Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka"

Transkript

1 Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka Ingela Nilsson Remahl Karolinska Universitetssjukhuset Neurologiska kliniken

2 Vad är neurologi?

3 Varje år insjuknar ca svenskar i en neurologisk sjukdom > 0,5 miljon svenskar lever med en neurologisk sjukdom SNF, DN Debatt 2009

4 Den nya neurologin. DET STORA TERAPEUTISKA SPRÅNGET Mer komplicerad behandlingar Flera alternativa behandlingar Potentiellt farliga/livshotande biverkningar Fortsatt progredierande sjukdom Behov av uppföljning Fokus handikappförebyggande

5 Development of pharmacotherapy of epilepsy Number of AEDs Bromide Therapeutic gain Phenobarbital Phenytoin Year of introduction Valproate Carbamazepine Ethosuximide? Eslicarbazepine Lacosamide Rufinamide Pregabalin Zonisamide Oxcarbazepine Levetiracetam Tiagabine Topiramate Lamotrigine Gabapentin Felbamate Vigabatrin

6 Antal neurologer per miljon invånare i Västeuropa Den nya neurologin kräver ca 60 neurologer per miljon invånare Reflex Special 2010, NHR SNF, Läkartidningen 2008

7 Antal neurologer per miljon invånare i resp län Socialstyrelsen, 2011

8 Väntetid för nybesök SKL:s hemsida

9 Vad säger då neurologer om nuvarande vårdgaranti?

10 Bortträngd, bortprioriterad och bortglömd? Situationen för neurosjukvården 2011 Preliminär rapport BiogenIdec Sweden AB Juli 2011

11 Definition Undanträngning = pat med tillstånd av mindre medicinsk allvarlighetsgrad får vård före pat med ett större medicinskt behov

12 Intervjuundersökning: Metod Semistrukturerade djupintervjuer (1) Ett fåtal öppet formulerade frågor minuter per intervju Ett tiotal neurologspecialister väl spridda geografiskt som representerar både universitetssjukhus och länssjukhus Urvalet har genomförts av Gullers Grupp i samarbete med Svenska Neurologföreningen Intervjuerna genomfördes under juni 2011

13 Att beskriva de praktiska konsekvenserna av vårdgarantin och kömiljarden för neurosjukvården. Frågeområden som diskuterats i intervjuerna är: 1. Hur påverkas du i ditt dagliga arbete av att kliniken måste uppfylla kraven för vårdgarantin/kömiljarden? 2. Upplever du att ditt utrymme att planera patientens behandling påverkas av vårdgarantin? 3. Hur går prioriteringen av remisserna till? 4. Vårdgarantin är inte anpassad till hela vårdkedjan. Konsekvenser? 5. Uppmuntrar vårdgarantin till kreativa arbetssätt för att uppnå kraven? 6. Hur påverkar vårdgarantin jämlikheten i vården?

14 Fråga 1 Hur påverkas du i ditt dagliga arbete? Konsekvenser av vårdgarantin och kömiljarden är stora. Stor press på att klara garantins 90 dagar. Verksamhetschefer upplever stor tillfredsställelse av att få kontroll och nå garantimål. Några citat: Man känner ju en stor tillfredställelse som verksamhetschef, att man bidrar att få in pengar till verksamheten det visar att patienterna kommer till specialistvård i den tid som ska. Ja, i min egenskap av chef och ledare har jag ändrat mitt arbetssätt oerhört större kontroll, vet mycket bättre vad som händer från vecka till vecka. När det kommer till prioriteringar. Kliniska arbetssättet har inte påverkat, däremot ledningsfunktionen. Idag har vi i kön för nybesök 160 personer och i kön för återbesök närmare 1000 personer. Det är en press att klara vårdgarantins 90 dagar. Vi försöker att jobba smartare med återbesöken genom att ta patienter per telefon och genom att patienterna själva får höra av sig.

15 Fråga 1 Hur påverkas du i ditt dagliga arbete? forts Stort fokus på nybesök skapar mindre utrymme för återbesök. Stor frustration hos neurologerna när icke prioriterade patienter tar tid från kroniska och mer prioriterade patientgrupper. Några citat: Det är väldigt märkligt att man som politiker tror att om man prioriterar upp nybesöken så har det inte någon effekt på övrig vård. Det måste ju vara så att man i så fall tror att patienterna går här i onödan. Det blir fokus på nybesök. Vi satsar krut på att ta in patienter som kanske inte har någon neurologisk sjukdom. Hela klinikens arbete påverkas av vårdgarantin. Det blir väldigt mycket fokus på akuta och snabba patienter, som inte alltid är särskilt sjuka och kanske har stickningar och domningar som inte är av neurologiska orsaker. Vår tid för dem som redan är sjuka minskar, vilket gör att det blir mindre resurser för exempelvis MS sjuka eller patienter med hjärntumörer.

16 Fråga 2: Hur påverkas din planering av patientens behandling? Den enskilde neurologen upplever att det blir svårare att planera behandlingen för sin patient. Några citat: Det blir svårare att planera behandlingen för en patient. Jag får en viss kvot av nybesök som jag ska klara av varje dag. Om jag dessutom ska hinna med återbesök får jag klämma in den för att inte spräcka schemat alternativt ta dem efter arbetstidens slut. Vi lyckats väl med att uppfylla vårdgarantin men sedan måste vi prioritera bland övriga patienter och då måste vi börja med dom som står på potentiellt farlig behandling får högsta prioritet. Sedan kommer de som står på lite mindre farlig behandling. Sedan har vi de som har symptomatisk behandling eller ingen behandling alls och de får väldigt dålig tillgänglighet till vården..

17 Fråga 3 Hur går prioriteringen av remisserna till? Neurologklinikerna avsätter mer resurser till remissgranskning. Särskilda remissläkare är remissgranskare. Samtidigt råder det delade meningar om prioriteringen och på vilka grunder de görs. Några citat: Prioriteringen är starkt behovsbaserad. Inget ekonomiskt incitament för att prioritera. Att alla patienter kan komma inom 90 dagar är ingen prioritering. Det finns inte längre något filter vårdgarantin har öppnat upp fördämningarna. Vi har remissgranskare som är läkare. Vi prioriterar utifrån vårdgaranti och inte utifrån behov och det känns inte bra. Tidigare hade vi en remissgranskare men nu är det tre. Det är läkarna som är remissmottagare och som gör en prioritering av remisserna och styr vilka som är mest angelägna. Sedan har vi det här med tiden för uppfylla vårdgarantin och den blir lätt överordnad det medicinska underlaget.

18 Fråga 4: Vårdgarantin inte anpassad till hela vårdkedjan. Konsekvenser? Neurologerna är eniga i sin bedömning att vårdgarantins fokus på nybesök bidrar till att det blir väntetider i andra delar av vårdkedjan. Därmed fördröjs insättning av viktig behandling. Några citat: Ja det innebär att köerna till t ex neurofysiologisk undersökning och röntgen ökar. Patienter som misstänks ha epilepsi kan få vänta upp till sex månader på en neurofysiologisk undersökning. Det innebär en oro för patienten. Det innebär också att det dröjer innan man kan sätta in behandling. Vårdgarantin omfattar inte röntgen eller magnetkamera. Det kan ta månader innan de får göra det vilket gör att diagnos och behandling dröjer. Det vore önskvärt att garantin täckte hela vårdkedjan. Jag tror att det blir undanträngningseffekter vad gäller röntgen och andra undersökningar även om sambandet inte är lika tydligt som när det gäller återbesöken.

19 Fråga 5 Uppmuntrar vårdgarantin kreativa arbetssätt? Brist på nationella riktlinjer gör att det saknas definierade tidsintervaller. Det gör att enskilda läkare kan skjuta på sina tidsramar för återbesök. Ett citat: Ju mer resurser som läggs på att klara vårdgarantin, ju mindre resurser finns för att genomföra resten av vårdkedjan. Det som händer är att den patientansvarige läkaren skjuter på sina tidsramar och intervaller mellan besöken. På så sätt riggar man sina egna listor. Det som förr kanske var ett besök var 6e månad är nu en gång per år.

20 Fråga 5 Uppmuntrar vårdgarantin kreativa arbetssätt? forts Andra sätt att klara väntelistorna är att hantera besöken på telefon, skicka tillbaka remisserna till primärvården eller att låta bli att boka återbesök. Några citat: Enligt vår remissbedömare åtgärdar vi patienter genom att skicka tillbaka cirka 50% av remitterade patienter till primärvården. Vi har också haft kvällsöppet för att korta köerna. Ett exempel är epilepsisektionen som har systematiserat sin telefonrådgivning. Istället för besök så genomför man telefonbesök och klarar av det mesta på telefon. Patienter för höra av sig vid behov av vård. Det kan innebära att de som egentligen borde träffa läkare inte gör det. Det är en sorts kreativ bokföring för att få köerna för återbesök att glesa ut.

21 Fråga 6 Påverkar vårdgarantin jämlikheten i vården? Vårdgarantin ökar skillnaderna. Resurser skjuts från de äldre och mer sjuka till yngre och friskare, samtidigt har mindre kliniker svårare att hantera de krav som vårdgarantin ställer. Några citat: Denna reform har inneburit att det på kliniker där det råder stor brist på neurologer helt har kraschat. Prioritering av nybesök innebär att det blir förseningar i hela kedjan. Det finns inga incitament för andra delar i behandlingskedjan. Ja det gör den absolut. Den förskjuter resurser mot den som är mer friska och yngre från den som äldre och mer sjuk. De stora förlorarna i vårdgarantin är de som har kroniska sjukdomar där man behöver en specialistinsats och regelbundna kontakter. Patienter för höra av sig vid behov av vård. Det kan innebära att de som egentligen borde träffa läkare inte gör det. Det är en sorts kreativ bokföring för att få köerna för återbesök att glesa ut.

22 Nödvändiga åtgärder Prioriteringar? Absolut! Men på MEDICINSK grund! Nationella riktlinjer hur ofta bör pat med neurologisk diagnos ses av specialist? Vårdgaranti för hela vårdkedjan, även återbesöken! Nationell översyn av neurologtillgången!

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Kliniken i fokus. 30 neurologi i sverige nr 1 12

Kliniken i fokus. 30 neurologi i sverige nr 1 12 30 neurologi i sverige nr 1 12 Neurolog- och rehabkliniken i Karlstad Stark positivitet och framtidstro Vid Centralsjukhuset i Karlstad har man en neurolog- och rehabklinik, som till skillnad från övriga

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna?

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Magnus Gustafsson ST-läkare Torshälla VC Handledare Eva-Maria Annerbäck FoU-centrum, Landstinget Sörmland 1 Sammanfattning Det som

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Att leva med smärta Problem Detection Study

Att leva med smärta Problem Detection Study Att leva med smärta Problem Detection Study Bakgrund Hösten 21 sammanställde experter från 15 olika europeiska länder, med stöd från Pfizer, en konsensusrapport om långvarig smärta, Pain Proposal. Målet

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN Fokus på vården En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Projekt Fokus på vården... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Målgrupp... 5 Metod

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

gikurserna möjlighet att tycka till. En hög svarsfrekvens är viktigt för att vi ska kunna påverka så fyll

gikurserna möjlighet att tycka till. En hög svarsfrekvens är viktigt för att vi ska kunna påverka så fyll appendix #4 2010 ledare I barndomens sagor framställs en läkare som en doktor med vit rock och stetoskop runt halsen. Doktorn får vara med i lekarna som en person som jobbar på sjukhus och som hjälper

Läs mer