Nyckeltal Rapport Vuxenpsykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri"

Transkript

1 Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216

2 Innehållsförteckning 1. Om Nysam Vuxenpsykiatri Befolkning och jämförelsedata Nyckeltalsgrafer Fördjupning 215: Beroendevårdens substitutionsbehandling vid opiatberoende Landstingsprofiler Riksgrafer Verksamhetsbeskrivning Nyckeltal, länsnivå Nyckeltal, enhetsnivå...48 Copyright 216, Helseplan Nysam AB l 2 (52)

3 1. Om Nysam I över 2 års tid har Nysam, ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom vård och omsorg, tagit fram nyckeltal för jämförelse och uppföljning. Därigenom har Nysam stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. Syftet med Nysam är att deltagarna ska få: Tillgång till fakta som kan utgöra beslutsunderlag i frågor som berör styrning, utveckling och produktionsplanering av verksamheten Idéer kring nya arbetssätt och metoder, genom kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte Mätbart utgångsläge för, och möjlighet att utvärdera pågående, förbättringsarbete Informellt erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet Nysam är ett chefsnätverk och en arena för utveckling. Verksamhetschefer från respektive specialitets- och verksamhetsområde samlas två gånger per år för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Vid dessa möten utbyts erfarenheter och goda exempel på förbättringsåtgärder i verksamheten. Exempelvis kan nya initiativ och arbetssätt som förbättrar hälso- och sjukvården få en större och snabbare spridning över landet genom Nysam. Nysam publicerar årligen nyckeltalsrapporter för landsting/regioner inom ca 3 specialitets- och verksamhetsområden. Över 4 verksamheter rapporterar i dagsläget in data till Nysam. Deltagarna i Nysams utvecklingsgrupper avgör gemensamt vilka nyckeltal som är relevanta och hur jämförelser ska ske. Deltagande verksamhetschefer ansvarar för att insamlad data är korrekt och följer överenskomna definitioner. I samband med inrapportering sker automatiska sannolikhetsbaserade kontroller samt jämförelse med föregående års data samt kvalitetssäkring av materialet. Data i Nysams rapporter är därigenom kvalitetssäkrad och deltagande verksamheter är väl förtrogna med varifrån informationen är hämtad. Nysams utvecklingsgrupp för vuxenpsykiatri har funnits med länge i Nysam; första året gruppen rapporterade in data var Denna rapport beskriver utvecklingen inom vuxenpsykiatrisk verksamhet. Dataunderlag för utbildning, produktivitet och resurser redovisas. Nytt är att data som enbart rör öppenvården respektive slutenvården redovisas separat. Fördjupningen för 215 var en uppföljning av den fördjupning som gjordes 212 och som rör data om beroendevårdens substitutionsbehandling vid opiatberoende. Stockholm, april 216 Vill du också delta i nätverk och jämföra din verksamhet? Kontakta: Patrik Holmberg, , eller verksamhetsansvarig för Nysam: Bengt Andersson, , Besök oss också på: Copyright 216, Helseplan Nysam AB l 3 (52)

4 2. Vuxenpsykiatri Nyckeltal för vuxenpsykiatrin redovisas på länsnivå. Invånardata är baserat på antal invånare 18 år och äldre i länet. Befolkningsrelaterade nyckeltal är korrigerade för utomlänspatienter. I data om årsarbetare ingår både egen personal och personal från hyrföretag och annan inhyrd personal. Utvecklingsgruppen arbetar fortlöpande med att förbättra och att utveckla nya nyckeltal samt att tydliggöra definitioner. Vid tolkningen av data är det viktigt att ta hänsyn till att procentuella angivelser av till exempel resursfördelning avser fördelning inom den egna verksamheten och inte mellan olika verksamheter. Rapporten utgör en översiktlig bild av vuxenpsykiatrin som ska kunna läsas och analyseras på alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Det finns ytterligare statistik som samlas in och finns tillgängliga hos utvecklingsgruppens representanter. För att få en mer nyanserad och fördjupad bild av nyckeltalen kan utvecklingsgruppens representanter vara en resurs vid tolkning och analyser av denna rapport. Data från rättspsykiatriska enheter ingår inte i redovisade nyckeltal. Orsaken till detta är att öka jämförbarheten för den ordinarie vuxenpsykiatrin. Copyright 216, Helseplan Nysam AB l 4 (52)

5 3. Befolkning och jämförelsedata Tabellen nedan ger en överblick av landstingen vad gäller storlek och befolkningstäthet. Syftet med tabellen är att göra det lättare för läsaren att identifiera jämförbara landsting. Län Folkmängd Inv. 18 år och äldre Landareal (km 2 ) Inv. per km 2 Kommuner Blekinge Gävleborg Halland Jämtland ,6 8 Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten ,6 14 Skåne Stockholm Uppsala Värmland Västerbotten ,8 15 Västernorrland Västra Götaland Örebro Östergötland Riket Källa: SCB, Copyright 216, Helseplan Nysam AB l 5 (52)

6 4. Nyckeltalsgrafer 4.1 Utbildning Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Utbildningsnivå hos personal 65% 6% 55% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Andel specialister av läkare totalt Andel sjuksköterskor med specialistutbildning i psykiatri Andel med leg psykoterapeututbildning av årsarbetande annan HoS-personal Andel psykologer med specialistutbildning i klinisk psykiatri Graf ID: 283 Graf nr 283 visar utbildningsnivån hos personalen; andel specialister av läkare totalt, andel sjuksköterskor med specialistutbildning i psykiatri, andel övrig personal som är legitimerade psykoterapeuter samt andel psykologer som är specialister i klinisk psykiatri. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Utbildningsnivå hos läkare 6% 55% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Andel specialister av läkare totalt Andel ST-läkare av läkare totalt Avser fördelning av arbetade timmar läkare totalt Graf nr 216 visar utbildningsnivån hos läkarna; andel läkare som är specialister respektive andel ST-läkare. Graf ID: 216 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 6 (52)

7 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Sjuksköterskor med specialistutbildning i psykiatri 65% 6% 75% 55% 5% median 45% 4% 35% 3% 25% 25% 2% 15% 1% 5% % - Median - Andel sjuksköterskor med specialistutbildning i psykiatri Graf ID: 217 Graf nr 217 visar utbildningsnivån hos sjuksköterskorna. Staplarna anger andelen i procent av sjuksköterskorna som har en specialistutbildning i psykiatri. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 7 (52)

8 4.2 Produktivitet Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal besök per 1 invånare 18 år och äldre Antal läkarbesök per 1 invånare 18 år+ Antal besök annan HoS-personal (inkl dagsjukvård) per 1 invånare 18 år+ Graf ID: 1986 Graf nr 1986 visat antalet besök för länets egna patienter i öppenvården per 1 invånare 18 år och äldre. Besöken är uppdelade på läkarbesök och besök annan HoS-personal. Med besök avses personliga möten mellan patient och vårdpersonal som dokumenterats i journal. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal besök totalt (annan HoS-personal och läkare) per 1 invånare 18 år och äldre Gävleborg Halland Jämtland Värmland Graf ID: 1987 Graf nr 1987 visar utvecklingen över tid för antalet besök för länets egna patienter i öppenvården per 1 invånare 18 år och äldre. Se graf 1986 för en mer detaljerad bild av årets data samt definitioner. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 8 (52)

9 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal förstabesök totalt per 1 invånare 18 år och äldre 35 32,5 3 27, ,5 2 17, ,5 1 7,5 5 2,5 75% median 25% - Median - Antal förstabesök totalt per 1 invånare 18år+ Definitionen för förstabesök är under utveckling och data i denna graf ska tolkas med försiktighet Graf ID: 2749 Graf nr 2749 visar antalet första besök i öppenvården per 1 invånare 18 år och äldre inklusive besök för utomlänspatienter. Förstabesök är besök där patienten antingen är ny eller där besöket inte har något medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfällen inom kliniken. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Besök fördelat på läkare, övrig HoS-personal och dagsjukvård % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 11% 12% 19% 8%,8% 25% 75%,4% 23% 77%,5% 26% 73%,7% 21% 78% 1,1% Besök fördelat på läkare Besök övrig HoS-personal Besök dagsjukvård Graf ID: 223 Graf nr 223 visar andelen besök hos läkare, annan HoS-personal respektive i dagsjukvården i procent. Se graf 1986 för en mer detaljerad bild av årets data samt definitioner. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 9 (52)

10 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal besök annan HoS-personal per läkarbesök 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 Gävleborg Halland Jämtland Värmland 1,5 1, Graf ID: 211 Graf nr 211 visar utvecklingen över tid för antalet besök hos annan HoS-personal per läkarbesök. Med besök avses personliga möten mellan patient och vårdpersonal som dokumenterats i journal. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Arbetstimmar per besök 6 5,5 75% 5 median 4,5 4 3,5 3 25% 2,5 2 1,5 1,5 - Median - Arbetstimmar per besök totalt Graf ID: 1992 Graf nr 1992 visar antalet arbetade timmar per besök i öppenvården inklusive dagsjukvård. Med besök avses personliga möten mellan patient och vårdpersonal som dokumenterats i journal. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 1 (52)

11 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Arbetade timmar i öppen respektive slutenvård % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Jämtland Andel arbetade timmar i öppenvård Andel arbetade timmar i slutenvård Graf ID: 2745 Graf nr 2745 visar andelen arbetade timmar i procent i öppen- respektive slutenvård. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Andel diagnossatta besök 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Andel diagnossatta läkarbesök Andel diagnossatta besök annan HoS-personal Graf ID: 3463 Graf nr 3463 visar andelen diagnossatta besök hos läkare respektive annan HoS-personal. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 11 (52)

12 4.3 Resurser Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år och äldre Gävleborg Halland Jämtland Värmland Graf ID: 1995 Graf nr 1995 visar utvecklingen över tid för antalet årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 76 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerat för andelen utomlänspatienter. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år och äldre 35 32,5 3 75% 27,5 25 median 22,5 25% 2 17, ,5 1 7,5 5 2,5 - Median - Antal årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år+ Graf ID: 23 Graf nr 23 visar antalet årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 76 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerat för andelen vårdtillfällen för utomlänspatienter. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 12 (52)

13 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år och äldre fördelat på egna respektive hyrläkare 35 32,5 3 27, ,5 2 17, ,5 1 7,5 5 2,5 Antal årsarbetande egna läkare per 1 invånare 18 år+ Antal årsarbetande hyrläkare per 1 invånare 18 år+ Graf ID: 1993 Graf nr 1993 visar antalet årsarbetande läkare fördelat på egna respektive hyrläkare per 1 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 76 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerade för andelen utomlänspatienter. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Årsarbetande psykologer per 1 invånare 18 år och äldre median 75% 25% - Median - Årsarbetande psykologer per 1 invånare 18 år+ Graf ID: 231 Graf nr 231 visar antalet årsarbetande psykologer per 1 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 76 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerat för andelen vårdtillfällen för utomlänspatienter. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 13 (52)

14 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Årsarbetande kuratorer/socionomer per 1 invånare 18 år och äldre % median % Median - Årsarbetande kuratorer/socionomer per 1 invånare 18 år+ Graf ID: 232 Graf nr 232 visar antalet årsarbetande kuratorer/socionomer per 1 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 76 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerat för andelen vårdtillfällen för utomlänspatienter. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Årsarbetande sjuksköterskor per 1 invånare 18 år och äldre % median 25% Median - Årsarbetande sjuksköterskor per 1 invånare 18 år+ Graf ID: 234 Graf nr 234 visar antalet årsarbetande sjuksköterskor per 1 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 76 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerat för andelen vårdtillfällen för utomlänspatienter. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 14 (52)

15 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Årsarbetande sjukgymnaster per 1 invånare 18 år och äldre 3,75 3,5 3,25 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1,75,5,25 75% median 25% - Median - Årsarbetande sjukgymnaster per 1 invånare 18 år+ Graf ID: 235 Graf nr 235 visar antalet årsarbetande sjukgymnaster per 1 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 76 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerat för andelen vårdtillfällen för utomlänspatienter. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Årsarbetande arbetsterapeuter per 1 invånare 18 år och äldre % median % - Median - Årsarbetande arbetsterapeuter per 1 invånare 18 år+ Graf ID: 236 Graf nr 236 visar antalet årsarbetande arbetsterapeuter per 1 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 76 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerat för andelen vårdtillfällen för utomlänspatienter. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 15 (52)

16 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Årsarbetande skötare/undersköterskor per 1 invånare 18 år och äldre % median 25% - Median - Årsarbetande skötare/undersköterskor per 1 invånare 18 år+ Graf ID: 237 Graf nr 237 visar antalet årsarbetande skötare/undersköterskor per 1 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 76 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerat för andelen vårdtillfällen för utomlänspatienter. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Årsarbetande ledning per 1 invånare 18 år och äldre % median % Median - Årsarbetande ledning per 1 invånare 18 år+ Graf ID: 238 Graf nr 238 visar antalet årsarbetande ledning per 1 invånare 18 år och äldre. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 76 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Antalet årsarbetare är justerat för andelen vårdtillfällen för utomlänspatienter. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 16 (52)

17 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Personalkostnader i kronor per invånare 18 år och äldre Gävleborg Halland Jämtland Värmland Graf ID: 1989 Graf nr 1989 visar utvecklingen över tid för personalkostnader per invånare 18 år och äldre. Se graf 1988 för en mer detaljerad bild av årets data samt definitioner. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Personalkostnader i kronor per invånare 18 år och äldre % median 25% Median - Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Graf ID: 1988 Graf nr 1988 visar personalkostnader per invånare 18 år och äldre. Med personalkostnader avses lönerelaterade kostnader för all personal inklusive hyrpersonal, ST- och AT-läkare. Personalkostnaderna är justerade för andelen utomlänspatienter. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 17 (52)

18 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Personalkostnader i öppen respektive slutenvård % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Andel personalkostnader i öppenvård Andel personalkostnader i slutenvård Graf ID: 2744 Graf nr 2744 visar andelen personalkostnader i procent för sluten- respektive öppenvård. Med personalkostnader avses lönerelaterade kostnader för all personal inklusive hyrpersonal, ST- och AT-läkare. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 18 (52)

19 4.4 Öppenvård Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Besök och prestationsbesök per läkare i öppenvård Antal läkarbesök per årsarbetande läkare öppenvård Antal prestationsbesök läkare per årsarbetande läkare öppenvård och kan inte ta fram prestationsbesök utan redovisar antal prestationsbesök= antal besök Graf ID: 21 Graf nr 21 visar antalet besök respektive prestationsbesök per årsarbetande läkare i öppenvården. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 76 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Prestationsbesök är besök med vårdpersonalen som utgångspunkt. Om en patient träffar två olika läkare under samma besök registreras två prestationsbesök men däremot endast ett besök. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Besök annan HoS-personal i öppenvård Antal besök annan HoS-personal (inkl dagsjukvård) per årsarbetande HoS-personal öppenvård Graf ID: 3461 Graf nr 3461 visar antalet besök per årsarbetande annan HoS-personal i öppenvården. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 76 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Prestationsbesök är besök med vårdpersonalen som utgångspunkt. Om en patient träffar två olika vårdpersonal under samma besök registreras två prestationsbesök men ett besök. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 19 (52)

20 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Prestationsbesök per annan HoS-personal i öppenvård Antal prestationsbesök psykologer / årsarb psykologer i öv Antal prestationsbesök kuratorer/socionomer / årsarb kuratorer/socionomer i öv Antal prestationsbesök sjuksköterskor / årsarb sjuksköterskor i öv Antal prestationsbesök sjukgymnaster / årsarb sjukgymnaster i öv Antal prestationsbesök arbetsterapeuter / årsarb arbetsterapeuter i öv Antal prestationsbesök skötare/undersköterskor / årsarb skötare/undersköterskor i öv och kan inte ta fram prestationsbesök utan redovisar antal prestationsbesök= antal besök Graf ID: 3462 Graf nr 3462 visar antalet prestationsbesök fördelat per årsarbetande annan HoS-personal i öppenvården. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 176 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Prestationsbesök är besök med vårdpersonalen som utgångspunkt. Om en patient träffar två olika vårdpersonal under samma besök registreras två prestationsbesök men däremot endast ett besök. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal arbetstimmar läkare öppenvård per prestationsbesök 4 3,5 3 75% median 25% 2,5 2 1,5 1,5 - Median - Antal arbetstimmar läkare öppenvård per prestationsbesök och kan inte ta fram prestationsbesök utan redovisar antal prestationsbesök= antal besök Graf ID: 215 Graf nr 215 visar antalet arbetstimmar per prestationsbesök för läkare i öppenvården. Prestationsbesök är besök med vårdpersonalen som utgångspunkt. Om en patient träffar två olika vårdpersonal under samma besök registreras två prestationsbesök men däremot endast ett besök. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 2 (52)

21 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal arbetstimmar psykologer öppenvård per prestationsbesök 5 4,5 4 3,5 3 75% median 25% 2,5 2 1,5 1,5 - Median - Antal arbetstimmar psykologer öppenvård per prestationsbesök och kan inte ta fram prestationsbesök utan redovisar antal prestationsbesök= antal besök Graf ID: 23 Graf nr 23 visar antalet arbetstimmar per prestationsbesök för psykologer i öppenvården. Prestationsbesök är besök med vårdpersonalen som utgångspunkt. Om en patient träffar två olika vårdpersonal under samma besök registreras två prestationsbesök men däremot endast ett besök. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal arbetstimmar kuratorer/socionomer öppenvård per prestationsbesök 6 5,5 5 75% 4,5 median 4 3,5 3 2,5 25% 2 1,5 1,5 - Median - Antal arbetstimmar kuratorer/socionomer öppenvård per prestationsbesök och kan inte ta fram prestationsbesök utan redovisar antal prestationsbesök= antal besök Graf ID: 24 Graf nr 24 visar antalet arbetstimmar per prestationsbesök för kuratorer/socionomer i öppenvården. Prestationsbesök är besök med vårdpersonalen som utgångspunkt. Om en patient träffar två olika vårdpersonal under samma besök registreras två prestationsbesök men däremot endast ett besök. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 21 (52)

22 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal arbetstimmar sjuksköterskor öppenvård per prestationsbesök 3,75 3,5 3,25 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1,75,5,25 75% median 25% - Median - Antal arbetstimmar sjuksköterskor öppenvård per prestationsbesök och kan inte ta fram prestationsbesök utan redovisar antal prestationsbesök= antal besök Graf ID: 25 Graf nr 25 visar antalet arbetstimmar per prestationsbesök för sjuksköterskor i öppenvården. Prestationsbesök är besök med vårdpersonalen som utgångspunkt. Om en patient träffar två olika vårdpersonal under samma besök registreras två prestationsbesök men däremot endast ett besök. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal arbetstimmar sjukgymnaster öppenvård per prestationsbesök 5 4,5 75% 4 3,5 3 2,5 median 25% 2 1,5 1,5 - Median - Antal arbetstimmar sjukgymnaster öppenvård per prestationsbesök och kan inte ta fram prestationsbesök utan redovisar antal prestationsbesök= antal besök Graf ID: 26 Graf nr 26 visar antalet arbetstimmar per prestationsbesök för sjukgymnaster i öppenvården. Prestationsbesök är besök med vårdpersonalen som utgångspunkt. Om en patient träffar två olika vårdpersonal under samma besök registreras två prestationsbesök men däremot endast ett besök. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 22 (52)

23 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal arbetstimmar arbetsterapeuter öppenvård per prestationsbesök 5 4,5 4 3,5 75% median 25% 3 2,5 2 1,5 1,5 - Median - Antal arbetstimmar arbetsterapeuter öppenvård per prestationsbesök och kan inte ta fram prestationsbesök utan redovisar antal prestationsbesök= antal besök Graf ID: 27 Graf nr 27 visar antalet arbetstimmar per prestationsbesök för arbetsterapeuter i öppenvården. Prestationsbesök är besök med vårdpersonalen som utgångspunkt. Om en patient träffar två olika vårdpersonal under samma besök registreras två prestationsbesök men däremot endast ett besök. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal arbetstimmar skötare/undersköterskor öppenvård per prestationsbesök % median 25% Median - Antal arbetstimmar skötare/undersköterskor öppenvård per prestationsbesök och kan inte ta fram prestationsbesök utan redovisar antal prestationsbesök= antal besök Graf ID: 214 Graf nr 214 visar antalet arbetstimmar per prestationsbesök för skötare/undersköterskor i öppenvården. Prestationsbesök är besök med vårdpersonalen som utgångspunkt. Om en patient träffar två olika vårdpersonal under samma besök registreras två prestationsbesök men däremot endast ett besök. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 23 (52)

24 4.5 Slutenvård Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal disponibla vårdplatser per 1 invånare 18 år och äldre Gävleborg Halland Jämtland Värmland Graf ID: 1997 Graf nr 1997 visar utvecklingen över tid för antalet disponibla vårdplatser per 1 invånare 18 år och äldre. Antalet vårdplatser är justerat för andelen vårdtillfällen för utomlänspatienter. Med disponibel vårdplats avses fastställd vårdplats som är belagd eller kan beläggas. Antalet disponibla vårdplatser är justerat för andelen utomlänspatienter. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal vårdtillfällen per 1 invånare 18 år och äldre Gävleborg Halland Jämtland Värmland Graf ID: 1983 Graf nr 1983 visar utvecklingen över tid för antalet vårdtillfällen för länets egna patienter i förhållande till antalet invånare 18 år och äldre. Med vårdtillfälle avses en vårdkontakt i slutenvård inom ett medicinskt verksamhetsområde. Utskrivning ligger till grund för beräkning av antal vårdtillfällen under året. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 24 (52)

25 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Vårddagar totalt per vårdtillfälle totalt Gävleborg Halland Jämtland Värmland Graf ID: 29 Graf nr 29 visar utvecklingen över tid för antalet vårddagar per vårdtillfälle. Med vårdtillfälle avses en vårdkontakt i slutenvård inom ett medicinskt verksamhetsområde. Utskrivning ligger till grund för beräkning av antal vårdtillfällen under året. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Arbetstimmar per vårddag 25 22,5 2 75% 17,5 15 median 12,5 1 7,5 25% 5 2,5 - Median - Arbetstimmar per vårddag totalt Graf ID: 1991 Graf nr 1991 visar antalet arbetade timmar per vårddag i slutenvården. Som vårddag räknas varje påbörjat dygn under ett vårdtillfälle inklusive inskrivnings- och utskrivningsdag. Hela permissionsdygn är exkluderade. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 25 (52)

26 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal vårddagar per årsarbetande annan HoS-personal i slutenvård % median % Median - Antal vårddagar totalt per årsarbetande annan HoS-personal slutenvård Graf ID: 1999 Graf nr 1999 visar antalet vårddagar per årsarbetande annan HoS-personal i slutenvården exklusive ledning. Antalet årsarbetare beräknas som totalt antal timmar arbetade under året dividerat med 1 76 (uppskattat antal timmar för en heltidstjänst). Som vårddag räknas varje påbörjat dygn under ett vårdtillfälle inklusive inskrivnings- och utskrivningsdag. Hela permissionsdygn är exkluderade. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Andel diagnossatta vårddagar 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Andel diagnossatta vårddagar Graf ID: 3464 Graf nr 3464 visar andelen diagnossatta vårddagar. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 26 (52)

27 4.6 Kvalitetsindikatorer Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Andel patienter som vårdats för depression som genomgått självmordsriskbedömning 75% 7% 65% 6% 55% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Andel patienter som vårdats för depresson som genomgått självmordsriskbedömning OBS: Minst en KVÅ-kod AU118 registrerad Depression: avser bipolära syndrom samt övriga förstämningssyndrom Graf ID: 2737 Graf nr 2737 visar andelen patienter som vårdats för depression som genomgått en självmordsriskbedömning. Med depression avses bipolära syndrom samt övriga förstämningssyndrom. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Total förskrivning av psykostimulantia: Antal DDD per patient i öppenvård Total förskrivning av psykostimulantia per patient i öppenvård ATC kod: NO6BA. Antal DDD (definierade dygns doser), förskrivet av den egna kliniken Graf ID: 2739 Graf nr 2739 visar förskrivningen av psykostimulantia (ATC-kod N6BA) per patient i öppenvården. Förskrivningen av läkemedel mäts i antal DDD (definierade dygnsdoser). Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 27 (52)

28 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Total förskrivning av psykostimulantia: Antal DDD per 1 invånare 18 år och äldre Total förskrivning av psykostimulantia per 1 invånare 18 år+ ATC kod: NO6BA. Antal DDD (definierade dygns doser), förskrivet av den egna kliniken Antal läkarbesök Autism/ADHD per 1 inv. inom parantes efter namn Graf ID: 274 Graf nr 274 visar den totala förskrivningen av psykostimulantia (ATC-kod N6BA) i landstinget per 1 invånare 18 år och äldre. Förskrivningen av läkemedel mäts i antal DDD (definierade dygnsdoser). Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 28 (52)

29 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens substitutionsbehandling vid opiatberoende Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Totalt antal patienter som är anslutna till substitutionsbehandling vid opiatberoende Graf ID: 3451 Graf nr 3451 visar totalt antal patienter som är anslutna till beroendevårdens substitutionsbehandling vid opiatberoende. Data redovisas för år 212 och år 215. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal patienter fördelat i ansvarsmodell Antal patienter med egenansvar Antal patienter med stödansvar Graf ID: 3452 Graf nr 3452 visar antal patienter som är anslutna till beroendevårdens substitutionsbehandling vid opiatberoende uppdelade i ansvarsmodell, det vill säga med egen- eller med stödansvar. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 29 (52)

30 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal patienter per kön Antal män anslutna till programmet Antal kvinnor anslutna till programmet Graf ID: 3453 Graf nr 3453 visar antal patienter som är anslutna till beroendevårdens substitutionsbehandling vid opiatberoende fördelat per kön. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Fördelningen av patienter per kön 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Andel män anslutna till programmet Andel kvinnor ansluta till programmet Graf ID: 3454 Graf nr 3454 visar andelen patienter som är anslutna till beroendevårdens substitutionsbehandling vid opiatberoende fördelat per kön. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 3 (52)

31 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal patienter per 1 invånare,55,5,45,4,35,3,25,2,15,1, Graf ID: 3455 Graf nr 3455 visar antal patienter som är anslutna till beroendevårdens substitutionsbehandling vid opiatberoende per 1 invånare över 18 år. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal arbetade timmar per yrkeskategori 1 2 Söderma... Antal arbetade timmar läkare i opiatprogrammet öppenvård Antal arbetade timmar psykologer i opiatprogrammet i öppenvård Antal arbetade timmar kuratorer/socionomer i opiatprogrammet i öppenvård Antal arbetade timmar sjuksköterskor i opiatprogrammet i öppenvård Antal arbetade timmar sjukgymnast i opiatprogrammet i öppenvård Antal arbetade timmar arbetsterapeut i opiatprogrammet i öppenvård Antal arbetade timmar skötare/undersköterskor i opiatprogrammet i öppenvård Antal arbetade timmar övrig personal i opiatprogrammet i öppenvård Västman... Graf ID: 3456 Graf nr 3456 visar antal arbetade timmar inom opiatprogrammet i öppenvården per yrkeskategori. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 31 (52)

32 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal arbetade timmar per yrkeskategori per patient Antal arbetade timmar läkare per patient Antal arbetade timmar psykologer per patient Antal arbetade timmar kuratorer/socionomer per patient Antal arbetade timmar sjuksköterskor per patient Antal arbetade timmar sjukgymnaster per patient Antal arbetade timmar arbetsterapeuter per patient Antal arbetade timmar skötare/undersköterskor per patient Antal arbetade timmar övrig personal per patient Graf nr 3457 visar antal arbetade timmar inom opiatprogrammet i öppenvården per yrkeskategori per patient. Graf ID: 3457 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Nya patienter 25 22,5 2 17, ,5 1 7,5 5 2,5 Totalt antal nyinskrivna patienter som ej tidigare har varit inskrivna Totalt antal nyinskrivna patienter som tidigare har varit inskrivna Graf ID: 3458 Graf nr 3458 visar antal nya patienter. Grafen visar dels nya patienter som ej tidigare varit inskrivna, dels nya patienter som tidigare har varit inskrivna. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 32 (52)

33 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Uteslutna och avslutade patienter Totalt antal uteslutna patienter Totalt antal planerat avslutade patienter Totalt antal patienter anslutna till programmet Graf ID: 3459 Graf nr 3459 visar totalt antal uteslutna och avslutade patienter i jämförelse med totalt antal patienter som är anslutna till opiatprogrammet. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå Antal förskrivna läkemedel Total förskrivning av buprenorfin Total förskrivning av metadon Total förskrivning av buprenorfin, kombinationer Graf ID: 346 Graf nr 346 visar den totala förskrivningen av buprenorfin (ATC-kod N7BC1), metadon (ATC-kod N7BC2) och buprenorfin, kombinationer (ATC-kod N7B51). Förskrivningen av läkemedel mäts i antal DDD (definierade dygnsdoser). Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 33 (52)

34 6. Landstingsprofiler Landstingsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är länets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är länets värde högre än medianen. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal vårdtillfällen totalt / 1 inv 18 år+ Antal läkarbesök / 1 inv 18 år+ Antal besök annan HoS-pers (inkl dagsjv) / 1 inv 18 år+ -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% -2,8% -8,2% 8,3% RESURSER Personalkostnad i kronor totalt / inv 18 år+ Antal årsarb totalt / 1 inv 18 år+ Antal årsarb läkare / 1 inv 18 år+ Antal disponibla vårdplatser / 1 inv 18 år+ -,9% -2,% -6,3% % PRODUKTIVITET Antal läkarbesök / årsarb läkare öv Antal besök annan HoS-pers (inkl dagsjv) / årsarb HoS-pers öv 9,% % MEDICINSK PRAXIS Antal vårddagar totalt / vårdtillfälle totalt Antal besök (annan HoS-pers + besök i dagsjv) / läkarbesök % 27% UTBILDNING Andel läkare av all personal Andel specialister av läkare totalt 1,1% 2,1% Graf ID: 2742 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 34 (52)

35 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal vårdtillfällen totalt / 1 inv 18 år+ Antal läkarbesök / 1 inv 18 år+ Antal besök annan HoS-pers (inkl dagsjv) / 1 inv 18 år+ -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% % 21% % RESURSER Personalkostnad i kronor totalt / inv 18 år+ Antal årsarb totalt / 1 inv 18 år+ Antal årsarb läkare / 1 inv 18 år+ Antal disponibla vårdplatser / 1 inv 18 år+ PRODUKTIVITET Antal läkarbesök / årsarb läkare öv Antal besök annan HoS-pers (inkl dagsjv) / årsarb HoS-pers öv MEDICINSK PRAXIS Antal vårddagar totalt / vårdtillfälle totalt Antal besök (annan HoS-pers + besök i dagsjv) / läkarbesök UTBILDNING Andel läkare av all personal Andel specialister av läkare totalt -4,5% % -13,5% -5,8% 27% 31% -15,2% -12,% -14,3% -36,8% Graf ID: 2742 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETER Antal vårdtillfällen totalt / 1 inv 18 år+ Antal läkarbesök / 1 inv 18 år+ Antal besök annan HoS-pers (inkl dagsjv) / 1 inv 18 år+ 17% 9,9% 3,8% RESURSER Personalkostnad i kronor totalt / inv 18 år+ Antal årsarb totalt / 1 inv 18 år+ Antal årsarb läkare / 1 inv 18 år+ Antal disponibla vårdplatser / 1 inv 18 år+ PRODUKTIVITET Antal läkarbesök / årsarb läkare öv Antal besök annan HoS-pers (inkl dagsjv) / årsarb HoS-pers öv MEDICINSK PRAXIS Antal vårddagar totalt / vårdtillfälle totalt Antal besök (annan HoS-pers + besök i dagsjv) / läkarbesök UTBILDNING Andel läkare av all personal Andel specialister av läkare totalt 9,2% 17%,6% 31% % 86% -23,2% % -14,9% -8,2% Graf ID: 2742 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 35 (52)

36 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde VG Kungälv m fl AKTIVITETER Antal vårdtillfällen totalt / 1 inv 18 år+ Antal läkarbesök / 1 inv 18 år+ Antal besök annan HoS-pers (inkl dagsjv) / 1 inv 18 år+ -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% -32,7% 7,2% % RESURSER Personalkostnad i kronor totalt / inv 18 år+ Antal årsarb totalt / 1 inv 18 år+ Antal årsarb läkare / 1 inv 18 år+ Antal disponibla vårdplatser / 1 inv 18 år+ 42% 15% 26% 45% PRODUKTIVITET Antal läkarbesök / årsarb läkare öv Antal besök annan HoS-pers (inkl dagsjv) / årsarb HoS-pers öv MEDICINSK PRAXIS Antal vårddagar totalt / vårdtillfälle totalt Antal besök (annan HoS-pers + besök i dagsjv) / läkarbesök UTBILDNING Andel läkare av all personal Andel specialister av läkare totalt -5,% -5,% 19% -18,6% 9,1% % Graf ID: 2742 Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETER Antal vårdtillfällen totalt / 1 inv 18 år+ Antal läkarbesök / 1 inv 18 år+ Antal besök annan HoS-pers (inkl dagsjv) / 1 inv 18 år+ -24,3% -6,9% -3,2% RESURSER Personalkostnad i kronor totalt / inv 18 år+ Antal årsarb totalt / 1 inv 18 år+ Antal årsarb läkare / 1 inv 18 år+ Antal disponibla vårdplatser / 1 inv 18 år+ -5,1% -4,2% % % PRODUKTIVITET Antal läkarbesök / årsarb läkare öv Antal besök annan HoS-pers (inkl dagsjv) / årsarb HoS-pers öv -6,2% -2,2% MEDICINSK PRAXIS Antal vårddagar totalt / vårdtillfälle totalt Antal besök (annan HoS-pers + besök i dagsjv) / läkarbesök 11% 11% UTBILDNING Andel läkare av all personal Andel specialister av läkare totalt % 8,7% Graf ID: 2742 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 36 (52)

37 7. Riksgrafer Riksgrafer med data från samtliga av Sveriges landsting och regioner är inkluderade för att ge en mer överskådlig bild. Dessa grafer är baserade på data från Socialstyrelsens öppna statistikdatabas och respektive kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Dessa data är inte kvalitetssäkrade av landstingen i Nysams utvecklingsgrupp. Graferna med data från Socialstyrelsen visar antal vårdtillfällen, antal patienter samt medelvårdtid i psykiatrisk slutenvård. Socialstyrelsen redovisar sin statistik med en annan åldersindelning. Patienter i åldern år går inte att skilja ut från yngre patienter varför de inte är inkluderade i graferna även då 18- och 19-åringar i normalfallet vårdas i vuxenpsykiatrin. En ytterligare skillnad jämfört med Nysamdata är att Socialstyrelsens statistik utgår från patienter och inte från vårdgivare. Exempelvis avser antalet vårdtillfällen i landstinget antalet vårdtillfällen som landstingets invånare har haft under året, oavsett om dessa vårdtillfällen varit inom det egna landstinget eller inte. Kolada redovisar statistik för antal besök i öppenvården. Dessa data är inte åldersuppdelade och graferna visar läkarbesök i BUP och VUP sammanslaget. Utomlänspatienter särskiljs inte utan räknas in i antal besök. Ovanstående medför att graferna på riksnivå inte är fullt jämförbar med motsvarande nyckeltal baserade på Nysamdata. 2 RIKSTÄCKANDE GRAF: Antal vårdtillfällen* i slutenvård för patienter äldre än 19 år eller per 1 invånare *avser totalt antal vårdtillfällen i slutenvård där gilitgt personnummer registrerats för länets invånare. Även vårdtillfällen utanför egna länet är inräknade. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas: Diagnoser i slutenvård, F-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, Ålder 2-85+, Båda könen, År 213 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 37 (52)

38 1 RIKSTÄCKANDE GRAF: Antal patienter* i slutenvård äldre än 19 år per 1 invånare *avser antalet invånare i länet med gilitgt personnummer som besökt slutenvården i Sverige. Även besök vårdtillfällen utanför egna länet är inräknade. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas: Diagnoser i slutenvård, F-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, Ålder 2-85+, Båda könen, År RIKSTÄCKANDE GRAF: Medelvårdtid* i slutenvård för patienter äldre än 19 år *medelvårdtid beräknas baserat på antal vårddagar och vårdtillfällen i slutenvård både i och utanför det egna län för läntets invånare Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas: Diagnoser i slutenvård, F-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, Ålder 2-85+, Båda könen, År 214 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 38 (52)

39 RIKSTÄCKANDE GRAF: Antal besök* i psykiatrisk öppenvård (BUP och VUP) per 1 invånare uppdelat på läkarbesök och övriga Antal läkarbesök i öppenvården per 1 invånare Antal andra besök än läkarbesök i öppenvården per 1 invånare * Totalt antal besök inklusive utomlänspatienter Källa: Kolada.se: nyckeltal N7484, N7485, N7486 och N7487, År RIKSTÄCKANDE GRAF: Antal besök* i psykiatrisk öppenvård (BUP och VUP) per 1 invånare uppdelat på egen produktion och andra vårdgivare Antal besök totalt i öppenvården per 1 invånare, egen produktion * Totalt antal besök inklusive utomlänspatienter Källa: Kolada.se: nyckeltal N7484, N7485, N7486 och N7487, År 214 Antal besök totalt i öppenvården per 1 invånare, annan vårdgivare Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 39 (52)

40 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 4 (52)

41 8. Verksamhetsbeskrivning Klinik APK Falun/Säter och Beroendeenhet Antal invånare 18 år och äldre Öppenvårdsenhet Slutenvårdsenhet Alternativ öppenvård för lägre funktionsnivå Ja Ja Nej Sektor Falun/Södra Ja Nej Ja Sektor Mellersta/ Västerbergslagen Sektor Norra/ Västra Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Eskilstuna Ja Ja Ja Katrineholm/ Nyköping Ja Ja Ja Priv spec VUP Eskilstuna Priv spec VUP Nyköping Ja Ja Nej Kungälv Ja Ja Nej Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 41 (52)

42 9. Nyckeltal, länsnivå Nyckeltal 215 AKTIVITETER Antal vårdtillfällen totalt Antal vårddagar totalt Antal besök dagsjukvård 81 Antal läkarbesök Antal besök annan HoS-personal Antal vårdtillfällen totalt per 1 invånare 18 år+ 9,6 Antal vårddagar totalt per 1 invånare 18 år+ 116 Antal vårddagar HSL per 1 invånare 18 år+ 85 Antal vårddagar LPT per 1 invånare 18 år+ 21 Antal vårddagar LRV per 1 invånare 18 år+, Antal läkarbesök per 1 invånare 18 år+ 78 Antal besök annan HoS-personal (inkl dagsjukvård) per 1 invånare 18 år+ 339 Antal besök totalt (läkare, annan samt dagsjukvård) per 1 invånare 18år+ 417 Antal förstabesök totalt per 1 invånare 18år+ 14 Antal förstabesök läkare per 1 invånare 8,8 Antal förstabesök annan HoS-personal per 1 invånare 4,8 RESURSER Personalkostnad sv (i kr) per vårdtillfälle totalt Arbetstimmar per vårddag totalt 1 Arbetstimmar per besök totalt 4,7 Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år Antal årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år+ 176 Antal årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år+ 26 Antal årsarbetande egna läkare per 1 invånare 18 år+ 19 Antal årsarbetande hyrläkare per 1 invånare 18 år+ 6,9 Antal disponibla vårdplatser per 1 invånare 18 år+ 27 Årsarbetande psykologer per 1 invånare 18 år+ 14 Årsarbetande kuratorer/socionomer per 1 invånare 18 år+ 7,2 Årsarbetande sjuksköterskor per 1 invånare 18 år+ 48 Årsarbetande sjukgymnaster per 1 invånare 18 år+ 1,2 Årsarbetande arbetsterapeuter per 1 invånare 18 år+ 3,3 Årsarbetande skötare/undersköterskor per 1 invånare 18 år+ 46 Årsarbetande ledning per 1 invånare 18 år+ 11 Årsarbetande annan HoS-personal (ingår ej i övriga grupper) per 1 invånare 18 år+ 2 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 42 (52)

43 VG Kungälv ,9 12 7, ,,25,, , ,2 3,1 3,4-3, ,1 15 3,6 2,9 5,8 4, ,5 4,5 6, , ,9 2,6 9,6 8, ,56,85 1,6 3,6, 8,1 2,7 5, , 5,2 8, Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 43 (52)

44 Nyckeltal 215 PRODUKTIVITET Antal vårdtillfällen totalt per årsarbetare slutenvård totalt 18 Antal läkarbesök per årsarbetande läkare öppenvård 514 Antal besök annan HoS-personal (inkl dagsjukvård) per årsarbetande HoS-personal öppenvård 35 Antal prestationsbesök läkare per årsarbetande läkare öppenvård 581 Antal prestationsbesök annan HoS-personal per årsarbetande HoS-personal öppenvård 367 Antal arbetstimmar psykologer öppenvård per prestationsbesök 3,6 Antal arbetstimmar kuratorer/socionomer öppenvård per prestationsbesök 4,4 Antal arbetstimmar sjuksköterskor öppenvård per prestationsbesök 3,2 Antal arbetstimmar sjukgymnaster öppenvård per prestationsbesök 3, Antal arbetstimmar arbetsterapeuter öppenvård per prestationsbesök 4,8 Antal arbetstimmar skötare/undersköterskor öppenvård per prestationsbesök 4,4 Antal telefonkontakter med patient per årsarbetande läkare 28 Antal telefonkontakter med patient per årsarbetande annan HoS-personal MEDICINSK PRAXIS Antal vårdtillfällen totalt per vårdplats 36 Antal vårddagar totalt per vårdtillfälle totalt 12 Antal besök (annan HoS-personal och besök i dagsjukvård) per läkarbesök 4,3 Andel förstabesök av alla läkarbesök 11% Andel förstabesök av alla besök hos annan HoS-personal 1,4% Andel förstabesök hos läkare av alla förstabesök 65% Antal vårddagar totalt per årsarbetande annan HoS-personal slutenvård 248 Antal vårdtillfällen totalt per individ totalt vårdad i slutenvård 1 Antal vårddagar totalt per individ totalt vårdad i slutenvård 17 Antal vårddagar HSL per individ HSL vårdad i slutenvård 15 Antal vårddagar LPT per individ LPT vårdad i slutenvård 2 Antal vårddagar LRV per individ LRV vårdad i slutenvård - Antal besök (läkare och annan HoS-personal) per individ i öppenvård i det egna landstinget 9 Andel patienter som vårdats för depresson som genomgått självmordsriskbedömning 43% Total förskrivning av psykostimulantia per patient i öppenvård 6 Total förskrivning av psykostimulantia per 1 invånare 18 år UTBILDNINGSNIVÅ Andel läkare av all personal 14% Andel specialister av läkare totalt 54% Andel sjuksköterskor med vidareutbildning i psykiatri 28% Andel ST-läkare av läkare totalt 15% Andel psykologer med specialistutbildning i klinisk psykiatri 3% Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 44 (52)

45 VG Kungälv 11 8, ,9 3,3 4,2 3,3 5,9 2,7 4,4 3,3 2,2 1,7 3,2 3,6 4,8 4,7 3,1 2,4-4,3 5, 3,8 3,6 5,8 4,1 8, , , 3,4 3,8 2,5 28% 17% - 2,6% 1,% 1,1% - 1,6% 91% 83% - 39% % 54% 59% 63% % 12% 14% 16% 33% 49% 58% 53% 32% 62% 54% 48% 18% 13% 18% 27%,% 11% 25% 21% Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 45 (52)

46 Nyckeltal 215 FÖRDJUPNINGSOMRÅDE Totalt antal patienter anslutna till programmet 69 Antal patienter med egenansvar 69 Antal män anslutna till programmet 44 Antal patienter med stödansvar Antal kvinnor anslutna till programmet 25 Andel män anslutna till programmet 64% Andel kvinnor ansluta till programmet 36% Antal patienter anslutna i programmet per 1 invånare,31 Antal arbetade timmar läkare i opiatprogrammet öppenvård 4 Antal arbetade timmar psykologer i opiatprogrammet i öppenvård 88 Antal arbetade timmar kuratorer/socionomer i opiatprogrammet i öppenvård 88 Antal arbetade timmar sjuksköterskor i opiatprogrammet i öppenvård 999 Antal arbetade timmar sjukgymnast i opiatprogrammet i öppenvård, Antal arbetade timmar arbetsterapeut i opiatprogrammet i öppenvård, Antal arbetade timmar skötare/undersköterskor i opiatprogrammet i öppenvård, Antal arbetade timmar övrig personal i opiatprogrammet i öppenvård 79 Antal arbetade timmar läkare per patient 6 Antal arbetade timmar psykologer per patient 13 Antal arbetade timmar kuratorer/socionomer per patient 13 Antal arbetade timmar sjuksköterskor per patient 14 Antal arbetade timmar sjukgymnaster per patient, Antal arbetade timmar arbetsterapeuter per patient, Antal arbetade timmar skötare/undersköterskor per patient, Antal arbetade timmar övrig personal per patient 11 Totalt antal nyinskrivna patienter som ej tidigare har varit inskrivna 1 Totalt antal nyinskrivna patienter som tidigare har varit inskrivna 1, Totalt antal uteslutna patienter 5, Totalt antal planerat avslutade patienter, Total förskrivning av metadon Total förskrivning av buprenorfin Total förskrivning av buprenorfin, kombinationer Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 46 (52)

47 VG Kungälv % 3% 83% - 4% 5% 17% -,53,28,55, , 3 4, 1 9 6, ,,,,,,,,,, 4 5 4, , 4, ,,48,35 -, 3, ,,, -,,, -, 71,35-2,1 13,35-1, 4, 25, 2, 7, 2, 2, 4, 1,, 1, 1,, , , , Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 47 (52)

48 1. Nyckeltal, enhetsnivå Nyckeltal 215 AKTIVITETER APK Falun/Säter och Beroendeenhet Sektor Falun/ Södra Sektor Mellersta/ Västerbergslagen Antal vårdtillfällen totalt Antal vårddagar totalt Antal besök dagsjukvård Antal läkarbesök Antal besök annan HoS-personal RESURSER Personalkostnad sv (i kr) per vårdtillfälle totalt Arbetstimmar per vårddag totalt Arbetstimmar per besök totalt 3,1 4,3 5,4 PRODUKTIVITET Antal vårdtillfällen totalt per årsarbetare slutenvård totalt Antal läkarbesök per årsarbetande läkare öppenvård Antal besök annan HoS-personal (inkl dagsjukvård) per årsarbetande HoS-personal öppenvård Antal prestationsbesök läkare per årsarbetande läkare öppenvård Antal prestationsbesök annan HoS-personal per årsarbetande HoS-personal öppenvård Antal arbetstimmar psykologer öppenvård per prestationsbesök 3,8 3,5 3,6 Antal arbetstimmar kuratorer/socionomer öppenvård per prestationsbesök 3,1 3,3 8,4 Antal arbetstimmar sjuksköterskor öppenvård per prestationsbesök 2,8 2,9 4,2 Antal arbetstimmar sjukgymnaster öppenvård per prestationsbesök 2,9 4,4 Antal arbetstimmar arbetsterapeuter öppenvård per prestationsbesök 4,6 5,3 Antal arbetstimmar skötare/undersköterskor öppenvård per prestationsbesök 4,5 5,5 Antal telefonkontakter med patient per årsarbetande läkare, Antal telefonkontakter med patient per årsarbetande annan HoS-personal -,7 - MEDICINSK PRAXIS Antal vårdtillfällen totalt per vårdplats Antal vårddagar totalt per vårdtillfälle totalt Antal besök (annan HoS-personal och besök i dagsjukvård) per läkarbesök 5,3 6,1 3,5 Andel förstabesök av alla läkarbesök 65% 6,9% 4,8% Andel förstabesök av alla besök hos annan HoS-personal 1,% 1,7% 1,9% Andel förstabesök hos läkare av alla förstabesök 92% 41% 43% Antal vårddagar totalt per årsarbetande annan HoS-personal slutenvård Antal vårdtillfällen totalt per individ totalt vårdad i slutenvård 1,5 - - Antal vårddagar totalt per individ totalt vårdad i slutenvård Antal vårddagar HSL per individ HSL vårdad i slutenvård Antal vårddagar LPT per individ LPT vårdad i slutenvård Antal vårddagar LRV per individ LRV vårdad i slutenvård - - Antal besök (läkare och annan HoS-personal) per individ i öppenvård i det egna landstinget 5,8 1 7,7 Andel patienter som vårdats för depresson som genomgått självmordsriskbedömning 59% 1% 83% Total förskrivning av psykostimulantia per patient i öppenvård 2, 8 74 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 48 (52)

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år Kostnader per invånare -17 år 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Gotland Södermanland Jämtland VG Kungälv m fl Personalkostnad i kronor per invånare Totala kostnader för köpt slutenvård under året per invånare Totala

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomspsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning och profilgrafer...4 3. Nyckeltalsgrafer...14 4. Fördjupning: Första linjen...34 5. Fördjupning:

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2015 Rapport Hudsjukvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...8 5. Landstingsprofiler...24 6. Nyckeltal...28

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Hudsjukvård Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Befolkningsdata...4 3 Profilbeskrivning...5 4 Nyckeltalsgrafer...7 5 Länsprofilgrafer...33 6 Nyckeltal...37 Copyright

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker Nyckeltal 2014 Rapport Medicinkliniker Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Faktauppgifter...4 3 Kostnadsdata...7 4 Produktivitetsdata...11 5 Utbildningsnivå...15 6 Nyckeltalsprofiler kliniknivå,

Läs mer

Nyckeltal Rapport Logopedi

Nyckeltal Rapport Logopedi Nyckeltal 2015 Rapport Logopedi Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Landstingsprofiler...14 6. Tabellbilaga

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2014. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 214 Rapport Vuxenpsykiatri Maj 21 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Vuxenpsykiatri...4 3 Befolkning och jämförelsedata... 4 Nyckeltalsgrafer...6 Landstingsprofiler...31 6 Riksgrafer...3

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 214 Rapport Röntgen och Mammografi Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitioner...4 3 Röntgen, länsnivå...6 4 Mammografi, läns- och kliniknivå...28 5 Röntgen, kliniknivå...43

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård Nyckeltal 2015 Rapport Hörselvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Definitionslista...4 3. Beskrivning...6 3.1 Generell beskrivning...6 3.2 Profilbeskrivning...8 3.3 Kvalitetsindikatorer...10

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård Nyckeltal 214 Rapport Ögonsjukvård Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...4 3 Befolkningen åldersfördelning...1 4 Nyckeltalsgrafer ögonsjukvård

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi Nyckeltal 214 Rapport Klinisk mikrobiologi Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinisk mikrobiologi Beskrivning...4 3 Klinisk mikrobiologi Nyckeltalsgrafer...7 4 Klinisk mikrobiologi Länsprofilgrafer...14

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomsmedicin Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata länsnivå...5 4. Resursdata länsnivå...1 5. Produktivitetsdata länsninvå...13

Läs mer

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nysam - BUP Dag Gjesteby, Ida Nyström Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nationell arena för utveckling och kunskapsutbyte Nysam har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom svensk hälso-

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 25 & 26 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Oktober 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Begrepp... 3 Metod... 3 Framtida rapportering

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin Nyckeltal 2014 Rapport Barnoch ungdomsmedicin Oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata, länsnivå...5 4. Resursdata, länsdata...10 5. Produktivitetsdata,

Läs mer

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan.

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Allmän information Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Vissa uppgifter är inte möjliga att hämta ur befintliga IT-system under 2010. Vissa uppföljningsparametrar

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson Dag

Läs mer

Nyckeltal Rapport Ortopedi

Nyckeltal Rapport Ortopedi Nyckeltal 2015 Rapport Ortopedi April 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata länsnivå...4 3. Resursdata länsnivå...8 4. Aktivitetsdata kliniknivå...12 5. Resursdata kliniknivå...13

Läs mer

SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20

SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20 SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20 Statisticon AB Östra Ågatan 31, SE-753 22 Uppsala Klara Södra Kyrkogata 1, Box 837, SE-101 36 Stockholm +46 (0)10 130 80

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården fördelat efter

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över dabigatran (Pradaxa) t o m oktober 2012. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Sammanfattning Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos

Läs mer

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE-116 45 STOCKHOLM Telefon +46 (0)8 410 408 00 Hemsida www.nysam.com 1 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3

Läs mer

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Kvinnosjukvård April 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilgrafer Kvinnosjukvård 2014...4 3. Nyckeltalsgrafer Kvinnosjukvård 2014...7 4. Bilaga 1 Profilbeskrivningar

Läs mer

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se.

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se. Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik som Gruppen för Utredning producerar och sammanställer. Skriftens första

Läs mer

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting 10 oktober 2007 Bilaga till huvudrapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007 Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen

Läs mer

Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet

Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Socialstyrelsens slutsatser Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Läkemedelshantering läggs i

Läs mer

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals Nyckeltal 2015 Rapport Öron Näsa Hals Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilbeskrivning...4 3. Nyckeltalsgrafer...8 4. Landstingsprofiler...25 Bilaga 1: Nyckeltal län...28 Bilaga 2: Nyckeltal

Läs mer

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015.

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Löneläget 2015 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ännu en gång, stort tack till Er som svarat på 2015 års löneenkät! 62 % av förbundets

Läs mer

Kartläggning av den psykiatriska heldygnsvården

Kartläggning av den psykiatriska heldygnsvården 2010-06-18 Diarienr: 08/3748 Avdelningen för Vård och Omsorg Sektionen för Vård och Socialtjänst Kartläggning av den psykiatriska heldygnsvården Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm,

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi,,,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 1 Statistik om hälso- och sjukvård

Läs mer

Ojämlik hälso- och sjukvård - En rapport om regionala skillnader i läkemedelsbehandling. IMS Health Rapport, October 2010

Ojämlik hälso- och sjukvård - En rapport om regionala skillnader i läkemedelsbehandling. IMS Health Rapport, October 2010 Ojämlik hälso- och sjukvård - En rapport om regionala skillnader i läkemedelsbehandling i Sverige 2009 IMS Health Rapport, October 2010 IMS Health är världens ledande leverantör av förskrivningsstatistik,

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Faktaruta Personal: 60 tjänster. Läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, förskolekonsulent, bildterapeut, behandlingsassistent, läkarsekreterare.

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård. Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,, Sörmland,,, Västra Götaland 2006-05-19 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson

Läs mer

Nyckeltal Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA

Nyckeltal Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA Nyckeltal 215 Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA Juni 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Gemensamma definitioner...5 3. Profilbeskrivning av deltagande kliniker för operation, anestesi,

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

VÅRDTIDER INOM SLUTEN SOMATISK VÅRD

VÅRDTIDER INOM SLUTEN SOMATISK VÅRD VÅRDTIDER INOM SLUTEN SOMATISK VÅRD ANALYS AV AV ETT ETT NYCKELTAL OCH SKILLNADER INOM VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Juni 2001 ANALYS - UTVÄRDERING Staffan Björck Bengt Kron INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...4

Läs mer

Jämlik vård och hälsa i Västmanland. Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör

Jämlik vård och hälsa i Västmanland. Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Jämlik vård och hälsa i Västmanland Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Varför fokus på jämlik vård? Det finns stora ojämlikheter inom vård och hälsa nationellt och i Västmanland Skillnaderna

Läs mer

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker**

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker** Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2012 En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland 2006-05-10 Kontaktpersoner

Läs mer

Tvärprofessionella samverkansteam

Tvärprofessionella samverkansteam Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap www.sll.se Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet. Artikel 3 FN:s konvention om barns

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling

Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling slutredovisning av utbetalda medel 2011 och 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD

FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD LeS; 2009-05-24; 14:39 et för utomlänsvård... 3 1 Avtalets omfattning... 3 2 Hälso- och sjukvård efter remiss från hemlandstinget... 3 3 Akut- och förlossningsvård

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin.

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin. 3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande Andel i befolkningen, 16 84 år, som med hjälp av frågeinstrumentet GHQ12 har uppskattats ha nedsatt psykiskt välbefinnande Täljare: Antal individer i ett urval av

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Nyckeltal Rapport Infektion

Nyckeltal Rapport Infektion Nyckeltal 215 Rapport Infektion Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata kliniknivå...4 3. Resursdata kliniknivå...2 4. Produktivitetsdata...26 5. Kompletterande data om vårdtillfällen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland 2005-05-19

Läs mer

Bilaga Ersättning 2016

Bilaga Ersättning 2016 Diarienr1 (15) Bilaga Ersättning 2016 Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5)

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-110960 Fastställandedatum: 2014-05-30 Giltigt t.o.m.: 2015-05-30 Upprättare: Mats A Porat Fastställare: Berit Fredriksson Samverkan - Vuxenpsykiatri

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2005-05-24 Blekinge-Dalarna-Gotland-Gävleborg-Halland-Sörmland-Uppsala-Värmland-Västerbotten-Västmanland-Västra

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år, 56 57 55 54 55 55 55 55 55 av inskrivna barn 56 55 56 53 54 52 56 54 55 54 55 55 52 53 54 54 54 55 Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 4 (40) Dnr CK 2012-0119 42 Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin Förslag till beslut

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2013:XX (M) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals Nyckeltal 214 Rapport Öron Näsa Hals Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning...4 3 Nyckeltalsgrafer...8 4 Landstingsprofiler...25 5 Tabellbilaga...28 Copyright 215, Helseplan

Läs mer

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Alert 2015

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Alert 2015 HTA-enheten CAMTÖ Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Alert 2015 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/underhallsbehandling-med-nyare-antipsykotiskalakemedel-vid-bipolar-sjukdom2/

Läs mer

Projektet Bra Sjukskrivning

Projektet Bra Sjukskrivning Projektet Bra Sjukskrivning Miljarden Stimulansmedel från Staten för att minska ohälsotalen ersättning årsvis med olika krav på åtgärder. Rehabgarantin. Riktade insatser mot två stora sjukdomsgrupper:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 Något fler lediga platser Under oktober anmäldes närmare 1 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen

kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen Hemsjukvård i förändringf kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen Hemsjukvård i förändringf Uppdraget:

Läs mer

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder 1 (8) Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder I överenskommelsen för 2014 ingår, inom prestationsmål B2, att landstingen ska identifiera de patienter som varit föremål för flest tvångsvårdstillfällen

Läs mer

Uppgifter om psykiatrisk vård i patientregistret

Uppgifter om psykiatrisk vård i patientregistret Uppgifter om psykiatrisk vård i patientregistret Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN 2014 DET SKA VARA GOTT ATT LEVA I KALMAR LÄN Alliansen vill skapa en modern och nära sjukvård tillsammans med dig. Vi lyssnar alltid på dig när det gäller var, när

Läs mer

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer

Prissänkning på depressionsläkemedel berör många stockholmare

Prissänkning på depressionsläkemedel berör många stockholmare 2008-12-17 Prissänkning på depressions berör många stockholmare Under 2007 tog drygt 134 000 stockholmare ut antidepressiva till ett värde av 187,1 miljoner, varav staten subventionerade 133,3 miljoner

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 Fler lediga platser Under april anmäldes 2 050 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och det

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland, Örebro 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

2012 års kommunala lönestatistik

2012 års kommunala lönestatistik Stockholm 2013-05-29 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 10/2013 2012 års kommunala lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2012 för läkare inom kommunal sektor är

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Vård vid astma och KOL

Vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid astma och KOL Förbättringsområden, bedömningar och sammanfattning 2014 Nationella riktlinjer Utvärdering 2014 Vård vid astma och KOL Förbättringsområden, bedömningar

Läs mer

Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering

Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering Förutsättningar Landstinget har möjlighet att söka ersättning för personer

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2014 ERFARENHETER OCH RESULTAT

Rehabiliteringsgarantin 2014 ERFARENHETER OCH RESULTAT ERFARENHETER OCH RESULTAT 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse med regeringen 2008 angående

Läs mer

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig Jönköping 2012-04-11 Information Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig En kommunalisering av hemsjukvården har genomförts i flera län i landet men det har inte genomförts

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

Bilaga Ersättning 2015

Bilaga Ersättning 2015 Diarienr1 (15) Bilaga Ersättning 2015 Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

Nyckeltal Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 215 Rapport Röntgen och Mammografi Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Definitioner...5 3. Trender, undersökningar och arbetade timmar...7 4. Röntgen, länsnivå...9 5. Mammografi,

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2002

Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2002 Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner. Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2002. Landstingsförbundet publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och

Läs mer

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm HSN 2008-03-17 p 11 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-02-16 HSN 0902-0160 Handläggare: Said Mousavi Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning

Läs mer

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling INSTRUKTION 1 (11) DEFINITIONER AV LÄKARBESÖK OCH ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖR LÄKARE EXKLUSIVE GULA TAXAN Läkarbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök Läkarbesök Öppenvårdsbesök på mottagning som innebär ett personligt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 Fått arbete Under januari påbörjade 1 323 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Pressmeddelande. Öppna jämförelser gynnar både patienter och sjukvård

Pressmeddelande. Öppna jämförelser gynnar både patienter och sjukvård 8 oktober 2007 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Pressmeddelande Betyg åt den gotländska hälso och sjukvården Enligt Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsens nya öppna jämförelser av den svenska

Läs mer

4 april, 2014. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne

4 april, 2014. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 4 april, 2014 Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 2013 Öppna jämförelser 2013 - analys och handlingsplan för indikatorer för psykiatrisk hälsooch sjukvård

Läs mer