Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version"

Transkript

1 MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten för tätorter med minst invånare, sammanlagt 113 stycken. Den här rapporten ersätter SM MI12 som publicerades 2009 och som behandlade grönytor och grönområden i ett färre antal tätorter. Uppgifter om användning/täcke avser 2005 och baseras bl a på satellitbilder och registerdata om byggnader och befolkning. Grunddata om användning/täcke har tagits fram i samarbete med Metria Miljöanalys. Närhet till grönområden Som grönområde räknas sammanhängande områden på minst 1 hektar, med vegetation men utan byggnader. Andelen tätortsbefolkning som saknar grönområden inom 300 meter från bostaden varierar mellan 0 och 56 procent. I Stockholm och Malmö saknar 18 procent av de boende grönområden i närområdet. I faktiska tal motsvarar det mer än personer i Stockholm och drygt personer i Malmö. I Göteborg saknar 11 procent eller personer grönområde inom 300 meter. De tätorter som har lägst andel grönområden återfinns till största delen i Skåne och Hallands län. Det förklaras till viss del av att orterna ofta omges av åker och vatten. Varken vatten eller åker räknas in i grönområdesarealen. I områden med mycket skog blir andelen grönområden högre. Det gäller bland annat för tätorterna i norra Sverige samt i Jönköpings och Kronobergs län. Andel grönområden inom tätort Inom tätorter inklusive ett omland på 3 kilometer är andelen grönområden i relation till totala landarealen mellan 5 och 82 procent. Lägst andel grönområden har Trelleborg och högst har Gislaved. Andel hårdgjorda ytor i tätorter Ett av Sveriges 16 miljömål är God bebyggd miljö, enligt vilket det ska finnas program för hur andelen hårdgjord yta ska begränsas. Som hårdgjord yta räknas här bebyggd - och obebyggd utan någon vegetation, samt väg och järnvägsområden. Högst andel hårdgjord yta har Ystad och lägst andel har Onsala. Stefan Svanström SCB, tfn , Karin Hedeklint SCB, tfn , Marianne Eriksson SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie MI12 Grönytor. Utkom den 15 september URN:NBN:SE:SCB-20SM-MI0805SM1002_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 SCB 2 MI 12 SM 1002 Innehåll Statistiken med kommentarer 3 Grönytor och hårdgjord yta inom tätortsgräns 3 Grönområden inom tätort med tre kilometers omland 5 Arealer för grönområden inom tätort med omland om tre kilometer 5 Grönområden i närområde till bostad 6 Tabeller 9 1. Huvudklasser av användning/täcke 2005 inom tätortsgräns, arealer i hektar 9 2. Markanvändning/täcke 2005 inom tätortsgräns, procent av totalareal Folkmängd, grönyta och hårdgjord yta 2005 inom tätortsgräns Grönområden inom tätort inklusive områden inom tre kilometer från tätortsgräns Antal grönområden inom tätort inklusive områden inom tre kilometer från tätortsgräns efter storleksklass och areal Andel av tätortsbefolkningen med grönområden inom 300 meter från bostaden Andel av tätortsbefolkningen med grönområden inom 300 meter från bostaden, efter storlek på största område Kartor 37 Karta 6. Tätorter med minst invånare, residensstäderna namngivna 37 Fakta om statistiken 38 Detta omfattar statistiken 38 Definitioner och förklaringar 38 Så görs statistiken 39 Statistikens tillförlitlighet 43 Bra att veta 43 Annan statistik 43 In English 44 ry 44 List of tables 44 List of terms 44

3 SCB 3 MI 12 SM 1002 Statistiken med kommentarer Grönytor och hårdgjord yta inom tätortsgräns Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Ett av områdena är "God bebyggd miljö", i vilket det bland annat sägs att Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för: Hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas,... Som grönytor inom tätortsgräns räknas här bebyggd med eller med någon vegetation (t ex villaträdgårdar) och obebyggd med eller med någon vegetation (t ex parker, kyrkogårdar, alléer, stråk nära större vägar). Se utförligare definition i avsnittet Så görs statistiken. Karta 1. Andel grönyta inom tätort, procent av tätortsarealen. Tätorter med fler än invånare, 2005 Del av västkusten Stockholms län Skåne län

4 SCB 4 MI 12 SM 1002 Andelen grönyta i Stockholm uppgår till 70 procent av tätortsarealen. För Göteborg är andelen 69 procent. I Malmö är andelen grönyta endast 53 procent. I landets övriga här redovisade tätorter varierar andel grönyta mellan 35 och 79 procent. Högst andel har Onsala (79 procent) följt av Lidingö (77 procent) och Lerum (75 procent). Lägst andelar har Ystad (35 procent) följt av Staffanstorp (51 procent) och Nässjö (52 procent). I karta 2 redovisas andelen hårdgjord yta inom tätortsgräns. Som hårdgjord yta räknas obebyggd och bebyggd utan någon vegetation, samt väg- och järnvägsområden. Karta 2. Andel hårdgjord yta inom tätort, procent av tätortsarealen. Tätorter med fler än invånare, 2005 Del av västkusten Stockholms län Skåne län

5 SCB 5 MI 12 SM 1002 I tätorterna varierar andelen hårdgjord yta mellan 20 och 62 procent. Orter med högst andel hårdgjord yta är Ystad (62 procent), Staffanstorp (49 procent) samt Katrineholm och Oxelösund (46 procent). Lägst andelar hårdgjord yta har Onsala (20 procent), Lidingö (22 procent) och Tumba (23 procent). För uppgifter om användning inom olika bebyggelsetyper, se tabell Markanvändning Marktäcke 2005 per tätort: aspx Grönområden inom tätort med tre kilometers omland Arealer för grönområden inom tätort med omland om tre kilometer Till grönområden räknas sammanhängande obebyggd med eller med någon vegetation, exklusive åker, och minst 50 meter till omgivande byggnader. Grönområden har en minsta areal på en hektar. I redovisningen av grönområden har ett omland på tre kilometer från tätortsgräns tagits med i beräkningen. Då kan även större grönområden, på 10 hektar eller mer, samt grönområden nära tätortsgränsen fångas in. I tabell 4 och på karta 3 redovisas andelen grönområden i relation till landareal per tätort med omland. För storstäderna är andelen grönområde 55 procent i Göteborg och 47 procent i Stockholm. I Malmö är andelen grönområde endast 16 procent. Andelen grönområde i övriga tätorter varierar stort. Tätorter med lägst andel är Trelleborg (5 procent), Staffanstorp (6 procent) och Lund (8 procent). Högst andel grönområden har Gislaved (82 procent) och Fagersta (81 procent). Kiruna, Ludvika och Nässjö har alla 77 procent grönområden. I karta 3 blir det tydligt att de tätorter som har lägst andel grönområden till största delen återfinns i Skåne och Hallands län. Det förklaras till viss del av att orterna ofta omges av åker och vatten. Varken vatten eller åker räknas in i grönområdesarealen. Även andra tätorter som finns i områden med mycket åker får en lägre andel grönområden. Det gäller bland annat Falköping, Kumla och Köping. I områden med mycket skog blir andelen grönområden högre. Det gäller bland annat för tätorterna i norra Sverige samt i Jönköping och Kronobergs län.

6 SCB 6 MI 12 SM 1002 Karta 3. Andel grönområden inom tätort med omland om tre kilometer, procent av landareal. Tätorter med fler än invånare, 2005 Del av västkusten Stockholms län Skåne län Grönområden i närområde till bostad Grönområden som ligger nära bostaden har större förutsättningar att användas mer regelbundet. Här har beräkningar gjorts på ett närområdet om 300 meter från bostaden. 300 meter i fågelavstånd motsvarar en gångtid på mindre än fem minuter. Antal grönområden i närområdet I karta 4 och 5 samt i tabell 6 och 7 framgår hur stor andel av tätortsbefolkningen som saknar eller har ett eller flera grönområden i närområdet. I Stockholm och Malmö saknar 18 procent av de boende grönområden i närområdet. I faktiska tal motsvarar det mer än boende i Stockholm och drygt personer i Malmö. I Göteborg är siffran 11 procent, vilket motsvarar nästan personer.

7 SCB 7 MI 12 SM 1002 I övriga här redovisade tätorter varierar andelen mellan 0 till 56 procent. Högst andel befolkning som saknar grönområde i närområdet har Ystad (56 procent), Höllviken (49 procent) och Staffanstorp (37 procent). Lägst andel har Ronneby, Torslanda och Timrå. Där saknar ingen grönområde i närområdet. Avseende närhet till 2 eller fler grönområden har Timrå störst andelar. Där har 93 procent av befolkningen 2 eller flera grönområden inom 300 meter. Därefter kommer Märsta med 88 procent och Skoghall med 87 procent. Karta 4. Andel av tätortsbefolkningen som saknar grönområde inom 300 meter från bostaden. Tätorter med fler än invånare, 2005 Del av västkusten Stockholms län Skåne län

8 SCB 8 MI 12 SM 1002 Karta 5. Andel av tätortsbefolkningen med grönområde inom 300 meter från bostaden. Tätorter med fler än invånare, 2005 Del av västkusten Stockholms län Skåne län Storlek på grönområden inom 300 meter I 68 av 113 tätorter har minst 50 procent av befolkningen ett grönområde på minst 10 hektar inom 300 meter från bostaden. Störst andel har Torslanda. Där har 89 procent tätortsbefolkningen ett grönområde på minst 10 hektar i närområdet. Därefter kommer Västerhaninge med 84 procent. I Stockholm har 42 procent av befolkningen ett grönområde på minst 10 hektar i närområdet. För Göteborgs del är siffran 58 procent och för Malmös del 24 procent. I Ystad har ingen i befolkningen ett grönområde större än 5 hektar i sitt närområde.

9 SCB 9 MI 12 SM 1002 Tabeller 1. Huvudklasser av användning/täcke 2005 inom tätortsgräns, arealer i hektar 1. Landuse/landcover 2005 within localities, areas in hectares Tätort Mark utan vegetation, varav Mark med/ med någon vegetation, varav Vatten Bebyggd Väg-/ järnvägsområden Obebyggd Bebyggd Obebyggd Stockholms län T0104 Boo T0150 Ekerö T0228 Lidingö T0240 Märsta T0252 Norrtälje T0264 Nynäshamn T0288 Täby T0336 Stockholm T0356 Södertälje T0372 Tumba T0384 Upplands Väsby T0388 Vallentuna T0404 Västerhaninge T0408 Åkersberga Uppsala län T0520 Bålsta T0532 Enköping T0656 Uppsala Södermanlands län T0740 Eskilstuna T0784 Katrineholm T0812 Nyköping T0820 Oxelösund T0868 Strängnäs Östergötlands län T1056 Finspång T1152 Linköping T1180 Mjölby T1188 Motala T1192 Norrköping

10 SCB 10 MI 12 SM Huvudklasser av användning/täcke 2005 inom tätortsgräns, arealer i hektar, forts Tätort Mark utan vegetation, varav Mark med/ med någon vegetation, varav Vatten Bebyggd Väg-/ järnvägsområden Obebyggd Bebyggd Obebyggd Jönköpings län T1484 Gislaved T1544 Jönköping T1608 Nässjö T1700 Tranås T1724 Vetlanda T1732 Värnamo Kronobergs län T1936 Ljungby T2024 Växjö Kalmar län T2280 Kalmar T2352 Nybro T2360 Oskarshamn T2472 Västervik Gotlands län T2552 Visby Blekinge län T2676 Karlshamn T2680 Karlskrona T2732 Ronneby Skåne län T2936 Hässleholm T2980 Kristianstad T3196 Ängelholm T3396 Eslöv T3452 Helsingborg T3488 Höganäs T3496 Höllviken T3560 Landskrona T3584 Lund T3604 Malmö T3696 Staffanstorp T3752 Trelleborg T3808 Ystad

11 SCB 11 MI 12 SM Huvudklasser av användning/täcke 2005 inom tätortsgräns, arealer i hektar, forts Tätort Mark utan vegetation, varav Mark med/ med någon vegetation, varav Vatten Bebyggd Väg-/ järnvägsområden Obebyggd Bebyggd Obebyggd Hallands län T3920 Falkenberg T3960 Halmstad T4008 Kungsbacka T4054 Onsala T4156 Varberg Västra Götalands län T4368 Göteborg T4452 Kungälv T4488 Lindome T4520 Mölnlycke T4524 Torslanda T4568 Stenungsund T4608 Uddevalla T4700 Alingsås T4752 Borås T4912 Kinna T4920 Lerum T5084 Trollhättan T5132 Vänersborg T5236 Falköping T5352 Lidköping T5372 Mariestad T5420 Skara T5428 Skövde Värmlands län T5604 Arvika T5704 Karlstad T5720 Kristinehamn T5804 Skoghall Örebro län T6008 Karlskoga T6020 Kumla T6188 Örebro

12 SCB 12 MI 12 SM Huvudklasser av användning/täcke 2005 inom tätortsgräns, arealer i hektar, forts Tätort Mark utan vegetation, varav Mark med/ med någon vegetation, varav Vatten Bebyggd Väg-/ järnvägsområden Obebyggd Bebyggd Obebyggd Västmanlands län T6200 Arboga T6212 Fagersta T6224 Hallstahammar T6268 Köping T6312 Sala T6376 Västerås Dalarnas län T6404 Avesta T6444 Borlänge T6504 Falun T6624 Ludvika T6648 Mora Gävleborgs län T7036 Bollnäs T7076 Gävle T7120 Hudiksvall T7272 Sandviken T7316 Söderhamn Västernorrlands län T7500 Härnösand T7688 Sundsvall T7704 Timrå T7744 Örnsköldsvik Jämtlands län T8044 Östersund Västerbottens län T8312 Skellefteå T8372 Umeå Norrbottens län T8544 Boden T8676 Kiruna T8724 Luleå T8792 Piteå

13 SCB 13 MI 12 SM Markanvändning/täcke 2005 inom tätortsgräns, procent av totalareal 2. Landuse/landcover 2005 within localities, per cent of total area Tätort Mark utan vegetation, varav Mark med/ med någon vegetation, varav Vatten Stockholms län Bebyggd Väg-/ järnvägsområden Obebyggd Bebyggd Obebyggd T0104 Boo 12% 10% 2% 24% 56% 17% 73% 3% 100% T0150 Ekerö 11% 11% 6% 29% 57% 14% 71% 0% 100% T0228 Lidingö 9% 12% 1% 22% 57% 20% 77% 1% 100% T0240 Märsta 21% 10% 5% 36% 43% 22% 64% 0% 100% T0252 Norrtälje 26% 11% 7% 43% 37% 19% 56% 1% 100% T0264 Nynäshamn 15% 12% 9% 36% 45% 18% 63% 1% 100% T0288 Täby 10% 13% 3% 26% 58% 16% 74% 0% 100% T0336 Stockholm 10% 12% 3% 25% 46% 25% 70% 4% 100% T0356 Södertälje 16% 11% 9% 37% 35% 27% 62% 1% 100% T0372 Tumba 9% 11% 3% 23% 53% 21% 74% 3% 100% T0384 Upplands Väsby 17% 11% 6% 34% 44% 22% 66% 0% 100% T0388 Vallentuna 20% 12% 3% 34% 48% 17% 66% 0% 100% T0404 Västerhaninge 13% 11% 3% 26% 46% 28% 74% 0% 100% T0408 Åkersberga 12% 10% 3% 25% 56% 16% 72% 3% 100% Uppsala län T0520 Bålsta 14% 10% 7% 32% 46% 22% 68% 0% 100% T0532 Enköping 21% 12% 6% 40% 37% 23% 60% 1% 100% T0656 Uppsala 17% 10% 5% 33% 37% 30% 67% 0% 100% Södermanlands län T0740 Eskilstuna 15% 11% 7% 33% 35% 30% 65% 2% 100% T0784 Katrineholm 25% 12% 9% 46% 34% 20% 54% 0% 100% T0812 Nyköping 21% 12% 7% 40% 36% 23% 58% 2% 100% T0820 Oxelösund 10% 12% 23% 46% 29% 24% 53% 1% 100% T0868 Strängnäs 17% 11% 5% 32% 46% 21% 67% 0% 100% Östergötlands län T1056 Finspång 23% 10% 10% 43% 33% 22% 55% 1% 100% T1152 Linköping 15% 10% 5% 30% 39% 30% 69% 1% 100% T1180 Mjölby 23% 12% 5% 40% 36% 22% 58% 1% 100% T1188 Motala 16% 11% 4% 32% 40% 25% 65% 3% 100% T1192 Norrköping 18% 13% 8% 39% 32% 28% 59% 2% 100%

14 SCB 14 MI 12 SM Markanvändning/täcke 2005 inom tätortsgräns, procent av totalareal, forts Tätort Mark utan vegetation, varav Mark med/ med någon vegetation, varav Vatten Jönköpings län Bebyggd Väg-/ järnvägsområden Obebyggd Bebyggd Obebyggd T1484 Gislaved 19% 11% 5% 35% 45% 19% 64% 1% 100% T1544 Jönköping 12% 13% 4% 28% 43% 26% 68% 4% 100% T1608 Nässjö 22% 14% 7% 43% 30% 22% 52% 5% 100% T1700 Tranås 20% 10% 5% 34% 33% 29% 62% 3% 100% T1724 Vetlanda 22% 11% 7% 40% 37% 23% 60% 1% 100% T1732 Värnamo 20% 12% 5% 37% 40% 22% 62% 1% 100% Kronobergs län T1936 Ljungby 18% 10% 7% 35% 44% 19% 63% 2% 100% T2024 Växjö 17% 12% 6% 35% 45% 20% 65% 0% 100% Kalmar län T2280 Kalmar 24% 12% 7% 43% 31% 22% 53% 4% 100% T2352 Nybro 18% 11% 7% 37% 38% 24% 62% 1% 100% T2360 Oskarshamn 19% 11% 9% 39% 39% 22% 61% 1% 100% T2472 Västervik 18% 12% 6% 36% 35% 25% 59% 5% 100% Gotlands län T2552 Visby 17% 11% 7% 35% 42% 22% 64% 0% 100% Blekinge län T2676 Karlshamn 13% 12% 4% 30% 49% 20% 69% 1% 100% T2680 Karlskrona 9% 13% 7% 28% 34% 36% 70% 2% 100% T2732 Ronneby 14% 13% 4% 31% 49% 18% 67% 1% 100% Skåne län T2936 Hässleholm 22% 14% 9% 45% 38% 17% 55% 0% 100% T2980 Kristianstad 17% 13% 5% 36% 42% 22% 64% 1% 100% T3196 Ängelholm 23% 13% 5% 41% 40% 17% 57% 2% 100% T3396 Eslöv 21% 13% 5% 39% 44% 17% 61% 0% 100% T3452 Helsingborg 18% 12% 6% 37% 37% 23% 61% 2% 100% T3488 Höganäs 21% 14% 4% 39% 47% 14% 61% 0% 100% T3496 Höllviken 9% 15% 1% 26% 70% 4% 74% 0% 100% T3560 Landskrona 21% 12% 8% 40% 34% 25% 58% 2% 100% T3584 Lund 15% 12% 4% 32% 47% 21% 68% 0% 100% T3604 Malmö 20% 14% 10% 44% 31% 22% 53% 2% 100% T3696 Staffanstorp 29% 14% 6% 49% 40% 11% 51% 0% 100% T3752 Trelleborg 21% 15% 7% 43% 38% 17% 55% 2% 100% T3808 Ystad 37% 16% 9% 62% 26% 10% 35% 3% 100%

15 SCB 15 MI 12 SM Markanvändning/täcke 2005 inom tätortsgräns, procent av totalareal, forts Tätort Mark utan vegetation, varav Mark med/ med någon vegetation, varav Vatten Hallands län Bebyggd Väg-/ järnvägsområden Obebyggd Bebyggd Obebyggd T3920 Falkenberg 18% 12% 8% 39% 37% 21% 58% 3% 100% T3960 Halmstad 15% 13% 8% 36% 37% 25% 62% 2% 100% T4008 Kungsbacka 23% 11% 7% 42% 37% 21% 58% 1% 100% T4054 Onsala 7% 12% 1% 20% 69% 11% 79% 1% 100% T4156 Varberg 21% 13% 6% 40% 38% 21% 59% 0% 100% Västra Götalands län T4368 Göteborg 11% 13% 6% 30% 38% 32% 69% 1% 100% T4452 Kungälv 24% 11% 8% 42% 39% 19% 58% 0% 100% T4488 Lindome 15% 12% 2% 30% 53% 17% 70% 0% 100% T4520 Mölnlycke 17% 11% 3% 31% 49% 18% 68% 1% 100% T4524 Torslanda 14% 11% 2% 27% 54% 18% 73% 0% 100% T4568 Stenungsund 11% 10% 12% 33% 29% 38% 67% 0% 100% T4608 Uddevalla 14% 13% 8% 35% 37% 27% 64% 1% 100% T4700 Alingsås 14% 12% 3% 29% 48% 21% 69% 2% 100% T4752 Borås 15% 13% 4% 32% 45% 21% 67% 1% 100% T4912 Kinna 13% 12% 4% 28% 49% 22% 71% 1% 100% T4920 Lerum 9% 12% 2% 24% 50% 25% 75% 1% 100% T5084 Trollhättan 15% 11% 7% 33% 40% 23% 64% 3% 100% T5132 Vänersborg 16% 11% 3% 30% 47% 21% 68% 2% 100% T5236 Falköping 20% 13% 5% 38% 44% 18% 62% 0% 100% T5352 Lidköping 18% 12% 4% 35% 43% 21% 64% 2% 100% T5372 Mariestad 14% 14% 4% 32% 42% 24% 66% 1% 100% T5420 Skara 21% 12% 5% 38% 38% 24% 62% 0% 100% T5428 Skövde 9% 14% 6% 30% 39% 30% 70% 0% 100% Värmlands län T5604 Arvika 15% 12% 5% 32% 42% 24% 67% 1% 100% T5704 Karlstad 11% 12% 4% 27% 39% 26% 65% 8% 100% T5720 Kristinehamn 16% 14% 6% 36% 38% 25% 63% 1% 100% T5804 Skoghall 7% 12% 9% 28% 46% 25% 71% 1% 100% Örebro län T6008 Karlskoga 13% 12% 7% 31% 32% 35% 67% 2% 100% T6020 Kumla 19% 12% 4% 36% 42% 22% 64% 0% 100% T6188 Örebro 16% 12% 6% 34% 36% 29% 65% 1% 100%

16 SCB 16 MI 12 SM Markanvändning/täcke 2005 inom tätortsgräns, procent av totalareal, forts Tätort Mark utan vegetation, varav Mark med/ med någon vegetation, varav Vatten Västmanlands län Bebyggd Väg-/ järnvägsområden Obebyggd Bebyggd Obebyggd T6200 Arboga 16% 11% 6% 32% 32% 33% 65% 3% 100% T6212 Fagersta 12% 11% 9% 32% 37% 28% 65% 2% 100% T6224 Hallstahammar 13% 11% 6% 30% 36% 31% 67% 3% 100% T6268 Köping 21% 11% 10% 42% 29% 27% 56% 2% 100% T6312 Sala 15% 11% 7% 33% 34% 32% 65% 1% 100% T6376 Västerås 12% 11% 5% 28% 40% 31% 71% 1% 100% Dalarnas län T6404 Avesta 13% 13% 8% 34% 40% 25% 64% 2% 100% T6444 Borlänge 9% 12% 6% 27% 45% 25% 70% 3% 100% T6504 Falun 10% 11% 6% 27% 45% 26% 71% 2% 100% T6624 Ludvika 10% 12% 6% 29% 44% 24% 68% 4% 100% T6648 Mora 16% 12% 5% 33% 48% 17% 65% 2% 100% Gävleborgs län T7036 Bollnäs 11% 10% 5% 27% 38% 32% 69% 4% 100% T7076 Gävle 10% 12% 7% 28% 41% 29% 70% 2% 100% T7120 Hudiksvall 22% 13% 8% 42% 33% 22% 55% 3% 100% T7272 Sandviken 23% 10% 11% 44% 36% 19% 55% 1% 100% T7316 Söderhamn 13% 11% 6% 30% 39% 29% 69% 2% 100% Västernorrlands län T7500 Härnösand 16% 12% 4% 31% 48% 19% 67% 2% 100% T7688 Sundsvall 14% 13% 6% 32% 38% 29% 67% 1% 100% T7704 Timrå 9% 13% 8% 31% 34% 34% 68% 1% 100% T7744 Örnsköldsvik 12% 12% 8% 32% 48% 18% 66% 2% 100% Jämtlands län T8044 Östersund 11% 11% 5% 26% 41% 32% 73% 0% 100% Västerbottens län T8312 Skellefteå 12% 11% 4% 27% 42% 27% 69% 4% 100% T8372 Umeå 14% 10% 6% 30% 37% 27% 64% 6% 100% Norrbottens län T8544 Boden 12% 11% 9% 32% 32% 31% 62% 5% 100% T8676 Kiruna 12% 12% 14% 39% 28% 30% 58% 3% 100% T8724 Luleå 9% 12% 17% 38% 32% 26% 57% 5% 100% T8792 Piteå 11% 12% 10% 33% 37% 29% 66% 1% 100%

17 SCB 17 MI 12 SM Folkmängd, grönyta och hårdgjord yta 2005 inom tätortsgräns 3. Population, green space and sealed soil 2005 within localities m 2 Tätort Folkmängd Total areal hektar Grönyta hektar Grönyta (m2) per person Hårdgjord yta hektar Hårdgjord yta i relation till total areal % Stockholms län T0104 Boo % T0150 Ekerö % T0228 Lidingö % T0240 Märsta % T0252 Norrtälje % T0264 Nynäshamn % T0288 Täby % T0336 Stockholm % T0356 Södertälje % T0372 Tumba % T0384 Upplands Väsby % T0388 Vallentuna % T0404 Västerhaninge % T0408 Åkersberga % Uppsala län T0520 Bålsta % T0532 Enköping % T0656 Uppsala % Södermanlands län T0740 Eskilstuna % T0784 Katrineholm % T0812 Nyköping % T0820 Oxelösund % T0868 Strängnäs % Östergötlands län T1056 Finspång % T1152 Linköping % T1180 Mjölby % T1188 Motala % T1192 Norrköping % Jönköpings län T1484 Gislaved % T1544 Jönköping % T1608 Nässjö % T1700 Tranås % T1724 Vetlanda % T1732 Värnamo %

18 SCB 18 MI 12 SM Folkmängd, grönyta och hårdgjord yta 2005 inom tätortsgräns, forts Tätort Folkmängd Total areal hektar Grönyta hektar Grönyta (m2) per person Hårdgjord yta hektar Hårdgjord yta i relation till total areal % Kronobergs län T1936 Ljungby % T2024 Växjö % Kalmar län T2280 Kalmar % T2352 Nybro % T2360 Oskarshamn % T2472 Västervik % Gotlands län T2552 Visby % Blekinge län T2676 Karlshamn % T2680 Karlskrona % T2732 Ronneby % Skåne län T2936 Hässleholm % T2980 Kristianstad % T3196 Ängelholm % T3396 Eslöv % T3452 Helsingborg % T3488 Höganäs % T3496 Höllviken % T3560 Landskrona % T3584 Lund % T3604 Malmö % T3696 Staffanstorp % T3752 Trelleborg % T3808 Ystad % Hallands län T3920 Falkenberg % T3960 Halmstad % T4008 Kungsbacka % T4054 Onsala % T4156 Varberg %

19 SCB 19 MI 12 SM Folkmängd, grönyta och hårdgjord yta 2005 inom tätortsgräns, forts Tätort Folkmängd Total areal hektar Grönyta hektar Grönyta (m2) per person Hårdgjord yta hektar Hårdgjord yta i relation till total areal % Västra Götalands län T4368 Göteborg % T4452 Kungälv % T4488 Lindome % T4520 Mölnlycke % T4524 Torslanda % T4568 Stenungsund % T4608 Uddevalla % T4700 Alingsås % T4752 Borås % T4912 Kinna % T4920 Lerum % T5084 Trollhättan % T5132 Vänersborg % T5236 Falköping % T5352 Lidköping % T5372 Mariestad % T5420 Skara % T5428 Skövde % Värmlands län T5604 Arvika % T5704 Karlstad % T5720 Kristinehamn % T5804 Skoghall % Örebro län T6008 Karlskoga % T6020 Kumla % T6188 Örebro % Västmanlands län T6200 Arboga % T6212 Fagersta % T6224 Hallstahammar % T6268 Köping % T6312 Sala % T6376 Västerås %

20 SCB 20 MI 12 SM Folkmängd, grönyta och hårdgjord yta 2005 inom tätortsgräns, forts Tätort Folkmängd Total areal hektar Grönyta hektar Grönyta (m2) per person Hårdgjord yta hektar Hårdgjord yta i relation till total areal % Dalarnas län T6404 Avesta % T6444 Borlänge % T6504 Falun % T6624 Ludvika % T6648 Mora % Gävleborgs län T7036 Bollnäs % T7076 Gävle % T7120 Hudiksvall % T7272 Sandviken % T7316 Söderhamn % Västernorrlands län T7500 Härnösand % T7688 Sundsvall % T7704 Timrå % T7744 Örnsköldsvik % Jämtlands län T8044 Östersund % Västerbottens län T8312 Skellefteå % T8372 Umeå % Norrbottens län T8544 Boden % T8676 Kiruna % T8724 Luleå % T8792 Piteå %

21 SCB 21 MI 12 SM Grönområden inom tätort inklusive områden inom tre kilometer från tätortsgräns 4. Green areas 1 hectare within localities and within 3 kilometres from locality border Tätort Landareal inom 3 km totalt, hektar varav grönområden, hektar Andel grönområden av landareal Stockholms län T0104 Boo % T0150 Ekerö % T0228 Lidingö % T0240 Märsta % T0252 Norrtälje % T0264 Nynäshamn % T0288 Täby % T0336 Stockholm % T0356 Södertälje % T0372 Tumba % T0384 Upplands Väsby % T0388 Vallentuna % T0404 Västerhaninge % T0408 Åkersberga % Uppsala län T0520 Bålsta % T0532 Enköping % T0656 Uppsala % Södermanlands län T0740 Eskilstuna % T0784 Katrineholm % T0812 Nyköping % T0820 Oxelösund % T0868 Strängnäs % Östergötlands län T1056 Finspång % T1152 Linköping % T1180 Mjölby % T1188 Motala % T1192 Norrköping % Jönköpings län T1484 Gislaved % T1544 Jönköping % T1608 Nässjö % T1700 Tranås % T1724 Vetlanda % T1732 Värnamo %

22 SCB 22 MI 12 SM Grönområden inom tätort inklusive områden inom tre kilometer från tätortsgräns, forts. Tätort Landareal inom 3 km totalt, hektar varav grönområden, hektar Andel grönområden av landareal Kronobergs län T1936 Ljungby % T2024 Växjö % Kalmar län T2280 Kalmar % T2352 Nybro % T2360 Oskarshamn % T2472 Västervik % Gotlands län T2552 Visby % Blekinge län T2676 Karlshamn % T2680 Karlskrona % T2732 Ronneby % Skåne län T2936 Hässleholm % T2980 Kristianstad % T3196 Ängelholm % T3396 Eslöv % T3452 Helsingborg % T3488 Höganäs % T3496 Höllviken % T3560 Landskrona % T3584 Lund % T3604 Malmö % T3696 Staffanstorp % T3752 Trelleborg % T3808 Ystad % Hallands län T3920 Falkenberg % T3960 Halmstad % T4008 Kungsbacka % T4054 Onsala % T4156 Varberg %

23 SCB 23 MI 12 SM Grönområden inom tätort inklusive områden inom tre kilometer från tätortsgräns, forts. Tätort Landareal inom 3 km totalt, hektar varav grönområden, hektar Andel grönområden av landareal Västra Götalands län T4368 Göteborg % T4452 Kungälv % T4488 Lindome % T4520 Mölnlycke % T4524 Torslanda % T4568 Stenungsund % T4608 Uddevalla % T4700 Alingsås % T4752 Borås % T4912 Kinna % T4920 Lerum % T5084 Trollhättan % T5132 Vänersborg % T5236 Falköping % T5352 Lidköping % T5372 Mariestad % T5420 Skara % T5428 Skövde % Värmlands län T5604 Arvika % T5704 Karlstad % T5720 Kristinehamn % T5804 Skoghall % Örebro län T6008 Karlskoga % T6020 Kumla % T6188 Örebro % Västmanlands län T6200 Arboga % T6212 Fagersta % T6224 Hallstahammar % T6268 Köping % T6312 Sala % T6376 Västerås %

24 SCB 24 MI 12 SM Grönområden inom tätort inklusive områden inom tre kilometer från tätortsgräns, forts. Tätort Landareal inom 3 km totalt, hektar varav grönområden, hektar Andel grönområden av landareal Dalarnas län T6404 Avesta % T6444 Borlänge % T6504 Falun % T6624 Ludvika % T6648 Mora % Gävleborgs län T7036 Bollnäs % T7076 Gävle % T7120 Hudiksvall % T7272 Sandviken % T7316 Söderhamn % Västernorrlands län T7500 Härnösand % T7688 Sundsvall % T7704 Timrå % T7744 Örnsköldsvik % Jämtlands län T8044 Östersund % Västerbottens län T8312 Skellefteå % T8372 Umeå % Norrbottens län T8544 Boden % T8676 Kiruna % T8724 Luleå % T8792 Piteå %

25 SCB 25 MI 12 SM Antal grönområden inom tätort inklusive områden inom tre kilometer från tätortsgräns efter storleksklass och areal 5. Number of green areas 1 hectare within localities and within 3 kilometres from locality border by size class and area Antal områden, storlek på området Areal i hektar, storlek på området Tätort 1-5 ha 5-10 ha 10 ha och större 1-5 ha 5-10 ha 10 ha och större Stockholms län T0104 Boo T0150 Ekerö T0228 Lidingö T0240 Märsta T0252 Norrtälje T0264 Nynäshamn T0288 Täby T0336 Stockholm T0356 Södertälje T0372 Tumba T0384 Upplands Väsby T0388 Vallentuna T0404 Västerhaninge T0408 Åkersberga Uppsala län T0520 Bålsta T0532 Enköping T0656 Uppsala Södermanlands län T0740 Eskilstuna T0784 Katrineholm T0812 Nyköping T0820 Oxelösund T0868 Strängnäs Östergötlands län T1056 Finspång T1152 Linköping T1180 Mjölby T1188 Motala T1192 Norrköping

26 SCB 26 MI 12 SM Antal grönområden inom tätort inklusive områden inom tre kilometer från tätortsgräns efter storleksklass och areal, forts Antal områden, storlek på området Areal i hektar, storlek på området Tätort 1-5 ha 5-10 ha 10 ha och större 1-5 ha 5-10 ha 10 ha och större Jönköpings län T1484 Gislaved T1544 Jönköping T1608 Nässjö T1700 Tranås T1724 Vetlanda T1732 Värnamo Kronobergs län T1936 Ljungby T2024 Växjö Kalmar län T2280 Kalmar T2352 Nybro T2360 Oskarshamn T2472 Västervik Gotlands län T2552 Visby Blekinge län T2676 Karlshamn T2680 Karlskrona T2732 Ronneby Skåne län T2936 Hässleholm T2980 Kristianstad T3196 Ängelholm T3396 Eslöv T3452 Helsingborg T3488 Höganäs T3496 Höllviken T3560 Landskrona T3584 Lund T3604 Malmö T3696 Staffanstorp T3752 Trelleborg T3808 Ystad

27 SCB 27 MI 12 SM Antal grönområden inom tätort inklusive områden inom tre kilometer från tätortsgräns efter storleksklass och areal, forts Antal områden, storlek på området Areal i hektar, storlek på området Tätort 1-5 ha 5-10 ha 10 ha och större 1-5 ha 5-10 ha 10 ha och större Hallands län T3920 Falkenberg T3960 Halmstad T4008 Kungsbacka T4054 Onsala T4156 Varberg Västra Götalands län T4368 Göteborg T4452 Kungälv T4488 Lindome T4520 Mölnlycke T4524 Torslanda T4568 Stenungsund T4608 Uddevalla T4700 Alingsås T4752 Borås T4912 Kinna T4920 Lerum T5084 Trollhättan T5132 Vänersborg T5236 Falköping T5352 Lidköping T5372 Mariestad T5420 Skara T5428 Skövde Värmlands län T5604 Arvika T5704 Karlstad T5720 Kristinehamn T5804 Skoghall Örebro län T6008 Karlskoga T6020 Kumla T6188 Örebro

28 SCB 28 MI 12 SM Antal grönområden inom tätort inklusive områden inom tre kilometer från tätortsgräns efter storleksklass och areal, forts Antal områden, storlek på området Areal i hektar, storlek på området Tätort 1-5 ha 5-10 ha 10 ha och större 1-5 ha 5-10 ha 10 ha och större Västmanlands län T6200 Arboga T6212 Fagersta T6224 Hallstahammar T6268 Köping T6312 Sala T6376 Västerås Dalarnas län T6404 Avesta T6444 Borlänge T6504 Falun T6624 Ludvika T6648 Mora Gävleborgs län T7036 Bollnäs T7076 Gävle T7120 Hudiksvall T7272 Sandviken T7316 Söderhamn Västernorrlands län T7500 Härnösand T7688 Sundsvall T7704 Timrå T7744 Örnsköldsvik Jämtlands län T8044 Östersund Västerbottens län T8312 Skellefteå T8372 Umeå Norrbottens län T8544 Boden T8676 Kiruna T8724 Luleå T8792 Piteå

29 SCB 29 MI 12 SM Andel av tätortsbefolkningen med grönområden inom 300 meter från bostaden Share of population in localities with green areas 1 hectare within 300 meters from the dwelling Andel av befolkning med grönområden inom 300 m från bostaden, grönområden inom tätort eller inom 3 km från tätortsgräns Tätort Inget grönområde Endast 1 grönområde Endast 2 grönområden Endast 3 grönområden 4 eller fler grönområden Stockholms län T0104 Boo 14% 33% 25% 14% 14% 100% T0150 Ekerö 5% 15% 34% 30% 15% 100% T0228 Lidingö 8% 23% 21% 22% 26% 100% T0240 Märsta 1% 11% 23% 25% 40% 100% T0252 Norrtälje 4% 28% 32% 24% 12% 100% T0264 Nynäshamn 15% 30% 33% 20% 2% 100% T0288 Täby 14% 27% 28% 15% 15% 100% T0336 Stockholm 18% 28% 24% 17% 14% 100% T0356 Södertälje 4% 17% 33% 25% 20% 100% T0372 Tumba 4% 19% 30% 29% 19% 100% T0384 Upplands Väsby 6% 18% 31% 26% 18% 100% T0388 Vallentuna 14% 28% 26% 18% 14% 100% T0404 Västerhaninge 1% 29% 30% 23% 16% 100% T0408 Åkersberga 12% 20% 32% 25% 12% 100% Uppsala län T0520 Bålsta 6% 24% 31% 23% 17% 100% T0532 Enköping 3% 23% 26% 20% 28% 100% T0656 Uppsala 14% 27% 23% 18% 18% 100% Södermanlands län T0740 Eskilstuna 18% 20% 25% 18% 19% 100% T0784 Katrineholm 11% 28% 36% 16% 9% 100% T0812 Nyköping 9% 15% 25% 21% 30% 100% T0820 Oxelösund 5% 27% 30% 17% 21% 100% T0868 Strängnäs 25% 19% 22% 16% 17% 100% Östergötlands län T1056 Finspång 11% 28% 21% 18% 22% 100% T1152 Linköping 8% 26% 31% 20% 15% 100% T1180 Mjölby 8% 28% 34% 13% 17% 100% T1188 Motala 17% 29% 28% 20% 6% 100% T1192 Norrköping 18% 27% 23% 16% 16% 100%

30 SCB 30 MI 12 SM Andel av tätortsbefolkningen med grönområden inom 300 meter från bostaden 2005, forts Andel av befolkning med grönområden inom 300 m från bostaden, grönområden inom tätort eller inom 3 km från tätortsgräns Tätort Inget grönområde Endast 1 grönområde Endast 2 grönområden Endast 3 grönområden 4 eller fler grönområden Jönköpings län T1484 Gislaved 10% 22% 36% 21% 11% 100% T1544 Jönköping 7% 23% 29% 19% 21% 100% T1608 Nässjö 19% 28% 31% 15% 7% 100% T1700 Tranås 7% 21% 27% 30% 16% 100% T1724 Vetlanda 16% 22% 27% 22% 13% 100% T1732 Värnamo 9% 38% 35% 12% 6% 100% Kronobergs län T1936 Ljungby 21% 24% 20% 17% 18% 100% T2024 Växjö 7% 31% 35% 17% 10% 100% Kalmar län T2280 Kalmar 23% 21% 23% 18% 16% 100% T2352 Nybro 6% 31% 25% 24% 14% 100% T2360 Oskarshamn 3% 22% 31% 24% 20% 100% T2472 Västervik 28% 25% 24% 12% 12% 100% Gotlands län T2552 Visby 5% 21% 32% 25% 16% 100% Blekinge län T2676 Karlshamn 12% 30% 30% 20% 8% 100% T2680 Karlskrona 30% 13% 15% 16% 26% 100% T2732 Ronneby 0% 20% 40% 26% 14% 100% Skåne län T2936 Hässleholm 20% 30% 21% 13% 16% 100% T2980 Kristianstad 11% 33% 24% 17% 15% 100% T3196 Ängelholm 8% 21% 30% 23% 18% 100% T3396 Eslöv 30% 39% 20% 8% 2% 100% T3452 Helsingborg 15% 30% 31% 16% 8% 100% T3488 Höganäs 22% 40% 21% 9% 7% 100% T3496 Höllviken 49% 26% 21% 3% 1% 100% T3560 Landskrona 23% 27% 19% 14% 17% 100% T3584 Lund 12% 26% 23% 19% 19% 100% T3604 Malmö 18% 29% 25% 15% 13% 100% T3696 Staffanstorp 37% 36% 16% 6% 5% 100% T3752 Trelleborg 19% 34% 30% 10% 7% 100% T3808 Ystad 56% 25% 13% 6% 0% 100%

31 SCB 31 MI 12 SM Andel av tätortsbefolkningen med grönområden inom 300 meter från bostaden 2005, forts Andel av befolkning med grönområden inom 300 m från bostaden, grönområden inom tätort eller inom 3 km från tätortsgräns Tätort Inget grönområde Endast 1 grönområde Endast 2 grönområden Endast 3 grönområden 4 eller fler grönområden Hallands län T3920 Falkenberg 29% 27% 26% 13% 6% 100% T3960 Halmstad 23% 25% 21% 14% 18% 100% T4008 Kungsbacka 3% 23% 22% 26% 26% 100% T4054 Onsala 15% 30% 37% 13% 6% 100% T4156 Varberg 24% 32% 20% 12% 11% 100% Västra Götalands län T4368 Göteborg 11% 25% 26% 18% 20% 100% T4452 Kungälv 3% 32% 33% 25% 8% 100% T4488 Lindome 4% 34% 28% 17% 16% 100% T4520 Mölnlycke 1% 21% 43% 23% 11% 100% T4524 Torslanda 0% 25% 24% 36% 16% 100% T4568 Stenungsund 4% 19% 24% 21% 32% 100% T4608 Uddevalla 7% 24% 35% 16% 17% 100% T4700 Alingsås 6% 31% 34% 15% 14% 100% T4752 Borås 10% 26% 29% 22% 12% 100% T4912 Kinna 4% 27% 35% 22% 12% 100% T4920 Lerum 19% 26% 26% 18% 12% 100% T5084 Trollhättan 10% 20% 26% 18% 25% 100% T5132 Vänersborg 13% 19% 37% 16% 15% 100% T5236 Falköping 13% 44% 33% 8% 2% 100% T5352 Lidköping 32% 26% 20% 13% 9% 100% T5372 Mariestad 4% 27% 31% 25% 13% 100% T5420 Skara 26% 14% 30% 22% 9% 100% T5428 Skövde 4% 16% 24% 31% 25% 100% Värmlands län T5604 Arvika 22% 27% 33% 12% 6% 100% T5704 Karlstad 13% 20% 27% 21% 18% 100% T5720 Kristinehamn 13% 33% 25% 14% 15% 100% T5804 Skoghall 1% 11% 32% 32% 23% 100% Örebro län T6008 Karlskoga 18% 31% 25% 13% 13% 100% T6020 Kumla 20% 35% 28% 12% 5% 100% T6188 Örebro 22% 25% 24% 16% 13% 100%

32 SCB 32 MI 12 SM Andel av tätortsbefolkningen med grönområden inom 300 meter från bostaden 2005, forts Andel av befolkning med grönområden inom 300 m från bostaden, grönområden inom tätort eller inom 3 km från tätortsgräns Tätort Inget grönområde Endast 1 grönområde Endast 2 grönområden Endast 3 grönområden 4 eller fler grönområden Västmanlands län T6200 Arboga 13% 28% 25% 25% 10% 100% T6212 Fagersta 8% 27% 33% 16% 16% 100% T6224 Hallstahammar 20% 16% 34% 20% 11% 100% T6268 Köping 7% 26% 31% 20% 16% 100% T6312 Sala 5% 27% 28% 17% 23% 100% T6376 Västerås 7% 18% 24% 26% 25% 100% Dalarnas län T6404 Avesta 18% 32% 24% 13% 14% 100% T6444 Borlänge 11% 29% 31% 18% 11% 100% T6504 Falun 14% 22% 26% 17% 22% 100% T6624 Ludvika 5% 35% 31% 18% 11% 100% T6648 Mora 11% 29% 28% 18% 14% 100% Gävleborgs län T7036 Bollnäs 4% 27% 36% 20% 13% 100% T7076 Gävle 19% 23% 21% 19% 18% 100% T7120 Hudiksvall 12% 20% 26% 22% 21% 100% T7272 Sandviken 13% 28% 21% 22% 15% 100% T7316 Söderhamn 11% 14% 27% 24% 24% 100% Västernorrlands län T7500 Härnösand 21% 24% 25% 17% 12% 100% T7688 Sundsvall 19% 27% 23% 17% 15% 100% T7704 Timrå 0% 7% 32% 30% 31% 100% T7744 Örnsköldsvik 9% 29% 29% 19% 14% 100% Jämtlands län T8044 Östersund 15% 23% 21% 22% 20% 100% Västerbottens län T8312 Skellefteå 9% 22% 31% 21% 16% 100% T8372 Umeå 11% 22% 21% 20% 26% 100% Norrbottens län T8544 Boden 12% 29% 26% 20% 14% 100% T8676 Kiruna 13% 35% 23% 16% 12% 100% T8724 Luleå 14% 21% 21% 22% 22% 100% T8792 Piteå 10% 18% 20% 23% 29% 100%

33 SCB 33 MI 12 SM Andel av tätortsbefolkningen med grönområden inom 300 meter från bostaden, efter storlek på största område Share of population in localities with green areas 1 hectare within 300 meters from the dwelling by size of largest area Inom 300 meter från bostaden är det största grönområdet Tätort Folkmängd Saknar grönområde 1-5 hektar 5-10 hektar 10 hektar eller större Stockholms län T0104 Boo % 24% 17% 45% 100% T0150 Ekerö % 16% 4% 74% 100% T0228 Lidingö % 18% 10% 63% 100% T0240 Märsta % 15% 23% 61% 100% T0252 Norrtälje % 33% 12% 51% 100% T0264 Nynäshamn % 32% 6% 46% 100% T0288 Täby % 24% 8% 54% 100% T0336 Stockholm % 30% 11% 42% 100% T0356 Södertälje % 10% 14% 72% 100% T0372 Tumba % 10% 11% 75% 100% T0384 Upplands Väsby % 14% 10% 69% 100% T0388 Vallentuna % 13% 9% 64% 100% T0404 Västerhaninge % 6% 8% 84% 100% T0408 Åkersberga % 28% 15% 45% 100% Uppsala län T0520 Bålsta % 9% 14% 72% 100% T0532 Enköping % 30% 12% 55% 100% T0656 Uppsala % 32% 7% 46% 100% Södermanlands län T0740 Eskilstuna % 21% 13% 48% 100% T0784 Katrineholm % 32% 16% 41% 100% T0812 Nyköping % 21% 19% 51% 100% T0820 Oxelösund % 10% 6% 79% 100% T0868 Strängnäs % 12% 4% 58% 100% Östergötlands län T1056 Finspång % 6% 10% 72% 100% T1152 Linköping % 20% 20% 52% 100% T1180 Mjölby % 14% 17% 61% 100% T1188 Motala % 19% 12% 52% 100% T1192 Norrköping % 29% 11% 41% 100%

34 SCB 34 MI 12 SM Andel av tätortsbefolkningen med grönområden inom 300 meter från bostaden, efter storlek på största område 2005, forts Inom 300 meter från bostaden är det största grönområdet Tätort Folkmängd Saknar grönområde 1-5 hektar 5-10 hektar 10 hektar eller större Jönköpings län T1484 Gislaved % 12% 6% 72% 100% T1544 Jönköping % 24% 6% 63% 100% T1608 Nässjö % 27% 12% 42% 100% T1700 Tranås % 25% 1% 68% 100% T1724 Vetlanda % 8% 8% 68% 100% T1732 Värnamo % 24% 5% 62% 100% Kronobergs län T1936 Ljungby % 13% 18% 48% 100% T2024 Växjö % 22% 13% 59% 100% Kalmar län T2280 Kalmar % 18% 3% 57% 100% T2352 Nybro % 9% 17% 69% 100% T2360 Oskarshamn % 11% 14% 72% 100% T2472 Västervik % 14% 13% 45% 100% Gotlands län T2552 Visby % 28% 22% 45% 100% Blekinge län T2676 Karlshamn % 21% 8% 59% 100% T2680 Karlskrona % 15% 13% 42% 100% T2732 Ronneby % 13% 5% 82% 100% Skåne län T2936 Hässleholm % 32% 16% 32% 100% T2980 Kristianstad % 30% 20% 39% 100% T3196 Ängelholm % 29% 5% 58% 100% T3396 Eslöv % 43% 4% 23% 100% T3452 Helsingborg % 37% 18% 30% 100% T3488 Höganäs % 39% 19% 20% 100% T3496 Höllviken % 28% 21% 2% 100% T3560 Landskrona % 47% 3% 27% 100% T3584 Lund % 39% 23% 25% 100% T3604 Malmö % 40% 18% 24% 100% T3696 Staffanstorp % 43% 8% 12% 100% T3752 Trelleborg % 47% 14% 20% 100% T3808 Ystad % 44% 0% 0% 100%

35 SCB 35 MI 12 SM Andel av tätortsbefolkningen med grönområden inom 300 meter från bostaden, efter storlek på största område 2005, forts Inom 300 meter från bostaden är det största grönområdet Tätort Folkmängd Saknar grönområde 1-5 hektar 5-10 hektar 10 hektar eller större Hallands län T3920 Falkenberg % 29% 2% 40% 100% T3960 Halmstad % 19% 19% 39% 100% T4008 Kungsbacka % 26% 3% 67% 100% T4054 Onsala % 26% 7% 53% 100% T4156 Varberg % 7% 9% 60% 100% Västra Götalands län T4368 Göteborg % 21% 10% 58% 100% T4452 Kungälv % 17% 0% 81% 100% T4488 Lindome % 9% 12% 75% 100% T4520 Mölnlycke % 14% 12% 73% 100% T4524 Torslanda % 4% 6% 89% 100% T4568 Stenungsund % 32% 20% 43% 100% T4608 Uddevalla % 19% 13% 61% 100% T4700 Alingsås % 20% 7% 67% 100% T4752 Borås % 15% 12% 63% 100% T4912 Kinna % 19% 8% 69% 100% T4920 Lerum % 17% 5% 60% 100% T5084 Trollhättan % 17% 26% 47% 100% T5132 Vänersborg % 24% 14% 50% 100% T5236 Falköping % 37% 14% 36% 100% T5352 Lidköping % 14% 10% 43% 100% T5372 Mariestad % 29% 20% 47% 100% T5420 Skara % 39% 18% 18% 100% T5428 Skövde % 14% 25% 57% 100% Värmlands län T5604 Arvika % 27% 5% 46% 100% T5704 Karlstad % 19% 11% 57% 100% T5720 Kristinehamn % 41% 6% 41% 100% T5804 Skoghall % 19% 5% 74% 100% Örebro län T6008 Karlskoga % 25% 16% 41% 100% T6020 Kumla % 37% 15% 28% 100% T6188 Örebro % 19% 13% 45% 100%

36 SCB 36 MI 12 SM Andel av tätortsbefolkningen med grönområden inom 300 meter från bostaden, efter storlek på största område 2005, forts Inom 300 meter från bostaden är det största grönområdet Tätort Folkmängd Saknar grönområde 1-5 hektar 5-10 hektar 10 hektar eller större Västmanlands län T6200 Arboga % 21% 29% 38% 100% T6212 Fagersta % 11% 2% 79% 100% T6224 Hallstahammar % 31% 16% 33% 100% T6268 Köping % 35% 16% 42% 100% T6312 Sala % 15% 16% 64% 100% T6376 Västerås % 35% 19% 40% 100% Dalarnas län T6404 Avesta % 32% 7% 44% 100% T6444 Borlänge % 28% 9% 52% 100% T6504 Falun % 16% 14% 56% 100% T6624 Ludvika % 26% 5% 64% 100% T6648 Mora % 21% 10% 57% 100% Gävleborgs län T7036 Bollnäs % 21% 22% 54% 100% T7076 Gävle % 22% 4% 55% 100% T7120 Hudiksvall % 31% 9% 49% 100% T7272 Sandviken % 11% 21% 55% 100% T7316 Söderhamn % 10% 12% 67% 100% Västernorrlands län T7500 Härnösand % 20% 8% 51% 100% T7688 Sundsvall % 17% 6% 59% 100% T7704 Timrå % 11% 19% 70% 100% T7744 Örnsköldsvik % 15% 7% 69% 100% Jämtlands län T8044 Östersund % 20% 10% 55% 100% Västerbottens län T8312 Skellefteå % 21% 9% 60% 100% T8372 Umeå % 16% 17% 56% 100% Norrbottens län T8544 Boden % 15% 16% 57% 100% T8676 Kiruna % 26% 9% 52% 100% T8724 Luleå % 13% 13% 59% 100% T8792 Piteå % 23% 29% 38% 100%

37 SCB 37 MI 12 SM 1002 Kartor Karta 6. Tätorter med minst invånare, residensstäderna namngivna

38 SCB 38 MI 12 SM 1002 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Det här är den andra rapporten över användning/täcke inom tätortsgräns, innefattande grönytor inom tätortsgräns samt grönområden inom tätort med omland om tre kilometer från tätortsgräns. Här presenteras resultaten för samtliga tätorter med en befolkning på minst invånare, sammanlagt 113 stycken. I den första rapporten redovisades statistik för tätorter med minst invånare samt Visby. Det innebar data för de största tätorterna inom samtliga län. Samtliga uppgifter från den förra rapporten ingår i denna rapport. Några smärre justeringar har gjorts avseende arealen i villaområden utan vegetation (se avsnitt Så görs statistiken ). Samtliga uppgifter i rapporterna avser år Definitioner och förklaringar SCB har sedan 1970 producerat statistik som beskriver användningsutvecklingen inom tätorter, med i princip femårsintervall. Den i särklass mest efterfrågade variabeln i serien är grönytornas förändring. Studien byggde tidigare på ett stickprov av tätorter, vilket räknades upp till riksnivå. Arbetet utfördes genom manuell tolkning av analoga flygbilder och krävde stor arbetsinsats. Detta, samt ökad efterfrågan på regional och lokal information om grönytor, gjorde att en ny metod för framställning av sådan information måste utarbetas. Under senare år har alternativet att använda satellitbilder i stället för flygbilder kommit att bli ett bättre och effektivare underlag för statistikproduktionen. Den här använda metoden med kombination av satellitbilder och registerinformation finns beskriven i df. Metoden har utvecklats i samarbete med Metria Miljöanalys. Definitioner Tätort: definieras i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. Avgränsning av tätorter görs oberoende av administrativa indelningar. För mer utförlig definition se aspx. Grönyta: Allt grönt inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar. Minsta redovisningsenhet är 0,01 hektar. Motsvarar klasserna 3-4, 6-7, 9-10, 12-13, samt 15-16, se Så görs statistiken för beskrivning av klasser. Hårdgjord yta: Hit räknas byggnaders tak, parkeringsplatser, gator och vägar, järnvägar, gångvägar, cisterner och dylikt, allt inom tätort som inte betraktas som grönyta är i princip hårdgjord yta. Minsta redovisningsenhet är 0,01 hektar. Motsvarar klasserna 2, 5, 8, 11, 14 och 17. Se även Så görs statistiken. Grönområde: Grönytor som är obebyggda och ligger utanför andra byggnaders influensområde på 50 meter utgör beståndsdelarna för grönområden. När de obebyggda grönytorna angränsar till varandra grupperas de till större områden. Om området då har en areal om minst 1 hektar klassas det som grönområde. Betes kan räknas till grönområden men inte åker. Grönområden avgränsas geografiskt till inom tätort och med tre kilometer omland. I rapporten är grönområdena grupperade efter storlek 1 5 hektar, 5 10 hektar samt 10 hektar och större. Minsta redovisningsenhet är 1,00 hektar. Klasserna som ingår i grönområden är 15 och 16. För utförligare beskrivning se även Så görs statistiken.

39 SCB 39 MI 12 SM 1002 Tätorters omland: Från varje tätort har en zon på tre kilometer beräknats ut från tätortsgräns. Se även Så görs statistiken. Närområde: Här avses fågelavståndet från bostad och 300 meter bort utan hänsyn till barriärer. Se även Så görs statistiken. Så görs statistiken Indata till statistiken utgörs av: Satellitbilder, SPOT-5 i färg med 10 meters upplösning Bebyggelsepunkter ur Byggnadsdelen i Lantmäteriets fastighetsdel (Här kallat Byggnadsregistret) Väg och järnväg från terrängkartan i rasterformat SCB:s tätortsgränser för 2005 Jordbruksverkets Blockdatabas 2005 Svenska Marktäckedata (SMD) Terrängkartans skogsskikt och vattenskikt Registret för totalbefolkning, koordinater per adress All bearbetning sker med utnyttjande av GIS-teknik. Ett flertal olika programvaror för både vektor och rasterdata har använts. För grundkarteringen har indata delats in i kartor uppdelade i olika teman, i rasterformat per tätort: Tätortskarta där klasserna tätort och tre kilmeters buffert utanför tätortsgräns används. Bufferten utgör avgränsning för karteringen. Tätortsgränsen utgör avgränsning för grönytor. Indata är SCB:s tätortsgränser för Avståndsraster för bebyggelsetyperna. Bebyggelseuppgifter baseras på byggnadsregistret och dess klassificering av byggnader baserat på fastighetstaxeringen. Byggnader delas in i fyra huvudgrupper: villaområde, hyreshus, industri eller övriga byggnader. Dessa används i klassificeringen för att bestämma typ av bebyggelse inom ett influensområde upp till 50 meter. Om flera bebyggelsetyper finns inom området används typen med kortaste avstånd. Indata är Bebyggelsepunkter ur Byggnadsdelen i Lantmäteriets fastighetsdel (här kallat Byggnadsregistret). Jordbrukskarta där klasserna åker, betes och övrig blocklagd används. Det utgör underlag för beräkning av grönområden där åker ej ingår. Även bar åker identifieras, eftersom det kan ha liknande spektrala egenskaper som åker. Indata är Jordbruksverkets Blockdatabas Skogskarta där klasserna skog och vatten används. Vatten utgör ett underlag för segmentering och skogen underlag för kommande förändringsstudie. Indata är terrängkartans skogsskikt och vattenskikt. Väg- och järnvägskarta där klasserna väg- och järnvägsområde används. Det utgör ett underlag till segmentering. Indata är väg och järnväg från terrängkartan i rasterformat. Gång- och cykelvägar ingår inte i vägklassen från terrängkartan. Satellitdata delas in i små inbördes homogena områden segment. Ett segment består av ett antal intilliggande pixlar (bildpunkter), med liknande spektrala egenskaper. Storleken och formen på dessa bestäms av vilka indata de baseras på samt av ett antal parametrar, som styrs av användaren. Generellt gäller för segmentering att vid samma parameterinställning minskar segmentens ytstorlek när bildens detaljeringsgrad ökar. Storleken på ytorna minskar också ju fler våglängdsband som används vid segmenteringen. Det är inte möjligt att styra den slutliga storleken på segmenten genom att sätta en minimi- eller maximistorlek utan det beror på bildens heterogenitet. I projektet har parametrar an-

40 SCB 40 MI 12 SM 1002 vänts som gett en medelstorlek på segmenten på drygt 0,4 hektar, medan 0,16 hektar var den vanligaste storleken. Segmentens ytor varierade mellan 0,01 hektar upp till 4 hektar. Klassning av vegetation görs genom att för varje tätort ange två trösklar, en för vad som anses vara segment med inslag av vegetation och en för segment som saknar vegetation. Denna tröskel sätts i ett vegetationsindex NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) (infrarött band rött band) / (infrarött band + rött band), som beräknas ur satellitbilden. Klassningen baseras på ett regelverk i en hierarki. Det första är att skilja mellan segment med vegetation, med något vegetation och vegetation saknas, vilket kräver viss vana hos operatören. I nästa steg avgörs om ett segment ligger innanför eller utanför bebyggt område. Regeln baseras på segmentets medelavstånd till närmaste byggnad i bilderna med avstånd till villaområde, hyreshus, industri eller övriga byggnader. Om minsta avståndet överstiger 50 meter klassificeras segmentet som Ej byggnad. Klassningen har gjorts av Metria Miljöanalys. Slutresultatet är en klassificering av en i 17 klasser 1. Vatten 2. Vägar/ järnvägar 3. Villaområde med vegetation 4. Villaområde med något vegetation 5. Villaområde vegetation saknas 6. Hyreshus med vegetation 7. Hyreshushus med något vegetation 8. Hyreshus vegetation saknas 9. Industri med vegetation 10. Industri med något vegetation 11. Industri vegetation saknas 12. Övriga byggnader med vegetation 13. Övriga byggnader med något vegetation 14. Övriga byggnader vegetation saknas 15. Ej byggnader med vegetation 16. Ej byggnader med något vegetation 17. Ej byggnader vegetation saknas För beräkningen av grönområden har klasserna 15 och 16 valts ut inom tätort samt inom ett tre kilometer stort omland från tätortsgräns. Se bild 1 och 2. Klassningen för samtliga orter har granskats och jämförts med flygbilder som finns tillgängliga i flera webbapplikationer. För några orter har SCB ansett att klassen 5 Villaområde vegetation saknas varit underskattad och gjort mindre justeringar mellan klasserna 4 och 5. Justeringar har gjorts med antaganden om en genomsnittlig yta för villor inklusive uppfartsväg, garage etc på 100 m 2.

41 SCB 41 MI 12 SM 1002 Bild 1 visar exempel på tätortsgräns med omland. Omland har beräknats som en buffert på tre kilometer från tätortsgräns. Bild 1 Principskiss för tätortsgräns med tre kilometer omland Tätort Omland I bild 2.1 nedan visas en detaljerad bild på klasserna. I bild 2.2 har lasserna Ej byggnader med vegetation (15) och Ej byggnader med något vegetation (16) erats. I de fall där åkeren från jordbruksrastret överlappar de utvalda klasserna 15 och 16 klipps klasserna mot åkeren. Markklasserna15 och 16 grupperas därefter maskinellt om de angränsar till varandra, se bild 2.3. I de fall där klasserna 15 och 16 har delats av terrängkartans vägklass sämre bilväg tas denna bort som avgränsare mellan klasserna. Arealen beräknas därefter maskinellt och de områden som har en areal på en hektar och större klassas som grönområden. Se bild 2.4. Bild 2 Principskiss för framställning av grönområden 1 2

42 SCB 42 MI 12 SM Vid beräkningarna av tätortsbefolkningens tillgång till grönområde har Lantmäteriets fastighetsregisters adressplatsinformation används. SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) har kopplats via adress till adresskoordinat. I ett fåtal fall där adresskoppling saknats har befolkningsuppgiften istället kopplats till fastighetsregistrets fastighetskoordinater. Inom tätort påverkar inte detta resultatet. Utifrån adresskoordinaterna har sedan en zon genererats på 300 meter för varje adress med folkbokförd befolkning. De grönområden som geografiskt hamnar inom respektive 300 meters zon summeras sedan till antal och per storleksklass. Se exempelbild 3. I de fall där tätortsbefolkningen bor strax intill tätortsgränsen så kommer grönområdena vilka ligger utanför tätortsgräns men inom närområdet 300 meter från bostaden med i redovisningen. Bild 3 Principskiss för beräkning av grönområden inom fågelavståndet 300 meter från bostad. De grönskrafferade områdena är grönområden.

Vattenytor och stränder i och omkring tätorter Marianne Eriksson, SCB, tfn ,

Vattenytor och stränder i och omkring tätorter Marianne Eriksson, SCB, tfn , MI 12 SM 1001 Vattenytor och stränder i och omkring tätorter 2005 Water areas and shores within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras statistik över vattenarealer och strandlinje för

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Vad är Cityindex? alla Sveriges städer

Vad är Cityindex? alla Sveriges städer 1 Vad är Cityindex? Hoten mot stadskärnan från både externhandel och e-handel har debatterats flitigt i media och andra kanaler. Vad är egentligen stadskärnan och hur ser utvecklingen ut i våra städer?

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

, Dnr 2018: Beslutsbilaga 1 sid. 1 (5) Erbjudna platser jan-dec

, Dnr 2018: Beslutsbilaga 1 sid. 1 (5) Erbjudna platser jan-dec 2019-03-14, Dnr 2018:0040441 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (5) Statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2019 Skolverket har beslutat om statsbidrag enligt nedan 2120001439 ALE KOMMUN 10 8 910 2120001553

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Deltagande enheter BORIS

Deltagande enheter BORIS Deltagande enheter BORIS Län, Nivå, Enhet, Enhetsnummer Blekinge län Blekinge barnklinik, 050 Dalarnas län Falun barnklinik, 076 Gotlands län Visby barnklinik, 015 Gävleborgs län Gävle barnklinik, 091

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Grönytor/grönområden i och omkring tätorter 2005. Grönområden inom tätort med omland

Grönytor/grönområden i och omkring tätorter 2005. Grönområden inom tätort med omland MI 12 SM 0902 Grönytor/grönområden i och omkring tätorter 2005 Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten för samtliga tätorter med mer än 30 000 invånare samt

Läs mer

Kommuner med högst resultat i länet, sammanvägt resultat på elevenkäter, åk 5 (placering totalt av 185 kommuner)

Kommuner med högst resultat i länet, sammanvägt resultat på elevenkäter, åk 5 (placering totalt av 185 kommuner) Länstabeller Stockholms län elevenkäter, åk 5 elevenkäter, åk 8 1. Danderyd (1) 1. Södertälje (70) 1. Norrtälje (91) 2. Täby (2) 2. Danderyd (71) 2. Danderyd (101) 3. Lidingö (4) 3. Nacka (117) 3. Södertälje

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Unik kartläggning visar: Här har bostadspriserna i Sverige stigit minst de senaste tio åren

Unik kartläggning visar: Här har bostadspriserna i Sverige stigit minst de senaste tio åren PRESSMEDDELANDE 2017-06-27 Unik kartläggning visar: Här har bostadspriserna i Sverige stigit minst de senaste tio åren Bostadspriserna har över de senaste tio åren stigit rejält i hela landet. Men i vissa

Läs mer

Beslut om tillstånd för fristående skolor - ansökningsomgång 2009

Beslut om tillstånd för fristående skolor - ansökningsomgång 2009 Beslut om tillstånd för fristående skolor - 2009 2 (29) Sammanfattning Av totalt 506 ansökningar beviljades 32 procent tillstånd för i sin helhet. 12 procent beviljades tillstånd för vissa delar av medan

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg

HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg SOM HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg februari 2008 s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Nöjd med hur demokratin fungerar i den kommun där

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar

Läs mer

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Stort utbud men fortsatt stark bomarknad senaste kvartalet

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Stort utbud men fortsatt stark bomarknad senaste kvartalet PRESSMEDDELANDE 2017-10-13 Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Stort utbud men fortsatt stark bomarknad senaste kvartalet Efter några månader med lägre prisökningstakt runt om i landet har tempot på

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Ny kartläggning visar: Något lugnare tempo och små prisförändringar under årets första kvartal

Ny kartläggning visar: Något lugnare tempo och små prisförändringar under årets första kvartal PRESSMEDDELANDE 2018-04-16 Ny kartläggning visar: Något lugnare tempo och små prisförändringar under årets första kvartal Tempot på bostadsmarknaden har fortsatt i en lugnare takt under årets första tre

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande

Statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande Blekinge län Karlshamn 92 3 739 987 Karlskrona 433 9 050 660 Olofström 45 1 829 342 Ronneby 45 1 829 342 Sölvesborg 71 1 700 915 Dalarnas län Avesta 21 853 693 Borlänge 199 6 170 567 Falun 349 7 272 842

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

för förklaring se sidan 2

för förklaring se sidan 2 teleskopbomliftar DIESELdrivna 15,2 13,7 12,1 10,6 9,1 7,6 6,1 4,5 3,0 1,5-1,5-1,52m 1,5 3,0 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2m Genie S45RTJ 7361742 15,7 13,7 11,20 0,91x2,44 227 8,50 2,30 2,50 6709 Skumfyllda

Läs mer

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Amorteringskrav och skuldkvotstak ger effekt

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Amorteringskrav och skuldkvotstak ger effekt PRESSMEDDELANDE 2017-07-14 Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Amorteringskrav och skuldkvotstak ger effekt Under det senaste halvåret har prisökningarna på bostadsmarknaden varit lugnare. En majoritet

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Sveriges bästa naturvårdskommun

Sveriges bästa naturvårdskommun Sveriges bästa naturvårdskommun 2018 - alla kommuner som besvarade enkäten, sorterade enligt poäng. Placering Kommun Poäng 1 Huddinge kommun 53 2 Lomma kommun 50.5 3 Tierps kommun 48 4 Örebro kommun 47.5

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet A (motorcykel), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet A (motorcykel), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet A (motorcykel), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Sveriges bästa naturvårdskommun

Sveriges bästa naturvårdskommun Sveriges bästa naturvårdskommun 2018 - alla kommuner som besvarade enkäten, i bokstavordning. Placering Kommun Poäng 193 Ale kommun 14.5 141 Alingsås kommun 23.5 117 Alvesta kommun 26.5 134 Aneby kommun

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Ny kartläggning visar: Här får du mest tomt för pengarna

Ny kartläggning visar: Här får du mest tomt för pengarna PRESSMEDDELANDE 2018-07-02 Ny kartläggning visar: Här får du mest tomt för pengarna Priserna på villor och bostadsrätter varierar kraftigt i vårt avlånga land. Men hur skiljer sig egentligen tomtpriserna

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Kulturskoleverksamhet

Kulturskoleverksamhet Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5, 08 519 264 00 kulturradet@kulturradet.se kulturradet.se s.1(9) Kulturskoleverksamhet Beslut om bidrag, belopp i kronor Ale kommun, 176 000 Aneby kommun,

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

HSBs Bostadsindex Varför bostadsindex? Hur har vi gjort? Avgränsningar Resultat av HSBs bostadsindex

HSBs Bostadsindex Varför bostadsindex? Hur har vi gjort? Avgränsningar Resultat av HSBs bostadsindex HSBs BOSTADSINDEX 3 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBs Bostadsindex... 1 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2011... 7 Poängbedömning...

Läs mer

Årsresumé av bostadsmarknadsåret 2018: Domedagsprofetiorna om en bostadskrasch slog aldrig in

Årsresumé av bostadsmarknadsåret 2018: Domedagsprofetiorna om en bostadskrasch slog aldrig in PRESSMEDDELANDE 2019-01-14 Årsresumé av bostadsmarknadsåret 2018: Domedagsprofetiorna om en bostadskrasch slog aldrig in Efter en period av högkonjunktur och överhettad bostadsmarknad blev 2018 året då

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELL 1, 2017 Antikoagulantia vid utskrivning hos patienter under 80 år med förmaksflimmer. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För stroke har

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Extratjänster katapult ut i arbetslivet eller rekyl in i fortsatt stöd från samhället?

Extratjänster katapult ut i arbetslivet eller rekyl in i fortsatt stöd från samhället? Extratjänster katapult ut i arbetslivet eller rekyl in i fortsatt stöd från samhället? Oscar Svensson, Sveriges Kommuner och Landsting Johan Vikström, Arbetsförmedlingen Ökning främst i kommunal verksamhet

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELL 1, 2018 Täckningsgrad för TIA, per sjukhus Sjukhus Täckningsgrad TIA, Akademiska 80 Aleris Bollnäs 97 Alingsås 98 Arvika 98 Avesta 91 Borås 96 Capio

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELL 1, 2017 Antikoagulantia vid utskrivning hos patienter under 80 år med förmaksflimmer. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För stroke har

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Tecknade kundavtal - Ineras PuB-avtal 1 Senast uppdaterad: Organisation Organisationsnummer Avtalsdatum Alingsås kommun

Tecknade kundavtal - Ineras PuB-avtal 1 Senast uppdaterad: Organisation Organisationsnummer Avtalsdatum Alingsås kommun Tecknade kundavtal - Ineras PuB-avtal 1 Senast uppdaterad: 2018-12-04 Organisation Organisationsnummer Avtalsdatum Alingsås kommun 212000-1553 2018-06-21 Alviva AB 556622-8820 2018-11-14 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELL 1, 2018 Andel med blodtryckssänkande behandling, statiner och trombocythämmande vid utskrivning. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever för höstterminen 2016

Statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever för höstterminen 2016 1 (11) Statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever för höstterminen 2016 Skolverket har beslutat om tilldelning av statsbidrag enligt nedan

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

Korpen Svenska Fokus Korpen 2025 Remissen

Korpen Svenska Fokus Korpen 2025 Remissen Korpen Svenska Fokus Korpen 2025 Remissen Totalt 60 svar 2 Föreningar som svarat på remissen 1. Korpen Sundsvall *** 2. Piteå MIF *** 3. Korpen Karlskrona 4. Korpen Stockholm *** 5. Idrottens IF 6. Korpen

Läs mer

NKI 2018 NKI 2017 NKI 2018 NKI. Kompetens

NKI 2018 NKI 2017 NKI 2018 NKI. Kompetens tabell 1. per myndighetsområde 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 och 2018 Myndighetsområde 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2010 2018 Brandskydd 74 75 76 81 79 80 6 1 Bygglov 64 60 61 60 63 63-1 0 Markupplåtelse

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Nya mitträcken kan rädda 25 liv per år

Nya mitträcken kan rädda 25 liv per år Pressmeddelande 2012-10-23 Nya mitträcken kan rädda 25 liv per år Snart avgörs vilka farliga vägar som ska byggas säkra. Att bygga om Sveriges mest trafikerade 90-vägar som inte är mötesseparerade beräknas

Läs mer

Annandag jul Torsdag Fredag Lördag Söndag Nyårsafton Nyårsdagen Onsdag Torsdag Fredag Tretton afton Trettondagen

Annandag jul Torsdag Fredag Lördag Söndag Nyårsafton Nyårsdagen Onsdag Torsdag Fredag Tretton afton Trettondagen 2-nov 03-dec 04-dec 05-dec 06-dec 07-dec 08-dec 09-dec 10-dec 11-dec 12-dec 13-dec Alla helgons Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 2:a Måndag Tisdag Onsdag Lucia dag Alingsås 10:00-16:00 10:00-19:00

Läs mer

Stödpedagoger inom yrkeshögskolan

Stödpedagoger inom yrkeshögskolan Stödpedagoger inom yrkeshögskolan Kompetensrådsträff NKR, 8 oktober Lisa Östbring, omvärldsanalytiker MYH Lisa.ostbring@ Beviljade utbildningsplatser inom yrkeshögskolan med avslut 08-0 efter utbildningsområde

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer