Tillgänglighet på Hud FSS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighet på Hud FSS"

Transkript

1 Tillgänglighet på Hud FSS Projektledare: Ylva Ohlsson, Överläkare Eva Lindell, tillf projektledare Hudkliniken Frölunda Specialistsjukhus Västra Frölunda CVU Rapportserie 2008: 22

2 Projektnamn: Tillgänglighet på Hud FSS Projektstart: Projektslut: Projektansvarig: Namn: tillf Eva Lindell från sept 2007 Befattning: Sjuksköterska, kvalitetssamordnare Arbetsplats: Medicinkliniken, Frölunda Specialist Sjukhus Tfn arb: E-post: Syfte och Mål: Samtliga patienter skall uppleva läkarbesök med hög kvalitet och att de får den hjälp de behöver, när de behöver den. Förbättrad tillgänglighet via telefon. 100 % av alla patienter skall uppleva besök med hög kvalitet. 100 % av alla patienter som ringer skall få kontakt med hudkliniken samma dag. Vårdgarantin skall hållas beträffande väntetiden. Sammanfattning av projektet: Problemområden som vi fokuserat på: 1) alltför korta läkarbesök, 2) sjuksköterskornas verksamhet, 3) tillgänglighet via telefon, 4) stressad personal, 5) ökad efterfrågan på hudläkare. 1) Hudkliniken FSS har lång tradition av mycket korta läkarbesök med minuter för ny- respektive återbesök. Förändringar i läkarnas scheman infördes 1/3-07 och 2 av 3 läkare har nu 20 min./patient. Genom förändringen har vi kunnat öka andelen nybesök jämfört med föregående år. Andelen nybesök har ökat från ca 44 % till ca 48 %. 2) Sköterskornas arbete har upplevts som splittrat och stressigt. Schemaförändringar för sjuksköterskorna infördes 1/3-07. De veckor då det är en läkare mindre i tjänst, infördes tid för särskilt krävande patientverksamhet såsom fotodynamisk terapi (PDT), eksembarn etc. För att frigöra personal till större fryskirurgiska ingrepp spärrades en del tider för ljusbehandling fr.o.m. oktober -06. Denna förändring förbättrade arbetsklimatet. 3) Det har tidigare varit svårt för patienterna att komma fram på mottagningens telefontid, patienterna har uttryckt upprepade klagomål. TeleQ har prövats för att få bättre överblick/statistik och tillgänglighet för patienter. Tillfredställelsen har ökat hos patienterna i och med att klinken ringer upp. Fortfarande återstår en del arbete innan alla patienter kommer fram på telefontiden. 4) Personalen i kassan upplevde stress då de utöver kassaarbetet med registreringar/dag har andra arbetsuppgifter. Trots ändrade arbetsrutiner upplevs arbetet fortfarande stressigt, förbättringen uppmäts vara 7 % enligt personalenkät. 5) Ökad efterfrågan på hudläkare har lett till svårigheter att hålla vårdgarantin. Åtgärder som vidtagits är striktare prioritering av remisser samt vidareremittering till andra vårdinstanser. Efter utskick till remitenter sågs initialt en minskning av remisser men de har successivt ökat igen. Utökad tid för tumörmottagning har pågått under våren 2007 i ett led vad det gäller att avverka köer.

3 Innehållsförteckning Inledning/Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål... 5 Frågeställning... 5 Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök... 5 Problemområde 2 (P2) - Sjuksköterskornas verksamhet... 5 Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon... 6 Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan... 6 Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare... 6 Genomförande... 7 Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök... 7 Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon... 7 Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan... 7 Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare... 8 Resultat... 9 Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök... 9 Problemområde 2 (P2) - Sjuksköterskornas verksamhet... 9 Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon... 9 Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare Hur projektet eller delar av det övergått i ordinarie verksamhet Diskussion Allt för korta läkarbesök Sjuksköterskornas verksamhet Tillgänglighet via telefon Stressad personal i kassan Ökad efterfrågan på hudläkare Bilagor Bilaga 1 Tele-Q Bilaga 2 Personalenkät Bilaga 3 Studiebesök Tele-Q på VC Näverlursgatan... 16

4 Inledning/Bakgrund Hudkliniken har funnits på Frölunda Specialistsjukhus sedan 1968 och var initialt en enläkar-mottagning. Sedan 2001 är bemanningen 2,8 läkartjänster, 3 sjuksköterskor, 1 undersköterska samt 3 sekreterare. Antalet patientbesök har legat kring /år. Väntetiden för nybesök uppskattas vara ca 2-3 månader och vi har under många år haft de kortaste väntetiderna i VG-regionen. Alla typer av patienter inom vår specialitet bedöms men vi har ingen venereologisk mottagning. Kliniken har specialiserat sig på hudtumörer och sedan många år tillbaka finns ett väl upparbetat samarbete med kirurgkliniken. Hud- och kirurgläkare träffas 2 gånger/vecka för s.k. tumörmottagning då man gemensamt bedömer ca 30 patienter. Misstänkta elakartade tumörer får snabb tid för handläggning. Det finns en mångårig tradition på kliniken av fryskirurgiska ingrepp av hudtumörer s.k. basaliom i ansiktet (även på ögonlock). Vid behandling av ögonlocksbasaliom medverkar ögonläkare. Vi har också en stor grupp patienter som går här under längre perioder på ljusbehandling för bland annat psoriasis, eksem och olika klådtillstånd. Misstänkta kontaktallergier utreds med epicutantester. Litet svamplaboratorium finns med speciellt tränad sjuksköterska som läser av svampplattor, (besparar kliniken tid och pengar). Klinikens läkare deltar i klinikkonferens på hudkliniken, Sahlgrenska sjukhuset 1 ggr/vecka. Där diskuteras svårdiagnostiserade fall med kollegor samt att vi håller oss uppdaterar vad det gäller nya terapimetoder etc. På senare år har det noterats att våra tjänster efterfrågats i ökande omfattning och vi har också fått betydligt tyngre patientgrupper. Arbetsgruppen bestod av: Inger Nicklasson Britta Ollén Susan Ideståhl-Ericsson Mari-Anne Petersson Anna-Lena Karlsson Helena Svensson Lotta Dextorp Eva Lindell Barbro Lindemalm Lundstam Katri Granger Ylva Ohlsson Catharina Swanström Per Wickman Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Undersköterska Läkarsekreterare Läkarsekreterare Läkarsekreterare Tillf Projektledare/Sjuksköterska Överläkare Överläkare Projektledare/Överläkare Vårdenhetschef Kvalitetschef 1

5 Syfte Vi önskar att våra patienter skall uppleva läkarbesök med hög kvalitet. Patienterna skall få den hjälp de behöver, när de behöver den. Vi önskar hålla vårdgarantin. Vi önskar också förbättra tillgängligheten på telefon för våra patienter. Mål 100 % av alla patienter skall ange att de upplever besök med hög kvalitet. 100 % av alla patienter som ringer skall få kontakt med hudkliniken samma dag. Vårdgarantin skall hållas beträffande väntetiden. Frågeställning Vi har fem problemområden som vi arbetar med. Dessa listas nedan. Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök Hudkliniken FSS har lång tradition av mycket korta läkarbesök med minuter för nyrespektive återbesök. Detta medför att det finns litet utrymme för information till patienten, vissa patienter upplever att de inte hinner ställa de frågor de önskar. Dessutom har patienten ofta olika åkommor som de önskar diskutera. Vi ser idag tyngre patientgrupper än tidigare och de kräver mer tid för information. Konsekvens: Patienterna har många obesvarade frågor. Ökad oro för patienten. Ökad telefonbelastning. Ökad belastning på sjuksköterskor/undersköterska. Ibland krävs ytterligare läkarbesök då det är omöjligt att lösa patientens problem på den avsatta tiden. Problemområde 2 (P2) - Sjuksköterskornas verksamhet Sköterskornas arbete upplevs som splittrat då de sköter ljusbehandlingen samtidigt som de skall svara i telefon, assistera läkarna samt kalla patienter på remiss. Senaste åren har också en ny resurskrävande behandling införts fotodynamisk terapi (PDT-behandling). Denna mottagning är insprängd i övrigt mottagningsarbete och det fungerar ej tillfredsställande. 2

6 Konsekvens: Patienten kan inte få den information och det omhändertagande som vore önskvärt, vilket är otillfredsställande för såväl patient som personal. Personalen har ej möjlighet att fokusera på en arbetsuppgift i taget, de känner sig splittrade, stressade och slutkörda. Läkare och övriga patienter får ibland vänta på assistans. Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon Vår telefontid är måndag-torsdag 2 tim och15 min och fredag 1,5 tim. Vi har sedan lång tid tillbaka dålig framkomlighet på telefonen och vi får upprepade klagomål från patienterna. En åtgärd som vidtogs så att patienter skulle kunna stå i telefonkö var att ändra telefonen till att gå via växeln. Tyvärr har detta ej utfallit väl då endast ett fåtal patienter kan stå i kö. Under hösten -06 genomfördes sjukhusets årliga patientenkät med svarsfrekvens 100 % och det visade sig vara dubbelt så många i år som uttryckte svårigheter att komma fram jämfört med år Eftersom det är färre hudläkare inom Göteborgsområdet än tidigare, liksom att vi är den enda hudmottagning som tar emot patienter utan remiss, är trycket således väldigt stort på vår telefon. Det känns angeläget att lösa detta problem så att vi via telefonen kan vägleda patienter till rätt instans, ge rådgivning, bemöta oro, ge snabba tider till de patienter som behöver det. Konsekvens: Patienterna är missnöjda och upplever dålig kundservice. Det är tungrott i växeln och de patienter som lyckats ställa sig i telefonkö kommer inte alltid fram. Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan Personalen i kassan upplever stress då de utöver pågående kassaarbete med registreringar/dag har flera andra arbetsuppgifter. 1,5 sekreterare skriver för 3 läkare/dag Dessutom har nya arbetsuppgifter ålagts sekreterare såsom utvidgat datorarbete/- miljöarbete samt registrering och klassifikation av vårdåtgärder. Konsekvens: Stressad personal. Sammantaget har skrivtiden för sekreterare minskat avsevärt, vilket gör att journalerna blir liggande alltför länge innan utskrift. Detta i sin tur medför merarbete såsom letande av journaler, snabbutskrifter av journaler etc. Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare Ökad efterfrågan på hudläkare samt ökat antal remisser från distriktsläkarna ger svårigheter med att hålla vårdgarantin. Kliniken uppfyller vårdgarantin men väntetiden har gradvis ökat från 8 veckor 2005 till mellan 9-13 veckor fram till 20/

7 Genomförande Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök Aktivitet: Justeringar i läkarnas scheman genomfördes 1/3-07. Nu är ett läkarbesök 20 min. Mätmetoder: Statistik på nybesök/återbesök. Diagram 1 Problemområde 2 (P2) - Sjuksköterskornas verksamhet Aktiviteter: Justeringar i sjuksköterskornas schema genomfördes 1/3-07. De veckor då det är en läkare mindre i tjänst, planeras tid för särskilt krävande patientverksamhet såsom fotodynamisk terapi (PDT), eksembarn etc. För att frigöra personal till större fryskirurgiska ingrepp spärrades i viss mån tider för ljusbehandlingar fr.o.m. oktober -06. Mätmetoder: Intervju / frågeformulär Se bilaga 2 Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon Aktiviteter: I vecka 50, 2006 genomförde växeln mätningar av antalet samtal som ej kom fram under telefontiden. Mätningarna pågick under 4 dagar. Antalet som inte kom fram var den 11/12 måndag: 53st, 12/12 tisdag:13st, 13/13 onsdag: 47st och 14/12 torsdag:19st. Då vi inte tyckte detta var ett tillräckligt underlag, och vi inte kunde få fram hur många som ringde och fick upptaget-ton., beslutades det att vi skulle pröva TeleQ, se bilaga 1. Under sommaren -07 genomfördes studiebesök på vårdcentralen Näverlursgatan där man har TeleQ. Se bilaga 3.Telefonsystemet visar mer statistik och patienterna får i telefonen ett besked om att de blir uppringda vid en viss tid. Mätmetoder: TeleQ. Mätning planeras med start 20/ / Start sker med ordinarie telefontider och behovet utvärderas efterhand. Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan Aktiviteter: Sekreterarna försöker avlasta kassapersonal. Den som plockar journaler för morgondagen tar även hand om provsvar och sätter in journaler m.m. Från oktober -06 pågår försök med att få bort onödiga brev. 4

8 Mätmetoder: Intervju/frågeformulär, Se bilaga 2. Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare Aktiviteter: I februari 2007 sker utskick till distriktsläkare där vi informerar om en striktare prioritering. Remisser på lågprioriterade patientgrupper, dvs patienter med diagnos där kosmetisk behandling eller ingrepp efterfrågas, återsänds till remitterande. Vid utskicket bifogas en lista på andra vårdgivare dit man kan vända sig i dessa fall. Detta brev har även skickats till skolsköterskor. Vi har upphört med egenremiss via mail. Under våren 2007 genomfördes 5 extra tumörmottagningar. Mätmetoder: Mätning av antal remisser före och efter utskick, se diagram 3 och 4. 5

9 Resultat Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök Genom att förlänga tiden för läkarbesök kunde antalet återbesök minskas och fler nybesök kunde bokas in. Andelen nybesök har ökat från ca 44 % till ca 48 % under perioden maj-nov 2007 jämfört med samma period Diagram 1 100% 90% Nybesök Hud FSS Procent nybesök 2007 Procent nybesök % Procentuell andel nybesök 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Månad Problemområde 2 (P2) - Sjuksköterskornas verksamhet Arbetsklimatet upplevs mindre stressigt med avseende på sjuksköterskornas mottagning av de mest krävande behandlingarna som nu är koncentrerade till en vecka per månad. Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon Med hjälp av TeleQ kunde vi påvisa hur många patienter som blev avvisade på grund av fylld kö. Under 3 veckor i november förlängdes telefontiden till hela dagen (5-9/11,19-23/11och 26-30/ ). Då telefontiden ökades i november ökade mottagna samtal till 851 jfr med 792 föregående månad. Antal påringningar stängd kö minskade från 1482 till 439 st. 6

10 Diagram 2 Beläggningsrapport, Oktober, 2007 Beläggningsrapport, November, 2007 Telefontid hela dagen Telefontid hela dagen Antal avslutade samtal under perioden: 792 Påringningar vid stängd kö: 927 Påringningar vid fylld kö: 1482 Antal avslutade samtal under perioden: 851 Påringningar vid stängd kö: 430 Påringningar vid fylld kö: 439 7

11 Patientenkäten 2007 visar på en viss förbättring På frågan Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon för tidsbeställning? blev utfallet: Mycket Mycket Vet ej/ej akt svårt lätt Mdv År 30% 14% 23% 14% 19% 19% 2, % 12% 29% 13% 26% 20% 3, Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan Trots ändrade arbetsrutiner upplevs arbetet fortfarande stressigt, enligt personalenkät. En förbättring på ca 7 %. Se bilaga 2. Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare Efter utskick till remittenterna om striktare prioriteringar sågs initialt en minskning av remisser men de har successivt ökat igen. Man ser en markant ökning från januari till november Diagram Antal remisser (ej egenremisser) HUD jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec 8

12 Diagram 4 Antal remisser Hud FSS remisser egenremisser Linjär (remisser) Antal Veckonr Hur projektet eller delar av det övergått i ordinarie verksamhet 1. Allt för korta läkarbesök. Läkarbesöken är förlängda till 20min/pat. 2. Sjuksköterskornas verksamhet. Infört koncentrerad sköterskemottagning 1 vecka i månaden och utökad sjuskötersketjänst med 20%. 3. Tillgänglighet via telefon TeleQ infört på prov fram till mars Stressad personal i kassan Sekreterarna försöker avlasta kassapersonal och den som plockar journaler för morgondagen tar även hand om provsvar och sätter in journaler m.m. 5. Ökad efterfrågan på hudläkare Infört utskick till remittenterna. 9

13 Diskussion 1 Allt för korta läkarbesök. Vi upplever att patienterna är mer nöjda och läkaren mindre pressade. Högre procent nybesök jämfört med återbesök. Patienten hinner få svar på alla sina frågor och blivit färdigbehandlade. Det finns en risk att vårdgarantin blir svårare att hålla. 2 Sjuksköterskornas verksamhet. Sjuksköterskorna upplever bättre arbetsklimat och känner sig mindre splittrade. Personalenkäten gjordes under hösten, då vi både prövade TeleQ och samtidigt hade utbildning i ELVIS (patient administrativ applikation). Detta påverkade svaren i enkäten. 3 Tillgänglighet via telefon Under prövotiden med TeleQ har vi haft 2 sjuksköterskor i telefonen en period, samt testat med ordinarie arbetssätt d.v.s. 1 sjuksköterska i telefonen. Vi har också testat med att ringa upp patienterna under telefontiden (oktober 2007), samt att ringa upp under hela dagen(november 2007, veckorna:45,47,48). Jämfört med undersökningen 2006 vecka 50, blir det en ökning av telefonsamtal med 58%. Då telefontiden ökades i november ökade mottagna samtal till 851 jämfört med 792 föregående månad. Antal påringningar vid stängd kö minskade från 1482 till 439 st. Det är en stor skillnad och indikerar att en ökning av mottagna (behandlade) samtal med 7 % resulterade i en minskning av antal påringningar stängd kö med 70 %. Det beror troligen på att samma personer ringer flera gånger därför att de inte kommer fram. Den genomsnittliga samtalstiden var ca 3 minuter (okt-nov). Vi ska fortsätta pröva TeleQ och då utöka våra telefontider med 2 timmar på måndagar, då trycket är som störst. Då fler patienter kommer fram på telefonen och blir bokade innebär detta att vårdgarantin kan bli svår att hålla. 4 Stressad personal i kassan Efter att ha infört ELVIS tar det mycket längre tid att registrera patienter i kassan vilket innebär att man får mindre tid för andra arbetsuppgifter. Många patienter kommer till mottagningen för att få boka en tid/eller ställa en fråga, under en månad mätt till 125 patienter (okt/nov) samtidigt som vi har ca 100 patienter som har en bokad tid till mottagningen på en dag. 5 Ökad efterfrågan på hudläkare Infört utskick till remittenterna, det märktes först en minskning av remisser men successivt har det ökat. Patienterna från hela Västra Götaland ringer till oss för att boka tid. Detta beror på att vi aldrig haft remisstvång. Vi anser att det är för lite hudläkare i regionen. 10

14 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Tele-Q Personalenkät Studiebesök VC Näverlursgatan Bilaga 1 Tele-Q

15 Bilaga 2 Personalenkät Frågorna ställdes vid samma tidpunkt och personalen fick uppskatta hur det upplevdes 7hösten 2006 jämfört med hösten Per personalkategori HT-06 4 Personalenkät "HT06" på Hud FSS för all personal Alla Läkare Ssk/usk Sekr 3 Värdering Hur är arbetstempot? Kan du påverka arbetssituationen? Hinner du med dagens arbete? Får du några klagomål från patienter? HT-07 4 Personalenkät "HT07" på Hud FSS för all personal Alla Läkare Ssk/usk Sekr 3 Värdering Hur är arbetstempot? Kan du påverka arbetssituationen? Hinner du med dagens arbete? Får du några klagomål från patienter? Skillnad mellan HT07 och HT06 (dvs hur mycket bättre/sämre det blivit)

16 70% 60% 50% Personalenkät skillnad mellan HT07 och HT06 på Hud FSS för all personal Alla Läkare Ssk/usk Sekr 40% Procent 30% 20% 10% 0% -10% Hur är arbetstempot? Kan du påverka arbetssituationen? Hinner du med dagens arbete? Får du några klagomål från patienter? Alla 27% 10% 7% 0% Läkare 60% 25% 22% 0% Ssk/usk 0% 4% -5% 0% Sekr 25% 0% 5% 0% Bilaga 3 Studiebesök Tele-Q på VC Näverlursgatan Närvarande ssk Gunilla som visade oss, Inger, Britta och Lotta Headset + Callbox (www.gnnetcom.com) Dator (2 kablar, en grön och en blå) Telenät Elnät Man kan logga in på alla datorer bara man har ett log-in. När man har Call-box så kan man lyssna av vad patienten har talat in (en högtalare kommer upp på datorskärmen då). I början tog de 8 patienter/person/timma. Nu ca 10 patienter/person/timma Ca 110 patienter/dag telefontid hela dagen Ca 50 patienter kommer inte fram/dag Om patienten inte svarar ringer de upp 2-3 ggr under en 30 minuters period åter till listan Bara ett knappval. Där kan pat knappa in sitt telefonnr/personnr Markera samtalet på skärmen + klicka på ringknappen (Man skriver in numret som pat knappat in och klickar på ringknappen). Klicka på lägg på knapp och klartknapp när allt är klart. Call-boxen stängs av när man går hem. Rapport - där man ser beläggningslistan. Hur många som kommit fram. Hur många som inte kommer fram och hur många som ringt när det varit stängt.

Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL. Verksamhet i förändring. www.slso.sll.se/jordbro

Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL. Verksamhet i förändring. www.slso.sll.se/jordbro Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL Verksamhet i förändring www.slso.sll.se/jordbro Jordbro vårdcentral VIF 2 Det här är VIF-teamet Annika Karlsson, Verksamhetschef Tfn: 606 14 76 Mail: Annika.I.Karlsson@sll.se

Läs mer

Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke. VISA blev VIS

Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke. VISA blev VIS Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke VISA blev VIS CVU Rapportserie 2005:6 Projektledare: Susanna Lindman Barnsjuksköterska Barn- och ungdomsmedicin Mölnlycke Sammanfattning Föräldrar

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 137, Avd. Kompassen, Haninge Psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Vad kan Sverige lära av Fastlegeordningen i Norge? Sammanfattning

Vad kan Sverige lära av Fastlegeordningen i Norge? Sammanfattning Sammanfattning Denna rapport syftar till att beskriva och analysera några av de långsiktiga resultaten av Fastlegeordningen i Norge (FLO) beträffande tillgänglighet, kontinuitet, rekrytering samt kostnadseffektivitet.

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området Rapport Kundundersökning riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området 2005 Borås 2006-03-29 Handläggare Gun Andersson Verksamhetsutvecklare Personal- och Utvecklingsenheten

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

OVE Operations- och vårdenheten

OVE Operations- och vårdenheten OVE Operations- och vårdenheten CVU Rapportserie 2005:9 Projektledare: Anna Marmehed, sjuksköterska Bodil Andersson, operationssjuksköterska Frölunda Specialistsjukhus Operations- och vårdenheten Västra

Läs mer

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT 2014 Skoglind-Öhman Ingegerd Vackermo Marie NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Uppföljning av införande och användande av NPÖ i Jämtlands län Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Metodologiska överväganden...

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Granskning av Psykiatrin 2014

Granskning av Psykiatrin 2014 REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Landstingets revisorer Missiv 1 (2) 2015-02-16 Dnr REVj28j2015 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Psykiatrin 2014 Landstingets

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer