SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20"

Transkript

1 SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: Statisticon AB Östra Ågatan 31, SE Uppsala Klara Södra Kyrkogata 1, Box 837, SE Stockholm +46 (0) , Sweden

2 Kund Mottagare Projektnummer Författare SKL Martin Rödholm SKL_4644 Charlotta Björk Teknisk rapport 2 (13)

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Undersökningspopulation Datainsamling Insamlingsperiod Förkortningar Uträkningar Uträkning av medelvärden Uträkningar i tabeller och figurer Erfarenheter Tillgång till uppgifter Teknisk rapport 3 (13)

4 1 Inledning En undersökning rörande psykiatrisk heldygnsvård 2014 har under år 2015 gjorts av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Det är en uppföljning av den kartläggning av den psykiatriska heldygnsvården som gjordes Insamlingen har skötts av Statisticon AB på uppdrag av SKL. 1.1 Undersökningspopulation Undersökningen omfattade 138 psykiatriska kliniker totalt 20 landsting. Landsting Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Klinik Vuxenpsykiatri väst Vuxenpsykiatri öst Länsgemensam psykiatri Mellersta psykiatriska sektorn Norra-västra psykiatriska sektorn Allmänpsykiatriska kliniken Falun-Säter VUP Falun södra psykiatriska klinik Rättspsykiatriska kliniken i Säter Dalarna Vuxenpsykiatri Gävleborg vuxenpsykiatri Rättspsykiatrisk vårdenhet Gävle sjukhus Vuxenpsykiatri Affecta Mentalia Stenblomman Capio Rättspsykiatri Vuxenpsykiatri Psykiatriska kliniken Värnamo Psykiatriska kliniken Värnamo () Psykiatriska kliniken Eksjö Psykiatriska kliniken Eksjö () Psykiatriska kliniken Jönköping Psykiatriska kliniken Jönköping (Rättspsykiatri) Jönköping Psykiatriförvaltningen Teknisk rapport 4 (13)

5 Psykiatriförvaltningen Rättspsyk Psykiatriförvaltningen Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Vuxenpsykiatri Rättspsykiatri Vuxenpsykiatrin i Gällivare. SV och öppenvård Vuxenpsykiatrin i Sunderbyn. SV och öppenvård Vuxenpsykiatrin i Piteå. SV och öppenvård Rättspsykiatri i Öjebyn. VO vuxenpsykiatri Helsingborg LARO Helsingborg LARO Bokgatan Malmö LARO Hasselgatan Malmö LARO Drottninggatan Malmö LARO Trelleborg Malin Braun LARO Kristianstad LARO Lund VO vuxenpsykiatri Kristianstad VO vuxenpsykiatri Lund VO vuxenpsykiatri Malmö VO vuxenpsykiatri Trelleborg Upphandlade enheter VO Rättspsykiatri Division Barn- & ungdomspsykiatri Aleris psykiatri Capio Anorexi Capio psykiatriskt team Integrerad Närsjukvård Malmö Psykiatripartners Resurs Spira.nu Capio Psykiatri SÖ Skåne Beroendecentrum Stockholm Norra Stockholms psykiatri Psykiatri Nordväst Psykiatri Sydväst Psykiatri Södra Stockholm Psykiatricentrum Södertälje Stockholms Centrum för Ätstörningar Upphandlade enheter Capio Maria/ Capio Psykiatri Mandometerkliniken Novum Rättspsykiatri Barn- och Ungdomspsykiatri Upphandlade enheter Praktikertjänst Järvapsykiatrin Teknisk rapport 5 (13)

6 Praktikertjänst Psykiatrihälsan Farsta WeMind Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Vuxenpsykiatrin: Psyk. Klin Nyköping/Katrineholm Vuxenpsykiatrin: Psyk. Klin Mälarsjukhuset Eskilstuna Sörmland Rättspsykiatri: Regionsjukhuset Karsudden Vuxenpsykiatrin Vuxenpsykiatrin Rättspsykiatri Allmän- och rättspsykiatrin (allmänpsykiatri) Allmän- och rättspsykiatrin (rättspsykiatri) Psykiatrisk klinik Skellefteå Psykiatrisk klinik Umeå Rättspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Vuxenpsykiatrin länssjukhuset Sundsvall Härnösand Vuxenpsykiatrin Sollefteå sjukhus Vuxenpsykiatrin Örnsköldsviks sjukhus Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall Vuxenpsykiatrin Vuxenpsykiatri Skaraborgs sjukhus Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus Vuxenpsykiatri Södra Älvsborgs sjukhus Vuxenpsykiatri NU-sjukvården Vuxenpsykiatri SU - Beroende Vuxenpsykiatri SU - Neuropsykiatri Vuxenpsykiatri SU - Psykiatri Affektiva 1 Vuxenpsykiatri SU - Psykiatri Affektiva 2 Vuxenpsykiatri SU - Psykiatri Psykos Vuxenpsykiatri SU, rättspsykiatri Vuxenpsykiatri NU-sjukvården Vuxenpsykiatri Skaraborgs sjukhus Södra Älvsborgs sjukhus Skaraborgs sjukhus NU-sjukvården SU Psykiatriska kliniken Kungälvs Sjukhus Capio Lundby WeMind AB TINA-mottagningen Capio Psykiatri Sydväst AB Vuxenpsykiatri Teknisk rapport 6 (13)

7 Beroendecentrum Rättspsykiatri Psykiatri för barn och unga vuxna Östergötland Psykiatriska kliniken i Norrköping Beroendekliniken i Norrköping Barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping Psykiatriska kliniken i Linköping Beroendekliniken Linköping Vuxenpsykiatri/beroende lasarettet i Motala Rättspsykiatriska regionkliniken Vadstena Psykiatripartners Motala och Mjölby Capio Psykiatri Linköping Capio Psykiatri Norrköping Barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping Varje landsting hade en kontaktperson för att underlätta kommunikation mellan SKL, kliniker och Statisticon AB. 1.2 Datainsamling Datainsamlingen genomfördes som en webbenkät. Varje klinik hade sin egen unika inloggning till webben där information, instruktioner samt frågeformuläret fanns. Frågeformuläret innefattar frågor om antal vårdplatser, antal patienter, vårdtider, kostnader, köpt och såld vård (mellan landstingen) fördelat per diagnos, lagrum, ålder och kön. Statisticon har granskat och genomfört rimlighetsbedömningar av inlämnade svar. För detta ändamål har vi utnyttjat de uppgifter som lämnades i 2012 års undersökning. Granskningen har inte gjorts för samtliga frågor. Statisticon och SKL har samrådit kring vilka frågor kontrollen skulle genomföras för samt vad som konstituerar en kraftig avvikelse. Återkontakter med uppgiftslämnarna har genomföras löpande under datainsamlingen. Efter avslutad datainsamling samt återkontakter har Statisticon genomfört olika bearbetningssteg av data och därigenom skapat en analysdatabas, det vill säga en databas som är färdig för att användas till att producera skattningar och tabeller. Moment som ingått i detta är exempelvis att lägga på externt hämtade befolkningsdata för att kunna beräkna olika nyckeltal. Statisticon har sammanställt resultaten i form av frekvenstabeller och diagram. SKL och Statisticon har tillsammans gått igenom vilka frågor som ska redovisas i tabeller respektive diagram. Statisticon har tagit fram en tabellplan som har godkänts av SKL. Tabellerna respektive diagrammen omfattar följande typer; tabeller/diagram avseende resultat för olika frågor år 2014, tabeller/diagram med jämförande statistik mellan år 2014, 2012, 2010 och 2008 och tabeller/diagram med nyckeltal. Teknisk rapport 7 (13)

8 1.3 Insamlingsperiod Huvudutskicket gjordes Insamlingen avslutades Revideringar och korrigeringar kunde göras under första kvartalet. 1.4 Förkortningar HSL LPT LRV ÖPT SK vpl vdd Hälso- och sjukvårdslagen Lag om psykiatrisk tvångsvård Lag om rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård Säkerhetsklass vårdplats(er) vårddag(ar) 2 Uträkningar 2.1 Uträkning av medelvärden I medelvärdesberäkningar räknas normalt medelvärden ut per landsting och för riket. För flikarna Fig 3, Fig 4, Fig 6, Tabell 34, Fig 20 och Fig 22 däremot görs medelvärdesberäkningen för riket genom att beräkna medelvärde av landstingens uträknade värden. Detta är angivet i en fotnot på respektive flik. 2.2 Uträkningar i tabeller och figurer Uträkningar gjordes på i förväg definierade variabler. Texten i blått i tabellen nedan hänvisar till den annoterade enkäten för respektive område; allmänpsykiatri, rättspsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri (). Tabell / Figur Förklaring Fig 1 Variabel att presentera för alla tre enkäter (allmän, rätts och ): Kostnader för psykiatrisk heldygnsvård totalt år 2014, mkr = F141 Fig 2 Andelen vårddagar per diagnosgrupp för respektive allmänpsykiatri, rättspsykiatrin och år Summan av varje kolumn ska vara 100% Fig 3 Allmänpsykiatriska vårdplatser, vpl, = F112_1b+F112_2b+F112_3b+F112_4b+F112_5b+F112_6b+F112_7b+F112_8b. Fig 4 Konsumerade vårddagar i allmänpsykiatrin = Antal vårddagar under 2014 (HSL=F132_1, LPT=F132_2, LRV=F132_3) plus Antal vårddagar köpta från andra landsting (HSL=F161_2b, LPT=F161_3b, LRV=F161_4b) minus Antal sålda vårddagar(hsl=f163_2b, LPT=F163_3b, LRV=F163_4b). Anges per 1000 invånare i respektive landsting och riket. Teknisk rapport 8 (13)

9 Fig 5 Här presenteras andelen konsumerade vårddagar i allmänpsykiatrin per invånare år 2014 efter lagrum. Se variablerna i Fig4! Varje radsumma ska vara 100% Fig 6 Totalt antal konsumerade vårddagar i den psykiatriska heldygnsvården = allmänpsykiatrin. Antalet ska ges per invånare år F132_1+F132_2+F132_3 + F161_1b - F_163_1b. Fig 7 Fig 8 Fig 9 Antal vårddagar per diagnosgrupp, allmänpsykiatri. HSL F00-F09 Kvinnor= F181_01c, Män=F181_01d. HSL F10-F19 Kvinnor=F181_02c, Män=F181_02d, o.s.v. Vårddagar per patient och diagnosgrupp, allmänpsykiatri. Som i Fig 7 och dela antal vårddagar med antal patienter inom en vis kategori. Tex HSL F00-F09 Kvinnor= F181_01c/F181_01a. Andel patienter per diagnosgrupp och lagrum, allmänpsykiatri år Summan av alla celler=100% Fig 10 Andel patienter per diagnosgrupp, per kön, heldygnsvård, allmänpsykiatri år Summan av alla celler =100% Fig 11 Fig 13 Medelvårdtid i allmänpsykiatrin = F123_1 Vårddagar per patient och diagnosgrupp, rättspsykiatri. Som i Fig 12 och dela antal vårddagar med antal patienter inom en vis kategori. Tex HSL F00-F09 Kvinnor= F181_01c/F181_01a. Fig 14 Konsumerade vårddagar i rättspsykiatrin, per lagrum. HSL F132_1+ F161_2b - F163_2b LPT = F132_2 + F161_3b - F163_3b LRV = F132_3 + F161_4b - F163_4b Varje radsumma ska vara 100% Fig 15 Andel patienter per diagnosgrupp och lagrum, rättspsykiatri år Summan av alla celler=100%. Fig 16 Andel patienter per diagnosgrupp, rättspsykiatri, LRV eller LPT år Summan av alla celler = 100%. Fig 17 Rättspsyk, antal vårddagar. Produktion=Totalt antal vårdagar 2014=F132_1+F132_2+F132_3. Konsumtion= Totalt antal vårddagar under totalt antal vårddagar köpta från andra landsting (som finansieras av/avser rättspsykiatri) totalt antal sålda vårddagar = F132_1 + F132_2 + F132_3 + F161_1b -F163_1b Fig 18 Antal vårddagar per diagnosgrupp,. HSL F00-F09 Flickor= F181_01c, Pojkar=F181_01d. HSL F10-F19 Flickor=F181_02c, Pojkar=F181_02d, o.s.v. Fig 19 Vårddagar per patient och diagnosgrupp,. Som i Fig 18, fast dela antal vårddagar med antal patienter inom en vis kategori. Tex HSL F00-F09 Kvinnor= F181_01c/F181_01a. Fig 20 Antal konsumerade vårddagar i, per lagrum. HSL F132_1+ F162_2b - F164_2b LPT = F132_2 + F162_3b - F164_3b LRV F132_3 + F162_4b - F164_4b Antalen ska ges per invånare. Fig 21 Här ska fördelningen konsumerade vårddagar i år 2014 presenteras efter lagrum.. Varje radsumma ska vara 100% Teknisk rapport 9 (13)

10 Fig 22 Konsumerade vårddagar i barn- och ungdomspsykiatrin per invånare under 18 år. För heldygnsvården totalt respektive för HVB (behandlingshem). Antal konsumerade vårddagar för heldygnsvården totalt= F132_1+F132_2+F132_3 + F162_1b - F164_1b. Antal konsumerade vårddagar på HVB = F163_1b Fig 23 Andel patienter per diagnosgrupp och lagrum, år Summan av alla celler=100% Fig 24 Andel patienter per diagnosgrupp, barn- och ungdomspsykiatri år Summan av alla celler=100%. Tabell 1 1) Vårdplatser, vpl: Allmänpsykiatri = F112_1b+F112_2b+F112_3b+F112_4b+F112_5b+F112_6b+F112_7b+F112_8b. Rätts = F111_2b+F111_3b+F111_4b. = F111_2+F111_3. 2) Patienter: Allmän=Rätts== F121. 3) Vårdtillfällen: Allmän= F134. Rätts = F134_1+F134_2+F134_3. = F133 4) Vårddagar: Allmän=Rätts== F132_1+F132_2+F132_3. Tabell 4 Vårdplatser i rättspsykiatrin: SK1=F111_2b SK2=F111_3b SK3=F111_4b Totalt= F111_2b+F111_3b+F111_4b Tabell 5 Kostnader i miljoner kronor per verksamhetsområde år 2014 (och totalt åren 2012, 2010 och 2008). Kostnad i miljoner kr = F141 för allmän, rätts och. Tabell 8 Tabell 9 Tabell 10 Tabell 11 Tabell 12 Tabell 13 Tabell 14 Tabell 15 Tabell 16 Antal besök som gjorts i öppenvård under 2014, per kön och totalt. Allmänpsykiatrin. Antal kvinnor = F139_1a Antal män = F139_1b Totalt= F139_1a+F139_1b Antal vårddagar per diagnosgrupp, allmänpsykiatri. HSL F00-F09 Kvinnor= F181_01c, Män=F181_01d. HSL F10-F19 Kvinnor=F181_02c, Män=F181_02d, o.s.v. Åldersfördelning allmänpsykiatri. Andel vårddagar uppdelat efter kön. Varje Vårddagar utskrivningsklara patienter = F164_1a. Intäkt (mkr) = F164_1b. Antal unika patienter som tagits emot i öppenvård under 2014, per kön och totalt. Allmänpsykiatrin. Antal kvinnor = F191_1a Antal män = F191_1b Totalt= F191_1a+F191_1b Antal patienter per diagnosgrupp och kön, allmänpsykiatri år Per kön, lagrum samt totalt. HSL F00-F09 Kvinnor= F181_01a, Män=F181_01b. HSL F10-F19 Kvinnor=F181_02a, Män=F181_02b, o.s.v. Åldersfördelning allmänpsykiatri. Andel patienter uppdelat efter kön. Varje Diagnosfördelning allmänpsykiatri. Andel patienter uppdelat efter kön. Varje Antal patienter i öppen psykiatrisk tvångsvård år 2014, per kön och totalt. Allmänpsykiatrin. Antal kvinnor = F193_1a Antal män = F193_1b Totalt= F193_1a+F193_1b Teknisk rapport 10 (13)

11 Tabell 17 Tabell 18 Tabell 22 Tabell 23 Tabell 24 Tabell 26 Tabell 27 Tabell 28 Tabell 29 Tabell 30 Tabell 31 Tabell 32 Tabell 33 Antal och andel årsarbetare per kategori (öppen- resp heldygnsvård) Riket. Totalt antal årsarbetare heldygnsvården = F151_1b+F151_2b+ +F151_12b Totalt antal årsarbetare öppenvården = F151_1a+F151_2a+ +F151_12a Totalt antal årsarbetare totalt= F151_1b+F151_2b+ +F151_12b+F151_1a+F151_2a+ +F151_12a Räkna även ut andelar. Antal årsarbetare per kategori, öppenvård. Läkare=F151_1a, Sjuksköterskor=F151_2a, osv Personal per vårdplats, allmänpsykiatri, heldygnsvården, år Se s10 i enkäten för personalvariablerna. Läkare=F151_1b, sjuksköterskor=f151_2b osv. Dividera med antalet vårdplatser (se tabell1). Exempel för läkare: Personal per vpl = F151_1b/(F112_1b+F112_2b+F112_3b+F112_4b+F112_5b+F112_6b+F112_7b+ F112_8b) Kostnad för vårdpersonal per vårdplats (vpl) respektive per vårddag (vdd), allmänpsykiatrin. Kostnad för vårdpersonal = F142_1. Angivet i miljoner kr. --> Kostnad för vårdpersonal per vårdplats (vpl) = F142_1 * /(F112_1b+F112_2b+F112_3b+F112_4b+F112_5b+F112_6b+F112_7b+ F112_8b.) Kostnad för vårdpersonal per vårddag (vdd) = F142_1 * /(F132_1+F132_2+F132_3) Index (vpl) = Kostnad för vårdpersonal per vårdplats (vpl) för respektive landsting delat med Kostnad för vårdpersonal per vårdplats (vpl) för riket. Samma gäller för Index (vdd). Kostnader för heldygnsvård respektive öppenvård, allmänpsykiatri (Antal och andel av totala kostnaden). Kostnad för heldygnsvården = F141. Kostnad för öppenvården = F13. Andel av totala kostnaden som heldygnsvården står för = F141/(F141+F13). Andel av totala kostnaden som öppenvården står för = F13/(F141+F13). Antal vårddagar per diagnosgrupp, rättspsykiatri. HSL F00-F09 Kvinnor= F181_01c, Män=F181_01d. HSL F10-F19 Kvinnor=F181_02c, Män=F181_02d, o.s.v. Åldersfördelning rättspsykiatri. Andel vårddagar uppdelat efter kön. Varje Som ovan fast för rättspsyk. HSL F00-F09 Kvinnor= F181_01a, Män=F181_01b. HSL F10-F19 Kvinnor=F181_02a, Män=F181_02b, o.s.v. Diagnosfördelning rättspsykiatri. Andel patienter uppdelat efter kön. Varje Åldersfördelning rättspsykiatri. Andel patienter uppdelat efter kön.. Varje Personal per vårdplats, rättspsykiatri år Se i enkäten för personalvariablerna. Gäller heldygnsvården! Så läkare=f151_1b, sjuksköterskor=f151_2b osv. Dividera med antalet vårdplatser Liknande som ovan. Kostnad för vårdpersonal = F142_1 som i allmänpsyk. Kostnader för heldygnsvård respektive öppenvård, rättspsykiatri (Antal och andel av totala kostnaden). Kostnad för heldygnsvården = F141. Kostnad för öppenvården = F13. Andel av totala kostnaden som heldygnsvården står för = F141/(F141+F13). Andel av totala kostnaden som öppenvården står för = F13/(F141+F13). Teknisk rapport 11 (13)

12 Tabell 34 Tabell 35 Tabell 36 Tabell 37 Tabell 38 Antal vårdplatser. 5-dygn = F111_2 7-dygn = F111_3. I den sista kolumnen ska platserna anges per invånare under 18 år. Antal vårddagar per diagnosgrupp,. HSL F00-F09 Flickor= F181_01c, Pojkar=F181_01d. HSL F10-F19 Flickor=F181_02c, Pojkar=F181_02d, o.s.v. Åldersfördelning. Andel vårddagar uppdelat efter kön. Varje Antal patienter i öppenvård, barn- och ungdomspsykiatrin. Patienter uppdelat efter kön. År Se sid 3 i -enkäten. Flickor 0-6 år F191_1a, 7-12 år F191_2a osv Pojkar 0-6 år F191_1b, 7-12 år F191_2b osv Som ovan fast för HSL F00-F09 Flickor= F181_01a, Pojkar=F181_01b. HSL F10-F19 Flickor=F181_02a, Pojkar=F181_02b, o.s.v. Tabell 39 Åldersfördelning. Andel patienter uppdelat efter kön. Varje Tabell 40 Diagnosfördelning. Andel patienter uppdelat efter kön. Varje Tabell 41 Antal patienter som gjort färre än 5 besök, barn- och ungdomspsykiatrin. År Flickor=F193_1a Pojkar=F193_1b Tabell 42 Tabell 43 Tabell 44 Tabell 45 Tabell 46 Tabell 47 Andel av F = F193_1a/ F139_1a Andel av P=F193_1b/F139_1b Uppskattad andel patienter med insatser från Socialtjänsten, i procent, barn- och ungdomspsykiatrin. År F196 Antal öppenvårdsbesök där syftet med besöket är att göra en neuropsykiatrisk utredning, barn- och ungdomspsykiatrin. År Se s.3 Flickor=F194_1a Pojkar=F194_1b Antal besök i öppenvård, barn- och ungdomspsykiatrin. Besöken uppdelade efter kön. År Flickor F139_1a Pojkar F139_1b Personal per vårdplats, år Se s10 i enkäten för personalvariablerna. OBS! Gäller heldygnsvården! Så läkare=f151_1b, sjuksköterskor=f151_2b osv. Dividera med antalet vårdplatser (se tabell1). Kostnader för heldygnsvård respektive öppenvård, (Antal och andel av totala kostnaden). Kostnad för heldygnsvården = F141. Kostnad för öppenvården = F13. Andel av totala kostnaden som heldygnsvården står för = F141/(F141+F13). Andel av totala kostnaden som öppenvården står för = F13/(F141+F13). Liknande som ovan. Kostnad för vårdpersonal = F142_1 som i allmänpsyk. Se Tabell 1 för vårdplatser och vårddagar. Teknisk rapport 12 (13)

13 3 Erfarenheter 3.1 Tillgång till uppgifter Det framkommer att det är svårt att få tillgång till olika uppgifter, ex ekonomiuppgifter för enskild klinik. Detta medför stor tidsåtgång. Ett förslag är att försöka få in dessa siffror centralt från olika system. Teknisk rapport 13 (13)

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Kartläggning av den psykiatriska heldygnsvården

Kartläggning av den psykiatriska heldygnsvården 2010-06-18 Diarienr: 08/3748 Avdelningen för Vård och Omsorg Sektionen för Vård och Socialtjänst Kartläggning av den psykiatriska heldygnsvården Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm,

Läs mer

Enkät - Vuxenpsykiatrin

Enkät - Vuxenpsykiatrin Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Vuxenpsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Tid: 26 Mars 2009. 10:00-15:00 Var: Hotel Arlandia, Arlanda Stockholm 1. Antalet deltagande sjukhus i växer. Vi är

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Vård- och behandlingshem Genomgång --9 Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Avdelningen för hälso-

Läs mer

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 5 Landstingsprofiler Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Uppföljning av tvångsvård - område psykiatri

Uppföljning av tvångsvård - område psykiatri Uppföljning av tvångsvård - område 2013-2015 Områdesstab 2(23) Innehållsförteckning 1 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Tvångsvårdade i förhållande till befolkning 4 1.3 Vårdtillfällen 6 1.4 Kvinnor och män i sluten

Läs mer

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver

Läs mer

Psykiatri på Gotland. Verksamhetschef Ulf Larsson

Psykiatri på Gotland. Verksamhetschef Ulf Larsson Psykiatri på Gotland Verksamhetschef Ulf Larsson Verksamhetsbeskrivning Från årsskiftet 2003 är Gotland Psykiatri en klinik, där även barn/ ungdomspsykiatri ingår. Vi är lokaliserade som tidigare, men

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 25 & 26 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Oktober 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Begrepp... 3 Metod... 3 Framtida rapportering

Läs mer

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten n i Norrbotten En presentation av vår verksamhet och organisation Division Är en av Norrbottens läns landstings nio divisioner. Har cirka 600 anställda. Utreder och behandlar patienter från 18 år och uppåt.

Läs mer

Totalpoäng för respektive medlemssjukhus

Totalpoäng för respektive medlemssjukhus Akademiska sjukhuset Alingsås lasarett Angereds Närsjukhus Capio Lundby NÃ rsjuhus Capio Närsjukvård AB Capio St Görans sjukhus AB Centralsjukhuset Kristianstad Frölunda Specialistsjukhus Helsingborgs

Läs mer

Rapport Oktober 2013 SKÅNE

Rapport Oktober 2013 SKÅNE Rapport Oktober 2013 SKÅNE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7 Lomma

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman, SKL

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman, SKL Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015 Carolina Björkman, SKL SYFTE stimulera till kunskapsutveckling med god kvalitet MÅL verksamhetsförbättringar som kommer brukaren till gagn Öppna jämförelser

Läs mer

ljaij:jau Hälso- och sjukvård

ljaij:jau Hälso- och sjukvård ~ LANDSTINGET SÖRMLAND ljaij:jau Hälso- och sjukvård Sven Nordlund TJÄNSTEUTLATANDE DATUM P:ARfP.NR 2012-09-12 LSN-HSFI2-165 Förutsättningar för att Regionsjukhuset Karsudden ska ingå i Division Psykiatri

Läs mer

Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014.

Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014. Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014. 1 Innehåll 1. Hjärtstopp i Sverige... 3 2. En hjärtstartare... 3 3. Vad är hjärtstartarregistret?... 4 4. Totalt antal hjärtstartare som är registrerade i

Läs mer

UPPDRAGEN. Utredningen om betalningsansvarslagen

UPPDRAGEN. Utredningen om betalningsansvarslagen UPPDRAGEN En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården S 2013:14 (dir. 2013:104) beslutade 21/11 2013 Löper 2014-15 Betalningsansvarslagen S 2014:05 (dir 2014:27)

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över dabigatran (Pradaxa) t o m oktober 2012. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Sammanfattning Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Tisdag 13 juni 2017 Jan Olov Strandell Indikator för samverkan vid utskrivning

Läs mer

RättspsyK. Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister. Lilla årsrapporten verksamhetsåret 2010

RättspsyK. Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister. Lilla årsrapporten verksamhetsåret 2010 RättspsyK Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister Lilla årsrapporten verksamhetsåret 2010 juni, 2011 Innehåll 1 Inledning.........................................................................

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

5:e rapporten sedan 2006

5:e rapporten sedan 2006 5:e rapporten sedan 2006 134 indikatorer för landstingsjämförelser 41 uppdelade per sjukhus 5:e rapporten Om Statistik 1, otur i ranking Om Statistik 2, statistisk osäkerhet Procent sämre utfall kvinnor

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2014 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Barn och ungdomspsykiatri

Barn och ungdomspsykiatri Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för Vård och Socialtjänst 2011-03-08 Diarienr: 08/3748 Kartläggning av den psykiatriska heldygnsvården Barn och ungdomspsykiatri Kartläggningsbesöken, insamling

Läs mer

Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri

Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri 2012-03-01 Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri Rapport för år 2011 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2012 från Gemensamma Genomförandegruppen Deltagande verksamheter: Skånereg. Integrerad Närsjukvård,

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården fördelat efter

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomspsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning och profilgrafer...4 3. Nyckeltalsgrafer...14 4. Fördjupning: Första linjen...34 5. Fördjupning:

Läs mer

Medlemsutvecklingen 140101 141231

Medlemsutvecklingen 140101 141231 Medlemsutvecklingen 140101 141231 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm 48 092 Uppsala 9 957 Sörmland 12 986 Östgöta 10 745 Jönköping 9 994 Kronoberg 6 535 Kalmar 9 978

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet

Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Socialstyrelsens slutsatser Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Läkemedelshantering läggs i

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

UPPDRAGEN. Utredningen om betalningsansvarslagen

UPPDRAGEN. Utredningen om betalningsansvarslagen UPPDRAGEN En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården S 2013:14 (dir. 2013:104) beslutade 21/11 2013 Löper 2014-15 Tilläggsuppdrag 1 Betalningsansvarslagen (dir

Läs mer

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2010:14 Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Den totala arbetslösheten 1996-2009 (inklusive personer i program med aktivitetsstöd) har varierat

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får 1 2 Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får Undersöka hur en eventuell personalbrist skulle kunna

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Faktaruta Personal: 60 tjänster. Läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, förskolekonsulent, bildterapeut, behandlingsassistent, läkarsekreterare.

Läs mer

RSV-rapport för vecka 7, 2015

RSV-rapport för vecka 7, 2015 RSV-rapport för vecka 7, 2015 Denna rapport publicerades den 19 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 7 (9 15/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Enkät - Rättspsykiatrin

Enkät - Rättspsykiatrin Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Rättspsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

Blekinge län Rapport från Företagarna 2011

Blekinge län Rapport från Företagarna 2011 Blekinge län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6 Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens läns Luleå Norrbottens län Ben 2017-02-11 landsting. IVF-kliniken Umeå Umeå Västerbottens

Läs mer

2016 PRISLISTOR TV4 - GRUPPEN

2016 PRISLISTOR TV4 - GRUPPEN 2016 PRISLISTOR TV4 - GRUPPEN PRISLISTA TV4 RBS 2016 Område Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Skåne exkl Hbg 1 964 kr 2 404 kr 3 137 kr 3 284 kr 3 284

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2013:976 Utkom från trycket den 6 december 2013 utfärdad den 28 november 2013. Regeringen

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex sjönk till 120,5 fjärde kvartalet i fjol Husköpkraften är nu den lägsta på mer än tio år Svenskarnas husköpkraft fortsatte att

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 214 Rapport Röntgen och Mammografi Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitioner...4 3 Röntgen, länsnivå...6 4 Mammografi, läns- och kliniknivå...28 5 Röntgen, kliniknivå...43

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Förekomst av sällskapsdjur främst hund och katt i svenska hushåll

Förekomst av sällskapsdjur främst hund och katt i svenska hushåll Förekomst av sällskapsdjur främst hund och katt i svenska hushåll 1 Målpopulationen Utgörs av samtliga svenska hushåll med minst en person född mellan 1907-1990. Urvalsram Befolkningsregistret (RTB), som

Läs mer

Prissänkning på depressionsläkemedel berör många stockholmare

Prissänkning på depressionsläkemedel berör många stockholmare 2008-12-17 Prissänkning på depressions berör många stockholmare Under 2007 tog drygt 134 000 stockholmare ut antidepressiva till ett värde av 187,1 miljoner, varav staten subventionerade 133,3 miljoner

Läs mer

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål PM 2015-05-12 Dnr 5.3-2380/2015 1(20) ANDRA REVIDERADE VERSIONEN 2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund Staten

Läs mer

Bilaga 4 Fråga Nuläge 5 år perspektiv 15 år perspektiv

Bilaga 4 Fråga Nuläge 5 år perspektiv 15 år perspektiv Bilaga 4 Fråga Nuläge 5 år perspektiv 15 år perspektiv 2015 SUS Malmö ålder 20-74 292028 2015 SUS Malmö ålder 75+ 31653 2020 Sus Malmö ålder 20-74 308946 2020 Sus Malmö ålder 75+ 35506 2030 Sus Malmö ålder

Läs mer

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker**

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker** Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2012 En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex sjönk marginellt till 141,0 fjärde kvartalet 2013 Stigande småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 141,0 fjärde

Läs mer

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015.

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Löneläget 2015 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ännu en gång, stort tack till Er som svarat på 2015 års löneenkät! 62 % av förbundets

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08 Boindex sjönk till 132,3 fjärde kvartalet 2010 högre räntor och huspriser dämpar husköpkraften Boindex sjönk till 132,3 fjärde kvartalet

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Projektet Bra Sjukskrivning

Projektet Bra Sjukskrivning Projektet Bra Sjukskrivning Miljarden Stimulansmedel från Staten för att minska ohälsotalen ersättning årsvis med olika krav på åtgärder. Rehabgarantin. Riktade insatser mot två stora sjukdomsgrupper:

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Tabell 1 Vårdinrättningar, typ och antal

Tabell 1 Vårdinrättningar, typ och antal Tabell 1 Vårdinrättningar, typ och antal Landsting (motsv) Akutmottagning Vårdcentral Vårdcentral dagtid dygnet runt Stockholm 7 Uppsala 4 1 Södermanland 3 19 Östergötland 3 40 Jönköping 3 38 Kronoberg

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

BESLUT. - JO- Justitieombudsmannen Kerstin André

BESLUT. - JO- Justitieombudsmannen Kerstin André BESLUT - JO- Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2010-06-28 Dnr Sid 5975-2008 1(5) GOTLANDS KOMMUN : 2010-06- 3 O Initiativärende mot Visby lasarett (psykiatriska kliniken), Gotlands kommun, angående

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND

Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode Hallands näringsliv Källa: SCB och Bisnode Interaktiv statistik Flera diagram i rapporten kan filtreras och är förfiltrerade. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas vilket val som är förinställt. Klicka

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Eskilstuna kommun... 5 Trosa kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Berg kommun... 5 Östersunds kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

SiS statistik år 2003

SiS statistik år 2003 Allmän SiS-rapport 2004:6 SiS statistik år 2003 Linda Knudsdotter Vanström Ann-Christine Palmgren Langlet Stina Björk ISSN 1404-2584 Förord Förord Statens institutionsstyrelses (SiS) uppdrag är att ge

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 4 (40) Dnr CK 2012-0119 42 Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Indikationer för ortopedisk behandling

Indikationer för ortopedisk behandling Indikationer för ortopedisk behandling Ett uppdrag från Sveriges Kommuner och Landsting Olof Johnell Håkan Krzeszowski Sofia Löfvendahl Jonas Ranstam Lars Lidgren Varför ortopediska sjukdomar? Drabbar

Läs mer

Bilagesammanställning. Bilaga 2:Resultat av inventeringen av genomgången vidareutbildning/ kompetensutveckling,

Bilagesammanställning. Bilaga 2:Resultat av inventeringen av genomgången vidareutbildning/ kompetensutveckling, Inventering av utbildningsnivå, rekryteringssituationen för valda personalgrupper samt behov av personal vid utökade verksamheter inom rättspsykiatri och kriminalvård Bilagesammanställning Bilaga. Sammanställning

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård Nyckeltal 214 Rapport Ögonsjukvård Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...4 3 Befolkningen åldersfördelning...1 4 Nyckeltalsgrafer ögonsjukvård

Läs mer