GRAIN-WATCH. Bevakar spannmålens. Odla. Odla. Lagra. Övervaka. electronic SWEDEN. C133_GW_Katalog_SV_ cdr ISO 9001:2008 EN 13980:2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAIN-WATCH. Bevakar spannmålens. Odla. Odla. Lagra. Övervaka. electronic SWEDEN. C133_GW_Katalog_SV_100318.cdr ISO 9001:2008 EN 13980:2002"

Transkript

1 Bevakar Bevakar spannmålens spannmålens kvalité kvalité efter efter skörd skörd Odla Odla Ass ity ur ed Qu a l Lagra Lagra C_GW_Katalg_SV_.cdr ISO 9: EN 9: Övervaka Övervaka SWEDEN electrnic

2 Bevakar spannmålens kvalité efter skörd Vi på Lirs är specialiserade på övervakning av spannmålslager, styrning av spannmålstrkar ch har varit en ledande tillverkare av övervakningssystem för spannmålslagring i över år. Vid vår fabrik här i Malmö utvecklar ch tillverkar vi srtimentet sm används framgångsrikt hela världen över. Vår framgång bygger på vår innvativa styrka ch vår förmåga att kunna identifiera ch möta kundens behv. Vi använder nya teknlgier till innvativa prdukter med ett utmärkt förhållande mellan pris ch kvalitet! Vi är certifierade enligt ISO 9: ch vårt mtt är: KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE. Denna ser vi sm måttstck för vår framgång, ch vi är mycket stlta över detta tillvägagångssätt! Vi är certifierade för prduktinen av ATEX-gdkända prdukter sm ingår i GRAINWATCH srtimentet. Vi är stlta att presentera er delar av vårt srtiment i denna brschyr. Kntakta ss gärna vid frågr, funderingar eller synpunkter kring våra prdukter! Ass ity ur ed Qu a l hjälper att på ett effektivt ch eknmiskt sunt sätt bevara kvalitén ch marknadsvärdet på spannmålen efter skörd igenm att upptäcka ch åtgärda ptentiella farr sm mögelsvamp ch insektaktivitet i tid. Mögelsvamp Insektangrepp Mögelsvamp angriper ch förrenar ett spannmålslager med txiner ch myktxiner vilket minimerar marknadsvärdet ch gör spannmålen användbar sm livsmedel ch djurfder. Insektangrepp är ett växande prblem i samband med det varmare klimatet ch är en av de vanligaste rsakerna till allvarlig lagrings- ch värdeförlust. FN beräknar att mer än 5% av världens skördar gick förlrade år på grund av angrepp från mögelsvamp eller insekter. C_GW_Katalg_SV_.cdr ISO 9: EN 9:

3 Överblick Grain-Watch övervakar lagrad spannmål med temperaturkntrll i alla typer av lager. Mätlinr för sils ch övriga utrymmen där det går att hänga upp linr. Spjut att trycka i spannmålslager där det inte kan hänga linr. Mduluppbyggnad för enkel mntage ch installatin, även i Handinstrument befintlig anläggning. Lättanvänd PC-mjukvara för kntinuerlig temperaturövervakning dygnet runt, året runt. Kundanpassad, all viktig infrmatin på en blick för snabba beslut, rapprtering för redvisning eller bkförning, mm. Helt ny ch innvativ nline-lösning! Kntrllera lagringen ch GW On-line ändra inställningar, mm. tryggt ch säkert från Internet, när ch var du vill. Temperaturkntrll via PC eller handinstrument. Fläktstyrning sm startar ch stannar fläkten vid ptimala förhållanden. Väderstatin sm bestämmer förutsättningarna för luftning av lagret. Givare för nivålarm, full eller tm sil. Nivåmätare sm mäter nivå ch vlym i siln. SYSTEM PC Givare Full sil Nivåmätare Sil tpp (Utanför lagringsutrymmet) Zn / GWAB- T % rh GWNET- GWNET- I sil Zn Givare Tm sil Fläktstyrning C_GW_Katalg_SV_.cdr Väderstatin GWNET- GWAB-

4 PC-Mjukvara Grain-Watch mjukvaran är mycket enkel att använda ch ger kntinuerlig ch säker temperaturövervakning i din spannmål dygnet runt, året runt. Upplägget är utfrmat efter din anläggning så du snabbt känner igen dig. Markeringar i lika färger infrmerar dig mgående m temperaturändringar i din anläggning. Du får all viktig infrmatin på en blick ch kan snabbt fatta rätta beslut! Planvy: Visar din anläggning med de namn du nrmalt använder för dina sils. Du känner snabbt igen dig. Du kan även skriva in en egen text, t.ex. vad sm finns i varje sil. Matrisvy: Visar temperaturen i tabellfrm för varje lina i sils. För snabb ch detaljerad infrmatin. Alarm ställs enkelt in i 5 lika nivåer för en eller flera sils. Blända enkelt brt mätpunkter sm inte täcks av spannmål. Kan även användas att styra fläkten autmatiskt. Alarminställningarna förvaltas ch skyddas effektivt mt behörig tillgång på lika tillgångsnivåer med lösenrd så dina inställningar är säkra. Mdul för externt larm finns sm tillbehör. Spara eller skriv ut temperaturutvecklingen i din spannmål för redvisning eller bkförning. All temperaturdata lagras autmatiskt i Grain-Watch histriken. C_GW_Katalg_SV_.cdr Histrik: Visar temperaturutvecklingen för varje lina eller givare. Lagras autmatiskt i ett blad sm går att skriva ut för redvisning, bkförning, eller uppköparen av varan.

5 On-line Kntrllera spannmålen ch ändra inställningar på anläggningen när du vill ch var du än befinner dig! Allt sm krävs är tillgång till Internet. Varför behöva rycka ut m du kan åtgärda från din persnliga datr? Styr ch ställ din eller kundens anläggning tryggt ch säkert från jbbet, hemifrån, eller på resr, mm. Infrmatinen lagras på två gegrafiskt åtskilda servrar för ökad säkerhet. Skyddad inlggning utesluter behörig tillgång. Du kan inte bara kppla fläktar eller temperaturlarm, utan även stöldskydd på dieseltanken ch frdn, inbrttslarm, mm. till Grain-Watch On-line. Möjligheterna är nästan begränsade! GWNET ÄRVÄRDE Aut. Styrcentral Larm Trrt Till Från Aut + Man - Autinst. HCS-D LIROS ELECTRONIC - MALMÖ - SWEDEN Nivåmätare O I Utmatning GWAB Trkzn Larm Väderstatin T % rh Givare Fläktstyrning Kylzn C_GW_Katalg_SV_.cdr Cmputer GW ONLINE Ventilatin Vatten i stall Service Inbrtt i verkstad Nivå dieseltank Service GW ONLINE Server/Database Internet 5

6 Temperaturmätlinr Med sina digitala sensrer har Grain-Watch mätlinrna utvecklats att vara ett av de mest mångsidigaste, tillförlitligaste, ch exaktaste temperaturövervakningssystem på världsmarknaden. Kalibrering krävs inte, även efter flera år. Termelement, mtstånd, dider, mm. bör däremt kalibreras årligen. Grain-Watch mätlinr finns i två lika tjcklekar: 9,mm ch 7,mm. Kabeldiameter Max längd Draghållfasthet Givaravstånd 9, mm meter,5 tn meter eller meter 7, mm meter, tn meter eller meter Säker övervakning i stra sils kräver fta flera mätlinr i samma cell. Allmänt rekmmenderas att en temperaturgivare övervakar en radie på maximalt meter Stålsil med linr mnterade ute Stålsil med linr mnterade inne Betng sil med innertak Rektangulär sil, sidans längd i meter Rekmmenderat antal mät linr C_GW_Katalg_SV_.cdr Temperaturgivare M eller M mellan givare Rund sil, diameter i meter Rekmmenderat antal mät linr

7 Temperatur mätspjut Bara för att du inte kan hänga upp linr i ditt lager behöver du inte gå miste m tillförlitlig temperaturövervakning. Placera ut spjut istället! Kppla dem i serie ch få lika bra mätresultat sm med linr. Övervakningen kan ske sm vanligt över PC:n sm erbjuder samma fördelar sm med linrna. Eller kppla till handinstrumentet GW- m du vill ha temperaturen i handen. Våra spjut finns i både STÅL ch GLASFIBER. Temperaturgivarna är desamma sm i mätlinrna, så det går även bra att blanda spjut ch linr. GLASFIBER Längd Antal givare 5 cm cm 55 cm STÅL C_GW_Katalg_SV_.cdr Längd Antal givare cm Handinstrument TMS Handläsare Temperaturmätsystem SWEDEN ON 7 electrnic

8 GW- Handinstrument Två knappar ch stra bakgrundsbelysta siffrr ger enkel användning i alla ljusförhållanden. Med ett knapptryck får du enkelt in temperaturen från samtliga mätpunkter, med början nedifrån ch upp. Efter mätningen stannar GW- på mätpunkten med högsta temperaturen. Eller stega igenm mätpunkterna med ett enkelt knapptryck. Drivs med st. AA-batterier sm nrmalt räcker ett helt år. Vill du uppgradera från handinstrument till PC-system? Inga prblem, givarna är desamma! Nivå givare C_GW_Katalg_SV_.cdr ATEX-gdkända kapacitiva givare för nivåkntrll. Med fast avkännare, för mntage direkt i silns vägg. Kan användas både sm givare för full sil ch givare för tm sil. Med avkännaren i en kabel sm kan vara upp till meter lång, för mntage i taket på silsar sm inte får fyllas upp till taket.

9 Väderstatin Det är viktigt att veta relativ luftfuktighet ch temperatur på luften sm blåses in i spannmålen, i förhållande till spannmålens temperatur för att inte blåsa in så våt luft att man höjer vattenhalten på den lagrade spannmålen. Väderstatinen lämnar infrmatin m lufttemperatur ch relativ luftfuktighet. Mjukvaran för väderstatinen är integrerad i Grain-Watch prgrammet. Rekmmenderad maximal lagringstid av spannmål vid lika temperatur ch vattenhalt, för att undvika lagringsskadr. Tabellen avser rensad spannmål fri från grönsktt ch andra förreningar. Vid spannmålstemperaturer över + måste spannmålen kylas innan lagring. Spannmålen vattenhalt 5%vh %vh C C C 5 C C 7 C 5 >7 > >7 > >7 > Temperatur i spannmålen C_GW_Katalg_SV_.cdr C 9 C C C C C C 5C C 7C C 9C C %vh %vh 9 Källa: Lantmännen / JTI %vh

10 Fläktstyrning Utnyttja de ptimala väderförhållanden autmatiskt! Med Grain-Watch fläktstyrningen behöver du inte vara på plats för att starta ch stanna fläkten. Ställ in under vilka förhållanden fläkten ska starta ch stanna för att skydda spannmålens temperatur ch vattenhalt. Kan även styras nline med Grain-Watch On-line. Rekmmendatiner vid luftning/kylning av spannmål. För att inte höja vattenhalten i spannmålslagret vid luftning / kylning måste man känna till spannmålens temperatur, luftens temperatur ch relativ luftfuktighet ± Använd tabellen så här: Om skärningspunkten mellan luftens temperatur ch spannmålens temperatur ligger i det tmma fältet är det ingen risk för uppfuktning av spannmålen. Om skärningspunkten mellan luftens temperatur ch spannmålens temperatur ligger på ett siffervärde måste den relativa fuktigheten vara lägre än detta värde för att inte uppfuktning skall ske. Tabellen anger luftfuktigheten i prcent RF%. C_GW_Katalg_SV_.cdr Källa: Lantmännen Säker Spannmål 7 Kylluftens temperatur C Spannmålens temperatur C

11 Bin-Auditr nivåmätning Med Grain-Watch Bin-Auditr slipper du klättra upp i sils för att kntrllera fyllningsnivå. Placeras ut / radie från ytterväggen för att undvika kniska tppar vid påfyllning ch kniska grpar vid tappning. Grain-Watch Bin-Auditr ger dig: BIN-AUDITOR GRAIN LEVEL GL- I Hög nggrannhet +/- cm på nivån från meter till meter, berende av damm ch sikt. I Opåverkad av prduktens densitet eller vattenhalt. I Intervallet mellan mätningarna är ställbart från en gång i timmen till en gång per dygn. I Arbetar ihp med vårt Grain-Watch temperaturprgram. I Grafisk framställning av mängden i varje cell/sil. I Datrprgram kalkylerar mängden i tn, utifrån varans rymdvikt. I Välgjrt kraftigt hus, i gjutgds. I Pålitlig knstruktin. I Säker kmmunikatin via databuss. I Enkel installatin ch användning. Hur välja ch mntera system Fyllningslutning /R C_GW_Katalg_SV_.cdr R Tömningslutning Att välja rätt placering för att mntera Bin-Auditr är viktigt. När man fyller en sil lägger sig varan i en knisk tpp. När man sedan tappat av en del av varan uppstår en knisk grp istället. Med en mätare får man det bästa medelvärdet m denna mnteras ch mäter en / radie från ytterväggen. Då uppnås en nggrannhet på ±5 %.

12 AMY elektrnisk styrning för kntinuerliga spannmåls trkar AB Lirs Electrnic tillverkade de första AMY styrningarna för kntinuerliga spannmålstrkar redan 9. Mycket har hänt sedan dess, ch idag är det bara kapslingen sm är densamma. Mer än enheter har idag levererats till världens alla hörn, ch används i såväl mindre gårdstrkar sm i större industritrkar. Givarna är en mycket viktig del i systemet, de känner kntinuerligt av vattenhalten i spannmålen. Baserat på denna mätning beräknar AMY-styrningen trkens utmatnings hastigheten. Givarnas placering i trken är givetvis viktig för att ptimera resultatet. AMY givarna kan mnteras i de flesta fabrikat av trkar utan verktyg ch utan håltagning. Har du en äldre versin av AMY styrning kan du uppgradera den med de nyaste givarna. Utförlig manual på svenska, med mnteringsanvisning, medföljer vid leverans. Kntakta gärna ss för ytterligare infrmatin. ÄRVÄRDE Aut. Utmatning Larm Trrt Till Från Aut + Man - Autinst. HCS-D LIROS ELECTRONIC - MALMÖ - SWEDEN Styrcentral Trkzn Givare Givare Styrcentral Kntinuerliga spannmålstrkar AB LIROS ELECTRONIC Galppgatan, Malmö Tel: - C_GW_Katalg_SV_.cdr Kylzn

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

E-handel för alla med goda exempel

E-handel för alla med goda exempel Kriterier E-handel för alla med gda exempel Författare: Erika Frssell Stina Jhanssn Vill du veta mer? Stina Jhanssn stina.jhanssn@etu.se Tel: 0708 80 70 07 Erika Frssell erika.frssell@etu.se Tel: 0708

Läs mer

Du behöver bara egain forecasting

Du behöver bara egain forecasting Spara energi Bättre miljö Jämnt inomhusklimat Lägre värmekostnad Effektivare drift Molnbaserad teknik Svårt att välja? Du måste inte. Du behöver bara egain forecasting egain Med över 30 års erfarenhet

Läs mer

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7 INNEHÅLL INNEHÅLL 1 HUND GPS 2007 BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 Cpyright 2006 Pinter Slutins Ltd Pinter Slutins äger upphvsrätten till denna manual ch den applikatin sm beskrivs

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Innehållsförteckning KAPITEL 1: INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning... 1 Innehåll i CDn / DVDn... 1 Systemförutsättningar... 3 Knventiner

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Expedition Pik Lenin. Reseinformation Utrustning Reseapotek Tidsplanering. Expedition Pik Lenin - reseinformation, Swedish Expeditions 2012 1

Expedition Pik Lenin. Reseinformation Utrustning Reseapotek Tidsplanering. Expedition Pik Lenin - reseinformation, Swedish Expeditions 2012 1 Expeditin Pik Lenin Reseinfrmatin Utrustning Reseaptek Tidsplanering Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins 2012 1 Välkmmen till Expeditin Pik Lenin! Vårt huvudmål med denna expeditinsresa

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Energimätning. Den billigaste energin är den du inte använder

Energimätning. Den billigaste energin är den du inte använder ENERGIMÄTNING Energimätning Den billigaste energin är den du inte använder Idag är du en av de energianvändare som snällt betalar din el, olja eller pelletsfaktura när den kommer. Du har svårt att på ett

Läs mer

Manual för Swema 3000

Manual för Swema 3000 Manual för Swema 3000 Version 1508 5.31 Tel: 08 94 00 90 Fax: 08 93 44 93 swema@swema.se www.swema.se 1 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Montering av hållare... 4 3. Läs detta innan du börjar... 5 4. MENY

Läs mer

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner UTBYGGBART SNABB UPPSTART 2 2 40 MIN. ROTATION STRECKKODS- INMATNING AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt val! LÅNG

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Passagesystem Tvättstugebokning El-lås läsare M5 Administration Infotavla Grafisk presentation Porttelefon Integrerat

Läs mer