COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn."

Transkript

1 COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar på nyhtrna. Powr8 i dtalj Vi synar nya procssorn. Dominoffktn Modrnt gränssnitt tillgängligt för dn traditionlla Notsklintn, wbbn och mobila nhtr.

2 LEDARE Lad Your Backup Transformation Rplac tap and acclrat your businss Protcting your data and kping your applications availabl is hardr than vr, particularly whn your backup plan still includs tap. Don t lt tap backup slow down your plans for virtualization, your privat cloud, and businss growth. EMC disk backup solutions from Load Solution gt rid of th infficincy, risk, and worry of tap. Solv your biggst backup challngs and mov fastr. Lading dg backup solutions from Load Solution ar: Fast: Rduc backup tims by 90% and rcovr rliably from purpos built backup appliancs for worry-fr protction. Efficint: Rduc backup storag by 10-30x, and managmnt tim by 81% all for a 7-month avrag payback Gt your nw gam plan at: Load Solution Load Solution is your partnr for th IBM i-backup solution that s right for you. For mor information: Call Load Solutions at +46 (0) or mail us: COMMON Swdn Förningn Data3 M&M Ekonomi AB, Att: Lislott Grandin Södrhallarna Stockholm Rdaktionn Ansvarig utgivar Torbjörn Apphl Kansli och konomi Mdlmsinformation Anmälan om nytt mdlmskap llr ändrad mdlmsuppgiftr görs till: Mdarbtar i dtta nummr Lars-Olov Spångbrg Thomas Nilsson Åk H Olsson Alain Snocq Frdrik Malmborg Annonsansvarig Håkan Sjödin Grafisk produktion Pr Hammarsjö Tryckning Stjärntryck Annonsr från färdiga original Prisr ord.nr (from MB 212) Storlk pris Hlsida 5000:- Halvsida 4000:- Sid 5 Powr8-procssorn i dtalj Sid 22 Nrd Alrt Dt går bra nu... Dt känns riktigt kul att vara ordförand för dn här användaförningn. Mst tack var all dn uppskattning man får från r mdlmmar, mn ävn på grund av alla positiva signalr kring IBM i plattformn som kommr från alla håll och kantr. Jag hoppas ni har tagit dl av d rapportr som kommit in undr årt där man påvisar att totalkostnadn för ägand av IBM i är låg, tvärtom vad ryktt sägr som omgr plattformn. Vidar kom undr snsommarn n rapport som visad att DB2 på IBM i är snabbar än dn av SAP hlt nyutvcklad in-mmory databasn HANA. Vi som var md på höstkonfrnsn och lyssnad på Mik Cain är int förvånad. Dn tknik IBM användr sig av uppfanns på 1970-talt, då trodd man att hårddiskar snart skull försvinna och allt skull ligga i minnt sad Mik bland annat. Höstkonfrnsn är ju givtvis också n bidragand orsak till att dt är så kul att vara ngagrad i dn här förningn. Vilkt tryck!! Övr 150 dltagar var md och bidrog till nligt många dn bästa konfrnsn hittills. Konfrnsgruppn satsad i år myckt på att få in talar som fokusrar på modrnisring, tt htt ämn som har flra bröringspunktr. Dn nämnd Mik Cain är från Rochstr och guru på DB2, så han pratad givtvis om viktn att gå övr till SQL där all utvckling skr när dt gällr databasn. En annan bröringspunkt är användargränssnittt som Mik Pavlak brörd gnom att tala om PHP. Charls Charli Guarino visad hur man går från Grn Scrn till modrna utvcklarvrktyg från Rational och brörd applikationslagrt. Alison Buttrill var på plats i år ign och nämnd undr konfrnsn något som då ännu int var annonsrat, RPG Full Fr format. Dtta kom md i Tchnology Rfrsh 7 som släppts några dagar snar, läs mr om dn här i tidningn. En uppmaning skull jag vilja g r: utmana ra srvrar där hmma i datahalln. Bhövr ni så många? Har ni flra databasr, är dt nödvändigt i så fall? Tänk på att du har n fullskalig ISO/ANSI standard SQL databas i DB2 som du rdan btalat för. Kör ni Exchang? Är dt fortfarand dt klokast svart, förutom molntjänstr som är så populära kansk dt är läg att kika på Domino ign, särskilt om ni vill ha 100% gn kontroll på mailsystmt. n Torbjörn Apphl Ordförand Data3 Sid 10 Profiln Jimi Ing Sid 12 Dominoffktn Innhåll #214 Sid 5 Powr8 i dtalj Sid 6 Krönika Thomas Nilsson Sid 6 Ny inom IBM i Sid 10 Profiln Jimi Ing Sid 10 Höstkonfrnsn 2013 Sid 12 Dominoffktn Sid 14 Höstkonfrnsn 2013 Sid 18 Säkrht md Spångbrg Sid 22 Nrd Alrt 10 prylar Sid 24 Anslagstavlan Mdlmsträffar Sid 26 Rdbooks Sid 27 Om Data3 COMMON SWEDEN #214 3

3 IBM i-rlatrad NYHETER Infor satsar i Linköping Ett par snabba frågor till Patrick Borg, Svrigchf för INFOR Data3: Vi kund tidigar i år höra att Infor satsar stort i Svrig och passar på att anställa många unga människor. Hur kommr dt sig att Infor läggr utvckling här i Svrig och int något av låglönländrna tror du? Patrick: Infor har valt att bhålla utvcklingscntrt för M3-produktn i Svrig ftrsom dnna kunskap är kritisk och myckt svår att flytta. Man satsar myckt på M3 ftrsom dt är n modrn produkt md djup och brd funktionalitt för d industrir vi satsar på. Common US i Orlando 2014 Nästa år ägr Common-konfrnsn rum i Orlando, Florida. Vi kommr tillsammans md Norg samordna n rsa till IBM Rochstr och brifing cntrt där. Undr d två dagarna matas ni md nyhtr och uppdatringar från d yttrst ansvariga för rspktiv områd. Håll utkik ftr dtaljrad agnda och inbjudan på powr8 i dtalj I augusti prsntrad IBM dtaljr kring dn kommand Powr8 procssorn vid dn årliga Hotchips konfrnsn. På dn här illustarationn kan du s dt som är känt idag. Av: Hnrik Wannhdn Cor 12 kärnor på 4 GHz md 8 dynamiskt allokrad hårdvarutrådar var. 16 bräkningsnhtr pr kärna, inklusiv 2 Hltals-, 4 Flyttals-, 2 Vktor-, n Dcimalbräknings- och n Krypto-nht/r. Förbättrad Branch-, Prftch- och Load/Stor-nhtr samt störr Issukö. 64 kb data- och 32 kb instruktionscach. 60% snabbar på nkltrådad, och dubblt så snabb på flrtrådad bräkningar pr Hz än POWER7. L2-cach 4 GHz SRAM L2-cach på 512 kb pr kärna på n 64-bitarsbuss till L1-cacht. Dubblt upp på båda jämfört md POWER7. 64 GB/s från och 256 GB till L1-cach. Totalt 4 TB/s aggrgrat på hla chippt. L3-cach 4 GHz DRAM L3-cach på 8 MB pr kärna. 128 GB/s till och från L2-cach. Totalt 96 MB L3-cach md 3 TB/s aggrgrad bandbrdd övr hla chippt. SMP+CAPI 4 SMP-länkar till angränsand POWER8-chip samt dubbla CAPI I/O-gränssnitt på 8 GB/s för dirkt anslutning till xtrna bräkningsnhtr, typ GPU:r, ASIC:s, FPGA:r och DSP:r. Tillåtr dirkt accss till procssorns minn. SMP+Acc 4 SMP-länkar till angränsand POWER8-chip samt acclratorr för virtualisring, virtull minnshantring, transaktionsminn och kryptring. Powr8 Har visats i klockfrkvns på 4 GHz och spc:ad upp till 4.8 GHz. Övr 3 miljardr transistorr, 22.8 mm 28.5 mm, dvs 650 mm2. Tillvrkad på n 22 nm kopparbasrad, SOIprocss md High-k dilktrik och 15 mtallagr. Stödjr Powr ISA v.2.07 Book III-S och är öppt licnsirbar undr OpnPOWER-konsortit. Cach-arkitktur och minn hantras av ackompanjrand Cntaur-chip. Multiprocssor-systm skalar dirkt upp till 48 socklar, vilkt sammantagt rsultrar i 576 kärnor, 4608 hårdvarutrådar och 48 TB RAM. Minnscontrollrs Dubbla tkniknutrala controllrs GB/s dubblriktad minnskanalr var, för anslutning till upp till 8 Cntaur-chip. Totalt 230 GB/s oavbrutn bandbrdd in-ut. Chip Intrconnct Buss md 150 GB/s bandbrdd till och från kärnorna i n dlad NUMA-arkitktur mllan all L2- och L3-cach. Data3: Många av ra kundr kör fortfarand gamla vrsionr och till viss dl har ni svårt att få övr dm till nya vrsionr. Många p.g.a. kostnadrna att få md alla sina anpassningar. Vad skull Du vilja säga till dm? Patrick: D kundr som lyft till d 2 snast vrsionrna av M3 har tagit bort mllan % av anpassningarna, då dt allra msta idag går att lösa i standard. Så dtta är int problmt, utan dt finns andra orsakr. Brist på rsursr/tid och pngar, dt funkar dt man har, mm. Om Infor Infor är dt trdj största lvrantörn av affärssystm i världn. D omsättr 2.8Miljard USD årlign, har anställda och kundr i 194 ländr. I Infors portfölj hittar man affärssystm såsom M3/Movx, Mapics, Systm21 & BAAN Ny hårdvara från IBM Dt lansrads lit ny hårdvara I samband md TR7. En uppdatrad RAID kontrollr som bland annat drar mindr ström och gr btydligt bättr skrivprstanda via VIOS kom. Störr och snabbar Solid Stat och hårddiskar gnrllt kom där nu SSD lvrras md 775GB kapacitt och hårddiskar snurrands i varv kommr Sammanfattning av hårdvarulansringn: (OBS, nstaka faturs gällr int IBM i systm) Rfrshd PCI2 SAS adaptr offrs nrgy savings and lowr cost Small form factor (SFF) (2.5-inch) solid stat driv (SSD), both 387 GB and 775 GB No-charg 387 GB SSD for nw Powr 770 and 780 IBM Flash Adaptr 90 (#ES09) flash card for high prformanc 1.2/1.1 TB 10,000 rpm disk drivs Powr 795 GX++ 1-port 4X IB QDR Adaptr 40 Gb Support for th Solarflar SFN6122F and SFN5162F adaptrs on additional modls Additional function with IBM i for th 2-port async adaptr Enhancd HDD prformanc for IBM i with VIOS and larg cach SAS adaptrs md 1.2TB diskkapacitt (1,1 tb md 520 byts format). Värt att notra är också att IBM skickar md två rspktiv tr SSD diskar när man köpr llr uppgradrar n Powr och Powr maskin. Givtvis had man gärna stt dtta ävn i d mindr maskinrna, mn dt är väl hlt nklt n prisfråga. Cntaur Minnsbuffr-chip md intgrrat L4-cach. Tillvrkat på samma 22 nm-procss md 15 mtallagr som POWER8. Är tänkt att vara n utbytbar komponnt för framtida tknikskift, tx till DDR4-minn. L4-cach 16 MB DRAM md 40 ns latncy. Totalt 128 MB aggrgrad L4-cach. Managmnt POWER8-länk 9.6 GB/s länk till POWER8- chippts minns-controllr. DDR3-gränssnitt 4 kanalr, md stöd för 32 GB SDRAM. Total aggrggrad bandbrdd på övr 410 GB/s. 4 COMMON SWEDEN #214 COMMON SWEDEN #214 5

4 THOMAS Krönika Molntjänstr höjda övr lag och ordning Jag imponras övr hur molntjänstrna utvcklas och hur d tar övr allt mr av klassiska tillämpningar. Lika myckt som jag imponras så förundras jag samtidigt övr hur gammalmodiga d trots allt är. NY INOM IBM i? IBM i Ursprung och historia För att undrlätta för dig som är ny inom IBM i världn att bättr förstå dn här miljön, kommr vi börja skriva mr md r i fokus. Först ut försökr vi bskriva systmt utifrån sin historia och ursprung. Av: Torbjörn Apphl Flrtalt molntjänstr som är tänkta att ta övr kontorsstöd krävr att användaruppgiftr ska synkronisras till molntjänstrnas katalogr och dn vntulla singl-sign-on som går att uppbringa är int sällan propritär. Mn, vad är dt för rvirpink? Datainspktionn har av förståliga skäl int intrssrat sig nämnvärt för tkniska intgrationr utan är självfallt fortsatt fokusrad på att prsonuppgiftslagn (1998:204) tillämpas. Dt bord vara n självklarht att lagn tillämpas, mn ävn här väcks förvåning. Eftr att ha studrat tt antal störr molntjänstlvrantörr så är dt int bara n känsla att splplann diktras av lvrantörn. Oroväckand är att flra som intrssrar sig för molntjänstrna också infogar sig i dt faktum att standardavtaln är allt annat än skrivna md tt fokus på dn prsonliga intgrittn. Vm är gntlign till för vm? I n normalt fungrand marknad så utvcklas varor och tjänstr som mötr tt bhov. Därmd int sagt att molntjänstr int är n fungrand marknad. D uppfyllr många gångr dn vanliga användarns bhov md råg. Mn är dt vrklign nbart dn vanliga användarns bhov som ska tillgodoss? Vår uppfattning är att kravställning av molntjänstr krävr sin kvinna llr man. Int minst ur tt informationssäkrhtsprspktiv där man baktar skyddsvärd i rlation till dn faktiska information som avss hantras inom ramarna för divrs molntjänstr. Om molntjänstn hantrar prsonuppgiftr är dt Mn är dt vrklign nbart dn vanliga användarns bhov som ska tillgodoss? n självklarht att ställa krav på att tt prsonuppgiftsbiträdsavtal upprättas md sin molnlvrantör. Syft md avtalt är att rglra hur molntjänstlvrantörn får bhandla prsonuppgiftrna. Syftt är också att tills att molntjänstlvrantörn vidtar d säkrhtsåtgärdr som dn prsonuppgiftsansvarig är skyldig att vidta nligt lagn. När väl d lgala kravn är tillgogosdda så tord dt vara högst rimligt att säkrställa att molntjänstn int förutsättr att användaruppgiftr i förväg synkronisras md molntjänstns motsvaright till katalog och att inloggningn kan sk fdrrat md öppna standardr såsom SAML. Givtvis finns dt molntjänstlvrantörr som har förstått splrglrna, mn dt är förvånand att så många sr dn förnklad kravbildn som bskrivs här som något utopiskt. I flra fall är molntjänstlvrantörn hlt oförstånd till dssa krav. Om någon har för avsikt att agra på n marknad så bord dt vara n självklarht att vrka utifrån dn författningsrglring som rådr och hörsamma marknadns allt starkar krav på xmplvis öppna standardr. Dt finns i längdn ingn marknad för n aktör som tror sig stå höjd övr lagn och bygga n affär på rigorösa inlåsningsffktr - och tur är väl dt! n Thomas Nilsson är obrond säkrhtsxprt.grundar av informations- och IT-säkrhtsförtagt Crtzza. Photo: Ariwasabi / 123RF IBM i är tt av sammanlagt tr olika oprativsystm som går att köra på IBM Powr hårdvaran (d övriga är AIX och Linux) Systmt är n vidarutvckling av dn ursprungliga AS/400 som i sin tur utvcklads från främst Systm/38. Oprativsystmt htt OS/400 mn oftast bnämnd man allt md AS/400. Eftrföljarn till AS/400 blv isris och vidar Systm i, n sri namnbytn som tyvärr skapat stor förvirring hos många. Dt finns till och md d som fortfarand kallar systmt AS/400 trots d stora skillnadrna i dagns systm och dåtidns (1999 slutad AS/400 tillvrkas) Systmt är unikt i IT-Branschn för sin nivå av intgration och sin undrliggand arkitktur. Bland annat liggr TIMI (Tchnology Idpndnt Machin Intrfac) till grund för att man gnom årn kunnat byta ut procssorarkitktur från 48 bitar till 64 bitar utan att ovanpåliggand applikationr påvrkats nämnvärt, något ingn annan tillvrkar lyckats md i samma utsträckning. Från Systm/38 tog man bland annat md sig filsystmt som är n rlationsdatabas (!) och lagringstknikn Singl Lvl Storag n tknik som gör att du slippr hålla rda på var dina objkt bfinnr sig. Dt är ävn samma tknik som gör att man kan bstämma vilka dlar av oprativsystmt/databasn som skall ligga i minnt llr ut på disk, något som i dagsprss bskrivs som n nyht och kallas in-mmory databas, Dr Franks Soltis uppfann tknikn i mittn på 1970-talt. Eftrsom rlationsdatabasn DB2 är Källa n intgrrad dl av oprativsystmt så innbär dt att n hl dl uppgiftr som n DBA gör på andra plattformar slippr hantras manullt. Dt bland myckt annat bidrar starkt till dn låga totalkostnadn att äga maskinn. Vidar är oprativsystmt hlt objktbasrat där gnskaprna på dssa objkt är skyddad till och md lägr nd än i oprativsystmt, i själva mikrokodn. Systmt byggds md md fokus på små och mdlstora förtag och där bland annat flra skull kunna jobba samtidigt md sina applikationr, dt gjord att man utvcklad tt antal funktionr för att kunna isolra och lastbalansra miljön. Dt huvudsakliga programspråkt har traditionllt varit Cobol llr dt gna språkt RPG som är optimrat för IBM i. Mn idag kan man ävn köra Java, PHP och flrtalt andra språk vilkt gör systmt till myckt flxiblt och uppskattat bland sina användar. n 6 COMMON SWEDEN #214 COMMON SWEDEN #214 7

5 Krönika Latst PTFs Jag bhövr aldrig hoppa bungyjump! Litt om höstkonfrnsn och n dl dssförinnan Så här var dt - i våras någon gång frågad Torbjörn mig om jag vill tala om någonting på höstkonfrnsn. Och när dt börjar ljusna ftr vintrmörkrt, lammn släpps ut på grönbt där hmmavid och båtn int mr än prcis kommit i sjön känns höstn väldigt väldigt långt bort. Dt krävds int ns särskilt myckt övrtalning så jag sa ja. I synnrht som blyght int är dn främsta av mina lastr. Jag kansk skull skicka upp n titl till programmakarna så att dt kom md i griddn ordntligt. Något om modrnisring - dt bord funka. Sn var dt ju möjlight att hålla på hla sommarn och n god dl av höstn md skrivandt. L nfr st plin d bonns volontés t désirs - så sant! Dt händr så myckt undr vår och sommar att skrivandt int skdd md ns i närhtn av avsdd rglbundnht. När oktobr kom och konfrnsn närmad sig md stormstg fanns n grundstomm och tt stort frågtckn - hur myckt matrial hinnr man gntlign md på 45 minutr? Sista vckan blv intnsiv - följands dvisn att man ska aldrig strssa förrän i allra sista minutn. Tman mjslads ut och jag kom fram till att ungfär n foil pr minut bord vara lagom. Tr rvidringar snar (stavningskontrollr kan man aldrig göra för många) så var i vart fall matrialt klart. Så frågad Tobb (rätt tätt inpå konfrnsn) om jag had övat? Självklart int blv svart (förlåt om jag gjord dig nrvös). OK jag har litt rfarnht av timing sdan jag höll utbildningar för programmrar för n massa år sdan. Så jag känd på mig att dt skull nog funka rätt hyfsat i alla fall. 8 COMMON SWEDEN #214 Mn fjärilar i magn had jag int när konfrnsn börjad. Dt var mr som om tt gäng racoonr snurrad runt där nr så litt nrvös kansk jag var ändå. Och dssutom handlad dt om vargtimmn - första passt ftr lunch då dt vrklign gällr att vara aktiv för att förhindra att hla publikn hamnar i paltkoma - om dt nu kom någon publik alls. Dt fanns ju rätt många andra - i mitt tyck riktigt intrssanta - spår som gick samtidigt. Kansk dt bara blv tt par - tr prs? Dt visad sig bli n god dl till - tack och lov. Bland annat n dl yngr (OK för mig är numra d allra flsta i branschn yngr, så är dt bara) mn unga IBM:ar som då hörd xakt till dn tänkta målgruppn. Folk vrkad lyssna. Dt kom något skratt på tänkt ställ. Dt känds plötsligt väldigt kul och bra alltsammans. Och när jag gick i mål (ftr 45 minutr och 12 skundr) känds allt väldigt myckt värt bsvärt och nrvosittn. Dt var n rjäl möjlight att prsonlign kunna prdika om tt ämn jag vrklign brinnr för (modrnisring!) inför n positiv och intrssrad publik. Dt är härligt! Så till Torbjörn - tack för att jag fick chansn! Till d som int provat på ännu - Kör hårt! Stå upp dla md r av dt ni kan. Dt är n upplvls. Och som sagt - jag bhövr aldrig hoppa bungyjump llr fallskärm llr sånt gôrm - dtta var myckt häftigar. Vad md kan jag säga om höstkonfrnsn? Jo att dn som vanligt var n ännu bättr tillställning än förra årts, att dt var synd om d mdlmmar som int kom och att för allt i hla världn - Följ Mik Cains blogg! n Åk H Olsson är sniorkonsult på PDB Datasystm i Jönköping och arbtar bland annat md arkitktur och infrastrukturfrågor på IBM i. Vi upphör md att publicra listor övr PTFr ftr dn här tidningn. Anldningn till dtta är att listan snabbt blir inaktull. Dssutom är dt så myckt mr som bhövr uppdatras på systmt än bara PTFr, firmwar på HMC, VIOS uppdatringar tc. Framövr hänvisar vi till IBMs sida Prvntiv Srvic Planning PSP på följand länk: IBM i Rlas: 7.1 PDT ID / Dscription Dscription SF99710 Cumulativ PTF packag C SF99711: 710 All PTF Groups xcpt Cumulativ PTF Packag Lvl 2 SF99709: 710 Group Hipr Lvl 97 SF99708: 710 Group Scurity Lvl 29 SF99707: 710 Tchnology Rfrsh Lvl 7 SF99706: 710 High Availability for IBM i Lvl 5 SF99705: 710 Hardwar and Rlatd PTFs Lvl 6 SF99701: 710 DB2 for IBM i Lvl 26 SF99647: 710 DB2 Wb Qury for i V2.1.0 Lvl 6 SF99637: 710 DB2 Wb Qury for IBM i V1.1.2 Lvl 8 SF99627: Elctronic Srvics Group PTF Lvl 10 SF99617: 710 DB2 Wb Qury for IBM i V1.1.1 Lvl 6 SF99572: 710 Java Lvl 14 SF99381: 710 WbSphr App Srvr V8.5 Lvl 6 SF99380: 710 WbSphr App Srvr V8.0 Lvl 9 SF99369: 710 IBM i intgration with BladCntr and Systm x Lvl 15 SF99368: 710 IBM HTTP Srvr for i Lvl 23 SF99367: 710 TCP/IP PTF Lvl 7 SF99366: 710 Print PTFs Lvl 9 SF99364: 710 WbSphr App Srvr V6.1 Lvl 9 SF99363: 710 WbSphr App Srvr V7.0 Lvl 13 SF99362: 710 Backup Rcovry Solutions Lvl 29 SF99145: 710 Prformanc Tools Lvl 5 IBM i Rlas: 6.1 PDT ID / Dscription Dscription SF99610 Cumulativ PTF packag C SF99369: 710 IBM i intgration with BladCntr and Systm x Lvl 13 SF99368: 710 IBM HTTP Srvr for i Lvl 21 SF99367: 710 TCP/IP PTF Lvl 7 SF99366: 710 Print PTFs Lvl 8 SF99364: 710 WbSphr App Srvr V6.1 Lvl 8 SF99363: 710 WbSphr App Srvr V7.0 Lvl 13 SF99362: 710 Backup Rcovry Solutions Lvl 27 SF99359: 710 WbSphr MQ for i5/os - v7.0.1/v7.1.0 Lvl 12 SF99145: 710 Prformanc Tools Lvl 5 SF99646: 610 DB2 Wb Qury for i V2.1.0 Lvl 6 SF99636: 610 DB2 Wb Qury for IBM i V1.1.2 Lvl 8 SF99626: Elctronic Srvics Group PTF Lvl 10 SF99616: 610 DB2 Wb Qury for IBM i V1.1.1 Lvl 11 SF99609: 610 Group Hipr Lvl 160 SF99608: 610 Group Scurity Lvl 42 SF99606: 610 High Availability for IBM i Lvl 3 SF99605: 610 Hardwar and Rlatd PTFs Lvl 6 SF99601: 610 DB2 for IBM i Lvl 30 SF99562: 610 Java Lvl 25 SF99376: 610 WbSphr App Srvr V8.5 Lvl 5 SF99375: 610 WbSphr App Srvr V8.0 Lvl 9 SF99357: 610 IBM i intgration with BladCntr and Systm x Lvl 28 SF99356: 610 Print PTFs Lvl 28 SF99354: 610 TCP/IP PTF Lvl 15 SF99353: 610 WbSphr App Srvr V6.1 Lvl 21 SF99352: 610 WbSphr App Srvr V6.0 Lvl 4 SF99351: 610 WbSphr MQ for i5/os - v7.0.1/v7.1.0 Lvl 17 SF99350: 610 WbSphr MQ for isris - v6.0 Lvl 10 SF99349: 610 IBM Smart Businss for IBM i Lvl 14 SF99325: 610 WbSphr App Srvr V7.0 Lvl 22 SF99187: 610 Backup Rcovry Solutions Lvl 42 SF99144: 610 Prformanc Tools Lvl 7 SF99115: 610 IBM HTTP Srvr for i Lvl 34 COMMON Swdn Bsök oss på Facbook och Linkdin Häng md i diskussionrna kring IBM Powr i tillsammans md övr 100 andra mdlmmar på vår facbook-grupp Hitta jobb llr nätvrka md 120 Data3 mdlmmar på Linkdin. Md komptns och nätvrk för dig

6 PROFILEN JIMI INGE Jimi är i grund och bottn n skolad kock mn som många andra på 90-talt hoppad in i dn kraftigt xpandrad IT-branschn. Jobbt han fick var som opratör hos IBM där hans barndomskompis jobbad och lyckads få in honom. Att jobba som opratör var väldigt lärorikt då man sittr och jobbar md hjärtat av systmn och snabbt får n bra bild övr hlhtn sägr Jimi. Dssutom var dt många kundr som had myckt höga krav på tillgänglight på systmn vilkt gjord att man alltid fick stå på tå och utmana sig själv för att hla tidn snabbt lösa uppkomna problm. Sägr han vidar. Undr sina drygt 10 årpå IBM hann Jimi jobba inom lika många avdlningar. Rollrna var allt från opratör till tkniskt säljstöd och utbildar. Eftr tidn på IBM följd han md några kollgor till Ata där han arbtad som tknisk konsult undr tt par år innan han fick tt rbjudand från Tito som han int kund tacka nj till. Uppdragt hos Tito var från början n arkitktroll för dn bfintliga IBM Powr miljön, mn ganska snabbt upptäckt Jimi att dt fanns tt bhov att av MOLNSKAPAREN JIMI INGE I vår jakt på IBM-profilr har turn kommit till Jimi Ing. D flsta som varit på våra konfrnsr och läst mdlmsbladt kännr nog ign Jimi. Mn vm är han gntlign? Av: Torbjörn Apphl Foto: Pr Hammarsjö utvckla tjänstn till att bli n molntjänst. Utnyttjandgradn låg på ca 20% vid dn tidpunktn, n siffra som nu kommit upp i ca 80% när vi är färdiga sägr Jimi. Ambitionn satts högt vilkt liggr mig naturligt. Min bakgrund gjord dssutom att jag var som klippt och skurn för rolln, jag har bra koll på allt från bits and byts på infrastrukturnivå upp till modrna wbgränssnitt som liggr till grund för portalr där slutanvändarna själva kan justra sina kapacittsbhov upp och nd sägr han vidar. Hög ambitionsnivå innbar bland annat En hl dl av min tid går åt att träffa människor som int kännr till dn här plattformn särskilt väl, många gångr int alls att man int bara analysrad vad nstaka aktörr och institut dfinirad som n molntjänst. Alla variantr analysrads och utövr analysrsultatt la Tito ävn till några gna gnskapr innan man blv nöjd. Man sa vid dn tidpunktn att dt fanns lika många molndfinitionr som molnaktörr på marknadn sägr Jimi Ing. Jimi tyckr att Tito har varit hlt rätt förtag för honom att gå vidar inom då d bsittr n grym samlad komptns, båd på IBM i och ävn AIX-sidan. Totalt stt har förtagt övr 1500 partitionr md AIX och IBM i och hundratals prsonr som jobbar md dssa. Jimi tog snabbt på sig rolln att få samarbtt mllan d olika avdlningarna på förtagt att fungra bättr. Dls arrangrar han träffar där folk från olika håll bjuds in, mn han sr också till att d löpand får samma information så att man säkrställr att d har n gmnsam kunskapsnivå. En hl dl av min tid går åt att träffa människor som int kännr till dn här plattformn särskilt väl, många gångr int alls sägr Jimi. Ett xmpl är att Tito är ngagrad och jobbar mot högskolor och univrsitt för att få studntr uppmärksammad på IBM Powr plattformn gnrllt. Många gångr träffar jag också förtag som är på väg till andra plattformar, ibland får vi dm att ändra sig llr så väljr d att köpa kapacitt av oss för att i lugn och ro skala nd och minska sin kapacitt övr tid, och givtvis få mindr och mindr blopp på fakturorna sägr Jimi. Förutom att jobba md tknik så handlar dt myckt om marknadsanalysr och affärsutvckling för Jimi. Vi har ju tt stort gäng som är duktiga på dt områdt och jag har lärt mig myckt gnom att jobba nära dm sägr han. Mn för att bli ännu duktigar på att förstå våra kundrs bhov och kunna anpassa våra tjänstr så har Jimi börjat studra konomi och marknadsföring på IHM Businss School. Vi avslutar intrvjun md fyra snabba frågor. Data3: IBM i plattformn har undr många år dömts ut som död, mn lvr bättr än någonsin. Vad bror dt på tror du? Jimi: TCO, dt vill säga vad dt totalt kostar att driva n applikation på dn här plattformn och i bsparingstidr som just nu gynnar vår plattform ftrsom man då börjar räkna på paramtrar som TCO. Data3: Ett ämn som är på taptn just nu är modrnisring, vad skull du säga är orsakn till dt? Jimi: Man har äntlign på ldningsnivå upptäckt stabilittn i kombinatinn RPG/ Cobol och Powr Systms. Och förstår att dt är lönlöst att kasta pngar i sjön att rsätta dssa undrbara cor systm. Data3: Du brukar ofta vara involvrad i spännand projkt. Kan du g xmpl på några aktulla? Jimi: Oj, dt jag tyckr är allra coolast just nu mn int kan brätta så myckt om är OpnStack Mn håll i hattn, dt är här dt händr! Vi sr ävn Big Data och BI-intgrationr som suprintrssanta komplmnt till våra klassiska applikationr, tillbaka till modrnisring och att öka nyttan md applikationn. Vi har stt riktigt grymma scnario när vi kopplat på lit twittr och googl på n tråkig RPG ar, man häpnar vilkn information som går att få ut och vilka hlt nya möjlightr som skapas Utövr dt är dt myckt fokus på SaaS och vi utvcklar just nu modllr tillsammans md Entra Bank och Entra Card som vi kommr att s inom n myckt kort tid på marknadn. Data3: Hur sr framtidn ut för dig Jimi? Jimi: Jag är idag Global produktchf för hla Powrlinjn hos Tito. Mn ävn svnsk produktchf för hla vår Intl satsning, Tito Cloud Srvr Så dt blir väldigt molnigt just nu, haha! nklt utryckt jag utvcklar och tar fram stratgir för nästa gnrations kapacitttjänstr. Ofta i tt väldigt tajt samarbt md IBM. n 10 COMMON SWEDEN #214 COMMON SWEDEN #214 11

7 Dominoffktn I dagarna kom vrsion av IBM Nots/Domino. Vi har tt modrnt gränssnitt som är tillgängligt för båd dn traditionlla Notsklintn, wbbn och mobila nhtr. Utvcklingsmiljön liggr i Eclips. Myckt av nyutvcklingn skr i Java och JavaScript, mn LotusScript och är fortfarand kraftfulla vrktyg. XPags har mognat, n hlt ny utvcklingsmiljö som tt komplmnt till dn traditionlla. Stöd för intgration md IBM Connctions, Facbook, Twittr mm läggs till löpand. I motsats till andra lösningar så har vi fantastiskt plattformsobrond och bakåtkompabilitt. Att uppgradra n Dominosrvr md alla dss tjänstr är i normala fall löjligt nklt och snabbt gjort. Låt oss konstatra att IBM satsar rjält på plattformn, ävn om dt drunknar lit i dn gigantiska portföljn av lösningar man marknadsför. D dåliga nyhtrna Dt finns ingn anldning att smyga md att Lotus Nots har tappat rätt många användar d snast årn. Dt finns flra anldningar till dt. Ofta är dt tyvärr mst brond på okunskap och flockbtnd. Dt samma gällr d stora konsultförtagn. Idag är dt få av dm som har rlvant kunskap om IBM Nots/Domino i sina ld. Inom offntlig sktor och myndightr i Svrig har tt stort skift sktt från Nots/ Domino mail till Outlook/Exchang. Microsofts riktad satsning md bland annat Microsoft Kommundsign (MSKD) har gtt rsultat. Smartr Plant och Smartr Citis är några av IBM:s satsningar på att möta utmaningarna för offntlig sktor och myndightr. Här liggr int fokus i första hand på lösningar som Nots/Domino. D goda nyhtrna Md n nkl srvrinstallation får du tillgång till n hl applikationsplattform som kan lvrra till i princip alla idag tillgängliga systm och nhtr. Namng n standard, så kan du vara nästan säkr på att Dominosrvrn stödr dn. Dt finns lösningar för sociala intranät, logistik, budgtring, kvalittsdokumntation, avtalshantring och myckt mr. Om man tittar 10 år tillbaka så var dt vanligt att användar själv byggd lösningar i Nots för ffktiv hantring av någon rutin/ dokumntation. Tyvärr så har dnna möjlight ofta glömts bort. Idag ingår dssutom utvcklarlicns i dn vanliga Notslicnsn. Btänk möjlightn att n användar själv md ganska rudimntär kunskap kan bygga n ffktiv applikation md inbyggd säkrhtshantring och som nklt kan dlas md kollgorna. Dn kan dssutom md några klick läggas nr lokalt för tillgänglight offlin. Ellr så kan man ta hjälpa av någon md mr kunskap för att bygga tt wbbgränssnitt. Allt hängr ihop och krävr bara n srvr. IBM i kan vara dn srvrn. Till dtta kommr ävn mailfunktionn för d som vill använda dn. Glöm int att mailfunktionn bara är n litn dl av vad som rbjuds. För d som av olika själ fördrar Outlook som mailklint, så är dn goda nyhtn att IBM hållr på att utvckla n hlt ny koppling mllan Outlook och Domino. Dn är basrad på ActivSync och skall g n väldigt komptnt intgration. Gniala koncpt Dt finns tt antal koncpt i IBM Nots/ Domino som är rlativt unika. Katgorisring är n sådan. Vi sr dn dock dyka upp mr och mr vid publicring på wbbn i form av tags. Principn går ut på att tt dokumnt kan tillhöra n llr flra katgorir. Man bhövr int dfinira katgorirna i förväg, utan dt är gnom att ang n llr flra katgorir i tt dokumnt som strukturn skapas. På dtta vis kan man prsntra tt nskilt dokumnt undr n llr flra katgorir samtidigt utan att data kopiras. Rplikring är n av d mst värdfulla D sittr fast i filhantrarträskt md flra olika vrsionr av samma dokumnt koncptn. Dt handlar om att tillåta uppdatring av dokumnt på flra olika srvrar och ävn lokalt utan uppkoppling. Sdan synkronisrar man manullt llr schmalagt ändringarna mllan platsrna så att alla har samma information. Nu pratar vi gntlign applikationr. Du kan alltså distribura ut n applikation och köra dn på flra platsr obrond av varandra mn md synkronisring av data. Vyr är tt sätt att samla och prsntra dokumnt. Dokumntn lagras int i vyrna och tt dokumnt kan lva i flra vyr samtidigt. Dt jag sr hos förtagn idag är att man fortfarand int har löst dokumnthantringn. D sittr fast i filhantrarträskt md flra olika vrsionr av samma dokumnt utspridda som kopior i olika mappar på olika srvrar. D bhövr tänka om. Tänka vyr, rplikring och katgorir. Hantring av data i Nots En not är dn minsta datanhtn i Nots. Dt finns tt antal olika typr av dssa datanhtr md sina spcifika gnskapr och mtodr, och varj not har tt namn som används för att kommunicra md dn. När vi paktrar flra sådana blir dt till tt dokumnt. Dokumntn samlar vi n fil md ändlsn.nsf. Filn läggr vi i data-katalogn på n Dominosrvr llr lokalt i Notsklintn. Dnna fil innhållr int bara data utan ävn dfinition av hur data skall prsntras och organisras. Ävn kodn för affärslogik mm liggr i dnna fil som numra bnämns applikation, tidigar kallad man dt databasr. När du kopirar llr flyttar n applikation så är dt alltså n vanlig fil du hantrar. Då insr du hur portabl och hantrbar n Notsapplikation är. Givtvis kan innhållt kryptras. Dt som är unikt jämfört md många andra lösningar är att dssa datanhtr nots int har någon inbörds rlation, förutom att d liggr i tt spcifikt dokumnt. Dt är int hllr så att alla dokumnt i n applikation bhövr ha samma uppsättning nots. En not kan dssutom läggas till llr tas bort i ftrhand, pr dokumnt. Varj dokumnt i n applikation kan alltså ha hlt olika struktur och uppsättning av datanhtr. För att få någon struktur i dtta användr vi formulär, mappar och vyr. Formulärn dfinirar hur vi vill att vårt data skall matas in i dokumnt och hur dt skall prsntras. D innhållr ävn logik. Varj dokumnt kopplas till tt formulär, mn dnna koppling kan nklt ändras. Vi kan alltså nklt byta ut hla dfinitionn av tt dokumnt gnom att koppla dokumntt till tt annat formulär. Dtta kan dssutom göras för bara n nskild visning av dokumntt, bhövr int var prmannt. Notra att vi int påvrkar sparat data på något sätt när vi bytr formulär på tt dokumnt. I formulärt användr vi fält för att dfinira rlationn md bakomliggand datanht (not). Vyr användr vi för att visa n samling dokumnt basrat på tt spcifikt villkor. Exmplvis alla dokumnt som är kopplad till tt spcifikt formulär och har n not md namnt Status som innhållr txtn Publicrad. Mappar är prcis som man kan misstänka n samling dokumnt som användarn valt ut. Här finns ingt villkor dfinirat, utan alla dokumnt som finns i applikationn är kvalificrad för att hamna i n llr flra mappar. Viktigt att tänka på är att varkn vyr llr mappar är någon fast struktur som dfinirar data. D bara prsntrar dlar av tt antal dokumnts innhåll. n Frdrik Malmborg jobbar som konsult på Emcon, spcialisrad på IBM Domino och Nots. Du når honom på frdrik. 12 COMMON SWEDEN #214 COMMON SWEDEN #214 13

8 höstkonfrnsn 2013 Höstkonfrnsn 2013 Ribban satts högt inför höstkonfrnsn Md tank på d satsningar vi gjord på innhållt så önskad vi så klart s rsultat i antalt anmälda. Drygt 150 prsonr kom totalt stt vilkt vi är väldigt glada för och n hög siffra i tt intrnationllt prspktiv. Tito ställd upp mangrant som vanligt Av: Torbjörn Apphl Foto: Mical Eriksson Satsningn jag syftar på är d talar som bjöd in. Lokalrna var dsamma vilkt visat sig vara tt vinnand koncpt, lägt är bra och för gängt som arrangrar konfrnsn är dt bra att man kännr till hotllt och prsonaln. Att hitta duktiga talar är något vi läggr stor vikt vid, årlign åkr tt stort gäng svnskar till dn fm gångr så stora konfrnsn COMMON Annual Mting & Exposition där världns lit inom IBM i samlas. Några har i uppdrag att springa på sssionr för att hitta talar som vi tror passar våra svnska mdlmmar var jag själv md i Minnapolis md ftrföljand bsök på IBMs Brifing Cntr md några av Data3s mdlmmar. En för mig då okänd prson satt djupt avtryck från dt bsökt vilkt var Mik Cain som är guru på DB2 på IBM och som i år var vårt stora dragplåstr jämt Alison Buttrill som ju är globalt produktansvarig för IBM i plattformn. Lit i skuggan av dm had vi ävn Tim Row på bsök. Tim har titln Businss Architct Application Dvlopmnt på IBM, ingn dålig titl om du frågar mig. Bland myckt annat är han ansvarig för vrktygn som finns för att hantra och utvckla på IBM i. Han jobbar myckt nära Rational tamt och är yttrst ansvarig för wb gui vrktygn som du hittar undr port 2001 via http srvrn på maskinn. En annan prson vi lärt känna i USA är Carls Charli Guarino. Han är xprt på utvcklingsvrktygn från IBM och då främst dt som idag htr Rational Dvloprs for i (RDi). Undr söndagn höll han n myckt uppskattad hldags workshop där han lärd ut hur man går från gammal grönsvarta skärm till n modrn miljö som hjälpr dig att bli ffktivar och spara tid och nrgi i programmringn. Charli är ngagrad i n lokal användarförning på Long Island i Nw York och har talat i många år på COMMON där han fått många fina utmärkklsr. Mik Pavlak som är n känd xprt från Znd som är PHP spcialistrna nummr tt, var också på plats som också han höll i n hldags workshop undr söndagn förutom sina övriga sssionr undr måndagn och tisdagn. En spcillt inbjudn gäst var n hackr från Isral som bland annat skrivit bokn Hacking isris. Han fick upp ögonn hos dltagarna på sin sssion att dn plattform många av oss tror är bland d säkrast i världn int alltid bhövr vara dt. Bland annat startar man n hl dl tjänstr av gammal vana som i sin tur öppnar upp för åtkomst till känsligt data om man int skruvat på paramtrarna rätt. Vm visst till xmpl att n illvillig prson kan skaffa sig högr bhöright via ftp srvrn om dn i gång och systm int är satt att förhindrar dt? Att n hackr ävn kan skaffa sig information om systmt via SNMP, SMTP och POP3 srvrarna är något som är viktigt att känna till. Gottfrid Schimunk från IBM var också på plats, han har varit här förr och talad bland annat om hur man bäst nyttjar Solid Stat tknikn. Vi försökr ju ävn alltid fylla på md lokala förmågor, och till listan svnska talar kan vi lägga Åk H Olsson från PDB. Han har ju skrivit tt antal artiklar i dn här tidningn och tackad ja på frågan om han kund tänka sig att ävn hålla n prsntation, hur dt gick för honom? Läs hans gna ord på sidan 6. Andra talar var Lars-Olov Spångbrg från Handlsbankn (Krönikör ävn han), Hnrik Grönbrg från Load, (Spcialist på storag) och Dann Johansson från IBMs Supportcntr. Ett supportcntr som dssa dagar flyttad sin vrksamht till hotllt, tt väldigt uppskattat inslag och bidrag starkt till hlhtn för våra bsökar. Vi ansträngr oss också myckt för att hla tidn förbättra vntt för våra utställar. Förra årt uppkom n dl krativa förslag som vi tog till oss. Bland annat gav vi alla möjlight att prsntra sig i öppningssssionn. Dssutom fick alla sponsorr 20 minutr var att prsntra sitt förtag i tt sparat spår. Utställarna är myckt viktiga för oss vilka bidrar till att kostnadrna hålls nr för anmälningsavgiftn till konfrnsn. Nytt i år var att vi utsåg n ny katgori mdlmmar nämlign hdrsmdlmmar. S sparat ruta. Två prsonr var först ut md att få dnna typ av mdlmskap, Lillmor Gillbrg och Gunnar Öhrn. Gunnar Öhrn för sina närmar 30 år som ngagrad i förningn, där han bland annat var ordförand i övr 7 av dm. n Snabbast vavt vann bilbanan. Pontus Fist blv dn lyckliga vinnarn. Alison Buttrill från IBM Hdrsmdlmmar Undr årts höstkonfrns uppmärksammads våra första hdrsmdlmmar. Vid förra årsmött fattads bslut om dnna nya typ av mdlmskap. Så här står dt i stadgarna om mdlmskapt Förningn kan uts till hdrsmdlm sådan prson som synnrlign främjat förningns intrssn och strävandn. Dt två första hdrsmdlmmarna som nu alltså utstts är Lillmor Gillbrg och Gunnar Öhrn. Lillmor har ju undr d snast årn varit dn på IBM som haft huvudansvart att prata tknik rörand AS/400, isris och snar IBM Powr i plattformn. Gunnar Öhrn var undr nästan 20 år ngagrad i Data3 och ordförand i mr än hälftn. Som hdrsmdlmmar har man tillgång till samma förmånr som andra mdlmmar mn bhövr int btala någon avgift till förningn. 14 COMMON SWEDEN #214 15

9 TR7 Tchnology Rfrsh 7 Bgrppt Tchnology Rfrsh kännr ni till hoppas jag. Dt är ny typ av PTF pakt som kommr tt par gångr om årt md fokus på förbättringar. Dt kan vara stöd för ny hårdvara, prstandaförbättringar, nya funktionr tc. Av: Torbjörn Apphl Ruby On Rails Ett av världns mst populära språk (Ruby) och ramvrk (Rails) som är öppn källkod. Nu finns dt möjlight att köra modrna applikationr byggda på Ruby dirkt på IBM i maskinn. Man snglar på dn norma framgång stödt för PHP på IBM i rönt och hoppas givtvis på liknand historia för RoR. Kul md powr SJU Många är dåliga på att optimra nyttjandgradn på sin Powr maskin, kansk har man bara tt äldr RPG III basrat program som int bhövr så myckt kapacitt som systmn kan lvrra idag. Givtvis har man tittat på att lägga övr flr funktionr som idag liggr på kringsrvrar (slakta x86 maskinr är ju kul!) såsom mail, intranät, wbsrvrar, analysvrktyg tc. Mn om nu allt liggr på din fina Powr7+ maskin och dn fortfarand mst rullar tummarna, vad gör du då? Dt finns ju massor av sakr du kan göra, här visar vi hur du xmplvis kan installra Mincraft så barnn har något att göra när d hälsar på undr skolans planringsdagar. Dt är väldigt myckt sakr som dykr upp i dssa rfrshr och dt är lätt hänt att dt slinkr in nya funktionr undr radarn s.a.s. Tidigar gnomförd man störr rlasuppgradringar och gick noggrant ignom vad dtta gav för fördlar, något man oftast int gör på samma sätt md n TR. Eftrsom dt är så många sakr som skr i samband md att man läggr på n TR så kan vi här bara g tt utkast på vad som ingår i dn snast. WbSphr har nu stöd för Librty Application Srvr n lättar installation av WbSphr som innhållr bara d mst väsntliga dlarna. DB2 förbättringar såsom störr Indx (nu upp till 1.7TB stora), flytt av DB2 tabllr till Solid Stat Diskar i fartn. Dt har kommit ny tknik för att förnkla övrgångn från DDS till DDL, för du har väl påbörjat rsan vid dt här lagt. Systms managmnt Catalogs llr DB2 on IBM i Srvics som d också kallas är n ny typ av kraftfull tjänst där man läggr information om systmt i färdiga vyr. Du kan xmplvis lätt ta rda på vilkn installrad grupp PTF som är instllrad. För att få rda på dt kan du köra SQL mot QSYS2.GROUP_PTF_INFO SELECT MAX(PTF_GROUP_LEVEL) AS CUM_LEVEL FROM QSYS2.GROUP_PTF_INFO WHERE PTF_GROUP_NAME IN ( SF99610, SF99710 ) AND PTF_GROUP_STATUS = INSTALLED Application Runtim Environmnt ARE är också något nytt som du bör läsa på om du int rdan gjort dt. Kort handlar dt om tt vrktyg där du kan ta n ögonblicksbild övr hur miljön runt n applikation sr ut. Dt kan vara bhörightr, rlatrad PTF nivår, storlk på objkt tc. Dtta gör att man snabbt kunna analysra vad som är skillnadn i dag mot när man tog ögonblicksbildn, om xmplvis tt program får problm. Ett nytt grymt vrktyg som kommit undr årt är Damagd Objct Dtction som byggr på ARE, md hjälp av dt vrktygt kan du köra n koll på alla objkt inför n fullständig backup för att slippa få trassl undr körningn. Jag hoppas kunna åtrkomma md n artikl bara runt ARE, mn nu nämnr vi bara att i TR7 lad man till möjlightn att köra automatiska kontrollr på systmt. Exmpl varj söndag kväll för att på måndag morgon få grönt ljus på allt är som dt ska. Java kom i n ny vrsion, nu är man upp i vrsion 7.1 och dn finns i båd n 32 och 64bitars vrsion. OBS, prstandan i Java är väldigt bra sdan vrsion 6.1 av oprativsystmt då man gick övr till samma Javamotor som man tidigar använt i AIX. Så var ni tidiga på produktr basrad på java och int tyckt dt gick tillräckligt snabbt, prova ign. RPG Full Fr Format bgränsningarna som följt md sdan hålkortns (!) tidspok. Fördlarna md Fr Format sägs vara nklht, nklar för andra utvcklar att förstå sig på bfintlig kod och lära sig RPG från grundn. Språkt är nu snarlikt båd Java, C och andra språk. RPG Compilr PTF SI51094 krävs för att kunna kompilra i dt nya formatt. Dt dykr löpand upp mängdr md matrial om dtta på wbbn och nya vrktyg för att nklt konvrtra äldr kod finns också att tillgå. Exmpl på kod i dt nya formatt: ctl-opt dftactgrp(*no); dcl-pi *n; callr_nam char(10) const; nd-pi; dcl-c RECORD_LEN 80; dcl-f qprint printr(record_len); dcl-ds prtds ln(record_len) qualifid; *n char(6) inz( Hllo ); nam char(50); nd-ds; prtds.nam = transform(callr_nam); writ qprint prtds; *inlr = 1 ; dcl-proc transform; dcl-pi *n varchar(50); nam varchar(10) const options(*trim); nd-pi; Annan information man kan få ut dn här vägn är xmplvis hur myckt disk användarn TOBBE har använt: SELECT * FROM QSYS2/USER_STORAGE WHERE USER_NAME = TOBBE RPG kom så md Full Fr Format i och md Tchnology Rfrsh 7. Bnämningn är något missvisand mn dt allra msta går nu att skriva i fritt format. Mn dtta innbär att man int har d uråldriga rturn *** + nam + *** ; nd-proc; Flr xmpl hittar ni bland annat på RPG Café Wiki på Dvloprworks. n För n kompltt instruktion om hur du går tillväga bsök 16 COMMON SWEDEN #214 COMMON SWEDEN #214 17

10 Foto: Andry Kuzmin / 123 RF Stock Photo SÄKERHET MED SPÅNGBERG Exmpl på n SELECT * FROM QSYS2.FUNCTION_INFO ORDER BY FUNCTION_ID IBM DB2 for i Scurity Srvics & Catalogs Dt kommr hla tidn nyhtr avsnd DB2 for i. Jag tänkt här lista lit IBM DB2 nyhtr för Scurity Srvics och Privilgs Catalogs. Några finns rdan tillgängliga, andra kommr md i snar grupp-ptfr. Här har jag listat några Srvics som kan vara intrssanta ur säkrhtssynpunkt. Jag rfrrar nbart till snast vrsionn av oprativsystmt V7.1 vilkt är dn vrsionn som alla bord använda. Nya Srvics lvrras md grupp-ptfr för DB2 for IBM i (SF99701). QSYS2.USER_INFO Viw, V7.1PTF Group: SF99701, DB2 for IBM i, Lvl 26 Visar information om användarprofilr. Informationn är ungfär dnsamma som rhålls md kommandot PRTUSRPRF llr md API Rtriv Usr Information (QSYRUSRI), md dn skillnadn att här får man möjlight att välja olika kritrir för utsökningn, t.x. ACCOUNTING_ CODE, LANGUAGE_ID, tc. Dt går ndast att få ut information om d användarprofilr som man har *READ bhöright till. QSYS2.USER_STORAGE Viw, V7.1PTF Group: SF99701, DB2 for IBM i, Lvl 26 Listar hur myckt utrymm n användarprofil utnyttjar. Informationn dlas upp och visas för SYSBAS och iasp ar. Dt går nbart att få ut information för d användarprofilr som man har *READ bhöright till. QSYS2.FUNCTION_INFO Viw, V7.1PTF Group: SF99701, DB2 for IBM i, Lvl 26 Visar dtaljrad information om alla Functions som finns dfinirad på systmt. Fungrar ungfär som DSPFC- NUSG md dn fördln att dn visar all information dirkt utan att man bhövr gå in på varj funktion för att få n utförligar information. Dt bhövs *SECADM bhöright för att alla dtaljr skall visas. QSYS2.FUNCTION_USAGE Viw, V7.1PTF Group: SF99701, DB2 for IBM i, Lvl 26 Listar vilka Functions där någon är bviljad llr är nkad användand av n Function. Dt bhövs *SEADM bhöright för att få tt dtaljrat rsultat. Rsultatt visar hur d olika funktionrna är uppsatta, fungrar ungfär som DSPFCNUSG fast här bhövr man int gå in och titta på varj funktion för att s vad d har för inställningar. QSYS2.SYSTEM_VALUE_INFO Viw, V7.1PTF Group: SF99701, DB2 for IBM i, Lvl 26 Visar alla systmvärdn och vad d är satta till. För att få s innhållt i systmvärdna QAUDCTL, QAUDENDACN, QAUDFR- CLVL, QAUDLVL, QAUDLVL2 och QCR- TOBJAUD krävs *ALLOBJ och *SECADM bhöright. QSYS2.GROUP_PROFILE_ENTRIES Viw, V7.1PTF Group: SF99701, DB2 for IBM i, Lvl 23 Listar alla grupprofilr, (ävn supplmntal grupprofilr), samt d användarprofilr som tillhör grupprofiln. Motsvarar ungfär kommandot DSPAUTUSR *GRPPRF. Som grupprofil räknas här alla profilr som är listad som grupprofilr llr supplmntal grupprofilr i någon användars profil. Skillnadn md DSPAUTUSR är att där listas alla användarprofilr som har tt GID nummr, dvs d är llr har någon gång varit n grupprofil. QSYS2.SQL_CHECK_AUTHORITY UDF, V7.1PTF Group: SF99701, DB2 for IBM i, Lvl 21 Kontrollrar om n användar är bhörig att söka i tt spcifikt *FILE objkt. Rturnrar värdt 0 llr 1, där 0 indikrar att användarn int är bhörig att köra n SQL mot filn, objktt är int av objkttypn *FILE llr att objktt int finns. Rturvärdt 1 indikrar att användarn är bhörig att köra n SQL mot filn. DB2 for i catalogs, Privilgs Som ni vt är bhörightslistor tt bra sätt att kontrollra bhörightn på gruppr av objkt. Md DB2 PTF Group: SF99701, DB2 for IBM i, Lvl 25 har bhörightskatalogrna utökats md n kolumn så att dt ävn åskådliggör gnom vilkn bhörightslista som användarn får sina åtkomsträttightr. Fördln är att man int som tidigar är tvungn att utföra flra kommandon för att få fram dn informationn. Dn nya kolumnn htr AUTHORI- ZATION_LIST. D bhörightskatalogr som uppdatrats md dn nya kolumnn AUTHORI- ZATION_LIST är: QSYS2/SYSPACKAGEAUTH *SQLPKG QSYS2/SYSUDTAUTH *SQLUDT QSYS2/SYSTABAUTH *FILE QSYS2/SYSSEQUENCEAUTH *DTAARA QSYS2/SYSSCHEMAAUTH *LIB QSYS2/SYSROUTINEAUTH *PGM & *SRVPGM QSYS2/SYSCOLAUTH Kolumnr QSYS2/SYSXSROBJECTAUTH *XSROBJ XML QSYS2/SYSVARIABLEAUTH *SRVPGM För mr information bsök hmsidan för DB2 for IBM i: Lycka till, mr om säkrht i nästa nummr. n Lars-Olov Spångbrg har arbtat md IBM i srvrplattfor- mn och dss förgångar i 32 år, 27 av dssa inom olika positionr på IBM. Är sdan 2007 anställd på Handlsbankns IT-säkrhtsavdlning. 18 COMMON SWEDEN #214 COMMON SWEDEN #214 19

11 MdlmsartikL Flxibilitt Stabilitt Pålitlight Inom IBM Powr i-världn llr dt som vissa nvisas att kalla AS400 (ftrsom d tydlign int tror riktigt på att dt är skillnad på n AS400 från 90-talt och n Powr från 2013) så har diskussionn bland annat varit intrn kontra xtrn disk. Dtta kan man säga spglar hur man sr, llr snarar int sr, på dn utvckling som har sktt från IBM S/38 tidn gnom AS/400 och IBM i och nu Powr Systm. Av: Alain Snocq Jag ska brätta om n installation av xtrn disk som gjords av oss på ICEsrvics och förhoppningsvis blysa md dt n viktig aspkt i vad som gör vår IBM Powrmiljö till n framtidsplattform, nämlign att våga satsa på att skaffa sig komptns kring xtrn disk. Flxibilitt att kunna välja mllan olika srvrmodllr tillsammans md olika typr av xtrndisk är n viktig faktor i att kunna bhålla n kritisk miljö up and running i n miljö i ständig växtvärk. ICE Miljön husrar tt gt utvcklat systm som hantrar musikrättightr. Till dt systmt kommr flr och flr ländr att ansluta sina landspcifika systm till. Hla musikvärldn växr digitalt och bhovt av att kunna fånga och rdovisa dtta växr kraftigt idag i och md alla nya kanalr såsom ituns, Spotify, YouTub mn också nya aktörr som t.x NtFlix. Dt är, md andra ord, tt systm som måst få ha n potntial att växa sig hur stort som hlst på tt säkrt och smidigt sätt och hlst utan avbrott för uppgradringar av olika typr. Dn miljön som valds för ICE är n IBM Powr systm plattform, idag n modl 770 md 6 aktivrad procssorr samt xtrndisk som varirar brond på bhovt, från billig disk för tst till snabbar disk för Produktion. Srvrn i sig är flxibl, kan växa md båd flr procssorr och mr minn och alla dssa rsursr tilldlas och kan flyttas dynamiskt mllan d olika partitionrna för att kunna göra bäst nytta där dt mst bhövs för stundn. Eftrsom miljön ska ha n 24/7 stabilitt inbyggt i hla koncptt föll valt för vad som idag (igår md och förmodlign också i morgon) anss vara tt xtrmt pålitligt systm, åtminston av d som har lång rfarnht av dn miljön. Vi som jobbat md dn och stt dss utvckling har idlign påpkat för IBM hur usla d tyvärr är på att marknadsföra dnna fantastiska miljön. Dt är därför viktigt för alla som är aktiva i dn miljön att båd hålla sig à jour md dt snast och våga använda sig av alla d fina funktionrna som dssa maskinr rbjudr. intrn kontra xtrn? Nu till diskussionn om intrn kontra xtrn disk. När dt nu var dags att skaffa mr disk till ICE gick man ignom d olika val som fanns att tillgå och valt föll för att byta dn nuvarand snabba DS8100 disksystm till dn ännu modrnar och snabbar DS8870. Vi skull flytta 7 TB (sju Trabyts) data ifrån dt gamla till dt nya systmt och dtta i n miljö som har n 24/7 maintnanc krav/förväntan på sig... Att på traditionllt vis bstämma sig för n sav/rstor av 7 TB skull ha tagit hur lång tid som hlst. Man skull dssutom hlst ha bhövt göra dt 2 gångr för att säkra sig mot vntull bandtrassl och sånt. Pratar vi timmar llr dagar? I n äkta optimrad 24/7 lösning har man förstås dubblrat all hårdvara på båd diskoch srvrsidan och kan switcha från na till dt andra mn dt är också n lösning md n hög prislapp. Nu gick dt till så iställt: Vi fick lov att använda oss av Mtro- Mirror tknikn, dn tknik som används för IBM förträffliga hårdvarurplikring. Vi placrad sdan båda rackn brdvid varandra och kopplad ihop dm. Vi lät sdan vår DS8100 disk som då var i drift pumpas övr till dn nya DS8870 och vi höll dtta i full synk och i raltid undr drift fram till att dt var dags för n övrflyttning av srvrdln. Nästa stg var för oss att bstämma n tid där vi fick ta nr srvrn undr 1 timms tid. Vi sökt tillstånd att få stänga 3 timmar så att vi had marginal. All planring och alla förbrdlsr kund sk i förväg utan att bhöva störa driftn. Undr själva dagn då övrgångn skull sk bhövd man bara göra några avlutand ingrpp nämlign: - Att ta nr systmt kontrollrat. - Flytta fibrkablar från srvrdln till dt nya disksystmt, kontrollra att miljörna had kontakt md varandra från admin gränsnitt i båd DS8870, srvrn och d switchar som används. - Starta om partitionrna. - Göra justringar i vår flash rplikringmiljö. Allt dtta på 1 timm! EN TIMME... md full säkrht att allt var övr, inga xtra handpåläggningar och mänskliga faktorr. Dt är Powr Systm världn dt... int AS/400 världn... Till r alla som har förmånn att jobba i dnna miljön kan jag bara vädja om n sak. S till att läsa på vilka möjlightr som miljön rbjudr, s till att hålla ra srvrar up-to-dat md snast oprativnivå, snast PTF, trimma organisation så att båd program, softwar och hardwar går hand i hand. Man räddar int dålig systmring llr programmring md mr kraft och skrot mn å andra sidan är snabbar och ffktivar hårdvara till stöd för bra skrivna ffktiva program. Bygg n plattform där mjukvaran och hårdvaran lvr i symbios och är trimmad till att fungra ihop. Dt krävr mr av organisationn särskilt hos d förtag som tappar dn gna komptnsn md att tro att allt går att outsourca... mn dt var n annan dbatt. Om du har frågor llr är nyfikn på koncptt kontakta mig, Mats Lidström på ICE llr Gunnar Elmgrn på Evry. n All planring och alla förbrdlsr kund sk i förväg utan att bhöva störa driftn Alain Snocq har arbtat md IBM som platform i övr 25 år md srvrar såsom S/36, S/38, AS/400, isris och nu Powr systms. Han jobbar idag på CSrvics AB i Stockholm 20 COMMON SWEDEN #214 COMMON SWEDEN #214 21

12 NERD ALERT 10 nördiga prylar Undr sidan Nrd Alrt tipsar vi om prylar att ha koll på. Båd i yrkt mn också i hmmt. Prsonal Dashboard Nimbus Prsonal dashboard låtr dig själva välja vad som skall mätas. Varför int antalt olästa mail llr liks på din snast instagram film? Kaffmaskin Nästa gnration kaffmaskin rostar till och md bönorna. NOKIA LUMIA 2520 Nokia kämpar på md Windowsnhtr, kansk int så konstigt md tank på vilka som ägr dm idag. Äntlign kansk windows8 kommr till sin rätt! LG lansrar böjbar tlfon LG G Flx, mobiltlfonn som är böjbar. Äntlign anpassar sig tlfonn är du har dn i bakfickan och sättr dig! Lansras undr LENOVO A10 md Android Lnovo utökar hla tidn sitt sortimnt. Nu kommr d md sin första nht basrad på oprativsystmt Android från Googl. sony smart watch 2 Klagar barnn på att du tittar för myckt på din smartphon llr surfplatta? Köp dnna och säg att dt int finns rglr för hur myckt man får kolla på klockan. Bang & Olufsn BoPlay A9 Otroligt häftig och bra Airplay högtalar md B&O s fantastiska ljudkvalitt. Köp till bn i olika träslag (Bok, Ek llr Tak) llr tt matchand väggfäst. lotus snöskotr Lotus snöskotrn du alltid drömt om.. Tyvärr får du fortsätta drömma då dn int finns att köpa NIK lunarndor Nik Snowboarding visar nu upp n spcialvrsion av snowboardpjäxan LunarENDOR. Dn här modlln får tilläggt QS och dn är proppad md avancrad tknik. Allra coolast är nog ändå att loggan lysr. Comrad Gaming Hlmt Trött på dina vanliga hörlurar till RPG-splt? Kom in i rolln som n riktigt combatsoldat md stridshjälmn md intgrrat ljud! Funkar till XBox, PS3 och PC. 22 COMMON SWEDEN #214 COMMON SWEDEN #214 23

13 Anslagstavlan MEDLEMSTRÄFFAR rn A p n d Torbjö ra fö d r O Data3 v gängt mnar ibli phl välko Dat a3 M dl msträ ib liv Tito lät oss va ra i ko stna d, dt tadras lo kalr utan ckar vi för! ffa r r tjä nstr förtag som rbjud Looksoftwar, tt litt av g tt nin ar ld nr r Und ationr så tur g av IBM i applik ida kunskap spr att för kring modrnisrin opa Eur ru nt om i USA och Com mon Europ, d gäng va nglistr r md Com mon och sk t t arb Sam om plattform n. r. nr Data3 tillhö mhtn i varig för vrksa paraplyorganisatio l Hodgkinson ans Pau är nn Dr Fra nk ar iko ftw Frå n LookSo a Trvor Prry och md sig sin kollg on på ati had lik han app n och ra is Europa tn av att modrn vik bara om int tad där pra Soltis. Paul mpl visads upp itt. Ett antal x ävn där n ssn uta rän t arg tm änd sys anv nivån att jobba md. btydligt gladar ng och nya kundr använd arna blv m av mrförsäljni for i r st är n vin s Han d ng. kun lni kt trå dir ma n atiska uts sin myckt karism dn htr och int Trvor är känd för ttform n för vad pla la kal att mulna för sur n ar frå råk g sp hug för mot hård n hl dl na, något han får hitcting IBM i lva i dt för flut n md titln Arc sio ss n l höl vor Tr tundn som hölls.. gs var frå trä rad bak åts så dn som modr ock var och n ion för d flsta modrnizatio när mar prsntat bhövr ju ingn tis t AS/400 som Sol tm nk sys Fra för Dr chfsarkitktn var kom tio som dn ju r Systm/38 som av r. Han är om dss förgå nga sna på och och låg ävn bak lys 8 att 198 a s tig ad häf sr lan tid väldig t s historir är all ignat fortfarand år tid igar. Han tk nik som han ds att a han vt att nd tla kit Storag) och att l lit Lv är dt (Exm plvis Singl d ar mn nä sn at år 40 ann rt nd Bla står sig sna And roid platform. på IBM undr Googl och dras Fra nk fick ignom idag jobbar för som nt pat på gla sn jat d. bör roi And gl av han att Goo da gnrationr k Nivå. använd a i fra mti IBM på n Nordis n 1970-talt för att frå upp t lig van som r vad lld öv stä d bil lin bra Jonas Val tkonfrnsn n tvis giv prcis som vid hös r vi tsa fick kr om kt hon Av rt. Myc platform n i sto r undr Pow r iga IBM tid på som händr n på Linux och dn ävn storsatsnig mr kun na kom mn g, ta son för Wat ra ng kri m där and npowr consortiu n. årt lansrad Op IBM Powr tk nik på d ra bas p ök frå n hla chi md lm mar på bs prsntra gna had vi och t tta ska upp nt vilkt så kt v a myc vår l Evntt var på att kom ma til tr bät bli ad lov isk a träffar landt. Flrtalt tagit död på fys Intrnt har int a. hör att igt klart är rol lvand bvis på. och dt är vi tt 24 COMMON SWEDEN #214 D r Frank S oltis n publik bin dr ll o r t r tls Soltis a brät m d sin mo drrads av En frågpanl somprry Trvor M dl mst konvnt räffar och och m sträffar våra mdl na uppar m Syftt md m l t hålla md dl av vnt är at ad i vår h informr oc d datra n. bran sch d träfom ko m man formatio n in lr l r m.s r Fö ata3 på w w w.d far gå in a3 at /d s oo k. w w w.facb COMMON SWEDEN #214 25

14 Förtagsprofiln REDBOOKS & BOKTIPS B&B Tools Rdbooks IBM Rdbooks olika publikationr tas fram och publicras av IBM Intrnational Tchnical Support Organization (ITSO). Förutom just Rdbooks finns nklar Rdpapr inom områdn såsom säkrht, storag, nätvrk, mjukvaror tc. Information om rsidncis tc på Rdbooks IBM PowrVM Bst Practics This IBM Rdbooks publication provids bst practics for planning, installing, maintaining, and monitoring th IBM PowrVM Entrpris Edition virtualization faturs on IBM POWER7 procssor tchnology-basd srvrs. PowrVM is a combination of hardwar, PowrVM Hyprvisor, and softwar, which includs othr virtualization faturs, such as th Virtual I/O Srvr. Författar: Adriano d Almida Rafal Antonioli Urban Bil Sylvain Dlabarr Bartłomij Grabowski Kristian Milos Fray L Rodríguz Länk: pdfs/sg pdf Data3 är n obrond intrssförning som skall vrka för tt ömssidigt utbyt av rfarnhtr i användandt av IBM:s Powr srvrar md fokus på oprativsystmt IBM i. Grundn till Data3 lads 1966 då Förningn Data20 bildads av några användar av IBM Systm När IBM Systm 3 introducrads ändrads namnt till Data3. Styrlsn som väljs på årsmött, bstår av ordförand och upp till sx ldamötr. Styrlsn har till uppgift att lda och planra d projkt för kunskapsspridand som utgör stommn i förningns vrksamht. Data3 är anslutn till Common Europ som är n paraplyorganisation för Data3:s motsvaright i övriga Europa, md ca mdlmsförtag anslutna. Data3 är ävn mdlmmar i Common US, som är paraplyorganisationn i USA. Dtta mdför att alla Data3- mdlmmar kan dlta i aktivittr som Common US arrangrar. Mdlmskap Förtagsmdlmskap: Förtag som arbtar md IBM Powr Systms ägr rätt att ansöka om mdlmskap i förningn, s.k. förtagsmdlmskap. Förtagsmdlmskap gr rätt att dlta på aktivittr och får tillgång till förningns mdlmstidning & övriga förmånr. Prsonligt mdlmskap: Prsonr ägr rätt att ansöka om mdlmskap, s.k. prsonligt mdlmskap och rhållr samma möjlightr och förmånr som Förtagsmdlmmar. Hdrsmdlmsskap: Förningn kan uts till hdrsmdlm sådan prson som synnrlign främjat förningns intrssn och strävandn. Förslag till hdrsmdlm lämnas av förningsmdlm. Hdrsmdlm btalar j förningsavgift. Mdlmsavgiftrna för 2013: Förtagsmdlmskap 1.900:-/år Prsonligt mdlmskap 650:-/år Information till våra annonsörr. Annonsbokning och annonsmanus skickas till: Pr Hammarsjö, Tkniska frågor angånd annonsmatrial bsvaras av Pr Hammarsjö: Tl: , E-post: Skicka alltid md n utskrift llr provtryck på annonsn annars kan vi int ta ansvar för att dt blir 100% korrkt. IBM PowrVM for Growing Businsss: Rduc Total Cost of Computing, and Mor, in a Virtual Environmnt IBM Rdbooks Solution Guid This IBM Rdbooks Solution Guid dscribs th IBM PowrVM virtualization tchnologis on IBM Powr Systms srvrs. PowrVM, th industrial-strngth virtualization solution for IBM Powr Systms srvrs and blads, can hlp you to build a dynamic infrastructur, rducing costs, managing risk, and improving srvic lvls. It offrs a scur, scalabl virtualizd nvironmnt for IBM AIX, IBM i, and Linux applications. A companion solution guid (TIPS1091, s "Rlatd information") srvs as an introduction to th managmnt and monitoring solution offrd by PowrVM. This solution guid xpands on thos idas, and dlvs into th rduction in total cost of computing with PowrVM. This solution guid is for you if you hav th driv to rduc th total cost of computing and to maximiz th fficincis of managmnt and monitoring activitis. Figur 1 prsnts th IBM Powr Systms family of products. Figur 1. PowrVM provids virtualization tchnologis for th IBM Powr Systms family of products Draft Documnt for Rviw Novmbr 20, :11 pm IBM PowrVC ibm.com/rdbooks SG Introduction and Configuration Installation rquirs just 20 minuts to gt a virtual machin up and running Intllignt virtual machin dploymnt Dp intgration with Powr Systms Front covr Guillrmo Corti Sylvain Dlabarr Ho Jin Kim Ondrj Plachy Marcos Quzada Gustavo Santos Front covr Draft Documnt for Rviw Novmbr 14, :13 pm SG IBM i and IBM Storwiz Family A Practical Guid to Usag Scnarios VIOS xplaind from an IBM i prspctiv Using PowrHA togthr with IBM Storwiz Family Configuring BRMS in a high availabl solution Sabin Jordan Mario Kisslingr Rodrigo Jungi Suzuki Front covr Draft Documnt for Rviw August 30, :38 pm SG IBM DB2 Wb Qury for i Vrsion 2.1 Implmntation Guid Follow th bst practic guids to simplify rport dvlopmnt Tak your rporting to th nxt lvl of Businss Intllignc Larn DB2 Wb Qury by using th asy-to-follow tutorials Robrt Andrws Tho Bär Gn Cobb Rick Flaglr Ki Fujii Hctor Gongora Doug Mack Simona Pacchiarini Sptia Sukariningrum Yu Yu Wang Data 3 Org.nr: Bankgiro: Kansli och konomi Mdlmsinformation Anmälan om nytt mdlmskap llr ändrad mdlmsuppgiftr görs till: Fakturaadrss: Data3 förningns Srvic AB c/o M&M Ekonomi AB Att: Lislott Grandin Södrhallarna Stockholm Förningns styrls Ordförand Torbjörn Apphl, Essist AB Vic Ordförand Agnta Gosch, Handlsbankn Ldamötr Erik Larsson Ulrika Ström Håkan Sjödin Björn Tollr Christina Fasth Kassör Agnta Gosch ibm.com/rdbooks ibm.com/rdbooks IBM PowrVM for Growing Businsss: Rduc Total Cost of Computing, and Mor, in a Virtual Environmnt 1 Rdbooks: IBM PowrVM for Growing Businsss: Rduc Total Cost of Computing, and Mor, in a Virtual Environmnt This IBM Rdbooks Solution Guid dscribs th IBM PowrVM virtualization tchnologis on IBM Powr Systms srvrs tips1099.pdf RdBOoks: IBM PowrVC Introduction and Configuration IBM PowrVC is an advancd ntrpris virtualization managmnt offring for IBM Powr Systms basd on th OpnStack tchnology. pdfs/sg pdf RdBOOKS: IBM i and IBM Storwiz Family: A Practical Guid to Usag Scnarios Th us of xtrnal storag and th bnfits of virtualization hav bcom a topic of discussion in th IBM i nvironmnt during th last svral yars. tips1072.pdf Rdbooks: IBM DB2 Wb Qury for i Vrsion 2.1 Implmntation Guid Businss Intllignc (BI) is a broad trm rlating to applications dsignd to analyz data for purposs of undrstanding and acting on th ky mtrics that driv profitability in an ntrpris. pdfs/sg pdf I nästa nummr av Common Swdn #215 Intrvju md Frank Soltis IBM i för nybörjar Utvcklarskola Nummr 215 av Mdlmsbladt utkommr i Novmbr 26 COMMON SWEDEN #214 COMMON SWEDEN #214 27

15 Posttidning B Rtur till Data3-rdaktionn M&M Ekonomi AB Att: Lislott Grandin Södrhallarna Stockholm God jul! Årts julklapp från Essist: Kostnadsfri säkrhtsanalys på din ibm i. Bsök osss på

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

Modersmål - på skoj eller på riktigt

Modersmål - på skoj eller på riktigt Lärarhögskolan i Stockholm Institutionn för samhäll, kultur och lärand Vårtrminn 2006 C- uppsats, 15 poäng Modrsmål - på skoj llr på riktigt En studi av modrsmålsundrvisningns utvckling, dss potntial och

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter Förra gångn Prisbildning Rala och nominlla tröghtr Marknadsformr Ej fri konkurrns man sättr prist Bilatrala rlationr, optimalt Prisr trögrörliga Olika branschr Övr tidn Arbtsmarknad - marknadsformr Monopol

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EnrgiTing Sydost 2015-11-12 Intraktiv utbildning för byggnadsarbtar och installatörr Ldand branschaktörr står bakom En utbildningskampanj md syft att öka byggnadsarbtar och installatörrs komptns för lågnrgibyggand

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

Gefle IF Friidrott. Rehab

Gefle IF Friidrott. Rehab PM 2 0 15 n j k r a a m p s 8 t 1 n l v m ä G g R 0 0. 9 1. l k Lokala sponsorr äv l Lokal arrangör Gfl IF Friidrott G Huvudsponsor Rhab Vi är glada för att just DU har anmält dig! VårRust är framför allt

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdsprotokoll 9 (19) Socialnämndns arbtsutskott 2015-05-11 56 Intrnplan socialnämndn 2015 (SN 2015.006) Bslut Arbtsutskottt bslutar att förslå att: Socialnämndn bslutar att lägga

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016 Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasit 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr int och 5

Läs mer

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner Spcialnummr: Intrvjur md alla nya talsprsonr MEDBORGAREN NYA MODERATERNAS MEDLEMSTIDNING NUMMER 7 2014 Skiftn: Johnny Magnusson ny ordförand i Västra Götaland Kristoffr Tamsons nytt trafiklandstingsråd

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD)

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD) 1(5) REDOVISIG AV UPPDRAG SOM GOD MA FÖR ESAMKOMMADE BAR OCH BEGÄRA OM ARVODE (ASYLPERIOD) Asylpriod priod då barnt int har prmannt upphållstillstånd God mannn har rätt till tt skäligt arvod för uppdragt

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

Databaser om olyckor och risker

Databaser om olyckor och risker - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDNIMGS VERKET - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDMINGS VERKET 1999 Räddningsvrkt, Karlstad Risk- och miljöavdlningn Bställningsnummr P2 1-273199

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07.

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07. \)St nk 2007-11- O b 1 ntndnt Ptr Du Ritz Tkniska must, Box 27842 115 93 Stockholm Hundl. Angånd: Var md och skriv dn svnska T-historin! Vi vill ha din brättls snast dn 30111-07. Jörgn Lindlöf :född 1947

Läs mer

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden H m24 Prislista w rw wbb rklam mdia swdn 20% RABATT gällr för nytcknad abonnmang ABONNEMANG Paktprisr gällr t.o.m -12-31 KATEGORIER BASIC STANDARD PREMIUM PREMIUM PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Halvår Hlår

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 12 Uppskatta rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar Md rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar ass alla d kstnadr sm tör dn dirkta ärdförädlingn är förknippad

Läs mer

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19 Lagrbladt En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svnsk Kärnbränslhantring AB O S K A R S H A M N 3 2009 Rosngrns vald Oskarshamn Sid 6 7 Malin spindln i bsöksnätt Sid 10 11 Iskalla sidor

Läs mer

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om L HOSPITALS REGEL L Hospitals rgl (llr L Hopitals rgl ff( aa gg( ff ( aa gg ( används vid bräkning av obstämda uttryck av typ llr Sats (L Hospitals rgl Låt f och g vara två funktionr md följand gnskapr

Läs mer

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nr 5/13 - Årgång 42 AGAPE CHILD CENTRE; Man blir glad när dt går bra för barnn SID 4-5 EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan SID 8 Barn i Nöd nr 5 2013 3.. Vi gor Vi

Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan

Läs mer

Hem24 Annonsblad. media sweden. webb reklam. T e k n i s k a s p e c. - A n n o n s f o r m a t e n & P r i s e r

Hem24 Annonsblad. media sweden. webb reklam. T e k n i s k a s p e c. - A n n o n s f o r m a t e n & P r i s e r Hm24 Annonsblad T k n i s k a s p c. A n n o n s f o r m a t n & P r i s r w rw wbb rklam mdia swdn h m24 ALLT FÖR DITT HUS & HEM MODULPRISLISTA. MODULFORMAT FÖR ANNONSYTA Halvsida V A2 Hlsida A1 125 x

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden Kallls Fördragningslista 1(3 2015-01-13 Sammanträd Barn och utbildningsnämndn Plats och tid Sammanträdsrum Bäv 08:30 torsdagn dn 22 januari 2015 Ordförand Skrtrar Ccilia Sandbrg Prnilla Gustafsson Fördragningslista

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide) Offntlig sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) Saxnda (liraglutid) Dtta är n sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) för Saxnda som bskrivr d åtgärdr som ska vidtas för att säkrställa att Saxnda

Läs mer

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller STJÄRNEXTRA Svnska Blå Stjärnan - Stockholms Förbunds Mdlmstidning SEPTEMBER nr 3/2014 Följ md på studibsök till Rgionalsjukhust Bagarmossn av g n i n k r ä t förs m o g a t pn r a k s d Rpo r a krisb

Läs mer

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV RESEKOSTNADER OCH REPRESENTATION Bngt Sbring Sptmbr 2000 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inldning... 2 2. Rsultat av granskningn...

Läs mer

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät INFORMATION FRÅN GÖTEBORGSLOKALER 2 2 0 1 2 Undrsökningn där du kan göra skillnad Dags för årts hyrsgästnkät Är du nöjd llr missnöjd md din lokal och ditt torg? Vad gör att du trivs md lokaln och torgt?

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION NUMMER 1 2011 LEASEPLAN, SVERIGE OPERATIONELL BILLEASING DIN BILPARK I TRYGGA HÄNDER BiLtStr PEUGEOT 508 PEUGEOT ION vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN Ny VD LEDER LAGET SUPERMILJöBILSPREMIEN GåR

Läs mer

Hur. Grönt hjärta, med naturen i åtanke. Nanoleaf och siffror:

Hur. Grönt hjärta, med naturen i åtanke. Nanoleaf och siffror: Vi är tt förtag md tt starkt miljötänk där vi skapar produktr md hållbarht som vår mission. Vi utvcklar våra produktr md n god dsign, spännand lösnar som skall uppmuntra till n mr hållbar livsstil. Md

Läs mer

insidan Vem är jag? *!20151015 Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning

insidan Vem är jag? *!20151015 Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning insidan Kristn ungdomstidning 2015 jan fb mars april maj juni juli aug spt okt nov dc Vm är jag? Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Aktullt: Flyktingkrisn *!20151015 Styrd av lögnr? insidan Kristn

Läs mer

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor FOKUSERAT www.fokusrat.s [På MAKT] Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar ingt på sin blogg Nummr 1 2008 Frdagn dn 22 fbruari 50 SEK 5 EURO Kalmarungdomar trotsar maktn md L Parkour 1 Rportag om Kalmars rikast

Läs mer

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D Förord Arvid Lindmans 60-årsfond instiftads 1922, som n gåva till partits dåvarand ordförand i samband md födlsdagn, ftr n insamling bland mdlmmar och sympatisörr. Fondns

Läs mer

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium Nr 3-4/2000 NUCLEUS I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man

Läs mer

Svenska jordbrukets klimatpåverkan

Svenska jordbrukets klimatpåverkan Svnska jordbrukts klimatpåvrkan tt bräkningssätt där ävn livsmdlns innhåll av nrgirika kolbindningar värdras Förord I min tidigar roll som statlig tjänstman ingick att utvärdra jordbrukspolitikns miljöffktr.

Läs mer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com SE 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typskyltn övrnsstämmr md spänningn i ditt hm. AVLÄGSNA ALDRIG MIKROVÅGSINTAGENS SKYDDSPLATTOR som sittr

Läs mer

Föreläsning 10 Kärnfysiken: del 2

Föreläsning 10 Kärnfysiken: del 2 Förläsning 10 Kärnfysikn: dl 2 Radioaktivsöndrfall-lag Koldatring α söndrfall β söndrfall γ söndrfall Radioaktivitt En radioaktiv nuklid spontant mittrar n konvrtras till n annorlunda nuklid. Radioaktivitt

Läs mer

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv Vurdring for og av læring Haldn 7 april 2011 Haldn 7 april 2011 Vurdring for og av læring Ett allmänt och uropiskt prspktiv Götborgs univrsitt Institutionn för pdagogik och spcialpdagogik gudrun.rickson@pd.gu.s

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

INHEMSK, INDIVIDYELL,EFFEKTIV

INHEMSK, INDIVIDYELL,EFFEKTIV UTESPA OM NOVITEK NOVITEK -produktr har tillvrkats rdan i 20 år. Sammansättning och tillvrkning av bubblpoolar är cntrrad till stadn Salo i Finland. Vi har tillvrat övr 100 000 olika poolr hittills. INHEMSK,

Läs mer

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U.

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akadmin för utbildning, kultur och kommunikation Avdlningn för tillämpad matmatik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA9 Linjär algbra Datum: augusti 04 Skrivtid:

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Vår profil. För att få n nhtlig profil och tt starkar varumärk är dt viktigt att manualns riktlinjr följs. varumärkt. Grundn till nuvarand profil är n kombination från tidigar turistbolagn

Läs mer

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet BR SOMMARBRISE ABACE, MÖDA lytta in i nytt bond i n ny stadsdl S din nya lägnht Dtaljrna som gör skillnad Vad splar bddn på n list för roll? Vi är övrtygad om att dt är hlt avgörand, hlhtn bstår av dtaljrna

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

Ideologiska skiljelinjer

Ideologiska skiljelinjer Idologiska skiljlinjr Maria Oskarson Statsvtnskapliga institutionn Götborgs univrsitt Prsntation vid Arbtarrörlsns forskarnätvrks konfrns 7/12 21 om socialdmokratin, samhällsutvcklingn och mdborgarnas

Läs mer

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt.

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Dt är skillnad på och smör. Ävn när dt gällr miljön. Till barn i förskola och skola rkommndrar Livsmdlsvrkt och lätt för smör och smörblandad produktr. En ny analys

Läs mer

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH ATLAS-xprimntt på CERN (wb-kamra idag på morgonn) 5A1247, modrn fysik, VT2007, KTH Laborationr: 3 laborationr: AM36: Atomkärnan. Handlar om radioaktivitt, absorbtion av gamma och btastrålning samt mätning

Läs mer

järreds örsamii g Församii gsn t *" Vinter 2015

järreds örsamii g Församii gsn t * Vinter 2015 järrds örsamii g Församii gsn t *" Vintr 2015 Kyrkohrdn har ordt... Mitt i novmbrmörkrt är dt skönt att tänka på att snart får vi tända dt första advntsljust och att julns alla härliga hlgr närmar sig!

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4:

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4: Nr 2/15 - Årgång 44 Nv Michal, sid 8: Jag sr mirakl i mitt arbt bland barnn... Ebnzr Hom, sid 4: Barnn är väldigt kärlksfulla och omtänksamma. BARN I NÖD www.barninod.s pg 90 05 75-2 I backspgln Som faddr

Läs mer

Kina spänner musklerna

Kina spänner musklerna # 3 2 0 1 3 Aktulla affärsnyhtr om och från kina. Utgivar: Swdn-China Trad Council Arrangrat foto av Agnta Engqvist Kina spännr musklrna Tar hjälp av sociala mdir i främjandt I Shanghai finns 70 gnralkonsulat.

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Greenhouse Gas Protocol Report for Opus Bilprovning. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen juli 12, 2015 av Our Impacts för U&W

Greenhouse Gas Protocol Report for Opus Bilprovning. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen juli 12, 2015 av Our Impacts för U&W Grnhous Gas Protocol Rport for Opus Bilprovning Bräkningspriod: 2014 Framtagn juli 12, 2015 av Our Impacts för U&W Rdovisningsdtaljr Konsolidringsmodll (Consolidation Approach) Vrksamhtskontroll Organisatorisk

Läs mer

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV JÄVSFÖRHÅLLAN- DEN VID UPPHANDLING Bngt Sbring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 3 1 BAKGRUND

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation

Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 1 Kravspcifikation Prövning av anbud Skallkrav Ndan följr d skall-krav som ställs i dnna upphandling. Anbudsgivarn ombds fylla i ndanstånd tabll md tt kryss i JA llr NEJ rutorna för rspktiv fråga.

Läs mer

Produktblad. Mechlift Pro E

Produktblad. Mechlift Pro E Produktblad Mchlift Pro E Mångsidig momntupptagand manipulator Flxibl lyftnht Elktrisk Mchlift Pro är n rgonomiskt utformad momnt upptagand lyftnht som nklt anpassas till många typr av hantrings lösningar.

Läs mer

5~ Atomer, joner och kemiska reaktioner

5~ Atomer, joner och kemiska reaktioner 146 Atomr, jonr och kmiska raktionr 5~---------------------------- --Ifl nhå 11 1 sid. 148 I atomns inr sid. 152 Priodiska systmt Mtallr Jonr -- sid. 156 sid. 162 Syror och basr 2 sid. 166 Saltr sid. 170

Läs mer