Cancer i kvinnliga könsorgan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cancer i kvinnliga könsorgan"

Transkript

1 Gyncancer.doc 1 Cancer i kvinnliga könsorgan Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

2 Gyncancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod 4 Resultat 5 Tumörregistret 5 Antal anmälda tumörer 5 Antal personer 7 Vård före och efter insjuknande 9 Sluten vård 9 Öppen vård 10 Primärvård 12 Kostnader 14 Vård med diagnosen som huvuddiagnos 16 Vård vid sjukhus 18 Sluten vård 18 Öppen vård 20 Kostnader 22 Överlevnad 24 Vård jämfört med hela befolkningen 25 Utveckling de närmaste åren 26 Vård i Skåne för insjuknade i andra län 27 Sluten vård för befolkningen i Blekinge 28 Kommentarer 29

3 Gyncancer.doc 3 Bakgrund Uppgifter från patientregister har samordnats med uppgifter från det Regionala Tumörregistret i Södra regionen. Resultat finns redovisat i en sammanfattande rapport Cancer vårdkontakter i ett producentperspektiv daterad november Dessutom finns sex delrapporter för olika cancersjukdomar. Detta är en av dessa rapporter. Syfte Syftet är att ge underlag för dimensionering och lokalisering av vård för cancer i kvinnliga könsorgan. Därför presenteras materialet så att producenter av vård - Region Skåne och dess olika förvaltningar - ska kunna bedöma nuvarande och framtida behov av resurser för denna vård. Materialet bör kunna granskas och diskuteras av specialister. Ett fortsatt arbete kan bedrivas under beteckningen Vårdkontakter ur ett kvalitetsperspektiv.

4 Gyncancer.doc 4 Material och metod I denna rapport ges ett underlag från det regionala tumörregistret för definition av patienter med cancer i kvinnliga könsorgan (C51-C56) för perioden Materialet omfattar Södra sjukvårdsregionen. Totalt omfattade registret anmälda tumörer. Patientens ålder definierades som den ålder patienten hade vid ingången av året för tumöranmälan. Hemort definierades som den hemort patienten hade vid den första tumöranmälan. Hemorter delades in i län samt sjukvårdsdistrikt i Skåne. I denna rapport visas fördelning av antal anmälda fall per sjukhus och år och antal anmälda personer per hemort och år. I det regionala tumörregistret krypterades personnummer med den nyckel som används i Region Skåne. Uppgifter om patienter länkades därefter till vårdregister i Region Skåne för perioden För perioden visas antal vårdkontakter i sluten och öppen vård i Region Skåne. Beräkningar görs också per insjuknad person, men då enbart för bosatta i Skåne. För detta material ges också uppgift om sjukhus.

5 Gyncancer.doc 5 Resultat Tumörregistret Antal anmälda tumörer Antal anmälda tumörer var totalt under perioden Av dessa anmäldes 10,2 procent från sjukhus i Blekinge, 10,6 procent från sjukhus i Kronoberg, 6,6 procent från sjukhus i Södra Halland och 72,2 procent från sjukhus i Skåne. Från övriga Sverige fanns 9 anmälningar (Tabell I). Tabell I. Antal anmälda tumörer per sjukhus och år. ICDO2_KatgrText KLIN_Landsting KLIN_Sjukh DIADAT_Ar Totalt Blekinge Karlshamn Karlskrona Övr Blekinge Blekinge Totalt Kronoberg Ljungby Växjö Övr Kronoberg Kronoberg Totalt S Halland Halmstad S Halland Totalt Skåne Helsingborg Hässleholm Kristianstad Landskrona Lund Malmö Simrishamn Trelleborg Ystad Ängelholm Övr Skåne Skåne Totalt Övr Sverige Övr Sverige Övr Sverige Totalt Totalt Antal anmälda fall var ca 500 per år under perioden.

6 Gyncancer.doc 6 I Tabell II och III visas antal anmälningar per ålder och kön. Dessa uppgifter motsvarar de som årligen ges i Cancer Incidence in Sweden. Tabell II. Antal anmälda tumörer per hemlän, ålder och kön ICDO2 Kon Hemlan Alder Totalt Kv Blekinge län Hallands län Kronobergs län Kv Totalt Tabell III. Antal anmälda tumörer per hemdistrikt i Skåne, ålder och kön ICDO2 Kon Hemdistrikt Ålder Totalt Kv Mellersta Nordöstra Sydvästra Nordvästra Ystad-Österlen Kv Totalt

7 Gyncancer.doc 7 Antal personer Antal personer var totalt Tabell IV. Antal personer per ålder och kön Hemlän/distrikt Ålder Totalt Kvinnor: Blekinge S:Halland Kronoberg Skåne Mellersta Skåne Nordöstra Skåne Sydvästra Skåne Nordvästra Skåne Ystad-Österlen Skåne Totalt Totalt

8 Gyncancer.doc 8 En standardisering gjordes för ålder där standard var befolkningen i hela Södra sjukvårdsregionen under hela perioden I Tabell V visas antal personer per invånare och år. Tabell V. Antal anmälda personer per invånare och år. ICDO2_KatgrText Hemlän/distrikt Kv M Tot Stand mot S Reg Kv M Totalt Blekinge län Hallands län Kronobergs län Skåne Mellersta Skåne Nordöstra Skåne Sydvästra Skåne Nordvästra Skåne Ystad-Österlen Totalt Incidensen var högre för Nordöstra distriktet i Skåne.

9 Gyncancer.doc 9 Vård före och efter insjuknande För samtliga insjuknade beräknades andel som hade vårdkontakt före och efter insjuknande (Tabell VI). Insjuknandeåret hade nästan samtliga vårdkontakt, att ett fåtal personer kan saknas förklaras av att dessa kan ha fått sin vård i andra län. Andelen med vårdkontakt beräknades med underlag från de personer som fanns levande i populationen vid ingången till respektive år. Motsvarande tabell visas senare i rapporten också för primärvård. Tabell VI. Andel personer med vårdkontakt (beräknat på levande vid respektive års början). vård henmort Skåne. Personer andel (%) av ej avlidna personer All vård AvlidenAr DIADAT_Ar Sluten vård För redovisades under perioden i Skåne vårdtillfällen för de personer som vid tumöranmälan var bosatta i Skåne. För insjuknade bosatta i Skåne vid tumöranmälan visas i Tabell VII antal vårdtillfällen per insjuknandeår och vårdår. Under ett kalenderår var antal vårdtillfällen ca (vårdår 2004, totalt) för de patienter som insjuknat under en sexårsperiod (insjuknandeår och de fem föregående åren). Under insjuknandeåret var antalet vårdtillfällen ca 900. Under nästa år minskade antalet till ca 400 för att följande år vara ca 200. Kalenderåret före insjuknande var antalet vårdtillfällen ca 80. Två år före insjuknande var antalet ca 50.

10 Gyncancer.doc 10 Tabell VII. Antal vårdtillfällen (hemort Skåne) före och efter insjuknande. ICDO2_KatgrText UtskrLakOvr Utskr Summa av VtillfBes DIADAT_Ar VardAr Totalt Totalt Anm. Kolumn Totalt ej jämförbar för olika år eftersom de innehåller olika antal år före och efter insjuknande Antal vårdtillfällen per person visas i Tabell VIII. Totalt antal vårdtillfällen under insjuknandeår och sex år därefter var ca 6,0. Tabell VIII. Antal vårdtillfällen (hemort Skåne) per person före och efter insjuknande. Per person DIADAT_Ar VardAr Totalt ,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, ,5 2,8 0,2 0,1 0,1 0,2 0, ,7 1,4 2,5 0,2 0,2 0,2 0, ,5 0,5 1,3 2,6 0,2 0,1 0, ,3 0,4 0,6 1,2 2,6 0,2 0, ,2 0,3 0,5 0,6 1,2 2,5 0, ,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1,1 0,6 Totalt 6,3 5,9 5,7 5,6 5,1 4,4 5,5 Anm. Kolumn Totalt ej jämförbar för olika år eftersom de innehåller olika antal år före och efter insjuknande Eftersom tillgängligt material för tiden före och efter insjuknande varierar för olika insjuknandeår och eftersom vårdens omfattning också varierar före och efter insjuknande innehåller summeringar av olika tidsperioder olika underlag. För att få jämförbarhet kommenteras därför året före insjuknande, insjuknandeåret samt året efter insjuknande. För sådana treårsperioder var antalet vårdtillfällen ca 4,0 per person. Öppen vård För insjuknade bosatta i Skåne vid tumöranmälan redovisades under perioden totalt besök hos läkare och besök hos annan personal. I Tabell IX visas antal läkarbesök per insjuknandeår och vårdår. Under ett kalenderår var antal läkarbesök ca (vårdår 2004, totalt) för de patienter som insjuknat under en sexårsperiod (insjuknandeår och de fem föregående åren). Under insjuknandeåret var antalet läkarbesök ca Under nästa år minskade antalet till ca för att följande år vara ca

11 Gyncancer.doc 11 Kalenderåret före insjuknande var antalet läkarbesök ca Två år före insjuknande va antalet ca Tabell IX. Antal läkarbesök (hemort Skåne) före och efter insjuknande. ICDO2_KatgrText UtskrLakOvr Lakbes Summa av VtillfBes DIADAT_Ar VardAr Totalt Totalt Anm. Kolumn Totalt ej jämförbar för olika år eftersom de innehåller olika antal år före och efter insjuknande Antal besök hos läkare per person visas i Tabell X. Totalt antal besök under insjuknandeår och sex år därefter var ca 45. Tabell X. Antal läkarbesök (hemort Skåne) per person före och efter insjuknande. Per person DIADAT_Ar VardAr Totalt ,2 4,7 4,6 4,0 4,7 4,3 5, ,6 10,7 4,6 3,8 4,3 4,4 6, ,3 8,5 10,1 4,5 4,2 4,4 6, ,6 5,9 8,3 11,6 4,4 4,4 6, ,4 5,1 6,0 8,2 11,7 4,7 6, ,7 4,0 5,1 5,7 8,3 11,7 6, ,9 3,5 4,2 4,8 5,9 7,8 4,9 Totalt 44,7 42,5 43,0 42,6 43,6 41,7 43,0 Anm. Kolumn Totalt ej jämförbar för olika år eftersom de innehåller olika antal år före och efter insjuknande Eftersom material för tiden före och efter insjuknande varierar för olika insjuknandeår och eftersom vården också varierar före och efter insjuknande innehåller summering av olika tidsperioder olika underlag. För att få jämförbarhet kommenteras därför året före insjuknande, insjuknandeåret samt året efter insjuknande. För sådana treårsperioder var antalet läkarbesök ca 25 per person, varav 1 under insjuknandeåret, 8 året efter samt 5 året före.

12 Gyncancer.doc 12 I Tabell XI och XII visas besök hos annan vårdpersonal än läkare. Tabell XI. Antal besök annan vårdpersonal än läkare (hemort Skåne) före och efter insjuknande. ICDO2_KatgrText UtskrLakOvr Ovrbes Summa av VtillfBes DIADAT_Ar VardAr Totalt Totalt Anm. Kolumn Totalt ej jämförbar för olika år eftersom de innehåller olika antal år före och efter insjuknande Tabell XII. Antal besök annan vårdpersonal än läkare per person (hemort Skåne) före och efter insjuknande. Per person DIADAT_Ar VardAr Totalt ,5 5,0 4,6 3,6 3,6 3,8 4, ,9 6,8 4,0 3,9 3,1 5,0 4, ,0 7,0 5,5 4,3 4,0 4,9 5, ,6 5,2 5,8 6,5 4,6 4,5 5, ,5 3,9 4,7 6,4 7,6 4,9 5, ,1 3,2 4,7 4,5 6,4 6,9 4, ,0 2,8 3,7 3,4 4,5 6,0 3,9 Totalt 31,6 33,9 33,1 32,5 33,6 36,2 33,5 Anm. Kolumn Totalt ej jämförbar för olika år eftersom de innehåller olika antal år före och efter insjuknande Primärvård Av besök hos läkare gjordes 30 % i primärvård (Tabell XIII).. Tabell XIII. Primärvårdens andel av samtliga besök hos läkare. ICDO2_KatgrText OV Lakbes procent DIADAT_Ar SpecPrim VardAr Totalt Prim Prim Totalt

13 Gyncancer.doc 13 Av besök hos annan personal gjordes 66 % i primärvård (Tabell XIV).. Tabell XIV. Primärvårdens andel av samtliga besök hos annan personal än läkare. ICDO2_KatgrText OV Ovrbes procent DIADAT_Ar SpecPrim VardAr Totalt Prim Prim Totalt Kostnader i öppen vård var totalt 220 mkr varav primärvård 38 mkr = 17 procent (Tabell XV). Tabell XV. Primärvårdens andel av kostnader i öppen vård. ICDO2_KatgrText OV Tkr procent DIADAT_Ar SpecPrim VardAr Totalt Prim Prim Totalt Andel personer med kontakt i primärvård (läkare och/eller övriga vårdgivare) visas i Tabell XVI. Se i övrigt kommentarer om överlevnad vid Tabell VI. Tabell XVI. Andel personer med vårdkontakt i primärvård (beräknat på levande vid respektive års början). primärvård henmort Skåne. Personer andel (%) av ej avlidna personer Primärvård AvlidenAr DIADAT_Ar

14 Gyncancer.doc 14 Kostnader För insjuknade bosatta i Skåne vid tumöranmälan var den totala kostnaden under perioden ca 635 mkr. Under ett kalenderår var kostnaden ca 110 mkr (vårdår 2004, totalt) för de patienter som insjuknat under en sexårsperiod (insjuknandeår och de fem föregående åren). Ca 65 procent av kostnaden avsåg sluten vård och 35 procent öppen vård. I Tabell XVII visas kostnad per insjuknandeår och vårdår. Tabell XVII. Kostnad (hemort Skåne) före och efter insjuknande (tkr). ICDO2_KatgrText UtskrLakOvr (Alla) Summa av Tkr DIADAT_Ar VardAr Totalt Totalt

15 Gyncancer.doc 15 För insjuknade år 1999 var kostnaden under insjuknandeåret och sex år därefter ca 290 tkr per person (Tabell XVIII). Sedan ökade kostnaden för de patienter som insjuknade senare under perioden, men observationsperioden blir inte tillräcklig för att ge motsvarande uppgift för senare år. Med de kostnader som gällde för vård år 2005 kan dock ungefärliga kostnader beräknas per insjuknad 2004 för en period som omfattar året för insjuknande och de följande sex åren. Beräkningen grundas på det underlag som visas för de som insjuknat tidigare under perioden. Den totala kostnaden under en sjuårsperiod blir då ca 340 tkr per person. Under insjuknandeåret var kostnaden per person ca 115 tkr för de patienter som insjuknade 1999 och ca 140 tkr för de patienter som insjuknade Under det följande året minskade kostnaden till ca 60 tkr (insjuknade 1999) respektive till ca 60 tkr (insjuknade 2004). Kalenderåret före insjuknande var kostnaden ca 10 tkr per person. Två år före insjuknande var kostnaden ca 10 tkr per person. Tabell XVIII. Kostnad (hemort Skåne) per person före och efter insjuknande (tkr). Per person DIADAT_Ar VardAr Totalt ,9 11,3 12,1 9,4 11,2 10,5 28, ,7 118,5 11,4 8,3 9,9 12,5 38, ,9 68,9 111,5 13,2 12,4 10,4 41, ,6 34,8 76,1 141,1 11,9 12,1 51, ,7 29,7 34,4 74,8 144,3 15,4 52, ,3 21,0 33,5 39,1 64,8 139,2 52, ,5 17,7 25,5 34,1 43,3 61,5 32,5 Totalt 289,7 301,9 304,6 320,0 297,8 261,5 295,7

16 Gyncancer.doc 16 Vård med diagnosen som huvuddiagnos Samtliga vårdtillfällen erhåller diagnos. För läkarbesök finns diagnos vid de flesta kontakter vid sjukhus samt också från offentlig primärvård fr o m Från privat vård finns ej diagnos. För de kontakter där det finns diagnos har identifierats de som har samma huvuddiagnos som respektive patients tumöranmälan. Därefter beräknades antal sådana vårdtillfällen samt kostnader vid dessa kontakter. I Tabell XIX redovisas antal utskrivningar, läkarbesök och kostnader med angiven diagnos. Tabell XIX. Antal vårdtillfällen, läkarbesök och kostnader med samma diagnos som vid tumöranmälan (hemort Skåne). Dia1KatgrCagr Summa av Vtillf DIADAT_Ar UtskrLakOvr VardAr Totalt Utskr Totalt Lakbes Totalt Tkr Totalt

17 Gyncancer.doc 17 Andel av samtliga utskrivningar, läkarbesök och kostnader redovisas i Tabell XX Tabell XX. Andel av samtliga vårdtillfällen, läkarbesök och kostnader med samma diagnos som vid tumöranmälan (hemort Skåne). Dia1KatgrCagr Summa av Vtillf DIADAT_Ar UtskrLakOvr VardAr Totalt Utskr Totalt Lakbes Totalt Tkr Totalt Ca 70 procent av sluten vård under insjuknandeåret sker i diagnosen. Året därefter är andelen ca 60 procent för att därefter successivt minska (beräknat på hela den ursprungliga populationen, således inklusive personer som avlidit). Övrig vård med annan diagnos eller där diagnos saknas har dock också koppling till cancersjukdomen. Det kan utläsas genom de jämförelser som finns nedan med vård i hela befolkningen. För detta kan göras fördjupade beräkningar där andra diagnoser tas fram.

18 Gyncancer.doc 18 Vård vid sjukhus För vård vid sjukhus koncentreras beskrivningen på vård 2004 för insjuknade 2004 och vård 2005 för insjuknade Det ger olika kompletterande bilder. Uppgift om vård under året för insjuknade visar vård under sjukdomens initiala skede. Uppgift om vård där insjuknande skedde de sex närmast föregående åren visar vård under det fortsatta förloppet. När dess båda uppgifter summeras ges en approximativ summa som omfattar vård under ett år (2005) för både nyinsjuknade och tidigare insjuknade. Som Större sjukhus betecknas Lund, UMAS, Helsingborg och Kristianstad. Som Mindre sjukhus betecknas Landskrona, Hässleholm, Trelleborg, Ängelholm, Ystad och Simrishamn. Sluten vård Vårdtillfällen vid sjukhus i Skåne beräknades för befolkningen i Skåne. I Tabell XXI visas vårdtillfällen 2004 för personer som insjuknade samma år samt vårdtillfällen 2005 för samtliga personer som insjuknade under perioden Tabell XXI. Vårdtillfällen (hemort Skåne) per sjukhus 2004 (insjuknade 2004) och 2005 (insjuknade ). ICDO2_KatgrText IUPriva UtskrLakOvr IU Utskr Sjukhus Antal Procent Antal Procent Landskrona 7 0,8 8 0,7 Lund , ,6 Hässleholm 2 0,2 17 1,4 Kristianstad , ,6 UMAS , ,4 Trelleborg 10 1,1 35 2,9 Helsingborg 95 10, ,0 Ängelholm 27 3,0 24 2,0 Psykiatri 4 0,0 2 0,2 Ystad 32 3,5 63 5,3 Simrishamn 6 0,7 21 1,8 Hospice 5 0,6 50 4,2 Totalt sjukhus , ,0 Större sjukhus , ,5 Mindre sjukhus 84 9, ,1 Av ca 900 vårdtillfällen 2004 för personer som insjuknade detta år svarade Lund för 49 procent, UMAS för 19 procent, Helsingborg för 11 procent och Kristianstad för 13 procent. Vårdtillfällen 2005 för personer som insjuknat under hela perioden fördelades med 42 procent för Lund, 19 procent för UMAS, 12 procent för Helsingborg och 9 procent för Kristianstad. Övriga sjukhus framgår av tabellen.

19 Gyncancer.doc 19 I Tabell XXII visas antal vårdtillfällen med diagnosen som huvuddiagnos. Tabell XXII. Vårdtillfällen (hemort Skåne) per sjukhus 2004 (insjuknade 2004) och 2005 (insjuknade ) med diagnosen som huvuddiagnos. Dia1KatgrCagr UtskrLakOvr Utskr Sjukhus Antal Procent Antal Procent Landskrona 1 0,2 0,0 Lund , ,9 Hässleholm 0,0 1 0,2 Kristianstad 84 13,3 37 6,2 UMAS , ,3 Trelleborg 4 0,6 7 1,2 Helsingborg 74 11,7 22 3,7 Ängelholm 13 2,1 1 0,2 Ystad 19 3,0 28 4,7 Simrishamn 0,0 0,0 Hospice 5 0,8 33 5,6 Totalt sjukhus , ,0 Större sjukhus , ,2 Mindre sjukhus 37 5,9 37 6,2

20 Gyncancer.doc 20 Öppen vård Läkarbesök vid sjukhus i Skåne beräknades för befolkningen i Skåne. I Tabell XXIII visas besök 2004 för personer som insjuknade samma år samt besök 2005 för samtliga personer som insjuknade under perioden Tabell XXIII. Läkarbesök (hemort Skåne) per sjukhus 2004 (insjuknade 2004) och 2005 (insjuknade ). ICDO2_KatgrText IUPriva UtskrLakOvr IU Lakbes Sjukhus Antal Procent Antal Procent Landskrona 13 0,4 46 0,7 Lund , ,7 Hässleholm 36 1, ,7 Kristianstad , ,4 UMAS , ,8 Trelleborg 53 1, ,1 Helsingborg 280 9, ,8 Ängelholm 160 5, ,0 Psykiatri 4 2 0,1 21 0,3 Ystad 83 2, ,5 Simrishamn 21 0,7 52 0,8 Hospice 0,0 1 0,0 Totalt sjukhus , ,0 Prim Totalt Större sjukhus , ,7 Mindre sjukhus , ,9 Av ca läkarbesök vid sjukhus 2004 för personer som insjuknade detta år svarade Lund för 46 procent, UMAS för 20 procent, Helsingborg för 9 procent och Kristianstad för 13 procent. Läkarbesök 2005 vid sjukhus för personer som insjuknat under hela perioden fördelades med 37 procent för Lund, 23 procent för UMAS, 11 procent för Helsingborg och 15 procent för Kristianstad. Övriga sjukhus framgår av tabellen.

21 Gyncancer.doc 21 I Tabell XXIV visas antal läkarbesök med diagnosen som huvuddiagnos. Tabell XXIV. Läkarbesök (hemort Skåne) per sjukhus 2004 (insjuknade 2004) och 2005 (insjuknade ) med diagnosen som huvuddiagnos. Dia1KatgrCagr UtskrLakOvr Lakbes Sjukhus Antal Procent Antal Procent Landskrona 0,0 1 0,0 Lund , ,1 Hässleholm 5 0,4 4 0,2 Kristianstad , ,7 UMAS , ,5 Trelleborg 7 0,5 8 0,3 Helsingborg 63 4, ,4 Ängelholm 26 1,9 3 0,1 Psykiatri 4 0,0 0,0 Ystad 22 1,6 60 2,6 Simrishamn 1 0,1 3 0,1 Totalt sjukhus , ,0 Primärvård 9 30 Totalt Större sjukhus , ,6 Mindre sjukhus 61 4,5 79 3,4

22 Gyncancer.doc 22 Kostnader Kostnader vid sjukhus i Skåne beräknades för befolkningen i Skåne. I Tabell XXV visas kostnad 2004 för personer som insjuknade samma år samt kostnad 2005 för samtliga personer som insjuknade under perioden Tabell XXV. Kostnad (hemort Skåne) per sjukhus 2004 (insjuknade 2004) och 2005 (insjuknade ). ICDO2_KatgrText IUPriva UtskrLakOvr IU (Alla) Sjukhus Antal Procent Antal Procent Landskrona 210 0, ,5 Lund , ,8 Hässleholm 131 0, ,8 Kristianstad , ,0 UMAS , ,9 Trelleborg 371 0, ,5 Helsingborg , ,4 Ängelholm , ,4 Psykiatri , ,3 Ystad , ,0 Simrishamn 162 0, ,2 Hospice 185 0, ,3 Totalt sjukhus , ,0 Prim Spec 7 Totalt Större sjukhus , ,1 Mindre sjukhus , ,3 Av 50 mkr för vård vid sjukhus 2004 för personer som insjuknade detta år svarade Lund för 50 procent, UMAS för 19 procent, Helsingborg för 10 procent och Kristianstad för 13 procent. Av 63 mkr för vård vid sjukhus 2005 för personer som insjuknat under hela perioden svarade Lund för 44 procent, UMAS för 21 procent, Helsingborg för 8 procent och Kristianstad för 8 procent. Övriga sjukhus framgår av tabellen.

23 Gyncancer.doc 23 I Tabell XXVI visas kostnader med diagnosen som huvuddiagnos. Tabell XXVI. Kostnader (hemort Skåne) per sjukhus 2004 (insjuknade 2004) och 2005 (insjuknade ) med diagnosen som huvuddiagnos. Dia1KatgrCagr UtskrLakOvr (Alla) Sjukhus Antal Procent Antal Procent Landskrona 19 0,1 1 0,0 Lund , ,1 Hässleholm 10 0,0 24 0,1 Kristianstad , ,4 UMAS , ,1 Trelleborg 115 0, ,4 Helsingborg , ,4 Ängelholm 455 1,3 30 0,1 Psykiatri 4 0,0 0,0 Ystad 796 2, ,9 Simrishamn 1 0,0 3 0,0 Hospice 185 0, ,4 Totalt sjukhus , ,0 Prim Totalt Större sjukhus , ,1 Mindre sjukhus , ,5

24 Gyncancer.doc 24 Överlevnad Av samtliga insjuknade respektive år beräknades andel (procent) avlidna per år. Året för insjuknande avled ca 10 procent och året därefter ca procent. Under en femårsperiod fr o m insjukandeåret avled ca 40 procent (Tabell XXVII). AvlidenAr DIADAT_Ar Totalt Ej avliden Antal insjuknade Av hela gruppen insjuknade var antalet ej avlidna personer vid slutet av år 2005.

25 Gyncancer.doc 25 Vård jämfört med hela befolkningen Jämförelser görs med hela befolkningen med motsvarande fördelning per ålder som i materialet för här redovisad population med cancer. För hela befolkningen i Skåne med motsvarande åldersfördelning som denna population gällde följande värden 2004: Vårdtillfällen per person = 0,27 Läkarbesök per person = 3,90 Kostnad per person = 19,09 tkr Dessa värden kan jämföras med de i denna rapport angivna uppgifterna. Då summeras uppgifterna för insjuknandeåret och året efter. Eftersom observationsperioden efter inträffad cancer då blir i genomsnitt 1,5 år räknas befolkningens värden upp med denna kvot (Tabell XXVIII). Tabell XXVIII. Vård under insjuknandeår och ett år efter insjuknande jämfört med befolkning. Variabel Cancer Bef viktad Kvot Vårdtillfälle per person 3,55 0,41 8,73 Läkarbesök per person 19,53 5,85 3,34 Tkr per person 200,71 28,63 7,01

26 Gyncancer.doc 26 Utveckling de närmaste åren Utifrån detta material kan vårdbehov beräknas för de närmaste åren. Det bör analyseras av företrädare för de olika verksamhetsområdena. Då bör tillföras kunskap om förväntade förändringar i behandlingsmetoder, förväntad förändring av incidens och förväntad förändring av överlevnad. Det ger underlag för att diskutera vårdstruktur vård vid och utanför sjukhus samt lokalisering av vård till olika sjukhus. Nedan (Tabell XXIX) ges en beskrivning för cancer i kvinnliga könsorgan. För befolkningen i Skåne visas vård i Skåne. Den visar vård 2005 för insjuknade under perioden plus vård 2004 för insjuknade Därmed ges omfattning av vård under ett år för en population som insjuknat samma år samt de föregående sex åren. Beräkningen görs dels för samtliga vårdkontakter, dels för de vårdkontakter där diagnosen (samma som vid tumöranmälan) var första diagnos. Då är att märka vård av andra än läkare ej innehåller diagnos. Tabell XXIX. Vård under ett år för befolkning i Skåne. Variabel All vård Vård med samma diagnos Antal Kostnad tkr Antal Kostnad tkr Vårdtllfällen Vårddagar Läkarbesök sjukhus Övriga besök sjukhus Läkarbesök utanför sjukhus Övriga besök utanför sjukhus Totalt Anm. För sluten vård ges kostnaden vid variabeln vårddagar I Skåne fanns totalt invånare. För en population på invånare med samma åldersstruktur som Skåne och med motsvarande prevalens av cancer i kvinnliga könsorgan blir kostnaden för vård ca 10 mkr.

27 Gyncancer.doc 27 Vård i Skåne för insjuknade i andra län För personer med hemort i angränsande län vid tumöranmälan togs fram uppgifter om deras vård i Skåne. Antal vårdtillfällen och läkarbesök i Skåne för insjuknade 2004 visas i Tabell XXX. Tabell XXX. Antal vårdtillfällen, läkarbesök och kostnader i Skåne för insjuknade 2004 med hemort i andra län. Län Vårdtillfällen Läkarbesök Kostnad (mkr) Blekinge ,0 S:a Halland ,4 Kronoberg ,2 I Tabell XXXI ges motsvarande uppgifter per person. Tabell XXXI. Antal vårdtillfällen, läkarbesök och kostnader i Skåne per person för insjuknade 2004 med hemort i andra län. Län Vårdtillfällen Läkarbesök per person per person Kostnad per person (tkr) Blekinge 0,6 2,4 23 S:a Halland 2,3 5,2 86 Kronoberg 1,6 4,7 69

28 Gyncancer.doc 28 Sluten vård för befolkning i Blekinge För befolkningen i Blekinge fanns uppgifter tillgängliga för sluten vård i Blekinge och Skåne Antal vårdtillfällen samt antal vårdtillfällen per person beräknades (Tabell XXXII). Uppgifterna kan för dessa år jämföras med tidigare visade data för befolkningen i Skåne. Tabell XXXII. Antal vårdtillfällen samt vårdtillfällen per person för befolkningen i Blekinge. VardAr DIADAT_Ar Vtillf Per person ,2 0,7 0,6 0,8 2,8 0, ,1 0,4 0,3 0,6 1,1 2, ,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 I Tabell XXXIII visas motsvarande uppgifter som i tabellen ovan avseende vårdtillfällen med diagnosen som huvuddiagnos. Också dessa data kan jämföras med uppgifter för befolkningen i Skåne. Tabell XXXIII. Antal vårdtillfällen samt vårdtillfällen per person i diagnosen cancer för i kvinnliga könsorgan befolkningen i Blekinge. VardAr DIADAT_Ar Vtillf Per person ,1 0,3 0,5 0,3 1,6 0, ,1 0,2 0,2 0,2 0,4 1, ,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2

29 Gyncancer.doc 29 Kommentarer Materialet visar vård för patienter med cancer i kvinnliga könsorgan. Eftersom det innehåller data för sju år ger det underlag att bedöma trender. Det kan användas vid beräkning av vårdens utveckling framåt i tiden. Då bör man ta hänsyn till förändringar i Incidens Överlevnad Vård och omsorg (inklusive läkemedel samt ev också kommunala åtaganden) Vårdutnyttjande kan också bedömas utifrån insatser och resultat per patient. I ett sådant arbete kan göras ytterligare preciseringar av t ex tumörutbredning och uppdelning inom cancerformer.

Urinblåsecancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Urinblåsecancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Urinblåsecancer.doc 1 Urinblåsecancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Urinblåsecancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Kolorektal cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Kolorektal cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Cancer kolorektal.doc 1 Kolorektal cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Cancer kolorektal.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte

Läs mer

Lungcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Lungcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Lungcancer.doc 1 Lungcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Lungcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst-, Prostataoch Lungcancer Etapp 1 Rapport 2008-05-26 Rapporten omfattar Rapport 2007-11-20 Kolon-, Rektal-, Bröst och

Läs mer

BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst- och Prostatacancer

BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst- och Prostatacancer BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst- och Prostatacancer Etapp 1 Rapport 2007-11-20 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Innehållsförteckning

Läs mer

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst- och Prostatacancer Etapp 1 Rapport 2007-11-20 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Innehållsförteckning

Läs mer

Vårdens resultat och kvalitet

Vårdens resultat och kvalitet Vårdens resultat och kvalitet Resultat efter vård 2004-2005 Dödlighet Återinsjuknande Regelbundenhet i vårdkontakter Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport

Läs mer

BILAGOR. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen

BILAGOR. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst-, Prostata- och Lungcancer Etapp 2 Vård före insjuknande Rapport 2008-09-15 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen

Läs mer

Läkemedelsanvändares utnyttjande av sjukvård

Läkemedelsanvändares utnyttjande av sjukvård Läkemedelsanvändares utnyttjande av sjukvård en studie i Skåne Ej kontakt med hälso- och sjukvård. Medicin från apotek. 11,6% Ej kontakt med hälso- och sjukvård. Ej medicin från apotek. 8,2 % Kontakt med

Läs mer

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Analys från register i sluten och öppen vård Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport 6 från analysgruppen

Läs mer

Ingela Fröjdh, Skånevård Sund, Region Skåne Anna Egonsson, Landstinget, Kronoberg (Ralph Dahlgren, Landstinget, Kronoberg)

Ingela Fröjdh, Skånevård Sund, Region Skåne Anna Egonsson, Landstinget, Kronoberg (Ralph Dahlgren, Landstinget, Kronoberg) Ingela Fröjdh, Skånevård Sund, Region Skåne Anna Egonsson, Landstinget, Kronoberg (Ralph Dahlgren, Landstinget, Kronoberg) Effekter av kodningsutbildning en jämförelse Arbete pågår att uppnå högre kvalitet

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2013:9) om avgifter för ackrediterade eller godkända laboratorier, producenter av referensmaterial,

Läs mer

Fysisk träning vid kranskärlssjukdom enligt nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015

Fysisk träning vid kranskärlssjukdom enligt nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015 Fysisk träning vid kranskärlssjukdom enligt nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015 Ingela Sjölin Leg Sjukgymnast Skånes Universitetssjukhus Tylösand 2016-02-18 Agenda Bakgrund Varför riktlinjer?

Läs mer

Läkemedelskostnader under 2007 i Region Skåne

Läkemedelskostnader under 2007 i Region Skåne Läkemedelskostnader under 2007 i Region Skåne Kr 2 000 000 000 Förmånskostnaden för läkemedel + handelsvaror i Skåne under 2007 1 800 000 000 1 600 000 000 1 400 000 000 1 200 000 000 Total kostnad läkemedel

Läs mer

Klimat 2A: Vad behöver göras? (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil. Gör det nu. ii )

Klimat 2A: Vad behöver göras? (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil. Gör det nu. ii ) Klimat 2A: Vad behöver göras? (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil. Gör det nu. ii ) Som det stod i informations-mailet, så består den här klimat-utbildningen av de här fyra sektionerna:

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2011:30 Utkom från trycket den 1 december 2011 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Registerstudier av cancersjukdomar. i Södra sjukvårdsregionen

Registerstudier av cancersjukdomar. i Södra sjukvårdsregionen Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Etapp 3 Komorbiditet och överlevnad Rapport 2009-03-03 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Prislista *=slutsålt

Prislista *=slutsålt Prislista *=slutsålt SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET I Argus 1 1910/-94 65kr 2 1912/-94 90kr 3 1913/-94 60kr 4 1914/-94 95kr 5 1917/-94 55kr 6 1919/-94 70kr Argus, bundna I 1994

Läs mer

Cancervårdsprocesser Utdata från VAS. Iréne Eriksson o Bengt Sallerfors, Hallands sjukhus

Cancervårdsprocesser Utdata från VAS. Iréne Eriksson o Bengt Sallerfors, Hallands sjukhus Cancervårdsprocesser Utdata från VAS Iréne Eriksson o Bengt Sallerfors, Hallands sjukhus Nationell cancerstrategi (SoU2009:11) Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra kvalitén i omhändertagandet

Läs mer

DRG och dess användningsområden

DRG och dess användningsområden DRG och dess användningsområden Användningsområden i Södra Sjukvårdsregionen Bo Attner Chefsekonom Södra Regionvårdsnämnden Ordförande i DRG-Rådet i södra sjukvårdsregionen (1993- Repr för S:a sjukvårdsregionen

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:19 Utkom från trycket den 14 december 2015 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET TRELLEBORG 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET TRELLEBORG 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET TRELLEBORG 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett

Läs mer

DEN TIDSINSTÄLLDA BOOMEN Befolkningsutveckling, vårdkontakter och kostnader

DEN TIDSINSTÄLLDA BOOMEN Befolkningsutveckling, vårdkontakter och kostnader DEN TIDSINSTÄLLDA BOOMEN Befolkningsutveckling, vårdkontakter och kostnader Nationella nätverkskonferensen Piteå 10 februari 2010 Bengt Göran Emtinger Landstinget i Östergötland DN debatt sommaren 2008

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LANDSKRONA 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LANDSKRONA 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LANDSKRONA 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET ÄNGELHOLM 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET ÄNGELHOLM 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET ÄNGELHOLM 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett mått

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET HELSINGBORG 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET HELSINGBORG 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET HELSINGBORG 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET MALMÖ 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET MALMÖ 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET MALMÖ 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett mått

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8 Webbtabell 1. Jämförelser mellan sjukhus av andelen patienter under 75 år med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin). Uppgift

Läs mer

Klimat 2M: Effektivare energiproduktion

Klimat 2M: Effektivare energiproduktion Klimat 2M: Effektivare energiproduktion (På 3 i minuter hinner du läsa eller skumma hela det här mailet, d.v.s. allt som inte är bonus, footer eller fotnoter) Hur mycket kan vi effektivisera energiproduktionen?

Läs mer

Kirurgisk behandling av åderbråck i Region Skåne

Kirurgisk behandling av åderbråck i Region Skåne Specialiserad planerad vård 1 (5) Kirurgisk behandling av åderbråck i Gemensamma riktlinjer för utredning och behandling av åderbråckssjukdom har saknats i. Ett vårdprogram för patienter med åderbråckssjukdom

Läs mer

Svensk militärmakt. Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1 500 år. av Lars Ericson Wolke SVENSKT MILITÄRHISTORISKT BIBLIOTEK

Svensk militärmakt. Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1 500 år. av Lars Ericson Wolke SVENSKT MILITÄRHISTORISKT BIBLIOTEK Svensk militärmakt Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1 500 år av Lars Ericson Wolke SVENSKT MILITÄRHISTORISKT BIBLIOTEK Denna bok utges särskilt för medlemmar i Svenskt Militärhistoriskt

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012 Inkvarteringsstatistik juni 2012 Gästnätter län, juni 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 000 2 500 2 625 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 744 1 500 1 000 500 0 592 877 419 275

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Hyllsektion 77-81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. till Gnesta kommun. Kommunalstämmans arkiv. A = Protokoll 1884-1954 A I. Kommunalfullmäktiges arkiv

Hyllsektion 77-81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. till Gnesta kommun. Kommunalstämmans arkiv. A = Protokoll 1884-1954 A I. Kommunalfullmäktiges arkiv Hyllsektion 77-81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Gnesta kommun Kommunalstämmans arkiv 1884-1954 A I Kommunalfullmäktiges arkiv F = Ämnesoy2dnade Sammanträdesprotokoll 1921-1973 A I Protokollsbilagor 1946-1973

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Gästnätter län, augusti 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 500 3 000 2 500 3 160 2 740 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 791

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/363 JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen Tidigare numrering i fördraget om Europeiska unionen AVDELNING I GEMENSAMMA BESTÄM MELSER

Läs mer

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst-, Prostata- och Lungcancer Etapp 2 Vård före insjuknande Rapport 2008-09-15 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen Håkan

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

Rapport. Fastighetsägarindex. Fastighetsägarna Syd 2009-11-10

Rapport. Fastighetsägarindex. Fastighetsägarna Syd 2009-11-10 Rapport Fastighetsägarindex Fastighetsägarna Syd 2009-11-10 Innehåll Sid 4 Om undersökningen 4 4 Sammanfattning och slutsatser 6 4 Sammanfattning 7 4 Slutsatser 12 4 Fastighetsbeståndet 15 4 Planerade

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Klimat 2F: Värme, Kyla, Värmepumpar. (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. ii Källa iii ) Värme och kyla

Klimat 2F: Värme, Kyla, Värmepumpar. (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. ii Källa iii ) Värme och kyla Klimat 2F: Värme, Kyla, Värmepumpar (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. ii Källa iii ) Värme och kyla Av energideklarationen för mitt hus framgår att den

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Nyheter i korthet: Region Skåne lämnar nya ansökningar för rikssjukvård gällande avancerad hjärtkirurgi för barn och vuxna med medfödda hjärtfel

Nyheter i korthet: Region Skåne lämnar nya ansökningar för rikssjukvård gällande avancerad hjärtkirurgi för barn och vuxna med medfödda hjärtfel Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 mars 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Besiktning av Lemlands begravningsplats Kyrkorådet

Lemland-Lumparlands församling Besiktning av Lemlands begravningsplats Kyrkorådet Lemland-Lumparlands församling Besiktning av Lemlands begravningsplats 1.6.2017 Kyrkorådet OK = Åtgärdat sedan förra besiktningen Avd. Rad Avd. Rad Grav Gravsatta Anmärkning 8.6.2016 Åtgärder Anmärkning

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Region Skåne Bilaga 3

Region Skåne Bilaga 3 Region Skåne Bilaga 3 FÖRSLAG TILL BYGGINVESTERINGAR 1999 (2000-2001) Ny-, om- och tillbyggnader exkl utrustning, Mkr STRATEGISKA INVESTERINGSPROJEKT - särskild prövning SJUKVÅRDEN I LANDSKRONA - LUND

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Platser som beslutats av Polismyndigheten efter särskild prövning enligt 3 lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV)

Platser som beslutats av Polismyndigheten efter särskild prövning enligt 3 lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) POLISREGION SYD 3 LOVförteckning 1 (9) Datum 20151202 Diarienr (åberopas) Polismyndigheten Rättsavdelningen Förvaltningsrätt 13 Syd FÖRORDNAD ORDNINGSVAKT MED TJÄNSTGÖRING I POLISREGION SYD Platser som

Läs mer

Denise Olsson Medicinsk sekreterare, Kirurgiska kliniken SUS, Malmö Klassificering och Koder SUS Malmö/Lund 040-332980 denise.olsson@skane.

Denise Olsson Medicinsk sekreterare, Kirurgiska kliniken SUS, Malmö Klassificering och Koder SUS Malmö/Lund 040-332980 denise.olsson@skane. Denise Olsson Medicinsk sekreterare, Kirurgiska kliniken SUS, Malmö Samordnare för f r Nätverket N Klassificering och Koder SUS Malmö/Lund 040-332980 denise.olsson@skane.se Bäste före datum 2010-05-20

Läs mer

Minnesanteckningar från ÖP Beredningen

Minnesanteckningar från ÖP Beredningen ÖP beredningen 2017 2017-06-27, Östra Göinge Sida 1 av 6 Minnesanteckningar Minnesanteckningar från ÖP Beredningen 2017-06-21 1. Förutsättningar för kommande arbete Kommunfullmäktiges planeringsberedning

Läs mer

Patienter i specialiserad vård 2007

Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Hans Ekholm Jesper Stenberg Vårdbarometern 1 Agenda idag Basfakta Nuläge Några nedslag i materialet och analyssätt Diskussionsfrågor 2 Basfakta 1 Vad är Vårdbarometern? Rullande befolknings mätning som

Läs mer

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K 10 3 5 4 7 8 1 3 0 9 2 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 FICKSTATISTIK 2009 2009 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FICKSTATISTIK INNEHÅLL Den sociala tryggheten 2 Pensionsutgiften 4 Arbetspensionsavgifter 5 Befolkningen

Läs mer

Svensk psalm nr Utskick nr 1-54 Sv.Ps Arrangör Titel Nr Antal sidor Utskick. Baldershage, Bernt I 0.5 Bredal, Øystein A. II 0.

Svensk psalm nr Utskick nr 1-54 Sv.Ps Arrangör Titel Nr Antal sidor Utskick. Baldershage, Bernt I 0.5 Bredal, Øystein A. II 0. Pärmen Svensk psalm nr 5-40 Utskick nr - 54 Sv.Ps Arrangör Titel Nr Antal sidor Utskick 5 se: SvPs 4 5 En vanlig dag Baldershage, Bernt I 0.5 Bredal, Øystein A. II 0.5 54 Jesus, du min glädje Lyngbye,

Läs mer

Vårdproduktionsberedningen

Vårdproduktionsberedningen Vårdproduktionsberedningen DAGORDNING Datum 2013-03-26 1 (9) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/-beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till sammanträde.

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på!

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Henrik Nordin SCB:s forskardag 2013-10-08 Hälsodataregister Cancerregistret Medicinska födelseregistret Patientregistret Läkemedelsregistret

Läs mer

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomsmedicin Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata länsnivå...5 4. Resursdata länsnivå...1 5. Produktivitetsdata länsninvå...13

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen. Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd

Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen. Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd Klinisk patologi Obduktioner Diagnostik av sjukdomar, tumörsjukdomar Viktig del av

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Anders Jacobsson Lisbeth Serdén Olafr Steinum www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Kodningskvalitet i Patientregistret Slutenvård 2007 Lisbeth

Läs mer

Epidemiologi 1. Ragnar Westerling

Epidemiologi 1. Ragnar Westerling Epidemiologi 1 Ragnar Westerling Epidemiologi Läran om sjukdomars utbredning i befolkningen Epi bland Demo folk Logi läran om Epidemiologi Svarar på frågor om tid, plats, person Vem är det som drabbas

Läs mer

Carnegietvisterna kronologi över händelser

Carnegietvisterna kronologi över händelser 2001 2007 DCCo förvärvar det medarbetarägda företaget Max Matthiessen. (i). DCCo blir moderbolag i Carnegiekoncernen och aktierna i DCCo noteras på Stockholmsbörsen. Tradingskandalen i CIB offentliggörs

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer