Innehållsförteckning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning."

Transkript

1 1

2 2 Innehållsförteckning. sida Teamets medlemmar 3 Sammanfattning 3 Områdesbeskrivning 3 Problembeskrivning 3 Syfte och mål 4 Mätningar 4 Förändringar 4 Resultat 5 Hur går vi vidare 5 Reflektion 5

3 3 Förändringsarbetets berg och dalbana på Vendelsö vårdcentral. Teamets medlemmar Susanne Ljung Bergvall, mottagningssköterska Kristina Blomqvist, mottagningssköterska Margareta Chestersson, verksamhetschef Anna Hrywniak, Distriktsläkare (slutade december 05) Sammanfattning I och med vårt dåliga resultat på landstingets telefontillgänglighetsmätning 2004 insåg vi att vi var tvungna att göra något för att patienterna skulle kunna nå sin vårdcentral. Då kom 36 % av patienterna fram på telefonen trots Tele Q fanns. Innan vi började med Verksamhet i förändring försökte vi att förbättra genom att 2 mottagningssköterskor började 7,30 istället för 8,00. Detta innebar att fler samtal kunde besvaras. För att sortera ut vilka som var i behov av en jourtid beställdes flervalsfunktion på tele Q, rätt samtal i rätt tid. Anna såg över läkarnas tidböcker för det var ju inte så att bara telefontillgängligheten var usel, väntetiderna till läkarna var långa, T3 visade på en väntetid på 42 dagar. T3 har gått upp och ner under tidens gång vi har haft som mål 7 dagar, detta har vi ännu inte uppnått. Ett av problemen har varit att 3 distriktsläkare slutade under hösten och det har medfört turbulens eftersom de nya läkarna behöver tid att komma in i arbetet. Senaste mätningen på telefontillgängligheten gav ett bra resultat även om vi inte uppnått målet 100% så var vi nöjda med 74%. T3 i dag ligger på 20 dagar. Vi jobbar sakta med säkert på att nå vårt mirakel mål med 100% telefontillgänglighet och en bokningsbar tid inom 7 dagar. Områdesbeskrivning Största delen av Vendelsös befolkning är mellan 0-64 år. Låg invandring. Bebyggelsen består till stor del av villor och ett fåtal flerfamiljshus Det bor c:a innevånare inom upptagningsområdet. Vårdcentralen bemannas av 10 läkare på 6,5 tjänster, 3 mottagningssköterskor, 4 distriktssköterskor, 3 undersköterskor, 3 sekreterare varav en bemannar receptionen. Det finns en verksamhetschef och ett psykosocialt team, dietist. På vårdcentralen finns även ett labb och en barnavårdscentral personalen här är inte anställd av Vendelsö vårdcentral. Angående patientflödet, patienterna ringer in till Tele Q som bemannas av mottagningssköterskorna. Vi tar emot i snitt samtal/mån. Där bokas läkartider, recept tider, tider till distriktssköterskorna och telefonrådgivning kan fås. Mottagningssköterskorna har en infektionsmottagning 2 timmar varje förmiddag. Där tar vi emot patienter med öli, halsont och uvi-besvär. Enklare provtagning som crp, halsprov, rådgivning och anamnes görs. Patient till läkare vid behov. Patienterna kan erbjudas spirometri och 24-timmars blodtrycksmätning. Varje vardag har distriktssköterskorna egen telefon tid på 45 min. 2 distriktssköterskor och 1 undersköterska bemannar hemsjukvården. Problembeskrivning Kartläggningen visade att patienterna inte kom fram på telefonen, långväntetid på bokad läkartid i februari 05 var T3 42 dagar. I december 04 var telefon tillgängligheten 36 %. Patienterna kom inte fram och kom de fram fanns det inte någon tid att erbjuda.

4 4 Syfte och mål Vårt syfte och mål var att öka telefontillgängligheten samt att ge en bokad läkartid inom rimlig tid. Mirakel målet när vi startade med verksamhet i förändring i februari 05 var att ge en läkartid inom 7 dagar, målet skulle nåtts 31/1-06 På grund av hög omsättning i läkargruppen har målet förändrats under resans gång. Mätningar De mätningar vi har gjort är T3 som mäts på torsdagar, personalenkät och patientenkäter lämnades ut i mars 05. Det visade sig att flertalet medarbetare var nöjda med sin situation. Patientenkäten visade att patienterna var nöjda alltså de som svarade eftersom det hade fått en tid, de andra vet vi inget om, troligtvis inte nöjda. Utöver dessa mätningar har vi tittat på statistiken i Tele Q. Där har vi kunnat se förbättringarna tydligt. Förändringar Inkommande samtal sorterades i tele Q, de som patienter som väljer receptförnyelse får en uppringningstid efter 13,00, viktigast att få in de patienter som valt jourtid på morgonen. 2 mottagningssköterskor började 7,30 istället för 8,00, fler samtal kan tas emot. Ett försök att inte boka på semesterledig läkare påbörjades sommaren 05. De patienter som ringde och ville boka tid hos sin läkare blev irriterade och tyckte att det var fel på systemet. Ohållbar situation att sitta i telefonen, dålig arbetsmiljö. Försöket avslutades utan det resultat vi önskade. Vi ville försöka arbeta bort en ryggsäck och valde då att stänga Annas tidbok eftersom hon hade väntetider på 6 veckor. Återigen arga och besvikna patienter så återigen fick vi bita i det sura äpplet och avsluta försöket. Distriktssköterskorna ska ta drop in patienter mellan 8-9,30 för att mottagningssköterskorna ska kunna sitta ostört i telefonen. Det vi märkte var att receptionen hade svårt att veta vilken distriktssköterska som var dagansvarig så hon fick springa och knacka på dörrarna. Ohållbart så den som är drop in ansvarig ska i dag stå med i tidboken. Detta är numera permanentat. Vi gjorde ett försök att öka på samtalsfrekvensen i telefonen till 45 samtal i timmen när vi är 3 mottagningssköterskor mån- onsdag. Detta fungerar mycket bra nu mera då vi inte har drop in ansvar mellan 8-9,30. Det vi har upptäckt är att det är sårbart vid sjukdom och annan ledighet. Ibland låg motivation, svårt at ta så många samtal när man inte har någon tid att erbjuda, en del samtal blir då långa och till och med otrevliga. Vi ville anpassa tidböckerna efter tillgång och efterfrågan. En stor eloge till Anna som hittade dötid dvs mötestider som inte är aktuella. Fler jourtider framför allt måndagar och tisdagar. Ett stort problem har dock varit att jourtiderna tas i förväg, vid kontroll har det visat sig att hälften av jourtiderna tagits i förväg. Detta är något vi jobbar på genom att hela tiden informera på våra APT. Från början var en av doktorerna på BVC på tisdagsförmiddagar, detta tillsammans med mötes tider på tisdagseftermiddagen gjorde den dagen mycket sårbar. Vi valde att på prov flytta BVC till torsdagsförmiddagar som generellt är en lugnare dag. Flyttningen innebar inga problem för personalen på BVC och fler jourtider fanns att tillgå på tisdagar. Detta försök utföll väl så det är nu permanentat.

5 5 Från början låg telefon rummet i det första rummet i korridoren detta lede till att både personal och patienter bara öppnade dörren och frågade rakt ut utan att visa hänsyn till dem som arbetade i telefonen. Vi i telefonen hade en ohållbar arbetssituation så vi föreslog att vi skulle flytta telefon rummet till det rum som låg längst in i korridoren. Efter mycket diskussioner fram och tillbaka fick vi igenom flytten. Numera är telefon rummet en lugnare arbetsmiljö, och patienterna kan nå oss när vi är dag ansvariga i ett rum bredvid receptionen. Resultat När det gäller telefontillgängligheten har vi ökat den från 36 % till 74 % i landstings mätningarna. Målet 7 dagar till en bokningsbar läkartid har inte nåtts. Att resultatet inte blivit så bra som vi hade förväntat oss tror vi beror på turbulensen i både läkargruppen och distriktssköterskegruppen med flera som slutat under året. Den statistik om har varit intressant att följa har varit den i Tele Q där vi har sett tydliga förbättringar och enligt beräkningar i februari 2006 besvarades 98% av samtalen (se bilaga 1.) Hur går vi vidare Vi kämpar på med mätningarna som T3 och tele Q statistiken. Vi håller också hårt på det förbättringsarbete som vi har genomfört och förankrat på vårdcentralen. Vi har märkt att det är nödvändigt att förankra förändringsarbetet i alla yrkesgrupper. Vi tycker att det har varit svårt att engagera läkargruppen i vårt arbete trots återkommande information. Det vi framöver vill förändra är remisshanteringen som tar mycket tid. Målet är att inte kalla patienterna utan lägga över ansvaret på patienten själv, självklart finns undantag. Det som behöver ses över är läkarbemanningen under veckan. Som det är nu är det få läkare i tjänst torsdagar och fredagar. Vi har ett önskemål om att kunna ändra i läkarnas tidböcker så att alla läkare har mestadels jourtider på måndagar eftersom den största efterfrågan på dessa tider är på måndagar. Vi vill undvika spillet till tisdagar givetvis ska det finnas jourtider alla dagar. Bokningsbara tider kan senareläggas i veckan. Det optimala vore att ha en tidbok med bara 15 minuters moduler utan specificering där ett visst antal moduler ej får bokas förrän samma dag. Reflektioner Förändringsarbete är både roligt och motigt, vi har märkt att det är viktigt att alla yrkesgrupper är delaktiga vid förändringar. Det är viktigt att prova alla idéer även om de är små och kanske måste förkastas. Ibland är det även så att det är den minsta och enklaste idéen som ger bäst resultat. Ökningen i telefontillgänglighetsmätningarna som utförts av landstinget har sporrat oss under resans gång.

Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL. Verksamhet i förändring. www.slso.sll.se/jordbro

Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL. Verksamhet i förändring. www.slso.sll.se/jordbro Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL Verksamhet i förändring www.slso.sll.se/jordbro Jordbro vårdcentral VIF 2 Det här är VIF-teamet Annika Karlsson, Verksamhetschef Tfn: 606 14 76 Mail: Annika.I.Karlsson@sll.se

Läs mer

Bra mottagning Ett verktyg för kontinuerlig förbättring av tillgängligheten i sjukvården

Bra mottagning Ett verktyg för kontinuerlig förbättring av tillgängligheten i sjukvården Bra mottagning Ett verktyg för kontinuerlig förbättring av tillgängligheten i sjukvården Tech Futurum Avancerad vårdadministration Februari Maj 2007 Författare:, Handledare: Ewa Ekholm, Bengt Ardenvik

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer

Nummer 5 dec 2014. TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17

Nummer 5 dec 2014. TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17 Nummer 5 dec 2014 TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17 INTRYCK 5 2014 1 I DETTA NUMMER Flera möjligheter att nå Vårdcentralen Gripen 4 Rutinerade sjuksköterskor svarar i telefon i Årjäng 6 Svarar hela dagen 8

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 177 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Skötare Erik

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke. VISA blev VIS

Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke. VISA blev VIS Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke VISA blev VIS CVU Rapportserie 2005:6 Projektledare: Susanna Lindman Barnsjuksköterska Barn- och ungdomsmedicin Mölnlycke Sammanfattning Föräldrar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Leanledarskap. ett behovsstyrt ledarskap. Referat av Gudrun Hjorth Fotograf: Gudrun Hjorth

Leanledarskap. ett behovsstyrt ledarskap. Referat av Gudrun Hjorth Fotograf: Gudrun Hjorth Leanledarskap ett behovsstyrt ledarskap Referat av Gudrun Hjorth Fotograf: Gudrun Hjorth Ropen på mer resurser till vården har mattats av. Istället rullar ett nytt förändringståg som alla chefer bör kliva

Läs mer

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1 KRINGTID» Smartare planering ger mer tid för brukaren Kringtid 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar 4 Potential 5 Processkarta 5 Kartläggning 6 Nuläget

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Projektrapport 3 september Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport 3 september Bättre vård Mindre tvång Projektrapport 3 september Bättre vård Mindre tvång Team 111 Avd 3 Nacka psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 137, Avd. Kompassen, Haninge Psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Rivstarta hösten SPECIAL: AV GUSTAF BRICKMAN OCH MAJA-STINA SKARSTEDT

Rivstarta hösten SPECIAL: AV GUSTAF BRICKMAN OCH MAJA-STINA SKARSTEDT HITTA DIN DRIVKRAFT Stressa ner och känn efter vad du vill. Experten visar dig hur. Sid 18 ALDRIN FICK HJÄLP AV KUNDEN Aldrin fick tillbaka motivationen med hjälp av en kund. Sid 21 TESTA DIG SJÄLV Vad

Läs mer

Jag känner mig som en ny människa!

Jag känner mig som en ny människa! Jag känner mig som en ny människa! Så attraherar och behåller vi framtidens undersköterskor och skötare En sammanställning av sommarvikariers upplevelser av Landstinget Kronoberg sommaren 2014 Johanna

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Rissa von Hult Det var en dag i april år 2000 jag var ute på min postrunda och stannade som vanligt till på fårfarmen i Hult för att lämna post. Den här dagen kom vi in på att jag gärna skulle vilja ha

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Projekt Hemrehabilitering i Västra länsdelen i Örebro län

Projekt Hemrehabilitering i Västra länsdelen i Örebro län Rapport 2011:01 Projekt Hemrehabilitering i Västra länsdelen i Örebro län Delrapport - utvärdering av personalens synpunkter Februari 2011 Margareta Hansson Susanne Rydén Projekt Hemrehabilitering i Västra

Läs mer

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé Jenny Rocklöv Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Små förbättringar ger stor effekt. Kontakta vården via webben. Tyck till om hälsooch sjukvården. Att leva med demens

Små förbättringar ger stor effekt. Kontakta vården via webben. Tyck till om hälsooch sjukvården. Att leva med demens Liv 2013 & Hälsa Nr 3 2013 Information från Landstinget Västernorrland Kontakta vården via webben Tyck till om hälsooch sjukvården Att leva med demens Små förbättringar ger stor effekt Mina vårdkontakter

Läs mer