Kvalitetsregister ECT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsregister ECT"

Transkript

1 Datum: Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016

2 Innehåll 1. Inledning Patientsammansättning Könsfördelning av registrerade individer Åldersfördelning av registrerade individer Antal registrerade individer, serier och uppföljningar per sjukhus 5 4. Indikation för ECT Etablerad indikation Etablerad indikation per sjukhus Indikationsindelning Fördelning av indikationer utifrån indelning Vårdform Vårdform vid tät ECT Vårdform vid tät ECT (Sjukhusnivå) Symtomskattning och symtomfrihet Bedömning med MADRS eller MADRS-S efter ECT vid depression Andel patienter med depression som uppnår symtomfrihet efter ECT Symtomskattning och symtomfrihet från depression efter ECT Medelpoäng på MADRS-S-items Klinisk bedömning och förändring efter ECT Bedömning med Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I) Klinisk förändring enligt Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I) efter ECT Minnesskattning och minnesförändring Minnesskattning (CPRS-minne) före och efter ECT Minnesförändring efter ECT jämfört med före ECT Minnesskattning och minnesförsämring Elektrodplacering Elektrodplacering vid första ECT i serien Elektrodplacering vid sista ECT i serien Krampens längd Minst 20 sekunders kramptid

3 1. Inledning I den här rapporten redovisas preliminära resultat för Datauttaget gjordes Patientsammansättning 2.1 Könsfördelning av registrerade individer 62 % av de behandlade patienterna var kvinnor och 38 % var män. Andelen kvinnor varierade från 47 % i Blekinge till 71 % i Jämtland. Jämtland (49) Örebro (90) Norrbotten (99) Södermanland (82) Stockholm (545) Skåne (418) Västra Götaland (485) Jönköping (173) Västernorrland (74) Riket (3235) Kalmar (94) Östergötland (175) Västerbotten (95) Kronoberg (56) Uppsala (161) Dalarna (129) Halland (149) Gävleborg (136) Västmanland (98) Värmland (67) Gotland (17) Blekinge (43) 71% 68% 67% 66% 64% 64% 64% 62% 62% 62% 62% 62% 61% 61% 60% 60% 56% 56% 55% 54% 53% 47% 38% Kvinnor Män 3

4 2.2 Åldersfördelning av registrerade individer Figuren nedan visar hur patienternas ålder fördelade sig i de olika länen. Kalmar (94) Västernorrland (74) Dalarna (129) Västmanland (98) Kronoberg (56) Östergötland (175) Halland (149) Stockholm (545) Riket (3235) Västra Götaland (485) Skåne (418) Värmland (67) Blekinge (43) Örebro (90) Uppsala (161) Jämtland (49) Södermanland (82) Jönköping (173) Gävleborg (136) Norrbotten (99) Västerbotten (95) Gotland (17) 0,2% 27% 39% 50% 42% 42% 41% 39% 39% 36% 35% 34% 34% 33% 33% 33% 32% 32% 31% 29% 27% 27% 24% 24% 24% <

5 3. Antal registrerade individer, serier och uppföljningar per sjukhus Totalt har 3235 individer registerats under Danderyd har rapporterat flest individer (277 st). 6-månadersuppföljning efter ECT infördes våren 2016 och alla enheter har ännu inte fungerande rutiner för uppföljningarna. Sjukhus Individer Täta serier Glesa serier 6-månadersuppföljningar Arvika Borås Danderyd/Nordväst Eksjö Eskilstuna Falköping Gällivare Gävle Halmstad Helsingborg Huddinge/Sydväst Hudiksvall Hässleholm Jönköping Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Kristianstad Kungälv Linköping Lund Malmö Motala Mölndal *Stockholms läns landsting och Region Gotland kan för närvarande inte rapportera 6- månadersuppföljningar till registret. 5

6 Sjukhus Individer Täta serier Glesa serier 6-månadersuppföljningar Norrköping Nyköping NÄL/Trollhättan Piteå S:t Göran/Norra Sahlgrenska Skellefteå SU/Östra Sunderbyn/Luleå Sundsvall Säter Södertälje Trelleborg Umeå Uppsala Varberg Visby Värnamo Västervik Västerås Växjö Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Östersund Riket *Stockholms läns landsting och Region Gotland kan för närvarande inte rapportera 6- månadersuppföljningar till registret. 6

7 4. Indikation för ECT 4.1 Etablerad indikation I 84 % av behandlingsserierna fanns en etablerad indikation dokumenterad. Andelen varierade från 43 % i Kronoberg till 93% i Gävleborg. Gävleborg (180) Stockholm (803) Östergötland (232) Västra Götaland (666) Jönköping (216) Kalmar (143) Gotland (22) Södermanland (133) Riket (4482) 84% Dalarna (193) Västerbotten (143) Skåne (549) Örebro (135) Västernorrland (102) Uppsala (215) Halland (242) Värmland (82) Jämtland (60) Norrbotten (146) Västmanland (124) Blekinge (52) Kronoberg (72) Svenska psykiatriska föreningen presenterade 2014 Kliniska riktlinjer för ECT. I riktlinjerna definierades ett antal etablerade indikationer för ECT. Indikatorn avser att mäta andelen av alla patienter som har behandlats med ECT där en etablerad indikation har dokumenterats. 7

8 4.2 Etablerad indikation per sjukhus Sjukhus Antal serier Andel etablerad indikation (%) Sjukhus Antal serier Andel etablerad indikation (% Arvika 26 65,4 Norrköping 81 93,8 Borås 82 81,7 Nyköping 61 85,2 Danderyd/Nordväst ,6 NÄL/Trollhättan 81 87,7 Eksjö 98 79,6 Piteå 63 69,8 Eskilstuna 72 86,1 S:t Göran/Norra ,3 Falköping ,8 Sahlgrenska 61 88,5 Gällivare <30 Skellefteå 59 71,2 Gävle 70 92,9 SU/Östra ,2 Halmstad 61 83,6 Sunderbyn/Luleå 56 62,5 Helsingborg ,9 Sundsvall 92 77,2 Huddinge/Sydväst ,0 Säter ,9 Hudiksvall ,6 Södertälje 34 97,1 Hässleholm <30 Trelleborg 38 86,8 Jönköping ,3 Umeå 84 89,3 Kalmar 63 92,1 Uppsala ,7 Karlshamn <30 Varberg ,5 Karlskoga 42 64,3 Visby 22 Karlskrona <30 Värnamo <30 Karlstad 56 80,4 Västervik 80 85,0 Kristianstad <30 Västerås ,7 Kungälv ,0 Växjö 72 43,1 Linköping ,0 Ängelholm 41 95,1 Lund ,5 Örebro 93 87,1 Malmö ,4 Örnsköldsvik <30 Motala <30 Östersund 60 73,3 Mölndal 83 96,4 Riket ,9 8

9 4.3 Indikationsindelning I Svenska Psykiatriska Föreningens riktlinjer för ECT har de etablerade indikationerna för ECT delats in i tre grupper; akuta indikationer, starka indikationer och övriga etablerade indikationer. F33.3 Recidiverande depression, svår episod med psykotiska symtom F32.3 Svår depressiv episod med psykotiska symptom F31.5 Bipolär sjukdom, svår depressiv episod med psykotiska symtom F23.0 Akut polymorf psykos utan egentlig schizofren sjukdomsbild F06.1 Organisk katatoni G21.0 Malignt neuroleptikasyndrom F53.1 Postpartum psykos F33.2 Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symtom F32.2 Svår depressiv episod utan psykotiska symptom F31.4 Bipolär sjukdom, svår depression utan psykotiska symtom F31.2 Bipolär sjukdom, manisk episod med psykotiska symtom F30.2 Mani med psykotiska symtom F53.0 Postpartum depression F33.1 Recidiverande depression, medelsvår episod F32.1 Medelsvår depressiv episod F31.6 Bipolär sjukdom, blandad episod F31.3 Bipolär sjukdom, lindrig eller medelsvår depressiv episod F31.1 Bipolär sjukdom, manisk episod utan psykotiska symtom F30.1 Mani utan psykotiska symtom F25.9 Schizoaffektivt syndrom F20.9 Schizofreni F06.3 Organiskt förstämningssyndrom G20.9 Parkinsons sjukdom Akut indikation Stark indikation Övrig etablerad indikation 9

10 4.4 Fördelning av indikationer utifrån indelning Figuren nedan visar hur behandlingsseriernas indikationer fördelade sig inom respektive län. 16 % av behandlingsserierna i riket gavs på en akut indikation och 40 % gavs på en stark indikation. Örebro (135) Södermanland (133) Östergötland (232) Kalmar (143) Dalarna (193) Jönköping (216) Kronoberg (72) Stockholm (803) Västra Götaland (666) Riket (4482) Uppsala (215) Skåne (549) Norrbotten (146) Västernorrland (102) Värmland (82) Blekinge (52) Västmanland (124) Västerbotten (143) Halland (242) Gävleborg (180) Gotland (22) Jämtland (60) 22% 21% 20% 20% 19% 19% 17% 17% 16% 16% 16% 16% 14% 14% 12% 12% 9% 8% 40% 28% 14% 3% Akut indikation Stark indikation Övrig etablerad indikation Annan indikation Uppgift saknas 10

11 5. Vårdform 5.1 Vårdform vid tät ECT 12 % av de täta serierna inleddes i frivillig öppenvård. 70 % inleddes i frivillig slutenvård och 18 % inleddes i slutenvård med stöd av lagen om psykiatriskt tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatriskt vård (LRV). Endast 0,3 % av behandlingsserierna inleddes i slutenvård med stöd av LRV. Uppsala (177) 33% 53% 14% Halland (174) 23% 70% 7% Västerbotten (124) 19% 58% 23% Västernorrland (79) 19% 53% 28% Värmland (61) 18% 71% 12% Blekinge (48) 17% 73% 10% Östergötland (173) 15% 61% 25% Norrbotten (112) 13% 61% 26% Dalarna (162) 12% 72% 16% Jönköping (163) 12% 72% 15% Riket (3433) 12% 70% 18% Kronoberg (55) 78% Örebro (102) 62% 28% Södermanland (84) 61% 29% Gävleborg (152) 9% 71% 20% Skåne (402) 9% 72% 19% Stockholm (632) 9% 74% 18% Västmanland (105) 8% 70% 23% Västra Götaland (524) 6% 76% 18% Jämtland (54) 2% 87% Gotland (15) 0% 80% 20% Kalmar (35) 0% 89% Frivillig öppenvård Frivillig slutenvård Slutenvård med LPT/LRV 11

12 5.2 Vårdform vid tät ECT (sjukhusnivå) Borås (74) 8% Danderyd (336) 10% Eksjö (92) 15% Eskilstuna (53) 13% Falköping (80) 16% Gävle (61) 12% Halmstad (55) 15% Helsingborg (90) 0% Huddinge/Sydväst (130) 9% Hudiksvall (91) 8% Jönköping (68) 9% Karlstad (52) 6% Kungälv (66) 5% Linköping (90) 14% Lund (93) 8% Malmö (146) 9% Mölndal (56) 2% Norrköping (66) 6% Nyköping (31) 7% NÄL/Trollhättan (70) 9% Piteå (42) 12% Riket (3433) 12% S:t Göran/Norra (144) 4% Sahlgrenska (59) 0% Skellefteå (58) 14% SU/Östra (119) 2% Sunderbyn/Luleå (50) 16% Sundsvall (69) 19% Säter (162) 12% Umeå (66) 24% Uppsala (177) 33% Varberg (119) 27% Västerås (105) 8% Växjö (55) Ängelholm (31) 0% Örebro (73) 8% Östersund (54) 2% 82% 77% 73% 59% 69% 72% 75% 78% 62% 70% 71% 81% 80% 47% 69% 71% 84% 82% 65% 77% 71% 70% 76% 81% 62% 66% 52% 49% 72% 55% 70% 78% 97% 58% 87% 53% 68% 10% 12% 12% 28% 15% 16% 22% 30% 22% 21% 14% 15% 39% 24% 21% 14% 12% 29% 14% 17% 18% 19% 19% 24% 32% 32% 32% 16% 21% 14% 5% 23% 3% 34% Frivillig öppenvård Frivillig slutenvård Slutenvård med LPT/LRV Sjukhus som har minst 30 index-serier med uppgift om vårdform har inkluderats. 12

13 6. Symtomskattning och symtomfrihet 6.1 Bedömning med MADRS eller MADRS-S efter ECT vid depression I 55 % av behandlingsserierna blev patienten utvärderad med MADRS eller MADRS-S inom en vecka efter behandlingsserien. Andelen varierade från 17 % i Östergötland till 86 % i Västmanland. Västmanland (77) Stockholm (573) Jämtland (40) Gotland (16) Uppsala (137) Dalarna (166) Örebro (83) Blekinge (35) Jönköping (152) Riket (2882) 55% Gävleborg (112) Skåne (353) Halland (143) Västra Götaland (438) Västernorrland (62) Västerbotten (87) Södermanland (70) Kalmar (91) Norrbotten (69) Kronoberg (36) Värmland (48) Östergötland (144) Andel patienter som har bedömts med MADRS eller MADRS-S efter index-ect. Endast patienter med depression som indikation för ECT ingår i analysen. 13

14 6.2 Andel patienter med depression som uppnår symtomfrihet efter ECT Knappt hälften av patienterna (46 %) uppnådde symtomfrihet efter ECT. Symtomfrihet har definierats som högst 10 poäng på MADRS eller MADRS-S. Blekinge (21) Jämtland (30) Västernorrland (27) Halland (71) Skåne (182) Gävleborg (60) Kalmar (36) Dalarna (78) Örebro (54) Riket (1589) Uppsala (93) Östergötland (25) Stockholm (439) Västra Götaland (192) Jönköping (87) Västerbotten (36) Värmland (13) Kronoberg (13) Norrbotten (27) Södermanland (28) Västmanland (66) Gotland (11) 46% Markör för symtomfrihet är 10 poäng på MADRS eller MADRS-S efter ECT. Endast patienter med depression som indikation för ECT som har skattats med MADRS eller MADRS-S inom en vecka efter index-ect ingår i analysen. 14

15 6.3 Symtomskattning och symtomfrihet från depression efter ECT Sjukhus Antal index-serier med depression Andel skattade (%) Antal skattade Andel symtomfria (%) Arvika 4 Borås 62 61, ,5 Danderyd/Nordväst , ,8 Eksjö 74 60, ,6 Eskilstuna 40 67,5 27 Falköping 51 72, ,4 Gällivare 16 12,5 2 Gävle 50 54,0 27 Halmstad 41 34,1 14 Helsingborg , ,8 Huddinge/Sydväst , ,0 Hudiksvall 62 53, ,5 Hässleholm 1 Jönköping 70 58, ,4 Kalmar 39 43,6 17 Karlshamn 23 91,3 21 Karlskoga 22 50,0 11 Karlskrona 12 0,0 0 Karlstad 44 22,7 10 Kristianstad 15 60,0 9 Kungälv 53 37,7 20 Linköping 68 35,3 24 Lund 75 13,3 10 Malmö , ,2 Motala 16 0,0 0 Mölndal 52 28,8 15 *Är antalet index-serier med depression färre än 10 visas inget resultat för andel skattade. Är antalet skattade färre än 30 visas inget resultat för andel symtomfria. 15

16 Sjukhus Antal index-serier med depression Andel skattade (%) Antal skattade Andel symtomfria (%) Norrköping 60 1,7 1 Nyköping 30 3,3 1 NÄL/Trollhättan 72 70, ,4 Piteå 23 47,8 11 S:t Göran/Norra , ,4 Sahlgrenska 56 50,0 28 Skellefteå 37 10,8 4 SU/Östra 92 4,3 4 Sunderbyn/Luleå 30 46,7 14 Sundsvall 52 51,9 27 Säter , ,6 Södertälje 22 54,5 12 Trelleborg 19 57,9 11 Umeå 50 64, ,5 Uppsala , ,2 Varberg , ,2 Visby 16 68,8 11 Värnamo 8 Västervik 52 36,5 19 Västerås 77 85, ,8 Växjö 36 36,1 13 Ängelholm 33 90, ,3 Örebro 61 70, ,2 Örnsköldsvik 10 0 Östersund 40 75, ,0 Riket , ,8 *Är antalet index-serier med depression färre än 10 visas inget resultat för andel skattade. Är antalet skattade färre än 30 visas inget resultat för andel symtomfria. 16

17 6.4 Medelpoäng på MADRS-S-items Våren 2016 blev det möjligt att rapportera skattningar av MADRS och MADRS-S på itemnivå. Genom att samla in dessa uppgifter får vi större möjligheter att analysera och utvärdera behandlingens effekt på depressionssymtom. För 697 patienter finns det rapporterade itempoäng på MADRS-S före och efter ECT. Figuren nedan visar patienternas medelpoäng för respektive item på MADRS-S vid skattningarna före och efter ECT ,0 4,2 3,0 3,7 4,1 3,5 4,1 3,4 3 2,6 2 1,4 2,0 1,4 1,8 1,8 1,5 2,1 1,6 1 1,0 0 Före ECT Efter ECT 17

18 7. Klinisk bedömning och förändring efter ECT 7.1 Bedömning med Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I) I 85 % av behandlingsserierna bedömdes patienten med Clinical Global Impression- Improvement (CGI-I) efter ECT. Andel bedömda varierade från 25 % i Kalmar till 100 % i Blekinge och Kronoberg. Blekinge (48) Kronoberg (59) Dalarna (163) Västmanland (105) Västra Götaland (534) Halland (174) Gävleborg (152) Östergötland (177) Värmland (62) Jönköping (186) Västernorrland (81) Norrbotten (113) Örebro (106) Jämtland (55) Södermanland (100) Riket (3687) 85% Skåne (441) Stockholm (693) Gotland (17) Uppsala (178) Västerbotten (124) Kalmar (119) Andel index-serier där patienten följts upp med Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I). 18

19 7.2 Klinisk förändring enligt Clinical Global Impression- Improvement (CGI-I) efter ECT Efter 78 % av behandlingsserierna bedömdes patienten som mycket eller väldigt mycket förbättrad efter ECT. Dalarna (162) Västernorrland (77) Södermanland (86) Gotland (12) Örebro (95) Västmanland (104) Västra Götaland (528) Halland (171) Jönköping (177) Stockholm (518) Skåne (342) Norrbotten (107) Riket (3116) 78% 22% 0,2% Kalmar (30) Östergötland (173) Gävleborg (149) Blekinge (48) Jämtland (49) Uppsala (103) Västerbotten (66) Värmland (60) Kronoberg (59) Förbättrad Oförändrad Försämrad Figuren visar den kliniska förändringen mätt med CGI-I inom en vecka efter index-ect. De registrerade svaren har delats in i tre grupper: Förbättrad = mycket till väldigt mycket förbättrad. Oförändrad = oförändrad, minimalt förbättrad eller minimalt försämrad. Försämrad = mycket till väldigt mycket försämrad. 19

20 8. Minnesskattning och minnesförändring 8.1 Minnesskattning (CPRS-minne) före och efter ECT I 47 % av de täta serierna efterfrågades och dokumenterades patientens minnesfunktion inom en vecka före och efter ECT. Andelen varierade från 22 % i Östergötland till 83 % i Södermanland. Södermanland (100) Gävleborg (152) Jönköping (186) Västmanland (105) Västra Götaland (534) Dalarna (163) Blekinge (48) Riket (3687) 47% Kronoberg (59) Stockholm (693) Örebro (106) Västernorrland (81) Värmland (62) Norrbotten (113) Skåne (441) Västerbotten (124) Gotland (17) Jämtland (55) Uppsala (178) Halland (174) Kalmar (119) Östergötland (177) Figuren visar hur stor andel av index-serierna där patienten skattade sin minnesfunktion före och efter ECT. 20

21 8.2 Minnesförändring efter ECT jämfört med före ECT I 16 % index-serierna upplevde patienten en minnesförsämring inom en vecka efter behandlingsseriens slut. Västernorrland (34) Södermanland (38) Kronoberg (27) Västra Götaland (337) Kalmar (27) Halland (50) Jönköping (128) Örebro (47) Dalarna (85) Värmland (26) Riket (1743) Uppsala (53) Norrbotten (46) Västmanland 68) Stockholm (310) Skåne (171) Gävleborg (120) Jämtland (19) Västerbotten (45) Östergötland (38) Blekinge (23) Gotland (6)* 73% 3% 7% 7% 9% 12% 13% 15% 15% 15% 16% 17% 17% 18% 19% 19% 21% 26% 33% 34% 35% Förbättring Oförändrad Försämring *Färre fall än 10 Minnesfrågan i Comprehensive Psychopathological Rating Scale har registrerats före och efter ECT. Markör för försämring är 2 eller fler ökade steg på skalan efter ECT jämfört med före ECT. Markör för förbättring är 2 eller fler minskade steg på skalan efter ECT jämfört med före ECT. 21

22 8.3 Minnesskattning och minnesförsämring Sjukhus Antal indexserier Andel skattade (%) Antal skattade Andel försämrade (%) Arvika Borås 74 91,9 68 2,9 Danderyd/Nordväst , ,7 Eksjö 93 50, ,8 Eskilstuna 53 90, ,4 Falköping ,2 Gällivare Gävle 61 90, ,5 Halmstad 55 38,2 21 Helsingborg , ,2 Huddinge/Sydväst , Hudiksvall 91 71,4 65 9,2 Hässleholm <10 Jönköping 85 91, ,8 Kalmar 54 44,4 24 Karlshamn 24 95,8 23 Karlskoga 31 32,3 10 Karlskrona 24 0 Karlstad 52 32,7 17 Kristianstad 23 26,1 6 Kungälv 67 44, ,3 Linköping 90 33, ,3 Lund 93 22,6 21 Malmö , Motala 17 5,9 1 Mölndal 57 96, ,9 22

23 Sjukhus Antal indexserier Andel skattade (%) Antal skattade Andel försämrade (%) Norrköping Nyköping 47 74,5 35 2,9 NÄL/Trollhättan 77 96,1 74 2,7 Piteå 43 32,6 14 S:t Göran/Norra , ,4 Sahlgrenska 60 8,3 5 Skellefteå 58 25,9 15 SU/Östra , ,1 Sunderbyn/Luleå Sundsvall 71 33,8 24 Säter , ,3 Södertälje 24 29,2 7 Trelleborg 23 26,1 6 Umeå 66 45, Uppsala , Varberg ,4 29 Visby 17 35,3 6 Värnamo <10 37,5 3 Västervik 65 4,6 3 Västerås , ,6 Växjö 59 45,8 27 Ängelholm 33 81,8 27 Örebro 75 49, ,9 Örnsköldsvik Östersund 55 34,5 19 Riket , ,9 *Är antalet serier färre än 10 redovisas inget resultat för andel skattade. Är antalet skattade färre än 30 redovisas inget resultat för andel försämrade. 23

24 9. Elektrodplacering 9.1 Elektrodplacering vid första ECT i serien 88 % av index-serierna inleddes med unilateral elektrodplacering. Andelen unilateral elektrodplacering varierade från 44 % i Västerbotten till 100 % Västernorrland och Kronoberg. Västernorrland (81) Kronoberg (59) Jämtland (55) Blekinge (48) Västra Götaland (534) Skåne (431) Jönköping (181) Stockholm (678) Halland (174) Västmanland (105) Riket (3648) 88% 2% 0,4% Östergötland (177) Örebro (102) Dalarna (163) Gävleborg (151) Uppsala (178) Norrbotten (113) Södermanland (100) Värmland (62) Gotland (17) Kalmar (115) Västerbotten (124) Unilateral enligt delia Bitemporal Bifrontal Annan 24

25 9.2 Elektrodplacering vid sista ECT i serien Kronoberg (59) Västernorrland (81) Jönköping (180) Jämtland (55) Västra Götaland (531) Skåne (431) Östergötland (176) Blekinge (48 Södermanland (99) Stockholm (684) Riket (3643) 88% 10% 2% 0,6% Västmanland (105) Halland (170) Gävleborg (151) Norrbotten (112) Dalarna (163) Kalmar (177) Örebro (101) Värmland (62) Gotland (17) Uppsala (177) Västerbotten (124) Unilateral enligt delia Bitemporal Bifrontal Annan 25

26 10. Krampens längd 10.1 Minst 20 sekunders kramptid Den epileptiska krampens längd och kvalitet är avgörande för effekten av ECT. Krampanfall som är optimala är vanligen minst sekunder. Grafen visar andelen täta serier där ett minst 20 sekunder långt epileptiskt anfall utlösts vid första och sista ECT. I 85 % av index-serierna utlöstes ett minst 20 sekunders långt epileptiskt anfall vid första och sista ECT i serien. Andelen varierade från 63 % i Värmland till 98 % i Halland. Halland (107) Västmanland (97) Östergötland (170) Västernorrland (80) Södermanland (98) Gävleborg (152) Kronoberg (59) Gotland (16) Stockholm (664) Västra Götaland (448) Jämtland (54) Riket (3363) 85% Jönköping (156) Blekinge (48) Dalarna (162) Örebro (96) Västerbotten (114) Uppsala (178) Kalmar (105) Skåne (392) Norrbotten (107) Värmland (60)

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Inspirationsdag Stockholm

Kvalitetsregister ECT. Inspirationsdag Stockholm Kvalitetsregister ECT Inspirationsdag 2016-09-08 Stockholm Könsfördelning 2015 Södertälje (31) 71% S:t Göran/Norra (118) 67% Visby (27) 67% Huddinge/Sydväst (184) Stockholms sjukvårdsregion (634) 63% 62%

Läs mer

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT)

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT) Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) I den här rapporten presenteras vårdresultat riktade till patienter och/eller anhöriga. Innehåll Vad är elbehandling?... 3 Antal behandlade patienter... 3

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport (Utan data från Socialstyrelsens patientregister)

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport (Utan data från Socialstyrelsens patientregister) Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2016 (Utan data från Socialstyrelsens patientregister) Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Med. Dr., överläkare Huvudförfattare av årsrapporten

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Vårdresultat för patienter

Vårdresultat för patienter Datum: 2017-08-16 Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) Innehåll Vad är elbehandling... 3 Antal behandlade patienter... 3 Behandlingstid och antal behandlingar... 3 Kön- och åldersfördelning hos

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2014

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2014 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Representant för Svenska

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med. Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Resultatdata fö r patienter ur Kvalitetsregister ECT

Resultatdata fö r patienter ur Kvalitetsregister ECT Resultatdata fö r patienter ur Kvalitetsregister ECT Från årsrapporten 2014 Innehåll 1. Antal ECT-behandlade och täckningsgrad... 2 2. Ålder och kön... 2 3. Behandlingstid och antal behandlingar... 3 4.

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Årsrapport 2014. Innehåll. Årsrapport 2014. Kvalitetsregister ECT. Sammanfattning...4. Kvalitetsregister ECT. Inledning...5

Årsrapport 2014. Innehåll. Årsrapport 2014. Kvalitetsregister ECT. Sammanfattning...4. Kvalitetsregister ECT. Inledning...5 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 214 Årsrapport 214 Innehåll Kvalitetsregister ECT Sammanfattning...4 Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med. Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 BORIS Barn Obesitas Register i Sverige Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 Tillväxt Antal patienter Deltagande enheter Resultat av arbete med att öka

Läs mer

Socialstyrelsens patientregister för f

Socialstyrelsens patientregister för f Socialstyrelsens patientregister för f tvångsv ngsvård vad säger s det oss? Herman Holm Emma Björkenstam Svenska Psykiatrikongressen, 14 mars Bakgrund 1 januari 1992: Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Johannesbergs Slott 2013-11-13 Alla diagnoser Danderyds sjukhus 2012 Hela landet 2012 BIVA och TIVA borttaget i urvalet 2013-11-13 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november).

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november). rapport för 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget 46 (9 15 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2011 Projektnummer 1521102 Ulf Haraldsson

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer