Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015"

Transkript

1 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan 76 har bgränsat öppthålland undr sommarn. Från måndagn dn 6 juli kommr xpditionn att hålla sommaröppt måndagar Vid bhov ävn öppt vid andra tillfälln. Dt går naturligtvis ävn bra att kontakta oss pr brv, fax och -post, kontaktuppgiftr på andra sidan av dtta blad. Från dn 3 augusti har xpditionn åtr öppt i normal omfattning. långrsan till finland och åland Rsan är i dt närmast fullbokad, några nstaka ldiga platsr åtrstår. Om du är intrssrad av att dlta; ring till Clas-Göran Dahl tl för närmar bskd. Rsan har bskrivits närmar i tidningn Skärgårdsbåtn nr. 2/2015. rsa md M/S Juno dn 8-11 augusti från Stockholm till Götborg Rdri AB Göta Kanal rbjudr platsr till tt förmånligt pris vid rsan från Stockholm dn 8 augusti till Götborg md m/s Juno. Cicron är Stiftlsn Skärgårdsbåtns ordförand Lnnart Rydbrg och ävn rdrits tidigar chf Håkan Gullbrg kommr att vara guid ombord. Undr färdn blir dt bl.a. bsök vid Härna gård och vid Elln Kys Strand på Ombrgs sluttning vid Vättrn. Undr rsan bskrivs Göta kanal, dss historia, kanalbåtarna och trafikns btydls för kanaln. Ankomst till Götborg är dn 11 augusti. Rsan kostar kr pr prson i dubblhytt ombord, katgori C. Rdri AB Göta Kanal som ingår i Strömma Turism & Sjöfart AB är arrangörr av rsan. För information och bokning kontakta rdrit på llr mjla Uppg Stiftlsn Skärgårdsbåtn vid bokningstillfällt. Kan j kombinras md andra rabattr och rbjudandn och gällr ndast nya bokningar. För nklhytt llr annan hyttkatgori lämnas givtvis gnrösa rabattr. Ångbåtsmöt stockholm stam augusti I samband md att ångisbrytarn Sankt Erik firar 100-årsjubilum arrangras tt ångbåtsmöt vid Galärvarvt Stockholm Stam dn augusti md ångfartygn Trafik af Hjo, Bohuslän, Storskär, Marifrd, Ejdrn, Blidösund, Rx, Örnn, Djurgårdn 3 och Grda. Ävn några ångslupar dltar. D gästand ångbåtarna Bohuslän från Götborg och Trafik från Hjo gör turr och kvällskryssningar och ävn s/s Ejdrn kör kortar turr. Undr lördagn och söndagn bdrivs intnsiv färjtrafik md Djurgårdn 3 och Grda Nybroplan-Skppsholmn-Vasavarvt kl Biljttpris 30 kr. Många vnmang och programpunktr utlovas dssa intnsiva dagar i ångans tckn. Ett dtaljrat program prsntras undr sommarn på Sjöhistoriska musts hmsida: Varmt välkomna till n gmnsam manifstation av dt flytand kulturarvt!

2 kulturrsa md marifrd 13 sptmbr Ångfarygt Marifrds trafiksäsong avslutas traditionsnligt md n kulturrsa md bsök vid spännand platsr. Undr höstns rsa ställs färdn till Sigtuna md fördrag ombord, stadsvandring i stadn och undr rsan srvring ombord i fartygts caftria samt matsal. Avgång från Stockholm, Klara Mälarstrand (ordinari kajplats) kl , från Bolindrs strand, Kallhäll kl Åtr till Kallhäll ca och till Stockholm ca. kl Biljttpris 300 kr. Biljttr säljs ombord undr rsan. Dt kommr tt utskick undr andra hälftn av augusti från Stiftlsn Skärgårdsbåtn md närmar information om höstns förningsaktivittr och i dtta utskick följr mr dtaljrad information om kulturrsan. kvällsöppt på förningns xpdition Stiftlsn Skärgårdsbåtns xpdition kommr att ha förlängt öppthålland kvällstid. Dt finns vid dssa tillfälln möjlight att handla ur Stiftlsns försäljningssortimnt liksom att köpa antikvarisk sjöfarts-, järnvägs- och skärgårdslittratur samt botanisra i Stiftlsns arkiv bl.a. fotografir och förningns alla arkivböckr. Tid och plats: undr höstn 2015 hållr xpditionn kvällsöppt måndagarna 28 sptmbr, 19 oktobr, 30 novmbr samt 14 dcmbr. Adrss Nybrogatan 76 n.b. Öppthålland dssa kvällar kl Till Nybrogatan 76 kommr ni md tunnlbana till station Stadion, uppgång Valhallavägn, llr md busslinjrna 4 och 72. I närhtn, på Valhallavägn llr Karlavägn, går också busslinjrna 1, 54 och 67. Program för ångbåtsvnmang samt Stiftlsn Skärgårdsbåtns arrangmang För förningsvnmang undr sommarn-höstn kommr mr information i utskick i slutt av augusti Uppgiftr ndan rdovisas md rsrvation för vntulla ändringar. S ävn Ångbåtstidtabll 2015 för information om ångbåtsvnmang augusti Stockholm Stam vid Galärvarvt, ångbåtsmöt i samband md ångisbrytarn Sankt Eriks 100-årsjubilum. Dltagand ångbåtar från Stockholm samt långväga gästr. Rundturr, färjtrafik samt vnmang vid Galärvarvt augusti Stiftlsn Skärgårdsbåtns långrsa till Åland och Åbolands skärgård. 13 sptmbr Kulturrsa md ångfartygt Marifrd Stockholm-Järfälla-Sigtuna 24 sptmbr Höstns första klubbafton, n hlkväll om ångisbrytarn Sankt Erik, mr information om dn och följand klubbaftnar och filmkväll undr höstn 2015 följr i nästa utskick. 28 sptmbr Kvällsöppt på Stiftlsn Skärgårdsbåtns xpdition, Nybrogatan 76 kl oktobr Kvällsöppt på Stiftlsn Skärgårdsbåtns xpdition, Nybrogatan 76 kl novmbr Hjulmarknad md trafikhistoriska förningar, i Solnahalln, kl novmbr Kvällsöppt på Stiftlsn Skärgårdsbåtns xpdition, Nybrogatan 76 kl dcmbr Kvällsöppt på Stiftlsn Skärgårdsbåtns xpdition, Nybrogatan 76 kl

3 NYA försäljningsartiklar USB-minn md ångbåtsmotiv Illustration md Marifrd, Djurgårdn 3 samt Tärnan samt Stiftlsn Skärgårdsbåtns namn. S bild ovan. USB i utformning och i bhändig storlk som tt kontokort och md 8 gb minnskapacitt. Pris 100 kr. Pris sänd pr post 115 kr. Ångbåtstrafikn till Hässlby Skriftn bhandlar ångbåtstrafikn till Hässlby liksom något om närliggand områdns ångbåtsförbindlsr förr i världn. Bokn basras på n artikl av Lnnart Rydbrg ur Skärgårdsbåtn nr. 1/2001, komplttrad md yttrligar information och flr bildr om såväl Hässlbys framväxt undr 1900-talt samt ångbåtstrafikns utvckling och avvckling. Skriftn är inbundn, stånd a4-format, 52 sidor, pris 80 kr. Pris sänd pr post 120 kr. Skriftn är utgivn av Hässlby Hmbygdsförning. Skärgårdsrdarnas illustrrad Skppslista 2015 Dn illustrrad skppslistan år 5 gs ut av Skärgårdsrdarna, Svrigs rdarförning för mindr passagrarfartyg, inkludrar samtliga svnska passagrarfartyg, skärgårdsfartyg, vars rdrir är anslutna till organisationn. I bokn är ca. 15 rdrir och omkring 6 fartyg rprsntrad. Omslagt förställr /s Movitz som undr 2014 fick tt lktriskt framdrivningsmaskinri installrat. Bokn är i fyrfärg, limbundn, 08 sidor. Fartygn prsntras md bild, mått, kapacitt samt i förkommand fall historik, tidigar namn och ägar. Pris avhämtad på xpditionn/förningsvnmang 6 kr, pris sänd pr post kr. Bokn Malmö och dss färjor I sommar fyllr Örsundsbron 15 år. Bokn Malmö och dss färjor minnr om n tid då trafikn övr Örsund gick sjövägn och trafikn var intnsiv. Bokn bhandlar allt från hjulångar till bärplansbåtar, årn 1828 till Kustångar, tågfärjor, passagrarfartyg passrar rvy i korta txtr och orhört många väl utvalda bildr som spännand tidsdokumnt. Bokn är skrivn och sammanställd av Christr Jansson. Bokn är inbundn, fyrfärg, stånd a4-format, 112 sidor, pris 130 kr. Pris sänd pr post 180 kr. Bokn Eskilstuna Omnibustrafik En historik om stadstrafikn i Eskilstuna och Torshälla årn , skrivn av Andrs Forsbrg. Bokn om bussarna i d två städrna som bsökts undr Marifrds kulturrsa i slutt av maj, brättar i txt och bild om trafikns utvckling från startn md tr busslinjr vid 20-talts början. I bildr följs utvcklingn för bussarna och i städrna. Historikn följr trafikn på västr sida och sdan högrtrafik fram till dss att Södrmanlands läns landsting övrtog trafikansvart dn 1 januari Inbundn, liggand a4-format, 72 sidor, pris 80 kr. Pris sänd pr post 130 kr. + Stiftlsn Skärgårdsbåtn säljr också antikvariska böckr om sjöfart, tknikhistoria och Stockholmiana. En lista övr antikvariska böckr till salu samt ordinari försäljningssortimnt finns på förningns hmsida

4 Åk md Å F Y M F 5 turlista STOCKHOLM-MARIEFRED 19 juni-23 augusti trafik tisdagar-söndagar (ingn trafik dn 16 augusti). 29 augusti-12 sptmbr trafik lördagar och söndagar. Tilläggsplats i Stockholm: Klara Mälarstrand invid Stadshusbron Från Till STOCKHOLM Sandvikn Enhörna-Eknsbrg MARIEFRED Till Från Biljttprisr Stockholm-Marifrd. Tur- och rtur 30 kronor. Enkl rsa 21 kronor. Barn 6-6 år halvt biljttpris. Cykl, nkl rsa, kronor. För gruppr om mr än dltagar gs rabatt på biljttprist. Förboka Er grupp hos vårt rdrikontor. Lördagar och söndagar 4 juli- augusti finns möjlight att, i samarbt md Svnska Omnibusförningn, rsa md vtranbuss na vägn Stockholm-Marifrd llr omvänt i anslutning till fartygts turr. Bussn avgår från cntrala Stockholm (Klarabrgsviaduktn ovanför Vasagatan) rspktiv Marifrd undr ftrmiddagn md n tidtabll som mdgr lagom långt bsök i småstadsidylln invid Mälarn. Biljttpris är 300 kr. STOCKHOLM (s/s Marifrd) MARIEFRED (s/s Marifrd) Marifrd (buss) Läggsta (buss) Stockholm, Klarabrgsviaduktn (buss) Stockholm, Klarabrgsviaduktn (buss) Marifrd (buss) MARIEFRED (s/s Marifrd) STOCKHOLM (s/s Marifrd) TURLISTA MARIEFRED-TAXINGE NÄSBY Trafik lördagar och söndagar 7 juni-12 sptmbr, trafik onsdagar 24 juni-19 augusti. Ingn trafik 16 augusti Från MARIEFRED Till Till TAXINGE NÄSBY Från Prisr Marifrd-Taxing Näsby. Biljttr köps ombord. Tur och rtur 80 kronor. Enkl rsa 50 kronor. Ingn rguljärtrafik söndagn dn 16 augusti då ångfartygt Marifrd dltar i ångbåtsmöt vid Galärvarvt i samband md ångisbrytarn Sankt Eriks 100-årsjubilum. Söndagn dn 13 sptmbr är dt säsongsavslutning md n kulturrsa Stockholm-Sigtuna, mr information kommr i utskick i slutt av augusti. TELEFONNUMMER Rdrikontor tl intrnt: E-POST:

5 Stallarholmn Åkrs styckbruk V Läggsta N S MARIEFRED Ö Kalkuddn Hrrsta Obygdön Ramsö Horn Hrnö Hdlandt TAXINGE-NÄSBY Ridön EKENSBERG Enhörna SANDVIKEN Sundsvik Undrås Björkö Birka Slandö Hlgö Bockholmssund Färingsö Asknäs Lovön Bromma Drottningholm Kärsön Gröndal Kungshatt Hägrstn Tappström Brdäng Ekrö Gällstaö Skärholmn Vårby Sturhov Slagsta Norsborg Hallunda STOCKHOLM Södrtälj Rsvägar md ångfartygt Marifrd Dt finns möjlightr att åka md ångfartygt Marifrd och kombinra dtta md SL-buss och pndltåg om ni vill göra n kortar rsa än n tur- och rturrsa Stockholm-Marifrd md ångbåt llr, lördagar och söndagar md ångbåt och vtranbuss. Varför då int göra trvliga utfärdr via Sandvikn, Enhörna-Eknsbrg llr Taxing-Näsby? Buss- och pndltågstidrna i ndanstånd rsmöjlightr gällr till dn 15 augusti. Bor ni närmar Södrtälj än cntrala Stockholm? Tisdagar-frdagar: Busslinj 7 7 går från Södrtälj station kl..10, ankomst Sandvikns brygga ca..46, och ca. 5 minutr snar anlöpr s/s Marifrd dnna brygga på färdn till Marifrd. För bilburna rsnärr finns parkringsplatsr vid Sandvikns brygga. Eftrmiddagsutflykt: på ftrmiddagn (tisdag-söndag) kan man åka från Södrtälj station md buss 7 7 kl (anslutand pndltåg går från Stockholms cntral kl ) till Övrnhörna kyrka (ank. ca. 6.50) varifrån dt är ungfär n kilomtrs promnad till Enhörna-Eknsbrgs brygga som Marifrd anlöpr kl. 7. på väg till Stockholm; n lämplig ftrmiddags- och kvällstur md ångbåt. Ni kan också åka måndag-frdag 16.40, llr lördag-söndag från Södrtälj station till Sandvikns brygga, ankomst (lörd-sönd ) och ca anlöpr Marifrd på sin färd till Stockholm. Varför int passa på att äta middag ombord? En sittning i matsaln börjar kl... Ångfartygt Marifrd kommr till Stockholm, Klara Mälarstrand kl... Om ni skall åka från Sandvikn llr Enhörna-Eknsbrg, glöm int att hissa smaforn på bryggan som signal till fartygt att dt finns påstigand. Till och från Taxing-Näsby. Onsdagar, lördagar och söndagar går Marifrd Stockholm-Marifrd-Taxing Näsby. Dt går att kombinra båtrsa och bsök vid dt natursköna Taxing md buss och pndltåg i n riktning. Ångf. Marifrd går från Stockholm, Klara Mälarstrand., från Marifrd. och ankommr Taxing Näsby ca. 4.. Onsdagsturrna till Taxing Näsby md ångf. Marifrd går till dn 19 augusti, alltmdan lördags- och söndagsturrna går till dn 12 sptmbr. Obsrvra dock: från dn 17 augusti gällr andra tidr för anslutand bussar och pndltåg än d som rdovisas på dnna sida. Åk landvägn från Taxing: onsdagar 6.56 llr 17.35, md busslinj 7, byt till linj 7 vid hållplats Ndr Bruksvägn för fortsatt rsa till Södrtälj där dt finns anslutning till pndltåg till Stockholm. Lördagar och söndagar finns förbindlsr från Taxing kl. 6.25, md busslinj 7, byt till linj 7 vid hållplats Ndr Bruksvägn för fortsatt rsa till Södrtälj där dt finns anslutning till pndltåg till Stockholm. Åk landvägn till Taxing: onsdagar pndltåg till Södrtälj, avgång Stockholms cntral kl llr 12.16, buss i Södrtälj Cntrum linj 7 x kl llr linj 7 kl , byt i Värsta back/ndr bruksvägn till busslinj 7 för vidar färd till Taxing-Näsby, ankomst 2.20 llr Ångfartygt Marifrd avgår från Taxing Näsby kl.. mot Marifrd och Stockholm. lördagar och söndagar pndltåg till Södrtälj, avgång Stockholms cntral kl , buss i Södrtälj Cntrum linj 7 kl. 1.10, byt i Värsta back till busslinj 7 till Taxing-Näsby, ankomst Ångfartygt Marifrd avgår från Taxing Näsby lördagar och söndagar. mot Marifrd och Stockholm. F L Ä Å Å Nybrogatan 76, 4 4 Stockholm Tlfon och fax -66 E-post: Intrnt: Expditionns öppttidr: sommartid bgränsat öppthålland, s första sidan av dtta blad för närmar information från dn 3 augusti måndag. - 7., tisdag-frdag Plusgiro -7 Bankgiro L

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #2 FEB 20 Nu är txt-tv tillbaka! Toppntur Ta sglbåtn till skidbackn Pröva lyckan! Vi bsökr Las Vgas Dt rullar! VOLVO KOMBI Häng md på n tidsrsa md gott om plats

Läs mer

Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2010

Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2010 ÅNGBÅTSTIDTABELL 2010 Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2010 Utgiven av Sveriges Ångbåtsförening, som nummer 3/2010 av SÅF-Bladet, i samarbete med samtliga svenska ångbåtsrederier INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2011

Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2011 ÅNGBÅTSTIDTABELL 2011 Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2011 Utgiven av Sveriges Ångbåtsförening, som nummer 3/2011 av SÅF-Bladet, i samarbete med samtliga svenska ångbåtsrederier Ångfartyg

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012 Medlemsblad för Nr 1 2012 TRÄDGÅRDS BLADET Redaktörer i detta nummer: Julia Lokka och Örjan Sandberg Redaktionen tar tacksamt emot bidrag till bladet, helst i digital form till: info@forshagahemtradgard.se

Läs mer

k ä r g å r d s t r a f i k a n t e n

k ä r g å r d s t r a f i k a n t e n S k ä r g å r d s t r a f i k a n t e n Nr 4/2009 Organ för Skärgårdens Trafikantförening Årgång 45 VINTERTURLISTAN ÄR HÄR - men ännu ingen vinter! Då detta skrivs regnar det och är 10 grader varmt, men

Läs mer

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07.

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07. \)St nk 2007-11- O b 1 ntndnt Ptr Du Ritz Tkniska must, Box 27842 115 93 Stockholm Hundl. Angånd: Var md och skriv dn svnska T-historin! Vi vill ha din brättls snast dn 30111-07. Jörgn Lindlöf :född 1947

Läs mer

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden H m24 Prislista w rw wbb rklam mdia swdn 20% RABATT gällr för nytcknad abonnmang ABONNEMANG Paktprisr gällr t.o.m -12-31 KATEGORIER BASIC STANDARD PREMIUM PREMIUM PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Halvår Hlår

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

llllllllllllllllll 11 2 Årgång 32 Nr 2 2012

llllllllllllllllll 11 2 Årgång 32 Nr 2 2012 7 llllllllllllllllll 11 2 Årgång 32 Nr 2 2012 Semester på Gotland??? Ny adress Vi har ett fritidshus 1 1/2 plan. vinterbonat, 3 sovrum allrum o kök o dusch beläget i Lau, östra Gotland strax söder om Ljugarn

Läs mer

2010 års recept. önskar www.konferensbokning.nu

2010 års recept. önskar www.konferensbokning.nu 2010årsrcpt önskar www.konfrnsbokning.nu God Jul och Gott Nytt År! Md dn här kokbokn vill jag önska dig n god jul på flra sätt. Först och främst n lugn och fridfull jul. Dssutom n kulinarisk jul, md tid

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

Lars Löfstedt 0176 43079. Omslag: Uppvisning av Sjöräddningen i Figeholms hamn. Foto: B-Å Nylander 2

Lars Löfstedt 0176 43079. Omslag: Uppvisning av Sjöräddningen i Figeholms hamn. Foto: B-Å Nylander 2 Lars Löfstedt 0176 43079 Omslag: Uppvisning av Sjöräddningen i Figeholms hamn. Foto: B-Å Nylander 2 Snön yr runt stugknuten. Det är nästa 10 grader kallt. Isarna är snötäckta och omöjliggör skridskoturer.

Läs mer

VÅR/SOMMAR/HÖST 2015 MÄLARÖARNA. www.friluftsframjandet.se/malaroarna

VÅR/SOMMAR/HÖST 2015 MÄLARÖARNA. www.friluftsframjandet.se/malaroarna VÅR/SOMMAR/HÖST 2015 MÄLARÖARNA www.friluftsframjandet.se/malaroarna 1 B L I L E D A R E Våra ledare är grunden för hela Friluftsfrämjandet och vi behöver fler ledare till alla grenar för att kunna erbjuda

Läs mer

Vässarö. Innegrupper. Stockholm

Vässarö. Innegrupper. Stockholm Vässarö Innegrupper Stockholm Scoutkansliet Adress Fridhemsgatan 8, 112 40, Stockholm Tel 08-652 05 10 Fax 08-653 35 11 Webb www.stockholm.scout.se E-post info@scoutkansliet.se Vässarölägret Adress 742

Läs mer

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland PROGRAM 2015 Tallinnkryssningar Sparesor till Pärnu Hotellövernattningar i Tallinn Temaresor till Estland Välkomna med på resan vi hoppas att ni hittar någon resa som passar just er Vi som jobbar på Peters

Läs mer

Skriften for dig som gillar Vikingaskepp. Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Skriften for dig som gillar Vikingaskepp. Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf HLIDSKJALF Innehall Sida: HlLIÐSKJÁLF återuppstår som HLIDSKJALF 1 Nyheter: 2 -Skeppet i hamn -Roderspantet behöver repareras -SVS går med i EU-finansierat s.k. Leaderprojekt -Vår Brygghövding i Klippan

Läs mer

K A L I> Ö F J O R I)

K A L I> Ö F J O R I) örewtsjs \ö'föbäd&qo,!i 2t /if..4, «r '^!>,Tlöfi7uaLt '; 0 SÖ stj Tp^lö dkltril m f / / 11 y t a * JLjLgglostP ;«% > w, 30 3j&anmels7tai'sb. \ )U Shiihq>p.slc, / U S ä t -it/ /\ saksb.ql* S tatu /p-patmes

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Nr 4 25 augusti 2010 Årgång 33

Nr 4 25 augusti 2010 Årgång 33 Nr 4 25 augusti 2010 Årgång 33 1 www.kmsnordon.se INNEHÅLL Vid rodret Hjärtstartare Kantarellerna är här, då... Utbildning Båtlivskommittén Paddling i kalla vatten Fästningsholmen Förbjud fiske med bottentrål

Läs mer

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet SVALLVÅGEN Nummer 3, 2012 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Information från årsmötet. Vi var 84 närvarande medlemmar. Sven-Erik Hult satt ordförande.

Läs mer

Foto Pernilla Rudenwall Petrie

Foto Pernilla Rudenwall Petrie UTHYRNINGSCENTER Foto Pernilla Rudenwall Petrie CAFÉ BISTRO & BAR AKTIVITET & EVENT BASTU BAD & RELAX VÄLKOMSTCENTER SJÖBODAR BRYGGANS SJÖBODAR en upplevelse för alla Foto Pernilla Rudenwall Petrie I en

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS. Lollo & Bernie kommer på besök kl. 11 & 13

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS. Lollo & Bernie kommer på besök kl. 11 & 13 HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS WISBY STRAND - CONGRESS & EVENT 7 MARS 2015 KL 10.00-15.30 RESESKILDRINGAR TURKIET PERU BOLIVIA LONDON GRAN CANARIA TENERIFFA KAPPADOKIEN AMERIKA... SAMT MYCKET MER MÄSSA NU

Läs mer

MRO-AKTUELLT (7/2013)

MRO-AKTUELLT (7/2013) Arbetsgruppen för MRO:s engagemang i Fedecrail. Undertecknad och Anders Ante Svensson har formerat en arbetsgrupp där vi just nu analyserar Fedecrails verksamhet och hur mycket avtryck organisationen har

Läs mer