Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010"

Transkript

1 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Metodbeskrivning. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S5MAJ10. Ansvarig för undersökningen åt Vara kommun är Örjan Hultåker. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Metodbeskrivning 4 Nöjd Särskilt Boende-index 5 Boendet 8 Aktiviteter 9 Vardag 10 Kommunal hälso- och sjukvård 12 Maten och måltiden 13 Personalen 15 Trygghet 17 Tjänstegarantier 18 2

3 Sammanfattning I årets undersökning har 89 brukare besvarat frågor. En majoritet har fått hjälp av anhöriga med att skriva ned svaren eller med att besvara frågorna. SKOP har beräknat ett Nöjd Särskilt Boende-index som kan variera mellan som lägst 0 och som högst 100. För alla med särskilt boende i Vara är nöjdindex i genomsnitt 64, vilket är lägre än i 2008 års undersökning (genomsnitt=70). Äldre personer är mer nöjda än vad yngre är. Nöjdindex för särskilt boende är lägre än motsvarande nöjdindex för hemtjänsten (77). Det kan finnas flera orsaker till detta, men en av dem kan vara att det är fler med särskilt boende än brukare inom hemtjänsten som har haft hjälp av anhöriga med att besvara frågorna. Anhöriga kan ha andra referenspunkter än brukarna själva och kan därför i större utsträckning jämföra med hur det är i samhället i stort. Högst är nöjd-index i Vindhemsgården (genomsnitt=71). För några av de enheter som har särskilt boende ligger Nöjd Särskilt Boende-index mycket lägre, lägsta genomsnittsvärdet är 62. En första målsättning för alla enheter bör vara att nå upp till minst 70 som genomsnittligt Nöjd Särskilt Boende-index. Liksom tidigare år ger brukarna relativt höga betyg till själv boendet, men trivseln har minskat sedan tidigare år. Brukarnas möjlighet att bestämma över sin egen vardag har minskat jämfört med tidigare. Liksom inom hemtjänsten får personalen genomgående bra betyg, men de svarande upplever att personalen har ont om tid. Aktiviteterna får liksom tidigare låga genomsnittsbetyg, och möjligheterna att komma ut har minskat enligt brukarnas uppfattning. När det gäller Vara kommuns tjänstegarantier anser de flesta svarande att kommunen uppfyller sina garantier med två undantag. En majoritet av de boende (55 procent) anser inte att garantin uppfylls för val mellan 2 rätter till middag. Det är också många (65 procent) som anser att kommunen inte uppfyller garantin att få komma ut i friska luften. Det är större andel än tidigare som anser den tjänstegarantin inte uppfylls. 3

4 Metod Frågeformulär I 2010 års undersökning har i stort sett samma frågor använts som vid de undersökningar som Vara kommun genomförde åren 2006 och Frågorna hade i huvudsak fasta svarsalternativ men formuläret avslutades med en öppen frågor som efterlyste kommentarer och synpunkter. Datainsamlingsmetod Brukarna fick frågeformuläret för att besvara frågorna skriftligt. Cirka 90 procent har fått hjälp av anhöriga med att skriva ned svaren eller att besvara frågorna. Datainsamlingsperiod Formulären delades ut i februari. De som inte hade svarat efter det första utskicket fick en skriftlig påminelse. I redovisningen har alla svar medtagits som kom till SKOP före den 30 april. Svarsfrekvens och bortfall Totalt delades 117 frågeformulär ut till personer med särskilt boende. Av de 117 utdelade frågeformulären har 89 besvarats, vilket ger en svarsfrekvens om 76 procent. Resultatredovisningen Eftersom andelen ej svar varierar starkt mellan frågorna redovisas i årets undersökning bara svaren från dem som verkligen har besvarat de olika frågorna. Tidigare års resultat har räknats om efter samma principer för att ge jämförbarhet. Poststratifiering Svaren har poststratifierats (viktats) med avseende på de fem boenden som ingår i årets undersökning. Det innebär att varje boende har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av alla med särskilt boende i Vara kommun. 4

5 Nöjd Särskilt Boende-index SKOP har för Vara skapat ett Nöjd Särskilt Boende-index (NSBI) som varierar mellan 0 och 100. Det bygger på tre frågor till brukarna - Övergripande betyg: Hur nöjd är Du med hjälpen/omvårdnaden i sin helhet? - Motsvarar förväntningarna: Hur väl uppfyller Ditt äldreboende Dina förväntningar på det? - Jämförelse med idealet: Föreställ Dig ett äldreboende som är perfekt i alla hänseenden. Hur nära eller långt ifrån ett perfekt äldreboende bor Du? Det genomsnittliga Nöjd Särskilt Boende-index är 64 bland samtliga som besvarat frågorna ; Tabell 39. Det är en minskning om sex enheter sedan år 2008 (genomsnitt=70). Genomsnittligt Nöjd Särskilt Boende-index och delfrågor Skala mellan 0=maximalt missnöjd och 100=maximalt nöjd Nöjd Särskilt Boende-index Övergripande betyg Motsvarar förväntningarna Jämförelse med idealet Medel NSBI Serie1 Serie2 64 procent är nöjda har ett NSBI över 60 Två av tre som har särskilt boende (64 procent) är nöjda och har ett Nöjd Särksilt Boende-index (NSBI) över 60; Tabell 39. Äldre personer med särskilt boende är i genomsnitt mer nöjda än yngre personer. Andel missnöjda En kommun bör sträva efter att öka Nöjd Särskild Boende-index (NSBI), vilket kan ske på flera olika sätt. Ett sätt är att de redan nöjda blir mer nöjda. Ett annat sätt är att få de missnöjda att sluta vara missnöjda, att de blir åtminstone neutrala och helst nöjda. 5

6 Enligt SKOP:s uppfattning bör kommuner ha dubbla mål - dels att höja det genomsnittliga NSBI - dels att minska antalet missnöjda brukare. Av personer med särskilt boende är det 20 procent som är missnöjda, dvs. de har ett NSBI under 41. Genomsnittligt Nöjd Särskilt Boende-index (NSBI) Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Samtliga Man Kvinna år eller yngre år år eller äldre Medel NSBI Nöjd Särskilt Boende-index (NSBI) Skala mellan 0=maximalt missnöjd och 100=maximalt nöjd % NSBI 0-40 Missnöjda NSBI Varken/eller NSBI Nöjda 6

7 Nöjd Särskilt Boende-index i olika boenden Det är stora skillnader mellan de olika boendena när det gäller genomsnittligt NSBI. År 2010 är det högst i Vidhemsgården (71) och Kvänumsgården (68). Genomsnittligt Nöjd Särskilt Boende-index (NSBI) Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Samtliga Tornumsgården Kvänumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Solgården lgh Medel NSBI År 2008 År

8 Boendet - Har Du Dina egna möbler i bostaden? - Trivs Du i Ditt rum/din lägenhet? - Är de gemensamma lokalerna trivsamma? - Trivs Du där Du bor? Alla (100 procent) har sina egna möbler; Tabell 1. Av dem som har besvarat frågorna är de flesta nöjda med sitt boende, men trivseln har minskat sedan tidigare år; Tabellerna 2-4. Boendet 2010 Trivs Du i Ditt rum/din lägenhet? Är de gemensamma lokalerna trivsamma? Trivs Du där Du bor? % Ja alltid Ja oftast Boendet Trivs Du i Ditt rum/din lägenhet? Är de gemensamma lokalerna trivsamma? Trivs Du där Du bor? % Ja alltid + Ja oftast År 2006 År 2008 År

9 Aktiviteter - Har Du möjlighet att delta regelbundet i någon aktivitet? - Får Du komma ut när Du så önskar? Av dem som har besvarat frågorna är det är det relativt få (34 procent) som anser att de alltid eller oftast får komma ut när de så önskar. Den andelen som får koma ut har minskat sedan tidigare år. Ungefär varannan (56 procent) har oftast eller alltid möjlighet att deltaga regelbundet i någon aktivitet. Även den andelen har minskat; Tabellerna 5 och 6. Aktiviteter 2010 Får Du komma ut när Du så önskar? 9 25 Har Du möjlighet att delta regelbundet i någon aktivitet? % Ja alltid Ja oftast Aktiviteter Får Du komma ut när Du så önskar? Har Du möjlighet att delta regelbundet i någon aktivitet? % Ja alltid + Ja oftast År 2006 År 2008 År

10 Vardagen - Har Du möjlighet att själv bestämma över Din vardag? - Får Du gå upp när Du vill? - Får Du gå och lägga Dig när Du vill? - Får Du hjälp med att tvätta Dig och gå på toaletten när Du vill? - Får Du hjälp med att ta Din medicin om Du behöver det? - Får Du den hjälp Du behöver för att känna Dig ren och fräsch - Får Du, om Du behöver, hjälp att komma till läkare, tandläkare, hårfrisör eller liknande? Svaren redovisas i Tabellerna Det har skett en minskning av den andel som anser att de alltid eller oftast har möjlighet att bestämma över sin vardag. Vardagen 2010 Har Du möjlighet att själv bestämma över Din vardag? Får Du gå upp när Du vill? Får Du gå och lägga Dig när Du vill? Får Du hjälp med att tvätta Dig och gå på toaletten när Du vill? Får Du hjälp med att ta Din medicin om Du behöver det? 94 5 Får Du den hjälp Du behöver för att känna Dig ren och fräsch? Får Du, om Du behöver, hjälp att komma till läkare, tandläkare, hårfrisör eller liknande? % Ja alltid Ja oftast Trots att det är färre än tidigare som anser sig ha möjlighet att bestämma över sin vardag har det sedan år 2006 blivit en större andel som alltid eller oftast får hjälp med tvätt och toalettbesök. Det har också skett små successiva förbättringar så att det nu nästan är alla som anser att de får hjälp med att ta sin medicin samt hjälp att komma till läkare, tandläkare, hårfrisör eller liknande? 10

11 Vardagen Har Du möjlighet att själv bestämma över Din vardag? Får Du gå upp när Du vill? Får Du gå och lägga Dig när Du vill? Får Du hjälp med att tvätta Dig och gå på toaletten när Du vill? Får Du hjälp med att ta Din medicin om Du behöver det? Får Du den hjälp Du behöver för att känna Dig ren och fräsch? Får Du, om Du behöver, hjälp att komma till läkare, tandläkare, hårfrisör eller liknande? % Ja alltid + Ja oftast År 2006 År 2008 År

12 Kommunal hälso- och sjukvård - Tycker Du att Du får hjälp av kommunens sjuksköterska när Du behöver? - Lyssnar sjuksköterskan på Dina kunskaper, synpunkter och önskemål? - Tycker Du att sjuksköterskan kan sitt jobb? De flesta tycker att de får hjälp av kommunens sjuksköterska när de behöver det och sköterskan brukar lyssna på dem. Nästan alla anser att sjuksköterskan kan sitt jobb; Tabellerna Kommunal hälso- och sjukvård 2010 Tycker Du att Du får hjälp av kommunens sjuksköterska när Du behöver? Lyssnar sjuksköterskan på Dina kunskaper, synpunkter och önskemål? Tycker Du att sjuksköterskan kan sitt jobb % Ja alltid Ja oftast Kommunal hälso- och sjukvård Tycker Du att Du får hjälp av kommunens sjuksköterska när Du behöver? Lyssnar sjuksköterskan på Dina kunskaper, synpunkter och önskemål? Tycker Du att sjuksköterskan kan sitt jobb % Ja alltid + Ja oftast År 2006 År 2008 År

13 Maten och måltiden - Är maten god? - Är det variation på maten? - Passar mattiderna Dig? - Serveras maten på ett trevligt sätt - Är måltiderna trevliga? - Är miljön kring måltiden trevlig? Svaren redovisas i Tabellerna De flesta anser att maten alltid eller oftast är god, att det är variation, att mattiderna passar dem och att maten serveras på ett trevligt sätt. Det är dock en lägre andel än tidigare som anser att måltiderna är trevliga och att miljön kring måltiden är trevlig. Maten & måltiden 2010 Är maten god Är det variation på maten Passar mattiderna Dig Serveras maten på ett trevligt sätt Är måltiderna trevliga Är miljön kring måltiden trevlig % Ja alltid Ja oftast 13

14 Maten & måltiden Är maten god Är det variation på maten Passar mattiderna Dig Serveras maten på ett trevligt sätt Är måltiderna trevliga Är miljön kring måltiden trevlig % Ja alltid + Ja oftast År 2006 År 2008 År

15 Personalen - Har personalen tid för Dig? - Lyssnar personalen på Dina kunskaper, synpunkter och önskemål? - Är personalen vänlig och bemöter Dig med respekt? - Är personalen engagerad och positiv - Tycker Du att personalen kan sitt jobb? - Har Du någon Du kan tala med om sådant som är viktigt? Personalen får genomgående höga betyg; Tabellerna Det är dock ganska många brukare som inte anser att personalen har tid med dem. Brukarna upplever att tidspressen har ökat under de senaste åren. Det är också relativt många som inte har någon att tala med om sådant som är viktigt. Personalen 2010 Har personalen tid för Dig? Lyssnar personalen på Dina kunskaper, synpunkter och önskemål? Är personalen vänlig och bemöter Dig med respekt? Är personalen engagerad och positiv? Tycker Du att personalen kan sitt jobb? Har Du någon Du kan tala med om sådant som är viktigt? % Ja alltid Ja oftast 15

16 Personalen Har personalen tid för Dig? Lyssnar personalen på Dina kunskaper, synpunkter och önskemål? Är personalen vänlig och bemöter Dig med respekt? Är personalen engagerad och positiv? Tycker Du att personalen kan sitt jobb? Har Du någon Du kan tala med om sådant som är viktigt? % Ja alltid + Ja oftast År 2006 År 2008 År

17 Trygghet - Litar Du på att Du får hjälp när Du så behöver? - Känner Du Dig trygg? Tryggheten får genomgående höga betyg; Tabellerna Det har dock successivt skett en liten minskning av den andel som alltid eller oftast litar på att de skall få hjälp. Trygghet 2010 Litar Du på att Du får hjälp när Du så behöver? Känner Du Dig trygg? % Ja alltid Ja oftast Trygghet Litar Du på att Du får hjälp när Du så behöver? Känner Du Dig trygg? % Ja alltid + Ja oftast År 2006 År 2008 År

18 Tjänstegarantier Vara kommun har ett antal tjänstegarantier kring den service som kommunen tillhandahåller. Sju av frågorna handlade om huruvida kommunen uppfyllde dessa garantier. - Vi garanterar att Du får hjälp med uppstigning och påklädning när Du vill någon gång mellan kl och Vi garanterar att Du får hjälp med sänggåendet för natten och avklädning när Du vill någon gång mellan kl och på kvällen - Vi garanterar att Du skall kunna välja mellan 2 rätter till middag - Vi garanterar att Du får varm mat mellan kl och Du får hjälp med matning i lugn och ro om Du behöver det - Vi garanterar att Du får hjälp med hårvård och duschning 1 gång i veckan om Du så önskar - Vi garanterar att Du skall få komma ut i friska luften 1 gång i veckan om Du så önskar och ingen närstående/anhörig kan hjälpa Dig - Vi garanterar att Du får Dina behov tillgodosedda med hemtjänst om ingen korttids- eller avlastningsplats finns tillgänglig när Du bedömts ha behov av det De flesta brukarna anser att kommunen uppfyller fem av de sju undersökta garantierna; Tabellerna För två av garantierna är det färre som anser så. Det gäller garantin om att få välja mellan två rätter till middag som bara varannan brukare (45 procent) anser vara uppfylld. Än färre brukare (35 procent) anser att kommunen uppfyller garantin om att få komma ut i friska luften en gång i veckan. Samma två garantier har haft låg andel upplevd uppfyllelse även tidigare år. Den andel som anser att målen uppfylls har dessutom minskat successivt under senare år. 18

19 Tjänstegarantier Andel som anser att tjänstegarantierna uppfylls Vi garanterar att Du får hjälp med uppstigning och påklädning när Du vill någon gång mellan kl och Vi garanterar att Du får hjälp med sänggåendet för natten och avklädning när Du vill någon gång mellan kl och på kvällen Vi garanterar att Du skall kunna välja mellan 2 rätter till middag Vi garanterar att Du får varm mat mellan kl och Du får hjälp med matning i lugn och ro om Du behöver det Vi garanterar att Du får hjälp med hårvård och duschning 1 gång i veckan om Du så önskar Vi garanterar att Du skall få komma ut i friska luften 1 gång i veckan om Du så önskar och ingen närstående/anhörig kan hjälpa Dig Vi garanterar att Du får Dina behov tillgodosedda med hemtjänst om ingen korttids- eller avlastningsplats finns tillgänglig när Du bedömts ha behov av det % Ja alltid + Ja oftast År 2006 År 2008 År

20 Tabell 1: Har Du dina egna möbler i bostaden? Nej Ja svar År År Linden Björken Eken Kvänumsgården Kedumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Servicehuset Vara Södergården Tornumsgården Kvänumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Solgården lgh Man Kvinna Man Kvinna år eller yngre år år eller äldre år eller yngre år år eller äldre

21 Tabell 2: Trivs Du i Ditt rum/din lägenhet? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,6 146 År ,3 87 Linden ,6 7 Björken ,8 9 Eken ,7 9 Kvänumsgården ,8 16 Kedumsgården ,0 11 Stenkilsgården ,5 10 Vidhemsgården ,5 21 Servicehuset Vara ,7 28 Södergården ,4 10 Tornumsgården ,9 13 Kvänumsgården ,4 17 Stenkilsgården ,3 21 Vidhemsgården ,7 11 Solgården lgh ,4 22 Man ,6 37 Kvinna ,6 105 Man ,3 25 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

22 Tabell 3: Är de gemensamma lokalerna trivsamma? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,6 145 År ,5 87 Linden ,9 7 Björken ,9 9 Eken ,6 8 Kvänumsgården ,6 16 Kedumsgården ,0 11 Stenkilsgården ,3 9 Vidhemsgården ,5 21 Servicehuset Vara ,7 28 Södergården ,4 10 Tornumsgården ,5 13 Kvänumsgården ,5 17 Stenkilsgården ,2 21 Vidhemsgården ,9 11 Solgården lgh ,6 22 Man ,7 35 Kvinna ,6 105 Man ,4 25 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

23 Tabell 4: Trivs Du där Du bor? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,6 140 År ,2 85 Linden ,7 7 Björken ,8 8 Eken ,9 8 Kvänumsgården ,6 16 Kedumsgården ,3 10 Stenkilsgården ,4 10 Vidhemsgården ,2 19 Servicehuset Vara ,8 27 Södergården ,3 9 Tornumsgården ,1 13 Kvänumsgården ,0 17 Stenkilsgården ,3 20 Vidhemsgården ,5 11 Solgården lgh ,3 21 Man ,6 36 Kvinna ,6 101 Man ,1 24 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

24 Tabell 5: Har Du möjlighet att delta regelbundet i någon aktivitet? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,9 147 År ,7 86 Linden ,7 7 Björken ,3 9 Eken ,6 9 Kvänumsgården ,6 16 Kedumsgården ,2 12 Stenkilsgården ,0 10 Vidhemsgården ,3 21 Servicehuset Vara ,2 28 Södergården ,0 10 Tornumsgården ,8 13 Kvänumsgården ,9 17 Stenkilsgården ,6 20 Vidhemsgården ,1 11 Solgården lgh ,2 22 Man ,9 37 Kvinna ,9 105 Man ,6 24 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

25 Tabell 6: Får Du komma ut när Du så önskar? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,7 142 År ,2 83 Linden ,0 7 Björken ,4 9 Eken ,2 9 Kvänumsgården ,6 16 Kedumsgården ,3 11 Stenkilsgården ,0 10 Vidhemsgården ,4 18 Servicehuset Vara ,8 26 Södergården ,6 10 Tornumsgården ,2 13 Kvänumsgården ,5 17 Stenkilsgården ,3 20 Vidhemsgården ,6 9 Solgården lgh ,2 21 Man ,1 37 Kvinna ,6 101 Man ,4 25 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

26 Tabell 7: Har Du möjlighet att själv bestämma över Din vardag? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,1 145 År ,7 87 Linden ,1 7 Björken ,2 9 Eken ,4 9 Kvänumsgården ,1 15 Kedumsgården ,8 12 Stenkilsgården ,0 10 Vidhemsgården ,0 18 Servicehuset Vara ,3 29 Södergården ,0 10 Tornumsgården ,8 13 Kvänumsgården ,6 17 Stenkilsgården ,5 21 Vidhemsgården ,8 11 Solgården lgh ,8 22 Man ,3 36 Kvinna ,1 104 Man ,7 25 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

27 Tabell 8: Får Du gå upp när Du vill? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,3 145 År ,1 87 Linden ,4 7 Björken ,1 7 Eken ,8 9 Kvänumsgården ,1 16 Kedumsgården ,1 12 Stenkilsgården ,3 10 Vidhemsgården ,3 20 Servicehuset Vara ,3 29 Södergården ,0 10 Tornumsgården ,2 13 Kvänumsgården ,2 17 Stenkilsgården ,9 20 Vidhemsgården ,3 12 Solgården lgh ,2 22 Man ,3 36 Kvinna ,3 104 Man ,1 25 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

28 Tabell 9: Får Du gå och lägga Dig när Du vill? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,5 147 År ,3 88 Linden ,6 7 Björken ,9 9 Eken ,9 9 Kvänumsgården ,5 16 Kedumsgården ,3 12 Stenkilsgården ,6 10 Vidhemsgården ,4 20 Servicehuset Vara ,6 28 Södergården ,3 10 Tornumsgården ,5 13 Kvänumsgården ,2 17 Stenkilsgården ,3 21 Vidhemsgården ,4 12 Solgården lgh ,3 22 Man ,5 37 Kvinna ,5 106 Man ,3 25 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

29 Tabell 10: Får Du hjälp med att tvätta Dig och gå på toaletten när Du vill? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,3 139 År ,4 84 Linden ,3 7 Björken ,7 7 Eken ,8 9 Kvänumsgården ,4 16 Kedumsgården ,9 11 Stenkilsgården ,5 10 Vidhemsgården ,3 19 Servicehuset Vara ,3 27 Södergården ,6 9 Tornumsgården ,5 12 Kvänumsgården ,2 17 Stenkilsgården ,3 20 Vidhemsgården ,5 10 Solgården lgh ,5 22 Man ,3 37 Kvinna ,3 97 Man ,3 24 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

30 Tabell 11: Får Du hjälp med att ta Din medicin om Du behöver det? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,8 143 År ,9 86 Linden ,7 7 Björken ,9 8 Eken ,0 9 Kvänumsgården ,8 15 Kedumsgården ,6 11 Stenkilsgården ,6 10 Vidhemsgården ,8 21 Servicehuset Vara ,9 27 Södergården ,9 9 Tornumsgården ,9 12 Kvänumsgården ,0 17 Stenkilsgården ,9 20 Vidhemsgården ,8 12 Solgården lgh ,0 22 Man ,8 37 Kvinna ,8 101 Man ,0 24 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

31 Tabell 12: Får Du den hjälp Du behöver för att känna Dig ren och fräsch? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,4 142 År ,5 86 Linden ,3 7 Björken ,6 8 Eken ,1 9 Kvänumsgården ,4 16 Kedumsgården ,4 12 Stenkilsgården ,1 9 Vidhemsgården ,5 21 Servicehuset Vara ,4 27 Södergården ,5 10 Tornumsgården ,4 13 Kvänumsgården ,4 17 Stenkilsgården ,4 21 Vidhemsgården ,5 11 Solgården lgh ,7 21 Man ,4 37 Kvinna ,5 100 Man ,4 25 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

32 Tabell 13: Får, Du om Du behöver, hjälp att komma till läkare, tandläkare, hårfrisör eller liknande? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,5 144 År ,6 87 Linden ,4 7 Björken ,8 9 Eken ,3 9 Kvänumsgården ,6 16 Kedumsgården ,7 11 Stenkilsgården ,6 9 Vidhemsgården ,6 20 Servicehuset Vara ,4 28 Södergården ,5 10 Tornumsgården ,7 13 Kvänumsgården ,8 17 Stenkilsgården ,6 21 Vidhemsgården ,8 12 Solgården lgh ,4 21 Man ,6 37 Kvinna ,5 102 Man ,6 25 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

33 Tabell 14: Tycker Du att Du får hjälp av kommunens sjuksköterska när Du behöver? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,7 142 År ,4 80 Linden ,1 7 Björken ,0 9 Eken ,9 9 Kvänumsgården ,5 15 Kedumsgården ,8 11 Stenkilsgården ,5 8 Vidhemsgården ,8 20 Servicehuset Vara ,7 28 Södergården ,6 9 Tornumsgården ,4 12 Kvänumsgården ,4 16 Stenkilsgården ,3 18 Vidhemsgården ,7 10 Solgården lgh ,3 21 Man ,7 35 Kvinna ,7 103 Man ,5 24 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

34 Tabell 15: Lyssnar sjuksköterskan på Dina kunskaper, synpunkter och önskemål? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde År 2008 x x x x xx 0 År ,3 78 Linden x x x x xx 0 Björken x x x x xx 0 Eken x x x x xx 0 Kvänumsgården x x x x xx 0 Kedumsgården x x x x xx 0 Stenkilsgården x x x x xx 0 Vidhemsgården x x x x xx 0 Servicehuset Vara x x x x xx 0 Södergården x x x x xx 0 Tornumsgården ,3 11 Kvänumsgården ,2 15 Stenkilsgården ,2 18 Vidhemsgården ,5 10 Solgården lgh ,2 21 Man x x x x xx 0 Kvinna x x x x xx 0 Man ,4 23 Kvinna , år eller yngre x x x x xx år x x x x xx 0 86 år eller äldre x x x x xx 0 75 år eller yngre , år , år eller äldre ,3 48 svar 34

35 Tabell 16: Tycker Du att sjuksköterskan kan sitt jobb? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde År 2008 x x x x xx 0 År ,6 79 Linden x x x x xx 0 Björken x x x x xx 0 Eken x x x x xx 0 Kvänumsgården x x x x xx 0 Kedumsgården x x x x xx 0 Stenkilsgården x x x x xx 0 Vidhemsgården x x x x xx 0 Servicehuset Vara x x x x xx 0 Södergården x x x x xx 0 Tornumsgården ,6 11 Kvänumsgården ,4 16 Stenkilsgården ,5 18 Vidhemsgården ,7 10 Solgården lgh ,5 21 Man x x x x xx 0 Kvinna x x x x xx 0 Man ,6 24 Kvinna , år eller yngre x x x x xx år x x x x xx 0 86 år eller äldre x x x x xx 0 75 år eller yngre , år , år eller äldre ,6 48 svar 35

36 Tabell 17: Är maten god? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,3 142 År ,1 86 Linden ,6 7 Björken ,3 9 Eken ,6 9 Kvänumsgården ,6 16 Kedumsgården ,4 11 Stenkilsgården ,2 10 Vidhemsgården ,2 19 Servicehuset Vara ,0 25 Södergården ,2 10 Tornumsgården ,2 13 Kvänumsgården ,0 16 Stenkilsgården ,3 20 Vidhemsgården ,5 12 Solgården lgh ,9 22 Man ,4 35 Kvinna ,2 103 Man ,2 25 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

37 Tabell 18: Är det variation på maten? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,4 135 År ,2 84 Linden ,7 7 Björken ,8 9 Eken ,2 9 Kvänumsgården ,5 15 Kedumsgården ,8 11 Stenkilsgården ,4 10 Vidhemsgården ,4 18 Servicehuset Vara ,3 24 Södergården ,2 9 Tornumsgården ,4 12 Kvänumsgården ,1 16 Stenkilsgården ,2 20 Vidhemsgården ,6 12 Solgården lgh ,0 21 Man ,5 34 Kvinna ,4 97 Man ,2 24 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

38 Tabell 19: Passar mattiderna Dig? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,6 141 År ,4 86 Linden ,3 7 Björken ,9 9 Eken ,6 9 Kvänumsgården ,6 16 Kedumsgården ,4 11 Stenkilsgården ,5 10 Vidhemsgården ,5 19 Servicehuset Vara ,7 23 Södergården ,4 10 Tornumsgården ,4 13 Kvänumsgården ,5 16 Stenkilsgården ,5 20 Vidhemsgården ,4 12 Solgården lgh ,3 22 Man ,6 35 Kvinna ,6 101 Man ,4 25 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

39 Tabell 20: Serveras maten på ett trevligt sätt? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,5 140 År ,4 85 Linden ,3 7 Björken ,7 9 Eken ,4 9 Kvänumsgården ,6 16 Kedumsgården ,5 11 Stenkilsgården ,4 10 Vidhemsgården ,5 19 Servicehuset Vara ,5 23 Södergården ,5 10 Tornumsgården ,4 13 Kvänumsgården ,2 15 Stenkilsgården ,5 20 Vidhemsgården ,8 12 Solgården lgh ,5 22 Man ,7 34 Kvinna ,5 102 Man ,4 25 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

40 Tabell 21: Är måltiderna trevliga? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde År 2008 x x x x xx 0 År ,1 82 Linden x x x x xx 0 Björken x x x x xx 0 Eken x x x x xx 0 Kvänumsgården x x x x xx 0 Kedumsgården x x x x xx 0 Stenkilsgården x x x x xx 0 Vidhemsgården x x x x xx 0 Servicehuset Vara x x x x xx 0 Södergården x x x x xx 0 Tornumsgården ,0 12 Kvänumsgården ,0 15 Stenkilsgården ,0 20 Vidhemsgården ,4 12 Solgården lgh ,3 20 Man x x x x xx 0 Kvinna x x x x xx 0 Man ,1 24 Kvinna , år eller yngre x x x x xx år x x x x xx 0 86 år eller äldre x x x x xx 0 75 år eller yngre , år , år eller äldre ,1 52 svar 40

41 Tabell 22: Är miljön kring måltiden trevlig? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,4 137 År ,1 84 Linden ,3 7 Björken ,4 9 Eken ,7 7 Kvänumsgården ,6 16 Kedumsgården ,1 11 Stenkilsgården ,1 10 Vidhemsgården ,3 19 Servicehuset Vara ,5 24 Södergården ,0 9 Tornumsgården ,1 13 Kvänumsgården ,8 15 Stenkilsgården ,1 20 Vidhemsgården ,2 11 Solgården lgh ,3 22 Man ,5 35 Kvinna ,3 98 Man ,1 25 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

42 Tabell 23: Har personalen tid för Dig? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,9 148 År ,8 89 Linden ,9 7 Björken ,3 9 Eken ,9 9 Kvänumsgården ,9 16 Kedumsgården ,0 12 Stenkilsgården ,6 9 Vidhemsgården ,9 20 Servicehuset Vara ,8 29 Södergården ,8 10 Tornumsgården ,7 13 Kvänumsgården ,6 17 Stenkilsgården ,7 22 Vidhemsgården ,2 12 Solgården lgh ,0 22 Man ,1 35 Kvinna ,9 108 Man ,7 26 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

43 Tabell 24: Lyssnar personalen på Dina kunskaper, synpunkter och önskemål? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,2 147 År ,1 86 Linden ,0 7 Björken ,2 9 Eken ,1 9 Kvänumsgården ,4 16 Kedumsgården ,0 12 Stenkilsgården ,9 10 Vidhemsgården ,1 20 Servicehuset Vara ,2 29 Södergården ,0 9 Tornumsgården ,0 13 Kvänumsgården ,1 16 Stenkilsgården ,1 22 Vidhemsgården ,3 11 Solgården lgh ,1 21 Man ,3 35 Kvinna ,1 107 Man ,1 26 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

44 Tabell 25: Är personalen vänlig och bemöter Dig med respekt? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,6 146 År ,5 88 Linden ,6 7 Björken ,8 8 Eken ,6 9 Kvänumsgården ,8 16 Kedumsgården ,2 11 Stenkilsgården ,4 10 Vidhemsgården ,7 20 Servicehuset Vara ,7 29 Södergården ,1 10 Tornumsgården ,5 13 Kvänumsgården ,3 16 Stenkilsgården ,6 22 Vidhemsgården ,6 12 Solgården lgh ,6 22 Man ,6 36 Kvinna ,6 105 Man ,5 26 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

45 Tabell 26: Är personalen engagerad och positiv? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,4 146 År ,3 88 Linden ,3 7 Björken ,4 8 Eken ,3 9 Kvänumsgården ,4 16 Kedumsgården ,1 12 Stenkilsgården ,4 10 Vidhemsgården ,5 20 Servicehuset Vara ,4 28 Södergården ,0 10 Tornumsgården ,0 13 Kvänumsgården ,4 17 Stenkilsgården ,3 21 Vidhemsgården ,4 12 Solgården lgh ,5 22 Man ,4 36 Kvinna ,4 105 Man ,3 25 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

46 Tabell 27: Tycker Du att personalen kan sitt jobb? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,4 145 År ,4 87 Linden ,6 7 Björken ,5 8 Eken ,4 9 Kvänumsgården ,6 16 Kedumsgården ,9 12 Stenkilsgården ,3 9 Vidhemsgården ,4 19 Servicehuset Vara ,5 29 Södergården ,0 10 Tornumsgården ,5 13 Kvänumsgården ,4 17 Stenkilsgården ,4 21 Vidhemsgården ,4 12 Solgården lgh ,5 21 Man ,4 36 Kvinna ,4 104 Man ,5 26 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

47 Tabell 28: Har Du någon Du kan tala med om sådant som är viktigt? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,1 142 År ,1 82 Linden ,7 7 Björken ,9 8 Eken ,0 9 Kvänumsgården ,0 16 Kedumsgården ,3 11 Stenkilsgården ,7 10 Vidhemsgården ,1 20 Servicehuset Vara ,3 29 Södergården ,0 9 Tornumsgården ,8 12 Kvänumsgården ,1 15 Stenkilsgården ,2 20 Vidhemsgården ,4 10 Solgården lgh ,1 22 Man ,2 35 Kvinna ,1 102 Man ,2 25 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

48 Tabell 29: Litar Du på att Du får hjälp när Du så behöver? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,4 147 År ,3 88 Linden ,7 7 Björken ,7 9 Eken ,6 9 Kvänumsgården ,6 16 Kedumsgården ,2 12 Stenkilsgården ,3 10 Vidhemsgården ,5 20 Servicehuset Vara ,5 28 Södergården ,3 10 Tornumsgården ,2 13 Kvänumsgården ,4 17 Stenkilsgården ,3 22 Vidhemsgården ,5 11 Solgården lgh ,4 22 Man ,5 37 Kvinna ,4 106 Man ,2 26 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

49 Tabell 30: Känner Du Dig trygg? Nej, Nej, aldrig inte alltid oftast alltid Medelvärde svar År ,4 148 År ,4 87 Linden ,9 7 Björken ,4 9 Eken ,2 9 Kvänumsgården ,6 16 Kedumsgården ,0 12 Stenkilsgården ,5 10 Vidhemsgården ,3 20 Servicehuset Vara ,6 29 Södergården ,5 10 Tornumsgården ,2 13 Kvänumsgården ,5 16 Stenkilsgården ,3 22 Vidhemsgården ,6 11 Solgården lgh ,5 22 Man ,5 37 Kvinna ,4 107 Man ,3 25 Kvinna , år eller yngre , år , år eller äldre , år eller yngre , år , år eller äldre ,

50 Tabell 31: OM: År 2010 Tjänstegarantier Vara kommun har sedan ett år tillbaka ett antal tjänstegarantier kring den service som kommunen tillhandahåller. Här nedan finns några av dessa som berör äldreomsorgen. Vi vill veta om Du tycker att vi uppfyller dessa garantier. År 2010 Ja uppfyller garantierna Nej svar Vi garanterar att Du får hjälp med uppstigning och påklädning när Du vill någon gång mellan kl och Vi garanterar att Du får hjälp med sänggåendet för natten och avklädning när Du vill någon gång mellan kl och på kvällen Vi garanterar att Du skall kunna välja mellan 2 rätter till middag Vi garanterar att Du får varm mat mellan kl och Du får hjälp med matning i lugn och ro om Du behöver det Vi garanterar att Du får hjälp med hårvård och duschning 1 gång i veckan om Du så önskar Vi garanterar att Du skall få komma ut i friska luften 1 gång i veckan om Du så önskar och ingen närstående/anhörig kan hjälpa Dig Vi garanterar att Du får Dina behov tillgodosedda med hemtjänst om ingen korttids- eller avlastningsplats finns tillgänglig när Du bedömts ha behov av det

51 Tabell 32: Vi garanterar att Du får hjälp med uppstigning och påklädning när Du vill någon gång mellan kl och Ja uppfyller garantierna Nej svar År År Linden Björken Eken Kvänumsgården Kedumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Servicehuset Vara Södergården Tornumsgården Kvänumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Solgården lgh Man Kvinna Man Kvinna år eller yngre år år eller äldre år eller yngre år år eller äldre

52 Tabell 33: Vi garanterar att Du får hjälp med sänggåendet för natten och avklädning när Du vill någon gång mellan kl och på kvällen. Ja uppfyller garantierna Nej svar År 2008 x x 0 År Linden x x 0 Björken x x 0 Eken x x 0 Kvänumsgården x x 0 Kedumsgården x x 0 Stenkilsgården x x 0 Vidhemsgården x x 0 Servicehuset Vara x x 0 Södergården x x 0 Tornumsgården Kvänumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Solgården lgh Man x x 0 Kvinna x x 0 Man Kvinna år eller yngre x x år x x 0 86 år eller äldre x x 0 75 år eller yngre år år eller äldre

53 Tabell 34: Vi garanterar att Du skall kunna välja mellan 2 rätter till middag. Ja uppfyller garantierna Nej svar År År Linden Björken Eken Kvänumsgården Kedumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Servicehuset Vara Södergården Tornumsgården Kvänumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Solgården lgh Man Kvinna Man Kvinna år eller yngre år år eller äldre år eller yngre år år eller äldre

54 Tabell 35: Vi garanterar att Du får varm mat mellan kl och Du får hjälp med matning i lugn och ro om Du behöver det. Ja uppfyller garantierna Nej svar År År Linden Björken Eken Kvänumsgården Kedumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Servicehuset Vara Södergården Tornumsgården Kvänumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Solgården lgh Man Kvinna Man Kvinna år eller yngre år år eller äldre år eller yngre år år eller äldre

55 Tabell 36: Vi garanterar att Du får hjälp med hårvård och duschning 1 gång i veckan om Du så önskar. Ja uppfyller garantierna Nej svar År År Linden Björken Eken Kvänumsgården Kedumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Servicehuset Vara Södergården Tornumsgården Kvänumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Solgården lgh Man Kvinna Man Kvinna år eller yngre år år eller äldre år eller yngre år år eller äldre

56 Tabell 37: Vi garanterar att Du skall få komma ut i friska luften 1 gång i veckan om Du så önskar och ingen närstående/anhörig kan hjälpa Dig. Ja uppfyller garantierna Nej svar År År Linden Björken Eken Kvänumsgården Kedumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Servicehuset Vara Södergården Tornumsgården Kvänumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Solgården lgh Man Kvinna Man Kvinna år eller yngre år år eller äldre år eller yngre år år eller äldre

57 Tabell 38: Vi garanterar att Du får Dina behov tillgodosedda med hemtjänst om ingen korttidseller avlastningsplats finns tillgänglig när Du bedömts ha behov av det. Ja uppfyller garantierna Nej svar År År Linden x x 0 Björken x x 0 Eken Kvänumsgården Kedumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Servicehuset Vara Södergården Tornumsgården Kvänumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Solgården lgh Man Kvinna Man Kvinna år eller yngre år år eller äldre år eller yngre år år eller äldre

58 Tabell 39: Nöjd Särskilt Boende-index Skala mellan 0=maximalt missnöjd och 100=maximalt nöjd Medelvärde svar År År Linden Björken Eken Kvänumsgården Kedumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Servicehuset Vara Södergården Tornumsgården Kvänumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Solgården lgh Man Kvinna Man Kvinna år eller yngre år år eller äldre år eller yngre år år eller äldre

59 Tabell 40: Hur nöjd är Du med hjälpen/omvårdnaden i sin helhet? Skala mellan 0=inte alls nöjd och 100=i högsta grad nöjd Medelvärde svar År År Linden Björken Eken Kvänumsgården Kedumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Servicehuset Vara Södergården Tornumsgården Kvänumsgården Stenkilsgården Vidhemsgården Solgården lgh Man Kvinna Man Kvinna år eller yngre år år eller äldre år eller yngre år år eller äldre

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Äldreundersökning 2014

Äldreundersökning 2014 Äldreundersökning 2014 Kommunal hemtjänst De fem frågor där andelen positiva svar är högst Får bra bemötande från personalen 98 Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 97 Personalen kommer på avtalad tid 93

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 213? Verksamhetsresultat för Särskilt boende Klicka på ikonen för att lägga till en bild Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde Göteborg Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde NKI, HELHET 8 78 7 93 BEMÖTANDE 84 86 77 93 INFLYTANDE 78 8 7 87 TRYGGHET 8 81 72 9 INFORMATION 73 72 58 9 HJÄLPENS OMFATTNING 82 82 73 92 HJÄLPENS

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården. Resultat för Degerfors (minst 7 svarande)

Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården. Resultat för Degerfors (minst 7 svarande) Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården Resultat för Degerfors (minst 7 svarande) Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde Västra Göteborg Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde NKI, HELHET 69 4 66 84 BEMÖTANDE 85 84 81 91 INFLYTANDE 6 5 5 86 TRYGGHET 1 9 1 8 INFORMATION 61 0 52 85 HJÄLPENS OMFATTNING 63 6 63

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Kolla Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Kolla Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Kolla Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Hjärtebacken_Hjärtebacken 2_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Deltagare Totalt svarade 40 248 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 55,4%

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Villa Sköndal (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Villa Sköndal (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Villa Sköndal (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Löjtnantsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Löjtnantsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Löjtnantsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Birger Jarl (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Birger Jarl (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Birger Jarl (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Villa Agadir (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Villa Agadir (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Lidingö_Villa Agadir (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Björksätra (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Björksätra (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Björksätra (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nacka_Båthöjden Plaza (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nacka_Båthöjden Plaza (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Nacka_Båthöjden Plaza (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Danderyd_Svalnäs äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Danderyd_Svalnäs äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Danderyd_Svalnäs äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Nacka_Danvikshem (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Nacka_Danvikshem (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Nacka_Danvikshem (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Edö_Edö Demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Edö_Edö Demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Edö_Edö Demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Fruängsgården B-huset (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Fruängsgården B-huset (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Fruängsgården B-huset (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Edö Somatiskt boende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Edö Somatiskt boende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Edö Somatiskt boende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Attendo - Akalla äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Attendo - Akalla äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Attendo - Akalla äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Ljungbyhemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Ljungbyhemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Ljungbyhemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Solna_Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Skolörtens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Skolörtens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Skolörtens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Björntorps äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Björntorps äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund_Björntorps äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Ektorpsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Ektorpsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Ektorpsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Linnégårdens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Linnégårdens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Linnégårdens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Guldbröllopshemmets vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Guldbröllopshemmets vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Guldbröllopshemmets vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kristianstad_Österängsgården_demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kristianstad_Österängsgården_demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Österängsgården_demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Väderkvarnens VoB (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Väderkvarnens VoB (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Väderkvarnens VoB (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Norråsagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Norråsagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Norråsagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Katarinagårdens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Katarinagårdens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Katarinagårdens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende sida () Brukarundersökningar Hemtjänst och särskilt boende sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet av verksamheten är en del av socialförvaltningens

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Omsorgsboende, gruppboende Äo, valfrihet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Omsorgsboende, gruppboende Äo, valfrihet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Omsorgsboende, gruppboende Äo, valfrihet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 21-40 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer