Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!"

Transkript

1 Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

2 Innehållsförteckning F Ö R O R D VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2 ATTRAKTIV KOMMUN MED HÖG LIVSKVALITET... 4 MÅL 3 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE... 4 MÅL 4 ÖKAD TILLVÄXT PEDAGOGISKA OMSORGEN, ANSVARIG CHEF MARIA ANDERSSON MUSSEBERGS FÖRSKOLA I BOCKARA, ANSVARIG CHEF MARIA ANDERSSON MAJBACKENS FÖRSKOLA I KRISTDALA, ANSVARIG CHEF CARINA FRISK DEJEGÅRDENS FÖRSKOLA I DÖDERHULT, ANSVARIG CHEF CARINA FRISK KLOCKAREBACKENS FÖRSKOLA I DÖDERHULT, ANSVARIG CHEF MARIA ANDERSSON LÅNGELIDS FÖRSKOLA I DÖDERHULT, ANSVARIGCHEF CARINA FRISK BOCKARASKOLAN, ANSVARIG CHEF BIRGITTA SVANBÄCK- OLEJNINK KRISTDALASKOLAN, ANSVARIG CHEF SARA EINARSSON RÖDSLESKOLAN FKL, FRITIDSHEM SAMT ÅRSKURS 1 3, ANSVARIG CHEF PIA ANDERSSON- KRANTZ RÖDSLESKOLAN ÅRSKURS 4 6, ANSVARIG CHEF BIRGITTA SVANBÄCK-OLEJNIK RÖDSLESKOLAN ÅRSKURS 7 9, ANSVARIG CHEF STEPHAN NYKVIST RÖDSLESKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN FYREN, ANSVARIG CHEF LOTTA LINDGREN STRATEGISKA MÅL TILL 2014 FÖR HELA SKOLOMRÅDET

3 F Ö R O R D Förra läsåret deltog alla förskolor, förskoleklasser, fritidshem och skolor aktivt i kvalitetsarbetet som mynnat ut i ett antal åtgärder till förbättring. I detta dokument har vi samlat alla dessa åtgärder och tydliggjort vad som är gemensamt för hela skolområdet. Alla enheter är en del av Döderhults skolområde med visionen: Vi utbildar morgondagens världsmedborgare! Hela världen ligger öppen för elever från vårt skolområde! Varje dag är en viktig dag som kommer att sätta spår. Skolledare och medarbetare har höga förväntningar på varandra och på alla elever! Döderhults skolområde hösten 2012 Lotta Lindgren Områdeschef Områdeschef Förskolechefer Rektorer Lotta Lindgren Maria Andersson och Carina Frisk Pia Andersson-Krantz, Birgitta Svanbäck-Olejnik, Sara Einarsson, Stephan Nykvist och Lotta Lindgren Döderhults skolområde Område Adress Rödslevägen 11 Postadress Box Oskarshamn Telefon Hemsida 3

4 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Här kan Du läsa vilka mål som politikerna i Barn och utbildningsnämnden vill att alla skolor ska nå. God ekonomisk hushållning Ekonomi i balans Detta mål innebär att varje verksamhet och varje skolområde skall hålla sin budget. För att detta skall lyckas är förskolechefer och rektorer noga med att informera om det ekonomiska läget och följa upp eventuella avvikelser. Alla arbetslag ansvarar för sin egen driftbudget. Attraktiv kommun med hög livskvalitet Delaktiga medborgare Målet innebär att elever skall känna att skolan tar sitt omsorgsansvar, att elever är delaktiga i utarbetandet av plan för skolans yttre och inre miljö samt att elever är delaktiga via elevråd. Det mäts vartannat år med hjälp av en kvalitetsenkät med start När det gäller framtagandet av en plan för skolans yttre och inre miljö får varje skola pengar. Bockarskolan och Kristdalaskolan har fått dessa pengar och där har eleverna varit delaktiga i hur pengarna ska användas är det dags för Rödsleskolan. På samtliga skolor finns det elevråd och innan elevrådet träffas är det klassråd i alla klasser. God kommunal service Detta innebär att meritvärdena på elevernas slutbetyg ska ligga på riksgenomsnittet senast Rödsleskolans meritvärde låg på mellan 209 och 211 våren Riksgenomsnittet redovisas under senhösten. Mål 3 Attraktiv arbetsgivare Tryggad kompetensförsörjning/utveckling Under en treårs period skall varje medarbetare gå bredvid en annan medarbetar för att lära av varandra. Under förra läsåret påbörjades detta arbete. Mål 4 Ökad tillväxt Attraktiv kommun Målet innebär att skolan ska generera goda kunskaper. 100 % av eleverna ska minst uppnå betyget E i samtliga undervisningsämnen. 4

5 2. PEDAGOGISKA OMSORGEN, ANSVARIG CHEF MARIA ANDERSSON Utifrån förskolechef och medarbetares analys och bedömning av måluppfyllelsen beslutar förskolechef om ett antal konkreta förbättringsåtgärder för kommande läsår MÅL 1 Vi utvecklar barnens utveckling, lärande och lek. MÅL 2 Minst 80 % av våra barns föräldrar kommer på föräldramötena eftersom de är så bra. Vi utvecklar föräldramötena så att den daglig pedagogiska verksamheten utifrån barns lärande synliggörs. 3. MUSSEBERGS FÖRSKOLA I BOCKARA, ANSVARIG CHEF MARIA ANDERSSON Utifrån förskolechef och medarbetares analys och bedömning av måluppfyllelsen beslutar förskolechef om ett antal konkreta förbättringsåtgärder för kommande läsår. MÅL 1 Vi utvecklar varje barns möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. MÅL 2 Vi utvecklar den pedagogiska miljön och barns intresse för olika material. MÅL 3 Minst 80 % av våra barns föräldrar kommer på föräldramötena eftersom de är så bra. Vi utvecklar föräldramötena så att den daglig pedagogiska verksamheten utifrån barns lärande synliggörs. MÅL 4 Vi utvecklar barnens utveckling, lärande och lek. 4. MAJBACKENS FÖRSKOLA I KRISTDALA, ANSVARIG CHEF CARINA FRISK Utifrån förskolechef och medarbetares analys och bedömning av måluppfyllelsen beslutar förskolechef om ett antal konkreta förbättringsåtgärder för kommande läsår. MÅL 1 Vi utvecklar varje barns möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. MÅL 2 Vi utvecklar varje den pedagogiska miljön och barns intresse för olika material. MÅL 3 Minst 80 % av våra barns föräldrar kommer på föräldramötena eftersom de är så bra. Vi utvecklar föräldramötena så att den daglig pedagogiska verksamheten utifrån barns lärande synliggörs. MÅL 4 Vi utvecklar barnens utveckling, lärande och lek. 5

6 5. DEJEGÅRDENS FÖRSKOLA I DÖDERHULT, ANSVARIG CHEF CARINA FRISK Utifrån förskolechef och medarbetares analys och bedömning av måluppfyllelsen beslutar förskolechef om ett antal konkreta förbättringsåtgärder för kommande läsår. MÅL 1 Vi utvecklar varje barns möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. MÅL 2 Vi utvecklar varje den pedagogiska miljön och barns intresse för olika material. MÅL 3 Minst 80 % av våra barns föräldrar kommer på föräldramötena eftersom de är så bra. Vi utvecklar föräldramötena så att den daglig pedagogiska verksamheten utifrån barns lärande synliggörs. MÅL 4 Vi utvecklar barnens utveckling, lärande och lek. 6. KLOCKAREBACKENS FÖRSKOLA I DÖDERHULT, ANSVARIG CHEF MARIA ANDERSSON Utifrån förskolechef och medarbetares analys och bedömning av måluppfyllelsen beslutar förskolechef om ett antal konkreta förbättringsåtgärder för kommande läsår. MÅL 1 Vi utvecklar varje barns möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. MÅL 2 Vi utvecklar varje den pedagogiska miljön och barns intresse för olika material. MÅL 3 Minst 80 % av våra barns föräldrar kommer på föräldramötena eftersom de är så bra. Vi utvecklar föräldramötena så att den daglig pedagogiska verksamheten utifrån barns lärande synliggörs. MÅL 4 Vi utvecklar barnens utveckling, lärande och lek. 6

7 7. LÅNGELIDS FÖRSKOLA I DÖDERHULT, ANSVARIGCHEF CARINA FRISK Utifrån förskolechef och medarbetares analys och bedömning av måluppfyllelsen beslutar förskolechef om ett antal konkreta förbättringsåtgärder för kommande läsår. MÅL 1 Vi utvecklar varje barns möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. MÅL 2 Vi utvecklar varje den pedagogiska miljön och barns intresse för olika material. MÅL 3 Minst 80 % av våra barns föräldrar kommer på föräldramötena eftersom de är så bra. Vi utvecklar föräldramötena så att den daglig pedagogiska verksamheten utifrån barns lärande synliggörs. MÅL 4 Vi utvecklar barnens utveckling, lärande och lek. 8. BOCKARASKOLAN, ANSVARIG CHEF BIRGITTA SVANBÄCK- OLEJNINK Utifrån medarbetares och rektors analys och bedömning av måluppfyllelsen beslutar rektor om ett antal konkreta förbättringsåtgärder för kommande läsår. Förskoleklass och fritidshem Mål 1. Synliggöra fritidshemmets verksamhet. 2. Utveckla vårt pedagogiska ledarskap och därmed ökad måluppfyllelse. Gäller hela Bockara skolan. 1. Personalen på fritidshemmet deltar i kommunens satsning på kvalitet i fritidshemmen. 2. Personalen har ansökt om och fått bidrag till att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Tid avsätts för pedagogiska och reflekterande samtal i samarbete med rektor. Grundskola 1. Ökad måluppfyllelse i alla åldersgrupper och i alla ämnen. 2. Utveckla elevernas förmågor kring läsförståelse. 1. Noggrant kartlägga problemen för de elever som riskerar att inte nå målen och arbeta vidare med utgångspunkt från resultatet. Vid behov söka hjälp utifrån. 2. Personalen tar stöd av Läs- och skrivprojektet hösten Våra elever ska lära sig mer om sitt närsamhälle. 1. Vi ska använda den plan som vi tog fram senaste läsår. 7

8 , sker i december 2012 och maj 2013, för samtliga punkter. Rektor ansvarar. Uppföljning sker skriftligt. Rektor tar även upp dessa mål under medarbetarsamtal hösten KRISTDALASKOLAN, ANSVARIG CHEF SARA EINARSSON Vi arbetar alltid utifrån våra aktuella styrdokument och har en genuin ambition att tillämpa de allmänna råden som finns. Vi arbetar även medvetet kring vårt skolområdes arbetsplan. Utöver dessa övergripande mål ser vi inför detta läsår att vi behöver prioritera följande: Öka och utveckla samarbetet och samverkan mellan de tre verksamheterna som ryms inom enheten, förskoleklass, fritidshem och grundskola. I arbetet kring barnen/eleverna i verksamheten önskar vi att kunna öppna upp utrymme för pedagogiska samtal. Vi ser ett stort behov att samlas kollegialt kring följande frågor för att utveckla vår verksamhet: Bedömning och betygssättning Dokumentation av elevernas utveckling i unikum Leken Lokala pedagogiska planeringar Äventyrspedagogik Alla som arbetar inom vår enhet deltar i samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem. All berörd personal upplever att arbetet kring gemensamma barn/elever samverkas utifrån barnens bästa. Varje vecka samlas grupper av pedagoger i pedagogiska samtal kring någon eller några av läsårets prioriterade frågor. Samtalen har en tydlig struktur och fångar upp delarna; syfte/planering, genomförande och utvärdering. 10. RÖDSLESKOLAN FKL, FRITIDSHEM SAMT ÅRSKURS 1 3, ANSVARIG CHEF PIA ANDERSSON-KRANTZ Utifrån medarbetares och rektors analys och bedömning av måluppfyllelsen beslutar rektor om ett antal konkreta förbättringsåtgärder för kommande läsår. Arbetet med Unikum måste utvecklas. Måluppfyllelsen är ej godtagbar och därför läggs tid på LPP och undervisning i form av diskussioner samt att delge varandra goda exempel. Ämneskonferenser införs under läsåret. Ledarskapet i klassrummet behöver vara ett återkommande aktuellt ämne. Det kollegiala lärande behöver få en mer framträdande plats. Matematik lyftet, Läs- och skrivprojektet samt satsningen på kvalitet för fritidshemmen är vi med i för att nå en högre måluppfyllelse. Alla medarbetare ska känna sig väl förtrogna med Unikum samt se vinsterna med detta verktyg. Diskussioner om LPP (Lokala Pedagogiska Planeringar) och undervisning ska vara en framgångsfaktor. Ledarskapet i klassrummet ska vara ett diskussionsämne som genomsyrar det kollegiala lärandet. Mål 3 Äventyrspedagogiken ska utvecklas samt genomsyra elevens hela skoldag. 8

9 11. RÖDSLESKOLAN ÅRSKURS 4 6, ANSVARIG CHEF BIRGITTA SVANBÄCK-OLEJNIK Utifrån medarbetares och rektors analys och bedömning av måluppfyllelsen beslutar rektor om ett antal konkreta förbättringsåtgärder för kommande läsår. Bibehålla måluppfyllelsen i svenska, ca 95%. - Uppföljning av screeningresultat - Fördjupa arbetet inom läsförståelsen, genom dialoger i grupp där eleven ges möjlighet att argumentera och reflektera över det lästa ämnesområdet. - Skrivandet kan utvecklas genom att eleverna övar sig i att ge respons på varandras texter. - Utveckla arbetet kring berättande och argumenterande texter. - Kommunicera uppnående målen med elever och föräldrar. - Pedagogerna avsätter tid för pedagogiska samtal kring goda exempel inom arbetslagen. - Varje ansvarig pedagog redogör inför klassgenomgång för rektor resultatet av sitt arbete inom ämnet svenska och analyserar därmed sitt resultat tillsammans med specialläraren. Detta arbete sker minst vid två tillfällen under läsåret. Ansvarig - Klasslärare, mentor, speciallärare och rektor En ökad måluppfyllelse i matematik, med minst 5 % - Uppföljning av nationella prov åk 3 för åk 4 & 5 - Befästa de fyra räknesätten och öka elevernas förståelse för när de olika räknesätten används - Fortsatt träning i olika matematiska begrepp och problemlösnings strategier - Eleverna bör få träna sig i att prata matematik i olika gruppkonstellationer; föra resonemang, argumentera och redogöra för hur de tänker då de löser gemensamma matematikuppgifter. - Kommunicera uppnående målen med elever och föräldrar - Synliggöra o diskutera inom arbetslaget upplägget av matematikundervisningen och därmed skapa ett ökat kollektivt lärande. - Åk 4-6 deltar i utprövningsomgången av Skolverkets satsning: Matematiklyftet oktober 2012 mars Varje ansvarig pedagog redogör inför klassgenomgång för rektor resultatet av sitt arbete inom ämnet matematik och analyserar därmed sitt resultat tillsammans med specialläraren. Detta arbete sker minst vid två tillfällen under läsåret. Ansvarig - Klasslärare, mentor, speciallärare och rektor. Mål 3 En ökad måluppfyllelse i engelska, med minst 5 %. - Utöka tiden för elevernas muntliga kommunikation; detta kan ske i olika gruppkonstellationer, eleverna ställer frågor och kommenterar vad andra säger. - Elevernas ordförråd bör utvecklas, genom att läsa och lyssna på engelska i olika former. - Eleverna ska ges möjlighet att få träna på att skriva fler och mer utvecklande texter, både enskilt och i grupp. 9

10 - Tilltron till den egna förmågan att använda språket både skriftligt och muntligt måste öka. - Kommunicera uppnående målen med elever och föräldrar - Synliggöra o diskutera upplägget av engelskundervisningen bland undervisande lärare. - Varje ansvarig pedagog redogör inför klassgenomgång för rektor resultatet av sitt arbete inom ämnet engelska och analyserar därmed sitt resultat tillsammans med specialläraren. Detta arbete sker minst vid två tillfällen under läsåret. Ansvarig - Undervisande lärare i engelska, speciallärare och rektor. Mål 4 Entreprenörskap. - Årskurserna 4 och 5 samarbetar med Krearum. Undervisning i NTA, med fokus på energi i skolan utvecklar elevernas syn på entreprenörskap. Eleverna i respektive årskurs deltar även i evenemang som planeras i kommunen med Energi i fokus., sker i samråd med Krearum och berörda pedagoger och elever, vid höstoch vårterminens slut. Mål 6 Samtlig personal utvecklar sitt pedagogiska ledarskap. - Personalen har sökt och beviljats medel för att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. - Personalen handleds av rektor i pedagogiskt förhållningssätt i skolans vardag, under konferenstid och under studiedagar. Aktuell litteratur sammanfattas, exempelvis Vilse i skolan, Att lyckas som lärare. - Rektor följer upp, hur varje pedagog ser på sitt pedagogiska ledarskap under medarbetarsamtal hösten 2012, samt ev. förändringar. Under våren 2013 görs en gemensam analys var åk 4-6 befinner sig i sitt pedagogiska ledarskap och vilka ev. behov som bör kompletteras. Mål 7 Ökad kompetens hos undervisande personal i åk 4 6 kring bedömning. - Arbetet kring implementering av Lgr 11 samt Kunskap och bedömning fortsätter lå 12/13 - Rektor och utsedda pedagoger deltar i Skolverkets bedömningskonferens ht 12 som i sin tur informerar kollegerna. Rektor informerar på föräldramöten i åk 5 och 6. - Samtlig personal deltar i sammanfattning av de reviderade bedömningsmatriserna lå 12/13. - Samtlig personal ansvarar för att till sig aktuell information på Skolverkets hemsida kring bedömning - Personalen ges möjlighet att träna sig i bedömning tillsammans, under konferenstid och under studiedagar. Studieupplägget kring Kunskapsbedömning i skolan avslutas ht Enkät till varje personal vid höstterminens slut, där pedagogen gör en egen bedömning var i detta arbete han/hon befinner sig och uttrycker vilka insatser som kvarstår inför våren

11 12. RÖDSLESKOLAN ÅRSKURS 7 9, ANSVARIG CHEF STEPHAN NYKVIST Utifrån medarbetares och rektors analys och bedömning av måluppfyllelsen beslutar rektor om ett antal konkreta förbättringsåtgärder för kommande läsår. Enheten har beslutat att satsa på implementering av ny läroplan samt nya betyg. Målsättningen är att samtliga lärare ska ha mycket hög kompetens beträffande tillämpningen av nya styrdokument. Fortsatt kontinuerligt arbete i arbetslag och ämnesgrupper under läsåret. Målet ska vara uppnått till terminsstarten höst Kontinuerlig uppföljning och utvärdering under läsåret. Ansvarig Rektor och kvalitetsansvarig lärare. målet? Vidare kommer enheten att kraftsamla kring webbverktyget UNIKUM för att öka kvaliteten på informationsutbytet mellan hem och skola. Arbete med att sätta in lärarna i systemet pågår. Information och utbildning av vårdnadshavare har startat, liksom av elever. Målet ska vara uppnått senast utgången av vårterminen Eftersom systemet kommer att tillämpas redan från höstterminen får vi följa utvecklingen och vidta åtgärder i den stund vi ser att det är nödvändigt. Detta sker i dialog med hemmen. Utvärdering bör ske i slutet av läsåret. Ansvarig Lokalt UNIKUM-ansvarige tillsammmans med rektor samt vid behov med stöd av kvalitetsansvarige lärare. Mål 3 Ett projekt har startats med syfte att utveckla metoder kring förståelse för, bemötande av elever med stora skolsvårigheter. Detta ska förhoppningsvis utmynna i träffsäkra åtgärder och anpassningar av undervisningen samt övrigt nödvändigt stöd. anpassningar Med stöd av en föreläsning om Exekutiva funktioner samlas lärare och arbetslag kring litteraturstudier. Med utgångspunkt från detta ska man formulera strategier för att möte aktuella elevers behov av anpassningar organisatoriskt och metodiskt. Ej bestämt i skrivande stund då fullständig projektbeskrivning. Ansvarig Ansvarsfördelniingen ej fastställd av ovannämnda skäl. Rektor kommer dock att ha ett självklart ansvar. 11

12 13. RÖDSLESKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN FYREN, ANSVARIG CHEF LOTTA LINDGREN Utifrån medarbetares och rektors analys och bedömning av måluppfyllelsen beslutar rektor om ett antal konkreta förbättringsåtgärder för kommande läsår. Alla elever upplever trygghet och respekterar sina kamrater. Hur gör vi? Vi fortsätter att använda oss av arbetsmaterialet Ninja-koll. Vi utvecklar och introducerar nya stillhetsövningar som även innefattar kroppskännedom. Målet utvärderas kontinuerligt under läsåret. Vi lär av andra och av varandra Hur gör vi? Vi auskulterar inom andra verksamheter för att öka vår förståelse och kunskap. Detta bygger på egna önskemål inom de områden vi vill se och lära mer av. Minst tre medarbetare gör detta under året. Mål 3 Bra föräldramöte Hur gör vi? Bjuder in, rektor ansvarar för inledningen och lärarna för resten, sammanfattar och utvärderar efter år vad vi kan göra ännu bättre. Fokus på varje klass utveckling och arbete. Mål 4 Förbättrar undervisning i SO och NO så att den knyter an till närsamhället. Hur gör vi? Utifrån kursplanen, sidan 80 och 92, använder vi oss av närsamhället och studiebesök. Mål 5 Utvecklar SYV-informationen för eleverna i åk 8 och 9. Hur gör vi? SYF information ska alltid finnas med i kontakten med föräldrarna. Den ges både på möten och individuellt. 12

13 14. STRATEGISKA MÅL TILL 2014 FÖR HELA SKOLOMRÅDET Utifrån analys och bedömning av nuläget har ledningsgruppen beslutat om sex strategiska mål fram till % av våra barn, elever och föräldrar är nöjda. a. Detta innebär att vi utvecklar ledarskapet i barngruppen/klassrummet med tydliga roller och uppdrag för samtliga medarbetare. Litteraturstudier och workshops om ledarskap genomförs. För att lära av andra genomförs besök på andra arbetsplatser enligt verksamhetsmålen. b. Utifrån förväntningar på medarbetare tas ett självskattningsdokument fram som användas vid medarbetarsamtalen. Skolledningen ser över rutiner och strukturer för olika system. Det handlar till exempel om: plan mot kränkande behandling, elevdokumentation, möten, rehabilitering, samverkan UNIKUM c. Förbättringsåtgärderna i förskola och skola utgår från varje enhets behov. 2. Samtliga elever klarar ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9. a. Förskolechef och rektor följer upp och analyserar kunskapsresultaten utifrån den pedagogiska plattformen och bestämmer förbättringsåtgärder tillsammans med arbetslagen. b. Kompetensutveckling utifrån läroplanerna. (T.ex. ämnesdidaktik och bedömning) % av eleverna är behöriga till gymnasieskolan. a. Förskolechef och rektor följer upp och analyserar kunskapsresultaten utifrån den pedagogiska plattformen och bestämmer förbättringsåtgärder tillsammans med arbetslagen. b. Kompetensutveckling utifrån läroplanerna. (T.ex. ämnesdidaktik och bedömning) 4. Skolområdet når minst det SALSA-beräknade meritvärdet. a. Förskolechef och rektor följer upp och analyserar kunskapsresultaten utifrån den pedagogiska plattformen och bestämmer förbättringsåtgärder tillsammans med arbetslagen. b. Kompetensutveckling utifrån läroplanerna. (T.ex. ämnesdidaktik och bedömning) % av medarbetarna upplever ett nära pedagogisk ledarskap av sin närmaste chef. a. Alla medarbetare upplever att de kan bolla frågor med sin närmaste chef. b. Alla medarbetare upplever att den närmaste chefen visar intresse och engagemang för medarbetarens arbete. c. Alla medarbetare upplever att de får återkoppling på utfört arbete. d. Efter kartläggning av behörighet tas en kompetensutvecklingsplan fram så att skolområdet har 100 % behöriga medarbetare senast e. Tydliga och väl förberedda medarbetarsamtal och lönesamtal. 6. Skolområdet har en budget i balans. a. Resursanvändandet ses regelbundet över så att pengarna används utifrån verksamhetens behov. b. Rektorerna ansvarar för att kartlägga och utveckla resursanvändandet då det gäller elever med rätt till särskilt stöd. 13

Döderhults skolområde

Döderhults skolområde Döderhults skolområde Vi utbildar världsmedborgare! Hela världen ligger öppen för elever från vårt skolområde. Varje dag är en viktig dag som kommer att sätta spår! Med arbetsglädje och engagemang arbetar

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Dalkjusans skola 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Bergvretenskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN FÖRÄLDRARÅDET 8 MARS 2012 FÖR BOCKARASKOLAN, KRISTDALASKOLAN OCH RÖDSLESKOLAN

MINNESANTECKNINGAR FRÅN FÖRÄLDRARÅDET 8 MARS 2012 FÖR BOCKARASKOLAN, KRISTDALASKOLAN OCH RÖDSLESKOLAN 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Döderhults skolområde MINNESANTECKNINGAR FRÅN FÖRÄLDRARÅDET 8 MARS 2012 FÖR BOCKARASKOLAN, KRISTDALASKOLAN OCH RÖDSLESKOLAN Närvarande 20 föräldrar från Rödsle

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2014 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Färsingaskolans verksamhet har under 2013 präglats av sammanslagning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem)

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Datum 2014-08-18 Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Holmesskolan Besöksadress Fabriksgatan 3, Torsby Torsby kommun 50. BUN 685 80 Torsby 0560-162 33 direkt 0560-160 00 växel

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Kompassens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan. Sundby förskola och skola. Förskola/skola: Läsåret 2015/2016

Verksamhetsplan. Sundby förskola och skola. Förskola/skola: Läsåret 2015/2016 Läsåret 2015/2016 Förskola/skola: Sundby förskola och skola 0 Innehållsförteckning Nulägesanalys... 2... 2... 2 Mål... 3... 3... 3 Fritids... 3 Organisation och arbetsklimat... 3 Handlingsplan... 4 Vilka

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Sandvikstrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsen År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 58 45 8 7 Kommunbidrag

Läs mer

Planera och organisera för Matematiklyftet

Planera och organisera för Matematiklyftet Planera och organisera för Matematiklyftet För huvudman, rektor och förskolechef inom Förskola Förskoleklass Grundskola och motsvarande skolformer Gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet.

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. REKTORSPROGRAMMET FÖRDJUPNINGSARBETE BLOCK 5 ÖRU, MHD, HDA K3 Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. Hur kan vi arbeta förebyggande på skolan? Katarina Fridén 2013-09-06 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplanen har antagits av kommunfullmäktige 2008-02-25 på förslag av skolnämnden 2007-12-11. Utgiven av: Skolförvaltningen i Trelleborg Foto: Ingrid Wall, Susanne

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-22 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Neglinge-Solsidans skolor i Nacka kommun 2011-03-21 Skolbeslut Datum: 2011-03-22 1 (3) Rektorn vid Neglinge-Solsidans skolor. Odenvägen 10 133

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Björndalsskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor

Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor Å, Nangilima! Ja, Jonatan, ja, jag ser ljuset! Jag ser ljuset! Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta 2 Förord Vändningen

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola 20120928 Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13 Tällbergs Förskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRESENTATION AV VERKSAMHETEN...3 1.Organisation Enheter/Avdelningar...3 1.1.Barn i behov av särskilt stöd...4 1.2.Ekonomi...4

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2014/2015 Stråningstorpsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... 3 Skolans syfte och

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan Datum 13 06 14 1 (8) Kvalitetsanalys för Igelboda förskola läsåret 2012/13 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kristdalaskolan F - 6

Kristdalaskolan F - 6 Kristdalaskolan F - 6 Innehållsförteckning F Ö R O R D... 4 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 1.1 FÖRSKOLEKLASS... 5 1.1.1 Mål 1... 5 1.1.1 Mål 2... 5 1.2 GRUNDSKOLA...

Läs mer

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Enheten består av förskolorna Båten, Gunghästen,

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fjärilen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fjärilen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fjärilen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Nyckeltal för verksamhet, F-3 Färingtofta Fklass: 10 barn; 0,85 pedagog;8,50 lärare/100elever;

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Brittmari Marberger Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Alsteråskolan/Skytteanska skolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ålem fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-30 962 0,0% Personalkostnader 7 727 683 7 603 848 98,4% Övriga

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08 Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008- sept-08 Presentation Sollentuna Musikklasser är en tvåparallellig 4-9-skola med 355-360 elever. Eleverna kommer från alla delar av Sollentuna, men

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Tomaslundsskolans Läroplansplanering

Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vetlanda kommun Tomaslundsskolan 130822 Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vision: På vår skola får jag vara den jag är och växa som människa i ett gemensamt lärande 2013-14 Tomaslundsskolans vision

Läs mer

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan Arbetsplan Kvalitetsredovisning Handlingsplan Fritidshemmet Mullvaden 2010/2011 Vision: Vår vision är att alltid ha barnens trivsel, delaktighet och välmående i centrum. Innehållsförteckning 1. Fritidshemmets

Läs mer

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Nyboda skola Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Nyboda är en nybyggd skola i de centrala delarna av Tyresö. Skolan startade i augusti 2012. All personal är nyrekryterad

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Annsofie Falk 20150831 TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer