Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv"

Transkript

1 Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

2 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod 4 Resultat 5 Tumörregistret 5 Antal anmälda tumörer 5 Antal personer 7 Vård före och efter insjuknande 9 Sluten vård 9 Öppen vård 10 Primärvård 12 Kostnader 14 Vård med diagnosen som huvuddiagnos 16 Vård vid sjukhus 18 Sluten vård 18 Öppen vård 20 Kostnader 22 Överlevnad 24 Vård jämfört med hela befolkningen 25 Utveckling de närmaste åren 26 Vård i Skåne för insjuknade i andra län 27 Sluten vård för befolkningen i Blekinge 28 Kommentarer 29

3 Prostatacancer.doc 3 Bakgrund Uppgifter från patientregister har samordnats med uppgifter från det Regionala Tumörregistret i Södra regionen. Resultat finns redovisat i en sammanfattande rapport Cancer vårdkontakter i ett producentperspektiv daterad november Dessutom finns sex delrapporter för olika cancersjukdomar. Detta är en av dessa rapporter. Syfte Syftet är att ge underlag för dimensionering och lokalisering av vård för prostatacancer. Därför presenteras materialet så att producenter av vård - Region Skåne och dess olika förvaltningar - ska kunna bedöma nuvarande och framtida behov av resurser för denna vård. Materialet bör kunna granskas och diskuteras av specialister. Ett fortsatt arbete kan bedrivas under beteckningen Vårdkontakter ur ett kvalitetsperspektiv.

4 Prostatacancer.doc 4 Material och metod I denna rapport ges ett underlag från det regionala tumörregistret för definition av patienter med prostatacancer (C61) för perioden Materialet omfattar Södra sjukvårdsregionen. Totalt omfattade registret anmälda tumörer. Patientens ålder definierades som den ålder patienten hade vid ingången av året för tumöranmälan. Hemort definierades som den hemort patienten hade vid den första tumöranmälan. Hemorter delades in i län samt sjukvårdsdistrikt i Skåne. I denna rapport visas fördelning av antal anmälda fall per sjukhus och år och antal anmälda personer per hemort och år. I det regionala tumörregistret krypterades personnummer med den nyckel som används i Region Skåne. Uppgifter om patienter länkades därefter till vårdregister i Region Skåne för perioden För perioden visas antal vårdkontakter i sluten och öppen vård i Region Skåne. Beräkningar görs också per insjuknad person, men då enbart för bosatta i Skåne. För detta material ges också uppgift om sjukhus.

5 Prostatacancer.doc 5 Resultat Tumörregistret Antal anmälda tumörer Antal anmälda tumörer var totalt under perioden Av dessa anmäldes 8,8 procent från sjukhus i Blekinge, 9,2 procent från sjukhus i Kronoberg, 6,7 procent från sjukhus i Södra Halland och 75,0 procent från sjukhus i Skåne. Från övriga Sverige fanns 31 anmälningar (Tabell I). Tabell I. Antal anmälda tumörer per sjukhus och år. ICDO2_KatgrText KLIN_Landsting KLIN_Sjukh DIADAT_Ar Totalt Blekinge Karlshamn Karlskrona Övr Blekinge Blekinge Totalt Kronoberg Ljungby Växjö Övr Kronoberg Kronoberg Totalt S Halland Halmstad S Halland Totalt Skåne Helsingborg Hässleholm Kristianstad Landskrona Lund Malmö Simrishamn Trelleborg Ystad Ängelholm Övr Skåne Skåne Totalt Övr Sverige Övr Sverige Övr Sverige Totalt Totalt Antal anmälda fall varierade under perioden med en årlig ökning om ca 5-10 procent.

6 Prostatacancer.doc 6 I Tabell II och III visas antal anmälningar per ålder och kön. Dessa uppgifter motsvarar de som årligen ges i Cancer Incidence in Sweden. Tabell II. Antal anmälda tumörer per hemlän, ålder och kön ICDO2 Kon Hemlän Ålder Totalt M Blekinge län Hallands län Kronobergs län M Totalt Tabell III. Antal anmälda tumörer per hemdistrikt i Skåne, ålder och kön Kon Hemdistrikt Ålder Totalt M Mellersta Nordöstra Sydvästra Nordvästra Ystad-Österlen M Totalt

7 Prostatacancer.doc 7 Antal personer Antal personer var totalt 9 395, dvs två färre än antalet anmälningar. Tabell IV. Antal personer per ålder och kön Län hemort Distrikt hemort Ålder Totalt Män: Blekinge S:Halland Kronoberg Skåne Mellersta Nordöstra Sydvästra Nordvästra Ystad-Österlen Skåne Totalt Totalt

8 Prostatacancer.doc 8 En standardisering gjordes för ålder där standard var befolkningen i hela Södra sjukvårdsregionen under hela perioden I Tabell V visas antal personer per invånare och år. Tabell V. Antal anmälda personer per invånare och år. ICDO2_KatgrText Hemlän/distrikt Antal Stand mot S Reg Kv M Tot Kv M Tot Blekinge län Hallands län Kronobergs län Skåne Mellersta Skåne Nordöstra Skåne Sydvästra Skåne Nordvästra Skåne Ystad-Österlen Totalt Incidensen var högre för Mellersta distriktet i Skåne.

9 Prostatacancer.doc 9 Vård före och efter insjuknande För samtliga insjuknade beräknades andel som hade vårdkontakt före och efter insjuknande (Tabell VI). Insjuknandeåret hade nästan samtliga vårdkontakt, att ett fåtal personer kan saknas förklaras av att dessa kan ha fått sin vård i andra län. Andelen med vårdkontakt beräknades med underlag från de personer som fanns levande i populationen vid ingången till respektive år. Motsvarande tabell visas senare i rapporten också för primärvård. Tabell VI. Andel personer med vårdkontakt (beräknat på levande vid respektive års början). vård henmort Skåne. Personer andel (%) av ej avlidna personer All vård AvlidenAr DIADAT_Ar Sluten vård För redovisades under perioden i Skåne vårdtillfällen för de personer som vid tumöranmälan var bosatta i Skåne. För insjuknade bosatta i Skåne vid tumöranmälan visas i Tabell VII antal vårdtillfällen per insjuknandeår och vårdår. Under ett kalenderår var antal vårdtillfällen ca (vårdår 2004, totalt) för de patienter som insjuknat under en sexårsperiod (insjuknandeår och de fem föregående åren). Under insjuknandeåret var antalet vårdtillfällen ca Under nästa år minskade antalet till ca 800 för att följande år vara ca 600. Kalenderåret före insjuknande var antalet vårdtillfällen ca 300. Två år före insjuknande var antalet ca

10 Prostatacancer.doc 10 Tabell VII. Antal vårdtillfällen (hemort Skåne) före och efter insjuknande. ICDO2_KatgrText UtskrLakOvr Utskr Summa av VtillfBes DIADAT_Ar VardAr Totalt Totalt Anm. Kolumn Totalt ej jämförbar för olika år eftersom de innehåller olika antal år före och efter insjuknande Antal vårdtillfällen per person visas i Tabell VIII. Totalt antal vårdtillfällen under insjuknandeår och sex år därefter var ca 4,0. Tabell VIII. Antal vårdtillfällen (hemort Skåne) per person före och efter insjuknande. Per person DIADAT_Ar VardAr Totalt ,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0, ,7 1,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0, ,5 0,7 0,9 0,3 0,2 0,2 0, ,5 0,6 0,6 0,8 0,3 0,2 0, ,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,2 0, ,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0, ,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 Totalt 3,9 3,9 3,3 3,1 2,8 2,2 3,2 Anm. Kolumn Totalt ej jämförbar för olika år eftersom de innehåller olika antal år före och efter insjuknande Eftersom tillgängligt material för tiden före och efter insjuknande varierar för olika insjuknandeår och eftersom vårdens omfattning också varierar före och efter insjuknande innehåller summeringar av olika tidsperioder olika underlag. För att få jämförbarhet kommenteras därför året före insjuknande, insjuknandeåret samt året efter insjuknande. För sådana treårsperioder var antalet vårdtillfällen ca 1,8 per person. Öppen vård För insjuknade bosatta i Skåne vid tumöranmälan redovisades under perioden totalt besök hos läkare och besök hos annan personal. I Tabell IX visas antal läkarbesök per insjuknandeår och vårdår. Under ett kalenderår var antal läkarbesök ca (vårdår 2004, totalt) för de patienter som insjuknat under en sexårsperiod (insjuknandeår och de fem föregående åren). Under insjuknandeåret var antalet läkarbesök ca Under nästa år minskade antalet till ca för att följande år vara ca

11 Prostatacancer.doc 11 Kalenderåret före insjuknande var antalet läkarbesök ca Två år före insjuknande var antalet ca Tabell IX. Antal läkarbesök (hemort Skåne) före och efter insjuknande. ICDO2_KatgrText UtskrLakOvr Lakbes Summa av VtillfBes DIADAT_Ar VardAr Totalt Totalt Anm. Kolumn Totalt ej jämförbar för olika år eftersom de innehåller olika antal år före och efter insjuknande Antal besök hos läkare per person visas i Tabell X. Totalt antal besök under insjuknandeår och sex år därefter var ca 40. Tabell X. Antal läkarbesök (hemort Skåne) per person före och efter insjuknande. Per person DIADAT_Ar VardAr Totalt ,0 4,9 4,4 4,0 4,1 3,6 5, ,4 9,4 4,9 4,3 4,0 3,8 5, ,0 7,4 9,4 4,7 4,2 3,9 5, ,4 5,8 7,2 9,0 4,7 4,1 6, ,0 5,1 5,7 7,2 8,8 4,5 6, ,6 4,9 5,3 5,7 7,0 8,7 6, ,9 4,4 4,8 5,0 5,7 6,7 5,2 Totalt 42,3 42,0 41,6 39,9 38,4 35,3 39,7 Anm. Kolumn Totalt ej jämförbar för olika år eftersom de innehåller olika antal år före och efter insjuknande Eftersom material för tiden före och efter insjuknande varierar för olika insjuknandeår och eftersom vården också varierar före och efter insjuknande innehåller summering av olika tidsperioder olika underlag. För att få jämförbarhet kommenteras därför året före insjuknande, insjuknandeåret samt året efter insjuknande. För sådana treårsperioder var antalet läkarbesök drygt 20 per person, varav 9 under insjuknandeåret, 7 året efter samt 5 året före.

12 Prostatacancer.doc 12 I Tabell XI och XII visas besök hos annan vårdpersonal än läkare. Tabell XI. Antal besök annan vårdpersonal än läkare (hemort Skåne) före och efter insjuknande. ICDO2_KatgrText UtskrLakOvr Ovrbes Summa av VtillfBes DIADAT_Ar VardAr Totalt Totalt Anm. Kolumn Totalt ej jämförbar för olika år eftersom de innehåller olika antal år före och efter insjuknande Tabell XII. Antal besök annan vårdpersonal än läkare per person (hemort Skåne) före och efter insjuknande. Per person DIADAT_Ar VardAr Totalt ,9 3,9 3,5 3,0 3,4 2,7 3, ,0 6,4 3,9 3,2 3,3 3,1 4, ,4 7,2 7,0 3,8 4,0 3,4 5, ,5 5,5 6,1 6,1 4,2 3,7 5, ,8 5,3 5,3 6,7 6,5 3,8 5, ,4 4,7 4,8 5,3 6,7 6,7 5, ,8 4,3 4,3 4,9 5,2 6,4 4,9 Totalt 36,8 37,3 35,0 33,2 33,2 29,8 34,0 Anm. Kolumn Totalt ej jämförbar för olika år eftersom de innehåller olika antal år före och efter insjuknande Primärvård Av besök hos läkare gjordes 35 % i primärvård (Tabell XIII).. Tabell XIII. Primärvårdens andel av samtliga besök hos läkare. ICDO2_KatgrText OV Lakbes procent DIADAT_Ar SpecPrim VardAr Totalt Prim Prim Totalt

13 Prostatacancer.doc 13 Av besök hos annan personal gjordes 67 % i primärvård (Tabell XIV). Tabell XIV. Primärvårdens andel av samtliga besök hos annan personal än läkare. ICDO2_KatgrText OV Ovrbes procent DIADAT_Ar SpecPrim VardAr Totalt Prim Prim Totalt Kostnader i öppen vård var totalt 575 mkr varav primärvård 130 mkr = 23 procent (Tabell XV). Tabell XV. Primärvårdens andel av kostnader i öppen vård. ICDO2_KatgrText OV Tkr procent DIADAT_Ar SpecPrim VardAr Totalt Prim Prim Totalt Andel personer med kontakt i primärvård (läkare och/eller övriga vårdgivare) visas i Tabell XVI. Se i övrigt kommentarer om överlevnad vid Tabell VI. Tabell XVI. Andel personer med vårdkontakt i primärvård (beräknat på levande vid respektive års början). primärvård henmort Skåne. Personer andel (%) av ej avlidna personer Primärvård AvlidenAr DIADAT_Ar

14 Prostatacancer.doc 14 Kostnader För insjuknade bosatta i Skåne vid tumöranmälan var den totala kostnaden under perioden ca mkr. Under ett kalenderår var kostnaden ca 270 mkr (vårdår 2004, totalt) för de patienter som insjuknat under en sexårsperiod (insjuknandeår och de fem föregående åren). Ca 60 procent av kostnaden avsåg sluten vård och 40 procent öppen vård. I Tabell XVII visas kostnad per insjuknandeår och vårdår. Tabell XVII. Kostnad (hemort Skåne) före och efter insjuknande (tkr). ICDO2_KatgrText UtskrLakOvr (Alla) Summa av Tkr DIADAT_Ar VardAr Totalt Totalt

15 Prostatacancer.doc 15 För insjuknade år 1999 var kostnaden under insjuknandeåret och sex år därefter ca 230 tkr per person (Tabell XVIII). Sedan ökade kostnaden för de patienter som insjuknade senare under perioden, men observationsperioden blir inte tillräcklig för att ge motsvarande uppgift för senare år. Med de kostnader som gällde för vård år 2005 kan dock ungefärliga kostnader beräknas per insjuknad 2004 för en period som omfattar året för insjuknande och de följande sex åren. Beräkningen grundas på det underlag som visas för de som insjuknat tidigare under perioden. Den totala kostnaden under en sjuårsperiod blir då ca 250 tkr per person. Under insjuknandeåret var kostnaden per person ca 50 tkr för de patienter som insjuknade 1999 och ca 80 tkr för de patienter som insjuknade Under det följande året minskade kostnaden till ca 40 tkr (insjuknade 1999) respektive till ca 70 tkr (insjuknade 2004). Kalenderåret före insjuknande var kostnaden ca 20 tkr per person. Två år före insjuknande var kostnaden ca tkr per person. Tabell XVIII. Kostnad (hemort Skåne) per person före och efter insjuknande (tkr). Per person DIADAT_Ar VardAr Totalt ,8 15,6 11,2 9,7 9,5 9,1 16, ,0 50,9 14,2 11,9 11,1 9,5 21, ,5 43,7 54,5 15,8 12,9 12,4 27, ,1 33,1 38,9 55,0 17,2 14,2 30, ,9 28,6 30,6 51,0 53,5 16,2 34, ,5 27,1 27,4 35,4 49,9 59,2 38, ,5 26,9 26,7 31,5 32,7 53,1 33,5 Totalt 227,4 226,0 203,6 210,3 186,7 173,6 202,8

16 Prostatacancer.doc 16 Vård med diagnosen som huvuddiagnos Samtliga vårdtillfällen erhåller diagnos. För läkarbesök finns diagnos vid de flesta kontakter vid sjukhus samt också från offentlig primärvård fr o m Från privat vård finns ej diagnos. För de kontakter där det finns diagnos har identifierats de som har samma huvuddiagnos som respektive patients tumöranmälan. Därefter beräknades antal sådana vårdtillfällen samt kostnader vid dessa kontakter. I Tabell XIX redovisas antal utskrivningar, läkarbesök och kostnader med angiven diagnos. Tabell XIX. Antal vårdtillfällen, läkarbesök och kostnader med samma diagnos som vid tumöranmälan (hemort Skåne). Dia1KatgrCagr Summa av Vtillf DIADAT_Ar UtskrLakOvr VardAr Totalt Utskr Totalt Lakbes Totalt Tkr Totalt

17 Prostatacancer.doc 17 Andel av samtliga utskrivningar, läkarbesök och kostnader redovisas i Tabell XX Tabell XX. Andel av samtliga vårdtillfällen, läkarbesök och kostnader med samma diagnos som vid tumöranmälan (hemort Skåne). Dia1KatgrCagr Summa av Vtillf DIADAT_Ar UtskrLakOvr VardAr Totalt Utskr Totalt Lakbes Totalt Tkr Totalt Ca 50 procent av sluten vård under insjuknandeåret sker i diagnosen. Året därefter är andelen ca 40 procent för att därefter successivt minska (beräknat på hela den ursprungliga populationen, således inklusive personer som avlidit). Övrig vård med annan diagnos eller där diagnos saknas har dock också koppling till cancersjukdomen. Det kan utläsas genom de jämförelser som finns nedan med vård i hela befolkningen. För detta kan göras fördjupade beräkningar där andra diagnoser tas fram.

18 Prostatacancer.doc 18 Vård vid sjukhus För vård vid sjukhus koncentreras beskrivningen på vård 2004 för insjuknade 2004 och vård 2005 för insjuknade Det ger olika kompletterande bilder. Uppgift om vård under året för insjuknade visar vård under sjukdomens initiala skede. Uppgift om vård där insjuknande skedde de sex närmast föregående åren visar vård under det fortsatta förloppet. När dess båda uppgifter summeras ges en approximativ summa som omfattar vård under ett år (2005) för både nyinsjuknade och tidigare insjuknade. Som Större sjukhus betecknas Lund, UMAS, Helsingborg och Kristianstad. Som Mindre sjukhus betecknas Landskrona, Hässleholm, Trelleborg, Ängelholm, Ystad och Simrishamn. Sluten vård Vårdtillfällen vid sjukhus i Skåne beräknades för befolkningen i Skåne. I Tabell XXI visas vårdtillfällen 2004 för personer som insjuknade samma år samt vårdtillfällen 2005 för samtliga personer som insjuknade under perioden Tabell XXI. Vårdtillfällen (hemort Skåne) per sjukhus 2004 (insjuknade 2004) och 2005 (insjuknade ). ICDO2_KatgrText IUPriva UtskrLakOvr IU Utskr Sjukhus Antal Procent Antal Procent Landskrona 5 0,5 88 2,7 Lund , ,4 Hässleholm 15 1, ,8 Kristianstad , ,2 UMAS , ,1 Trelleborg 36 3, ,8 Helsingborg , ,9 Ängelholm 56 5, ,7 Psykiatri 4 3 0,3 5 0,2 Ystad 90 9, ,2 Simrishamn 18 1,8 67 2,1 Hospice 2 0,2 97 3,0 Totalt sjukhus , ,0 Större sjukhus , ,5 Mindre sjukhus , ,3 Av ca vårdtillfällen 2004 för personer som insjuknade detta år svarade Lund för 27 procent, UMAS för 23 procent, Helsingborg för 13 procent och Kristianstad för 14 procent. Vårdtillfällen 2005 för personer som insjuknat under hela perioden fördelades med 21 procent för Lund, 26 procent för UMAS, 14 procent för Helsingborg och 9 procent för Kristianstad. Övriga sjukhus framgår av tabellen.

19 Prostatacancer.doc 19 I Tabell XXII visas antal vårdtillfällen med diagnosen som huvuddiagnos. Tabell XXII. Vårdtillfällen (hemort Skåne) per sjukhus 2004 (insjuknade 2004) och 2005 (insjuknade ) med diagnosen som huvuddiagnos. Dia1KatgrCagr UtskrLakOvr Utskr Sjukhus Antal Procent Antal Procent Landskrona 0,0 23 2,9 Lund , ,1 Hässleholm 1 0,2 1 0,1 Kristianstad 86 16,7 54 6,7 UMAS , ,0 Trelleborg 12 2,3 10 1,2 Helsingborg 62 12, ,3 Ängelholm 22 4, ,0 Ystad 48 9, ,8 Simrishamn 3 0,6 6 0,7 Hospice 1 0,2 41 5,1 Totalt sjukhus , ,0 Större sjukhus , ,2 Mindre sjukhus 86 16, ,7

20 Prostatacancer.doc 20 Öppen vård Läkarbesök vid sjukhus i Skåne beräknades för befolkningen i Skåne. I Tabell XXIII visas besök 2004 för personer som insjuknade samma år samt besök 2005 för samtliga personer som insjuknade under perioden Tabell XXIII. Läkarbesök (hemort Skåne) per sjukhus 2004 (insjuknade 2004) och 2005 (insjuknade ). ICDO2_KatgrText IUPriva UtskrLakOvr IU Lakbes Sjukhus Antal Procent Antal Procent Landskrona 23 0, ,9 Lund , ,1 Hässleholm 111 1, ,2 Kristianstad , ,2 UMAS , ,0 Trelleborg 230 3, ,2 Helsingborg , ,2 Ängelholm 453 6, ,4 Psykiatri ,3 48 0,3 Ystad 634 9, ,7 Simrishamn 190 2, ,9 Hospice 2 0,0 6 0,0 Totalt sjukhus , ,0 Prim Totalt Större sjukhus , ,5 Mindre sjukhus , ,3 Av ca läkarbesök 2004 vid sjukhus för personer som insjuknade detta år svarade Lund för 31 procent, UMAS för 24 procent, Helsingborg för 11 procent och Kristianstad för 10 procent. Läkarbesök 2005 vid sjukhus för personer som insjuknat under hela perioden fördelades med 28 procent för Lund, 24 procent för UMAS, 13 procent för Helsingborg och 9 procent för Kristianstad. Övriga sjukhus framgår av tabellen.

21 Prostatacancer.doc 21 I Tabell XXIV visas antal läkarbesök med diagnosen som huvuddiagnos. Tabell XXIV. Läkarbesök (hemort Skåne) per sjukhus 2004 (insjuknade 2004) och 2005 (insjuknade ) med diagnosen som huvuddiagnos. Dia1KatgrCagr UtskrLakOvr Lakbes Sjukhus Antal Procent Antal Procent Landskrona 0, ,0 Lund , ,4 Hässleholm 1 0,0 10 0,2 Kristianstad 256 9, ,9 UMAS , ,4 Trelleborg 38 1, ,4 Helsingborg 258 9, ,8 Ängelholm 153 5, ,2 Psykiatri 4 0,0 0,0 Ystad 179 6, ,2 Simrishamn 65 2, ,7 Totalt sjukhus , ,0 Primärvård Totalt Större sjukhus , ,5 Mindre sjukhus , ,5

22 Prostatacancer.doc 22 Kostnader Kostnader vid sjukhus i Skåne beräknades för befolkningen i Skåne. I Tabell XXV visas kostnad 2004 för personer som insjuknade samma år samt kostnad 2005 för samtliga personer som insjuknade under perioden Tabell XXV. Kostnad (hemort Skåne) per sjukhus 2004 (insjuknade 2004) och 2005 (insjuknade ). ICDO2_KatgrText IUPriva UtskrLakOvr IU (Alla) Sjukhus Antal Procent Antal Procent Landskrona 217 0, ,1 Lund , ,0 Hässleholm , ,9 Kristianstad , ,2 UMAS , ,7 Trelleborg , ,2 Helsingborg , ,0 Ängelholm , ,2 Psykiatri , ,3 Ystad , ,0 Simrishamn 917 1, ,5 Hospice 137 0, ,0 Totalt sjukhus , ,0 Prim Spec 1 Totalt Större sjukhus , ,8 Mindre sjukhus , ,9 Av 73 mkr för vård vid sjukhus 2004 för personer som insjuknade detta år svarade Lund för 34 procent, UMAS för 23 procent, Helsingborg för 8 procent och Kristianstad för 15 procent. Av 210 mkr för vård vid sjukhus 2005 för personer som insjuknat under hela perioden svarade Lund för 29 procent, UMAS för 26 procent, Helsingborg för 11 procent och Kristianstad för 8 procent. Övriga sjukhus framgår av tabellen.

23 Prostatacancer.doc 23 I Tabell XXVI visas kostnader med diagnosen som huvuddiagnos. Tabell XXVI. Kostnader (hemort Skåne) per sjukhus 2004 (insjuknade 2004) och 2005 (insjuknade ) med diagnosen som huvuddiagnos. Dia1KatgrCagr UtskrLakOvr (Alla) Sjukhus Antal Procent Antal Procent Landskrona 0, ,5 Lund , ,8 Hässleholm 42 0,1 61 0,1 Kristianstad , ,5 UMAS , ,3 Trelleborg 531 1, ,5 Helsingborg , ,3 Ängelholm , ,2 Psykiatri 4 0,0 0,0 Ystad , ,1 Simrishamn 211 0, ,4 Hospice 91 0, ,3 Totalt sjukhus , ,0 Prim Totalt Större sjukhus , ,9 Mindre sjukhus , ,9

24 Prostatacancer.doc 24 Överlevnad Av samtliga insjuknade respektive år beräknades andel (procent) avlidna per år. Året för insjuknande avled ca 5 procent och året därefter ca 5-7 procent. Under en femårsperiod fr o m insjukandeåret avled ca 30 procent (Tabell XXVII). AvlidenAr DIADAT_Ar Totalt Ej avliden Antal insjuknade Av hela gruppen insjuknade var antalet ej avlidna personer vid slutet av år 2005.

25 Prostatacancer.doc 25 Vård jämfört med hela befolkningen Jämförelser görs med hela befolkningen med motsvarande fördelning per ålder som i materialet för här redovisad population med cancer. För hela befolkningen i Skåne med motsvarande åldersfördelning som denna population gällde följande värden 2004: Vårdtillfällen per person = 0,33 Läkarbesök per person = 4,29 Kostnad per person = 22,33 tkr Dessa värden kan jämföras med de i denna rapport angivna uppgifterna. Då summeras uppgifterna för insjuknandeåret och året efter. Eftersom observationsperioden efter inträffad cancer då blir i genomsnitt 1,5 år räknas befolkningens värden upp med denna kvot (Tabell XXVIII). Tabell XXVIII. Vård under insjuknandeår och ett år efter insjuknande jämfört med befolkning. Variabel Cancer Bef viktad Kvot Vårdtillfälle per person 1,34 0,49 2,74 Läkarbesök per person 15,43 6,44 2,39 Tkr per person 112,28 33,49 3,35

26 Prostatacancer.doc 26 Utveckling de närmaste åren Utifrån detta material kan vårdbehov beräknas för de närmaste åren. Det bör analyseras av företrädare för de olika verksamhetsområdena. Då bör tillföras kunskap om förväntade förändringar i behandlingsmetoder, förväntad förändring av incidens och förväntad förändring av överlevnad. Det ger underlag för att diskutera vårdstruktur vård vid och utanför sjukhus samt lokalisering av vård till olika sjukhus. Nedan (Tabell XXIX) ges en beskrivning för prostatacancer. För befolkningen i Skåne visas vård i Skåne. Den visar vård 2005 för insjuknade under perioden plus vård 2004 för insjuknade Därmed ges omfattning av vård under ett år för en population som insjuknat samma år samt de föregående sex åren. Beräkningen görs dels för samtliga vårdkontakter, dels för de vårdkontakter där diagnosen (samma som vid tumöranmälan) var första diagnos. Då är att märka vård av andra än läkare ej innehåller diagnos. Tabell XXIX. Vård under ett år för befolkning i Skåne. Variabel All vård Vård med samma diagnos Antal Kostnad tkr Antal Kostnad tkr Vårdtllfällen Vårddagar Läkarbesök sjukhus Övriga besök sjukhus Läkarbesök utanför sjukhus Övriga besök utanför sjukhus Totalt Anm. För sluten vård ges kostnaden vid variabeln vårddagar I Skåne fanns totalt invånare. För en population på invånare med samma åldersstruktur som Skåne och med motsvarande prevalens av prostatacancer blir kostnaden för vård ca 27 mkr.

27 Prostatacancer.doc 27 Vård i Skåne för insjuknade i andra län För personer med hemort i angränsande län vid tumöranmälan togs fram uppgifter om deras vård i Skåne. Antal vårdtillfällen och läkarbesök i Skåne för insjuknade 2004 visas i Tabell XXX. Tabell XXX. Antal vårdtillfällen, läkarbesök och kostnader i Skåne för insjuknade 2004 med hemort i andra län. Län Vårdtillfällen Läkarbesök Kostnad (mkr) Blekinge ,4 S:a Halland ,8 Kronoberg ,1 I Tabell XXXI ges motsvarande uppgifter per person. Tabell XXXI. Antal vårdtillfällen, läkarbesök och kostnader i Skåne per person för insjuknade 2004 med hemort i andra län. Län Vårdtillfällen per person Läkarbesök per person Kostnad per person (tkr) Blekinge 0,1 0,6 8 S:a Halland 0,1 1,3 20 Kronoberg 0,1 0,3 7

28 Prostatacancer.doc 28 Sluten vård för befolkning i Blekinge För befolkningen i Blekinge fanns uppgifter tillgängliga för sluten vård i Blekinge och Skåne Antal vårdtillfällen samt antal vårdtillfällen per person beräknades (Tabell XXXII). Uppgifterna kan för dessa år jämföras med tidigare visade data för befolkningen i Skåne. Tabell XXXII. Antal vårdtillfällen samt vårdtillfällen per person för befolkningen i Blekinge. VardAr DIADAT_Ar Vtillf Per person ,5 0,7 0,6 0,8 1,0 0, ,5 0,5 0,6 0,6 0,7 1, ,3 0,2 0,3 0,6 0,5 0,7 I Tabell XXXIII visas motsvarande uppgifter som i tabellen ovan avseende vårdtillfällen med diagnosen som huvuddiagnos. Också dessa data kan jämföras med uppgifter för befolkningen i Skåne. Tabell XXXIII. Antal vårdtillfällen samt vårdtillfällen per person i diagnosen prostatacancer för befolkningen i Blekinge. VardAr DIADAT_Ar Vtillf Per person ,1 0,4 0,2 0,3 0,5 0, ,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3

29 Prostatacancer.doc 29 Kommentarer Materialet visar vård för patienter med prostatacancer. Eftersom det innehåller data för sju år ger det underlag att bedöma trender. Det kan användas vid beräkning av vårdens utveckling framåt i tiden. Då bör man ta hänsyn till förändringar i Incidens Överlevnad Vård och omsorg (inklusive läkemedel samt ev också kommunala åtaganden) Vårdutnyttjande kan också bedömas utifrån insatser och resultat per patient. I ett sådant arbete kan göras ytterligare preciseringar av t ex tumörutbredning och uppdelning inom cancerformer.

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

Cancer i kvinnliga könsorgan

Cancer i kvinnliga könsorgan Gyncancer.doc 1 Cancer i kvinnliga könsorgan Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Gyncancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Urinblåsecancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Urinblåsecancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Urinblåsecancer.doc 1 Urinblåsecancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Urinblåsecancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Kolorektal cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Kolorektal cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Cancer kolorektal.doc 1 Kolorektal cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Cancer kolorektal.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte

Läs mer

Lungcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Lungcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Lungcancer.doc 1 Lungcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Lungcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst- och Prostatacancer

BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst- och Prostatacancer BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst- och Prostatacancer Etapp 1 Rapport 2007-11-20 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Innehållsförteckning

Läs mer

Vårdens resultat och kvalitet

Vårdens resultat och kvalitet Vårdens resultat och kvalitet Resultat efter vård 2004-2005 Dödlighet Återinsjuknande Regelbundenhet i vårdkontakter Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport

Läs mer

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst-, Prostataoch Lungcancer Etapp 1 Rapport 2008-05-26 Rapporten omfattar Rapport 2007-11-20 Kolon-, Rektal-, Bröst och

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2013:9) om avgifter för ackrediterade eller godkända laboratorier, producenter av referensmaterial,

Läs mer

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst- och Prostatacancer Etapp 1 Rapport 2007-11-20 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Innehållsförteckning

Läs mer

BILAGOR. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen

BILAGOR. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst-, Prostata- och Lungcancer Etapp 2 Vård före insjuknande Rapport 2008-09-15 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen

Läs mer

Klimat 2A: Vad behöver göras? (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil. Gör det nu. ii )

Klimat 2A: Vad behöver göras? (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil. Gör det nu. ii ) Klimat 2A: Vad behöver göras? (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil. Gör det nu. ii ) Som det stod i informations-mailet, så består den här klimat-utbildningen av de här fyra sektionerna:

Läs mer

Prislista *=slutsålt

Prislista *=slutsålt Prislista *=slutsålt SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET I Argus 1 1910/-94 65kr 2 1912/-94 90kr 3 1913/-94 60kr 4 1914/-94 95kr 5 1917/-94 55kr 6 1919/-94 70kr Argus, bundna I 1994

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2011:30 Utkom från trycket den 1 december 2011 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Klimat 2M: Effektivare energiproduktion

Klimat 2M: Effektivare energiproduktion Klimat 2M: Effektivare energiproduktion (På 3 i minuter hinner du läsa eller skumma hela det här mailet, d.v.s. allt som inte är bonus, footer eller fotnoter) Hur mycket kan vi effektivisera energiproduktionen?

Läs mer

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver

Läs mer

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:19 Utkom från trycket den 14 december 2015 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8 Webbtabell 1. Jämförelser mellan sjukhus av andelen patienter under 75 år med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin). Uppgift

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Bilaga till Inrikesministeriets förordning SMDno/2016/594 REGLERNA FÖR TOTOSPEL

Bilaga till Inrikesministeriets förordning SMDno/2016/594 REGLERNA FÖR TOTOSPEL Bilaga till Inrikesministeriets förordning SMDno/2016/594 REGLERNA FÖR TOTOSPEL 2 Innehåll I Allmänna bestämmelser... 3 II Minimi-insatser... 5 III Andelsspel... 5 IV Voittaja-spel... 5 V Sija-spel...

Läs mer

Svensk militärmakt. Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1 500 år. av Lars Ericson Wolke SVENSKT MILITÄRHISTORISKT BIBLIOTEK

Svensk militärmakt. Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1 500 år. av Lars Ericson Wolke SVENSKT MILITÄRHISTORISKT BIBLIOTEK Svensk militärmakt Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1 500 år av Lars Ericson Wolke SVENSKT MILITÄRHISTORISKT BIBLIOTEK Denna bok utges särskilt för medlemmar i Svenskt Militärhistoriskt

Läs mer

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K 10 3 5 4 7 8 1 3 0 9 2 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 FICKSTATISTIK 2009 2009 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FICKSTATISTIK INNEHÅLL Den sociala tryggheten 2 Pensionsutgiften 4 Arbetspensionsavgifter 5 Befolkningen

Läs mer

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Hans Ekholm Jesper Stenberg Vårdbarometern 1 Agenda idag Basfakta Nuläge Några nedslag i materialet och analyssätt Diskussionsfrågor 2 Basfakta 1 Vad är Vårdbarometern? Rullande befolknings mätning som

Läs mer

Läkemedelsanvändares utnyttjande av sjukvård

Läkemedelsanvändares utnyttjande av sjukvård Läkemedelsanvändares utnyttjande av sjukvård en studie i Skåne Ej kontakt med hälso- och sjukvård. Medicin från apotek. 11,6% Ej kontakt med hälso- och sjukvård. Ej medicin från apotek. 8,2 % Kontakt med

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Diagnos på primärvården i Region Skåne

Diagnos på primärvården i Region Skåne Sveriges läkarförbunds Sverigerond i Skåne 25 november 2015 Diagnos på primärvården i Region Skåne Det viktigaste mötet mellan patient och läkare äger rum på kliniker och vårdcentraler där den kliniska

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Hjärtsjuklighet i Östergötland

Hjärtsjuklighet i Östergötland FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING Rapport 2001:2 Hjärtsjuklighet i Östergötland 1988 1997 Linköping september 2001 Rolf Wiklund Johan Byrsjö Inger Hagström Öwe Löfman Helle Noorlind Brage HJÄRTSJUKLIGHET

Läs mer

Hyllsektion 77-81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. till Gnesta kommun. Kommunalstämmans arkiv. A = Protokoll 1884-1954 A I. Kommunalfullmäktiges arkiv

Hyllsektion 77-81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. till Gnesta kommun. Kommunalstämmans arkiv. A = Protokoll 1884-1954 A I. Kommunalfullmäktiges arkiv Hyllsektion 77-81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Gnesta kommun Kommunalstämmans arkiv 1884-1954 A I Kommunalfullmäktiges arkiv F = Ämnesoy2dnade Sammanträdesprotokoll 1921-1973 A I Protokollsbilagor 1946-1973

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013)

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013) Öppna jämförelser Gymnasiet 2014 (Läsåret 2012/2013) Andel elever som slutför inom 3 år exkl IV Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl.

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER

MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER Xantcha 2013 2014 Examination. För godkänt betyg i kursen krävs: Samtliga skriftliga inlämningsuppgifter. Närvaro och aktivt deltagande under lektionerna. Frånvaro

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Jan mars 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö utvecklas betydligt bättre än rikssnittet under första kvartalet... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Storbritannien

Läs mer

Döda och medellivslängd

Döda och medellivslängd Döda och medellivslängd Under 2010 avled 46 587 kvinnor och 43 900 män. Den äldsta avlidna personen under året var en kvinna som blev 110 år. Bland männen var den äldsta som avled 108 år. Drygt hälften

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 77% Nej 23% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Besiktning av Lemlands begravningsplats Kyrkorådet

Lemland-Lumparlands församling Besiktning av Lemlands begravningsplats Kyrkorådet Lemland-Lumparlands församling Besiktning av Lemlands begravningsplats 1.6.2017 Kyrkorådet OK = Åtgärdat sedan förra besiktningen Avd. Rad Avd. Rad Grav Gravsatta Anmärkning 8.6.2016 Åtgärder Anmärkning

Läs mer

Registerstudier av cancersjukdomar. i Södra sjukvårdsregionen

Registerstudier av cancersjukdomar. i Södra sjukvårdsregionen Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Etapp 3 Komorbiditet och överlevnad Rapport 2009-03-03 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Miljösamverkan Skåne projekt Vägtrafikbuller, februari 2010. Version mars 2010

Miljösamverkan Skåne projekt Vägtrafikbuller, februari 2010. Version mars 2010 Trafikbullerstörning i Skåne En specialbearbetning av Folkhälsoenkäten 2008 Theo Bodin, med. kand. Maria Albin, överläkare, docent SAMMANFATTNING Folkhälsoenkäten i Skåne 2008 besvarades av 28 198 personer.

Läs mer

Klimat 2F: Värme, Kyla, Värmepumpar. (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. ii Källa iii ) Värme och kyla

Klimat 2F: Värme, Kyla, Värmepumpar. (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. ii Källa iii ) Värme och kyla Klimat 2F: Värme, Kyla, Värmepumpar (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. ii Källa iii ) Värme och kyla Av energideklarationen för mitt hus framgår att den

Läs mer

Rapport Oktober 2013 SKÅNE

Rapport Oktober 2013 SKÅNE Rapport Oktober 2013 SKÅNE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7 Lomma

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LUND 2012

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LUND 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LUND 212 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett mått

Läs mer

Jämställd tandreglering för barn och ungdomar mellan 3-19 år i Landstinget Kronoberg

Jämställd tandreglering för barn och ungdomar mellan 3-19 år i Landstinget Kronoberg Jämställd tandreglering för barn och ungdomar mellan 3-19 år i Landstinget Kronoberg Bakgrund och introduktion: Det är fler flickor än pojkar som får tandregleringsbehandling i Kronoberg. Det finns dock

Läs mer

Läkemedelskostnader under 2007 i Region Skåne

Läkemedelskostnader under 2007 i Region Skåne Läkemedelskostnader under 2007 i Region Skåne Kr 2 000 000 000 Förmånskostnaden för läkemedel + handelsvaror i Skåne under 2007 1 800 000 000 1 600 000 000 1 400 000 000 1 200 000 000 Total kostnad läkemedel

Läs mer

Fysisk träning vid kranskärlssjukdom enligt nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015

Fysisk träning vid kranskärlssjukdom enligt nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015 Fysisk träning vid kranskärlssjukdom enligt nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015 Ingela Sjölin Leg Sjukgymnast Skånes Universitetssjukhus Tylösand 2016-02-18 Agenda Bakgrund Varför riktlinjer?

Läs mer

Svensk psalm nr Utskick nr 1-54 Sv.Ps Arrangör Titel Nr Antal sidor Utskick. Baldershage, Bernt I 0.5 Bredal, Øystein A. II 0.

Svensk psalm nr Utskick nr 1-54 Sv.Ps Arrangör Titel Nr Antal sidor Utskick. Baldershage, Bernt I 0.5 Bredal, Øystein A. II 0. Pärmen Svensk psalm nr 5-40 Utskick nr - 54 Sv.Ps Arrangör Titel Nr Antal sidor Utskick 5 se: SvPs 4 5 En vanlig dag Baldershage, Bernt I 0.5 Bredal, Øystein A. II 0.5 54 Jesus, du min glädje Lyngbye,

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer SK- kurs Akut stroke 2011-02- 03 ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Kjell Asplund KUNSKAPSCIRKLARNA FÖR KVALITET I VÅRDEN Klinisk forskning Systema7ska kunskaps-

Läs mer

Carnegietvisterna kronologi över händelser

Carnegietvisterna kronologi över händelser 2001 2007 DCCo förvärvar det medarbetarägda företaget Max Matthiessen. (i). DCCo blir moderbolag i Carnegiekoncernen och aktierna i DCCo noteras på Stockholmsbörsen. Tradingskandalen i CIB offentliggörs

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/363 JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen Tidigare numrering i fördraget om Europeiska unionen AVDELNING I GEMENSAMMA BESTÄM MELSER

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Hanan Tanash Lungläkare Medicinkliniken, Lasarettet i Ystad

Hanan Tanash Lungläkare Medicinkliniken, Lasarettet i Ystad Hanan Tanash Lungläkare Medicinkliniken, Lasarettet i Ystad Överlevnad hos personer med svår alfa-1-antitrypsinbrist (PiZZ) Tidigare studier av AAT bristens naturalförlopp har varit få och omfattat främst

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

A.1 Ämnesområde Hälso- och sjukvård A.2 Statistikområde Hälsa och sjukdomar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

A.1 Ämnesområde Hälso- och sjukvård A.2 Statistikområde Hälsa och sjukdomar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Cancerregistret 2001 HS0105 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hälso och sjukvård A.2 Statistikområde Hälsa och sjukdomar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig Myndighet/organisation:

Läs mer

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Analys från register i sluten och öppen vård Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport 6 från analysgruppen

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

Olle Johansson, docent Enheten för Experimentell Dermatologi, Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet, S-171 77 Stockholm

Olle Johansson, docent Enheten för Experimentell Dermatologi, Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet, S-171 77 Stockholm En dödlig utveckling Örjan Hallberg, civ.ing. Polkavägen 14B, 142 65 Trångsund Olle Johansson, docent Enheten för Experimentell Dermatologi, Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet, S-171

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Bonus: Fundera också på om det finns fler alternativ som vi har glömt. Maila i så fall dem till mig och kurskamraterna. xiii

Bonus: Fundera också på om det finns fler alternativ som vi har glömt. Maila i så fall dem till mig och kurskamraterna. xiii Klimat 2V: Hur tycker du att energi-gapet ska fyllas? (På 3 i minuter hinner du (som hastigast) dra dig till minnes de olika alternativen för att fylla energi-gapet. Som avslutning hinner du börja fundera

Läs mer

Folkhälsa. Maria Danielsson

Folkhälsa. Maria Danielsson Folkhälsa Maria Danielsson Människors upplevelse av sin hälsa förbättras inte i takt med den ökande livslängden och det gäller särskilt det psykiska välbefi nnandet. Hur ska denna utveckling tolkas? Är

Läs mer

Bilaga 2 Vårdkedja för äldre, Februari 2003

Bilaga 2 Vårdkedja för äldre, Februari 2003 Bilaga 2 Vårdkedja för äldre, Februari 2003 KÖN Stroke Höftfraktur Hjärtsvikt Summa Män 11 1 7 19 Kvinnor 9 18 12 39 Helsingborg 20 19 19 58 Män 7 3 6 16 Kvinnor 9 16 9 34 Kristianstad 16 19 16 50 Män

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad

Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad Författare Joonas Terje, Kerstin Olsson, Nermina Hrelja Titel: Familjehemsplacerade barn 2004 Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright:

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Skåne-ömsesidigt, har till föremål för

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 5 Landstingsprofiler Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

2) Om energigapet också ska produceras med solenergi eller vindkraft så blir det ytterligare 21 kwh per person och dygn.

2) Om energigapet också ska produceras med solenergi eller vindkraft så blir det ytterligare 21 kwh per person och dygn. Klimat 2U: Energi-lagring (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil. Gör det nu. ii ) Variation i energimängd: 1) Följande energikällor producerar elektricitet när vädret tillåter, inte när

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Tentamen på grundkursen, NE1060/8400 Moment: Makroteori med tillämpningar 10 p.

Tentamen på grundkursen, NE1060/8400 Moment: Makroteori med tillämpningar 10 p. STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen John Hassler Tentamen på grundkursen, NE1060/8400 Moment: Makroteori med tillämpningar 10 p. Lördagen den 24 mars 2007 Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja

Läs mer

Epidemiologi 2. Ragnar Westerling

Epidemiologi 2. Ragnar Westerling Epidemiologi 2 Ragnar Westerling Analytiska studier Syftar till att undersöka vilken/vilka faktorer som ökar risken för sjukdom Två huvudtyper av studier: Kohortstudie Fall-kontrollstudie Kohortstudie

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-04-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 6 april 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Landstinget

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2013:XX (M) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Klimat 2H: Offentlig sektor och Solenergi. (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu.

Klimat 2H: Offentlig sektor och Solenergi. (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. Klimat 2H: Offentlig sektor och Solenergi (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. ii Källa iii Offentlig sektor Enligt naturvårdsverket så står offentlig sektor

Läs mer

SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20

SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20 SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20 Statisticon AB Östra Ågatan 31, SE-753 22 Uppsala Klara Södra Kyrkogata 1, Box 837, SE-101 36 Stockholm +46 (0)10 130 80

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Utdata i processform. Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland

Utdata i processform. Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland Utdata i processform Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland Halland RCC väst Göteborg Alingsås Kungsbacka Borås Jönköping Strategiska Cancerenheten Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hyltebruk

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Anders Wallner Kerstin Dolfe, 0-09 8 0 BESLUTSFÖRSLAG Datum 00-05-7 Dnr 080 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för utveckling av den specialiserade palliativa vården

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Tid: 26 Mars 2009. 10:00-15:00 Var: Hotel Arlandia, Arlanda Stockholm 1. Antalet deltagande sjukhus i växer. Vi är

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2008

Familjehemsplacerade barn 2008 Familjehemsplacerade barn 2008 Sociala frågor Joonas Terje Titel: Familjehemsplacerade barn 2008 Utgiven av: Författare: Länsstyrelsen i Skåne Län Joonas Terje, Länsstyrelsen i Skåne län Beställningsadress:

Läs mer

1904-08-09 1917-07-18 3,1 T=

1904-08-09 1917-07-18 3,1 T= LANDSKRONA, Nst 19 TYP 1 TYP 2 Typ LANDSKRONA 1 1 1904-08-09 1917-07-18 3,1 T= 3mm LANDSKRONA 2 1 1917-11-21 1920-07-16 3,8 T= 4mm LANDSKRONA 1 2 1904-11-26 1920-11-03 3,1 T= 3mm LANDSKRONA 2 2 1917-12-22

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga - statistik Utveckling av kvinnors företagande Innehållsförteckning Sid Del E - Statistik befolkningen Folkmängd efter region, tid och kön 2 Utrikes födda efter regiondel, tid och kön 3 Utrikes

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER. Jämförelsetabellerna utgår från den nya numreringen enligt Lissabonfördraget och löper enligt sifferföljd

JÄMFÖRELSETABELLER. Jämförelsetabellerna utgår från den nya numreringen enligt Lissabonfördraget och löper enligt sifferföljd JÄMFÖRELSETABELLER I detta dokument finns två jämförelsetabeller till unionen och unionens. Kolumn 1: Kolumn : Jämförelsetabellerna utgår från den nya numreringen enligt och löper enligt sifferföljd Numreringen

Läs mer

Minnesanteckningar: möte med Koagulationsrådet 2010-02-10

Minnesanteckningar: möte med Koagulationsrådet 2010-02-10 Minnesanteckningar: möte med Koagulationsrådet 2010-02-10 Plats Hotell Gässlingen, Skanör. Närvarande Juan Tapia, Ystad Claes Lagerstedt, Halmstad Göran Schedvin, Växjö Björn Strömdahl, Karlskrona Ingar

Läs mer

Koll på läkemedel Joakim Erdtman

Koll på läkemedel Joakim Erdtman Koll på läkemedel Joakim Erdtman Koll på läkemedels mål Halvera multimedicineringen i åldersgruppen 80+ fram till 2017. Den andel av befolkningen 80 år och äldre som under 2010 hade hämtat ut 10 eller

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 9

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 9 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 9 STOKASTISKA VARIABLER 1. Ange om följande stokastiska variabler är diskreta eller kontinuerliga: a. X = En slumpmässigt utvald person ur populationen är arbetslös, där x antar

Läs mer

De flesta norrlänningar är nöjda med avståndet till närmaste akutsjukhus

De flesta norrlänningar är nöjda med avståndet till närmaste akutsjukhus De flesta norrlänningar är nöjda med avståndet till närmaste akutsjukhus De flesta norrlänningar är nöjda med tillgängligheten till närmast akutsjukhus. Två tredjedelar (67 procent) av de boende i de fyra

Läs mer

Influensarapport för vecka 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 9 (23/2-1/3).

Influensarapport för vecka 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 9 (23/2-1/3). rapport för 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget 9 (23/2-1/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin.

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin. 3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande Andel i befolkningen, 16 84 år, som med hjälp av frågeinstrumentet GHQ12 har uppskattats ha nedsatt psykiskt välbefinnande Täljare: Antal individer i ett urval av

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Fokusberedningen för närsjukvård - rapportering av uppdrag Rapport Datum: 2015-10-14 Fokusberedningen för närsjukvård 2015-10-14 Innehåll 1. Uppdrag till fokusberedningen för närsjukvård...4 2. Beredningens

Läs mer

1,8 milj 262' 99,6' 16,8' 12,4' Köpenhamn. Öresund. Malmö. Lund. Staffanstorp 20' Dalby. Veberöd. Sjöbo. Ystad. Tomelilla.

1,8 milj 262' 99,6' 16,8' 12,4' Köpenhamn. Öresund. Malmö. Lund. Staffanstorp 20' Dalby. Veberöd. Sjöbo. Ystad. Tomelilla. Öresund Köpenhamn 1,8 milj 262' 99,6' Staffanstorp 20' Dalby Veberöd 16,8' Tomelilla 12,4' 19,4' Ystad Tätortsbefolkning 2000 50 000 25 000 5 000 Helsingborg Hässleholm Höör Kristianstad Eslöv Hörby Köpenhamn

Läs mer

Är ojämlikheten i vården ofrånkomlig? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Är ojämlikheten i vården ofrånkomlig? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Är ojämlikheten i vården ofrånkomlig? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Inledning...3 Sammanfattning...3 Bakgrund och syfte...3 Ojämlik vård i fakta och siffror...4 Ojämlikhet mellan könen...4

Läs mer