Tillgänglighet på Hud FSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighet på Hud FSS"

Transkript

1 Tillgänglighet på Hud FSS Projektledare: Ylva Ohlsson, Överläkare Eva Lindell, tillf projektledare Hudkliniken Frölunda Specialistsjukhus Västra Frölunda CVU Rapportserie 2008: 22

2 Projektnamn: Tillgänglighet på Hud FSS Projektstart: Projektslut: Projektansvarig: Namn: tillf Eva Lindell från sept 2007 Befattning: Sjuksköterska, kvalitetssamordnare Arbetsplats: Medicinkliniken, Frölunda Specialist Sjukhus Tfn arb: E-post: Syfte och Mål: Samtliga patienter skall uppleva läkarbesök med hög kvalitet och att de får den hjälp de behöver, när de behöver den. Förbättrad tillgänglighet via telefon. 100 % av alla patienter skall uppleva besök med hög kvalitet. 100 % av alla patienter som ringer skall få kontakt med hudkliniken samma dag. Vårdgarantin skall hållas beträffande väntetiden. Sammanfattning av projektet: Problemområden som vi fokuserat på: 1) alltför korta läkarbesök, 2) sjuksköterskornas verksamhet, 3) tillgänglighet via telefon, 4) stressad personal, 5) ökad efterfrågan på hudläkare. 1) Hudkliniken FSS har lång tradition av mycket korta läkarbesök med minuter för ny- respektive återbesök. Förändringar i läkarnas scheman infördes 1/3-07 och 2 av 3 läkare har nu 20 min./patient. Genom förändringen har vi kunnat öka andelen nybesök jämfört med föregående år. Andelen nybesök har ökat från ca 44 % till ca 48 %. 2) Sköterskornas arbete har upplevts som splittrat och stressigt. Schemaförändringar för sjuksköterskorna infördes 1/3-07. De veckor då det är en läkare mindre i tjänst, infördes tid för särskilt krävande patientverksamhet såsom fotodynamisk terapi (PDT), eksembarn etc. För att frigöra personal till större fryskirurgiska ingrepp spärrades en del tider för ljusbehandling fr.o.m. oktober -06. Denna förändring förbättrade arbetsklimatet. 3) Det har tidigare varit svårt för patienterna att komma fram på mottagningens telefontid, patienterna har uttryckt upprepade klagomål. TeleQ har prövats för att få bättre överblick/statistik och tillgänglighet för patienter. Tillfredställelsen har ökat hos patienterna i och med att klinken ringer upp. Fortfarande återstår en del arbete innan alla patienter kommer fram på telefontiden. 4) Personalen i kassan upplevde stress då de utöver kassaarbetet med registreringar/dag har andra arbetsuppgifter. Trots ändrade arbetsrutiner upplevs arbetet fortfarande stressigt, förbättringen uppmäts vara 7 % enligt personalenkät. 5) Ökad efterfrågan på hudläkare har lett till svårigheter att hålla vårdgarantin. Åtgärder som vidtagits är striktare prioritering av remisser samt vidareremittering till andra vårdinstanser. Efter utskick till remitenter sågs initialt en minskning av remisser men de har successivt ökat igen. Utökad tid för tumörmottagning har pågått under våren 2007 i ett led vad det gäller att avverka köer.

3 Innehållsförteckning Inledning/Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål... 5 Frågeställning... 5 Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök... 5 Problemområde 2 (P2) - Sjuksköterskornas verksamhet... 5 Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon... 6 Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan... 6 Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare... 6 Genomförande... 7 Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök... 7 Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon... 7 Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan... 7 Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare... 8 Resultat... 9 Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök... 9 Problemområde 2 (P2) - Sjuksköterskornas verksamhet... 9 Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon... 9 Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare Hur projektet eller delar av det övergått i ordinarie verksamhet Diskussion Allt för korta läkarbesök Sjuksköterskornas verksamhet Tillgänglighet via telefon Stressad personal i kassan Ökad efterfrågan på hudläkare Bilagor Bilaga 1 Tele-Q Bilaga 2 Personalenkät Bilaga 3 Studiebesök Tele-Q på VC Näverlursgatan... 16

4 Inledning/Bakgrund Hudkliniken har funnits på Frölunda Specialistsjukhus sedan 1968 och var initialt en enläkar-mottagning. Sedan 2001 är bemanningen 2,8 läkartjänster, 3 sjuksköterskor, 1 undersköterska samt 3 sekreterare. Antalet patientbesök har legat kring /år. Väntetiden för nybesök uppskattas vara ca 2-3 månader och vi har under många år haft de kortaste väntetiderna i VG-regionen. Alla typer av patienter inom vår specialitet bedöms men vi har ingen venereologisk mottagning. Kliniken har specialiserat sig på hudtumörer och sedan många år tillbaka finns ett väl upparbetat samarbete med kirurgkliniken. Hud- och kirurgläkare träffas 2 gånger/vecka för s.k. tumörmottagning då man gemensamt bedömer ca 30 patienter. Misstänkta elakartade tumörer får snabb tid för handläggning. Det finns en mångårig tradition på kliniken av fryskirurgiska ingrepp av hudtumörer s.k. basaliom i ansiktet (även på ögonlock). Vid behandling av ögonlocksbasaliom medverkar ögonläkare. Vi har också en stor grupp patienter som går här under längre perioder på ljusbehandling för bland annat psoriasis, eksem och olika klådtillstånd. Misstänkta kontaktallergier utreds med epicutantester. Litet svamplaboratorium finns med speciellt tränad sjuksköterska som läser av svampplattor, (besparar kliniken tid och pengar). Klinikens läkare deltar i klinikkonferens på hudkliniken, Sahlgrenska sjukhuset 1 ggr/vecka. Där diskuteras svårdiagnostiserade fall med kollegor samt att vi håller oss uppdaterar vad det gäller nya terapimetoder etc. På senare år har det noterats att våra tjänster efterfrågats i ökande omfattning och vi har också fått betydligt tyngre patientgrupper. Arbetsgruppen bestod av: Inger Nicklasson Britta Ollén Susan Ideståhl-Ericsson Mari-Anne Petersson Anna-Lena Karlsson Helena Svensson Lotta Dextorp Eva Lindell Barbro Lindemalm Lundstam Katri Granger Ylva Ohlsson Catharina Swanström Per Wickman Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Undersköterska Läkarsekreterare Läkarsekreterare Läkarsekreterare Tillf Projektledare/Sjuksköterska Överläkare Överläkare Projektledare/Överläkare Vårdenhetschef Kvalitetschef 1

5 Syfte Vi önskar att våra patienter skall uppleva läkarbesök med hög kvalitet. Patienterna skall få den hjälp de behöver, när de behöver den. Vi önskar hålla vårdgarantin. Vi önskar också förbättra tillgängligheten på telefon för våra patienter. Mål 100 % av alla patienter skall ange att de upplever besök med hög kvalitet. 100 % av alla patienter som ringer skall få kontakt med hudkliniken samma dag. Vårdgarantin skall hållas beträffande väntetiden. Frågeställning Vi har fem problemområden som vi arbetar med. Dessa listas nedan. Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök Hudkliniken FSS har lång tradition av mycket korta läkarbesök med minuter för nyrespektive återbesök. Detta medför att det finns litet utrymme för information till patienten, vissa patienter upplever att de inte hinner ställa de frågor de önskar. Dessutom har patienten ofta olika åkommor som de önskar diskutera. Vi ser idag tyngre patientgrupper än tidigare och de kräver mer tid för information. Konsekvens: Patienterna har många obesvarade frågor. Ökad oro för patienten. Ökad telefonbelastning. Ökad belastning på sjuksköterskor/undersköterska. Ibland krävs ytterligare läkarbesök då det är omöjligt att lösa patientens problem på den avsatta tiden. Problemområde 2 (P2) - Sjuksköterskornas verksamhet Sköterskornas arbete upplevs som splittrat då de sköter ljusbehandlingen samtidigt som de skall svara i telefon, assistera läkarna samt kalla patienter på remiss. Senaste åren har också en ny resurskrävande behandling införts fotodynamisk terapi (PDT-behandling). Denna mottagning är insprängd i övrigt mottagningsarbete och det fungerar ej tillfredsställande. 2

6 Konsekvens: Patienten kan inte få den information och det omhändertagande som vore önskvärt, vilket är otillfredsställande för såväl patient som personal. Personalen har ej möjlighet att fokusera på en arbetsuppgift i taget, de känner sig splittrade, stressade och slutkörda. Läkare och övriga patienter får ibland vänta på assistans. Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon Vår telefontid är måndag-torsdag 2 tim och15 min och fredag 1,5 tim. Vi har sedan lång tid tillbaka dålig framkomlighet på telefonen och vi får upprepade klagomål från patienterna. En åtgärd som vidtogs så att patienter skulle kunna stå i telefonkö var att ändra telefonen till att gå via växeln. Tyvärr har detta ej utfallit väl då endast ett fåtal patienter kan stå i kö. Under hösten -06 genomfördes sjukhusets årliga patientenkät med svarsfrekvens 100 % och det visade sig vara dubbelt så många i år som uttryckte svårigheter att komma fram jämfört med år Eftersom det är färre hudläkare inom Göteborgsområdet än tidigare, liksom att vi är den enda hudmottagning som tar emot patienter utan remiss, är trycket således väldigt stort på vår telefon. Det känns angeläget att lösa detta problem så att vi via telefonen kan vägleda patienter till rätt instans, ge rådgivning, bemöta oro, ge snabba tider till de patienter som behöver det. Konsekvens: Patienterna är missnöjda och upplever dålig kundservice. Det är tungrott i växeln och de patienter som lyckats ställa sig i telefonkö kommer inte alltid fram. Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan Personalen i kassan upplever stress då de utöver pågående kassaarbete med registreringar/dag har flera andra arbetsuppgifter. 1,5 sekreterare skriver för 3 läkare/dag Dessutom har nya arbetsuppgifter ålagts sekreterare såsom utvidgat datorarbete/- miljöarbete samt registrering och klassifikation av vårdåtgärder. Konsekvens: Stressad personal. Sammantaget har skrivtiden för sekreterare minskat avsevärt, vilket gör att journalerna blir liggande alltför länge innan utskrift. Detta i sin tur medför merarbete såsom letande av journaler, snabbutskrifter av journaler etc. Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare Ökad efterfrågan på hudläkare samt ökat antal remisser från distriktsläkarna ger svårigheter med att hålla vårdgarantin. Kliniken uppfyller vårdgarantin men väntetiden har gradvis ökat från 8 veckor 2005 till mellan 9-13 veckor fram till 20/

7 Genomförande Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök Aktivitet: Justeringar i läkarnas scheman genomfördes 1/3-07. Nu är ett läkarbesök 20 min. Mätmetoder: Statistik på nybesök/återbesök. Diagram 1 Problemområde 2 (P2) - Sjuksköterskornas verksamhet Aktiviteter: Justeringar i sjuksköterskornas schema genomfördes 1/3-07. De veckor då det är en läkare mindre i tjänst, planeras tid för särskilt krävande patientverksamhet såsom fotodynamisk terapi (PDT), eksembarn etc. För att frigöra personal till större fryskirurgiska ingrepp spärrades i viss mån tider för ljusbehandlingar fr.o.m. oktober -06. Mätmetoder: Intervju / frågeformulär Se bilaga 2 Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon Aktiviteter: I vecka 50, 2006 genomförde växeln mätningar av antalet samtal som ej kom fram under telefontiden. Mätningarna pågick under 4 dagar. Antalet som inte kom fram var den 11/12 måndag: 53st, 12/12 tisdag:13st, 13/13 onsdag: 47st och 14/12 torsdag:19st. Då vi inte tyckte detta var ett tillräckligt underlag, och vi inte kunde få fram hur många som ringde och fick upptaget-ton., beslutades det att vi skulle pröva TeleQ, se bilaga 1. Under sommaren -07 genomfördes studiebesök på vårdcentralen Näverlursgatan där man har TeleQ. Se bilaga 3.Telefonsystemet visar mer statistik och patienterna får i telefonen ett besked om att de blir uppringda vid en viss tid. Mätmetoder: TeleQ. Mätning planeras med start 20/ / Start sker med ordinarie telefontider och behovet utvärderas efterhand. Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan Aktiviteter: Sekreterarna försöker avlasta kassapersonal. Den som plockar journaler för morgondagen tar även hand om provsvar och sätter in journaler m.m. Från oktober -06 pågår försök med att få bort onödiga brev. 4

8 Mätmetoder: Intervju/frågeformulär, Se bilaga 2. Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare Aktiviteter: I februari 2007 sker utskick till distriktsläkare där vi informerar om en striktare prioritering. Remisser på lågprioriterade patientgrupper, dvs patienter med diagnos där kosmetisk behandling eller ingrepp efterfrågas, återsänds till remitterande. Vid utskicket bifogas en lista på andra vårdgivare dit man kan vända sig i dessa fall. Detta brev har även skickats till skolsköterskor. Vi har upphört med egenremiss via mail. Under våren 2007 genomfördes 5 extra tumörmottagningar. Mätmetoder: Mätning av antal remisser före och efter utskick, se diagram 3 och 4. 5

9 Resultat Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök Genom att förlänga tiden för läkarbesök kunde antalet återbesök minskas och fler nybesök kunde bokas in. Andelen nybesök har ökat från ca 44 % till ca 48 % under perioden maj-nov 2007 jämfört med samma period Diagram 1 100% 90% Nybesök Hud FSS Procent nybesök 2007 Procent nybesök % Procentuell andel nybesök 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Månad Problemområde 2 (P2) - Sjuksköterskornas verksamhet Arbetsklimatet upplevs mindre stressigt med avseende på sjuksköterskornas mottagning av de mest krävande behandlingarna som nu är koncentrerade till en vecka per månad. Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon Med hjälp av TeleQ kunde vi påvisa hur många patienter som blev avvisade på grund av fylld kö. Under 3 veckor i november förlängdes telefontiden till hela dagen (5-9/11,19-23/11och 26-30/ ). Då telefontiden ökades i november ökade mottagna samtal till 851 jfr med 792 föregående månad. Antal påringningar stängd kö minskade från 1482 till 439 st. 6

10 Diagram 2 Beläggningsrapport, Oktober, 2007 Beläggningsrapport, November, 2007 Telefontid hela dagen Telefontid hela dagen Antal avslutade samtal under perioden: 792 Påringningar vid stängd kö: 927 Påringningar vid fylld kö: 1482 Antal avslutade samtal under perioden: 851 Påringningar vid stängd kö: 430 Påringningar vid fylld kö: 439 7

11 Patientenkäten 2007 visar på en viss förbättring På frågan Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon för tidsbeställning? blev utfallet: Mycket Mycket Vet ej/ej akt svårt lätt Mdv År 30% 14% 23% 14% 19% 19% 2, % 12% 29% 13% 26% 20% 3, Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan Trots ändrade arbetsrutiner upplevs arbetet fortfarande stressigt, enligt personalenkät. En förbättring på ca 7 %. Se bilaga 2. Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare Efter utskick till remittenterna om striktare prioriteringar sågs initialt en minskning av remisser men de har successivt ökat igen. Man ser en markant ökning från januari till november Diagram Antal remisser (ej egenremisser) HUD jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec 8

12 Diagram 4 Antal remisser Hud FSS remisser egenremisser Linjär (remisser) Antal Veckonr Hur projektet eller delar av det övergått i ordinarie verksamhet 1. Allt för korta läkarbesök. Läkarbesöken är förlängda till 20min/pat. 2. Sjuksköterskornas verksamhet. Infört koncentrerad sköterskemottagning 1 vecka i månaden och utökad sjuskötersketjänst med 20%. 3. Tillgänglighet via telefon TeleQ infört på prov fram till mars Stressad personal i kassan Sekreterarna försöker avlasta kassapersonal och den som plockar journaler för morgondagen tar även hand om provsvar och sätter in journaler m.m. 5. Ökad efterfrågan på hudläkare Infört utskick till remittenterna. 9

13 Diskussion 1 Allt för korta läkarbesök. Vi upplever att patienterna är mer nöjda och läkaren mindre pressade. Högre procent nybesök jämfört med återbesök. Patienten hinner få svar på alla sina frågor och blivit färdigbehandlade. Det finns en risk att vårdgarantin blir svårare att hålla. 2 Sjuksköterskornas verksamhet. Sjuksköterskorna upplever bättre arbetsklimat och känner sig mindre splittrade. Personalenkäten gjordes under hösten, då vi både prövade TeleQ och samtidigt hade utbildning i ELVIS (patient administrativ applikation). Detta påverkade svaren i enkäten. 3 Tillgänglighet via telefon Under prövotiden med TeleQ har vi haft 2 sjuksköterskor i telefonen en period, samt testat med ordinarie arbetssätt d.v.s. 1 sjuksköterska i telefonen. Vi har också testat med att ringa upp patienterna under telefontiden (oktober 2007), samt att ringa upp under hela dagen(november 2007, veckorna:45,47,48). Jämfört med undersökningen 2006 vecka 50, blir det en ökning av telefonsamtal med 58%. Då telefontiden ökades i november ökade mottagna samtal till 851 jämfört med 792 föregående månad. Antal påringningar vid stängd kö minskade från 1482 till 439 st. Det är en stor skillnad och indikerar att en ökning av mottagna (behandlade) samtal med 7 % resulterade i en minskning av antal påringningar stängd kö med 70 %. Det beror troligen på att samma personer ringer flera gånger därför att de inte kommer fram. Den genomsnittliga samtalstiden var ca 3 minuter (okt-nov). Vi ska fortsätta pröva TeleQ och då utöka våra telefontider med 2 timmar på måndagar, då trycket är som störst. Då fler patienter kommer fram på telefonen och blir bokade innebär detta att vårdgarantin kan bli svår att hålla. 4 Stressad personal i kassan Efter att ha infört ELVIS tar det mycket längre tid att registrera patienter i kassan vilket innebär att man får mindre tid för andra arbetsuppgifter. Många patienter kommer till mottagningen för att få boka en tid/eller ställa en fråga, under en månad mätt till 125 patienter (okt/nov) samtidigt som vi har ca 100 patienter som har en bokad tid till mottagningen på en dag. 5 Ökad efterfrågan på hudläkare Infört utskick till remittenterna, det märktes först en minskning av remisser men successivt har det ökat. Patienterna från hela Västra Götaland ringer till oss för att boka tid. Detta beror på att vi aldrig haft remisstvång. Vi anser att det är för lite hudläkare i regionen. 10

14 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Tele-Q Personalenkät Studiebesök VC Näverlursgatan Bilaga 1 Tele-Q

15 Bilaga 2 Personalenkät Frågorna ställdes vid samma tidpunkt och personalen fick uppskatta hur det upplevdes 7hösten 2006 jämfört med hösten Per personalkategori HT-06 4 Personalenkät "HT06" på Hud FSS för all personal Alla Läkare Ssk/usk Sekr 3 Värdering Hur är arbetstempot? Kan du påverka arbetssituationen? Hinner du med dagens arbete? Får du några klagomål från patienter? HT-07 4 Personalenkät "HT07" på Hud FSS för all personal Alla Läkare Ssk/usk Sekr 3 Värdering Hur är arbetstempot? Kan du påverka arbetssituationen? Hinner du med dagens arbete? Får du några klagomål från patienter? Skillnad mellan HT07 och HT06 (dvs hur mycket bättre/sämre det blivit)

16 70% 60% 50% Personalenkät skillnad mellan HT07 och HT06 på Hud FSS för all personal Alla Läkare Ssk/usk Sekr 40% Procent 30% 20% 10% 0% -10% Hur är arbetstempot? Kan du påverka arbetssituationen? Hinner du med dagens arbete? Får du några klagomål från patienter? Alla 27% 10% 7% 0% Läkare 60% 25% 22% 0% Ssk/usk 0% 4% -5% 0% Sekr 25% 0% 5% 0% Bilaga 3 Studiebesök Tele-Q på VC Näverlursgatan Närvarande ssk Gunilla som visade oss, Inger, Britta och Lotta Headset + Callbox (www.gnnetcom.com) Dator (2 kablar, en grön och en blå) Telenät Elnät Man kan logga in på alla datorer bara man har ett log-in. När man har Call-box så kan man lyssna av vad patienten har talat in (en högtalare kommer upp på datorskärmen då). I början tog de 8 patienter/person/timma. Nu ca 10 patienter/person/timma Ca 110 patienter/dag telefontid hela dagen Ca 50 patienter kommer inte fram/dag Om patienten inte svarar ringer de upp 2-3 ggr under en 30 minuters period åter till listan Bara ett knappval. Där kan pat knappa in sitt telefonnr/personnr Markera samtalet på skärmen + klicka på ringknappen (Man skriver in numret som pat knappat in och klickar på ringknappen). Klicka på lägg på knapp och klartknapp när allt är klart. Call-boxen stängs av när man går hem. Rapport - där man ser beläggningslistan. Hur många som kommit fram. Hur många som inte kommer fram och hur många som ringt när det varit stängt.

Tillgänglighet. Kungshöjds Vårdcentral. Primärvården Göteborg

Tillgänglighet. Kungshöjds Vårdcentral. Primärvården Göteborg Tillgänglighet Kungshöjds Vårdcentral Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Anette Eklind Darberg Distriktssköterska Anita Olofsson Undersköterska Karin Meuller Distriktsläkare

Läs mer

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2 Genombrottet VC Gibraltargatan Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Christina Håkansson Calmerklint, Verksamhetschef Jones Zaeri, Läkare Lena Glennsten Dolfe, Distriktssköterska

Läs mer

Bra mottagnings projekt

Bra mottagnings projekt Bra mottagnings projekt Slutrapport Hud mottagningen Sunderby sjukhus 1 Syfte med deltagandet i Genombrott: Att öka tillgängligheten och få en bättre vårdmiljö för både patient och personal Population:

Läs mer

Klamydiasmittspårning

Klamydiasmittspårning Klamydiasmittspårning 2007 Projektledare: Annbritt Lidfeldt Kurator Verksamheten för Hud-och Könssjukvård SU/Sahlgrenska Göteborg CVU Rapportserie 2008: 30 Klamydiasmittspårning Projektansvarig: Namn:

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Ökad tillgänglighet och resursutnyttjande på Tranebergs Vårdcentral

Ökad tillgänglighet och resursutnyttjande på Tranebergs Vårdcentral Ökad tillgänglighet och resursutnyttjande på Teamets medlemmar Monica Bäck, dl, Monica Hjorthén, chefssk, Ulla Karlsson, sekr, Ove Larsson, dl, Marie- Louise Lindgren, msk/dsk, Franciska Rampell, verks.chef

Läs mer

Vårdprevention problembeskrivning

Vårdprevention problembeskrivning Vårdprevention problembeskrivning Majoriteten av våra patienter är äldre och multisjuka med större risk för skador och komplikationer. Detta medför ibland längre vårdtid och onödigt lidande för patienten.

Läs mer

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Projektgruppen: Verksamhetschef Gunnel Wahlgren Distriktssköterska Kristina Hofvander Distriktsläkare Regina Feierberg Distriktsläkare Henrik Sieradzki Läkarsekreterare

Läs mer

SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9

SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9 SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9 Förbättringsprogram och Team: Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Syfte med deltagandet i förbättringsprogrammet: Förbättra tillgängligheten

Läs mer

LARÖDS VÅRDCENTRAL BRA MOTTAGNING

LARÖDS VÅRDCENTRAL BRA MOTTAGNING LARÖDS VÅRDCENTRAL BRA MOTTAGNING 2006 Teamdeltagare: Lena De Pedis, distriktsläkare, verksamhetschef Johanna Persson, sjuksköterska Viveka Kindbacke, läkarsekreterare Innehållsförteckning: Områdesbeskrivning

Läs mer

Designprojekt på Kirurgimottagningen SU/S

Designprojekt på Kirurgimottagningen SU/S Designprojekt på Kirurgimottagningen SU/S Postoperativ Drop-in mottagning När patienten själv får bestämma! Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Eva Andersson, Eva Fredriksson,

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Korta väntetider och delaktig personal på BUP Danderyd

Korta väntetider och delaktig personal på BUP Danderyd 1 Korta väntetider och delaktig personal på BUP Danderyd Teamets medlemmar Teamet består av fem personer från Danderyds BUP: Från vänster: Assistent Lina Lundström, biträdande enhetschef Eva Arvidsson,

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011. Hudkliniken

Kvalitetsbokslut 2011. Hudkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Hudkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar:

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar: SLUTRAPPORT Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8 Syfte med deltagandet i Bra mottagning: Öka tillgängligheten till klinikens glaukommottagning och förbättra arbetsmiljön för

Läs mer

Från otillgänglighet till tillgänglighet

Från otillgänglighet till tillgänglighet Från otillgänglighet till tillgänglighet Vårdcentralen Kungssten Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Mats Öhberg, läkare Ann-Marie Johansson, sjuksköterska Anette Waller,

Läs mer

Bra mottagning. Ortopedmottagningen. Centralsjukhuset Kristianstad

Bra mottagning. Ortopedmottagningen. Centralsjukhuset Kristianstad SLUTRAPPORT 2006-09-13 Bra mottagning Ortopedmottagningen Teamet består av: Gert-Uno Larsson, enhetschef Pia Gunnarsson, sjuksköterska Anne-Li Jönsson, läkarsekreterare Kristina Karlsson, sjuksköterska

Läs mer

Strösocker. Projektledare: CVU Rapportserie 2008: 27

Strösocker. Projektledare: CVU Rapportserie 2008: 27 Strösocker 2007 Projektledare: Lisbeth Berglöv, diabetessköterska Vårdcentrum, Norra Kungsgatan 3 464 30 MELLERUD Primärvården FyrBoDal CVU Rapportserie 2008: 27 Projektnamn: Projektansvarig Strösocker

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer

Rapport. Processutvecklingsprogram 2007-2008. Infertilitetsutredning - från vårdbegäran till behandling

Rapport. Processutvecklingsprogram 2007-2008. Infertilitetsutredning - från vårdbegäran till behandling SIQ Rapport Processutvecklingsprogram 2007-2008 Infertilitetsutredning - från vårdbegäran till behandling Processledare: Ann Thurin Kjellberg, Centrumöverläkare e-mail:ann.thurin@vgregion.se Bitr. Processledare

Läs mer

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Statistikbilaga LANDSTINGETS REVISORER 2014-01-15 2(18) Bakgrund Revisorerna i Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks

Läs mer

Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL. Verksamhet i förändring. www.slso.sll.se/jordbro

Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL. Verksamhet i förändring. www.slso.sll.se/jordbro Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL Verksamhet i förändring www.slso.sll.se/jordbro Jordbro vårdcentral VIF 2 Det här är VIF-teamet Annika Karlsson, Verksamhetschef Tfn: 606 14 76 Mail: Annika.I.Karlsson@sll.se

Läs mer

Målsättning Övergripande mål Avancerad tillgänglighet Det vill säga att patienten ska få vård på rätt vårdnivå inom 3 dagar.

Målsättning Övergripande mål Avancerad tillgänglighet Det vill säga att patienten ska få vård på rätt vårdnivå inom 3 dagar. Inledning Vårdcentralen Törnrosen har haft ett stort underskott på personal. Detta har lett till att vi tvingats se över vårt arbetssätt och inleda ett förändringsarbete redan innan vi gick kursen Bra

Läs mer

Bättre tillgänglighet på Hässelby vårdcentral Förbättringsarbete inom projektet Vård i Förändring (ViF)

Bättre tillgänglighet på Hässelby vårdcentral Förbättringsarbete inom projektet Vård i Förändring (ViF) 1 Bättre tillgänglighet på Hässelby vårdcentral Förbättringsarbete inom projektet Vård i Förändring (ViF) Teamets medlemmar Katalin Boér Ann-Sofie Danneholt Ulla-Märtha Cederhage Gun Rubeling Jan Holmstrand

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet PIF - Telefontillgänglighet Nacka öppenvårdsmottagning Ett arbete gjort av: Jonny Larsson, Marie Haking, Helena Ruokonen-Johansson, Lena Thörner, Karin Wohlmer Tel: 08-718 66 00 Telefontillgänglighet på

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Koll på KOL. Eva Arvidsson Spec allmänmedicin, MD, Futurum Region Jönköpings Län. Vaggeryds VC listade patienter

Koll på KOL. Eva Arvidsson Spec allmänmedicin, MD, Futurum Region Jönköpings Län. Vaggeryds VC listade patienter Koll på KOL Eva Arvidsson Spec allmänmedicin, MD, Futurum Region Jönköpings Län Vaggeryds VC 7 000 listade patienter Bakgrund: Vaggeryds VC 2016 1. Ny chef och medicinskt ansvarig läkare önskan om ordning

Läs mer

PROGRAMRAPPORT. Förbättringsprogram och Team:Öron,Näs och Halsmottagningen,USiL. Teammedlemmar:

PROGRAMRAPPORT. Förbättringsprogram och Team:Öron,Näs och Halsmottagningen,USiL. Teammedlemmar: PROGRAMRAPPORT Förbättringsprogram och Team:Öron,Näs och Halsmottagningen,USiL Syfte med deltagandet i förbättringsprogrammet: Öka tillgängligheten vård inom 90 dagar. Bättre arbetsmiljö Teammedlemmar:

Läs mer

Med patienten i fokus på

Med patienten i fokus på Med patienten i fokus på Ekmanska vårdcentralen Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Andersson Kristina, Sjuksköterska Jyrkäs-Andersson, Seija Distriktssköterska von Sydow

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2015 Rapport Hudsjukvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...8 5. Landstingsprofiler...24 6. Nyckeltal...28

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Hudkliniken. Centralsjukhuset Kristianstad. Långvarig god tillgänglighet, god arbetsmiljö och hög patienttillfredsställelse är möjliga att förena

Hudkliniken. Centralsjukhuset Kristianstad. Långvarig god tillgänglighet, god arbetsmiljö och hög patienttillfredsställelse är möjliga att förena Hudkliniken Centralsjukhuset Kristianstad Långvarig god tillgänglighet, god arbetsmiljö och hög patienttillfredsställelse är möjliga att förena Presentation av Hudkliniken Inom nordöstra Skånes upptagningsområde

Läs mer

Patientstatistik 2011

Patientstatistik 2011 Patientstatistik 2011 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting Carolina Bigert, Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti, Statistiker,

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Genombrott för tillgänglighet

Genombrott för tillgänglighet 1 Innehållsförteckning Teamets medlemmar... 3 Sammanfattning... 3 Vi sparade 60 timmar på fyra veckor!... 3 Områdesbeskrivning... 3 Befolkning... 3 Verksamheten... 4 Problembeskrivning... 5 Syfte och mål...

Läs mer

Medicinska sekreterare VC Husie

Medicinska sekreterare VC Husie Medicinska sekreterare VC Husie Vi hinner inte med att skriva journaler Vad kan vi göra för att få mer skrivtid? Vi valde att fokusera på vit tid (vit tid innebär att vi sitter på våra platser och gör

Läs mer

Vårdcentralen Björkekärr

Vårdcentralen Björkekärr Vårdcentralen Björkekärr - för en bättre tillgänglighet Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Ingrid Frödell, Mottagningssköterska Per-Arne Stenberg, Distriktsläkare Anne-Marie

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna i Region Skåne i Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Förord En fungerande hälso- och sjukvård är en viktig del av människors trygghet i vardagen. Det är

Läs mer

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne.

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Team 16 Bättre flyt efter 15. Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Syfte Syftet är att skapa rutiner så att samtliga patienter uppsatta på ett operationsprogram

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Kirsebergs Vårdcentral

Kirsebergs Vårdcentral Slutrapport Bra Mottagning för Kirsebergs Vårdcentral Malmö Teamets deltagare: Eva Pulverer-Marat, verksamhetschef Gunnar Forssell, distriktsläkare Cindy Abrahamss, undersköterska Anna Frankell, sjuksköterska

Läs mer

Effektivare vårdadministration Kvinnokliniken

Effektivare vårdadministration Kvinnokliniken Effektivare vårdadministration Kvinnokliniken Detta är vår verklighet Kvinnoklinikens vid CSK upptagningsområde inbegriper nordöstra Skåne. Uppdraget och verksamheten syftar till att befrämja en god hälsa

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Patientstatistik 2012

Patientstatistik 2012 Patientstatistik 2012 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting Carolina Bigert, Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti, Statistiker,

Läs mer

OVE Operations- och vårdenheten

OVE Operations- och vårdenheten OVE Operations- och vårdenheten CVU Rapportserie 2005:9 Projektledare: Anna Marmehed, sjuksköterska Bodil Andersson, operationssjuksköterska Frölunda Specialistsjukhus Operations- och vårdenheten Västra

Läs mer

Vårdcentralen Delfinen Höganäs Bra mottagning 2006

Vårdcentralen Delfinen Höganäs Bra mottagning 2006 Vårdcentralen Delfinen Höganäs Bra mottagning 6 Deltagare Cecilia Hultqvist Kerstin Lindell Christel Carlberg Eva-Brita Johansson Lisbeth Cronqvist distriktsläkare distriktsköterska vårdcentralschef distriktsköterska

Läs mer

BEON Bästa Effektiva Omhändertagande Nivå på Vårdcentralen

BEON Bästa Effektiva Omhändertagande Nivå på Vårdcentralen BEON Bästa Effektiva Omhändertagande Nivå på Vårdcentralen Jan-Ola Westin Vc Ankaret Ref; Rapport - Öppna Prioriteringar i Primärvårdens Sjukgymnastik http://e.lio.se/prioriteringscentrum/pdf/slut%20primarvard%20sju

Läs mer

Koll på läget med SveDem

Koll på läget med SveDem Koll på läget med SveDem Katarina Nägga, överläkare, Med. dr. Helena Ring, administratör VO Minnessjukdomar Skånes Universitetssjukhus Malmö/Lund Region Skåne VO Minnessjukdomar SUS Wigerthuset i Lund

Läs mer

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Alexandra Hokander-Sandberg Medicinsk sekreterare Ht-15 LIA Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16 Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Sammanfattning I denna LIA- rapport

Läs mer

Kommunhälsan i Kalmar - en jämställdhetsanalys.

Kommunhälsan i Kalmar - en jämställdhetsanalys. Kommunhälsan i Kalmar - en jämställdhetsanalys. Magnus Appert Kommunhälsan Box 611 391 26 Kalmar Telefon 0480 450182 Fax 0480 450199 E-post magnus.appert@kalmar.se Handledare: Överläkare Bodil Persson

Läs mer

KVALITETSARBETE OM HJÄRTSVIKT PÅ TUREBERGS VC NIMISHA CHANDUKA ST LÄKARE ALLMÄNMEDICIN TUREBERG VÅRDCENTRAL

KVALITETSARBETE OM HJÄRTSVIKT PÅ TUREBERGS VC NIMISHA CHANDUKA ST LÄKARE ALLMÄNMEDICIN TUREBERG VÅRDCENTRAL KVALITETSARBETE OM HJÄRTSVIKT PÅ TUREBERGS VC NIMISHA CHANDUKA ST LÄKARE ALLMÄNMEDICIN TUREBERG VÅRDCENTRAL VILKA HAR MEDVERKAT LEDNING - MIN CHEF PIA LINDBORG HANDLEDARE MATTE KARADAGH VERKTYGSLÅDA FRÅN

Läs mer

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Information till barn, ungdomar och närstående

Information till barn, ungdomar och närstående 0 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 334 Information till patient och närstående Information till barn, ungdomar och närstående Erfarenheten visar att barn och ungdomar känner mindre

Läs mer

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Verksamhetsutveckling genom lean Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Lean - historik Tidiga Toyotatankar Fokusera på flödet Kompetens i produktionen Lagerhållning

Läs mer

Problem i samband med remittering

Problem i samband med remittering Förvaltningschef: Eva Ljung PaN 2015-12-01 P 12 1 (1) Problem i samband med remittering Ärendet På uppdrag från nämnden har förvaltningen genomfört en särskild analys av ärenden avseende problem med remisser/remittering.

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Ögonkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

God remisshantering. för läkare och patient. Åsa Wramdemark ST-läkare. Primärvården Södra Bohuslän. FoU-arbete 2010

God remisshantering. för läkare och patient. Åsa Wramdemark ST-läkare. Primärvården Södra Bohuslän. FoU-arbete 2010 God remisshantering för läkare och patient ST-läkare Primärvården Södra Bohuslän FoU-arbete 2010 Handledare: Mille Milacovic, Mölnlycke VC God remisshantering för läkare och patient Inledning En patient

Läs mer

Processrapport från program i processutveckling 2006. Gynekologkliniken. Frölunda specialistsjukhus

Processrapport från program i processutveckling 2006. Gynekologkliniken. Frölunda specialistsjukhus SIQ Processrapport från program i processutveckling 2006 Gynekologkliniken Frölunda specialistsjukhus CVU Rapportserie 2006:31 Processledare: Margareta Bergius, läkare (klinikchef) Gynekologkliniken Frölunda

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet Lathund för vårdgivare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2016-12-19 Utvecklingsavdelningen/Statistik o mätningar Lathunden är framtagen för att informera dig

Läs mer

Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka

Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka Ingela Nilsson Remahl Karolinska Universitetssjukhuset Neurologiska kliniken Vad är neurologi?

Läs mer

Lean Healthcare. Strategiska staben

Lean Healthcare. Strategiska staben Lean Healthcare Strategiska staben En dag på Universitetssjukhuset i Lund 870 inneliggande patienter 2 900 patienter besöker olika mottagningar varav 180 uppsöker akut mottagningen 710 patienter röntgas

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Den sjuka vården. Ekerlids Förlag, juni 2003. Stefan Fölster Anders Morin Olof Hallström Monica Renstig Ekonomijournalist Monica Renstig.

Den sjuka vården. Ekerlids Förlag, juni 2003. Stefan Fölster Anders Morin Olof Hallström Monica Renstig Ekonomijournalist Monica Renstig. Den sjuka vården Ekerlids Förlag, juni 2003 Författare: Redaktör: Stefan Fölster Anders Morin Olof Hallström Monica Renstig Ekonomijournalist Monica Renstig OH-bilder finns på www.renstig.com Mail: monica@renstig.com

Läs mer

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Underlag AT-kansliet SU:s sammanställning av primärvårdsenkät 120501 121116,

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. 1 2 Innehållsförteckning. sida Teamets medlemmar 3 Sammanfattning 3 Områdesbeskrivning 3 Problembeskrivning 3 Syfte och mål 4 Mätningar 4 Förändringar 4 Resultat 5 Hur går vi vidare 5 Reflektion 5 3 Förändringsarbetets

Läs mer

Från sämst till bäst i klassen

Från sämst till bäst i klassen Från sämst till bäst i klassen Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos 1 Sammanfattning Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos är en av tre pilotprocesser som

Läs mer

Slutrapport från Bra Mottagning, BM9 - Specialistenheten Öron-Näsa-Hals, Lasarettet i Ystad

Slutrapport från Bra Mottagning, BM9 - Specialistenheten Öron-Näsa-Hals, Lasarettet i Ystad Slutrapport från Bra Mottagning, BM9 - Specialistenheten Öron-Näsa-Hals, Lasarettet i Ystad Gruppmedlemmar Karin Björklund, områdeschef Per Emgård, överläkare, medicinskt ansvarig Elisabet Timberg, cheflogoped

Läs mer

Förbättringsområde. Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå

Förbättringsområde. Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå Förbättringsområde Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå Bakgrund och mål Beskriv vad ni vill åstadkomma med detta förbättringsområde med koppling till

Läs mer

Slutrapport Sorgenfrimottagningen

Slutrapport Sorgenfrimottagningen Slutrapport Sorgenfrimottagningen På Sorgenfrimottagningen arbetar (omräknat i heltidsresurser): 0,5 Verksamhetschef 5,45 Distriktsläkare 4,0 ST-läkare, periodvis på vårdcentralen cirka 1,5-2 mån/år 1,0

Läs mer

Patientstatistik 2015

Patientstatistik 2015 Patientstatistik 2015 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Författare: Carolina Bigert Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti Statistiker, CAMM Stockholm Rapport 2016:05 ISBN: 978-91-88361-06-6

Läs mer

Tidbok online. Införande i Region Skåne

Tidbok online. Införande i Region Skåne Tidbok online Införande i Region Skåne Syfte Förbättra tillgängligheten för medborgare Underlätta för vårdproduktionens planering Erfarenheter från andra landsting Bättre tillgänglighet Frigör resurser

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Förstudie. Landstinget Halland. November Christel Eriksson

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Förstudie. Landstinget Halland. November Christel Eriksson REVISIONSRAPPORT Förstudie Remisshantering Landstinget Halland November 2003 Christel Eriksson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4 2. Metod och genomförande...4

Läs mer

Haparanda Vårdcentral

Haparanda Vårdcentral Haparanda Vårdcentral Bra Mottagning Slutrapport 2008-05-20 Sinikka Engström Marjo Lahdenranta Birgitta Kommes-Johansson Marja Holm Tarja Saarinen Maria Eriksson Verksamhetsbeskrivning Haparanda vårdcentral

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander.

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander. REVISIONSRAPPORT Remisshantering Norrbottens läns landsting Juni 2002 Hans Rinander www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket är inte definierat. 2. Metod... 3 3. Landstingets remissgaranti...

Läs mer

Ökande incidens av hudcancer. Dagens vårdprocess

Ökande incidens av hudcancer. Dagens vårdprocess Mobil teledermatoskopi för snabbare och bättre prioritering av patienter med misstänkta hudtumörer Projektledare: Docent John Paoli Medarbetare: Alexander Börve, Ane;e Aldenbra;, Johan Dahlén- Gyllencreutz,

Läs mer

Bilaga Verksamhetsstatistik

Bilaga Verksamhetsstatistik Granskning av semesterplaneringen Bilaga Verksamhetsstatistik Region Halland Bilaga Verksamhetsstatistik Innehållsförteckning 1 Tillgänglighet 1 1.1 Ortopedi 1 1.1.1 Väntetid till mottagning 1 1.1.2 Väntetid

Läs mer

Vårdcentralen Centrum Landskrona

Vårdcentralen Centrum Landskrona Vårdcentralen Centrum Landskrona Slutrapport Bra mottagning 2004-04-29 Projektgruppen Yvonne Bengtsson Karl-Henrik Hasselgren Britt Ingelsson Ingrid Luedtke Agneta Svensson Distriktssköterska Distriktsläkare

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Vad innebär Lean i det dagliga. arbetet?

Vad innebär Lean i det dagliga. arbetet? Vad innebär Lean i det dagliga arbetet? erfarenheter från: Torpa Vårdcentral, Vänersborg Herrestads Vårdcentral, Uddevalla Mål Herrestads Vårdcentral Nöjd personal som upplever det attraktivt och utvecklande

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Sammanställning av Astma KOLtid på VC i Kronoberg.

Sammanställning av Astma KOLtid på VC i Kronoberg. Sammanställning av Astma KOLtid på VC i Kronoberg. Hur många timmar varje vecka investeras i tid till astma-kol sköterskan på din vårdcentral? Hur många astma-kol sköterskor finns på din Vårdcentral Hur

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Specialitetsråd Dermatovenereologi Anna Josefson, Överläkare, PhD Verksamhetschef Hudkliniken USÖ 2 (6) Instruktioner i röd text ska alltid tas bort när dokumentet är färdigställt.

Läs mer

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset RDK 18:e mars 2016 Yvonne Hedegärd vårdenhetschef, projektledare Vårdens utmaningar Förväntningar, behov och möjligheter Resurser

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

SIQ. Processrapport från program i processutveckling 2006. Ögonkliniken. Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Processledare: Zana Rekathati; ögonläkare

SIQ. Processrapport från program i processutveckling 2006. Ögonkliniken. Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Processledare: Zana Rekathati; ögonläkare SIQ Processrapport från program i processutveckling 2006 Ögonkliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Processledare: Zana Rekathati; ögonläkare Processdeltagare: Kristina Öberg Olsson; sjuksköterska CVU

Läs mer

Vad tycker du om öppenvården?

Vad tycker du om öppenvården? 0 Vad tycker du om öppenvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 53 Deltagande team Rättspsykiatriska kliniken avd 30/31 Säter Marianne Hedman Leg specialist sjuksköterska psykiatri Peter Karlsson

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-32

Landstingets pensionärsråd 21-32 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-08 Landstingets pensionärsråd 21-32 Tid: Fredagen den 8 september, kl 09.30-12.00 Plats: Sammanträdesrum Biblioteket, Vårdcentralen Centrum Falkenberg Närvarande ledamöter

Läs mer

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

Patientbokning, den administrativa rutinen Öron,- Näsa och Halskliniken, Nyköpings lasarett Mars 2015

Patientbokning, den administrativa rutinen Öron,- Näsa och Halskliniken, Nyköpings lasarett Mars 2015 EXAMENSARBETE 2015-05-18 Sara Hedman Medicinsk Sekreterare, 400 YH-poäng Patientbokning, den administrativa rutinen Öron,- Näsa och Halskliniken, Nyköpings lasarett 17-31 Mars 2015 Stora torget 7 611 83

Läs mer

V Å R D C E N T R A L E N F Å G E L B A C K E N F Å G E L B A C K S G A T A N 1 3 M A L M Ö BRA MOTTAGNING

V Å R D C E N T R A L E N F Å G E L B A C K E N F Å G E L B A C K S G A T A N 1 3 M A L M Ö BRA MOTTAGNING V Å R D C E N T R A L E N F Å G E L B A C K E N F Å G E L B A C K S G A T A N 1 3 M A L M Ö BRA MOTTAGNING Eva Bartholdson Jane Haraldson Eva Svensson Torsten Yngner 1 MÄTNINGAR VECKA 48 50, 2005 VÅRDCENTRALEN

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Det ska inte handla om tur Förbättringsarbete utifrån kvalitetsregistret BipoläR på Affektiv Mottagning 3 i Uppsala

Det ska inte handla om tur Förbättringsarbete utifrån kvalitetsregistret BipoläR på Affektiv Mottagning 3 i Uppsala Det ska inte handla om tur Förbättringsarbete utifrån kvalitetsregistret BipoläR på Affektiv Mottagning 3 i Uppsala PRIO & Det ska inte handla om tur Kvalitetsregister och brukarmedverkan på olika nivåer

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 10 2008-06-19 Vårdgarantin kräver kunskap och ledning Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 10 2008-06-19 1 Rapportens innehåll Sammanfattning av läget 3

Läs mer