insidan Vem är jag? *! Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "insidan Vem är jag? *!20151015 Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning"

Transkript

1 insidan Kristn ungdomstidning 2015 jan fb mars april maj juni juli aug spt okt nov dc Vm är jag? Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Aktullt: Flyktingkrisn *! Styrd av lögnr?

2 insidan Kristn ungdomstidning Rdaktionschf Jakob Andrsson, Örklljunga Filippa Arvidsson, Stockholm Samul, Bngtsson, Lund Louis Brglund, Kod Alfrd Nilsson, Åhus Olivia Rådbrg, Stockholm Tologiansvarig: Frdrik Carlsson Grafisk form och layout: Hans Brgström Ansvarig utgivar: Simon Nilsson Adrss: Sandgatan 14b Lund Expdition: (Prnumrationr, adrssändringar) Annika Nilsson Skogsvägn 8B, Kristianstad , Prnumration: 8 nummr/år 350 kr (ord. pris) 250 kr (studrand) Btala till Plusgiro , märk btalningn md namn och mddla namn och adrss till xpditionn. Annonsr och information: Annonsstopp dn 20: i månadn för utgivningsdatum Utgivningsdatum: Omkring dn 15: fb, mars, april, juni, spt, okt, nov och dc Tryckri: Hylt tryckri AB, Hyltbruk Omslagsbild: Foto: pixabay.com Insidan gs ut av ELU (Evanglisk Luthrsk Mission ungdom) ELU arbtar för att: Kalla... unga människor till gmnskap md Jsus Utrusta... dm för tt kristt liv Sända... dm till tjänst för andra Inldar Koll på dina ID-handlingar? När man ska ut och rsa, handla llr hämta ut varor på postn brukar man ofta få visa upp lgitimation. Dt kan vara tt pass, tt ID-kort llr tt körkort som visar att du är du. Här finns tt fotografi, ditt prsonnummr, ditt fullständiga namn och din namnundrskrift, och ibland ävn kön, födlsort och nationalitt. Gnom ID-handlingarna kan man få rda på något om din idntitt vm du är. På tt sätt splar dt ingn roll vad du tyckr om dt som står där llr om du hlt har glömt bort dt, för dt gällr ändå. Dssutom kan varkn du llr någon annan luras llr påstå att dt är något annat som gällr. Dt som står där, står där och dt är dt som gällr. Dn som har blivit kristn har fått nya IDhandlingar av Gud. Där står till xmpl att du är hans barn, att du alltid är förlåtn, att du är dyrbar och viktig för honom, att han älskar dig och att ditt hmland är himmln. Problmt är att vi rätt ofta glömmr dtta. Vi glömmr vilka vi faktiskt är. Dt finns så myckt lögnr som dn ond vill i lura oss. Att Bön Kristian Svnsson vi int dugr, att vi int är tillräckligt bra, att Gud mst är bsvikn på oss, att dt finns n gräns för förlåtlsn llr att vi är int sr ut som vi bord. Dt här numrt av Insidan vill påminna dig om vm du är och hjälpa dig att avslöja lögnrna som mötr dig. Dt handlar alltså om vad som står i dina ID-handlingar. Dt splar ingn roll vad du kännr dig som, llr vad andra tyckr och tänkr och sägr om dig, llr vad dn Ond försökr lura i dig. Dt som splar roll är vad Gud sägr om dig. Dt här är tt viktigt Insidannummr. Hoppas dt kan hjälpa dig och påminna dig om vm du är! Jakob Andrsson Örklljunga Glöm int vår stora tävling i förra numrt! Värva prnumrantr och vinn n årsprnumration llr tt gratis lägr arrangrat av ELU, Crdo llr UngdomsOas. Läs mr i förra numrt llr på hmsidan tävlingn varar till 25 oktobr! Hjälp oss Hrr att höra, förstå och tro på vad du sägr om oss. Och bskydda oss och lär oss avslöja d lögnr som mötr oss. Tack för att vi får vara dina älskad barn! 2 3 fortsättning följr Andakt Kärlkn bstår int i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra syndr. 1 Joh 4:10 Guds kärlk Dt är nklt att bara vara i livt. Vardagn rullar på, man går i skolan och sn blir dt hlg och då träffar man vännr och hittar på något kul. Dt är lätt hänt att man glömmr bort Gud när allt annat kul kommr i vägn. Jag tror att dt är något som d flsta kristna har upplvt någon gång. Mn samtidigt vill man visa sig värdig inför Jsus och göra allt rätt och lva likadant som han gjord. Mn så misslyckas man och kännr skam. Så fortsättr dt och man kämpar i gn kraft för att lyckas mn så fallr man ign och ign. Kärlkn bstår int i att vi älskat Gud utan i att han har älskat oss. Dtta är något som du kansk hört tusn gångr mn att få stanna inför dt ordt och vrklign låta dt sjunka in och bli vrklight i livt tror jag förändrar oss. Jsus älskad oss först, han sr oss här just nu och vill främst int ha våra gärningar utan våra hjärtan. Jag tror dt är först när vi förstår dtta som vi vrklign kan tjäna andra och oss själva md goda motiv. Tänk vilkn bfrils att få gå i tro på att kärlkn int bstår i oss utan i Jsus! Tänk vilkn bfrils att få gå i tro på att kärlkn int bstår i oss utan i Jsus! Jsus blv människa och klv in i världn och tog strafft för att vi skull kunna försonas md Gud. Gud bhövd vrklign int oss mn han vill ha oss för att han älskar oss. I kärlk dog Jsus för vår synd för att vi skull kunna få liv just nu och i vight. Han vill ha just dig! Dt var för dig han dog. Tack Jsus! Axl Gustavsson Örklljunga Bön Jsus, hjälp mig förstå korst, hur stor din kärlk är till mig och hur myckt du vill vara md mig. Låt dt förvandla mig och föra mig närmr dig. Tack för att du älskar mig. Sång Evrlasting Fathr, Enduring lov forvr, Your kindnss maks m strongr, Your run to m, You run to m, I am lovd, I am lovd, By my fathr, I m forvr yours. Evrlasting Fathr Chris Brown, Mack Brock, Wad Joy, London Gatch (Evlation Worship)

