Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4 MAJ 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4 MAJ 2013"

Transkript

1 Landstinget Dalarna 1(8) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT FRÅN LABORATORIEMEDICIN Påminnelser om beställningsrutiner från Klinisk Mikrobiologi Förtydliganden angående nya lab.informationssystemet CGM Analytix Fakturering av lab.analyser och provtagningar AKTUELLT FRÅN KLINISK KEMI Ny analys, AFP Ny metod för prolaktin Öppettider under sommaren, provtagning kem.lab Mora Provtagningsinstruktion till patienter Koagel i EDTA-rör AKTUELLT FRÅN AKADEMISKA LABORATORIET Waranutredning, genotyp HBsAg-kvantifiering, ny metod för att mäta nivåer i blod

2 Landstinget Dalarna 2(8) AKTUELLT FRÅN LABORATORIEMEDICIN Påminnelser om beställningsrutiner från Klinisk Mikrobiologi Celiakidiagnostik Gliadin IgA-antikroppar är inte beställningsbart i TakeCare, men kommer automatiskt med vid beställning av Transglutaminas för barn < 4 år. För att öka patientsäkerheten samt förenkla arbetet för oss på mikrobiologen, tänk på följande: - beställ elektroniskt i möjligaste mån - elektroniska beställningar måste ha RIDnr-etikett på röret - om pappersremiss måste användas, se till att avsändaretiketten har synlig vårdenhetskod (HSA-ID). Ta ut vårdenhetsetiketter i TakeCare - vid blododlingar med elektronisk beställning, se till att rätt etikett hamnar på rätt flaska, dvs aeetikett på aerob flaska och an-etikett på anaerob flaska - klistra inte över befintliga streckkoder på flaskor - innan beställningar skickas iväg i TakeCare, kontrollera att beställningarna stämmer med det ni hade tänkt er. Ibland kommer extra undersökningar med, som inte är aktuella. Vid frågor som rör t.ex. hur man hittar svar i TakeCare hänvisas till TakeCare-förvaltningen. Jenny Rutkvist Biomedicinsk analytiker, klinisk mikrobiologi Förtydliganden angående nya lab.informationssystemet CGM Analytix Analytix FlexLab ADBakt I och med bytet till CGM Analytix lämnar kem.lab och mikrobiologen sina tidigare lab.informationssystem FlexLab och ADBakt. Från CGM Analytix skickas laboratoriesvar till patientjournalen liksom tidigare från FlexLab och ADBakt, med skillnaden att mikrobiologisvaren nu förs över elektroniskt. I de förra systemen fanns webbsök och wwbakt som integrerade funktioner för att söka svar i respektive databas. OBS! att de inte utgjorde ett av mikrobiologens och kem.labs ordinarie svarssätt och därför inte är journalförda uppgifter, utan endast databasuppgifter. Webbsök och wwbakt har kunnat nås från externa system och tjänster i patientjournalen eller med inloggning via länk. LmDsvar CGM Analytix kommer att få en funktion kallad LmDsvar som kan nås via externa system och tjänster i patientjournalen och användas på motsvarande sätt för att söka svar i den nya databasen. Tidpunkten för LmDsvar är oklar. Historik Historiska data från klinisk kemi före 19 mars 2013 kan fortfarande hittas i webbsök som senare kommer att ersättas av en egenframtagen sökfunktion för att behålla tillgängligheten till historiska svar. Historiska data från klinisk mikrobiologi före 24 april 2013 kan fortfarande sökas i wwbakt fram till dess att alla resultat är migrerade till CGM Analytix. Kommer att kunna sökas i LmDsvar.

3 Landstinget Dalarna 3(8) Beställningar mikrobiologi Den bug i TakeCare som visade sig vid starten av Analytix mikrobiologi är rättad, så nu kan beställningar läggas in och sparas för att senare fyllas på (redigeras) utan att uppgifter försvinner. Sök analys kan inte användas för klinisk mikrobiologi eftersom dessa analyser ingår i respektive undersökning. Annars beställs analyser till klinisk kemi och undersökningar till klinisk mikrobiologi likadant. För klinisk mikrobiologi är vissa fält i beställningsbilden/remissen tvingande eftersom det är uppgifter som är nödvändiga för korrekt hantering av prover när de kommer till mikrobiologen och korrekt bedömning av undersökningsresultat. Bl a måste anamnes, lokalisation och antibiotikabehandling anges. Om man inte kan hitta rätt valbara alternativ för t ex lokalisation så kan det anges som fri text under Kliniska upplysningar. Celiakidiagnostik Gliadin IgA-antikroppar är inte beställningsbart i TakeCare, men kommer automatiskt med vid beställning av Transglutaminas för barn < 4 år. Information om visning av svar och om beställningar i TakeCare TakeCare-förvaltningen och LmD har gemensamt tagit fram ett informationsdokument med exempel på olika sätt att se lab.svar i TakeCare, hur man hittar analyser och undersökningar som kan beställas och hur man kan kontrollera beställningar. Dokumentet kommer att skickas ut till TakeCareanvändare. När det blir fel Om man behöver makulera en felaktig beställning i TakeCare så är det ytterst viktigt att rätt RIDnummer raderas. Man måste noga kontrollera att man inte väljer ett RID som hör till en beställning som man vill ha svar på. Vera Thorén Bengtsson Informatör för lab.medicin Fakturering av lab.analyser och provtagningar Vid provtagning där patienten har en färdigifylld remiss med sig ska ALLTID en kopia på originalremissen (eller originalet) medfölja en eventuell omskriven remiss. Den omskrivna remissen fylls oftast inte i med all information som står på originalremissen, t ex en ref eller ett kst, vilket gör att mycket information går förlorad för oss som ska fakturera kunderna i Dalarna, men framförallt ute i övriga Sverige. Om inte kunden får informationen med på fakturan så betalar de inte. Vi får då göra en ny faktura, vilket blir en extra kostnad för landstinget och ett extra, onödigt arbetsmoment. Många gånger saknas fullständig adress på den omskrivna remissen. Detta gör att vi inte alltid vet vem som remitterat patienten och kan då inte göra en faktura. Marie Staberg Administrativ assistent LmD

4 Landstinget Dalarna 4(8) AKTUELLT FRÅN KLINISK KEMI Ny analys AFP. Från och med kommer vi att analysera cancermarkören S-AFP (alfafetoprotein) vid klinisk kemi Falun istället för att prov skickas till Uppsala. Metoden är densamma som används i Uppsala och jämförande studier mellan Falun och Uppsala visar en god överensstämmelse. Beställning/Remiss: TakeCare eller konsultremiss Provtagning: Rör utan tillsats med gel, guldgul propp Hållbarhet: Centrifugerat rör är hållbart i 2 dygn i kyl. Avhällt serum 7 dygn i kyl. Analysfrekvens: Provet analyseras dagligen vardagar Referensintervall vuxna, icke gravida, är oförändrat: < 7 µg/l Ian Jones öl klinisk kemi Ny metod för prolaktin Vi har bytt metod för bestämning av S-prolaktin med konsekvensen att patientresultat blev ca 20 % lägre än med vår tidigare metod. Den tidigare använda metoden gav högre prolaktinresultat i jämförelser med andra metoder i landet vilket var anledningen till metodbytet. Vi kommer att testa samtliga höga prolaktinresultat för makroprolaktin som tidigare, men enligt litteraturen verkar den nya metoden vara mindre känslig för denna artefakt. Referensintervallet ändras något och det är intervallet som företaget (Roche) rekommenderar: Kvinnor 5 23 µg/l Män 4 15 µg/l Ian Jones öl klinisk kemi Öppettider under sommaren, provtagning kem.lab Mora För att kunna möta patienttrycket av inom och utomlänspatienter under sommaren, kommer vi att ha provtagningen öppen hela dagen, vardagar. Hänvisa gärna patienter som inte behöver ta fasteprover till eftermiddagar! Kemlab Mora lasarett Öppettider för provtagning (drop-in) v25-v32 (17/6-9/8) Må-To 7-11, Fre 7-11, Åsa Haglund Avd.chef Klinisk kemi och blodcentral

5 Landstinget Dalarna 5(8) Provtagningsinstruktion till patienter Patienter som ska lämna avföringsprov, framförallt till F-Hb, måste få en utskrift av provtagningsinstruktionen. Patienterna behöver hjälp med att få reda på hur de ska hantera provtagningsmaterial och ta provet. Det förstår man inte automatiskt om man inte är speciellt insatt, t ex jobbar inom vården. Provtagningsinstruktioner finns att skriva ut från Blankettdatabasen, från s sida under Vårdverktyg och från ltdalarna.se/laboratoriemedicin, Information för sjukvården. Barbro Magnusson Biomedicinsk analytiker klinisk kemi Avesta Koagel i EDTA-rör Vid analys av hematologiprover ser vi en ökande mängd EDTA-rör där innehåller är helt eller delvis koagulerat och misstänker att rören inte blandas tillräckligt noga vid provtagningen. Därför vill vi påminna alla som tar venprover om att alla blodrör ska blandas efter provtagningen genom att vändas 10 gånger eller läggas på provtagningsvagga! Var snäll och påminn även alla nyanställda medarbetare och sommarvikarier om att det är viktigt! Bo Marklund Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi.

6 Landstinget Dalarna 6(8) AKTUELLT FRÅN AKADEMISKA LABORATORIET

7 Landstinget Dalarna 7(8)

8 Landstinget Dalarna 8(8) LABORATORIEMEDICIN DALARNA KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI TRANSFUSIONSMEDICIN Avesta lasarett, Falu lasarett, Avesta lasarett, Borlänge sjukhus Borlänge sjukhus Falu lasarett, Falu lasarett, Ludvika lasarett, KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI Ludvika lasarett, Mora lasarett, Falu lasarett, Mora lasarett,

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014 Landstinget Dalarna 1(6) Labnytt KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT

Läs mer

Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009

Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009 Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Tack till alla som svarat på kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB) 2013. KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning ÄNNU JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning 1 Nu blir Tidningar mer Lönsamma och rutinerna Enklare! Under 2014 kommer plastade tidningsbuntar att vara ett minne blott och ersätts av helt nya och moderna

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer