Nyckeltal Rapport Hudsjukvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård"

Transkript

1 Nyckeltal 2014 Rapport Hudsjukvård Maj 2015

2 Innehållsförteckning 1. Om Nysam Befolkningsdata Profilbeskrivning Nyckeltalsgrafer Länsprofilgrafer Nyckeltal...37 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 2 (40)

3 1. Om Nysam Nysam är ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom vård och omsorg. I 20 års tid har vi tagit fram nyckeltal för jämförelse och uppföljning och har därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. Syftet med Nysam är att deltagarna ska få: Ökad kunskap om den egna och andras verksamheter Idéer kring nya arbetssätt och metoder Mätbart utgångsläge för förbättringsarbete Bekräftelse och bevis på sådant som fungerar bra Informellt erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet Idag tar Nysam fram nyckeltal för ett trettiotal utvecklingsgrupper inom olika specialitetsområden. Grundata samlas in årligen och två gånger per år samlas verksamhetsrepresentanter för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Deltagarna i utvecklingsgrupperna påverkar vilken data som samlas in, hur den definieras, vad som jämförs och hur underlaget presenteras. Det är även deltagande verksamhetchefer som ansvarar för att insamlad data är korrekt och följer överenskomna definitioner. Data i Nysams rapporter är därigenom kvalitetssäkrad och deltagande verksamheter är väl förtrogna med varifrån informationen är hämtad. I rapporterna redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Andra data samlas in mer sällan beroende på behov och fördjupningar som görs. Rapporten inkluderar även information om organisatoriska skillnader (profilbeskrivning); information som kan användas för att välja lämpliga jämförelseparter. Denna rapport beskriver utvecklingen inom Hudsjukvård. Nysams utvecklingsgrupp för hudsjukvård har varit verksam sedan början av 2000-talet. Utvecklingsgruppen gör bland annat fördjupningar inom olika diagnosområden: t.ex. psoriasis och utbredningen av olika behandlingsformer. Stockholm, maj 2015 Vill du också delta i nätverk och jämföra din verksamhet? Kontakta: Johan Arrelöv, , eller verksamhetsansvarig för Nysam: Gustaf Engstrand, , Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 3 (40)

4 2 Befolkningsdata Tabell 1 Befolkning- och geografidata 2014 Län Folkmängd 1 Andel 80 år + Landareal (km 2 ) 2 Invånare per km 2 län ,2 % s län ,2 % Gotlands län ,0 % Gävleborgs län ,0 % Hallands län ,5 % s län ,1 % ,6 Jönköpings län ,8 % Kalmar län ,4 % Kronobergs län ,0 % Norrbottens län ,8 % ,6 Skåne län ,1 % Stockholms län ,9 % s län ,5 % Uppsala län ,4 % s län ,4 % Västerbottens län ,4 % ,8 Västernorrlands län ,1 % Västmanlands län ,6 % Västra Götalands län ,1 % Örebro län ,4 % Östergötlands län ,4 % Riket ,1 % ) Källa SCB, ) Källa SCB, Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 4 (40)

5 3 Profilbeskrivning Tabell 2 Öppenvård besök annan hälso- och sjukvårdspersonal HUD Finns egen sjuksköterske-mottagning på kliniken? Ja Ja Nej Ja Ja Nej -> Om ja antal SSK-besök (ej behandlingar) N/A 0 76 N/A Har kliniken/mottagningen tillgång till kuratorkompetens? Ja Ja Ja Nej Ja Ja Tabell 3 Öppenvård besök annan hälso- och sjukvårdspersonal STD Finns egen SSK/BM-mottagning STD på kliniken? Nej Ja Ja Nej Ja Ja -> Om ja antal SSK/BM-besök STD (ej behandlingar) Har kliniken/mottagningen STD tillgång till kuratorkompetens? -> Om ja antal egna kuratorbesök (hud+std besök) Västmanland Västmanland N/A Ja Ja Ja Nej Ja Ja Har länet centraliserad smittspårning? Ja Nej Nej Ja Ja Nej Antal smittspårningsärenden (patienter) utförda av kurator/ssk Antal ärenden från klamydia.se (klamydiatest på nätet) N/A N/A N/A Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 5 (40)

6 Tabell 4 Remissflöde Västmanland Antal inkomna remisser till läkare > varav konsultremisser inneliggande N/A N/A -> varav remisser som läggs till SSK-mottagning 17 0 N/A 81 0 N/A -> varav behandlingsremisser N/A > varav remisser från annan dermatologisk vårdgivare för behandling 0 0 N/A 18 N/A 11 Har kliniken remisstvång till HUD? Nej Ja Ja Nej Ja Ja Finns undantag till remisstvång? Nej Ja Nej Nej Ja Nej Antal inkomna remisser till kurator (ex smittspårning) Ny vårdbegäran utan remiss till läkare N/A N/A N/A Tabell 5 Övriga uppgifter Är kliniken egen klinik? Nej Ja Nej Ja Ja Ja Har kliniken datorjournal HUD? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Har kliniken datorjournal STD? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Har kliniken ansvar för läkarmottagning på geografiskt åtskilda platser? Ange antal privata hudläkare som verkar inom klinikens ansvarsområde Ange antal behandlingsenheter hos annan vårdgivare än hudkliniken Deltar kliniken i ungdomsmottagning, killmottagning, sesammottagning eller motsvarande? Deltar kliniken i tvärprofessionella mottagningar såsom sårmott. vulvamott. Bedriver kliniken utlåningsverksamhet med utrustn. för beh. i hemmet (ex jontofores, pumpstövel, solarier) Patienthotell - Nyttjar klinikens patienter patienthotell under behandlingar? Västmanland Ja Nej Nej Ja Nej Nej N/A Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Patienthotell - Om ja - ange antal patientnätter 0 0 N/A 0 45 N/A Patienthotell - Om ja - ange klinikens samlade kostnader i kronor för patienthotell 0 0 N/A N/A Ligger budget för specialläkemedel på kliniken? Nej Ja Ja Ja Ja Ja Redovisas PAD-kostnader på kliniken? Nej Ja Nej Ja Nej Ja Om JA (PAD-kostnader) - i kronor N/A Har kliniken egen eller delad verksamhetschef? Delad Egen Delad Egen Egen Delad Har kliniken egen personal för slutenvård Nej Nej Nej Nej Nej N/A Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 6 (40)

7 4 Nyckeltalsgrafer Läkarbesök hud respektive STD per 1000 invånare Läkarbesök hud eget lt per 1000 invånare Läkarbesök STD eget lt per 1000 invånare Graf ID: 577 Läkarbesök (hud + STD) per 1000 invånare Västmanland Graf ID: 578 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 7 (40)

8 Vårdtillfällen (inklusive vårdtillfällen på andra kliniker) per invånare 0 2,5 5 7, , ,5 (N/A) Antal VTF inkl VTF andra kliniker egna lt / inv Län som saknar värde i grafen bedriver ej slutenvård Graf ID: 579 Vårdtillfällen per invånare 27, , , ,5 10 Västmanland 7,5 5 2, Graf ID: 580 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 8 (40)

9 Behandlingar hud respektive STD per invånare (inklusive ljus- och lokalbehandlingar) Antal behandlingar hud per invånare Antal behandlingar STD per invånare Graf ID: 581 Behandlingar (hud + STD) per invånare Västmanland avser enbart hud, ej STD Graf ID: 582 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 9 (40)

10 Antal inkomna remisser till läkare per invånare (Ja) (Ja) (Ja) (Ja) (Nej) (Nej) Antal inkomna remisser till läkare per invånare Inkluderar även skriftliga remisser från patient Har kliniken remisstvång till HUD? (Ja/Nej) inom parantes efter namn Graf ID: 667 Antal egen vårdbegäran utan remiss till läkare per invånare Antal egen vårdbegäran utan remiss till läkare per invånare Graf ID: 668 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 10 (40)

11 Ljusbehandlingar per invånare Antal ljusbehandlingar / inv Graf ID: 583 Ljusbehandlingar per invånare Västmanland Graf ID: 584 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 11 (40)

12 Lokalbehandlingar hud per invånare Antal lokalbehandlingar / inv Avser bl.a. behandling av fötter och händer, bad, såromläggning, bensår som ej räknas till egen sjuksköterskemottagning, lokalbehandling med salva, kräm m.m. Kan även vara behandling på mottagningen. Läkarbesök och ljusbehandlingar är ej inkluderade. Graf ID: 585 Lokalbehandlingar per invånare Västmanland Graf ID: 586 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 12 (40)

13 Tester svensk basserie per invånare Antal tester svensk basserie / inv Graf ID: 587 Tester svensk basserie per invånare Västmanland Graf ID: 588 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 13 (40)

14 Årsarbetande läkare totalt per invånare 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 Antal årsarb. läkare totalt / inv Graf ID: 591 Årsarbetande läkare (offentligt anställda) i landstinget per invånare 4,5 4,25 4 3,75 3,5 3,25 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0, Västmanland Graf ID: 592 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 14 (40)

15 Årsarbetande annan hälso- och sjukvårdspersonal per invånare Antal HoS personal / inv Graf ID: 593 Årsarbetande annan hälso- och sjukvårdpersonal per invånare 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Västmanland Graf ID: 594 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 15 (40)

16 Årsarbetande annan hälso- och sjukvårdspersonal per årsarbetande läkare 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 Antal HoS personal / årsarb. läkare Graf ID: 595 Årsarbetande annan hälso- och sjukvårdspersonal per årsarbetande läkare 3,75 3,5 3,25 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 Västmanland 1,25 1 0,75 0, Graf ID: 596 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 16 (40)

17 Läkarbesök hud samt STD per årsarbetande läkare öppenvård Antal läkarbesök hud / årsarb. läkare öppenvård Antal läkarbesök STD / årsarb. läkare öppenvård Inkluderar även AT- och randande läkare Organiseringen av STD kan variera - olika yrkeskategorier kan ta dessa besök Graf ID: 674 Läkarbesök (hud+std) per årsarbetande läkare i öppenvård Västmanland Graf ID: 598 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 17 (40)

18 Läkarbesök hud per inkommen remiss eller egen vårdbegäran till läkare 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 Antal läkarbesök hud per inkommen remiss eller egen vårdbegäran till läkare Graf ID: 601 Sjuksköterske/Barnmorskebesök STD respektive sjuksköterskebesök hud per invånare Antal SSK-besök hud (ej behandl.) per invånare Antal SSK/BM-besök STD (ej behandl.) per invånare Graf ID: 602 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 18 (40)

19 Andel av befolkningen med läkarbesök hud på hudkliniken 0% 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 4,5% Antal patienter läkarbesök - hud per invånare i länet Graf ID: 682 Andel av befolkningen med läkarbesök STD på hudkliniken 0% 0,05% 0,1% 0,15% 0,2% 0,25% 0,3% 0,35% 0,4% 0,45% 0,5% 0,55% 0,6% 0,65% Antal patienter läkarbesök - STD per invånare i länet Graf ID: 683 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 19 (40)

20 Läkarbesök per patient inom hud 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Antal läkarbesök hud per individ hud Graf ID: 605 Läkarbesök per patient inom STD 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 Antal läkarbesök std per individ std Graf ID: 606 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 20 (40)

21 Patienter behandlade med biologiska läkemedel per invånare 0 2,5 5 7, , ,5 20 (Ja) (Ja) (Ja) (Ja) (N/A) (Ja) (Nej) Antal patienter per inv beh med biologiska läkemedel Ligger budget för specialläkemedel på kliniken? (Ja/Nej) inom parantes efter namn Graf ID: 607 Antal kvinnor respektive män av patienter behandlade med biologiska läkemedel (N/A) Antal kvinnor behandlade med biologiska läkemedel Antal män behandlade med biologiska läkemedel Graf ID: 608 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 21 (40)

22 Andel specialister av läkare totalt 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Västmanland 30% 20% 10% 0% Graf ID: 610 Personalmix - läkare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 46% 44% 1,7% 8% 45% 43% 1,7% 10% 48% 52% 0% 0% 62% 14% 0% 24% 68% 25% 7,1% 0% 72% 17% 0% 11% Specialister ST-läkare inom denna specialitet Verksamhetschefer/medicinsk ledning Andra läkare Graf ID: 611 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 22 (40)

23 Personalmix - övrig personal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 34% 25% 6,5% 35% 0% 0% 49% 26% 2,4% 18% 5% 0% 38% 29% 4,5% 27% 0% 1,6% 34% 37% 0% 27% 0% 1,5% 34% 22% 4,1% 27% 0% 13% 33% 36% 2,8% 28% 0% 0% Sjuksköterskor Undersköterskor Kuratorer Sekreterare/kanslister Verksamhetschefer/medicinsk ledning Annan personal Graf ID: 612 Andel sjuksköterskor av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Andel SSK av sum ssk+usk+bitr Graf ID: 613 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 23 (40)

24 Andel sjuksköterskor av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Västmanland 25% 20% 15% Graf ID: 614 Läkarbesök per patient benigna tumörer 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 Antal läkarbesök per patient benigna tumörer Graf ID: 615 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 24 (40)

25 Läkarbesök per patienter maligna tumörer 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Västmanland Graf ID: 616 Läkarbesök per patient maligna melanom 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 Antal läkarbesök per patient maligna melanom Graf ID: 617 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 25 (40)

26 Läkarbesök per patient psoriasis 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 (N/A) Antal läkarbesök per patient psoriasis Graf ID: 618 Läkarbesök per patient melanomkontroll 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 Antal läkarbesök per patient melanomkontroll Graf ID: 619 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 26 (40)

27 Läkarbesök per patient övrig tumörkontroll 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 Antal läkarbesök per patient övrig tumörkontroll Graf ID: 620 Läkarbesök per patient bensår 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 Antal läkarbesök per patient bensår Graf ID: 621 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 27 (40)

28 Behandlingsbesök per bensårspatient hos annan hälso- och sjukvårdspersonal (N/A) (N/A) Västmanland (N/A) Antal behandlingsbesök bensår per patient bensår hos annan HoS personal Graf ID: 622 Läkarbesök per patient handeksem 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 Antal läkarbesök per patient handeksem Graf ID: 623 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 28 (40)

29 Andel patienter handeksem behandlade med Toctino 0% 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 4,5% 5% (N/A) Andel patienter handeksem behandlat med Toctino Graf ID: 624 Läkarbesök per patient acne 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 Antal läkarbesök per patient acne Graf ID: 625 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 29 (40)

30 Läkarbesök per patient acne 3,75 3,5 3,25 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0, Västmanland Graf ID: 669 Andel acnepatienter behandlade med isotretinoin 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Västmanland (N/A) Andel acnepatienter behandlad med isotretinoin Graf ID: 626 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 30 (40)

31 Läkarbesök per patient aktiniska keratoser 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 Antal läkarbesök per patient aktiniska keratoser Graf ID: 627 Läkarbesök per patient atopiskt eksem 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Antal läkarbesök per patient atopiskt eksem Graf ID: 628 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 31 (40)

32 Antal läkarbesök med diagnos maligna tumörer per läkarbesök Antal läkarbesök med diagnos maligna tumörer per läkarbesök Graf ID: 629 Antal läkarbesök med diagnos maligna tumörer per patienter till läkarbesök Antal läkarbesök med diagnos maligna tumörer per patienter till läkarbesök Graf ID: 630 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 32 (40)

33 5 Länsprofilgrafer Länsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är länets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är länets värde högre än medianen. % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal läkarbesök hud eget landsting per invånare Antal läkarbesök STD eget landsting per invånare Antal behandlingar (hud+std) per invånare Antal ljusbehandlingar per invånare Antal lokalbehandlingar per invånare Antal tester svensk basserie per invånare -100% -50% 0% 50% 100% 39% 7,1% -39,1% -29,9% -80,7% 182% RESURSER Personalkostnad per invånare Antal årsarbetande läkare per invånare Antal årsarbetande HoS personal per invånare Antal HoS personal per årsarbetande läkare PRODUKTIVITET Antal läkarbesök (hud+std) per årsarb läkare öv Antal besök (hud, STD, beh, tester) per årsarb HoS pers öv VERKSAMHETSPRAXIS Antal läkarbesök hud per remiss/egen vårdbegäran läkare Antal patienter / inv beh med biologiska läkemedel UTBILDNINGSNIVÅ Andel specialister av årsarbetande läkare Andel ST-läkare av årsarbetande läkare Andel sjuksköterskor av summan ssk+usk+vårdbiträden -0,3% 34% 0,5% -30,5% 2,5% 25% 20% 39% -14,9% 30% 0,7% Graf ID: 2397 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 33 (40)

34 % - avvikelse från Nysam medianvärde -100% -50% 0% 50% 100% AKTIVITETER Antal läkarbesök hud eget landsting per invånare Antal läkarbesök STD eget landsting per invånare Antal behandlingar (hud+std) per invånare Antal ljusbehandlingar per invånare Antal lokalbehandlingar per invånare Antal tester svensk basserie per invånare RESURSER Personalkostnad per invånare Antal årsarbetande läkare per invånare Antal årsarbetande HoS personal per invånare Antal HoS personal per årsarbetande läkare PRODUKTIVITET Antal läkarbesök (hud+std) per årsarb läkare öv Antal besök (hud, STD, beh, tester) per årsarb HoS pers öv -34,4% -41,8% -1,5% 0,4% 22% -11,2% -10,1% -13,9% -0,5% 6,7% -20,2% -19,6% VERKSAMHETSPRAXIS Antal läkarbesök hud per remiss/egen vårdbegäran läkare Antal patienter / inv beh med biologiska läkemedel -7,3% 46% UTBILDNINGSNIVÅ Andel specialister av årsarbetande läkare Andel ST-läkare av årsarbetande läkare Andel sjuksköterskor av summan ssk+usk+vårdbiträden -17,2% 27% 14% Graf ID: 2397 % - avvikelse från Nysam medianvärde -100% -50% 0% 50% 100% AKTIVITETER Antal läkarbesök hud eget landsting per invånare Antal läkarbesök STD eget landsting per invånare Antal behandlingar (hud+std) per invånare Antal ljusbehandlingar per invånare Antal lokalbehandlingar per invånare Antal tester svensk basserie per invånare RESURSER Personalkostnad per invånare Antal årsarbetande läkare per invånare Antal årsarbetande HoS personal per invånare Antal HoS personal per årsarbetande läkare PRODUKTIVITET Antal läkarbesök (hud+std) per årsarb läkare öv VERKSAMHETSPRAXIS Antal läkarbesök hud per remiss/egen vårdbegäran läkare Antal patienter / inv beh med biologiska läkemedel UTBILDNINGSNIVÅ Andel specialister av årsarbetande läkare Andel ST-läkare av årsarbetande läkare Andel sjuksköterskor av summan ssk+usk+vårdbiträden -21,1% 70% 48% 58% -22,2% -25,6% 0,3% 12% -1,2% -18,3% -23,4% 14% -39,4% -12,9% 55% -0,7% Graf ID: 2397 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 34 (40)

35 % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal läkarbesök hud eget landsting per invånare Antal läkarbesök STD eget landsting per invånare Antal behandlingar (hud+std) per invånare Antal ljusbehandlingar per invånare Antal lokalbehandlingar per invånare Antal tester svensk basserie per invånare -100% -50% 0% 50% 100% 3,1% -61,3% 53% 55% 29% -35,6% RESURSER Personalkostnad per invånare Antal årsarbetande läkare per invånare Antal årsarbetande HoS personal per invånare Antal HoS personal per årsarbetande läkare PRODUKTIVITET Antal läkarbesök (hud+std) per årsarb läkare öv Antal besök (hud, STD, beh, tester) per årsarb HoS pers öv VERKSAMHETSPRAXIS Antal läkarbesök hud per remiss/egen vårdbegäran läkare Antal patienter / inv beh med biologiska läkemedel UTBILDNINGSNIVÅ Andel specialister av årsarbetande läkare Andel ST-läkare av årsarbetande läkare Andel sjuksköterskor av summan ssk+usk+vårdbiträden -19,8% -13,2% -5,7% 0,3% -21,3% -91,8% -58,4% -15,5% 8,7% 13% 13% Graf ID: 2397 % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal läkarbesök hud eget landsting per invånare Antal läkarbesök STD eget landsting per invånare Antal behandlingar (hud+std) per invånare Antal ljusbehandlingar per invånare Antal lokalbehandlingar per invånare Antal tester svensk basserie per invånare -100% -50% 0% 50% 100% 8,1% -6,8% -7,2% -18,1% -71,6% 72% RESURSER Personalkostnad per invånare Antal årsarbetande läkare per invånare Antal årsarbetande HoS personal per invånare Antal HoS personal per årsarbetande läkare PRODUKTIVITET Antal läkarbesök (hud+std) per årsarb läkare öv Antal besök (hud, STD, beh, tester) per årsarb HoS pers öv VERKSAMHETSPRAXIS Antal läkarbesök hud per remiss/egen vårdbegäran läkare Antal patienter / inv beh med biologiska läkemedel UTBILDNINGSNIVÅ Andel specialister av årsarbetande läkare Andel ST-läkare av årsarbetande läkare Andel sjuksköterskor av summan ssk+usk+vårdbiträden 7,1% 2,2% 21% 9,5% 12% -13,3% 7,3% -41,3% 25% -27,2% 6,2% Graf ID: 2397 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 35 (40)

36 % - avvikelse från Nysam medianvärde Västmanland -100% -50% 0% 50% 100% AKTIVITETER Antal läkarbesök hud eget landsting per invånare Antal läkarbesök STD eget landsting per invånare Antal behandlingar (hud+std) per invånare Antal ljusbehandlingar per invånare Antal lokalbehandlingar per invånare Antal tester svensk basserie per invånare RESURSER Personalkostnad per invånare Antal årsarbetande läkare per invånare Antal årsarbetande HoS personal per invånare Antal HoS personal per årsarbetande läkare PRODUKTIVITET Antal läkarbesök (hud+std) per årsarb läkare öv -3,1% 6,8% 1,5% -0,4% 27% 11% 2,4% -2,2% 5,6% -0,3% -2,5% VERKSAMHETSPRAXIS Antal läkarbesök hud per remiss/egen vårdbegäran läkare Antal patienter / inv beh med biologiska läkemedel -8,3% 41% UTBILDNINGSNIVÅ Andel specialister av årsarbetande läkare Andel ST-läkare av årsarbetande läkare Andel sjuksköterskor av summan ssk+usk+vårdbiträden -49,9% -16,0% 33% Graf ID: 2397 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 36 (40)

37 6 Nyckeltal FAKTAUPPGIFTER Antal vårdtillfällen (VTF) Antal vårdtillfällen (VTF) på annan klinik Antal läkarbesök hud+std / individer läkarbesök 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 Antal läkarbesök hud+std AKTIVITETER Antal VTF egna lt / inv Antal VTF inkl VTF andra kliniker egna lt / inv Antal läkarbesök (hud+std) egna lt /1000 inv 59, , ,7 Antal läkarbesök HUD egna lt /1000 inv Antal läkarbesök STD egna lt /1000 inv Antal behandlingar (hud+std) / inv 2 076, , , , , ,9 Antal behandlingar HUD / inv Antal behandlingar STD / inv Antal ljusbehandlingar / inv Antal lokalbehandlingar / inv Antal tester svensk basserie / inv RESURSER Personalkostnad i kronor / inv 70,63 63,70 71,02 56,82 75,85 72,51 Antal årsarb. läkare totalt / inv 3,9 2,5 3,2 2,5 3,0 2,8 Antal årsarb. Annan HoS personal / inv 7,0 7,0 6,9 6,6 8,5 7,4 Antal HoS personal / årsarb. läkare 1,8 2,8 2,1 2,6 2,9 2,6 PRODUKTIVITET Antal läkarbesök (hud+std) / årsarb. läkare öppenvård Antal besök hud+std +beh+tester / årsarb HoS personal öppenvård Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 37 (40)

38 VERKSAMHETSPRAXIS Antal läkarbesök per patient inom hud 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 Antal läkarbesök per patient inom std 1,69 1,17 1,19 1,19 1,29 1,21 Antal SSK-besök (ej beh) per läkarbesök inom hud 0,12 0,06 0,00 0,01 Antal SSK/BM-besök (ej beh) per läkarbesök inom std 0,0 1,5 0,6 0,0 1,0 Antal läkarbesök hud per inkommen remiss eller egen vårdbegäran till läkare 2 1 1,7 1,1 Antal patienter per inv beh med biologiska läkemedel 18,2 19,0 7,9 1,1 7,6 18,3 Andel kvinnor av patienter beh med biologiska läkemedel 32% 47% 10% 33% 38% 29% Andel män av patienter beh med biologiska läkemedel 68% 53% 90% 67% 62% 71% UTBILDNINGSNIVÅ Andel specialister av årsarb. läkare tot 46% 45% 48% 62% 68% 72% Andel ST-läkare av årsarb läkare tot 44% 43% 52% 14% 25% 17% Andel SSK av sum ssk+usk+bitr 58% 65% 57% 48% 61% 48% MEDICINSK PRAXIS Antal läkarbesök per patient benigna tumörer 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1 Antal läkarbesök per patient maligna tumörer 1,3 1,2 1,4 1,2 1,5 1,3 Antal läkarbesök per patient maligna melanom 1,9 1,3 1,1 1,2 1,5 1,2 Antal läkarbesök per patient psoriasis 1,2 1,3 1,4 2,2 1,3 Antal läkarbesök per patient aktiniska keratoser 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 Antal läkarbesök per patient melanomkontroll 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,3 Antal läkarbesök per patient övrig tumörkontroll 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 Antal läkarbesök per patient bensår 1,5 1,1 1,2 1,8 2,2 1,5 Antal läkarbesök per patient atopiskt eksem 1,2 1,2 1,5 1,3 1,5 1,4 Antal läkarbesök per patient handeksem 1,2 1,1 2,1 1,6 1,6 1,4 Andel patienter handeksem behandlat med Toctino 0% 5% 4% 0% Antal läkarbesök per patient acne 1,4 1,5 2,2 1,3 2,2 1,8 Andel acnepatienter behandlad med isotretinoin 32% 49% 65% 43% 27% Antal behandlingsbesök bensår per patient bensår hos annan HoS personal Antal diagnostiserade maligna tumörer per 1000 läkarbesök Antal diagnostiserade maligna tumörer per 1000 patienter till läkarbesök Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 38 (40)

39 ÖVRIGT Antal inkomna remisser till läkare per invånare Antal egen vårdbegäran utan remiss till läkare per invånare Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 39 (40)

40

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2015 Rapport Hudsjukvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...8 5. Landstingsprofiler...24 6. Nyckeltal...28

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård Nyckeltal 214 Rapport Ögonsjukvård Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...4 3 Befolkningen åldersfördelning...1 4 Nyckeltalsgrafer ögonsjukvård

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker Nyckeltal 2014 Rapport Medicinkliniker Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Faktauppgifter...4 3 Kostnadsdata...7 4 Produktivitetsdata...11 5 Utbildningsnivå...15 6 Nyckeltalsprofiler kliniknivå,

Läs mer

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år Kostnader per invånare -17 år 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Gotland Södermanland Jämtland VG Kungälv m fl Personalkostnad i kronor per invånare Totala kostnader för köpt slutenvård under året per invånare Totala

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 214 Rapport Röntgen och Mammografi Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitioner...4 3 Röntgen, länsnivå...6 4 Mammografi, läns- och kliniknivå...28 5 Röntgen, kliniknivå...43

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi Nyckeltal 214 Rapport Klinisk mikrobiologi Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinisk mikrobiologi Beskrivning...4 3 Klinisk mikrobiologi Nyckeltalsgrafer...7 4 Klinisk mikrobiologi Länsprofilgrafer...14

Läs mer

Nyckeltal Rapport Logopedi

Nyckeltal Rapport Logopedi Nyckeltal 2015 Rapport Logopedi Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Landstingsprofiler...14 6. Tabellbilaga

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin Nyckeltal 2014 Rapport Barnoch ungdomsmedicin Oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata, länsnivå...5 4. Resursdata, länsdata...10 5. Produktivitetsdata,

Läs mer

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nysam - BUP Dag Gjesteby, Ida Nyström Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nationell arena för utveckling och kunskapsutbyte Nysam har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom svensk hälso-

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård Nyckeltal 2015 Rapport Hörselvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Definitionslista...4 3. Beskrivning...6 3.1 Generell beskrivning...6 3.2 Profilbeskrivning...8 3.3 Kvalitetsindikatorer...10

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomspsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning och profilgrafer...4 3. Nyckeltalsgrafer...14 4. Fördjupning: Första linjen...34 5. Fördjupning:

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomsmedicin Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata länsnivå...5 4. Resursdata länsnivå...1 5. Produktivitetsdata länsninvå...13

Läs mer

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Kvinnosjukvård April 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilgrafer Kvinnosjukvård 2014...4 3. Nyckeltalsgrafer Kvinnosjukvård 2014...7 4. Bilaga 1 Profilbeskrivningar

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Värmland, Västmanland, Östergötland

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Värmland, Västmanland, Östergötland Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport hud,,,,,,,,, 2007-05-15 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby Lena Kierkegaard

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Nyckeltal Rapport Ortopedi

Nyckeltal Rapport Ortopedi Nyckeltal 2015 Rapport Ortopedi April 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata länsnivå...4 3. Resursdata länsnivå...8 4. Aktivitetsdata kliniknivå...12 5. Resursdata kliniknivå...13

Läs mer

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals Nyckeltal 214 Rapport Öron Näsa Hals Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning...4 3 Nyckeltalsgrafer...8 4 Landstingsprofiler...25 5 Tabellbilaga...28 Copyright 215, Helseplan

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Habilitering

Nyckeltal 2014. Rapport Habilitering Nyckeltal 2014 Rapport Habilitering Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Habilitering i Nysam...4 3 Gemensamma definitioner och instruktioner...7 4 Profilbeskrivningar och profiler för habiliteringsverksamheten

Läs mer

HUDSJUKVÅRD. NYCKELTAL 2016 Rapport

HUDSJUKVÅRD. NYCKELTAL 2016 Rapport HUDSJUKVÅRD NYCKELTAL 2016 Rapport Maj 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Innehåll Sammanfattning...4 Om Nysam...5 Verksamhetsbeskrivning och profilgrafer...6...6...8...10... 12... 14... 16... 18... 20 Sahlgrenska

Läs mer

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals Nyckeltal 2015 Rapport Öron Näsa Hals Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilbeskrivning...4 3. Nyckeltalsgrafer...8 4. Landstingsprofiler...25 Bilaga 1: Nyckeltal län...28 Bilaga 2: Nyckeltal

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården fördelat efter

Läs mer

Nyckeltal Rapport Kirurgi/urologi

Nyckeltal Rapport Kirurgi/urologi Nyckeltal 2014 Rapport Kirurgi/urologi Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Aktivitetsdata, länsnivå...4 3 Resursdata, länsnivå...14 4 Länsprofiler...18 Bilaga 1 Gemensamma definitioner Informationsflik

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi,,,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se

Läs mer

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07 Uppdrag gällande framtidsplan Verksamhetsområdet dermatologi och venereologi, omfattar hud- och STImottagning samt två hudvårdplatser på avd 12 reumatologkliniken. De olika enheterna inom verksamhetsområdet

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport hud

Hälso- och sjukvård Delrapport hud Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport hud Blekinge, Dalarna,,,, Jämtland,, Sörmland, Uppsala,, 2005-05-10 Blekinge-Dalarna----Sörmland-Uppsala-Värmland---Västra Götaland-Örebro Kontaktpersoner

Läs mer

Nysams utvecklingsgrupp för sterilteknik

Nysams utvecklingsgrupp för sterilteknik Nysams utvecklingsgrupp för sterilteknik SFVH Steriltekniska sektionens studiedagar 2014 Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Det vi inte vet, det tar vi reda på men hur då? och vadå? Copyright 2012, Helseplan

Läs mer

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker**

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker** Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2012 En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport vårdkonsumtion

Hälso- och sjukvård. Delrapport vårdkonsumtion Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport vårdkonsumtion Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2005-05-24 Blekinge-Dalarna-Gotland-Gävleborg-Halland-Sörmland-Uppsala-Värmland-Västerbotten-Västmanland-Västra

Läs mer

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting 10 oktober 2007 Bilaga till huvudrapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007 Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk kemi

Nyckeltal Rapport Klinisk kemi Nyckeltal 214 Rapport Klinisk kemi Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinisk kemi Beskrivning...4 3 Klinisk kemi Nyckeltalsgrafer...8 4 Klinisk kemi Länsprofilgrafer...2 5 Klinisk kemi + Blodcentraler

Läs mer

Nyckeltal Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA

Nyckeltal Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA Nyckeltal 215 Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA Juni 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Gemensamma definitioner...5 3. Profilbeskrivning av deltagande kliniker för operation, anestesi,

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson Dag

Läs mer

Vårdval i primärvården Jämförelse av ersättningsprinciper och förutsättningar för konkurrens i sju landsting och regioner

Vårdval i primärvården Jämförelse av ersättningsprinciper och förutsättningar för konkurrens i sju landsting och regioner Vårdval i primärvården Jämförelse av ersättningsprinciper och förutsättningar för konkurrens i sju landsting och regioner Anders Anell Institutet för ekonomisk forskning, Lunds universitet Frågor i Vinnvård

Läs mer

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE-116 45 STOCKHOLM Telefon +46 (0)8 410 408 00 Hemsida www.nysam.com 1 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Förekomst av sällskapsdjur främst hund och katt i svenska hushåll

Förekomst av sällskapsdjur främst hund och katt i svenska hushåll Förekomst av sällskapsdjur främst hund och katt i svenska hushåll 1 Målpopulationen Utgörs av samtliga svenska hushåll med minst en person född mellan 1907-1990. Urvalsram Befolkningsregistret (RTB), som

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland 2007-05-08 Kontaktpersoner

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland, Örebro 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen:

Läs mer

NYSAM

NYSAM NYSAM 2004 2005-11-21 Uppsala NYSAM 2004 KIR/URO OBS KORRIGERAD jmf tryckt rapport Nyckeltal 2004 - Kirurgi, mm länsnivå Antal läkarbesök egna lt per 1000 inv Korr 2005-11- 01 Exkl regionsspecialiteter

Läs mer

Ojämlik hälso- och sjukvård - En rapport om regionala skillnader i läkemedelsbehandling. IMS Health Rapport, October 2010

Ojämlik hälso- och sjukvård - En rapport om regionala skillnader i läkemedelsbehandling. IMS Health Rapport, October 2010 Ojämlik hälso- och sjukvård - En rapport om regionala skillnader i läkemedelsbehandling i Sverige 2009 IMS Health Rapport, October 2010 IMS Health är världens ledande leverantör av förskrivningsstatistik,

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan.

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Allmän information Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Vissa uppgifter är inte möjliga att hämta ur befintliga IT-system under 2010. Vissa uppföljningsparametrar

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 1 Statistik om hälso- och sjukvård

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland 2006-05-10 Kontaktpersoner

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Skåne län

Företagsklimatet 2016 Skåne län Företagsklimatet 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt

Läs mer

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Marie Lawrence Avd. för statistik och jämförelser 2013-10-22 2013-10-25 2 2013-10-25 3 Multidisciplinär teamkonferens efter operation för ändtarmscancer jämförelser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Abortverksamheten till och med graviditetsvecka 12

Abortverksamheten till och med graviditetsvecka 12 Abortverksamheten till och med graviditetsvecka 12 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Vård vid astma och KOL

Vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid astma och KOL Förbättringsområden, bedömningar och sammanfattning 2014 Nationella riktlinjer Utvärdering 2014 Vård vid astma och KOL Förbättringsområden, bedömningar

Läs mer

Nyckeltal Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 215 Rapport Röntgen och Mammografi Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Definitioner...5 3. Trender, undersökningar och arbetade timmar...7 4. Röntgen, länsnivå...9 5. Mammografi,

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Hans Ekholm Jesper Stenberg Vårdbarometern 1 Agenda idag Basfakta Nuläge Några nedslag i materialet och analyssätt Diskussionsfrågor 2 Basfakta 1 Vad är Vårdbarometern? Rullande befolknings mätning som

Läs mer

Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2002

Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2002 Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner. Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2002. Landstingsförbundet publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut 101/07.

Landstingsstyrelsens beslut 101/07. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-05-19 LS-LED08-353 70 Analys av Folktandvården Sörmlands prislista för tandvård samt dess styrprinciper, uppdrag enligt LF 101/07 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Nyckeltal Rapport Infektion

Nyckeltal Rapport Infektion Nyckeltal 215 Rapport Infektion Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata kliniknivå...4 3. Resursdata kliniknivå...2 4. Produktivitetsdata...26 5. Kompletterande data om vårdtillfällen

Läs mer

Bilaga Ersättning 2016

Bilaga Ersättning 2016 Diarienr1 (15) Bilaga Ersättning 2016 Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport logopedi

Hälso- och sjukvård Delrapport logopedi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport logopedi,,, Gävleborg,, (),,,, 2005-05-20 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby

Läs mer

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra

Läs mer

Genomlysning av primärvården på Gotland Uppdaterad version

Genomlysning av primärvården på Gotland Uppdaterad version Genomlysning av primärvården på Uppdaterad version Ledningsbolaget Januari 27 Lena Olsson Jan Thorling Ledningsbolaget i Skandinavien ADRESS TELEFON TELEFAX E-POST HEMSIDA SÄTE Lilla Hälla 7 791 91 Falun

Läs mer

Nyckeltal Rapport Akutmottagningar

Nyckeltal Rapport Akutmottagningar Nyckeltal 2014 Rapport Akutmottagningar Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Beskrivning och profilgrafer...4 3 Nyckeltalsgrafer, läns- och enhetsnivå...13 Tabellbilaga, länsnivå...30 Tabellbilaga,

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-09-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 24 september 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet

Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Socialstyrelsens slutsatser Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Läkemedelshantering läggs i

Läs mer

Nyckeltal Rapport Patologi och cytologi

Nyckeltal Rapport Patologi och cytologi Nyckeltal 215 Rapport Patologi och cytologi Juni 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning...4 3. Verksamhetsbeskrivning och Länsprofilgrafer...5 3.1...5 3.2...6 3.3...7 3.4...8 3.5...9 4.

Läs mer

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se.

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se. Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik som Gruppen för Utredning producerar och sammanställer. Skriftens första

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland 2005-05-19

Läs mer

KLINISK MIKROBIOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport

KLINISK MIKROBIOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport KLINISK MIKROBIOLOGI NYCKELTAL 216 Rapport Juni 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Beskrivning klinisk mikrobiologi...5 Profilbeskrivning...5 Kvalitetsindikatorer...7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

Svårighet för patienter att välja psykiatrisk mottagning

Svårighet för patienter att välja psykiatrisk mottagning Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2014-02-11 P 5 Siv Aronsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-23 PaN V1305-02528-34 V1306-02789-34 V1306-02926-34 V1306-02970-34 V1206-02413-34 Principärende Svårighet för patienter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller Vårdkonsumtion Vårdkonsumtion - vårdtillfällen Vårdkonsumtion 2005 Antal vårdtillfällen per 1000 inv alla specialiteter Uppsala Jämtland Blekinge US US US Eget Summa köpt Halland Västra Götaland Halland

Läs mer

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver

Läs mer

Vad är Nationell Patientöversikt och vem använder den? E-hälsodagen 2012

Vad är Nationell Patientöversikt och vem använder den? E-hälsodagen 2012 1 Vad är Nationell Patientöversikt och vem använder den? E-hälsodagen 2012 Andreas Mårtensson 2 Nationell e-hälsa Vad är NPÖ ur ett användningsperspektiv? Användningsområden Stöd och Förutsättningar 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Indikationer för ortopedisk behandling

Indikationer för ortopedisk behandling Indikationer för ortopedisk behandling Ett uppdrag från Sveriges Kommuner och Landsting Olof Johnell Håkan Krzeszowski Sofia Löfvendahl Jonas Ranstam Lars Lidgren Varför ortopediska sjukdomar? Drabbar

Läs mer

Tillgänglighet Primärvården. Höst 2012

Tillgänglighet Primärvården. Höst 2012 Tillgänglighet Primärvården Höst 2012 Telefontillgänglighet Antal telefonsamtal Antal vårdcentraler Typ av telefonisystem Antal offentliga - privata vårdcentraler Beskrivning av telefonsamtal för rådgivning

Läs mer

Nyckeltal Rapport Infektion

Nyckeltal Rapport Infektion Nyckeltal 2014 Rapport Infektion Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata, kliniknivå...4 3. Resursdata kliniknivå...20 4. Kompletterande data om vårdtillfällen med infektionsdiagnoser...26

Läs mer

Befolkningens hälsa och behov av närsjukvård - ett kunskapsunderlag. Sollentuna

Befolkningens hälsa och behov av närsjukvård - ett kunskapsunderlag. Sollentuna Befolkningens hälsa och behov av närsjukvård - ett kunskapsunderlag Sollentuna Sjukvårdsberedning Nord, Beställaravdelning Norr Mars 2003 Uppdraget Den 1 januari 2003 infördes en ny politisk organisation

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

LOKALBEHANDLING patientfall att gå igenom innan seminariet. Cecilia Svedman/ AnnKristin Björk/Margareta Lundahl SUS 2014

LOKALBEHANDLING patientfall att gå igenom innan seminariet. Cecilia Svedman/ AnnKristin Björk/Margareta Lundahl SUS 2014 LOKALBEHANDLING patientfall att gå igenom innan seminariet Cecilia Svedman/ AnnKristin Björk/Margareta Lundahl SUS 2014 Bengt är forskare. Han vill komma på en ny kräm som skall kunna påverka hudens vitala

Läs mer

Nyckeltal Rapport Blodcentraler

Nyckeltal Rapport Blodcentraler Nyckeltal 215 Rapport Blodcentraler Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Blodcentraler Beskrivning...4 3. Verksamhetsbeskrivning och Länsprofilgrafer...6 3.1...7 3.2...9 3.3...11 3.4...13 3.5...15

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2014. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 214 Rapport Vuxenpsykiatri Maj 21 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Vuxenpsykiatri...4 3 Befolkning och jämförelsedata... 4 Nyckeltalsgrafer...6 Landstingsprofiler...31 6 Riksgrafer...3

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

PATOLOGI & CYTOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport

PATOLOGI & CYTOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport PATOLOGI & CYTOLOGI NYCKELTAL 216 Rapport Juni 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Beskrivning...5 Verksamhetsbeskrivning och profilgrafer...6...6...8...1... 12... 14...

Läs mer

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-11-12 1(4) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg

Läs mer

Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst

Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst Ärendenr HSN 2011/262 Handlingstyp Beslutsärende 1 (7) Datum 27 september 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Strängnäs

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Strängnäs Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 6 Tillgänglighet... 6 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer