Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin"

Transkript

1 Nyckeltal 2014 Rapport Barnoch ungdomsmedicin Oktober 2015

2 Innehållsförteckning 1. Om Nysam Befolkningsstatistik Aktivitetsdata, länsnivå Resursdata, länsdata Produktivitetsdata, länsdata Verksamhetspraxis, länsdata Utbildningsnivå, länsdata Aktivitetsdata, kliniknivå Resursdata, kliniknivå Produktivitetsdatadata, kliniknivå Medicinsk praxis, kliniknivå Utbildningsnivå, kliniknivå Nyckeltalsprofiler, länsnivå Nyckeltalsprofiler, kliniknivå Nyckeltal från SWEDIABKIDS...54 Bilaga 1: Gemensamma definitioner Informationsflik från Nysamblankett Bilaga 2: Profilbeskrivning...60 Bilaga 3: Tabellbilaga, länsnivå...64 Bilaga 4: Tabellbilaga, kliniknivå...72 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 2 (84)

3 1. Om Nysam Nysam är ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom vård och omsorg. I 20 års tid har vi tagit fram nyckeltal för jämförelse och uppföljning och har därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. Syftet med Nysam är att deltagarna ska få: Ökad kunskap om den egna och andras verksamheter Idéer kring nya arbetssätt och metoder Mätbart utgångsläge för förbättringsarbete Bekräftelse och bevis på sådant som fungerar bra Informellt erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet Idag tar Nysam fram nyckeltal för ett trettiotal utvecklingsgrupper inom olika specialitetsområden. Grundata samlas in årligen och två gånger per år samlas verksamhetsrepresentanter för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Deltagarna i utvecklingsgrupperna påverkar vilken data som samlas in, hur den definieras, vad som jämförs och hur underlaget presenteras. Det är även deltagande verksamhetchefer som ansvarar för att insamlad data är korrekt och följer överenskomna definitioner. Data i Nysams rapporter är därigenom kvalitetssäkrad och deltagande verksamheter är väl förtrogna med varifrån informationen är hämtad. I rapporterna redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Andra data samlas in mer sällan beroende på behov och fördjupningar som görs. Rapporten inkluderar även information om befolkningsunderlag. Denna rapport beskriver utvecklingen inom barn- och ungdomsmedicin och nyckeltalen redovisas på länsnivå och kliniknivå. Observera att gällande Stockholm, Västra Götaland och Skåne är befolkningsrelaterade nyckeltal beräknade. Befolkningsunderlaget är beräknat motsvarande medverkande klinikers upptagningsområde. Detta uppmärksammas även i respektive graf med fotnot. Stockholm, maj 2015 Vill du också delta i nätverk och jämföra din verksamhet? Kontakta: Bengt Andersson, , eller verksamhetsansvarig för Nysam: Amanda Gyllenswärd, Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 3 (84)

4 2. Befolkningsstatistik I nedanstånde tabell redovisas länens totala befolkning, befolkning 0 17 år samt medelålder per Källa SCB. Län Invånare totalt Invånare 0 17 år Medelålder Blekinge ,3 Dalarna ,7 Gotland ,4 Halland ,0 Jämtland ,3 Jönköping ,6 Kalmar ,1 Kronoberg ,8 Norrbotten ,6 Skåne ,9 Stockholm ,0 Södermanland ,4 Värmland ,7 Västerbotten ,6 Västmanland ,3 Västra Götaland ,0 Östergötland ,3 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 4 (84)

5 3. Aktivitetsdata, länsnivå Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårdtillfällen totalt per 1000 invånare barn 0-17 år Kalmar län Västerbottens län Gotlands län Värmlands län Jämtlands län Norrbottens län Stockholms län Västra Götalands län Västmanlands län Södermanlands län Hallands län Blekinge län Jönköpings län Dalarnas län Skåne län Östergötlands län Kronobergs län Antal VTF barn- och ungdomsmedicinska barn per 1000 invånare 0-17 år (eget landsting) Antal VTF icke barn- och ungdomsmedicinska barn per 1000 invånare 0-17 år (eget landsting) Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 76 Graf 76 visar antalet vårdtillfällen för barn som är folkbokförda i länet i förhållande till totala befolkningen mellan 0-17 år. Vårdtillfällen per 1000 invånare 0-17 år för respektive läns upptagningsområde. Under 2014 hade t.ex. Kalmar län 1897 vårdtillfällen gällande barnoch ungdomsmedicinska barn, 759 vårdtillfällen icke barn- och ungdomsmedicinska barn och en befolkning på mellan 0-17 år. Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårdtillfällen barnmedicinska barn totalt per 1000 invånare barn 0-17 år Västerbottens län Kalmar län Gotlands län Jämtlands län Värmlands län Norrbottens län Västmanlands län Västra Götalands län Stockholms län Östergötlands län Hallands län Södermanlands län Blekinge län Jönköpings län Dalarnas län Skåne län Kronobergs län Antal VTF barn- och ungdomsmedicinska barn per 1000 invånare 0-17 år (eget landsting) Antal VTF barn- och ungdomsmedicinska barn från annat landsting per 1000 invånare 0-17 år Antal VTF barn- och ungdomsmedicinska barn regionpatienter per 1000 invånare 0-17 år Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 2934 Graf 2934 visar antalet vårdtillfällen för barn från eget landsting, annat landsting samt regionpatienter i förhållande till totala befolkningen mellan 0-17 år. Under 2014 hade t.ex. Västerbottens län 2201 vårdtillfällen barn i eget landsting, 490 vårdtillfällen barn från annat landsting samt 639 vårdtillfällen för regionpatienter och en befolkning på mellan 0-17 år. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 5 (84)

6 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårdtillfällen icke barnmedicinska barn totalt per 1000 invånare barn 0-17 år Gotlands län Jämtlands län Västerbottens län Östergötlands län Västmanlands län Kalmar län Norrbottens län Kronobergs län Hallands län Dalarnas län Blekinge län Västra Götalands län Skåne län Södermanlands län Jönköpings län Värmlands län Stockholms län Antal VTF icke barn- och ungdomsmedicinska barn per 1000 invånare 0-17 år (eget landsting) Antal VTF icke barn- och ungdomsmedicinska barn från annat landsting per 1000 invånare 0-17 år Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 2935 Graf 2935 visar antalet vårdtillfällen för icke barnmedicinska barn i förhållande till totala befolkningen mellan 0-17 år. Vårdtillfällen per 1000 invånare 0-17 år för respektive läns upptagningsområde. Under 2014 hade t.ex. Gotlands län 349 vårdtillfällen gällande barn i eget landsting 60 vårdtillfällen barn från annat landsting och en befolkning på mellan 0-17 år. Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårdtillfällen per 1000 invånare barn 0-17 år Kalmar län Västerbottens län Gotlands län Värmlands län Jämtlands län Norrbottens län Stockholms län Västra Götalands län Västmanlands län Södermanlands län Hallands län Blekinge län Jönköpings län Dalarnas län Skåne län Östergötlands län Kronobergs län Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 77 Graf 77 visar antal vårdtillfällen per 1000 invånare barn 0-17 år över tid gällande de tre senaste åren för respektive län. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 6 (84)

7 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårddagar totalt per 1000 invånare barn 0-17 år Västerbottens län Stockholms län Norrbottens län Värmlands län Hallands län Gotlands län Dalarnas län Jämtlands län Södermanlands län Blekinge län Kalmar län Västmanlands län Jönköpings län Östergötlands län Västra Götalands län Skåne län Kronobergs län Antal VDG barn- och ungdomsmedicinska barn per 1000 invånare 0-17 år (eget landsting) Antal VDG icke barn- och ungdomsmedicinska barn per 1000 invånare 0-17 år (eget landsting) Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 78 Graf 78 visar antalet vårddagar för barn som är folkbokförda i länet i förhållande till totala befolkningen mellan 0-17 år. Vårddagar per 1000 invånare 0-17 år för respektive läns upptagningsområde. Under 2014 hade t.ex. Västerbottens län vårddagar gällande barn- och ungdomsmedicinska barn, vårddagar icke barn- barn och ungdomsmedicinska barn och en befolkning på mellan 0-17 år. Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårddagar barnmedicinska barn totalt per 1000 invånare barn 0-17 år Västerbottens län Stockholms län Hallands län Värmlands län Gotlands län Norrbottens län Dalarnas län Jämtlands län Södermanlands län Blekinge län Kalmar län Västmanlands län Östergötlands län Jönköpings län Västra Götalands län Kronobergs län Skåne län Antal VDG barn- och ungdomsmedicinska barn per 1000 invånare 0-17 år (eget landsting) Antal VDG barn- och ungdomsmedicinska barn från annat landsting per 1000 invånare 0-17 år Antal VDG barn- och ungdomsmedicinska barn regionpatienter per 1000 invånare 0-17 år Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 2936 Graf 2936 visar antalet vårddagar för barn från eget landsting, annat landsting samt regionpatienter i förhållande till totala befolkningen mellan 0-17 år. Under 2014 hade t.ex. Västerbottens län vårdagar barn i eget landsting, vårddagar barn från annat landsting samt vårddagar för regionpatienter och en befolk-ning på mellan 0-17 år. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 7 (84)

8 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårddagar icke barnmedicinska barn totalt per 1000 invånare barn 0-17 år Gotlands län Västerbottens län Östergötlands län Jämtlands län Kronobergs län Västmanlands län Norrbottens län Dalarnas län Blekinge län Värmlands län Skåne län Hallands län Jönköpings län Västra Götalands län Kalmar län Södermanlands län Stockholms län Antal VDG icke barn- och ungdomsmedicinska barn per 1000 invånare 0-17 år (eget landsting) Antal VDG icke barn- och ungdomsmedicinska barn från annat landsting per 1000 invånare 0-17 år Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 2937 Graf 2937 visar antalet vårddagar för icke barnmedicinska barn i förhållande till totala befolkningen mellan 0-17 år. Vårddagar per 1000 invånare 0-17 år för respektive läns upptagningsområde. Under 2014 hade t.ex. Gotlands län 876 vårddagar gällande barn i eget landsting 122 vårddagar barn från annat landsting och en befolkning på mellan 0-17 år. Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårddagar per 1000 invånare barn 0-17 år Västerbottens län Stockholms län Norrbottens län Värmlands län Hallands län Gotlands län Dalarnas län Jämtlands län Södermanlands län Blekinge län Kalmar län Västmanlands län Jönköpings län Östergötlands län Västra Götalands län Skåne län Kronobergs län Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 79 Graf 79 visar antal vårddagar per 1000 invånare barn 0-17 år över tid gällande de tre senaste åren för respektive län. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 8 (84)

9 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal läkarbesök per 1000 invånare barn 0-17 år Stockholms län Hallands län Västra Götalands län Västerbottens län Södermanlands län Jönköpings län Västmanlands län Gotlands län Jämtlands län Östergötlands län Kronobergs län Kalmar län Värmlands län Blekinge län Dalarnas län Skåne län Antal läkarbesök per 1000 invånare 0-17 år Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 80 Graf nr 80 visar antalet läkarbesök för barn som är folkbokförda i länet i förhållande till totala befolkningen mellan 0-17 år. Läkarbesök per 1000 invånare för resp. läns upptagningsområde. Under 2014 hade t.ex. Stockholms län läkarbesök och en befolkning på (beräknad) mellan 0-17 år. Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal läkarbesök per 1000 invånare barn 0-17 år Stockholms län Hallands län Västra Götalands län Västerbottens län Södermanlands län Jönköpings län Västmanlands län Gotlands län Jämtlands län Östergötlands län Kronobergs län Kalmar län Värmlands län Blekinge län Dalarnas län Skåne län Norrbottens län Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 81 Graf 81 visar antal läkarbesök per 1000 invånare barn 0-17 år över tid gällande de tre senaste åren för respektive län. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 9 (84)

10 4. Resursdata, länsdata Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårdplatser per invånare barn 0-17 år Gotlands län Västerbottens län Norrbottens län Kalmar län Jämtlands län Kronobergs län Västmanlands län Östergötlands län Dalarnas län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Jönköpings län Skåne län Södermanlands län Stockholms län Antal vårdplatser totalt per invånare 0-17 år Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 82 Graf nr 82 visar antalet vårdplatser i förhållande till totala befolkningen mellan 0-17 år. Vårdplatser per invånare 0-17 år för respektive läns upptagningsområde. Under 2014 hade t.ex. Gotlands län 10 vårdplatser och en befolkning på mellan 0-17 år. Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal årsarbetande läkare per invånare barn 0-17 år Kronobergs län Västerbottens län Jönköpings län Stockholms län Kalmar län Västra Götalands län Jämtlands län Östergötlands län Blekinge län Södermanlands län Hallands län Västmanlands län Dalarnas län Värmlands län Norrbottens län Gotlands län Skåne län Antal årsarbetande läkare per invånare 0-17 år Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 84 Graf nr 84 visar antalet årsarbetande läkare i förhållande till totala befolkningen mellan 0-17 år. Antal läkare per invånare 0-17 år för respektive läns upptagningsområde. Under 2014 hade t.ex. Kronobergs län 28,6 årsarbetande läkare och en befolkning på mellan 0-17 år. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 10 (84)

11 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal årsarbetande läkare jour per invånare barn 0-17 år Gotlands län Blekinge län Jönköpings län Jämtlands län Kalmar län Östergötlands län Norrbottens län Värmlands län Västmanlands län Västra Götalands län Kronobergs län Södermanlands län Skåne län Hallands län Stockholms län Dalarnas län Västerbottens län Antal årsarbetande läkare jour och beredskap per invånare 0-17 år Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 85 Graf nr 85 visar antalet årsarbetande läkare jour i förhållande till totala befolkningen mellan 0-17 år. Antal läkare jour per invånare 0-17 år för respektive läns upptagningsområde. Under 2014 hade t.ex. Gotlands län 1,15 årsarbetande läkare jour och en befolkning på mellan 0-17 år. Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Personalkostnad i kronor per invånare barn 0-17 år Västerbottens län Stockholms län Östergötlands län Kronobergs län Dalarnas län Jönköpings län Jämtlands län Kalmar län Västra Götalands län Blekinge län Norrbottens län Västmanlands län Hallands län Södermanlands län Gotlands län Värmlands län Skåne län Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 87 Graf 87 visar totalkostnaden för all personal som utfört arbetsuppgifter inom barn- och ungdomsmedicin per invånare 0-17 år i respektive läns upptagningsområde. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 11 (84)

12 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Personalkostnad i slutenvård per vårddag Jönköpings län Skåne län Stockholms län Östergötlands län Kronobergs län Kalmar län Jämtlands län Västerbottens län Dalarnas län Södermanlands län Hallands län Blekinge län Värmlands län Norrbottens län Västmanlands län Gotlands län Personalkostnad i slutenvård per vårddag Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 2233 Graf 2233 visar totalkostnaden för all personal som utfört arbetsuppgifter inom barn- och ungdomsmedicin per vårddag. T.ex. var den totala personalkostnaden för Jönköpings län 153,3 miljoner kronor och vårddagar totalt under året. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 12 (84)

13 5. Produktivitetsdata, länsdata Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal läkarbesök per årsarbetande läkare Gotlands län Hallands län Stockholms län Västmanlands län Södermanlands län Västra Götalands län Skåne län Norrbottens län Värmlands län Dalarnas län Östergötlands län Blekinge län Jönköpings län Jämtlands län Kalmar län Västerbottens län Kronobergs län Antal läkarbesök per årsarbetande läkare Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 89 Graf nr 89 visar antalet läkarbesök per årsarbetande läkare. Under 2014 hade t.ex. Gotlands län läkarbesök och 4,5 årsarbetande läkare. Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårddagar per årsarbetande HoS-personal Västmanlands län Norrbottens län Södermanlands län Blekinge län Gotlands län Kalmar län Västra Götalands län Jämtlands län Dalarnas län Värmlands län Stockholms län Hallands län Västerbottens län Skåne län Jönköpings län Östergötlands län Kronobergs län Antal vårddagar per årsarbetande all annan HoS-personal i slutenvård Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 90 Graf nr 90 visar antalet vårddagar per årsarbetande hälso- och sjukvårdspersonal (exkl. läkare). Under 2014 hade t.ex. Västmanlands län vårddagar och 77 årsarbetande hälso- och sjukvårdspersonal. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 13 (84)

14 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårdtillfällen per disponibel vårdplats Stockholms län Värmlands län Gotlands län Västra Götalands län Skåne län Hallands län Västmanlands län Jönköpings län Jämtlands län Kalmar län Dalarnas län Västerbottens län Östergötlands län Södermanlands län Norrbottens län Kronobergs län Antal VTF per disponibel vårdplats (exkl. neonatal) Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 91 Graf nr 91 visar antalet vårdtillfällen per disponibel vårdplats (exklusive neonatalplatser). Under 2014 hade t.ex. Stockholms län vårdtillfällen och 21,8 disponibla vårdplatser (exklusive neonatalplatser). Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårddagar per disponibel vårdplats (exkl. neonatal) Stockholms län Södermanlands län Västerbottens län Gotlands län Jönköpings län Värmlands län Hallands län Dalarnas län Östergötlands län Västmanlands län Kronobergs län Skåne län Västra Götalands län Jämtlands län Norrbottens län Kalmar län Antal vårddagar per disponibel vårdplats (exkl. neonatal) Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 2234 Graf nr 2234 visar antalet vårddagar per disponibel vårdplats (exklusive neonatalplatser). Under 2014 hade t.ex. Stockholms län vårddagar och 21,8 disponibla vårdplatser (exklusive neonatalplatser). Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 14 (84)

15 6. Verksamhetspraxis, länsdata Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Andel akuta vårdtillfällen i slutenvård 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Västmanlands län Stockholms län Dalarnas län Jönköpings län Jämtlands län Norrbottens län Västra Götalands län Södermanlands län Skåne län Gotlands län Hallands län Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Östergötlands län Andel akuta VTF i slutenvård Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 92 Graf nr 92 visar andelen akuta vårdtillfällen av samtliga vårdtillfällen i slutenvård. Under 2014 hade t.ex. Västmanlands län akuta vårdtillfällen och vårdtillfällen totalt. Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Andel oplanerade läkarbesök av totalt antal läkarbesök 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Södermanlands län Kronobergs län Västmanlands län Västerbottens län Jämtlands län Östergötlands län Värmlands län Skåne län Kalmar län Stockholms län Blekinge län Dalarnas län Hallands län Västra Götalands län Jönköpings län Norrbottens län Gotlands län Andel oplanerade läkarbesök av totalt antal läkarbesök egna kliniken /verksamhetsområdet Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 93 Graf nr 93 visar andelen oplanerade läkarbesök av samtliga läkarbesök. Under 2014 hade t.ex. Södermanlands län oplanerade läkarbesök och läkarbesök totalt Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 15 (84)

16 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårdtillfällen barn med astma per 1000 invånare barn 0-17 år 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 0 Gotlands län Västmanlands län Västerbottens län Dalarnas län Kronobergs län Norrbottens län Kalmar län Blekinge län Skåne län Västra Götalands län Hallands län Stockholms län Östergötlands län Södermanlands län Värmlands län Jönköpings län Jämtlands län Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 94 Graf 94 visar antal vårdtillfällen barn med astma per 1000 invånare barn 0-17 år över tid gällande de tre senaste åren för respektive län. Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårdtillfällen barn med gastroenterit per 1000 invånare barn 0-17 år 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Västmanlands län Stockholms län Gotlands län Norrbottens län Värmlands län Kalmar län Västerbottens län Jönköpings län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Dalarnas län Södermanlands län Blekinge län Östergötlands län Kronobergs län Jämtlands län Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 95 Graf 95 visar antal vårdtillfällen barn med gastroenterit per 1000 invånare barn 0-17 år över tid gällande de tre senaste åren för respektive län. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 16 (84)

17 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårdtillfällen barn med onkologisk diagnos per 1000 invånare barn 0-17 år 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Västerbottens län Västra Götalands län Västmanlands län Värmlands län Jämtlands län Kalmar län Hallands län Östergötlands län Norrbottens län Blekinge län Dalarnas län Jönköpings län Gotlands län Kronobergs län Södermanlands län Skåne län Stockholms län Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 96 Graf 96 visar antal vårdtillfällen barn med onkologisk diagnos per 1000 invånare barn 0-17 år över tid gällande de tre senaste åren för respektive län. Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårddagar barn med onkologisk diagnos per 1000 invånare barn 0-17 år Västerbottens län Östergötlands län Hallands län Värmlands län Västra Götalands län Norrbottens län Kalmar län Västmanlands län Blekinge län Gotlands län Dalarnas län Jönköpings län Jämtlands län Kronobergs län Skåne län Södermanlands län Stockholms län Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 97 Graf 97 visar antal vårddagar barn med onkologisk diagnos per 1000 invånare barn 0-17 år över tid gällande de tre senaste åren för respektive län. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 17 (84)

18 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårdtillfällen barn med neurologisk sjukdom per 1000 invånare barn 0-17 år 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Blekinge län Kalmar län Gotlands län Hallands län Västmanlands län Norrbottens län Jönköpings län Västra Götalands län Värmlands län Västerbottens län Jämtlands län Dalarnas län Östergötlands län Kronobergs län Stockholms län Skåne län Södermanlands län Antal VTF för barn med neurologisk sjukdom per 1000 invånare 0-17 år Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 98 Graf 98 visar antal vårdtillfällen barn med neurologisk sjukdom per 1000 invånare barn 0-17 år över tid gällande de tre senaste åren för respektive län. Under 2014 hade t.ex. Blekinge län 93 vårdtillfällen och en befolkning på mellan 0-17 år. Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Antal vårddagar barn med neurologisk sjukdom per 1000 invånare barn 0-17 år 17, ,5 10 7,5 5 2,5 0 Värmlands län Västerbottens län Blekinge län Hallands län Norrbottens län Kalmar län Jönköpings län Gotlands län Västmanlands län Östergötlands län Kronobergs län Västra Götalands län Dalarnas län Skåne län Jämtlands län Stockholms län Södermanlands län Antal VDG för barn med neurologisk sjukdom per 1000 invånare 0-17 år Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 99 Graf 99 visar antal vårddagar barn med neurologisk sjukdom per 1000 invånare barn 0-17 år över tid gällande de tre senaste åren för respektive län. Under 2014 hade t.ex. Värmlands län 854 vårddagar och en befolkning på mellan 0-17 år. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 18 (84)

19 7. Utbildningsnivå, länsdata Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Andel specialister, ST-läkare och övriga läkare 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,7% 0,3% 1,8% 6,9% 18% 2,4% 10% 1,8% 6,8% 5,3% 5,5% 11% 6,5% 0% 13% 3,8% 5,5% 29% 18% 29% 18% 15% 11% 12% 26% 21% 19% 27% 26% 22% 27% 23% 22% 32% 69% 82% 69% 75% 68% 44% 64% 72% 72% 76% 68% 54% 73% 57% 64% 71% 62% Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Värmlands län Västerbottens län Västmanlands län Västra Götalands län Östergötlands län Andel specialister av läkare totalt Andel ST läkare av årsarbetande läkare totalt Andel övriga läkare av läkare totalt Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf 104 visar fördelning av läkare inom respektive län. Graf ID: 104 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin länsnivå Andel ssk med relevant vidareutbildning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Västerbottens län 100% 74% 73% 71% 71% 70% 68% 67% 63% 62% 61% 59% 59% 48% 43% 13% Jönköpings län Blekinge län Kalmar län Jämtlands län Hallands län Stockholms län Norrbottens län Skåne län Värmlands län Kronobergs län Dalarnas län Västmanlands län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Andel SSK med relevant vidareutbildn av totalt antal SSK Västra Götalands län = NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och SÄS Borås Stockholms län = Sachsska barnsjukhuset Skåne län = Helsingborg, Kristianstad, Ystad Graf ID: 105 Graf nr 105 visar andelen sjuksköterskor med relevant vidareutbildning av samtliga sjuksköterskor. Under 2014 var t.ex. samtliga helårsarbetande sjuksköterskor i Västerbottens län sjuksköterskor med relevant vidareutbildning. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 19 (84)

20 8. Aktivitetsdata, kliniknivå Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Antal vårdtillfällen SJA11 Antal vårdtillfällen slutenvård totalt på den egna kliniken Sachsska NU-sjukvården Hallands Sjukhus Västerås Helsingborg Länssjukhuset Ryhov Karlstad Falun/Av/Borl/Ludv/Mora SÄS Borås Skaraborgs sjukhus Sunderby Kristianstad Eskilstuna Kalmar Östersund Växjö/ Ljungby Norrköping Blekingesjukhuset Västervik Visby Ystad Gällivare/Kiruna Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Antal läkarbesök US Umeå/Skellefteå/Lycksele US Linköping Graf ID: Sachsska Hallands Sjukhus NU-sjukvården Skaraborgs sjukhus SJA71 Antal läkarbesök totalt Eskilstuna SÄS Borås Västerås Helsingborg Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Jönköping Mottagning Norrköping Växjö/ Ljungby Länssjukhuset Ryhov Kristianstad Karlstad Kalmar Blekingesjukhuset Östersund Sunderby Ystad Västervik Karlstad Mottagning Gällivare/Kiruna Visby Hässleholm Priv spec Barn Strängnäs US Umeå/Skellefteå/Lycksele US Linköping Graf ID: 107 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 20 (84)

21 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Antal SSK-besök SJA81A8 Antal besök sjukssköterskor inom kliniken /enheten Sachsska Eskilstuna Hallands Sjukhus Skaraborgs sjukhus Kristianstad Västerås Helsingborg SÄS Borås NU-sjukvården Norrköping Kalmar Jönköping Mottagning Östersund Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Växjö/ Ljungby Länssjukhuset Ryhov Blekingesjukhuset Västervik Karlstad Mottagning Ystad Karlstad Visby Gällivare/Kiruna Sunderby US Umeå/Skellefteå/Lycksele US Linköping Graf ID: 2231 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 21 (84)

22 9. Resursdata, kliniknivå Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Personalkostnad slutenvård per vårdtillfälle Sachsska Gällivare/Kiruna Eskilstuna Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Norrköping Skaraborgs sjukhus Personalkostnad i slutenvård per vårdtillfälle Länssjukhuset Ryhov Växjö/ Ljungby Blekingesjukhuset Hallands Sjukhus Kristianstad Östersund Västervik Kalmar Helsingborg Sunderby Västerås NU-sjukvården Karlstad Visby Ystad US Umeå/Skellefteå/Lycksele US Linköping Graf ID: 108 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Personalkostnad slutenvård per vårddag Gällivare/Kiruna Kristianstad Personalkostnad i slutenvård per vårddag Norrköping Skaraborgs sjukhus Västervik Sachsska Växjö/ Ljungby Östersund Helsingborg Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Kalmar Hallands Sjukhus Blekingesjukhuset Eskilstuna Länssjukhuset Ryhov Ystad NU-sjukvården Västerås Karlstad Sunderby Visby US Linköping US Umeå/Skellefteå/Lycksele Graf ID: 109 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 22 (84)

23 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Personalkostnad öppenvård HoS-personal per besök Växjö/ Ljungby Sunderby Västerås Västervik Karlstad Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Blekingesjukhuset Visby Karlstad Mottagning NU-sjukvården Eskilstuna Kristianstad Östersund Jönköping Mottagning Kalmar Norrköping US Linköping Personalkostnad i öppenvård per mottagningsbesök (läkare + SSK) Graf ID: 110 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Antal årsarbetare annan HoS-personal per årsarbetande läkare Gällivare/Kiruna Visby Karlstad Sunderby Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Blekingesjukhuset Helsingborg Västerås Östersund Hallands Sjukhus Växjö/ Ljungby Kristianstad Kalmar Länssjukhuset Ryhov Skaraborgs sjukhus Eskilstuna Norrköping NU-sjukvården Sachsska SÄS Borås Västervik Jönköping Mottagning Ystad Karlstad Mottagning Antal årsarb. annan hälso- och sjukv pers / årsarb. Läkare egna kliniken /enheten/motsvarande US Linköping US Umeå/Skellefteå/Lycksele Graf ID: 111 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 23 (84)

24 10. Produktivitetsdatadata, kliniknivå Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Antal läkarbesök per årsarbetande läkare Priv spec Barn Strängnäs Gällivare/Kiruna Hässleholm Karlstad Mottagning Antal läkarbesök / årsarb. Läkare egna kliniken /enheten/motsvarande Jönköping Mottagning Visby NU-sjukvården Hallands Sjukhus Ystad Skaraborgs sjukhus Sachsska Västerås Norrköping Eskilstuna Kristianstad Helsingborg SÄS Borås Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Karlstad Blekingesjukhuset Östersund Sunderby Västervik Kalmar Växjö/ Ljungby Länssjukhuset Ryhov Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Antal vårddagar per årsarbetande annan HoS-personal Antal VDG per årsarb ssk+usk/bitr/bsk Ystad Sachsska Sunderby Eskilstuna Karlstad Hallands Sjukhus Visby Länssjukhuset Ryhov Falun/Av/Borl/Ludv/Mora NU-sjukvården Västerås SÄS Borås Helsingborg Kalmar Västervik Blekingesjukhuset Östersund Norrköping Kristianstad Skaraborgs sjukhus Gällivare/Kiruna Växjö/ Ljungby US Linköping US Umeå/Skellefteå/Lycksele US Umeå/Skellefteå/Lycksele US Linköping Graf ID: 113 Graf ID: 114 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 24 (84)

25 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Antal vårdtillfällen per årsarbetande annan HoS-personal Antal VTF per årsarbetande all annan HoS-personal i slutenvård Västervik Sunderby NU-sjukvården Västerås Helsingborg Visby Kalmar Karlstad Östersund Skaraborgs Blekingesjukhuset Eskilstuna SÄS Borås Kristianstad Hallands Sjukhus Norrköping Länssjukhuset Ryhov Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Sachsska Växjö/ Ljungby US Umeå/Skellefteå/Lycksele US Linköping Graf ID: 115 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Antal vårdtillfällen neonatal per 1000 förlösta barn Östersund Sunderby Blekingesjukhuset Antal VTF neonatal / 1000 förlösta barn Länssjukhuset Ryhov Kalmar Karlstad NU-sjukvården Västervik Helsingborg SÄS Borås Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Kristianstad Västerås Ystad Skaraborgs sjukhus Norrköping Eskilstuna Sachsska Gällivare/Kiruna Växjö/ Ljungby Visby Hallands Sjukhus US Linköping Graf ID: 116 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 25 (84)

26 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Antal DRG-poäng per vårdtillfälle 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Sachsska Umeå/ Skellefteå/ Lycksele Eskilstuna SÄS Borås Länssjukhuset Ryhov DRG poäng sv per VTF Helsingborg Växjö/ Ljungby Gällivare/Kiruna Norrköping NU-sjukvården Kalmar Västervik Västerås Blekingesjukhuset Ystad Visby Kristianstad Hallands Sjukhus Sunderby Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Karlstad Östersund US Linköping Graf ID: 117 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Antal vårdtillfälle per disponibel vårdplats Ystad Sachsska Norrköping Karlstad NU-sjukvården Antal VTF per disponibel vårdplats (exkl. neonatal) Skaraborgs sjukhus Visby Helsingborg Hallands Sjukhus Västerås Länssjukhuset Ryhov Västervik Östersund Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Sunderby Kalmar SÄS Borås Eskilstuna Kristianstad Växjö/ Ljungby Gällivare/Kiruna US Umeå/Skellefteå/Lycksele US Linköping Graf ID: 118 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 26 (84)

27 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Antal vårddagar per disponibel vårdplats Sachsska Eskilstuna Ystad Norrköping Visby Länssjukhuset Ryhov Helsingborg Karlstad Hallands Sjukhus Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Västerås Växjö/ Ljungby Antal vårddagar per disponibel vårdplats (exkl. neonatal) Skaraborgs sjukhus Sunderby NU-sjukvården Östersund Kalmar SÄS Borås Kristianstad Västervik Gällivare/Kiruna US Umeå/Skellefteå/Lycksele US Linköping Graf ID: 119 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 27 (84)

28 11. Medicinsk praxis, kliniknivå Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Andel akuta vårdtillfällen slutenvård 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Västervik Västerås Sachsska Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Andel akuta VTF i slutenvård Länssjukhuset Ryhov Östersund Gällivare/Kiruna Helsingborg Skaraborgs sjukhus Sunderby Eskilstuna NU-sjukvården Visby Hallands Sjukhus SÄS Borås Blekingesjukhuset Kristianstad Norrköping Växjö/ Ljungby Ystad Kalmar Karlstad US Linköping US Umeå/Skellefteå/Lycksele Graf ID: 120 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Andel oplanerade av totalt antal läkarbesök 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Karlstad Länssjukhuset Ryhov Eskilstuna Helsingborg Växjö/ Ljungby Norrköping Ystad Västerås Östersund Kalmar SÄS Borås Västervik Sachsska Blekingesjukhuset Kristianstad Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Hallands Sjukhus NU-sjukvården Sunderby Visby Skaraborgs sjukhus Gällivare/Kiruna Karlstad Mottagning Andel oplanerade läkarbesök av totalt antal läkarbesök egna kliniken /verksamhetsområdet US Umeå/Skellefteå/Lycksele US Linköping Graf ID: 121 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 28 (84)

29 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Antal vårddagar per vårdtillfälle 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Eskilstuna Sachsska Växjö/ Ljungby Blekingesjukhuset Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Länssjukhuset Ryhov Hallands Sjukhus Visby Sunderby Västerås Kristianstad Karlstad Östersund SÄS Borås Kalmar Skaraborgs sjukhus Norrköping NU-sjukvården Helsingborg Västervik US Umeå/Skellefteå/Lycksele US Linköping Antal vårddagar per VTF exkl neonatal Graf ID: 122 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Antal vårddagar per vårdtillfälle noenatal 17, ,5 10 7,5 5 2,5 0 Sachsska Hallands Sjukhus Länssjukhuset Ryhov Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Visby Skaraborgs sjukhus Sunderby SÄS Borås Västerås Västervik Norrköping Blekingesjukhuset NU-sjukvården Östersund Karlstad Helsingborg Kalmar Växjö/ Ljungby Kristianstad Eskilstuna US Linköping US Umeå/Skellefteå/Lycksele Antal vårddagar per VTF neonatal Graf ID: 123 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 29 (84)

30 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Andel läkarbesök jourtid av antal läkarbesök 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Karlstad Länssjukhuset Ryhov Helsingborg Östersund Ystad Kalmar Norrköping Västervik Sunderby Västerås Hallands Sjukhus Falun/Av/Borl/Ludv/Mora SÄS Borås Skaraborgs sjukhus NU-sjukvården Kristianstad Gällivare/Kiruna Karlstad Mottagning Visby US Linköping Andel läkarbesök under jourtid av totalt antal läkarbesök Graf ID: 124 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Andel SSK besök av besök totalt läkare och SSK 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel sjuksköterskebesök av totalt besök läkare och sjuksköterska Kristianstad Kalmar Östersund Eskilstuna Helsingborg Visby Norrköping Västerås Västervik Karlstad Mottagning Blekingesjukhuset Skaraborgs sjukhus Ystad SÄS Borås Hallands Sjukhus Jönköping Mottagning Gällivare/Kiruna Växjö/ Ljungby Länssjukhuset Ryhov Falun/Av/Borl/Ludv/Mora NU-sjukvården Sachsska Karlstad Sunderby US Umeå/Skellefteå/Lycksele US Linköping Graf ID: 125 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 30 (84)

31 12. Utbildningsnivå, kliniknivå Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Andel specialister, ST-läkare och övriga läkare 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,7%11%0,3% 0% 6,9% 0% 0% 0% 6,5% 8% 0% 14%3,3%2,4% 0% 0% 5,5%5,2%8,3%6,3%1,8%16%13%1,8%2,2%18% 7,3% 0% 29%26%18%13%18%18% 0% 7,8%6,7%25%11%24%12%43%13% 0% 27%31%23%22%29%20%23%26%11%15% 27%27% 69%53%82%87%75%82%100%88%64%67%98%62%27%55%86%100%68%64%68%64%69%64%64%72%86%68% 66%57% Blekingesjukhuset Eskilstuna Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Gällivare/Kiruna Hallands Sjukhus Helsingborg Hässleholm Jönköping Mottagning Kalmar Karlstad Karlstad Mottagning Kristianstad Länssjukhuset Ryhov Norrköping NU-sjukvården Priv spec Barn Strängnäs Sachsska Skaraborgs sjukhus Sunderby SÄS Borås Visby Västervik Västerås Växjö/ Ljungby Ystad Östersund US Linköping US Umeå/Skellefteå/Lycksele Andel specialister av läkare totalt Andel ST läkare av årsarbetande läkare totalt Andel övriga läkare av läkare totalt Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - kliniknivå Andel SSK av summan SSK+USK+barnsk Graf ID: % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hässleholm Karlstad Mottagning Jönköping Mottagning Ystad Sachsska Blekingesjukhuset Andel SSK av totalt antal SSK+USK / bitr+barnskötare Västerås Helsingborg Kristianstad Hallands Sjukhus SÄS Borås Skaraborgs sjukhus Kalmar NU-sjukvården Östersund Norrköping Sunderby Länssjukhuset Ryhov Visby Karlstad Eskilstuna Gällivare/Kiruna Falun/Av/Borl/Ludv/Mora Växjö/ Ljungby Västervik US Umeå/Skellefteå/Lycksele US Linköping Graf ID: 127 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 31 (84)

32 13. Nyckeltalsprofiler, länsnivå Länsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är länets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är länets värde högre än medianen. Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - Länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Blekinge län -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal VTF BUM egna lt/1000 inv. Antal VTF icke BUM egna lt/1000 inv. Antal läkarbesök egna lt 1000 inv. -12,6% -17,3% -18,5% Personalkostnad per inv. Antal årsarb. läkare/ inv. Antal årsarb. läkare jour/ber. / inv Antal årsarb. SSK / inv. Antal sekr/kanslist per inv. Antal årsarb. SSK och USK mfl per årsarb. läkare -0,5% -20,4% 0% 34% 18% 6,5% Antal VTF BUM-vård/årsarb. läkare Antal VDG per årsarb all annan HoS-personal i sv. Antal läkarbesök per årsarb. läkare -9,6% -17,6% 11% Andel akuta VTF i slutenvård -2,3% (Inv. = invånare 0-17 år) Graf ID: 2938 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 32 (84)

33 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - Länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Dalarnas län -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal VTF BUM egna lt/1000 inv. Antal VTF icke BUM egna lt/1000 inv. Antal läkarbesök egna lt 1000 inv. -21,3% -14,5% -19,5% Antal vårdplatser totalt per inv. Personalkostnad per inv. Antal årsarb. läkare/ inv. Antal årsarb. läkare jour/ber. / inv Antal årsarb. SSK / inv. Antal sekr/kanslist per inv. Antal årsarb. SSK och USK mfl per årsarb. läkare -1,0% -1,5% -10,8% -5,0% 7,8% 0% 0% Antal VTF BUM-vård/årsarb. läkare Antal VDG per årsarb all annan HoS-personal i sv. Antal läkarbesök per årsarb. läkare Antal VTF per disp vårdplats (exkl neonatal) -16,8-19,9% -3,2% 0% Andel akuta VTF i slutenvård 5,8% (Inv. = invånare 0-17 år) Graf ID: 2938 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - Länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Gotlands län -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal VTF BUM egna lt/1000 inv. Antal VTF icke BUM egna lt/1000 inv. Antal läkarbesök egna lt 1000 inv. Antal vårdplatser totalt per inv. Personalkostnad per inv. Antal årsarb. läkare/ inv. Antal årsarb. läkare jour/ber. / inv Antal årsarb. SSK / inv. Antal sekr/kanslist per inv. Antal årsarb. SSK och USK mfl per årsarb. läkare Antal VTF BUM-vård/årsarb. läkare Antal VDG per årsarb all annan HoS-personal i sv. Antal läkarbesök per årsarb. läkare Antal VTF per disp vårdplats (exkl neonatal) Andel akuta VTF i slutenvård 24% 105% 0,8% 57% -13,1% -24,8% 35% 14% -22,3% 59% -0,3% 70% 8,7% 26% 14% (Inv. = invånare 0-17 år) Graf ID: 2938 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 33 (84)

34 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - Länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Hallands län AKTIVITETSDATA Antal VTF BUM egna lt/1000 inv. Antal VTF icke BUM egna lt/1000 inv. Antal läkarbesök egna lt 1000 inv. -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% -6,5% 0% 13% Antal vårdplatser totalt per inv. Personalkostnad per inv. Antal årsarb. läkare/ inv. Antal årsarb. läkare jour/ber. / inv Antal årsarb. SSK / inv. Antal sekr/kanslist per inv. Antal årsarb. SSK och USK mfl per årsarb. läkare -2,5% -6,1% -2,6% -34,6% 7,4% 11% 0% Antal VTF BUM-vård/årsarb. läkare Antal VDG per årsarb all annan HoS-personal i sv. Antal läkarbesök per årsarb. läkare Antal VTF per disp vårdplats (exkl neonatal) -5,0% 0% 16% 3,6% Andel akuta VTF i slutenvård -1,0% (Inv. = invånare 0-17 år) Graf ID: 2938 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - Länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Jönköpings län AKTIVITETSDATA Antal VTF BUM egna lt/1000 inv. Antal VTF icke BUM egna lt/1000 inv. Antal läkarbesök egna lt 1000 inv. -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% -13,6% -38,9% 6,2% Antal vårdplatser totalt per inv. Personalkostnad per inv. Antal årsarb. läkare/ inv. Antal årsarb. läkare jour/ber. / inv Antal årsarb. SSK / inv. Antal sekr/kanslist per inv. Antal årsarb. SSK och USK mfl per årsarb. läkare -4,3% -28,2% 7,2% 37% 30% 0% 5,1% Antal VTF BUM-vård/årsarb. läkare Antal VDG per årsarb all annan HoS-personal i sv. Antal läkarbesök per årsarb. läkare Antal VTF per disp vårdplats (exkl neonatal) -34,5% -20,2% -19,8% 2,9% Andel akuta VTF i slutenvård 5,8% (Inv. = invånare 0-17 år) Graf ID: 2938 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 34 (84)

35 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - Länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Kalmar län AKTIVITETSDATA Antal VTF BUM egna lt/1000 inv. Antal VTF icke BUM egna lt/1000 inv. Antal läkarbesök egna lt 1000 inv. -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% -8,0% 25% 5,0% Antal vårdplatser totalt per inv. Personalkostnad per inv. Antal årsarb. läkare/ inv. Antal årsarb. läkare jour/ber. / inv Antal årsarb. SSK / inv. Antal sekr/kanslist per inv. Antal årsarb. SSK och USK mfl per årsarb. läkare -9,4% -18,5% 21% 1,4% 16% 14% 4,6% Antal VTF BUM-vård/årsarb. läkare Antal VDG per årsarb all annan HoS-personal i sv. Antal läkarbesök per årsarb. läkare Antal VTF per disp vårdplats (exkl neonatal) -24,1% -3,0% 11% 5,5% Andel akuta VTF i slutenvård -7,0% (Inv. = invånare 0-17 år) Graf ID: 2938 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - Länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Kronobergs län -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal VTF BUM egna lt/1000 inv. -41,9% Antal VTF icke BUM egna lt/1000 inv. 2,6% Antal läkarbesök egna lt 1000 inv. -7,4% Antal vårdplatser totalt per inv. Personalkostnad per inv. Antal årsarb. läkare/ inv. Antal årsarb. läkare jour/ber. / inv Antal årsarb. SSK / inv. Antal sekr/kanslist per inv. Antal årsarb. SSK och USK mfl per årsarb. läkare -11,1% -8,8% 5,6% 9,2% 47% 21% 36% Antal VTF BUM-vård/årsarb. läkare Antal VDG per årsarb all annan HoS-personal i sv. Antal läkarbesök per årsarb. läkare Antal VTF per disp vårdplats (exkl neonatal) -58,5% -58,5% -36,2% -22,1% Andel akuta VTF i slutenvård -6,1% (Inv. = invånare 0-17 år) Graf ID: 2938 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 35 (84)

36 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - Länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Norrbottens län AKTIVITETSDATA Antal VTF BUM egna lt/1000 inv. Antal VTF icke BUM egna lt/1000 inv. -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5,4% 9,1% Antal vårdplatser totalt per inv. Personalkostnad per inv. Antal årsarb. läkare/ inv. Antal årsarb. läkare jour/ber. / inv Antal årsarb. SSK / inv. Antal sekr/kanslist per inv. Antal årsarb. SSK och USK mfl per årsarb. läkare -2,5% -22,3% -3,3% -19,9% 30% 6,7% 32% Antal VTF BUM-vård/årsarb. läkare Antal VDG per årsarb all annan HoS-personal i sv. Antal läkarbesök per årsarb. läkare Antal VTF per disp vårdplats (exkl neonatal) -17,9% 41% 32% 1,0% Andel akuta VTF i slutenvård 2,3% (Inv. = invånare 0-17 år) Graf ID: 2938 Nyckeltal 2014 Barn- och ungdomsmedicin - Länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Södermanlands län -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal VTF BUM egna lt/1000 inv. Antal VTF icke BUM egna lt/1000 inv. -6,2% -33,1% Antal läkarbesök egna lt 1000 inv. 6,6% Antal vårdplatser totalt per inv. Personalkostnad per inv. Antal årsarb. läkare/ inv. Antal årsarb. läkare jour/ber. / inv Antal årsarb. SSK / inv. Antal sekr/kanslist per inv. Antal årsarb. SSK och USK mfl per årsarb. läkare -20,0% -11,4% -1,0% -18,1% -32,1% -25,9% 7,8% Antal VTF BUM-vård/årsarb. läkare Antal VDG per årsarb all annan HoS-personal i sv. Antal läkarbesök per årsarb. läkare Antal VTF per disp vårdplats (exkl neonatal) -3,0% -12,9% 20% 7,6% Andel akuta VTF i slutenvård 0,4% (Inv. = invånare 0-17 år) Graf ID: 2938 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 36 (84)

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomsmedicin Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata länsnivå...5 4. Resursdata länsnivå...1 5. Produktivitetsdata länsninvå...13

Läs mer

Nyckeltal Rapport Ortopedi

Nyckeltal Rapport Ortopedi Nyckeltal 2015 Rapport Ortopedi April 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata länsnivå...4 3. Resursdata länsnivå...8 4. Aktivitetsdata kliniknivå...12 5. Resursdata kliniknivå...13

Läs mer

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Kvinnosjukvård April 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilgrafer Kvinnosjukvård 2014...4 3. Nyckeltalsgrafer Kvinnosjukvård 2014...7 4. Bilaga 1 Profilbeskrivningar

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård Nyckeltal 214 Rapport Ögonsjukvård Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...4 3 Befolkningen åldersfördelning...1 4 Nyckeltalsgrafer ögonsjukvård

Läs mer

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals Nyckeltal 214 Rapport Öron Näsa Hals Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning...4 3 Nyckeltalsgrafer...8 4 Landstingsprofiler...25 5 Tabellbilaga...28 Copyright 215, Helseplan

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker Nyckeltal 2014 Rapport Medicinkliniker Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Faktauppgifter...4 3 Kostnadsdata...7 4 Produktivitetsdata...11 5 Utbildningsnivå...15 6 Nyckeltalsprofiler kliniknivå,

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Hudsjukvård Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Befolkningsdata...4 3 Profilbeskrivning...5 4 Nyckeltalsgrafer...7 5 Länsprofilgrafer...33 6 Nyckeltal...37 Copyright

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport barn- och ungdomsmedicin

Hälso- och sjukvård. Delrapport barn- och ungdomsmedicin Hälso- och sjukvård Delrapport barn- och ungdomsmedicin Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Sörmland, Värmland, Västerbotten, Västmanland,

Läs mer

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals Nyckeltal 2015 Rapport Öron Näsa Hals Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilbeskrivning...4 3. Nyckeltalsgrafer...8 4. Landstingsprofiler...25 Bilaga 1: Nyckeltal län...28 Bilaga 2: Nyckeltal

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 214 Rapport Röntgen och Mammografi Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitioner...4 3 Röntgen, länsnivå...6 4 Mammografi, läns- och kliniknivå...28 5 Röntgen, kliniknivå...43

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år Kostnader per invånare -17 år 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Gotland Södermanland Jämtland VG Kungälv m fl Personalkostnad i kronor per invånare Totala kostnader för köpt slutenvård under året per invånare Totala

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Nyckeltal Rapport Infektion

Nyckeltal Rapport Infektion Nyckeltal 215 Rapport Infektion Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata kliniknivå...4 3. Resursdata kliniknivå...2 4. Produktivitetsdata...26 5. Kompletterande data om vårdtillfällen

Läs mer

Nyckeltal Rapport Infektion

Nyckeltal Rapport Infektion Nyckeltal 2014 Rapport Infektion Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata, kliniknivå...4 3. Resursdata kliniknivå...20 4. Kompletterande data om vårdtillfällen med infektionsdiagnoser...26

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland 2006-05-10 Kontaktpersoner

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten,

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2015 Rapport Hudsjukvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...8 5. Landstingsprofiler...24 6. Nyckeltal...28

Läs mer

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman Hur lever Gotlänningen? övervikt män övervikt kvinnor höftfraktur Kvinnor Män Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västmanland Västra Götaland Örebro

Läs mer

Nyckeltal Rapport Ögonsjukvård

Nyckeltal Rapport Ögonsjukvård Nyckeltal 215 Rapport Ögonsjukvård Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...6 3. Demografi och befolkningsunderlag...1 4. Nyckeltalsgrafer

Läs mer

Nyckeltal Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 215 Rapport Röntgen och Mammografi Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Definitioner...5 3. Trender, undersökningar och arbetade timmar...7 4. Röntgen, länsnivå...9 5. Mammografi,

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland 2005-05-19

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Nyckeltal Rapport Akutmottagningar

Nyckeltal Rapport Akutmottagningar Nyckeltal 2014 Rapport Akutmottagningar Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Beskrivning och profilgrafer...4 3 Nyckeltalsgrafer, läns- och enhetsnivå...13 Tabellbilaga, länsnivå...30 Tabellbilaga,

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk kemi

Nyckeltal Rapport Klinisk kemi Nyckeltal 214 Rapport Klinisk kemi Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinisk kemi Beskrivning...4 3 Klinisk kemi Nyckeltalsgrafer...8 4 Klinisk kemi Länsprofilgrafer...2 5 Klinisk kemi + Blodcentraler

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport ortopedi

Hälso- och sjukvård. Delrapport ortopedi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport ortopedi, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg,,, Örebro 2005-05-25 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomspsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning och profilgrafer...4 3. Nyckeltalsgrafer...14 4. Fördjupning: Första linjen...34 5. Fördjupning:

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service anestesi / IVA

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service anestesi / IVA Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service anestesi / IVA Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Södermanland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Värmland, Västmanland, Östergötland

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Värmland, Västmanland, Östergötland Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport hud,,,,,,,,, 2007-05-15 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby Lena Kierkegaard

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nysam - BUP Dag Gjesteby, Ida Nyström Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nationell arena för utveckling och kunskapsutbyte Nysam har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom svensk hälso-

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga Sjukhusprofiler 2012 I diagrammen redovisas procentuella avvikelser mot vägt medelvärde för indikatorerna: Kostnad per DRG-poäng, blå stapel DRG-poäng per vårdtillfälle röd stapel Kostnad per vårdtillfälle,

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2011 Projektnummer 1521102 Ulf Haraldsson

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport ÖNH / audiologi/hc

Hälso- och sjukvård Delrapport ÖNH / audiologi/hc Nysam Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport ÖNH / audiologi/hc Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Södermanland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland 2005-05-26

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1).

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1). rapport för 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget 3 (12-18/1). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer