Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88"

Transkript

1 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk kemi och farmakologi (KKF). KKF har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig kunskap om kundernas behov. Utskick Datum: Målgrupp: Avdelningschefer och verksamhetschefer på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Primärvården. Syftet: Mäta kundernas uppfattning om laboratoriets tjänster. Genom kundernas synpunkter utveckla verksamheten. Metod: Elektronisk enkät utskickad via E-post (webropol)och svaren är anonyma. Antal E-postadresser som enkäten skickades till:250 Antal besvarade: 88 Vi tog inte bort några E-postadresser utan skickade ut till samtliga AC och VC. Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88 Hur ofta nyttjar avdelningen laboratoriets tjänster? Personer som har svarat på frågan: 88 Akademiska laboratoriet (5)

2 Laboratoriets sortiment, beställnings- och svarsrutiner. Mycket Nöjd Inte alltid Är du med analyssortimentet? Är du med analyssortimentet på jourtid? Är du med beställningsrutinerna vid elektronisk beställning i CosmicRoS? Är du med sättet som provsvar rapporteras? Är du med hur provsvar utformats? Är du med provsvarstiderna? Totalt Servicegrad. Är du med bemötandet vid kontakt med laboratoriet? Är du med laboratoriets telefontillgänglighet? Är du med hur kommunikationen fungerar med laboratoriets läkare? Är du med hur laboratoriet tar till vara synpunkter som du lämnar in? Är du med laboratoriets hantering av fel eller problem? Mycke t Nöjd Inte alltid Miss Vet ej Totalt Medelvärde Miss Vet ej Totalt Medelvärde Totalt Akademiska laboratoriet (5)

3 Hur ofta söker du information på laboratoriets webbsida? Hur tycker du att funktionen SÖK ANALYS på webbsidan fungerar? Tycker du att informationsbladet Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi ger dig den information du behöver? Personer som har svarat på frågan: 82 Akademiska laboratoriet (5)

4 Kommentarer I enkäten fanns även möjlighet för kunderna att delge kommentarer och synpunkter. Här följer sammanställning av synpunkterna och svar från Klinisk kemi och farmakologi. Cosmic, remiss och svar (RoS) Önskemål om att få fler sk skickeprover beställningsbara i CosmicRoS och med svar i CosmicRoS. Svar: Idag finns ca 120 sk skickeprov inlagda i CosmicRoS. Beställning läggs in av vårdenhet och svar kommer sedan via laboratoriet in i CosmicRoS. Fler analyser (skickeprov) är på gång att läggas in. Lista över vilka analyser som är skickeprov finns på Cosmics webbplats: Cosmic-elektronisk patientjournal/manualer och instruktioner/remiss och svar/provbunden/skickeprover. Önskemål om att vårdenheterna själva ska kunna radera beställning när felbeställningar gjorts. Svar: Man kan radera en beställning så länge den inte är skickad. Bemötande Önskvärt att bemötandet från Klinisk kemi och farmakologi blir bättre både vad gäller telefontillgänglighet och trevligt bemötande i telefon. Svar: Denna punkt framkom även i enkäten 2010, det vi har gjort är att vi med teleadministrations hjälp har ändrat telefonin in till KKF. För att få lugn och ro i analysarbetet så går alla samtal dagtid till vår reception ( ), som vid behov slussar telefonsamtalen vidare till rätt person. Vi tar till oss kritiken om vänligt bemötande och jobbar på att bli bättre. Webbsidan för provtagningsanvisningar Kommentarer om att sökfunktionen i Sök analys är svår att använda dvs svårt att hitta analyser. Det är svårt att hitta vissa blodprover, olika namn används. Svar: Idag finns flera olika sätt att söka efter en analys/undersökning, de olika sätten att söka finns beskrivna vid sökrutan. Det som inte står är att om man ställer markören i sök-rutan och trycker enter så kommer alla analyser fram A-Ö som Akademiska laboratoriet analyserar. Vi vill att sökfunktionen ska vara så bra och enkel som möjligt. I enkäten fick vi inte några förslag på hur man vill att det ska fungera. Förbättring bör ske i samarbete med användarna. Önskemål om att informationen i provtagning och tolkning förbättras. Svar: En översyn är startad och successivt kommer kompletteringar att genomföras. Vi önskar att få information från kunder om något är otillräckligt löpande, via Kontakta oss. Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi Synpunkter på hur och var meddelandet Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi ser ut och publiceras. Svar: Fr.o.m. januari 2010 publiceras meddelandeblad från Akademiska laboratoriet på Landstingets webbplats Nyheter från landstinget. Vi kommer att ta upp med kommunikationsavdelningen att vården inte ser vår information för att få en bättre placering på webbsidan. Akademiska laboratoriet (5)

5 Koppling av patientnära instrument till Cosmic patientjournal Önskemål om att analyssvaren från patientnära instrument överförs till Cosmic. Svar: Detta arbete har startats. Förhoppningen är att kunna påbörja ett införande under Telefonsvar på fler analyser Önskan om att låga B-Hemoglobin och höga och låga P-Glukosvärden ska ringas. Svar: Provsvaren rapporteras numera kontinuerligt in i Cosmic och finns därmed tillgängliga i vården. Behovet av att rapportera via telefonpåringning har därför minskat och kan i många fall upplevas som störande i det kliniska arbetet. Vår telefonrapporteringslista är utarbetad tillsammans med Akademiska sjukhusets kliniker och är med avsikt kort, med fokus på de tillstånd som kräver snabbare omhändertagande. Lista över vilka analyser/analysresultat som är rings finns på Cosmics webbplats: Cosmic-elektronisk patientjournal/manualer och instruktioner/remiss och svar/provbunden/analysresultat som telefonrapporteras. Sammanställningen av enkäten är gjord av Karin Fugmann, Ingrid Wahlberg och Mats Stridsberg. Tack till Tomas Mäkinen för teknisk support. Akademiska laboratoriet (5)

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Tack till alla som svarat på kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB) 2013. KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Beställning och svar inom laboratoriemedicin

Beställning och svar inom laboratoriemedicin KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centrum Programmet för Medicinsk informatik Vårdens organisation och ledning, 4p Ht 2005 Kursledare:

Läs mer

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009

Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009 2009-12-30 RAPPORT Anders Karlsson 2 bilagor Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009 Inledning Den 23 november 2009 genomfördes en halvdagskonferens

Läs mer

Redovisning Årsarbetstidsenkäten.

Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Bakgrund På föreningens årsmöte (RS) 2013 fick Föreningsstyrelsen i uppdrag, via motionen 13:37, att göra en enkät för att samla in medlemmarnas synpunkter på årsarbetstid.

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl. 17 19 Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området Rapport Kundundersökning riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området 2005 Borås 2006-03-29 Handläggare Gun Andersson Verksamhetsutvecklare Personal- och Utvecklingsenheten

Läs mer

Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om

Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om Med Mårdskog & Lindkvist Matgrossistens webbshop kan du beställa varor precis när det passar dig. Den är enkel att använda och hjälper dig

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015.

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015. Ansökningsformulär Uppdrag som utbildare och samordnare inom Colour of Love För att få den information vi behöver från dig som ansöker och för att kunna rekrytera på ett så rättvist sätt som möjligt vill

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer