Sjukskrivningsstudien i Sydvästra Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukskrivningsstudien i Sydvästra Stockholm"

Transkript

1 Sjukskrivningsstudien i Sydvästra Stockholm 27 vårdcentraler deltog Listade personer Ca läkarbesök utfördes Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 1

2 Undersökningstid 3 perioder Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 2

3 Nästan 2/3 delar kvinnor i vår undersökning Kön sjukskrivning 2006 Män 37% Kvinnor 63% Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 3

4 Riket har samma könsfördelning Källa: Riksförsäkringsverkets datalager Könsfördelning riket 2005 Män 37% Kvinnor 63% Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 4

5 Åldersfördelningen visar det stora antalet yngre kvinnor som vi sjukskriver Åldersfördelning 2006 Alla sjukskrivningar ( medelantal sjukskrivna per vårdcentral) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, år K 0-19 år M år K år M år K år M år K år M år K år M år K år M > 65 år K > 65 år M Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 5

6 40 % av alla sjukskriva personer är under 40 år och 67 % under 50 år (oförändrad fördelning mellan åren ) Ålder 2006 alla sjukrivningar 1%1% 5% 3%0%0% 9% 9% 6% 15% 16% 10% 8% 17% 0-19 år K 0-19 år M år K år M år K år M år K år M år K år M år K år M > 65 år K > 65 år M Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 6

7 Fördelning av de stora diagnosgrupperna: Nettodagar Psykiatriska diagnoser som orsak till sjukskrivning ökar från 27 till 30 % under dessa 3 år Diagnoser alla sjukskrivningar 2006 Övriga 37% Mus/ske K 20% Psyk M 9% Psyk K 21% Mus/ske M 13% Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 7

8 Totalt jobbar ca 270 läkare på vårdcentralerna (omräknat till heltid) 18 Vårdcentraler = 67 % har försäkringshandläggare på vårdcentralen 13 Vårdcentraler = 48 % uppger att dom deltar i Kugghjul, 3 har Rehab råd Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 8

9 Kugghjulsvårdcentral Nära samarbete med försäkringskassan ursprungligen från Värmland. Möte på vårdcentral ca var annan vecka 1 timme med vårdcentralens läkare + psykolog/kurator samt handläggare och ofta försäkringsläkare från försäkringskassan, arbetsförmedling och ibland från sociala Stab som hjälper till Sjukgymnast, smärtläkare, psykiater, ortoped mm-speciellt viktigt inledningsvis Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 9

10 Lite uppgifter från patienter i åldern var sjukskrivna under 2006 Nettodagar= deltidssjukskrivningar omräknat till heltid ex 4 dagar a 25 % =1 Nettodag Totalt: Nettodagar i sydvästra Sth Totalt Sjukpenningdagar i SLL 2005 Huddinge dagar 2005 ( från vårdcentralerna dock saknas 1 vårdcentral) Botkyrka dagar 2005 ( från vårdcentralerna) Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 10

11 Även totala ohälsotalet minskar Kommun 00 Kön Samtliga Åldersklass Samtliga Förmån Samtliga Ohälsotalet per län 60 Ohälsotalet Period Riket Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Län Namn Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 11

12 Minskning av sjukpenning dagar sista åren (sjuklöneperiodens dagar ingår inte) Källa: Riksförsäkringsverkets datalager Antal dagar Samtliga dagar (brutto) Samtliga dagar (netto) jan00-dec00 jul00-jun01 jan01-dec01 jul01-jun02 jan02-dec02 jul02-jun03 jan03-dec03 jul03-jun04 jan04-dec04 jul04-jun05 jan05-dec05 jul05-jun Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 12

13 Kostnader 6,3 Miljarder 2005 minskning från 7, i SLL för sjukpenningen (ej sjuklöneperioden) Totalt i landet 32 miljarder i hela landet % betalas ut till kvinnor och 41 % till män Om kostnaden är ca 700 kr per sjukskrivningsdag medför det för vår del ca kronor per år =27 vårdcentraler (vid omsättning ca 28 miljoner per vårdcentral) Ca 2,8 miljoner per primärvårdsläkare i sydvästra Stockholm Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 13

14 De enskilda vårdcentralerna numreras i de följande diagrammen och vill man följa med sin vårdcentral får man lägga numret på minnet 1 Skärholmen 2 Liljeholmen 3 Gröndal 4 Alby 5 Luna 6 Stuvsta 7 Fittja 8 Sätra 9 Hallunda 10 Bredäng 11 Salem 12 Tallhöjden 13 Nykvarn 14 Tveta 15 Tumba 16 Skogås 17 Liseberg 18 Segeltorp 19 Flemingsberg 20 Älvsjö 21 Storvreten 22 Axelsberg 23 Fruängen 24 Tullinge 25 Huddinge 26 Vårby 27 Telgeakuten Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 14

15 Listningskvot =(andelen listade som varit sjukskrivna i åldern år )9,7 % i genomsnitt under 2006 (Gul=kugghjul Blå=Övriga) Listnings kvot i % Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 15

16 Liten minskning av sjukskrivna men relativt stora variationer för enskilda vårdcentraler Listnings % sjukskrivna under 3 år År 2004 År 2005 År Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 16

17 Kugghjuls vårdcentralerna sjukskriver ca 1,4-2,3 % färre av sin arbetsföra befolkning Jämförelse med vårdcentraler med kugghjul=gul och övriga= blå i % av den arbetsföra befolkningen 12,0 10,93 10,66 10,39 10,0 8,6 8,7 9,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 År 2004 År 2005 År Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 17

18 I genomsnitt sjukskrives varje arbetsför ca 5 dagar per år, en minskning med 10 % under 3 år men relativt stora variationer mellan vårdcentralerna Nettodagar per listad under 3 år År 2004 År 2005 År Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 18

19 Kugghjuls vårdcentraler har färre sjukskrivningsdagar skillnaden utjämnas dock något över tiden Jämförelse av nettodagar per listad år mellan kugghjulsvårdcentraler och övriga (gul=kugghjul blå= övriga) 7,0 6,66 6,0 5,70 5,34 5,0 4,7 4,4 4,6 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 År 2004 År 2005 År Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 19

20 Vad betyder skillnaden? 2006 : 0,74 sjukdagar per listad färre 0,74 dagar x antal listade (i arbetsför ålder på kugghjulsvårdcentralerna = ) = färre dagar Varje dag kostnad ca 700:- Totalt ca mindre kostnad på kugghjulsvårdcentralerna Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 20

21 Heltids sjukskrivning utgör 77 % av alla sjukskrivningar ingen skillnad över åren % heltidssjukakrivning för alla sjukskrivningar 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, År 2004 År 2005 Å Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 21

22 82 % av alla nettodagar är på heltid (alla sjukskrivningar) % heltissjukrivning av alla nettodagar 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, År 2004 År 2005 År Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 22

23 Kort första sjukskrivning =Kvalitetsmått? Delade in vårdcentralerna i 3 grupper beroende på medaintiden > 10 dagar netto för första sjukskrivning = 6 vc (medel 12,5 dagar) 10 dagar netto = 11 vc (medel 10 dagar) < 10 dagar netto = 10 vc ( medel 8,4 dagar) Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 23

24 Median tiden för första sjukskrivningstillfället har minskat från 11,7 till 10 dagar vilket är bra Median nettodagar för första sjukskrivningen År 2004 År 2005 År Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 24

25 Ett tydligt samband ses Jämförelser mellan olika grupper av första sjukskrivningstid ,210 9,6 6,4 5 4,3 4,4 5,5 4 3,3 4 3,5 List % Alla Netto kvot alla List %> 30 d Netto kvot > 30 d > 10 Dagar netto 10 Dagar > 10 Dagar netto Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 25

26 Ser vi till alla sjukskrivningar så är median nu 13,5 dagar netto = minskning 1½ dag Alla sjukskrivningar 2004 Alla sjukskrivningar ,0 27,7 30,0 25,0 23,1 25,0 25,1 21,0 20,0 15,0 15,0 17,3 20,0 15,0 13,5 16,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 Med alla Netto Med alla Brutto Gen alla Netto Gen alla Bruto 0,0 Med alla Netto Med alla Brutto Gen alla Netto Gen alla Bruto Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 26

27 De flesta vårdcentralerna minskar även sjukskrivningstiden för alla sjukskrivningar Median alla sjuksrivningar i nettodagar År 2004 År 2005 År Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 27

28 Enbart ss > 30 dagar 4,100 4,000 3,900 3,800 3,700 3,600 4,048 3,589 3,656 Tittar vi bara på sjukskrivning > 30 dagar var det 3,7 % av de listade patienterna mellan år ,500 3,400 3,300 År 2004 År 2005 År ,0 6,0 5,5 5,4 6,0 6,1 5,0 4,0 3,0 3,0 3,5 3,2 4,5 4,1 2,7 3,3 4,1 3,6 3,6 3,3 2,8 3,5 3,5 2,9 2,6 3,9 3,4 2,6 2,8 2,6 2,8 3,4 2,0 1,0 0, Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 28

29 En del vårdcentraler har minskat andelen av befolkningen som varit sjukskriven > 30 dagar relativt mycket men stora variationer % av arbetsför befolkning (20-64 år) med sjukskrivning > 30 dagar År 2004 År 2005 År Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 29

30 Tydlig skillnad mellan kugghjuls vårdcentraler och övriga men skillnaden minskar snabbt även för patienter som är sjukskrivna över 30 dagar ( % av listade mellan år) Sjukskrivning > 30 dagar jämförelse kugghjulvc /övriga 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 3,48 4,58 3,08 4,06 3,42 3,88 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 År 2005 År Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 30

31 Tydlig skillnad mellan kugghjuls vårdcentraler och övriga men skillnaden minskar även för patienter som är sjukskrivna över 30 dagar ( % av listade mellan år) Sjukskrivning > 30 dagar jmk kugghjulvc /övriga (gul=kugghjuls vc blå övriga) 5,00 4,58 4,50 4,00 4,06 3,88 3,50 3,48 3,42 3,08 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 År 2004 År 2005 År Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 31

32 Tittar vi bara på sjukskrivna > 30 dagar skiljer det ca 0,46 dagar per listad = dagar ca kostnad :- Nettodagar 2006 sjukskrivna > 30 dagar 10,0 9,0 8,0 7,7 8,7 7,0 6,4 6,0 5,6 5,6 5,6 5,0 4,0 3,0 4,1 3,8 3,2 4,6 3,9 3,0 3,8 4,7 4,8 3,5 3,7 4,0 3,0 3,1 2,3 3,7 2,8 3,1 2,3 2,8 3,5 2,0 1,0 0, Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 32

33 Könsfördelningen snedvrids ytterligare några % ifall man bara tittar på sjukskrivna > 30 dagar Könsfördelning 2006 sjukskrivna > 30 dagar Män 35% Kvinnor 65% Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 33

34 För sjukskrivningar > 30 dagar ökar andelen äldre från 33 till 39 % Ålder ss > 30 dagar år > M år år KM KM år K år K 4% 0% 0% 7% år M 7% 3% år M 10% år K 15% år K 18% år M 7% år M 10% år K 19% Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 34

35 Tittar vi bara på sjukskrivningar > 30 dagar så ökar andelen med psykiska diagnoser betydligt =4 % enheter Diagnoser ss > 30 dagar 2004 Diagnosfördelning ss > 30 dagar 2006 Psyk M 10% Övriga 17% Mus/ske K 30% Psyk M 12% Övriga 18% Mus/ske K 27% Psyk K 26% Mus/ske M 17% Psyk K 28% Mus/ske M 15% Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 35

36 Stor variation mellan olika vårdcentraler vad det gäller deltidssjukskrivning för patienter sjukskrivna > 30 dagar ( mellan % ) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Deltid sjukskrivning i %, enbart sjukskrivningar > 30 dagar 2006 (gul kugghjuls vc, blå=övriga) Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 36

37 Tydligt samband mellan de vårdcentraler med hög (medel 41 %) andel deltids sjukskrivning bra sjukskrivningsparametrar jämfört med låg andel ( = 29 %) Fördelning av parametrar vid hög resp låg deltids % för sjukskrivninar > 30 dagar år ,410 5,7 4,2 3,3 4 4,9 3,4 10,8 9,1 List % Netto kvot List % > 30 d Netto kvot > 30 d Median 1 a ss Hög deltid % Låg deltid % Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 37

38 Över 70 % träffar bara en läkare under sjukperioder > 30 dagar Andel som endast träffar 1 läkare vid sjukperoder > 30 dagar 2006 (gul kugghjulsvc, blå= övriga) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 38

39 Minskad kontinuitet under de sista 3 åren (från %) troligen på grund av ökad rörlighet av läkarna 1 dr per sjukskrivning > 30 dagar 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, År 2004 År 2005 År Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 39

40 Litet samband med låg kontinuitet 2006 Litet samband kontinuitet ,8 10,3 10,2 10, ,1 5,3 3,7 3,9 4,3 4,4 2 0 List kvot alla Kvot netto alla Med 1 a ss List kvot > 30 D Kvot netto > 30 D > 71 % < 71 % Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 40

41 Använder vi sjukintyget som det var avsett? Vi har tittat på några av kryssrutorna Är arbetslivsinriktad rehabilitering aktuell Prognos för återgång till arbete/aktivitet Önskar kontakt med försäkringskassan Önskar avstämningsmöte Uppgifterna baserade på personlig kontakt Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 41

42 Är arbetsinriktad rehabilitering aktuell? En stor andel av blanketterna lämnar den fråga blankt. Ingen skillnaden mellan åren. Är arbetslivsinriktad rehabilitering aktuell? 2006 (endast ss > 30d) Kan inte 14% FHV 2% Blankt 45% Nej 31% Ja 8% Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 42

43 Prognos för återgång till arbete 2004 (ss> 30d) Ja, delvis 15% Ja 53% Nej 4% Blankt 28% Prognos för återgång till arbete/aktivitet: visar att bara en liten andel bedöms ha en dålig prognos trots att det gäller endast sjukskrivningar > 30 dagar Prognos för återgång i arbete 2006 (ss>30d) Prognos för återgång i arbete 2005 (ss> 30d) Ja, delvis 17% Nej 4% Blankt 33% Ja, delvis 16% Nej 5% Blankt 32% Ja 46% Ja 47% Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 43

44 Hög andel användning av prognos frågan visade närmast omvänt förhållande Medel: hög prognos 75 % Låg prognos 54 % Andelen som använt frågan om prognos och vilken betydelse det verkar ha List % Netto kvot c Prog hög List % > 30 d Netto kvot > 30 d Prog låg Median netto 1a ss Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 44

45 Kontakt önskas med försäkringskassan: De flesta svarar. Nej (oförändrat mellan åren ) Önskas kontakt med försäkringskassan 2006 (ss>30d) Blankt 28% Nej 65% Ja 7% Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 45

46 Få önskar ett avstämningsmöte, oförändrat mellan åren Önskas avstämningsmöte 2006 (Endast ss>30d) Blankt 28% Nej 69% Ja 3% Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 46

47 De flesta intyg baseras på personlig kontakt men tyvärr blev utdatafångsten lite fel (oförändrat mellan åren) Personlig kontakt 2006 (Endast ss > 30 dagar) Blankt 21% Ja 79% Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 47

48 Slutsatser Viktig undersökning Stor andel unga kvinnor Psykiska orsaker dominerar, speciellt hos kvinnor 3,7 % av den arbetsföra befolkning var sjukskriven över 30 dagar från vårdcentralerna Ökande andel deltidssjukskrivning när sjukskrivningen varar över 30 dagar, men andelen kan/bör ökas. Kvalitetsmått? Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 48

49 Fortsättning Kvalitetsmått Andel deltidsjukskrivning? Ja! Första sjukskrivningen under 10 dagar? Ja! Få doktorer involverade? Nej? Samarbete med försäkringskassan i speciell from ex kugghjulet? Ja! Nära samarbete med försäkringskassan för övrigt? Nej?,går inte besvara från vår undersökning? Pierre Bergensand Ek gruppen i Sydvästra Stockholm CeFam 49

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Projektet Bra Sjukskrivning

Projektet Bra Sjukskrivning Projektet Bra Sjukskrivning Miljarden Stimulansmedel från Staten för att minska ohälsotalen ersättning årsvis med olika krav på åtgärder. Rehabgarantin. Riktade insatser mot två stora sjukdomsgrupper:

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Vad blir förskolebarn sjuka av? Hur ofta blir de sjuka? Blir man oftare sjuk när man går i förskola? Blir syskon och föräldrar mer sjuka

Läs mer

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Nummer 1, 2014 Hälsobarometern Länsförsäkringars Hälsobarometer ska visa vad svenska företag tror om sjukskrivningen i landet, vad sjukskrivningarna kan bero på och hur företagarna

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Sjukfrånvarons utveckling Ann-Marie Begler Generaldirektör Försäkringskassan Sid 1 19 januari 216 AFA jan- nov- sep-1 jul-2 maj-3 mar-4 jan-5 nov-5 sep-6 jul-7 maj-8 mar-9 jan-1 nov-1 sep-11 jul-12 maj-13

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Var står vi och vart går vi?

Var står vi och vart går vi? Var står vi och vart går vi? Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson 35 Sjukfall år 1973-29 6 Förtidspensioner 196-21 Antal förtidspensioner (196-22), Sjuk- och aktivitetsersättningar 23-21 3 5 25 4

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016 Primärvårdsförvaltning 2015-11-16 Ärendenummer: 2015/00836 Primärvårdsstaben Dokumentnummer: 2015/00836-1 Eva Karlsson Pagels Till Nämnden för primärvård och tandvård Konsekvenser av budget och ersättningsmodell

Läs mer

Hälsobarometern 2006. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern 2006. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 2006 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta februari 2007. (8) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Tema: Psykiskt långtidssjuka

Läs mer

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Anne-Li Isaxon leg. dietist, projektledare Margareta Eriksson, leg. sjukgymnast Med Dr, Folkhälsostrateg Folkhälsocentrum Kroniska sjukdomar kan förebyggas Hälsosamma

Läs mer

Tidig samverkan med arbetsgivare/arbetsförmedling

Tidig samverkan med arbetsgivare/arbetsförmedling Tidig samverkan med arbetsgivare/arbetsförmedling Metod för tidiga insatser Gå igenom nya sjukskrivningar regelbundet. Prioritera patienter med psykisk ohälsa och/eller icke specifik smärta eller andra

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2011 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering som sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården fördelat efter

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av Sjukvårdsmiljarden

Uppföljning och utvärdering av Sjukvårdsmiljarden Uppföljning och utvärdering av Sjukvårdsmiljarden Laura Hartman Per Johansson Staffan Khan Erica Lindahl RAPPORT 2009:1 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Sjukskrivningsperioder och kvalitet i information i läkarintyg före respektive efter införandet av det försäkringsmedicinska beslutsstödet

Sjukskrivningsperioder och kvalitet i information i läkarintyg före respektive efter införandet av det försäkringsmedicinska beslutsstödet Sjukskrivningsperioder och kvalitet i information i läkarintyg före respektive efter införandet av det försäkringsmedicinska beslutsstödet Elsy Söderberg Maud Smeds Karin Festin Sjukskrivningsperioder

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2007 1(14) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2008 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Annika Mansén 031-700 5101 Seppo Kerola 033-16 60

Läs mer

Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt?

Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt? Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt? Berätta i vår undersökning! Enkäten utförs av Tack för att du tar dig tid att besvara detta frågeformulär. Syftet med undersökningen

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Läkares sjukskrivningspraxis en skakig historia. Lars Englund

Läkares sjukskrivningspraxis en skakig historia. Lars Englund Läkares sjukskrivningspraxis en skakig historia Lars Englund Läkares sjukskrivningspraxis Sjukskrivningar börjar ofta hos allmänläkaren Patientens fråga: Kan sjukskrivning vara en bra lösning på mitt hälsoproblem?

Läs mer

Effekter av Pappabrevet

Effekter av Pappabrevet REDOVISAR 2004:3 Effekter av Pappabrevet En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj Sammanfattning Riksförsäkringsverket (RFV) har under 2003 tillsammans med försäkringskassorna skickat ut ett

Läs mer

handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden.

handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden. Valet 2010 handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden. Våra tre partier har nu enats om hur vi vill

Läs mer

Långtidssjukskrivna. regionala skillnader i diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete REDOVISAR 2002:8. Sammanfattning

Långtidssjukskrivna. regionala skillnader i diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete REDOVISAR 2002:8. Sammanfattning REDOVISAR 2002:8 Långtidssjukskrivna regionala skillnader i diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete Sammanfattning Långtidssjukskrivna Regionala skillnader i demografi, arbetsmarknad och näringsstruktur

Läs mer

Nr 15 Juni 2008. En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag

Nr 15 Juni 2008. En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag Arbetsgivarfrågor Nr 15 Juni 2008 En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag Riksdagen har fattat beslut om en rad åtgärder i syfte att effektivisera sjukskrivningsprocessen

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

Per Lytsy Leg läk, Med Dr

Per Lytsy Leg läk, Med Dr Psykisk ohälsa som orsak till sjukskrivning Vitalis- ett projekt om sjukskrivning kvinnors ohälsa Per Lytsy Leg läk, Med Dr Är hälsan könsspecifik? Hälsoparadoxen Kvinnor lever längre än män men: rapporterar

Läs mer

Kommittédirektiv. Sammanfattning av uppdraget. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2002.

Kommittédirektiv. Sammanfattning av uppdraget. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2002. Bilaga 1 Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 22. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till utformningen och den närmare inriktningen av en analysgrupp

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över dabigatran (Pradaxa) t o m oktober 2012. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Sammanfattning Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos

Läs mer

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra

Läs mer

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Vägledning vid framtagandet av lokal handläggningsrutin för verksamhetens arbete med sjukskrivningsprocessen

Vägledning vid framtagandet av lokal handläggningsrutin för verksamhetens arbete med sjukskrivningsprocessen 1 Vägledning vid framtagandet av lokal handläggningsrutin för verksamhetens arbete med sjukskrivningsprocessen En gemensamt överenskommen lokal rutin för sjukskrivningsprocessen är enhetens kvalitetsinstrument

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT. Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering

MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT. Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 Innehåll... 0 Innehåll... 1 Sökande hösten, exkl.

Läs mer

Bilaga 5. Telefonkontakter, s.1

Bilaga 5. Telefonkontakter, s.1 Bilaga 5. Telefonkontakter, s.1 Stocksunds vårdenhet Enebybergs vårdenhet Norrviken vårdcentral Djursholms vårdenhet Socioekonomiskt index 2007 52 56 56 64 69 71 71 72 74 75 75 78 78 79 79 procent 2,0%

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT December 2015 Sammanfattning av 2015 Trenden för 2015 är en långsamt minskande arbetslöshet för de DIK-anslutna AEAmedlemmarna. Två

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län november 2012 12 900 (7,6%) 5 970 kvinnor (7,4%) 6 930 män (7,7%) 3

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling Laura Hartman Analysdirektör, Försäkringskassan

Sjukfrånvarons utveckling Laura Hartman Analysdirektör, Försäkringskassan Sjukfrånvarons utveckling Laura Hartman Analysdirektör, Försäkringskassan Sid 1 3 november 15 SNS seminarium om Ett friskare arbetsliv hur kan vi minska sjukskrivningarna Centrala slutsatser Både inflöde

Läs mer

Varannan anställd i Blekinge tänker inte på jobbet under semestern

Varannan anställd i Blekinge tänker inte på jobbet under semestern Pressmeddelande 10 juli Varannan anställd i Blekinge tänker inte på jobbet under semestern Drygt varannan anställd i Blekinge, 55 procent, tänker sällan eller aldrig på jobbet under semestern. Det visar

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Uppföljning av insatser med konsultläkare 2004

Uppföljning av insatser med konsultläkare 2004 PM Bilaga 2 Socialtjänstförvaltningen Ulla-Britt Fingal 2005-03-09 Uppföljning av insatser med konsultläkare 2004 Sammanfattning Inom ramen för stadens arbete med att bryta långvarigt bidragsberoende och

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2002:13 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer

1. Nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom/ohälsa. 3A. Behov finns troligen av samordning av rehabilitering mot arbete. Kontakta FK

1. Nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom/ohälsa. 3A. Behov finns troligen av samordning av rehabilitering mot arbete. Kontakta FK pga mot arbete. Kontakta FK av en 8A. Hel eller 8B.Saknar pga 1: Nedsatt medicinskt pga. underlag. Socialsekreteraren (handläggaren) har kontakt med en individ som socialsekreteraren bedömer har sin nedsatt

Läs mer

SKL och bostadsförsörjningen

SKL och bostadsförsörjningen SKL och bostadsförsörjningen En bild av problemen på dagens bostadsmarknad 2013-04-19 bjorn.sundstrom@skl.se SKL:s fokus på bostadspolitiska frågor under senare år 1995-1997 Ägarstyrning 1998-2004 2012-

Läs mer

Manual för att registrera en anställds sjukfrånvaro samt registrera läkarintyg

Manual för att registrera en anställds sjukfrånvaro samt registrera läkarintyg Manual för att registrera en anställds sjukfrånvaro samt registrera läkarintyg När en anställd blir sjukskriven är det viktigt att det blir rätt för alla inblandade parter. Vid kortare sjukfrånvaro registrerar

Läs mer

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE Arbetslöshetsrapporten 2016 » I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi lyfta statistiken över arbetsmarknaden. Det är viktig och central statistik eftersom den ligger till grund för många beslut allt ifrån

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 ANALYSERAR 2006:12 Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för gemensamma försäkringsfrågor Ylva Rånge 08-786 98 60 ylva.range@forsakringskassan.se

Läs mer

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 27:2 Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar Fördelning på län och diagnos, 26 ISSN 1652-9863 Statistik 27:2 Statistikinformation försäkringsstatistik Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

129 människor drunknade 2013

129 människor drunknade 2013 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER FIN SOMMAR - MÅNGA BADOLYCKOR 129 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 129 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

Försäkringskassan - roll och uppdrag

Försäkringskassan - roll och uppdrag Försäkringskassan - roll och uppdrag Försäkringskassan Åsa Smedberg Samverkansansvarig Småland Nordväst asa.smedberg@forsakringskassan.se Snabbfakta Statlig myndighet Betalar ut omkring 217 miljarder kronor

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 Fått arbete Under januari påbörjade 1 323 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kunskapslyft. ett första steg. Magdalena Andersson 2014-04-23

Kunskapslyft. ett första steg. Magdalena Andersson 2014-04-23 Kunskapslyft ett första steg Magdalena Andersson 2014-04-23 VÅRT MÅL ÄR ATT SVERIGE MELLAN 2014 OCH 2020 SKA ÖKA ANTALET PERSONER SOM ARBETAR OCH ANTALET ARBETADE TIMMAR I EKONOMIN SÅ MYCKET ATT SVERIGE

Läs mer

Förekomst av sällskapsdjur främst hund och katt i svenska hushåll

Förekomst av sällskapsdjur främst hund och katt i svenska hushåll Förekomst av sällskapsdjur främst hund och katt i svenska hushåll 1 Målpopulationen Utgörs av samtliga svenska hushåll med minst en person född mellan 1907-1990. Urvalsram Befolkningsregistret (RTB), som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Medlemsutvecklingen 140101 141231

Medlemsutvecklingen 140101 141231 Medlemsutvecklingen 140101 141231 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm 48 092 Uppsala 9 957 Sörmland 12 986 Östgöta 10 745 Jönköping 9 994 Kronoberg 6 535 Kalmar 9 978

Läs mer

Diagrambilder. Arbetsmarknaden arbetskraftens förändring Jämtlands län

Diagrambilder. Arbetsmarknaden arbetskraftens förändring Jämtlands län Diagrambilder Arbetsmarknaden arbetskraftens förändring Jämtlands län Befolkningsutveckling i Sverige 1968-21 1 9 Folkökning Folkmängd 2 18 16 Folkmängd 8 7 6 5 14 12 1 8 6 4 2 Folkökning/minskning 4 Källa:

Läs mer

Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid

Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid Avdelningen för analys och prognos 1 Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid Inledning Under senare år har ohälsotalet minskat. Minskningstakten har dock varit betydligt långsammare i gruppen under

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

ANALYSERAR 2005:23. Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier

ANALYSERAR 2005:23. Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier ANALYSERAR 2005:23 Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för forskning och utveckling Pernilla Tollin

Läs mer

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Mars 2014 Förändringar första kvartalet 2014 Under första kvartalet 2014 var andelen arbetssökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling 2016

Sjukfrånvarons utveckling 2016 Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling 2016 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Sofia Bill 010-116 27 02 Sofia.bill@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

Läkaren, smärtan och sjukintyget. Allm Med Fortbildn Nov 2015 Monika Engblom Med dr, Specialist i allmänmedicin

Läkaren, smärtan och sjukintyget. Allm Med Fortbildn Nov 2015 Monika Engblom Med dr, Specialist i allmänmedicin Läkaren, smärtan och sjukintyget Allm Med Fortbildn Nov 2015 Monika Engblom Med dr, Specialist i allmänmedicin Lärandemål läkarprogrammet T5 Att känna till grunderna för sjukförsäkringen i Sverige Att

Läs mer

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

SJUKSKRIVNING OCH STRESSRELATERAD OHÄLSA

SJUKSKRIVNING OCH STRESSRELATERAD OHÄLSA 1 (8) SJUKSKRIVNING OCH STRESSRELATERAD OHÄLSA Roberto Eid, AB Previa, Örebro Handledare: Karin Lidblom, arbetspsykolog, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Efter handledaromdömets

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting 10 oktober 2007 Bilaga till huvudrapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007 Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen

Läs mer

11. Läkares sjukskrivningspraxis

11. Läkares sjukskrivningspraxis 11. Läkares sjukskrivningspraxis Sammanfattning Läkares sjukskrivningspraxis är endast mycket lite studerad. Det finns begränsad evidens för att läkare upplever arbetet med sjukskrivningsärenden som svårt

Läs mer

Långtidssjukskriven en uppföljning av 265 000 långtidssjuka

Långtidssjukskriven en uppföljning av 265 000 långtidssjuka ARTIKEL Sten Gellerstedt Långtidssjukskriven en uppföljning av 265 000 långtidssjuka Denna artikel beskriver först risken för att bli långtidssjuk minst 90 dagar år 2000. Därefter följs återgången till

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps VC Försäkringskassan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

1/2010. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN

1/2010. TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 1/2010 TTkanalen FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN 1 Styrelsen Kansliet Ont i ryggen?? Sönderstressad??? Ordf Kenth Nilsson 0292-533 00(b) 018-611 09 80/90 (a) fax: 0292-533

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet

Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Socialstyrelsens slutsatser Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Läkemedelshantering läggs i

Läs mer