Nyckeltal Rapport Klinisk kemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal Rapport Klinisk kemi"

Transkript

1 Nyckeltal 214 Rapport Klinisk kemi Maj 215

2 Innehållsförteckning 1. Om Nysam Klinisk kemi Beskrivning Klinisk kemi Nyckeltalsgrafer Klinisk kemi Länsprofilgrafer Klinisk kemi + Blodcentraler Nyckeltalsgrafer Klinisk kemi + Blodcentraler Länsprofiler Klinisk kemi + Blodcentraler + Klinisk mikrobiologi Nyckeltalsgrafer Klinisk kemi + Blodcentraler + Klinisk mikrobiologi Länsprofiler...43 Tabellbilaga Klinisk kemi Länsnivå...49 Tabellbilaga Klinisk kemi + Blodcentraler Länsnivå...5 Tabellbilaga Klinisk kemi + Blodcentraler + Klinisk mikrobiologi Länsnivå...51 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 2 (52)

3 1. Om Nysam Nysam är ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom vård och omsorg. I 2 års tid har vi tagit fram nyckeltal för jämförelse och uppföljning och har därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. Syftet med Nysam är att deltagarna ska få: Ökad kunskap om den egna och andras verksamheter Idéer kring nya arbetssätt och metoder Mätbart utgångsläge för förbättringsarbete Bekräftelse och bevis på sådant som fungerar bra Informellt erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet Idag tar Nysam fram nyckeltal för ett trettiotal utvecklingsgrupper inom olika specialitetsområden. Grundata samlas in årligen och två gånger per år samlas verksamhetsrepresentanter för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Deltagarna i utvecklingsgrupperna påverkar vilken data som samlas in, hur den definieras, vad som jämförs och hur underlaget presenteras. Det är även deltagande verksamhetchefer som ansvarar för att insamlad data är korrekt och följer överenskomna definitioner. Data i Nysams rapporter är därigenom kvalitetssäkrad och deltagande verksamheter är väl förtrogna med varifrån informationen är hämtad. I rapporterna redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Andra data samlas in mer sällan beroende på behov och fördjupningar som görs. Rapporten inkluderar även information om organisatoriska skillnader (profilbeskrivning); information som kan användas för att välja lämpliga jämförelseparter. Denna rapport beskriver utvecklingen för blodcentralsverksamhet. Verksamhetsområdet Laboratoriemedicin etablerades i Nysam Laboratoriemedicin i Nysam består av fyra delområden; blodcentraler, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi samt patologi & cytologi. Respektive delområde har en egen arbetsgrupp. I dag deltar verksamheter från 13 landsting/regioner. Nysams utvecklingsgrupp för Laboratoriemedicin träffas två gånger per år. Aktuella frågeställningar inom arbetsgrupperna är: Utveckling av kostnadsredovisningsavsnitt för utökad möjlighet till jämförelser och analys. Framtagning av ytterligare nyckeltal kring medicinsk praxis och kvalitet. Stockholm, maj 215 Vill du också delta i nätverk och jämföra din verksamhet? Kontakta: Johan Arrelöv, , eller verksamhetsansvarig för Nysam: Gustaf Engstrand, , Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 3 (52)

4 2 Klinisk kemi Beskrivning Tabell 1 Befolkning- och geografidata 214 Län Folkmängd 1 Medelålder 1 Landareal (km 2 ) 2 Invånare per km 2 Blekinge län Gotlands län Gävleborgs län , ,6 Skåne län Stockholms län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län ,8 Västernorrlands län Västra Götalands län Östergötlands län Riket ) Källa SCB, ) Källa SCB, Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 4 (52)

5 Tabell 2 Verksamhetsbeskrivning Dalarna Halland Jämtland Jönköping Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland VG NU-sjukvården Örebro Klinisk kemi och tranfusionsmedicin finns på 4 orter i Dalarna: Avesta, Falun, Ludvika och Mora. Klinisk kemi finns även i mindre utsträckning vid Borlänge sjukhus, (Domnarvets vårdcentral). I början av 214 blev det klart att Siemens ska vara huvudleverantör av instrument för kemi (5 st Advia 18 till Falun, Mora och Avesta), för immunkemi (2 st Centaur XP till Falun), för koagulation (Sysmex 21 till Mora, Avesta, Ludvika och Borlänge och Sysmex 51 till Falun) och automationsbana (Aptio till Falun). Andra leverantör blev Abbott med 2 st Architect i2 till Falun (delas mellan Mikrobiologi och Kemi) och 1 st Architect i1 till Mora (Kemi). Sysmex blev leverantör för hematologi (XN-1 till Mora, och Avesta) samt XN9 till Falun. Automatisk sänkaläsare installeras i Falun för avläsning av sänka. Ett nytt lab i Mora blev klart under året men inflyttning skedde i början av 215. Under våren 214 började ombyggnation av kemins lokaler i Falun för anpassning till automationsbanan och för att även inrymma transfusionsverksamheten. Koagulationsinstrument infördes under våren och verifiering av övriga instrument samt byggnationen av automationsbana skedde under hösten. Några analyser på Centaur XP kom igång under november men kemiinstrument och banan fick vänta till efter årsskiftet. Analys av metylmalonat startade på den nya LC-MS/MS utrustningen under våren. Klinisk kemi är en länsövergripande verksamhet med dygnetrunt bemanning i Halmstad och Varberg. I Kungsbacka och Falkenberg erbjuds service vardagar/dagtid. På kliniken pågår för närvarande en generationsväxling med mycket upplärningar vilket påverkar effektiviteten. För att säkra läkarkompetensen för framtiden finns tre ST-läkare anställda. N/A Klinisk kemi har en länsövergripande verksamhet med dygnet-runt service på sjukhuslaboratorier i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Vi driver också laboratorier med patientnära sortiment på flertalet av länets vårdcentraler, den verksamhet inte ingår i denna redovisning. Två lab öppna dygnet runt. Vi har verksamhet på 5 orter i länet, varav 2 akutsjukhus och kem/blod är integrerade så är integrering med mikrobiologi påbörjad. Sunderbyn är ackrediterad men ej de övrigan. Ny organisation f.o.m jan 214 där Division Diagnostik har avveklats och nu ingår laboratoriemedicin under Divsion Länssjukvården med en Divisionschef, en länschef tillika verksamhetschef, en labchef och enhetschefer. Landstinget har 3 sjukhus var av centala laboratorierna på Mälarsjukhuset och Nyköpings Lasarett driv genom avtal med lanstinget av Unilabs AB. F.o.m. 1/1-13 har Unilabs även tagit över det centala laboratoriet på Kullberska sjukjuset. I landstingets regi drivs en utbyggd kvalittessäkad PNA versamhet. Alla landstingets 26 vårdcentraler har PNA lab, 5 st mera avancerase Minilab(MLA) och 46 st kasettbaserade POCTlab. I Laboratoriemedicin Västmanland ingår Klinisk Kemi,Transfusionsmedicin, Klinisk Mikrobiologi och Klinisk Patologi. Verksamheten integreras successivt och Transfusionsmedicin är helt integrerat med Klinisk Kemi. Verksamhet bedrivs på fyra orter i länet. Klinisk kemi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) och på Uddevalla sjukhus. Laboratoriet i Uddevalla analyserar prover uteslutande från Uddevalla sjukhus, vilket är ett sjukhus med elektiv vård. I Uddevalla analyseras allmänkemi, hematologi, koagulation och blodgaser, samt där finns en stor del provtagning. Laboratoriet på NÄL analyserar förutom prover från NÄL, vilket är ett akutsjukhus, också alla primärvårdsprov. På NÄL finns förutom de analyser som finns i Uddevalla, även immunkemi, specialkemi (typ droger, läkemedel, immunologi), allergi och virusserologi. Detta ger en total fördelning om ca 1/1 i Uddevalla och 9/1 på NÄL. From är det Laboratoriemedicinska länskliniken Örebro. Inom disciplinerna Klinisk kemi och Transfusionsmedicin bedrivs verksamhet på samtliga sjukhus i länet; Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Dessa enheter är akutlaboratorier med dygnet runt verksamhet. Samtliga enheter ingår i inlämnade uppgifter. Har startat arbetet med att flytta samman discipliner inom USÖ. Idag finns ex. en Architect som kör smitt tester placerad på klinisk kemi men dagtid bemannad av immunologens personal. På jourtid analyseras smitt tester, främst från blodgivare, av kemlabs personal. Inom området Specialkemi har vi under året arbetat med installation av en LC-MS/ MS och nya analyser av droger tester, Vitamin D mfl. Ingår också i en expertgrupp för Nationellt kompetenscentrum för Anabola Steroider. Det pågår större lokalplaneringar inom laboratoriemedicin på USÖ där målet är att samla all verksamhet på samma våningsplan. Molekylärverksamhetens fyra olika dicipliner Kemi, Patologi, Mikrobiologi och Immunologi kommer under 215 att samlas under ett gemensamt lab gick landstinget över till Region detta medför förändringar i länets verksamhet med Närsjukvårds områden, fyra områden. Förvaltningarna försvinner. Laboratoriemedicinska länskliniken kommer att vara anslagsfinansierad.svårigheter att fördela gemensamma kostnader i vår gemensamma organisation Laboratoriemedicin. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 5 (52)

6 Tabell 3 Beskrivning Dalarna Halland Jämtland Laboratoriets öppettider Antal enheter/lab som ingår i inrapporterade data Antal enheter med dygnet-runtservice Dygnet runt alla dagar 5 2 Dygnet runt alla dagar 4 2 Dygnet runt alla dagar 1 1 Eksjö Dygnet runt alla dagar 1 1 Jönköping Dygnet runt alla dagar 1 1 Värnamo Dygnet runt alla dagar 1 1 Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland VG NU-sjukvården Örebro Dygnet runt alla dagar 2 2 I Sunderbyn och Piteå dygnetrunt verksamhet. Övriga 3 orter beredskap efter kvällstjänstgöring gäller alla dar i veckan. Dygnet runt öppet på Mälarsjukhuset och Nyköpings Lasarett. På Kullbergsa sjukhuset har laboratoriet öppet Övriga tider görs analyserna på akuten genom ett utvidgat PNA lab Dygnet runt alla dagar 4 2 Dygnet runt alla dagar 2 2 Dygnet runt alla dagar 4 3 Tabell 4 Beskrivning Dalarna Halland Jämtland Köper konsultverksamhet (avtal utanför sjukhuset) Säljer konsultverksamhet (avtal utanför sjukhuset) Ackrediterad Bedrivs provtagning inom laboratoriets lokaler Bedrivs provtagning vid vårdavdelningar Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Eksjö Nej Nej Ja Ja Ja Jönköping Nej Nej Ja Nej Ja Värnamo Nej Nej Ja Ja Ja Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland VG NU-sjukvården Örebro Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 6 (52)

7 Tabell 5 Beskrivning Dalarna Halland Jämtland Aktiv tjänstgöring Jourtjänstgöring Beredskapstjänstgöring Blodcentralens verksamhet ingår i jourberedskapen Blodcentralens verksamhet ingår i dagtjänstgöringen Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej N/A Ja Eksjö Ja Nej Nej Ja Ja Jönköping Ja Nej Nej Ja Nej Värnamo Ja Nej Nej Ja Ja Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland VG NU-sjukvården Örebro Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Tabell 6 Beskrivning Dalarna Halland Jämtland Gemensam analyslista med klinisk mikrobiologi Gemensam kundtjänst med klinisk mikrobiologi Gemensam provinlämning med klinisk mikrobiologi Insättning av blododling dygnet runt Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Eksjö Ja Ja Ja Nej Jönköping Nej Ja Ja Ja Värnamo Nej Ja N/A Nej Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland VG NU-sjukvården Örebro Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 7 (52)

8 3 Klinisk kemi Nyckeltalsgrafer 3.1 Aktiviteter Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal analyser per grupp (3/3) (2/2) (5/2) (4/3) (2/2) (4/2) (4/2) (5/1) (3/2) (1/1) Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 Grupp 8 Grupp 9 Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 916 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Totalt antal analyser Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 917 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 8 (52)

9 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal analyser per grupp (3/3) (5/2) (2/2) (2/2) (4/3) (4/2) (4/2) (5/1) (3/2) (1/1) Grupp 1 Grupp 2 Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 918 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal analyser per grupp (2/2) (3/3) (4/2) (4/3) (5/2) (3/2) (2/2) (5/1) (4/2) (1/1) Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 919 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 9 (52)

10 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal analyser per grupp (3/2) (2/2) (4/3) (4/2) (3/3) (5/2) (2/2) (4/2) (5/1) (1/1) Grupp 6 Grupp 7 Grupp 8 Grupp 9 Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 92 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Andel analyser per grupp 25% 5 75% 1 (5/2) 72% 21% 5,6% 1%,3% (4/2) 68% 21% 8,8% 1,3%,6%,1% (1/1) 8 15% 4,6%,4%,3% (3/3) 73% 18% 7,3% 1,4%,5%,1% (2/2) 82% 12% 5,2%,8%,2% (5/1) 75% 18% 5,7%,7%,5% (3/2) 61% 31% 6,2% 1,1%,4%,2% (2/2) 71% 17% 9,2% 1,1%,8%,1% (4/2) 78% 17% 4%,9%,4% (4/3) 73% 18% 7,6% 1,3%,7%,1% Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 Grupp 8 Grupp 9 Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 921 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 1 (52)

11 3.2 Resurser Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Personalkostnad i kronor per analyspoäng,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 N/A (3/2) (5/1) (5/2) (4/2) (4/2) (3/3) (4/3) (2/2) (1/1) (2/2) Personalkostnad i kronor per analyspoäng Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 924 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Personalkostnad i kronor per analyspoäng,65,62,6,58,55,52,5,48,45,43,4,38,35,32 Gävleborgs län Värmlands län - N/A,3,28, Graf ID: 925 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 11 (52)

12 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal årsarbetande läkare 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 (4/2) (3/3) (4/3) (3/2) (5/2) (4/2) (2/2) (5/1) (2/2) (1/1) Antal årsarbetande läkare Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 93 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Antal årsarbetande läkare 4,75 4,5 4,25 4 3,75 3,5 3,25 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1,75,5, Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 2476 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 12 (52)

13 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal årsarbetande personal exklusive läkare (3/3) (4/2) (5/2) (4/3) (3/2) (5/1) (4/2) (2/2) (2/2) (1/1) Antal årsarbetande personal exklusive läkare Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 931 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Enhetsnivå Antal årsarbetande personal exklusive läkare Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 2477 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 13 (52)

14 3.3 Produktivitet Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal analyser per årsarbetande personal totalt (1/1) (2/2) (2/2) (4/2) (5/2) (4/3) (5/1) (3/3) (3/2) (4/2) Antal analyser per årsarbetande personal totalt Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 932 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Antal analyser per årsarbetande personal totalt Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 933 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 14 (52)

15 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal analyspoäng per årsarbetande personal totalt (2/2) (1/1) (2/2) (4/3) (3/2) (5/2) (3/3) (4/2) (5/1) (4/2) Antal analyspoäng per årsarbetande personal totalt Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 934 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Antal analyspoäng per årsarbetande personal totalt Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 935 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 15 (52)

16 3.4 Medicinsk praxis Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal analyspoäng per analys (3/2) (4/2) (2/2) (4/3) (3/3) (5/2) (5/1) (4/2) (2/2) (1/1) Antal analyspoäng per analys Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 922 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Antal analyspoäng per analys 47, ,5 4 37, ,5 3 27,5 25 Gävleborgs län Värmlands län - N/A 22, Graf ID: 923 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 16 (52)

17 3.5 Kvalitet Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal T3-analyser / antal TSH-analyser,25,22,2,18,15,12,1,8,5,2 (3/2) (3/3) (5/2) (5/1) (4/3) (4/2) (2/2) (4/2) (1/1) (2/2) Antal T3-analyser per antal TSH-analyser Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) En låg kvot är bra men säger ingenting om antalet utförda analyser. Graf ID: 98 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Antal T3-analyser / antal TSH-analyser,65,6,55,5,45,4,35,3,25,2,15,1 Gävleborgs län - N/A Värmlands län - N/A, En låg kvot är bra men säger ingenting om antalet utförda analyser. Graf ID: 983 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 17 (52)

18 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal ASAT-analyser / antal ALAT-analyser,9,8,7,6,5,4,3,2,1 (2/2) (4/3) (4/2) (2/2) (5/2) (5/1) (3/2) (3/3) (4/2) (1/1) Antal ASAT-analyser per antal ALAT-analyser Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) En låg kvot är bra men säger ingenting om antalet utförda analyser. Graf ID: 981 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Antal ASAT-analyser / antal ALAT-analyser 1,95,9,85,8,75,7,65,6,55,5,45,4,35,3,25,2,15,1, Gävleborgs län Värmlands län - N/A En låg kvot är bra men säger ingenting om antalet utförda analyser. Graf ID: 984 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 18 (52)

19 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Andelen svar inom en timme av totala antalet utförda Troponin (i %) N/A Dalarna Halland Jämtland - Östersund Jönköping - Eksjö Jönköping - Jönköping Jönköping - Värnamo N/A Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland Västra Götaland - NU-sjukvården Örebro Andelen svar inom en timme av totala antalet utförda Troponin OBS! Det finns en osäkerhetsfaktor i mätningarna av svarstider. Graf ID: 948 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Enhetsnivå Andelen svar inom en timme av totala antalet utförda Troponin N/A Dalarna Gävleborg - Bollnäs Gävleborg - Gävle Gävleborg - Hudiksvall Halland Jämtland - Östersund Jönköping - Eksjö Jönköping - Jönköping Jönköping - Värnamo Kalmar Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland Västra Götaland - NU-sjukvården Örebro OBS! Det finns en osäkerhetsfaktor i mätningarna av svarstider. Graf ID: 988 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 19 (52)

20 4 Klinisk kemi Länsprofilgrafer Länsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är länets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är länets värde högre än medianen. Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) Totalt antal analyser ( ) 2,3% 6,7% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) 7, Antal analyser per årsarbetande personal (42 564),7% Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) -3,6% Antal analyspoäng per analys (33) -3, Graf ID: 2475 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 2 (52)

21 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) 11% Totalt antal analyser ( ) -2,2% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) 1,2% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) -19,7% -8,7% Antal analyspoäng per analys (33) 15% Graf ID: 2475 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) Totalt antal analyser ( ) -47,6% -35,9% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) -24,8% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) 49% 22% Antal analyspoäng per analys (33) -17,4% Graf ID: 2475 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 21 (52)

22 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) Totalt antal analyser ( ) 18% 16% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) -5,7% -4,1% Antal analyspoäng per analys (33) 3, Graf ID: 2475 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) -15,9% Totalt antal analyser ( ) 2,2% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) -18,7% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) 39% 14% Antal analyspoäng per analys (33) -16,7% Graf ID: 2475 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 22 (52)

23 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) Totalt antal analyser ( ) -19,2% -12,3% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) 13% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) -3,4% -11, Antal analyspoäng per analys (33) -6,7% Graf ID: 2475 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) -2,3% Totalt antal analyser ( ) -16,4% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) -11,3% Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) 3,6% Antal analyspoäng per analys (33) 18% Graf ID: 2475 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 23 (52)

24 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) Totalt antal analyser ( ) -2,7% -9,1% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) 6,8% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) 1,7% Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) -11,4% Antal analyspoäng per analys (33) -11,8% Graf ID: 2475 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) Totalt antal analyser ( ) 24% 12% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) -33,9% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) 29% 44% Antal analyspoäng per analys (33) 13% Graf ID: 2475 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 24 (52)

25 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) Totalt antal analyser ( ) 13% 5,4% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) -9,5% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) -,7% Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) 6,6% Antal analyspoäng per analys (33) 8,7% Graf ID: 2475 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 25 (52)

26 5 Klinisk kemi + Blodcentraler Nyckeltalsgrafer 5.1 Aktiviteter Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal analys- och prestationspoäng N/A N/A Värmlands län Antal analyspoäng klinisk kemi Antal prestationspoäng blodcentraler Graf ID: 39 Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal poäng totalt Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 31 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 26 (52)

27 5.2 Resurser Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Personalkostnad i kronor per poäng,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 N/A N/A N/A Värmlands län Personalkostnad i kronor per poäng Graf ID: 311 Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Personalkostnad i kronor per poäng,55,52,5,48,45,43,4,38,35,32,3 Gävleborgs län Värmlands län - N/A,28, Graf ID: 2324 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 27 (52)

28 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal årsarbetande läkare 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 N/A N/A Värmlands län Antal årsarbetande läkare Graf ID: 315 Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal årsarbetande läkare 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Gävleborgs län Värmlands län - N/A, Graf ID: 2325 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 28 (52)

29 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal årsarbetande personal exklusive läkare N/A N/A Värmlands län Antal årsarbetande personal exklusive läkare Graf ID: 316 Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal årsarbetande personal exklusive läkare Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 2326 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 29 (52)

30 5.3 Produktivitet Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal poäng per årsarbetare totalt N/A N/A Värmlands län Antal poäng per årsarbetare totalt Graf ID: 317 Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentral - Länsnivå Antal poäng per årsarbetare totalt Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 318 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 3 (52)

31 5.4 Medicinsk praxis Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal poäng per analys/prestation N/A N/A Värmlands län Antal poäng per analys/prestation Graf ID: 319 Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentral - Länsnivå Antal poäng per analys/prestation 55 52,5 5 47, ,5 4 37, ,5 3 Gävleborgs län Värmlands län - N/A 27, Graf ID: 32 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 31 (52)

32 6 Klinisk kemi + Blodcentraler Länsprofiler Länsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är länets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är länets värde högre än medianen. Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) ,1% 6,7% 2,3% 4,2% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) 12% 16% 7, Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) -8, -23,3% -3,6% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) -2,4% -8,3% -3, BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 32 (52)

33 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) ,2% 11% 6,6% 15% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) -15,7% 1,2% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) -4,5% -8,7% 7,5% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) 17% 3,2% 15% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -35,9% -47,6% -5,7% -53,4% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) -24,5% -32,8% -24,8% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) 25% 3 22% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) -18,1% -9,5% -17,4% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 33 (52)

34 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) % 18% 4,4% 8,2% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) 3,6% 5,3% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) -1,8% -4,1% 2,6% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) -,9% 2,4% 3, BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) 2,2% Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -15,9% -3,7% -33,7% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) -12,6% -18,7% 1,5% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) -2,8% 6,5% 14% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) -19,1% -8,5% -16,7% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 34 (52)

35 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) ,3% -19,2% -1,2% -8, RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) -17,9% 8,6% 13% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) -4,2% -11, 19% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) -3,1% -11, -6,7% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -16,4% -2,3% -32,2% -14,6% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) 5,3% 6,4% 3,6% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) 17% 2 18% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 35 (52)

36 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) ,1% -2,7% -5,2%,1% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) 9,2% 3, 6,8% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) -1, -8,4% -11,4% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) -5,8% -11,8%,9% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) 12% 24% Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) 1,2% 11% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) -33,6% -4,5% -33,9% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) 44% 38% 44% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) 11% 5, 13% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 36 (52)

37 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) ,4% 13% 28% 54% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) -2,8% -9,5% 2,5% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) -9,9% 1,8% 6,6% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) 18% 26% 8,7% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 37 (52)

38 7 Klinisk kemi + Blodcentraler + Klinisk mikrobiologi Nyckeltalsgrafer 7.1 Aktiviteter Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal analyser- och prestationer N/A N/A Värmlands län Antal analyser klinisk kemi Antal analyser klinisk mikrobiologi Antal prestationer blodcentraler Graf ID: 149 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal analys- och prestationspoäng N/A N/A Värmlands län Antal analyspoäng klinisk kemi Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi Antal prestationspoäng blodcentraler Graf ID: 15 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 38 (52)

39 7.2 Resurser Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Personalkostnad i kronor per poäng,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 N/A N/A N/A Värmlands län Personalkostnad i kronor per poäng Graf ID: 151 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Personalkostnad i kronor per poäng Blodcentraler Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi,6,55,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 Värmlands län N/A Graf ID: 152 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 39 (52)

40 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal årsarbetande läkare N/A N/A Värmlands län Antal årsarbetande läkare Graf ID: 2492 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal årsarbetande personal exklusive läkare Antal årsarbetande personal exklusive läkare N/A Värmlands län N/A Graf ID: 2493 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 4 (52)

41 7.3 Produktivitet Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal poäng per årsarbetare totalt N/A N/A Värmlands län Antal poäng per årsarbetare totalt Graf ID: 2494 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal poäng per årsarbetare totalt Blodcentraler Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi Värmlands län Graf ID: 2495 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 41 (52)

42 7.4 Medicinsk praxis Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal poäng per analys/prestation N/A N/A Värmlands län Antal poäng per analys/prestation Graf ID: 2496 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal poäng per analys/prestation Blodcentraler Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi Värmlands län Graf ID: 2497 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 42 (52)

43 8 Klinisk kemi + Blodcentraler + Klinisk mikrobiologi Länsprofiler Länsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är länets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är länets värde högre än medianen. Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -,1% 2,3% 2,3% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) -7, 1 15% 12% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -8, -21,3% -6,9% 1,4% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) -3,1% -8,3% -3, -2,4% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 43 (52)

44 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) 11% 6,8% 15% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) -16,3% -1,4% 6,2% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -5,7% -11,9% 1,9% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) 17% 3,2% 15% 56% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -47,6% -54,9% -53,4% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) -7,9% -33,3% -21,1% 5 Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -3,3% 5,3% 33% 17% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) -22,4% -9,5% -17,4% -15,5% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 44 (52)

45 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) 18% 54% 6,9% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) -4,5% -28,4% 4,5% 5, Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -7,5% 3,7% 5,3% 26% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) -,9% 9,6% 3, 24% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -15,9% -33,7% 35% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) -8, -14,7%,7% 2,3% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -18,7% -8,7% 1,2% 1 Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) -7,1% -8,5% -16,7% 2,4% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 45 (52)

46 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -19,2% -23,9% -8, RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,41) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,43) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) 12% 12% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -5,8% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) -6,4% -11, -6,7% -14,4% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -2,3% -14,6% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) 5,2% 9,2% 15% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) 16% 2 18% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 46 (52)

47 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -2,7% -12,8%,1% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) 17% 2,2% 12% 34% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -16,3% -6, -14,5% -26,6% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) -6, -11,8% -7,6%,9% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -24,4% 24% 11% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) -28,9% -4,9% -3,6% -2,5% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) 33% 41% 39% 16% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) 3,1% 5, 13% 57% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 47 (52)

48 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) 13% 4 54% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) -5,,2% 1,8% 2,9% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -1,2% -7,5% -3,8% 2,9% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) -7,3% 18% 26% 8,7% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 48 (52)

49 Tabellbilaga Klinisk kemi Länsnivå Dalarna Halland Jämtland Jönköping Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland VG NU-sjukvården Örebro AKTIVITET Antal analyser grupp Antal analyser grupp Antal analyser grupp Antal analyser grupp Antal analyser grupp Antal analyser grupp Antal analyser grupp Antal analyser grupp 8 Antal analyser grupp Sum antal analyser grupp Totalt antal analyspoäng RESURSER Personalkostnad i kronor per analys , 15 9, Personalkostnad i kronor per analyspoäng,47,44,33,44,36,5,47,29,4 Antal årsarbetande läkare 1,85 4,9,13 3,5 1,2 1,9 2,14 1,8 1,51 2,81 Antal årsarbetande personal exklusive läkare Antal analyser per årsarbetande personal totalt Antal analyspoäng per årsarbetande personal totalt Antal analyspoäng per analys KVALITET Antal T3-analyser per antal TSH-analyser,21,15,3,23,11,2,25,6,,16 Antal ASAT-analyser per antal ALAT-analyser,64,21,5,4,66,59,45,69,84,74 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 49 (52)

50 Tabellbilaga Klinisk kemi + Blodcentraler Länsnivå Dalarna Klin kem+bc Halland Klin kem+bc Jämtland Klin kem+bc Jönköping Klin kem+bc Kronoberg Klin kem+bc Norrbotten Klin kem+bc Södermanland Klin kem+bc Västmanland Klin kem+bc VG NU-sjukvården Klin kem+bc Örebro Klin kem+bc AKTIVITET Antal analyser klinisk kemi Antal analyspoäng klinisk kemi Antal prestationer blodcentraler Antal prestationspoäng blodcentraler RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng,49,44,33,45,38,47,48,29,42 Antal årsarbetande läkare 2,3 4,6,3 4, 1,5 2,5 2,6 2,4 1,5 5,1 Antal årsarbetande personal exkl. läkare Antal poäng per årsarbetare totalt Antal poäng per analys/prestation Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 5 (52)

Nyckeltal Rapport Klinisk kemi

Nyckeltal Rapport Klinisk kemi Nyckeltal 215 Rapport Klinisk kemi Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Klinisk kemi Beskrivning...4 3. Verksamhetsbeskrivning och Länsprofilgrafer...6 3.1...6 3.2...9 3.3...11 3.4...13 3.5...15

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg,,, Örebro 2005-05-25 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomsmedicin Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata länsnivå...5 4. Resursdata länsnivå...1 5. Produktivitetsdata länsninvå...13

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Hudsjukvård Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Befolkningsdata...4 3 Profilbeskrivning...5 4 Nyckeltalsgrafer...7 5 Länsprofilgrafer...33 6 Nyckeltal...37 Copyright

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker Nyckeltal 2014 Rapport Medicinkliniker Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Faktauppgifter...4 3 Kostnadsdata...7 4 Produktivitetsdata...11 5 Utbildningsnivå...15 6 Nyckeltalsprofiler kliniknivå,

Läs mer

Nyckeltal Rapport Patologi och cytologi

Nyckeltal Rapport Patologi och cytologi Nyckeltal 215 Rapport Patologi och cytologi Juni 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning...4 3. Verksamhetsbeskrivning och Länsprofilgrafer...5 3.1...5 3.2...6 3.3...7 3.4...8 3.5...9 4.

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård Nyckeltal 214 Rapport Ögonsjukvård Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...4 3 Befolkningen åldersfördelning...1 4 Nyckeltalsgrafer ögonsjukvård

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2015 Rapport Hudsjukvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...8 5. Landstingsprofiler...24 6. Nyckeltal...28

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Kvinnosjukvård April 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilgrafer Kvinnosjukvård 2014...4 3. Nyckeltalsgrafer Kvinnosjukvård 2014...7 4. Bilaga 1 Profilbeskrivningar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år Kostnader per invånare -17 år 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Gotland Södermanland Jämtland VG Kungälv m fl Personalkostnad i kronor per invånare Totala kostnader för köpt slutenvård under året per invånare Totala

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 214 Rapport Röntgen och Mammografi Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitioner...4 3 Röntgen, länsnivå...6 4 Mammografi, läns- och kliniknivå...28 5 Röntgen, kliniknivå...43

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nysam - BUP Dag Gjesteby, Ida Nyström Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nationell arena för utveckling och kunskapsutbyte Nysam har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom svensk hälso-

Läs mer

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals Nyckeltal 214 Rapport Öron Näsa Hals Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning...4 3 Nyckeltalsgrafer...8 4 Landstingsprofiler...25 5 Tabellbilaga...28 Copyright 215, Helseplan

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Nyckeltal Rapport Akutmottagningar

Nyckeltal Rapport Akutmottagningar Nyckeltal 2014 Rapport Akutmottagningar Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Beskrivning och profilgrafer...4 3 Nyckeltalsgrafer, läns- och enhetsnivå...13 Tabellbilaga, länsnivå...30 Tabellbilaga,

Läs mer

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman Hur lever Gotlänningen? övervikt män övervikt kvinnor höftfraktur Kvinnor Män Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västmanland Västra Götaland Örebro

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård Nyckeltal 2015 Rapport Hörselvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Definitionslista...4 3. Beskrivning...6 3.1 Generell beskrivning...6 3.2 Profilbeskrivning...8 3.3 Kvalitetsindikatorer...10

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland 2005-05-19

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland 2006-05-10 Kontaktpersoner

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015 Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2 Ensamkommande barn 25 november 2015 Kommun Anvisningar 2015 (t.o.m. okt.) - Västmanland Totalt anvisade Varav steg 1 Varav steg 2 Varav steg 3 Varav steg 4 Fördelningstal

Läs mer

Nyckeltal Rapport Ortopedi

Nyckeltal Rapport Ortopedi Nyckeltal 2015 Rapport Ortopedi April 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata länsnivå...4 3. Resursdata länsnivå...8 4. Aktivitetsdata kliniknivå...12 5. Resursdata kliniknivå...13

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals Nyckeltal 2015 Rapport Öron Näsa Hals Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilbeskrivning...4 3. Nyckeltalsgrafer...8 4. Landstingsprofiler...25 Bilaga 1: Nyckeltal län...28 Bilaga 2: Nyckeltal

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Nyckeltal Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 215 Rapport Röntgen och Mammografi Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Definitioner...5 3. Trender, undersökningar och arbetade timmar...7 4. Röntgen, länsnivå...9 5. Mammografi,

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Dialogmöte i Karlskrona november 2014

Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Har mobiltelefon 2014 Mobiltelefon 100% 98% 100% 100% 100% 99% 97% 97% 97% 90% 80% 90% 81% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 2% 11% 0% 3-5 6-7 8-9 10-11 12-15 16-25

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer