S cheele. kolan. kolan. Lokal arbetsplan Scheeleskolan Åtgärder att vidta under lå 10/11 vid Scheeleskolan. Scheeleskolan KÖPING KÖPING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S cheele. kolan. kolan. Lokal arbetsplan Scheeleskolan 101116. Åtgärder att vidta under lå 10/11 vid Scheeleskolan. Scheeleskolan KÖPING KÖPING"

Transkript

1 S cheele kolan KÖPING S cheele kolan KÖPING Lokal arbetsplan Scheeleskolan Åtgärder att vidta under lå 10/11 vid Scheeleskolan 4.1 Elevernas ansvar och inflytande Fungerande och aktiva klassråd. Ett fungerande och aktivt elevråd, som tillsammans med personalen arbetar engagerat för trygghet, trivsel och arbetsmiljö på Scheeleskolan. Klassråd över lag behöver ytterligare aktiveras. Detta för att vi skall få fungerande och aktiva klassråd i alla klasser. Det måste finnas konkreta saker att ta upp från elevrådet. Klassråd på Livskunskapen ska hållas i anslutning till elevrådsmöten. Viktigt att protokoll skrivs. Delta i Köpings kommuns Ungdomsfullmäktige. A Åtta platser står till Scheeleskolan förfogande detta läsår. B Återkoppling från UF är viktigt och behöver förbättras Kamratstödjare Kamratstödjarverksamheten utvecklas ytterligare. Utbildning av dessa Lokal arbetsplan Scheeleskolan Åtgärder att vidta under lå 10/11 vid Scheeleskolan 4.1 Elevernas ansvar och inflytande Fungerande och aktiva klassråd. Ett fungerande och aktivt elevråd, som tillsammans med personalen arbetar engagerat för trygghet, trivsel och arbetsmiljö på Scheeleskolan. Klassråd över lag behöver ytterligare aktiveras. Detta för att vi skall få fungerande och aktiva klassråd i alla klasser. Det måste finnas konkreta saker att ta upp från elevrådet. Klassråd på Livskunskapen ska hållas i anslutning till elevrådsmöten. Viktigt att protokoll skrivs. Delta i Köpings kommuns Ungdomsfullmäktige. A Åtta platser står till Scheeleskolan förfogande detta läsår. B Återkoppling från UF är viktigt och behöver förbättras Kamratstödjare Kamratstödjarverksamheten utvecklas ytterligare. Utbildning av dessa

2 sker i samarbete med Karlbergskolan och Malmaskolan. Varje arbetslag har en personal som samordnar arbetet i laget. Samordningen på Scheeleskolan ligger på kurators bord. Umgängesregler - konsekvenser Ett ökat ansvarstagande för sina studier och sin arbetsmiljö kan även ske genom att förtydliga de gemensamma regler och de konsekvenser det får om man bryter mot någon av dessa. Man kan exempelvis ha gemensamma ansvarsområden inomhus som klasserna lagvis ska hålla efter. Nya regler är framtagna och fastlagda under september månad. B.IT-projektet Studieteknik - Inlärningsstilar Utveckla området studieteknik och medvetenhet kring olika inlärningsstilar, för att hjälpa eleverna till bättre studieresultat. Ytterligare fortbildning inom området studieteknik är nödvändigt. Samarbete bör ske över laggränserna, eventuellt i studiecirkelform. Här kan även IT-projektet ge nya förutsättningar för att utveckla detta område Arbetet med studieteknik och olika inlärningsstilar kan ske inom ramen för Livskunskap och i de olika ämnena. Lärplattformen Forum för klassens kommunikation kan utvecklas i It s learning. IUP skriftliga omdömen och användningen av Dexter som stöd i detta arbete Arbetet fortsätter under ht-10. Ett delmål är att skriftliga omdömen ska kunna skrivas i Dexter inför utvecklingssamtalen. Föräldrarna har numera möjligheter att få denna information via webben. Fokus på skolarbete Inom IT-projektets ram finns många möjligheter att öka kvaliteten i skolarbetet för alla elever. Fokus måste därför vara att stärka det sker i samarbete med Karlbergskolan och Malmaskolan. Varje arbetslag har en personal som samordnar arbetet i laget. Samordningen på Scheeleskolan ligger på kurators bord. Umgängesregler - konsekvenser Ett ökat ansvarstagande för sina studier och sin arbetsmiljö kan även ske genom att förtydliga de gemensamma regler och de konsekvenser det får om man bryter mot någon av dessa. Man kan exempelvis ha gemensamma ansvarsområden inomhus som klasserna lagvis ska hålla efter. Nya regler är framtagna och fastlagda under september månad. B.IT-projektet Studieteknik - Inlärningsstilar Utveckla området studieteknik och medvetenhet kring olika inlärningsstilar, för att hjälpa eleverna till bättre studieresultat. Ytterligare fortbildning inom området studieteknik är nödvändigt. Samarbete bör ske över laggränserna, eventuellt i studiecirkelform. Här kan även IT-projektet ge nya förutsättningar för att utveckla detta område Arbetet med studieteknik och olika inlärningsstilar kan ske inom ramen för Livskunskap och i de olika ämnena. Lärplattformen Forum för klassens kommunikation kan utvecklas i It s learning. IUP skriftliga omdömen och användningen av Dexter som stöd i detta arbete Arbetet fortsätter under ht-10. Ett delmål är att skriftliga omdömen ska kunna skrivas i Dexter inför utvecklingssamtalen. Föräldrarna har numera möjligheter att få denna information via webben. Fokus på skolarbete Inom IT-projektets ram finns många möjligheter att öka kvaliteten i skolarbetet för alla elever. Fokus måste därför vara att stärka det

3 pedagogiska ledarskapet så att tekniken används på ett pedagogiskt och för eleven utvecklande sätt. e-etik ett nytt område att utveckla Föreläsningar inom e-etikområdet kommer att ges till alla elever och erbjudas till alla föräldrar som har barn i år 7-9. Inlärningsmiljöer pedagogiska ledarskapet så att tekniken används på ett pedagogiskt och för eleven utvecklande sätt. e-etik ett nytt område att utveckla Föreläsningar inom e-etikområdet kommer att ges till alla elever och erbjudas till alla föräldrar som har barn i år 7-9. Inlärningsmiljöer Lägerelden Vattenhållet Bergstoppen Grottan Lägerelden - klassrummet Vattenhållet kunskapens källa (biblioteket?) Bergstoppen - aulan Grottan små rum, ostörda platser (elevmedverkan) Med hjälp av eleverna och nytänkande hos personalen ska vi ta fram olika inlärningsmiljöer som passar vid olika tillfällen i inlärningsprocessen. Ansvar och arbetsmiljö Elevernas ansvarstagande behöver öka inom detta område bl.a. för att vi ytterligare ska öka trivseln vid skolan. Med hjälp av eleverna och nytänkande hos personalen ska vi ta fram olika inlärningsmiljöer som passar vid olika tillfällen i inlärningsprocessen. Ansvar och arbetsmiljö Elevernas ansvarstagande behöver öka inom detta område bl.a. för att vi ytterligare ska öka trivseln vid skolan. 4.2 Föräldrarnas delaktighet En ny hemsida - Uppdatera denna oftare Den nya hemsidan som kommer att tas i bruk under vt-10, ska ge föräldrar möjligheter att enklares hämta information för varje klass från denna. Annat material kommer man att kunna nå från lärplattformen. Detta kan vara grovplaneringar, exempelvis veckovis 4.2 Föräldrarnas delaktighet En ny hemsida - Uppdatera denna oftare Den nya hemsidan som kommer att tas i bruk under vt-10, ska ge föräldrar möjligheter att enklares hämta information för varje klass från denna. Annat material kommer man att kunna nå från lärplattformen. Detta kan vara grovplaneringar, exempelvis veckovis

4 läggas in av respektive lärare. Av denna planering kan framgå exempelvis läxdagar, provdatum, belastningsschema etc. Temadagar kan läggas in på hemsidan efter genomförda tema bör korta referat kunna tas fram över hur det fungerat och vad som varit bra och mindre bra i arbetet. Dokumentation i form av bildhantering behöver förbättras för att öka intresset för att ta del av informationen. Kan bl.a. ske med hjälp av bilder tagna med en mobilkamera Regelbunden kontakt Mentorn ska ha regelbunden kontakt med sina elevers föräldrar. Detta kan exempelvis vara en regelbunden mailkontakt med vårdnadshavarna eller en telefonkontakt i det enskilda elevärendet Information på andra språk Information på andra språk blanketter exempelvis. Detta bör tas fram gemensamt för hela kommunen och ej ligga på den enskilda skolans ansvar att fram. Vi ska konkret ta fram vilka blanketter och annat material som vi behöver få översatta till andra språk och lämna dessa önskemål till förvaltningen. Föräldrar ska kunna nå skolans personal under dagtid. Vårdnadshavare finns även tillgängliga i Dexter om man från skolans sida saknar några uppgifter. Lära känna-samtal Lära känna samtal ska erbjudas i år 6 i augusti varje nytt läsår. Bör även ske vid byte av mentor, viktigt att man presenterar sig. Öppet hus anordnas under läsåret. Syftet bör vara att bjuda in blivande år 6, elever och föräldrar, för att marknadsföra skolan och profilerna. Fördela arbetsuppgifter, kan exempelvis vara guidade rundvandringar av år 9-elever. Öppet hus ska ligga i början av november varje läsår. läggas in av respektive lärare. Av denna planering kan framgå exempelvis läxdagar, provdatum, belastningsschema etc. Temadagar kan läggas in på hemsidan efter genomförda tema bör korta referat kunna tas fram över hur det fungerat och vad som varit bra och mindre bra i arbetet. Dokumentation i form av bildhantering behöver förbättras för att öka intresset för att ta del av informationen. Kan bl.a. ske med hjälp av bilder tagna med en mobilkamera Regelbunden kontakt Mentorn ska ha regelbunden kontakt med sina elevers föräldrar. Detta kan exempelvis vara en regelbunden mailkontakt med vårdnadshavarna eller en telefonkontakt i det enskilda elevärendet Information på andra språk Information på andra språk blanketter exempelvis. Detta bör tas fram gemensamt för hela kommunen och ej ligga på den enskilda skolans ansvar att fram. Vi ska konkret ta fram vilka blanketter och annat material som vi behöver få översatta till andra språk och lämna dessa önskemål till förvaltningen. Föräldrar ska kunna nå skolans personal under dagtid. Vårdnadshavare finns även tillgängliga i Dexter om man från skolans sida saknar några uppgifter. Lära känna-samtal Lära känna samtal ska erbjudas i år 6 i augusti varje nytt läsår. Bör även ske vid byte av mentor, viktigt att man presenterar sig. Öppet hus anordnas under läsåret. Syftet bör vara att bjuda in blivande år 6, elever och föräldrar, för att marknadsföra skolan och profilerna. Fördela arbetsuppgifter, kan exempelvis vara guidade rundvandringar av år 9-elever. Öppet hus ska ligga i början av november varje läsår.

5 Föräldramöte ska erbjudas varje termin. Föräldramöte ska erbjudas varje termin exempelvis inför betygsättningen i år 8. Besöksvecka år 6 under ht-10. Denna kan med fördel ligga under någon av veckorna Vi gör reklam för detta under lära känna-samtalen. 4.3 Kunskaper Det är viktigt att vi har höga förväntningar på alla elever och att alla ges möjligheter att utvecklas utifrån den enskilde elevens intresse, fallenhet och förutsättningar. Elevernas valmöjligheter EV Bör vara en fördjupning inom ämnena. Kärnämnen ska alltid erbjudas. Numera är kraven högre för att komma in på ett gymnasieprogram, antingen minst 8 eller 12 ämnen avklarade för att man ska antas till ett nationellt program. Ge möjligheter till temaarbete på EV-tid inför vt Förbättra elevens val göra eleverna mera delaktiga i sitt val. Det inledda samarbetet med Kultur & Fritid fortsätter även detta läsår. Motivationsarbete Ta fram positiva exempel bland eleverna i arbetslagen Visa på någon elev som markant har förbättrat sig inom något område. Det kan röra sig om kunskaper men även vara andra framsteg. Vaska fram Guldkorn i vardagsarbetet. Motivera eleverna att hela tiden jobba vidare mot nya mål. Föräldramöte ska erbjudas varje termin. Föräldramöte ska erbjudas varje termin exempelvis inför betygsättningen i år 8. Besöksvecka år 6 under ht-10. Denna kan med fördel ligga under någon av veckorna Vi gör reklam för detta under lära känna-samtalen. 4.3 Kunskaper Det är viktigt att vi har höga förväntningar på alla elever och att alla ges möjligheter att utvecklas utifrån den enskilde elevens intresse, fallenhet och förutsättningar. Elevernas valmöjligheter EV Bör vara en fördjupning inom ämnena. Kärnämnen ska alltid erbjudas. Numera är kraven högre för att komma in på ett gymnasieprogram, antingen minst 8 eller 12 ämnen avklarade för att man ska antas till ett nationellt program. Ge möjligheter till temaarbete på EV-tid inför vt Förbättra elevens val göra eleverna mera delaktiga i sitt val. Det inledda samarbetet med Kultur & Fritid fortsätter även detta läsår. Motivationsarbete Ta fram positiva exempel bland eleverna i arbetslagen Visa på någon elev som markant har förbättrat sig inom något område. Det kan röra sig om kunskaper men även vara andra framsteg. Vaska fram Guldkorn i vardagsarbetet. Motivera eleverna att hela tiden jobba vidare mot nya mål.

6 Hall of fame Skapa ett Hall of fame bland före detta Scheeleelever nere i lokalen. Basämnena Erbjuda stöd i basämnena i Solstugan. Sommarskola Ska i huvudsak erbjudas för elever under år 6-8 Kursplane- och betygsdiskussion Detta arbete kommer att behöva intensifieras under vt-10. Detta är kopplat till de nya kursplanerna och betygskriterierna som kommer att införas under kommande läsår. Åtgärdsprogram återkoppling Ansvaret för att information och återkoppling sker och fungerar ligger fortsatt på mentorn. Även tidsplanering för uppföljning ska framgå av åtgärdsprogrammet. B.IT PIM - ITK-utbildning Vi ska fullfölja och slutföra redan startade PIM-grupper. Dessutom starta nya grupper för de som ännu ej haft möjligheter att delta av olika anledningar. Det är sedan viktigt att de nyvunna kunskaperna sedan direkt används i undervisningen tillsammans med eleverna. Motivation Motivationen och lusten att lära kommer att påverkas på ett positivt i och med införande av IT-stöd i undervisningen. Lärplattformen Lärplattformen kommer att medföra att studiestöd och läxhjälp till elever kommer att förenklas och att kvalitet och resultat också ökar. Hall of fame Skapa ett Hall of fame bland före detta Scheeleelever nere i lokalen. Basämnena Erbjuda stöd i basämnena i Solstugan. Sommarskola Ska i huvudsak erbjudas för elever under år 6-8 Kursplane- och betygsdiskussion Detta arbete kommer att behöva intensifieras under vt-10. Detta är kopplat till de nya kursplanerna och betygskriterierna som kommer att införas under kommande läsår. Åtgärdsprogram återkoppling Ansvaret för att information och återkoppling sker och fungerar ligger fortsatt på mentorn. Även tidsplanering för uppföljning ska framgå av åtgärdsprogrammet. B.IT PIM - ITK-utbildning Vi ska fullfölja och slutföra redan startade PIM-grupper. Dessutom starta nya grupper för de som ännu ej haft möjligheter att delta av olika anledningar. Det är sedan viktigt att de nyvunna kunskaperna sedan direkt används i undervisningen tillsammans med eleverna. Motivation Motivationen och lusten att lära kommer att påverkas på ett positivt i och med införande av IT-stöd i undervisningen. Lärplattformen Lärplattformen kommer att medföra att studiestöd och läxhjälp till elever kommer att förenklas och att kvalitet och resultat också ökar.

7 Elevfrånvaro rutiner Rutiner finns på hemsidan. Blanketten Skoluppgifter under ledighet ska användas. Även detta arbete kommer att påverkas av det införda IT-stödet och lärplattformen. Miljöarbete kommer under detta läsår i huvudsak att ske inom ämnenas ram. 4.4 Normer och värden Kamratstödjare En redovisning över det pågående kamratstödsarbetet ska finnas med som en stående punkt på dagordningen vid arbetslagskonferenser. Viktigt att alla visar intresse och stöttar de elever som är kamratstödjare samt personalen som jobbar med detta. Rastverksamheter Utveckla rastverksamheter. Viktigt att aktivera alla elever, framförallt år 6. Det är även viktigt att förtydliga vilket ansvar personalen har. Skolan har som institution ett absolut tillsynsansvar under den tid eleverna befinner sig i skolan. Försöka att i mesta möjliga mån separera rasterna mellan årskurserna. Gärna en längre rast på förmiddagen, med förstärkt rastvärdsverksamhet. Skapa beredskap för extra rastvärdar vid uppkomst av hot & våld. Det kan även handla om den årligen återkommande snöbollskastningen under vinterperioden. Trivsel Arbeta för ökad trivsel. Även detta läsår 10-11, med en ny organisation, är det av yttersta vikt att arbetet kring trivsel och Elevfrånvaro rutiner Rutiner finns på hemsidan. Blanketten Skoluppgifter under ledighet ska användas. Även detta arbete kommer att påverkas av det införda IT-stödet och lärplattformen. Miljöarbete kommer under detta läsår i huvudsak att ske inom ämnenas ram. 4.4 Normer och värden Kamratstödjare En redovisning över det pågående kamratstödsarbetet ska finnas med som en stående punkt på dagordningen vid arbetslagskonferenser. Viktigt att alla visar intresse och stöttar de elever som är kamratstödjare samt personalen som jobbar med detta. Rastverksamheter Utveckla rastverksamheter. Viktigt att aktivera alla elever, framförallt år 6. Det är även viktigt att förtydliga vilket ansvar personalen har. Skolan har som institution ett absolut tillsynsansvar under den tid eleverna befinner sig i skolan. Försöka att i mesta möjliga mån separera rasterna mellan årskurserna. Gärna en längre rast på förmiddagen, med förstärkt rastvärdsverksamhet. Skapa beredskap för extra rastvärdar vid uppkomst av hot & våld. Det kan även handla om den årligen återkommande snöbollskastningen under vinterperioden. Trivsel Arbeta för ökad trivsel. Även detta läsår 10-11, med en ny organisation, är det av yttersta vikt att arbetet kring trivsel och

