Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde"

Transkript

1 Göteborg Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde NKI, HELHET BEMÖTANDE INFLYTANDE TRYGGHET INFORMATION HJÄLPENS OMFATTNING HJÄLPENS UTFÖRANDE MATEN VÅRDINSATSER BOENDEMILJÖN SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH SYNPUNKTER SERVICE VIA TELEFON MEDELINDEX Antal svarande, n = 238 (svarsandel 6%) Ovan redovisas index per kvalitetsfaktor på en skala från till 1 (oviktade medelvärden). De tre kolumnerna till högerinnehåller jämförelsetal för samtliga SDN. Kvalitetsfaktorernas index beräknas utifrån respondenternas bedömningar av verksamheten på de preciserade frågor som ställs under respektive rubrik. Bedömningarna görs på en skala från 1 till 1. Se frågeformuläret för detaljer.

2 Göteborg KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % HELHET Hur nöjd är du med hjälp omvårdnad i sin helhet ,5 4 Hur väl uppfyller äldreboendet dina förväntningar ,1 4 Hur nära/långt ifrån ett perfekt äldreboende ,9 4 BEMÖTANDE Hur personalen bemöter dig ,5 1 3 Den respekt som personalen visar dig ,5 3 7 INFLYTANDE Möjligheter påverka vid vilka tider du får hjälp , Hänsyn till dina önskemål om den hjälp du vill ha ,2 8 5 TRYGGHET I vilken mån hjälpen ges av samma personer ,7 7 4 Personalen känner till vilken hjälp du behöver ,3 5 3 Möjligheten att få tag på personal vid behov ,1 3 4 Hur tryggt det känns för dig att bo i äldreboende ,8 3 3 INFORMATION Personalens information till dig om förändringar , Den information du får om vilken hjälp du ska ha , HJÄLPENS OMFATTNING Omfattningen av den hjälp du får ,4 3 2 Hur väl den beviljade hjälpen motsvarar dina behov ,3 4 4 HJÄLPENS UTFÖRANDE Hur omtänksam personalen är ,6 2 Hur väl personalen utför sina arbetsuppgifter , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

3 Göteborg KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % MATEN Variationen på maten ,6 2 3 Hur maten serveras ,3 3 4 Hur maten smakar ,6 3 3 Möjligheten att själv bestämma när du vill äta , Möjlighet till enklare matlagning i hemmet , VÅRDINSATSER Den hjälp du får vid medicinering , 12 3 Den hjälp du får vid såromläggning , 43 1 Rehabilitering, gymnastik, promenader som du får , Den hjälp du får att sköta munhygien , Den vård du får av läkare , 24 8 BOENDEMILJÖN Din lägenhet ,8 1 3 De gemensamma utrymmena i ditt äldreboende ,5 9 4 Omgivningen runt ditt boende ,4 9 4 Att du fick lägenhet i just det här äldreboendet ,1 7 3 SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER Möjligheterna att kunna göra sådant du trivs med , 18 4 Dina möjligheter till en pratstund med personalen ,7 6 4 Dina möjligheter att komma ut när du vill , De aktiviteter som erbjuds i ditt boende , STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH Hur ofta du har hjälp med att duscha/bada , Sättet personalen hjälper dig på vid dusch/bad , Den hjälp du har med städningen ,8 5 4 Den hjälp du har med tvätten , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

4 Göteborg KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % SYNPUNKTER Hur du blivit bemött när du framfört synpunkter , Hur man försökt åtgärda det du haft synpunkter på , SERVICE VIA TELEFON Att få service via telefon i Göteborgs Stad , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

5 Göteborg Fråga Andel i procent (bas: alla) Har du under de senaste 12 månaderna blivit behandlad/bemött på ett sätt så att du känt dig kränkt av personalen? 82, någon gång 9, flera gånger 4 Tror du att den kränkande behandlingen/bemötandet hade samband med något av följande? Etnicitet 2 Kön 1 Ålder 3 Sexuell läggning Funktionsnedsättning 4 Religion 2 Hudfärg 1 Könsidentitet/uttryck 1 Annat 1 Ej svar 83 Vet du vem du kan vända dig till om du vill framföra synpunkter på den hjälp du får? Har du någon gång framfört synpunkter på och åsikter om den hjälp du får? Känner du att du vågar framföra dina synpunkter? Är du man eller kvinna? 87 Man 26 8 Kvinna 7 Hur gammal är du? 64 år eller yngre år 3 85 år eller äldre 66 Vet du vem som är din kontaktperson? Vet du vem som är din ansvariga sjuksköterska? Var är du född? I Sverige med en eller båda föräldrarna födda i Sverige 82 I Sverige med båda föräldrarna födda utanför Sverige 2 Utanför Sverige 13 Hur länge har du bott i Sverige? 5 år eller mindre 2 Mer än 5 år 76 Ej svar 21

6 Centrum Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde NKI, HELHET BEMÖTANDE INFLYTANDE TRYGGHET INFORMATION HJÄLPENS OMFATTNING HJÄLPENS UTFÖRANDE MATEN VÅRDINSATSER BOENDEMILJÖN SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH SYNPUNKTER SERVICE VIA TELEFON MEDELINDEX 8 76 Antal svarande, n = 72 (svarsandel 84%) Ovan redovisas index per kvalitetsfaktor på en skala från till 1 (oviktade medelvärden). De tre kolumnerna till högerinnehåller jämförelsetal för samtliga SDN. Kvalitetsfaktorernas index beräknas utifrån respondenternas bedömningar av verksamheten på de preciserade frågor som ställs under respektive rubrik. Bedömningarna görs på en skala från 1 till 1. Se frågeformuläret för detaljer.

7 Centrum KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % HELHET Hur nöjd är du med hjälp omvårdnad i sin helhet ,7 3 Hur väl uppfyller äldreboendet dina förväntningar ,5 1 Hur nära/långt ifrån ett perfekt äldreboende ,1 1 BEMÖTANDE Hur personalen bemöter dig ,8 1 Den respekt som personalen visar dig ,8 8 INFLYTANDE Möjligheter påverka vid vilka tider du får hjälp , Hänsyn till dina önskemål om den hjälp du vill ha ,5 1 4 TRYGGHET I vilken mån hjälpen ges av samma personer ,2 7 3 Personalen känner till vilken hjälp du behöver ,7 7 Möjligheten att få tag på personal vid behov ,4 3 3 Hur tryggt det känns för dig att bo i äldreboende ,1 4 INFORMATION Personalens information till dig om förändringar , 15 3 Den information du får om vilken hjälp du ska ha , HJÄLPENS OMFATTNING Omfattningen av den hjälp du får ,7 6 Hur väl den beviljade hjälpen motsvarar dina behov ,5 6 4 HJÄLPENS UTFÖRANDE Hur omtänksam personalen är ,7 1 Hur väl personalen utför sina arbetsuppgifter , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

8 Centrum KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % MATEN Variationen på maten ,5 1 Hur maten serveras ,3 1 1 Hur maten smakar ,6 1 Möjligheten att själv bestämma när du vill äta , Möjlighet till enklare matlagning i hemmet , VÅRDINSATSER Den hjälp du får vid medicinering ,2 15 Den hjälp du får vid såromläggning , 46 8 Rehabilitering, gymnastik, promenader som du får , Den hjälp du får att sköta munhygien , Den vård du får av läkare , BOENDEMILJÖN Din lägenhet ,9 1 De gemensamma utrymmena i ditt äldreboende , 7 3 Omgivningen runt ditt boende ,6 6 3 Att du fick lägenhet i just det här äldreboendet ,3 7 3 SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER Möjligheterna att kunna göra sådant du trivs med ,4 24 Dina möjligheter till en pratstund med personalen , 6 Dina möjligheter att komma ut när du vill ,1 14 De aktiviteter som erbjuds i ditt boende , 21 3 STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH Hur ofta du har hjälp med att duscha/bada , Sättet personalen hjälper dig på vid dusch/bad , Den hjälp du har med städningen ,4 3 3 Den hjälp du har med tvätten , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

9 Centrum KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % SYNPUNKTER Hur du blivit bemött när du framfört synpunkter , Hur man försökt åtgärda det du haft synpunkter på , SERVICE VIA TELEFON Att få service via telefon i Göteborgs Stad , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

10 Centrum Fråga Andel i procent (bas: alla) Har du under de senaste 12 månaderna blivit behandlad/bemött på ett sätt så att du känt dig kränkt av personalen? 81, någon gång 8, flera gånger 6 Vet du vem du kan vända dig till om du vill framföra synpunkter på den hjälp du får? 92 4 Har du någon gång framfört synpunkter på och åsikter om den hjälp du får? 49 4 Känner du att du vågar framföra dina synpunkter? 9 4 Är du man eller kvinna? Man 19 Kvinna 78 Hur gammal är du? 64 år eller yngre år år eller äldre 79 Vet du vem som är din kontaktperson? Vet du vem som är din ansvariga sjuksköterska? Var är du född? I Sverige med en eller båda föräldrarna födda i Sverige 75 I Sverige med båda föräldrarna födda utanför Sverige 3 Utanför Sverige 21 Hur länge har du bott i Sverige? 5 år eller mindre 1 Mer än 5 år 75 Ej svar 24

11 Lundby Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde NKI, HELHET BEMÖTANDE INFLYTANDE TRYGGHET INFORMATION HJÄLPENS OMFATTNING HJÄLPENS UTFÖRANDE MATEN VÅRDINSATSER BOENDEMILJÖN SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH SYNPUNKTER SERVICE VIA TELEFON MEDELINDEX Antal svarande, n = 11 (svarsandel 5%) Ovan redovisas index per kvalitetsfaktor på en skala från till 1 (oviktade medelvärden). De tre kolumnerna till högerinnehåller jämförelsetal för samtliga SDN. Kvalitetsfaktorernas index beräknas utifrån respondenternas bedömningar av verksamheten på de preciserade frågor som ställs under respektive rubrik. Bedömningarna görs på en skala från 1 till 1. Se frågeformuläret för detaljer.

12 Lundby KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % HELHET Hur nöjd är du med hjälp omvårdnad i sin helhet ,1 9 Hur väl uppfyller äldreboendet dina förväntningar , Hur nära/långt ifrån ett perfekt äldreboende ,1 BEMÖTANDE Hur personalen bemöter dig 9 1 8,3 9 Den respekt som personalen visar dig ,5 9 INFLYTANDE Möjligheter påverka vid vilka tider du får hjälp ,7 18 Hänsyn till dina önskemål om den hjälp du vill ha ,1 18 TRYGGHET I vilken mån hjälpen ges av samma personer ,7 9 Personalen känner till vilken hjälp du behöver 9 1 8,2 9 Möjligheten att få tag på personal vid behov , 9 9 Hur tryggt det känns för dig att bo i äldreboende ,1 9 INFORMATION Personalens information till dig om förändringar ,6 9 Den information du får om vilken hjälp du ska ha ,3 18 HJÄLPENS OMFATTNING Omfattningen av den hjälp du får ,4 Hur väl den beviljade hjälpen motsvarar dina behov ,3 HJÄLPENS UTFÖRANDE Hur omtänksam personalen är ,6 Hur väl personalen utför sina arbetsuppgifter , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

13 Lundby KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % MATEN Variationen på maten ,3 9 Hur maten serveras ,8 9 Hur maten smakar ,7 9 Möjligheten att själv bestämma när du vill äta 5 5 5, Möjlighet till enklare matlagning i hemmet , VÅRDINSATSER Den hjälp du får vid medicinering 1 9,2 18 Den hjälp du får vid såromläggning , Rehabilitering, gymnastik, promenader som du får ,1 36 Den hjälp du får att sköta munhygien , Den vård du får av läkare ,2 45 BOENDEMILJÖN Din lägenhet ,7 De gemensamma utrymmena i ditt äldreboende ,2 9 Omgivningen runt ditt boende ,8 18 Att du fick lägenhet i just det här äldreboendet 1 9,3 18 SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER Möjligheterna att kunna göra sådant du trivs med ,9 27 Dina möjligheter till en pratstund med personalen ,6 Dina möjligheter att komma ut när du vill , 27 De aktiviteter som erbjuds i ditt boende ,9 27 STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH Hur ofta du har hjälp med att duscha/bada ,3 18 Sättet personalen hjälper dig på vid dusch/bad ,9 18 Den hjälp du har med städningen ,7 9 Den hjälp du har med tvätten , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

14 Lundby KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % SYNPUNKTER Hur du blivit bemött när du framfört synpunkter ,3 27 Hur man försökt åtgärda det du haft synpunkter på ,6 27 SERVICE VIA TELEFON Att få service via telefon i Göteborgs Stad , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

15 Lundby Fråga Andel i procent (bas: alla) Har du under de senaste 12 månaderna blivit behandlad/bemött på ett sätt så att du känt dig kränkt av personalen? 82, någon gång 18, flera gånger Vet du vem du kan vända dig till om du vill framföra synpunkter på den hjälp du får? Har du någon gång framfört synpunkter på och åsikter om den hjälp du får? Känner du att du vågar framföra dina synpunkter? 1 Är du man eller kvinna? Man 18 Kvinna 82 Hur gammal är du? 64 år eller yngre år år eller äldre 55 Vet du vem som är din kontaktperson? Vet du vem som är din ansvariga sjuksköterska? Var är du född? I Sverige med en eller båda föräldrarna födda i Sverige 91 I Sverige med båda föräldrarna födda utanför Sverige 9 Utanför Sverige Hur länge har du bott i Sverige? 5 år eller mindre 9 Mer än 5 år 82 Ej svar 9

16 Majorna-Linné Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde NKI, HELHET BEMÖTANDE INFLYTANDE TRYGGHET INFORMATION HJÄLPENS OMFATTNING HJÄLPENS UTFÖRANDE MATEN VÅRDINSATSER BOENDEMILJÖN SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH SYNPUNKTER SERVICE VIA TELEFON MEDELINDEX Antal svarande, n = 1 (svarsandel 42%) Ovan redovisas index per kvalitetsfaktor på en skala från till 1 (oviktade medelvärden). De tre kolumnerna till högerinnehåller jämförelsetal för samtliga SDN. Kvalitetsfaktorernas index beräknas utifrån respondenternas bedömningar av verksamheten på de preciserade frågor som ställs under respektive rubrik. Bedömningarna görs på en skala från 1 till 1. Se frågeformuläret för detaljer.

17 Majorna-Linné KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % HELHET Hur nöjd är du med hjälp omvårdnad i sin helhet 9 1 8,9 Hur väl uppfyller äldreboendet dina förväntningar ,8 Hur nära/långt ifrån ett perfekt äldreboende , BEMÖTANDE Hur personalen bemöter dig 1 9,2 Den respekt som personalen visar dig 1 9,6 INFLYTANDE Möjligheter påverka vid vilka tider du får hjälp ,7 4 Hänsyn till dina önskemål om den hjälp du vill ha 8 2 8,6 TRYGGHET I vilken mån hjälpen ges av samma personer , 1 Personalen känner till vilken hjälp du behöver ,3 2 Möjligheten att få tag på personal vid behov 8 2 8,7 Hur tryggt det känns för dig att bo i äldreboende 1 9,3 INFORMATION Personalens information till dig om förändringar ,8 1 Den information du får om vilken hjälp du ska ha ,4 2 HJÄLPENS OMFATTNING Omfattningen av den hjälp du får 8 2 8,7 Hur väl den beviljade hjälpen motsvarar dina behov 8 2 8,7 HJÄLPENS UTFÖRANDE Hur omtänksam personalen är 9 1 9,1 Hur väl personalen utför sina arbetsuppgifter , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

18 Majorna-Linné KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % MATEN Variationen på maten 8 2 8,9 Hur maten serveras 9 1 8,9 Hur maten smakar , 1 Möjligheten att själv bestämma när du vill äta ,7 4 Möjlighet till enklare matlagning i hemmet -, 8 2 VÅRDINSATSER Den hjälp du får vid medicinering ,4 1 Den hjälp du får vid såromläggning 1 1, 5 Rehabilitering, gymnastik, promenader som du får ,9 2 Den hjälp du får att sköta munhygien ,1 Den vård du får av läkare , 1 BOENDEMILJÖN Din lägenhet 9 1 9, De gemensamma utrymmena i ditt äldreboende ,2 1 Omgivningen runt ditt boende ,8 1 Att du fick lägenhet i just det här äldreboendet ,3 1 SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER Möjligheterna att kunna göra sådant du trivs med ,1 2 Dina möjligheter till en pratstund med personalen , 1 Dina möjligheter att komma ut när du vill ,1 1 De aktiviteter som erbjuds i ditt boende 5 5 5,8 4 STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH Hur ofta du har hjälp med att duscha/bada 8 2 8,8 Sättet personalen hjälper dig på vid dusch/bad 8 2 9,1 Den hjälp du har med städningen ,7 1 Den hjälp du har med tvätten , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

19 Majorna-Linné KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % SYNPUNKTER Hur du blivit bemött när du framfört synpunkter ,3 2 1 Hur man försökt åtgärda det du haft synpunkter på ,7 3 1 SERVICE VIA TELEFON Att få service via telefon i Göteborgs Stad 5 5 5, I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

20 Majorna-Linné Fråga Andel i procent (bas: alla) Har du under de senaste 12 månaderna blivit behandlad/bemött på ett sätt så att du känt dig kränkt av personalen? 9, någon gång 1, flera gånger Vet du vem du kan vända dig till om du vill framföra synpunkter på den hjälp du får? 9 1 Har du någon gång framfört synpunkter på och åsikter om den hjälp du får? 4 6 Känner du att du vågar framföra dina synpunkter? 1 Är du man eller kvinna? Man 3 Kvinna 7 Hur gammal är du? 64 år eller yngre år 3 85 år eller äldre 6 Vet du vem som är din kontaktperson? Vet du vem som är din ansvariga sjuksköterska? Var är du född? I Sverige med en eller båda föräldrarna födda i Sverige 8 I Sverige med båda föräldrarna födda utanför Sverige 1 Utanför Sverige 1 Hur länge har du bott i Sverige? 5 år eller mindre 1 Mer än 5 år 7 Ej svar 2

21 Norra Hisingen För få antal svarande (antal = 6)

22 Tre Stiftelser Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde NKI, HELHET BEMÖTANDE INFLYTANDE TRYGGHET INFORMATION HJÄLPENS OMFATTNING HJÄLPENS UTFÖRANDE MATEN VÅRDINSATSER BOENDEMILJÖN SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH SYNPUNKTER SERVICE VIA TELEFON MEDELINDEX Antal svarande, n = 99 (svarsandel 72%) Ovan redovisas index per kvalitetsfaktor på en skala från till 1 (oviktade medelvärden). De tre kolumnerna till högerinnehåller jämförelsetal för samtliga SDN. Kvalitetsfaktorernas index beräknas utifrån respondenternas bedömningar av verksamheten på de preciserade frågor som ställs under respektive rubrik. Bedömningarna görs på en skala från 1 till 1. Se frågeformuläret för detaljer.

23 Tre Stiftelser KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % HELHET Hur nöjd är du med hjälp omvårdnad i sin helhet ,3 4 Hur väl uppfyller äldreboendet dina förväntningar ,1 5 Hur nära/långt ifrån ett perfekt äldreboende ,2 6 BEMÖTANDE Hur personalen bemöter dig ,3 1 4 Den respekt som personalen visar dig ,3 3 8 INFLYTANDE Möjligheter påverka vid vilka tider du får hjälp ,8 8 5 Hänsyn till dina önskemål om den hjälp du vill ha , 7 5 TRYGGHET I vilken mån hjälpen ges av samma personer ,4 7 6 Personalen känner till vilken hjälp du behöver ,9 2 5 Möjligheten att få tag på personal vid behov ,8 2 4 Hur tryggt det känns för dig att bo i äldreboende ,7 1 5 INFORMATION Personalens information till dig om förändringar , Den information du får om vilken hjälp du ska ha , HJÄLPENS OMFATTNING Omfattningen av den hjälp du får ,3 3 3 Hur väl den beviljade hjälpen motsvarar dina behov ,2 4 3 HJÄLPENS UTFÖRANDE Hur omtänksam personalen är ,5 2 Hur väl personalen utför sina arbetsuppgifter , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

24 Tre Stiftelser KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % MATEN Variationen på maten ,9 2 3 Hur maten serveras ,3 2 6 Hur maten smakar ,6 2 4 Möjligheten att själv bestämma när du vill äta , Möjlighet till enklare matlagning i hemmet , VÅRDINSATSER Den hjälp du får vid medicinering , Den hjälp du får vid såromläggning , Rehabilitering, gymnastik, promenader som du får , Den hjälp du får att sköta munhygien , Den vård du får av läkare , BOENDEMILJÖN Din lägenhet ,7 1 5 De gemensamma utrymmena i ditt äldreboende ,4 9 6 Omgivningen runt ditt boende , 4 5 Att du fick lägenhet i just det här äldreboendet , 3 4 SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER Möjligheterna att kunna göra sådant du trivs med , Dina möjligheter till en pratstund med personalen ,6 6 9 Dina möjligheter att komma ut när du vill ,5 1 6 De aktiviteter som erbjuds i ditt boende ,4 1 5 STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH Hur ofta du har hjälp med att duscha/bada , Sättet personalen hjälper dig på vid dusch/bad , Den hjälp du har med städningen ,4 3 4 Den hjälp du har med tvätten , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

25 Tre Stiftelser KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % SYNPUNKTER Hur du blivit bemött när du framfört synpunkter ,1 3 9 Hur man försökt åtgärda det du haft synpunkter på , SERVICE VIA TELEFON Att få service via telefon i Göteborgs Stad , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

26 Tre Stiftelser Fråga Andel i procent (bas: alla) Har du under de senaste 12 månaderna blivit behandlad/bemött på ett sätt så att du känt dig kränkt av personalen? 82, någon gång 11, flera gånger 4 Vet du vem du kan vända dig till om du vill framföra synpunkter på den hjälp du får? Har du någon gång framfört synpunkter på och åsikter om den hjälp du får? Känner du att du vågar framföra dina synpunkter? 88 7 Är du man eller kvinna? Man 32 Kvinna 65 Hur gammal är du? 64 år eller yngre år år eller äldre 64 Vet du vem som är din kontaktperson? Vet du vem som är din ansvariga sjuksköterska? Var är du född? I Sverige med en eller båda föräldrarna födda i Sverige 82 I Sverige med båda föräldrarna födda utanför Sverige 1 Utanför Sverige 13 Hur länge har du bott i Sverige? 5 år eller mindre 1 Mer än 5 år 8 Ej svar 19

27 Västra Göteborg Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde NKI, HELHET BEMÖTANDE INFLYTANDE TRYGGHET INFORMATION HJÄLPENS OMFATTNING HJÄLPENS UTFÖRANDE MATEN VÅRDINSATSER BOENDEMILJÖN SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH SYNPUNKTER SERVICE VIA TELEFON MEDELINDEX Antal svarande, n = 29 (svarsandel 43%) Ovan redovisas index per kvalitetsfaktor på en skala från till 1 (oviktade medelvärden). De tre kolumnerna till högerinnehåller jämförelsetal för samtliga SDN. Kvalitetsfaktorernas index beräknas utifrån respondenternas bedömningar av verksamheten på de preciserade frågor som ställs under respektive rubrik. Bedömningarna görs på en skala från 1 till 1. Se frågeformuläret för detaljer.

28 Västra Göteborg KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % HELHET Hur nöjd är du med hjälp omvårdnad i sin helhet ,1 7 Hur väl uppfyller äldreboendet dina förväntningar ,9 14 Hur nära/långt ifrån ett perfekt äldreboende , 1 BEMÖTANDE Hur personalen bemöter dig , 3 7 Den respekt som personalen visar dig ,9 7 3 INFLYTANDE Möjligheter påverka vid vilka tider du får hjälp , 7 7 Hänsyn till dina önskemål om den hjälp du vill ha ,7 7 7 TRYGGHET I vilken mån hjälpen ges av samma personer , 7 7 Personalen känner till vilken hjälp du behöver ,4 3 1 Möjligheten att få tag på personal vid behov ,7 3 7 Hur tryggt det känns för dig att bo i äldreboende ,9 3 3 INFORMATION Personalens information till dig om förändringar , 17 7 Den information du får om vilken hjälp du ska ha , HJÄLPENS OMFATTNING Omfattningen av den hjälp du får , 3 7 Hur väl den beviljade hjälpen motsvarar dina behov ,4 3 7 HJÄLPENS UTFÖRANDE Hur omtänksam personalen är , 3 7 Hur väl personalen utför sina arbetsuppgifter , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

29 Västra Göteborg KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % MATEN Variationen på maten ,9 3 7 Hur maten serveras ,2 3 7 Hur maten smakar ,7 3 7 Möjligheten att själv bestämma när du vill äta , Möjlighet till enklare matlagning i hemmet , VÅRDINSATSER Den hjälp du får vid medicinering ,4 3 7 Den hjälp du får vid såromläggning , Rehabilitering, gymnastik, promenader som du får , Den hjälp du får att sköta munhygien , Den vård du får av läkare , BOENDEMILJÖN Din lägenhet ,2 3 7 De gemensamma utrymmena i ditt äldreboende ,3 1 3 Omgivningen runt ditt boende , Att du fick lägenhet i just det här äldreboendet , SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER Möjligheterna att kunna göra sådant du trivs med , Dina möjligheter till en pratstund med personalen ,2 7 3 Dina möjligheter att komma ut när du vill , De aktiviteter som erbjuds i ditt boende , STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH Hur ofta du har hjälp med att duscha/bada , Sättet personalen hjälper dig på vid dusch/bad , Den hjälp du har med städningen , 14 7 Den hjälp du har med tvätten , I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

30 Västra Göteborg KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % SYNPUNKTER Hur du blivit bemött när du framfört synpunkter , Hur man försökt åtgärda det du haft synpunkter på , SERVICE VIA TELEFON Att få service via telefon i Göteborgs Stad 5 5 3, I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

31 Västra Göteborg Fråga Andel i procent (bas: alla) Har du under de senaste 12 månaderna blivit behandlad/bemött på ett sätt så att du känt dig kränkt av personalen? 79, någon gång 7, flera gånger 3 Vet du vem du kan vända dig till om du vill framföra synpunkter på den hjälp du får? Har du någon gång framfört synpunkter på och åsikter om den hjälp du får? Känner du att du vågar framföra dina synpunkter? Är du man eller kvinna? Man 24 Kvinna 69 Hur gammal är du? 64 år eller yngre år år eller äldre 62 Vet du vem som är din kontaktperson? Vet du vem som är din ansvariga sjuksköterska? Var är du född? I Sverige med en eller båda föräldrarna födda i Sverige 93 I Sverige med båda föräldrarna födda utanför Sverige Utanför Sverige 3 Hur länge har du bott i Sverige? 5 år eller mindre 3 Mer än 5 år 59 Ej svar 38

32 Östra Göteborg Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde NKI, HELHET BEMÖTANDE INFLYTANDE TRYGGHET INFORMATION HJÄLPENS OMFATTNING HJÄLPENS UTFÖRANDE MATEN VÅRDINSATSER BOENDEMILJÖN SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH SYNPUNKTER SERVICE VIA TELEFON MEDELINDEX Antal svarande, n = 11 (svarsandel 65%) Ovan redovisas index per kvalitetsfaktor på en skala från till 1 (oviktade medelvärden). De tre kolumnerna till högerinnehåller jämförelsetal för samtliga SDN. Kvalitetsfaktorernas index beräknas utifrån respondenternas bedömningar av verksamheten på de preciserade frågor som ställs under respektive rubrik. Bedömningarna görs på en skala från 1 till 1. Se frågeformuläret för detaljer.

33 Östra Göteborg KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % HELHET Hur nöjd är du med hjälp omvårdnad i sin helhet 1 9,5 Hur väl uppfyller äldreboendet dina förväntningar 1 9,5 Hur nära/långt ifrån ett perfekt äldreboende ,2 BEMÖTANDE Hur personalen bemöter dig 1 9,3 Den respekt som personalen visar dig 1 9,3 9 INFLYTANDE Möjligheter påverka vid vilka tider du får hjälp ,7 Hänsyn till dina önskemål om den hjälp du vill ha 9 1 9, 9 TRYGGHET I vilken mån hjälpen ges av samma personer ,5 Personalen känner till vilken hjälp du behöver ,5 Möjligheten att få tag på personal vid behov ,8 Hur tryggt det känns för dig att bo i äldreboende 1 9,8 INFORMATION Personalens information till dig om förändringar ,1 Den information du får om vilken hjälp du ska ha ,2 HJÄLPENS OMFATTNING Omfattningen av den hjälp du får ,2 Hur väl den beviljade hjälpen motsvarar dina behov 9 1 9,3 9 HJÄLPENS UTFÖRANDE Hur omtänksam personalen är 1 9,5 Hur väl personalen utför sina arbetsuppgifter 1 9, I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

34 Östra Göteborg KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % MATEN Variationen på maten ,5 Hur maten serveras ,9 Hur maten smakar ,9 Möjligheten att själv bestämma när du vill äta ,8 18 Möjlighet till enklare matlagning i hemmet ,1 9 VÅRDINSATSER Den hjälp du får vid medicinering 1 9,7 9 Den hjälp du får vid såromläggning 1 9,6 9 9 Rehabilitering, gymnastik, promenader som du får , Den hjälp du får att sköta munhygien 1 9, Den vård du får av läkare ,9 18 BOENDEMILJÖN Din lägenhet 1 9,6 De gemensamma utrymmena i ditt äldreboende 1 9,4 18 Omgivningen runt ditt boende 7 3 8,6 9 Att du fick lägenhet i just det här äldreboendet 1 9,6 SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER Möjligheterna att kunna göra sådant du trivs med ,9 9 9 Dina möjligheter till en pratstund med personalen ,9 Dina möjligheter att komma ut när du vill , De aktiviteter som erbjuds i ditt boende ,7 18 STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH Hur ofta du har hjälp med att duscha/bada 1 9,5 Sättet personalen hjälper dig på vid dusch/bad 1 9,8 9 Den hjälp du har med städningen 1 9,8 9 Den hjälp du har med tvätten 1 9, I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

35 Östra Göteborg KVALITETSFAKTOR Skalsteg Referens, 8-1 hela staden Medel- Ingen Ej svar Delfråga värde åsikt % % SYNPUNKTER Hur du blivit bemött när du framfört synpunkter ,9 9 9 Hur man försökt åtgärda det du haft synpunkter på ,7 9 9 SERVICE VIA TELEFON Att få service via telefon i Göteborgs Stad 6 4 7, I tabellen redovisas svarsfördelning för respektive fråga. Svarsskalan går från 1 till 1 och svaren har grupperats 1-4, 5-7 samt 8-1. Referenspunkten visar andelen 8-1 i Göteborg som helhet

36 Östra Göteborg Fråga Andel i procent (bas: alla) Har du under de senaste 12 månaderna blivit behandlad/bemött på ett sätt så att du känt dig kränkt av personalen? 91, någon gång, flera gånger Vet du vem du kan vända dig till om du vill framföra synpunkter på den hjälp du får? 91 Har du någon gång framfört synpunkter på och åsikter om den hjälp du får? Känner du att du vågar framföra dina synpunkter? Är du man eller kvinna? Man 27 Kvinna 64 Hur gammal är du? 64 år eller yngre år år eller äldre 55 Vet du vem som är din kontaktperson? Vet du vem som är din ansvariga sjuksköterska? Var är du född? I Sverige med en eller båda föräldrarna födda i Sverige 91 I Sverige med båda föräldrarna födda utanför Sverige Utanför Sverige Hur länge har du bott i Sverige? 5 år eller mindre Mer än 5 år 91 Ej svar 9

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde Västra Göteborg Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde NKI, HELHET 69 4 66 84 BEMÖTANDE 85 84 81 91 INFLYTANDE 6 5 5 86 TRYGGHET 1 9 1 8 INFORMATION 61 0 52 85 HJÄLPENS OMFATTNING 63 6 63

Läs mer

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde NKI, HELHET 70 78 70 93 BEMÖTANDE 86 93 INFLYTANDE 70 80 70 87 TRYGGHET 72 81 72 90 INFORMATION 72 90 HJÄLPENS OMFATTNING 74 82 73 92 HJÄLPENS UTFÖRANDE

Läs mer

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 Prioriteringsplan Västra Göteborg Äldreboende och HSV

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 Prioriteringsplan Västra Göteborg Äldreboende och HSV Bjöla Äldreboende 1 Personalens information till dig om förändringar 17 2 Möjligheter påverka vid vilka tider du får hjälp 33 3 Hur väl den beviljade hjälpen motsvarar dina behov 54 Möjligheten att få

Läs mer

BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 2012 SCANDINFO MARKETING RESEARCH 1 Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Övergripande resultat...

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 1 N1 Askim-Frölunda-Högsbo Referens samtliga SDF 1 1 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet Effektivitet Information Bemötande Integritet Rättssäkerhet Delaktighet

Läs mer

BRUKARENKÄT VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 2012 SCANDINFO MARKETING RESEARCH 1 Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade

Läs mer

Referens Västra Hisingen Medelvärde. Lägstavärde

Referens Västra Hisingen Medelvärde. Lägstavärde GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 212 Antal svarande: n = 1, Svarsfrekvens: 17% Referens Västra Hisingen Medelvärde Lägstavärde Högstavärde Helhet, NKI 85 8 52 Tillgänglighet 82 8 55 9 Effektivitet 87 85 63 93 Information

Läs mer

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 NKI och kvalitetsfaktorer mot bakgrundsfrågor

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 NKI och kvalitetsfaktorer mot bakgrundsfrågor Göteborg Är du man eller kvinna Hur gammal är du din kontaktperson Man Kvinna 64 år eller yngre 65-84 år 85 år eller äldre Ja Nej 73 73 74-71 74 74 71 80 79 80-79 81 80 77 73 71 74-72 73 74 68 75 73 75-73

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? Vad tycker du om ditt äldreboende? Sommar 2011 Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboende för personer som är 65 år och äldre genomförs denna

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 21 N Norra Hisingen - Arbetslivscentrum Referens samtliga enheter/grupper på samma organisatoriska nivå 21 212 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet 76-7 2 7 Effektivitet

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 213 Referens samtliga enheter/grupper på samma organisatoriska nivå 213 212 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet - 79 52 97 Effektivitet 68-58 97 Information 73-79

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2 N Askim-Frölunda-Högsbo - Personlig assistans och Referens samtliga enheter/grupper på samma organisatoriska nivå 2 2 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet 52 Effektivitet

Läs mer

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar för hemtjänst

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar för hemtjänst Gävle Antal svarande: 771 2010 2008 svarande: 65 I denna tabell redovisas för NKI och samtliga faktorer samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "ingen åsikt"

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? Våren 2010 Vad tycker du om ditt äldreboende? Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka vad människor tycker om sitt äldreboende. Syftet är att äldreboende för personer som är 65 år och äldre ska utvecklas

Läs mer

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55 Skolrapport Antal svarande, n=8; Svarsfrekvens=9% Index per frågeområde samt NKI 2 212 21 214 Västra Hisingen ÅK8 totalt Göteborg ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 88 91 89 Delaktighet och inflytande 4 61

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Deltagare Totalt svarade 40 248 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 55,4%

Läs mer

Brukarenkät Hemsjukvård 2012

Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Göteborgs stad En undersökning genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (11) Uppdrag: Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Beställare: Göteborgs stad Projektledare

Läs mer

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell

Läs mer

Delaktighet och inflytande 100 95 100 93 90. Skolmiljö 85 85 78 74 70. Kunskap och lärande 100 97 91 90 87. Bemötande 100 100 100 96 95

Delaktighet och inflytande 100 95 100 93 90. Skolmiljö 85 85 78 74 70. Kunskap och lärande 100 97 91 90 87. Bemötande 100 100 100 96 95 Regiongemensam elevenkät 215 - föräldrar per frågeområde samt NKI 211 212 213 2 215 Alingsås ÅK5 totalt 215 GR ÅK5 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 1 1 96 94 Delaktighet och inflytande 1 95 1 93 9 Skolmiljö

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? Vad tycker du om din hemtjänst? Sommar 2011 Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten för personer som är 65 år och äldre genomförs denna

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Antal svarande, n=18; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 2 212 213 214 Västra Hisingen ÅK2 totalt 214 Göteborg ÅK2 totalt 214 Trivsel och trygghet

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI)

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI) Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 2 24 Göteborg ÅK8 totalt 24 GR ÅK8 totalt 24 Trivsel och trygghet 97 9 9 Delaktighet och inflytande 85 66 64 Skolmiljö 85 68 68 Kunskap och lärande 9 8 79

Läs mer

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 21 Västra Göteborg ÅK5 totalt 21 Göteborg ÅK5 totalt 21 Trivsel och trygghet 95

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 213? Verksamhetsresultat för Särskilt boende Klicka på ikonen för att lägga till en bild Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Kundundersökning 2013. Hemtjänst

Kundundersökning 2013. Hemtjänst Kundundersökning 2013 Hemtjänst Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom hemtjänsten, undantaget kunder

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 21 214 Västra Göteborg ÅK2 totalt 214 Göteborg ÅK2 totalt 214 Trivsel och trygghet 94 95 9 9 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 21 214 Västra Göteborg ÅK5 totalt 214 Göteborg ÅK5 totalt 214 Trivsel och trygghet 9 98 91 94 9 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI)

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI) Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Antal svarande, n=2; Svarsfrekvens=8% Index per frågeområde samt NKI 211 212 21 214 Göteborg ÅK8 totalt 214 GR ÅK8 totalt 214 Trivsel och trygghet 84 91 9 Delaktighet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Arvika Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Arvika Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Arvika Särskilt boende Årets deltagare Deltagare I Arvika svarade 175 personer, vilket är 54 % av de tillfrågade. = 47 % 2013 = 54 % 2012 = 53 %

Läs mer

Delaktighet och inflytande 87 87 78 76 84 78. Skolmiljö 89 85 69 92 80 71. Kunskap och lärande 94 92 88 96 93 90. Bemötande 97 95 82 97 93 89

Delaktighet och inflytande 87 87 78 76 84 78. Skolmiljö 89 85 69 92 80 71. Kunskap och lärande 94 92 88 96 93 90. Bemötande 97 95 82 97 93 89 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 23 24 Kungsbacka ÅK5 totalt GR ÅK5 totalt Trivsel och trygghet 97 94 9 99 94 92 Delaktighet och inflytande 87 87 78 76 84 78 Skolmiljö 89 85 69 92 8 7 Kunskap

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Antal svarande, n=5; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 21 215 Östra Göteborg ÅK2 totalt 215 Göteborg ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 23 Kungsbacka ÅK5 totalt GR ÅK5 totalt Trivsel och trygghet 95 97 98 97 92 93 Delaktighet och inflytande 77 89 85 87 8 8 Skolmiljö 76 83 88 72 7 7 Kunskap

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Lund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Delaktighet och inflytande 73 72 72 72 66 63. Skolmiljö 64 56 59 71 71 67. Kunskap och lärande 80 75 73 80 78 77. Bemötande 87 81 82 81 79 81

Delaktighet och inflytande 73 72 72 72 66 63. Skolmiljö 64 56 59 71 71 67. Kunskap och lärande 80 75 73 80 78 77. Bemötande 87 81 82 81 79 81 Kommunrapport Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 201 201 GR ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 92 89 9 89 90 89 Delaktighet och inflytande 2 2 2 66 6 Skolmiljö 6 6 9 1 1 6 Kunskap och lärande 80 80

Läs mer

Delaktighet och inflytande 73 68 68 66 63. Skolmiljö 63 67 68 68 67. Kunskap och lärande 81 78 82 80 77. Bemötande 86 81 82 81 81

Delaktighet och inflytande 73 68 68 66 63. Skolmiljö 63 67 68 68 67. Kunskap och lärande 81 78 82 80 77. Bemötande 86 81 82 81 81 Kommunrapport Index per frågeområde samt NKI 011 01 01 01 GR ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 9 88 91 89 89 Delaktighet och inflytande 7 68 68 66 6 Skolmiljö 6 67 68 68 67 Kunskap och lärande 81 78 8 80

Läs mer

Äldreundersökning 2014

Äldreundersökning 2014 Äldreundersökning 2014 Kommunal hemtjänst De fem frågor där andelen positiva svar är högst Får bra bemötande från personalen 98 Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 97 Personalen kommer på avtalad tid 93

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66 Totalrapport Index per frågeområde samt NKI 0 0 03 04 Trivsel och trygghet 96 95 93 93 93 Delaktighet och inflytande 88 9 85 85 85 Skolmiljö 75 74 67 67 66 Kunskap och lärande 95 95 90 89 89 Bemötande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Brukarna om hemtjänsten i Örkelljunga kommun

Brukarna om hemtjänsten i Örkelljunga kommun Brukarna om hemtjänsten i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om hemtjänsten i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Götene Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n=13; Svarsfrekvens=1 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 2 totalt 2 Göteborg ÅK5 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 91 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Öppna Jämförelser särskilt boende (SÄBO) Degerfors kommun

Öppna Jämförelser särskilt boende (SÄBO) Degerfors kommun 213 214 F 1 Hur bedömer du ditt Allmänna hälsotillstånd? Mycket gott Ganska gott 23 18-5 Någorlunda 53 5-3 Ganska dåligt 16 25 9 Mycket dåligt 9 8-1 F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? Nej 38

Läs mer

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2013 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2013 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 203 GÖTEBORGS STAD AUGUSTI 203 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Öster Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Delaktighet och inflytande 84 90 94 90 82 87 85. Skolmiljö 71 68 89 82 70 70 66. Kunskap och lärande 94 98 92 82 81 84 89

Delaktighet och inflytande 84 90 94 90 82 87 85. Skolmiljö 71 68 89 82 70 70 66. Kunskap och lärande 94 98 92 82 81 84 89 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 011 01 0 01 Alingsås ÅK totalt GR ÅK totalt Trivsel och trygghet 88 9 97 100 91 93 93 Delaktighet och inflytande 8 90 9 90 8 87 85 Skolmiljö 71 68 89 8 70 70

Läs mer

Delaktighet och inflytande 93 91 86 90 91 85. Skolmiljö 76 70 66 70 69 66. Kunskap och lärande 93 91 88 90 93 89. Bemötande 95 92 88 94 94 91

Delaktighet och inflytande 93 91 86 90 91 85. Skolmiljö 76 70 66 70 69 66. Kunskap och lärande 93 91 88 90 93 89. Bemötande 95 92 88 94 94 91 Regiongemensam elevenkät 25 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 23 24 25 Kungsbacka ÅK2 totalt 25 GR ÅK2 totalt 25 Trivsel och trygghet 98 88 9 93 96 93 Delaktighet och inflytande 93 9 86 9

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Särkilt boende Tabell B1- B32. Andel per fråga för

Särkilt boende Tabell B1- B32. Andel per fråga för Särkilt boende Tabell B1- B32. Andel per fråga för Örebro län Totalt antal svarande i länet: 972 Total andel svarande i länet: 54 F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Kund- och närståendeundersökning Vård- och omsorgsboende

Kund- och närståendeundersökning Vård- och omsorgsboende Kund- och närståendeundersökning 2013 Vård- och omsorgsboende Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder på vård-

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Lidköping Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Lidköping Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lidköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Regiongemensam elevenkät Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 23 24 Kungsbacka ÅK2 totalt GR ÅK2 totalt Trivsel och trygghet 97 93 96 96 96 93 Delaktighet och inflytande 82 95 9 88 89 9 85 Skolmiljö

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Fritidshem

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Fritidshem Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 11 1 13 14 15 Kungsbacka ÅK totalt 15 GR ÅK totalt 15 Trivsel och trygghet 96 96 96 93 Delaktighet och inflytande 89 89 91 85 Skolmiljö

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Kolla Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Kolla Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Kolla Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde samt NKI 11 1 13 1 15 Aranäsgymnasiet GY totalt 15 Kungsbacka GY totalt 15 Trivsel och trygghet 6 3 7 8 5 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Falköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sjöbo Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 215 Antal svarande, n=5; Svarsfrekvens=1 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 totalt 215 Göteborg totalt 215 Trivsel och trygghet 95 94 1 93 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Delaktighet och inflytande 98 100 93 80 83 87 85. Skolmiljö 91 75 62 62 75 70 66. Kunskap och lärande 99 99 90 75 73 84 89

Delaktighet och inflytande 98 100 93 80 83 87 85. Skolmiljö 91 75 62 62 75 70 66. Kunskap och lärande 99 99 90 75 73 84 89 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 Alingsås ÅK2 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 1 99 9 91 93 93 Delaktighet och inflytande 98

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Villa Sköndal (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Villa Sköndal (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Villa Sköndal (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Löjtnantsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Löjtnantsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Löjtnantsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Regiongemensam elevenkät 1 Skolrapport Kyrkenorumskolan ÅK Index per frågeområde samt NKI 11 1 1 14 1 Stenungsund ÅK totalt 1 GR ÅK totalt 1 Trivsel och trygghet 9 9 94 96 9 91 9 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät Index per frågeområde samt NKI 0 01 01 totalt GR GY totalt Trivsel och trygghet 96 94 9 4 94 90 Delaktighet och inflytande 61 0 69 60 66 Skolmiljö 6 9 6 9 Kunskap och lärande 6

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Birger Jarl (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Birger Jarl (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Birger Jarl (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Delaktighet och inflytande 50 71 68. Skolmiljö 64 74 73. Kunskap och lärande 64 76 78. Bemötande 75 83 85. Helhetsintryck (NKI) 64 58 63

Delaktighet och inflytande 50 71 68. Skolmiljö 64 74 73. Kunskap och lärande 64 76 78. Bemötande 75 83 85. Helhetsintryck (NKI) 64 58 63 Regiongemensam elevenkät 215 per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 totalt 215 GR totalt 215 Trivsel och trygghet 1 9 91 Delaktighet och inflytande 5 71 68 Skolmiljö 74 73 Kunskap och lärande 76

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Fruängsgården B-huset (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Fruängsgården B-huset (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Fruängsgården B-huset (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Skolörtens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Skolörtens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Skolörtens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Guldbröllopshemmets vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Guldbröllopshemmets vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Guldbröllopshemmets vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Haninge Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer