ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige"

Transkript

1 ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

2 ITPS Box 4, Östersund Telefon: Telefax: E-post: För ytterligare information kontakta: Mats Johansson

3 Förord Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, har i regleringsbrevet för budgetåret 2001 fått i uppdrag av regeringen att, med bistånd från Verket för näringslivsutveckling, Nutek, beskriva regionala utvecklingstendenser i Sverige under år Rapporten innehåller tabeller över befolkningsutveckling, sysselsättningsutveckling samt lönesummor. Tabellerna bygger på senast tillgängliga statistik och redovisas med följande grupperingar: Riket, regionfamiljer, EU-målområden, nationella stödområden, län och lokala arbetsmarknader. När det gäller sysselsättningsutveckling innehåller rapporten dessutom prognostiserade siffror för år Arbetet har utförts av Kjell Bodvik och Sverker Lindblad på Nutek samt av Magnus Johansson på ITPS. Projektledare har varit Mats Johansson och Kent Eliasson på ITPS. Östersund i juni 2001 Sture Öberg Generaldirektör

4 Tabellförteckning Tabell 1 Befolkningsutveckling totalt Tabell 2a Befolkningsutveckling män och kvinnor 0-19 år Tabell 2b Befolkningsutveckling män och kvinnor år Tabell 2c Befolkningsutveckling män och kvinnor år Tabell 2d Befolkningsutveckling män och kvinnor 60-w år Tabell 3 Sysselsättningsutveckling totalt samt prognos enligt AKU 4kv 2000 Tabell 4 Sysselsättningsutveckling män och kvinnor Tabell 5 Sysselsättningsutveckling inom tillverkningsindustri och utvinning män och kvinnor samt prognos enligt AKU 4kv 2000 Tabell 6 Sysselsättningsutveckling inom byggverksamhet män och kvinnor samt prognos enligt AKU 4kv 2000 Tabell 7 Tabell 8 Tabell 9 Tabell 10 Tabell 11 Sysselsättningsutveckling inom handel och kommunikation män och kvinnor samt prognos enligt AKU 4kv 2000 Sysselsättningsutveckling inom personliga och kulturella tjänster män och kvinnor samt prognos enligt AKU 4kv 2000 Sysselsättningsutveckling inom finansiell verksamhet och företagstjänster män och kvinnor samt prognos enligt AKU 4kv 2000 Sysselsättningsutveckling inom offentlig verksamhet m. m., män och kvinnor samt prognos enligt AKU 4kv 2000 Sysselsättningsutveckling inom utbildning och forskning män och kvinnor samt prognos enligt AKU 4kv 2000 Tabell 12 Sysselsättningsutveckling inom vård och omsorg män och kvinnor samt prognos enligt AKU 4kv 2000 Tabell 13 Andel förvärvsarbetande män respektive kvinnor Tabell 14 Lönesumma per sysselsatt 1999 samt utveckling Bilaga 1 Regional indelning (sortering efter LA-region) 2

5 Kommentarer I samtliga tabeller är den regionala grupperingen baserad på kommunvisa uppgifter sammanslagna till regioner enligt bilaga 1. Den mest detaljerade grupperingen är lokala arbetsmarknader. Kommunvisa data redovisas inte. Av bilaga 1 framgår vilka kommuner som ingår i använda grupperingar. För en beskrivning av indelningen i lokala arbetsmarknadsregioner och regionfamiljer hänvisas till rapport NUTEK R 1999:28 sidorna För grupperingar i EU Målområden gäller följande för de kommuner som delas av områdesgränser: Mora kommun med delar i målområde 1 förs till målområde 2. Kommun med del i målområde 2 förs till målområde 2 oavsett delens storlek. Kommun med endast öar (utan landsförbindelse etc.) i målområde 2 förs till gruppen Ej målområde. Gotlands kommun förs däremot i sin helhet till målområde 2. För grupperingar i Nationella stödområden gäller följande för de kommuner som delas av områdesgränser: Kommun med del i stödområde A förs till område B. Kommun med del i stödområde B förs till område B. I tabellerna över sysselsättningsutveckling ingår en prognos för år Prognosen bygger på branschindelad historisk utveckling per kommun samt branschvis utveckling enligt AKU på riksnivå. Beräkningarna har utförts av SCB. Lönesummebegreppet innebär summeringar av kontant bruttolön. Kontant bruttolön är det belopp som anges i fält nummer 11 på kontrolluppgifterna (KU10, KU13, KU14 och KU16). Sysselsättning definieras utifrån två olika källor. I den årligt utkommande registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) klassas en person som förvärvsarbetande om personen i fråga bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad, haft en årslön större än ett basbelopp eller haft en inkomst av aktiv näringsverksamhet på minst 100 kronor. I de månadsvis producerade arbetskraftsundersökningarna (AKU) räknas en person som sysselsatt om han eller hon tillhör en av följande grupper: personer som under referensveckan utförde något arbete (minst 1 timme) antingen som avlönade arbetstagare eller som egna företagare samt oavlönade medhjälpare i företag tillhörande en familjemedlem som medhjälparen bor tillsammans med. personer som inte utförde något arbete enligt ovan men som hade anställning eller arbete som medhjälpande familjemedlem eller egen företagare och var tillfälligt frånvarande. För en fullständig beskrivning av RAMS och AKU hänvisas till SCB:s hemsida 3

6 Tabell 1 Befolkningsutveckling totalt År %/år 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % Befolkning 2000 År % Riket 0,6 0,1 0,0 0,1 0,1 0, ,4 Regionfamiljer Storstadsregioner 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 1, ,9 därav Stockholm 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1, ,0 därav Göteborg 1,0 0,7 0,5 0,5 0,6 0, ,2 därav Malmö 1,1 0,6 0,6 0,7 0,6 0, ,9 Universitets- och högskoleregioner 0,9 0,1 0,0 0,0 0,1 0, ,9 Regionala centra 0,3-0,4-0,4-0,4-0,3-0, ,1 Sekundära centra 0,1-0,6-0,5-0,6-0,6-0, ,2 Småregioner - privat sysselsättning -0,5-1,1-1,3-1,1-1,2-1, ,9 Småregioner - offentlig sysselsättning -0,3-1,0-1,1-1,2-1,3-1, ,0 EU målområden Ej målområde 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0, ,5 Utfasningsområde 0,3-0,5-0,3-0,1-0,4-0, ,1 Målområde 2-0,0-0,8-0,9-0,8-0,8-0, ,9 Målområde 1 0,1-0,6-0,7-0,8-0,8-0, ,0 Nationella stödområden Ej stödområde 0,7 0,2 0,2 0,3 0,3 0, ,1 Stödområde B 0,0-0,6-0,8-0,8-0,8-0, ,4 Stödområde A -0,3-1,0-1,2-1,2-1,2-1, ,2 Län Stockholms län 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1, ,1 Uppsala län 1,5 0,2 0,5 0,3 0,3 0, ,4 Södermanlands län 0,2-0,5-0,2-0,2-0,1 0, ,2 Östergötlands län 0,7-0,2-0,3-0,5-0,3 0, ,1 Jönköpings län 0,3-0,3-0,2-0,0-0,2 0, ,8 Kronobergs län 0,3-0,4-0,4-0,5-0,5-0, ,7 Kalmar län 0,2-0,6-0,7-0,9-0,7-0, ,4 Gotlands län 0,4-0,3-0,3-0,3-0,4-0, ,4 Blekinge län 0,3-0,5-0,2-0,2-0,5-0, ,1 Skåne län 0,8 0,2 0,2 0,3 0,3 0, ,7 Hallands län 1,1 0,3 0,5 0,4 0,4 0, ,0 Västra Götalands län 0,6 0,2 0,0 0,1 0,1 0, ,7 Värmlands län 0,1-0,7-0,7-0,7-0,6-0, ,9 Örebro län 0,3-0,2-0,3-0,2-0,3-0, ,4 Västmanlands län 0,2-0,4-0,6-0,3-0,3-0, ,6 Dalarnas län 0,1-0,6-1,0-0,8-0,8-0, ,7 Gävleborgs län -0,1-0,6-0,8-0,8-0,5-0, ,5 Västernorrlands län -0,2-0,7-0,9-1,0-1,0-1, ,5 Jämtlands län -0,0-0,8-1,1-1,0-0,8-0, ,5 Västerbottens län 0,7-0,2-0,3-0,5-0,4-0, ,5 Norrbottens län 0,2-0,6-0,8-0,7-0,9-0, ,8 4

7 Tabell 1 Befolkningsutveckling totalt År %/år 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % Befolkning 2000 År % LA-regioner Stockholm 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1, ,0 Uppsala 1,4 0,2 0,5 0,3 0,3 0, ,1 Nyköping 0,1-0,3 0,0-0,2-0,2-0, ,4 Katrineholm 0,1-0,8-0,5-0,7-1,0-0, ,3 Eskilstuna -0,1-0,8-0,5-0,3 0,1 0, ,5 Linköping 0,9-0,0-0,1-0,4-0,2 0, ,7 Norrköping 0,4-0,4-0,6-0,6-0,4-0, ,0 Värnamo 0,3-0,0 0,7 1,1-0,1 0, ,6 Jönköping 0,6 0,1-0,1 0,3 0,2 0, ,0 Nässjö -0,2-1,1-0,9-1,2-1,2-0, ,6 Tranås 0,1-0,4-0,7-1,0-0,4-0, ,7 Älmhult -0,1-1,0-1,0-1,1-1,0-0, ,2 Ljungby -0,2-0,4-0,7-1,0-0,9-0, ,4 Växjö 0,5-0,4-0,2-0,3-0,4-0, ,8 Vimmerby -0,0-1,7-1,7-1,0-1,2-0, ,9 Kalmar 0,4-0,3-0,4-0,7-0,2-0, ,3 Oskarshamn 0,1-0,5-0,8-0,8-1,1-0, ,5 Västervik -0,2-0,8-0,9-1,4-1,1-1, ,2 Gotland 0,4-0,3-0,3-0,3-0,4-0, ,4 Karlshamn -0,1-0,7-0,4-0,5-1,1-0, ,0 Karlskrona 0,4-0,4-0,1-0,0-0,2 0, ,4 Simrishamn 0,2-0,7-0,8-0,6-0,6-0, ,6 Helsingborg 0,7-0,0-0,2 0,0 0,1 0, ,6 Kristianstad 0,4-0,3-0,4-0,3-0,3-0, ,6 Malmö 1,1 0,6 0,6 0,7 0,6 0, ,9 Halmstad 0,7-0,1 0,1 0,3 0,1 0, ,0 Varberg 1,0 0,3 0,4-0,0-0,0 0, ,6 Göteborg 1,0 0,7 0,5 0,5 0,6 0, ,2 Trollhättan 0,3-0,5-0,3 0,0-0,2-0, ,4 Strömstad 0,2-0,2-0,4-0,1 0,3 0, ,3 Bengtsfors -0,6-1,4-0,8-1,1-1,5-0, ,1 Borås 0,3-0,3-0,3-0,3-0,1 0, ,9 Lidköping 0,3-0,2-0,5-0,6-0,3-0, ,7 Skövde 0,2-0,6-0,7-0,9-0,8-0, ,4 Torsby -0,0-0,8-1,1-1,0-0,9-0, ,6 Karlstad 0,5-0,4-0,4-0,3-0,4-0, ,6 Årjäng -0,7-0,7-0,1 0,1-0,4 0, ,3 Filipstad -1,1-1,6-1,6-1,9-1,8-1, ,5 Hagfors -0,9-1,8-2,0-1,8-1,1-2, ,8 Arvika -0,2-0,9-0,6-0,7-0,6-0, ,4 Säffle -0,3-0,7-1,3-0,9-1,1-0, ,1 Örebro 0,6 0,1 0,0 0,1 0,1 0, ,3 Karlskoga -0,5-1,2-1,2-1,1-1,5-1, ,5 Västerås 0,4-0,1-0,2 0,1 0,0 0, ,2 5

8 Tabell 1 Befolkningsutveckling totalt År %/år 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % Befolkning 2000 År % LA-regioner forts. Fagersta -0,5-1,3-1,7-1,9-1,6-1, ,0 Köping -0,2-1,2-1,2-0,9-0,8-0, ,6 Vansbro -0,8-0,3-0,9-0,4-1,3-1, ,7 Malung -0,4-0,8-1,4-1,4-0,4-1, ,9 Mora 0,2-0,8-0,9-1,3-1,1-0, ,9 Falun 0,5-0,2-0,7-0,4-0,6-0, ,1 Avesta -0,4-1,2-1,6-1,4-0,8-1, ,3 Ludvika -0,8-1,4-1,6-1,5-1,5-1, ,2 Gävle 0,0-0,3-0,5-0,7-0,2-0, ,7 Ljusdal -0,4-1,1-0,9-1,0-0,1-0, ,5 Söderhamn -0,2-1,1-1,6-1,2-1,3-0, ,6 Bollnäs -0,2-0,5-1,0-1,1-1,0-1, ,8 Hudiksvall -0,0-1,0-0,8-0,8-0,9-0, ,3 Sundsvall 0,0-0,4-0,5-0,8-0,8-0, ,0 Kramfors -0,8-1,2-1,7-1,8-2,0-2, ,2 Örnsköldsvik -0,4-0,9-1,1-0,8-0,9-0, ,2 Strömsund -1,0-1,5-1,7-1,7-2,3-2, ,4 Åre 0,3-0,5-1,5-0,9-0,9-0, ,3 Härjedalen -0,6-1,2-1,4-0,6-1,1-1, ,6 Östersund 0,2-0,6-0,9-1,0-0,5-0, ,8 Storuman -0,8-1,1-0,6-1,9-1,5-1, ,4 Sorsele -0,9-1,6-0,4-1,3-1,1-1, ,9 Vilhelmina -0,5-1,5-0,9-1,7-1,8-1, ,0 Umeå 1,6 0,6 0,3 0,0 0,1 0, ,1 Lycksele -0,4-1,6-1,3-1,2-1,5-1, ,1 Skellefteå -0,0-0,9-0,8-0,9-0,7-0, ,3 Arvidsjaur -0,7-0,9-2,2-1,9-2,3-1, ,5 Arjeplog -0,3-2,2-1,1-1,6-1,8-2, ,8 Jokkmokk -0,7 0,1-1,5-1,7-2,5-2, ,5 Överkalix -0,8-1,1-2,0-1,2-1,4-2, ,3 Kalix -0,3-1,0-1,2-0,8-1,4-0, ,5 Övertorneå -0,1-1,1-0,6-1,6-2,1-2, ,1 Pajala -0,7-1,6-1,8-0,9-1,7-2, ,2 Gällivare -0,3-1,6-1,5-1,8-2,3-2, ,6 Luleå 0,5-0,2-0,3-0,4-0,4 0, ,4 Haparanda 0,6-1,8-0,5-0,3-0,8-0, ,0 Kiruna -0,2-1,0-1,2-0,5-1,2-2, ,0 6

9 Tabell 2a Befolkningsutveckling män och kvinnor 0-19 år År År År 2000 Andel av total befolkning 2000 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor %/år %/år %/år %/år Antal Antal % % Riket 0,6 0,6-0,3-0, ,0 23,2 Regionfamiljer Storstadsregioner 1,3 1,2 0,7 0, ,0 22,9 därav Stockholm 1,3 1,2 0,9 1, ,9 22,8 därav Göteborg 1,3 1,2 0,6 0, ,4 23,4 därav Malmö 1,1 1,1 0,5 0, ,8 22,7 Universitets- och högskoleregioner 0,7 0,8-0,3-0, ,4 23,6 Regionala centra 0,2 0,2-0,9-0, ,9 23,2 Sekundära centra 0,0 0,0-1,0-1, ,3 23,8 Småregioner - privat sysselsättning -0,5-0,5-1,7-1, ,9 22,8 Småregioner - offentlig sysselsättning -0,2-0,3-1,7-1, ,1 22,8 EU målområden Ej målområde 0,9 0,8 0,1 0, ,2 23,2 Utfasningsområde 0,4 0,2-0,8-0, ,8 23,3 Målområde 2 0,0-0,0-1,3-1, ,8 23,2 Målområde 1-0,2-0,1-1,3-1, ,3 23,0 Nationella stödområden Ej stödområde 0,8 0,7-0,1-0, ,2 23,3 Stödområde B -0,2-0,2-1,4-1, ,3 22,7 Stödområde A -0,4-0,4-1,6-1, ,0 22,9 Län Stockholms län 1,3 1,2 1,0 1, ,8 22,6 Uppsala län 1,1 1,2-0,1-0, ,1 24,2 Södermanlands län 0,0 0,3-0,7-0, ,4 23,7 Östergötlands län 0,7 0,7-0,8-0, ,1 23,3 Jönköpings län 0,2 0,3-0,5-0, ,4 24,8 Kronobergs län 0,0-0,2-1,3-1, ,0 23,5 Kalmar län 0,2 0,2-1,4-1, ,8 23,1 Gotlands län 0,1 0,0-1,0-0, ,9 24,5 Blekinge län -0,1-0,3-1,1-1, ,8 22,3 Skåne län 0,8 0,8 0,0-0, ,9 22,9 Hallands län 1,0 1,1 0,2-0, ,6 24,7 Västra Götalands län 0,8 0,7-0,1-0, ,2 23,5 Värmlands län 0,1 0,1-1,1-0, ,2 22,7 Örebro län 0,3 0,2-0,4-0, ,9 23,1 Västmanlands län 0,1 0,3-0,7-0, ,7 23,5 Dalarnas län 0,1 0,1-1,4-1, ,1 23,3 Gävleborgs län -0,2-0,3-0,9-1, ,0 22,4 Västernorrlands län -0,5-0,5-1,5-1, ,6 22,1 Jämtlands län -0,1-0,2-1,5-1, ,2 22,8 Västerbottens län 0,4 0,4-1,2-1, ,4 23,9 Norrbottens län -0,3-0,3-1,3-1, ,3 23,3 7

10 Tabell 2a Befolkningsutveckling män och kvinnor 0-19 år År År År 2000 Andel av total befolkning 2000 LA-regioner Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor %/år %/år %/år %/år Antal Antal % % Stockholm 1,3 1,2 0,9 1, ,9 22,8 Uppsala 1,1 1,3-0,2-0, ,9 24,1 Nyköping 0,0-0,1-0,5-0, ,6 22,8 Katrineholm -0,1 0,2-1,2-1, ,9 24,0 Eskilstuna -0,4 0,0-0,7-0, ,5 22,8 Linköping 0,8 0,9-0,7-0, ,9 23,3 Norrköping 0,6 0,4-1,1-1, ,2 23,2 Värnamo 0,2 0,2 0,3 0, ,3 26,5 Jönköping 0,2 0,5-0,3-0, ,5 24,6 Nässjö 0,0 0,0-1,5-1, ,5 23,8 Tranås 0,2 0,5-0,6-1, ,3 24,1 Älmhult -0,3-0,2-1,6-1, ,3 23,8 Ljungby -0,4-0,4-2,0-1, ,4 23,7 Växjö 0,2-0,1-1,1-1, ,1 23,3 Vimmerby 0,7 0,5-1,8-1, ,5 24,0 Kalmar 0,3 0,4-1,1-1, ,5 23,0 Oskarshamn 0,1-0,3-1,4-1, ,9 23,3 Västervik -0,2-0,2-1,6-1, ,9 22,7 Gotland 0,1 0,0-1,0-0, ,9 24,5 Karlshamn -0,4-0,9-0,9-1, ,0 21,9 Karlskrona -0,1-0,1-1,2-1, ,7 22,4 Simrishamn 0,6 0,4-1,4-1, ,0 22,1 Helsingborg 0,7 0,6-0,3-0, ,9 22,8 Kristianstad 0,1 0,1-0,8-0, ,3 23,8 Malmö 1,1 1,1 0,5 0, ,8 22,7 Halmstad 0,4 0,5-0,4-0, ,2 23,4 Varberg 0,8 1,2-0,3-0, ,5 24,6 Göteborg 1,3 1,2 0,6 0, ,4 23,4 Trollhättan 0,7 0,4-0,7-0, ,5 23,9 Strömstad -0,0 0,6-0,7-0, ,6 23,8 Bengtsfors -0,8-0,8-1,4-1, ,4 22,7 Borås 0,3 0,6-0,3-0, ,5 23,7 Lidköping 0,5 0,3-0,9-1, ,9 24,4 Skövde 0,2 0,1-1,3-1, ,6 24,0 Torsby 0,8 1,1-1,2-0, ,9 23,3 Karlstad 0,0 0,2-0,8-0, ,6 22,9 Årjäng -0,5-0,6-1,4 0, ,0 23,6 Filipstad -0,4-1,3-2,1-1, ,0 21,2 Hagfors -0,6-0,9-1,8-2, ,7 20,6 Arvika 0,6 0,1-1,5-0, ,9 22,1 Säffle 0,0-0,0-1,1-1, ,2 22,7 Örebro 0,6 0,5-0,1-0, ,4 23,6 Karlskoga -0,8-0,8-1,7-1, ,5 21,6 Västerås 0,3 0,4-0,4-0, ,7 23,4 8

11 Tabell 2a Befolkningsutveckling män och kvinnor 0-19 år År År År 2000 Andel av total befolkning 2000 LA-regioner forts Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor %/år %/år %/år %/år Antal Antal % % Fagersta -0,4-0,3-2,2-2, ,5 22,5 Köping -0,3-0,3-1,2-1, ,8 23,3 Vansbro -0,9-0,9-0,8-0, ,6 21,8 Malung -0,5 0,4-0,9-2, ,7 21,4 Mora 0,3 0,0-1,7-2, ,9 23,3 Falun 0,5 0,5-1,0-1, ,9 24,0 Avesta -0,3-0,3-2,0-2, ,1 22,9 Ludvika -1,0-0,8-1,9-2, ,8 21,8 Gävle 0,1-0,1-0,5-0, ,8 22,1 Ljusdal -0,6-0,6-0,9-0, ,1 21,5 Söderhamn -0,2-0,5-1,2-1, ,7 21,9 Bollnäs -0,6-0,7-1,6-1, ,9 22,8 Hudiksvall -0,3-0,4-1,3-1, ,2 23,5 Sundsvall -0,5-0,4-1,1-1, ,5 21,8 Kramfors -0,6-0,4-2,2-2, ,0 21,8 Örnsköldsvik -0,6-0,8-1,8-1, ,5 23,0 Strömsund -0,8-0,1-2,0-2, ,6 22,6 Åre 0,6 1,4-0,9-1, ,5 24,9 Härjedalen -1,6-0,8-1,4-1, ,5 21,1 Östersund 0,1-0,3-1,5-1, ,5 22,8 Storuman -0,8-1,4-1,8-1, ,6 22,9 Sorsele -1,0-0,5-1,8-1, ,2 23,3 Vilhelmina -0,2-0,6-1,5-2, ,3 23,9 Umeå 1,2 1,1-0,7-0, ,7 23,9 Lycksele -0,4-0,4-2,5-2, ,6 23,9 Skellefteå -0,3-0,1-1,7-1, ,1 24,0 Arvidsjaur -0,8-1,5-2,2-1, ,7 21,6 Arjeplog 0,3-0,7-2,1-2, ,1 21,4 Jokkmokk -0,4 0,3-1,4-2, ,3 24,2 Överkalix -1,7 0,4-1,9-2, ,3 21,2 Kalix -1,0-1,5-1,4-1, ,5 22,8 Övertorneå 0,3-0,5-2,1-2, ,7 23,4 Pajala -2,3-0,8-2,0-2, ,9 22,4 Gällivare -0,2-0,3-2,7-2, ,0 23,6 Luleå -0,2-0,1-0,9-1, ,7 23,2 Haparanda 0,9-0,2-2,2-2, ,7 23,5 Kiruna -0,5-0,9-1,5-1, ,8 25,3 9

12 Tabell 2b Befolkningsutveckling män och kvinnor år År År År 2000 Andel av total befolkning 2000 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor %/år %/år %/år %/år Antal Antal % % Riket -0,4-0,1-1,6-1, ,9 12,1 Regionfamiljer Storstadsregioner -0,2-0,0-0,1-0, ,0 13,7 därav Stockholm -0,5-0,4 0,3 0, ,0 13,8 därav Göteborg -0,1 0,0-0,7-0, ,0 13,6 därav Malmö 0,8 1,1-0,4-0, ,2 13,5 Universitets- och högskoleregioner 0,6 0,9-1,4-1, ,7 12,9 Regionala centra -0,4-0,1-2,4-2, ,4 11,3 Sekundära centra -1,5-1,2-3,4-3, ,7 9,7 Småregioner - privat sysselsättning -2,1-1,8-4,2-4, ,3 9,0 Småregioner - offentlig sysselsättning -1,7-1,6-4,4-4, ,7 8,5 EU målområden Ej målområde -0,1 0,1-0,9-0, ,5 12,9 Utfasningsområde -1,5-0,9-2,4-3, ,5 10,2 Målområde 2-1,5-1,2-3,5-3, ,8 9,7 Målområde 1-0,3 0,1-2,8-2, ,2 11,1 Nationella stödområden Ej stödområde -0,3-0,1-1,3-1, ,1 12,5 Stödområde B -0,5-0,2-3,0-2, ,0 10,8 Stödområde A -1,6-1,2-4,2-4, ,3 9,2 Län Stockholms län -0,5-0,4 0,4 0, ,1 14,0 Uppsala län 1,8 2,5-1,1-0, ,8 14,9 Södermanlands län -1,6-1,1-3,1-2, ,1 10,2 Östergötlands län 0,6 0,2-1,6-1, ,9 12,4 Jönköpings län -1,0-0,4-2,2-2, ,1 11,1 Kronobergs län -0,1 0,5-2,2-2, ,7 11,7 Kalmar län -1,2-0,5-3,1-3, ,0 10,0 Gotlands län -0,2-1,3-2,1-2, ,5 10,2 Blekinge län 0,4 0,4-1,7-1, ,7 11,0 Skåne län 0,2 0,5-1,3-1, ,0 12,3 Hallands län 0,1 0,3-2,2-2, ,5 10,6 Västra Götalands län -0,7-0,5-1,5-1, ,1 12,4 Värmlands län -0,5-0,2-3,1-3, ,6 10,4 Örebro län -0,4 0,1-1,7-1, ,5 11,8 Västmanlands län -1,8-1,5-3,1-2, ,7 10,5 Dalarnas län -1,0-0,8-3,4-3, ,8 9,9 Gävleborgs län -1,0-0,6-3,2-2, ,4 10,4 Västernorrlands län -0,8-0,5-3,3-3, ,4 10,3 Jämtlands län -0,4-0,3-2,9-3, ,8 10,8 Västerbottens län 1,3 1,9-1,3-1, ,0 13,4 Norrbottens län -0,9-0,7-3,7-3, ,8 10,4 10

13 Tabell 2b Befolkningsutveckling män och kvinnor år År År År 2000 Andel av total befolkning 2000 LA-regioner Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor %/år %/år %/år %/år Antal Antal % % Stockholm -0,5-0,4 0,3 0, ,0 13,8 Uppsala 1,7 2,6-0,9-0, ,9 15,0 Nyköping -2,3-1,4-3,3-2, ,2 9,6 Katrineholm -1,3-1,3-3,9-3, ,5 9,4 Eskilstuna -1,8-1,1-2,6-2, ,4 11,7 Linköping 1,5 0,5-1,6-1, ,9 13,0 Norrköping -0,6-0,2-1,8-2, ,6 11,6 Värnamo -1,7-1,3-2,8-2, ,8 10,9 Jönköping -0,1 0,5-1,1-0, ,4 12,5 Nässjö -2,1-1,2-3,3-3, ,8 9,4 Tranås -0,9-0,6-3,5-3, ,5 9,5 Älmhult -1,2-1,4-4,1-4, ,5 9,5 Ljungby -1,7-1,7-3,0-3, ,4 9,7 Växjö 0,5 1,4-1,7-1, ,4 12,6 Vimmerby -2,6-1,4-4,3-5, ,7 8,5 Kalmar -0,5-0,0-2,0-2, ,1 11,1 Oskarshamn -1,0 0,1-3,9-3, ,6 9,5 Västervik -2,3-1,8-4,8-5, ,3 8,2 Gotland -0,2-1,3-2,1-2, ,5 10,2 Karlshamn -2,1-1,3-4,8-5, ,3 9,4 Karlskrona 2,0 1,3 0,1-0, ,2 11,9 Simrishamn -1,3-1,8-3,8-2, ,9 8,3 Helsingborg -0,6-0,2-2,2-2, ,7 10,8 Kristianstad -0,4-0,1-2,9-2, ,7 10,9 Malmö 0,8 1,1-0,4-0, ,2 13,5 Halmstad 0,6 0,5-1,3-1, ,1 11,8 Varberg -0,3-0,3-2,8-2, ,0 10,3 Göteborg -0,1 0,0-0,7-0, ,0 13,6 Trollhättan -1,8-1,5-2,3-2, ,5 10,4 Strömstad -1,9-1,6-1,6-2, ,6 9,3 Bengtsfors -1,9-2,5-3,0-3, ,5 9,1 Borås -1,0-0,7-2,4-2, ,9 10,9 Lidköping -1,4-1,2-3,4-3, ,7 9,6 Skövde -1,3-0,9-3,5-3, ,4 10,4 Torsby -0,9-0,2-3,3-4, ,1 8,7 Karlstad 0,5 0,9-2,4-2, ,9 11,8 Årjäng -1,4-1,4-2,3-4, ,6 9,3 Filipstad -2,6-2,2-5,3-5, ,7 8,3 Hagfors -3,4-2,8-5,7-5, ,4 7,3 Arvika -1,4-2,1-3,4-3, ,7 9,2 Säffle -1,9-1,2-5,4-4, ,5 8,7 Örebro 0,1 0,6-1,1-1, ,0 12,4 Karlskoga -2,2-2,1-4,1-3, ,7 9,6 Västerås -1,3-1,2-2,5-2, ,6 11,3 11

14 Tabell 2b Befolkningsutveckling män och kvinnor år År År År 2000 Andel av total befolkning 2000 LA-regioner forts. Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor %/år %/år %/år %/år Antal Antal % % Fagersta -2,2-2,3-5,2-5, ,8 8,3 Köping -3,1-2,0-4,6-4, ,3 9,3 Vansbro -2,0 1,0-4,0-5, ,3 8,9 Malung -1,7-1,6-4,5-4, ,6 9,7 Mora -2,0-1,1-4,0-3, ,5 8,9 Falun 0,0 0,1-2,6-2, ,5 10,8 Avesta -2,0-1,8-3,9-4, ,2 8,8 Ludvika -2,0-2,8-4,8-4, ,7 8,5 Gävle -1,1-0,2-2,7-2, ,2 11,5 Ljusdal -0,4-0,7-3,4-2, ,1 8,9 Söderhamn -1,7-1,2-4,8-4, ,1 8,8 Bollnäs -0,9-0,9-3,4-3, ,6 9,0 Hudiksvall -0,5-1,3-4,2-3, ,2 9,3 Sundsvall -0,1 0,2-2,9-2, ,3 11,3 Kramfors -2,0-2,3-5,1-5, ,0 7,5 Örnsköldsvik -1,8-1,1-3,1-3, ,9 9,6 Strömsund -2,9-3,2-5,2-4, ,2 7,3 Åre -2,0-2,5-3,2-2, ,5 10,8 Härjedalen -0,5-0,3-2,3-4, ,0 8,4 Östersund 0,1 0,3-2,7-2, ,4 11,5 Storuman -3,6-2,5-5,0-4, ,2 8,3 Sorsele 0,5-1,5-5,0-1, ,2 8,5 Vilhelmina -0,9-1,6-3,9-2, ,2 8,5 Umeå 3,6 4,0-0,0 0, ,9 16,7 Lycksele -2,9-1,2-4,3-4, ,0 8,9 Skellefteå -1,1-0,8-2,8-2, ,5 10,0 Arvidsjaur -2,8-0,1-5,1-4, ,8 8,3 Arjeplog -1,4-0,1-3,7-7, ,0 7,6 Jokkmokk -1,8-2,5-7,0-5, ,2 8,5 Överkalix -2,5-3,2-3,2-6, ,6 6,4 Kalix -1,1-0,8-5,1-5, ,1 8,8 Övertorneå -1,3-2,9-5,4-3, ,9 6,9 Pajala -1,9-2,4-6,3-5, ,6 6,2 Gällivare -3,3-3,2-6,3-6, ,1 8,1 Luleå 0,3 0,2-2,6-2, ,5 11,8 Haparanda -2,0-2,0-4,1-3, ,8 8,5 Kiruna -3,6-2,3-5,7-6, ,8 9,5 12

15 Tabell 2c Befolkningsutveckling män och kvinnor år År År År 2000 Andel av total befolkning 2000 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor %/år %/år %/år %/år Antal Antal % % Riket 1,3 1,2 0,8 0, ,4 40,1 Regionfamiljer Storstadsregioner 1,8 1,8 1,5 1, ,8 41,5 därav Stockholm 1,9 2,0 1,7 1, ,8 42,4 därav Göteborg 1,7 1,7 1,2 1, ,8 40,7 därav Malmö 1,7 1,6 1,2 1, ,2 39,8 Universitets- och högskoleregioner 1,5 1,3 0,8 0, ,5 39,4 Regionala centra 0,9 0,8 0,4 0, ,6 39,4 Sekundära centra 0,8 0,7 0,3 0, ,3 39,1 Småregioner - privat sysselsättning 0,2 0,2-0,3-0, ,7 38,8 Småregioner - offentlig sysselsättning 0,3 0,3-0,3-0, ,2 38,4 EU målområden Ej målområde 1,6 1,5 1,6 1, ,7 40,5 Utfasningsområde 0,5 0,4 0,9 0, ,8 39,2 Målområde 2 0,7 0,6 0,7-0, ,7 39,2 Målområde 1 0,9 0,8 0,5-0, ,5 39,1 Nationella stödområden Ej stödområde 1,4 1,4 1,0 1, ,5 40,3 Stödområde B 0,6 0,4 0,0-0, ,8 39,3 Stödområde A 0,2 0,2-0,3-0, ,1 38,3 Län Stockholms län 1,9 2,0 1,7 1, ,9 42,4 Uppsala län 1,8 1,9 1,0 1, ,2 40,6 Södermanlands län 1,0 1,0 0,4 0, ,2 40,2 Östergötlands län 1,4 1,1 0,5 0, ,1 39,1 Jönköpings län 1,1 0,8 0,9 0, ,8 38,3 Kronobergs län 0,8 0,7 0,4 0, ,7 38,8 Kalmar län 0,9 0,8 0,1 0, ,1 38,7 Gotlands län 1,0 1,1 0,2 0, ,9 40,0 Blekinge län 0,7 0,8 0,4 0, ,0 39,1 Skåne län 1,5 1,4 0,9 1, ,0 39,6 Hallands län 1,8 1,7 1,0 1, ,3 40,1 Västra Götalands län 1,3 1,2 0,9 1, ,0 39,8 Värmlands län 0,6 0,5 0,3 0, ,6 39,0 Örebro län 1,2 1,1 0,5 0, ,6 39,2 Västmanlands län 1,0 0,8 0,1 0, ,5 40,1 Dalarnas län 0,8 0,7-0,0-0, ,8 39,3 Gävleborgs län 0,6 0,5 0,1 0, ,2 39,5 Västernorrlands län 0,3 0,1-0,2-0, ,9 39,2 Jämtlands län 0,6 0,7 0,1-0, ,4 38,9 Västerbottens län 0,8 0,7 0,2 0, ,5 38,1 Norrbottens län 0,5 0,4-0,1-0, ,6 40,4 13

16 Tabell 2c Befolkningsutveckling män och kvinnor år År År År 2000 Andel av total befolkning 2000 LA-regioner Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor %/år %/år %/år %/år Antal Antal % % Stockholm 1,9 2,0 1,7 1, ,8 42,4 Uppsala 1,7 1,8 0,9 1, ,9 40,1 Nyköping 0,4 0,6 0,1 0, ,8 39,9 Katrineholm 0,8 1,0 0,0 0, ,1 39,3 Eskilstuna 0,9 0,7 0,3 0, ,7 39,8 Linköping 1,5 1,1 0,6 0, ,5 38,7 Norrköping 1,2 1,2 0,3 0, ,0 39,8 Värnamo 1,1 0,9 1,7 1, ,9 39,0 Jönköping 1,3 1,0 1,0 0, ,6 38,2 Nässjö 0,6 0,5 0,2 0, ,5 38,0 Tranås 1,0 0,6 0,2 0, ,6 37,3 Älmhult 0,4 0,7-0,2-0, ,3 38,5 Ljungby 0,5 0,6 0,2 0, ,2 39,0 Växjö 0,9 0,7 0,6 0, ,7 38,7 Vimmerby 0,5 0,6-0,2-0, ,4 38,1 Kalmar 1,1 0,9 0,3 0, ,9 38,6 Oskarshamn 0,7 0,6-0,0-0, ,5 39,0 Västervik 0,8 0,7-0,3-0, ,9 39,6 Gotland 1,0 1,1 0,2 0, ,9 40,0 Karlshamn 0,1 0,5 0,1-0, ,9 40,3 Karlskrona 1,0 0,8 0,6 0, ,6 38,4 Simrishamn 0,6 0,8-0,3 0, ,6 37,7 Helsingborg 1,6 1,4 0,9 1, ,2 39,8 Kristianstad 1,0 1,1 0,5 0, ,2 38,9 Malmö 1,7 1,6 1,2 1, ,2 39,8 Halmstad 1,4 1,1 0,7 0, ,6 38,7 Varberg 1,6 1,6 1,1 1, ,7 39,3 Göteborg 1,7 1,7 1,2 1, ,8 40,7 Trollhättan 0,9 0,9 0,6 0, ,9 39,2 Strömstad 1,3 1,2 1,1 1, ,1 38,7 Bengtsfors 0,2 0,5 0,1-0, ,0 37,6 Borås 1,2 0,9 0,7 0, ,5 38,8 Lidköping 1,3 1,1 0,6 0, ,7 39,5 Skövde 0,9 0,7 0,2 0, ,1 39,1 Torsby 0,4 0,4 0,0 0, ,5 37,2 Karlstad 0,9 0,7 0,4 0, ,2 39,9 Årjäng -0,0 0,1 1,3 1, ,4 37,8 Filipstad -0,6-0,5-0,7-1, ,0 37,3 Hagfors -0,3-0,6-0,9-1, ,0 37,9 Arvika 0,4 0,5 0,4 0, ,0 38,2 Säffle 0,5 0,1-0,0-0, ,7 37,7 Örebro 1,5 1,3 0,8 0, ,6 39,3 Karlskoga 0,3 0,2-0,4-0, ,1 39,1 Västerås 1,1 1,0 0,4 0, ,7 40,3 14

17 Tabell 2c Befolkningsutveckling män och kvinnor år År År År 2000 Andel av total befolkning 2000 LA-regioner forts. Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor %/år %/år %/år %/år Antal Antal % % Fagersta 0,3 0,2-0,6-0, ,2 39,4 Köping 0,8 0,6-0,5-0, ,5 39,8 Vansbro 0,3-0,2 0,4 0, ,7 37,3 Malung 0,4 0,1 0,2 0, ,0 38,4 Mora 1,0 0,9 0,0 0, ,0 39,4 Falun 1,1 1,0 0,2 0, ,5 39,4 Avesta 0,4 0,3-0,4-0, ,3 39,0 Ludvika 0,1 0,1-0,8-0, ,2 39,3 Gävle 0,6 0,6 0,2 0, ,6 39,8 Ljusdal 0,4 0,3 0,1 0, ,1 38,1 Söderhamn 0,7 0,2-0,3-0, ,4 39,7 Bollnäs 0,5 0,1-0,1-0, ,7 38,8 Hudiksvall 0,6 0,8 0,2 0, ,4 40,0 Sundsvall 0,5 0,3-0,0 0, ,3 40,0 Kramfors -0,3-0,2-0,6-0, ,1 37,6 Örnsköldsvik 0,2-0,2-0,2-0, ,4 38,4 Strömsund -0,6 0,0-0,7-1, ,4 37,2 Åre 1,6 2,0 0,3 0, ,8 39,1 Härjedalen -0,2-0,0-0,4-0, ,7 37,5 Östersund 0,8 0,8 0,3 0, ,7 39,3 Storuman -0,2-0,7-1,1-0, ,1 37,2 Sorsele -0,7-0,3-0,2-1, ,4 34,4 Vilhelmina -0,5-0,2-1,0-1, ,3 35,0 Umeå 1,5 1,4 0,8 0, ,6 38,4 Lycksele 0,3-0,2-0,9-0, ,6 38,4 Skellefteå 0,3 0,1-0,2-0, ,0 38,4 Arvidsjaur -0,6-1,1-0,9-0, ,1 37,4 Arjeplog -0,6-0,3-0,9-1, ,6 38,6 Jokkmokk -0,4-0,5-0,4-0, ,5 39,2 Överkalix -0,1-0,3-1,5-1, ,3 36,9 Kalix 0,2 0,0-0,3-0, ,4 39,6 Övertorneå 0,8 0,6-1,2-1, ,4 35,6 Pajala -0,5-0,7-1,9-1, ,9 34,5 Gällivare -0,3-0,2-1,4-1, ,4 41,0 Luleå 0,9 0,7 0,4 0, ,7 41,0 Haparanda 1,4 1,6 0,1-0, ,1 39,8 Kiruna 0,2 0,2-0,5-0, ,6 41,4 15

18 Tabell 2d Befolkningsutveckling män och kvinnor 60-w år År År År 2000 Andel av total befolkning 2000 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor %/år %/år %/år %/år Antal Antal % % Riket -0,1 0,0 0,5 0, ,8 24,6 Regionfamiljer Storstadsregioner 0,2 0,0 1,0 0, ,1 21,9 därav Stockholm 0,3-0,0 1,2 0, ,2 21,0 därav Göteborg 0,1 0,1 0,7 0, ,8 22,2 därav Malmö 0,2 0,1 0,9 0, ,9 24,0 Universitets- och högskoleregioner -0,1 0,2 0,7 0, ,4 24,1 Regionala centra -0,2 0,0 0,3 0, ,2 26,1 Sekundära centra -0,2 0,1 0,2 0, ,6 27,5 Småregioner - privat sysselsättning -0,8-0,5-0,4-0, ,1 29,5 Småregioner - offentlig sysselsättning -0,7-0,4-0,5-0, ,0 30,2 EU målområden Ej målområde 0,0 0,1 0,7 0, ,6 23,4 Utfasningsområde -0,2 0,1 0,4 0, ,9 27,3 Målområde 2-0,6-0,3-0,1-0, ,7 27,9 Målområde 1 0,2 0,2 0,0 0, ,9 26,8 Nationella stödområden Ej stödområde -0,0 0,0 0,6 0, ,2 24,0 Stödområde B -0,4-0,1 0,1-0, ,0 27,2 Stödområde A -0,6-0,2-0,6-0, ,6 29,6 Län Stockholms län 0,3-0,1 1,2 0, ,2 21,0 Uppsala län 0,6 0,5 1,4 0, ,0 20,4 Södermanlands län -0,1 0,1 0,9 0, ,4 26,0 Östergötlands län -0,3-0,1 0,3-0, ,0 25,2 Jönköpings län -0,3 0,0-0,0-0, ,6 25,8 Kronobergs län -0,3 0,3 0,2 0, ,6 26,0 Kalmar län -0,4-0,1 0,1 0, ,1 28,2 Gotlands län -0,1 0,3 0,3 0, ,7 25,3 Blekinge län 0,2-0,1 0,5 0, ,5 27,6 Skåne län -0,0 0,1 0,7 0, ,2 25,3 Hallands län 0,6 1,0 1,2 1, ,6 24,5 Västra Götalands län -0,2-0,0 0,3-0, ,7 24,3 Värmlands län -0,7-0,3-0,3-0, ,6 27,9 Örebro län -0,8-0,6-0,0-0, ,0 25,9 Västmanlands län -0,1 0,3 1,0 0, ,1 25,9 Dalarnas län -0,7-0,4-0,1-0, ,3 27,5 Gävleborgs län -0,6-0,3-0,1-0, ,4 27,7 Västernorrlands län -0,5-0,2-0,1-0, ,1 28,4 Jämtlands län -1,1-0,4-0,8-0, ,7 27,5 Västerbottens län 0,1 0,4 0,4 0, ,1 24,6 Norrbottens län 0,9 0,9 0,7 0, ,3 25,9 16

19 Tabell 2d Befolkningsutveckling män och kvinnor 60-w år År År År 2000 Andel av total befolkning 2000 LA-regioner Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor %/år %/år %/år %/år Antal Antal % % Stockholm 0,3-0,0 1,2 0, ,2 21,0 Uppsala 0,4 0,5 1,1 0, ,3 20,9 Nyköping 0,6 0,7 1,4 0, ,4 27,8 Katrineholm -0,4-0,3 0,2-0, ,4 27,2 Eskilstuna -0,8-0,3 0,5 0, ,4 25,7 Linköping -0,3 0,2 0,4 0, ,7 25,0 Norrköping -0,4-0,5 0,2-0, ,2 25,3 Värnamo 0,1 0,8 0,1 0, ,0 23,6 Jönköping -0,1 0,2 0,6 0, ,5 24,7 Nässjö -0,8-0,6-0,8-0, ,3 28,8 Tranås -0,8-0,4 0,1-0, ,6 29,1 Älmhult -0,6 0,2-0,1-0, ,9 28,2 Ljungby -0,4-0,1 0,2 0, ,0 27,6 Växjö -0,3 0,4 0,3 0, ,9 25,4 Vimmerby -0,4-0,3-0,8-0, ,4 29,4 Kalmar -0,3 0,1 0,3 0, ,5 27,4 Oskarshamn -0,6-0,0 0,4-0, ,0 28,2 Västervik -0,7-0,4 0,1-0, ,0 29,6 Gotland -0,1 0,3 0,3 0, ,7 25,3 Karlshamn 0,9 0,4 1,0 0, ,8 28,4 Karlskrona -0,3-0,4 0,1-0, ,6 27,2 Simrishamn -0,3 0,1 0,1-0, ,5 32,0 Helsingborg -0,2 0,1 0,6 0, ,3 26,5 Kristianstad -0,0 0,1 0,4 0, ,8 26,4 Malmö 0,2 0,1 0,9 0, ,9 24,0 Halmstad -0,3 0,3 0,5 0, ,1 26,1 Varberg 0,5 0,8 0,7 0, ,8 25,8 Göteborg 0,1 0,1 0,7 0, ,8 22,2 Trollhättan 0,1 0,3 0,3 0, ,1 26,5 Strömstad -0,2-0,3 0,3-0, ,8 28,2 Bengtsfors -1,3-0,9-0,8-1, ,1 30,5 Borås -0,4-0,1 0,1-0, ,0 26,5 Lidköping -0,5-0,0 0,0-0, ,7 26,5 Skövde -0,4 0,1 0,3 0, ,8 26,6 Torsby -1,2-0,9-1,0-1, ,5 30,8 Karlstad -0,1 0,2 0,2 0, ,3 25,4 Årjäng -1,4-1,3-0,7-0, ,0 29,3 Filipstad -1,6-1,4-1,0-1, ,3 33,2 Hagfors -1,0-0,4-1,0-0, ,9 34,2 Arvika -1,2-0,6-0,5-0, ,3 30,5 Säffle -0,7-0,7-0,2 0, ,6 30,8 Örebro -0,8-0,5 0,2-0, ,0 24,7 Karlskoga -0,8-0,6-0,6-0, ,7 29,7 Västerås 0,2 0,6 1,3 0, ,1 25,0 17

20 Tabell 2d Befolkningsutveckling män och kvinnor 60-w år År År År 2000 Andel av total befolkning 2000 LA-regioner forts. Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor %/år %/år %/år %/år Antal Antal % % Fagersta -1,2-0,7 0,1-0, ,5 29,8 Köping -0,4 0,1 0,6 0, ,4 27,6 Vansbro -1,9-1,5-0,9-1, ,4 32,0 Malung -1,2-0,8-0,7-0, ,8 30,5 Mora -0,7 0,3-0,2-0, ,6 28,5 Falun -0,2-0,1 0,1 0, ,1 25,8 Avesta -1,0-0,6-0,6-0, ,4 29,3 Ludvika -1,5-1,1-0,4-0, ,3 30,4 Gävle -0,5-0,4 0,2-0, ,4 26,5 Ljusdal -1,2-0,8-0,9-0, ,7 31,5 Söderhamn -0,6-0,4-0,3-0, ,9 29,6 Bollnäs -0,6-0,0-0,1-0, ,8 29,4 Hudiksvall -0,6-0,3-0,5-0, ,2 27,3 Sundsvall -0,1 0,0 0,3 0, ,9 26,8 Kramfors -1,4-1,1-1,4-1, ,9 33,1 Örnsköldsvik -0,4 0,1-0,1-0, ,2 29,0 Strömsund -1,8-1,1-2,2-1, ,8 32,9 Åre -1,2-0,6-1,4-0, ,2 25,2 Härjedalen -1,2-0,5-0,8-0, ,8 33,0 Östersund -0,8-0,3-0,4-0, ,4 26,3 Storuman -0,5 0,8-0,4 0, ,1 31,5 Sorsele -1,3-1,6-0,8-0, ,2 33,8 Vilhelmina -0,6-0,2-1,1-0, ,2 32,7 Umeå 0,5 0,7 0,8 1, ,8 21,0 Lycksele -0,4-0,3 0,1 0, ,7 28,9 Skellefteå -0,0 0,4 0,5-0, ,4 27,5 Arvidsjaur -0,3 0,7-1,3-0, ,4 32,8 Arjeplog -0,7 0,7-1,0-0, ,3 32,3 Jokkmokk -1,2-0,5-0,6-0, ,0 28,1 Överkalix -0,7-0,9-0,2-0, ,8 35,5 Kalix 0,7 0,4 0,5 0, ,0 28,8 Övertorneå -0,7-0,3 0,7-0, ,1 34,1 Pajala -0,1 0,7 0,7-0, ,6 37,0 Gällivare 1,4 1,3 0,7 1, ,4 27,3 Luleå 1,1 1,1 1,1 0, ,1 23,9 Haparanda 1,5 0,5 1,0 1, ,4 28,2 Kiruna 2,4 1,5 0,8 2, ,9 23,8 18

21 Tabell 3 Sysselsättningsutveckling totalt samt prognos enligt AKU 4kv 2000 År %/år 1999 % År 1999 antal Andel av riket 1999 Prognos 2000 % Riket 0,7 0, ,0 3,4 Regionfamiljer Storstadsregioner 2,0 2, ,9 4,9 därav Stockholm 2,5 2, ,9 5,5 därav Göteborg 1,5 2, ,2 4,1 därav Malmö 1,2 0, ,8 3,8 Universitets- och högskoleregioner 0,6 0, ,2 3,0 Regionala centra -0,2-0, ,9 2,4 Sekundära centra -0,3-0, ,9 2,1 Småregioner - privat sysselsättning -1,1-1, ,7 1,3 Småregioner - offentlig sysselsättning -1,3-1, ,4 1,0 EU målområden Ej målområde 1,2 1, ,7 3,9 Utfasningsområde -0,7-1, ,3 1,7 Målområde 2-0,7-0, ,6 1,8 Målområde 1 1,0 0, ,4 3,4 Nationella stödområden Ej stödområde 1,0 1, ,8 3,7 Stödområde B -0,8-0, ,1 1,7 Stödområde A -1,1-1, ,1 1,3 Län Stockholms län 2,5 2, ,4 5,5 Uppsala län 1,1 0, ,9 3,6 Södermanlands län -0,1 0, ,6 2,3 Östergötlands län -0,0 0, ,5 2,9 Jönköpings län 1,3-0, ,9 3,1 Kronobergs län 0,2 0, ,1 2,8 Kalmar län -0,7-0, ,5 1,6 Gotlands län -1,0-0, ,6 1,3 Blekinge län 0,5-0, ,6 3,1 Skåne län 0,6 0, ,9 3,2 Hallands län 0,2 0, ,7 2,4 Västra Götalands län 1,0 1, ,0 3,5 Värmlands län -1,2-1, ,9 1,4 Örebro län 0,2 0, ,0 3,1 Västmanlands län -0,2 0, ,8 2,5 Dalarnas län -0,6 0, ,0 1,8 Gävleborgs län -0,8 0, ,0 1,8 Västernorrlands län -1,0-1, ,7 1,6 Jämtlands län -0,8-1, ,4 1,9 Västerbottens län 0,2-0, ,8 2,2 Norrbottens län -1,1-1, ,7 1,4 19

22 Tabell 3 Sysselsättningsutveckling totalt samt prognos enligt AKU 4kv 2000 År %/år 1999 % År 1999 antal Andel av riket 1999 LA-regioner Prognos 2000 % Stockholm 2,5 2, ,9 5,5 Uppsala 0,6 1, ,8 3,1 Nyköping -0,5-0, ,6 1,9 Katrineholm -0,7-1, ,6 1,0 Eskilstuna 0,3-0, ,9 2,0 Linköping 0,6 1, ,7 3,4 Norrköping -1,0 0, ,8 2,2 Värnamo 1,8-1, ,0 3,0 Jönköping 2,0-0, ,7 3,7 Nässjö 0,1-0, ,9 2,0 Tranås 0,4 0, ,3 2,4 Älmhult -0,3-0, ,3 4,3 Ljungby 0,0-0, ,4 2,0 Växjö 0,3 0, ,5 2,6 Vimmerby -0,6-1, ,3 1,5 Kalmar -0,5-0, ,3 2,1 Oskarshamn -0,6-0, ,5 1,2 Västervik -1,5 0, ,4 0,8 Gotland -1,0-0, ,6 1,3 Karlshamn -1,0-1, ,5 1,8 Karlskrona 1,1-0, ,0 3,7 Simrishamn -0,1-3, ,3 1,7 Helsingborg -0,0 0, ,1 2,6 Kristianstad 0,1 0, ,8 2,4 Malmö 1,2 0, ,8 3,8 Halmstad 0,3 0, ,3 2,5 Varberg -0,4 0, ,9 1,6 Göteborg 1,5 2, ,2 4,1 Trollhättan 1,4 0, ,2 3,7 Strömstad 0,7 1, ,2 3,4 Bengtsfors -1,2-3, ,2 0,8 Borås 0,3 0, ,8 2,6 Lidköping -0,8 0, ,7 1,7 Skövde -0,5-1, ,0 1,7 Torsby -1,6-0, ,3 0,8 Karlstad -0,8-0, ,7 2,0 Årjäng 1,3-2, ,1 2,7 Filipstad -3,1-1, ,2-0,2 Hagfors -2,4-2, ,1-0,3 Arvika -1,4-1, ,3 1,2 Säffle -1,7-2, ,3 0,2 Örebro 0,4 1, ,4 3,2 Karlskoga -0,1-1, ,5 3,2 Västerås 0,4-0, ,9 2,2 20

23 Tabell 3 Sysselsättningsutveckling totalt samt prognos enligt AKU 4kv 2000 År %/år 1999 % År 1999 antal Andel av riket 1999 LA-regioner forts. Prognos 2000 % Fagersta -1,3-1, ,2 1,4 Köping -1,5 3, ,5 4,3 Vansbro 1,5 1, ,1 3,4 Malung -0,4-4, ,1 0,9 Mora -0,9-1, ,4 1,0 Falun -0,4 1, ,6 2,3 Avesta -0,5-2, ,4 1,0 Ludvika -1,4 0, ,4 1,5 Gävle -0,3-0, ,7 2,1 Ljusdal -1,1 2, ,2 2,1 Söderhamn -2,3 2, ,3 1,5 Bollnäs -1,1 1, ,4 1,8 Hudiksvall -1,3-1, ,5 0,9 Sundsvall -1,1-0, ,7 1,9 Kramfors -0,9-2, ,4 0,8 Örnsköldsvik -0,8-1, ,6 1,3 Strömsund -1,9-1, ,1 0,6 Åre -1,0-3, ,1 0,4 Härjedalen 0,1-2, ,1 2,3 Östersund -0,7-0, ,0 2,2 Storuman 0,2-4, ,1 1,7 Sorsele -0,3-0, ,0 2,9 Vilhelmina -0,9-3, ,1 1,2 Umeå 0,9-0, ,5 2,8 Lycksele -0,5-1, ,2 1,5 Skellefteå -0,7-0, ,8 1,4 Arvidsjaur -2,8-1, ,1 0,3 Arjeplog 0,3-4, ,0 3,3 Jokkmokk -2,2-5, ,1-0,6 Överkalix 0,2-2, ,0 2,3 Kalix -0,6-3, ,2 0,9 Övertorneå -0,9-0, ,0 0,9 Pajala -1,7-6, ,1-0,5 Gällivare -2,4-2, ,2 0,2 Luleå -0,7-0, ,7 1,9 Haparanda -2,7-0, ,1 0,8 Kiruna -1,5-4, ,3 0,5 21

24 Tabell 4 Sysselsättningsutveckling män och kvinnor År År 1999 Andel av total sysselsättning 1999 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor %/år %/år Antal Antal % % Riket 0,8 0, ,0 100,0 Regionfamiljer Storstadsregioner 2,3 1, ,6 41,4 därav Stockholm 2,7 2, ,6 24,3 därav Göteborg 1,9 1, ,2 10,3 därav Malmö 1,3 0, ,7 6,8 Universitets- och högskoleregioner 0,6 0, ,1 16,2 Regionala centra -0,1-0, ,0 24,8 Sekundära centra -0,3-0, ,1 9,6 Småregioner - privat sysselsättning -1,2-1, ,8 3,6 Småregioner - offentlig sysselsättning -1,4-1, ,4 4,5 EU målområden Ej målområde 1,3 1, ,4 71,9 Utfasningsområde 0,8 0, ,5 3,3 Målområde 2-0,6-0, ,9 14,4 Målområde 1-0,8-0, ,2 10,4 Nationella stödområden Ej stödområde 1,1 0, ,9 84,8 Stödområde B -0,8-0, ,2 11,0 Stödområde A -1,4-1, ,0 4,2 Län Stockholms län 2,8 2, ,1 23,7 Uppsala län 0,8 1, ,8 3,1 Södermanlands län 0,1-0, ,6 2,6 Östergötlands län 0,2 0, ,6 4,3 Jönköpings län 0,7 1, ,0 3,7 Kronobergs län 0,1 0, ,2 2,0 Kalmar län -0,6-0, ,6 2,5 Gotlands län -0,9-0, ,6 0,6 Blekinge län -0,1 0, ,7 1,6 Skåne län 0,7 0, ,9 11,9 Hallands län 0,4 0, ,6 2,7 Västra Götalands län 1,1 0, ,1 16,9 Värmlands län -1,3-1, ,9 2,9 Örebro län 0,4 0, ,0 3,0 Västmanlands län 0,0-0, ,8 2,7 Dalarnas län -0,5-0, ,0 3,0 Gävleborgs län -0,6-0, ,1 3,0 Västernorrlands län -1,1-0, ,7 2,7 Jämtlands län -0,8-1, ,4 1,4 Västerbottens län 0,1-0, ,8 2,9 Norrbottens län -1,2-1, ,7 2,7 22

25 Tabell 4 Sysselsättningsutveckling män och kvinnor År År 1999 Andel av total sysselsättning 1999 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor %/år %/år Antal Antal % % LA-regioner Stockholm 2,7 2, ,6 24,3 Uppsala 0,8 0, ,7 3,0 Nyköping -0,3-0, ,6 0,6 Katrineholm -0,4-1, ,6 0,6 Eskilstuna 0,0 0, ,9 0,9 Linköping 0,9 0, ,7 2,6 Norrköping -0,7-0, ,8 1,7 Värnamo 1,0 1, ,0 0,9 Jönköping 1,2 1, ,7 1,7 Nässjö -0,1 0, ,0 0,9 Tranås 0,1 0, ,3 0,3 Älmhult -0,6 0, ,3 0,3 Ljungby -0,2-0, ,5 0,4 Växjö 0,2 0, ,5 1,4 Vimmerby -0,8-0, ,3 0,3 Kalmar -0,3-0, ,3 1,3 Oskarshamn -0,7-0, ,5 0,5 Västervik -0,9-1, ,4 0,4 Gotland -0,9-0, ,6 0,6 Karlshamn -1,3-0, ,6 0,5 Karlskrona 0,4 1, ,0 1,0 Simrishamn -0,9-1, ,3 0,3 Helsingborg 0,2-0, ,1 3,1 Kristianstad 0,4-0, ,8 1,8 Malmö 1,3 0, ,7 6,8 Halmstad 0,6 0, ,3 1,3 Varberg -0,2-0, ,9 1,0 Göteborg 1,9 1, ,2 10,3 Trollhättan 1,3 0, ,2 2,2 Strömstad 0,3 1, ,2 0,2 Bengtsfors -2,3-1, ,2 0,2 Borås 0,2 0, ,8 1,8 Lidköping -0,6-0, ,8 0,7 Skövde -1,0-0, ,0 1,9 Torsby -1,6-1, ,3 0,3 Karlstad -0,7-1, ,7 1,7 Årjäng -0,0 0, ,1 0,1 Filipstad -2,9-2, ,2 0,2 Hagfors -2,8-2, ,1 0,1 Arvika -1,9-0, ,3 0,3 Säffle -2,0-1, ,3 0,3 Örebro 0,7 0, ,4 2,4 Karlskoga -0,5-0, ,5 0,5 Västerås 0,1 0, ,9 1,9 23

26 Tabell 4 Sysselsättningsutveckling män och kvinnor År År 1999 Andel av total sysselsättning 1999 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor %/år %/år Antal Antal % % LA-regioner forts. Fagersta -1,0-1, ,3 0,2 Köping 0,1-0, ,6 0,5 Vansbro 1,5 1, ,1 0,1 Malung -1,2-1, ,1 0,1 Mora -1,3-0, ,4 0,4 Falun -0,1 0, ,6 1,6 Avesta -0,9-1, ,4 0,4 Ludvika -0,9-1, ,5 0,4 Gävle -0,3-0, ,8 1,7 Ljusdal -0,5 0, ,2 0,2 Söderhamn -0,7-1, ,3 0,3 Bollnäs -0,5-0, ,4 0,4 Hudiksvall -1,4-1, ,5 0,5 Sundsvall -1,0-1, ,7 1,7 Kramfors -1,5-1, ,4 0,5 Örnsköldsvik -1,1-0, ,6 0,6 Strömsund -1,3-2, ,1 0,1 Åre -1,6-1, ,1 0,1 Härjedalen 0,2-1, ,1 0,1 Östersund -0,7-0, ,0 1,1 Storuman -1,3-0, ,1 0,1 Sorsele -1,2 0, ,0 0,0 Vilhelmina -1,9-1, ,1 0,1 Umeå 0,8 0, ,5 1,6 Lycksele -0,3-1, ,2 0,2 Skellefteå -0,6-0, ,8 0,8 Arvidsjaur -2,7-1, ,1 0,1 Arjeplog -0,5-1, ,0 0,0 Jokkmokk -3,2-2, ,1 0,1 Överkalix -0,5-0, ,0 0,0 Kalix -0,9-1, ,2 0,2 Övertorneå -0,6-1, ,0 0,0 Pajala -2,3-3, ,1 0,1 Gällivare -2,2-2, ,2 0,2 Luleå -0,6-0, ,7 1,6 Haparanda -3,1-1, ,1 0,1 Kiruna -2,5-1, ,3 0,3 24

27 Tabell 5 Sysselsättningsutveckling inom tillverkningsindustri och utvinning män och kvinnor samt prognos enligt AKU 4kv 2000 År År Män Kvinnor Män Kvinnor Prognos %/år %/år Antal Antal % Riket -0,2-0, ,7 Regionfamiljer Storstadsregioner -0,4-0, ,4 därav Stockholm -0,7-0, ,3 därav Göteborg 0,3-0, ,9 därav Malmö -0,7-1, ,0 Universitets- och högskoleregioner 0,5 1, ,7 Regionala centra -0,0-0, ,8 Sekundära centra -0,4-0, ,6 Småregioner - privat sysselsättning -1,7-1, ,2 Småregioner - offentlig sysselsättning -0,6-1, ,2 EU målområden Ej målområde -0,1-0, ,8 Utfasningsområde 1,9 1, ,1 Målområde 2-0,8-0, ,1 Målområde 1-1,2-1, ,8 Nationella stödområden Ej stödområde 0,0-0, ,9 Stödområde B -1,5-1, ,3 Stödområde A -0,6-1, ,7 Län Stockholms län -0,8-0, ,2 Uppsala län -0,3-0, ,3 Södermanlands län 0,4-0, ,0 Östergötlands län 0,3-0, ,2 Jönköpings län 2,0 3, ,2 Kronobergs län -0,3-0, ,5 Kalmar län 0,0-0, ,7 Gotlands län -1,4-2, ,1 Blekinge län -0,9 0, ,9 Skåne län -0,5-0, ,3 Hallands län -0,2 0, ,7 Västra Götalands län 0,8-0, ,5 Värmlands län -2,8-3, ,1 Örebro län -0,2 2, ,8 Västmanlands län -1,3-1, ,6 Dalarnas län -0,5-1, ,1 Gävleborgs län -0,7-0, ,1 Västernorrlands län -3,5-3, ,8 Jämtlands län 1,6 0, ,2 Västerbottens län 0,6 0, ,6 Norrbottens län -1,5-2, ,2 25

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

A2002:006. Rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

A2002:006. Rapport om den regionala utvecklingen i Sverige A2002:006 Rapport om den regionala utvecklingen i Sverige Preliminär beskrivning, våren 2002 ITPS Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon: 063-166600 Telefax: 063-166601 E-post: info@itps.se www.itps.se

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB 5565274007 GÖTEBORG 650 91,875 Område 1 Stockholm Blå Vägen 7696174411 SPÅNGA 1500 21,25

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Ökade regionala skillnader

Ökade regionala skillnader Ökade regionala skillnader Myt eller verklighet? En analys av tio års tillväxt i Sveriges regioner Meddelande 7 2007 Länsstyrelsen i Västerbottens län Ansvarig funktion: Regional utveckling, strategi &

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

B i l a g o r B i l a g o r 183

B i l a g o r B i l a g o r 183 183 Utbildningskoder UTBKod Utbildningsgrupp UNIVÅKod Utbildningsnivå 10 Utb kortare än 3-årigt gymnasium 1 Ingen speciell utbildning 21 3-årig teoretisk gymnasieutb; teknik, naturvetenskap 2 Minst 3-årigt

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Handläggare: Doris Rexhammar Referensnr: Af-2013/146842 Telefon: +46 10 4870832 E-post: doris.rexhammar@arbetsformedlingen.se Beskrivning:

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Arbetsskador 2015 län och kommun. Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:2 preliminära uppgifter

Arbetsskador 2015 län och kommun. Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:2 preliminära uppgifter Arbetsskador 2015 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:2 preliminära uppgifter Arbetsskador 2015 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:2 preliminära uppgifter Arbetsskador 2015

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Arbetsskador 2016 län och kommun

Arbetsskador 2016 län och kommun Arbetsskador 2016 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2017:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2016 preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2016 län och kommun

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer