Tillgänglighet på Hud FSS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighet på Hud FSS"

Transkript

1 Tillgänglighet på Hud FSS Projektledare: Ylva Ohlsson, Överläkare Eva Lindell, tillf projektledare Hudkliniken Frölunda Specialistsjukhus Västra Frölunda CVU Rapportserie 2008: 22

2 Projektnamn: Tillgänglighet på Hud FSS Projektstart: Projektslut: Projektansvarig: Namn: tillf Eva Lindell från sept 2007 Befattning: Sjuksköterska, kvalitetssamordnare Arbetsplats: Medicinkliniken, Frölunda Specialist Sjukhus Tfn arb: E-post: Syfte och Mål: Samtliga patienter skall uppleva läkarbesök med hög kvalitet och att de får den hjälp de behöver, när de behöver den. Förbättrad tillgänglighet via telefon. 100 % av alla patienter skall uppleva besök med hög kvalitet. 100 % av alla patienter som ringer skall få kontakt med hudkliniken samma dag. Vårdgarantin skall hållas beträffande väntetiden. Sammanfattning av projektet: Problemområden som vi fokuserat på: 1) alltför korta läkarbesök, 2) sjuksköterskornas verksamhet, 3) tillgänglighet via telefon, 4) stressad personal, 5) ökad efterfrågan på hudläkare. 1) Hudkliniken FSS har lång tradition av mycket korta läkarbesök med minuter för ny- respektive återbesök. Förändringar i läkarnas scheman infördes 1/3-07 och 2 av 3 läkare har nu 20 min./patient. Genom förändringen har vi kunnat öka andelen nybesök jämfört med föregående år. Andelen nybesök har ökat från ca 44 % till ca 48 %. 2) Sköterskornas arbete har upplevts som splittrat och stressigt. Schemaförändringar för sjuksköterskorna infördes 1/3-07. De veckor då det är en läkare mindre i tjänst, infördes tid för särskilt krävande patientverksamhet såsom fotodynamisk terapi (PDT), eksembarn etc. För att frigöra personal till större fryskirurgiska ingrepp spärrades en del tider för ljusbehandling fr.o.m. oktober -06. Denna förändring förbättrade arbetsklimatet. 3) Det har tidigare varit svårt för patienterna att komma fram på mottagningens telefontid, patienterna har uttryckt upprepade klagomål. TeleQ har prövats för att få bättre överblick/statistik och tillgänglighet för patienter. Tillfredställelsen har ökat hos patienterna i och med att klinken ringer upp. Fortfarande återstår en del arbete innan alla patienter kommer fram på telefontiden. 4) Personalen i kassan upplevde stress då de utöver kassaarbetet med registreringar/dag har andra arbetsuppgifter. Trots ändrade arbetsrutiner upplevs arbetet fortfarande stressigt, förbättringen uppmäts vara 7 % enligt personalenkät. 5) Ökad efterfrågan på hudläkare har lett till svårigheter att hålla vårdgarantin. Åtgärder som vidtagits är striktare prioritering av remisser samt vidareremittering till andra vårdinstanser. Efter utskick till remitenter sågs initialt en minskning av remisser men de har successivt ökat igen. Utökad tid för tumörmottagning har pågått under våren 2007 i ett led vad det gäller att avverka köer.

3 Innehållsförteckning Inledning/Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål... 5 Frågeställning... 5 Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök... 5 Problemområde 2 (P2) - Sjuksköterskornas verksamhet... 5 Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon... 6 Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan... 6 Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare... 6 Genomförande... 7 Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök... 7 Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon... 7 Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan... 7 Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare... 8 Resultat... 9 Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök... 9 Problemområde 2 (P2) - Sjuksköterskornas verksamhet... 9 Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon... 9 Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare Hur projektet eller delar av det övergått i ordinarie verksamhet Diskussion Allt för korta läkarbesök Sjuksköterskornas verksamhet Tillgänglighet via telefon Stressad personal i kassan Ökad efterfrågan på hudläkare Bilagor Bilaga 1 Tele-Q Bilaga 2 Personalenkät Bilaga 3 Studiebesök Tele-Q på VC Näverlursgatan... 16

4 Inledning/Bakgrund Hudkliniken har funnits på Frölunda Specialistsjukhus sedan 1968 och var initialt en enläkar-mottagning. Sedan 2001 är bemanningen 2,8 läkartjänster, 3 sjuksköterskor, 1 undersköterska samt 3 sekreterare. Antalet patientbesök har legat kring /år. Väntetiden för nybesök uppskattas vara ca 2-3 månader och vi har under många år haft de kortaste väntetiderna i VG-regionen. Alla typer av patienter inom vår specialitet bedöms men vi har ingen venereologisk mottagning. Kliniken har specialiserat sig på hudtumörer och sedan många år tillbaka finns ett väl upparbetat samarbete med kirurgkliniken. Hud- och kirurgläkare träffas 2 gånger/vecka för s.k. tumörmottagning då man gemensamt bedömer ca 30 patienter. Misstänkta elakartade tumörer får snabb tid för handläggning. Det finns en mångårig tradition på kliniken av fryskirurgiska ingrepp av hudtumörer s.k. basaliom i ansiktet (även på ögonlock). Vid behandling av ögonlocksbasaliom medverkar ögonläkare. Vi har också en stor grupp patienter som går här under längre perioder på ljusbehandling för bland annat psoriasis, eksem och olika klådtillstånd. Misstänkta kontaktallergier utreds med epicutantester. Litet svamplaboratorium finns med speciellt tränad sjuksköterska som läser av svampplattor, (besparar kliniken tid och pengar). Klinikens läkare deltar i klinikkonferens på hudkliniken, Sahlgrenska sjukhuset 1 ggr/vecka. Där diskuteras svårdiagnostiserade fall med kollegor samt att vi håller oss uppdaterar vad det gäller nya terapimetoder etc. På senare år har det noterats att våra tjänster efterfrågats i ökande omfattning och vi har också fått betydligt tyngre patientgrupper. Arbetsgruppen bestod av: Inger Nicklasson Britta Ollén Susan Ideståhl-Ericsson Mari-Anne Petersson Anna-Lena Karlsson Helena Svensson Lotta Dextorp Eva Lindell Barbro Lindemalm Lundstam Katri Granger Ylva Ohlsson Catharina Swanström Per Wickman Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Undersköterska Läkarsekreterare Läkarsekreterare Läkarsekreterare Tillf Projektledare/Sjuksköterska Överläkare Överläkare Projektledare/Överläkare Vårdenhetschef Kvalitetschef 1

5 Syfte Vi önskar att våra patienter skall uppleva läkarbesök med hög kvalitet. Patienterna skall få den hjälp de behöver, när de behöver den. Vi önskar hålla vårdgarantin. Vi önskar också förbättra tillgängligheten på telefon för våra patienter. Mål 100 % av alla patienter skall ange att de upplever besök med hög kvalitet. 100 % av alla patienter som ringer skall få kontakt med hudkliniken samma dag. Vårdgarantin skall hållas beträffande väntetiden. Frågeställning Vi har fem problemområden som vi arbetar med. Dessa listas nedan. Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök Hudkliniken FSS har lång tradition av mycket korta läkarbesök med minuter för nyrespektive återbesök. Detta medför att det finns litet utrymme för information till patienten, vissa patienter upplever att de inte hinner ställa de frågor de önskar. Dessutom har patienten ofta olika åkommor som de önskar diskutera. Vi ser idag tyngre patientgrupper än tidigare och de kräver mer tid för information. Konsekvens: Patienterna har många obesvarade frågor. Ökad oro för patienten. Ökad telefonbelastning. Ökad belastning på sjuksköterskor/undersköterska. Ibland krävs ytterligare läkarbesök då det är omöjligt att lösa patientens problem på den avsatta tiden. Problemområde 2 (P2) - Sjuksköterskornas verksamhet Sköterskornas arbete upplevs som splittrat då de sköter ljusbehandlingen samtidigt som de skall svara i telefon, assistera läkarna samt kalla patienter på remiss. Senaste åren har också en ny resurskrävande behandling införts fotodynamisk terapi (PDT-behandling). Denna mottagning är insprängd i övrigt mottagningsarbete och det fungerar ej tillfredsställande. 2

6 Konsekvens: Patienten kan inte få den information och det omhändertagande som vore önskvärt, vilket är otillfredsställande för såväl patient som personal. Personalen har ej möjlighet att fokusera på en arbetsuppgift i taget, de känner sig splittrade, stressade och slutkörda. Läkare och övriga patienter får ibland vänta på assistans. Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon Vår telefontid är måndag-torsdag 2 tim och15 min och fredag 1,5 tim. Vi har sedan lång tid tillbaka dålig framkomlighet på telefonen och vi får upprepade klagomål från patienterna. En åtgärd som vidtogs så att patienter skulle kunna stå i telefonkö var att ändra telefonen till att gå via växeln. Tyvärr har detta ej utfallit väl då endast ett fåtal patienter kan stå i kö. Under hösten -06 genomfördes sjukhusets årliga patientenkät med svarsfrekvens 100 % och det visade sig vara dubbelt så många i år som uttryckte svårigheter att komma fram jämfört med år Eftersom det är färre hudläkare inom Göteborgsområdet än tidigare, liksom att vi är den enda hudmottagning som tar emot patienter utan remiss, är trycket således väldigt stort på vår telefon. Det känns angeläget att lösa detta problem så att vi via telefonen kan vägleda patienter till rätt instans, ge rådgivning, bemöta oro, ge snabba tider till de patienter som behöver det. Konsekvens: Patienterna är missnöjda och upplever dålig kundservice. Det är tungrott i växeln och de patienter som lyckats ställa sig i telefonkö kommer inte alltid fram. Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan Personalen i kassan upplever stress då de utöver pågående kassaarbete med registreringar/dag har flera andra arbetsuppgifter. 1,5 sekreterare skriver för 3 läkare/dag Dessutom har nya arbetsuppgifter ålagts sekreterare såsom utvidgat datorarbete/- miljöarbete samt registrering och klassifikation av vårdåtgärder. Konsekvens: Stressad personal. Sammantaget har skrivtiden för sekreterare minskat avsevärt, vilket gör att journalerna blir liggande alltför länge innan utskrift. Detta i sin tur medför merarbete såsom letande av journaler, snabbutskrifter av journaler etc. Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare Ökad efterfrågan på hudläkare samt ökat antal remisser från distriktsläkarna ger svårigheter med att hålla vårdgarantin. Kliniken uppfyller vårdgarantin men väntetiden har gradvis ökat från 8 veckor 2005 till mellan 9-13 veckor fram till 20/

7 Genomförande Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök Aktivitet: Justeringar i läkarnas scheman genomfördes 1/3-07. Nu är ett läkarbesök 20 min. Mätmetoder: Statistik på nybesök/återbesök. Diagram 1 Problemområde 2 (P2) - Sjuksköterskornas verksamhet Aktiviteter: Justeringar i sjuksköterskornas schema genomfördes 1/3-07. De veckor då det är en läkare mindre i tjänst, planeras tid för särskilt krävande patientverksamhet såsom fotodynamisk terapi (PDT), eksembarn etc. För att frigöra personal till större fryskirurgiska ingrepp spärrades i viss mån tider för ljusbehandlingar fr.o.m. oktober -06. Mätmetoder: Intervju / frågeformulär Se bilaga 2 Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon Aktiviteter: I vecka 50, 2006 genomförde växeln mätningar av antalet samtal som ej kom fram under telefontiden. Mätningarna pågick under 4 dagar. Antalet som inte kom fram var den 11/12 måndag: 53st, 12/12 tisdag:13st, 13/13 onsdag: 47st och 14/12 torsdag:19st. Då vi inte tyckte detta var ett tillräckligt underlag, och vi inte kunde få fram hur många som ringde och fick upptaget-ton., beslutades det att vi skulle pröva TeleQ, se bilaga 1. Under sommaren -07 genomfördes studiebesök på vårdcentralen Näverlursgatan där man har TeleQ. Se bilaga 3.Telefonsystemet visar mer statistik och patienterna får i telefonen ett besked om att de blir uppringda vid en viss tid. Mätmetoder: TeleQ. Mätning planeras med start 20/ / Start sker med ordinarie telefontider och behovet utvärderas efterhand. Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan Aktiviteter: Sekreterarna försöker avlasta kassapersonal. Den som plockar journaler för morgondagen tar även hand om provsvar och sätter in journaler m.m. Från oktober -06 pågår försök med att få bort onödiga brev. 4

8 Mätmetoder: Intervju/frågeformulär, Se bilaga 2. Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare Aktiviteter: I februari 2007 sker utskick till distriktsläkare där vi informerar om en striktare prioritering. Remisser på lågprioriterade patientgrupper, dvs patienter med diagnos där kosmetisk behandling eller ingrepp efterfrågas, återsänds till remitterande. Vid utskicket bifogas en lista på andra vårdgivare dit man kan vända sig i dessa fall. Detta brev har även skickats till skolsköterskor. Vi har upphört med egenremiss via mail. Under våren 2007 genomfördes 5 extra tumörmottagningar. Mätmetoder: Mätning av antal remisser före och efter utskick, se diagram 3 och 4. 5

9 Resultat Problemområde 1 (P1) - Alltför korta läkarbesök Genom att förlänga tiden för läkarbesök kunde antalet återbesök minskas och fler nybesök kunde bokas in. Andelen nybesök har ökat från ca 44 % till ca 48 % under perioden maj-nov 2007 jämfört med samma period Diagram 1 100% 90% Nybesök Hud FSS Procent nybesök 2007 Procent nybesök % Procentuell andel nybesök 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Månad Problemområde 2 (P2) - Sjuksköterskornas verksamhet Arbetsklimatet upplevs mindre stressigt med avseende på sjuksköterskornas mottagning av de mest krävande behandlingarna som nu är koncentrerade till en vecka per månad. Problemområde 3 (P3) Tillgänglighet via telefon Med hjälp av TeleQ kunde vi påvisa hur många patienter som blev avvisade på grund av fylld kö. Under 3 veckor i november förlängdes telefontiden till hela dagen (5-9/11,19-23/11och 26-30/ ). Då telefontiden ökades i november ökade mottagna samtal till 851 jfr med 792 föregående månad. Antal påringningar stängd kö minskade från 1482 till 439 st. 6

10 Diagram 2 Beläggningsrapport, Oktober, 2007 Beläggningsrapport, November, 2007 Telefontid hela dagen Telefontid hela dagen Antal avslutade samtal under perioden: 792 Påringningar vid stängd kö: 927 Påringningar vid fylld kö: 1482 Antal avslutade samtal under perioden: 851 Påringningar vid stängd kö: 430 Påringningar vid fylld kö: 439 7

11 Patientenkäten 2007 visar på en viss förbättring På frågan Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon för tidsbeställning? blev utfallet: Mycket Mycket Vet ej/ej akt svårt lätt Mdv År 30% 14% 23% 14% 19% 19% 2, % 12% 29% 13% 26% 20% 3, Problemområde 4 (P4) Stressad personal i kassan Trots ändrade arbetsrutiner upplevs arbetet fortfarande stressigt, enligt personalenkät. En förbättring på ca 7 %. Se bilaga 2. Problemområde 5 (P5) Ökad efterfrågan på hudläkare Efter utskick till remittenterna om striktare prioriteringar sågs initialt en minskning av remisser men de har successivt ökat igen. Man ser en markant ökning från januari till november Diagram Antal remisser (ej egenremisser) HUD jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec 8

12 Diagram 4 Antal remisser Hud FSS remisser egenremisser Linjär (remisser) Antal Veckonr Hur projektet eller delar av det övergått i ordinarie verksamhet 1. Allt för korta läkarbesök. Läkarbesöken är förlängda till 20min/pat. 2. Sjuksköterskornas verksamhet. Infört koncentrerad sköterskemottagning 1 vecka i månaden och utökad sjuskötersketjänst med 20%. 3. Tillgänglighet via telefon TeleQ infört på prov fram till mars Stressad personal i kassan Sekreterarna försöker avlasta kassapersonal och den som plockar journaler för morgondagen tar även hand om provsvar och sätter in journaler m.m. 5. Ökad efterfrågan på hudläkare Infört utskick till remittenterna. 9

13 Diskussion 1 Allt för korta läkarbesök. Vi upplever att patienterna är mer nöjda och läkaren mindre pressade. Högre procent nybesök jämfört med återbesök. Patienten hinner få svar på alla sina frågor och blivit färdigbehandlade. Det finns en risk att vårdgarantin blir svårare att hålla. 2 Sjuksköterskornas verksamhet. Sjuksköterskorna upplever bättre arbetsklimat och känner sig mindre splittrade. Personalenkäten gjordes under hösten, då vi både prövade TeleQ och samtidigt hade utbildning i ELVIS (patient administrativ applikation). Detta påverkade svaren i enkäten. 3 Tillgänglighet via telefon Under prövotiden med TeleQ har vi haft 2 sjuksköterskor i telefonen en period, samt testat med ordinarie arbetssätt d.v.s. 1 sjuksköterska i telefonen. Vi har också testat med att ringa upp patienterna under telefontiden (oktober 2007), samt att ringa upp under hela dagen(november 2007, veckorna:45,47,48). Jämfört med undersökningen 2006 vecka 50, blir det en ökning av telefonsamtal med 58%. Då telefontiden ökades i november ökade mottagna samtal till 851 jämfört med 792 föregående månad. Antal påringningar vid stängd kö minskade från 1482 till 439 st. Det är en stor skillnad och indikerar att en ökning av mottagna (behandlade) samtal med 7 % resulterade i en minskning av antal påringningar stängd kö med 70 %. Det beror troligen på att samma personer ringer flera gånger därför att de inte kommer fram. Den genomsnittliga samtalstiden var ca 3 minuter (okt-nov). Vi ska fortsätta pröva TeleQ och då utöka våra telefontider med 2 timmar på måndagar, då trycket är som störst. Då fler patienter kommer fram på telefonen och blir bokade innebär detta att vårdgarantin kan bli svår att hålla. 4 Stressad personal i kassan Efter att ha infört ELVIS tar det mycket längre tid att registrera patienter i kassan vilket innebär att man får mindre tid för andra arbetsuppgifter. Många patienter kommer till mottagningen för att få boka en tid/eller ställa en fråga, under en månad mätt till 125 patienter (okt/nov) samtidigt som vi har ca 100 patienter som har en bokad tid till mottagningen på en dag. 5 Ökad efterfrågan på hudläkare Infört utskick till remittenterna, det märktes först en minskning av remisser men successivt har det ökat. Patienterna från hela Västra Götaland ringer till oss för att boka tid. Detta beror på att vi aldrig haft remisstvång. Vi anser att det är för lite hudläkare i regionen. 10

14 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Tele-Q Personalenkät Studiebesök VC Näverlursgatan Bilaga 1 Tele-Q

15 Bilaga 2 Personalenkät Frågorna ställdes vid samma tidpunkt och personalen fick uppskatta hur det upplevdes 7hösten 2006 jämfört med hösten Per personalkategori HT-06 4 Personalenkät "HT06" på Hud FSS för all personal Alla Läkare Ssk/usk Sekr 3 Värdering Hur är arbetstempot? Kan du påverka arbetssituationen? Hinner du med dagens arbete? Får du några klagomål från patienter? HT-07 4 Personalenkät "HT07" på Hud FSS för all personal Alla Läkare Ssk/usk Sekr 3 Värdering Hur är arbetstempot? Kan du påverka arbetssituationen? Hinner du med dagens arbete? Får du några klagomål från patienter? Skillnad mellan HT07 och HT06 (dvs hur mycket bättre/sämre det blivit)

16 70% 60% 50% Personalenkät skillnad mellan HT07 och HT06 på Hud FSS för all personal Alla Läkare Ssk/usk Sekr 40% Procent 30% 20% 10% 0% -10% Hur är arbetstempot? Kan du påverka arbetssituationen? Hinner du med dagens arbete? Får du några klagomål från patienter? Alla 27% 10% 7% 0% Läkare 60% 25% 22% 0% Ssk/usk 0% 4% -5% 0% Sekr 25% 0% 5% 0% Bilaga 3 Studiebesök Tele-Q på VC Näverlursgatan Närvarande ssk Gunilla som visade oss, Inger, Britta och Lotta Headset + Callbox (www.gnnetcom.com) Dator (2 kablar, en grön och en blå) Telenät Elnät Man kan logga in på alla datorer bara man har ett log-in. När man har Call-box så kan man lyssna av vad patienten har talat in (en högtalare kommer upp på datorskärmen då). I början tog de 8 patienter/person/timma. Nu ca 10 patienter/person/timma Ca 110 patienter/dag telefontid hela dagen Ca 50 patienter kommer inte fram/dag Om patienten inte svarar ringer de upp 2-3 ggr under en 30 minuters period åter till listan Bara ett knappval. Där kan pat knappa in sitt telefonnr/personnr Markera samtalet på skärmen + klicka på ringknappen (Man skriver in numret som pat knappat in och klickar på ringknappen). Klicka på lägg på knapp och klartknapp när allt är klart. Call-boxen stängs av när man går hem. Rapport - där man ser beläggningslistan. Hur många som kommit fram. Hur många som inte kommer fram och hur många som ringt när det varit stängt.

Klamydiasmittspårning

Klamydiasmittspårning Klamydiasmittspårning 2007 Projektledare: Annbritt Lidfeldt Kurator Verksamheten för Hud-och Könssjukvård SU/Sahlgrenska Göteborg CVU Rapportserie 2008: 30 Klamydiasmittspårning Projektansvarig: Namn:

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Projektgruppen: Verksamhetschef Gunnel Wahlgren Distriktssköterska Kristina Hofvander Distriktsläkare Regina Feierberg Distriktsläkare Henrik Sieradzki Läkarsekreterare

Läs mer

SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9

SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9 SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9 Förbättringsprogram och Team: Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Syfte med deltagandet i förbättringsprogrammet: Förbättra tillgängligheten

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer

Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL. Verksamhet i förändring. www.slso.sll.se/jordbro

Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL. Verksamhet i förändring. www.slso.sll.se/jordbro Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL Verksamhet i förändring www.slso.sll.se/jordbro Jordbro vårdcentral VIF 2 Det här är VIF-teamet Annika Karlsson, Verksamhetschef Tfn: 606 14 76 Mail: Annika.I.Karlsson@sll.se

Läs mer

Målsättning Övergripande mål Avancerad tillgänglighet Det vill säga att patienten ska få vård på rätt vårdnivå inom 3 dagar.

Målsättning Övergripande mål Avancerad tillgänglighet Det vill säga att patienten ska få vård på rätt vårdnivå inom 3 dagar. Inledning Vårdcentralen Törnrosen har haft ett stort underskott på personal. Detta har lett till att vi tvingats se över vårt arbetssätt och inleda ett förändringsarbete redan innan vi gick kursen Bra

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna i Region Skåne i Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Förord En fungerande hälso- och sjukvård är en viktig del av människors trygghet i vardagen. Det är

Läs mer

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet PIF - Telefontillgänglighet Nacka öppenvårdsmottagning Ett arbete gjort av: Jonny Larsson, Marie Haking, Helena Ruokonen-Johansson, Lena Thörner, Karin Wohlmer Tel: 08-718 66 00 Telefontillgänglighet på

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Vårdcentralen Björkekärr

Vårdcentralen Björkekärr Vårdcentralen Björkekärr - för en bättre tillgänglighet Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Ingrid Frödell, Mottagningssköterska Per-Arne Stenberg, Distriktsläkare Anne-Marie

Läs mer

OVE Operations- och vårdenheten

OVE Operations- och vårdenheten OVE Operations- och vårdenheten CVU Rapportserie 2005:9 Projektledare: Anna Marmehed, sjuksköterska Bodil Andersson, operationssjuksköterska Frölunda Specialistsjukhus Operations- och vårdenheten Västra

Läs mer

BEON Bästa Effektiva Omhändertagande Nivå på Vårdcentralen

BEON Bästa Effektiva Omhändertagande Nivå på Vårdcentralen BEON Bästa Effektiva Omhändertagande Nivå på Vårdcentralen Jan-Ola Westin Vc Ankaret Ref; Rapport - Öppna Prioriteringar i Primärvårdens Sjukgymnastik http://e.lio.se/prioriteringscentrum/pdf/slut%20primarvard%20sju

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Bättre tillgänglighet på Hässelby vårdcentral Förbättringsarbete inom projektet Vård i Förändring (ViF)

Bättre tillgänglighet på Hässelby vårdcentral Förbättringsarbete inom projektet Vård i Förändring (ViF) 1 Bättre tillgänglighet på Hässelby vårdcentral Förbättringsarbete inom projektet Vård i Förändring (ViF) Teamets medlemmar Katalin Boér Ann-Sofie Danneholt Ulla-Märtha Cederhage Gun Rubeling Jan Holmstrand

Läs mer

Medicinska sekreterare VC Husie

Medicinska sekreterare VC Husie Medicinska sekreterare VC Husie Vi hinner inte med att skriva journaler Vad kan vi göra för att få mer skrivtid? Vi valde att fokusera på vit tid (vit tid innebär att vi sitter på våra platser och gör

Läs mer

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne.

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Team 16 Bättre flyt efter 15. Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Syfte Syftet är att skapa rutiner så att samtliga patienter uppsatta på ett operationsprogram

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

Lean Healthcare. Strategiska staben

Lean Healthcare. Strategiska staben Lean Healthcare Strategiska staben En dag på Universitetssjukhuset i Lund 870 inneliggande patienter 2 900 patienter besöker olika mottagningar varav 180 uppsöker akut mottagningen 710 patienter röntgas

Läs mer

Kommunhälsan i Kalmar - en jämställdhetsanalys.

Kommunhälsan i Kalmar - en jämställdhetsanalys. Kommunhälsan i Kalmar - en jämställdhetsanalys. Magnus Appert Kommunhälsan Box 611 391 26 Kalmar Telefon 0480 450182 Fax 0480 450199 E-post magnus.appert@kalmar.se Handledare: Överläkare Bodil Persson

Läs mer

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Verksamhetsutveckling genom lean Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Lean - historik Tidiga Toyotatankar Fokusera på flödet Kompetens i produktionen Lagerhållning

Läs mer

Patientstatistik 2011

Patientstatistik 2011 Patientstatistik 2011 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting Carolina Bigert, Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti, Statistiker,

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka

Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka Ingela Nilsson Remahl Karolinska Universitetssjukhuset Neurologiska kliniken Vad är neurologi?

Läs mer

Rom byggdes inte på en dag

Rom byggdes inte på en dag Kungsängens vårdcentral Gamla Landsvägen 2 196 30 KUNGSÄNGEN Rom byggdes inte på en dag Teamets medlemmar: Anette Binay Nordin Kerstin Holmqvist Kari Holst-Larsen Sheila Javadi Kerstin Lasses Karina Stenberg

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Sammanfattning av problemet

Sammanfattning av problemet Titel: Ökad Tillgänglighet och Patientsäkerhet och Mindre Stress på BUP Namn: Elisabeth Kristiansen Telefon: E postadress: Projekttid: 2012 01 04 till 2012 03 02 PEOE nummer: Ev. frikod: Ev. Projektkod:

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke. VISA blev VIS

Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke. VISA blev VIS Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke VISA blev VIS CVU Rapportserie 2005:6 Projektledare: Susanna Lindman Barnsjuksköterska Barn- och ungdomsmedicin Mölnlycke Sammanfattning Föräldrar

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna Division Länssjukvård 2006-11-10 Verksamhetssamordnare Tel 016-103366 Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna Bakgrund Kliniken för

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

Tidig upptäckt av kolorectalcancer i primärvården. Kjell Lindström, distriktsläkare MD, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping. Kjell Lindström sept 2011

Tidig upptäckt av kolorectalcancer i primärvården. Kjell Lindström, distriktsläkare MD, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping. Kjell Lindström sept 2011 Tidig upptäckt av kolorectalcancer i primärvården Kjell Lindström, distriktsläkare MD, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Bakgrund Alltför många patienter med kolorektalcancer får sin diagnos och behandling

Läs mer

Kirsebergs Vårdcentral

Kirsebergs Vårdcentral Slutrapport Bra Mottagning för Kirsebergs Vårdcentral Malmö Teamets deltagare: Eva Pulverer-Marat, verksamhetschef Gunnar Forssell, distriktsläkare Cindy Abrahamss, undersköterska Anna Frankell, sjuksköterska

Läs mer

Bättre flyt på AKUTA ortopediska operationer Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Bättre flyt på AKUTA ortopediska operationer Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Bättre flyt på AKUTA ortopediska operationer Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Teamet: Hans Berg, ort-läk (kontaktperson) Anneli Larsen, op-ssk Marie Bingselius, op-usk Lotta Petterson, ane-ssk

Läs mer

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Bröstcancer. Förbättringsprocessen

Bröstcancer. Förbättringsprocessen Bröstcancer Förbättringsprocessen Bröstteamet Eva Ebenstrand Sonja Espersson Charlotte Haraldsson Marie Persson Pia Persson Margareta Sjövall Hans Svensson Heitti Teder Åsa Vänerhag Annika Åkerberg CSK

Läs mer

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III.

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III. Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 49 Visby Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland Ann-Sofie Eriksson, sjuksköterska Josephine Rehnberg, psykiatrisjuksköterska

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Genomförande och resultat Som en del av granskningen av läkarnas produktivitet genomfördes en enkätundersökning gällande hur läkarresurserna

Läs mer

Verksamhetsutveckling på Nuklearmedicin

Verksamhetsutveckling på Nuklearmedicin Verksamhetsutveckling på Nuklearmedicin 2005-01-01-2006-06-30 Projektledare: Johan Fredén Lindqvist, specialistläkare Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi, Område Hjärta-Kärl, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

AKUTTEAM I PRIMÄRVÅRDEN Mönsteråsmodellen

AKUTTEAM I PRIMÄRVÅRDEN Mönsteråsmodellen AKUTTEAM I PRIMÄRVÅRDEN Mönsteråsmodellen Maria A Hilberth Verksamhetschef Mönsterås Hälsocentral 121127 Mönsterås Hälsocentral Ca 8 600 listade patienter Storlek 6 av 27 offentliga HC Ca 40 medarbetare

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö Slutrapport 071016 1 Teamets medlemmar Ann-Katrin Alveblom ST läkare allmänmedicin Vc Centrum Mailadress: ann-katrin.alveblom@ltkronoberg.se

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Lika Villkor Rätt Nivå

Lika Villkor Rätt Nivå Lika Villkor Rätt Nivå Rapport Del 2, Vårdnivå Ambulansverksamheten Kungälvs Sjukhus Ett arbete inom Gör det Jämt! Kunskapscentrum för jämställd vård Författare: Mikael Bengtsson Eva Grimbrandt Tommy Claesson

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

[L5] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Ortodontikonsult HSF 1309-1007 Sidan 1 av 13

[L5] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Ortodontikonsult HSF 1309-1007 Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 1. Ortodonti.................................................................................... 2 1.1 OTV - Administration.......................................................................

Läs mer

Införandet av Patientnärmre vård Avdelning 11 och 12 Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping Slutrapport

Införandet av Patientnärmre vård Avdelning 11 och 12 Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping Slutrapport Införandet av Patientnärmre vård Avdelning 11 och 12 Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping Slutrapport Kirurgiska kliniken ViN 090430 Projektledare: Carina Östervall, avd 11 Ann Olsson, avd

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Underlag AT-kansliet SU:s sammanställning av primärvårdsenkät 120501 121116,

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. 1 2 Innehållsförteckning. sida Teamets medlemmar 3 Sammanfattning 3 Områdesbeskrivning 3 Problembeskrivning 3 Syfte och mål 4 Mätningar 4 Förändringar 4 Resultat 5 Hur går vi vidare 5 Reflektion 5 3 Förändringsarbetets

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsbristkostnader Kan uppgå till 20 % av vårdens kostnader Motsvarar

Läs mer

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till dialysmottagning 130 Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Uppdrag granskning eller -SPUR

Uppdrag granskning eller -SPUR Uppdrag granskning eller -SPUR Två inspektörer kontaktas av föreningens SPURsamordnare Var? När? Vårdcentralen Krämpan 4 distriktsläkare 2 ST-läkare, 1 AT-läkare 2 ST-handledare Studierektor Vårdcentralschef

Läs mer

Ingela Wennman Verksamhetsutvecklare Ambulans & Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ingela Wennman Verksamhetsutvecklare Ambulans & Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ingela Wennman Verksamhetsutvecklare Ambulans & Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gör vi rätt saker? Använder vi våra resurser jämlikt? Är kunden i fokus? Vem är kunden??? Använder

Läs mer

Att patientanpassa en vårdcentral

Att patientanpassa en vårdcentral Att patientanpassa en vårdcentral Text: Marie Hanås, tjänstedesigner och varumärkesutvecklare Moa Carlsson, arkitekt och civilingenjör Patrik Olsson, ekonom och beteendevetare Patienter ställer allt högre

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC?

Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC? Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC? En intervjustudie där patienten får säga sin mening Jenny Nordlöw September 2010 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3

Läs mer

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne Regiondirektören Lars-Åke Rudin +46 44 309 34 66 +46 768 87 07 67 lars-ake.rudin@skane.se BESLUT Datum 2015-04-28 (rev 2105-06-01) Dnr 1500098 1 (7) Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region

Läs mer

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m.

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Mer tid för patienten hos läkare i England En jämförande tidsstudie av svenska och engelska läkares arbetsdag

Mer tid för patienten hos läkare i England En jämförande tidsstudie av svenska och engelska läkares arbetsdag Mer tid för patienten hos läkare i England En jämförande tidsstudie av svenska och engelska läkares arbetsdag Johanna Edvardsson, läkarstudent termin 11 Anja Arnholdt-Olsson, läkarstudent termin 11; båda

Läs mer

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR?

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? Examensarbete 35 poäng Författare: Lena Gräsberg Paula Salloum Handledare: Doris Karlsson Våren 2015

Läs mer

Processarbete Kapacitets-produktionsstyrning i Jönköpings län

Processarbete Kapacitets-produktionsstyrning i Jönköpings län Processarbete Kapacitets-produktionsstyrning i Jönköpings län Länschef, VC 140910 Lite bakgrund Röntgen Höglandet, Jönköping och Värnamo länsklinik sedan 2012* Hela kliniken certifierade enl ISO 9000 jan

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Börja arbeta med tidbok online

Börja arbeta med tidbok online Tidbok på nätet PMO Börja arbeta med tidbok online Innan ni ansluter er till tjänsten är ett första steg att utse en ansvarig för tidboken på enheten samt utse ansvarig för att lägga nya scheman enligt

Läs mer

VERKSAMHETSREDOVISNING

VERKSAMHETSREDOVISNING VERKSAMHETSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning Inledning Produktion och verksamhet 4 Kvalitets- och miljöarbete 4 Patientuppföljningar 5 Framtiden 6 Bilaga 1 - Produktion på mottagningen 7 Bilaga 2 -

Läs mer

L4: Bästa möjliga värde med ehälsotjänster!

L4: Bästa möjliga värde med ehälsotjänster! L4: Bästa möjliga värde med ehälsotjänster! Sven- Åke Svensson Caroline Fruberg Utvecklingskraft 2014 2014-05-16 Vad tycker du är den största fördelen med e-hälsa? Patienten blir mer engagerade i sin sjukdom

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet Bättre resursutnyttjande Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Effektivare resursutnyttjande Vad är effektivitet? Kvalitet Kostnader Nytta 10% fler besök till 2% högre kostnader är inte nödvändigtvis

Läs mer

Svarskvalitetsanalys Telefonistfunktionen Anknytningar

Svarskvalitetsanalys Telefonistfunktionen Anknytningar Svarskvalitetsanalys Telefonistfunktionen Anknytningar Företaget AB v.117 - v.120 Slutsats Dagsläge Vart 20:e externanrop ges en avvikande svarsfras. Vanligast är detta efter köbesked. Expedieringsfraserna

Läs mer

Fördelning av de som svarat. 67% Patienter 33% Anhöriga

Fördelning av de som svarat. 67% Patienter 33% Anhöriga Fördelning av de som svarat 67% Patienter 33% Anhöriga Mål: Bidra till en ombonad känsla, lugn och ökad trivsel i väntrummet på akuten PGSA-cykel nr: 1 Mätning: Upplevelse av effekterna av bildspelet/enkät

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11 Service Desk Malmö högskola 212-1-31 Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT7, HT8, HT9, HT1, HT11 Beskrivning: Mål: Frekvens: Enkätundersökning med avsikt att mäta hur kunden upplever Service

Läs mer

Visualisering av mått

Visualisering av mått Visualisering av mått Utvecklingskraft 11 5 18 Vilka resultat visualiserar vi? Nationella och landstingsövergripande mätningar BSC kliniknivå Värdekompasser i processerna Mätningar utifrån pågående förbättringsarbeten

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal Minnesanteckning Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal Tid: 130925 Plats: Plan 7, Hörselverksamhetens lokaler, Vänerparken. Närvarande: Gunnar Särnbratt, HRF Uddevalla Henry Karlsson, HRF Uddevalla

Läs mer