Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013"

Transkript

1 Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Tack till alla som svarat på kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB) KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig kunskap om kundernas behov. Utskick: Datum: Målgrupp: Avdelningschefer och verksamhetschefer på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvårdens labsamordnare och Privata vårdgivare Syfte: Mäta kundernas uppfattning om laboratoriets tjänster och genom kundernas synpunkter utveckla Verksamheten Metod: Elektronisk enkät utskickad via E-post. Svaren är anonyma. Antal E-postadresser som enkäten skickades till: 378 Antal besvarade: 103 Några har besvarat frågorna med vet ej förmodligen pga att man inte tar några prover eller inte nyttjar våra övriga tjänster. Dessa är exkluderade från sammanställningen av resultaten. Till nästa enkät kommer sändlistorna att justeras utifrån informationen under punkt personer har angett att de fått enkäten från annan medarbetare. Dessa kommer att adderas till våra adresslistor nästa gång vi skicar ut enkät. 1. Välj något av nedanstående för att meddela oss hur ni planerar hantera eller har hanterat enkäten. Detta ger oss möjlighet att skicka kommande enkäter direkt till rätt person.

2 2. Var arbetar du? 3. Hur ofta nyttjar avdelningen/enheten laboratoriets tjänster? Antal svarande: Laboratoriets sortiment, beställnings- och svarsrutiner Antal svarande: 78

3 Kommentarer till punkt 4: -Då det är ovanliga analyser, kan det vara svårt att veta hur det ska beställas. Ex TBC i urin. Svar: Ovanliga analyser som TBC i urin, som är ett prov som vi vidarebefordrar till annalt laboratorium, hitttas i gruppen Skickeprover i Cosmic Remisser och svar. Om man ställer sig på Samtliga och skriver TBC i sökfältet hittar man det. -Kan vi påverka svarstiderna? -Ju fortare man får svar desto bättre! Svar: För Mikrobiologiska analyser är svarstiderna väldigt varierande, från någon timma till flera veckor. Vi gör allt vi kan för att förkorta svarstiderna där det går beroende på vilka metoder vi använder. Ni som kund kan påverka svarstiderna bäst genom att se till att proverna kommer till lab så snabbt som möljigt, är rätt tagna och kommer tillsammans med fullständig och skickad remiss. -Det skulle vara bra om man i det läget som man beställer skulle kunna se om det kommer frågor som måste besvaras tex med någon markering Svar: Man kan se vilka frågor man förväntas svara på om i man i Cosmic lägger upp den önskade undersökningen under Valda undersökningar klickar på knappen Medicinsk information innan man klickar på Spara och skriv ut eller Skicka. Medicinsk information är endast aktiv om det finns några frågor att svara på. Vid behov kan man då avbryta sin beställning om man saknar specifik information. -Vi tar aldrig emot svaren, det går direkt till läkarna. Likaså är det läkarna som gör beställningar. -Nyttjar ej tjänsten -Ej relevant använder ej lab! -Skickar och beställer -Ser ej svaren, går till doktorn -De tre sista frågorna berör mer dr.än mig som lab.personal. Svar: Vi är medvetna om att enkäten ibland inte når den som alltid har svar på alla frågor. I årets enkät fanns möjlighet att vidarebefordra enkäten till annan person. Vi kommer att updatera våra sändlistor men de nya namn vi fått kännedom om. Vi är tacksamma för de svar ni kan ge oss. -TnI vill vi definitivt kunna få snabbare!!! -Vi saknar vissa analyser, t ex internetdroger,vissa läkemedel typ Zopiklon. Vi skulle även vilja kunna göra drogscreeningar genom t ex utandning eller svett. Ngt som är möjligt idag men i så fall måste köpas externt. -Vi har fått många felsvar på drogscreening i urin.svaret indikerar att patienten är positiv på droger.vi skickar då för vidimering, och får svar att provet är rent från droger. Svar: Dessa är inte mikrobiologiska analyser. Kommentarena har vidarebefordrats till Kliniksk kemi och farmakologi där de hör hemma 5. Servicegrad (Laboratoriet) Antal svarande: 76 -Har vid flera tillfällen blivit otrevligt bemött när man ringt och efterfrågart provsvar. Fått en känsla av att man ringer och stör. Svar: Detta beklagar vi självklart. Det är helt emot vår policy. Det är viktigt att man använder vår expeditionstelefon när man efterfrågar provsvar. Övriga telefonnummer leder till olika lab och då kanske man är mitt uppe i nåt och det uppfattas därför att man stör. Meddela oss direkt, förslagsvis via nån av våra funktionsbrevlådor Kontakta oss, om nåt sådant händer igen.

4 6. Hur ofta söker ni information på laboratoriets webbsida? 7. Är ni nöjda med informationen på laboratoriets webbsida? Antal svarande: 64 Kommentarer till punkterna 6-7: -Kollar nytt från... annars är det inte ofta webbsidan besöks -De få gånger vi sökt har det fungerat bra. Ej i behov av så mycket info -Ofta söks info av respektive arbetstagare, som råkar ha ett problem för handen och inte undertecknad Svar: Bra att ni hittar våra sidor. Kom gärna med feedback om vad som saknas via Kontakta oss -Skulle vara bra med information på olika språk. Svar: Vi håller med. Dock saknar vi för närvarande resurser för detta, särskilt om man ska göra det heltäckande dvs översätta alla provtagningsanvisningar. Därför prioriterar vi att under 2014 förbättra vår webbsida. 8. Hur tycker ni att funktionen SÖK ANALYS på webbsidan fungerar? Antal svarande: 68 Kommentarer till punkt 8: -Saknar i "sök analys" information om prover som analyseras på annat ställe -De prover som finns med. Saknar ofta skickeprover -Saknar info om analyser på annat ställe Svar: Prover som analyseras på annat ställe, sk skickeprover, finns idag inte i vår provtagningsanvisnigar. Vi arbetar med på att lägga upp en förbättrad logistik för dessa som innebär bla att de kommer att kunna hittas i SÖK ANALYS. -Dålig intelligens hos sökmotorn, borde kunna ge likande svar om man stavar fel -Svårt att veta hur analyserna är benämnda -Kan vara krångligt att hitta rätt sök ord - De relativt få gånger som funktionen används så får man ganska ofta 0 svar

5 Svar: Vi är medvetna om att sökfunktionen i vårt SÖK ANALYS inte är optimal. Arbete pågår med att hitta nya tekniska lösningar. -Gör det lättare att söka analys. när man sökt analys och får upp se... vore en koppling direkt dit förenklande istället för att gå tillbaka och söka på nytt i sökrutan Svar: Vi har nyligen fått tillgång till en teknisk lösning som ger oss möjlighet att länka direkt från en hänvisnig till den analys det gäller. Arbete pågår just nu med att uppdatera de aktuella sidorna med länkar. Vi hoppas att det kommer att underlätta. -Kommer sällan upp det man söker på utan de flesta proverna kommer upp och sen får man skrolla sig fram till rätt prov. Om man vet vad ett prov börjar på för bokstäver men inte hur det stavas så borde det räcka att skriva in de första bokstäverna och då ska endast de prover som börjar på bokstäverna komma upp. Detta fungerar inte tycker jag. Svar: Analys/undesökning är förvalt när man kommer in på sidan. Om man i det läget- skriver begynnelsebokstaven/-bokstäverna i sökfältet och slår Enter får man upp alla anlyser som börjar på den bokstaven/bokstäverna. Om man istället väljer Analys/undersökning (fritext) söker man på bokstäver/bokstavskombinationer någonstans i analysens namn. -Texten under "provtagning" kan förbättras för många analyser. Instruktionerna ska ej kunna misstolkas. Svar: Där finns absolut en utvecklingspotential. Vi ska titta över detta. 9. Informationsbladet "Nyheter från klinisk mikrobiologi" Antal svarande: 69 Kommentarer till punkt 9: -Ibland ser man inte "bladet" på Navet. Laboratoriesamordnare i Primärvården brukar maila info till oss på lab Svar: Vi är medvetna om att våra nyheter ibland försvinner nedåt på Navets förstasida lite för fort. När detta skett går de alltid att hitta på Klinisk mikrobiologis webbsida under fliken Nyheter. Där ligger de kvar minst 6 månader eller tills de inte längre är aktuella. -Vore bättre med bara IT -meddelanden, papper försvinner Svar: Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien distribueras inom LUL numera endast via Navet och via mail till externa kunder. - Den info som kommer är ibland svår att förstå och veta om den är relevant för just oss. Kanske borde nyheter vara mer riktade mot dem de berör. -Tänk på de som ska läsa, skriv infon från klinikernas sida inte från lab s horisont. Svar: Vi försöker skriva så lättfattligt det går. De som ska ta emot informationen kan ha väldigt olika behov av nivå på informationen. I och med att vi distribuerar vår information via Navet har vi inte möjlighet att diffrentiera informationen till olika kunder. Varje nyhetsblad är undertecknade med med namn och telefonnummer till initeirade personer som vid behov kan svar på frågor. Frågor kan även ställas fliken Kontakta oss.

6 10. Hur ofta nyttjar avdelningen/enheten vårdhygiens tjänster? 11. Servicegrad (Vårdhygien) Antal svarande: Hur ofta söker ni information på vårdhygiens webbsida? 13. Är ni nöjda med informationen på vårdhygiens webbsida? Antal svarande: 61

7 14. Är ni nöjda med vårdhygiens handlingsprogram? Antal svarande: 63 Kommentarer till punkterna 10-14: Saknar information om ex hur man ska tänka när man opererar blodsmittade pat, med städning osv. Hygienssk gör i så fall detta vet ej? Svar: Grundtanken med att vi inte har ett dokument gällande blodsmitta är att man måste betrakta allt blod som smittsamt och arbeta därefter. Då frågor kring blodsmitta uppkommer från olika verksamheter tas i regel kontakt med vår telefonlinje och svar ges. Jag som får blanketten(enkäten?) har ej kontakt med vårdhygien utan tar info från hygienansvarig på arbetet. Inte haft behov av vårdhygiens webbsida Svar: Vi är medvetna om att enkäten ibland inte når den som alltid har svar på alla frågor. I årets enkät fanns möjlighet att vidarebefordra enkäten till annan person. Vi kommer att updatera våra sändlistor men de nya namn vi fått kännedom om. Vi är tacksamma för de svar ni kan ge oss. Svar: Det känns positivt att man tar hjälp från hygienansvarig på arbetsplatsen. Det är detta som vår hygienombudsorganisation bör syfta till. Här vill jag även passa på att inflika att en grundutbildning för hygienombud inom sluten vård skulle vara till stor hjälp för dem som tar på sig uppdraget som ombud, ett uppdrag som kommer hela avdelningen till godo. I dagsläget saknas en sådan utbildning. Vad beträffar våra dokument/guidelines som kan användas av alla verksamheter inom vård och omsorg, som finns att läsa på vår hemsida, sker ett kontinuerligt arbete från vår sida med att hålla dessa uppdaterade. Arbetar lasarettsövergripande med vårdhygienfrågor. Svar: Positivt att en sådan person finns och som arbetar med detta! Sammanställningen av enkäten gjord av Aina Hofslagare, logistikansvarig, Barbro Liss avdelningschef Vårdhygien, Birgitta Lytsy, överläkare vårdhygien och Åke Gustafsson, sektionschef Tack till Tomans Mäkinen, MSI, för teknisk support

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen

De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen kyrkan måste ha system som fungerar 2006 års användare om Svenska kyrkans datasystem? av Jørgen Straarup & Fredrik Sundin Uppsala 2007-08-31 Innehåll

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Beställare: Upplägg och rapport: Genomförande: Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Elise Leppänen november 2009 januari 2010 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se BRO BOX 1386 172 27 Sundbyberg

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Groupons Välkomstpaket

Groupons Välkomstpaket Groupons Välkomstpaket För en lyckad och långvarig kampanj Välkommen till Groupon! Vi på Groupon är stolta över att få göra kampanj med en mångfald av företag runt om i Sverige. Vårt mål är att bygga en

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT 2014 Skoglind-Öhman Ingegerd Vackermo Marie NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Uppföljning av införande och användande av NPÖ i Jämtlands län Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Metodologiska överväganden...

Läs mer

Bilaga 5 Bildtelefoni.net

Bilaga 5 Bildtelefoni.net Bilaga 5 Bildtelefoni.net Mer än en gång per dag 18% 9 En gång per dag 14% 7 2-4 gånger per vecka 46% 23 1 gång per vecka 8% 4 Några gånger per månad 10% 5 1 gång per månad 2% 1 Några gånger per år 2%

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader?

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader? Den här lilla rapporten kan innebära att DU om 1-2 månad har tagit ett större kliv mot dina drömmar än du gjort under det senaste året. Det som vi tar upp här är EXREMT viktigt för alla som driver en verksamhet

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

Kontakterna med offentlig sektor sker via internet (FK, CSN) och telefon (kommunen, husläkare).

Kontakterna med offentlig sektor sker via internet (FK, CSN) och telefon (kommunen, husläkare). Bilaga 7 1 (4) 2007-04-18 Fokusgrupp onsdag 18/4 2007 småbarnsföräldrar Aron Zaregon Didrik Holstensson-Kvist Jenny Johnson Pernilla Ingman Ulf Alfredsson Veronica Granljung 1 Kontakten idag Kontakterna

Läs mer