För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index."

Transkript

1 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden presenterar i Hjärtrapporten 2014, omfattar elva indikatorer och speglar vårdkedjan från det akuta omhändertagandet till eftervården. Fem av indikatorerna belyser det akuta omhändertagandet vid hjärtinfarkt och visar hur väl sjukhusen följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Fyra indikatorer rör patienternas hälsa ett år efter hjärtinfarkten och två indikatorer mäter hur stor andel patienter som rapporteras in till kvalitetsregistren. En låg inrapporteringsgrad kan bland annat betyda att många patienter vårdas på annan plats än hjärtintensiven och därför inte får optimal vård. Sjukhus med minst tio patienter i målgruppen får 0, ½ eller 1 poäng beroende på hur hög andel av patienterna som når de olika nivåerna. De sjukhus som saknar resultat i en eller flera kategorier har inte rapporterat in uppgifter till registret. Några resultat från Swedehearts kvalitetsindex: Resultatet i kvalitetsindex varierar stort mellan landets sjukhus. Eftervården har genomgått en klar förbättring, men trots det når bara 12 procent av patienterna målen för eftervården efter ett år. De sjukhus som har förbättrat sig mest sedan förra året är Närsjukhuset i Köping som ökat med 4 poäng till 7,5 poäng av 11 möjliga och Västerviks sjukhus som ökat med 3,5 poäng till 8,5 poäng. Västerviks sjukhus får högst poäng i landet, 8,5 av 11 möjliga. Västervik är också det sjukhus i landet som har förbättrat eftervården allra mest. Sämst resultat har Gällivare sjukhus som försämrat sin poäng med 1 och nu endast får 1 poäng av 11 möjliga. Hjärtrapporten är Hjärt-Lungfondens årliga sammanställning av hjärthälsoläget i Sverige. På sidorna kan du läsa om årets kvalitetsindex. Nedan finns en förteckning över de elva indikatorerna. På kommande sidor finns dels sjukhusen listade i rangordning efter totalpoäng och dels listade län för län, med poäng per kategori av indikatorer, totalpoäng och förändring mellan 2012 och För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: Vid frågor, kontakta gärna Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-Lungfonden, telefon ,

2 Andel patienter som måste uppfylla respektive kvalitetsindikator för att sjukhuset ska få 0,5 respektive 1,0 poäng Kvalitetsindikator 0,5 poäng 1 poäng Reperfusion vid ST-höjningsinfarkt/vänstersidigt grenblock 80 % 85 % Reperfusion vid ST-höjningsinfarkt vänstersidigt grenblock inom rekommenderad tid 75 % 90 % Kranskärlsröntgen hos målgrupp vid icke ST-höjningsinfarkt 75 % 80 % P2Y12-blockerare hos målgrupp vid hjärtinfarkt 85 % 90 % ACE-hämmare/ARB hos målgrupp vid hjärtinfarkt 85 % 90 % Andelen med hjärtinfarkt med huvuddiagnos (< 80 år) som rapporteras till Riks-HIA 90 % 95 % Andelen hjärtinfarkter < 75 år i Riks-HIA som genomgår uppföljning efter månader 75 % 90 % Andelen rökare som slutat röka efter månader 60 % 70 % Andelen som deltagit i fysiskt träningsprogram efter månader 50 % 60 % Andelen med ett LDL-kolesterol < 1,8mmol/L eller 50 % minskning efter månader 40 % 60 % Andelen med ett systoliskt blodtryck < 140 mmhg efter månader 70 % 75 % Reperfusion innebär att det tilltäppta kärlet öppnas. ST-höjningsinfarkt och vänstersidigt grenblock är båda allvarligare former av hjärtinfarkt. Icke ST-höjningsinfarkt är en mindre allvarlig form av hjärtinfarkt. P2Y12-blockare är en grupp blodproppshämmande läkemedel. ACE-hämmare/ARB är kärlvidgande och blodtryckssänkande läkemedel. LDL-kolesterol är det "onda" kolesterolet. Kolesterol mäts i millimol per liter (mmol/l). Systoliskt blodtryck är det "övre" blodtrycket. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmhg).

3 Sjukhusens totalpoäng i kvalitetsindexet 2013 och 2012 Sjukhusets namn Län Total poäng (av 11 möjliga) Förändring Västerviks sjukhus Kalmar län 8,5 5 +3,5 Nyköpings lasarett Sörmland Centrallasarettet i Västerås Västmanland 7,5 5,5 +2 Närsjukhuset Köping Västmanland 7,5 3,5 +4 Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm Stockholms län 7 6,5 +0,5 Hässleholms sjukhus Skåne 7 4,5 +2,5 Universitetssjukhuset i Linköping Östergötland 7 4,5 +2,5 Norrtälje sjukhus Stockholms län 6,5 8-1,5 Kullbergska sjukhuset i Katrineholm Sörmland 6,5 7-0,5 Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm Stockholms län 6,5 6,5 0 Danderyds sjukhus Stockholms län 6,5 6 +0,5 Piteå älvdals sjukhus Norrbotten 6,5 6 +0,5 Värnamo sjukhus Jönköpings län 6,5 6 +0,5 Centralsjukhuset i Kristianstad Skåne 6,5 5,5 +1 Norrlands universitetssjukhus i Umeå Västerbotten 6,5 5 +1,5 Centrallasarettet i Växjö Kronoberg 6,5 4,5 +2 Ljungby lasarett Kronoberg Höglandssjukhuset i Eksjö Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov i Jönköping Jönköpings län Gävle sjukhus Gävleborgs län 6 5,5 +0,5 Oskarshamns sjukhus Kalmar län Skånes universitetssjukhus Skåne 6 4,5 +1,5 SU Mölndals sjukhus Västra Götaland 6 4,5 +1,5 Visby lasarett Gotland 6 4,5 +1,5 Östra sjukhuset i Göteborg Västra Götaland Hallands sjukhus Varberg Halland 5,5 6,5-1 Alingsås lasarett Västra Götaland 5,5 6-0,5 Sjukhuset i Lidköping Västra Götaland 5,5 5,5 0 Hudiksvalls sjukhus Gävleborgs län 5,5 5 +0,5 Mora lasarett Dalarna 5,5 5 +0,5

4 Sjukhuset i Arvika Värmland 5,5 4,5 +1 Helsingborgs lasarett Skåne 5,5 4,5 +1 Vrinnevisjukhuset i Norrköping Östergötland 5,5 3,5 +2 Lasarettet i Motala Östergötland 5 6,5-1,5 Mälarsjukhuset Eskilstuna Sörmland Centralsjukhuset i Karlstad Värmland Bollnäs sjukhus Gävleborgs län 5 5,5-0,5 Sjukhuset i Torsby Värmland 5 5,5-0,5 Lasarettet Trelleborg Skåne 5 5,5-0,5 Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg Västra Götaland Södersjukhuset i Stockholm Stockholms län Sunderby sjukhus i Luleå Norrbotten Örnsköldsviks sjukhus Västernorrland Kalix sjukhus Norrbotten 5 4,5 +0,5 Länssjukhuset i Kalmar Kalmar län 5 4,5 +0,5 Ängelholms sjukhus Skåne 5 4,5 +0,5 Kärnsjukhuset i Skövde Västra Götaland 5 3,5 +1,5 Akademiska sjukhuset i Uppsala Uppsala län 4,5 5,5-1 Blekingesjukhuset i Karlskrona Blekinge 4,5 5-0,5 Sollefteå sjukhus Västernorrland 4,5 4 +0,5 Falu lasarett Dalarna 4,5 3,5 +1 Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan* Västra Götaland 4,5 3 +1,5 Blekingesjukhuset i Karlshamn Blekinge 4 5,5-1,5 Lasarettet i Enköping Uppsala län Kungälvs sjukhus* Västra Götaland Östersunds sjukhus Jämtland Södra Älvsborgs sjukhus i Borås* Västra Götaland 4 3,5 +0,5 Lindesbergs lasarett Örebro län Skellefteå lasarett* Västerbotten Länssjukhuset i Halmstad* Halland 3,5 4-0,5 Södertälje sjukhus* Stockholms län 3,5 3 +0,5 Karlskoga lasarett Örebro län 3,5 1,5 +2 Lasarettet i Ystad* Skåne 3 3,5-0,5 Lycksele lasarett* Västerbotten 3 2,5 +0,5 Universitetssjukhuset Örebro Örebro län 2,5 3,5-1

5 Länssjukhuset i Sundsvall* Västernorrland 2,5 3-0,5 Avesta lasarett* Dalarna 2,5 2,5 0 Kiruna sjukhus* Norrbotten 2,5 2,5 0 Gällivare sjukhus Norrbotten Swedehearts kvalitetsindex 2013 per sjukhus (med minst tio patienter i målgruppen). Källa: Swedeheart Annual report 2013, sid 12 Poängen för respektive sjukhus 2012 skiljer sig marginellt åt jämfört med den poäng som redovisades i Hjärtrapporten förra året. Detta beror på justeringar av gränsvärden och urvalskriterier gjorda av Swedeheart. * Sjukhuset får inga poäng för eftervård på grund av för få registreringar och kan därför inte få full poäng i kvalitetsindex.

6 Sjukhusens poäng för olika kategorier av indikatorer fördelade per län Län Sjukhusets namn Poäng akutvård Maxpoäng: 5,0 Förändring akutvård Poäng eftervård Maxpoäng 4,0 Förändring eftervård Poäng rapportering Maxpoäng 2,0 Förändring rapportering Total poäng Maxpoäng: 11,0 Total förändring BLEKINGE Blekingesjukhuset i Karlshamn 2 4,5-2,5 1,5 1 +0,5 0,5 0 +0,5 4 5,5-1,5 Blekingesjukhuset i Karlskrona 3,5 3, ,5-0, ,5 5-0,5 DALARNA Avesta lasarett* 2,5 2, ,5 2,5 0 Mora lasarett ,5 1-0,5 5,5 5 +0,5 Falu lasarett 3,5 3 +0,5 0,5 0 +0,5 0,5 0,5 0 4,5 3,5 +1 GOTLANDS LÄN Visby lasarett 3,5 2, ,5 +0,5 0,5 0, ,5 +1,5 GÄVLEBORG Bollnäs sjukhus ,5 0 +0,5 1,5 1, ,5-0,5 HALLAND Hudiksvalls sjukhus ,5 1 +0, ,5 5 +0,5 Gävle sjukhus 3,5 3,5 0 1,5 1, ,5 +0,5 6 5,5 +0,5 Hallands sjukhus Varberg 3 3,5-0,5 1 1,5-0,5 1,5 1,5 0 5,5 6,5-1 Länssjukhuset i Halmstad* 3,5 3, ,5-0,5 3,5 4-0,5 JÄMTLAND Östersunds sjukhus 2,5 2, ,5 0, JÖNKÖPINGS LÄN Höglandssjukhuset i Eksjö 3,5 3 +0,5 2 2,5-0,5 0,5 0, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping Värnamo sjukhus 4,5 3 +1,5 1 1,5-0,5 1 1,5-0,5 6,5 6 +0,5 KALMAR LÄN Länssjukhuset i Kalmar 4 3,5 +0,5 0,5 0,5 0 0,5 0, ,5 +0,5

7 Oskarshamns sjukhus 4 2,5 +1,5 1 1,5-0, Västerviks sjukhus 4 3,5 +0,5 3,5 1 +2,5 1 0,5 +0,5 8,5 5 +3,5 KRONOBERG Ljungby lasarett 3,5 2,5 +1 1,5 2, Centrallasarettet i Växjö 4 3,5 +0,5 1,5 0, ,5 +0,5 6,5 4,5 +2 NORRBOTTEN Gällivare sjukhus 1 1,5-0, ,5-0, Sunderby sjukhus i Luleå 3,5 3 +0,5 1,5 2-0, Kiruna sjukhus* 2,5 2, ,5 2,5 0 Piteå älvdals sjukhus 3,5 3 +0,5 2 1,5 +0,5 1 1,5-0,5 6,5 6 +0,5 Kalix sjukhus ,5 +0, ,5 +0,5 SKÅNE Lasarettet i Ystad* ,5-0,5 3 3,5-0,5 Lasarettet Trelleborg 2,5 4-1,5 1,5 1 +0,5 1 0,5 +0,5 5 5,5-0,5 Ängelholms sjukhus ,5-0,5 5 4,5 +0,5 Centralsjukhuset i Kristianstad 4 3,5 +0,5 1,5 0, ,5-0,5 6,5 5,5 +1 Helsingborgs lasarett 4 3,5 +0,5 0,5 0, ,5 +0,5 5,5 4,5 +1 Skånes universitetssjukhus 3,5 3, ,5 0 +0,5 6 4,5 +1,5 Hässleholms sjukhus ,5 0,5 +1 1,5 1 +0,5 7 4,5 +2,5 STOCKHOLMS LÄN Norrtälje sjukhus 4 4,5-0,5 2 2,5-0,5 0,5 1-0,5 6,5 8-1,5 Södersjukhuset i Stockholm 4,5 4, ,5 0, Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge 4 4,5-0,5 1,5 1 +0, ,5 6,5 0 Södertälje sjukhus* 3,5 3 +0, ,5 3 +0,5 Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm 4,5 4, ,5 1 +0,5 7 6,5 +0,5

8 Danderyds sjukhus 4,5 4,5 0 0,5 0,5 0 1,5 1 +0,5 6,5 6 +0,5 SÖRMLAND Mälarsjukhuset Eskilstuna Kullbergska sjukhuset i Katrineholm ,5 1-0,5 6,5 7-0,5 Nyköpings lasarett UPPSALA LÄN Lasarettet i Enköping 4 3,5 +0, ,5-0, Akademiska sjukhuset i Uppsala ,5 0,5 0 4,5 5,5-1 VÄRMLAND Centralsjukhuset i Karlstad 4 4,5-0, ,5-0, Sjukhuset i Torsby ,5-0, ,5-0,5 Sjukhuset i Arvika 4 4,5-0, ,5 0 +0,5 5,5 4,5 +1 VÄSTERBOTTEN Lycksele lasarett* 3 2,5 +0, ,5 +0,5 VÄSTERNORRLAND Skellefteå lasarett* Norrlands universitetssjukhus i Umeå ,5 0, ,5-0,5 6,5 5 +1,5 Länssjukhuset i Sundsvall* 2,5 3-0, ,5 3-0,5 Örnsköldsviks sjukhus 2,5 3-0,5 1,5 1, ,5 +0, Sollefteå sjukhus 1,5 2, ,5 +0,5 4,5 4 +0,5 VÄSTMANLAND Centrallasarettet i Västerås 4,5 3, ,5 +0,5 1 0,5 +0,5 7,5 5,5 +2 Närsjukhuset Köping 4,5 2 +2, ,5 +0,5 7,5 3,5 +4 VÄSTRA GÖTALAND Alingsås lasarett 3,5 3,5 0 1,5 1 +0,5 0,5 1,5-1 5,5 6-0,5 Kungälvs sjukhus* 4 3,5 +0, ,5-0, Sahlgrenska universitetssjukhuset i 4 3,5 +0,5 0,5 1-0,5 0,5 0,

9 Göteborg Sjukhuset i Lidköping 3,5 3, ,5 5,5 0 Södra Älvsborgs sjukhus i Borås* 4 3,5 +0, ,5 +0,5 SU Mölndals sjukhus 4 2,5 +1,5 2 1,5 +0,5 0 0,5-0,5 6 4,5 +1,5 Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan* 4 2,5 +1, ,5 0,5 0 4,5 3 +1,5 Kärnsjukhuset i Skövde 3,5 2,5 +1 0,5 0 +0, ,5 +1,5 Östra sjukhuset i Göteborg 3,5 3, ,5 +1,5 0,5 0 +0, ÖREBRO LÄN Lindesbergs lasarett 2 2,5-0,5 0,5 0 +0,5 1,5 0, Karlskoga lasarett 2 1,5 +0, ,5 0 +0,5 3,5 1,5 +2 Universitetssjukhuset Örebro ,5 0,5 0 2,5 3,5-1 ÖSTERGÖTLAND Lasarettet i Motala 3,5 4-0, ,5 1, ,5-1,5 Vrinnevisjukhuset i Norrköping ,5 +0,5 0,5 0 +0,5 5,5 3,5 +2 Universitetssjukhuset i Linköping 4,5 3, ,5 0 +1,5 7 4,5 +2,5 Swedehearts kvalitetsindex 2013 per sjukhus (med minst tio patienter i målgruppen).källa: Swedeheart: Annual report 2013, sid 12 Poängen för respektive sjukhus 2012 skiljer sig marginellt åt jämfört med den poäng som redovisades i Hjärtrapporten förra året. Detta beror på justeringar av gränsvärden och urvalskriterier gjorda av Swedeheart. * Sjukhuset får inga poäng för eftervård på grund av för få registreringar och kan därför inte få full poäng i kvalitetsindex.

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELL 1, 2017 Antikoagulantia vid utskrivning hos patienter under 80 år med förmaksflimmer. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För stroke har

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELL 1, 2018 Andel med blodtryckssänkande behandling, statiner och trombocythämmande vid utskrivning. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELL 1, 2017 Antikoagulantia vid utskrivning hos patienter under 80 år med förmaksflimmer. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För stroke har

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELL 1, 2018 Täckningsgrad för TIA, per sjukhus Sjukhus Täckningsgrad TIA, Akademiska 80 Aleris Bollnäs 97 Alingsås 98 Arvika 98 Avesta 91 Borås 96 Capio

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Världens 1a nationella strokeregister Det mest kompletta strokeregistret: stroke TIA barnstroke >90 %täckningsgrad Data i akutskedet, 3 månader och 1

Världens 1a nationella strokeregister Det mest kompletta strokeregistret: stroke TIA barnstroke >90 %täckningsgrad Data i akutskedet, 3 månader och 1 Världens 1a nationella strokeregister Det mest kompletta strokeregistret: stroke TIA barnstroke >90 %täckningsgrad Data i akutskedet, 3 månader och 1 år Många PROMS Ibland andra kompletterande enkäter:

Läs mer

WHO s checklista för säker kirurgi

WHO s checklista för säker kirurgi WHO s checklista för säker kirurgi - vem är den bra för? NORNA Stockholm 2018-11-29 Björn Holmström, Karolinska/SPOR WHO:s checklista för säker kirurgi WHO s Checklista och SPOR I Till SPOR inrapporteras

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

PPM-VRI Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner. Redovisning av resultat HT11

PPM-VRI Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner. Redovisning av resultat HT11 PPM-VRI Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner Redovisning av resultat HT11 PPM-VRI inom psykiatrisk och somatisk slutenvård VT 08 HT 08 VT 09 HT 09 VT 10 HT 10 VT 11 HT 11 Landsting / regioner

Läs mer

Deltagande enheter BORIS

Deltagande enheter BORIS Deltagande enheter BORIS Län, Nivå, Enhet, Enhetsnummer Blekinge län Blekinge barnklinik, 050 Dalarnas län Falun barnklinik, 076 Gotlands län Visby barnklinik, 015 Gävleborgs län Gävle barnklinik, 091

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 2 Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

Antibiotikaronder -så har det fungerat i praktiken. Stephan Stenmark Infektionsläkare och Smittskyddsläkare Ordförande i Nationella Strama

Antibiotikaronder -så har det fungerat i praktiken. Stephan Stenmark Infektionsläkare och Smittskyddsläkare Ordförande i Nationella Strama Antibiotikaronder -så har det fungerat i praktiken Stephan Stenmark Infektionsläkare och Smittskyddsläkare Ordförande i Nationella Strama Resultat av enkät om antibiotikaronder våren 19 svar Akademiska

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga Sjukhusprofiler 2012 I diagrammen redovisas procentuella avvikelser mot vägt medelvärde för indikatorerna: Kostnad per DRG-poäng, blå stapel DRG-poäng per vårdtillfälle röd stapel Kostnad per vårdtillfälle,

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg

HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg SOM HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg februari 2008 s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Nöjd med hur demokratin fungerar i den kommun där

Läs mer

RSV-rapport för vecka 21, 2014

RSV-rapport för vecka 21, 2014 RSV-rapport för vecka 21, 2014 Denna rapport publicerades den 30 maj 2014 och redovisar RSV-läget vecka 21 (19 25/5). Eftersom den senaste sammanställningen av statistik inom den nationella RSV-övervakningen

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

RSV-rapport för vecka 16, 2014

RSV-rapport för vecka 16, 2014 RSV-rapport för vecka 16, 2014 Denna rapport publicerades den 24 april 2014 och redovisar RSV-läget vecka 16 (14 20 april). Lägesbeskrivning Under vecka 16 diagnosticerades 103 fall av RSV vilket är en

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Karlstad Kalix Akutmottagning 10-11,15-19,23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Karlstad Kalix Akutmottagning 10-11,15-19,23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2018

RSV-rapport för vecka 13, 2018 RSV-rapport för vecka 13, 2018 Denna rapport publicerades den 5 april 2018 och redovisar RSV-läget vecka 13 (26 mars 1 april). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) avtog under

Läs mer

Kommuner med högst resultat i länet, sammanvägt resultat på elevenkäter, åk 5 (placering totalt av 185 kommuner)

Kommuner med högst resultat i länet, sammanvägt resultat på elevenkäter, åk 5 (placering totalt av 185 kommuner) Länstabeller Stockholms län elevenkäter, åk 5 elevenkäter, åk 8 1. Danderyd (1) 1. Södertälje (70) 1. Norrtälje (91) 2. Täby (2) 2. Danderyd (71) 2. Danderyd (101) 3. Lidingö (4) 3. Nacka (117) 3. Södertälje

Läs mer

Beslut om tillstånd för fristående skolor - ansökningsomgång 2009

Beslut om tillstånd för fristående skolor - ansökningsomgång 2009 Beslut om tillstånd för fristående skolor - 2009 2 (29) Sammanfattning Av totalt 506 ansökningar beviljades 32 procent tillstånd för i sin helhet. 12 procent beviljades tillstånd för vissa delar av medan

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

RSV-rapport för vecka 14, 2014

RSV-rapport för vecka 14, 2014 RSV-rapport för vecka 14, 2014 Denna rapport publicerades den 10 april 2014 och redovisar RSV-läget vecka 14 (31 mars 6 april). Lägesbeskrivning Antalet prover som analyseras för RSV har kontinuerligt

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2018

RSV-rapport för vecka 9, 2018 RSV-rapport för vecka 9, 2018 Denna rapport publicerades den 8 mars 2018 och redovisar RSV-läget vecka 9 (26 februari 4 mars). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) är på en

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Korpen Svenska Fokus Korpen 2025 Remissen

Korpen Svenska Fokus Korpen 2025 Remissen Korpen Svenska Fokus Korpen 2025 Remissen Totalt 60 svar 2 Föreningar som svarat på remissen 1. Korpen Sundsvall *** 2. Piteå MIF *** 3. Korpen Karlskrona 4. Korpen Stockholm *** 5. Idrottens IF 6. Korpen

Läs mer

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Johannesbergs Slott 2013-11-13 Alla diagnoser Danderyds sjukhus 2012 Hela landet 2012 BIVA och TIVA borttaget i urvalet 2013-11-13 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2018

RSV-rapport för vecka 8, 2018 RSV-rapport för vecka 8, 2018 Denna rapport publicerades den 1 mars 2018 och redovisar RSV-läget vecka 8 (19-25 februari). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) är fortsatt

Läs mer

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 BORIS Barn Obesitas Register i Sverige Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 Tillväxt Antal patienter Deltagande enheter Resultat av arbete med att öka

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Veckor Veckor Veckor Veckor-2018

Veckor Veckor Veckor Veckor-2018 Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse Detta ger endast en ögonblicksbild just nu. Viss reservation för bristande uppdatering!

Läs mer

RSV-rapport för vecka 11, 2016

RSV-rapport för vecka 11, 2016 RSV-rapport för vecka 11, 2016 Denna rapport publicerades den 24 mars 2016 och redovisar RSV-läget vecka 11 (14 20 mars). Hjälp oss att förbättra övervakningen och rapporteringen om RSV! Vi undrar vad

Läs mer

RSV-rapport för vecka 16-17, 2018

RSV-rapport för vecka 16-17, 2018 RSV-rapport för vecka 16-17, 2018 Denna rapport publicerades den 3 maj 2018 och redovisar RSV-läget vecka 16-17 (16-29 april). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) nådde sin

Läs mer

, Dnr 2018: Beslutsbilaga 1 sid. 1 (5) Erbjudna platser jan-dec

, Dnr 2018: Beslutsbilaga 1 sid. 1 (5) Erbjudna platser jan-dec 2019-03-14, Dnr 2018:0040441 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (5) Statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2019 Skolverket har beslutat om statsbidrag enligt nedan 2120001439 ALE KOMMUN 10 8 910 2120001553

Läs mer

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Kalix Akutmottagning 23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2018 Kommentarer/Krav

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Kalix Akutmottagning 23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2018 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Mejla oss vilka veckor du är intresserad av och av vilka uppdrag! Ange gärna flera alternativ då det kan vara många som är intresserad av samma uppdrag. Observera att

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Preliminära resultat för 2017

Preliminära resultat för 2017 Rapport Datum: 2018-02-05 Författare: Tove Elvin Preliminära resultat för 2017 Kvalitetsregister ECT Innehåll 1. Inledning... 3 2. Antal registrerade individer, serier och uppföljningar per sjukhus 3 3.

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Mejla oss vilka veckor du är intresserad av och av vilka uppdrag! Ange gärna flera alternativ då det kan vara många som är intresserad av samma uppdrag. Observera att

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2018-08-16 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q2. Preliminära resultat för det första halvåret 2018 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Antal registrerade individer, serier och uppföljningar

Läs mer

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Gällivare 19 Karlstad Kalix Akutmottagning 15-19,23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Gällivare 19 Karlstad Kalix Akutmottagning 15-19,23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

RSV-rapport för vecka 11, 2018

RSV-rapport för vecka 11, 2018 RSV-rapport för vecka 11, 2018 Denna rapport publicerades den 22 mars 2018 och redovisar RSV-läget vecka 11 (12-18 mars). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) är på en låg

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Västerås Anestesi Veckor-2018 Kommentarer/Krav

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Västerås Anestesi Veckor-2018 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2016-2017 Denna rapport publicerades den 1 juni 2017 och sammanfattar RSV-säsongen 2016-2017. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Fördjupad statistik... 3 Antal prov positiva för RSV...

Läs mer