Nyckeltal Rapport Klinisk kemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal Rapport Klinisk kemi"

Transkript

1 Nyckeltal 214 Rapport Klinisk kemi Maj 215

2 Innehållsförteckning 1. Om Nysam Klinisk kemi Beskrivning Klinisk kemi Nyckeltalsgrafer Klinisk kemi Länsprofilgrafer Klinisk kemi + Blodcentraler Nyckeltalsgrafer Klinisk kemi + Blodcentraler Länsprofiler Klinisk kemi + Blodcentraler + Klinisk mikrobiologi Nyckeltalsgrafer Klinisk kemi + Blodcentraler + Klinisk mikrobiologi Länsprofiler...43 Tabellbilaga Klinisk kemi Länsnivå...49 Tabellbilaga Klinisk kemi + Blodcentraler Länsnivå...5 Tabellbilaga Klinisk kemi + Blodcentraler + Klinisk mikrobiologi Länsnivå...51 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 2 (52)

3 1. Om Nysam Nysam är ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom vård och omsorg. I 2 års tid har vi tagit fram nyckeltal för jämförelse och uppföljning och har därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. Syftet med Nysam är att deltagarna ska få: Ökad kunskap om den egna och andras verksamheter Idéer kring nya arbetssätt och metoder Mätbart utgångsläge för förbättringsarbete Bekräftelse och bevis på sådant som fungerar bra Informellt erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet Idag tar Nysam fram nyckeltal för ett trettiotal utvecklingsgrupper inom olika specialitetsområden. Grundata samlas in årligen och två gånger per år samlas verksamhetsrepresentanter för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Deltagarna i utvecklingsgrupperna påverkar vilken data som samlas in, hur den definieras, vad som jämförs och hur underlaget presenteras. Det är även deltagande verksamhetchefer som ansvarar för att insamlad data är korrekt och följer överenskomna definitioner. Data i Nysams rapporter är därigenom kvalitetssäkrad och deltagande verksamheter är väl förtrogna med varifrån informationen är hämtad. I rapporterna redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Andra data samlas in mer sällan beroende på behov och fördjupningar som görs. Rapporten inkluderar även information om organisatoriska skillnader (profilbeskrivning); information som kan användas för att välja lämpliga jämförelseparter. Denna rapport beskriver utvecklingen för blodcentralsverksamhet. Verksamhetsområdet Laboratoriemedicin etablerades i Nysam Laboratoriemedicin i Nysam består av fyra delområden; blodcentraler, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi samt patologi & cytologi. Respektive delområde har en egen arbetsgrupp. I dag deltar verksamheter från 13 landsting/regioner. Nysams utvecklingsgrupp för Laboratoriemedicin träffas två gånger per år. Aktuella frågeställningar inom arbetsgrupperna är: Utveckling av kostnadsredovisningsavsnitt för utökad möjlighet till jämförelser och analys. Framtagning av ytterligare nyckeltal kring medicinsk praxis och kvalitet. Stockholm, maj 215 Vill du också delta i nätverk och jämföra din verksamhet? Kontakta: Johan Arrelöv, , eller verksamhetsansvarig för Nysam: Gustaf Engstrand, , Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 3 (52)

4 2 Klinisk kemi Beskrivning Tabell 1 Befolkning- och geografidata 214 Län Folkmängd 1 Medelålder 1 Landareal (km 2 ) 2 Invånare per km 2 Blekinge län Gotlands län Gävleborgs län , ,6 Skåne län Stockholms län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län ,8 Västernorrlands län Västra Götalands län Östergötlands län Riket ) Källa SCB, ) Källa SCB, Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 4 (52)

5 Tabell 2 Verksamhetsbeskrivning Dalarna Halland Jämtland Jönköping Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland VG NU-sjukvården Örebro Klinisk kemi och tranfusionsmedicin finns på 4 orter i Dalarna: Avesta, Falun, Ludvika och Mora. Klinisk kemi finns även i mindre utsträckning vid Borlänge sjukhus, (Domnarvets vårdcentral). I början av 214 blev det klart att Siemens ska vara huvudleverantör av instrument för kemi (5 st Advia 18 till Falun, Mora och Avesta), för immunkemi (2 st Centaur XP till Falun), för koagulation (Sysmex 21 till Mora, Avesta, Ludvika och Borlänge och Sysmex 51 till Falun) och automationsbana (Aptio till Falun). Andra leverantör blev Abbott med 2 st Architect i2 till Falun (delas mellan Mikrobiologi och Kemi) och 1 st Architect i1 till Mora (Kemi). Sysmex blev leverantör för hematologi (XN-1 till Mora, och Avesta) samt XN9 till Falun. Automatisk sänkaläsare installeras i Falun för avläsning av sänka. Ett nytt lab i Mora blev klart under året men inflyttning skedde i början av 215. Under våren 214 började ombyggnation av kemins lokaler i Falun för anpassning till automationsbanan och för att även inrymma transfusionsverksamheten. Koagulationsinstrument infördes under våren och verifiering av övriga instrument samt byggnationen av automationsbana skedde under hösten. Några analyser på Centaur XP kom igång under november men kemiinstrument och banan fick vänta till efter årsskiftet. Analys av metylmalonat startade på den nya LC-MS/MS utrustningen under våren. Klinisk kemi är en länsövergripande verksamhet med dygnetrunt bemanning i Halmstad och Varberg. I Kungsbacka och Falkenberg erbjuds service vardagar/dagtid. På kliniken pågår för närvarande en generationsväxling med mycket upplärningar vilket påverkar effektiviteten. För att säkra läkarkompetensen för framtiden finns tre ST-läkare anställda. N/A Klinisk kemi har en länsövergripande verksamhet med dygnet-runt service på sjukhuslaboratorier i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Vi driver också laboratorier med patientnära sortiment på flertalet av länets vårdcentraler, den verksamhet inte ingår i denna redovisning. Två lab öppna dygnet runt. Vi har verksamhet på 5 orter i länet, varav 2 akutsjukhus och kem/blod är integrerade så är integrering med mikrobiologi påbörjad. Sunderbyn är ackrediterad men ej de övrigan. Ny organisation f.o.m jan 214 där Division Diagnostik har avveklats och nu ingår laboratoriemedicin under Divsion Länssjukvården med en Divisionschef, en länschef tillika verksamhetschef, en labchef och enhetschefer. Landstinget har 3 sjukhus var av centala laboratorierna på Mälarsjukhuset och Nyköpings Lasarett driv genom avtal med lanstinget av Unilabs AB. F.o.m. 1/1-13 har Unilabs även tagit över det centala laboratoriet på Kullberska sjukjuset. I landstingets regi drivs en utbyggd kvalittessäkad PNA versamhet. Alla landstingets 26 vårdcentraler har PNA lab, 5 st mera avancerase Minilab(MLA) och 46 st kasettbaserade POCTlab. I Laboratoriemedicin Västmanland ingår Klinisk Kemi,Transfusionsmedicin, Klinisk Mikrobiologi och Klinisk Patologi. Verksamheten integreras successivt och Transfusionsmedicin är helt integrerat med Klinisk Kemi. Verksamhet bedrivs på fyra orter i länet. Klinisk kemi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) och på Uddevalla sjukhus. Laboratoriet i Uddevalla analyserar prover uteslutande från Uddevalla sjukhus, vilket är ett sjukhus med elektiv vård. I Uddevalla analyseras allmänkemi, hematologi, koagulation och blodgaser, samt där finns en stor del provtagning. Laboratoriet på NÄL analyserar förutom prover från NÄL, vilket är ett akutsjukhus, också alla primärvårdsprov. På NÄL finns förutom de analyser som finns i Uddevalla, även immunkemi, specialkemi (typ droger, läkemedel, immunologi), allergi och virusserologi. Detta ger en total fördelning om ca 1/1 i Uddevalla och 9/1 på NÄL. From är det Laboratoriemedicinska länskliniken Örebro. Inom disciplinerna Klinisk kemi och Transfusionsmedicin bedrivs verksamhet på samtliga sjukhus i länet; Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Dessa enheter är akutlaboratorier med dygnet runt verksamhet. Samtliga enheter ingår i inlämnade uppgifter. Har startat arbetet med att flytta samman discipliner inom USÖ. Idag finns ex. en Architect som kör smitt tester placerad på klinisk kemi men dagtid bemannad av immunologens personal. På jourtid analyseras smitt tester, främst från blodgivare, av kemlabs personal. Inom området Specialkemi har vi under året arbetat med installation av en LC-MS/ MS och nya analyser av droger tester, Vitamin D mfl. Ingår också i en expertgrupp för Nationellt kompetenscentrum för Anabola Steroider. Det pågår större lokalplaneringar inom laboratoriemedicin på USÖ där målet är att samla all verksamhet på samma våningsplan. Molekylärverksamhetens fyra olika dicipliner Kemi, Patologi, Mikrobiologi och Immunologi kommer under 215 att samlas under ett gemensamt lab gick landstinget över till Region detta medför förändringar i länets verksamhet med Närsjukvårds områden, fyra områden. Förvaltningarna försvinner. Laboratoriemedicinska länskliniken kommer att vara anslagsfinansierad.svårigheter att fördela gemensamma kostnader i vår gemensamma organisation Laboratoriemedicin. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 5 (52)

6 Tabell 3 Beskrivning Dalarna Halland Jämtland Laboratoriets öppettider Antal enheter/lab som ingår i inrapporterade data Antal enheter med dygnet-runtservice Dygnet runt alla dagar 5 2 Dygnet runt alla dagar 4 2 Dygnet runt alla dagar 1 1 Eksjö Dygnet runt alla dagar 1 1 Jönköping Dygnet runt alla dagar 1 1 Värnamo Dygnet runt alla dagar 1 1 Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland VG NU-sjukvården Örebro Dygnet runt alla dagar 2 2 I Sunderbyn och Piteå dygnetrunt verksamhet. Övriga 3 orter beredskap efter kvällstjänstgöring gäller alla dar i veckan. Dygnet runt öppet på Mälarsjukhuset och Nyköpings Lasarett. På Kullbergsa sjukhuset har laboratoriet öppet Övriga tider görs analyserna på akuten genom ett utvidgat PNA lab Dygnet runt alla dagar 4 2 Dygnet runt alla dagar 2 2 Dygnet runt alla dagar 4 3 Tabell 4 Beskrivning Dalarna Halland Jämtland Köper konsultverksamhet (avtal utanför sjukhuset) Säljer konsultverksamhet (avtal utanför sjukhuset) Ackrediterad Bedrivs provtagning inom laboratoriets lokaler Bedrivs provtagning vid vårdavdelningar Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Eksjö Nej Nej Ja Ja Ja Jönköping Nej Nej Ja Nej Ja Värnamo Nej Nej Ja Ja Ja Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland VG NU-sjukvården Örebro Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 6 (52)

7 Tabell 5 Beskrivning Dalarna Halland Jämtland Aktiv tjänstgöring Jourtjänstgöring Beredskapstjänstgöring Blodcentralens verksamhet ingår i jourberedskapen Blodcentralens verksamhet ingår i dagtjänstgöringen Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej N/A Ja Eksjö Ja Nej Nej Ja Ja Jönköping Ja Nej Nej Ja Nej Värnamo Ja Nej Nej Ja Ja Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland VG NU-sjukvården Örebro Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Tabell 6 Beskrivning Dalarna Halland Jämtland Gemensam analyslista med klinisk mikrobiologi Gemensam kundtjänst med klinisk mikrobiologi Gemensam provinlämning med klinisk mikrobiologi Insättning av blododling dygnet runt Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Eksjö Ja Ja Ja Nej Jönköping Nej Ja Ja Ja Värnamo Nej Ja N/A Nej Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland VG NU-sjukvården Örebro Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 7 (52)

8 3 Klinisk kemi Nyckeltalsgrafer 3.1 Aktiviteter Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal analyser per grupp (3/3) (2/2) (5/2) (4/3) (2/2) (4/2) (4/2) (5/1) (3/2) (1/1) Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 Grupp 8 Grupp 9 Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 916 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Totalt antal analyser Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 917 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 8 (52)

9 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal analyser per grupp (3/3) (5/2) (2/2) (2/2) (4/3) (4/2) (4/2) (5/1) (3/2) (1/1) Grupp 1 Grupp 2 Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 918 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal analyser per grupp (2/2) (3/3) (4/2) (4/3) (5/2) (3/2) (2/2) (5/1) (4/2) (1/1) Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 919 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 9 (52)

10 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal analyser per grupp (3/2) (2/2) (4/3) (4/2) (3/3) (5/2) (2/2) (4/2) (5/1) (1/1) Grupp 6 Grupp 7 Grupp 8 Grupp 9 Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 92 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Andel analyser per grupp 25% 5 75% 1 (5/2) 72% 21% 5,6% 1%,3% (4/2) 68% 21% 8,8% 1,3%,6%,1% (1/1) 8 15% 4,6%,4%,3% (3/3) 73% 18% 7,3% 1,4%,5%,1% (2/2) 82% 12% 5,2%,8%,2% (5/1) 75% 18% 5,7%,7%,5% (3/2) 61% 31% 6,2% 1,1%,4%,2% (2/2) 71% 17% 9,2% 1,1%,8%,1% (4/2) 78% 17% 4%,9%,4% (4/3) 73% 18% 7,6% 1,3%,7%,1% Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 Grupp 8 Grupp 9 Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 921 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 1 (52)

11 3.2 Resurser Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Personalkostnad i kronor per analyspoäng,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 N/A (3/2) (5/1) (5/2) (4/2) (4/2) (3/3) (4/3) (2/2) (1/1) (2/2) Personalkostnad i kronor per analyspoäng Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 924 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Personalkostnad i kronor per analyspoäng,65,62,6,58,55,52,5,48,45,43,4,38,35,32 Gävleborgs län Värmlands län - N/A,3,28, Graf ID: 925 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 11 (52)

12 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal årsarbetande läkare 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 (4/2) (3/3) (4/3) (3/2) (5/2) (4/2) (2/2) (5/1) (2/2) (1/1) Antal årsarbetande läkare Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 93 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Antal årsarbetande läkare 4,75 4,5 4,25 4 3,75 3,5 3,25 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1,75,5, Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 2476 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 12 (52)

13 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal årsarbetande personal exklusive läkare (3/3) (4/2) (5/2) (4/3) (3/2) (5/1) (4/2) (2/2) (2/2) (1/1) Antal årsarbetande personal exklusive läkare Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 931 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Enhetsnivå Antal årsarbetande personal exklusive läkare Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 2477 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 13 (52)

14 3.3 Produktivitet Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal analyser per årsarbetande personal totalt (1/1) (2/2) (2/2) (4/2) (5/2) (4/3) (5/1) (3/3) (3/2) (4/2) Antal analyser per årsarbetande personal totalt Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 932 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Antal analyser per årsarbetande personal totalt Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 933 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 14 (52)

15 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal analyspoäng per årsarbetande personal totalt (2/2) (1/1) (2/2) (4/3) (3/2) (5/2) (3/3) (4/2) (5/1) (4/2) Antal analyspoäng per årsarbetande personal totalt Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 934 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Antal analyspoäng per årsarbetande personal totalt Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 935 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 15 (52)

16 3.4 Medicinsk praxis Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal analyspoäng per analys (3/2) (4/2) (2/2) (4/3) (3/3) (5/2) (5/1) (4/2) (2/2) (1/1) Antal analyspoäng per analys Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) Graf ID: 922 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Antal analyspoäng per analys 47, ,5 4 37, ,5 3 27,5 25 Gävleborgs län Värmlands län - N/A 22, Graf ID: 923 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 16 (52)

17 3.5 Kvalitet Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal T3-analyser / antal TSH-analyser,25,22,2,18,15,12,1,8,5,2 (3/2) (3/3) (5/2) (5/1) (4/3) (4/2) (2/2) (4/2) (1/1) (2/2) Antal T3-analyser per antal TSH-analyser Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) En låg kvot är bra men säger ingenting om antalet utförda analyser. Graf ID: 98 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Antal T3-analyser / antal TSH-analyser,65,6,55,5,45,4,35,3,25,2,15,1 Gävleborgs län - N/A Värmlands län - N/A, En låg kvot är bra men säger ingenting om antalet utförda analyser. Graf ID: 983 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 17 (52)

18 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Antal ASAT-analyser / antal ALAT-analyser,9,8,7,6,5,4,3,2,1 (2/2) (4/3) (4/2) (2/2) (5/2) (5/1) (3/2) (3/3) (4/2) (1/1) Antal ASAT-analyser per antal ALAT-analyser Antal inrapporterande enheter inom parentes (totalt / 24 h verksamhet) En låg kvot är bra men säger ingenting om antalet utförda analyser. Graf ID: 981 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Länsnivå Antal ASAT-analyser / antal ALAT-analyser 1,95,9,85,8,75,7,65,6,55,5,45,4,35,3,25,2,15,1, Gävleborgs län Värmlands län - N/A En låg kvot är bra men säger ingenting om antalet utförda analyser. Graf ID: 984 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 18 (52)

19 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå Andelen svar inom en timme av totala antalet utförda Troponin (i %) N/A Dalarna Halland Jämtland - Östersund Jönköping - Eksjö Jönköping - Jönköping Jönköping - Värnamo N/A Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland Västra Götaland - NU-sjukvården Örebro Andelen svar inom en timme av totala antalet utförda Troponin OBS! Det finns en osäkerhetsfaktor i mätningarna av svarstider. Graf ID: 948 Nyckeltal - Klinisk Kemi - Enhetsnivå Andelen svar inom en timme av totala antalet utförda Troponin N/A Dalarna Gävleborg - Bollnäs Gävleborg - Gävle Gävleborg - Hudiksvall Halland Jämtland - Östersund Jönköping - Eksjö Jönköping - Jönköping Jönköping - Värnamo Kalmar Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland Västra Götaland - NU-sjukvården Örebro OBS! Det finns en osäkerhetsfaktor i mätningarna av svarstider. Graf ID: 988 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 19 (52)

20 4 Klinisk kemi Länsprofilgrafer Länsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är länets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är länets värde högre än medianen. Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) Totalt antal analyser ( ) 2,3% 6,7% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) 7, Antal analyser per årsarbetande personal (42 564),7% Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) -3,6% Antal analyspoäng per analys (33) -3, Graf ID: 2475 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 2 (52)

21 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) 11% Totalt antal analyser ( ) -2,2% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) 1,2% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) -19,7% -8,7% Antal analyspoäng per analys (33) 15% Graf ID: 2475 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) Totalt antal analyser ( ) -47,6% -35,9% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) -24,8% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) 49% 22% Antal analyspoäng per analys (33) -17,4% Graf ID: 2475 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 21 (52)

22 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) Totalt antal analyser ( ) 18% 16% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) -5,7% -4,1% Antal analyspoäng per analys (33) 3, Graf ID: 2475 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) -15,9% Totalt antal analyser ( ) 2,2% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) -18,7% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) 39% 14% Antal analyspoäng per analys (33) -16,7% Graf ID: 2475 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 22 (52)

23 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) Totalt antal analyser ( ) -19,2% -12,3% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) 13% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) -3,4% -11, Antal analyspoäng per analys (33) -6,7% Graf ID: 2475 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) -2,3% Totalt antal analyser ( ) -16,4% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) -11,3% Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) 3,6% Antal analyspoäng per analys (33) 18% Graf ID: 2475 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 23 (52)

24 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) Totalt antal analyser ( ) -2,7% -9,1% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) 6,8% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) 1,7% Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) -11,4% Antal analyspoäng per analys (33) -11,8% Graf ID: 2475 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) Totalt antal analyser ( ) 24% 12% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) -33,9% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) 29% 44% Antal analyspoäng per analys (33) 13% Graf ID: 2475 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 24 (52)

25 Nyckeltal Klinisk kemi - Länsnivå AKTIVITET Totalt antal analyspoäng ( ) Totalt antal analyser ( ) 13% 5,4% RESURSER Personalkosntad i kronor per analyspoäng (,44) -9,5% Antal analyser per årsarbetande personal (42 564) -,7% Antal analyspoäng per årsarb. personal ( ) 6,6% Antal analyspoäng per analys (33) 8,7% Graf ID: 2475 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 25 (52)

26 5 Klinisk kemi + Blodcentraler Nyckeltalsgrafer 5.1 Aktiviteter Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal analys- och prestationspoäng N/A N/A Värmlands län Antal analyspoäng klinisk kemi Antal prestationspoäng blodcentraler Graf ID: 39 Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal poäng totalt Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 31 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 26 (52)

27 5.2 Resurser Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Personalkostnad i kronor per poäng,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 N/A N/A N/A Värmlands län Personalkostnad i kronor per poäng Graf ID: 311 Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Personalkostnad i kronor per poäng,55,52,5,48,45,43,4,38,35,32,3 Gävleborgs län Värmlands län - N/A,28, Graf ID: 2324 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 27 (52)

28 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal årsarbetande läkare 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 N/A N/A Värmlands län Antal årsarbetande läkare Graf ID: 315 Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal årsarbetande läkare 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Gävleborgs län Värmlands län - N/A, Graf ID: 2325 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 28 (52)

29 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal årsarbetande personal exklusive läkare N/A N/A Värmlands län Antal årsarbetande personal exklusive läkare Graf ID: 316 Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal årsarbetande personal exklusive läkare Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 2326 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 29 (52)

30 5.3 Produktivitet Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal poäng per årsarbetare totalt N/A N/A Värmlands län Antal poäng per årsarbetare totalt Graf ID: 317 Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentral - Länsnivå Antal poäng per årsarbetare totalt Gävleborgs län Värmlands län - N/A Graf ID: 318 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 3 (52)

31 5.4 Medicinsk praxis Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal poäng per analys/prestation N/A N/A Värmlands län Antal poäng per analys/prestation Graf ID: 319 Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentral - Länsnivå Antal poäng per analys/prestation 55 52,5 5 47, ,5 4 37, ,5 3 Gävleborgs län Värmlands län - N/A 27, Graf ID: 32 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 31 (52)

32 6 Klinisk kemi + Blodcentraler Länsprofiler Länsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är länets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är länets värde högre än medianen. Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) ,1% 6,7% 2,3% 4,2% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) 12% 16% 7, Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) -8, -23,3% -3,6% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) -2,4% -8,3% -3, BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 32 (52)

33 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) ,2% 11% 6,6% 15% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) -15,7% 1,2% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) -4,5% -8,7% 7,5% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) 17% 3,2% 15% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -35,9% -47,6% -5,7% -53,4% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) -24,5% -32,8% -24,8% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) 25% 3 22% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) -18,1% -9,5% -17,4% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 33 (52)

34 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) % 18% 4,4% 8,2% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) 3,6% 5,3% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) -1,8% -4,1% 2,6% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) -,9% 2,4% 3, BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) 2,2% Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -15,9% -3,7% -33,7% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) -12,6% -18,7% 1,5% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) -2,8% 6,5% 14% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) -19,1% -8,5% -16,7% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 34 (52)

35 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) ,3% -19,2% -1,2% -8, RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) -17,9% 8,6% 13% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) -4,2% -11, 19% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) -3,1% -11, -6,7% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -16,4% -2,3% -32,2% -14,6% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) 5,3% 6,4% 3,6% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) 17% 2 18% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 35 (52)

36 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) ,1% -2,7% -5,2%,1% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) 9,2% 3, 6,8% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) -1, -8,4% -11,4% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) -5,8% -11,8%,9% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) 12% 24% Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) 1,2% 11% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) -33,6% -4,5% -33,9% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) 44% 38% 44% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) 11% 5, 13% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 36 (52)

37 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyser klinisk kemi ( ) Antal analyspoäng klinisk kemi ( ) Antal prestationer blodcentraler (68 913) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) ,4% 13% 28% 54% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,44) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,44) -2,8% -9,5% 2,5% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) -9,9% 1,8% 6,6% Antal poäng per analys/prestation (41) Antal poäng per analys/prestation (BC) (449) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) 18% 26% 8,7% BC= Blodcentraler; KK= Klinisk kemi Graf ID: 2321 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 37 (52)

38 7 Klinisk kemi + Blodcentraler + Klinisk mikrobiologi Nyckeltalsgrafer 7.1 Aktiviteter Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal analyser- och prestationer N/A N/A Värmlands län Antal analyser klinisk kemi Antal analyser klinisk mikrobiologi Antal prestationer blodcentraler Graf ID: 149 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal analys- och prestationspoäng N/A N/A Värmlands län Antal analyspoäng klinisk kemi Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi Antal prestationspoäng blodcentraler Graf ID: 15 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 38 (52)

39 7.2 Resurser Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Personalkostnad i kronor per poäng,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 N/A N/A N/A Värmlands län Personalkostnad i kronor per poäng Graf ID: 151 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Personalkostnad i kronor per poäng Blodcentraler Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi,6,55,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 Värmlands län N/A Graf ID: 152 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 39 (52)

40 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal årsarbetande läkare N/A N/A Värmlands län Antal årsarbetande läkare Graf ID: 2492 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal årsarbetande personal exklusive läkare Antal årsarbetande personal exklusive läkare N/A Värmlands län N/A Graf ID: 2493 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 4 (52)

41 7.3 Produktivitet Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal poäng per årsarbetare totalt N/A N/A Värmlands län Antal poäng per årsarbetare totalt Graf ID: 2494 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal poäng per årsarbetare totalt Blodcentraler Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi Värmlands län Graf ID: 2495 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 41 (52)

42 7.4 Medicinsk praxis Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal poäng per analys/prestation N/A N/A Värmlands län Antal poäng per analys/prestation Graf ID: 2496 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal poäng per analys/prestation Blodcentraler Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi Värmlands län Graf ID: 2497 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 42 (52)

43 8 Klinisk kemi + Blodcentraler + Klinisk mikrobiologi Länsprofiler Länsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är länets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är länets värde högre än medianen. Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -,1% 2,3% 2,3% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) -7, 1 15% 12% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -8, -21,3% -6,9% 1,4% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) -3,1% -8,3% -3, -2,4% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 43 (52)

44 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) 11% 6,8% 15% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) -16,3% -1,4% 6,2% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -5,7% -11,9% 1,9% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) 17% 3,2% 15% 56% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -47,6% -54,9% -53,4% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) -7,9% -33,3% -21,1% 5 Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -3,3% 5,3% 33% 17% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) -22,4% -9,5% -17,4% -15,5% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 44 (52)

45 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) 18% 54% 6,9% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) -4,5% -28,4% 4,5% 5, Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -7,5% 3,7% 5,3% 26% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) -,9% 9,6% 3, 24% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -15,9% -33,7% 35% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) -8, -14,7%,7% 2,3% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -18,7% -8,7% 1,2% 1 Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) -7,1% -8,5% -16,7% 2,4% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 45 (52)

46 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -19,2% -23,9% -8, RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,41) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,43) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) 12% 12% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -5,8% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) -6,4% -11, -6,7% -14,4% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -2,3% -14,6% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) 5,2% 9,2% 15% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) 16% 2 18% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 46 (52)

47 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -2,7% -12,8%,1% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) 17% 2,2% 12% 34% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -16,3% -6, -14,5% -26,6% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) -6, -11,8% -7,6%,9% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) -24,4% 24% 11% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) -28,9% -4,9% -3,6% -2,5% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) 33% 41% 39% 16% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) 3,1% 5, 13% 57% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 47 (52)

48 Nyckeltal Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi ) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi ( ) Antal prestationspoäng blodcentraler ( ) 13% 4 54% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,4) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,48) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,34) -5,,2% 1,8% 2,9% Antal poäng per årsarbetare totalt ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) ( ) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) ( ) -1,2% -7,5% -3,8% 2,9% Antal poäng per analys/prestation (53) Antal poäng per analys/prestation (BC) (448) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (23) -7,3% 18% 26% 8,7% BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 48 (52)

49 Tabellbilaga Klinisk kemi Länsnivå Dalarna Halland Jämtland Jönköping Kronoberg Norrbotten Södermanland Västmanland VG NU-sjukvården Örebro AKTIVITET Antal analyser grupp Antal analyser grupp Antal analyser grupp Antal analyser grupp Antal analyser grupp Antal analyser grupp Antal analyser grupp Antal analyser grupp 8 Antal analyser grupp Sum antal analyser grupp Totalt antal analyspoäng RESURSER Personalkostnad i kronor per analys , 15 9, Personalkostnad i kronor per analyspoäng,47,44,33,44,36,5,47,29,4 Antal årsarbetande läkare 1,85 4,9,13 3,5 1,2 1,9 2,14 1,8 1,51 2,81 Antal årsarbetande personal exklusive läkare Antal analyser per årsarbetande personal totalt Antal analyspoäng per årsarbetande personal totalt Antal analyspoäng per analys KVALITET Antal T3-analyser per antal TSH-analyser,21,15,3,23,11,2,25,6,,16 Antal ASAT-analyser per antal ALAT-analyser,64,21,5,4,66,59,45,69,84,74 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 49 (52)

50 Tabellbilaga Klinisk kemi + Blodcentraler Länsnivå Dalarna Klin kem+bc Halland Klin kem+bc Jämtland Klin kem+bc Jönköping Klin kem+bc Kronoberg Klin kem+bc Norrbotten Klin kem+bc Södermanland Klin kem+bc Västmanland Klin kem+bc VG NU-sjukvården Klin kem+bc Örebro Klin kem+bc AKTIVITET Antal analyser klinisk kemi Antal analyspoäng klinisk kemi Antal prestationer blodcentraler Antal prestationspoäng blodcentraler RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng,49,44,33,45,38,47,48,29,42 Antal årsarbetande läkare 2,3 4,6,3 4, 1,5 2,5 2,6 2,4 1,5 5,1 Antal årsarbetande personal exkl. läkare Antal poäng per årsarbetare totalt Antal poäng per analys/prestation Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 5 (52)

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi Nyckeltal 214 Rapport Klinisk mikrobiologi Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinisk mikrobiologi Beskrivning...4 3 Klinisk mikrobiologi Nyckeltalsgrafer...7 4 Klinisk mikrobiologi Länsprofilgrafer...14

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk kemi

Nyckeltal Rapport Klinisk kemi Nyckeltal 215 Rapport Klinisk kemi Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Klinisk kemi Beskrivning...4 3. Verksamhetsbeskrivning och Länsprofilgrafer...6 3.1...6 3.2...9 3.3...11 3.4...13 3.5...15

Läs mer

KLINISK MIKROBIOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport

KLINISK MIKROBIOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport KLINISK MIKROBIOLOGI NYCKELTAL 216 Rapport Juni 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Beskrivning klinisk mikrobiologi...5 Profilbeskrivning...5 Kvalitetsindikatorer...7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Nyckeltal Rapport Blodcentraler

Nyckeltal Rapport Blodcentraler Nyckeltal 215 Rapport Blodcentraler Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Blodcentraler Beskrivning...4 3. Verksamhetsbeskrivning och Länsprofilgrafer...6 3.1...7 3.2...9 3.3...11 3.4...13 3.5...15

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg,,, Örebro 2005-05-25 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi Nyckeltal 215 Rapport Klinisk mikrobiologi Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Klinisk mikrobiologi Beskrivning...5 2.1 Profilbeskrivning...5 2.2 Kvalitetsindikatorer...7 3. Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Nyckeltal Rapport Logopedi

Nyckeltal Rapport Logopedi Nyckeltal 2015 Rapport Logopedi Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Landstingsprofiler...14 6. Tabellbilaga

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin Nyckeltal 2014 Rapport Barnoch ungdomsmedicin Oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata, länsnivå...5 4. Resursdata, länsdata...10 5. Produktivitetsdata,

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomsmedicin Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata länsnivå...5 4. Resursdata länsnivå...1 5. Produktivitetsdata länsninvå...13

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2005-05-24 Blekinge-Dalarna-Gotland-Gävleborg-Halland-Sörmland-Uppsala-Värmland-Västerbotten-Västmanland-Västra

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Hudsjukvård Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Befolkningsdata...4 3 Profilbeskrivning...5 4 Nyckeltalsgrafer...7 5 Länsprofilgrafer...33 6 Nyckeltal...37 Copyright

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport blodcentral Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2006-05-16 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan:

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker Nyckeltal 2014 Rapport Medicinkliniker Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Faktauppgifter...4 3 Kostnadsdata...7 4 Produktivitetsdata...11 5 Utbildningsnivå...15 6 Nyckeltalsprofiler kliniknivå,

Läs mer

Nyckeltal Rapport Patologi och cytologi

Nyckeltal Rapport Patologi och cytologi Nyckeltal 215 Rapport Patologi och cytologi Juni 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning...4 3. Verksamhetsbeskrivning och Länsprofilgrafer...5 3.1...5 3.2...6 3.3...7 3.4...8 3.5...9 4.

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård Nyckeltal 214 Rapport Ögonsjukvård Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...4 3 Befolkningen åldersfördelning...1 4 Nyckeltalsgrafer ögonsjukvård

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Kvinnosjukvård April 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilgrafer Kvinnosjukvård 2014...4 3. Nyckeltalsgrafer Kvinnosjukvård 2014...7 4. Bilaga 1 Profilbeskrivningar

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2015 Rapport Hudsjukvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...8 5. Landstingsprofiler...24 6. Nyckeltal...28

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

NYSAM

NYSAM NYSAM 2004 2005-11-21 Vårdkonsumtion 2004 - Ortopedi Antal läkarbesök per 1000 inv Västra Götaland US Uppsala Västerbotten Kronoberg Örebro Gävleborg Dalarna Sörmland Halland Gotland Jämtland 0 20 40 60

Läs mer

PATOLOGI & CYTOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport

PATOLOGI & CYTOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport PATOLOGI & CYTOLOGI NYCKELTAL 216 Rapport Juni 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Beskrivning...5 Verksamhetsbeskrivning och profilgrafer...6...6...8...1... 12... 14...

Läs mer

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år Kostnader per invånare -17 år 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Gotland Södermanland Jämtland VG Kungälv m fl Personalkostnad i kronor per invånare Totala kostnader för köpt slutenvård under året per invånare Totala

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Nyckeltal Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA

Nyckeltal Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA Nyckeltal 215 Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA Juni 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Gemensamma definitioner...5 3. Profilbeskrivning av deltagande kliniker för operation, anestesi,

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 214 Rapport Röntgen och Mammografi Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitioner...4 3 Röntgen, länsnivå...6 4 Mammografi, läns- och kliniknivå...28 5 Röntgen, kliniknivå...43

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nysam - BUP Dag Gjesteby, Ida Nyström Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nationell arena för utveckling och kunskapsutbyte Nysam har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom svensk hälso-

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Nyckeltal Rapport Akutmottagningar

Nyckeltal Rapport Akutmottagningar Nyckeltal 2014 Rapport Akutmottagningar Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Beskrivning och profilgrafer...4 3 Nyckeltalsgrafer, läns- och enhetsnivå...13 Tabellbilaga, länsnivå...30 Tabellbilaga,

Läs mer

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals Nyckeltal 214 Rapport Öron Näsa Hals Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning...4 3 Nyckeltalsgrafer...8 4 Landstingsprofiler...25 5 Tabellbilaga...28 Copyright 215, Helseplan

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman Hur lever Gotlänningen? övervikt män övervikt kvinnor höftfraktur Kvinnor Män Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västmanland Västra Götaland Örebro

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Nyckeltal Rapport Akutmottagning

Nyckeltal Rapport Akutmottagning Nyckeltal 2015 Rapport Akutmottagning Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning och profilgrafer...4 2.1 Profilbeskrivning...4 2.2 Verksamhetsbeskrivning och Profilgrafer...6 3. Nyckeltalsgrafer

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård Nyckeltal 2015 Rapport Hörselvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Definitionslista...4 3. Beskrivning...6 3.1 Generell beskrivning...6 3.2 Profilbeskrivning...8 3.3 Kvalitetsindikatorer...10

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

RÖNTGEN OCH MAMMOGRAFI. NYCKELTAL 2016 Rapport

RÖNTGEN OCH MAMMOGRAFI. NYCKELTAL 2016 Rapport RÖNTGEN OCH MAMMOGRAFI NYCKELTAL 216 Rapport Maj 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Om Nysam...3 Deltagande kliniker...4 Definitioner...5 Nysampoäng Syfte och beräkning...5 Definitioner...6 Röntgen, länsnivå...7

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland 2005-05-19

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland 2007-05-08 Kontaktpersoner

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland 2006-05-10 Kontaktpersoner

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer