Kvalitetsregister ECT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsregister ECT"

Transkript

1 Rapport Datum: Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1

2 Innehåll 1. Inledning Patientsammansättning Könsfördelning av registrerade unika individer Antal registrerade individer per åldersgrupp och kön Fördelning av indikationer Antal registrerade individer, serier och antal ECT per tät och gles serie Vårdformer vid tät ECT Frivillig vård och psykiatrisk tvångsvård Slutenvård och öppenvård Etablerad indikation Symtomskattning och symtomfrihet Bedömning med MADRS eller MADRS-S efter ECT vid depression Andel patienter med depression som uppnår symtomfrihet (MADRS/MADRS-S 10) efter ECT Symtomskattning och symtomfrihet från depression efter ECT Klinisk bedömning och förändring efter ECT Bedömning med Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I) Klinisk förändring enligt Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I) efter ECT Minnesskattning och minnesförändring Minnesskattning (CPRS-minne) före och efter ECT Minnesförändring efter ECT jämfört med före ECT Minnesskattning och minnesstörning Elektrodplacering Elektrodplacering vid första ECT i serien Elektrodplacering vid sista ECT i serien Krampens längd (23) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

3 1. Inledning I den här rapporten redovisas preliminära resultat för För flera av måtten redovisas också jämförande resultat från Några av resultaten redovisas på enhetsnivå för de enheter som har tillräckligt många registreringar i underlag. Datauttaget gjordes Dessa preliminära resultat kan till exempel användas i verksamhetsberättelser. 2. Patientsammansättning 2.1 Könsfördelning av registrerade unika individer Region Jämtland Härjedalen (41) 76% Landstinget Västernorrland (89) Region Gotland (21) Region Kronoberg (63) Region Gävleborg (127) Region Skåne (421) Västra Götalandsregionen (604) Region Jönköpings län (208) Region Örebro län (100) Norrbottens läns landsting (71) Landstinget i Dalarna (132) Riket (3507) Stockholms läns landsting (591) Region Östergötland (204) Landstinget i Uppsala län (185) Landstinget i Blekinge (42) Landstinget i Sörmland (99) Landstinget i Värmland (80) Västerbottens läns landsting (108) Landstinget i Västmanland (96) Landstinget i Kalmar län (91) Region Halland (134) 67% 67% 67% 66% 66% 64% 64% 64% 63% 62% 62% 62% 61% 61% 60% 58% 56% 54% 53% 50% 46% 38% Kvinnor Män Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (23)

4 2.2 Antal registrerade individer per åldersgrupp och kön < >84 Åldersgrupper Män Kvinnor 2.3 Fördelning av indikationer 3% 13% 6% 9% Etablerad indikation, depression Etablerad indikation, ej depression Ej etablerad, depression Ej etablerad, ej depression 69% Uppgift saknas 4 (23) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

5 3. Antal registrerade individer, serier och antal ECT per tät och gles serie Sjukhus Individer Täta serier Antal ECT/tät serie (medelvärde) Glesa serier Antal ECT/gles serie (medelvärde) Arvika ,6 Borås ,3 19 7,1 Danderyd ,5 40 5,9 Eksjö ,3 13 9,7 Eskilstuna , ,7 Falköping ,9 45 9,8 Gällivare ,6 2 Gävle ,1 11 9,0 Halmstad ,6 15 5,7 Helsingborg , ,6 Huddinge/Sydvästra ,9 27 7,3 Hudiksvall ,5 15 6,2 Hässleholm Jönköping , ,7 Kalmar ,8 4 Karlshamn ,3 2 Karlskoga ,1 5 Karlskrona ,5 6 Karlstad ,2 17 8,1 Kristianstad ,3 2 Kungälv ,4 21 8,0 Lindesberg ,6 0 Linköping ,7 51 6,9 Lund ,0 33 6,0 Malmö ,3 0 Mora Motala ,6 3 *Är antalet serier färre än 10 visas inget resultat för ECT per tät respektive gles serie. Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (23)

6 Sjukhus Individer Täta serier Antal ECT/tät serie (medelvärde) Glesa serier Mölndal ,5 5 Antal ECT/gles serie (medelvärde) Norrköping ,1 19 5,5 NU-sjukvården ,0 5 Nyköping ,2 19 5,7 Piteå , ,4 S:t Göran ,8 2 Sahlgrenska ,1 10 4,7 Skellefteå ,1 3 Sollefteå SU/Östra ,2 11 6,8 Sunderbyn/Luleå ,3 7 Sundsvall ,2 26 3,7 Säter ,5 27 7,0 Södertälje ,9 13 5,4 Trelleborg , ,4 Umeå ,7 19 5,2 Uppsala ,3 41 9,9 Varberg , ,8 Visby ,3 6 Värnamo ,5 0 Västervik , ,3 Västerås ,7 36 6,6 Växjö ,4 26 7,5 Ängelholm ,9 7 Örebro ,3 20 7,2 Örnsköldsvik ,8 0 Östersund ,2 3 Riket , ,5 *Är antalet serier färre än 10 visas inget resultat för ECT per tät respektive gles serie. 6 (23) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

7 4. Vårdformer vid tät ECT 4.1 Frivillig vård och psykiatrisk tvångsvård I 82 % av de täta serierna vårdades patienten frivilligt vid första behandlingstillfälle med ECT. I 18 % av serierna vårdades patienten enligt lagen om psykiatriskt tvångsvård (LPT) och i 0,2 % enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Andelen serier där patienten vårdades enligt LPT varierade från 2 % i Region Jämtland Härjedalen till 40 % i Landstinget i Sörmland. Region Jämtland Härjedalen (47) Region Jönköpings län (96) Landstinget i Blekinge (40) Norrbottens läns landsting (50) Landstinget Västernorrland (99) Region Halland (146) Landstinget i Dalarna (158) Landstinget i Uppsala län (202) Västerbottens läns landsting (128) Landstinget i Värmland (78) Region Gotland (18) Region Östergötland (214) Riket (3268) Landstinget i Västmanland (105) Stockholms läns landsting (724) Region Skåne (203) Västra Götalandsregionen (529) Region Kronoberg (70) Region Gävleborg (147) Region Örebro län (114) Landstinget i Sörmland (96) Landstinget i Kalmar län (4)* 82% 2% 8% 10% 12% 9% 13% 13% 15% 16% 17% 17% 17% 18% 0,2% 18% 18% 19% 19% 20% 23% 25% 40% Frivillig vård LPT LRV *Färre fall än 10 Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (23)

8 4.2 Slutenvård och öppenvård I 87 % av de täta serierna vårdades patienten inneliggande vid första behandlingstillfälle med ECT. Andelen serier där patienten vårdades inneliggande varierade från 70 % i Norrbottens läns landsting till 100 % i Region Jämtland Härjedalen. Denna graf och föregående grav avser endast tät ECT (index-ect). Gles ECT, det vill säga fortsättning- och underhålls-ect, ges vanligen i frivillig öppenvård. Region Jämtland Härjedalen (47) Västra Götalandsregionen (531) Region Gotland (18) Landstinget i Dalarna (158) Region Skåne (203) Region Kronoberg (70) Region Halland (146) Region Örebro län (114) Stockholms läns landsting (727) Riket (3384) Region Gävleborg (147) Landstinget i Västmanland (105) Landstinget i Kalmar län (112) Landstinget i Sörmland (97) Landstinget i Uppsala län (202) Landstinget i Värmland (78) Västerbottens läns landsting (128) Landstinget Västernorrland (99) Landstinget i Blekinge (42) Region Jönköpings län (96) Region Östergötland (214) Norrbottens läns landsting (50) 100% 96% 94% 91% 90% 90% 88% 88% 88% 87% 86% 86% 86% 85% 84% 82% 80% 79% 79% 76% 72% 70% Slutenvård Öppenvård 8 (23) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

9 5. Etablerad indikation I 82 % av serierna fanns en etablerad indikation för ECT dokumenterad. Andelen varierade från 24 % i Region Jämtland Härjedalen till 96 % i Region Gotland. Region Gotland (24) Stockholms läns landsting (811) Region Östergötland (306) Landstinget i Dalarna (191) Region Jönköpings län (261) Landstinget i Uppsala län (247) Västra Götalandsregionen (823) Riket (4809) Region Örebro län (144) Region Gävleborg (173) Landstinget i Kalmar län (132) Region Skåne (537) Region Halland (177) Landstinget Västernorrland (126) Landstinget i Värmland (106) Landstinget i Sörmland (139) Landstinget i Blekinge (50) Västerbottens läns landsting (150) Norrbottens läns landsting (120) Landstinget i Västmanland (143) Region Kronoberg (98) Region Jämtland Härjedalen (51) Svenska psykiatriska föreningen presenterade 2014 Kliniska riktlinjer för ECT. I riktlinjerna definierades ett antal etablerade indikationer för ECT. Indikatorn avser att mäta andelen av alla patienter som har behandlats med ECT där en etablerad indikation har dokumenterats. Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (23)

10 Tabell. Etablerad indikation, 2015 Sjukhus Antal serier Andel etablerad indikation Sjukhus Antal serier Andel etablerad indikation Arvika <30 Mölndal 75 97,3 Borås 97 59,8 Norrköping ,4 Danderyd ,9 NU-sjukvården ,0 Eksjö ,6 Nyköping 67 95,5 Eskilstuna 72 55,6 Piteå 63 60,3 Falköping ,1 S:t Göran ,5 Gällivare <30 Sahlgrenska ,5 Gävle ,0 Skellefteå 45 77,8 Halmstad 68 70,6 Sollefteå <30 Helsingborg ,3 SU/Östra ,0 Huddinge/Sydvästra ,7 Sunderbyn/Luleå 45 68,9 Hudiksvall ,7 Sundsvall ,0 Hässleholm <30 Säter ,8 Jönköping ,6 Södertälje 47 91,5 Kalmar 71 84,5 Trelleborg 59 86,4 Karlshamn <30 Umeå ,8 Karlskoga 40 65,0 Uppsala ,0 Karlskrona <30 Varberg ,5 Karlstad 87 81,6 Visby <30 Kristianstad 38 50,0 Värnamo <30 Kungälv ,6 Västervik 61 73,8 Lindesberg <30 Västerås ,6 Linköping ,3 Växjö 98 46,9 Lund ,5 Ängelholm 42 88,1 Malmö 68 58,8 Örebro 77 88,3 Mora <30 Örnsköldsvik <30 Motala <30 Östersund 51 23,5 Riket ,2 *Är antalet serier färre än 30 redovisas inget resultat på enhetsnivå. 10 (23) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

11 6. Symtomskattning och symtomfrihet 6.1 Bedömning med MADRS eller MADRS-S efter ECT vid depression I 52 % av de täta serierna för depression bedömdes patienten med MADRS eller MADRS-S inom en vecka efter ECT. Andelen varierade från 13 % i Landstinget i Värmland till 87 % i Region Gotland. Region Gotland (15) Landstinget i Dalarna (111) Landstinget i Västmanland (79) Stockholms läns landsting (588) Region Jämtland Härjedalen (19) Landstinget i Uppsala län (168) Västerbottens läns landsting (81) Region Halland (128) Region Gävleborg (97) Riket (3061) Region Örebro län (94) Landstinget i Blekinge (36) Landstinget i Kalmar län (85) Region Jönköpings län (168) Region Skåne (329) Landstinget i Sörmland (61) Landstinget Västernorrland (87) Västra Götalandsregionen (559) Norrbottens läns landsting (44) Region Kronoberg (45) Region Östergötland (211) Landstinget i Värmland (56) Andel patienter som har bedömts med MADRS eller MADRS-S efter index-ect. Endast patienter med depression som indikation för ECT ingår i analysen. Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (23)

12 6.2 Andel patienter med depression som uppnår symtomfrihet (MADRS/MADRS-S 10) efter ECT 43 % av patienterna som bedömdes med MADRS eller MADRS-S inom en vecka efter ECT uppnådde symtomfrihet från depression. Landstinget i Sörmland (26) Region Jämtland Härjedalen (14) Västerbottens läns landsting (50) Landstinget i Västmanland (60) Norrbottens läns landsting (16) Region Kronoberg (14) Region Skåne (140) Region Jönköpings län (78) Landstinget Västernorrland (36) Landstinget i Dalarna (93) Landstinget i Blekinge (18) Region Halland (78) Riket (1601) Region Gävleborg (58) Landstinget i Kalmar län (42) Västra Götalandsregionen (211) Region Östergötland (54) Stockholms läns landsting (435) Region Örebro län (48) Landstinget i Uppsala län (110) Region Gotland (13) Landstinget i Värmland (7)* Markör för remission är 10 poäng på MADRS eller MADRS-S efter ECT. Endast patienter med depression som indikation för ECT som har skattats med MADRS eller MADRS-S inom en vecka efter index-ect ingår i analysen. *Färre fall än (23) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

13 6.3 Symtomskattning och symtomfrihet från depression efter ECT Det kan finnas en risk att vissa enheter tenderar att dokumentera resultatet av behandlingen i större utsträckning vid lyckat resultat (uppnådd remission) än då behandlingen inte förmådde erbjuda patienten symtomfrihet. De kan då få ett falskt för högt värde på indikatorn. Andra enheter kanske dokumenterar resultatet oftare när patienten har kvarvarande symtom än när remission uppnåtts. De kan då för ett falskt för lågt värde. Ju större andel av patienterna som bedömts desto säkrare är indikatorns resultat. Vid ECT tenderar äldre patienter att ha större chans till symtomfrihet än yngre patienter. Patienter med svårare former av depression har högre chans till symtomfrihet än patienter med lindrigare former av depression, som ofta får behandlingen senare i sjukdomsförloppet. Enhetens patientsammansättning har därför betydelse för vilket resultat som kan förväntas. Tabell. Symtomskattning och symtomfrihet, 2015 Antal index-serier Andel skattade Sjukhus med depression (%) Antal skattade Andel symtomfria (%) Arvika <30 Borås 57 73, ,9 Danderyd , ,4 Eksjö 79 59, ,1 Eskilstuna <30 Falköping 70 77, ,6 Gällivare <30 Gävle 52 61, ,6 Halmstad 38 47,4 18 Helsingborg , ,1 Huddinge/Sydvästra , ,8 Hudiksvall 45 57,8 26 Jönköping 75 41, ,9 Kalmar 51 62, ,9 Karlshamn <30 Karlskoga <30 Karlskrona <30 Karlstad 50 6,0 3 Kristianstad <30 Kungälv 78 33,3 26 Lindesberg <30 Linköping 95 47, ,2 Lund ,7 11 Malmö 42 42,9 18 Mora 1 Motala <30 *Är antalet serier färre än 30 redovisas inget resultat på enhetsnivå. Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (23)

14 Sjukhus Antal index-serier med depression Andel skattade (%) Antal skattade Andel symtomfria (%) Mölndal 59 6,8 4 Norrköping 100 1,0 1 NU-sjukvården 93 59, ,0 Nyköping 39 41,0 16 Piteå <30 S:t Göran/Norra Stockholm 93 90, ,9 Sahlgrenska 90 33, ,0 Skellefteå <30 Sollefteå <30 SU/Östra 112 0,0 Sunderbyn/Luleå <30 Sundsvall 62 53, ,5 Säter , ,2 Södertälje <30 Trelleborg <30 Umeå 53 64, ,9 Uppsala , ,6 Varberg 90 66, ,0 Visby <30 Värnamo <30 Västervik 34 29,4 10 Västerås 79 75, ,7 Växjö 45 31,1 14 Ängelholm 31 80,6 25 Örebro 46 39,1 18 Örnsköldsvik <30 Östersund <30 Riket , ,2 *Är antalet serier färre än 30 redovisas inget resultat på enhetsnivå. 14 (23) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

15 7. Klinisk bedömning och förändring efter ECT 7.1 Bedömning med Clinical Global Impression- Improvement (CGI-I) I 88 % av de täta serierna bedömdes patienten med Clinical Global Impression- Improvement (CGI-I) efter ECT. Andel bedömda varierade från 36 % i Landstinget i Kalmar till 100 % i Region Jönköpings län. Region Jönköpings län (218) Landstinget i Dalarna (160) Region Gävleborg (147) Landstinget Västernorrland (99) Region Östergötland (233) Västra Götalandsregionen (707) Region Halland (146) Norrbottens läns landsting (87) Landstinget i Sörmland (105) Region Jämtland Härjedalen (48) Region Örebro län (119) Region Kronoberg (72) Landstinget i Värmland (79) Region Skåne (438) Landstinget i Blekinge (42) Landstinget i Västmanland (107) Riket (4003) Landstinget i Uppsala län (206) Västerbottens läns landsting (128) Region Gotland (18) Stockholms läns landsting (729) Landstinget i Kalmar län (115) Andel index-serier där patienten följts upp med Clinical Global Impression- Improvement (CGI-I). Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (23)

16 7.2 Klinisk förändring enligt Clinical Global Impression- Improvement (CGI-I) efter ECT Efter 76 % av de täta serierna bedömdes patienten som mycket eller väldigt mycket förbättrad. Landstinget i Västmanland (95) Landstinget Västernorrland (98) Landstinget i Kalmar län (41) Landstinget i Dalarna (159) Region Jönköpings län (218) Region Skåne (403) Västra Götalandsregionen (691) Landstinget i Sörmland (101) Region Gotland (13) Landstinget i Uppsala län (176) Landstinget i Blekinge (38) Riket (3521) 76% 24% 0,30% Stockholms läns landsting (484) Region Örebro län (113) Norrbottens läns landsting (84) Västerbottens läns landsting (102) Region Östergötland (230) Region Halland (142) Region Gävleborg (146) Region Jämtland Härjedalen (46) Region Kronoberg (68) Landstinget i Värmland (73) Förbättrad Oförändrad Försämrad De registrerade svaren har delats in i tre grupper: Förbättrad = mycket till väldigt mycket förbättrad. Oförändrad = oförändrad, minimalt förbättrad eller minimalt försämrad. Försämrad = mycket till väldigt mycket försämrad. 16 (23) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

17 8. Minnesskattning och minnesförändring 8.1 Minnesskattning (CPRS-minne) före och efter ECT I 63 % av de täta serierna efterfrågades och dokumenterades patientens minnesfunktion inom en vecka före och efter ECT. Andelen varierade från 30 % i Landstinget i Kalmar och län till 89 % i Region Jönköpings län. Region Jönköpings län (218) Landstinget i Västmanland (107) Region Halland (146) Region Kronoberg (72) Landstinget i Värmland (79) Landstinget i Dalarna (160) Region Skåne (438) Region Gävleborg (147) Region Gotland (18) Landstinget i Sörmland (105) Riket (4003) Västra Götalandsregionen (707) Landstinget Västernorrland (99) Region Jämtland Härjedalen (48) Stockholms läns landsting (729) Region Östergötland (233) Västerbottens läns landsting (128) Norrbottens läns landsting (87) Region Örebro län (119) Landstinget i Blekinge (42) Landstinget i Uppsala län (206) Landstinget i Kalmar län (115) Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (23)

18 8.2 Minnesförändring efter ECT jämfört med före ECT I 15 % av de täta serierna upplevde patienten en försämring av minnet inom en vecka efter ECT. Landstinget i Blekinge (18) 78% Region Östergötland (118) Västerbottens läns landsting (58) Region Gävleborg (100) Landstinget i Kalmar län (35) Stockholms läns landsting (444) Region Halland (120) Landstinget i Uppsala län (85) Landstinget i Västmanland (93) Landstinget i Värmland (64) Region Örebro län (52) Riket (2524) Region Skåne (315) Region Kronoberg (59) Region Jönköpings län (194) Region Gotland (12) Landstinget Västernorrland (62) Västra Götalandsregionen (443) Region Jämtland Härjedalen (30) Landstinget i Dalarna (116) Norrbottens läns landsting (39) Landstinget i Sörmland (67) 28% 24% 24% 23% 22% 20% 18% 16% 16% 15% 15% 15% 12% 10% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 5% 77% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Försämring Oförandrat Förbättring Minnesfrågan i Comprehensive Psychopathological Rating Scale har registrerats före och efter ECT. Markör för försämring är 2 eller fler ökade steg på skalan efter ECT jämfört med före ECT. Markör för förbättring är 2 eller fler minskade steg på skalan efter ECT jämfört med före ECT 18 (23) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

19 8.3 Minnesskattning och minnesstörning Det kan finnas en risk att vissa enheter tenderar att dokumentera resultatet av behandlingen i större utsträckning vid lyckat resultat (ingen minnesstörning) än då minnesstörning uppstått. De kan då få ett falskt för lågt värde på indikatorn. Andra enheter kanske dokumenterar resultatet oftare när patienten har drabbats av minnesstörning än när ingen minnesstörning konstaterats. De kan då för ett falskt för högt värde. Ju större andel av patienterna som deltar i analysen, desto säkrare blir resultatet. Det kan också finnas skillnader i hur eller när man efterfrågar minnesstörning i samband med ECT. Eftersom minnesstörningen i samband med ECT ofta minskar snabbt kan det ha betydelse om enhetens rutin är att efterfråga minnesstörning samma dag som sista ECT genomförts eller en vecka senare. Tabell. Minnesskattning och minnesstörning 2015 Andel skattade Sjukhus Antal täta serier (%) Antal skattade Andel försämrade (%) Arvika <30 Borås 78 92,3 72 5,6 Danderyd , ,4 Eksjö 96 90,6 87 6,9 Eskilstuna 57 45,6 26 Falköping ,3 70 2,9 Gällivare <30 Gävle 60 88, ,0 Halmstad 53 52,8 28 Helsingborg , ,3 Huddinge/Sydvästra , ,7 Hudiksvall 87 54, ,8 Hässleholm <30 Jönköping , ,8 Kalmar 67 44, ,3 Karlshamn <30 Karlskoga 35 0,0 Karlskrona <30 Karlstad 70 78, ,2 Kristianstad 36 8,3 3 Kungälv 88 43, ,5 Lindesberg <30 Linköping , ,8 Lund , ,8 Malmö 68 69,1 47 0,0 Mora <30 Motala <30 *Är antalet serier färre än 30 redovisas inget resultat på enhetsnivå för respektive mått. Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (23)

20 Sjukhus Antal täta serier Andel skattade (%) Antal skattade Andel försämrade (%) Mölndal 70 90,0 63 9,5 Norrköping , ,9 NU-sjukvården ,4 98 4,1 Nyköping 48 85,4 41 0,0 Piteå 39 64,1 25 S:t Göran/Norra Stockholm , ,4 Sahlgrenska 113 8,8 10 Skellefteå 42 42,9 18 Sollefteå <30 SU/Östra , ,9 Sunderbyn/Luleå 38 10,5 4 Sundsvall 74 51, ,2 Säter , ,0 Södertälje 34 17,6 6 Trelleborg 33 36,4 12 Umeå 86 46, ,5 Uppsala , ,6 Varberg 93 98, ,7 Visby <30 Värnamo <30 Västervik 48 10,4 5 Västerås , ,1 Växjö 72 81, ,9 Ängelholm 35 91, ,6 Örebro 57 52, ,0 Örnsköldsvik <30 Östersund 48 62,5 30 6,7 Riket , ,3 *Är antalet serier färre än 30 redovisas inget resultat på enhetsnivå för respektive mått. 20 (23) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

21 9. Elektrodplacering 9.1 Elektrodplacering vid första ECT i serien De flesta patienter får behandling med unilateral elektrodplacering. I 88 % av de täta serierna inleddes behandlingen med unilateral elektrodplacering. Andelen varierade från 33 % i region Gotland till 100 % i region Jämtland Härjedalen och Region Kronoberg. Region Jämtland Härjedalen (48) Region Kronoberg (72) Landstinget Västernorrland (99) Västra Götalandsregionen (707) Landstinget i Värmland (79) Landstinget i Uppsala län (206) Region Skåne (411) Region Östergötland (233) Region Jönköpings län (218) Stockholms läns landsting (725) Landstinget i Blekinge (42) Landstinget i Sörmland (105) Riket (3964) Region Halland (146) Region Gävleborg (147) Landstinget i Västmanland (107) Region Örebro län (115) Norrbottens läns landsting (87) Landstinget i Dalarna (159) Landstinget i Kalmar län (113) Västerbottens läns landsting (127) Region Gotland (18) Unilateral Bitemporal Bifrontal Annan Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (23)

22 9.2 Elektrodplacering vid sista ECT i serien Andelen täta serier som avslutades med unilateral elektrodplacering var 86 %. Andelen varierade från 22 % i Region Gotland till 100 % i Region Kronoberg. Region Kronoberg (72) Landstinget Västernorrland (98) Landstinget i Blekinge (33) Region Östergötland (233) Region Jönköpings län (218) Region Jämtland Härjedalen (48) Landstinget i Sörmland (105) Landstinget i Värmland (79) Västra Götalandsregionen (706) Region Skåne (408) Landstinget i Uppsala län (205) Stockholms läns landsting (724) Riket (3947) Norrbottens läns landsting (87) Region Halland (145) Landstinget i Västmanland (107) Region Örebro län (115) Region Gävleborg (147) Landstinget i Kalmar län (113) Landstinget i Dalarna (159) Västerbottens läns landsting (127) Region Gotland (18) Unilateral Bitemporal Bifrontal Annan 22 (23) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

23 10. Krampens längd Den epileptiska krampens längd och kvalitet är avgörande för effekten av ECT. Krampanfall som är optimala är vanligen minst sekunder. Grafen visar andelen täta serier där ett minst 20 sekunder långt epileptiskt anfall utlösts vid första och sista ECT. I 85 % av serierna utlöstes ett epileptiskt anfall på minst 20 sekunder vid första och sista behandlingstillfälle. Andelen varierade från 67 % i Region Gotland till 95 % i Region Östergötland. Region Östergötland (208) Region Kronoberg (69) Region Halland (129) Landstinget i Kalmar län (94) Region Gävleborg (147) Stockholms läns landsting (697) Norrbottens läns landsting (49) Region Jämtland Härjedalen (44) Landstinget i Blekinge (42) Landstinget Västernorrland (99) Riket (3187) Västerbottens läns landsting (119) Landstinget i Sörmland (98) Västra Götalandsregionen (449) Landstinget i Värmland (77) Region Skåne (193) Region Örebro län (110) Region Jönköpings län (91) Landstinget i Västmanland (95) Landstinget i Dalarna (159) Landstinget i Uppsala län (200) 95% 94% 93% 92% 91% 91% 90% 89% 88% 87% 85% 84% 83% 82% 81% 79% 79% 79% 78% 76% 74% Region Gotland (18) 67% Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (23)

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2018-08-16 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q2. Preliminära resultat för det första halvåret 2018 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Antal registrerade individer, serier och uppföljningar

Läs mer

Preliminära resultat för 2017

Preliminära resultat för 2017 Rapport Datum: 2018-02-05 Författare: Tove Elvin Preliminära resultat för 2017 Kvalitetsregister ECT Innehåll 1. Inledning... 3 2. Antal registrerade individer, serier och uppföljningar per sjukhus 3 3.

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2018-10-15 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2018 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Antal registrerade individer, serier och uppföljningar

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2019-01-07 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Preliminära resultat för 2018 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Antal registrerade individer, serier och uppföljningar per sjukhus... 3 3. Antal

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

ECT etablerad behandlingsmetod svår depression muskelrelaxation och narkos generaliserat epileptiskt anfal 4 12 behandlingar i en indexserie

ECT etablerad behandlingsmetod svår depression muskelrelaxation och narkos generaliserat epileptiskt anfal 4 12 behandlingar i en indexserie ECT Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en vetenskapligt och erfarenhetsmässigt väl etablerad behandlingsmetod vid flera av de allvarligaste sjukdomstillstånden inom psykiatrin. Den främsta indikationen för

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELL 1, 2018 Täckningsgrad för TIA, per sjukhus Sjukhus Täckningsgrad TIA, Akademiska 80 Aleris Bollnäs 97 Alingsås 98 Arvika 98 Avesta 91 Borås 96 Capio

Läs mer

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT)

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT) Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) I den här rapporten presenteras vårdresultat riktade till patienter och/eller anhöriga. Innehåll Vad är elbehandling?... 3 Antal behandlade patienter... 3

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELL 1, 2018 Andel med blodtryckssänkande behandling, statiner och trombocythämmande vid utskrivning. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Inspirationsdag Stockholm

Kvalitetsregister ECT. Inspirationsdag Stockholm Kvalitetsregister ECT Inspirationsdag 2016-09-08 Stockholm Könsfördelning 2015 Södertälje (31) 71% S:t Göran/Norra (118) 67% Visby (27) 67% Huddinge/Sydväst (184) Stockholms sjukvårdsregion (634) 63% 62%

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELL 1, 2017 Antikoagulantia vid utskrivning hos patienter under 80 år med förmaksflimmer. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För stroke har

Läs mer

Resultatdata fö r patienter ur Kvalitetsregister ECT

Resultatdata fö r patienter ur Kvalitetsregister ECT Resultatdata fö r patienter ur Kvalitetsregister ECT Från årsrapporten 2014 Innehåll 1. Antal ECT-behandlade och täckningsgrad... 2 2. Ålder och kön... 2 3. Behandlingstid och antal behandlingar... 3 4.

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELL 1, 2017 Antikoagulantia vid utskrivning hos patienter under 80 år med förmaksflimmer. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För stroke har

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport (Utan data från Socialstyrelsens patientregister)

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport (Utan data från Socialstyrelsens patientregister) Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2016 (Utan data från Socialstyrelsens patientregister) Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Med. Dr., överläkare Huvudförfattare av årsrapporten

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2014

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2014 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Representant för Svenska

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Vårdresultat för patienter 2017

Vårdresultat för patienter 2017 Kvalitetsregister ECT Vårdresultat för patienter 17 Elbehandling (ECT) Vad är elbehandling Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en behandling som används vid svåra psykiska sjukdomar, framför allt vid svår

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2015

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2015 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2017

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2017 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2017 Årsrapport 2017 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Huvudförfattare av årsrapporten Tove Elvin Axel Nordenskjöld Representant för Svenska Psykiatriska

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport Version 1 utan data från patientregistret

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport Version 1 utan data från patientregistret Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2017 Version 1 utan data från patientregistret Årsrapport 2017 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Huvudförfattare av årsrapporten Tove Elvin Axel Nordenskjöld

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2016

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Med. Dr., överläkare Huvudförfattare av årsrapporten Tove Elvin Axel Nordenskjöld Representant

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2016

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Med. Dr., överläkare Huvudförfattare av årsrapporten Tove Elvin Axel Nordenskjöld Representant

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg

HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg SOM HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg februari 2008 s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Nöjd med hur demokratin fungerar i den kommun där

Läs mer

Deltagande enheter BORIS

Deltagande enheter BORIS Deltagande enheter BORIS Län, Nivå, Enhet, Enhetsnummer Blekinge län Blekinge barnklinik, 050 Dalarnas län Falun barnklinik, 076 Gotlands län Visby barnklinik, 015 Gävleborgs län Gävle barnklinik, 091

Läs mer

Vårdresultat för patienter

Vårdresultat för patienter Datum: 2017-08-16 Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) Innehåll Vad är elbehandling... 3 Antal behandlade patienter... 3 Behandlingstid och antal behandlingar... 3 Kön- och åldersfördelning hos

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Världens 1a nationella strokeregister Det mest kompletta strokeregistret: stroke TIA barnstroke >90 %täckningsgrad Data i akutskedet, 3 månader och 1

Världens 1a nationella strokeregister Det mest kompletta strokeregistret: stroke TIA barnstroke >90 %täckningsgrad Data i akutskedet, 3 månader och 1 Världens 1a nationella strokeregister Det mest kompletta strokeregistret: stroke TIA barnstroke >90 %täckningsgrad Data i akutskedet, 3 månader och 1 år Många PROMS Ibland andra kompletterande enkäter:

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

PPM-VRI Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner. Redovisning av resultat HT11

PPM-VRI Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner. Redovisning av resultat HT11 PPM-VRI Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner Redovisning av resultat HT11 PPM-VRI inom psykiatrisk och somatisk slutenvård VT 08 HT 08 VT 09 HT 09 VT 10 HT 10 VT 11 HT 11 Landsting / regioner

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med. Dr., Överläkare Representant

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

RSV-rapport för vecka 16, 2014

RSV-rapport för vecka 16, 2014 RSV-rapport för vecka 16, 2014 Denna rapport publicerades den 24 april 2014 och redovisar RSV-läget vecka 16 (14 20 april). Lägesbeskrivning Under vecka 16 diagnosticerades 103 fall av RSV vilket är en

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2018

RSV-rapport för vecka 13, 2018 RSV-rapport för vecka 13, 2018 Denna rapport publicerades den 5 april 2018 och redovisar RSV-läget vecka 13 (26 mars 1 april). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) avtog under

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Karlstad Kalix Akutmottagning 10-11,15-19,23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Karlstad Kalix Akutmottagning 10-11,15-19,23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2018

RSV-rapport för vecka 9, 2018 RSV-rapport för vecka 9, 2018 Denna rapport publicerades den 8 mars 2018 och redovisar RSV-läget vecka 9 (26 februari 4 mars). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) är på en

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Årsrapport 2014. Innehåll. Årsrapport 2014. Kvalitetsregister ECT. Sammanfattning...4. Kvalitetsregister ECT. Inledning...5

Årsrapport 2014. Innehåll. Årsrapport 2014. Kvalitetsregister ECT. Sammanfattning...4. Kvalitetsregister ECT. Inledning...5 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 214 Årsrapport 214 Innehåll Kvalitetsregister ECT Sammanfattning...4 Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

RSV-rapport för vecka 11, 2018

RSV-rapport för vecka 11, 2018 RSV-rapport för vecka 11, 2018 Denna rapport publicerades den 22 mars 2018 och redovisar RSV-läget vecka 11 (12-18 mars). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) är på en låg

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2018

RSV-rapport för vecka 8, 2018 RSV-rapport för vecka 8, 2018 Denna rapport publicerades den 1 mars 2018 och redovisar RSV-läget vecka 8 (19-25 februari). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) är fortsatt

Läs mer

RSV-rapport för vecka 11, 2016

RSV-rapport för vecka 11, 2016 RSV-rapport för vecka 11, 2016 Denna rapport publicerades den 24 mars 2016 och redovisar RSV-läget vecka 11 (14 20 mars). Hjälp oss att förbättra övervakningen och rapporteringen om RSV! Vi undrar vad

Läs mer

RSV-rapport för vecka 16-17, 2018

RSV-rapport för vecka 16-17, 2018 RSV-rapport för vecka 16-17, 2018 Denna rapport publicerades den 3 maj 2018 och redovisar RSV-läget vecka 16-17 (16-29 april). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) nådde sin

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Antibiotikaronder -så har det fungerat i praktiken. Stephan Stenmark Infektionsläkare och Smittskyddsläkare Ordförande i Nationella Strama

Antibiotikaronder -så har det fungerat i praktiken. Stephan Stenmark Infektionsläkare och Smittskyddsläkare Ordförande i Nationella Strama Antibiotikaronder -så har det fungerat i praktiken Stephan Stenmark Infektionsläkare och Smittskyddsläkare Ordförande i Nationella Strama Resultat av enkät om antibiotikaronder våren 19 svar Akademiska

Läs mer

Statistik om psykiatrisk tvångsvårdenligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), år 2013

Statistik om psykiatrisk tvångsvårdenligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), år 2013 Statistik om psykiatrisk tvångsvårdenligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), år 2013 Avdelningen för statistik och jämförelser Sanna Tiikkaja Herman Holm Diarienr. 44123/2014 Psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

RSV-rapport för vecka 21, 2014

RSV-rapport för vecka 21, 2014 RSV-rapport för vecka 21, 2014 Denna rapport publicerades den 30 maj 2014 och redovisar RSV-läget vecka 21 (19 25/5). Eftersom den senaste sammanställningen av statistik inom den nationella RSV-övervakningen

Läs mer

RSV-rapport för vecka 14, 2014

RSV-rapport för vecka 14, 2014 RSV-rapport för vecka 14, 2014 Denna rapport publicerades den 10 april 2014 och redovisar RSV-läget vecka 14 (31 mars 6 april). Lägesbeskrivning Antalet prover som analyseras för RSV har kontinuerligt

Läs mer

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 BORIS Barn Obesitas Register i Sverige Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 Tillväxt Antal patienter Deltagande enheter Resultat av arbete med att öka

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2018

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2018 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2018 Årsrapport 2018 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Huvudförfattare av årsrapporten Tove Elvin Axel Nordenskjöld Representant för Svenska Psykiatriska

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Lönejämförelse från till

Lönejämförelse från till Lönejämförelse från 2010-09-30 till 2016-10-01 Myndighet Tjänstebenämning Datum Median Genomsnittslön 10:e percentil 90:e percentil Lägsta lön Högsta lön TINGSRÄTTER ALLINGSÅS TINGSRÄTT DOMSTOLSSEKRETERARE

Läs mer

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Gällivare 19 Karlstad Kalix Akutmottagning 15-19,23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Gällivare 19 Karlstad Kalix Akutmottagning 15-19,23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer