STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013."

Transkript

1 STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten Vi förbättrar din dag.

2 Resultatet av kundenkäten Vad tycker hushållen i Dalarna om sin kommuns avfallshantering och vattentjänster? Det frågades i en kundenkät som skickades ut till ett slumpvis urval av kunder i höstas. Svaren har gett oss värdefull information om våra kunders syn på våra verksamheter. Glädjande är att det sammanfattande omdömet om Dala Vatten och Avfall och dess verksamheter i ökande trend är mycket bra. Överlag tycker man att det fungerar bra eller mycket bra i våra kommuner Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Varannat år skickas kundenkäter ut till ett antal hushåll i Dalarnas kommuner. Det gick ut avfallsenkäter och VA-enkäter i varje kommun. I Gagnef svarade 357 st på avfallsenkäten och 371 på VA-enkäten. I Leksand svarade 387 st på avfallsenkäten och 391 på VA-enkäten. I Rättvik svarade 376 st på avfallsenkäten och 376 på VA-enkäten. I Vansbro svarade 321 st på avfallsenkäten och 359 på VA-enkäten. Vi tar del av resultaten från enkäterna för att se hur nöjda kunderna är med oss, vår service och våra tjänster. Vi får sammanställda staplar som jämförs med Dalarna i sin helhet, och jämförs med tidigare års undersökningar samt de enskilda kommentarer, s k fritext som skrivits av kunderna. Utifrån resultaten ser vi vad våra kunder tycker fungerar bra, vad som fungerar mindre bra, vad man tycker är viktigt, och vi tar med det i vår verksamhetsplanering för att utveckla och förbättra servicen. I det här dokumentet har vi lyft fram en del av frågorna och lagt kommentarer till dem. Frågor om AVFALLSHANTERING startar på sid 3. Frågor om VATTENTJÄNSTER startar på sid 8.

3 AVFALLSHANTERING Andel kunder som är ganska eller mycket nöjda efter ett besök vid kommunens återvinningscentral. 9 2 Bild I Leksand har vi Dalarnas mest uppskattade återvinningscentral, vilket vi är stolta över. Det är en sammanvägning av olika frågor kring ÅVC som jämförts mellan kommunerna i Dalarna. Siffrorna visar att satsningarna på att bygga om ÅVC:erna i Leksand och Rättvik gett positiva resultat. Kunnigheten och servicekänslan hos personalen (se bild 3) påverkar också nöjdheten i alla kommuner. I Gagnef finns synpunkter på framkomligheten på ÅVC. I Djurås kommer vi att utföra förbättringar av återvinningscentralen. Det finns många önskemål om utökade öppettider (se bild 2). Även i Vansbro finns många önskemål om utökade öppettider (se bild 2) samt att man vill ha närmare till återvinningscentralen. Andel som är ganska eller mycket nöjda med återvinningscentralens öppettider Bild 2 Det finns många önskemål om utökade öppettider på ÅVC. Vi arbetar just nu med en översyn av våra öppettider för att kunna öka tillgängligheten till återvinningscentralerna. 3

4 AVFALLSHANTERING Andel som är ganska eller mycket nöjda med personalens kunnighet och servicekänsla på återvinningscentralen Bild 3 Det är mycket glädjande att omdömet om vår personal på ÅVC ligger högt. Våra fantastiska medarbetare fortsätter att arbeta med trivsel och service på ÅVC. Vi utbildar och utvecklar för att behålla denna höga nivå. Andel som är ganska eller mycket nöjda med hämtning av kärlavfall Bild 4 Undersökningen visar att många är nöjda med hämtningen av kärlavfall / tömningen av avfallskärlen. Resultatet från enkäten ger inget entydigt svar på vilket område kring hämtningen som behöver förbättras mest. Men vi fortsätter utveckla och förbättra denna tjänst. 4

5 AVFALLSHANTERING Andel kunder som har ganska eller mycket stort förtroende för att det avfall kommunen samlar in återvinns på ett riktigt sätt Bild 5 I tre av fyra av våra kommuner ligger vi över medelvärdet i Dalarna. Det sorterade avfallet som kommer in återvinns i väldigt hög grad. Vi kommer att fortsätta ge information om vart avfallet tar vägen, och att sortering och återvinning verkligen gör nytta. Andel som är ganska eller mycket nöjda med hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person Bild 6 Vi behöver stärka oss på den här punkten, även om vi ligger på ungefär samma värde som övriga Dalarna. Vi jobbar för att förbättra möjligheterna att nå oss. 5

6 AVFALLSHANTERING Andel som är ganska eller mycket nöjda med information om källsortering Bild 7 Vi samarbetar med övriga kommuner i Dalarna via Dala Avfall för att nå ut med information om källsortering. DalaAvfall är ett samverkansorgan där alla avfallsorganisationer i Dalarna samarbetar inom olika frågor för att kunna dela resurser och erfarenheter på bästa sätt. Andel som är ganska eller mycket nöjda med bemötandet i kundtjänst Bild 8 Vår kundtjänst servar både VA- och avfallskunder i de fyra kommunerna. Vår målsättning är att ge den support som behövs och ge våra kunder ett bra bemötande. I undersökningen har vi fått olika resultat beroende på om man är avfalls- eller VA-kund (se bild 13) vilket vi kommer att analysera. 6

7 AVFALLSHANTERING Andel som är ganska eller mycket nöjda med kommunens avfallshantering Bild 9 Det sammanfattande omdömet visar att en stor andel av våra kunder är ganska eller mycket nöjda med kommunens avfallshantering. Glädjande är också att vi ser att nöjdheten stigit sedan senaste mätningen. Vi har med resultatet av denna enkät fått reda på vilka områden som våra kunder vill att vi ska utveckla. Vår strävan är att vid nästa mättillfälle (år 215) ha förbättrat oss ytterligare. 7

8 VATTENTJÄNSTER Andel kunder som tycker dricksvattnet smakar ganska eller mycket gott Bild Vi har en mycket god dricksvattenkvalitet i våra kommuner. Alla vattentäkter utom en är grundvatten. Tällberg tar ytvatten från Siljan. Även den leveransen är av hög kvalitet. Vi arbetar ständigt för att behålla den goda dricksvattenkvaliteten i kommunerna. Vi underhåller, förbättrar och utvecklar vattenledningsnätet och nya vattentäkter utreds. Vi informerar om vikten av att skydda vårt gemensamma grundvatten från föroreningar. Andel kunder som tycker dricksvattnet är klart och rent Bild 11 Vi tar kontinuerligt vattenprover för att kontrollera kvaliteten på vårat vatten, så att vi kan leverera dricksvatten enligt Livsmedelsverkets krav. 8

9 VATTENTJÄNSTER Andel kunder som tycker utformningen av fakturorna är ganska eller mycket bra Bild 12 Vår strävan är att fakturan ska vara lättläst och samtidigt så informativ som möjligt. Andel kunder som tycker att bemötandet i kundtjänst är ganska eller mycket bra Bild 13 Vår kundtjänst servar både VA- och avfallskunder i de fyra kommunerna. Vår målsättning är att ge den support som behövs och ge våra kunder ett bra bemötande. I undersökningen har vi fått olika resultat beroende på om man är avfalls- eller VA-kund (se bild 8) vilket vi kommer att analysera. 9

10 VATTENTJÄNSTER Andel kunder som tycker att det sammanfattande omdömet om leverantören av VA-tjänster är ganska eller mycket bra Bild 14 Dala Vatten och Avfall AB är ett kommunalägt bolag som ska leverera VA-tjänster till Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbros kommuninnevånare. Vår uppgift är att vidareutveckla de kommunala VAtjänsterna inom våra fyra kommuner så att vi kan ha en bra VA-försörjning som motsvarar framtidens krav med avseende på driftsäkerhet, miljö och kvalitet. Det är glädjande att se att våra kunder tycker att vi är en bra leverantör av VA-tjänster.

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Kundundersökning VESUA 2014

Kundundersökning VESUA 2014 Kundundersökning VESUA 2014 Slutrapport Kicki Moln 0 TACK!! En stor eloge till de kundservice medarbetare på Vetab, Sävsjö Energi, Eksjö Energi, Uppvidinge kommun och Vaggeryds kommun som har ställt upp

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Vatten och avlopp 2014

Vatten och avlopp 2014 Vatten och avlopp 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Vatten Sid 16-22 Avlopp Sid 23-29 Kunskap, attityd

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer