Kvalitetsbokslut 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2012"

Transkript

1 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens... 3 Verksamhetens uppdrag... 4 Tillgänglighet... 4 Medicinska resultat... 4 Patientsäkerhetsresultat... 5 Patienterfarenheter... 5 Måluppfyllelse... 5 Ekonomi... 5 Aktiviteter Akutkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (6)

3 Inledning Akutkliniken är en viktig aktör för grundtryggheten i samhället. Akutkliniken är öppen året runt, dygnet runt. Skulle jag råka ut för ett olycksfall eller hastigt insjukna vet jag att det finns ett ställe som alltid kan ta emot mig. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer vi att ha en het ny akutmottagning med flera av kliniken anställda läkare. Vi är särskilt nöjda med den stabila personalstyrkan, med dess höga reella kompetens och med dess förmåga att hitta lösningar i pressade och vanskliga situationer. Vi är inte fullt så nöjda med läkarbemanningen som tidvis varit otillräcklig. Faktaruta Fakta Utfall 2012 Omsättning Antal anställda Akutbesök 43 mnkr 85 st st Organisation / Kompetens Ledningsstruktur Verksamhetschef (60%), Två vårdenhetschefer, Vårdenhetscheferna har alltför stora kontrollspann. PA-stöd och ekonom samverkar med ledningsgruppen. Rådgivande styrelse med cheferna för de kliniker som samverkar med akutkliniken. Basenhetsråd i enlighet med Landstingets samrådspolicy. Bemanning Kliniken har ca 85 anställda på 68 heltidstjänster, relativt jämt fördelat mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Nästan alla roterar mellan akuten och kortvårdsavdelningen (KVA) som har 20 vårdplatser. Kliniken har två jourlinjer, en för medicinska patienter och en för kirurgiska och ortopediska patienter. För barnmedicinska patienter finns tillgång till barnbakjour men primärt handlägges dessa patienter av medicinjourlinjen. Ansvaret för läkarbemanningen har hittills åvilat kirurg-, ortoped- och medicinklinikerna. I och med att akutmedicin blir en egen basspecialitet kommer ansvaret för läkarbemanningen att alltmer överföras till akutkliniken och jourlinjerna att bemannas med akutläkare. Under 2013 kommer kliniken att få tillgång till en specialistkompetent akutläkare och en eller två ST-läkare inom området. Eventuellt kan ytterligare läkare anställas. Inom överskådlig framtid kommer dock huvudansvaret för läkarbemanningen att kvarligga hos de aktuella klinikerna. Tidvis, och framförallt under helger, är antalet tjänstgörande läkare otillräckligt. Akutkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (6)

4 Kompetens Mycket hög reell kompetens hos klinikens sjuksköterskor och undersköterskor. Sämre formell kompetens. Vad gäller läkarna är kompetensen varierande. Verksamhetens uppdrag Generellt uppdrag för Akutkliniken Att bedöma behovet av vård och behandling hos de patienter som söker kliniken dygnet runt, året runt. Att initiera vård och behandling för de patienter som söker vård inom de områden där klinikens personal och de samverkande klinikernas läkare har kompetens och där klinikens resurser är tillfyllest. Att på kortvårdsavdelningen vårda de patienter enligt ovan som bedöms ha ett behov av slutenvård som understiger tre dygn (i första hand vårdbehov understigande 24 timmar) Att hänvisa och hjälpa övriga patienter till rätt vårdinstans. Att erbjuda praktikplatser för vissa former av utbildning Att delta i utvecklingen av vårdprocesser och vårdflöden Specifikt uppdrag akutmottagningen Akutmottagningen bedriver inte elektiv sjukvård Akutmottagningen skall ha kapacitet för att samtidigt ta hand om två svårt skadade patienter Alla patienter skall inom högst 15 minuter bedömas (triageras) enligt RETTS systemet Patienternas totala vistelsetid hos oss ska understiga fyra timmar (Mål 80 %) Läkarbemanningen ska kännetecknas av en hög kompetens Specifikt uppdrag kortvårdsavdelningen, KVA Alltid öppet 20 slutenvårdsplatser Tillgänglighet Målet har varit att 80% av patienterna skall ha en vistelsetid som understiger 4 timmar. Vad gäller barn- och öronpatienter uppfyller vi i stort sett det målet. Vad gäller övriga ortopedkliniken har målet bara uppnåtts under 2 månader. Vad gäller övriga kliniker har målet inte uppnåtts under någon månad. Medicinska resultat Kliniken deltar inte i några nationella kvalitetsregister. Ansvaret för de medicinska resultaten åligger för närvarande de samverkande klinikerna. Vi bör framöver införa medicinska kvalitetsmått även för själva akutkliniken. Ett sätt att mäta tider införs Akutkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (6)

5 Patientsäkerhetsresultat Det som under året har hotat patientsäkerheten har varit situationer med alltför stort patientinflöde och situationer när patienter har blivit kvar på akutmottagningen i stället för att föras till IVA. Vad gäller patientinflöde skulle nattbemanningen på KVA behöva förstärkas. Vad gäller vilka patienter som skall ligga på IVA behöver rutinerna göras kända. Patienterfarenheter För akutmottagningen har ingen patientenkät gjorts under året. Vad gäller KVA har en sådan gjorts. Resultaten har i många stycken varit dåliga främst beroende på brister i informationen. Medelvårdtiden på KVA är 1,5 dygn. Under den tiden hinner patienten i allmänhet träffa flera läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Det är då lätt att informationen blir svårgripbar. Förbättrad information till patienterna är generellt ett prioriterat förbättringsarbete. Arbete pågår bl a med att ta fram en patientbroschyr. Måluppfyllelse Se fråga 5. Vi har inte klarat det uppställda tillgänglighetsmålet. Ett flertal aktiviteter pågår (se fråga 11) för förbättringar. Vi får under 2013 bättre möjligheter att följa våra mål vad gäller tider då vi får ett bättre system för tidsregistrering. Ekonomi Ekonomin är god. P g a ökad patienttillströmning ökar patientintäkterna. Resultat A visar ett överskott över en miljon kronor och resultat A+B ett överskott om närmare tre och en halv miljon. Med tanke på den ökande patienttillströmningen borde överskottet användas till personalförstärkningar. Aktiviteter 2013 Ytterligare en viktig aktivitet under året är rekrytering av akutläkare. Aktiviteter Ökad tydlighet om patientens prioriteringsordning Alla patienter ska ha vårdplan minst fram till nästa planerade bedömningstillfälle. Översyn av jourlinjer Uppföljning av tidsregistreringar via akutliggare. Skapande av en akutflödesprocess i samarbete med SKL Kvartalsvis mätning av följsamhet till reglerna Återkoppling kvartalsvis på APT av följsamhet till hygienrutiner Alla relevanta avvikelser och hot skall registreras i avvikelsesystemet Redovisning av viktiga avvikelser på alla APT Akutkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (6)

6 Aktiviteter Fortsatt samarbete med kommunen i ASÄ- och TOSH-gruppen Fortsatt rapportering och aktivt deltagande i Nysam Akutkliniken NLN, Kvalitetsbokslut (6)

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Granskning av Psykiatrin 2014

Granskning av Psykiatrin 2014 REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Landstingets revisorer Missiv 1 (2) 2015-02-16 Dnr REVj28j2015 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Psykiatrin 2014 Landstingets

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Uppföljning 2014 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

BILAGOR BILAGA 4: GRANSKNINGSUNDERLAG... 25 BILAGA 5: EXTERN STATISTIK I ÖVERSIKT... 26

BILAGOR BILAGA 4: GRANSKNINGSUNDERLAG... 25 BILAGA 5: EXTERN STATISTIK I ÖVERSIKT... 26 BILAGOR Innehållsförteckning 1.1 IAKTTAGELSER I DETALJ.... 2 1.1.1 Jourbemanning... 2 1.1.1.1 Dagjour... 2 1.1.1.2 Natt- och helgjour... 1.1.1.3 Bakjour... 7 1.1.2 Arbetsuppgifter under jour och beredskap...

Läs mer