8 arbetsmiljö fortsätter samt intensifieras. Arbetet med ART Personalen behöver få en uppdatering över vad ART innebär och de förhållningssätt enskilda elever i ART- behandling klarar av att hantera. Arbetet med Livskunskap Jobba mera med samarbetet årskursvis. Lägga olika fokus i olika årskurser. Innehållet kan exempelvis vara varierat både som praktik/teori. Kan under detta läsår även fortsatt ske inom ämnenas ram. Nolltolerans Skriva rapport vid stora och små incidenter och tillbud. Blanketter finns på expeditionen. Uppföljning och återkoppling efter incidenter och tillbud. Det huvudsakliga arbetet kring detta sker i arbetslagen inom ramen för Gröna korset. Temaexempel Allas lika värde (6-9), Mänskliga rättigheter (år9) Trivsel Lika för alla Utnyttja kompetensen hos de enskilda lärarna Miljö DISA Fortsätta arbetet med DISA, samt vidareutbilda fler personal inom området. Nya organisationen - elevvårdsarbetet Elevvårdsarbetet sker i huvudsak vid våningsvisa elevkonferenser, på nedre våningen respektive våning 1. arbetsmiljö fortsätter samt intensifieras. Arbetet med ART Personalen behöver få en uppdatering över vad ART innebär och de förhållningssätt enskilda elever i ART- behandling klarar av att hantera. Arbetet med Livskunskap Jobba mera med samarbetet årskursvis. Lägga olika fokus i olika årskurser. Innehållet kan exempelvis vara varierat både som praktik/teori. Kan under detta läsår även fortsatt ske inom ämnenas ram. Nolltolerans Skriva rapport vid stora och små incidenter och tillbud. Blanketter finns på expeditionen. Uppföljning och återkoppling efter incidenter och tillbud. Det huvudsakliga arbetet kring detta sker i arbetslagen inom ramen för Gröna korset. Temaexempel Allas lika värde (6-9), Mänskliga rättigheter (år9) Trivsel Lika för alla Utnyttja kompetensen hos de enskilda lärarna Miljö DISA Fortsätta arbetet med DISA, samt vidareutbilda fler personal inom området. Nya organisationen - elevvårdsarbetet Elevvårdsarbetet sker i huvudsak vid våningsvisa elevkonferenser, på nedre våningen respektive våning 1.

9 B.IT Ledarskap i klassrummet För att skapa en gemensam plattform att agera utifrån föreslår vi att en fortbildning i ledarskap i klassrummet återinförs och fullföljs. Vi kommer att i samband med införandet av IT-projektet diskutera och ta fram vad som gäller kring ledarskapet i klassrummet. Detta är av yttersta vikt för att de förväntade effekterna och resultaten inte ska komma på skam. Arbetet med att öka trivseln vid Scheeleskolan måste fortsätta. Vi har fortfarande mycket kvar att förbättra. 4.5 Samverkan för framtiden Kommunkunskap (år8) Genomförs i samarbete mellan SO-lärarna och SYV. Vi ska ha flera besök i kommunala verksamheter och privata företag. Alla ämnen kan komma med förslag var eleverna kan göra studiebesök. Förslagen diskuteras och mynnar ut i ett antal godkända studiebesöksplatser. Dessa platser sprids över läsåret så att eleverna får göra studiebesök med jämna mellanrum. Framtiden Fokus på framtiden för år9. Studiebesök på företag i närområdet på inbjudan av industriföreningen, ambassadörer för kvinnligt företagande och entreprenörskap. Prao Starta upp ett arbete och planera för hur vi utvecklar praon inför nästa läsår Detta kan vara ett arbete som med fördel kan ske inom en fokusgrupps ram. B.IT Ledarskap i klassrummet För att skapa en gemensam plattform att agera utifrån föreslår vi att en fortbildning i ledarskap i klassrummet återinförs och fullföljs. Vi kommer att i samband med införandet av IT-projektet diskutera och ta fram vad som gäller kring ledarskapet i klassrummet. Detta är av yttersta vikt för att de förväntade effekterna och resultaten inte ska komma på skam. Arbetet med att öka trivseln vid Scheeleskolan måste fortsätta. Vi har fortfarande mycket kvar att förbättra. 4.5 Samverkan för framtiden Kommunkunskap (år8) Genomförs i samarbete mellan SO-lärarna och SYV. Vi ska ha flera besök i kommunala verksamheter och privata företag. Alla ämnen kan komma med förslag var eleverna kan göra studiebesök. Förslagen diskuteras och mynnar ut i ett antal godkända studiebesöksplatser. Dessa platser sprids över läsåret så att eleverna får göra studiebesök med jämna mellanrum. Framtiden Fokus på framtiden för år9. Studiebesök på företag i närområdet på inbjudan av industriföreningen, ambassadörer för kvinnligt företagande och entreprenörskap. Prao Starta upp ett arbete och planera för hur vi utvecklar praon inför nästa läsår Detta kan vara ett arbete som med fördel kan ske inom en fokusgrupps ram.

10 4.6 Profilering vid Scheeleskolan (högst 20% av tiden) Nedanstående områden och verksamheter ska vi utveckla; NO-profil behöver få tid att utvecklas vidare de närmaste läsåren. Vi ska även arbeta med att integrera andra ämnen i NO-profilen Internationella kontakter önskar vi upprätthålla även fortsättningsvis. Nuvarande Comeniusprojekt kommer att slutföras under Gå ut med marknadsföring, samt val inför läsåret 11/12 senast i början av november 2010 och val i år 5 sker i januari. Inför kommande läsår har vi för avsikt att starta en idrottsprofil. Förberedelsearbetet inför denna start kommer att pågå löpande under innevarande läsår. 5.1 Samarbetet i arbetslaget mellan arbetslagen Nedanstående områden och verksamheter ska vi utveckla; Praktiskt samarbete i vardagen några exempel/områden - mellan ett antal mentorer - i Fokusgrupper - öka samarbetet mellan arbetslagen. - öka samarbetet mellan lärare ämnesvis i SO, NO etc - APT tvärgrupper. Grupperna kan växla för att öka dynamiken - Diskussionsområden lämnas ut i förväg inför APT - Skapa rutiner för återkoppling av EVK-ärenden - Skapa projekt i lärplattformen för lag, ämnen, ledningsgrupp. - Utveckla in- och utslussning av elever från förberedelseklassen - Utnyttja skolans olika kompetenser inom temaarbetet - Ökat samarbete mellan ämneslärare via fler ämneslagsträffar. Det kan ske dels på konferenstid, men också på gemensamma håltimmar om lärarna har möjlighet. 4.6 Profilering vid Scheeleskolan (högst 20% av tiden) Nedanstående områden och verksamheter ska vi utveckla; NO-profil behöver få tid att utvecklas vidare de närmaste läsåren. Vi ska även arbeta med att integrera andra ämnen i NO-profilen Internationella kontakter önskar vi upprätthålla även fortsättningsvis. Nuvarande Comeniusprojekt kommer att slutföras under Gå ut med marknadsföring, samt val inför läsåret 11/12 senast i början av november 2010 och val i år 5 sker i januari. Inför kommande läsår har vi för avsikt att starta en idrottsprofil. Förberedelsearbetet inför denna start kommer att pågå löpande under innevarande läsår. 5.1 Samarbetet i arbetslaget mellan arbetslagen Nedanstående områden och verksamheter ska vi utveckla; Praktiskt samarbete i vardagen några exempel/områden - mellan ett antal mentorer - i Fokusgrupper - öka samarbetet mellan arbetslagen. - öka samarbetet mellan lärare ämnesvis i SO, NO etc - APT tvärgrupper. Grupperna kan växla för att öka dynamiken - Diskussionsområden lämnas ut i förväg inför APT - Skapa rutiner för återkoppling av EVK-ärenden - Skapa projekt i lärplattformen för lag, ämnen, ledningsgrupp. - Utveckla in- och utslussning av elever från förberedelseklassen - Utnyttja skolans olika kompetenser inom temaarbetet - Ökat samarbete mellan ämneslärare via fler ämneslagsträffar. Det kan ske dels på konferenstid, men också på gemensamma håltimmar om lärarna har möjlighet.

11 6.0 Skolutveckling 6.1 Kursplanearbete Kommer att genomsyra i stort sett allt arbete inför nästa läsår. Fem stödpersoner kommer att få en pilotutbildning i Skolverkets regi. 6.2 Miljömål i Köpings kommun 6.0 Skolutveckling 6.1 Kursplanearbete Kommer att genomsyra i stort sett allt arbete inför nästa läsår. Fem stödpersoner kommer att få en pilotutbildning i Skolverkets regi. 6.2 Miljömål i Köpings kommun Minska elförbrukningen med 10% till år 2012 jämfört med år Minska elförbrukningen med 10% till år 2012 jämfört med år Minska utsläppen av fossil koldioxid med 15 % till år 2012 jämfört med år Minska utsläppen av fossil koldioxid med 15 % till år 2012 jämfört med år Minska volymen osorterat avfall med 5 % till år 2012 jämfört med år Minska volymen osorterat avfall med 5 % till år 2012 jämfört med år Minska pappersförbrukningen med 10 % till år 2012 jämfört med år Minska pappersförbrukningen med 10 % till år 2012 jämfört med år Ledningsgruppen vid Ledningsgruppen vid

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08 Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008- sept-08 Presentation Sollentuna Musikklasser är en tvåparallellig 4-9-skola med 355-360 elever. Eleverna kommer från alla delar av Sollentuna, men

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Åtgärder för utveckling läsåret 2010-2011 Arbetsplan. Utdrag ur Sunnadalskolans Kvalitetsredovisning

Åtgärder för utveckling läsåret 2010-2011 Arbetsplan. Utdrag ur Sunnadalskolans Kvalitetsredovisning Åtgärder för utveckling läsåret 2010-2011 Arbetsplan Utdrag ur Sunnadalskolans Kvalitetsredovisning Genomförande, resultat och analys redovisas, i samma numrerade punktform som i denna folder, i Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2014 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Färsingaskolans verksamhet har under 2013 präglats av sammanslagning

Läs mer

Verksamhetsplan. Sundby förskola och skola. Förskola/skola: Läsåret 2015/2016

Verksamhetsplan. Sundby förskola och skola. Förskola/skola: Läsåret 2015/2016 Läsåret 2015/2016 Förskola/skola: Sundby förskola och skola 0 Innehållsförteckning Nulägesanalys... 2... 2... 2 Mål... 3... 3... 3 Fritids... 3 Organisation och arbetsklimat... 3 Handlingsplan... 4 Vilka

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2012/2013 1 Arbetsplanen beskriver verksamhetens visioner och mål samt strategier för att nå dessa. Planen revideras varje läsår genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 Pärm 2, 5:2 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 2 Lokal pedagogisk

Läs mer

Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Mål

Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Mål och handlingsplan för Ljungbackens skola 2015 Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Att det råder hög trivsel och att man känner sig trygg i skolan När utvärderingarna i samband med utvecklingssamtalen

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2011/2012

LOKAL ARBETSPLAN 2011/2012 VÄSTERVÅNGSKOLAN LANDSKRONA LOKAL ARBETSPLAN 2011/2012 Vision Genom kunskap och kompetens mot stjärnorna Vår vision på Västervångskolan är att utbilda, stödja, utveckla och förbereda våra elever på ett

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10)

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10) Jernvallsskolan åk 4-9 Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10) Arbetsplan Jernvallsskolan åk 4-9 2015/16 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för

Läs mer

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Nyboda skola Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Nyboda är en nybyggd skola i de centrala delarna av Tyresö. Skolan startade i augusti 2012. All personal är nyrekryterad

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Magelungen Grundskola Södermalm. Systematiskt kvalitetsarbete 15/16

Magelungen Grundskola Södermalm. Systematiskt kvalitetsarbete 15/16 Magelungen Grundskola Södermalm Systematiskt kvalitetsarbete 15/16 Rektor Peter Franzén Magelungen Grundskola Södermalm & Magelungen Gymnasium Södermalm Rektor Peter Franzén E-post: peter.franzen@magelungen.com.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Dalkjusans skola 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2014/2015 Stråningstorpsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... 3 Skolans syfte och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

ARBETSPLAN 1 2013-2014

ARBETSPLAN 1 2013-2014 ARBETSPLAN 1 2013-2014 1 Arbetsplanen omfattar under läsåret såväl gymnasiesärskolans som lärvux verksamhet. I kommande arbetsplaner behandlas verksamheterna var och en för sig. TÄBY GYMNASIESÄRSKOLA ÄR

Läs mer

Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola

Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola Västra Ingelstads skola - här finns framtiden - Verksamhetsplan Förskoleklass 2010/2011 Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola Vision Här finns framtiden Vi menar att våra barn är vår framtid!

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem)

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Datum 2014-08-18 Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Holmesskolan Besöksadress Fabriksgatan 3, Torsby Torsby kommun 50. BUN 685 80 Torsby 0560-162 33 direkt 0560-160 00 växel

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Lusten att gå till skolan 2013

Lusten att gå till skolan 2013 Bilaga till Dnr: BoF.2013.0473 1 (7) 2013-04-22 Barn och Familj Pia Persson Lusten att gå till skolan 2013 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning för att få fram hur eleverna upplever

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Skärgårdsskolan. Lokal arbetsplan läsåret 2009/10

Skärgårdsskolan. Lokal arbetsplan läsåret 2009/10 Skärgårdsskolan Lokal arbetsplan läsåret 2009/10 Innehåll Inledning 2 Förutsättningar.. 2 Elevernas arbetsmiljö.3 Elevernas lärande och skolans studieresultat.4 Elevernas personliga och sociala utveckling.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Inledning Vallaskolan är en F-9-skola. Skolan är organiserad i två spår, Alfaspåret F-9 och Omegaspåret F-9. Vallaskolan har ett kommunövergripande uppdrag

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Storsidan Verksamhetsplan Förskoleområde 5 2011/2012

Storsidan Verksamhetsplan Förskoleområde 5 2011/2012 Storsidan Verksamhetsplan Förskoleområde 5 2011/2012 1. Delaktiga och engagerade invånare Läroplanens målområden - Barns inflytande - Förskola och hem Strategiska mål - Invånarna är stolta över Eskilstuna

Läs mer

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Verksamhetens organisation Tokarpsskolan är en F-9 skola, vilket innebär att eleverna är mellan 6 till 16 år. Skolan är indelad i olika arbetslag, F-3 DE, 4-6 DE, 7-9 DG

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KALENDERÅRET 2009 2. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 3. LOKALA MÅL ATT FÖRHÅLLA SIG TILL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KALENDERÅRET 2009 2. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 3. LOKALA MÅL ATT FÖRHÅLLA SIG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KALENDERÅRET 2009 2. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 3. LOKALA MÅL ATT FÖRHÅLLA SIG TILL 4. SKOLORS PRIORITERADE MÅL 5. ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

ARBETSPLAN 2014/2015

ARBETSPLAN 2014/2015 ARBETSPLAN 2014/2015 FÖR NORRA FÖRSKOLORNA ROBERTSHOLM SOLEN & MÅNEN PERSFALLET INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 NORMER OCH VÄRDEN 2 UTVECKLING OCH LÄRANDE 3 BARNS INFLYTANDE 4 FÖRSKOLA OCH HEM 5 SAMVERKAN

Läs mer

Grindskolans handlingsplan 2015-2016 Mål och konkreta åtgärder

Grindskolans handlingsplan 2015-2016 Mål och konkreta åtgärder Grindskolans handlingsplan 2015-2016 Mål och konkreta åtgärder Stimulerande lärande och utmaning för alla Arbetsklimat Grindskolan 2015-2016 Ansvar och inflytande för elever Bedömnings för lärande (BFL)

Läs mer

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7 VÄRSTA MÖJLIGHETEN Den röda SYV-tråden Åk 9 Åk 7 1. Inledning s 3 2. Styrdokument s 5 3. Definition av vägledning s 8 4. Minsta gemensamma nämnare för elever i Växjö kommun s 10 5. Mål att uppnå s 11 6.

Läs mer

Arbetsplan/Utvecklingsplan för Ljungdalaskolans verksamheter Läsåret 08/09

Arbetsplan/Utvecklingsplan för Ljungdalaskolans verksamheter Läsåret 08/09 Arbetsplan/Utvecklingsplan för Ljungdalaskolans verksamheter Läsåret 08/09 1. Ansvarsområden Grundskolan åk 1-5 En F-klass En förberedelseklass inklusive asylbarn SVA-grupper Hemspråksgrupper i albanska,

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Arbetsplan. Treälvsskolan 10/11

Arbetsplan. Treälvsskolan 10/11 Arbetsplan Treälvsskolan 10/11 101111 Normer och värden Alla ska känna sig trygga på Treälvsskolan vid läsårets slut Kompisstödjarna har höjd status Föräldrar, elever och personal känner till Likabehandlingsplanen

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA:Vätö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Vätö förskolas egen föräldrautvärdering av verksamheten Fyll

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Inledning Vid Sammilsdalskolan åk 7-9 går ca 275 elever. Skolan har en idrott- och hälsaprofil som bland annat återspeglas i elevernas schema och timplan. I

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fjärilen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fjärilen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fjärilen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Draken och Solstenen förskolor, Dalhem/Endre förskoleområde Verksamhetsåret 2013/2014 Kort sammanfattning av enhetens

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår vision är att alla elever, personal och vårdnadshavare på Almåsskolan skall känna till och kunna leva utifrån vår gemensamma värdegrund. Skolans ledning

Läs mer

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund Gefle Montessoriskola F-9 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning, s.3 2. Stolta över, s.4 3.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Nyckeltal för verksamhet, F-3 Färingtofta Fklass: 10 barn; 0,85 pedagog;8,50 lärare/100elever;

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2010/2011. Ödenäs fritidshem Västergården ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2010/2011. Ödenäs fritidshem Västergården ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2010/2011 Ödenäs fritidshem Västergården ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Ödenäs fritidshem består av en avdelning. Västergården samt barn från förskoleavdelningen Mellomgården.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokalt åtagande Flickors stress Vårterminen -13 svarade flickorna i åk 5 på Ärla skola att 10% av dem upplevde stress pga skolarbetet dagligen. Kommunens medelvärde

Läs mer

ARBETSPLAN 2012-2013 YTC: MUSIK-DANS-TEATER MED INTERNATIONELL PROFIL

ARBETSPLAN 2012-2013 YTC: MUSIK-DANS-TEATER MED INTERNATIONELL PROFIL ARBETSPLAN 2012-2013 YTC: MUSIK-DANS-TEATER MED INTERNATIONELL PROFIL Klassen består av 20 elever Klasslärare och specialpedagoger: Ingalill Sedvallson och Elsa Nilsson Mentorer: Helene Derkert, Elsa Nilsson,

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2011/2012

Välkommen till. Läsåret 2011/2012 Välkommen till Läsåret 2011/2012 Augusti 2011 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2011/2012. Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Uppdaterad 151028 Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Läsåret 2015/2016 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Postadress: Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad Besöksadress: Nokiagatan 20. Webb: karlstad.se/nobelgymnasiet Tel: 054-540 15 00 E-post: nobelgymnasiet@karlstad.se 1

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundsärskola Ansvariga för planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund. LIKABEHANDLINGSPLAN Likabehandlingsplan för Sven Eriksonsgymnasiet 10/11 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra

Läs mer