj baserad på historisk avkastning för olika

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer