Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat"

Transkript

1 Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

2 Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband med födseln. För flertalet rör det sig om ett kort vårdbehov, där barnet får hjälp med att klara den stora omställning som krävs vid födseln, varefter barnet och dess familj kan gå hem och fortsätta ut i livet. För en mindre grupp barn är vårdbehovet betydligt större, och för några barn mycket för tidigt födda, eller födda med komplicerade, medfödda tillstånd kan det handla om ett flera månader långt behov av avancerad intensivvård. I PNQn (Perinatalt kvalitetsregister, neonatologi) registreras alla barn som läggs in på avdelning för nyföddhetsvård (neonatalavdelning) i samband med födseln eller inom 28 dagar därefter. Registrets avgränsning utgörs således inte av en specifik diagnos eller diagnosområde, utan av barnets ålder och den mycket speciella fas i livet som nyföddhetsperioden utgör. Underburna barn, barn med misstänkt infektion och barn med övergående omställngssvårigheter (andningsstörningar, nyföddhetsgulsot, nutritionsproblem mm) utgör tillsammans med barn med medfödda missbildningar - de största patientgrupperna i registret. I PNQn registreras dock även inledningsskedet av ett mycket stort antal högst disparata tillstånd, som upptäcks och diagnosticeras i samband med födseln, och därefter kräver långvarig, ofta livslång vårdkontakt. Sedan registret startade år 2003 har PNQn successivt vuxit, så att det nu omfattar samtliga 36 neonatalavdelningar i Sverige. Den sista region som övergick till att registrera direkt i PNQn var region Lund (Södra sjukvårdsregionen), där flertalet enheter började registrera vårdtillfällen i PNQn den första januari Regionen saknar därför de jämförelsetal med år 2010 som används i vissa rapporter. Två neonatalenheter i region Lund (Malmö och Karlskrona) dröjde dock med att ansluta direkt till PNQn tills 1 januari 2012, varför region Lund inte har kompletta data i föreliggande rapport. För dessa enheter, liksom för övriga enheter i region Lund, har PNQn dock tillgång till motsvarande data från Perinatal Revision Syd (PRS) från 2007 och framåt. Följande årsrapport är uppdelad i två huvuddelar. I den första delen återges ett antal mått på vårdproduktion och -tyngd vid de deltagande vårdavdelningarna. I den andra delen redovisas resultatmått för landets nyföddhetsvård. Eftersom neonatalvården eftersträvar, och delvis uppnår, en hög grad av centralisering av vården av de svårast sjuka barnen, bör (och kan) vårdresultaten inte meningsfullt redovisas per klinik eftersom många av barnen har vårdats vid två eller flera neonatalenheter (vanligen regionklinikens och det lokala sjukhusets). Ett flertal såväl svenska som internationella studier har visat att man genom att centralisera intensivvårdsfasen av de sjukaste och/eller mest för tidigt födda barnen optimerar såväl vårdresultat som resursanvändning. Eftersom klinikerna samarbetar om vård skulle det således vara missvisande att redovisa vårdresultaten per klinik. Vi har därför valt att återge vårdresultaten antingen per län eller per region, baserat på barnets folkbokföringsadress vid förlossningen. I rapporten benämns sjukvårdsregionerna genomgående efter städerna där respektive universitets- och regionssjukhus är beläget.

3 Del 1: Vårdens omfattning

4 1:1. Andel inlagda på neonatalklinik Jämtlands län Kalmar län Värmlands län Dalarnas län Örebro län Västerbottens län Gotlands län Södra Hallands län Kronobergs län Södermanlands län Norrbottens län Blekinge län Gävleborgs län Östergötlands län Västra Götalands län Västernorrlands län Riket Stockholms län Skåne län Jönköpings län Västmanlands län Uppsala län Norra Hallands län Andelen av samtliga nyfödda i respektive län som registrerats i PNQn som inlagda för vård på neonatalavdelning under nyföddhetsperioden (0-28 dagar efter födseln).

5 1:2. Antal inlagda barn Göteborg Sthlm, SÖS Sthlm, KS- DS Sthlm, KS- HS Sthlm, KS- Solna Lund Trollhättan, NÄL Örebro Umeå Falun Karlstad Linköping Uppsala Jönköping Eskilstuna Borås Helsingborg Halmstad Skövde Västerås Kalmar Växjö Kristianstad Luleå Östersund Norrköping Gävle- Sandviken Sundsvall Västervik Hudiksvall Visby Örnsköldsvik Skellefteå Gällivare Antal barn som registrerats i PNQn som vårdade vid respektive sjukhus neonatalavdelning under 2011, jämfört med Region Lund började registrera i PNQn 2011, varför uppgifter från 2010 saknas. Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

6 1:3. Antal vårdtillfällen Göteborg Sthlm, SÖS Sthlm, KS- DS Sthlm, KS- HS Lund Sthlm, KS- Solna TrollhäQan, NÄL Linköping Karlstad Örebro Jönköping Eskilstuna Umeå Borås Falun Uppsala Helsingborg Halmstad Kalmar Växjö KrisFanstad Skövde Västerås Norrköping Gävle- Sandviken Östersund Luleå Sundsvall Västervik Hudiksvall Visby Örnsköldsvik Skelle2eå Gällivare Antal registrerade vårdtillfällen vid respektive sjukhus neonatalavdelning under 2011, jämfört med Region Lund började registrera i PNQn 2011, varför uppgifter från 2010 saknas. Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

7 1:4. Antal vårddygn Göteborg Sthlm, SÖS Sthlm, KS- DS Sthlm, KS- HS Lund Sthlm, KS- Solna Uppsala Jönköping Eskilstuna Karlstad TrollhäQan, NÄL Linköping Falun Umeå Örebro Helsingborg Borås Växjö Västerås Halmstad KrisFanstad Gävle- Sandviken Norrköping Kalmar Skövde Luleå Sundsvall Östersund Västervik Hudiksvall Visby Skelle2eå Örnsköldsvik Gällivare Antal registrerade vårddygn vid respektive sjukhus neonatalavdelning under 2011, jämfört med Region Lund började registrera i PNQn 2011, varför uppgifter från 2010 saknas. Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

8 1:5. Antal vårddygn per gestationsålder (veckor) Göteborg Sthlm, SÖS Sthlm, KS- DS Sthlm, KS- HS Lund Sthlm, KS- Solna Uppsala Jönköping Eskilstuna Karlstad Trollhättan, NÄL Linköping Falun Umeå Örebro Helsingborg Borås Växjö Västerås Halmstad Kristianstad Gävle- Norrköping Kalmar Skövde Luleå Sundsvall Östersund Västervik Hudiksvall Visby Skellefteå Örnsköldsvik Gällivare <=24 v v v v v >41 v De registrerade vårddygnens fördelning enligt barnets gestationsålder vid födseln (veckor) under Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

9 1:6. Antal barn som vårdats i ncpap Sthlm, KS- DS Sthlm, SÖS Sthlm, KS- Solna Göteborg Umeå Sthlm, KS- HS Falun Uppsala Örebro Lund Linköping Karlstad Eskilstuna TrollhäQan, NÄL Jönköping Västerås Helsingborg Norrköping Skövde Växjö Luleå Gävle- Sandviken KrisFanstad Borås Östersund Sundsvall Kalmar Halmstad Hudiksvall Västervik Örnsköldsvik Skelle2eå Gällivare Visby Antal registrerade barn som vårdats med andningsstöd i form av ncpap vid respektive sjukhus neonatalavdelning under 2011, jämfört med Region Lund började registrera i PNQn 2011, varför uppgifter från 2010 saknas. Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

10 1:7. Andel av inlagda barn (%) som behandlats med ncpap Umeå Sthlm, KS- Solna Uppsala Falun Linköping Västerås Norrköping Örebro Sthlm, KS- HS Luleå Sthlm, KS- DS Gävle- Sandviken Växjö Karlstad Eskilstuna Helsingborg Sthlm, SÖS Gällivare Sundsvall KrisFanstad Hudiksvall Skövde Jönköping Östersund Lund Örnsköldsvik Skelle2eå Göteborg TrollhäQan, NÄL Borås Kalmar Västervik Halmstad Visby Andel (%) av de registrerade barnen vid respektive avdelning som behandlats med andningsstöd i form av ncpap (nasalt applicerat kontinuerligt positivt luftvägstryck under spontanandning) under 2011, jämfört med Region Lund började registrera i PNQn 2011, varför uppgifter från 2010 saknas. Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

11 1:8. Antal barn som vårdats i konventionell respirator Uppsala Göteborg Lund Umeå Sthlm, KS- Solna Linköping Sthlm, KS- HS Falun Örebro Jönköping Eskilstuna Växjö Västerås Borås TrollhäQan, NÄL Karlstad KrisFanstad Sthlm, KS- DS Sthlm, SÖS Halmstad Luleå Helsingborg Östersund Skövde Norrköping Kalmar Gävle- Sandviken Sundsvall Gällivare Örnsköldsvik Västervik Hudiksvall Visby Antal registrerade barn som vårdats i konventionell respirator vid respektive sjukhus neonatalavdelning under 2011, jämfört med Region Lund började registrera i PNQn 2011, varför uppgifter från 2010 saknas. Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

12 1:9. Andel av inlagda barn (%) som vårdats i konventionell respirator Uppsala Lund Umeå Linköping Sthlm, KS- Solna Göteborg Växjö Västerås Falun Eskilstuna Jönköping Örebro KrisFanstad Gällivare Borås Sthlm, KS- HS Karlstad Luleå TrollhäQan, NÄL Halmstad Norrköping Östersund Helsingborg Gävle- Sandviken Skövde Kalmar Sundsvall Örnsköldsvik Sthlm, KS- DS Sthlm, SÖS Hudiksvall Västervik Visby Andel (%) av de registrerade barnen vid respektive enhet som behandlats med konventionell respirator under 2011, jämfört med Region Lund började registrera i PNQn 2011, varför uppgifter från 2010 saknas. Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

13 Sthlm, KS- Solna Lund Göteborg Uppsala Sthlm, KS- HS Linköping Umeå Sthlm, SÖS Borås Växjö Jönköping Halmstad TrollhäQan, NÄL Kalmar KrisFanstad Sthlm, KS- DS Skövde Örebro Eskilstuna 1:10. Barn som vårdats i HFOV-respirator Sthlm, KS- Solna Lund Uppsala Linköping Göteborg Umeå Sthlm, KS- HS Borås Sthlm, SÖS Växjö Halmstad Jönköping TrollhäQan, NÄL Kalmar KrisFanstad Skövde Sthlm, KS- DS Örebro Eskilstuna Antal (övre diagrammet) respektive andel (%, nedre diagrammet) av de registrerade barnen vid respektive enhet som behandlats med HFOV (högfrekvent oscillatorisk ventilation) under 2011, jämfört med 2010.

14 1:11. Antal ncpap-dagar Göteborg Sthlm, KS- Solna Lund Umeå Uppsala Sthlm, SÖS Jönköping Sthlm, KS- DS Linköping Falun Sthlm, KS- HS TrollhäQan, NÄL Eskilstuna Örebro Karlstad Borås Helsingborg Växjö Norrköping Kalmar Västerås Skövde Sundsvall Halmstad Gävle- Sandviken KrisFanstad Luleå Östersund Hudiksvall Västervik Örnsköldsvik Visby Skelle2eå Gällivare Antal vårddagar med andningsvård med ncpap (nasalt applicerat kontinuerligt positivt luftvägstryck under spontanandning) per neonatalavdelning 2011, jämfört med Region Lund började registrera i PNQn 2011, varför uppgifter från 2010 saknas. Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

15 1:12. Antal respiratordagar (IMV + HFOV) Uppsala Sthlm, KS- Solna Lund Göteborg Linköping Umeå Västerås Sthlm, KS- HS Eskilstuna Örebro Jönköping Falun Växjö Karlstad TrollhäQan, NÄL Borås Sthlm, SÖS Halmstad KrisFanstad Sthlm, KS- DS Kalmar Skövde Luleå Östersund Helsingborg Norrköping Gävle- Sandviken Gällivare Sundsvall Hudiksvall Västervik Örnsköldsvik Skelle2eå Visby Antal registrerade vårddagar med respiratorvård (konventionell respirator (IMV) och högfrekvent ventilation (HFOV)) per neonatalavdelning 2011, jämfört med Region Lund började registrera i PNQn 2011, varför uppgifter från 2010 saknas. Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

16 1:13. Antal dagar med andningsstöd Uppsala Sthlm, KS- Solna Göteborg Lund Umeå Linköping Sthlm, SÖS Jönköping Sthlm, KS- HS Sthlm, KS- DS Falun Eskilstuna Örebro Trollhättan, NÄL Västerås Karlstad Borås Växjö Helsingborg Norrköping Kalmar Skövde Sundsvall Halmstad Gävle- Sandviken Kristianstad Luleå Östersund Hudiksvall Västervik Örnsköldsvik Visby Skellefteå Gällivare ncpap Konv resp HFOV resp Antal registrerade vårddagar med barn i respirator (konventionell (IMV) +HFOV) per neonatalavdelning år Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

17 1:14. Andel vårddagar (%) med andningsstöd Uppsala Sthlm, KS- Solna Göteborg Lund Umeå Linköping Sthlm, SÖS Jönköping Sthlm, KS- HS Sthlm, KS- DS Falun Eskilstuna Örebro Trollhättan, NÄL Västerås Karlstad Borås Växjö Helsingborg Norrköping Kalmar Skövde Sundsvall Halmstad Gävle- Sandviken Kristianstad Luleå Östersund Hudiksvall Västervik Örnsköldsvik Visby Skellefteå Gällivare ncpap Konv resp HFOV resp Ej andn. Stöd 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andel registrerade vårddagar med barn i ncpap, konventionell respirator eller HFOV-respirator i relation till det totala antalet vårddagar på respektive neonatalavdelning år Uppgifter för Göteborg gäller för Sahlgrenska sjukhusets båda kliniker (Östra sjukhuset och Mölndal).

18 Del 2: Vårdresultat

19 2:1 Antal barn per GÅ Region Örebro Region Uppsala Region Linköping >41 v v v v v <=24 v Region Lund Region Göteborg Region Stockholm Region Umeå Antal barn, folkbokförda i respektive region, som registrerats som vårdade på neonatalavdelning under 2011, uppdelade per gestationsålder (GÅ, fullgångna graviditetsveckor). Uppgifterna för region Lund är inte kompletta, eftersom två enheter i regionen inte registrerade i PNQn under 2011.

20 2:2 Andel av barnen som behandlats med ncpap per GÅ (%) Region Örebro Region Uppsala >41 v v Region Linköping v v v Region Lund <=24 v Region Göteborg Region Stockholm Region Umeå Andel registrerade barn (%), folkbokförda i respektive region, som behandlats med ncpap (nasalt kontinuerligt positivt luftvägstryck under spontanandning) under vård på neonatalavdelning under 2011, uppdelade per gestationsålder (GÅ, fullgångna graviditetsveckor). Nämnaren inkluderar avlidna barn. Uppgifterna för region Lund är inte kompletta, eftersom två enheter i regionen inte registrerade i PNQn under 2011.

21 2:3 Vårdtid i ncpap per GÅ Medianvårdtid (dygn) i ncpap (nasalt kontinuerligt positivt luftvägstryck under spontanandning) för överlevande registrerade barn vårdade på neonatalavdelning under 2011, uppdelat per gestationsålder (GÅ, fullgångna graviditetsveckor). Boxarna anger 5:e percentiler. Antalet patienter i region Örebro är begränsat.

22 2:4 Vårdtid i respirator per GÅ Medianvårdtid (dygn) i respirator för överlevande, registrerade barn vårdade på neonatalavdelning under 2011, uppdelat per gestationsålder (GÅ, fullgångna graviditetsveckor). Boxarna anger 5:e percentiler. Antalet patienter i region Örebro är begränsat.

23 2:5 Andel barn med sen infektion Region Örebro Region Uppsala >41 v v v v Region Linköping v <=24 v Region Lund Region Göteborg Region Stockholm Region Umeå Andel (%) av de registrerade barnen som fått diagnosen infektion (suspekt eller odlingsverifierad) med symptomdebut 3:e vårddygnet, uppdelat per gestationsålder (GÅ, fullgångna graviditetsveckor). Antalet patienter i region Örebro är begränsat.

24 2:6 Andel barn med sen infektion per län Uppsala län Jönköpings län Gotlands län Västmanlands län Norra Hallands län Västerbottens län Västra Götalands län Södermanlands län Södra Hallands län Västernorrlands län Riket Gävleborgs län Norrbottens län Dalarnas län Östergötlands län Kalmar län Värmlands län Stockholms län Örebro län Jämtlands län Kronobergs län Skåne län Blekinge län Andel (%) av neonatalt registrerade barn som fått diagnosen infektion (suspekt eller odlingsverifierad) med symptomdebut 3:e vårddygnet, uppdelat per folkbokförings län (GÅ, fullgångna graviditetsveckor). Andelen kan inte beräknas för Skåne och Blekinge län eftersom uppgifter saknas från Malmö respektive Karlskrona.

25 2:7 Andelen barn med sen infektion per sjukhus Uppsala Sthlm, KS- Solna Umeå Lund Göteborg Borås Jönköping Visby Halmstad Skelle2eå Eskilstuna Linköping Riket KrisFanstad Falun Skövde Västerås Örebro Västervik Sthlm, KS- HS Örnsköldsvik Luleå Norrköping Karlstad Helsingborg Östersund Sthlm, KS- DS Sundsvall Kalmar TrollhäQan, NÄL Sthlm, SÖS Gällivare Hudiksvall Växjö Gävle- Sandviken Andel (%) av neonatalt registrerade barn som fått diagnosen infektion (suspekt eller odlingsverifierad) med symptomdebut 3:e vårddygnet, uppdelat per behandlande sjukhus (GÅ, fullgångna graviditetsveckor).

26 2:8 Ålder vid hemgång, barn födda <32 v GÅ Ålder (median) vid hemgång i relation till barnets beräknade födelsedatum för barn vårdade på neonatalavdelning under 2011, uppdelat per gestationsålder (GÅ, fullgångna graviditetsveckor). Boxarna anger 5: percentiler. För gestationsåldrar upp till 27 v är antalet patienter i region Örebro begränsat.

27 2:9 Ålder vid hemgång, barn födda 32 v GÅ Ålder (median) vid hemgång i relation till barnets beräknade födelsedatum för barn vårdade på neonatalavdelning under 2011, uppdelat per gestationsålder (GÅ, fullgångna graviditetsveckor). Boxarna anger 5:e percentiler.

28 2:10 Incidens av underburenhet Riket Region Örebro v <=24 v Region Uppsala Region Linköping Region Lund Region Göteborg Region Stockholm Region Umeå 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Riket Region Örebro v v Region Uppsala Region Linköping Region Lund Region Göteborg Region Stockholm Region Umeå Andelen för tidigt födda barn per GÅ (fullgångna graviditetsveckor, registrerade i PNQn) per 1000 födda i respektive region. För region Lund är uppgifterna osäkra, främst för högre GÅ, eftersom uppgifter saknas från två sjukhus.

29 2:11 Antenatala sterioder Riket Region Örebro Region Uppsala Region Linköping Region Lund Region Göteborg v v v <=24 v Region Stockholm Region Umeå Andelen för tidigt födda barn per GÅ (fullgångna graviditetsveckor) per 1000 födda i respektive hemregion vars moder behandlats med steroider innan förlossningen. Steroidbehandling ges till modern innan mycket för tidig förlossning för att bland annat uppnå ökad lungmognad hos det för tidigt födda barnet. För region Lund är uppgifterna osäkra, främst för högre GÅ, eftersom uppgifter saknas från två sjukhus. För gestationsåldrar upp till 27 v är antalet patienter i region Örebro begränsat.

30 2:12 Andel barn med IVH grad 3-4 Riket Region Örebro v v <=24 v Region Uppsala Region Linköping Region Lund Region Göteborg Region Stockholm Region Umeå Andelen barn (%) med intraventrikulär blödning (IVH) grad 3-4, grupperade enligt region och GÅ (fullgångna graviditetsveckor). Intraventrikulära blödningar inträffar vanligen vid förlossningen eller under perioden omedelbart därefter. Till skillnad mot mindre blödningar (grad 1-2) har IVH grad 3-4 viss koppling till kommande neurologisk utveckling. För region Lund är uppgifterna osäkra, främst för högre GÅ, eftersom uppgifter saknas från två sjukhus. För gestationsåldrar upp till 27 v är antalet patienter i region Örebro begränsat.

31 2:14 Andel barn med ROP grad 3 Riket Region Örebro v v v <=24 v Region Uppsala Region Linköping Region Lund Region Göteborg Region Stockholm Region Umeå Andelen (%) av de överlevande barnen som utvecklar en uttalad grad av ögonsjukdomen ROP, där näthinnans tillväxt rubbas på ett sätt som kan leda till nedsatt syn och/eller blindhet. Lägre grader av ROP har god prognos, men ROP grad 3 medför en ökad risk för ögonskada, och kan därför föranleda behandling. För region Lund är uppgifterna osäkra, främst för högre GÅ, eftersom uppgifter saknas från två sjukhus. För gestationsåldrar upp till 27 v är antalet patienter i region Örebro begränsat.

32 2:15 Andelen barn med BPD Riket Region Örebro Region Uppsala Region Linköping Region Lund v v v <=24 v Region Göteborg Region Stockholm Region Umeå Andelen (%) av de överlevande barnen som utvecklar bronklopulmonell dysplasi (BPD), definierat som behov av extra syrgastillförsel vid 36 veckors korrigerad ålder (dvs lindrig BPD ). BPD är en mer långvarig störning av lungfunktionen som vanligen medför ökad risk för obstruktiva besvär senare i livet, men som i sin svåraste form kan medföra uttalade lungbesvär. För region Lund är uppgifterna osäkra, främst för högre GÅ, eftersom uppgifter saknas från två sjukhus. För gestationsåldrar upp till 27 v är antalet patienter i region Örebro begränsat.

33 2:16 Mortalitet per GÅ Riket Region Örebro Region Uppsala Region Linköping Region Lund >41 v v v v v <=24 v Region Göteborg Region Stockholm Region Umeå Andelen barn (%) som avlidit under nyföddhetsperioden, grupperat enligt GÅ (veckor), se även rapport 2:13. För region Lund är uppgifterna osäkra, främst för högre GÅ, eftersom uppgifter saknas från två sjukhus. Antalet barn med gestationsålder upp till 27 veckor i region Örebro är mycket litet.

34 22 v 2:17 Antal födda GÅ veckor, Riket Region Uppsala Region Göteborg Födda Avlidna Region Umeå Region Örebro Region Linköping Region Stockholm v Riket Region Uppsala Region Stockholm Födda Avlidna Region Göteborg Region Linköping Region Umeå Region Örebro v Riket Region Uppsala Region Stockholm Födda Avlidna Region Linköping Region Göteborg Region Umeå Region Örebro Antalet födda respektive avlidna efter 22, 23 och 24 graviditetsveckor under 5- årsperioden , uppdelat efter hemregion. På grund av det låga antal barn som föds i dessa gestationsveckor är det inte meningsfullt att redovisa ettårsresultat. Eftersom PNQn endast har uppgifter för år 2011 för region Lund har regionen utelämnats.

35 2:18 Vårddygn per GÅ Antal vårddygn (median, 5:e percentil) per GÅ (fullgångna graviditetsveckor) för överlevande, underburna barn, registrerade i PNQn.

36 2:19 Amning vid hemgång Region Örebro v v Region Uppsala v 24 v Region Linköping Region Lund Region GöteborgUppsala Region Stockhol Region Umeå Andel av i PNQn registrerade barn (%) som ammas helt eller delvis vid utskrivning till hemmet efter vård på neonatalavdelning, grupperat efter barnets GÅ (fullgångna graviditetsveckor) vid födseln. För region Lund är uppgifterna osäkra, främst för högre GÅ, eftersom uppgifter saknas från två sjukhus. Antalet barn med gestationsålder upp till 27 veckor i region Örebro är mycket litet.

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Patientanpassad Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980 2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med. Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Svensk Förening för Hematologi Sveriges Onkologiska Centra Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5, maj 2008 Patienter med diagnos jan 1997 - sept 2005 Uppföljning till juni 2007 Onkologiskt

Läs mer

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013 Stroke Webbrapport från riksstroke utgiven juni 2014 Riksstrokes årsrapport 2013 AKUT STROKE Akademiska/Uppsala Erika Keller, Anki Hultman Alingsås Brita Eklund, Annika Emilsson, Maria Ekholm, Anna Lindh,

Läs mer

Årsrapport 2012 baserad på data från. Nationella Kataraktregistret

Årsrapport 2012 baserad på data från. Nationella Kataraktregistret Årsrapport 2012 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980-2012 Charlotta Zetterström Mats Lundström Per Montan Anders Behndig Maria Kugelberg Irene Serring

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 12 Årsrapport 12 Innehållsförteckning Kvalitetsregister ECT Inledning... Registerhållare Lars von Knorring Övriga i styrgruppen Tonny Andersen Ralf Ansjön Niclas Bengtsson

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

UTREDNINGSINSTITUTET

UTREDNINGSINSTITUTET 2003 UTREDNINGSINSTITUTET BILAGA 4-7 Kartläggning av resurser till personer som är 65 år och äldre med hörselskada Bilaga 4: Offentliga hörcentraler, Vertikal procent Bilaga 5: Offentliga hörcentraler,

Läs mer

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014 Väntetider i cancervården Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014 Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register

RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register R i k s - S t r o k e Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 Årets Strokeenhet 2009 För tredje gången utser Riks-Stroke Årets strokeenhet för God strokevård Den klinik som

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

svenskt njurregister arsrapport 2014

svenskt njurregister arsrapport 2014 Svenskt njurregister arsrapport 214 Inledning 213 års data i SNR är nu bearbetade och presenteras härmed. Återigen publiceras årsrapporten både digitalt och i tryckt form då vi glädjande noterade ett

Läs mer

Årsrapport SOReg 2010

Årsrapport SOReg 2010 SOReg Årsrapport 2010 1 Årsrapport SOReg 2010 Publicerad september 2011 Betoning på operationer 2010 byte av databas uppföljning komplikationer Rapporten kan laddas ner från www.ucr.uu.se/soreg och www.sfoak.se/rapporter.

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige)

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapport 2008 BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapporten avser registreringar t o m juni 2008. Förändringar som beskrivs nedan är således jämförelser med föregående rapport som avsåg tiden dessförinnan,

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Bredbandskollen. mobil surfhastighet 2014

Bredbandskollen. mobil surfhastighet 2014 Bredbandskollen mobil surfhastighet 2014 Bredbandskollen Mobil surfhastighet 2014 Version 1.0 2014 Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer