Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se."

Transkript

1 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik som Gruppen för Utredning producerar och sammanställer. Skriftens första kapitel innehåller uppgifter för samtliga yrkesgrupper inom Vårdförbundet - barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. De följande kapitlen är indelade efter respektive yrkesgrupp. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, Stockholm i juni 2008

2 Innehållsförteckning Sid nr Sid nr SAMTLIGA YRKESGRUPPER 4-23 BARNMORSKOR Medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik Medlemsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik 4 och lönestatistik 24 Medlemsstatistik Gemensam medlemsstatistik 5-13 Antal barnmorskor fördelat per kön och ålders- Vårdförbundets medlemsutveckling grupp samt medlemskategori december Vårdförbundets medlemsutveckling Antal barnmorskor per åldersgrupp (diagram) (diagram) 6 Antal yrkesverksamma barnmorskor inom olika Antal medlemmar fördelade på medlemskategorier befattningar, verksamhetsområden och sektorer och kön 2007 samt december Antal medlemmar fördelade på yrkesgrupp och Antal yrkesverksamma barnmorskor inom kön 2007 samt olika befattningar december Yrkesverksamma medlemmar per yrkesgrupp, kön, åldersgrupp och sektor 2007 samt Utbildningsstatistik 27 Sysselsättningsgrad i landsting och kommun bland Antal examina för barnmorskor månadsanställda medlemmar november tabell och diagram 27 Andel medlemmar med heltidsanställning (100%) fördelat på yrkesgrupp 9 Lönestatistik Antal medlemmar per avdelning och medlems- Lönenivåer för barnmorskor per åldersgrupp och kategori december sektor För landstinget även per landsting Antal yrkesverksamma medlemmar per Medianlöner för barnmorskor per åldersgrupp avdelning och sektor december och sektor (diagram) 29 Antal förtroendevalda i olika beslutsorgan december Antal förtroendevalda fördelade på kön, åldersgrupp, yrkesgrupp och sektor december BIOMEDICINSKA ANALYTIKER Antal VIAM-medlemmar december Medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik 30 Gemensam arbetsmarknadsstatistik Medlemsstatistik Antalet deltids- och heltidsarbetslösa per Antal biomedicinska analytiker fördelat per kön och månad (diagram) 14 åldersgrupp samt medlemskategori december Medlemmar med ersättning från Akademikernas Antal biomedicinska analytiker per åldersgrupp erkända arbetslöshetskassa (AEA) i december (diagram) 31 Antal inom landstinget Antal yrkesverksamma biomedicinska analytiker år 1997, 2002 och inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december Antal yrkesverksamma biomedicinska analytiker Gemensam lönestatistik inom olika befattningar december Lönenivåutveckling Utveckling av lönenivåer år (diagram) 17 Utbildningsstatistik Samtliga medlemmar med månadslön, inkl vikarier Antal utbildningsplatser och sökande till och visstidsanställda 18 biomedicinsk analytikerutbildning Lönenivåer per yrkesgrupp och sektor Antal sökande och utbildningsplatser till Medianlöner per yrkesgrupp och sektor (diagram) 20 biomedicinsk laboratorievetenskaplig utbildning Lönenivåer per åldersgrupp och sektor ht ht 2007 (diagram) 33 Medianlöner per åldersgrupp och sektor (diagram) 22 Antal examina för biomedicinska analytiker Medellöner för vissa befattningstyper tabell och diagram 34

3 Innehållsförteckning fortsättning Sid nr Sid nr Lönestatistik Lönestatistik Lönenivåer för biomedicinska analytiker per Lönenivåer för röntgensjuksköterskor per åldersgrupp och sektor För landstinget åldersgrupp och sektor För landstinget även per landsting även per landsting 45 Medianlöner för biomedicinska analytiker per Medianlöner för röntgensjuksköterskor per åldersgrupp och sektor (diagram) 36 åldersgrupp och sektor (diagram) 46 Lönenivåer för sjuksköterskor per åldersgrupp och sektor Samt även per avdelning och sektor RÖNTGENSJUKSKÖTERSKOR OCH Medianlöner för sjuksköterskor per SJUKSKÖTERSKOR åldersgrupp och sektor (diagram) 50 Medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik 37 Medlemsstatistik Antal röntgensjuksköterskor fördelat per kön och åldersgrupp samt medlemskategori december Antal röntgensjuksköterskor per åldersgrupp (diagram) 38 Antal yrkesverksamma röntgensjuksköterskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december Antal yrkesverksamma röntgensjuksköterskor inom olika befattningar december Antal sjuksköterskor fördelat per kön och åldersgrupp samt medlemskategori december Antal sjuksköterskor per åldersgrupp (diagram) 40 Antal yrkesverksamma sjuksköterskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december Antal yrkesverksamma sjuksköterskor inom olika befattningar december Arbetsmarknadsstatistik 42 Arbetslösheten för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor i Vårdförbundet Arbetlöshetens utveckling för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor jämfört med samtliga yrken (diagram) 42 Utbildningsstatistik Antal utbildningsplatser och sökande till röntgensjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskeutbildningen Antal sökande och utbildningsplatser till röntgensjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskeutbildningen ht ht 2007 (diagram) 43 Antal examina för sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor Specialistsjuksköterskeexamen Stockholm juni 2008

4 Medlemsstatistik I december år 2007 hade Vårdförbundet medlemmar. De yrkesverksamma var , 86 procent. Tre av fyra yrkesverksamma arbetar inom landstingen/regionerna. Sysselsättningsgraden för medlemmarna har räknats på anställda i kommun och landsting i november år I landstinget hade 80 procent en heltidstjänst och i kommunen hade 63 procent en heltidstjänst.vårdförbundet består av 21 avdelningar där Västra Götaland är den största med medlemmar och Gotland den minsta med 638 medlemmar. Arbetsmarknadsstatistik Arbetsmarknadsläget i Sverige Ett mått på arbetsmarknadsläget är antalet arbetslösa. Antalet öppet heltidsarbetslösa i december år 2007 var personer enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Motsvararande siffra i december 2006 var Arbetsmarknadsläget för Vårdförbundets medlemsgrupper Arbetsmarknadsläget är positivt för yrkesgrupperna inom Vårdförbundet. I december år 2007 var 501 inskrivna som öppet heltidsarbetslösa vid landets arbetsförmedlingar. Motsvararande siffra i december 2006 var 694. Medlemmar med ersättning från A-kassan Andelen medlemmar som fick ersättning från akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) i december år 2007 var 0,6 procent. Lönestatistik Samtliga yrkesgrupper Medellönen för medlemmar i kommunal sektor var i november år 2007 cirka kronor. I gruppen ingår medlemmar, inklusive chefer, med en månadsanställning på minst 40 procent. Ca 9 procent av dessa har befattningar som chef/ ledare, för dem var medellönen ca kronor. Bland icke chef/ ledare var medellönen ca kronor. Medelåldern var ca 52 år bland chef/ ledare respektive ca 49 år bland icke chef/ ledare. Inom landstinget var medellönen för samtliga månadsanställda ca kronor. I gruppen chef/ ledare var medellönen ca kronor och i gruppen icke chef/ ledare ca kronor. Medelåldern bland chef/ ledare var ca 51 år och bland icke chef/ ledare ca 45 år. I september år 2007 var medellönen för privatanställda medlemmar* ca kronor. I gruppen chef/ ledare var medellönen ca kronor och medelåldern ca 49 år. I gruppen icke chef/ ledare var medellönen ca kronor och medelåldern även här ca 49 år. Inom den statliga sektorn arbetar nästan 50 procent av medlemmarna med undervisning på universitet eller högskola. Bland dem var år 2007 medelåldern ca 55 år och medellönen ca kronor. Medellönen för doktorander var ca kronor. Bland medlemmar som inte arbetade med undervisning eller hade en chefsbefattning var medelåldern ca 50 år och medellönen ca kronor. *Lönestatistiken för den privata sektorn grundar sig på löneuppgifter för medlemmar som arbetar inom Vårdföretagarnas område vilket motsvarar drygt hälften av de privatanställda medlemmarna. 4

5 Gemensam medlemsstatistik Vårdförbundets medlemsutveckling År Totalt Därav Yrkesverksamma per kön antal yrkesverksamma Kvinnor % Män % ,4 0, ,3 0, ,0 1, ,9 1, ,9 1, ,7 1, ,4 1, ,2 1, ,8 2, ,3 2, ,7 3, * ,6 3, ,1 3, ,9 4, ,6 4, ,3 4, ,0 5, ,7 5, ,5 5, ,4 5, ,3 5, ,1 5, ,2 5, ,1 5, ,9 6, ,8 6, ,7 6, ,5 6, ,4 6, ,2 6, ,0 7, ,0 7, ,0 7, ,9 7, ,8 7, ,7 7, ,6 7, ,4 7, ,3 7, ,2 7, ,9 8, ,7 8, ,7 8,3 *Från år 1976 räknas Svenska Barnmorskeförbundets medlemmar in i Vårdförbundet. 5

6 Vårdförbundets medlemsutveckling Antal medlemmar totalt Antal yrkesverksamma

7 Antal medlemmar fördelade på medlemskategorier och kön 2007 samt december 1997 december Kvinnor Män Kvinnor Män Förändring Medlemskategori Antal % % Antal % % Antal Yrkesverksam Övrig* Pensionär Studerande Totalt *Övriga är ej anställda och anställda ej förhandlingsbara. Antal medlemmar fördelade på yrkesgrupp och kön 2007 samt december 1997 december Kvinnor Män Kvinnor Män Förändring Yrkesgrupp Antal % % Antal % % Antal Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Röntgensjuksköterska och Sjuksköterska Veterinärtekniker Okänt yrke* Totalt *På grund av ofullständigheter i medlemsregistret. 7

8 Yrkesverksamma medlemmar per yrkesgrupp, kön, åldersgrupp och sektor 2007 samt Förändring Kvinnor Män Kvinnor Män antal Antal % % Antal % % Totalt Yrkesgrupp Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Röntg sjuksköt +Sjuksköt Veterinärtekniker Okänt yrke* Kön Kvinna Man Åldersgrupp -34 år år år år eller äldre Sektor Kommun Landsting Privat Statlig Ofullständiga* *På grund av ofullständigheter i medlemsregistret. 8

9 Sysselsättningsgrad i landstinget och kommunen bland månadsanställda medlemmar november 2007 Landstinget Sysselsättningsgrad Antal Andel 1-39% 189 0,3% 40-79% % 80-99% % 100% % Totalt % Kommunen Sysselsättningsgrad Antal Andel 1-39% 104 1% 40-79% % 80-99% % 100% % Totalt % Källa: lönestatistikunderlag från Sveriges kommuner och landsting Andel medlemmar med heltidstjänst (100%) fördelat på yrkesgrupp Yrkesgrupp Landstinget Kommunen Barnmorska 65% 54% Biomedicinsk analytiker 81%. Röntgensjuksköterska 87%. Sjuksköterska 81% 63% Totalt 80% 63% Källa: lönestatistikunderlag från Sveriges kommuner och landsting 9

10 Antal medlemmar per avdelning och medlemskategori december 2007 Yrkes- Avdelning verksam Student Pensionär Övrig Totalt Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Total

11 Antal yrkesverksamma medlemmar per avdelning och sektor december 2007 Avdelning Kommunal Landsting Privat Statlig Totalt Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Total

12 Antal förtroendevalda i olika beslutsorgan december 2007 Kvinnor Män Antal % % Kongressombud Förbundsråd Förbundsstyrelse Lokala avdelningsstyrelser Förtroendevald på arbetsplatsen Samtliga förtroendevalda Antal förtroendevalda fördelade på kön, åldergrupp, yrkesgrupp och sektor december 2007 Andel yrkesverksamma Förtroendevalda medlemmar Antal % % Kön Kvinna Man Åldersgrupp -34 år år år år eller äldre Medianålder 49 år Yrkesgrupp Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Veterinärtekniker Sektor Kommun Landsting Privat Statlig Annat

13 Antal VIAM-medlemmar december 2007 Antal Totalt 229 Yrkesgrupp Barnmorska 21 Biomedicinsk analytiker 10 Röntgensjuksköterska 1 Sjuksköterska 197 Kön Kvinna 197 Man 32 Åldersgrupp -34 år år år år eller äldre 83 Medlemskategori Anställd, förhandlingsbar 183 Anställd, ej förhandlingsbar 8 Ej anställd 38 Region Stockholm 97 Skåne 24 Västra Götaland 26 Södra Sverige 25 Mellersta Sverige 35 Norra Sverige 22 Södra Sverige = Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Halland Mellersta Sverige = Uppsala, Södermanland, Östergötland, Värmland, Örebro, Västmanland Norra Sverige = Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten 13

14 Gemensam arbetsmarknadsstatistik Antal* deltids- och heltidsarbetslösa per månad december december Deltidsarbetslösa Heltidsarbetslösa Källa:AMS-uppgifter över arbetssökande bland Vårdförbundets yrkesgrupper. I deltidsarbetslösa ingår också tillfälligt timanställda. *I siffrorna ingår även de bland Vårdförbundets yrkesgrupper som ej är medlemmar 14

15 Medlemmar med ersättning från Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) i december 2007 Län Andel Antal Antal som får som får medlemmar ersättning ersättning Stockholm 0, Uppsala 0, Södermanland 0, Östergötland 0, Jönköping 0, Kronoberg 0, Kalmar 0, Gotland 1, Blekinge 1, Skåne 0, Halland 1, Västra Götaland 0, Värmland 0, Örebro 0, Västmanland 0, Dalarna 0, Gävleborg 0, Västernorrland 1, Jämtland 1, Västerbotten 0, Norrbotten 1, Okänd Totalt 0, Källa: AEA/Bearbetat av SACO 15

16 Antal 1 inom landstinget år 1997, 2002 och 2007 Hälso och sjukvård Sjukvårdsföreståndare, klinikföreståndare, avdelningsföreståndare m fl Barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgenssk och sjuksköterska Skötare Undersköterska Sjukvårdsbiträde Ambulanssjukvårdare Övriga inom hälso- och sjukvård Summa Paramedicin Psykolog Kurator Sjukgymnast Arbetsterapeut/arbetsterapibiträde Övriga inom paramedicin Summa Läkare Klinikchef, vårdcentralchef m fl Cheföverläkare, överläkare, bitr överläkare Distriktsläkare/ husläkare Underläkare (AT + ST) och läkare under provtjänstgöring Summa Tandvård Tandläkare Tandhyginist Tandsköterska Övriga inom tandvård Summa Administration Avdelningschef, personaldirektör, sektionschef m fl Utredningssekreterare, ADB-tekniker Läkarsekreterare Övriga inom administration Summa Teknik Sjukhusfysiker, sjukshuskemist, laboratorieingenjör m fl Ingenjör, tekniker Övriga inom teknik Summa Utbildning och fritid Summa Omsorg Behandlingsassistent, elevassistent Vårdare, vårdbiträde Övriga inom omsorg Summa Ekonomi och transport Summa Källa: "Landstingsanställd personal 2007" 1 Antal beräknat som antal årsbetare Totalt landstinget

17 Gemensam lönestatistik för Vårdförbundets medlemmar Lönenivåutveckling år Medlemmar inom landstinget och kommunen Samtliga yrkesgrupper, inkl. chef/ ledare Kollektiv löneökning, nominellt och med hänsyn taget till inflation (reallöneutveckling) Nominell ökning per år Prisindex Reell ökning per år Jämfört föregående år Medellön enl prisnivån Jämfört föregående år År Medellön Kronor Procent KPI 1980=100 Inflation 2007* Kronor Procent , ,1% 257,0-0,1% ,2% ,2% 258,1 0,4% ,8% ,4% 260,7 1,0% ,4% ,4% 267,1 2,5% ,8% ,3% 272,8 2,1% ,1% ,2% 278,1 1,9% ,2% ,0% 279,2 0,4% ,6% ,4% 280,4 0,4% ,0% ,2% 284,2 1,4% ,8% ,5% 290,5 1,4% ,2% samt SCB * Omräknat till 2007 års prisnivå med hjälp av SCB:s prisindex Utveckling av lönenivåer år Vårdförbundets medlemmar inom landstinget och kommunen Medellön (nominell ökning per år) Medellön (enl prisnivån 2007)

18 Samtliga medlemmar med månadslön, inkl vikarier och visstidsanställda Fast kontant lön, november Medellön Ökning Ökning Kronor % Kronor % Landsting , ,6 Kommuner , ,9 Totalt , ,5 18

19 Lönenivåer år 2007 Exkl chef/ ledare Kommunala sektorn Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Totalt Landstinget Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Totalt Privata sektorn Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Totalt Statliga sektorn (exklusive doktorander) Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Totalt

20 Medianlöner per yrkesgrupp och sektor exkl chef/ ledare Kommunala sektorn Landstinget Privata sektorn Statliga sektorn Fast månadslön Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Totalt 20

21 Lönenivåer fördelat på åldersgrupper 2007 Barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska samt sjuksköterska Exkl chef/ ledare Kommunala sektorn -34 år år år år Totalt Landstinget -34 år år år år Totalt Privata sektorn -34 år år år år Totalt Statliga sektorn (exklusive doktorander) -34 år år år år Totalt

22 Medianlöner per åldersgrupp och sektor exkl chef/ ledare Kommunala sektorn Landstinget Privata sektorn Statliga sektorn Fast månadslön år år år 55 år - Totalt 22

23 Medellöner för vissa befattningar 2007 Kommunala sektorn Totalt Medellön Antal Biträdande chef Första linjens chef Förvaltningschef Medicinskt ansv sjuksköterska (MAS) Distrikts-/ företagssköterska Skolsköterska Gymnasielärare Yrkeslärare Landstinget Totalt Medellön Antal Biträdande chef Första linjens chef Förvaltningschef Ledare Verksamhetschef Distriktssjuksköterska Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska, exkl. distriktssjuksköterska Privata sektorn Totalt Medellön Antal Chef/ ledare Företagssköterska Sjuksköterska exkl företagssköterska Statliga sektorn Totalt Medellön Antal Chef Sjuksköterska Adjunkter Lektorer

24 Barnmorskor Medlemsstatistik Vårdförbundet har barnmorskemedlemmar varav 90 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma barnmorskorna är 24 procent mellan 50 och 54 år. Det finns 22 yrkesverksamma manliga barnmorskor som är medlemmar. Av de yrkesverksamma barnmorskorna arbetar 10 procent som sjuksköterska. Utbildningsstatistik Under läsåret 06/07 tog 221 barnmorskor sin examen vilket är en ökning med 23 personer från föregående år. För barnmorskeutbildningen är antalet sökande generellt över tre gånger så många som antalet utbildningsplatser och antalet sökande har mellan de två senaste läsåren ökat med cirka 2 procent. Lönestatistik I november år 2007 var medellönen för barnmorskeutbildade medlemmar som arbetar inom landstinget eller kommunen ca kronor. Medellönen som avser fast månadslön baseras på ca barnmorskor som inte har en chefs- eller ledarebefattning. Inom landstinget arbetade närmare 400 barnmorskor som chef/ ledare, medellönen för dem var ca kronor. Inom den statliga sektorn arbetade en stor andel av de relativt få barnmorskeutbildade medlemmarna med undervisning på universitet eller högskola. Även medelåldern var hög, ca 55 år. Medellönen som baseras på lön i september år 2007 var ca kronor. Medellönen för medlemmar som arbetar som barnmorskor inom den privata sektorn* var ca kronor i september år *Lönestatistiken för den privata sektorn grundar sig på löneuppgifter för medlemmar som arbetar inom Vårdföretagarnas område vilket motsvarar drygt hälften av de privatanställda medlemmarna. 24

25 Barnmorskor medlemsstatistik Antal barnmorskor fördelat per kön och åldersgrupp samt medlemskategori december 2007 Yrkes- Totalt verksam Student Pensionär Övrig Kön Kvinna Man Ålder -24 år år år år år år år år år år Medianålder Total Antal barnmorskor per åldersgrupp år år år år år år år år år 65 år- Ålder 25

26 Antal yrkesverksamma barnmorskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december 2007 Kvinnor Män Antal % % Total Befattning Barnmorska Chef/Ledare Forskare/pedagog Sjuksköterska Specialistfunktion Annan befattning Verksamhetsområde Barn och ungdom BB Förlossning Gynekologi Medicin/kirurgi Primärvård Utbildningsenhet Särskilt boende Annat verksamhetsområde Sektor Kommun Landsting Privat Statlig Antal yrkesverksamma barnmorskor inom olika befattningar december 2007 Kvinnor Män Antal % % Barnmorska Barnmorska Distrikssköterskebarnmorska Chef/Ledare Förvaltningschef/VD eller motsvarande Verksamhetschef eller motsvarande Biträdande chef Första linjens chef Sektionsledare Vård-/organisationsutvecklare Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annan chefsfunktion Forskare/pedagog Lärare Forskare/forskningsassistent Sjuksköterska Sjuksköterska Specialistfunktion Ultraljud Annan specialistfunktion Annan befattning Annan befattning

27 Barnmorskor utbildningsstatistik Antal examina för barnmorskor Utbildning 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Barnmorskeexamen Källa:SCB:s universitets-och högskoleregister. Anm. I ovanstående uppgifter ingår de som tagit en högskoleexamen, kandidatexamen eller magisterexamen inom resp område. Antal examina för barnmorskor /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Källa:SCB:s universitets-och högskoleregister. 27

28 Barnmorskor lönestatistik 2007 Exkl chef/ ledare Kommunala sektorn Barnmorskor per åldersgrupp -34 år år år år Totalt Landstinget Barnmorskor per landsting 1 Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Landstinget Halland Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands län landsting Landstinget Västerbotten Norrbottens läns landsting Riket totalt Barnmorskor per åldersgrupp -34 år år år år Totalt

29 Privata sektorn Barnmorskor per åldersgrupp -34 år år år år Totalt Statliga sektorn (exklusive doktorander) Barnmorskor per åldersgrupp -34 år år år år Totalt Medianlöner för barnmorskor per åldersgrupp och sektor exkl chef/ ledare Kommunala sektorn Landstinget Privata sektorn Statliga sektorn Fast månadslön år år år 55 år - Totalt 29

30 Biomedicinska analytiker Medlemsstatistik Det finns medlemmar i Vårdförbundet som är biomedicinska analytiker varav 89 procent är yrkesverksamma och av dessa är 6 av 10 över 50 år. Arbetsmarknadsstatistik Antalet helt arbetslösa biomedicinska analytiker var 177 i december år 2007 enligt arbetsmaknadsstyrelsen (AMS). 108 biomedicinska analytiker var deltidsarbetslösa eller hade tillfällig timanställning. Utbildningsstatistik Det senaste läsåret var det fler biomedicinska analytiker som tog examen jämfört med året innan. Under läsåret 06/07 utexaminerades 291 biomedicinska analytiker, vilket är en ökning med 51 personer i jämförelse med föregående läsår. Liksom tidigare intagningar har det varit fler sökande än utbildningsplatser. Emellertid har det totala antalet sökande till utbildningen minskat med ca 9 % mellan höstterminen år 2007 och höstterminen år Lönestatistik Medellönen för medlemmar som är utbildade till biomedicinska analytiker och som är anställda inom landstinget var i november år 2007 ca kronor. Ca 11 procent av dem har en befattning som chef/ ledare, i den gruppen var medellönen ca kronor. I gruppen icke chef/ ledare var medellönen ca kronor. Medelåldern var ca 52 år bland chef/ ledare respektive ca 49 år bland icke chef/ ledare. Medellönen för medlemmar som arbetar som biomedicinska analytiker inom den privata sektorn* var ca kronor i september år *Lönestatistiken för den privata sektorn grundar sig på löneuppgifter för medlemmar som arbetar inom Vårdföretagarnas område vilket motsvarar drygt hälften av de privatanställda medlemmarna. 30

31 Biomedicinska analytiker medlemsstatistik Antal biomedicinska analytiker fördelat per kön och åldersgrupp samt medlemskategori december 2007 Yrkes- Totalt verksam Student Pensionär Övrig Kön Kvinna Man Ålder -24 år år år år år år år år år år Medianålder Total Antal biomedicinska analytiker per åldersgrupp år år år år år år år år år 65 år- Ålder 31

32 Antal yrkesverksamma biomedicinska analytiker inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december 2007 Kvinnor Män Antal % % Total Befattning Biomedicinsk analytiker Chef/Ledare Forskare/pedagog Specialistfunktion Annan befattning Verksamhetsområde Blodcentral/Transfusionsmedicin Cytologi Histopatologi Klinisk fysiologi Kliniskt kemiskt Mikrobiologi Annat laboratorium Medicin/kirurgi Primärvård Utbildningsenhet Annan/okänd verksamhet Sektor Kommun Landsting Privat Statlig Antal yrkesverksamma biomedicinska analytiker inom olika befattningar december 2007 Kvinnor Män Antal % % Biomedicinsk Biomedicinsk analytiker analytiker Cytodiagnostiker Chef/Ledare Första linjens chef Verksamhetschef eller motsvarande Förvaltningschef/VD eller motsvarande Vård-/organisationsutvecklare Biträdande chef Annan chefsfunktion Sektionsledare Specialistfunktion Specialistfunktion Forskare/pedagog Forskare/pedagog Annan befattning Annan befattning

33 Biomedicinska analytiker utbildningsstatistik Antal utbildningsplatser och sökande till biomedicinsk analytikerutbildning Kursstart Antal behöriga Sökande per 1:a valssökande Antal platser utb. plats 2001 vt , ht , vt ht , vt 9 5 1, ht , vt , ht , vt , ht , vt ht , vt ht ,1 Källa: Verket för högskoleservice VHS 1200 Antal sökande och utbildningsplatser till biomedicinsk laboratorievetenskaplig utbildning ht ht Sökande Antal platser /91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07 ht Källa: Verket för högskoleservice VHS 33

34 Antal examina för biomedicinska analytiker Utbildning 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Biomedicinsk analytikerexamen Källa:SCB:s universitets-och högskoleregister. Anm. I ovanstående uppgifter ingår de som tagit en högskoleexamen, kandidatexamen eller magisterexamen inom resp område. Antal examina för biomedicinska analytiker /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Källa:SCB:s universitets-och högskoleregister. 34

35 Biomedicinska analytiker lönestatistik 2007 Exkl chef/ ledare Kommunala sektorn Biomedicinska analytiker per åldersgrupp -34 år år år år Totalt Landstinget Biomedicinska analytiker per landsting 1 Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Landstinget Halland Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands län landsting Landstinget Västerbotten Norrbottens läns landsting Riket totalt Biomedicinska analytiker per åldersgrupp -34 år år år år Totalt

36 Privata sektorn Biomedicinska analytiker per åldersgrupp -34 år år år år Totalt Statliga sektorn (exklusive doktorander) Biomedicinska analytiker per åldersgrupp -34 år år år år Totalt Medianlöner för biomedicinska analytiker per åldergrupp och sektor exkl chef/ ledare Kommunala sektorn Landstinget Privata sektorn Statliga sektorn Fast månadslön år år år 55 år - Totalt 36

37 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav 94 procent är yrkesverksamma. Av av de yrkesverksamma är 12 procent män. Det finns medlemmar som är sjuksköterskor varav 85 procent är yrkesverksamma. Var elfte yrkesverksam sjuksköterska är man. Av sjuksköterskemedlemmarna är 9 procent chef/ledare. Arbetsmarknadsstatistik I slutet av december år 2007 var 314 sjuksköterskor och barnmorskor samt 10 röntgensjuksköterskor helt arbetslösa. 821 röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor var deltidsarbetslösa eller hade tillfällig timanställning enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Utbildningsstatistik Antalet förstahandssökande till sjuksköterskeutbildningarna är nästan tre gånger högre än antalet utbildningsplatser. Totala antalet ansökningar har även ökat med ca 7 procent mellan de två senaste läsåren. För röntgensjuksköterskeutbildningarna är det ca 50 procent fler sökande än antal utbildningsplatser och totala antalet ansökningar har ökat med hela 31 procent mellan de två senaste läsåren. Under läsåret 06/07 utexaminerades 4199 sjuksköterskor vilket är en minskning med över 7 procent i jämförelse med året innan. För röntgensjuksköterskor är samma siffra 114 vilket motsvarar en minskning med över 16 procent i jämförelse med läsåret innan. Lönestatistik I november år 2007 var medellönen för medlemmar med röntgensjuksköterskeutbildning och som är anställda inom landstinget ca kronor. Ca 16 procent av dem har en befattning som chef/ ledare, i den gruppen var medellönen ca kronor. Bland icke chef/ ledare var medellönen ca kronor. Medellönen för motsvarande sjuksköterskegrupper var lägre. Medellönen för medlemmar med sjuksköterskeutbildning och som arbetar inom landstinget var ca kronor. Ca 9 procent av dem har en befattning som chef/ ledare, i den gruppen var medellönen ca kronor. Bland icke chef/ ledare var medellönen ca kronor. Lönenivåerna för sjuksköterskor inom kommunen är högre än inom landstinget. I den kommunala sektorn var medellönen för sjuksköterskor, exkl chef/ ledare ca kronor. Medellönen för medlemmar som arbetar som sjuksköterskor inom den privata sektorn* var ca kronor i september år *Lönestatistiken för den privata sektorn grundar sig på löneuppgifter för medlemmar som arbetar inom Vårdföretagarnas område vilket motsvarar drygt hälften av de privatanställda medlemmarna. 37

38 Röntgensjuksköterskor medlemsstatistik Antal röntgensjuksköterskor fördelat per kön och åldersgrupp samt medlemskategori december 2007 Yrkes- Totalt verksam Student Pensionär Övrig Kön Kvinna Man Ålder -24 år år år år år år år år år år Medianålder Total Antal röntgensjuksköterskor per åldersgrupp år år år år år år år år år 65 år- Ålder 38

39 Antal yrkesverksamma röntgensjuksköterskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december 2007 Kvinnor Män Antal % % Total Befattning Röntgensjuksköterska Chef/Ledare Forskare/pedagog Specialistfunktion Annan befattning Verksamhetsområde Diagnostisk radiologi Medicin/kirurgi Annan/okänd verksamhet Sektor Kommun Landsting Privat Statlig Antal yrkesverksamma röntgensjuksköterskor inom olika befattningar december 2007 Kvinnor Män Antal Andel Andel Röntgensjuksköterska Röntgensjuksköterska Chef/Ledare Första linjens chef Verksamhetschef eller motsvarande Vård-/organisationsutvecklare Biträdande chef Annan chefsfunktion Sektionsledare Specialistfunktion Specialistfunktion Forskare/pedagog Forskare/pedagog Annan befattning Annan befattning

40 Sjuksköterskor medlemsstatistik Antal sjuksköterskor fördelat per kön och åldersgrupp samt medlemskategori december 2007 Yrkes- Totalt verksam Student Pensionär Övrig Kön Kvinna Man Ålder -24 år år år år år år år år år år Medianålder Total Antal sjuksköterskor per åldersgrupp år år år år år år år år år 65 år- Ålder 40

41 Antal yrkesverksamma sjuksköterskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december 2007 Kvinnor Män Antal % % Total Befattning Sjuksköterska Chef/Ledare Specialistfunktion Forskare/pedagog Annan befattning Verksamhetsområde Ambulanssjukvård Barn- och ungdom Diagnostisk radiologi Företagshälsovård Geriatrik/Rehabilitering Kvinnovård Laboratorium Medicin/kirurgi Primärvård Psykiatri Särskilt boende Utbildningsenhet Annan/okänd verksamhet Sektor Kommun Landsting Privat Statlig Antal yrkesverksamma sjuksköterskor inom olika befattningar december 2007 Kvinnor Män Antal % % Sjuksköterska Anestesisjuksköterska Barnsjuksköterska Distriktssköterska Företagssköterska Intensivvårdssjuksköterska Operationssjuksköterska Skolsköterska Annan Chef/Ledare Förvaltningschef/VD eller motsvarande Verksamhetschef eller motsvarande Biträdande chef Första linjens chef Sektionsledare Vård-/organisationsutvecklare Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annan chefsfunktion Specialistfunktion Specialistfunktion Forskare/pedagog Forskare Forskningsassistent Lärare Annan befattning Annan befattning

42 Sjuksköterskor arbetsmarknadsstatistik Arbetslösheten för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor i Vårdförbundet År Antal arbetssökande sjuksköt, röntgensjuksköt barnmorskor % av yrkesverksamma medlemmar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Källa: AMS uppgifter över kvarstående arbetssökande (heltid) vid december månads slut resp år i relation till yrkesverksamma medlemmar. Ändrad definition av arbetslösa Arbetlöshetens utveckling för sjuksköterskor, rötgensjuksköterskor och barnmorskor jämfört med samtliga yrken 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Sjuksköterska Samtliga yrken AKU Källa: AMS uppgifter över kvarstående arbetssökande (heltid) vid december månads slut resp år i relation till yrkesverksamma medlemmar. Ändrad definition av arbetslösa SCBs arbetskraftsundersökning (AKU) 42

43 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor utbildningsstatistik Antal utbildningsplatser och sökande till röntgensjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskeutbildningen Kursstart Antal behöriga Sökande per 1:a valssökande Antal platser utb. plats 2001 vt , ht , vt , ht , vt , ht , vt , ht , vt , ht , vt , ht , vt , ht ,2 Källa: Verket för högskoleservice VHS Antal sökande och utbildningsplatser till röntgensjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskeutbildningen ht ht Sökande Antal platser /91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07 ht Källa: Verket för högskoleservice VHS 43

44 Antal examina för sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor Utbildning 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Sjuksköterskeexamen inkl motsv Hälso-och sjukvårdslinjen Sjuksköterskeexamen Röntgensjuksköterskeexamen Källa:SCB:s universitets-och högskoleregister. Anm. I ovanstående uppgifter ingår de som tagit en högskoleexamen, kandidatexamen eller magisterexamen inom resp område. Specialistsjuksköterskeexamen /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Specialistsjuksköterskeexamen akutsjukvård/ambulanssjukvård akutsjukvård/anestesisjukvård akutsjukvård/intensivvård akutsjukvård/operationssjukvård distriktssköterska hälso-/sjukvård, barn/ungdom hälso-/sjukvård, internmedicin hälso-/sjukvård, kirurgisk hälso-/sjukvård, onkologi psykiatrisk vård vård av äldre Källa:SCB:s universitets-och högskoleregister. Anm. Enligt 1982-års studieordning fanns följande s.k. påbyggnadsutbildningar för sjuksköterskor: anestesisjukvård, intensivvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, ortoptik (var och en 40 poäng), obestrisk och gynekologisk vård (barnmorska 50 poäng) samt onkologisk omvårdnad (20 poäng). I och med den nya studieordningen som infördes den 1 juli 1993, omfattades specialistutbildningarna för sjuksköterskor inte längre av någon reglering. Högskolorna fick därmed möjlighet att starta specialistutbildningar inom nya områden infördes ett antal specialistsjuksköterskeexamina i examensordningen. Då specialistsjuksköterskeexamina inte omfattades av nationell reglering under , fördes inget nationellt register över genomgången utbildning. 44

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Vårdförbundet i siffror 2010 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns 2 912 medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik

Läs mer

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor Vårdförbundet i siffror 2010 Barnmorskor Barnmorskor Medlemsstatistik Vårdförbundet har 5 556 barnmorskemedlemmar varav 90 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma barnmorskorna är 42 procent mellan

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården fördelat efter

Läs mer

Löner i landstingen, november 2010. Tabell 5 - Hela riket. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1

Löner i landstingen, november 2010. Tabell 5 - Hela riket. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1 Löner i landstingen, november 2010 Tabell 5 - Hela riket Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken

Läs mer

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015.

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Löneläget 2015 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ännu en gång, stort tack till Er som svarat på 2015 års löneenkät! 62 % av förbundets

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 Fått arbete Under januari påbörjade 1 323 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 Fått arbete I januari fick 1 067 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd www.vardforbundet.se januari 2008 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

Umeå universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01

Umeå universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Umeå universitet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Umeå universitet ges rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen.

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset Tre uppdrag Forskning Klinisk forskning tillsammans med Uppsala universitet Utbildning Praktisk grund- och vidareutbildning för cirka 1 500 personer/år Vård - länssjukhus för 300

Läs mer

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser STATISTISK ANALYS Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 8-563 87 7 torbjorn.lindqvist@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/11 Sökande till universitet och högskolor:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 Färre sökande ut i arbete Under oktober 2014 påbörjade 891 personer av de inskrivna arbetslösa

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT December 2015 Sammanfattning av 2015 Trenden för 2015 är en långsamt minskande arbetslöshet för de DIK-anslutna AEAmedlemmarna. Två

Läs mer

Visste du att? Fakta och siffror om arbetsgivaren Stockholms läns landsting

Visste du att? Fakta och siffror om arbetsgivaren Stockholms läns landsting Visste du att? Fakta och siffror om arbetsgivaren Stockholms läns landsting VISSTE DU ATT 44 375 Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med 44 375 anställda. Den största personalgruppen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 Ökning av omsättning till arbete i januari Under januari påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 206 Drygt 900 personer fick arbete i april Under april månad erhöll 944 personer någon

Läs mer

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Fuu 1999:1 ISSN 1401-8144 Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet AMS Fuu 1999:1 Försäkringsenheten

Läs mer

Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Förord En högkvalitativ vård är grunden i ett välfärdssamhälle och en välfungerande utbildning av hög kvalitet är avgörande för utvecklingen av vård

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - april 2006 3000 2500 2000 1500 1553 1000 500 0 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 VT14 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Det finns alltid behov av en till, men PROGNOS 2001 2010 REKRYTERINGSBEHOV OCH TILLGÅNG

Det finns alltid behov av en till, men PROGNOS 2001 2010 REKRYTERINGSBEHOV OCH TILLGÅNG Det finns alltid behov av en till, men PROGNOS 21 21 REKRYTERINGSBEHOV OCH TILLGÅNG PERSONALENS KAPACITET Oktober 21 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet av Barbro Emriksdotter,

Läs mer

2012 års kommunala lönestatistik

2012 års kommunala lönestatistik Stockholm 2013-05-29 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 10/2013 2012 års kommunala lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2012 för läkare inom kommunal sektor är

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2007

Arbetsmarknadsinformation december 2007 Nr. 3/20 ember 1 (10) Arbetsmarknadsinformation december 20 Innehåll Fortsatt goda tider för ingenjörer hösten 20... 2 Kronobergs län lägst - tätt följt av Västra Götaland... 3 Ökad efterfrågan i alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2015 2014-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i oktober 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 Något fler lediga platser Under oktober anmäldes närmare 1 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län november 2012 12 900 (7,6%) 5 970 kvinnor (7,4%) 6 930 män (7,7%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 Fler lediga platser Under april anmäldes 2 050 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och det

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Etableringen på arbetsmarknaden för högskoleutbildade 2013

Etableringen på arbetsmarknaden för högskoleutbildade 2013 Etableringen på arbetsmarknaden för högskoleutbildade 2013 Examinerade läsåren 2011/12, 2009/10 och 2007/08 RAPPORT 2015:26 Rapport 2015:26 Etablering på arbetsmarknaden 2013 Etablerade läsåren 2011/12,

Läs mer

Handlingsplan för kompetensutveckling av huvudhandledare och handledare inom vårdutbildningarna

Handlingsplan för kompetensutveckling av huvudhandledare och handledare inom vårdutbildningarna Beslutat i ELG (Västerbottens läns landstings Exekutiva Lednings Grupp) 2015-10-05 Slutversion 151005 Handlingsplan för kompetensutveckling av huvudhandledare och handledare inom vårdutbildningarna I dag

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen Genomförs 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) I Kalmar ingick totalt 538 privata och 110 offentliga arbetsgivare i undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget hösten 2007

Arbetsmarknadsläget hösten 2007 Arbetsmarknadsläget hösten 27 Arbetslösheten sjunker i Sverige. Bland kommunalarna har arbetslösheten minskat med 3 på ett år. Under hösten 27 var det vanligare att arbetslösa kommunalare som fått jobb

Läs mer

Avgående och tillträdande på arbetsmarknaden i Norrbotten fram till år 2015

Avgående och tillträdande på arbetsmarknaden i Norrbotten fram till år 2015 Avgående och tillträdande på arbetsmarknaden i Norrbotten fram till år 215 Av Inger Oja Länsarbetsnämnden i Norrbotten, november 21 Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 5 Arbetsmarknaden i Norrbotten

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 Fått arbete I november2014 fick 182 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007 14 12 10 8 6 Sex procent är öppet arbetslösa 4 2 0 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 Allt fler nyexaminerade får jobb Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 AM0105

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 AM0105 ES/LA 2015-05-05 1(10) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 AM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 1 Statistik om hälso- och sjukvård

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade under i stort

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Mars 2014 Förändringar första kvartalet 2014 Under första kvartalet 2014 var andelen arbetssökande något lägre än vad det var under

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT. Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering

MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT. Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 Innehåll... 0 Innehåll... 1 Sökande hösten, exkl.

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOJ20 Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Midwifery program, 90 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation april 2007

Arbetsmarknadsinformation april 2007 Nr 1/2007 il 1 (9) Arbetsmarknadsinformation april 2007 Fortsatt sjunkande arbetslöshet lägsta nivån på fem år Arbetsmarknadsläget för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 1 har successivt förbättrats sedan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen.

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen. Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Anna Ek 2007-05-23 Jämställdhetsplan, uppdaterad 2006 Bakgrund Inom Kultur- och utbildningsförvaltningen har vi valt att arbeta med en tvåårig

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015 Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014 Rapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: YH 2013/1520 ISBN: 978-91-87073-58-8 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (23) Datum: 2015-12-08 Dnr: YH 2013/1520

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: Dnr:5.2-896/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet

Läs mer

Medlemsutvecklingen 140101 141231

Medlemsutvecklingen 140101 141231 Medlemsutvecklingen 140101 141231 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm 48 092 Uppsala 9 957 Sörmland 12 986 Östgöta 10 745 Jönköping 9 994 Kronoberg 6 535 Kalmar 9 978

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer