Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;"

Transkript

1 Nr 5/13 - Årgång 42 AGAPE CHILD CENTRE; Man blir glad när dt går bra för barnn SID 4-5 EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan SID 8

2 Barn i Nöd nr Vi gor Vi vill g flr barn lit guldkant i vardagn. skillnad... Än n gång har världn drabbats av n stor katastrof. I skrivand stund fylls nyhtrna av rapportringar från Filippinrna och dt är svårt att ta in allt dtta hmska. Vi sr bildrna och hör människor brätta om hur d drabbats. Mn dt är också fantastiskt att s hur människor övrallt vill hjälpa till och man skänkr pngar för att lindra nödn. Barn i Nöd har ju ingt arbt på Filippinrna mn vi har också varit md och skänkt pngar gnom n annan organisation. i små hus och dras brättlsr brör. När jag lämnad dt sista hust så var dt så tydligt vi får vara md och göra skillnad i människors liv. Undrlätta i n annars så svår vardag. Och våra barn på Emanul Ebnzr Hom har n spcill plats i hjärtat. D som blivit övrgivna och int har någon annan familj än d på barnhmmt. Och att då s hur bra d mår och hur tillgivna d är, känns gott i hjärtat. Man möts av n värm och av stråland ögon! NYTT ÅR!!! Varmt TACK för allt Ni gtt undr 2013 och förtrondt ni visar oss att förvalta ra gåvor! Gläns övr sjö och strand, stjärna ur fjärran, du som i Östrland tänds av Hrran. Stjärnan från Btlhm ldr j bort, mn hm. Barnn och hrdarna följa dig gärna, stråland stjärna, stråland stjärna Jnny, 1 år, övrgivn Vi gör ju faktiskt skillnad md våra gåvor, ävn om vi bfinnr oss långt ifrån människorna som är drabbad. Jag tror att människorna som nås av hjälpn från okända på andra sidan jordklott, brörs och d kännr sig int lika nsamma i allt länd. D vt att dt finns d som bryr sig och vill hjälpa dm. Jag blv påtagligt brörd när jag för några vckor sn bsökt några av d blinda som Barn i Nöd hjälpr i södra Indin. Jag had varit i tr olika hm och mötts av dras stråland ansikt, då d tackad för vårt bsök och för dn hjälp d får gnom Good Hop Blind Mission. D är fattiga och lvr Nu är snart juln här och dt här md högtidr är ju int alltid så nklt. Mn att då bära md sig stråland barnaögon och d strålar vrklign mot alla Barn i Nöds givar kan värma mitt i dn kalla vintrn. Md ordn från n av våra vackra julsångr md txt av Viktor Rydbrg vill jag önska Er alla n riktigt GOD JUL och tt GOTT Karin Johansson.. Vill du hjalpa till? Bli faddr! Att bli faddr innbär att du md n rglbundn gåva hjälpr tt litt barn. Gåvan skickas dirkt till dt hm llr dn grupp där barnt finns och kommr alla till dl tt så kallat kollktivt faddrskap. Fyll i talongn på sidan 9 och skicka till oss llr skicka tt mail till och tala om vilka önskmål du har samt hur myckt du vill g. Har du frågor om faddrskap, ring oss gärna på tl Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP UTGIVARE Barn i Nöd Insamlingsstiftlsn Svnsk Intrnationll Barnhjälp KANSLI Kungsportsavnyn 22, Götborg REDAKTION Karin Johansson, ansv. utgivar ANNONSER Varughs Mathw STYRELSE Dick Brnnr, ordförand Karin Johansson, dirktor Varughs Mathw, kassör Bnny Olsson Elisabth Vansvik Ptra Wallnstam PRENUMERATIONSPRIS Inbtald gåva oavstt blopp. Tidningn utkommr: mars, juni, sptmbr och dcmbr. Årsalmanacka i dcmbr ORGNR TELEFON FAX E-post Hmsida PLUSGIRO BANKGIRO FRAMSIDA Barn på Emanul Ebnzr Hom i Indin TRYCK/LAYOUT Skilltryck AB,

3 r t n C d l i h C Agap i Indin Arbtt md barnn på Agap Child Cntr i södra Indin är fantastiskt bra. Dt är så roligt att komma dit och möta barnn och prsonaln. Barnn hjälpr till md att hålla snyggt och städat på områdt. Att sn på morgonn, i smyg, få titta på när flickorna hjälpr varandra md att fläta hår och göra sig fina är n fröjd! Vilka fina barn som bor på barnhmmt. När man sn vt om dras brättlsr, blir man tacksam att vi får vara md och förändra tillvaron för dssa barn. När vi var där på bsök had några ungdomar som tidigar bott och växt upp på barnhmmt kommit på bsök. En kill i tjugoårsåldrn brättad hur myckt dn tidn btytt för honom. Dt var första gångn han kom och hälsad på sdan han flyttat ut. Han uppmuntrad barnn som nu bodd på hmmt att ta vara på tidn. Att läsa sina läxor och bli bra i skolan. Man blir glad övr att s att dt går bra för barnn ftr dt att d flyttat ut och går vidar md sina liv. Dt finns flra xmpl på barn som växt upp på Agap som nu har högr utbildning och fina jobb i samhällt. Ett par av barnn som nu bor på barnhmmt htr Ajisha och Aswin. Här är dras brättlsr: Ajisha är åtta år gammal och hon går i första klass. Hon kommr från d fattiga skogsområdna upp i brgn. Hnns familj bstår av mamma, pappa och n bror. Där d bor i skogn är dt alltid fara för d vilda djurn. Där finns bland annat lfantr, lopardr och bufflar. Dt var sx kilomtr till skolan och Ajisha var tvungn att gå dn långa vägn gnom skogn. Dt var int lätt för n litn flicka md alla faror som lurad. En dag kom n vild lfant i hnns väg och hon blv väldigt rädd. Tack och lov så händ ingt! Mn dt blv sista dagn hon gick till skolan i byn. Hon var sn hmma i två år utan skolgång. Hnns föräldrar försökt odla grönsakr, mn djurn förstörd allt. Dras liv var väldigt tufft. D had inga arbtn, inga pngar och dålig hälsa. D fick höra talas om Agap gnom n pastor och d bad att Ajisha skull få bo där så hon kund gå i skolan. Hon trivs nu myckt bra på barnhmmt md d andra barnn. Hnns föräldrar är hindur, mn d har lyckligtvis accptrat att dras dottr är på tt kristt barnhm. Ajisha blir nu bara bättr och bättr i skolan för varj dag som går. Aswin är lva år gammal. Hans pappa dog för tt par år sdan på grund av problm md njurarna. Aswins familj bstår nu av hans mamma och tr systrar. När pappan var sjuk fick d sälja allt d had för att få pngar till hans bhandling. D var skuldsatta och känd sig totalt hjälplösa. Livt var myckt svårt för familjn. En kväll had d bslutat sig för att ta sina liv. Mn just dn kvälln passrad n pastor dras hus och brättad för dm om Guds kärlk. Dtta möt vänd på hla dras tillvaro. Man kan säga att d gick från död till liv. D är nu md i n litn kyrka och d andra mdlmmarna i kyrkan hjälpr dm så gott d kan. Mamman har hittat tt arbt som städrska som gör att hon nu har mat för dagn. Gnom tt av d gamla barnhmsbarnn fick mamman höra talas om Agap. Pastorn hjälpt dm att komma i kontakt md barnhmmt och rkommndrad att Aswin skull få flytta dit. Så blv dt och n av Aswins systrar bor på tt annat barnhm. På lovn från skolan åkr barnn hm till sina familjr. Padhar sjukhus Till Padhar sjukhus kan fattiga barn komma och få hjälp gnom Barn i Nöd. Flra oprationr på barn som int har möjlight att btala för bhandling har kunnat få hjälp undr årt. Nu i dcmbr kommr sjukhust att ha n spcill Mdical camp då d avsatt tid för att utföra 30 oprationr på dssa barn. En av dm som fått hjälp undr årt är Raj Kumar. Han är lva år gammal och had haft n stor utbuktning i bukn sdan födsln. Han tillhör n myckt fattig familj och d had int haft råd för att ta pojkn till sjukhus för bhandling. D had fått vta att bhandlingn skull vara myckt dyr. Mn någon fick n dag syn på pojkn och tog honom till Padhar sjukhus. Han undrsökts och man fann att han had n dåligt fungrand njur och högt blodtryck. Han oprrads på sjukhust och dn vänstra njurn togs bort. Dt förvandlad hla hans liv. Nu kan han gå på toalttn som vanligt och hans blodtryck är normalt. Han kan nu lva sitt liv som praktiskt tagt vilkn lvaåring som hlst och han går i skolan varj dag. Karin Johansson Karin Johansson För Eftr

4 Autazs - djunglstadn som liggr på n ö i Amazonas, Brasilin. Dt var n upplvls att komma till Autazs. En plats jag aldrig tidigar bsökt. Först bil gnom hla Manaus till n hamn i utkantn av stadn, där vägn slutar. Vi hyrd n snabbgånd båt som på cirka 45 minutr tog oss övr Solimõsflodn. På andra sidan flodn väntad n bil som körd oss cirka tolv mil på dn nda vägn som finns för att komma södrut från Manaus. Utftr vägn såg vi hur man röjt undan skogn för att bygga upp boskapsfarmar. Båd stora och små. Dt var n intrssant rsa. Fick också vta att stora vilda djur som jaguar och puma angrp boskapn då och då. Dt finns gott om vilda djur i dtta områd. Chaufförn had själv stt n puma gå övr vägn vid något tillfäll. Vi körd gntlign gnom djungln hla vägn. Vi körd sn av huvudvägn södrut in på n väg som ldd till tt färjläg. Där tog vägn slut. Vi tog n snabbgånd båt och for vidar ut till ön där vi skull bsöka tt nytt cntr som är undr uppbyggnad. Barn i Nöd har där tt soppkök. Båtrsan tog 45 min. Vi mötts vid hamnn av pastorns dottr Dani, 23 år gammal, som var dn som kommr att bli ansvarig för cntrt. Vi for i n gammal skraltig buss som md möda tog oss till platsn där vi mött alla barnn. Där var också Ros, missionärn som gntlign var dn som gjord dt möjligt att starta upp vrksamhtn. Hon had kommit till dnna plats tillsammans md Marta (som nu arbtar på vårt cntr i Dominikanska Rpublikn). D had blivit ombdda att stanna och hjälpa dm md alla barnn på platsn. Marta kund int, mn då lovad dnna spcilla dam att hon vill hjälpa dm. Hon köpt tt litt hus för gna pngar och startad upp vrksamhtn. Dt är gntlign tt soppkök där barnn får komma och få tt mål mat, mn dt har utvcklat sig till n fin vrksamht där barnn får vara md i olika aktivittr. Dn dagn vi var där fanns 50 barn närvarand. Och flr fick int plats. Alla barnn fick mat ris och något mr. D fick också lit annat smått och gott som vi had md oss. Alla fick bland annat tt st md pnnor och kritor. D fick varsin slickpinn. Vi had också md 3 st av Maxamc byggsatsr, vilkt uppskattads myckt. Nu har vrksamhtn växt ut så d har börjat bygga n ny lokal för barnn. Dtta är n riktig djunglstad som liggr på n halvö. Där bor runt i stadn mn om man räknar md d omkringliggand byarna så finns där cirka prsonr. Man kan int säga riktigt säkrt, för dt finns ganska många som int är rgistrrad i några pappr. Dt finns n indianby som närmast grann till barncntrt. Tidigar låg byn för sig själv mn stadn har växt ut åt dras håll, så nu liggr d i stort stt i kontakt md samhällt, bara n litn flod skiljr. D är vänligt inställda till vrksamhtn och flra barn från indianbyn kommr också md och dltar. Utanför stadn, int långt borta, liggr tt myckt stort indianområd md n stor by. Dn byn vill int ha någon dirktkontakt md andra, mn pastorn har fritt tillträd till byn och är högt aktad. Eftr dnna by och områd finns inga vidar vägar in i djungln. Enda sättt att ta sig fram är i båt på flodrna. Innan vi åtrvänd till Manaus bsökt vi också pastorns hm och fick s vad dottrn gjord för att försörja sig. Hon är n fantastiskt duktig txtilmålar. Hon kommr att vara barncntrts ansvariga och hon ingav tt myckt stort förtrond. Hoppas att d kan förvrkliga sina visionr md alla barn som bhövr hjälp på olika sätt. D hoppas på att dt nya cntrt snart kan bli färdigt så d kan utöka sin vrksamht. D drömmr om att kunna göra något liknand som på Kärlkns Hm i Manacapuru. Vi tog n litn snabbgånd båt övr flodn tillbaka, där biln och chaufförn väntad och vi åkt d tolv miln tillbaka till nästa båt, som tog oss till Manaus. När vi kommit till dn sista båtn ringd d från ön och frågad oroligt hur dt gått för oss. En litn stund ftr att vi lämnat ön blåst dt upp till n fruktansvärd storm md störtrgn. Vi såg d mörka molnn som tonad upp sig, mn övrfartn till Manaus gick hlt bra. Då vi gått i land och kommit halvvägs in till Manaus brakad ovädrt loss md storm, åska o störtrgn. Vi klarad oss prcis. Jag skull int vlat vara ut på flodn då dtta ovädr kom. Dt är livsfarligt. Vi hann prcis undan. En myckt intrssant dag och rsa var övr. Arn Johansson

5 r z n b E l u Eman school 8 Barn i Nöd nr Barn i Nöd nr Skänk bort utdlningn och slipp skattn Shahpur, Indin Eftr n dom i Rgringsrättn från 2006 är dt möjligt för privatprsonr att skänka aktiutdlning i börsbolag till olika typr av välgörnht. Du kan alltså skänka bort aktiutdlningn till välgörand ändamål och slippa btala skatt. Mottagarna måst vara stiftlsr llr idlla organisationr md allmännyttiga ändamål. D ska alltså vara skattbfriad. Så här går dt till: Sn ungfär två år tillbaka har dt srvrats mat till n dl av barnn som går på hindimdium i skolan. Barnn bor ut i d olika byarna runt Shahpur. D kommr alla från fattiga familjr och dt var många av dssa barn som int had någon mat md sig att äta på lunchn. Att barnn gick utan mat gjord att flra av dm had svårt att koncntrra sig och klara skolan. Lunchprojktt börjad md att drygt 40 barn fick skollunch. Mn bhovt var störr, så ganska så snart utökads dt och nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan. Dt finns n anställd kvinna som Handikapphmmt i Padhar, Indin lagar matn och tillsammans md lärarna tar hand om dt. Lärarna brättar att d sr stor skillnad på rsultatt i skolan för dssa barn. D är myckt piggar och dt går bättr för dm i skolarbtt än tidigar. På små dåliga vägarna åkt vi sn motorcykl runt sx kilomtr ut på landsbygdn för att träffa några av dssa barn i dras hm. Dt blv stor uppståndls när vi dök upp och alla är nyfikna på att träffa och hälsa på främlingarna som kommit till byn. Vi mötts vrklign md myckt värm och vänlight, ävn om några kansk had lit fundringar på vad vi gjord där. fattigdom som d lvr i. D vrkad sova på madrassr som d rullad ut på lrgolvn. Och dt fanns övrhuvudtagt knappt några tillhörightr i d små rummn. Matprojktt på skolan tillför dssa familjr n stor avlastning. Spcillt då flra av barnn är ut på fältn och arbtar innan d går till skolan på morgonn och int hunnit äta något innan d måst iväg. Barnn och lärarna på hla Emanul Ebnzr School sändr sina varmast hälsningar till Svrig! Barnn från skolan visad stolt upp sina små hm och vi fick mr påtagligt s dn På Blindskolan i Padhar är dt full fart. Man möts av n värm när man kommr dit, av båd barn och prsonal. Tänk vad myckt dssa barn har fått lära sig och d har utvcklats på olika sätt. D förbrds för att, när tidn är inn, förhoppningsvis klara sig själva ut i samhällt. Vi fick också s hur flra av d blinda är myckt duktiga på att spla schack. Dt går bra för dm i olika turnringar d ställr upp i. Vi undrad så klart hur dt fungrar när man int kan s schackbrädan och pjäsrna. D visad att pjäsrna hålls fast på brädan md hjälp av n litn pinn i bottn på varj pjäs. Och brädan had hål i varj ruta där man satt nr pjäsrna när d flyttads runt. Att hålla rda på vilkn färg man har görs gnom att dn na färgn har n litn upphöjning upp på varj figur. På så sätt kan d s md sina fingrar. D var fantastiskt duktiga! Vi fick också s när killarna splad crickt. Bolln har n litn bjällra i sig, så dt hörds när man kastad dn. D försökr träffa bolln gnom att lyssna ftr ljudt. En av killarna fick till n riktig fullträff! Dt synts att alla älskad dtta! Barn, ungdomar och prsonal sändr sina varmast julhälsningar till alla Barn i Nöds givar! Kontakta din bank llr dpåinstitut som har hand om ditt VP-konto llr dpåkonto.... t n m Tsta Bstäm vilkt bolags utdlning som ska skänkas samt blopp. G dn ifyllda blankttn till din bank....kansk du vill tänka på Barn i Nöd. Gnom tstamntt kan Du då hjälpa barnn ävn sdan Din dag på jordn är avslutad. Spara kvittot, som ska bifogas i din dklaration nästa år. Tlfon och adrss s sid 3 för yttrligar information S vår hmsida Svarskort q Ja, jag vill bli faddr! Varj månad bidrar jag md: q 150 kr q 200 kr q 300 kr Jag vill att mitt faddrbidrag ska användas till: q Barnhm för barn från trasiga hm (Agap) i Indin q Föräldralösa barn (Ebnzr-hmmt) i Indin q Barn i slummn i Japri, Rio d Janiro, Brasilin q Barnhm för små barn (Rangala) i Knya. Privat faddrskap från 200 kr/mån q 350 kr q kr Namn: Adrss: Tlfon: Födlsår: Skicka kupongn till Barn i Nöd, Kungsportsavnyn 22, Götborg

6 Tack alla våra annonsörr! MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA HAGA MÖBLER OCH INREDNINGAR Kyrkvägn 2, Bottnaryd Tl Fax InsIdan är viktigast Trappor Fönstr Glaspartir Rcptionsdiskar Vikväggar Inndörrar Yttrdörrar Entrépartir Prsinnr & Markisr S vår nya hmsida Fastightsförvaltning handlar om förtrond Dt har vi uppnått gnom: Lång rfarnht, komptns och ansvar Korta bslutsvägar och prsonlig srvic Nätvrk av spcialkomptns Till minn Karl-Erik Carlsson, Stockholm Lnnart Göras, Siljansnäs Bror Hårdén, Älvdaln Ingvor Pyttan Nilsson, Varbrg Holgr Nygårds, Siljansnäs Karin Tingåkr, Jönköping Gratulation Runa Classon, Vårgårda - 60 år Opaln Fastightsförvaltning AB Box , Götborg Bsöksadrss: Kungsportsavnyn 22 Tl Fax Dt har gtt oss gott rnommé och nöjda kundr oavstt om uppdragn varit av tknisk llr konomisk art. Vi gr Dig båd konomiska och praktiska plusvärdn, dvs n förbättring av fastightrnas förvaltningsrsultat och värdtillväxt. Välkommn att kontakta oss! GHANA THAILAND BRASILIEN ISRAEL Läs mr på vår hmsida Hop for th Childrn, Tma KENYA BaanChivitMai ChiangRai DOMINIKANSKA REPUBLIKEN Ray of Hop, Manaus BRASILIEN Th Jaffa Institut, Tl Aviv ISRAEL Agap Child Cntr, Prumbavoor DÄR KAN DU: När du vill inspirras av att förnya ditt hm, gör tt bsök hos oss på Hönö. Vi har dt msta du bhövr i hmmt: Sängar Mattor Lampor Gardinr Prsntr md mra Bli faddr Ladda nr snast tidningn Läsa mr om vårt arbt! Hitta kontaktuppgiftr md mra... Rangala Baby Hom, Ugunja Projcto 4, Azua Barn i Nöd i världn Kärlkns Hm, Manacapuru BRASILIEN Instituto Evangélico, Japri Nv Michal, Pards Hana Handikapphm, Padhar Emanul Ebnzr Hom, Shahpur Good Hop Blind Mission, Kottayam

7 Bl S (mar 05) Ark-Tryckarn Tackkort Tackkort önskas önskas q Ja q Nj Nj Bl S (mar 05) Skilltryck AB Gåva till Barn i Nöd q Gåva till Barn i Nöd Ray of Hop Nr 4/06 Har du flyttat? Har du flyttat? Ny adrss:... Ny adrss Barn Barn i Nöd i Nöd Ins. Ins. stiftlsn stiftlsn Svnsk Svnsk Intrnationll Intrnationll Barnhjälp Barnhjälp Nr 5/ #06# POSTTIDNING B Posttidning B Autogiro VILLKOR FÖR AUTOGIRO Mdgivand Jag mdgr att uttag får göras från mitt angivna bankkonto för övrföring av gåva via Autogiro till Barn i Nöd Insamlingsstiftlsn Svnsk Intrnationll Barnhjälp. Mddland om uttag får jag på mina kontoutdrag från bankn. Mdgivandt gällr ävn om jag får annat kontonummr llr om jag bytr bank. Täckning Jag kommr att s till att dt finns täckning på kontot för att övrföring ska kunnas göras dn sista varj månad. ANMÄLAN TILL AUTOGIRO Stopp av uttag Jag kan lätt stoppa tt uttag gnom att ta kontakt md bankn llr Barn i Nöd snast 2 dagar innan förfallodagn. Mdgivand åtrkallas Mdgivand gällr tills vidar. Om jag vill åtrkalla mdgivandt gör jag dt gnom att kontakta bankn llr Barn i Nöd. Mdgivandt upphör då snast 5 vardagar ftr att bankn/barn i Nöd har fått min åtrkallls. Rättn att samarbta adrssuppgiftr Bankgirocntraln BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinn för bankns räkning. Jag mdgr därför att uppgiftr ur bankns rgistr om kontots adrss får samarbtas md Bankgirocntralns till tt rgistr. JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL: Faddrbarn Utbildning Katastrof- och hjälparbt Där dt bäst bhövs JAG BIDRAR MED: 150 kr/mån 200 kr/mån 500 kr/mån Annat blopp: kr/mån Namn: Rf. nr: Adrss: Postnummr: Ort: Tlfon: Prsonnummr: (obligatorisk uppgift) Bank Bankkonto som pngar ska dras ifrån: (Claringsnr, 4 siffror + kontonummr) Ort, datum: Namnundrskrift: Skicka Skicka kupongn kupongn till: till: Barn Barn i i Nöd, Nöd, Nordhmsgatan Kungsportsavnyn 63, 22, Götborg Götborg

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4:

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4: Nr 2/15 - Årgång 44 Nv Michal, sid 8: Jag sr mirakl i mitt arbt bland barnn... Ebnzr Hom, sid 4: Barnn är väldigt kärlksfulla och omtänksamma. BARN I NÖD www.barninod.s pg 90 05 75-2 I backspgln Som faddr

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Det är fantastiskt att höra hur barnen förändras efter en tid på Hannacentret. SID 6

Det är fantastiskt att höra hur barnen förändras efter en tid på Hannacentret. SID 6 Barn i Nöd 1 Nr 5/15 - Årgång 44 HANNACENTRET Det är fantastiskt att höra hur barnen förändras efter en tid på Hannacentret. SID 6 BAAN CHIVIT MAI Vid skolstarten i maj, flyttade fyra nya barn in på Huadoi,

Läs mer

Nu har tvillingarna ett hem! SID 4. Hjälp mitt i översvämningen. SID 6-7 EBENEZER HOME, INDIEN KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN. Nr 4/14 - Årgång 43

Nu har tvillingarna ett hem! SID 4. Hjälp mitt i översvämningen. SID 6-7 EBENEZER HOME, INDIEN KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN. Nr 4/14 - Årgång 43 Barn i Nöd 1 Nr 4/14 - Årgång 43 EBENEZER HOME, INDIEN Nu har tvillingarna ett hem! SID 4 KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN Hjälp mitt i översvämningen. SID 6-7 2 Barn i Nöd Vi vill ge fler barn lite guldkant i

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Barn i Nöd. Jag har nu en önskan och förfrågan till er i Sverige. SID 5. Översvämningen påverkar alla delar av livet. SID 6-7

Barn i Nöd. Jag har nu en önskan och förfrågan till er i Sverige. SID 5. Översvämningen påverkar alla delar av livet. SID 6-7 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 3/12 Årgång 41 BLINDMISSION, ; Jag har nu en önskan och förfrågan till er i Sverige. SID 5 AMAZONAS, BRASILIEN; Översvämningen påverkar

Läs mer

Vi startade året med en fest... SID 8. Vårt mål är att barnen ska börja drömma om framtiden. SID 4-5 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN

Vi startade året med en fest... SID 8. Vårt mål är att barnen ska börja drömma om framtiden. SID 4-5 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN Nr 2/14 - Årgång 43 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN Vi startade året med en fest... SID 8 KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN Vårt mål är att barnen ska börja drömma om framtiden. SID 4-5 Vi vill ge fler barn lite guldkant

Läs mer

Barn i Nöd. God Jul & Gott Nytt År! Jorge misshandlades av sina föräldrar SID 4-5. Alla barnen får grundläggande

Barn i Nöd. God Jul & Gott Nytt År! Jorge misshandlades av sina föräldrar SID 4-5. Alla barnen får grundläggande Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 5/12 Årgång 41 JAPERI, BRASILIEN Jorge misshandlades av sina föräldrar SID 4-5 AGAPE CHILD CENTRE; Alla barnen får grundläggande datautbildning.

Läs mer

Vi är mycket stolta över det fina arbetet... SID 4-5. Nu bor 90 barn här i åldrarna 3 till 16 år. SID 8 AGAPE CHILD CENTRE, INDIEN

Vi är mycket stolta över det fina arbetet... SID 4-5. Nu bor 90 barn här i åldrarna 3 till 16 år. SID 8 AGAPE CHILD CENTRE, INDIEN Barn i Nöd 1 Nr 3/14 - Årgång 43 AGAPE CHILD CENTRE, Vi är mycket stolta över det fina arbetet... SID 4-5 LOVE AND GRACE, Nu bor 90 barn här i åldrarna 3 till 16 år. SID 8 2 Barn i Nöd Barn i Nöd 3 Vi

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016 Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasit 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr int och 5

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Barn i Nöd 1. Nr 2/17 - Årgång 46 AGAPE. Hennes dröm är att bli sjuksköterska SID 4 HANNACENTRET. Vi ser ögon som fylls med hopp!

Barn i Nöd 1. Nr 2/17 - Årgång 46 AGAPE. Hennes dröm är att bli sjuksköterska SID 4 HANNACENTRET. Vi ser ögon som fylls med hopp! Barn i Nöd 1 Nr 2/17 - Årgång 46 AGAPE Hennes dröm är att bli sjuksköterska SID 4 HANNACENTRET Vi ser ögon som fylls med hopp! SID 6-7 2 Barn i Nöd Som fadder är du med och förändrar liv! Vill du vara

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Med 47 barn är det full fart på barnhemmet... SID 4. Jag är stolt över våra olika hem som jag vet spelar så stor roll i barnens liv!

Med 47 barn är det full fart på barnhemmet... SID 4. Jag är stolt över våra olika hem som jag vet spelar så stor roll i barnens liv! Barn i Nöd 1 Nr 3/15 - Årgång 44 RANGALA BABY HOME, KENYA Med 47 barn är det full fart på barnhemmet... SID 4 Jag är stolt över våra olika hem som jag vet spelar så stor roll i barnens liv! SID 6-8 2 Barn

Läs mer

Barn i Nöd. Josh är väldigt lätt att tycka om SID 4-5. En stor dröm för pojkarna var att få egna cyklar

Barn i Nöd. Josh är väldigt lätt att tycka om SID 4-5. En stor dröm för pojkarna var att få egna cyklar Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 4/13 Årgång 42 EBENEZER HOME, ; Josh är väldigt lätt att tycka om SID 4-5 GHANA; En stor dröm för pojkarna var att få egna cyklar SID

Läs mer

Barn i Nöd. Nu ligger en spännande tid framför oss... SID 4-5. Byggplatsen sprudlar av liv, glädje och energi. SID 8

Barn i Nöd. Nu ligger en spännande tid framför oss... SID 4-5. Byggplatsen sprudlar av liv, glädje och energi. SID 8 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 2/13 Årgång 42 RAY OF HOPE, BRASILIEN Nu ligger en spännande tid framför oss... SID 4-5 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN Byggplatsen sprudlar av

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Sanjus har benproblem och är bara 76 cm lång. SID 4. Nu kan vi se glädjen i deras ansikten när vi kommer på besök. SID 6-7 PADHARHEMMET RAY OF HOPE

Sanjus har benproblem och är bara 76 cm lång. SID 4. Nu kan vi se glädjen i deras ansikten när vi kommer på besök. SID 6-7 PADHARHEMMET RAY OF HOPE Barn i Nöd 1 Nr 5/16 - Årgång 45 PADHARHEMMET Sanjus har benproblem och är bara 76 cm lång. SID 4 RAY OF HOPE Nu kan vi se glädjen i deras ansikten när vi kommer på besök. SID 6-7 2 Barn i Nöd Det spelar

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Söndagsskolebarnen från Hönö har samlat in pengar till just barnen i Autazes SID 4-5

Söndagsskolebarnen från Hönö har samlat in pengar till just barnen i Autazes SID 4-5 Barn i Nöd 1 Nr 4/15 - Årgång 44 RAY OF HOPE, BRASILIEN Söndagsskolebarnen från Hönö har samlat in pengar till just barnen i Autazes SID 4-5 LOVE AND GRACE, INDIEN Vi är så glada för våra nya stora kastruller,

Läs mer

Barn i Nöd. Hit kommer barn från hela landet SID 4-5. Tommy flyttar hem efter sommarlovet SID 8 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Barn i Nöd. Hit kommer barn från hela landet SID 4-5. Tommy flyttar hem efter sommarlovet SID 8 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 3/13 Årgång 42 NEVE MICHAEL, ISRAEL Hit kommer barn från hela landet SID 4-5 BAAN CHIVIT MAI, THAILAND Tommy flyttar hem efter sommarlovet

Läs mer

järreds örsamii g Församii gsn t *" Vinter 2015

järreds örsamii g Församii gsn t * Vinter 2015 järrds örsamii g Församii gsn t *" Vintr 2015 Kyrkohrdn har ordt... Mitt i novmbrmörkrt är dt skönt att tänka på att snart får vi tända dt första advntsljust och att julns alla härliga hlgr närmar sig!

Läs mer

Barn i Nöd nr 4 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/11 Årgång 40

Barn i Nöd nr 4 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/11 Årgång 40 Barn i Nöd nr 4 2011 1 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 4/11 Årgång 40 2 Barn i Nöd nr 4 2011 Vill du satsa langsiktigt? Bli fadder! Att bli fadder innebär att du med

Läs mer

Barn i Nöd 1. Nr 4/16 - Årgång 45 KÄRLEKENS HEM. Hoppet har börjat tändas i hennes ögon SID 5 SKOLA I UGANDA. Nytt projekt för Barn i Nöd!

Barn i Nöd 1. Nr 4/16 - Årgång 45 KÄRLEKENS HEM. Hoppet har börjat tändas i hennes ögon SID 5 SKOLA I UGANDA. Nytt projekt för Barn i Nöd! Barn i Nöd 1 Nr 4/16 - Årgång 45 KÄRLEKENS HEM Hoppet har börjat tändas i hennes ögon SID 5 SKOLA I UGANDA Nytt projekt för Barn i Nöd! SID 7 2 Barn i Nöd Som fadder är du med och förändrar liv! Vill du

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

Barn i Nöd. God Jul & Gott Nytt År! INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 5/10 Årgång 39

Barn i Nöd. God Jul & Gott Nytt År! INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 5/10 Årgång 39 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 5/10 Årgång 39 God Jul & Gott Nytt År! som fadder är du med och bygger framtiden... Varför? För världen kanske du bara är en enda människa

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller STJÄRNEXTRA Svnska Blå Stjärnan - Stockholms Förbunds Mdlmstidning SEPTEMBER nr 3/2014 Följ md på studibsök till Rgionalsjukhust Bagarmossn av g n i n k r ä t förs m o g a t pn r a k s d Rpo r a krisb

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Barn i Nöd nr 5 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 5/11 Årgång 40. Vi önskar er alla

Barn i Nöd nr 5 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 5/11 Årgång 40. Vi önskar er alla Barn i Nöd nr 5 2011 1 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 5/11 Årgång 40 Vi önskar er alla God Jul och Gott Nytt År! 2 Barn i Nöd nr 5 2011 Vill du satsa langsiktigt? Bli

Läs mer

Barn i Nöd. Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5. De bad oss adoptera den fyra dagar gamla flickan... SID 8

Barn i Nöd. Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5. De bad oss adoptera den fyra dagar gamla flickan... SID 8 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 2/12 Årgång 41 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN; Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5 SHAHPUR, ; De bad oss adoptera den fyra

Läs mer

Barn i Nöd 1. Nr 4/17 - Årgång 46 INDIEN. Arbete i slumarbete! SID 4-5 RAY OF HOPE. Nu i början av juli blev mamman mördad.

Barn i Nöd 1. Nr 4/17 - Årgång 46 INDIEN. Arbete i slumarbete! SID 4-5 RAY OF HOPE. Nu i början av juli blev mamman mördad. Barn i Nöd 1 Nr 4/17 - Årgång 46 Arbete i slumarbete! SID 4-5 RAY OF HOPE Nu i början av juli blev mamman mördad. SID 7-8 2 Barn i Nöd Kom och gå en mil i mina mockasiner Det är så lätt att ha en förutfattad

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

Barn i Nöd nr 4 2010 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/10 Årgång 39

Barn i Nöd nr 4 2010 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/10 Årgång 39 Barn i Nöd nr 4 2010 1 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 4/10 Årgång 39 2 Barn i Nöd nr 4 2010 Vill du satsa långsiktigt? Bli fadder! Att bli fadder innebär att du med

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Gefle IF Friidrott. Rehab

Gefle IF Friidrott. Rehab PM 2 0 15 n j k r a a m p s 8 t 1 n l v m ä G g R 0 0. 9 1. l k Lokala sponsorr äv l Lokal arrangör Gfl IF Friidrott G Huvudsponsor Rhab Vi är glada för att just DU har anmält dig! VårRust är framför allt

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD)

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD) 1(5) REDOVISIG AV UPPDRAG SOM GOD MA FÖR ESAMKOMMADE BAR OCH BEGÄRA OM ARVODE (ASYLPERIOD) Asylpriod priod då barnt int har prmannt upphållstillstånd God mannn har rätt till tt skäligt arvod för uppdragt

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Barn i Nöd nr 2 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Trevlig sommar! Nr 3/11 Årgång 40

Barn i Nöd nr 2 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Trevlig sommar! Nr 3/11 Årgång 40 Barn i Nöd nr 2 2011 1 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP e Trevlig sommar! ee Nr 3/11 Årgång 40 2 Barn i Nöd nr 2 2011 Vill du satsa langsiktigt? Bli fadder! Att bli fadder

Läs mer

Instituto Evangélico

Instituto Evangélico Årsberättelse 2013 Sammanlagt stöder Barn i Nöd 13 fasta projekt med ekonomiska bidrag, fördelade på 7 länder: Brasilien 3, Dominikanska Republiken 1, Ghana 1, Indien 4, Israel 2, Kenya 1 och Thailand

Läs mer

NAMN: 31 januari & 7 februari 2010 EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING droppen.elmbv.se. Med hjalmen på!

NAMN: 31 januari & 7 februari 2010 EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING droppen.elmbv.se. Med hjalmen på! dr ppn NAMN: 31 januari & 7 fbruari 2010 EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING droppn.lmbv.s Md hjalmn på! 2 söndag När kärlkn sgrar 31 JANUARI SEPTUAGESIMA NÅD OCH TJÄNST JONA 3:10-4:11 FILIPPERBREVET 1:3-11

Läs mer

Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr.3/10 Årgång 39. Barn i Nöd nr 5 2008 1

Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr.3/10 Årgång 39. Barn i Nöd nr 5 2008 1 Barn i Nöd nr 5 2008 1 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr.3/10 Årgång 39 2 Barn i Nöd nr 5 2008 Vill du satsa långsiktigt? Bli fadder! Att bli fadder innebär att du med

Läs mer

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät INFORMATION FRÅN GÖTEBORGSLOKALER 2 2 0 1 2 Undrsökningn där du kan göra skillnad Dags för årts hyrsgästnkät Är du nöjd llr missnöjd md din lokal och ditt torg? Vad gör att du trivs md lokaln och torgt?

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Vår profil. För att få n nhtlig profil och tt starkar varumärk är dt viktigt att manualns riktlinjr följs. varumärkt. Grundn till nuvarand profil är n kombination från tidigar turistbolagn

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

PROGRAM 2012 Välkommen till julen som den var förr. Se hela programmet på www.thomandersjul.se

PROGRAM 2012 Välkommen till julen som den var förr. Se hela programmet på www.thomandersjul.se Bild: Svn Nordqvist PROGRAM 2012 Välkommn till juln som dn var förr. S hla programmt på www.thomandrsjul.s Thomandrs jul broschyr5.indd 1 2012-11-05 16.17 P R O GR A M 2 012 Välkommn till Thomandrs Jul

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet:

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet: Dssa projkt har fotboll som n aktivitt: Län. Kommun. By llr områd. Typ av aktivitt (kryssa för Aktivittrna n llr flra). bskrivna md ord:. Dalarna Hdmora Dalarna Vansbro Hdmora Fotboll allt inom fotboll,

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Barn i Nöd nr Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 2/11 Årgång 40

Barn i Nöd nr Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 2/11 Årgång 40 Barn i Nöd nr 2 2011 1 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 2/11 Årgång 40 2 Barn i Nöd nr 2 2011.. Som fadder ar du med och bygger framtiden..... Varfor? Att rädda barn är

Läs mer

insidan Vem är jag? *!20151015 Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning

insidan Vem är jag? *!20151015 Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning insidan Kristn ungdomstidning 2015 jan fb mars april maj juni juli aug spt okt nov dc Vm är jag? Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Aktullt: Flyktingkrisn *!20151015 Styrd av lögnr? insidan Kristn

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem Ansgars fritidshm Vi försökr vara Västrås bästa fritidshm r da g ä fr Varj xmllis, n ly dt ara alltifrå r an v grönsak k t d till i h t smoo m d dip. Välkommn till Ansgars fritidshm! Ansgars fritidshm

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

Modersmål - på skoj eller på riktigt

Modersmål - på skoj eller på riktigt Lärarhögskolan i Stockholm Institutionn för samhäll, kultur och lärand Vårtrminn 2006 C- uppsats, 15 poäng Modrsmål - på skoj llr på riktigt En studi av modrsmålsundrvisningns utvckling, dss potntial och

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide) Offntlig sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) Saxnda (liraglutid) Dtta är n sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) för Saxnda som bskrivr d åtgärdr som ska vidtas för att säkrställa att Saxnda

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr.2/10 Årgång 39. Barn i Nöd nr 5 2008 1

Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr.2/10 Årgång 39. Barn i Nöd nr 5 2008 1 Barn i Nöd nr 5 2008 1 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr.2/10 Årgång 39 2 Barn i Nöd nr 5 2008 Vill du satsa långsiktigt? Bli fadder! Att bli fadder innebär att du med

Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D Förord Arvid Lindmans 60-årsfond instiftads 1922, som n gåva till partits dåvarand ordförand i samband md födlsdagn, ftr n insamling bland mdlmmar och sympatisörr. Fondns

Läs mer

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19 Lagrbladt En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svnsk Kärnbränslhantring AB O S K A R S H A M N 3 2009 Rosngrns vald Oskarshamn Sid 6 7 Malin spindln i bsöksnätt Sid 10 11 Iskalla sidor

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet:

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet: Dssa projkt har fotboll s n aktivitt: Län. Kmun. By llr råd. Typ av aktivitt (kryssa för Aktivittrna n llr flra). bskrivna md ord:. Dalarna Hdmora Hdmor a Dalarna Vansbro Nås Fotboll allt in fotboll, utbildning,

Läs mer

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor FOKUSERAT www.fokusrat.s [På MAKT] Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar ingt på sin blogg Nummr 1 2008 Frdagn dn 22 fbruari 50 SEK 5 EURO Kalmarungdomar trotsar maktn md L Parkour 1 Rportag om Kalmars rikast

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet BR SOMMARBRISE ABACE, MÖDA lytta in i nytt bond i n ny stadsdl S din nya lägnht Dtaljrna som gör skillnad Vad splar bddn på n list för roll? Vi är övrtygad om att dt är hlt avgörand, hlhtn bstår av dtaljrna

Läs mer

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna Södrtälj kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-05 Utbildningskontort.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN 2017-09~. 1 9 \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrlsn. ~cuildningsnämndn Kommundlsnämndrna 1 (3) Rvidring

Läs mer

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt.

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Dt är skillnad på och smör. Ävn när dt gällr miljön. Till barn i förskola och skola rkommndrar Livsmdlsvrkt och lätt för smör och smörblandad produktr. En ny analys

Läs mer

Tony och Maria. 13:e september 2008. Vigsel kl. 16.00 på Tånga Hed, Vårgårda

Tony och Maria. 13:e september 2008. Vigsel kl. 16.00 på Tånga Hed, Vårgårda Tony och Maria 13: sptmbr 2008 Vigsl kl. 16.00 på Tånga Hd, Vårgårda Nu är dt gjort Vi har blivit frisrad, stylad och fotografrad ftr månadr av planrand Vi har nrvöst väntat undr dagn, lyssnat på vigslförättarn

Läs mer

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION NUMMER 1 2011 LEASEPLAN, SVERIGE OPERATIONELL BILLEASING DIN BILPARK I TRYGGA HÄNDER BiLtStr PEUGEOT 508 PEUGEOT ION vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN Ny VD LEDER LAGET SUPERMILJöBILSPREMIEN GåR

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdsprotokoll 9 (19) Socialnämndns arbtsutskott 2015-05-11 56 Intrnplan socialnämndn 2015 (SN 2015.006) Bslut Arbtsutskottt bslutar att förslå att: Socialnämndn bslutar att lägga

Läs mer

VANSBRO. Ritex Sko-centrum JULSKYLTNINGSEXTRA KÖPMANNAFÖRENING. e e. i Vansbro Fre-lör 20% rabatt på alla varor

VANSBRO. Ritex Sko-centrum JULSKYLTNINGSEXTRA KÖPMANNAFÖRENING. e e. i Vansbro Fre-lör 20% rabatt på alla varor ANNONSBLAD FÖR BJÖRBO, DALA-FLODA, FLEN, LÖVSJÖN Bsök Dala-Floda konomisk förning, Idrottsvägn 2, 785 44 Dala-Floda Ansvarig utgivar: Karin Zttrqvist Layout: Alotta Dsign Tryckri: Txt & Siffror E-post:

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012 Lions Club Löddeköpinge Elektrobladh AB Konstnär Ulla Bolin Acta Kapitalförvaltning Helsingborg Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012 Vi har den senaste

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Termik & Tapas. VM i Manilla Svagt lyft överraskade. Paramotor Hur funkar det egentligen? Nära ögat Lär av andras misstag

Termik & Tapas. VM i Manilla Svagt lyft överraskade. Paramotor Hur funkar det egentligen? Nära ögat Lär av andras misstag HYPOXIA Skärmtryckt Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2007 VM i Manilla Svagt lyft övrraskad Paramotor Hur funkar dt gntlign? Nära ögat Lär av andras misstag Trmik & Tapas Skärmflygsmstr i södra Spanin

Läs mer