SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat"

Transkript

1 SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat

2 Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband med födseln. För flertalet rör det sig om ett kort vårdbehov, där barnet får hjälp med att klara den stora omställning som krävs vid födseln, varefter barnet och dess familj kan gå hem och fortsätta ut i livet. För en mindre grupp barn är vårdbehovet betydligt större; och för några barn som de mycket för tidigt födda, eller de som föds med komplicerade, medfödda tillstånd kan det handla om ett flera månader långt behov av avancerad intensivvård. I Svenskt Neonatal Kvalitetsregister (SNQ) registreras alla barn som läggs in på avdelning för nyföddhetsvård (neonatalavdelning) i samband med födseln eller inom 28 dagar därefter. Registrets avgränsning utgörs således inte av en specifik diagnos eller diagnosområde, utan av barnets ålder och den mycket speciella fas i livet som nyföddhetsperioden utgör. Underburna barn, barn med misstänkt infektion och barn med övergående svårigheter med omställningen till det extrauterina livet (andningsstörningar, nyföddhetsgulsot, nutritionsproblem mm) utgör tillsammans med barn med medfödda missbildningar - de största patientgrupperna i registret. I SNQ registreras dock även inledningsskedet av ett mycket stort antal högst disparata tillstånd, som upptäcks och diagnosticeras i samband med födseln, och därefter kräver långvarig (inte sällan livslång) vårdkontakt. Sedan registret startade år 2001 har SNQ successivt vuxit, så att det nu omfattar samtliga 36 neonatalavdelningar i Sverige. Den sista region som övergick till att registrera direkt i SNQ var region Lund (Södra sjukvårdsregionen), där flertalet enheter började registrera vårdtillfällen i SNQ den första januari 2011, och de två sista neonatalavdelningarna anslöt sig januari SNQ har även tillgång till motsvarande data från Perinatal Revision Syd (PRS) för region Lund från 2007 och framåt. Dessa data används dock inte i denna rapport. Från 2012 täcker SNQ således samtliga vårdtillfällen vid landets neonatalenheter, och därigenom så gott som all vård som ges till nyfödda barn. Kända undantag är främst det fåtal nyfödda som vårdas vid annan pediatrisk enhet än neonatalavdelning, som vissa enheter för barnkirurgi, barnintensivvård och barnkardiologi. Arbete pågår med att få in även dessa barn i SNQ. Under 2013 föddes barn i Sverige, varav vårdades på neonatalavdelning vårdtillfällen respektive vårddygn registrerades i SNQ. Den genomsnittliga vårdtiden varierar i hög grad med orsaken till att barnet läggs in på neonatalavdelningen. Exempelvis är den 4 dagar för fullgångna barn, och 104 dagar för de mest för tidigt födda barnen (22-24 veckor). Årsrapportens innehåll Följande årsrapport är uppdelad i två huvuddelar. I den första delen återges ett antal mått på vårdproduktion och -tyngd vid de deltagande vårdenheterna. I den andra delen redovisas resultatmått för landets nyföddhetsvård. Neonatalvården eftersträvar, och uppnår i stor utsträckning en hög grad av centralisering av vården av de svårast sjuka barnen. Därför kan (och bör) vårdresultaten inte redovisas per klinik, utan sammanfattat för hela den vårdkedja som samarbetar inom neonatalvården. Många av de mest vårdkrävande barnen har vårdats vid två eller flera neonatalenheter (vanligen regionklinikens och det lokala sjukhusets). Ett flertal såväl svenska som internationella studier har visat att man genom att centralisera intensivvårdsfasen av de sjukaste och/eller mest för tidigt födda barnen optimerar såväl vårdresultat som resursanvändning. Vi har därför valt att återge vårdresultaten antingen per hemlän eller per hemregion, baserat på barnets folkbokföringsadress vid förlossningen. Härigenom visas resultatet av de insatser som vårdgivaren planerat för att optimera omhändertagandet av den mycket speciella patientgrupp som de nyfödda barnen utgör. Inom varje län blir de årliga variationerna i incidens av för tidig födsel och i vårdresultat för gruppen mycket för tidigt födda barn stora. Därför redovisas dessa uppgifter för 5- årsperioden (för region Lund för åren ). I rapporten benämns sjukvårdsregionerna genomgående efter städerna där respektive regionsjukhus är beläget. September 2014, för SNQs styrgrupp Stellan Håkansson Gunnar Sjörs Registerhållare Biträdande registerhållare 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vårdens omfattning :1 Andel inlagda under nyföddhetsperioden per hemlän 5 1:2 Antal inlagda barn per sjukhus 6 1:3 Antal inlagda barn per gestationsålder och sjukhus 7 1:4 Antal vårdtillfällen per sjukhus 8 1:5 Antal vårddygn per sjukhus 9 1:6 Antal vårddygn per gestationsålder (veckor) och sjukhus 10 1:7 Antal barn som vårdats i ncpap per sjukhus, :8 Andel av inlagda barn (%) som behandlats med ncpap per sjukhus 12 1:9 Antal barn som vårdats i konventionell respirator per sjukhus 13 1:10 Andel barn (%) som vårdats i konventionell respirator per sjukhus 14 1:11 Antal barn som vårdats i HFV-respirator per sjukhus 15 1:12 Andel (%) barn som vårdats i HFV-respirator per sjukhus 16 1:13 Antal ncpap-dagar per sjukhus 17 1:14 Antal respiratordagar (IMV + HFV) per sjukhus 18 1:15 Antal vårddagar med andningsstöd per sjukhus 19 1:16 Andel vårddagar (%) med andningsstöd per sjukhus 20 1:17 Barn behandlade med hypotermi, per län Vårdresultat 2:1 Antal barn per gestationsålder (GÅ) och region, :2 Andel barn som behandlats med ncpap per GÅ och region, :3 Vårdtid i ncpap per GÅ, :4 Vårdtid med andningsstöd per GÅ, :5 Andel barn med sen infektion per GÅ och region, :6 Andel barn med sen infektion per län, :7 Andelen barn med sen infektion per sjukhus, :8 Ålder vid hemgång i relation till fullgången tid, :9 Incidens av underburenhet, per region 31 2:10 Steroidbehandling innan födseln, per GÅ och region 32 2:11 Andel barn (<33 fgv) med IVH grad 3-4, per GÅ och region 33 2:12 Andel barn (<33 gfv) med ROP grad 3, :13 Andel barn med BPD, per GÅ och region 35 2:14 Mortalitet, per GÅ och region 36 2:15 Antal levande födda vid GÅ veckor, per region 37 2:16 Vårddygn per GÅ, :17 Amning vid hemgång, , per GÅ och region 39 3

4 Del 1: Vårdens omfattning I rapportens första del redovisas uppgifter som återspeglar verksamhetens omfattning vid de deltagande neonatala vårdenheterna. Eftersom vården av de mest krävande barnen är höggradigt centraliserad, så att barnen under den mest kritiska perioden till stor del vårdas vid regionklinikerna, skiljer sig patientgruppens sammansättning väsentligt mellan regionkliniker och övriga sjukhus, med betydligt mer intensivvård vid de tidigare. 4

5 1:1 Andel inlagda under nyföddhetsperioden per hemlän, 2013 Jämtland Kalmar 16,9% 16,4% Värmland Blekinge Västerbotten Dalarna Örebro Västernorrland Gotland Gävleborg Norrbotten Södermanland Kronoberg Riket Stockholm Östergötland Västra Götaland Skåne Halland Jönköping Uppsala Västmanland 13,9% 13,8% 13,5% 12,6% 11,7% 11,5% 11,4% 11,0% 10,8% 10,3% 10,2% 10,2% 10,0% 9,6% 9,6% 8,7% 8,3% 8,0% 7,0% 6,7% % 5% 10% 15% 20% Andelen av samtliga nyfödda skrivna i respektive län som vårdats på neonatalavdelning under nyföddhetsperioden (0-28 dagar efter födseln). 5

6 1:2 Antal inlagda barn per sjukhus, 2013 Sthlm, KS- DS Göteborg Sthlm, SÖS Sthlm, KS- HS Sthlm, KS- Solna Lund Malmö TrollhäVan, NÄL Uppsala Örebro Umeå Karlstad Falun Linköping Borås Eskilstuna Jönköping Helsingborg Halmstad Sverige, median Skövde Kalmar Norrköping Växjö Sundsvall Östersund Gävle Karlskrona Luleå Västerås KrisEanstad Västervik Hudiksvall Ystad Skelle>eå Visby Gällivare Örnsköldsvik Antal barn som vårdats vid respektive sjukhus neonatalavdelning under 2013, jämfört med åren för Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal). 6

7 1:3 Antal inlagda barn per gestationsålder och sjukhus Sthlm, KS-DS Göteborg Sthlm, SÖS Sthlm, KS-HS Sthlm, KS-Solna Lund Malmö Trollhättan, NÄL Uppsala Örebro Umeå Karlstad Falun Linköping Borås Eskilstuna Jönköping Helsingborg Halmstad Skövde Kalmar Norrköping Växjö Sundsvall Östersund Gävle Karlskrona Luleå Västerås Kristianstad Västervik Hudiksvall Ystad Skellefteå Visby Gällivare Örnsköldsvik <=24 v v v v v >41 v Antal registrerade barn per gestationsålder (vecka) vid respektive sjukhus under år Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal). 7

8 1:4 Antal vårdtillfällen per sjukhus, 2013 Sthlm, KS- DS Göteborg Sthlm, SÖS Sthlm, KS- HS Sthlm, KS- Solna Malmö Lund TrollhäVan, NÄL Karlstad Falun Linköping Uppsala Umeå Örebro Jönköping Helsingborg Eskilstuna Borås Kalmar Sverige, median Halmstad Växjö Norrköping Gävle Skövde KrisEanstad Östersund Västerås Karlskrona Sundsvall Luleå Västervik Hudiksvall Ystad Skelle>eå Visby Gällivare Örnsköldsvik Antal registrerade vårdtillfällen vid respektive sjukhus neonatalavdelning under 2013, jämfört med åren Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal). 8

9 1:5 Antal vårddygn per sjukhus, 2013 Göteborg Sthlm, KS- Solna Lund Sthlm, SÖS Sthlm, KS- HS Sthlm, KS- DS Uppsala Malmö Linköping TrollhäVan, NÄL Umeå Eskilstuna Karlstad Jönköping Falun Helsingborg Örebro Borås Halmstad Sverige, median Växjö Gävle Västerås Norrköping KrisEanstad Karlskrona Skövde Sundsvall Luleå Kalmar Östersund Hudiksvall Västervik Skelle>eå Visby Gällivare Örnsköldsvik Ystad Antal registrerade vårddygn vid respektive sjukhus neonatalavdelning under 2013, jämfört med åren Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal). 9

10 1:6 Antal vårddygn per gestationsålder (veckor) och sjukhus Göteborg Sthlm, KS-Solna Lund Sthlm, KS-HS Sthlm, SÖS Sthlm, KS-DS Uppsala Malmö Linköping Trollhättan, NÄL Eskilstuna Umeå Karlstad Helsingborg Falun Jönköping Örebro Borås Halmstad Växjö Norrköping Västerås Kristianstad Gävle Karlskrona Skövde Sundsvall Luleå Kalmar Östersund Hudiksvall Västervik Skellefteå Örnsköldsvik Visby Gällivare Ystad <=24 v v v v v >41 v De registrerade vårddygnens fördelning enligt barnets gestationsålder vid födseln (veckor) under Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal). 10

11 1:7 Antal barn som vårdats i ncpap per sjukhus, 2013 Sthlm, KS- DS Sthlm, KS- HS Sthlm, SÖS Göteborg Sthlm, KS- Solna Umeå Uppsala Falun Lund Örebro Malmö TrollhäVan, NÄL Eskilstuna Karlstad Linköping Helsingborg Norrköping Gävle Luleå Sverige, median Växjö Jönköping Västerås Östersund Borås Kalmar Halmstad KrisEanstad Skövde Sundsvall Karlskrona Hudiksvall Västervik Ystad Örnsköldsvik Skelle>eå Gällivare Visby Antal registrerade barn som vårdats med andningsstöd i form av ncpap (nasalt applicerat kontinuerligt positivt luftvägstryck under spontanandning) vid respektive sjukhus neonatalavdelning under 2013, jämfört med åren Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal). 11

12 1:8 Andel av inlagda barn (%) som behandlats med ncpap Umeå Falun Örnsköldsvik Uppsala Sthlm, KS- Solna Sthlm, KS- HS Luleå Gävle Västerås Eskilstuna Örebro Sthlm, KS- DS Norrköping Östersund Växjö Linköping KrisEanstad Karlstad Lund Hudiksvall Sthlm, SÖS Gällivare Göteborg Helsingborg Skelle>eå TrollhäVan, NÄL Malmö Sundsvall Kalmar Jönköping Ystads Borås Skövde Halmstad Västervik Karlskrona Visby 6% 46% 43% 42% 40% 40% 39% 37% 37% 37% 36% 35% 35% 33% 32% % % 30% 29% 29% 29% 28% 28% 27% 26% 26% 25% 25% 24% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Andel (%) av barnen vid respektive avdelning som behandlats med andningsstöd i form av ncpap (nasalt applicerat kontinuerligt positivt luftvägstryck under spontanandning) under 2013, jämfört med åren Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal). 12

13 1:9 Antal barn som vårdats i konventionell respirator, 2013 Göteborg Uppsala Lund Sthlm, KS- Solna Umeå Linköping Sthlm, KS- HS Borås TrollhäVan, NÄL Örebro Eskilstuna Falun Jönköping Växjö Karlstad Västerås Sverige, median Sthlm, KS- DS Malmö Kalmar Skövde Halmstad KrisEanstad Luleå Helsingborg Östersund Sundsvall Sthlm, SÖS Norrköping Gävle Örnsköldsvik Västervik Visby Gällivare Skelle>eå Karlskrona Hudiksvall Ystad Antal registrerade barn som vid något tillfälle vårdats i konventionell respirator (IMV) vid respektive sjukhus neonatalavdelning under 2013, jämfört med åren Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal). 13

14 1:10 Andel barn (%) som vårdats i konventionell respirator Uppsala Lund Göteborg Umeå Linköping Sthlm, KS- Solna Borås Sthlm, KS- HS Eskilstuna Växjö TrollhäVan, NÄL Örebro Västerås Jönköping Falun Kalmar KrisEanstad Skövde Karlstad Halmstad Örnsköldsvik Luleå Gällivare Malmö Visby Gävle Östersund Sundsvall Helsingborg Norrköping Sthlm, KS- DS Västervik Sthlm, SÖS Hudiksvall Karlskrona Skelle>eå Ystad 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 13% 10% 21% % % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Andel (%) av barnen vid respektive enhet som vid något tillfälle behandlats med konventionell respirator (IMV) under 2013, jämfört med åren Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal). 14

15 1:11 Antal barn som vårdats i HFV-respirator Sthlm, KS- Solna 109 Göteborg 50 Lund 48 Sthlm, KS- HS Uppsala Umeå Linköping Sthlm, SÖS Sthlm, KS- DS Jönköping TrollhäVan, NÄL Växjö Halmstad Borås Skövde KrisEanstad Luleå Malmö Eskilstuna Kalmar Karlskrona Västervik Örebro Östersund Antal av barnen vid respektive enhet som vid något tillfälle behandlats med HFOV (högfrekvent oscillatorisk ventilation) under 2013, jämfört med åren Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal). 15

16 1:12 Andel (%) barn som vårdats i HFV-respirator Sthlm, KS- Solna 16,90% Lund 8,73% Uppsala 7,51% Sthlm, KS- HS Linköping Göteborg Umeå Växjö Sthlm, SÖS Jönköping TrollhäVan, NÄL Halmstad Sthlm, KS- DS Skövde Borås KrisEanstad Luleå Malmö 2,13% 1,59% 1,55% 1,01% 0,97% 0,91% 0,72% 0,59% 0,53% 0,47% 0,19% 6,51% 5,41% 5,12% 4,89% Eskilstuna Kalmar Karlskrona Västervik Örebro Östersund 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00% Andel (%) av de registrerade barnen vid respektive enhet som vid något tillfälle behandlats med HFOV (högfrekvent oscillatorisk ventilation) under 2013, jämfört med åren Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal). 16

17 1:13 Antal ncpap-dagar Göteborg Sthlm, KS- Solna Lund Umeå Sthlm, KS- HS Uppsala Sthlm, SÖS Sthlm, KS- DS Linköping Falun Jönköping Malmö Eskilstuna Västerås Örebro Sundsvall Norrköping Helsingborg Karlstad Sverige, median TrollhäVan, NÄL Växjö Gävle Borås Kalmar Skövde KrisEanstad Luleå Halmstad Karlskrona Östersund Västervik Hudiksvall Skelle>eå Örnsköldsvik Gällivare Ystad Visby Antal vårddagar med andningsvård med ncpap (nasalt applicerat kontinuerligt positivt luftvägstryck under spontanandning) per neonatalavdelning 2013, jämfört med åren Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal). 17

18 1:14 Antal respiratordagar (IMV + HFV) Uppsala Sthlm, KS- Solna Göteborg Lund Umeå Sthlm, KS- HS Linköping Örebro TrollhäVan, NÄL Borås Jönköping Sthlm, SÖS Eskilstuna Halmstad Falun Växjö Skövde Sverige, median Sthlm, KS- DS Karlstad Västerås Malmö Kalmar KrisEanstad Luleå Östersund Helsingborg Gävle Norrköping Sundsvall Gällivare Visby Västervik Örnsköldsvik Hudiksvall Karlskrona Skelle>eå Ystad Antal registrerade vårddagar med respiratorvård (konventionell respirator (IMV) + högfrekvent ventilation (HFV)) per neonatalavdelning 2013, jämfört med åren Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal). 18

19 1:15 Antal vårddagar med andningsstöd Göteborg Uppsala Sthlm, KS-Solna Lund Umeå Sthlm, KS-HS Linköping Sthlm, SÖS Örebro Sthlm, KS-DS Falun Jönköping Eskilstuna Malmö Västerås Trollhättan, NÄL Sundsvall Norrköping Helsingborg Borås Karlstad Växjö Gävle Kalmar Skövde Halmstad Kristianstad Luleå Karlskrona Östersund Västervik Hudiksvall Skellefteå Örnsköldsvik Gällivare Ystad Visby ncpap HFV IMV Antal registrerade vårddagar med barn i andningsstöd (ncpap eller respirator) per neonatalavdelning år Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal). 19

20 1:16 Andel vårddagar (%) med andningsstöd Uppsala Lund Sthlm, KS- Umeå Linköping Göteborg Västerås Sthlm, KS-HS Örebro Sundsvall Norrköping Falun Jönköping Gävle Skövde Kalmar Eskilstuna Växjö Borås Luleå Östersund Malmö Sthlm, KS-DS Helsingborg Sthlm, SÖS Kristianstad Trollhättan, NÄL Örnsköldsvik Västervik Karlstad Karlskrona Halmstad Hudiksvall Gällivare Skellefteå Ystads Visby IMV HFOV ncpap 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Andel (%) vårddagar med barn i andningstöd (ncpap eller respirator) i relation till det totala antalet vårddagar vid enheten under år Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal). 20

21 1:17 Barn behandlade med hypotermi, per län Västerbottens län Västernorrlands län ,148% 0,158% Jämtlands län 7 0,106% Norrbottens län 12 0,100% Gävleborgs län Örebro län ,093% 0,087% Antal barn Per 1000 födda Uppsala län 17 0,084% Södermanlands län 12 0,081% Kronobergs län 5 0,080% Västra Götalands län 68 0,070% Kalmar län 7 0,061% Stockholms län 88 0,061% Östergötlands län 14 0,056% Halland 5 0,051% Blekinge län 2 0,043% Dalarnas län 6 0,043% Västmanlands län 6 0,043% Jönköpings län 8 0,041% Skåne län 16 0,034% Värmlands län 4 0,029% Gotlands län 0,000% Antal barn som behandlats med kontrollerat sänkt kroppstemperatur för att motverka neurologisk skada efter traumatisk förlossning, samt dessa barns andel av det totala förlossningstalet i respektive län, år (för Skåne, Blekinge, Kronobergs och Hallands län år ). 21

22 Del 2: Vårdresultat I rapportens andra del redovisas ett urval vårdinsatser och vårdresultat. Eftersom neonatalvården har en hög grad av centralisering, särskilt för de mest vårdkrävande barnen, redovisas merparten av resultaten per sjukvårdsregion enligt moderns mantalsskrivningsort vid barnets födsel. Eftersom antalet barn som föds för tidigt är relativt lågt, redovisas vissa vårdresultat som medelvärden för 5-årsperioden

23 2:1 Antal barn per gestationsålder (GÅ, veckor), 2013 Region Stockholm >41 v v Region Göteborg v v v Region Lund <=24 v Region Uppsala Region Linköping Region Umeå Region Örebro Antal barn, folkbokförda i respektive region, som vårdats på neonatalavdelning under 2013, uppdelade per gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor). 23

24 2:2 Andel barn som behandlats med ncpap, 2013 Region Uppsala Region Umeå Region Stockholm Region Örebro Region Lund Region Linköping >41 v v v v v <=24 v Region Göteborg 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel (%) barn, inlagda på neonatalavdelning under 2013, som behandlats med ncpap (nasalt kontinuerligt positivt luftvägstryck under spontanandning), uppdelade per gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor) och hemregion. Nämnaren inkluderar avlidna barn. 24

25 2:3 Vårdtid i ncpap, 2013 Vårdtid (dygn, median, 5:e och 95:e percentil) i ncpap (nasalt kontinuerligt positivt luftvägstryck under spontanandning) för överlevande barn, födda under 2013 och inlagda på neonatalavdelning, per gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor). 25

26 2:4 Vårdtid med andningsstöd, 2013 Vårdtid (dygn, median, 5:e och 95:e percentil) med andningsstöd (respirator eller ncpap) för överlevande barn, födda under 2013 och inlagda på neonatalavdelning, uppdelat per gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor).. 26

27 2:5 Andel barn med sen infektion, 2013 Region Uppsala Region Umeå Region Stockholm Region Örebro Region Lund >41 v v v v v <=24 v Region Linköping Region Göteborg Andel (%) barn, inlagda på neonatalavdelning under 2013, som fått diagnosen infektion (odlingsverifierad) med symptomdebut 3:e vårddygnet (ej medfödd), uppdelat per gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor). Antalet patienter i region Örebro är begränsat, särskilt i de låga gestationsåldrarna. 27

28 2:6 Andel barn med sen infektion per län, 2013 Uppsala län Blekinge län 4,8% 5,1% Jönköpings län Södermanlands län Norrbottens län Skåne län Gotlands län Norra Hallands län Dalarnas län Gävleborgs län Västmanlands län Riket Kalmar län Östergötlands län Jämtlands län Västra Götalands län Västernorrlands län Stockholms län Kronobergs län Örebro län Västerbottens län Södra Hallands län Värmlands län 4,1% 3,8% 3,8% 3,4% 3,3% 3,1% 3,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,7% 2,6% 2,5% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,7% 1,7% 1,5% 1,1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Andel (%) barn, inlagda på neonatalavdelning under 2013, som fått diagnosen infektion (odlingsverifierad) med symptomdebut 3:e vårddygnet, uppdelat per folkbokförings län. 28

29 2:7 Andelen barn med sen infektion per sjukhus, 2013 Kristianstad Lund Umeå Uppsala Skellefteå Ystad Sthlm, KS-Solna Luleå Göteborg Malmö Jönköping Linköping Eskilstuna Skövde Halmstad Hudiksvall Västerås Sthlm, KS-HS Falun Borås Visby Västervik Karlskrona Östersund Riket Örnsköldsvik Örebro Sthlm, SÖS Trollhättan, NÄL Kalmar Norrköping Gävle-Sandviken Karlstad Helsingborg Sundsvall Växjö Sthlm, KS-DS Gällivare 0,0% 7,7% 7,2% 7,1% 7,0% 6,9% 6,4% 6,2% 5,8% 5,5% 5,3% 5,2% 5,1% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,4% 4,3% 4,2% 4,1% 4,1% 4,0% 3,6% 3,6% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 2,8% 2,5% 2,2% 2,1% 1,7% 9,5% 9,4% 9,0% 8,9% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Andel (%) barn, vårdade på neonatalavdelning under 2013, som fått diagnosen infektion (odlingsverifierad) med symptomdebut 3:e vårddygnet, uppdelat per behandlande sjukhus. 29

30 2:8 Ålder vid hemgång Ålder (dagar, median, 5:e och 95:e percentil) vid hemgång i relation till barnets beräknade födelsedatum för överlevande barn, födda under 2013 och vårdade på neonatalavdelning, uppdelat per gestationsålder vid födseln (graviditetsveckor). 30

31 2:9 Incidens av underburenhet, Region Örebro 0,09% 0,20% 0,56% Region Uppsala 0,11% 0,24% 0,69% v Region Linköping 0,08% 0,20% 0,57% v 24 v Region Lund 0,09% 0,22% 0,51% Region Göteborg 0,09% 0,26% 0,57% Region Stockholm 0,07% 0,19% 0,58% Region Umeå 0,12% 0,23% 0,57% 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% Andel för tidigt födda barn, inlagda på neonatalavdelning under åren , per gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor) och 1000 födda, redovisat per barnets hemregion. Eftersom det föds få barn per år, särskilt i de lägsta gestationsåldrarna, är det inte meningsfullt att redovisa incidensen på årsbasis. För region Lund gäller uppgifterna åren

32 2:10 Steroidbehandling innan födseln, v Riket Region Uppsala v v <=24 v Region Umeå Region Stockholm Region Örebro Region Lund Region Linköping Region Göteborg 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel (%) barn, födda före 33:e graviditetsveckan och inlagda på neonatalavdelning under perioden , vars moder behandlats med steroider innan förlossningen, redovisat per gestationsålder vid födseln. Steroidbehandling ges till modern vid hotande mycket för tidig förlossning för att bland annat uppnå ökad lungmognad hos det för tidigt födda barnet. För region Lund gäller uppgifterna åren För gestationsåldrar upp till 27 v är antalet patienter i region Örebro begränsat. 32

33 2:11 Andel barn (<33 fgv) med IVH grad 3-4, Riket 2% 8% 19% v v Region Uppsala 1% 6% 13% <=24 v Region Umeå 2% 6% 24% Region Stockholm 1% 8% 25% Region Örebro 0% 6% 14% Region Lund 3% 10% 22% Region Linköping 4% 7% 10% Region Göteborg 2% 12% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Andel (%) barn, födda före 33:e graviditetsveckan och inlagda på neonatalavdelning under åren , med intraventrikulär blödning (IVH) grad 3-4, grupperade enligt region och gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor). Intraventrikulära blödningar inträffar vanligen vid förlossningen eller under perioden närmast därefter. Till skillnad mot mindre blödningar (grad 1-2) har IVH grad 3-4 koppling till kommande neurologisk utveckling. För region Lund gäller uppgifterna åren Antalet patienter i region Örebro är begränsat, särskilt i de lägsta gestationsåldrarna. 33

34 2:12 Andel barn (<33 gfv) med ROP grad 3, Riket 0,4% 8,3% 34,3% v v Region Uppsala 0,5% 2,5% 38,6% 24 v Region Umeå 0,0% 10,5% 31,3% Region Stockholm 0,3% 10,3% 30,4% Region Örebro 1,3% 6,9% 25,0% Region Lund 0,0% 2,3% 22,6% Region Linköping 0,0% 4,7% 31,8% Region Göteborg 0,6% 14,0% 45,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Andel (%) överlevande barn, ifödda före 33:e graviditetsveckan och nlagda på neonatavdelning under åren , som utvecklat en uttalad grad av ögonsjukdomen ROP, där näthinnans tillväxt rubbas på ett sätt som kan leda till nedsatt syn och/eller blindhet. Lägre grader av ROP har god prognos, men ROP grad 3 medför en ökad risk för ögonskada, och föranleder därför behandling. För region Lund gäller uppgifterna åren För gestationsåldrar upp till 27 v är antalet patienter i region Örebro begränsat. 34

35 2:13 Andel barn med BPD, Riket 6,5% 50,7% 75,8% v Region Stockholm 8,8% 66,8% 83,9% v 24 v Region Göteborg 4,4% 45,9% 68,2% Region Uppsala 5,2% 29,2% 68,2% Region Linköping 8,2% 57,7% 81,8% Region Umeå 5,6% 50,8% 56,3% Region Lund 5,1% 54,0% 87,1% Region Örebro 6,3% 51,7% 100,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Andel (%) överlevande barn, födda före 33:e graviditetsveckan och inlagda på neonatalavdelning under åren , som utvecklat bronklopulmonell dysplasi (BPD), definierat som behov av extra syrgastillförsel vid 36 veckors korrigerad ålder (dvs lindrig BPD ). BPD är en mer långvarig störning av lungfunktionen som medför ökad risk för obstruktiva besvär senare i livet, och som i sin svåraste form kan medföra uttalade lungbesvär. För region Lund gäller uppgifterna åren För gestationsåldrar upp till 27 v är antalet patienter i region Örebro begränsat. 35

36 2:14 Mortalitet per GÅ, Riket 3% 11% 39% v v Region Stockholm 2% 8% 37% v <=24 v Region Göteborg 4% 12% 41% Region Uppsala 4% 11% 40% Region Linköping 3% 13% 33% Region Umeå 1% 12% 46% Region Lund 4% 12% 32% Region Örebro 10% 6% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Andel (%) av levande födda barn, inlagda på neonatalavdelning under åren , men avlidna under nyföddhetsperioden, grupperat enligt gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor). För region Lund gäller uppgifterna åren För gestationsåldrar upp till 27 v är antalet patienter i region Örebro begränsat. 36

37 2:15 Antal levande födda GÅ veckor, Region Umeå v Region Göteborg Region Uppsala Region Stockholm Födda Avlidna Region Lund 4 10 Region Örebro Region Stockholm v Region Uppsala Region Göteborg Region Linköping Födda Avlidna Region Umeå 7 14 Region Lund Region Stockholm Region Uppsala Region Göteborg Region Umeå Region Linköping Region Lund v Födda Avlidna Antalet levande födda efter 22, 23 respektive 24 graviditetsveckor under femårsperioden , uppdelat efter hemregion. Blå staplar anger antalet avlidna efter födseln. På grund av det låga antal barn som föds i dessa gestationsveckor är det inte meningsfullt att redovisa ettårs resultat. För region Lund gäller uppgifterna endast åren

38 2:16 Vårddygn per GÅ, 2013 Antal vårddygn (median, 5:e och 95:e percentil) per GÅ (fullgångna graviditetsveckor) för överlevande barn, födda under 2013 och vårdade på neonatalavdelning. 38

39 2:17 Amning vid hemgång, Region Örebro v v v 24 v Region Uppsala Region Linköping Region Lund Region Göteborg Region Stockholm Region Umeå 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andel (%) överlevande barn, inlagda på neonatalavdelning under , som ammas helt eller delvis vid utskrivning till hem eller hemsjukvård efter vård på neonatalavdelning, grupperat efter barnets gestationsålder (fullgångna graviditetsveckor) vid födseln. Antalet barn med gestationsålder upp till 27 veckor i region Örebro är begränsat. 39

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

SNQ:s årsrapport: Neonatalvårdens omfattning och resultat år 2015

SNQ:s årsrapport: Neonatalvårdens omfattning och resultat år 2015 SNQ:s årsrapport: Neonatalvårdens omfattning och resultat år 2015 Bakgrund och omfattning Vart tionde nyfött barn läggs in på en av landets avdelningar för nyföddhetsvård (neonatalavdelning) för att barnet

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Tid: 26 Mars 2009. 10:00-15:00 Var: Hotel Arlandia, Arlanda Stockholm 1. Antalet deltagande sjukhus i växer. Vi är

Läs mer

Tar vi hand om våra patienter efter operation?

Tar vi hand om våra patienter efter operation? Tar vi hand om våra patienter efter operation? SFOG Varberg 2014-08-25 Mats Löfgren registerhållare, Umeå Jan-Henrik Stjerndahl, SUS Mathias Påhlsson SUS Maud Ankardal Halland Eva Uustal, Linköping Emil

Läs mer

RSV-rapport för vecka 7, 2015

RSV-rapport för vecka 7, 2015 RSV-rapport för vecka 7, 2015 Denna rapport publicerades den 19 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 7 (9 15/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 5 Landstingsprofiler Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

RSV-säsongen 2014-2015

RSV-säsongen 2014-2015 RSV-säsongen 2014-2015 Denna rapport publicerades den 21 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2014-2015. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2014-2015 började tidigt och kännetecknades

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

InfCareHIV. Vårmötet 2016 Veronica Svedhem Registerhållare InfCareHIV

InfCareHIV. Vårmötet 2016 Veronica Svedhem Registerhållare InfCareHIV InfCareHIV Vårmötet 216 Veronica Svedhem Registerhållare InfCareHIV Antal patienter per klinik 1 2 3 4 5 6 7 8 A.L. BARNSJUKHUS BORÅS ESKILSTUNA FALUN GÄVLE HALMSTAD HELSINGBORG JÖNKÖPING KALMAR KARLSKRONA

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

5:e rapporten sedan 2006

5:e rapporten sedan 2006 5:e rapporten sedan 2006 134 indikatorer för landstingsjämförelser 41 uppdelade per sjukhus 5:e rapporten Om Statistik 1, otur i ranking Om Statistik 2, statistisk osäkerhet Procent sämre utfall kvinnor

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer SK- kurs Akut stroke 2011-02- 03 ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Kjell Asplund KUNSKAPSCIRKLARNA FÖR KVALITET I VÅRDEN Klinisk forskning Systema7ska kunskaps-

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Datum 2015-10-05 Dnr 1502923. Utökning av vårdplatser inom neonatalenheten på Helsingborgs Lasarett i samband med om- och nybyggnad

Datum 2015-10-05 Dnr 1502923. Utökning av vårdplatser inom neonatalenheten på Helsingborgs Lasarett i samband med om- och nybyggnad Sjukvårdsnämnd Sund Peter Sigsjö Enhetschef 040-675 36 91 Peter.Sigsjo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-05 Dnr 1502923 1 (8) Sjukvårdsnämnd Sund Utökning av vårdplatser inom neonatalenheten på Helsingborgs

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6 Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens läns Luleå Norrbottens län Ben 2017-02-11 landsting. IVF-kliniken Umeå Umeå Västerbottens

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8 Webbtabell 1. Jämförelser mellan sjukhus av andelen patienter under 75 år med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin). Uppgift

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011 Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret Maud Ankardal Ansvarig för inkontinenskirurgiregistret,

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. Erfaringer fra Sverige Riks- Stroke Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. Erfaringer fra Sverige Riks- Stroke Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012 Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer Erfaringer fra Sverige Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012 RIKS- STROKE Start 1994 Alla 74 sjukhus som vårdar akuta strokepagenter Täckningsgrad c:a 96% 25-26 000 pagenter

Läs mer

Influensarapport för vecka 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 9 (23/2-1/3).

Influensarapport för vecka 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 9 (23/2-1/3). rapport för 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget 9 (23/2-1/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 1 Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 Registerdata 2015 Patienter. I kvalitetsregistret noterades 118 vuxna patienter med bakteriell meningit vårdade med inkomstdatum under 2015

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Influensarapport för vecka 12, 2014

Influensarapport för vecka 12, 2014 Influensarapport för 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar influensaläget 12 (17/3 23/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabell 1. Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Webbtabell 2

WEBBTABELLER. Webbtabell 1. Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Webbtabell 2 WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell 8 Webbtabell 9 Webbtabell 10 Webbtabell 11 Webbtabell 12 Webbtabell 13 Webbtabell 14 Medelålder

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO OKTOBER 2015 Denna rapport i siffror 64 1/3 2 78 91 76 % mån % % %

Läs mer

Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014.

Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014. Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014. 1 Innehåll 1. Hjärtstopp i Sverige... 3 2. En hjärtstartare... 3 3. Vad är hjärtstartarregistret?... 4 4. Totalt antal hjärtstartare som är registrerade i

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården fördelat efter

Läs mer

Vård vid astma och KOL

Vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid astma och KOL Förbättringsområden, bedömningar och sammanfattning 2014 Nationella riktlinjer Utvärdering 2014 Vård vid astma och KOL Förbättringsområden, bedömningar

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Förord. Stockholm i september 2006

Förord. Stockholm i september 2006 AT-ranking 2006 Förord Det är nu sjunde året i följd som SYLF genomför en ranking av landets platser för allmäntjänstgöring (AT). För första gången betygsätter vi i år ett utländskt sjukhus, Ålands centralsjukhus.

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex sjönk till 120,5 fjärde kvartalet i fjol Husköpkraften är nu den lägsta på mer än tio år Svenskarnas husköpkraft fortsatte att

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden: För riket: 7/1-16/3 2008 (10 veckor) För lokala områden 15/10-16/12 2007, 7/1-16/3

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Rapporten är genomförd på uppdrag av SFVALA-gruppen av. Från SFVALA-gruppen finns ett intresse att bygga upp en kunskapsbas omkring prisnivå och prisutveckling

Läs mer

Svenska katthem sorterade efter landskap

Svenska katthem sorterade efter landskap FAKTABLAD Vårgårda 2014-11-26 Svenska katthem sorterade efter landskap SKÅNE Djurens vänner Malmö http://www.djurskyddetlandskrona.se Djurhemmet Tassebo, Helsingborg http://www.djurhemmet-tassebo.se Djurskyddet

Läs mer

Influensarapport för vecka 47, 2014 Denna rapport publicerades den 27 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 47 (17/11-23/11).

Influensarapport för vecka 47, 2014 Denna rapport publicerades den 27 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 47 (17/11-23/11). rapport för 47, 2014 Denna rapport publicerades den 27 november 2014 och redovisar influensaläget 47 (17/11-23/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2013:976 Utkom från trycket den 6 december 2013 utfärdad den 28 november 2013. Regeringen

Läs mer

SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20

SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20 SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20 Statisticon AB Östra Ågatan 31, SE-753 22 Uppsala Klara Södra Kyrkogata 1, Box 837, SE-101 36 Stockholm +46 (0)10 130 80

Läs mer

Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut?

Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut? Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut? Lotti Orwelius Intensivvård under utveckling Intensivvård är en vårdnivå inte en vårdplats Definition: avancerad

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2002-04-06

Högskoleverket. Delprov DTK 2002-04-06 Högskoleverket Delprov DTK 2002-04-06 2 PATIENTER INOM FOLKTANDVÅRDEN Antal patienter (i tusental) och antal tandvårdskliniker inom folktandvården 1996 uppdelat på huvudmän. Huvudman Patienter (1 000-tal)

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

BORIS. Barn Obesitas Register I Sverige

BORIS. Barn Obesitas Register I Sverige BORIS Barn Obesitas Register I Sverige Årsrapport 2011-2012 BORIS Årsrapport 2012 BORIS Barn Obesitas Register I Sverige Innehåll Innehåll... 2 Rapporteringsperiod... 2 Syftet med registret... 2 Förändringar

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex sjönk marginellt till 141,0 fjärde kvartalet 2013 Stigande småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 141,0 fjärde

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09 Boindex blev 144,5 fjärde kvartalet ifjol högre räntor och huspriser försämrade husköpkraften Hushållen fick sämre råd med sina husköp

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

RättspsyK. Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister. Lilla årsrapporten verksamhetsåret 2010

RättspsyK. Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister. Lilla årsrapporten verksamhetsåret 2010 RättspsyK Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister Lilla årsrapporten verksamhetsåret 2010 juni, 2011 Innehåll 1 Inledning.........................................................................

Läs mer

KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER FRÅN ETT URVAL KVALITETSREGISTER

KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER FRÅN ETT URVAL KVALITETSREGISTER KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER FRÅN ETT URVAL KVALITETSREGISTER 2013 KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

fjärrvärme & miljö 2015

fjärrvärme & miljö 2015 fjärrvärme & miljö 2015 Fastighetsägarna Sverige Fjärrvärmens låga klimatpåverkan lyfts ofta som en av produktens främsta styrkor. Denna rapport visar, när vi granskar 60 fjärrvärmeleverantörer runt om

Läs mer

Effekter av Pappabrevet

Effekter av Pappabrevet REDOVISAR 2004:3 Effekter av Pappabrevet En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj Sammanfattning Riksförsäkringsverket (RFV) har under 2003 tillsammans med försäkringskassorna skickat ut ett

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Cecilie Hveding Blimark januari 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Antal registrerade 2014(noterat 2015-04-22). Det saknas registreringar från Danderyd,

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Johannesbergs Slott 2013-11-13 Alla diagnoser Danderyds sjukhus 2012 Hela landet 2012 BIVA och TIVA borttaget i urvalet 2013-11-13 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991

Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991 Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991 Rapport från Kvalitetsutskottet (KU) inom Svensk Förening för Hematologi (SFH) 2009-09-16 Ledamöter

Läs mer

Vaccinering av barn mot pneumokocker?

Vaccinering av barn mot pneumokocker? Vaccinering av barn mot pneumokocker? En rapport om sjukvårdshuvudmännens syn BARNPLANTORNA - Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat Rapport 2006-04-24 Bakgrund De barnvacciner som erbjuds till alla

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2016 Denna rapport publicerades den 28 januari 2016 och redovisar influensaläget vecka 3 (18-24 januari).

Influensarapport för vecka 3, 2016 Denna rapport publicerades den 28 januari 2016 och redovisar influensaläget vecka 3 (18-24 januari). Influensarapport för 3, 2016 Denna rapport publicerades den 28 januari 2016 och redovisar influensaläget 3 (18-24 januari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex steg till 149,1 andra kvartalet 2010 husköpkraften ökar trots högre räntor Boindex steg till 149,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 214 Rapport Röntgen och Mammografi Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitioner...4 3 Röntgen, länsnivå...6 4 Mammografi, läns- och kliniknivå...28 5 Röntgen, kliniknivå...43

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Exempel från Swedeheart

Exempel från Swedeheart Internationell samverkan möjligheter och utmaningar Exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08 Boindex sjönk till 132,3 fjärde kvartalet 2010 högre räntor och huspriser dämpar husköpkraften Boindex sjönk till 132,3 fjärde kvartalet

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer