Kvalitetsbokslut 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2013"

Transkript

1 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Laboratoriemedicin Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation... 4 Faktaruta... 5 Tillgänglighet... 5 Medicinska resultat... 5 Patientsäkerhetsresultat... 5 Patienterfarenheter... 5 Förbättringsarbete... 5 Forskning och utbildning... 6 Aktiviteter Laboratoriemedicin Sörmland, Kvalitetsbokslut (6)

3 Inledning Kvalitetssäkringsarbete under året har fortsatt med uppkoppling av ej direktkopplade laboratorieinstrument samt utbyte av tidigare uppkopplade instrument via "middleware" systemet Aegis. Det har gjort att vi kunnat sänka kostnaden med ca kr/år och lokal dataklient. Största vinsten är dock kvalitetssäkringssystemet med enklare identifiering av laborerande personal och automatgodkännande, då SIThs kortet används som inloggning. Systemet tillåter fjärrövervakning av kontroller och kvalitet och viss möjlighet till fjärrjustering av instrumenten. Arbetet med att få samtliga laboratorieinstrument uppkopplade fortsätter under I samband med att instrument kopplats till Aegis har även all laborerande personal fått fortbildning, vilket krävt en omfattande arbetsinsats. Nytt avtal med Unilabs AB trädde i kraft varvid de tog över driften av sjukhuslaboratoriet och provtagningsenheten på Kullbergska sjukhuset. Enligt avtal finns nu "drop in" mottagning på PTC (provtagningscentralen) med motsvarande öppettider som de övriga sjukhusen medförande betydande förbättrad tillgänglighet för patienterna och möjlighet till direkt provtagning, analys av labprovet och läkarbesök i ett moment genom processmodellen "en patient ett besök". Blodcentralen öppettid förlängdes till kl vilket förenkla och rationaliserat logistiken av blodprodukter. I samband med start av det nya lab.avtalet blev det vissa personalförändringar på vår enhet. Funktionen som kvalitetsansvarig och biträdande biobanks/vävnadsansvarig (0,5+0,5 tjänst) innehas nu av en person som ger ökad flexibilitet. Verksamhetens uppdrag Laboratoriemedicin Sörmland har övergripande ansvar för laboratorieverksamheten i Landstinget Sörmland. Det innefattar PNA-verksamheten (PNA=Patient Nära Analyser) och kontakten med den verksamhet som via avtal utförs av extern leverantör, Unilabs AB dvs. den kliniska kemi som inte bedrivs som PNA samt patologi, transfusionsmedicin och mikrobiologi. Laboratoriemedicin Sörmland ansvarar för utbildning av laboratoriepersonal och genomför kvalitetsrevisioner av laboratorier som kvalitetssäkrar laborerandet i Sörmlands Landsting. Laboratoriemedicin Sörmland ansvarar för laboratorielistan och att beställningslistorna av prov är uppdaterade och sorterade så att verksamheterna lätt kan beställa de prov man behöver. Systemansvar och vidareutveckling av labdebiteringssystemet och utvärdering och eventuell justering av kostnadsfördelningen. Laboratoriemedicin Sörmland är sammankallande i Laboratoriemedicinska Rådet (LMR), Laboratoriemedicinsk referensgrupp och LMRs arbetsutskott. Verksamhetschef för Laboratoriemedicin informerar på klinikernas läkarmöten och för diskussion om statistik och Labba lagom - labba rätt. Verksamhetschef medverkar i Laboratorie-Samverkansgrupp Uppsala/Örebroregionen Verksamhetschefen är ansvarig för biobank och vävnadsdirektivet för landstinget Sörmland. Enheten har en 50% tjänst som biträdandesamordnare och ser till att Landstinget Sörmland är uppdaterad när gäller regelverk kring biobank och vävnadsprojekt. Laboratoriemedicin Sörmland, Kvalitetsbokslut (6)

4 Verksamhetschefen har övergripande ansvar för landstingets bårhusverksamhet. Verksamhetschef har det medicinska ansvaret och tillsammans med smittskyddsläkare ansvarig för landstingets del av webblösning för sekretessbelagd beställning, provtagning och svar för klamydiaprover, Chlamydia.se. Verksamhetschef ingår i regional katastrofledning Kännetecken Laboratoriemedicin Sörmland ska verka: för En patient ett besök så långt det är kvalitetsmässigt och ekonomiskt rimligt i hela landstinget en god serviceanda lättillgänglighet med hög nåbarhet ett stöd för verksamheten i det ständigt fortgående arbetet med att driva ett kostnadseffektivt laborerande Organisation Laboratoriemedicin Sörmland består av verksamhetschef, administratör, kvalitetsansvarig, ansvarig för biobank och vävnadsprojekt, utbildningsansvarig samt pooltjänster. Samtlig laborerande personal tillhör den klinik eller vårdcentral där man arbetar. Extern leverantör driver centrallaboratorium i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. LaboratorieMedicinska Rådet (LMR) är mötesplatsen för Landstinget Sörmland och den externa leverantören av laboratorietjänster. LMR är uppdelat i två delar, styrgrupp och arbetsutskott. Laboratoriemedicin Sörmland, Kvalitetsbokslut (6)

5 Faktaruta Fakta Utfall 2013 Omsättning Antal anställda 267 mnkr 5 st Tillgänglighet På Kullbergska sjukhuset har tillgängligheten ökat i och med att provtagningsenheten har "drop-in" verksamhet. I övrigt har Laboratoriemedicin inga tillgänglighetmått. Laboratoriemedicin fungerar som servicefunktion till övriga sjukvårdsenheter gällande labfrågor. Då Landstinget gick in i nytt avtal med laboratorieleverantör i oktober 2013 är det för tidigt att redovisa uppföljningssiffror för svarstider detta. Medicinska resultat För laboratoriemedicin är tillgänglighet och analyskvalitet de viktigaste parametrarna. Genom satsning på en möjlig svarstid på 30 minuter för patienter som tar prover direkt före mottagningsbesök (modell "En patient-ett besök" eller "One stop shop") på sjukhusen och vårdcentraler med utbyggt minilaboratorium (MLA) så har behovet minskat för patienten att lämna prover vid extrabesök före, möjliggjort för läkaren att "göra färdigt patientarbetet med en gång samt sparat miljön genom minskat patientresande. Patientsäkerhetsresultat Laboratoriemedicin har under 2013 hanterat 163 st avvikelser i Synergi att jämföras med 128 år Det bedöms som en förbättring med ökande avvikelsefrekvens då mörkertalet minskat. Patienterfarenheter Planering och genomförande av en patientenkät pågår tillsammans med Unilabs i primärvården under Förbättringsarbete Fortsatt införande av kvalitetssäkringssystem, Aegis, vilket möjliggör elektronisk överföring av labsvar till patientjournal. Systemet innebär också en förbättrad id- och instrumentkontroll. Under 2013 har 161st instrument kopplats till Aegis. I samband med detta har 772 st vårdpersonal vidareutbildats. Laboratoriemedicin har under året nyutbildat 446 st. och försett dessa med körkort för de instrument de ska handha. Laboratoriemedicin deltar i referensgruppen för nytt system gällande laboratorieprover i Laboratoriemedicin Sörmland, Kvalitetsbokslut (6)

6 patientjournal. Forskning och utbildning Laboratoriemedicin medverkar i ett pågågående samarbete i Nationella Patient Översikten, NPÖ. Enkät gällande patientnära laboratorieanalyser i primärvården är planlagd under 2013 och genomförs under våren Aktiviteter 2014 Transfusionskommitté har planerat 2-4 möten under året. Kommittén tar fram länsövergripande rutiner gällande handhavande av blodkomponenter och hanterar avvikelser inom områden. Uppföljning nytt labavtal, avtalsdatum 1 oktober 2013, avseende svarstider, volymer och kostnader för beställda analyser. Kvalitetsrevisioner sker hos samtliga enheter med PNA-lab. Avvikelser hanteras och ska vara avslutade inom 2 månader. Aktiviteter PNA i Sörmland, projekt enkät till PV-patienter Uppföljning av POCT lab och Minilab Körkortsutbildning för personal som använder labinstrument Kompetensplan Utbildning AT-läkare Aktiviteter som stärker gruppen Möten mellan verksamheterna, på kliniken labansvariga läkare och Laboratoriemedicins verksamhetschef Transfusionskommitté för transfusionsmedicin Medarbetarsamtal med personal Kvalitetsrevisioner och avvikelser Delta i NYSAM jämförelser Deltagande i utvecklingen av Nationella patientöversikten, NPÖ. Nytt labdatasystem, ROS Färre patientresor Uppföljning av nytt laboratorieavtal Laboratoriemedicin Sörmland, Kvalitetsbokslut (6)

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Genvägen till en diagnos

Genvägen till en diagnos I framkant Genvägen till en diagnos Kundsamtal som ökar förståelsen s2 s 10 Mervärde med patogeninaktivering s 14 Vinnande koncept för säkrare väg i vården s 17 2014 2015 s c i l i f e l a b Genvägen till

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Gnesta 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Verksamhetens

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB För år 2012 2013-02-20 Jörgen Månsson Chefsläkare Carema Sjukvård/Capio 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård FÖRSTUDIE2013 NyEkonomigård GöteborgsBotaniskaTrädgård 20131007 Innehåll 1Sammanfattning 3 2Regionövergripandeplanering4 3Förutsättningar 8 4Förslag 9 5Fastighet 11 6Tidplanochfortsattaåtgärder 12 7Genomförandeochutgifter

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Diarienummer: Delårsrapport 2 Vita Huset AB Delår 2 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 2(17) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013

Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013 Stramagruppernas bemanning och finansiering Stramagruppernas bemanning och finansiering Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI) egna experter och sakkunniga som medverkat i kunskapsproduktioner

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde

Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-05-22 p 6 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-04-18 HSN 1204-0385 Handläggare: Marika Berggrund Mats Ek Införande av portabel patientbunden utrustning

Läs mer

21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut

21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-147 21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsens Årsredovisning

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kirurg- o urologkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskningsrapport mars 2010 Björn Jansson Thomas Nerd Gert Paulsson Anders Anell 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH IMPULSER

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Primärvårdsrehab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Författare: Andreas Johansson, Ensolution AB, Gisela Thomas-Ruthér, Halmstad kommun, Socialförvaltningen,

Läs mer