3 Min väg till tro Jsus mötr fortfarand människor. I dt här inslagt brättar Insidan om unga kristna människor och dras väg till tro på Jsus. Sarah slutad slåss ftr att Gud talat till hnn Namn: Sarah Simonsson Åldr: 21 år Bor: Glimåkra Sysslsättning: ungdomsldar i Glimåkra och Kyrkhults församlingar. Intrssn: innbandy och vännr liv känds mningslöst. Jag lvd som jag vill och sökt kickar gnom att stjäla sakr Mitt och slå nr människor. Jag tänkt att Gud var n sagofigur och att kristna var hjärntvättad robotar. Mdlurad till tt kristt lägr Sarah var kansk int dn man had trott skull följa md på tt kristt lägr. Så tänkt Sarahs kristna kompis också. Mn ftrsom kompisn upplvd att Gud vill ha md Sarah på tt sådant lägr, så lurad hon md Sarah dit utan att brätta vad dt var för lägr. Jag had nog aldrig tidigar varit så arg på att någon lurat mig. Mina föräldrar kund int hämta mig, så jag var fast bland n massa kristna knäppskallar. Mn på lägrt fanns n galt snygg kill. Han brättad att han skull konfirmras på Strandhm och frågad var jag skull konfirmras. Jag had rdan börjat i n konfirmandgrupp n gång i vckan där hmma, mn i ställt för att brätta dt sa jag: Jag ska också konfirmras på Strandhm. Ett biblord som talad Sarah hoppad av sin konfirmationsgrupp och anmäld sig till Strandhm. Mn när hon kom till förträffn var killn int där. Dt visad sig att han var tt år yngr än Sarah och skull konfirmras årt ftr. Mn Sarah trivds och fullföljd båd förträffn och lägrt. Jag kund vara mig själv. Jag bhövd int upphålla fasadn av att int bry mig llr vara aggrssiv. Sista kvälln läst n av ldarna från Jona 2:7 8: Till brgns grund sjönk jag nr, jordns bommar slöts för vigt bakom mig. Mn du förd mig lvand upp ur gravn, Hrr, min Gud. Mdan min själ tynad bort Sarah Simonssons väg till tro gick från stöldr och misshandl, via n snygg kill och tt par vrsr ur Jona bok, till tt hlt nytt liv. i mig tänkt jag på Hrrn, och min bön kom till dig i ditt hliga tmpl. Jag var förstummad. Vi had läst myckt i Bibln, mn ingt had tidigar talat till mig. Jag börjad gråta och känd glädj övr att vara dn jag var. Där och då visst jag att jag int kund fortsätta lva som jag had gjort. Där och då visst jag att jag int kund fortsätta lva som jag had gjort. Motstånd från vännrna Eftr konfirmationn börjad Sarah bhandla människor bättr. Vännrna hon had hittat på myckt dumt md gillad int Sarahs förändring, mn ftr hand blv d nyfikna på vad som gjort hnn så annorlunda. Eftr att jag gick biblskola för två år sdan står jag upp ännu mr för min tro. Dt gör att jag mötr myckt motstånd från mina vännr som int är kristna. Samtaln jag har md dm är ibland riktigt jobbiga, mn jag br att dt ska lda till något gott för dm. Namn: Sara Engström Åldr: 35 år Hmort: Örklljunga Familj: gift md Johan Arbt: ungdomsldar och musikr i Markaryds församling Tr snabba md Sara: Match llr filmkväll? Match! Höst llr vintr? Vintr Kattr llr kor? Båda 33 kg och tvångsinlagd Du får int gå härifrån, för du vägr så lit att du riskrar att dö. Dt var vad läkarn sa till Sara när hon had gått nr 30 kg, iställt för d tr hon tänkt från början. Dtta är Saras brättls om fm år av kamp mot ätstörningar och om hur Gud räddad hnn ut ur sjukdomn. Dt blv n tävling Dt börjad när jag gick i tvåan på gymnasit. Jag had aldrig brytt mig så myckt om mitt utsnd, mn då fick jag för mig att vågn visad tr kg för myckt. Envis som jag är blv dt n tävling för mig att s hur myckt jag kund gå nr i vikt. I början var jag säkr på att jag had kontroll övr dt hla, mn sdan tog sjukdomn övr mr och mr. Dt blv värr och värr, jag åt mindr och mindr, fick ångst när jag åt för myckt och stack ut och sprang för att bli av md d kalorir jag fick i mig. Jag frös konstant, för allt undrhudsftt försvann. Jag blv lättirritrad och trött. På något sätt vand man sig vid dt, och dt var int förrän jag blv frisk som jag upptäckt att oj, är dt såhär bra man ska må? Från början såg jag mig aldrig som övrviktig, dt var mst kilona som splad roll. Jag had inga särskilda komplx för mitt utsnd dt är riktigt läskigt, för man insr att vm som hlst kan drabbas. På något sätt fick jag för mig att jag skull bli bättr om jag vägd mindr. Till n början märkt folk int så myckt. Och dt tog ganska lång tid innan jag själv insåg att jag var sjuk. Jag tänkt att dt bara var n rolig grj, och att jag kund sluta när jag 4 5

4 Krativa sidan vill. Att ins att jag had problm var tt stort stg att ta. Guds ldning Sammanlagt var jag sjuk i fm år. Ett par år ftr studntn börjad jag plugga i Uppsala. Eftr n tid dök tankn upp att jag kansk skull flytta till Lund. Dn där tankn fortsatt dyka upp. Till sist kund jag int stå mot längr jag förstod någonstans innrst inn att dt var Gud som ldd mig. Jag flyttad till Lund, pluggad till församlingspdagog och fick n praktikplats i n församling. Dt visad sig att min handldars flickvän had haft anorxia. Hon tipsad mig om att söka till Sankt Lars, tt sjukhus för olika psykiska sjukdomar, och till slut gick jag md på att träffa n läkar. När jag kom till läkarn och ställd mig på vågn sa han: Du får Då var dt fantastiskt att få säga till Gud: 'Nu får du ta hand om dt här'. int gå härifrån, för du vägr så lit att du riskrar att dö. Då had jag gått nr 30 kg iställt för tr, och vägd 33 kg. Jag blv tvångsinlagd. Ett förvandland ögonblick D första dagarna var jag livrädd, jag var instängd och visst int vad som skull hända. Då kom vändningn som jag int kan förklara md något annat än Gud. Jag slog upp Bibln och hamnad i Jona bok, där Jona blir räddad ur fiskn. Där står dt Mn du förd mig lvand upp ur gravn, HERRE, min Gud. Jag fick n xtrm kraft från d ordn och känd att ja, Gud kommr att rädda mig också. Då vänd dt. Dt var som att hjärnan formatrads om! Dt var vrklign tt hland. Jag börjad äta utan ångst för första gångn på fm år. Prsonaln på sjukhust fattad ingnting. Dt krävds förstås ändå myckt jobb för att komma tillbaka, mn dn nvisht jag had använt till att gå nr i vikt använd jag nu för att gå upp. Gud hjälpt mig väldigt myckt undr sjukdomstidn också. Ofta känds dt så hopplöst. Jag tänkt att varkn jag själv llr någon annan människa kund hjälpa mig. Då var dt fantastiskt att få säga till Gud: Nu får du ta hand om dt här. Jag vt int om jag had orkat om jag int had haft honom. Till dig När man själv har drabbats had man kunnat hoppas att man had n miraklmdicin, problmt är att dt är så individullt från prson till prson. Mn dt jag vrklign insr nu är att vi int är mr värda brond på hur vi sr ut. Till dig som kännr att du bord vara smalar är mitt tips att fundra på vad som blir bättr av att du går nr i vikt, och försöka flytta fokus till vm du är och vad dt gntlign är som btydr något. Till dn som är nära någon md liknand problm skull jag vilja säga: var så normal som möjligt, var n vanlig kompis! Erbjud din hjälp, mn tjata int. B gärna för prsonn. Förbön var bra båd för mig och dm i min närht, ftrsom d känd att d fick göra något för att hjälpa mig, samtidigt som jag känd mig burn. Olivia Rådbrg Stockholm Insidan frågar Vad kan vi göra för att flr ska trivas md sig själva? Klara Andrsson 18 år, Vddig En bra grj är att bkräfta folk på tt bra sätt, visa att d är viktiga. Komplimangr är toppn förstås, mn kansk int att lägga för myckt fokus på utsnd! Jag tror att dt är viktigt att ta sig tid att lyssna på folk och ställa frågor, int bara s till och prata om sig själv. Nicolina Ekström 18 år, Markaryd Jag tror int att vi bhövr skämta på andras bkostnad llr vara dömand. Iställt kan vi g flr komplimangr och accptra människor oavstt vad vi tyckr om dm. Ha n villkorslös kärlk till dm liksom. Erik Åbrg 19 år, Lund För att trivas bättr md oss själva tror jag bara dt finns n sak att göra, s vm Gud sägr att man är, att man, när man är i Jsus är hlt och hållt rn, förlåtn och rättfärdig, och att Han är blåtn md oss. Vi måst lämna världns lögnr om att våra prstationr sägr vilka vi är. 6 7 Edvin Gunnarsson

5 Att vara i Kristus Fri, hlig, rättfärdig och lovad vigt liv dt är Biblns bskrivning av dig som tillhör Jsus. Ävn om dnna bskrivning är dnsamma för alla som följr Jsus så är vi också skapad md våra unika prsonlightr som är n dl av vår idntitt i Kristus. Vm är jag? Frågan har nog varit aktull för d flsta någon gång. Du kan svara hlt nklt md ditt namn, llr du kan g n bskrivning av vad du tyckr om och int tyckr om, dina prsonlightsdrag och så vidar. Då blir svarn olika för olika prsonr. Dt svar som därmot är samma för alla kristna är Guds, vår Fadrs, svar på frågan Vm är du?. Han sägr: Du är mitt älskad barn (Ef 5:1). Dt brättas i Bibln att vi människor är skapad till Guds avbild (1 Mos 1:27). Vår idntitt nligt Bibln liggr i vad vi är, alltså Guds avbildr, prcis som Gud själv prsntrar sig som JAG ÄR*. Vår grundläggand idntitt som människor bror int på vad vi gör utan på vilka vi är. Att vi är Guds avbildr är sanningn om oss människor ävn ftr syndafallt, mn gnom syndafallt gjord människan uppror mot Gud och därmd var skadan skdd. Allt i skaplsn blv påvrkat av syndn, båd rlationn till Gud och till skaplsn, till varandra och till oss själva. Därför är vi nu i bhov av frälsning från syndn. Syndn hindrar oss från att fullt ut vara d människor Gud skapat oss till. Dn sanna vrsionn av mig själv Syndn gör oss inkrökta i oss själva vi är alla mr llr mindr gocntrrad. Dt är lätt att fastna i att ständigt tänka hur sr jag ut, vad tänkr andra om mig när jag gör llr sägr såhär? Och varför sr vi alltid på oss själva först på tt foto innan vi sr på d andra? Mn kansk har du någon gång varit md om att ditt fokus plötsligt flyttats, när du lyft blickn, till xmpl när du bhövt trösta n vän som varit md om något jobbigt, llr *Gud prsntrar sig md namnt Jag Är bland annat för Mos i 2 Mos 3:14. Jsus användr också dtta gudsnamn när han talar om sig själv, xmplvis i Joh 8:28. Gud är dn som vrklign är, dn nd som finns till och xistrar av sig själv. 8 9

6 Bön Vår position kan närmast liknas vid att vi har rätt att komma inför Gud som tt barn inför sina föräldrar... när du passat barn som tar hla din uppmärksamht i anspråk så att du hlt nklt int hinnr tänka på något annat. Dt är n stor bfrils när vi kan släppa goismn! Dt är dn bfrilsn, dn frihtn, som Jsus gr. Frihtn från självupptagnhtn. Endast hos Jsus, i Kristus, kan jag vara dn sannast vrsionn av mig själv, utan bgränsningar, och växa till min fulla potntial. I Kristus får mina tankar, mina känslor, mitt intllkt, min vilja, min kropp ja, hla mitt jag bli mr av dn människa som Gud har skapat mig till att vara. Ibland pratas dt i kristna sammanhang om att vi måst dö för att lva md Kristus, mn dt är viktigt att komma ihåg att dt int är min unika prsonlight som ska dö, utan mitt självupptagna go, så att jag kan komma ur inkrökthtn i mig själv. Om att dö och uppstå md Jsus skull innbära att jag måst förnka dt unika i mig, så att vi alla skull vara klonad vrsionr av Jsus prsonlight, då vor dt ju ingn poäng md att Gud skapat oss så olika! Barn till Gud Dt Gud längtar allra mst ftr är att få ha n rlation md dig, att du ska vara hans älskad barn. Gud vill adoptra dig. En adoptionsprocss tar väldigt lång tid och är ofta myckt påfrstand för d blivand föräldrarna. D hinnr längta otroligt myckt ftr dn prson som ska bli dras barn. När barnt väl är adoptrat får dt samma skydd och samma rättightr som biologiska barn i familjn. På samma sätt längtar Gud otroligt myckt ftr oss och har ansträngt sig till döds för att vi ska komma till honom och kunna bli och vilja vara hans barn. När vi väl har blivit kristna, dt vill säga adoptrad, har vi samma rättightr som Kristus, vi är Kristus mdarvingar. Mn är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi mdarvingar, lika visst som vi lidr md honom, för att också bli förhär- ligad md honom (Rom 8:17). Du har alltså arvsrätt till dt viga livt i härlightn md dn trnig Gudn. Dt innbär att vi slippr möta dödn när vi dör här på jordn löftt om härlightn gällr dig! Dtta är tt ord att lita på. Har vi dött md honom, ska vi också lva md honom (2 Tim 2:11). Att vara rättfärdig Dn himmlska härlightn som Gud har lovat oss handlar främst om något som kommr att hända i framtidn, och våra liv kan s olika ut fram till dss. Mn ävn på vägn dit är vi Guds älskad barn, vi har n Fadr som tar hand om oss och vill väglda oss. Längs md hla vägn får vi lva i Kristus och vara d människor som Gud har skapat oss till. I Kristus blir du mr dig själv, mr av dn prsonlight som Gud skapat dig till att vara. Och du är dssutom rättfärdig och hlig: Alla har syndat och saknar härlightn från Gud, och d står som rättfärdiga utan att ha förtjänat dt, av hans nåd, därför att Kristus Jsus har friköpt dm (Rom 3:23 24). Vad är dt att vara rättfärdig? Abraham räknads som rättfärdig ftrsom han trodd på Guds löftn (Rom 4:3). Att vara rättfärdig hängr samman md att tro och att vara döpt. Dt handlar om att vara rätt färdig inför att möta n hlig Gud. Dt handlar om att vara förlåtn och därmd syndfri. Och allt dt blir vi hos Jsus när vi döps i dn trnig Gudns namn och lvr i tro på honom. Vår position kan närmast liknas vid att vi har rätt att komma inför Gud som tt barn inför sina föräldrar, prcis som dt var från början när Gud skapad allt och Adam och Eva kund möta Gud ansikt mot ansikt. Idntittn som hlig Tack var att Jsus dog och uppstod för oss undgår vi domn och strafft som vi gntlign förtjänar på grund av vår synd. Insidan frågar Brukar du tänka på dig själv som hlig? Axl Johansson 15 år, Utväling För mig är hlig tt väldigt starkt ord och är något som bara vissa få människor och sakr kan vara. Dt är liksom bara dn prfkta människan som int syndar som kan vara hlig. Och jag är tyvärr ingn människa Paula Hrmansson 18 år, Horrd som int syndar. Så nj, jag ansr mig int som hlig. Dtta är orhört stort och hängr ihop md att vara rättfärdig. Dt är som Paulus skrivr: Så finns nu ingn fördömls för dm som är i Kristus Jsus (Rom 8:1). Brukar du tänka på dig själv som hlig? Är dt int bara Gud som är hlig? Jo, mn vi får dl av dn hlightn när vi är i Kristus. Att vara hlig innbär att Fadrn sr på mig gnom Kristus. Dt är mig han sr, int någon klonad Jsus. Han sr mig i Kristus, så att Kristus hlight blir klistrad övr hla mig. Dt är också på så vis som jag kan kallas hlig och rn och utan synd, trots att n människa i sig själv aldrig kan vara syndfri såsom Jsus är. Mn i Kristus är du n ny skapls: Alltså, om någon är i Kristus är han n ny skapls. Dt gamla är förbi, s, dt nya har kommit (2 Kor 5:17). Allt dt gamla, självupptagna och inkrökta är int längr din idntitt, utan du är fri från syndn, hlig och rättfärdig tt Guds barn md dl i tt vigt arv. Dt är sanningn om vm du är i Kristus, oavstt hur du kännr dig just idag. Oavstt vad du kommr att tänka, säga llr göra imorgon så är du Guds älskad barn, när Jsus är dn du sättr ditt hopp till. Hjalmar och Lisa Unosson Götborg I bibln står dt var hliga såsom Han är hlig." Dock tror jag int vi kan vara hliga i oss själva, utan vi får iställt vara hliga i Jsus. Jag syndar i princip varj dag, så jag skull nog alltså int välja att kalla mig själv hlig. Iställt får jag räkna Jsus hlight som min. Att jag får dn gnom honom. Tack Gud, för att jag får vara ditt barn. Tack Jsus, för allt du gjort för mig. Tack för förlåtlsn. Tack för frihtn i dig, hjälp mig att lva i dn varj dag. Jsus, kom och var min hrr ld mig hla vägn hm till dig! I Jsus namn, amn! Samul Hudak 15 år, Stockholm Dt är n svår fråga... Båd ja och nj. Hlight för mig är att vara hlt syndfri, vilkt jag int är. Mn ignom dopt och tron på Jsus blir jag rn! Så när jag kommr till himln och träffar Gud så kommr han int s till min synd utan iställt Jsu hlight!

7 Min undrstrykning Dn här sidan är till för att ni läsar ska kunna uppmuntra varandra. Dla md dig av din undrstrykning! Jsus och du? Jsus längtar ftr alla människor också ftr dig. Dtta inslag riktar sig särskilt till dig som int vt dt llr har svårt att tro dt llr har glömt bort dt. Var var du Gud? Om nu Gud finns, varför sr vi då all dnna ondska? Var är du, Gud, när barn svältr? Var är du när människor mördas? Var var du undr förintlsn? Dtta är frågor som människor har ställt sig i alla tidr. Han har funnit dig 5 Mosbokn 32:10 Insidan tipsar Mitt liv känns i vissa priodr bara trist, torrt och tråkigt prcis som n ödslig och tjutand ödmark. Dn jobbiga mn ärliga frågan kan då dyka upp: vad är poängn md allt? Jsus är poängn md allt. Han ltar konstant ftr dig och vt samtidigt prcis var du är just nu. Han struntar fullständigt i om du bfinnr dig i n torr ökn llr n blomstrand slottsträdgård i ditt liv, dt är dig som människa han vill åt. Om du och jag bara står stilla och låtr oss bli funna vill han omsluta oss i sin undrbara famn. Våga hoppa upp i dn famnn och våga vila i dn famnn. Han har lovat dig, sin älskad ögonstn, att för alltid hålla dig kvar. Ögonblick md Gud, Nora Svrig Original: Asbjörn Kvalbin Svnsk vrsion: Mariann Kllgrn Carl Nilsson Hanaskog Ögonblick md Gud är n programsri md 270 korta andaktr som du kan lyssna på i Noras app llr på dras hmsida. Andaktrna är bara två minutr långa och vill vara n hjälp att förstå mr om Guds kärlk. Oavstt om du har hittat rglbundnht i att ta tid för Gud llr om du fortfarand kämpar kan dn här programsrin hjälpa dig. Ögonblick md Gud är just vad titln sägr: små korta ögonblick md Gud. När jag 2005 arbtad md förkunnls på hltid förstod jag bhovt av korta andliga inslag på radio. Så jag börjad skriva och tala in vad jag kallad ttminutsandaktr. D skull kunna läsas på n minut Jag börjar md n bild, tt citat, n händls llr något som lyssnar kan förställa sig. Sdan kommr n andlig poäng samt tt avslut md tt citat från tt biblställ. Asbjörn Kvalbin Andaktrna finnr du på Noras hmsida och i dras app som htr Nora. Dt går nästan int att läsa n dagstidning utan att läsa om mord, krig och övrgrpp, om hur människor utnyttjas llr bhövr fly från sina ländr. Dt är int bara i Syrin llr Irak som problmn finns, int bara i Stockholm llr Malmö. Dt är också där vi bor, i våra familjr och i våra liv. För dig kansk frågorna är mr prsonliga. Gud, var var du när jag blv mobbad? Var var du när mina föräldrar skilds? Var var du när min pappa dog? Var var du när jag blv sjuk? Var var du Gud? Jag, Marta och Lasarus När jag var 15 år rasad mitt liv ihop totalt. Allt jag had lvt för och drömt om försvann på tt ögonblick. Sdan fyra års åldr had min dröm varit att bli profssionll hockysplar. Allt gick bra, och tankn var att jag skull börja på tt hockygymnasium i Lksand årt därpå. Mn så plötsligt fick jag n tackling och råkad ut för n ryggskada som gjord att jag int kund spla mr. Nu i ftrhand insr jag att dt kansk int var så allvarligt ändå, mn i stundn var dt fruktansvärt! Allt jag vill uppnå var plötsligt utom räckhåll och jag tänkt: Gud, var är du nu? En annan prson som frågad ungfär samma sak var Lasarus systr Marta. Lasarus var n god vän till Jsus och nu had han blivit sjuk. Hans systrar skickad bud till Jsus och vill att han skull komma för att bsöka Lasarus, och göra honom frisk. Mn när Jsus kom fram var Lasarus rdan död, och hans systr Marta utbrast: "Hrr, om du had varit här, skull min bror int ha dött." Hnns rop kad av dspration och sorg, och bsviklsn övr att Jsus int hann i tid var norm. Jsus tog sig sdan tid till att trösta Lasarus systrar och grät också själv, och folkt som var där förstod hur myckt Jsus älskad dn död. Jag tror på n Gud som är hos oss i lidandt n Gud som gråtr md oss mitt i smärtan. Situtationn vänds Mn för Jsus var Lasarus situation int hopplös. Jsus är liv, och han är dn som kan g liv till vm han vill. Jsus såg något annat än alla runtomkring som sa att allt hopp var ut, och att dt var försnt att göra något. Jsus dlad smärtan. Han upplvd dn tuffa situationn, mn han tillät int omständightrna att styra hans bslut och framtid. Jsus vänd situationn totalt, och gav Lasarus nytt liv. Jag är övrtygad om att Jsus vill och kan förändra våra situationr än idag. D omständightr du är i just nu bhövr int forma din framtid. Iställt kan du låta Gud forma din framtid, han som är sanning, liv och hopp. Smärtan som jag gick ignom som 15-åring är int kvar idag. Mn dn hjälpr mig att förstå att mitt liv int handlar om mina drömmar. Dt handlar snarar om vad Gud har för drömmar md mitt liv. Gud var på korst Jag tror på n Gud som är hos oss i lidandt n Gud som gråtr md oss mitt i smärtan. När vi ställr frågan: Var var du Gud? så tror jag att vi får n stilla viskning till svar: "Jag var på korst. För din skull!" Simon Olsson Stockholm 12 13

8 Vi kristna glömmr så lätt bort att idntifira oss som Guds barn. Vi kan få för oss att vi int dugr, för att vi int är lika fina llr duktiga som andra llr för att vi kännr att vi int klarar att lva upp till d idal som vi själva har satt upp. Styrd av lögnr? Ibland tror vi att vi måst förtjäna vårt värd gnom att vara uppdatrad, intrssanta och lva spännand, lyckad liv. Ofta går vår självkänsla upp och nr som n brg- och dalbana. Ena dagn går tankarna: jag lyckads ju rätt fint md mattprovt, alltså, hon vrkar ändå tycka att jag är rätt intrssant och dn där killn hälsad faktiskt och jag fick 99 liks på min nya profilbild på Facbook. Sådana dagar konstatrar vi: idag var n bra dag. Andra dagar liggr vi och scrollar nr i Facbookflödt innan vi ska sova och blir fyllda av avundsjuka. Åh, så härligt att d är i Bahamas på nån båt. Alla andra vrkar ha så trvliga och spännand liv. Bkräftlsjakt Vi jämför oss och kännr oss gråa och ointrssanta. Dt vi gntlign gör är att vi läggr vårt värd och idntitt i något annat än i vm Gud sägr att vi är. Vi sökr bkräftls på fl ställ. Vi kan ägna timmar åt att bry oss om vad andra ska tycka och tänka om oss. Vi ältar någonting som vi har sagt: varför i hla världn sa jag så där?, vad ska d tro om mig? Vi fundrar på vilkn ffkt vårt nästa inlägg på Facbook llr Instagram kan tänkas få: kan jag lägga upp dn här bildn?, vad kommr jag få för rspons?, vad ska d andra tycka om mig?, kommr jag att vrka töntig? Vt ditt värd! Dt farligast i dn här bkräftlsjaktn är att vi ävn kan få för oss att vi måst prstra och vara på tt särskilt sätt inför Gud. Findn vill gärna tuta i oss att vi int riktigt dugr här hllr. Att Gud int skull vara nöjd md oss. Han vill också att du ska sngla på grannn och tänka att du int riktigt är lika kristn som honom llr hnn. Mn dt här är int sant! Stopp! Du är n hlt unik människa. Gud vill int att du ska jämföra dig md andra llr tänka att du är otillräcklig inför honom han har ju gjort dig rättfärdig! Han vill ha n lärjung som vt sitt värd och som har lagt sitt liv i Guds händr. Dt kan låta nklt, mn dt är så lätt att fladdra iväg och slitas mllan alla möjliga krav och förväntningar. Förtorkad bnknotor får liv hos Gud I Bibln visar Gud proftn Hskil n dal som är full md förtorkad bnknotor som n bild av vad dt kan vara att tyna bort. Ibland kan vi känna oss prcis så vissna och misslyckad. Gud frågad Hskil om dssa bn kund få liv ign. Dt vt bara du, svarad han. Gud visst, och gav dm nytt liv ign. D döda bnn fogads samman, Insidan frågar Gillar du Facbook? Amanda Nyholm 17 år, Änglholm Jag gillar att man kan få rda på information, skriva mddland och kolla bildr. Jag kan tycka att dt kan vara lit jobbigt när dt tar mr av min tid än jag gntlign vill att dt ska göra. Dt kan ävn vara lätt Emil Rådbrg 17 år, Lund att få fl uppfattning av sakr på Facbook Så jag tyckr att Facbook kan vara båd bra och dåligt på olika sätt. kött växt fram och d blv till lvand människor. Dt som i Hskils ögon var hlt dött kund Gud göra lvand. Md Guds hjälp kan vi s oss själva md Guds ögon. I hans kraft kan vi stå rakryggad. Jsus sa n gång att allt är möjligt för Gud. Dt fantastiska md livt md Gud är att nästa stg alltid är möjligt att ta. Du kan alltid ta stgt till Gud vad du än har gjort och hur du än ställt till dt för dig i livt. Dt finns alltid tt stg att ta. Vänd dig mot Gud som är full av kärlk, nåd och sanning. Han gr dig tt störr värd än något annat. Var dig själv Så sluta upp md att jämföra dig md andra och att lägga ditt värd i andra sakr än dt värd Gud gr dig. Sluta upp md att tro att du måst vara som någon annan. Sluta upp md att söka bkräftls i andras gilland. Var dn Gud har skapat dig till. Var dig själv. Låt inga lögnr om dig själv bröva dig ditt värd, din glädj och din potntial. Jag gillar Facbook väldigt myckt. Man nklt kan hålla kontaktn md nära och kära, yttra sina åsiktr, kolla på roliga filmklipp och bildr, väcka uppmärksamht kring viktiga ämnn, gå md i gruppr och vnmang samt sprida vanglit! Dt finns myckt gmnskap i Facbook and I lik it! Vänd dig mot Gud som är full av kärlk, nåd och sanning. Han gr dig tt störr värd än något annat. Iställt för att scrolla nr i Facbookflödt, tsta att läsa tt biblord innan du somnar. Dt viktigast är ju att vara uppdatrad och hålla kontaktn md Gud. När du först och främst riktar in dig på att vara närvarand inför honom blir dt lättar att s på dig själv som han sr på dig. Sök först Guds rik och hans rättfärdight, så ska ni få allt dt andra också (Matt 6:33). Kristina Lunnrgård Kalmar Emilia Ahlbrg 16 år, Enköping/Änglholm Jag skull nog svara båd nj och ja. Facbook är n bra grj då man kan hålla kontaktn md folk, dla och läsa olika sakr och vara uppdatrad om vad som händr. Dt gillar jag. Dt som jag int gillar lika myckt är att dt lätt tar lit för myckt tid att kolla allt och man fastar lätt där ävn om man int tänkt dt.

9 Rflktion Jag är ju fri! Jag har ofta känt mig otillräcklig. Otillräcklig för mig själv, inför andra och inför Gud. Jag kan trycka nr mig själv, och ha svårt att känna mig nöjd md sakr jag gör, för jag kund alltid ha gjort dm bättr, lagt nr mr tid och prioritrat annorlunda. Vad gällr min rlation md Gud jämför jag mig md människor båd i min omgivning och i Bibln, och dssutom md d idal jag själv har satt upp. Läng tänkt jag, undrmdvtt, att ftrsom jag int lvd upp till vad jag bord lva upp till så bord jag gå runt md lit dåligt samvt. Logikn haltar där, jag vt, mn jag tänkt att jag förtjänar ju faktiskt int att vara glad och känna mig tillräcklig när jag vt om att jag är otillräcklig mn int gör något åt dt. Så rsonrad jag, tills Gud brättad för mig att jag tänkt fl. Dn sanna bildn av mig Vi har olika tankar om oss själva och om vår idntitt. Ibland sättr vi upp gna idal, ibland jämför vi oss md andra. Ibland vt vi int ns om att vi gör dt. Mn dn vrkligt sanna bildn av dig är int dn du själv llr någon annan i din omgivning har kommit på. Dn bild av dig och mig som är vrkligt sann är dn bild Gud har av oss. Och dn bildn är gnomsyrad av Jsus nåd och kärlk javisst, du syndar, javisst, du gör fl, mn samtidigt är du hlig, rättfärdig och fullkomligt älskad! Dt är dn idntittn, din idntitt i Kristus, som kommr att vara för vigt. Findn vill int att vi ska ins dtta ftrsom han tyckr om att ta glädjn ifrån oss, och att låta oss tro på olika lögnr. Dt är dn idntittn, din idntitt i Kristus, som kommr att vara för vigt. Adjö till alla dssa bordn Dt finns så många bordn i våra liv, och ngativa tankar som hållr oss bundna vid dssa lögnr. Jag vt int hur dt är för dig, mn för d allra flsta finns dt sakr som tyngr. Mn Gud vill int att vi ska s på oss själva och fastna i allt som är fl. Tvärtom! Han sänd sin son för att göra oss fria fria från syndn, otillräcklightn och allt dt som bindr oss vid något annat än honom. Han vill att vi ska s på honom! Jsus sa vid tt tillfäll: Om nu Sonn gör r fria, blir ni vrklign fria (Joh 8:36). Smaka på d ordn vrklign fria. D är fantastiska. Gud vill int att vi ska vara bundna. Han kom int för att g oss dåligt samvt, utan för att göra oss fria från dt som tyngr oss. Jsus har tagit bort allt dt som stod mllan oss och Gud. Bildbyt och bfrils Vi bhövr int längr s på oss själva och s otillräcklight. Vi får s på oss som Gud sr på oss. Gud brättad för mig att jag tänkt fl sakr om mig själv. Han brättad att dn bild han har av mig är dn sanna bildn, och att han vill göra mig fri. Dtsamma gällr för dig! Gud är vår bfriar. Så smaka på ordn ign: Om nu Sonn gör r fria, blir ni vrklign fria. Olivia Rådbrg Stockholm Krönika Kany Wst llr Jsus Häromdagn satt jag och tittad på VMA-galan, n musikgala i USA där d htast artistrna samlas för att ta mot prisr. En tank som slog mig är hur ungdomar och unga vuxna sökr ftr något som kan fylla tomrummt inom dm. Tomrummt som bara n kan fylla. Dt var spcillt vid tt tillfäll som jag tänkt på dtta. Kany Wst blv tilldlad tt stort pris och hla publikn börjad jubla och sträcka händrna i luftn när han kom upp på scnn. Först stod han där i n och n halv minut, hlt tyst, och tog åt sig hyllningarna Därftr höll han tt tal på minutr. Och dt var då jag vrklign förstod att världn är i bhov av Gud! Där stod han och prdikad om hur han skull offra sitt liv för konstn, att int bry sig om sina hatrs och hur viktigt dt är att vi lär våra barn att vara självständiga och int hata. Och visst, dt sistnämnda är ingt dåligt, mn mina tankar gick dirkt till ungdomarna i publikn. Dt finns så många avgudar i vår värld, och kändisarna står högt upp på dn listan. D har tt så normt inflytand på sina fans d kan till och md få fansn att i princip stå och buga för dm. Ungdomar gör och btr sig som sina idolr. Dt gick upp för mig hur viktigt dt är för oss som unga kristna idag att våga visa oss. Vi måst visa att dt finns något annat, Månadns kluring Tävla md kluringn! Knäck kodn och klura ut vad dt gntlign står! Skicka in ordt på kluringsidan llr till Av d md rätt svar kommr n dras som vinnr Insidans sommartips, bokn Brv från n skptikr av Grgory och Edward Boyd. HÄE ZP KCB CP ÄJJÄ BÄEÄP Dt gick upp för mig hur viktigt dt är för oss som unga kristna idag att våga visa oss. mr hållbart att fylla dt där tomrummt md. Dt tomrummt som bara n kan fylla: Jsus! I sommarkrysst var dt d två frasrna PLÖTSLIG VÄCKNING och SAKNAR URSINNE som vi sökt. Flra lösningar kom in som var nästan hlt rätt, och av dssa vann Nicolina Ekström, Markaryd, bokn Brv från n skptikr. Grattis! Julia Lindbrg Vinslöv Dssutom är här några siffrföljdr där frågan är vilkt dt sjätt talt som vi sökr är. Svarn hittar du längst nr på sidan ? ? ? svar: 45, 120, 15625

10 Aktullt Ibland kan dt vara svårt att vta hur man som kristn ska förhålla sig till allt i nyhtsflödt. I dtta inslag vill Insidan lyfta upp aktulla händlsr och ämnn och rbjuda hjälp, tips och vägldning kring hur man kan bmöta dm som kristn. Arbtsgrupp och skribntr för Aktullt är: Danil Ringdahl, Stockholm Danil Englbrkt, Örklljunga Martin Hlgsson, St. Louis Aktullt! Färska nyhtr och ämnn kommntras, analysras och blyss utifrån tt bibliskt prspktiv. Flyktingkrisn Hur kan man som kristn tänka om dn? Nyhtrna dominras av flyktingkrisn. Bör Europa öppna sina gränsr? är dn stora frågan. Svrig är känt för sin gnrösa flyktingpolitik, mn frågan dlar landt: d som vill ta mot flr kallas naiva d som vill ta mot färr kallas rasistr. Frågan är minst sagt ht. Hur kan jag förhålla mig till sakn? Bibln uppmanar oss att hjälpa Dt är tt gnomgånd tma i Bibln att hjälpa främlingn, dn fadrlös och änkan (s t.x. 2 Mos 22:21 22 och Jr 7:5 6). Hjälpn gällr alla folkslag, oavstt rligion och kultur. Gud vill att hans folk ska utmärka sig bland andra folk i kärlk och öppnht. Samtidigt ska vi hålla fast vid sanningn om Jsus och människans univrslla värd. Dn gylln rgln (Matt 7:12) gällr ävn i mött md invandrar, och när vi mötr kristna som flyr förföljls ska vi lyssna till Jsus ord: Allt vad ni gjort mot n av dssa mina minsta brödr, dt har ni gjort mot mig. (Matt 25:40) Kort bakgrund Krigt i Syrin är dn största anldningn till flyktingkatastrofn, och dt krigt är fortfarand utan lösning. Krisn bröt ut i samband md dn arabiska vårn Prsidnt Bashar Al-Assad vägrad släppa maktn och startad i ställt krig mot sin bfolkning. Sdan dss har landt plågats av inbördskrig. Situationn har försvårats av att xtrmistr krigar för att upprätta n stat på n militant tolkning av islam. Därför är många miljonr människor på flykt, båd inom och utom Syrin. Knappt 90% av flyktingarna utanför Syrin bfinnr sig i flyktinglägr i grannländrna, mdan drygt 10% har tagit sig övr Mdlhavt till Europa i år. Synd gr konskvnsr Utövr sociala, militära och politiska problm, som orsakar krig, kan n kristn samtidigt s situationn ur tt störr prspktiv. Krisn är n konskvns av att Guds goda ordningar är ndbrutna. Ekonomisk vinst är n utbrdd avgud i världn och i ställt för att långsiktigt bygga upp ländr gnom rättvis handl har många, allt för ofta, utnyttjat svagar ländr för att nå maximal vinst. Rsultatt blir ofta fattigdom, korruption och hopplösht, vilkt till slut riskrar att lda till krig och konfliktr. Dt bär vi konskvnsrna av idag. Därför bhövr vi stödja organisationr som vill hjälpa människor båd matrillt och andligt. Dt TV int brättar om En annan orsak är att folk, som gnom historin har varit kristna, har övrgivit tron på Jsus. Tidigar kristt dominrad ländr har undr d snast århundradna vänt sig till islam, som int rkännr Jsus som Guds Son och frälsar. Att gå bort från Jsus och Biblns syn på människans värd ldr alltid till olika formr av dstruktivitt. Idag sr vi rligiös dstruktivitt av sataniskt slag, int minst gnom IS trror, i Syrin och Irak. Ävn vår kultur har lämnat tron på Jsus, vilkt är skrämmand. Utan honom saknar vi hållbart skydd mot dn ond. Paulus skrivr att vår kamp int är mot människor utan mot ondskans andmaktr i himlarymdrna (Ef 6:12). Därför bhövr vi klä på oss Guds rustning och b Gud bvara oss och våra mdmänniskor. Du kan göra konkrt skillnad Vad kan då jag göra? När vi sr dn stora bildn insr vi att dt int finns några snabba lösningar. Vi bhövr uthållight! Dt är int självklart att vi kan påvrka vad som händr i Syrin, mn vi kan påvrka vad som händr i vårt land. Många kyrkor i Svrig tar Biblns uppmaning på allvar och vill bryta sgrgation och utanförskap. D rbjudr läxhjälp, språkcafé, idrottsträffar, mat, sovplatsr och myckt mr. Sök upp dssa kyrkor och fråga om du kan hjälpa till! Tänk: om alla kristna fick n vän md invandrarbakgrund skull vi snabbt bryta dn sgrgation, som dlar Svrig. Dt är spännand att få vännr utanför dn trygga komfortzonn. Du kan få bli till stor välsignls! Vi kristna är kallad att hjälpa, och fortsätta hjälpa, också när andra tröttnar. Därför ska vi stödja d organisationr som arbtar mtodiskt, långsiktigt och förbyggand. Dt bästa vi kan g utövr n fristad, mat och klädr är dt hopp som bara Jsus kan g. Bara gnom honom kan individr och kulturr åtrupprättas. Flyktingkatastrofn påminnr oss om hur viktigt och bråttom dt är md mission. Vi lvr i dn yttrsta tidn och Jsus kommr snart tillbaka. Därför bhövr vi stödja organisationr som vill hjälpa människor båd matrillt och andligt. Dt är lätt att pka fingr på andra och klaga på vad som int görs. Som kristn är jag int kallad att tappa modt, utan b hoppts Gud om kraft att vara trogn i dn uppgift han vill kalla mig till. Danil Englbrkt & Danil Ringdahl

11 Frågar du så svarar vi Varför är Gud intrssrad av att hålla dom övr mänsklightn? Dt är viktigt att vårda sitt inr liv. Gå därför int nsam md dina frågor och fundringar! Vi vill gärna hjälpa dig att finna svar. Ett av alla syskon Att b för vår värld är viktigt, mn ibland kan dt kännas så stort och oprsonligt. I dtta inslag vill Insidan hjälpa dig att komma ihåg kristna syskons situation runt om i världn. Fint att vara kristn Att dt lyfts fram som något fint att vara kristn hör kansk int till vanlightrna i världn idag. Så är dt därmot i Ghana i västra Afrika. BURKINA FASO BENIN Dt har funnits tidr i kyrkans historia då domn har varit väldigt aktull och något som människor tänkt myckt på. Ibland var dt till och md så att människor förknippad tron på Gud md rädsla för straff och dom. Idag är dt nästan tvärtom (i kyrkan är vi ju väldigt bra på att köra i dikt). Man kan ibland få intryckt att Gud bskrivs som trvlig iställt för hlig. Därför är dt viktigt att vi vt vad Bibln sägr om domn. Gud är hlig och han har skapat hla världn och alla människor. Dtta är dt grundläggand vad gällr människans förhålland till Gud. Eftr livt på jordn ska alla människor stå till svars för hur vi har lvt våra liv. Och vi lvr bara n gång på jordn, int flra. Yolo. Vi människor ska möta Gud som är hlig och problmt som då uppstår är att ingn av oss är fri från synd. Vår synd och skuld går int ihop md Guds hlight och godht. Bibln sägr att alla har syndat och gått mist om härlightn från Gud Rom 3:23. Mn kan int Gud s mllan fingrarna md vår synd? Nj, dt går int ihop md dn bskrivning av Gud som vi finnr i Bibln. Domn är tt uttryck för att Gud rspktrar människans fria vilja och tar hnn på allvar. Vi har fått tt stort ansvar som människor och dt blir tydligt när Gud n dag ska göra räknskap övr våra liv. Domn är också tt uttryck för dt godas sgr. Dn fullkomliga rättvisan ska sgra n gång för alla och allt mörkr och ondska måst vika undan för Jsus när han kommr tillbaka. Dt blir till sist dt goda som sgrar gnom domn som förvisar mörkrt. Gnom Guds dom blir dt också tydligt att Gud har all makt. Dt är han som har skapat oss och himln och jordn är hans. Dt stora, som vi ibland glömmr bort, är att dt övrhuvudtagt finns n räddning gnom Jsus. Vi tar dt kansk för självklart, mn Gud är suvrän och han gör vad han vill md sin skapls och nu har han valt att rädda oss. Så älskad Gud världn att han gav dn sin nd Son Joh 3:16. Till sist dt viktigast. Dt är Jsus som dömr oss människor n dag. Han är dn som vt hur dt är att vara människa, han har prövats på alla sätt (Hb 4:15), han har burit våra syndr i sin gn kropp (1 Ptr 2:24) och dt finns ingn som älskar oss mr än han gör. Och samtidigt är dt hlt avgörand om vi har lagt våra liv i hans händr llr int ftrsom vägn till Gud går gnom Jsus (Joh 14:6). Skriv till Brvt vidarbfordras sdan till Martin Jonsson, präst i Varbrg llr Bodil månsson, lärar i Änglholm. Du får gärna vara anonym! Martin Johansson Namn: Evans Nana Kojo Amoah Åldr: 34 år Bostadsort: Lund, mn kommr från Ghana Sysslsättning: missionär i Svrig Vilka rligionr finns i Ghana? Dt finns islam, traditionlla stamrligionr och kristndom. Dn rligion som har flst utövar är kristndom. D största kyrkorna är n prsbytriansk kyrka, katolska kyrkan och Pingstkyrkan. Hur är rlationrna mllan d olika kyrkorna? På grund av d goda rlationrna mllan ldarna för d olika kyrkorna så finns n stor ömssidig förståls mllan mdlmmarna gnrllt. D hjälpr och br för varandra i kristidr. Hur är situationn i landt i övrigt? Dn konomiska tillväxtn är int så bra. Jag tror att dt bror på att våra politiska ldar misskötr sitt uppdrag gnom att använda ELFENBENSKUSTEN GHANA ACCRA TOGO tillgångar som gntlign ska gå till att bygga upp landts konomi till att i ställt gynna sig själva. Hur är dt att vara kristn i Ghana? I vår kultur är dt fint att vara kristn. Man blir int alls ifrågasatt om man brättar att man tror på Jsus, och dt är dt många i Ghana som gör. Mr än hälftn bfolkningn insr sitt bhov av Gud och tillbr honom. Landt är byggt på kristna värdringar. Hur kan vi, ra kristna syskon i Svrig, b för Ghana? Först och främst skull jag vilja att ni br om visht och Guds ldning för våra ldar, spcillt prsidntn och hans närmast undrordnad. B också att alla kristna i Ghana ska nas och att vanglit ska prdikas i varj dl av landt. Om Ghana Huvudstad: Accra Bfolkning: 27 miljonr (2014) Officillt språk: nglska Prsidnt: John Dramani Mahama Gränsar till: Elfnbnskustn, Burkina Faso och Togo B för... visht och ldning för landts ldar nht bland d kristna att vanglit ska prdikas övr hla landt 20 21

12 info [ och Konfirmras på lägr DET BÄSTA JAG HAR GJORT! jort.s ELU SPORTS EVENT INNEBANDY 21 NOVEMBER ÖRKELLJUNGA Platsr till sommarns lägr finns än! HÖSTLÄGER PÅ BREANÄS (15+) GUD GER DET HAN VILL HA OKTOBER 490 KR MER INFO PÅ ELUNGDOM.SE. VÄLKOMMEN! Mov är ELUs utlandssatsning och i somras arrangrads n Mov-rsa till Knya. Då fick tt gäng ungdomar från Svrig upplva Afrika och vara Guds rdskap. Framför allt arbtad d på barnhmmt Bthsda i stadn Nakuru, mn dt rst ävn runt till andra platsr i landt. Vill du hänga md nästa sommar? Då blir dt n 22 rsa till Etiopin. Håll utkik på ELUs hmsida! Bär du på n längtan att få rsa utomlands för att träffa nya män niskor och kulturr, att få utvcklas som människa och växa i ditt lärjungaskap samt att få dla md dig av Guds kärlk i båd ord och handling? Då ska du int tvka lt s Mov! Bli volontär i något missionsland. Lyssna på undrvisning från sommarns PULS och andra vnmang på Boka in ELUs nyårslägr rdan nu! HIMLEN: VÅRT HEM Johanns Imbrg, Simon Ek m.fl. 29 dc 1jan på Strandhm

13 B POSTTIDNING Vid obställbarht åtrsänds tidningn till: Låtlistan insidan Kristn ungdomstidning Annika Nilsson Skogsvägn 8B, Kristianstad Dt finns många bra kristna musikr här vill Insidan tipsa om några låtar. Låt Artist Strtchin Samul Ljungblahd Du som är törstig Lovsång Ingnting Folk You hav rdmd my soul Pag CXVI Bliv kvar hos mig Tobias Hdlund Ensmbl Build Your kingdom hr Rnd Collctiv Hosanna Pag CXVI You brought m back to lif Citizns & Saints By Thy mrcy High Strt Hymns Halllujah, To Saving Grac Bllariv Nästa nummr av insidan Album Strtchin Lovsång vol 1 FOLK Hymns Samplr S Hommad Worship by Handmad Popl Lnt to Maundy Thursday (Rmastrd) Christ Is Risn High Strt Hymns Bfor Thr Was Vägskält, Himml och hlvt, Livt, dödn och vightn, mm. Skicka dina synpunktr llr insändar till: Har du längtat ftr att bhöva slippa lta upp alla låttips i tidningn själv? Nu är väntan övr! Insidan finns nu på Spotify. Enklt, smidigt och dssutom md bonuslåtar varj månad! Sök på Insidan llr följ länk på

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em.

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em. Jona Det är gött att Jona bok finns med i Bibeln. Det berättas om många män och kvinnor i Bibeln som upplever att Gud kallar dem och vill dra dem in i sitt uppdrag, men som inte tror på sig själva, Jeremia

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Titta upp, tala långsamt Inledning Du har fått en rejäl utmaning, ett kraft prov ska utföras. Det kommer behövas starka muskler

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf När vår lilla Hilma skulle komma till den här världen så hade i alla fall jag sett framför mig i mitt huvud på ett ungefär hur allt skulle gå till. Vi hade varit på

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund Din första kärlek Kort inledning och bakgrund Värnamo 2006-01-08 I början av Uppenbarelseboken, kap 2-3, hittar vi sju brev från Jesus Kristus, förmedlade genom Johannes till sju församlingar i Mindre

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids. Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids

Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids. Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids Text & musik: Agnes Samuelsson, Jonatan Samuelsson Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids Vi gillar alla människor Hur dom än ser ut Vi vill att dom ska veta Dom är älskade av Gud Vi gillar dans

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf För ett antal år sedan så hade jag ett par badbyxor, som jag hade varit ägare till under en längre tid, och därför så var också resåren i byxorna något slitna.

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR JESUS KOMPISAR LLIVET TONÅRING VÄNNER AKTUELLT läger livskunskap BIBELN BÖN familj DÖDEN KÄRLEK PARTY STILLHET ANDAKT GUD kyrka RELATIONER TVIVEL 2016-2017 SKRATT TRO LEK SÅ MYCKET MER. Det finns många

Läs mer

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter.

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 11:1-45 eller Joh 11:3-7, 17,20-27,33b-45 (den kortare presenteras här nedan) Lasaros uppväcks Systrarna skickade

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016 Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasit 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr int och 5

Läs mer

Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den?

Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den? Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den? Går han till himlen eller till helvetet? Av Christer Åberg På grund av att frågan har dykt upp ett antal gånger på apg29 och på grund av

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

MITT LIV SOM DIABETIKER

MITT LIV SOM DIABETIKER 20/11 2012 2/12 2012 MITT LIV SOM DIABETIKER För exakt 7 år, 1 månad, 2 veckor och 1 dag sedan hände något som skulle ändra mitt liv. Jag fick en sjukdom som heter diabetes. Jag hade börjat i första klass

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11 Avigajl Förra söndagen sa jag att denna söndag skulle det handla om Avigail och de flesta av er såg ut som frågetecken. Och vem vet, det kanske ni kommer att göra idag också efter den här predikan. Jag

Läs mer

Text & Musik Hans Isacsson. Emma Mobbare En tuff tjej som mår dåligt. Elak.

Text & Musik Hans Isacsson. Emma Mobbare En tuff tjej som mår dåligt. Elak. Rädda Ana Text & Musik Hans Isacsson En pjäs byggd på några av FN,s barnartiklar. Skriven på beställning av Rädda Barnen i Motala 1999 inför 10-års dagen av Barnkonventionens tillkomst år 1989 Barnens

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

God morgon Z, Hoppas du kunnat sova. Det blev ju litet jobbigt igår, och jag tänkte att jag kanske kan försöka förklara hur jag ser på det som hände och på hur vi har det i ett brev. Jag gissar att du

Läs mer

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Det börjar dra ihop sig för Jesus och hans vänner. De känner det nog i luften. Jesus känner på sig att det kommer att hända något. Det syns på honom, det hörs

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

NAMN: 31 januari & 7 februari 2010 EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING droppen.elmbv.se. Med hjalmen på!

NAMN: 31 januari & 7 februari 2010 EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING droppen.elmbv.se. Med hjalmen på! dr ppn NAMN: 31 januari & 7 fbruari 2010 EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING droppn.lmbv.s Md hjalmn på! 2 söndag När kärlkn sgrar 31 JANUARI SEPTUAGESIMA NÅD OCH TJÄNST JONA 3:10-4:11 FILIPPERBREVET 1:3-11

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8 Vägledning vecka 8 Guds kärlek till oss Förlåtande nåd Vägledning: Hur mycket Gud måste glädja sig Den här veckankommer vi att vandra runt i Guds kärlek till oss. Vi vill smaka - och till fullo njuta av

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg Fastlagssöndagen Esto mihi Kärlekens väg Fastlagssöndagen anger tiden före fastan. De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar. Ordet

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

järreds örsamii g Församii gsn t *" Vinter 2015

järreds örsamii g Församii gsn t * Vinter 2015 järrds örsamii g Församii gsn t *" Vintr 2015 Kyrkohrdn har ordt... Mitt i novmbrmörkrt är dt skönt att tänka på att snart får vi tända dt första advntsljust och att julns alla härliga hlgr närmar sig!

Läs mer

Den förlorade sonen:

Den förlorade sonen: Den förlorade sonen En bildrik berättelse direkt ur Lukas evangelium 15 och gjord efter bibeltexten. Handlar om sonen som bryter med hemmet och slarvar bort sin förmögenhet i främmande land, ångrar sig

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv.

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv. Avundsjuka och Besvikelse Två helt klart starka ord som bränner i mitt inre och där avundsjuka även kan ha en positiv betydelse, men oftast har besvikelse ingen ljus sida alls. Besvikelse Jag kanske blandar

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 INLEDNING Kärlek är något underbart! Säkert det finaste vi kan uppleva! Vi längtar alla efter att vara riktigt älskade och få bli överösta av någons uppmärksamhet.

Läs mer

Min dröm handlar om det största och mest betydelsefulla att man kan få vara en del av, den Levande Gudens församling

Min dröm handlar om det största och mest betydelsefulla att man kan få vara en del av, den Levande Gudens församling 1 Bibelskola 27 November 2013 I HAVE A DREAM! Det mest kända citatet från Martin Luther Kings berömda tal som bokstavligen kostade honom livet vill jag undervisa om..i Have a Dream.. Han drömde om ett

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

(Introd: 0:35) Och kapitlet börjar med en bemärkning som är så typisk för Markus: Han bröt upp därifrån (Se: T.ex, Markus 9:30)

(Introd: 0:35) Och kapitlet börjar med en bemärkning som är så typisk för Markus: Han bröt upp därifrån (Se: T.ex, Markus 9:30) Program 138. MARKUS 10: 1-52. (Introd: 0:35) Vi har nu kommit till Markus evangeliums tionde kapitel, och skådeplatsen är än en gång Judeen och landet på andra sidan Jordan. Och inför detta textavsnitt

Läs mer

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här:

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här: Jona 3 (Vers 1-10) Jona i Nineve 1 HERRENS ord kom för andra gången till Jona. Han sade: 2 Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. 3 Då steg Jona

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4)

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4) www.theministryofhealing.se HEALING vs. GUDS HELANDE Finns det något så kallat "falskt helande" eller är allt helande bra och sant? Var kommer helandet ifrån? Vad är det för skillnad på healing (New Age)

Läs mer

EVA och ormen Då sade Herren Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Hon svarade: Ormen lurade mig, och jag åt. 1 Mos 3:13

EVA och ormen Då sade Herren Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Hon svarade: Ormen lurade mig, och jag åt. 1 Mos 3:13 År 2012 Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse., fil 3:9 EVA och ormen Då sade Herren Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Hon svarade: Ormen lurade mig, och jag åt. 1 Mos

Läs mer

Livets lotteri, Indien

Livets lotteri, Indien Livets lotteri, Indien Jag heter Rashmika Chavan och bor i Partille, men mitt ursprung är Indien (Mumbai). Jag, min mamma Angirasa och lillebror Handrian flydde till Sverige när jag var 11 år. Nu är jag

Läs mer

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2.

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. Under mitt liv, har Gud gett mig två visioner att hjälpa människor.

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer