Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014"

Transkript

1 Landstinget Dalarna 1(6) Labnytt KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT FRÅN LABORATORIEMEDICIN Rutiner inom gällande hantering av prover i fall av misstänkt Ebola-infektion i Dalarna sid 2 AKTUELLT FRÅN KLINISK KEMI Prover från intraosseös nål sid 3 Analys av B-Cyklosporin och B-Tacrolimus under kommande helger sid 3 Start av nya analysinstrument inom klinisk kemi och flytt av Mora lab och blodcentral, vecka sid 3 Byte till plasmarör vid provtagning utanför sjukhusen sid 4 AKTUELLT FRÅN KLINISK MIKROBIOLOGI Telefonsvar från Mikrobiolog lab. vid t ex blododling sid 5 AKTUELLT FRÅN KLINISK PATOLOGI OCH CYTOLOGI E-remiss och svar införs efter nyår sid 6 Labnytt önskar alla läsare

2 Landstinget Dalarna 2(6) AKTUELLT FRÅN LABORATORIEMEDICIN Rutiner inom gällande hantering av prover i fall av misstänkt Ebola-infektion i Dalarna En arbetsgrupp bestående av verksamhetschef och biträdande v-chef, överläkare klinisk kemi och klinisk mikrobiologi och avdelningschefer inom har diskuterat fram rutiner för hantering av prover i fall av misstänkt Ebola-infektion i Dalarna. Prover från patienter med misstänkt Ebola-infektion kommer att hanteras isolerat från laboratoriemedicins befintliga lokaler. Ett mobilt patientnära laboratorium ska upprättas på Infektionskliniken Falu lasarett för att erbjuda de mest nödvändiga analyserna med vårdnära analysutrustning. Dessa instrument ska vara på plats max 3 timmar efter att larmet har kommit in till klinisk kemi i Falun. En lista ska sammanställas över analyser som kommer att erbjudas med vårdnära utrustning, baserat på nationella rekommendationer och i dialog med Infektionskliniken. Endast utsedd personal som utbildats för arbete med Ebolasmitta, t ex hantering av skyddsutrustning och desinfektion, får utföra de aktuella analyserna. En kort instruktion om rutiner gällande sanering av kontaminerade ytor på laboratorier ska skrivas. Gällande avlidna patienter med misstänkt Ebola-infektion kommer obduktion inte att utföras. Kroppen ska transporteras i dubbla plastsäckar. Obduktionstekniker ska hantera dessa fall i full skyddsutrustning. Prover från patienter med misstänkt Ebola-infektion räknas som smittförande till dess att provsvar från Folkhälsomyndigheten visar negativt resultat för Ebolavirus. Tibor Tot Verksamhetschef

3 Landstinget Dalarna 3(6) AKTUELLT FRÅN KLINISK KEMI Prover från intraosseös nål Om man tar prover ur intraosseös nål kan man ha nytta av analyserna Hb, Glukos, CRP och Blodgruppering. Från jämförande studier kan man dra slutsatsen att Hb och Glukos har jämförbara koncentrationer i blod och benmärg. För CRP finns inga jämförande studier, men teoretiskt borde det inte vara någon större skillnad. Eftersom provmaterialet kan innehålla benfragment är det inte tillåtet att analysera dessa prover på analysinstrument, inklusive blodgasinstrument, inom Klinisk Kemi. Det riskerar att förstöra analysutrustningen. Hb, CRP och Glukos utförs bäst med patientnära instrumentering. Prov tas i EDTA-rör. Blodgruppering sägs vara jämförbar i blod och benmärg. Däremot är BAS-test inte tillförlitligt i prover från intraosseös nål. Blodgruppering kan utföras på Blodcentralen, använd EDTA-rör (7 ml). Det är viktigt att det anges på remissen att provet har tagits intraosseöst. Mattias Aldrimer, överläkare Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin Analys av B-Cyklosporin och B-Tacrolimus under kommande helger Under Jul- och Nyårshelgerna kommer B-Cyklosporin och B-Tacrolimus att analyseras 25 december, 27 december och 1 januari. Det är en anpassning till de extra provtransporter som kommer att gå från länet till Falun dessa dagar. Provet måste komma till kem.lab Falun senast kl.11:00 för provsvar senast kl.15:00. Vardagar utförs analys dagligen om prov finns. Senaste inlämningstid kl. 10:00. Svar senast kl. 15:00. Anna Bleckur Avd. chef klinisk kemi Falun

4 Landstinget Dalarna 4(6) Start av nya kemiinstrument inom LmD och flytt av Lab och Blodcentral i Mora Onsdagen den 14 januari 2015 startas analyser på ny analysutrustning inom klinisk kemi i hela länet. Förberedelser av en ny automation har pågått under hela 2014 och idrifttagning av instrumenten påbörjades i maj 2014 med ny koagulationsutrustning. Utrustningen för immun-kemi har startats vecka 43. Samma datum, 14 januari 2015, flyttar kem.lab och blodcentralen i Mora till nya lokaler som finns på plan 2 Mora lasarett, mitt emot läkarexpeditioner för medicinkliniken (gamla röntgenarkivet). Under flyttningen kan det bli en viss fördröjning av provsvar pga. omkoppling av datasystemet till nya analysinstrument. Provtagningen på lab. i Mora är stängd hela dagen den 14/1. Patienter som kommer för provtagning från och med 15 januari hänvisas till plan 2 Mora lasarett, väntrum mitt emot ortopedteknik. Blodgivare får egen ingång från lasarettets baksida. Skyltning och hänvisningar kommer att sättas upp. Mer information i kommande Labnytt samt på flera andra sätt. Sivert Stenman Bitr. verksamhetschef LmD Åsa Haglund Avd. chef klinisk kemi Mora Byte till plasmarör för de vanligaste analyserna. Till beställare utanför sjukhusen som skickar prover till klinisk kemi i Landstinget Dalarna! Idag rekommenderar vi att beställare utanför sjukhusen använder serumrör (rör utan tillsats med gel, guldgul propp) för Rutin Kemi-analyser och att plasmarör (rör med Li-heparin med gel, mintgrön propp) används inom sjukhusen. I samband med byte av instrument för dessa analyser, som planeras till mitten av januari 2015, vill vi att även beställare utanför sjukhusen tar Rutin Kemi-prover i plasmarör. Vi vill därför uppmana er att beställa hem plasmarör (Li-heparin med gel mintgrön propp), beställningsnummer Mediq 47984, till mitten av januari Ian Jones öl Klinisk kemi

5 Landstinget Dalarna 5(6) AKTUELLT FRÅN KLINISK MIKROBIOLOGI Telefonsvar från Mikrobiolog lab. vid t ex blododling Tidigare skrevs lab. svar ut på papper och skickades med vanlig post. Idag får majoriteten av kunderna elektroniska svar. Behovet av telefonsvar har därför minskat. Mikrobiologen kommer inte att sluta lämna telefonsvar, men det kommer att ske i färre fall än tidigare. Det åligger svarsmottagare att organisera arbetet så att lab. svar snarast blir lästa och bedömda av läkare. Blododling. Även i fortsättningen kommer telefonsvar att lämnas som ett preliminärsvar så fort växt av bakterier har påvisats. Därefter blir det en förändring mot tidigare, svar av arttypningar och resistensbestämningar kommer inte regelmässigt att telefonbesvaras. Endast i de fall då mikrobiologen bedömer det särskilt angeläget, t ex vid oväntat bakteriefynd eller oväntad bakterieresistens, kommer uppföljande telefonsvar att ges. Cerebrospinalvätska. Liksom vid blododling kommer preliminärsvar att lämnas per telefon vid växt. Legionellaantigen i urin telefonsbesvaras om positiv Pneumokockantigen i urin telefonbesvaras om positiv Sårodling. Fynd av betahemolyserande streptokocker grupp A i sårodling kommer att telefonbesvaras (pga. att allvarliga nekrotiserande infektioner orsakade av grupp A streptokocker förekommer). Faecesodling. Alla fynd av anmälningspliktiga bakterier enligt smittskyddslagen telefonbesvaras. Även positiva prov för toxinproducerande Clostridium difficile telefonbesvaras. MRSA. Nyupptäckta patienter telefonbesvaras VRE. Nyupptäckta patienter telefonbesvaras. ESBL. Telefonbesvaras i vissa situationer, t ex patient som vårdas på IVA, eller patient med allvarliga symtom, t. ex hög feber, enligt remissen Pleuravätska. Kommer inte längre att telefonbesvaras Peritonealvätska. Kommer inte längre att telefonbesvaras Göran Hedin öl klinisk mikrobiologi

6 Landstinget Dalarna 6(6) AKTUELLT FRÅN KLINISK PATOLOGI OCH CYTOLOGI E-remiss och svar från klinisk patologi och cytologi införs efter nyår På grund av hög arbetsbelastning och låg bemanning vid flera områden inom Dalarna måste vi tyvärr flytta fram starten av elektronisk beställning från och svar till TakeCare för klinisk patologi och cytologi. Vi planerar nu för ett införande så snart det går efter nyår Eva Bodeström Avd. chef klinisk patologi och cytologi LABORATORIEMEDICIN DALARNA KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI TRANSFUSIONSMEDICIN Avesta lasarett, Falu lasarett, Avesta lasarett, Borlänge sjukhus Borlänge sjukhus Falu lasarett, Falu lasarett, Ludvika lasarett, KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI Ludvika lasarett, Mora lasarett, Falu lasarett, Mora lasarett,

Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009

Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009 Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén

Läs mer

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Innehållsansvarig: Aino Kempe, Hygiensköt/ass, Vårdhygien (ainke); Bert Ove Larsson, Verksamhetschef, Giltig från: 2014-10-22 Infektionsklinik läkare (beola);

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Tack till alla som svarat på kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB) 2013. KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och

Läs mer

Genvägen till en diagnos

Genvägen till en diagnos I framkant Genvägen till en diagnos Kundsamtal som ökar förståelsen s2 s 10 Mervärde med patogeninaktivering s 14 Vinnande koncept för säkrare väg i vården s 17 2014 2015 s c i l i f e l a b Genvägen till

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Landstingets revisorer 2006-03-22 Dnr REV/9/2006. Bemanningssamordning m m vid Östersunds sjukhus 1 (2)

Landstingets revisorer 2006-03-22 Dnr REV/9/2006. Bemanningssamordning m m vid Östersunds sjukhus 1 (2) 1 (2) Landstingets revisorer 2006-03-22 Dnr REV/9/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Revisor Majvor Enström, 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Bemanningssamordning m m vid Östersunds sjukhus

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Tratten. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård. Nummer 3 maj-juni 2015

Tratten. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård. Nummer 3 maj-juni 2015 Tratten Informationstidning för personal inom mödrahälsovård Nummer 3 maj-juni 2015 I detta nummer: Mödrahälsovård s 03-10 Margareta Goop frågor & svar mm. s 11-13 Aktuellt s 14 Fox-texten s 15 Barn- och

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge

Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge Rev jan 2014 Smittskyddsläkaren Pandemisk influensa beredskapsplan för Blekinge, reviderad januari 2014 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling - Nyhetsbrev nr 5 från Transportstyrelsen Här kommer ytterligare ett nyhetsbrev i serien "Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling". I detta

Läs mer

Nr 4 2013 Volym 17. Kvalitetspris till Östersund Utlokaliserad läkarutbildning vid Norrlands Universitetssjukhus Enkel standardvårdplan för pneumoni

Nr 4 2013 Volym 17. Kvalitetspris till Östersund Utlokaliserad läkarutbildning vid Norrlands Universitetssjukhus Enkel standardvårdplan för pneumoni Nr 4 2013 Volym 17 Kvalitetspris till Östersund Utlokaliserad läkarutbildning vid Norrlands Universitetssjukhus Enkel standardvårdplan för pneumoni LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER

Läs mer

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA 1 1 Direktiven finns att ladda hem från www.sll.se (Arbeta hos oss, Landstinget som arbetsgivare) samt www.smittskyddsenheten.nu Bilagor: se www.intranat.sll.se

Läs mer

Varför kan det ta så lång tid på röntgen?

Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Röntgenremissens gång Röntgenremissens gång En del patienter tycker att väntetiden kan bli lång vid röntgenavdelningen. Vi vill därför förklara vad som händer

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer