Nyckeltal Rapport Akutmottagning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal Rapport Akutmottagning"

Transkript

1 Nyckeltal 2015 Rapport Akutmottagning Maj 2016

2 Innehållsförteckning 1. Om Nysam Beskrivning och profilgrafer Profilbeskrivning Verksamhetsbeskrivning och Profilgrafer Nyckeltalsgrafer län- och enhetsnivå Aktiviteter Resurser Produktivitet Verksamhetspraxis Kvalitet...30 Tabellbilaga länsnivå...33 Tabellbilaga enhetsnivå...34 Vill du också delta i nätverk och jämföra din verksamhet? Kontakta: Johan Arrelöv, , Copyright 2016, Helseplan Nysam AB l 2 (38)

3 1. Om Nysam I över 20 års tid har Nysam, ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom vård och omsorg, tagit fram nyckeltal för jämförelse och uppföljning. Därigenom har Nysam stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. Syftet med Nysam är att deltagarna ska få: Tillgång till fakta som kan utgöra beslutsunderlag i frågor som berör styrning, utveckling och produktionsplanering av verksamheten Idéer kring nya arbetssätt och metoder, genom kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte Mätbart utgångsläge för, och möjlighet att utvärdera pågående, förbättringsarbete Informellt erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet Nysam är ett chefsnätverk och en arena för utveckling. Verksamhetschefer från respektive specialitets- och verksamhetsområde samlas två gånger per år för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Vid dessa möten utbyts erfarenheter och goda exempel på förbättringsåtgärder i verksamheten. Exempelvis kan nya initiativ och arbetssätt som förbättrar hälso- och sjukvården få en större och snabbare spridning över landet genom Nysam. Nysam publicerar årligen nyckeltalsrapporter för landsting/regioner inom ca 30 specialitets- och verksamhetsområden. Över 400 verksamheter rapporterar i dagsläget in data till Nysam. Deltagarna i Nysams utvecklingsgrupper avgör gemensamt vilka nyckeltal som är relevanta och hur jämförelser ska ske. Deltagande verksamhetschefer ansvarar för att insamlad data är korrekt och följer överenskomna definitioner. I samband med inrapportering sker automatiska sannolikhetsbaserade kontroller samt jämförelse med föregående års data samt kvalitetssäkring av materialet. Data i Nysams rapporter är därigenom kvalitetssäkrad och deltagande verksamheter är väl förtrogna med varifrån informationen är hämtad. Deltagande verksamheter använder nyckeltalen för jämförelse med andra verksamheter och sig själva över tid. Informationen används för uppföljning samt för verksamhetsutveckling med syfte att öka produktivitet och kvalitet i vården. I rapporterna redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Andra data samlas in mer sällan beroende på behov och fördjupningar som görs. Denna rapport beskriver utvecklingen inom Akutmottagningsverksamhet. Data från akutmottagningsverksamhet har samlats in sedan De första åren samlades data in tillsammans med utvecklingsgrupperna för kirurgi/medicin. För att få bättre kvalitet och mer adekvata nyckeltal bildades en egen akutmottagningsgrupp under Nysams utvecklingsgrupp för akutmottagningsverksamhet följer upp nyckeltal kring aktivitets- och resursdata. Nyckeltal kring patientflödet är speciellt för just akutmottagningsgruppen, som fokuserar på sökmönster och vistelsetider. Stockholm, maj 2016 Copyright 2016, Helseplan Nysam AB l 3 (38)

4 2. Beskrivning och profilgrafer 2.1 Profilbeskrivning Tabell 1 Profilbeskrivning enhetsnivå Tillgänglighet Akutmottagningens öppettider 8 19 alla dagar Organisation Primärvårdsnärvaro Jourtid i anslutning till akutmottagning Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej -> Om ja öppettid Lö,sö 8 19 Bemannar akutmottagning ITA/AVA med egen personal vardag, helg Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Egna anställda medicinska sekreterare Ja Ja Ja Nej Nej N/A Ja Patientkategorier på akutmottagningen Barnmedicinska patienter på akutmottagningen Aldrig Delvis Jourtid Aldrig Jourtid Aldrig Aldrig Gyn-patienter på akutmottagningen Aldrig Alltid Jourtid Aldrig Delvis Aldrig Jourtid Ögon-patienter på akutmottagningen Aldrig Jourtid Jourtid Delvis Delvis Aldrig Jourtid ÖNH-patienter på akutmottagningen Aldrig Jourtid Jourtid Alltid Delvis Aldrig Jourtid Slutenvård på sjukhuset Medicin Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ortopedi Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Kirurgi Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Barnmedicin Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Gyn Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Tjänstgöring sjuksköterskor Tvingande treskift (rotation) Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Läkare Ledningsläkare på akutmottagningen Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Läkartriage Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Triage Triage enligt RETTS Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Snabbspår Snabbspår för höftfrakturer Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Snabbspår för stroke Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Snabbspår för hjärtinfarkt Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Geriatriskt snabbspår Nej Nej Nej Nej Nej Nej N/A - Copyright 2016, Helseplan Nysam AB l 4 (38)

5 Tabell 2 Befolknings- och geografidata 2015 Län Folkmängd 1 Andel 80 år + 1 Landareal (km 2 ) 2 Invånare per km 2 Blekinge ,2 % Dalarna ,2 % Gotland ,0 % Gävleborg ,9 % Halland ,6 % Jämtland ,1 % ,6 Jönköping ,7 % Kalmar ,4 % Kronoberg ,9 % Norrbotten ,9 % ,6 Skåne ,1 % Stockholm ,8 % Södermanland ,5 % Uppsala ,4 % Värmland ,4 % Västerbotten ,4 % ,8 Västernorrland ,1 % Västmanland ,6 % Västra Götaland ,1 % Örebro ,3 % Östergötland ,4 % Riket ,1 % Källa SCB, Källa SCB, Markerade län ingår med data i årets rapport. Copyright 2016, Helseplan Nysam AB l 5 (38)

6 2.2 Verksamhetsbeskrivning och Profilgrafer Profilgraferna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är enhetens värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är enhetens värde högre än medianen. Verksamhetsbeskrivning Blekinge Organisation Akutverksamheten i Blekinge består av 2 mottagningar, en dagakut i och en akutmottagning i. De ingår i Akutkliniken BLS tillsammans med patientadministration och ambulans öst/väst. Framtidsplaner/utvecklingsområden Nytt arbetssätt planeras i med akutläkare/ledningsläkare i första linjen. Dagakuten i kommer att avvecklas hösten 2016 och ersättas av en akutavdelning med viss mottagningsfunktion. Personalsituation Ett generellt besvärligt läge gällande personaltillgång. Dock ser läget för akutmottagningarna bättre ut än för sjukhuset i övrigt. Det sker samtidigt en kompetensöversyn och där man för tillfället förstärker med undersköterskor. Behovet av specialistutbildning för akutsjuksköterskor är stor. Kliniken har initierat ett arbete för att realisera detta. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 6 (38)

7 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal akutmottagningskontakter (24 738) % RESURSER Pers.kostn. exkl. ITA + läkare / akutmott.kontakt (1 043) Pers.kostn. exkl. ITA + läkare / unikt patientbesök (1 043) Pers.kostn. ssk/usk exkl. ITA / akutmott.kontakt (793) Pers.kostn. ssk/usk exkl. ITA / unikt patientbesök (823) 0,4% 0,4% 4,8% 0,9% PRODUKTIVITET Ant akutmott.kont / årsarb pers. exkl. ITA + läkare (553) Antal akutmott.kont. per årsarb. ssk/usk exkl. ITA (771) -8,8% VERKSAMHETSPRAXIS Andel av unika pat.bes som leder till inläggning i SV (29) Antal akutmottagningskontakter / unikt patientbesök (1,0) Antal akutmott.kontakter / individ akutmott.kontakt (1,5) -6,8% 8,9% KVALITET Vistelsetid i timmar / unikt patientbesök (3,6) Andel patienter med vistelsetid mindre än 4 timmar (65) -0,1% 9,2% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 70 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal akutmottagningskontakter (24 738) -55,9% RESURSER Pers.kostn. exkl. ITA + läkare / akutmott.kontakt (1 043) Pers.kostn. exkl. ITA + läkare / unikt patientbesök (1 043) Pers.kostn. ssk/usk exkl. ITA / akutmott.kontakt (793) Pers.kostn. ssk/usk exkl. ITA / unikt patientbesök (823) 54% 54% 43% 37% PRODUKTIVITET Ant akutmott.kont / årsarb pers. exkl. ITA + läkare (553) Antal akutmott.kont. per årsarb. ssk/usk exkl. ITA (771) -36,4% -36, VERKSAMHETSPRAXIS Andel av unika pat.bes som leder till inläggning i SV (29) Antal akutmottagningskontakter / unikt patientbesök (1,0) Antal akutmott.kontakter / individ akutmott.kontakt (1,5) 21% 0,6% KVALITET Vistelsetid i timmar / unikt patientbesök (3,6) Andel patienter med vistelsetid mindre än 4 timmar (65) -10,5% 8,9% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 70 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 7 (38)

8 Verksamhetsbeskrivning Akutkliniken Mälarsjukhuset Kortfattad generell Organisations/ verksamhetsbeskrivning Akutklinken består av akutmottagning, akutvårdsavdelning samt en administrativ enhet. På kliniken finns anställda akutläkare under ST-utbildning. Akutmottagningen har c:a besök per år. Akutvårdsavdelningen 30 vårdplatser. Uppdraget för vissa kliniker är länsövergripade. Framtidsplaner/utvecklingsområden Ombyggnation skedde 2015, de nya lokalerna har skapat möjlighet till utveckling av arbetsätt i syfte att förbättra flöden. Detta arbete fortsätter under Personalsituationen under året Läkare från patientägande kliniker bemannar akutmottagningen tillsammans med klinikens egna ST-läkare. Pågående kontinuerlig rekrytering av sjuksköterskor mål att helt avveckla hyrsjuksköterskor som använts frekvent senaste åren. Dock har kliniken i nuläget en stor brist på sjuksköterskor. Överanställning finns på undersköterskesidan. Sedan våren 2015 finns även en brist på medicinska sekreterare. Även här pågår rekrytering. Större förändringar/händelser under året Akutprocessen fortlöper och kommer under 2016 att arbeta med bl.a. ledningsläkare, vårdplatskoordinering, akutliggare. Detta är en process som är länsövergripande. Kommentar till större avvikelser jämfört med övriga verksamheter På Akutvårdsavdelningen planeras öppnande av en IMA-enhet under hösten Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal akutmottagningskontakter (24 738) % RESURSER Pers.kostn. exkl. ITA + läkare / akutmott.kontakt (1 043) Pers.kostn. exkl. ITA + läkare / unikt patientbesök (1 043) Pers.kostn. ssk/usk exkl. ITA / akutmott.kontakt (793) Pers.kostn. ssk/usk exkl. ITA / unikt patientbesök (823) -13,8% -6,3% -16, -12,1% PRODUKTIVITET Ant akutmott.kont / årsarb pers. exkl. ITA + läkare (553) Antal akutmott.kont. per årsarb. ssk/usk exkl. ITA (771) 18% 17% VERKSAMHETSPRAXIS Andel av unika pat.bes som leder till inläggning i SV (29) Antal akutmottagningskontakter / unikt patientbesök (1,0) Antal akutmott.kontakter / individ akutmott.kontakt (1,5) -22,5% 8,7% 5, KVALITET Vistelsetid i timmar / unikt patientbesök (3,6) Andel patienter med vistelsetid mindre än 4 timmar (65) 27% -21,5% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 70 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 8 (38)

9 Verksamhetsbeskrivning för akutkliniken s lasarett Kortfattad generell Organisations/ verksamhetsbeskrivning Akutkliniken består av en mottagningsenhet och en akutvårdsavdelning med 20 vårdplatser. Läkarbemanningen hanteras för närvarande huvudsakligen av andra kliniker. Kliniken har en specialist i akutsjukvård och två ST läkare inom området. Kliniken leds av en verksamhetschef och två vårdenhetschefer. Framtidsplaner/utvecklingsområden Ledningsläkare kommer att startas upp under våren 2016 samt arbetet med att få en bättre struktur i teamarbetet. Förbättringsarbetet inom akutprocessen fortsätter. Under året kommer akutmottagningen att evakueras till andra lokaler i väntan på nybyggnation. Nybyggnationerna är fortfarande i planeringsfas och byggstart är ännu inte fastställd. Personalsituationen under året Vi har ett långsiktigt mål att anställa läkare som specialiserar sig inom akutsjukvård så att kliniken till viss del på sikt blir självförsörjande vad gäller läkare. Idag är det omsättning på sjuksköterskor och det saknas sjuksköterskor, rekrytering pågår ständigt. Bemanningsföretag används i viss utsträckning. Större förändringar/händelser under året Under hösten har ett med strukturetar arbetsätt med förändrade arbetstider för triageteamet införts. Ledningsläkare testades vi några tillfällen. En kvalitetsgrupp bestående av personal från akutkliniken samt läkare från de verksamheter som har jourlinjer på akuten har startas under året och förbättringsområden har identifierats. Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal akutmottagningskontakter (24 738) RESURSER Pers.kostn. exkl. ITA + läkare / akutmott.kontakt (1 043) Pers.kostn. exkl. ITA + läkare / unikt patientbesök (1 043) Pers.kostn. ssk/usk exkl. ITA / akutmott.kontakt (793) Pers.kostn. ssk/usk exkl. ITA / unikt patientbesök (823) -21, -18, PRODUKTIVITET Ant akutmott.kont / årsarb pers. exkl. ITA + läkare (553) Antal akutmott.kont. per årsarb. ssk/usk exkl. ITA (771) 34% VERKSAMHETSPRAXIS Andel av unika pat.bes som leder till inläggning i SV (29) Antal akutmottagningskontakter / unikt patientbesök (1,0) Antal akutmott.kontakter / individ akutmott.kontakt (1,5) -1,2% 3,8% KVALITET Vistelsetid i timmar / unikt patientbesök (3,6) Andel patienter med vistelsetid mindre än 4 timmar (65) 17% -16,9% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 70 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 9 (38)

10 Verksamhetsbeskrivning Akuten/Mava Kullbergska sjukhuset, Dygnet runt verksamhet för invånare i, Vingåker och Flens kommuner. Medicinjourslinjen bemannas av primärjour och bakjour. Akutjourslinje för främst kirurg- och ortoped patienter. Patienter i akut behov av operation skickas efter bedömning på akuten KSK till Mälarsjukhuset eller s lasarett för operativ åtgärd. Helgerna bemannas av distriktsläkare mellan kl En medicinsk akutvårdsenhet - Mava finns i anslutning till akutmottagningen med möjlighet till 4 vårdplatser för hjärtövervakning och annan medicinsk akutvård. Personalen är organiserade i team kopplat till respektive jourlinje. Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal akutmottagningskontakter (24 738) ,1% RESURSER Pers.kostn. exkl. ITA + läkare / akutmott.kontakt (1 043) Pers.kostn. exkl. ITA + läkare / unikt patientbesök (1 043) Pers.kostn. ssk/usk exkl. ITA / akutmott.kontakt (793) Pers.kostn. ssk/usk exkl. ITA / unikt patientbesök (823) -23,1% -19,7% -7,6% -7, PRODUKTIVITET Ant akutmott.kont / årsarb pers. exkl. ITA + läkare (553) Antal akutmott.kont. per årsarb. ssk/usk exkl. ITA (771) 33% 6,3% VERKSAMHETSPRAXIS Andel av unika pat.bes som leder till inläggning i SV (29) Antal akutmottagningskontakter / unikt patientbesök (1,0) Antal akutmott.kontakter / individ akutmott.kontakt (1,5) -39,3% 4,5% KVALITET Vistelsetid i timmar / unikt patientbesök (3,6) Andel patienter med vistelsetid mindre än 4 timmar (65) 1,5% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 70 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 10 (38)

11 Verksamhetsbeskrivning Akutmottagningen, landstinget Västmanland Akutmottagningen är en del av Akutkliniken som för övrigt består av Ambulanssjukvården i Västmanland samt Sjukvårdens Larmcentral. Akutmottagningen har ca 100 medarbetare, sjuksköterskor samt undersköterskor, En områdeschef, tre sektionsledare samt en utbildningsansvarig person. Från årsskiftet tillhör sjukhusets 8 utskrivningssamordnare akutmottagningen, Det finns även den Administrativ del som är 17 Medicinska Läkarsekreterare med en egen enhetschef. Akutmottagningen har besök per år, är navet i hjulet för den akuta sjukhusvården och katastrofberedskapen och ska finnas tillgänglig dygnet runt vid akuta händelser/sjukdomar med effektiva handläggningstider. Vi arbetar ständigt med att optimera våra patientflöden för ett snabbare och säkrare omhändertagande. Från 4 april 2016 har vi Jourmottagning i samma ingång, den drivs och bemannas av Primärvården. Akutmottagningen seniora sjuksköterskor sköter sorteringsfunktionen. Jourmottagningen har öppet vardag och helger/ helgdagar Bemanningssituationen är fortfarande ansträngd på sjuksköterskor, börjar också bli sårbart på den seniora sidan av Undersköterskor samt medicinska sekreterare Vi arbetar med karriärs möjligheter för samtliga kategorier, idag har vi fyra sjuksköterskor som läser Vidareutbildning på 50 %,arb 50 % med heltidslön, till Hösten börjar två undersköterskor gipstekniker utbildning. Samtliga medicinska sekreterare har utbildning i DRG Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal akutmottagningskontakter (24 738) % RESURSER Pers.kostn. exkl. ITA + läkare / akutmott.kontakt (1 043) Pers.kostn. exkl. ITA + läkare / unikt patientbesök (1 043) Pers.kostn. ssk/usk exkl. ITA / akutmott.kontakt (793) Pers.kostn. ssk/usk exkl. ITA / unikt patientbesök (823) -3,8% -7,3% PRODUKTIVITET Ant akutmott.kont / årsarb pers. exkl. ITA + läkare (553) Antal akutmott.kont. per årsarb. ssk/usk exkl. ITA (771) -2, 0,8% VERKSAMHETSPRAXIS Andel av unika pat.bes som leder till inläggning i SV (29) Antal akutmottagningskontakter / unikt patientbesök (1,0) Antal akutmott.kontakter / individ akutmott.kontakt (1,5) -4,8% -15,9% KVALITET Vistelsetid i timmar / unikt patientbesök (3,6) Andel patienter med vistelsetid mindre än 4 timmar (65) -13,1% 4,5% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 70 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 11 (38)

12 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal akutmottagningskontakter (24 738) ,7% RESURSER Pers.kostn. exkl. ITA + läkare / akutmott.kontakt (1 043) Pers.kostn. exkl. ITA + läkare / unikt patientbesök (1 043) Pers.kostn. ssk/usk exkl. ITA / akutmott.kontakt (793) Pers.kostn. ssk/usk exkl. ITA / unikt patientbesök (823) 75% 75% 9 83% PRODUKTIVITET Ant akutmott.kont / årsarb pers. exkl. ITA + läkare (553) Antal akutmott.kont. per årsarb. ssk/usk exkl. ITA (771) -38,7% -44, VERKSAMHETSPRAXIS Andel av unika pat.bes som leder till inläggning i SV (29) Antal akutmottagningskontakter / unikt patientbesök (1,0) Antal akutmott.kontakter / individ akutmott.kontakt (1,5) 69% 3,1% KVALITET Vistelsetid i timmar / unikt patientbesök (3,6) Andel patienter med vistelsetid mindre än 4 timmar (65) -0,2% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 70 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 12 (38)

13 3. Nyckeltalsgrafer län- och enhetsnivå 3.1 Aktiviteter 3.1 Nyckeltal Akutmottagning länsnivå Antal individer till akutmottagningkontakt per invånare i länet Västmanland Södermanland Blekinge Antal individer till akutmottagningkontakt per invånare i länet Graf ID: 1 Nyckeltal - Akutmottagning länsnivå Antal individer till akutmottagningkontakt per invånare i länet Blekinge Södermanland Västmanland Graf ID: 2 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 13 (38)

14 Nyckeltal Akutmottagning länsnivå Antal akutmottagningskontakter per invånare i länet Södermanland Västmanland Blekinge Antal akutmottagningskontakter per invånare i länet Graf ID: 3 Nyckeltal - Akutmottagning länsnivå Antal akutmottagningskontakter per invånare i länet Blekinge Södermanland Västmanland Graf ID: 4 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 14 (38)

15 3.1 Nyckeltal Akutmottagning länsnivå Antal akutmottagningskontakter per åldersgrupp per invånare i länet Antal akutmottagningskontakter under 1 år per invånare i länet under 1 år Antal akutmottagningskontakter 1-17 år per invånare i länet 1-17 år Antal akutmottagningskontakter år per invånare i länet år Antal akutmottagningskontakter år per invånare i länet år Antal akutmottagningskontakter år per invånare i länet år Antal akutmottagningskontakter 80 år+ per invånare i länet 80 år Blekinge Södermanland Västmanland : Ålderskategorin inkluderar åldersintervallet Graf ID: 64 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Antal akutmottagningskontakter Antal akutmottagningskontakter Graf ID: 63 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 15 (38)

16 Nyckeltal - Akutmottagning enhetsnivå Antal akutmottagningskontakter Graf ID: 62 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Fördelning akutmottagningskontakter kvinnor respektive män Kvinnor Män 55% 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Graf ID: 11 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 16 (38)

17 3.1 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Åldersfördelning kvinnor till akutmottagningskontakt Under 1 år 1-17 år år år år 80 år och äldre 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% : Ålderskategorin inkluderar åldersintervallet Graf ID: 53 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Åldersfördelning män till akutmottagningskontakt Under 1 år 1-17 år år år år 80 år och äldre 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% : Ålderskategorin inkluderar åldersintervallet Graf ID: 54 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 17 (38)

18 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Patienternas ankomsttid till akumottagningen Klockan Klockan Klockan Klockan Klockan Klockan % 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Graf ID: 14 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Patienternas avgångstid från akutmottagningen Klockan Klockan Klockan Klockan Klockan Klockan % 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Graf ID: 15 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 18 (38)

19 3.2 Resurser 3.2 Nyckeltal Akutmottagning länsnivå Personalkostnad akutmottagning exkl. ITA och läkare i kronor per invånare i länet Blekinge Västmanland Södermanland Personalkostnad akutmottagning exkl. ITA och läkare i kronor per invånare i länet Bemanning av ITA/AVA med akutmottagningens personal kan möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande. (Se profilbeskrivning) Egna anställda medicinska sekreterare kan medföra högre resurser jämfört med enheter som köper tjänsten. (Se profilbeskrivning) Graf ID: 16 Nyckeltal - Akutmottagning länsnivå Personalkostnad akutmottagning exkl. ITA och läkare i kronor per invånare i länet Blekinge Södermanland Västmanland Bemanning av ITA/AVA med akutmottagningens personal kan möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande. (Se profilbeskrivning) Egna anställda medicinska sekreterare kan medföra högre resurser jämfört med enheter som köper tjänsten. (Se profilbeskrivning) Graf ID: 17 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 19 (38)

20 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Personalkostnad exkl. ITA och läkare i kronor per akutmottagningskontakt/unikt patientbesök Personalkostnad exkl. ITA och läkare i kronor per akutmottagningskontakt Personalkostnad exkl. ITA och läkare i kronor per unikt patientbesök Bemanning av ITA/AVA med akutmottagningens personal kan möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande. (Se profilbeskrivning) Egna anställda medicinska sekreterare kan medföra högre resurser jämfört med enheter som köper tjänsten. (Se profilbeskrivning) Graf ID: 2915 Nyckeltal - Akutmottagning enhetsnivå Personalkostnad akutmottagning exkl läkare och ITA i kronor per akutmottagningskontakt Bemanning av ITA/AVA med akutmottagningens personal kan möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande. (Se profilbeskrivning) Egna anställda medicinska sekreterare kan medföra högre resurser jämfört med enheter som köper tjänsten. (Se profilbeskrivning) Graf ID: 58 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 20 (38)

21 3.2 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Personalkostnad ssk/usk exkl. ITA i kronor per akutmottagningskontakt/unikt patientbesök Personalkostnad sjuksköterskor/undersköterskor exkl. ITA per akutmottagningskontakt Personalkostnad sjuksköterskor/undersköterskor exkl. ITA per per unikt patientbesök Bemanning av ITA/AVA med akutmottagningens personal kan möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande. (Se profilbeskrivning) Graf ID: 2930 Nyckeltal - Akutmottagning enhetsnivå Personalkostnad sjuksköterskor/undersköterskor exkl. ITA i kronor per akutmottagningskontakt Bemanning av ITA/AVA med akutmottagningens personal kan möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande. (Se profilbeskrivning) Graf ID: 2925 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 21 (38)

22 Nyckeltal Akutmottagning länsnivå Antal årsarbetande personal totalt exkl. ITA och läkare per invånare i länet Blekinge Västmanland Södermanland Antal årsarbetande personal totalt exkl. ITA och läkare per invånare i länet Bemanning av ITA/AVA med akutmottagningens personal kan möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande. (Se profilbeskrivning) Egna anställda medicinska sekreterare kan medföra högre resurser jämfört med enheter som köper tjänsten. (Se profilbeskrivning) Graf ID: 27 Nyckeltal - Akutmottagning länsnivå Antal årsarbetande personal totalt exkl. ITA och läkare per invånare i länet 60 57, , , ,5 Blekinge Södermanland Västmanland 40 37, , Bemanning av ITA/AVA med akutmottagningens personal kan möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande. (Se profilbeskrivning) Egna anställda medicinska sekreterare kan medföra högre resurser jämfört med enheter som köper tjänsten. (Se profilbeskrivning) Graf ID: 28 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 22 (38)

23 3.2 Nyckeltal Akutmottagning länsnivå Antal årsarbetande sjuksköterskor/undersköterskor exkl. ITA per invånare i länet Blekinge Västmanland Södermanland Antal årsarbetande sjuksköterskor/undersköterskor exkl. ITA per invånare i länet Bemanning av ITA/AVA med akutmottagningens personal kan möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande. (Se profilbeskrivning) Graf ID: 29 Nyckeltal - Akutmottagning länsnivå Antal årsarbetande sjuksköterskor/undersköterskor exkl. ITA per invånare i länet 55 52, , , ,5 Blekinge Södermanland Västmanland 35 32, , Bemanning av ITA/AVA med akutmottagningens personal kan möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande. (Se profilbeskrivning) Graf ID: 30 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 23 (38)

24 3.3 Produktivitet Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Antal akutmottagningskontakter per årsarbetande personal totalt exkl. ITA och läkare Antal akutmottagningskontakter per årsarbetande personal totalt exkl. ITA och läkare Bemanning av ITA/AVA med akutmottagningens personal kan möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande. (Se profilbeskrivning) Egna anställda medicinska sekreterare kan medföra högre resurser jämfört med enheter som köper tjänsten. (Se profilbeskrivning) Graf ID: 59 Nyckeltal - Akutmottagning enhetsnivå Antal akutmottagningskontakter per årsarbetande personal totalt exkl. ITA och läkare Bemanning av ITA/AVA med akutmottagningens personal kan möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande. (Se profilbeskrivning) Egna anställda medicinska sekreterare kan medföra högre resurser jämfört med enheter som köper tjänsten. (Se profilbeskrivning) Graf ID: 60 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 24 (38)

25 3.3 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Antal akutmottagningskontakter per årsarbetande sjuksköterska/undersköterska exkl. ITA Antal akutmottagningskontakter per årsarbetande sjuksköterska/undersköterska exkl. ITA Bemanning av ITA/AVA med akutmottagningens personal kan möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande. (Se profilbeskrivning) Graf ID: 3341 Nyckeltal - Akutmottagning enhetsnivå Antal akutmottagningskontakter per årsarbetande sjuksköterska/undersköterska exkl. ITA Bemanning av ITA/AVA med akutmottagningens personal kan möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande. (Se profilbeskrivning) Graf ID: 3342 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 25 (38)

26 3.4 Verksamhetspraxis Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Fördelning läkarkontakter respektive sköterskekontakter av akutmottagningskontakter totalt % 1,3% 98% 1,8% 97% 3% 97% 3,2% 96% 4,2% 96% 4,4% Läkarkontakter Sköterskekontakter Graf ID: 2917 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Läkarkontakter fördelat per specialitet % 28% 25% 5,8% 6,9% 64% 36% 38% 24% 25% 9% 3,6% 45% 33% 22% 10 42% 32% 21% 5,5% 36% 33% 27% 4,1% Medicinska specialiteter Kirurgiska specialiteter Ortopedi Övriga opererande specialiteter Barnmedicin Se profilbeskrivning för patientkategorier på akutmottagningen. Graf ID: 10 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 26 (38)

27 4.4 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Andel av unika patientbesök som leder till att patient läggs in i slutenvård 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 Andel av unika patientbesök som leder till att patienten läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) och lägger in kirurg- och ortopedpatienter på annat sjukhus - därav lägre inläggningsgrad. Graf ID: 51 Nyckeltal - Akutmottagning enhetsnivå Andel av unika patientbesök som leder till att patient läggs in i slutenvård % 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% och lägger in kirurg- och ortopedpatienter på annat sjukhus - därav lägre inläggningsgrad. Graf ID: 2927 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 27 (38)

28 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Andel unika patientbesök som leder till att patient läggs in i slutenvård - fördelat per specialitet % 25% 11% 4,6% 3,2% 81% 19% 64% 2 1 4,2% 1,6% % 32% 8% 0,9% 56% 31% 11% 1,8% Medicinska specialiteter Kirurgiska specialiteter Ortopedi Övriga opererande specialiteter Barnmedicin Se profilbeskrivning för patientkategorier på akutmottagningen och slutenvård på sjukhusen. Graf ID: 40 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Andel unika patientbesök per specialitet som leder till att patient läggs in i slutenvård per specialitet Medicinska specialiteter Kirurgiska specialiteter Ortopedi Övriga opererande specialiteter Barnmedicin 55% 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Graf ID: 2920 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 28 (38)

29 4.4 Nyckeltal - Akutmottagning enhetsnivå Antal akutmottagningskontakter per unikt patientbesök ,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Graf ID: 2926 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 29 (38)

30 3.5 Kvalitet Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Vistelsetid i timmar per unikt patientbesök (Medelvärde) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Vistelsetid i timmar per unikt patientbesök Graf ID: 2913 Nyckeltal - Akutmottagning enhetsnivå Vistelsetid i timmar per unikt patientbesök (Medelvärde) ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Graf ID: 2928 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 30 (38)

31 3.5 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Andel patienter med vistelsetid mindre än 4 timmar (i%) Andel patienter med vistelsetid mindre än 4 timmar Graf ID: 41 Nyckeltal - Akutmottagning enhetsnivå Andel patienter med vistelsetid mindre än 4 timmar (i%) Graf ID: 2929 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 31 (38)

32 Nyckeltal Akutmottagning enhetsnivå Andel patienter med en maxtid på 1 timme till läkare (i %) Andel patienter med en maxtid på 1 timme till läkare (i %) N/A N/A N/A Graf ID: 68 Copyright 2016, Helseplan Nysam AB l 32 (38)

33 Tabellbilaga länsnivå AKTIVITETSDATA Blekinge Södermanland Västmanland Antal individer till akutmottagningkontakt per invånare i länet Antal akutmottagningskontakter per invånare i länet Antal akutmottagningskontakter under 1 år per invånare i länet under 1 år Antal akutmottagningskontakter 1-17 år per invånare i länet 1-17 år Antal akutmottagningskontakter år per invånare i länet år Antal akutmottagningskontakter år per invånare i länet år Antal akutmottagningskontakter år per invånarei länet år Antal akutmottagningskontakter 80 år+ per invånare i länet 80 år RESURSDATA Personalkostnad akutmottagning exkl. ITA och läkare per invånare i länet Personalkostnad exkl. ITA och läkare per akutmottagningskontakt Personalkostnad exkl. ITA och läkare per unikt patientbesök Personalkostnad sjuksköterskor/undersköterskor exkl. ITA per akutmottagningskontakt Personalkostnad sjuksköterskor/undersköterskor exkl. ITA per per unikt patientbesök Antal årsarbetande personal totalt exkl. ITA och läkare per invånare i länet Antal årsarbetande akutläkare exkl. ITA per invånare i länet 0 0,52 3,07 Antal årsarbetande sjuksköterskor/undersköterskor exkl. ITA per invånare i länet Antal årsarbetande receptionsfunktiont/läkarsekreterare exkl. ITA per invånare i länet 10,75 5,26 9,34 Antal arbetade timmar exkl. ITA och läkare per akutmottagningskontakt 3,65 2,55 3,52 PRODUKTIVITETSDATA Antal akutmottagningskontakter per årsarbetande personal totalt exkl. ITA och läkare Antal akutmottagningskontakter per årsarbetande sjuksköterska/undersköterska exkl. ITA VERKSAMHETSPRAXIS Andel läkarkontakter av läkarkontakter+sköterskekontakter 10 96% 97% Andel sköterskekontakter av läkarkontakter+sköterskekontakter 0,33% 3,9% 3,2% Andel läkarkontakter medicinska specialiteter av läkarkontakter totalt 45% 39% 45% Andel läkarkontakter kirurgiska specialiteter av läkarkontakter totalt 27% 3 29% Andel läkarkontakter ortopedi av läkarkontakter totalt 19% 23% 23% Andel läkarkontakter övriga opererande specialiteter av läkarkontakter totalt 6,7% 3,1% 3,6% Andel läkarkontakter barnmedicin av läkarkontakter totalt 2,7% 5,2% Andel av unika patientbesök som leder till att patienten läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) 32% 23% 3 Andel patienter medicinska specialiteter som läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) 69% 64% 66% Andel patienter kirurgiska specialiteter som läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) 2 24% 24% Andel patienter ortopedi som läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) 7,3% 8,3% 8,6% Andel patienter övriga opererande specialiteter som läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) 3,1% 2,3% 1,4% Andel patienter barnmedicin som läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) 1,2% 1,9% Copyright 2016, Helseplan Nysam AB l 33 (38)

34 Tabellbilaga enhetsnivå Blekinge län Södermanlands län Västmanlands län AKTIVITETSDATA Antal akutmottagningskontakter Andel akutmottagningskontakter kvinnliga patienter totalt 48% 51% 51% 5 49% 52% 51% Andel akutmottagningskontakter kvinnliga patienter under 1 år 0,27% 0,65% 1,3% 0,45% 1, 0,05% Andel akutmottagningskontakter kvinnliga patienter 1-17 år 4,7% 1 16% 14% 14% 0,21% 11% Andel akutmottagningskontakter kvinnliga patienter år 1 18% 17% 14% 13% 0,0 2 Andel akutmottagningskontakter kvinnliga patienter år 31% 35% 34% 34% 32% 39% 33% Andel akutmottagningskontakter kvinnliga patienter år 29% 2 17% 21% 21% 31% 19% Andel akutmottagningskontakter kvinnliga patienter 80 år och äldre 24% 17% 14% 17% 19% 3 17% Andel akutmottagningskontakter manliga patienter totalt 52% 49% 49% 5 51% 48% 49% Andel akutmottagningskontakter manliga patienter under 1 år 0,21% 0,82% 1,4% 0,49% 0,89% 0,07% Andel akutmottagningskontakter manliga patienter 1-17 år 5,8% 14% 2 16% 17% 0,54% 14% Andel akutmottagningskontakter manliga patienter år 8,9% 15% 15% 14% 14% 2 Andel akutmottagningskontakter manliga patienter år 33% 35% 35% 33% 3 42% 35% Andel akutmottagningskontakter manliga patienter år 31% 23% 19% 22% 24% 35% 19% Andel akutmottagningskontakter manliga patienter 80 år och äldre 21% 13% 9,8% 14% 14% 22% 12% Andel patienter med ankomsttid kl (av antal ankomna totalt) 29% 15% 18% 22% 19% 18% 17% Andel patienter med ankomsttid kl (av antal ankomna totalt) 39% 26% 27% 26% 26% 3 27% Andel patienter med ankomsttid kl (av antal ankomna totalt) 32% 23% 24% 23% 25% 24% 26% Andel patienter med ankomsttid kl (av antal ankomna totalt) 0,8 2 18% 18% 17% 18% 2 Andel patienter med ankomsttid kl (av antal ankomna totalt) 5,4% 4,6% 4, 5, 4,8% 4,3% Andel patienter med ankomsttid kl (av antal ankomna totalt) 1 8,2% 7, 7,8% 5,5% 5, Andel patienter med avgångstid kl (av antal ankomna totalt) 5,7% 6,1% 6, 6,7% 4,9% 5,2% 6, Andel patienter med avgångstid kl (av antal ankomna totalt) 29% 19% 17% 2 17% 2 2 Andel patienter med avgångstid kl (av antal ankomna totalt) 38% 25% 24% 26% 25% 27% 26% Andel patienter med avgångstid kl (av antal ankomna totalt) 26% 24% 25% 27% 26% 31% 29% Andel patienter med avgångstid kl (av antal ankomna totalt) 0,96% 18% 19% 16% 19% 1 12% Andel patienter med avgångstid kl (av antal ankomna totalt) 0,03% 7,6% 8,8% 4,1% 7,8% 6,3% 7,3% Copyright 2016, Helseplan Nysam AB l 34 (38)

35 Blekinge län Södermanlands län Västmanlands län RESURSDATA Personalkostnad exkl. ITA och läkare per akutmottagningskontakt Personalkostnad exkl. ITA och läkare per unikt patientbesök Personalkostnad sjuksköterskor/undersköterskor exkl. ITA per akutmottagningskontakt Personalkostnad sjuksköterskor/undersköterskor exkl. ITA per per unikt patientbesök Antal arbetade timmar exkl. ITA och läkare per akutmottagningskontakt 5,0 3,2 2,7 2,4 2,4 5,2 3,3 PRODUKTIVITETSDATA Antal akutmottagningskontakter per årsarbetande personal totalt exkl. ITA och läkare Antal akutmottagningskontakter per årsarbetande sjuksköterska/undersköterska exkl. ITA VERKSAMHETSPRAXIS Antal akutmottagningskontakter per individ akutmottagningskontakt 1,5 1,4 1,6 1,5 1,5 1,6 1,3 Andel läkarkontakter av läkarkontakter+sköterskekontakter 99% 10 96% 98% 96% 97% 97% Andel sköterskekontakter av läkarkontakter+sköterskekontakter 1,3% 4,4% 1,8% 4,2% 3, 3,2% Andel läkarkontakter medicinska specialiteter av läkarkontakter totalt 64% 38% 35% 45% 42% 10 36% Andel läkarkontakter kirurgiska specialiteter av läkarkontakter totalt 36% 24% 28% 33% 32% 33% Andel läkarkontakter ortopedi av läkarkontakter totalt 25% 25% 22% 21% 27% Andel läkarkontakter övriga opererande specialiteter av läkarkontakter totalt 9, 5,8% 0,03% 4,1% Andel läkarkontakter barnmedicin av läkarkontakter totalt 3,6% 6,9% 5,5% Andel av unika patientbesök som leder till att patienten läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) 35% 31% 22% 17% 29% 48% 27% Andel patienter medicinska specialiteter som läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) 81% 64% 57% 10 59% 10 56% Andel patienter kirurgiska specialiteter som läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) 19% 2 25% 32% 31% Andel patienter ortopedi som läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) 1 11% 8, 11% Andel patienter övriga opererande specialiteter som läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) 4,2% 4,6% 1,8% Andel patienter barnmedicin som läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) 1,6% 3,2% 0,86% Andel patienter medicinska specialiteter som läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) av totalt antal unika patientbesök medicinska specialiteter 44% 53% 37% 38% 41% 48% 44% Andel patienter kirurgiska specialiteter som läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) av totalt antal unika patientbesök kirurgiska specialiteter 18% 26% 2 28% 26% Andel patienter ortopedi som läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) av totalt antal unika patientbesök ortopedi 13% 1 11% 12% Andel patienter övriga opererande specialiteter som läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) av totalt antal unika patientbesök övriga opererande specialiteter 15% 18% 12% Copyright 2016, Helseplan Nysam AB l 35 (38)

36 Blekinge län Södermanlands län Västmanlands län Andel patienter barnmedicin som läggs in i slutenvård (direkt + via ITA) av totalt antal unika patientbesök barnmedicinska patienter 14% 9,7% 4,5% Antal akutmottagningskontakter per unikt patientbesök 1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 KVALITET Vistelsetid i timmar per unikt patientbesök 3,2 3,6 4,6 3,7 4,2 3,6 3,1 Andel patienter med vistelsetid < 4 timmar (i %) Andel patienter med en maxtid på 1 timme till läkare (i %) Copyright 2016, Helseplan Nysam AB l 36 (38)

37 Copyright 2016, Helseplan Nysam AB l 37 (38)

38

Nyckeltal Rapport Akutmottagningar

Nyckeltal Rapport Akutmottagningar Nyckeltal 2014 Rapport Akutmottagningar Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Beskrivning och profilgrafer...4 3 Nyckeltalsgrafer, läns- och enhetsnivå...13 Tabellbilaga, länsnivå...30 Tabellbilaga,

Läs mer

Nyckeltal Rapport Logopedi

Nyckeltal Rapport Logopedi Nyckeltal 2015 Rapport Logopedi Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Landstingsprofiler...14 6. Tabellbilaga

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi Nyckeltal 214 Rapport Klinisk mikrobiologi Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinisk mikrobiologi Beskrivning...4 3 Klinisk mikrobiologi Nyckeltalsgrafer...7 4 Klinisk mikrobiologi Länsprofilgrafer...14

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomsmedicin Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata länsnivå...5 4. Resursdata länsnivå...1 5. Produktivitetsdata länsninvå...13

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin Nyckeltal 2014 Rapport Barnoch ungdomsmedicin Oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata, länsnivå...5 4. Resursdata, länsdata...10 5. Produktivitetsdata,

Läs mer

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år Kostnader per invånare -17 år 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Gotland Södermanland Jämtland VG Kungälv m fl Personalkostnad i kronor per invånare Totala kostnader för köpt slutenvård under året per invånare Totala

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Nyckeltal Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA

Nyckeltal Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA Nyckeltal 215 Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA Juni 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Gemensamma definitioner...5 3. Profilbeskrivning av deltagande kliniker för operation, anestesi,

Läs mer

Nyckeltal Rapport Ortopedi

Nyckeltal Rapport Ortopedi Nyckeltal 2015 Rapport Ortopedi April 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata länsnivå...4 3. Resursdata länsnivå...8 4. Aktivitetsdata kliniknivå...12 5. Resursdata kliniknivå...13

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2015 Rapport Hudsjukvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...8 5. Landstingsprofiler...24 6. Nyckeltal...28

Läs mer

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals Nyckeltal 2015 Rapport Öron Näsa Hals Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilbeskrivning...4 3. Nyckeltalsgrafer...8 4. Landstingsprofiler...25 Bilaga 1: Nyckeltal län...28 Bilaga 2: Nyckeltal

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård Nyckeltal 214 Rapport Ögonsjukvård Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...4 3 Befolkningen åldersfördelning...1 4 Nyckeltalsgrafer ögonsjukvård

Läs mer

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman Hur lever Gotlänningen? övervikt män övervikt kvinnor höftfraktur Kvinnor Män Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västmanland Västra Götaland Örebro

Läs mer

KLINISK MIKROBIOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport

KLINISK MIKROBIOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport KLINISK MIKROBIOLOGI NYCKELTAL 216 Rapport Juni 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Beskrivning klinisk mikrobiologi...5 Profilbeskrivning...5 Kvalitetsindikatorer...7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland 2007-05-08 Kontaktpersoner

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Hudsjukvård Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Befolkningsdata...4 3 Profilbeskrivning...5 4 Nyckeltalsgrafer...7 5 Länsprofilgrafer...33 6 Nyckeltal...37 Copyright

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi Nyckeltal 215 Rapport Klinisk mikrobiologi Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Klinisk mikrobiologi Beskrivning...5 2.1 Profilbeskrivning...5 2.2 Kvalitetsindikatorer...7 3. Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Nyckeltal Rapport Patologi och cytologi

Nyckeltal Rapport Patologi och cytologi Nyckeltal 215 Rapport Patologi och cytologi Juni 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning...4 3. Verksamhetsbeskrivning och Länsprofilgrafer...5 3.1...5 3.2...6 3.3...7 3.4...8 3.5...9 4.

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker Nyckeltal 2014 Rapport Medicinkliniker Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Faktauppgifter...4 3 Kostnadsdata...7 4 Produktivitetsdata...11 5 Utbildningsnivå...15 6 Nyckeltalsprofiler kliniknivå,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2005-05-24 Blekinge-Dalarna-Gotland-Gävleborg-Halland-Sörmland-Uppsala-Värmland-Västerbotten-Västmanland-Västra

Läs mer

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Kvinnosjukvård April 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilgrafer Kvinnosjukvård 2014...4 3. Nyckeltalsgrafer Kvinnosjukvård 2014...7 4. Bilaga 1 Profilbeskrivningar

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals Nyckeltal 214 Rapport Öron Näsa Hals Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning...4 3 Nyckeltalsgrafer...8 4 Landstingsprofiler...25 5 Tabellbilaga...28 Copyright 215, Helseplan

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård Nyckeltal 2015 Rapport Hörselvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Definitionslista...4 3. Beskrivning...6 3.1 Generell beskrivning...6 3.2 Profilbeskrivning...8 3.3 Kvalitetsindikatorer...10

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland 2005-05-19

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

OPERATION ANESTESI POSTOP UVA & IVA. NYCKELTAL 2016 Rapport

OPERATION ANESTESI POSTOP UVA & IVA. NYCKELTAL 2016 Rapport OPERATION ANESTESI POSTOP UVA & IVA NYCKELTAL 2016 Rapport April 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Gemensamma definitioner...5 Profilbeskrivning av deltagande kliniker

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

PATOLOGI & CYTOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport

PATOLOGI & CYTOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport PATOLOGI & CYTOLOGI NYCKELTAL 216 Rapport Juni 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Beskrivning...5 Verksamhetsbeskrivning och profilgrafer...6...6...8...1... 12... 14...

Läs mer

Nyckeltal Rapport Blodcentraler

Nyckeltal Rapport Blodcentraler Nyckeltal 215 Rapport Blodcentraler Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Blodcentraler Beskrivning...4 3. Verksamhetsbeskrivning och Länsprofilgrafer...6 3.1...7 3.2...9 3.3...11 3.4...13 3.5...15

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport operation

Hälso- och sjukvård. Delrapport operation Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport operation Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland 2007-05-10 Kontaktpersoner Nysams

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi,,,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

NYSAM

NYSAM NYSAM 2004 2005-11-21 Uppsala NYSAM 2004 KIR/URO OBS KORRIGERAD jmf tryckt rapport Nyckeltal 2004 - Kirurgi, mm länsnivå Antal läkarbesök egna lt per 1000 inv Korr 2005-11- 01 Exkl regionsspecialiteter

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomspsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning och profilgrafer...4 3. Nyckeltalsgrafer...14 4. Fördjupning: Första linjen...34 5. Fördjupning:

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland, Örebro 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen:

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk kemi

Nyckeltal Rapport Klinisk kemi Nyckeltal 214 Rapport Klinisk kemi Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinisk kemi Beskrivning...4 3 Klinisk kemi Nyckeltalsgrafer...8 4 Klinisk kemi Länsprofilgrafer...2 5 Klinisk kemi + Blodcentraler

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken MSE Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Nyckeltal Rapport Kirurgi/urologi

Nyckeltal Rapport Kirurgi/urologi Nyckeltal 2014 Rapport Kirurgi/urologi Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Aktivitetsdata, länsnivå...4 3 Resursdata, länsnivå...14 4 Länsprofiler...18 Bilaga 1 Gemensamma definitioner Informationsflik

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

HÖRSELVÅRD. NYCKELTAL 2016 Rapport

HÖRSELVÅRD. NYCKELTAL 2016 Rapport HÖRSELVÅRD NYCKELTAL 2016 Rapport Maj 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Definitionslista...5 Beskrivning...6 Generell beskrivning...6 Profilbeskrivning...7 Kvalitetsindikatorer...9

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland 2006-05-10 Kontaktpersoner

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

NYSAM

NYSAM NYSAM 2004 2005-11-21 Vårdkonsumtion 2004 - Ortopedi Antal läkarbesök per 1000 inv Västra Götaland US Uppsala Västerbotten Kronoberg Örebro Gävleborg Dalarna Sörmland Halland Gotland Jämtland 0 20 40 60

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Svante Pettersson Avdelningen för politik och profession Bakgrund Uppdrag från SLF:s fullmäktige

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE-116 45 STOCKHOLM Telefon +46 (0)8 410 408 00 Hemsida www.nysam.com 1 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk kemi

Nyckeltal Rapport Klinisk kemi Nyckeltal 215 Rapport Klinisk kemi Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Klinisk kemi Beskrivning...4 3. Verksamhetsbeskrivning och Länsprofilgrafer...6 3.1...6 3.2...9 3.3...11 3.4...13 3.5...15

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson Dag

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare?

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Innehåll Resultat Norrbotten Bättre liv för sjuka äldre Förstärkt utskrivning från sjukhus Förstärkt samverkan i öppenvård Framgångsfaktorer Hur går vi vidare 2014?

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller Vårdkonsumtion Vårdkonsumtion - vårdtillfällen Vårdkonsumtion 2005 Antal vårdtillfällen per 1000 inv alla specialiteter Uppsala Jämtland Blekinge US US US Eget Summa köpt Halland Västra Götaland Halland

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Att mäta effektivitet i vård och omsorg

Att mäta effektivitet i vård och omsorg Att mäta effektivitet i vård och omsorg Kristina Stig Enheten för öppna jämförelser 1 2015-05-07 Modellen för effektivitetsanalys God vård och omsorg t 2015-05-07 Effektivitetsanalyser 3 Modell för effektivitet

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg,,, Örebro 2005-05-25 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör

Läs mer

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor Vårdförbundet i siffror 2010 Barnmorskor Barnmorskor Medlemsstatistik Vårdförbundet har 5 556 barnmorskemedlemmar varav 90 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma barnmorskorna är 42 procent mellan

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Nyckeltal Rapport Hörselvård

Nyckeltal Rapport Hörselvård Nyckeltal 2014 Rapport Hörselvård Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitionslista...4 3 Beskrivning...5 4 Verksamhetsbeskrivning och länsprofilgrafer...11 5 Nyckeltalsgrafer länsnivå...22

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer