SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat"

Transkript

1 SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat

2 Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband med födseln. För flertalet rör det sig om ett kort vårdbehov, där barnet får hjälp med att klara den stora omställning som krävs vid födseln, varefter barnet och dess familj kan gå hem och fortsätta ut i livet. För en mindre grupp barn är vårdbehovet betydligt större; och för några barn mycket för tidigt födda, eller födda med komplicerade, medfödda tillstånd kan det handla om ett flera månader långt behov av avancerad intensivvård. I SNQ (svenskt neonatalt kvalitetsregister) registreras alla barn som läggs in på avdelning för nyföddhetsvård (neonatalavdelning) i samband med födseln eller inom 28 dagar därefter. Registrets avgränsning utgörs således inte av en specifik diagnos eller diagnosområde, utan av barnets ålder och den mycket speciella fas i livet som nyföddhetsperioden utgör. Underburna barn, barn med misstänkt infektion och barn med övergående svårigheter med omställning till det extrauterina livet (andningsstörningar, nyföddhetsgulsot, nutritionsproblem mm) utgör tillsammans med barn med medfödda missbildningar - de största patientgrupperna i registret. I SNQ registreras dock även inledningsskedet av ett mycket stort antal högst disparata tillstånd, som upptäcks och diagnosticeras i samband med födseln, och därefter kräver långvarig, inte sällan livslång vårdkontakt. Sedan registret startade år 2001 har SNQ successivt vuxit, så att det nu omfattar samtliga 36 neonatalavdelningar i Sverige. Den sista region som övergick till att registrera direkt i SNQ var region Lund (Södra sjukvårdsregionen), där flertalet enheter började registrera vårdtillfällen i SNQ den första januari Två neonatalenheter i region Lund (Malmö och Karlskrona) dröjde dock med att ansluta direkt till SNQ tills 1 januari Dessa enheter saknar därför de jämförelsetal med år 2011 som används i vissa av rapporterna. SNQ har även tillgång till motsvarande data från Perinatal Revision Syd (PRS) från 2007 och framåt. Från år 2012 täcker SNQ således samtliga vårdtillfällen vid landets neonatalenheter, och så gott som all vård som ges till nyfödda barn. Kända undantag är det fåtal barn som vårdas vid annan pediatrisk enhet än neonatalavdelning, inklusive enheter för barnkirurgi, barnintensivvård och barnkardiologi. Arbete pågår med att få in även dessa barn i SNQ. Under 2012 registrerades barn, vårdtillfällen och vårddygn i SNQ. Årsrapportens innehåll Följande årsrapport är uppdelad i två huvuddelar. I den första delen återges ett antal mått på vårdproduktion och -tyngd vid de deltagande vårdenheterna. I den andra delen redovisas resultatmått för landets nyföddhetsvård. Då neonatalvården eftersträvar, och även i stor utsträckningd uppnår, en hög grad av centralisering av vården av de svårast sjuka barnen, kan (och bör) vårdresultaten inte meningsfullt redovisas per klinik eftersom många av barnen har vårdats vid två eller flera neonatalenheter (vanligen regionklinikens och det lokala sjukhusets). Ett flertal såväl svenska som internationella studier har visat att man genom att centralisera intensivvårdsfasen av de sjukaste och/eller mest för tidigt födda barnen optimerar såväl vårdresultat som resursanvändning. Eftersom klinikerna samarbetar, så att vårdenheter på flera nivåer är inblandade i vården av de mest vårdkrävande barnen, är det missvisande att redovisa vårdresultaten per klinik. Vi har därför valt att återge vårdresultaten antingen per län eller per region, baserat på barnets folkbokföringsadress vid förlossningen.

3 De årliga variationerna i incidens av för tidig födsel och i vårdresultat för gruppen mycket för tidigt födda barn är stora. Därför redovisas dessa uppgifter för 5- årsperioden (för region Lund för åren ). I rapporten benämns sjukvårdsregionerna genomgående efter städerna där respektive universitets- och regionssjukhus är beläget.

4 Del 1: Vårdens omfattning I rapportens första del redovisas uppgifter som återspeglar verksamhetens omfattning vid de deltagande neonatala vårdenheterna. Eftersom vården av de mest krävande barnen är höggradigt centraliserad skiljer sig patientgruppens sammansättning väsentligt mellan regionkliniker och övriga sjukhus.

5 1:1. Andel inlagda på neonatalklinik Kalmar län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Gotlands län Södermanlands Värmlands län Gävleborgs län Örebro län Dalarnas län Blekinge län Riket Västra Götalands Stockholms län Kronobergs län Östergötlands län Västernorrlands Västmanlands Skåne län Södra Hallands Uppsala län Jönköpings län Norra Hallands 14,8% 14,5% 14,2% 13,7% 13,1% 11,7% 11,6% 11,4% 10,8% 10,6% 10,2% 10,0% 9,6% 9,5% 9,4% 9,1% 8,9% 8,2% 8,0% 7,3% 6,8% 6,8% 6,0% % 5% 10% 15% 20% Andelen av samtliga nyfödda i respektive län som vårdats på neonatalavdelning under nyföddhetsperioden (0-28 dagar efter födseln).

6 1:2. Antal inlagda barn Sthlm, KS- DS Göteborg Sthlm, SÖS Sthlm, KS- HS Sthlm, KS- Solna Lund Trollhättan, NÄL Malmö Uppsala Umeå Borås Eskilstuna Karlstad Örebro Falun Linköping Skövde Jönköping Halmstad Luleå Västerås Helsingborg Kalmar Gävle- Sandviken Växjö Kristianstad Norrköping Östersund Karlskrona Sundsvall Västervik Hudiksvall Skellefteå Visby Örnsköldsvik Gällivare Antal barn som vårdats vid respektive sjukhus neonatalavdelning under 2012, jämfört med Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

7 1:3. Antal vårdtillfällen Sthlm, KS- DS Göteborg Sthlm, SÖS Sthlm, KS- HS Sthlm, KS- Solna Lund Malmö TrollhäUan, NÄL Eskilstuna Karlstad Uppsala Umeå Borås Linköping Falun Jönköping Örebro Gävle- Sandviken Kalmar Helsingborg Växjö Skövde KrisJanstad Halmstad Västerås Luleå Norrköping Östersund Karlskrona Sundsvall Västervik Hudiksvall Visby Skelle;eå Örnsköldsvik Gällivare Antal registrerade vårdtillfällen vid respektive sjukhus neonatalavdelning under 2012, jämfört med Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

8 1:4. Antal vårddygn Göteborg Sthlm, SÖS Sthlm, KS- DS Sthlm, KS- HS Sthlm, KS- Solna Uppsala Malmö TrollhäUan, NÄL Lund Eskilstuna Jönköping Karlstad Umeå Linköping Örebro Helsingborg Borås Falun Växjö KrisJanstad Halmstad Västerås Gävle- Sandviken Luleå Karlskrona Kalmar Skövde Norrköping Sundsvall Östersund Hudiksvall Västervik Visby Örnsköldsvik Skelle;eå Gällivare Antal registrerade vårddygn vid respektive sjukhus neonatalavdelning under 2012, jämfört med Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

9 1:5. Antal vårddygn per gestationsålder (veckor) Göteborg Sthlm, SÖS Sthlm, KS- DS Sthlm, KS- HS Sthlm, KS- Solna Uppsala Malmö Trollhättan, NÄL Lund Eskilstuna Karlstad Umeå Linköping Örebro Borås Falun Växjö Kristianstad Halmstad Västerås Gävle- Luleå Karlskrona Kalmar Skövde Norrköping Sundsvall Östersund Hudiksvall Västervik Visby Örnsköldsvik Skellefteå Gällivare <=24 v v v v v >41 v De registrerade vårddygnens fördelning enligt barnets gestationsålder vid födseln (veckor) under Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

10 1:6. Antal barn som vårdats i ncpap Sthlm, KS- DS Sthlm, SÖS Sthlm, KS- Solna Göteborg Umeå Sthlm, KS- HS Falun Uppsala Örebro Lund Linköping Karlstad Eskilstuna TrollhäUan, NÄL Jönköping Västerås Helsingborg Norrköping Växjö Skövde Luleå Gävle- Sandviken KrisJanstad Östersund Borås Sundsvall Halmstad Kalmar Hudiksvall Västervik Örnsköldsvik Skelle;eå Gällivare Visby Antal registrerade barn som vårdats med andningsstöd i form av ncpap (nasalt applicerat kontinuerligt positivt luftvägstryck under spontanandning) vid respektive sjukhus neonatalavdelning under 2012, jämfört med Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

11 1:7. Andel av inlagda barn (%) som behandlats med ncpap Malmö Karlskrona Umeå Sthlm, KS- Solna Uppsala Falun Linköping Luleå Norrköping Västerås Sthlm, KS- HS Växjö Sthlm, KS- DS Sundsvall Helsingborg Karlstad Gällivare KrisJanstad Jönköping Gävle- Sandviken Skövde Örnsköldsvik Skelle;eå Lund Sthlm, SÖS Östersund Eskilstuna Örebro Hudiksvall Göteborg Kalmar Halmstad TrollhäUan, NÄL Västervik Borås Visby 40,79 38,72 36,08 32,79 32,79 32,16 31,54 30,83 30,58 29,89 28,87 28,75 28,05 28,02 27,59 27,53 27,2 26,37 25,97 25,74 25,72 24,4 23,13 23,12 20,92 20,55 19,31 15,63 14,68 12,63 11,93 10, ,28 48, , Andel (%) av barnen vid respektive avdelning som behandlats med andningsstöd i form av ncpap (nasalt applicerat kontinuerligt positivt luftvägstryck under spontanandning) under 2012, jämfört med Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

12 1:8. Antal barn som vårdats i konventionell respirator Uppsala Göteborg Lund Umeå Sthlm, KS- Solna Linköping Sthlm, KS- HS Falun Örebro Sthlm, KS- DS Eskilstuna Jönköping TrollhäUan, NÄL Malmö Borås Västerås Sthlm, SÖS Östersund Växjö Halmstad Gävle- Sandviken Luleå Karlstad Skövde KrisJanstad Helsingborg Karlskrona Sundsvall Kalmar Norrköping Hudiksvall Västervik Visby Skelle;eå Gällivare Örnsköldsvik Antal registrerade barn som vårdats i konventionell respirator vid respektive sjukhus neonatalavdelning under 2012, jämfört med Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

13 1:9. Andel av inlagda barn (%) som vårdats i konventionell respirator Uppsala Umeå Lund Linköping Göteborg Sthlm, KS- Solna Falun Örebro Sthlm, KS- HS Jönköping Eskilstuna Östersund Växjö Västerås Gävle- Sandviken Malmö Halmstad TrollhäUan, NÄL Borås Luleå Skövde Sthlm, KS- DS Karlstad KrisJanstad Karlskrona Helsingborg Sundsvall Visby Skelle;eå Sthlm, SÖS Norrköping Kalmar Hudiksvall Västervik Gällivare Örnsköldsvik ,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Andel (%) av barnen vid respektive enhet som behandlats med konventionell respirator under 2012, jämfört med Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

14 Sthlm, KS- Solna Lund Göteborg Sthlm, KS- HS Uppsala Linköping Umeå Sthlm, SÖS Borås Sthlm, KS- DS TrollhäUan, NÄL Halmstad Jönköping Växjö KrisJanstad Östersund Malmö Karlskrona Skövde Kalmar 1:10. Barn som vårdats i HFOV-respirator Sthlm, KS- Solna Lund Uppsala Linköping Sthlm, KS- HS Göteborg Umeå Borås Sthlm, SÖS Halmstad Växjö KrisJanstad Jönköping TrollhäUan, NÄL Karlskrona Östersund Sthlm, KS- DS Malmö Skövde Kalmar % 5% 10% 15% 20% Antal (övre diagrammet) respektive andel (%, nedre diagrammet) av de registrerade barnen vid respektive enhet som behandlats med HFOV (högfrekvent oscillatorisk ventilation) under 2012, jämfört med Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

15 1:11. Antal ncpap-dagar Göteborg Lund Uppsala Sthlm, KS- Solna Sthlm, KS- HS Umeå Sthlm, SÖS Linköping Sthlm, KS- DS Malmö Jönköping Örebro Falun Helsingborg Eskilstuna TrollhäUan, NÄL Karlstad KrisJanstad Västerås Östersund Luleå Borås Gävle- Sandviken Halmstad Skövde Växjö Kalmar Sundsvall Karlskrona Norrköping Hudiksvall Västervik Skelle;eå Gällivare Örnsköldsvik Visby Antal vårddagar med andningsvård med ncpap (nasalt applicerat kontinuerligt positivt luftvägstryck under spontanandning) per neonatalavdelning 2012, jämfört med Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

16 1:12. Antal respiratordagar (IMV + HFOV) Uppsala Sthlm, KS- Solna Lund Umeå Göteborg Linköping Sthlm, KS- HS Örebro Jönköping Eskilstuna TrollhäUan, NÄL Borås Falun Sthlm, SÖS Växjö Malmö Sthlm, KS- DS Halmstad Västerås Skövde Karlstad Östersund Gävle- Sandviken Luleå KrisJanstad Karlskrona Helsingborg Kalmar Sundsvall Norrköping Skelle;eå Västervik Hudiksvall Visby Gällivare Örnsköldsvik Antal registrerade vårddagar med respiratorvård (konventionell respirator (IMV) + högfrekvent ventilation (HFOV)) per neonatalavdelning 2012, jämfört med Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

17 1:13. Antal vårddagar med andningsstöd Lund Uppsala Göteborg Sthlm, KS- Solna Umeå Linköping Sthlm, KS- HS Sthlm, SÖS Sthlm, KS- DS Örebro Malmö Jönköping Eskilstuna Falun Helsingborg Trollhättan, NÄL Karlstad Kristianstad Borås Västerås Östersund Luleå Halmstad Gävle- Sandviken Växjö Skövde Kalmar Sundsvall Karlskrona Norrköping Hudiksvall 1931 Västervik 882 Skellefteå 46 2 Gällivare 18 Örnsköldsvik 15 Visby ncpap HFOV IMV Antal registrerade vårddagar med barn i andningsstöd (ncpap, IMV respirator respektive HFOV respirator) per neonatalavdelning år Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

18 1:14. Andel vårddagar (%) med andningsstöd Lund Uppsala Umeå Sthlm, KS- Linköping Östersund Göteborg Örebro Sthlm, KS- HS Jönköping Falun Sundsvall Hudiksvall Skövde Malmö Helsingborg Kristianstad Luleå Kalmar Gävle- Sthlm, SÖS Västerås Eskilstuna Norrköping Halmstad Sthlm, KS- DS Karlskrona Skellefteå Borås Växjö Karlstad Trollhättan, Västervik Gällivare Örnsköldsvik Visby IMV HFOV 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Andel (%) vårddagar med barn i ncpap, konventionell respirator respektive HFOVrespirator i relation till det totala antalet vårddagar vid enheten under år Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

19 Del 2: Vårdresultat I rapportens andra del redovisas ett urval vårdinsatser och vårdresultat. Eftersom neonatalvården har en hög grad av centralisering, särskilt för de mest vårdkrävande barnen, redovisas merparten av resultaten per sjukvårdsregion enligt moderns mantalsskrivningsort vid barnets födsel. Eftersom antalet barn som föds för tidigt är relativt lågt, redovisas vissa vårdresultat som medelvärden för 5-års perioden

20 2:1 Antal barn per gestationsålder (GÅ, veckor), 2012 Region Stockholm Region Göteborg >41 Region Uppsala Region Lund <=24 Region Linköping Region Umeå Region Örebro Antal barn, folkbokförda i respektive region, som vårdats på neonatalavdelning under 2012, uppdelade per gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor).

21 2:2 Andel barn som behandlats med ncpap, 2012 Region Uppsala Region Umeå > <=24 Region Stockholm Region Örebro Region Lund Region Linköping Region Göteborg 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel (%) barn, inlagda på neonatalavdelning under 2012, som behandlats med ncpap (nasalt kontinuerligt positivt luftvägstryck under spontanandning), uppdelade per gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor) och hemregion. Nämnaren inkluderar avlidna barn.

22 2:3 Vårdtid i ncpap, 2012 Medianvårdtid (dygn) i ncpap (nasalt kontinuerligt positivt luftvägstryck under spontanandning) för överlevande barn, inlagda på neonatalavdelning under 2012, uppdelat per gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor). Boxarna anger 5:e percentiler.

23 2:4 Vårdtid med andningsstöd, 2012 Medianvårdtid (dygn) med andningsstöd (respirator eller ncpap) för överlevande barn, inlagda på neonatalavdelning under 2012, uppdelat per gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor). Boxarna anger 5:e percentiler.

24 2:5 Andel barn med sen infektion, 2012 Riket Region Uppsala Region Umeå > <=24 Region Stockholm Region Örebro Region Lund Region Linköping Region Göteborg 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Andel (%) barn, inlagda på neonatalavdelning under 2012, som fått diagnosen infektion (odlingsverifierad) med symptomdebut 3:e vårddygnet, uppdelat per gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor). Antalet patienter i region Örebro är begränsat, särskilt i de låga gestationsåldrarna.

25 2:6 Andel barn med sen infektion per län, 2012 Jönköpings län Uppsala län Dalarnas län Jämtlands län Södermanlands län Norrbottens län Blekinge län Västmanlands län Kalmar län Skåne län Östergötlands län Riket Västra Götalands län Stockholms län Västernorrlands län Västerbottens län Örebro län Södra Hallands län Gävleborgs län Kronobergs län Värmlands län Norra Hallands län Gotlands län 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Andel (%) barn, inlagda på neonatalavdelning under 2012, som fått diagnosen infektion (odlingsverifierad) med symptomdebut 3:e vårddygnet, uppdelat per folkbokförings län.

26 2:7 Andelen barn med sen infektion per sjukhus, 2012 Uppsala Jönköping Lund Sthlm, KS- Solna Linköping KrisJanstad Östersund Västervik Malmö Kalmar Hudiksvall Gällivare Umeå Eskilstuna Falun Göteborg Luleå Borås Sthlm, KS- HS Västerås Halmstad Riket TrollhäUan, NÄL Norrköping Helsingborg Visby Skelle;eå Sthlm, SÖS Gävle- Sandviken Örnsköldsvik Örebro Växjö Karlskrona Skövde Sthlm, KS- DS Karlstad Sundsvall 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Andel (%) barn, vårdade på neonatalavdelning under 2012, som fått diagnosen infektion (odlingsverifierad) med symptomdebut 3:e vårddygnet, uppdelat per behandlande sjukhus.

27 2:8 Ålder vid hemgång Ålder (median) vid hemgång i relation till barnets beräknade födelsedatum för barn vårdade på neonatalavdelning under 2012, uppdelat per gestationsålder (graviditetsveckor). Boxarna anger 5: percentiler.

28 2:10 Incidens av underburenhet, Umeå Uppsala v Örebro v v 24 v Stockholm Göteborg Linköping Lund Riket 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% Andel för tidigt födda barn, inlagda på neonatalavdelning under åren , per gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor) och 1000 födda, redovisat per barnets hemregion. För region Lund gäller uppgifterna åren

29 32-36 v 2:11 Steroidbehandling innan födseln, v v Riket 24 v Region Uppsala Region Umeå Region Stockholm Region Örebro Region Lund Region Linköping Region Göteborg Andel (%) barn, inlagda på neonatalavdelning under åren , vars moder behandlats med steroider innan förlossningen, redovisat per gestaionsålder vid födseln. Steroidbehandling ges till modern vid hotande mycket för tidig förlossning för att bland annat uppnå ökad lungmognad hos det för tidigt födda barnet. För region Lund gäller uppgifterna åren För gestationsåldrar upp till 27 v är antalet patienter i region Örebro begränsat.

30 28-31 v 2:12 Andel barn med IVH grad 3-4, v Riket 24 v Region Uppsala Region Umeå Region Stockholm Region Örebro Region Lund Region Linköping Region Göteborg 0% 5% 10% 15% 20% 25% Andel (%) barn, inlagda på neonatalavdelning under åren , med intraventrikulär blödning (IVH) grad 3-4, grupperade enligt region och gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor). Intraventrikulära blödningar inträffar vanligen vid förlossningen eller under perioden omedelbart därefter. Till skillnad mot mindre blödningar (grad 1-2) har IVH grad 3-4 koppling till kommande neurologisk utveckling. Uppgifterna för region Lund avser ären Antalet patienter i region Örebro är begränsat, särskilt för de lägsta gestationsåldrarna.

31 28-31 v 2:13 Andel barn med ROP grad 3, v Riket 24 v Region Uppsala Region Umeå Region Stockholm Region Örebro Region Lund Region Linköping Region Göteborg 0% 10% 20% 30% 40% 50% Andel (%) överlevande barn, inlagda på neonatavdelning under åren , som utvecklar en uttalad grad av ögonsjukdomen ROP, där näthinnans tillväxt rubbas på ett sätt som kan leda till nedsatt syn och/eller blindhet. Lägre grader av ROP har god prognos, men ROP grad 3 medför en ökad risk för ögonskada, och föranleder därför behandling. För region Lund gäller uppgifterna årfen För gestationsåldrar upp till 27 v är antalet patienter i region Örebro begränsat.

32 2:14 Andelen barn med BPD, v v v 24 v Riket Region Stockholm Region Göteborg Region Uppsala Region Linköping Region Umeå Region Lund Region Örebro 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel (%) överlevande barn, inlagda på neonatalavdelning under åren , som utvecklat bronklopulmonell dysplasi (BPD), definierat som behov av extra syrgastillförsel vid 36 veckors korrigerad ålder (dvs lindrig BPD ). BPD är en mer långvarig störning av lungfunktionen som vanligen medför ökad risk för obstruktiva besvär senare i livet, men som i sin svåraste form kan medföra uttalade lungbesvär. För region Lund avser uppgifterna åren För gestationsåldrar upp till 27 v är antalet patienter i region Örebro begränsat.

33 2:15 Mortalitet per GÅ, v v v Riket <=24 v Region Stockholm Region Göteborg Region Uppsala Region Linköping Region Umeå Region Lund Region Örebro 0% 10% 20% 30% 40% 50% Andel (%) av levande födda barn, inlagda på neonatalavdelning under åren , som avled under nyföddhetsperioden, grupperat enligt gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor). För region Lund gäller uppgifterna åren Antalet barn med gestationsålder upp till 27 veckor i region Örebro är mycket litet.

34 2:16 Antal levande födda GÅ veckor, v Riket Region Umeå Region Göteborg Födda Avlidna Region Uppsala Region Stockholm Region Lund Region Örebro v Riket Region Stockholm Region Uppsala Födda Avlidna Region Göteborg Region Linköping Region Umeå Region Lund v Riket Region Stockholm Region Uppsala Födda Avlidna Region Göteborg Region Umeå Region Linköping Region Lund Antalet levande födda efter 22, 23 och 24 graviditetsveckor under 5-årsperioden , uppdelat efter hemregion. Blå staplar anger antalet avlidna efter födseln. På grund av det låga antal barn som föds i dessa gestationsveckor är det inte meningsfullt att redovisa ettårsresultat. För region Lund gäller uppgifterna endast ären

35 2:17 Vårddygn per GÅ, 2012 Antal vårddygn (median, 5:e percentil) per GÅ (fullgångna graviditetsveckor) för överlevande barn, vårdade på neonatalavdelning under 2012.

36 2:18 Amning vid hemgång, 2012 Region Örebro Region Uppsala Region Linköping Region Lund v v v 24 v Region Göteborg Region Stockhol Region Umeå 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andel (%) överlevande barn, inlagda på neonatalavdelning under 2012, som ammas helt eller delvis vid utskrivning till hem eller hemsjukvård efter vård på neonatalavdelning, grupperat efter barnets gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor) vid födseln. Antalet barn med gestationsålder upp till 27 veckor i region Örebro är mycket litet.

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

SNQ:s årsrapport: Neonatalvårdens omfattning och resultat år 2015

SNQ:s årsrapport: Neonatalvårdens omfattning och resultat år 2015 SNQ:s årsrapport: Neonatalvårdens omfattning och resultat år 2015 Bakgrund och omfattning Vart tionde nyfött barn läggs in på en av landets avdelningar för nyföddhetsvård (neonatalavdelning) för att barnet

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Tid: 26 Mars 2009. 10:00-15:00 Var: Hotel Arlandia, Arlanda Stockholm 1. Antalet deltagande sjukhus i växer. Vi är

Läs mer

RSV-rapport för vecka 7, 2015

RSV-rapport för vecka 7, 2015 RSV-rapport för vecka 7, 2015 Denna rapport publicerades den 19 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 7 (9 15/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Tar vi hand om våra patienter efter operation?

Tar vi hand om våra patienter efter operation? Tar vi hand om våra patienter efter operation? SFOG Varberg 2014-08-25 Mats Löfgren registerhållare, Umeå Jan-Henrik Stjerndahl, SUS Mathias Påhlsson SUS Maud Ankardal Halland Eva Uustal, Linköping Emil

Läs mer

RSV-säsongen 2014-2015

RSV-säsongen 2014-2015 RSV-säsongen 2014-2015 Denna rapport publicerades den 21 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2014-2015. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2014-2015 började tidigt och kännetecknades

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 5 Landstingsprofiler Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

InfCareHIV. Vårmötet 2016 Veronica Svedhem Registerhållare InfCareHIV

InfCareHIV. Vårmötet 2016 Veronica Svedhem Registerhållare InfCareHIV InfCareHIV Vårmötet 216 Veronica Svedhem Registerhållare InfCareHIV Antal patienter per klinik 1 2 3 4 5 6 7 8 A.L. BARNSJUKHUS BORÅS ESKILSTUNA FALUN GÄVLE HALMSTAD HELSINGBORG JÖNKÖPING KALMAR KARLSKRONA

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer SK- kurs Akut stroke 2011-02- 03 ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Kjell Asplund KUNSKAPSCIRKLARNA FÖR KVALITET I VÅRDEN Klinisk forskning Systema7ska kunskaps-

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

5:e rapporten sedan 2006

5:e rapporten sedan 2006 5:e rapporten sedan 2006 134 indikatorer för landstingsjämförelser 41 uppdelade per sjukhus 5:e rapporten Om Statistik 1, otur i ranking Om Statistik 2, statistisk osäkerhet Procent sämre utfall kvinnor

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Datum 2015-10-05 Dnr 1502923. Utökning av vårdplatser inom neonatalenheten på Helsingborgs Lasarett i samband med om- och nybyggnad

Datum 2015-10-05 Dnr 1502923. Utökning av vårdplatser inom neonatalenheten på Helsingborgs Lasarett i samband med om- och nybyggnad Sjukvårdsnämnd Sund Peter Sigsjö Enhetschef 040-675 36 91 Peter.Sigsjo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-05 Dnr 1502923 1 (8) Sjukvårdsnämnd Sund Utökning av vårdplatser inom neonatalenheten på Helsingborgs

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6 Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens läns Luleå Norrbottens län Ben 2017-02-11 landsting. IVF-kliniken Umeå Umeå Västerbottens

Läs mer

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 1 Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 Registerdata 2015 Patienter. I kvalitetsregistret noterades 118 vuxna patienter med bakteriell meningit vårdade med inkomstdatum under 2015

Läs mer

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8 Webbtabell 1. Jämförelser mellan sjukhus av andelen patienter under 75 år med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin). Uppgift

Läs mer

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO OKTOBER 2015 Denna rapport i siffror 64 1/3 2 78 91 76 % mån % % %

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011 Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret Maud Ankardal Ansvarig för inkontinenskirurgiregistret,

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Influensarapport för vecka 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 9 (23/2-1/3).

Influensarapport för vecka 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 9 (23/2-1/3). rapport för 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget 9 (23/2-1/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Vård vid astma och KOL

Vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid astma och KOL Förbättringsområden, bedömningar och sammanfattning 2014 Nationella riktlinjer Utvärdering 2014 Vård vid astma och KOL Förbättringsområden, bedömningar

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Rapporten är genomförd på uppdrag av SFVALA-gruppen av. Från SFVALA-gruppen finns ett intresse att bygga upp en kunskapsbas omkring prisnivå och prisutveckling

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014.

Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014. Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014. 1 Innehåll 1. Hjärtstopp i Sverige... 3 2. En hjärtstartare... 3 3. Vad är hjärtstartarregistret?... 4 4. Totalt antal hjärtstartare som är registrerade i

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. Erfaringer fra Sverige Riks- Stroke Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. Erfaringer fra Sverige Riks- Stroke Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012 Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer Erfaringer fra Sverige Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012 RIKS- STROKE Start 1994 Alla 74 sjukhus som vårdar akuta strokepagenter Täckningsgrad c:a 96% 25-26 000 pagenter

Läs mer

SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20

SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20 SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20 Statisticon AB Östra Ågatan 31, SE-753 22 Uppsala Klara Södra Kyrkogata 1, Box 837, SE-101 36 Stockholm +46 (0)10 130 80

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09 Boindex blev 144,5 fjärde kvartalet ifjol högre räntor och huspriser försämrade husköpkraften Hushållen fick sämre råd med sina husköp

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2002-04-06

Högskoleverket. Delprov DTK 2002-04-06 Högskoleverket Delprov DTK 2002-04-06 2 PATIENTER INOM FOLKTANDVÅRDEN Antal patienter (i tusental) och antal tandvårdskliniker inom folktandvården 1996 uppdelat på huvudmän. Huvudman Patienter (1 000-tal)

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården fördelat efter

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex sjönk till 120,5 fjärde kvartalet i fjol Husköpkraften är nu den lägsta på mer än tio år Svenskarnas husköpkraft fortsatte att

Läs mer

Svenska katthem sorterade efter landskap

Svenska katthem sorterade efter landskap FAKTABLAD Vårgårda 2014-11-26 Svenska katthem sorterade efter landskap SKÅNE Djurens vänner Malmö http://www.djurskyddetlandskrona.se Djurhemmet Tassebo, Helsingborg http://www.djurhemmet-tassebo.se Djurskyddet

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabell 1. Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Webbtabell 2

WEBBTABELLER. Webbtabell 1. Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Webbtabell 2 WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell 8 Webbtabell 9 Webbtabell 10 Webbtabell 11 Webbtabell 12 Webbtabell 13 Webbtabell 14 Medelålder

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Datum: Beställare: Geografisk avgränsning: Upplåtelseform: Avser perioden: Källa: Adress kommun Stockholms län Uppsala län Södermanlands län

Datum: Beställare: Geografisk avgränsning: Upplåtelseform: Avser perioden: Källa: Adress kommun Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Datum: 2015-01-16 Beställare: Fastighetsbyrån Geografisk avgränsning: Gator i län med fler än 5 försäljningar under tidperioden Upplåtelseform: Bostadsrätt och villa Avser perioden: januari 2012 - Källa:

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut?

Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut? Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut? Lotti Orwelius Intensivvård under utveckling Intensivvård är en vårdnivå inte en vårdplats Definition: avancerad

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjukskrivningsstudien i Sydvästra Stockholm

Sjukskrivningsstudien i Sydvästra Stockholm Sjukskrivningsstudien i Sydvästra Stockholm 27 vårdcentraler deltog 356 000 Listade personer Ca 448 000 läkarbesök utfördes 2006 2007-05-25 Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 1 Undersökningstid

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Förord. Stockholm i september 2006

Förord. Stockholm i september 2006 AT-ranking 2006 Förord Det är nu sjunde året i följd som SYLF genomför en ranking av landets platser för allmäntjänstgöring (AT). För första gången betygsätter vi i år ett utländskt sjukhus, Ålands centralsjukhus.

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex sjönk marginellt till 141,0 fjärde kvartalet 2013 Stigande småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 141,0 fjärde

Läs mer

Vaccinering av barn mot pneumokocker?

Vaccinering av barn mot pneumokocker? Vaccinering av barn mot pneumokocker? En rapport om sjukvårdshuvudmännens syn BARNPLANTORNA - Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat Rapport 2006-04-24 Bakgrund De barnvacciner som erbjuds till alla

Läs mer

Vårdens resultat och kvalitet

Vårdens resultat och kvalitet Vårdens resultat och kvalitet Resultat efter vård 2004-2005 Dödlighet Återinsjuknande Regelbundenhet i vårdkontakter Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 214 Rapport Röntgen och Mammografi Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitioner...4 3 Röntgen, länsnivå...6 4 Mammografi, läns- och kliniknivå...28 5 Röntgen, kliniknivå...43

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

RättspsyK. Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister. Lilla årsrapporten verksamhetsåret 2010

RättspsyK. Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister. Lilla årsrapporten verksamhetsåret 2010 RättspsyK Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister Lilla årsrapporten verksamhetsåret 2010 juni, 2011 Innehåll 1 Inledning.........................................................................

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut 101/07.

Landstingsstyrelsens beslut 101/07. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-05-19 LS-LED08-353 70 Analys av Folktandvården Sörmlands prislista för tandvård samt dess styrprinciper, uppdrag enligt LF 101/07 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Redovisning Riks- Stroke Västra Götaland 2011. Jämförande resultat från regionens 9 strokevårdsenheter 20 september 2012

Redovisning Riks- Stroke Västra Götaland 2011. Jämförande resultat från regionens 9 strokevårdsenheter 20 september 2012 Redovisning Riks- Stroke Västra Götaland 2011 Jämförande resultat från regionens 9 strokevårdsenheter 20 september 2012 marianne.forars@vgregion.se eric.bertholds@vgregion.se Att tänka på när resultaten

Läs mer

Influensarapport för vecka 12, 2014

Influensarapport för vecka 12, 2014 Influensarapport för 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar influensaläget 12 (17/3 23/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

BESLUT. - JO- Justitieombudsmannen Kerstin André

BESLUT. - JO- Justitieombudsmannen Kerstin André BESLUT - JO- Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2010-06-28 Dnr Sid 5975-2008 1(5) GOTLANDS KOMMUN : 2010-06- 3 O Initiativärende mot Visby lasarett (psykiatriska kliniken), Gotlands kommun, angående

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2013:976 Utkom från trycket den 6 december 2013 utfärdad den 28 november 2013. Regeringen

Läs mer

KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER FRÅN ETT URVAL KVALITETSREGISTER

KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER FRÅN ETT URVAL KVALITETSREGISTER KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER FRÅN ETT URVAL KVALITETSREGISTER 2013 KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07 Boindex blev 150,7 tredje kvartalet i år husköpkraften stabiliserades på tillfredsställande nivå Lägre räntor och stigande inkomster

Läs mer

Effekter av Pappabrevet

Effekter av Pappabrevet REDOVISAR 2004:3 Effekter av Pappabrevet En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj Sammanfattning Riksförsäkringsverket (RFV) har under 2003 tillsammans med försäkringskassorna skickat ut ett

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

BORIS. Barn Obesitas Register I Sverige

BORIS. Barn Obesitas Register I Sverige BORIS Barn Obesitas Register I Sverige Årsrapport 2011-2012 BORIS Årsrapport 2012 BORIS Barn Obesitas Register I Sverige Innehåll Innehåll... 2 Rapporteringsperiod... 2 Syftet med registret... 2 Förändringar

Läs mer

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Antal registrerade 2014(noterat 2015-04-22). Det saknas registreringar från Danderyd,

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Influensarapport för vecka 47, 2014 Denna rapport publicerades den 27 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 47 (17/11-23/11).

Influensarapport för vecka 47, 2014 Denna rapport publicerades den 27 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 47 (17/11-23/11). rapport för 47, 2014 Denna rapport publicerades den 27 november 2014 och redovisar influensaläget 47 (17/11-23/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Cecilie Hveding Blimark januari 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex steg till 149,1 andra kvartalet 2010 husköpkraften ökar trots högre räntor Boindex steg till 149,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033

Läs mer