Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT"

Transkript

1 Rapport Datum: Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016

2 Innehåll 1. Inledning Patientsammansättning Könsfördelning av registrerade individer Åldersfördelning av registrerade individer Antal registrerade individer, serier och uppföljningar per sjukhus Indikation för ECT Etablerad indikation Etablerad indikation per sjukhus Indikationsindelning Fördelning av indikationer utfrån indelning Vårdform vid tät ECT Symtomskattning och symtomfrihet Bedömning med MADRS eller MADRS-S efter ECT vid depression Andel patienter med depression som uppnår symtomfrihet (MADRS/MADRS-S 10) efter ECT Symtomskattning och symtomfrihet från depression efter ECT Klinisk bedöming och förändring efter ECT Bedömning med Clinical Global Impression- Improvement (CGI-I) Klinisk förändring enligt Clinical Global Impression- Improvement (CGI-I) efter ECT Minnesskattning och minnesförändring Minnesskattning (CPRS-minne) före och efter ECT Minnesförändring efter ECT jämfört med före ECT Minnesskattning och minnesstörning Elektrodplacering Elektrodplacering vid första ECT i serien Elektrodplacering vid sista ECT i serien Krampens längd Minst 20 sekunders kramptid (24) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

3 1. Inledning I den här rapporten redovisas preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 på landstingsnivå. Datauttaget gjordes För större sjukhus redovisas också några preliminära resultat på enhetsnivå. Förutsättningen är att det skall finnas tillräckligt många registreringar (10 eller 30 beroende på mått) i underlag. 2. Patientsammansättning 2.1 Könsfördelning av registrerade individer Norrbotten (48) Södermanland (58) Örebro (64) Jämtland (32) Skåne (318) Västra Götaland (350) Västernorrland (50) Västerbotten (74) Stockholm (241) Riket (2188) Östergötland (111) Kronoberg (46) Uppsala (122) Jönköping (119) Västmanland (62) Kalmar (75) Dalarna (107) Gävleborg (109) Värmland (42) Halland (106) Blekinge (41) Gotland (13) 77% 71% 70% 66% 65% 65% 64% 64% 63% 62% 61% 61% 61% 61% 58% 57% 56% 55% 55% 54% 46% 46% 38% Kvinnor Män Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (24)

4 2.2 Åldersfördelning av registrerade individer Kalmar (75) Kronoberg (46) Dalarna (107) Västmanland (62) Västernorrland (50) Jämtland (32) Stockholm (241) Halland (106) Riket (2188) 0,2% 26% 39% Västra Götaland (350) Skåne (318) Uppsala (122) Östergötland (111) Örebro (64) Södermanland (58) Jönköping (119) Blekinge (41) Norrbotten (48) Värmland (42) Gävleborg (109) Västerbotten (74) Gotland (13) 51% 48% 47% 42% 38% 38% 37% 35% 35% 34% 34% 34% 33% 33% 33% 31% 29% 29% 29% 27% 24% 23% <18 år år år 65 år 4 (24) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

5 3. Antal registrerade individer, serier och uppföljningar per sjukhus Sjukhus Individer Täta serier Glesa serier Uppföljningar Arvika Borås Danderyd/Nordväst Eksjö Eskilstuna Falköping Gällivare Gävle Halmstad Helsingborg Huddinge/Sydväst Hudiksvall Jönköping Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Kristianstad Kungälv Lindesberg Linköping Lund Malmö Mora Motala Mölndal Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (24)

6 Sjukhus Individer Täta serier Glesa serier Uppföljningar Norrköping Nyköping NÄL/Trollhättan Piteå S:t Göran/Norra Sahlgrenska Skellefteå Sollefteå SU/Östra Sunderbyn/Luleå Sundsvall Säter Södertälje Trelleborg Umeå Uppsala Varberg Visby Värnamo Västervik Västerås Växjö Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Östersund Riket *Det saknas uppgifter från Stockholm och Gotland pga. fördröjning med elektronisk överföring i samband med uppdatering av databasen. Uppgifterna kommer att sammanställas senare. Uppföljningar med ett uppföljningsdatum inom de tre första kvartalen redovisas i kolumnen längst till höger. 6 (24) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

7 4. Indikation för ECT 4.1 Etablerad indikation Östergötland (146) Kalmar (100) Stockholm (305) Gävleborg (137) Jönköping (138) Västra Götaland (438) Södermanland (81) Dalarna (142) Riket (2774) Värmland (53) Skåne (384) Gotland (15) Västerbotten (108) Norrbotten (70) Örebro (91) Halland /136) Uppsala (153) Västernorrland (65) 95% 92% 92% 91% 91% 89% 89% 85% 83% 83% 81% 80% 80% 79% 78% 78% 78% 74% Blekinge (46) Jämtland (39) Västmanland (69) 58% 65% 64% Kronoberg (58) 43% Svenska psykiatriska föreningen presenterade 2014 Kliniska riktlinjer för ECT. I riktlinjerna definierades ett antal etablerade indikationer för ECT. Indikatorn avser att mäta andelen av alla patienter som har behandlats med ECT där en etablerad indikation har dokumenterats. Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (24)

8 4.2 Etablerad indikation per sjukhus Sjukhus Antal serier Andel etablerad indikation (%) Sjukhus Antal serier Andel etablerad indikation (%) Arvika <30 Norrköping 54 98,1 Borås 58 86,2 Nyköping 35 91,4 Danderyd/Nordväst ,0 NÄL/Trollhättan 48 87,5 Eksjö 67 82,1 Piteå <30 Eskilstuna 46 87,0 S:t Göran/Norra ,1 Falköping 62 85,5 Sahlgrenska 40 80,0 Gällivare <30 Skellefteå 45 68,9 Gävle 50 90,0 Sollefteå <30 Halmstad 42 83,3 SU/Östra 87 98,9 Helsingborg ,6 Sunderbyn/Luleå <30 Huddinge/Sydväst <30 Sundsvall 62 74,2 Hudiksvall 87 92,0 Säter ,5 Jönköping 63 98,4 Södertälje <30 Kalmar 43 90,7 Trelleborg 37 89,2 Karlshamn <30 Umeå 63 87,3 Karlskoga 37 64,9 Uppsala ,8 Karlskrona <30 Varberg 94 75,5 Karlstad 34 88,2 Visby <30 Kristianstad <30 Värnamo <30 Kungälv 76 82,9 Västervik 57 93,0 Lindesberg <30 Västerås 69 58,0 Linköping 91 93,4 Växjö 58 43,1 Lund 87 77,0 Ängelholm <30 Malmö ,9 Örebro 54 87,0 Mora <30 Örnsköldsvik <30 Motala <30 Östersund 39 64,1 Mölndal 67 97,0 Riket ,4 *Är antalet serier färre än 30 redovisas inget resultat på enhetsnivå. 8 (24) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

9 4.3 Indikationsindelning F33.3 Recidiverande depression, svår episod med psykotiska symtom F32.3 Svår depressiv episod med psykotiska symptom F31.5 Bipolär sjukdom, svår depressiv episod med psykotiska symtom F23.0 Akut polymorf psykos utan egentlig schizofren sjukdomsbild F06.1 Organisk katatoni G21.0 Malignt neuroleptikasyndrom F53.1 Postpartum psykos F33.2 Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symtom F32.2 Svår depressiv episod utan psykotiska symptom F31.4 Bipolär sjukdom, svår depression utan psykotiska symtom F31.2 Bipolär sjukdom, manisk episod med psykotiska symtom F30.2 Mani med psykotiska symtom F53.0 Postpartum depression F33.1 Recidiverande depression, medelsvår episod F32.1 Medelsvår depressiv episod F31.6 Bipolär sjukdom, blandad episod F31.3 Bipolär sjukdom, lindrig eller medelsvår depressiv episod F31.1 Bipolär sjukdom, manisk episod utan psykotiska symtom F30.1 Mani utan psykotiska symtom F25.9 Schizoaffektivt syndrom F20.9 Schizofreni F06.3 Organiskt förstämningssyndrom G20.9 Parkinssons sjukdom Akut indikation Stark indikation Övrig etablerad indikation Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (24)

10 4.4 Fördelning av indikationer utfrån indelning Kalmar (100) Södermanland (81) Dalarna (142) Örebro (91) Kronoberg (58) Östergötland (146) Jönköping (138) Uppsala (153) Riket (2774) Skåne (384) Stockholm (305) Norrbotten (70) Västra Götaland (438) Västernorrland (65) Gotland (15) Värmland (53) Halland /136) Västmanland (69) Blekinge (46) Västerbotten (108) Gävleborg (137) Jämtland (39) 25% 24% 22% 21% 21% 20% 19% 18% 16% 16% 16% 16% 15% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 9% 9% 8% 40% 27% 14% 3% Akut indikation Övrig etablerad indikation Stark indikation Annan indikation Uppgift saknas Diagrammet visar hur stor andel av serierna som getts på akut indikation, stark indikation, övrig etablerad indikation, annan indikation och utan uppgift om indikation. 10 (24) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

11 5. Vårdform vid tät ECT Uppsala (129) Västerbotten (93) Halland (115) Västernorrland (49) Blekinge (43) Värmland (38) Östergötland (104) Kronoberg (45) Jönköping (107) Riket (2154) 11,6% 69,9% 18,5% Dalarna (124) Örebro (68) Skåne (286) Norrbotten (55) Stockholm (234) Södermanland (60) Västmanland (64) Gävleborg (117) Västra Götaland (359) Jämtland (36) Gotland (9) Kalmar (19) Frivillig öppenvård Frivillig slutenvård Slutenvård med LPT/LRV Diagrammet visar hur stor andel av index-serierna där patienten vårdades i frivillig öppenvård, frivillig slutenvård och slutenvård med LPT/LRV vid första ECT i serien. Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (24)

12 6. Symtomskattning och symtomfrihet 6.1 Bedömning med MADRS eller MADRS-S efter ECT vid depression Jämtland (22) Västmanland (47) 81% 86% Dalarna (90) Örebro (51) Uppsala (101) 69% 66% 72% Jönköping (112) Gävleborg (81) Blekinge (30) Skåne (263) Riket (1824) Halland (94) Västra Götaland (306) Kalmar (67) Stockholm (216) Södermanland (51) Västernorrland (37) Kronoberg (35) Västerbotten (63) 56% 56% 53% 51% 49% 46% 45% 45% 42% 41% 41% 40% 37% Norrbotten (35) Värmland (29) 29% 28% Östergötland (85) 18% Gotland (9)* *Färre fall än 10 Andel patienter som har bedömts med MADRS eller MADRS-S efter index-ect. Endast patienter med depression som indikation för ECT ingår i analysen. 12 (24) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

13 6.2 Andel patienter med depression som uppnår symtomfrihet (MADRS/MADRS-S 10) efter ECT Blekinge (16) Jämtland (19) Halland (43) Skåne (134) Dalarna (65) Västernorrland (15) Örebro (35) Gävleborg (45) Riket (898) Östergötland (15) Uppsala (67) Kalmar (30) Kronoberg (14) Västra Götaland (139) Västmanland (38) Jönköping (63) Stockholm (91) Västerbotten (23) Norrbotten (10) Värmland (8)* Södermanland (21) 69% 63% 61% 56% 55% 53% 51% 51% 47% 47% 45% 43% 43% 42% 42% 40% 39% 35% 30% 25% 19% Gotland (7)* *Färre fall än 10 Markör för remission är 10 poäng på MADRS eller MADRS-S efter ECT. Endast patienter med depression som indikation för ECT som har skattats med MADRS eller MADRS-S inom en vecka efter index-ect ingår i analysen. Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (24)

14 6.3 Symtomskattning och symtomfrihet från depression efter ECT Sjukhus Antal index-serier med depression Andel skattade (%) Antal skattade Andel symtomfria (%) Arvika <10 Borås 50 66, ,4 Danderyd/Nordväst , ,0 Eksjö 54 59, ,3 Eskilstuna 28 71,4 20 Falköping 34 88, ,7 Gällivare 12 0,0 0 Gävle 32 59,4 19 Halmstad 29 24,1 7 Helsingborg 83 74, ,1 Huddinge/Sydväst <10 Hudiksvall 49 53,1 26 Jönköping 50 60, ,3 Kalmar 26 53,8 14 Karlshamn 18 88,9 16 Karlskoga 18 61,1 11 Karlskrona 12 0 Karlstad 26 23,1 6 Kristianstad <10 Kungälv 43 32,6 14 Lindesberg <10 Linköping 46 30,4 14 Lund 54 16,7 9 Malmö 78 33,3 26 Mora <10 Motala <10 Mölndal 37 21,6 8 *Är antalet index-serier med depression färre än 10 visas inget resultat för andel skattade. Är antalet skattade färre än 30 visas inget resultat för andel symtomfria. 14 (24) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

15 Sjukhus Antal index-serier med depression Andel skattade (%) Antal skattade Andel symtomfria (%) Norrköping 38 2,6 1 Nyköping 23 4,3 1 NÄL/Trollhättan 42 76, ,5 Piteå <10 S:t Göran/Norra 91 34, ,8 Sahlgrenska 34 52,9 18 Skellefteå 28 3,6 1 Sollefteå <10 SU/Östra 66 6,1 4 Sunderbyn/Luleå 14 42,9 6 Sundsvall 34 44,1 15 Säter 90 72, ,4 Södertälje 15 26,7 4 Trelleborg 18 55,6 10 Umeå 35 62,9 22 Uppsala , ,8 Varberg 65 55, ,9 Visby <10 Värnamo <10 Västervik 41 39,0 16 Västerås 47 80, ,1 Växjö 35 40,0 14 Ängelholm 25 92,0 23 Örebro 33 72,7 24 Örnsköldsvik <10 Östersund 22 86,4 19 Riket , ,7 *Är antalet index-serier med depression färre än 10 visas inget resultat för andel skattade. Är antalet skattade färre än 30 visas inget resultat för andel symtomfria. Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (24)

16 7. Klinisk bedöming och förändring efter ECT 7.1 Bedömning med Clinical Global Impression- Improvement (CGI-I) Blekinge (43) Kronoberg (49) Dalarna (125) Västra Götaland (369) Västmanland (64) Gävleborg (117) Östergötland (108) Halland (115) Södermanland (65) Värmland (40) Jämtland (36) Örebro (71) Västernorrland (51) Jönköping (130) Norrbotten (55) 100% 100% 99% 99% 98% 98% 98% 97% 95% 95% 94% 94% 94% 94% 93% Riket (2327) 84% Gotland (11) Skåne (325) Stockholm (247) 73% 73% 73% Uppsala (130) 59% Västerbotten (93) 46% Kalmar (83) 27% Andel index-serier där patienten följts upp med Clinical Global Impression- Improvement (CGI-I). 16 (24) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

17 7.2 Klinisk förändring enligt Clinical Global Impression- Improvement (CGI-I) efter ECT Södermanland (62) Dalarna (124) Norrbotten (51) Örebro (67) Halland (112) Västernorrland (48) Jönköping (122) Västmanland (63) Stockholm (179) Västra Götaland (365) Östergötland (106) Riket (1964) 77,3% 22,4% 0,3% Uppsala (77) Skåne (236) Gävleborg (115) Kalmar (22) Blekinge (43) Jämtland (34) Västerbotten (43) Värmland (38) Kronoberg (49) Gotland (8)* Förbättrad Oförändrad Försämrad *Färre fall än 10 De registrerade svaren har delats in i tre grupper: Förbättrad = mycket till väldigt mycket förbättrad. Oförändrad = oförändrad, minimalt förbättrad eller minimalt försämrad. Försämrad = mycket till väldigt mycket försämrad. Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (24)

18 8. Minnesskattning och minnesförändring 8.1 Minnesskattning (CPRS-minne) före och efter ECT Södermanland (65) Gävleborg (117) 83% 82% Jönköping (130) Västmanland (64) Västra Götaland (369) Kronoberg (49) Dalarna (125) 71% 66% 62% 57% 55% Riket (2327) Stockholm (247) Värmland (40) Blekinge (43) Norrbotten (55) Skåne (325) Örebro (71) Jämtland (36) Västernorrland (51) Västerbotten (93) Gotland (11) Uppsala (130) Kalmar (83) Östergötland (108) Halland (115) 48% 45% 43% 42% 42% 41% 39% 36% 33% 33% 27% 27% 25% 22% 17% Andel index-serier där man har efterfrågat och dokumenterat patientens minnesfunktion med CPRS före och efter ECT. 18 (24) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

19 8.2 Minnesförändring efter ECT jämfört med före ECT Västernorrland (17) 0% Södermanland (54) Kronoberg (28) Jönköping (92) Halland (20) Västra Götaland (230) Örebro (28) Kalmar (21) Gävleborg (96) Dalarna (69) Riket (23) Värmland (17) Västmanland (42) Norrbotten (23) Stockholm (112) Skåne (132) Uppsala (35) Jämtland (13) Västerbotten (31) Östergötland (24) Blekinge (18) Gotland (3)* 6% 7% 9% 10% 11% 14% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 22% 22% 23% 23% 23% 36% 42% 44% 73% 10% Försämring Oförändrad Förbättring *Färre fall än 10 Minnesfrågan i Comprehensive Psychopathological Rating Scale har registrerats före och efter ECT. Markör för försämring är 2 eller fler ökade steg på skalan efter ECT jämfört med före ECT. Markör för förbättring är 2 eller fler minskade steg på skalan efter ECT jämfört med före ECT. Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (24)

20 8.3 Minnesskattning och minnesstörning Sjukhus Antal index-serier Andel skattade (%) Antal skattade Andel försämrade (%) Arvika <10 Borås 56 91,1 51 3,9 Danderyd/Nordväst , ,4 Eksjö 65 55,4 36 8,3 Eskilstuna 36 86,1 31 9,7 Falköping 51 54,9 28 Gällivare 14 85,7 12 Gävle 44 93, ,8 Halmstad 37 16,2 6 Helsingborg 97 68, ,3 Huddinge/Sydväst 11 45,5 5 Hudiksvall 73 75,3 55 5,5 Jönköping 57 93,0 53 9,4 Kalmar 36 50,0 18 Karlshamn 19 94,7 18 Karlskoga 27 37,0 10 Karlskrona 24 0,0 0 Karlstad 32 34,4 11 Kristianstad 13 7,7 1 Kungälv 54 44,4 24 Lindesberg <10 Linköping 61 26,2 16 Lund 66 31,8 21 Malmö ,7 17 Mora <10 Motala <10 Mölndal 41 95, ,8 20 (24) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

21 Sjukhus Antal index-serier Andel skattade (%) Antal skattade Andel försämrade (%) Norrköping 46 15,2 7 Nyköping 29 79,3 23 NÄL/Trollhättan 48 93,8 45 2,2 Piteå 17 47,1 8 S:t Göran/Norra , ,2 Sahlgrenska 39 5,1 2 Skellefteå 44 22,7 10 Skellefteå <10 SU/Östra 80 51, ,2 Sunderbyn/Luleå 24 12,5 3 Sundsvall 48 29,2 14 Säter , ,9 Södertälje 16 12,5 2 Trelleborg 22 22,7 5 Umeå 49 42,9 21 Uppsala , ,9 Varberg 78 17,9 14 Visby 11 27,3 3 Värnamo <10 Västervik 47 Västerås 64 65, ,0 Växjö 49 57,1 28 Ängelholm 25 88,0 22 Örebro 44 40,9 18 Örnsköldsvik <10 Östersund 36 36,1 13 Riket , ,7 *Är antalet serier färre än 10 redovisas inget resultat för andel skattade. Är antalet skattade färre än 30 redovisas inget resultat för andel försämrade. Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (24)

22 9. Elektrodplacering 9.1 Elektrodplacering vid första ECT i serien Västernorrland (51) Kronoberg (49) Blekinge (43) Västra Götaland (369) Jämtland (36) Skåne (316) Jönköping (125) Stockholm (246) Halland (115) Västmanland (64) Riket (2306) Östergötland (108) Örebro (69) Uppsala (130) Dalarna (125) Gävleborg (116) Södermanland (65) Norrbotten (55) Värmland (40) 100% 100% 98% 97% 97% 97% 96% 96% 90% 88% 86% 83% 83% 82% 79% 78% 75% 73% 63% 11% 2% 1% Gotland (11) Kalmar (80) Västerbotten (93) 46% 45% 40% Unilateral enligt delia Bitemporal Bifrontal Annan 22 (24) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

23 9.2 Elektrodplacering vid sista ECT i serien Västernorrland (51) Kronoberg (49) Jönköping (123) Östergötland (107) Västra Götaland (367) Skåne (316) Jämtland (36) Stockholm (244) Blekinge (43) Södermanland (65) Riket (2297) Västmanland (64) Halland (114) Örebro (68) Gävleborg (116) Värmland (40) Dalarna (125) Kalmar (82) Norrbotten (54) Gotland (11) Uppsala (129) 100% 100% 98% 96% 96% 95% 94% 94% 93% 91% 87% 86% 85% 82% 81% 78% 77% 77% 72% 64% 63% 10% 2% 1% Västerbotten (93) 40% Unilateral enligt delia Bitemporal Bifrontal Annan Region Örebro län Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: (24)

24 10. Krampens längd 10.1 Minst 20 sekunders kramptid Östergötland (102) Halland (65) Västmanland (57) Västernorrland (50) Gävleborg (117) Södermanland (63) Jämtland (35) Kronoberg (49) Västra Götaland (299) Blekinge (43) Dalarna (124) Stockholm (239) Riket (2080) Örebro (63) Gotland (11) Jönköping (101) Kalmar (72) Västerbotten (88) Uppsala (130) Skåne (282) 98% 97% 95% 94% 93% 92% 89% 88% 87% 86% 84% 84% 84% 83% 82% 80% 79% 78% 78% 73% Norrbotten (52) Värmland (38) 65% 63% Diagrammet visar andelen index-serier där ett minst 20 sekunder långt epileptiskt anfall utlösts vid första och sista ECT. 24 (24) Kvalitetsregister ECT Författare: Tove Elvin Datum: Region Örebro län

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2018-08-16 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q2. Preliminära resultat för det första halvåret 2018 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Antal registrerade individer, serier och uppföljningar

Läs mer

Preliminära resultat för 2017

Preliminära resultat för 2017 Rapport Datum: 2018-02-05 Författare: Tove Elvin Preliminära resultat för 2017 Kvalitetsregister ECT Innehåll 1. Inledning... 3 2. Antal registrerade individer, serier och uppföljningar per sjukhus 3 3.

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2018-10-15 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2018 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Antal registrerade individer, serier och uppföljningar

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2019-01-07 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Preliminära resultat för 2018 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Antal registrerade individer, serier och uppföljningar per sjukhus... 3 3. Antal

Läs mer

ECT etablerad behandlingsmetod svår depression muskelrelaxation och narkos generaliserat epileptiskt anfal 4 12 behandlingar i en indexserie

ECT etablerad behandlingsmetod svår depression muskelrelaxation och narkos generaliserat epileptiskt anfal 4 12 behandlingar i en indexserie ECT Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en vetenskapligt och erfarenhetsmässigt väl etablerad behandlingsmetod vid flera av de allvarligaste sjukdomstillstånden inom psykiatrin. Den främsta indikationen för

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Inspirationsdag Stockholm

Kvalitetsregister ECT. Inspirationsdag Stockholm Kvalitetsregister ECT Inspirationsdag 2016-09-08 Stockholm Könsfördelning 2015 Södertälje (31) 71% S:t Göran/Norra (118) 67% Visby (27) 67% Huddinge/Sydväst (184) Stockholms sjukvårdsregion (634) 63% 62%

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport (Utan data från Socialstyrelsens patientregister)

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport (Utan data från Socialstyrelsens patientregister) Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2016 (Utan data från Socialstyrelsens patientregister) Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Med. Dr., överläkare Huvudförfattare av årsrapporten

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2017

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2017 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2017 Årsrapport 2017 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Huvudförfattare av årsrapporten Tove Elvin Axel Nordenskjöld Representant för Svenska Psykiatriska

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2015

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2015 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport Version 1 utan data från patientregistret

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport Version 1 utan data från patientregistret Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2017 Version 1 utan data från patientregistret Årsrapport 2017 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Huvudförfattare av årsrapporten Tove Elvin Axel Nordenskjöld

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2016

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Med. Dr., överläkare Huvudförfattare av årsrapporten Tove Elvin Axel Nordenskjöld Representant

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2016

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Med. Dr., överläkare Huvudförfattare av årsrapporten Tove Elvin Axel Nordenskjöld Representant

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT)

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT) Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) I den här rapporten presenteras vårdresultat riktade till patienter och/eller anhöriga. Innehåll Vad är elbehandling?... 3 Antal behandlade patienter... 3

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2014

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2014 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Representant för Svenska

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2018

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2018 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2018 Årsrapport 2018 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Axel Nordenskjöld Huvudförfattare av årsrapporten Tove Elvin Axel Nordenskjöld Representant för Svenska Psykiatriska

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Vårdresultat för patienter 2017

Vårdresultat för patienter 2017 Kvalitetsregister ECT Vårdresultat för patienter 17 Elbehandling (ECT) Vad är elbehandling Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en behandling som används vid svåra psykiska sjukdomar, framför allt vid svår

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med. Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELL 1, 2017 Antikoagulantia vid utskrivning hos patienter under 80 år med förmaksflimmer. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För stroke har

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Vårdresultat för patienter

Vårdresultat för patienter Datum: 2017-08-16 Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) Innehåll Vad är elbehandling... 3 Antal behandlade patienter... 3 Behandlingstid och antal behandlingar... 3 Kön- och åldersfördelning hos

Läs mer

HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg

HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg SOM HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg februari 2008 s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Nöjd med hur demokratin fungerar i den kommun där

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELL 1, 2017 Antikoagulantia vid utskrivning hos patienter under 80 år med förmaksflimmer. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För stroke har

Läs mer

Deltagande enheter BORIS

Deltagande enheter BORIS Deltagande enheter BORIS Län, Nivå, Enhet, Enhetsnummer Blekinge län Blekinge barnklinik, 050 Dalarnas län Falun barnklinik, 076 Gotlands län Visby barnklinik, 015 Gävleborgs län Gävle barnklinik, 091

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELL 1, 2018 Andel med blodtryckssänkande behandling, statiner och trombocythämmande vid utskrivning. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELL 1, 2018 Täckningsgrad för TIA, per sjukhus Sjukhus Täckningsgrad TIA, Akademiska 80 Aleris Bollnäs 97 Alingsås 98 Arvika 98 Avesta 91 Borås 96 Capio

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Årsrapport 2014. Innehåll. Årsrapport 2014. Kvalitetsregister ECT. Sammanfattning...4. Kvalitetsregister ECT. Inledning...5

Årsrapport 2014. Innehåll. Årsrapport 2014. Kvalitetsregister ECT. Sammanfattning...4. Kvalitetsregister ECT. Inledning...5 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 214 Årsrapport 214 Innehåll Kvalitetsregister ECT Sammanfattning...4 Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Resultatdata fö r patienter ur Kvalitetsregister ECT

Resultatdata fö r patienter ur Kvalitetsregister ECT Resultatdata fö r patienter ur Kvalitetsregister ECT Från årsrapporten 2014 Innehåll 1. Antal ECT-behandlade och täckningsgrad... 2 2. Ålder och kön... 2 3. Behandlingstid och antal behandlingar... 3 4.

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Världens 1a nationella strokeregister Det mest kompletta strokeregistret: stroke TIA barnstroke >90 %täckningsgrad Data i akutskedet, 3 månader och 1

Världens 1a nationella strokeregister Det mest kompletta strokeregistret: stroke TIA barnstroke >90 %täckningsgrad Data i akutskedet, 3 månader och 1 Världens 1a nationella strokeregister Det mest kompletta strokeregistret: stroke TIA barnstroke >90 %täckningsgrad Data i akutskedet, 3 månader och 1 år Många PROMS Ibland andra kompletterande enkäter:

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med. Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Karlstad Kalix Akutmottagning 10-11,15-19,23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Karlstad Kalix Akutmottagning 10-11,15-19,23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

PPM-VRI Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner. Redovisning av resultat HT11

PPM-VRI Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner. Redovisning av resultat HT11 PPM-VRI Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner Redovisning av resultat HT11 PPM-VRI inom psykiatrisk och somatisk slutenvård VT 08 HT 08 VT 09 HT 09 VT 10 HT 10 VT 11 HT 11 Landsting / regioner

Läs mer

Utredning Distriktsindelning Svenska Bangolfförbundet Remissversion

Utredning Distriktsindelning Svenska Bangolfförbundet Remissversion Utredning Distriktsindelning Svenska Bangolfförbundet Remissversion 2019-01-21 Dagens indelning Sydsvenska Bangolfförbundet omfattar: Skåne län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län och Jönköpings

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Gällivare 19 Karlstad Kalix Akutmottagning 15-19,23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Gällivare 19 Karlstad Kalix Akutmottagning 15-19,23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Veckor Veckor Veckor Veckor-2018

Veckor Veckor Veckor Veckor-2018 Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse Detta ger endast en ögonblicksbild just nu. Viss reservation för bristande uppdatering!

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Lönejämförelse från till

Lönejämförelse från till Lönejämförelse från 2010-09-30 till 2016-10-01 Myndighet Tjänstebenämning Datum Median Genomsnittslön 10:e percentil 90:e percentil Lägsta lön Högsta lön TINGSRÄTTER ALLINGSÅS TINGSRÄTT DOMSTOLSSEKRETERARE

Läs mer

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Kalix Akutmottagning 23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2018 Kommentarer/Krav

Akutmottagning Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Kalix Akutmottagning 23. Allergologi Veckor-2018 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2018 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 BORIS Barn Obesitas Register i Sverige Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 Tillväxt Antal patienter Deltagande enheter Resultat av arbete med att öka

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

RSV-rapport för vecka 14, 2014

RSV-rapport för vecka 14, 2014 RSV-rapport för vecka 14, 2014 Denna rapport publicerades den 10 april 2014 och redovisar RSV-läget vecka 14 (31 mars 6 april). Lägesbeskrivning Antalet prover som analyseras för RSV har kontinuerligt

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer