Preliminära resultat för 2017

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminära resultat för 2017"

Transkript

1 Rapport Datum: Författare: Tove Elvin Preliminära resultat för 2017 Kvalitetsregister ECT

2 Innehåll 1. Inledning Antal registrerade individer, serier och uppföljningar per sjukhus 3 3. Antal ECT per tät serie Patientsammansättning Könsfördelning av registrerade individer Åldersfördelning av registrerade individer Indikation för ECT Etablerad indikation Etablerad indikation per sjukhus Indikationsindelning Fördelning av indikationer vid tät ECT utifrån indelning Vårdform Vårdform vid tät ECT Symtomskattning och symtomfrihet Bedömning med MADRS eller MADRS-S efter ECT vid depression Andel patienter med depression som uppnår symtomfrihet efter ECT Symtomskattning och symtomfrihet från depression efter ECT Klinisk bedömning och förändring efter ECT Bedömning med Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I) Klinisk förändring enligt Clinical Global Impression- Improvement (CGI-I) efter ECT Minnesskattning och minnesförändring Minnesskattning (CPRS-minne) före och efter ECT Minnesförändring efter ECT jämfört med före ECT Minnesskattning och minnesförsämring Elektrodplacering Elektrodplacering vid första ECT Elektrodplacering vid sista ECT Krampens längd Minst 20 sekunders kramptid Minst 20 sekunders kramptid, per sjukhus Narkosmedel vid sista ECT i serien månadersuppföljning efter ECT Tillräcklig information om ECT Hur patienterna informerades MADRS-S (29) Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

3 1. Inledning I den här rapporten redovisas preliminära resultat för Datauttaget gjordes Antal registrerade individer, serier och uppföljningar per sjukhus 6-månadersuppföljningar Sjukhus Individer 1 Täta serier Glesa serier Besvarad enkät Utan besvarad enkät 2 Arvika Borås Danderyd/Nordväst Eksjö Eskilstuna Falköping Gällivare Gävle Halmstad Helsingborg Huddinge/Sydväst Hudiksvall Jönköping Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Kristianstad Kungälv Linköping Lund Malmö Mora Motala Mölndal Antal registrerade individer baseras på de patienter som har täta och/eller glesa behandlingsserier under Uppföljningar utan besvarad enkät innebär att man endast besvarat de behandlarrapporterade frågorna. Region Örebro län Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: (29)

4 6-månadersuppföljningar Sjukhus Individer 3 Täta serier Glesa serier Besvarad enkät Utan besvarad enkät 4 Norrköping Nyköping NÄL/Trollhättan Piteå S:t Göran/Norra Sahlgrenska Skellefteå SU/Östra Sunderbyn/Luleå Sundsvall Säter Södertälje Umeå Uppsala Varberg Visby Värnamo Västervik Västerås Växjö Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Östersund Riket Antal registrerade individer baseras på de patienter som har täta och/eller glesa behandlingsserier under Uppföljningar utan besvarad enkät innebär att man endast besvarat de behandlarrapporterade frågorna. 4 (29) Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

5 3. Antal ECT per tät serie I drygt hälften av index-serierna i riket gav man mellan 6-9 behandlingar. I 23 % av serierna gav man mellan 1-5 behandlingar och i 22 % av serierna gav man 10 behandlingar eller fler. Örebro (82) Västernorrland (105) Västerbotten (100) Jämtland (64) Stockholm (737) Blekinge (66) Skåne (413) Jönköping (213) Kronoberg (57) Riket (3711) 23,2 54,5 22,3 Västra Götaland (451) Södermanland (121) Uppsala (189) Dalarna (191) Västmanland (112) Värmland (76) Gävleborg (144) Halland (175) Kalmar (101) Norrbotten (80) Östergötland (208) Gotland (26) 1-5 ECT 6-9 ECT 10 ECT Region Örebro län Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: (29)

6 I Gällivare, Linköping, Norrköping, Visby och Västervik gav man mellan 1-5 behandlingar i 40 % eller mer av de täta serierna. I Eksjö, Kristianstad, Umeå, Växjö och Örnsköldsvik gav man 10 behandlingar eller fler i 40 % eller mer av de täta serierna. Sjukhus Antal täta serier 1-5 ECT (%) 6-9 ECT (%) 10 ECT (%) Arvika 7 Borås Danderyd /Nordväst Eksjö Eskilstuna Falköping Gällivare Gävle Halmstad Helsingborg Huddinge/Sydväst Hudiksvall Jönköping Kalmar Karlshamn Karlskrona Karlstad Kristianstad Kungälv Linköping Lund Malmö Mora 3 Motala Mölndal Norrköping Nyköping NÄL/Trollhättan Piteå S:t Göran/Norra Sahlgrenska Skellefteå SU/Östra Sunderbyn/Luleå Sundsvall Säter Södertälje Umeå Uppsala Varberg Visby Värnamo Västervik Västerås Växjö Ängelholm 1 Örebro Örnsköldsvik Östersund Riket Är antalet täta serier färre än 10 visas inget resultat 6 (29) Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

7 4. Patientsammansättning 4.1 Könsfördelning av registrerade individer Andelen kvinnor varierade från 46 % i Blekinge till 73 % på Gotland. Gotland (26) Kalmar (87) Västernorrland (91) Skåne (384) Stockholm (617) Norrbotten (74) Jönköping (194) Södermanland (104) Gävleborg (127) Dalarna (146) Örebro (74) Riket (3306) Halland (147) Östergötland (194) Västra Götaland (430) Västmanland (103) Västerbotten (92) Kronoberg (54) Uppsala (173) Värmland (82) Jämtland (56) Blekinge (57) , ,5 Kvinnor Män Region Örebro län Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: (29)

8 4.2 Åldersfördelning av registrerade individer Figuren nedan visar hur patienternas ålder fördelade sig i de olika länen. Andelen patienter som var 65 år eller äldre varierade från 20 % i Norrbotten till 47 % i Västernorrland. Västernorrland (91) Kalmar (87) Kronoberg (54) Halland (147) Örebro (74) Östergötland (194) Stockholm (617) Gotland (26) Riket (3306) 0,4 25,5 40,2 Västra Götaland (430) Södermanland (104) Skåne (384) Jönköping (194) Uppsala (173) Västmanland (103) Dalarna (146) Blekinge (57) Värmland (82) Västerbotten (92) Jämtland (56) Gävleborg (127) Norrbotten (74) , < (29) Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

9 5. Indikation för ECT 5.1 Etablerad indikation Andelen behandlingsserier som har getts på en etablerad indikation var 85 % i riket. Andelen varierade från 38 % i Kronoberg till 100 % på Gotland. Förutom Gotland nådde också Stockholm, Västernorrland, Örebro och Gävleborg upp till målnivån på 90 %. Gotland (32) Stockholm (820) Västernorrland (137) Örebro (99) Gävleborg (180) Jämtland (69) Värmland (117) Västra Götaland (569) Dalarna (236) Jönköping (248) Riket (4529) Kalmar (135) 84,9 84,6 Östergötland (259) Västerbotten (118) Skåne (500) Södermanland (189) Uppsala (203) Halland (227) Norrbotten (106) Blekinge (77) Västmanland (134) Kronoberg (74) Region Örebro län Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: (29)

10 5.2 Etablerad indikation per sjukhus Tabellen visar andel serier som getts på etablerad indikation vid respektive sjukhus. De sjukhus som nått målnivån på 90 % är markerade med grön färg. Sjukhus Antal serier Andel etablerad indikation (%) Arvika Borås Danderyd/Nordväst Eksjö Eskilstuna Falköping Gällivare Gävle Halmstad Helsingborg Huddinge/Sydväst Hudiksvall Jönköping Kalmar Karlshamn Karlskrona Karlstad Kristianstad Kungälv Linköping Lund Malmö Mora 4 Motala Mölndal Norrköping Nyköping NÄL/Trollhättan Piteå S:t Göran/Norra Sahlgrenska Skellefteå SU/Östra Sunderbyn/Luleå Sundsvall Säter Södertälje Umeå Uppsala Varberg Visby Värnamo Västervik Västerås Växjö Ängelholm 1 Örebro Örnsköldsvik Östersund Riket *Är antalet serier i underlag färre än 10 visas inget resultat för andel etablerad indikation. 10 (29) Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

11 5.3 Indikationsindelning F33.3 Recidiverande depression, svår episod med psykotiska symtom F32.3 Svår depressiv episod med psykotiska symptom F31.5 Bipolär sjukdom, svår depressiv episod med psykotiska symtom F23.0 Akut polymorf psykos utan egentlig schizofren sjukdomsbild F06.1 Organisk katatoni G21.0 Malignt neuroleptikasyndrom F53.1 Postpartum psykos F33.2 Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symtom F32.2 Svår depressiv episod utan psykotiska symptom F31.4 Bipolär sjukdom, svår depression utan psykotiska symtom F31.2 Bipolär sjukdom, manisk episod med psykotiska symtom F30.2 Mani med psykotiska symtom F53.0 Postpartum depression F33.1 Recidiverande depression, medelsvår episod F32.1 Medelsvår depressiv episod F31.6 Bipolär sjukdom, blandad episod F31.3 Bipolär sjukdom, lindrig eller medelsvår depressiv episod F31.1 Bipolär sjukdom, manisk episod utan psykotiska symtom F30.1 Mani utan psykotiska symtom F25.9 Schizoaffektivt syndrom F20.9 Schizofreni F06.3 Organiskt förstämningssyndrom G20.9 Parkinsons sjukdom Akut indikation Stark indikation Övrig etablerad indikation Region Örebro län Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: (29)

12 5.4 Fördelning av indikationer vid tät ECT utifrån indelning 5 Figuren nedan visar hur de täta seriernas indikationer fördelade sig inom respektive län. 17 % av serierna i riket gavs på en akut indikation och 40 % gavs på en stark indikation. Andelen täta serier som getts på akut indikation varierade från 8 % i Norrbotten till 27 % i Örebro. Örebro (82) Östergötland (208) Blekinge (66) Gotland (26) Västra Götaland (451) Stockholm (737) Gävleborg (144) Västernorrland (105) Riket (3711) Skåne (413) Västmanland (112) Västerbotten (100) Södermanland (121) Uppsala (189) Jönköping (213) Halland (175) Kalmar (101) Dalarna (191) Jämtland (64) Värmland (76) Kronoberg (57) Norrbotten (80) , ,9 28,9 12,9 1,5 Akut indikation Övrig etablerad indikation Uppgift saknas Stark indikation Annan indikation 5 I föregående kvartalsrapporter har det här måttet redovisats för både täta och glesa serier tillsammans men redovisas nu bara för täta serier. 12 (29) Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

13 6. Vårdform 6.1 Vårdform vid tät ECT Figuren nedan visar hur stor andel av index-serierna som inleddes i frivillig öppenvård, frivillig slutenvård och slutenvård med stöd av lagen om psykiatriskt tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatriskt vård (LRV). 13 % av serierna inleddes i frivillig öppenvård, 69 % inleddes i frivillig slutenvård och 18 % inleddes i slutenvård med LPT eller LRV. Endast 0,2 % av behandlingsserierna inleddes i slutenvård med stöd av LRV. Uppgifterna från Kalmar är osäkra då man har dokumenterat vårdform för endast 24 % av behandlingsserierna. Norrbotten (77) Uppsala (186) Halland (174) Södermanland (121) Östergötland (203) Blekinge (66) Västerbotten (99) Gävleborg (141) Jönköping (212) Kronoberg (57) Värmland (76) Dalarna (191) Riket (3562) 13,0 68,5 18,5 Gotland (24) Västmanland (112) Jämtland (64) Västernorrland (105) Västra Götaland (450) Stockholm (679) Skåne (409) Kalmar (34) Örebro (82) Frivillig öppenvård Frivillig slutenvård Slutenvård med LPT/LRV Region Örebro län Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: (29)

14 7. Symtomskattning och symtomfrihet 7.1 Bedömning med MADRS eller MADRS-S efter ECT vid depression Andelen patienter med depression som utvärderats med MADRS eller MADRS-S inom en vecka efter index-ect var 59 % i riket. Västmanland och Stockholms län har utvärderat högst andel av sina patienter (81 %). I Kronoberg, Östergötland och Blekinge har mindre än 40 % blivit utvärderade med MADRS/MADRS-S. Västmanland (75) Stockholm (590) Jämtland (56) Dalarna (126) Gotland (25) Örebro (67) Kalmar (61) Värmland (63) Halland (146) Gävleborg (110) Riket (2891) Jönköping (165) 58,5 55,0 Västerbotten (68) Skåne (341) Uppsala (159) Norrbotten (55) Västra Götaland (370) Södermanland (92) Västernorrland (86) Blekinge (52) Östergötland (150) Kronoberg (34) (29) Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

15 7.2 Andel patienter med depression som uppnår symtomfrihet efter ECT I riket uppnådde 43 % av patienterna symtomfrihet vid avslutad behandling. Högst andel symtomfria noterades i Örebro (68 %) följt av Västernorrland (63 %). Örebro (47) Västernorrland (35) Blekinge (17) Östergötland (34) Gävleborg (67) Halland (90) Dalarna (91) Jönköping (93) Uppsala (82) Södermanland (41) Riket (1692) Stockholm (479) 42,8 45,4 Kalmar (38) Värmland (39) Västra Götaland (171) Västerbotten (37) Skåne (178) Jämtland (41) Västmanland (61) Gotland (18) Norrbotten (26) Kronoberg (7)* Region Örebro län Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: (29)

16 7.3 Symtomskattning och symtomfrihet från depression efter ECT De sjukhus som nått målnivån att minst 60 % av patienterna ska ha utvärderats med MADRS eller MADRS-S är markerade med grön färg. Sjukhus Antal täta serier med depression Andel skattade (%) Antal skattade Andel symtomfria (%) Arvika 7 Borås Danderyd/Nordväst Eksjö Eskilstuna Falköping Gällivare Gävle Halmstad Helsingborg Huddinge/Sydväst Hudiksvall Jönköping Kalmar Karlshamn Karlskrona Karlstad Kristianstad Kungälv Linköping Lund Malmö Mora 2 Motala Mölndal Norrköping Nyköping NÄL/Trollhättan Piteå S:t Göran/Norra Sahlgrenska Skellefteå SU/Östra Sunderbyn/Luleå Sundsvall Säter Södertälje Umeå Uppsala Varberg Visby Värnamo Västervik Västerås Växjö Ängelholm 1 Örebro Örnsköldsvik Östersund Riket *Är antalet index-serier med depression färre än 10 visas inget resultat för andel skattade med MADRS/MADRS-D. Är antalet skattade färre än 30 visas inget resultat för andel symtomfria. 16 (29) Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

17 8. Klinisk bedömning och förändring efter ECT 8.1 Bedömning med Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I) I riket bedömdes 89 % av patienterna med CGI-I efter ECT. I Kalmar bedömdes hälften av patienterna med CGI-I. Jämtland (64) Västmanland (112) Värmland (76) Södermanland (121) Västra Götaland (451) Halland (175) Jönköping (213) Norrbotten (80) Västernorrland (105) Gävleborg (144) Dalarna (191) Östergötland (208) Skåne (413) Kronoberg (57) Riket (3711) Blekinge (66) 88,7 84,3 Västerbotten (100) Stockholm (737) Gotland (26) Örebro (82) Uppsala (189) Kalmar (101) Region Örebro län Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: (29)

18 8.2 Klinisk förändring enligt Clinical Global Impression- Improvement (CGI-I) efter ECT 74 % av patienterna i riket bedömdes som mycket eller väldigt mycket förbättrade efter index-ect. Uppgifterna från Kalmar är osäkra man har dokumenterat CGI-I för endast hälften av patienterna. Kalmar (50) Västernorrland (101) Örebro (59) Uppsala (122) Halland (173) Stockholm (573) Blekinge (58) Jönköping (208) Västra Götaland (446) Östergötland (197) Riket (3291) Södermanland (120) Gävleborg (138) Skåne (380) Dalarna (181) Norrbotten (78) Västmanland (122) Värmland (76) Västerbotten (84) Jämtland (64) Kronoberg (51) Gotland (20) Mycket förbättrad Oförändrad Mycket försämrad Figuren visar den kliniska förändringen mätt med CGI-I inom en vecka efter index-ect. De registrerade svaren har delats in i tre grupper: Förbättrad = mycket till väldigt mycket förbättrad. Oförändrad = oförändrad, minimalt förbättrad eller minimalt försämrad. Försämrad = mycket till väldigt mycket försämrad. 18 (29) Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

19 9. Minnesskattning och minnesförändring 9.1 Minnesskattning (CPRS-minne) före och efter ECT I 49 % av de täta serierna efterfrågades och dokumenterades patientens minnesfunktion inom en vecka före och efter ECT. Andelen varierade från 2 % i Kronoberg till 91 % i Värmland. Förutom Värmland nådde också Gävleborg, Halland och Västmanland upp till målnivån på minst 60 %. Värmland (76) Gävleborg (144) Halland (175) Västmanland (112) Västernorrland (105) Södermanland (121) Västra Götaland (451) Stockholm (737) Dalarna (191) Jönköping (213) Jämtland (64) Gotland (26) Riket (3711) Norrbotten (80) 48,9 47,1 Kalmar (101) Örebro (82) Västerbotten (100) Blekinge (66) Skåne (413) Uppsala (189) Östergötland (208) Kronoberg (57) Region Örebro län Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: (29)

20 9.2 Minnesförändring efter ECT jämfört med före ECT I 19 % av index-serierna upplevde patienterna försämrat minne inom en vecka efter avslutad behandling. Värmland (69) Södermanland (70) Jönköping (111) Halland (108) Jämtland (33) Västernorrland (61) Kalmar (45) Västra Götaland (254) Uppsala (50) Skåne (125) Västmanland (69) Riket (1816) Stockholm (405) Norrbotten (39) Gotland (13) Västerbotten (37) Gävleborg (115) Dalarna (104) Blekinge (22) Östergötland (52) Örebro (33) Kronoberg (1)* Förbättring Oförändrad Försämring 20 (29) Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

21 9.3 Minnesskattning och minnesförsämring De sjukhus som nått upp till målnivån, att minnesfunktion ska ha efterfrågats och dokumenterats för minst 60 % av patienterna, har markerats med grön färg. Sjukhus Antal täta serier Andel skattade % Antal skattade Andel minnesförsämrade % Arvika 7 Borås Danderyd/Nordväst Eksjö Eskilstuna Falköping Gällivare Gävle Halmstad Helsingborg Huddinge/Sydväst Hudiksvall Jönköping Kalmar Karlshamn Karlskrona Karlstad Kristianstad Kungälv Linköping Lund Malmö Mora 3 Motala Mölndal Norrköping Nyköping NÄL/Trollhättan Piteå S:t Göran/Norra Sahlgrenska Skellefteå SU/Östra Sunderbyn/Luleå Sundsvall Säter Södertälje Umeå Uppsala Varberg Visby Värnamo Västervik Västerås Växjö Ängelholm 1 Örebro Örnsköldsvik Östersund Riket *Är antalet serier färre än 10 redovisas inget resultat för andel skattade. Är antalet skattade färre än 30 redovisas inget resultat för andel minnesförsämrade. Region Örebro län Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: (29)

22 10. Elektrodplacering 10.1 Elektrodplacering vid första ECT I riket inleddes 89 % av index-serierna med unilateral elektrodplacering. I Kronoberg har man uteslutande använt unilateral elektrodplacering vid första och sista ECT. Västernorrland (104) Kronoberg (56) Västra Götaland (449) Gävleborg (143) Skåne (397) Blekinge (66) Jämtland (64) Västmanland (112) Halland (174) Dalarna (191) Södermanland (120) Riket (3682) Stockholm (737) Jönköping (213) Östergötland (207) Uppsala (189) Örebro (81) Värmland (76) Gotland (26) Norrbotten (78) Västerbotten (99) Kalmar (100) , ,3 0,2 Unilateral enligt delia Bitemporal Bifrontal Annan 22 (29) Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

23 10.2 Elektrodplacering vid sista ECT Jämtland (64) Kronoberg (57) Västernorrland (105) Västra Götaland (450) Jönköping (212) Skåne (398) Västmanland (120) Södermanland (120) Dalarna (191) Östergötland (208) Gävleborg (144) Blekinge (66) Riket (3685) Kalmar (99) Halland (173) Stockholm (737) Värmland (76) , ,9 1,0 Norrbotten (79) Gotland (26) Uppsala (186) Örebro (82) Västerbotten (100) Unilateral enligt delia Bitemporal Bifrontal Annan Region Örebro län Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: (29)

24 11. Krampens längd 11.1 Minst 20 sekunders kramptid Den epileptiska krampens längd och kvalitet är avgörande för effekten av ECT. Krampanfall som är optimala är vanligen minst sekunder. Figuren visar andelen index-serier där ett minst 20 sekunder långt epileptiskt anfall utlösts vid första och sista ECT. I 87 % av indexserierna utlöstes ett minst 20 sekunders långt epileptiskt anfall vid första och sista ECT i serien. Andelen varierade från 74 % i Blekinge till 98 % i Halland. Halland (149) Jämtland (63) Östergötland (204) Värmland (72) Kronoberg (57) Västmanland (107) Västernorrland (105) Gävleborg (143) Dalarna (191) Västerbotten (93) Stockholm (710) Uppsala (187) Riket (3549) Västra Götaland (406) 86,9 85,1 Södermanland (121) Jönköping (207) Skåne (390) Gotland (25) Norrbotten (78) Örebro (82) Kalmar (97) Blekinge (62) (29) Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

25 11.2 Minst 20 sekunders kramptid, per sjukhus Tabellen visar andelen index-serier där ett minst 20 sekunder långt epileptiskt anfall utlösts vid första och sista ECT vid respektive sjukhus. Sjukhus Antal täta serier med uppgift om kramptid Andel med minst 20 sekunders kramptid vid första och sista ECT Arvika 7 Borås Danderyd/Nordväst Eksjö Eskilstuna Falköping Gällivare Gävle Halmstad Helsingborg Huddinge/Sydväst Hudiksvall Jönköping Kalmar Karlshamn Karlskrona Karlstad Kristianstad 8 Kungälv 0 Linköping Lund Malmö Mora 3 Motala Mölndal Norrköping Nyköping NÄL/Trollhättan Piteå S:t Göran/Norra Sahlgrenska Skellefteå SU/Östra Sunderbyn/Luleå Sundsvall Säter Södertälje Umeå Uppsala Varberg Visby Värnamo Västervik Västerås Växjö Ängelholm 1 Örebro Örnsköldsvik Östersund Riket Är antalet index-serier med uppgift om kramptid vid första och sista ECT färre än 10 visas inget resultat. Region Örebro län Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: (29)

26 12. Narkosmedel vid sista ECT i serien Pentothal användes vid sista ECT i drygt hälften av index-serierna i riket. Diprivan användes i 38 % av index-serierna. Några sjukhus har använt narkosmedel som inte höjer kramptröskeln (Remifentanil, Ketamin eller Ketanest). Stockholm (737) Kronoberg (57) Halland (175) Värmland (76) Jönköping (213) Gävleborg (144) Västra Götaland (451) Södermanland (121) Kalmar (101) Riket (3711) Östergötland (208) 42 Uppsala (189) 33 Skåne (413) Jämtland (64) Västerbotten (100) 12 Norrbotten (80) Västernorrland (105) Dalarna (191) Västmanland (112) Örebro (82) Blekinge (66) Gotland (26) Pentothal Diprivan och Remifentanil Diprivan och Ketamin/Ketanest Ketamin/Ketanest Övrigt Diprivan Pentothal och Remifentanil Pentothal och Ketmin/Ketanest Pentothal och Diprivan Uppgift saknas 26 (29) Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

27 13. 6-månadersuppföljning efter ECT Här redovisas resultat av 6-månadersuppföljningar som har ett uppföljningsdatum under Alla landsting och regioner har ännu inte fungerande rutiner för att genomföra och rapportera 6-måndersuppföljningen till registret Tillräcklig information om ECT 64 % av patienterna som besvarat enkäten har svarat att de upplever att de fått tillräcklig information om ECT. Andelen varierade från 49 % i Östergötland till 78 % i Uppsala. Uppsala (64) Jönköping (24) Kalmar (31) Halland (52) Skåne (164) Västra Götaland (115) Riket (726) Stockholm (106) Norrbotten (27) Västerbotten (12) Jämtland (20) Gotland (11) Örebro (37) Östergötland (45) Blekinge (8)* Västernorrland (0)* Gävleborg (0)* Dalarna (0)* Västmanland (2)* Värmland (0)* Kronoberg (0)* Södermanland (8)* , ,9 18,7 Ja Vet ej Nej Region Örebro län Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: (29)

28 13.2 Hur patienterna informerades Andelen patienter som svarat att de fått både skriftlig och muntlig information om ECT var 40 % i riket. Andelen varierade från 0 % i Kalmar till 58 % i Jönköping. Jönköping (24) Gotland (11) Uppsala (64) Halland (53) Skåne (164) Västerbotten (12) Norrbotten (27) Stockholm (106) Riket (729) Jämtland (20) Västra Götaland (115) Östergötland (45) Örebro (37) , ,6 42,1 7,3 4,7 Kalmar (31) 0 Västmanland (2)* Värmland (1)* Blekinge (8)* Södermanland (9)* Västernorrland (0)* Gävleborg (0)* Dalarna (0)* Kronoberg (0)* Skriftligt och Muntligt Skriftligt Muntligt Vet ej Inte alls 28 (29) Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

29 13.3 MADRS-S Figuren visar hur de patienter som behandlades för depression har skattat på MADRS-S vid uppföljningen 6 månader efter avslutad behandling. I underlaget ingår 590 patienter och 44 % av patienterna skattade mellan 0-10 poäng , ,0 21, ,0 3, poäng poäng poäng poäng poäng 590 patienter Region Örebro län Preliminära resultat för 2017 Författare: Tove Elvin Datum: (29)

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2018-08-16 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q2. Preliminära resultat för det första halvåret 2018 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Antal registrerade individer, serier och uppföljningar

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2018-10-15 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2018 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Antal registrerade individer, serier och uppföljningar

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2019-01-07 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Preliminära resultat för 2018 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Antal registrerade individer, serier och uppföljningar per sjukhus... 3 3. Antal

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

ECT etablerad behandlingsmetod svår depression muskelrelaxation och narkos generaliserat epileptiskt anfal 4 12 behandlingar i en indexserie

ECT etablerad behandlingsmetod svår depression muskelrelaxation och narkos generaliserat epileptiskt anfal 4 12 behandlingar i en indexserie ECT Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en vetenskapligt och erfarenhetsmässigt väl etablerad behandlingsmetod vid flera av de allvarligaste sjukdomstillstånden inom psykiatrin. Den främsta indikationen för

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Inspirationsdag Stockholm

Kvalitetsregister ECT. Inspirationsdag Stockholm Kvalitetsregister ECT Inspirationsdag 2016-09-08 Stockholm Könsfördelning 2015 Södertälje (31) 71% S:t Göran/Norra (118) 67% Visby (27) 67% Huddinge/Sydväst (184) Stockholms sjukvårdsregion (634) 63% 62%

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport (Utan data från Socialstyrelsens patientregister)

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport (Utan data från Socialstyrelsens patientregister) Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2016 (Utan data från Socialstyrelsens patientregister) Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Med. Dr., överläkare Huvudförfattare av årsrapporten

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT)

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT) Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) I den här rapporten presenteras vårdresultat riktade till patienter och/eller anhöriga. Innehåll Vad är elbehandling?... 3 Antal behandlade patienter... 3

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport Version 1 utan data från patientregistret

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport Version 1 utan data från patientregistret Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2017 Version 1 utan data från patientregistret Årsrapport 2017 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Huvudförfattare av årsrapporten Tove Elvin Axel Nordenskjöld

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2017

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2017 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2017 Årsrapport 2017 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Huvudförfattare av årsrapporten Tove Elvin Axel Nordenskjöld Representant för Svenska Psykiatriska

Läs mer

Vårdresultat för patienter 2017

Vårdresultat för patienter 2017 Kvalitetsregister ECT Vårdresultat för patienter 17 Elbehandling (ECT) Vad är elbehandling Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en behandling som används vid svåra psykiska sjukdomar, framför allt vid svår

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2016

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Med. Dr., överläkare Huvudförfattare av årsrapporten Tove Elvin Axel Nordenskjöld Representant

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2016

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Med. Dr., överläkare Huvudförfattare av årsrapporten Tove Elvin Axel Nordenskjöld Representant

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2015

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2015 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Vårdresultat för patienter

Vårdresultat för patienter Datum: 2017-08-16 Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) Innehåll Vad är elbehandling... 3 Antal behandlade patienter... 3 Behandlingstid och antal behandlingar... 3 Kön- och åldersfördelning hos

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2018

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2018 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2018 Årsrapport 2018 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Huvudförfattare av årsrapporten Tove Elvin Axel Nordenskjöld Representant för Svenska Psykiatriska

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2014

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2014 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Representant för Svenska

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELL 1, 2017 Antikoagulantia vid utskrivning hos patienter under 80 år med förmaksflimmer. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För stroke har

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELL 1, 2018 Täckningsgrad för TIA, per sjukhus Sjukhus Täckningsgrad TIA, Akademiska 80 Aleris Bollnäs 97 Alingsås 98 Arvika 98 Avesta 91 Borås 96 Capio

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg

HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg SOM HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg februari 2008 s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Nöjd med hur demokratin fungerar i den kommun där

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELL 1, 2017 Antikoagulantia vid utskrivning hos patienter under 80 år med förmaksflimmer. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För stroke har

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med. Dr., Överläkare Representant

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELL 1, 2018 Andel med blodtryckssänkande behandling, statiner och trombocythämmande vid utskrivning. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Deltagande enheter BORIS

Deltagande enheter BORIS Deltagande enheter BORIS Län, Nivå, Enhet, Enhetsnummer Blekinge län Blekinge barnklinik, 050 Dalarnas län Falun barnklinik, 076 Gotlands län Visby barnklinik, 015 Gävleborgs län Gävle barnklinik, 091

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Världens 1a nationella strokeregister Det mest kompletta strokeregistret: stroke TIA barnstroke >90 %täckningsgrad Data i akutskedet, 3 månader och 1

Världens 1a nationella strokeregister Det mest kompletta strokeregistret: stroke TIA barnstroke >90 %täckningsgrad Data i akutskedet, 3 månader och 1 Världens 1a nationella strokeregister Det mest kompletta strokeregistret: stroke TIA barnstroke >90 %täckningsgrad Data i akutskedet, 3 månader och 1 år Många PROMS Ibland andra kompletterande enkäter:

Läs mer

Resultatdata fö r patienter ur Kvalitetsregister ECT

Resultatdata fö r patienter ur Kvalitetsregister ECT Resultatdata fö r patienter ur Kvalitetsregister ECT Från årsrapporten 2014 Innehåll 1. Antal ECT-behandlade och täckningsgrad... 2 2. Ålder och kön... 2 3. Behandlingstid och antal behandlingar... 3 4.

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med. Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Årsrapport 2014. Innehåll. Årsrapport 2014. Kvalitetsregister ECT. Sammanfattning...4. Kvalitetsregister ECT. Inledning...5

Årsrapport 2014. Innehåll. Årsrapport 2014. Kvalitetsregister ECT. Sammanfattning...4. Kvalitetsregister ECT. Inledning...5 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 214 Årsrapport 214 Innehåll Kvalitetsregister ECT Sammanfattning...4 Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

RSV-rapport för vecka 21, 2014

RSV-rapport för vecka 21, 2014 RSV-rapport för vecka 21, 2014 Denna rapport publicerades den 30 maj 2014 och redovisar RSV-läget vecka 21 (19 25/5). Eftersom den senaste sammanställningen av statistik inom den nationella RSV-övervakningen

Läs mer

RSV-rapport för vecka 14, 2014

RSV-rapport för vecka 14, 2014 RSV-rapport för vecka 14, 2014 Denna rapport publicerades den 10 april 2014 och redovisar RSV-läget vecka 14 (31 mars 6 april). Lägesbeskrivning Antalet prover som analyseras för RSV har kontinuerligt

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

RSV-rapport för vecka 16, 2014

RSV-rapport för vecka 16, 2014 RSV-rapport för vecka 16, 2014 Denna rapport publicerades den 24 april 2014 och redovisar RSV-läget vecka 16 (14 20 april). Lägesbeskrivning Under vecka 16 diagnosticerades 103 fall av RSV vilket är en

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2018

RSV-rapport för vecka 13, 2018 RSV-rapport för vecka 13, 2018 Denna rapport publicerades den 5 april 2018 och redovisar RSV-läget vecka 13 (26 mars 1 april). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) avtog under

Läs mer

Statistik om psykiatrisk tvångsvårdenligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), år 2013

Statistik om psykiatrisk tvångsvårdenligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), år 2013 Statistik om psykiatrisk tvångsvårdenligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), år 2013 Avdelningen för statistik och jämförelser Sanna Tiikkaja Herman Holm Diarienr. 44123/2014 Psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

RSV-rapport för vecka 11, 2016

RSV-rapport för vecka 11, 2016 RSV-rapport för vecka 11, 2016 Denna rapport publicerades den 24 mars 2016 och redovisar RSV-läget vecka 11 (14 20 mars). Hjälp oss att förbättra övervakningen och rapporteringen om RSV! Vi undrar vad

Läs mer

RSV-rapport för vecka 16-17, 2018

RSV-rapport för vecka 16-17, 2018 RSV-rapport för vecka 16-17, 2018 Denna rapport publicerades den 3 maj 2018 och redovisar RSV-läget vecka 16-17 (16-29 april). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) nådde sin

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2018

RSV-rapport för vecka 9, 2018 RSV-rapport för vecka 9, 2018 Denna rapport publicerades den 8 mars 2018 och redovisar RSV-läget vecka 9 (26 februari 4 mars). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) är på en

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2018

RSV-rapport för vecka 8, 2018 RSV-rapport för vecka 8, 2018 Denna rapport publicerades den 1 mars 2018 och redovisar RSV-läget vecka 8 (19-25 februari). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) är fortsatt

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Utredning Distriktsindelning Svenska Bangolfförbundet Remissversion

Utredning Distriktsindelning Svenska Bangolfförbundet Remissversion Utredning Distriktsindelning Svenska Bangolfförbundet Remissversion 2019-01-21 Dagens indelning Sydsvenska Bangolfförbundet omfattar: Skåne län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län och Jönköpings

Läs mer

Lönejämförelse från till

Lönejämförelse från till Lönejämförelse från 2010-09-30 till 2016-10-01 Myndighet Tjänstebenämning Datum Median Genomsnittslön 10:e percentil 90:e percentil Lägsta lön Högsta lön TINGSRÄTTER ALLINGSÅS TINGSRÄTT DOMSTOLSSEKRETERARE

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Karlstad Kalix Akutmottagning 10-11,15-19,23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Karlstad Kalix Akutmottagning 10-11,15-19,23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

RSV-rapport för vecka 11, 2018

RSV-rapport för vecka 11, 2018 RSV-rapport för vecka 11, 2018 Denna rapport publicerades den 22 mars 2018 och redovisar RSV-läget vecka 11 (12-18 mars). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) är på en låg

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Beslut om tillstånd för fristående skolor - ansökningsomgång 2009

Beslut om tillstånd för fristående skolor - ansökningsomgång 2009 Beslut om tillstånd för fristående skolor - 2009 2 (29) Sammanfattning Av totalt 506 ansökningar beviljades 32 procent tillstånd för i sin helhet. 12 procent beviljades tillstånd för vissa delar av medan

Läs mer

Socialstyrelsens patientregister för f

Socialstyrelsens patientregister för f Socialstyrelsens patientregister för f tvångsv ngsvård vad säger s det oss? Herman Holm Emma Björkenstam Svenska Psykiatrikongressen, 14 mars Bakgrund 1 januari 1992: Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Läs mer